Μια ερευνητική πρόταση για τη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων µε τη χρήση µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων της λαϊκής παράδοσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ερευνητική πρόταση για τη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων µε τη χρήση µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων της λαϊκής παράδοσης."

Transcript

1 Μια ερευνητική πρόταση για τη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων µε τη χρήση µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων της λαϊκής παράδοσης. Αναστασοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός Περίληψη: Η γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού έχει γίνει αντικείµενο εκτεταµένης επιστηµονικής έρευνας και αποδίδεται µεγάλη σηµασία στη διδακτική µεθοδολογία και στις δραστηριότητες που προάγουν τη γλωσσική ανάπτυξη κατά τη φοίτηση του παιδιού στην προσχολική βαθµίδα εκ/σης. Το ενδιαφέρον των µελετητών επικεντρώνεται στην προσπάθεια, όχι µόνο να διευρύνεται ο λεξιλογικός πλούτος του παιδιού, αλλά και να συνδυάζεται παράλληλα η ενεργητική γνώση του γλωσσικού συστήµατος καθώς οι γλωσσικές προϋποθέσεις του παιδιού είναι τέτοιες που καθιστούν το νηπ/γείο κατάλληλη βαθµίδα γι αυτή τη διαδικασία. Με δεδοµένο, αφενός, το γεγονός της επαφής των παιδιών µε τα κείµενα της λαϊκής λογοτεχνίας και τον λαϊκό λόγο γενικότερα, στο νηπ/γείο, και τον πολυδύναµο µορφωτικό ρόλο της λαϊκής παράδοσης, αφετέρου, τίθεται το ερώτηµα: η λαϊκή παράδοση και ειδικότερα, η συχνή παρουσία διαφόρων µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων( παραθετικά, οµοιοκαταληξίες, σύνθετες λέξεις υποκοριστικά κ.α) στη λαϊκή λογοτεχνία αξιοποιείται και βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας; Η παρούσα πρόταση καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση των γλωσσικών φαινοµένων της λαϊκής λογοτεχνίας, µε συστηµατικό τρόπο, πράγµατι, βοηθά στη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια του νηπίου. 1. Εισαγωγή Η γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού έχει γίνει αντικείµενο εκτεταµένης επιστηµονικής έρευνας και αποδίδεται µεγάλη σηµασία στη διδακτική µεθοδολογία και στις δραστηριότητες που προάγουν τη γλωσσική ανάπτυξη κατά τη φοίτηση του παιδιού στην προσχολική βαθµίδα εκ/σης. Το ενδιαφέρον των µελετητών επικεντρώνεται στην προσπάθεια, όχι µόνο να διευρύνεται ο λεξιλογικός πλούτος του παιδιού, αλλά και να συνδυάζεται παράλληλα η ενεργητική γνώση του γλωσσικού συστήµατος καθώς οι γλωσσικές προϋποθέσεις του παιδιού είναι τέτοιες που καθιστούν το νηπ/γείο κατάλληλη βαθµίδα γι αυτή τη διαδικασία Με δεδοµένο, αφενός, το γεγονός της επαφής των παιδιών µε τα κείµενα της λαϊκής λογοτεχνίας και τον λαϊκό λόγο γενικότερα, στο νηπ/γείο, και τον πολυδύναµο µορφωτικό ρόλο της λαϊκής παράδοσης, αφετέρου, τίθεται το ερώτηµα: η λαϊκή παράδοση και ειδικότερα, η συχνή παρουσία διαφόρων µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων (παραθετικά, οµοιοκαταληξίες, σύνθετες λέξεις υποκοριστικά κ.α) στη λαϊκή λογοτεχνία αξιοποιείται και βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας; Η παρούσα εκ/κή έρευνα σκοπό έχει να καταδείξει ότι η αξιοποίηση των γλωσσικών φαινοµένων της λαϊκής λογοτεχνίας, µε συστηµατικό τρόπο, πράγµατι, βοηθά στη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια του νηπίου. 1.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα νήπια, όταν πηγαίνουν στο νηπ/γείο έχουν κάποιες «γνώσεις», οι οποίες αποτελούν τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες οικοδοµούνται οι νέες γνώσεις που ISSN

2 πρόκειται να δεχθούν. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ψυχολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές γι αυτό και στο ερώτηµα πως το µικρό παιδί κατακτά τη γλώσσα προσπάθησαν να απαντήσουν µελετητές διαφόρων επιστηµονικών κλάδων,όπως ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι. Η γλωσσική αγωγή στο νηπ/γείο επηρεάστηκε από τις ψυχολογικές και γλωσσολογικές απόψεις για την απόκτηση της «γλωσσικής γνώσης» από τα παιδιά. Όσο κυριαρχούσε η µπιχεβιοριστική ψυχολογική θεωρία σκοπός της γλωσσικής αγωγής ήταν η εκµάθηση λέξεων και προτάσεων. Ανάλογη ήταν και η µεθοδολογία που ακολουθούσαν οι νηπ/γοί. Οι θεωρίες των Piaget και Chomsky, αλλά και άλλων θεωριών έχουν αλλάξει, σήµερα, την αντίληψη για τη γλωσσική αγωγή στο νηπ/γείο καθώς και τη µεθοδολογική προσέγγισή της. Οι σκοποί που θέτει σήµερα το νηπ/γείο ως προς τη γλωσσική αγωγή είναι: (1) νοητική και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων µε κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και (2) εισαγωγή στη σηµασία και κατανόηση της λειτουργίας του γραπτού λόγου. Οι σκοποί αυτοί επιχειρείται να υλοποιηθούν µε οργανωµένες και συστηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν παραµύθια, διάλογους, ποιήµατα, παροιµίες κτλ. Πρωταρχικής σηµασίας για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού στο νηπ/γείο είναι το παιδαγωγικό και επικοινωνιακό περιβάλλον που διαµορφώνεται στο νηπ/γείο καθώς και η αξιοποίηση νέων διδακτικών σχεδιασµών και προτάσεων. Tόσο η λαϊκή παράδοση όσο και τα κείµενα της λαϊκής φιλολογίας, έχουν την ικανότητα της δηµιουργίας επικοινωνιακού κλίµατος. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται χαρακτηρίζεται από λιτότητα, αµεσότητα, εκφραστικότητα και φαντασία, στοιχεία που ταιριάζουν στην παιδική ψυχοσύνθεση. Η µεγάλη ποικιλία των ειδών της λαϊκής παράδοσης και λογοτεχνίας επιτρέπει στη λαϊκή γλώσσα να παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία και έτσι να υπηρετεί µε πολλούς τρόπους τις γλωσσικές και άλλες ανάγκες του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Μια αναδροµή στα αναλυτικά προγράµµατα και ιδρυτικά διατάγµατα που αφορούν στην προσχολική αγωγή(π. 1896,1962-1&3,1980-2&8, 1989,1999) έδειξε ότι η αναφορά στα κείµενα της λαϊκής παράδοσης δεν είναι συστηµατική και δεν υπάρχει ιδιαίτερος προβληµατισµός για το ρόλο που µπορεί να παίξει στη γλωσσική καλλιέργεια του νηπίου. Επίσης τα ερευνητικά ευρήµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η διδασκαλία των διαφόρων µορφοσυντακτικών φαινοµένων, αν και αποτελούν τµήµα των ασκήσεων προανάγνωσης,ωστόσο, πραγµατοποιούνται χωρίς µέθοδο και συστηµατικότητα. 1.2 Σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση Το ερώτηµα που τέθηκε πιο πάνω, δηλ. της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού αξιοποιώντας συστηµατικά τα γλωσσικά φαινόµενα της λαϊκής παράδοσης, ενέχει µια προβληµατική µέσω της οποίας θα επιχειρηθεί να δοθεί µια εξήγηση του ISSN

3 τρόπου που συνδέεται η γλωσσική ανάπτυξη µε τη συστηµατική και οργανωµένη διδασκαλία γλωσσικών φαινοµένων που συναντώνται στη λαϊκή λογοτεχνία. Η παραπάνω προβληµατική επίσης καθορίζει τα όρια της βιβλιογραφικής επισκόπησης ως εξής: (1) Για τη γλωσσική ανάπτυξη γίνεται µια επιλεκτική επισκόπηση κυρίως από την ελληνική βιβλιογραφία από το χώρο της ψυχοπαιδαγωγικής, της εξελικτικής ψυχολογίας και της γλωσσολογίας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη µεθόδευση και οργάνωση δραστηριοτήτων γλωσσικής καλλιέργειας λαµβάνοντας υπ όψη τους µηχανισµούς ανάπτυξης της γλώσσας. (2) Για τη λαϊκή παράδοση γίνεται διερεύνηση εκείνων κυρίως των εργασιών που διερευνούν την παρουσία µορφοσυντακτικών γλωσσικών φαινοµένων καθώς και την γλωσσική αξία του λαϊκού λόγου και σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το παιδί. Η παραδοχή αφ ενός, ότι, η αναγνώριση και παραγωγή νέων λέξεων χρησιµοποιώντας προηγούµενες στρατηγικές αποτελεί τµήµα της γλωσσικής ανάπτυξης και αφ ετέρου, η ύπαρξη πολλών ειδών γλωσσικών φαινοµένων που για το καθένα απαιτείται διαφορετικό είδος δραστηριοτήτων διαµορφώνουν την ερευνητική υπόθεση ως εξής: Η συστηµατικές και οργανωµένες διδακτικές δραστηριότητες, µε τις σύνθετες λέξεις που συναντούµε στα κείµενα της λαϊκής παράδοσης και λογοτεχνίας, βελτιώνουν την ικανότητα των νηπίων ν αναγνωρίζουν και να παράγουν νέες σύνθετες λέξεις. Στην προτεινόµενη προσέγγιση της υπόθεσης συνδέεται η ικανότητα αναγνώρισης και παραγωγής νέων λέξεων µε τις συστηµατικές και οργανωµένες διδακτικές δραστηριότητες. Με βάση λοιπόν αυτή την προσέγγιση οι έννοιες που απαιτούνται ν αναλυθούν είναι: Η έννοια της συστηµατικής και οργανωµένης διδακτικής δραστηριότητας (αφορά κανόνες ανάλυσης και σύνθεσης και τοποθετείται σε µια γενικότερη γλωσσολογική διάσταση), η ικανότητα αναγνώρισης (αφορά κυρίως τη σηµασιολογική ερµηνεία και έχει µια πραγµατολογική διάσταση) και η ικανότητα παραγωγής σύνθετων λέξεων (αφορά τη χρησιµοποίηση τεχνικών δηλ. µια στρατηγική διάσταση). Η έννοια της συστηµατικής και οργανωµένης διδακτικής δραστηριότητας σηµασιολογικά προσδιορίζει τι θα πρέπει να µάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες µε τις οποίες θα επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι στόχοι, το πλαίσιο (χρονικό, τοπικό) µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η διδασκαλία και την αναπτυξιακή και αποτελεσµατική καταλληλότητά του. Ο λειτουργικός ορισµός συµπεραίνεται από τον σηµασιολογικό και καθορίζει και τις διαστάσεις της έννοιας Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι για να είναι µια διδακτική δραστηριότητα συστηµατική και οργανωµένη πρέπει: να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να έχει συγκεκριµένο και προσχεδιασµένο τρόπο εκτέλεσης, να έχει χρονική διάρκεια(κατά προσέγγιση) ISSN

4 Η οργανωµένη και συστηµατική δραστηριότητα σχεδιάζεται από τον εκ/κό και έχει σαν αποδέκτη το νήπιο. Για την πρώτη διάσταση χρησιµοποιείται αριθµητικός δείκτης, για τη δεύτερη ποιοτικός και για την τρίτη χρονικός Η έννοια της ικανότητας αναγνώρισης σύνθετων λέξεων είναι µια κατακτηµένη δεξιότητα του παιδιού που µπορεί ν αναλυθεί στις παρακάτω διαστάσεις: στην κατανόηση της σηµασίας της λέξης στα λάθη που κάνει και διορθώνει ή όχι αριθµός (πλήθος) λέξεων που αναγνωρίζει στην ταχύτητα µε την οποία αναγνωρίζει λέξεις Οι παραπάνω διαστάσεις µετρώνται η πρώτη µε ποιοτικούς δείκτες, η δεύτερη και τρίτη µε αριθµητικούς και η τρίτη µε χρονικούς. Η έννοια της ικανότητας παραγωγής επίσης αφορά κατακτηµένη δεξιότητα και έχει τις εξής διαστάσεις: ταχύτητα παραγωγής (χρονικός δείκτης) λάθη(αριθµητικός δείκτης) πλήθος λέξεων (αριθµητικός δείκτης) τρόπος παραγωγής που αφορά εφαρµογή στρατηγικής και µετράται ποιοτικά. 2. Μεθοδολογία 2.1 Εµπειρικά δεδοµένα Τα στοιχεία της υπόθεσης ορίζουν ένα µοντέλο ανάλυσης που στηρίζεται στην καταγραφή της ικανότητας αναγνώρισης και παραγωγής σύνθετων λέξεων στην καταγραφή των σχολικών-διδακτικών συνθηκών στη σύνδεση της ικανότητας αναγνώρισης και παραγωγής µε τις σχολικέςδιδακτικές συνθήκες. Με βάση την υπόθεση, η µορφή της παρούσας έρευνας είναι πειραµατική διότι γίνεται µια µορφή παρέµβασης εκ µέρους του ερευνητή (οργάνωση διδακτικών δραστηριοτήτων) η οποία προκαλεί ένα φαινόµενο (βελτίωση ικανότητας αναγνώρισης και παραγωγής νέων σύνθετων λέξεων) και στη συνέχεια µελετώνται τα αποτελέσµατα αυτής της παρέµβασης. Το παραπάνω µοντέλο, οι έννοιες και οι δείκτες που είδαµε προσδιορίζουν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν δηλαδή τις µεταβλητές της έρευνας που είναι: πόσες φορές την εβδοµάδα γίνονται οργ. διδ. δρ ατοµικά ή οµαδικά χρόνος ενασχόλησης βαθµός κατανόησης λέξεων πόσα λάθη ανά παιδί πόσες λέξεις αναγνωρίζει και παράγει κάθε παιδί πόσο χρόνο κάνει κάθε παιδί στρατηγικές που ακολουθεί ISSN

5 2.2 Πληθυσµός Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει (Clark-1993), τα παιδιά αρχίζουν πολύ νωρίς (2-3χρ) ν αναλύουν λέξεις που ήδη γνωρίζουν, στα συστατικά τους. Η παρούσα έρευνα εξετάζει παιδιά νηπ/γείου, διότι σ αυτή την ηλικία και εκ/κή βαθµίδα, γίνονται οι πρώτες προσπάθειες συστηµατικής διδασκαλίας της γλώσσας και ως εκ τούτου φαίνονται καλύτερα οι διαφορές στις επιδόσεις. Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στη σύνδεση της βελτίωσης της ικανότητας αναγνώρισης και παραγωγής νέων σύνθετων λέξεων µε τη συστηµατική και οργανωµένη διδασκαλία φαινοµένων σύνθεσης και όχι µε άλλους παράγοντες (π.χ είδος σχολείου, κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο οικογένειας κλπ). Για το λόγο αυτό επιλέγονται νήπια που προέρχονται από οµοιογενή πληθυσµό, µε εµπειρικό τρόπο. Η επιλογή και εφαρµογή της έρευνας γίνεται σε µια ηµιαστική περιοχή της Λάρισας όπου τα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες µε οµοιογενώς κατανεµηµένα χαρακτηριστικά στα οποία και παρεµβαίνει προκαλώντας το προς µελέτη φαινόµενο. Η έρευνα εξετάζει ένα αντιπροσωπευτικό µέρος (δείγµα) του πληθυσµού, που επιλέγεται εµπειρικά. 2.3 Μέσα συλλογής Το είδος των δεδοµένων της παρούσας έρευνας καθορίζει και τα µέσα συλλογής τους. Ο χρόνος ενασχόλησης και η ταχύτητα αναγνώρισης και παραγωγής νέων σύνθετων λέξεων που είναι φυσικά µεγέθη µετρώνται µε µηχανή µέτρησης (χρονόµετρο). Η µέτρηση των ικανοτήτων γίνεται µέσα από κάποιες δοκιµασίες (ασκήσεις) που ανταποκρίνονται στο επίπεδο και την ηλικία των νηπίων και είναι ασκήσεις καλλιέργειας του προφορικού λόγου. Αυτές οι ασκήσεις θα έχουν τη µορφή δραστηριοτήτων: Με κάρτες όπου θα απεικονίζονται τα συνθετικά των λέξεων( µε τη µορφή εικόνας π.χ µια κάρτα απεικονίζει αυγό, µια άλλη λεµόνι, µια αγγούρι και άλλη ντοµάτα κλπ) και το παιδί θα καλείται να βρει ποιες κάρτες παράγουν νέες λέξεις. Με κάρτες όπου θα απεικονίζονται σύνθετες λέξεις π.χ τυφλόµυγα, σπανακόπιτα, χρυσοκεντηµένο, αλευροµούρης κλπ τις οποίες το παιδί θα προσπαθεί να ονοµάσει Με πίνακες διπλής εισόδου όπου στον πίνακα υπάρχουν τα δυο συνθετικά των λέξεων και το παιδί καλείται να τοποθετήσει την κινητή κάρτα που απεικονίζει την σύνθετη λέξη. Με ανάγνωση λαϊκών και άλλων λογοτεχνηµάτων όπου υπάρχει αφθονία σύνθετων λέξεων και το παιδί πρέπει ν αναγνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες. Για να γίνει η τελική συλλογή των στοιχείων είναι απαραίτητο, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διατύπωση της υπόθεσης, να προηγηθεί η συστηµατική και οργανωµένη διδασκαλία του φαινοµένου της σύνθεσης µε διάφορες δραστηριότητες, oπως οι παραπάνω ή και άλλες (π.χ λεξοµαγειρέµατα, το βαλς των λέξεων κ.α) µε ISSN

6 ποικιλία και πληθώρα εικονολέξεων οι οποίες αντλούνται από τα λαϊκά λογοτεχνήµατα. Η διαφορά στις δοκιµασίες του σταδίου της συστηµατικής διδασκαλίας από εκείνο της τελικής αξιολόγησης, βρίσκεται στο ότι για το µεν πρώτο χρησιµοποιούνται λέξεις που τα παιδιά έχουνε ακούσει, από τα κείµενα που επιλέγονται, στο δε τελικό στάδιο οι λέξεις είναι κατά κανόνα «άγνωστες», ή δεν έχουν διδαχθεί πρόσφατα, ή λέξεις από τον καθηµερινό λόγο π.χ ασπρόµαυρο, ψωµοτύρι, ανεβοκατεβαίνω, γλυκόπικρο κ.α Αρχικά πραγµατοποιούνται δραστηριότητες διαπίστωσης των γνώσεων, που διαθέτουν όλα τα παιδιά, σχετικά µε τη σύνθεση. Σ αυτό το στάδιο εκτός του ότι καταγράφεται το επίπεδο των ικανοτήτων αναγνώρισης και σύνθεσης των παιδιών, δίνεται και η δυνατότητα σχεδιασµού, συστηµατοποίησης και οργάνωσης της διδασκαλίας στην πειραµατική οµάδα. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η διδακτική παρέµβαση που στόχο έχει να βοηθήσει τα νήπια, χρησιµοποιώντας διάφορες στρατηγικές (π.χ στηλέξη ψαρόβαρκα και τα δυο συνθετικά βρίσκονται στη θάλασσα ή ψάρι+βάρκα=ψαρόβαρκα όταν το ι- γίνει -ο-) ν αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν τα σηµασιολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων. Τέλος γίνεται ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας αλλά και της υπόθεσης της έρευνας, µε την τελική εφαρµογή ασκήσεων τόσο στην πειραµατική οµάδα όσο και στην οµάδα ελέγχου και τη σύγκριση των δεδοµένων που προκύπτουν στις δυο οµάδες. 2.4 Οργάνωση και παρουσίαση δεδοµένων Τα στοιχεία που συλλέγονται καταγράφουν: τις δοκιµασίες: το χρόνο αναγνώρισης και παραγωγής λέξεων, το βαθµό κατανόησης (αριθµός σωστών λέξεων), τον αριθµό των λαθών, τη χρησιµοποίηση τεχνικών, τον αριθµό των παραγόµενων λέξεων, τις διδασκαλίες, συστηµατική και µη: τον αριθµό(πόσες φορές) εφαρµογών της διδασκαλίας ανά εβδοµάδα, τη χρονική διάρκεια της διδασκαλίας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε πίνακες όπως οι παρακάτω: Ικανότητα αναγνώρισης σύνθετων λέξεων Πειραµατική οµαδ. Οµάδα ελέγχου Χρόνος Αριθµ. Λέξεων(κατανόηση) Αριθµ. λαθών Πίνακας 1. ISSN

7 Ικανότητα παραγωγής σύνθετων λέξεων Πειραµατική οµαδ. Οµάδα ελέγχου Χρόνος Αριθµ. λέξεων Αριθµ. λαθών Τεχνικές Πίνακας 2. Συστηµατική διδασκαλία Πειραµατική οµάδα Αριθµ. µαθηµάτων Χρόνος µαθηµάτων Πίνακας 3. ραστηριότητες προφορικού λόγου χωρίς συστηµατική αναφορά στις σύνθετες λέξεις. Οµάδα ελέγχου Αριθµ. Μαθηµάτων Χρόνος µαθηµάτων Πίνακας Συµπεράσµατα Οι πίνακες 1 και 2 συµπληρώνονται τόσο κατά την αρχική φάση της διερεύνησης των ικανοτήτων όλων των παιδιών όσο και κατά την τελική φάση. Θα πρέπει για τη µεν πειραµατική οµάδα, να καταγράφουν διαφορά ανάµεσα στην αρχική και την τελική εφαρµογή, για τη δε οµάδα ελέγχου,τα ευρήµατα θα πρέπει να είναι παρόµοια και στις δυο εφαρµογές. Έτσι συµπεραίνεται ότι πράγµατι η συστηµατική διδασκαλία των σύνθετων λέξεων βελτιώνει τις ικανότητες των παιδιών να αναγνωρίζουν και να παράγουν νέες σύνθετες λέξεις. Οι πίνακες 3 και 4 θα πρέπει, σε σύγκριση και συνδυασµό µε τις 1 και 2, να καταδείξουν ότι οι τυχαίες και ανοργάνωτες δραστηριότητες προφορικού λόγου που ISSN

8 προβλέπονται άλλωστε από το αναλυτικό πρόγραµµα, δεν βελτιώνουν τις συγκεκριµένες ικανότητες οι οποίες αντίθετα, ευνοούνται και αναπτύσσονται µε τη συστηµατική και οργανωµένη διδασκαλία, στην προκειµένη περίπτωση των σύνθετων λέξεων που µας προσφέρει η λαϊκή λογοτεχνία. Επιπλέον καταδεικνύεται η ικανότητα να χρησιµοποιούν στρατηγικές ανάλυσης,σύνθεσης παραγωγής και σηµασιολογικής αποκωδικοποίησης. Τα αναµενόµενα ευρήµατα πρέπει να επιβεβαιώνουν την αρχική ερευνητική υπόθεση και πιθανά να προσφέρουν δυνατότητες εφαρµογής του συγκεκριµένου µοντέλου και επιπλέον να προκύπτουν νέες γνώσεις τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας όσο και για τον τρόπο ανταπόκρισης των παιδιών. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Αναγνωστόπουλος Β., (1994): «Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο» εκδ. Καστανιώτη. Αθήνα Γκενάκου Ζ., (2002) : «Η ελληνική γλώσσα το παιδί και ο λαϊκός πολιτισµός» εκδ. Πατάκη, Αθήνα Ζαφειρόπουλος Κ(2005) : «Πως γίνεται µια επιστηµονική εργασία» εκδ. Κριτική Κουλεντιανου Μ(1994): «Νανουρίσµατα» εκδ. Θυµάρι, Αθήνα Τζεκάκη Μ(2007) : «Μεθοδολογία της εκ/κής έρευνας», Θεσσαλονίκη Χατζησαββίδης Σ(2002): «Η γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο» εκδ.βάνιας, Θες/κη 4. Παράρτηµα Παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές δοκιµασίες για τις οποίες κάθε εκ/κόςερευνητής έχει την ευχέρεια να κατασκευάσει υλικό-κάρτες, συνδέοντάς το µε του λαϊκό λογοτεχνικό κείµενο που επιλέγει ή οποιαδήποτε σύνθετη λέξη επιθυµεί οπτικοποιώντας τις λέξεις π.χ στο στίχο ψαρόβαρκα ετοιµάζουµε δύο κάρτες, στη µια απεικονίζουµε ένα ψάρι και στην άλλη µία βάρκα. Να σηµειωθεί ότι επειδή ο λαϊκός λόγος έχει ιδιωµατισµούς πρέπει να προηγείται εξήγηση όπου χρειάζεται. Επιλέγονται κάποια αντιπροσωπευτικά λαϊκά λογοτεχνήµατα µε το αντίστοιχο υλικό: ηµοτικό τραγούδι Θα πάρω µια ψαρόβαρκα κλπ Γλωσσοδέτες 1.Πίτα σπανακόπιτα Σπανακολαδόπιτα 2.Της καρακάξας η φωλιά τσάκνα καρακαξότσακνα 3. Μια κρανιά κρανόβεργα κρανολαµπαδόβεργα κρανίζει δεν κρανίζει κρανολαµπαδοβεργίζει. Κανακέµατα 1.Αγγελοστολισµένε µου και λαµπαδοχυτέ µου µοναχογιέ της µάνας σου και σύντροφε δικέ µου 2 να καλικέψεις τα άλογο που περπατεί και τρέµει µε τα σελοχαλίναρα τα χρυσοκεντηµένα Νανούρισµα Ο ύπνος θρέφει τα µωρά κι η γεια τα µεγαλώνει και η κυρά η Παναγιά τα γλυκοξηµερώνει Ταχτάρισµα Το παιδί µας κι αν αργεί µαυροµάτες καρτερεί Παιχνίδι βάλε, βάλε τα µατογυάλια όσο κι αν ψάξεις δε θα το βρεις δε θα το βρεις, δε θα το βρεις το δαχτυλίδι όπου ζητείς ISSN

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα