Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)"

Transcript

1 ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής Επαμεινώνδας Αμωράτης Χρήστος Φασιάς Νίκος Πούσιος Δήμητρα Ζουρούδη Κώστας Πατούρας Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) glossary of Air Traffic Management (ATM) terms ΈκδοσηEdition 1 ΛήμματαEntries: 1918 ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOTE Οι όροι του παρόντος γλωσσαρίου έχουν υποβληθεί σε Κρίση Μελών της ς Εταιρείας Ορολογιας ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) και εγκριθεί από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιό της (ΓΕΣΥ). The terms of this glossary have been subjected to Members Consultation by the Hellenic Society for Terminology ELETO (www.eleto.gr) and approved by its General Scientific Board (GESY). Αθήνα, Νοέμβριος 2014

2 Term 8,33 khz channel spacing διαυλοποίηση 8,33 KHz ab initio air traffic controller ab initio ATCO abeam (a point) abnormal situation abort (to) δόκιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δόκιμος ΕΕΚ εγκάρσια, εγκαρσίως, «στο ύψος» (ενός σημείου) ασυνήθης κατάσταση ματαιώνω above ground level AGL υπεράνω της στάθμης εδάφους above mean sea level AMSL υπεράνω της μέσης στάθμης θάλασσας accelerate-stop distance available acceptable level of safety perance ASDA διαθέσιμη απόσταση επιτάχυνσης - ακινητοποίησης ALoSP αποδεκτό επίπεδο επίδοσης (της) ασφάλειας acceptable means of compliance AMC αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης acceptance ACP αποδοχή accepting controller accepting unit accepting unitcontroller accident αποδεχόμενος ελεγκτής αποδεχόμενη μονάδα αποδεχόμενη μονάδαελεγκτής ατύχημα accident data reporting ADREP αναφορά δεδομένων ατυχήματος accountable executive accredited medical conclusion accredited representative accuracy achieved with independence acknowledge (to) acknowledgement acquire (to) acrobatic flight act (to) action verb(s) active runway active stand υπόλογο διευθυντικό στέλεχος πιστοποιημένη ιατρική γνωμάτευση διαπιστευμένος αντιπρόσωπος ορθότητα ανεξάρτητα επιτευγμένος επιβεβαιώνω λήψη επιβεβαίωση λήψης αποκτώ ακροβατική πτήση δρω ρήμα(τα) δράσης, ρήμα(τα) ενέργειας εν ενεργεία διάδρομος ενεργός θέση [στάθμευσης] actual time of departure ATD πραγματικός χρόνος αναχώρησης 2

3 Term adjacent approach(-es) adjacent sector adjacent unit adjust (to) ADS-C agreement παρακείμενη(-ες) προσέγγιση(-εις), διπλανή(-ές) προσέγγιση(-εις) παρακείμενος τομέας, διπλανός τομέας παρακείμενη μονάδα, διπλανή μονάδα ρυθμίζω συμφωνία ADS-C advanced emission model AEM προηγμένο μοντέλο εκπομπών, προηγμένο πρότυπο εκπομπών advanced surface movement guidance and control system advection fog adviser advisory airspace advisory area advisory route ASMGCS προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου κινήσεων επιφανείας ομίχλη μεταφοράς σύμβουλος συμβουλευτικός εναέριος χώρος συμβουλευτική περιοχή συμβουλευτική διαδρομή advisory service ADVS συμβουλευτική υπηρεσία aerial work aerodrome aerodrome beacon aerodrome certificate aerodrome control service aerodrome control tower εναέρια εργασία αεροδρόμιο φάρος αεροδρομίου πιστοποιητικό αεροδρομίου υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου πύργος ελέγχου αεροδρομίου aerodrome control tower TWR πύργος ελέγχου αεροδρομίου aerodrome elevation υψόμετρο αεροδρομίου aerodrome emergency plan AEP σχέδιο έκτακτης ανάγκης αεροδρομίου aerodrome equipment aerodrome identification sign aerodrome operating minima εξοπλισμός αεροδρομίου πινακίδα αναγνώρισης αεροδρομίου επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, λειτουργικά ελάχιστα αεροδρομίου aerodrome operations AO λειτουργίες αεροδρομίου aerodrome reference point ARP σημείο αναφοράς αεροδρομίου aerodrome routine meteorological report aerodrome special meteorological report METAR SPECI συνήθης μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου ειδική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου aerodrome surveillance radar ASR ρανταρ επιτήρησης αεροδρομίου 3

4 Term aerodrome target identification system aerodrome taxi circuit aerodrome taxi time aerodrome traffic aerodrome traffic circuit aerodrome traffic density ATIDS σύστημα αναγνώρισης στόχων αεροδρομίου κύκλος τροχοδρόμησης αεροδρομίου χρόνος τροχοδρόμησης αεροδρομίου κυκλοφορία αεροδρομίου κύκλος κυκλοφορίας αεροδρομίου πυκνότητα κυκλοφορίας αεροδρομίου aerodrome traffic zone ATZ ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου aerodrome visibility operational level aeronautical beacon επιχειρησιακό επίπεδο ορατότητας αεροδρομίου αεροναυτικός φάρος aeronautical fixed service AFS αεροναυτική σταθερή υπηρεσία aeronautical fixed station aeronautical fixed telecommunication network AFTN αεροναυτικός σταθερός σταθμός αεροναυτικό σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο aeronautical ground light AGL επίγειο αεροναυτικό φως aeronautical ination circular AIC εγκύκλιος αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical ination publication aeronautical ination regulation and control AIP AIRAC εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών ρύθμιση και έλεγχος αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical ination service AIS υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical mobile satellite service aeronautical mobile service aeronautical radio navigation service (RR S1.46) aeronautical station aeronautical telecommunication agency aeronautical telecommunication network aeronautical telecommunication service aeronautical telecommunication station aeroplane aeroplane reference field length aft AMSS ATN αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία αεροναυτική κινητή υπηρεσία υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης αεροναυτικός σταθμός φορέας αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών υπηρεσία αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών σταθμός αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών αεροπλάνο μήκος πεδίου αναφοράς αεροπλάνου πρυμναίο 4

5 Term AFTN priority indicator agreed reporting point aiding unit (in the context of contingency) aileron aim air bleed air brake air carrier air display 5 ενδείκτης προτεραιότητας AFTN συμφωνημένο σημείο αναφοράς βοηθητική μονάδα πηδάλιο κλίσης σκοπός απομάστευση αέρα αερόφρενο αερομεταφορέας αεροπορική επίδειξη air filed flight plan AFIL σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο εν πτήσει, σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο από αέρος air interception air navigation αναχαίτιση αεροναυτιλία, αεροπλοήγηση air navigation plans ANP σχέδια αεροναυτιλίας air navigation service provider ANSP πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, παροχέας υπηρεσιών αεροναυτιλίας air navigation services ANS υπηρεσίες αεροναυτιλίας, υπηρεσίες αεροπλοήγησης air report AIREP αναφορά εν πτήσει air route facilities διευκολύνσεις εναέριας διαδρομής air safety report ASR αναφορά εναέριας ασφάλειας air service air show air speed αεροπορική υπηρεσία αεροπορική επίδειξη ταχύτητα αέρα air traffic εναέρια κυκλοφορία ΕΚ air traffic advisory service συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας air traffic control ATC έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ΕΕΚ air traffic control clearance air traffic control instruction air traffic control loop air traffic control sector air traffic control service εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας λειτουργικός κύκλος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας τομέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ΦΠΥΑΝ

6 Term air traffic control unit 6 μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας air traffic controller ATCO ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ΕΕΚ air traffic controllers european unions coordination air traffic flow and capacity management ATCEUC ATFCM συντονισμός ευρωπαϊκών ενώσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διαχείριση [της] ροής και [της] χωρητικότητας [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic flow management ATFM διαχείριση [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic flow management departure slot air traffic flow management measure χρονοθυρίδα διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας για αναχώρηση μέτρο διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic management ATM διαχείριση [της] εναέριας κυκλοφορίας ΔΕΚ air traffic management air navigation services air traffic management air navigation services constituents air traffic management air navigation services system air traffic management community air traffic management functionality air traffic management master plan ATMANS διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσίες αεροναυτιλίας συστατικά στοιχεία διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσιών αεροναυτιλίας κοινότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας λειτουργική δυνατότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας γενικό πρόγραμμα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας ΔΙΡΧΕΚ ΔΙΡΕΚ ΔΕΚΥΑΝ air traffic management network ATMN δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας ΔΔΕΚ air traffic management operational concept air traffic management requirements and perance panel air traffic management service delivery management air traffic management system air traffic management system requirement air traffic service route ATMRPP ATMSDM γενικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας, επιχειρησιακό σκεπτικό διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας πάνελ για τις απαιτήσεις και την επίδοση της διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας διαχείριση παράδοσης υπηρεσίας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας σύστημα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας απαίτηση συστήματος διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας διαδρομή υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

7 Term air traffic service unit sector configuration διάταξη τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας, συνδυασμός τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας air traffic service(s) ATS υπηρεσία(-ες) εναέριας κυκλοφορίας ΥΕΚ air traffic services airspace(-s) air traffic services reporting office air traffic services surveillance service air traffic services surveillance system air traffic services unit air traffic servises message handling service air transport AIRAC supplement airborne airborne collision avoidance system airborne separation assistance system airbridge aircraft aircraft category aircraft type of aircraft address aircraft avionics aircraft callsign aircraft certificated for singlepilot operation ARO ATSMHS AIRAC SUP ACAS ASAS εναέριος(-οι) χώρος(-οι) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας γραφείο αναφορών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύστημα επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αερομεταφορά(-ες), αεροπορική(-ές) μεταφορά(-ες), εναέρια(-ες) μεταφορά(- ες), συμπλήρωμα AIRAC αερομεταφερόμενος (επί αεροσκάφους), εν πτήσει (στον αέρα) αερομεταφερόμενο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, σύστημα αεροσκάφους για αποφυγή σύγκρουσης αερομεταφερόμενο σύστημα υποβοήθησης διαχωρισμού, σύστημα αεροσκάφους για υποβοήθηση διαχωρισμού γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα αεροσκάφος αεροσκάφος κατηγορία αεροσκάφος τύπος διεύθυνση αεροσκάφους ηλεκτρονικός εξοπλισμός αεροσκάφους, ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκάφους χαρακτηριστικό κλήσης αεροσκάφους αεροσκάφος πιστοποιημένο για λειτουργία με έναν χειριστή aircraft classification number ACN αριθμός κατάταξης αεροσκαφών 7

8 Term aircraft identification aircraft intent aircraft lead-in line aircraft marshaller aircraft observation aircraft operating agency aircraft owner and pilot association AOPA 8 χαρακτηριστικό αναγνώρισης αεροσκάφους, αναγνώριση αεροσκάφους πρόθεση αεροσκάφους γραμμή εισόδου [του] αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης καθοδηγητής στάθμευσης αεροσκάφους, σηματωρός αεροσκάφους παρατήρηση αεροσκάφους φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, φορέας λειτουργίας αεροσκάφους ένωση ιδιοκτητών αεροσκαφών και πιλότων aircraft proximity AIRPROX εγγύτητα αεροσκαφών aircraft refuelling aircraft registration aircraft required to be operated with a co-pilot aircraft stand aircraft stand taxilane aircraft type designator aircraft-based augmentation system air-filed flight plan airframe flood lights air-ground communication air-ground control radio station airline airliner airmanship airmet ination airport airport collaborative decision making ABAS A-CDM ανεφοδιασμός αεροσκάφους νηολόγιο αεροσκάφους, νηολόγηση αεροσκάφους αεροσκάφος με υποχρεωτικό συγκυβερνήτη, συγκυβερνητέο αεροσκάφος θέση στάθμευσης αεροσκάφους τροχοδίοδος θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, λωρίδα τροχοδρόμησης θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών ενδείκτης τύπου αεροσκάφους σύστημα φασματικής επαύξησης επί αεροσκάφους από αέρος κατατειθέμενο σχέδιο πτήσης προβολείς ατράκτου επικοινωνία αέρος-εδάφους, αερεπίγεια επικοινωνία ραδιοσταθμός ελέγχου [επικοινωνιών] αέρος-εδάφους, ραδιοσταθμός ελέγχου αερεπίγειων επικοινωνιών αερογραμμή, αεροπορική εταιρεία, εναέρια γραμμή αεροσκάφος γραμμής ικανότητα διακυβέρνησης αεροσκάφους αερομετεωρολογικές πληροφορίες αερολιμένας, αεροδρόμιο συνεργατική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο αερολιμένα

9 airport authority Term airport coordinator airport integration and throughput αερολιμενική αρχή, αρχή αεροδρομίου συντονιστής αερολιμένα ενοποίηση και διεκπεραιωτικότητα αερολιμένων airport operations plan AOP σχέδιο λειτουργιών αερολιμένα airport operator airport rescue and fire fighting services airport slot coordinator airport surface detection equipment ARFFS ASDE φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, φορέας λειτουργίας αερολιμένα υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης αεροδρομίου συντονιστής χρονοθυρίδων αερολιμένα εξοπλισμός επιτήρησης επιφάνειας αερολιμένα air-report AIREP εν πτήσει αναφορά, από αέρος αναφορά airship airside airspace block airspace classification airspace design αερόπλοιο περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών τμήμα εναέριου χώρου κατηγοροποίηση [του] εναέριου χώρου σχεδιασμός [του] εναέριου χώρου airspace management ASM διαχείριση [του] εναέριου χώρου ΔΕΧ airspace organization and management airspace reservation airspace restriction airspace structure AOM οργάνωση και διαχείριση [του] εναέριου χώρου δέσμευση εναέριου χώρου περιορισμός εναέριου χώρου δομή [του] εναέριου χώρου airspace user operations AUO λειτουργίες χρηστών [του] εναέριου χώρου airspace users airspace users' representative airspace utilisation air-taxiing air-to-ground communication airway airworthiness alarm aldis [signal] lamp alert χρήστες [του] εναέριου χώορυ εκπρόσωπος [των] χρηστών [του] εναέριου χώρου χρήση [του] εναέριου χώρου αεροτροχοδρόμηση επικοινωνία αέρος-εδάφους αεροδιάδρομος, εναέριος διάδρομος αεροπλοϊμότητα συναγερμός λυχνία [σημάτων] τύπου άλντις συνέγερση, ετοιμότητα, επιφυλακή ΟΔΕΧ 9

10 alert height Term σχετικό ύψος συνέγερσης alert phase ALERFA φάση συνέγερσης alerting ALR συνέγερση, συναγερμική ειδοποίηση alerting service allocate (to) alphanumeric characters (alphanumerics) alphanumeric display alternate aerodrome alternative means of compliance altitude υπηρεσία συνέγερσης κατανέμω αλφαριθμητικοί χαρακτήρες αλφαριθμητική απεικόνιση αεροδρόμιο εναλλαγής εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης απόλυτο ύψος altocumulus AC υψισωρείτες altostratus AS υψιστρώματα ambulance analyse (to) annex anti-collision lights appendix apply (to) appreciate (to) approach control office approach control service approach control unit ασθενοφόρο (όχημα ή αεροσκάφος) αναλύω παράρτημα φώτα αποφυγής σύγκρουσης προσάρτημα εφαρμόζω καταλαβαίνω, εκτιμώ γραφείο ελέγχου προσέγγισης υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης μονάδα ελέγχου προσέγγισης approach control unit (centre) APP μονάδα (κέντρο) ελέγχου προσέγγισης approach funnel χοάνη προσέγγισης approach path monitor APM παρακολούθηση ίχνους προσέγγισης approach procedures with vertical guidance approach sequence approaching head-on aircraft appropriate ATS authority appropriate authority approved maintenance organization approved training APV διαδικασίες προσέγγισης με κατακόρυφη καθοδήγηση σειρά προσέγγισης μετωπικά προσεγγίζοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον προσεγγίζοντα αεροσκάφη αρμόδια αρχή ΥΕΚ αρμόδια αρχή εγκεκριμένος οργανισμός συντήρησης εγκεκριμένη εκπαίδευση 10

11 Term approved training organization apron apron management service apron taxiway aquaplaning 11 εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οργανισμός χώρος στάθμευσης υπηρεσία διαχείρισης χώρων στάθμευσης τροχόδρομος χώρου στάθμευσης υδρολίσθηση area control center ACC κέντρο ελέγχου περιοχής ΚΕΠ area control service υπηρεσία ελέγχου περιοχής ΥΕΠ area navigation RNAV περιοχική ναυτιλία, περιοχική ναυσιπλοϊα area navigation route διαδρομή περιοχικής ναυτιλίας, διαδρομή περιοχικής ναυσιπλοϊας area proximity warning APW προειδοποίηση εγγύτητας περιοχής arrival ARR άφιξη arrival management διαχείριση αφίξεων arrival manager AMAN σύστημα διαχείρισης αφίξεων arriving flight assessment assessor αφικνούμενη πτήση αξιολόγηση αξιολογητής assessor endorsement ASR καταχώριση αξιολογητή assign (to) assignment assist (to) εκχωρώ εκχώρηση βοηθώ association of european airlines AEA ένωση ευρωπαϊκών αερογραμμών, ένωση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ATC instruction ATC clearance ATC loop ATC sector ATC service ATC unit ATFM departure slot ATFM measure ATM community ATM functionality ATM master plan ATM network οδηγία ΕΕΚ εξουσιοδότηση ΕΕΚ λειτουργικός κύκλος ΕΕΚ τομέας ελέγχου ΕΕΚ υπηρεσία ΕΕΚ μονάδα ΕΕΚ χρονοθυρίδα ATFM για αναχώρηση, χρονοθυρίδα ΔΙΡΕΚ για αναχώρηση μέτρο ATFM, μέτρο ΔΙΡΕΚ κοινότητα ΔΕΚ λειτουργική δυνατότητα ΔΕΚ γενικό πρόγραμμα ΔΕΚ δίκτυο ΔΕΚ

12 Term ATM operational concept ATM system ATM system requirement ATMANS constituents ATMANS system atmospheric pressure at aerodrome elevation atmospheric pressure at mean sea level ATS airspace(-s) ATS route ATS surveillance service ATS surveillance system ATS unit attitude QFE QNH γενικό επιχειρησιακό σχέδιο ΔΕΚ, επιχειρησιακό σκεπτικό ΔΕΚ σύστημα ΔΕΚ απαίτηση συστήματος ΔΕΚ συστατικά στοιχεία ΔΕΚΥΑΝ, συστατικά στοιχεία ATMANS σύστημα ΔΕΚΥΑΝ, σύστημα ATMANS ατμοσφαιρική πίεση στο υψόμετρο αεροδρομίου ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας εναέριος(-οι) χώρος(-οι) ATS, εναέριος(- οι) χώρος(-οι) ΥΕΚ διαδρομή ATS, διαδρομή ΥΕΚ υπηρεσία επιτήρησης ATS, υπηρεσία επιτήρησης ΥΕΚ σύστημα επιτήρησης ATS, σύστημα επιτήρησης ΥΕΚ μονάδα ATS, μονάδα ΥΕΚ συμπεριφορά, στάση audio aids Aud ακουστικά βοηθήματα audit authority (government organization) autoland system automatic dependent surveillance automatic dependent surveillance broadcast automatic dependent surveillance broadcast out automatic dependent surveillance contract automatic dependent surveillance contract agreement ADS επιθεώρηση αρχή, Υπηρεσία (με την έννοια της κρατικής διοικητικής αρχής) σύστημα τυφλής προσγείωσης αεροσκαφών αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση ADS-B αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση εκπομπή ADS-B out αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση εξερχόμενη εκπομπή ADS-C αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση σύμβαση συμφωνία αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης σύμβαση automatic direction finder ADF αυτόματο ραδιογωνιόμετρο automatic direction-finding equipment εξοπλισμός αυτόματου προσδιορισμού κατεύθυνσης, εξοπλισμός αυτόματης ραδιογωνιομετρίας 12

13 Term automatic landing system ALS σύστημα αυτόματης προσγείωσης automatic pilot automatic terminal ination service auxiliary power unit availability aviation aviation crisis aviation frequency band avionics backtrack back-up balance tab balked landing balloon bank angle barrette base base turn ATIS αυτόματος πιλότος υπηρεσία αυτόματης εκπομπής πληροφοριών τερματικής περιοχής, αυτοματοποιημένη υπηρεσία πληροφοριών τερματικής περιοχής μονάδα βοηθητικής ισχύος διαθεσιμότητα αεροπορία, αεροπλοϊα αεροπορική κρίση ζώνη συχνοτήτων αεροπορίας ηλεκτρονικά [συστήματα] αεροπορίας αναστροφή εφεδρικός ζυγοσταθμιστικό πτερύγιο διακοπείσα προσγείωση, ματαιωθείσα προσγείωση αερόστατο γωνία κλίσης συστοιχία φώτων, εγκάρσια δεσμίδα φώτων βάση, βασικό στροφή βάσης, βασική στροφή basic area navigation B-RNAV βασική περιοχική ναυτιλία, βασική περιοχική ναυσιπλοϊα basic training beacon bearing benefit beyond local repair binding target bird strike blade (propeller) blade pitch blast blended learning blind transmission βασική εκπαίδευση φάρος, ραδιοφάρος διόπτευση, κατεύθυνση όφελος πέραν τοπικής επισκευής δεσμευτικός στόχος πρόσκρουση πτηνού πτερύγιο έλικας βήμα πτερυγίου [έλικας] εκτόνωση αερίων μικτή μάθηση τυφλή εκπομπή 13

14 blind velocity blip Term τυφλή ταχύτητα μπλίπ blowing BL ανυψούμενο blowing snow BLSN ανυψούμενο χιόνι boarding bridge bomb threat boundary braking action γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα απειλή για βόμβα όριο δυνατότητα πέδησης briefing Brief [σύνοπτική] ενημέρωση, [προ]συνόψιση bright display broadcast bundle of services buoyancy business plan cabin fire calculate (to) calendar canard φωτεινή οθόνη γενική εκπομπή δέσμη υπηρεσιών άνωση επιχειρηματικό σχέδιο φωτιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών, πυρκαγιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών υπολογίζω ημερολόγιο cancellation CNL ακύρωση canopy capability capacitor discharge light capacity cargo cargo flight cargo terminal ριναίο πηδάλιο ανόδου - καθόδου καλύπτρα ικανότητα λυχνία φωτεινών εκκενώσεων χωρητικότητα, δυναμικότητα φορτίο, εμπόρευμα πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων εμπορευματικός σταθμός case study Case μελέτη περίπτωσης, περιπτωσιακή μελέτη categories of aeroplanes categories of precision approach operations causes κατηγορίες αεροπλάνων κατηγορίες [λειτουργιών] προσέγγισης ακριβείας αίτια CAVOK CAVOK CAVOK ceiling οροφή central flow management unit CFMU κεντρική μονάδα διαχείρισης [της] ροής 14

15 certificate certification Term certified aerodrome certify as airworthy (to) change management changeover point channel channel spacing characterise (to) charging scheme check (to) check flight chicago convention πιστοποιητικό πιστοποίηση 15 πιστοποιημένο αεροδρόμιο πιστοποιώ πτητική ικανότητα διαχείριση αλλαγών σημείο αλλαγής δίαυλος, κανάλι διαχωρισμός διαύλων [επικοινωνίας], διαυλοποίηση χαρακτηρίζω μηχανισμός χρέωσης ελέγχω πτήση ελέγχου σύμβαση του σικάγου chief executive officer CEO διευθύνων σύμβουλος chocks choose (to) circle (το) circling approach τροχοεμποδιστήρες, τσόκς επιλέγω circular Cir εγκύκλιος πραγματοποιώ κύκλο κυκλική προσέγγιση cirrocumulus CC θυσανοσωρείτες cirrostratus CS θυσανοστρώματα cirrus CI θύσανοι civil air navigation services organisation CANSO οργανισμός υπηρεσιών πολιτικής αεροναυτιλίας; civil aviation authority CAA υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αρχή πολιτικής αεροπορίας civil aviation training centre CATC κέντρο εκπαίδευσης πολιτικής αεροπορίας civil-military coordination clearance function clearance limit clearance void time συντονισμός πολιτικού και στρατιωτικού τομέα λειτουργική οργάνωση εξουσιοδότησης όριο εξουσιοδότησης χρόνος λήξης εξουσιοδότησης clearway CWY περιοχή ελεύθερη εμποδίων climb out climb out area φάση [αρχικής] ανόδου περιοχή [αρχικής] ανόδου ΥΠΑ ΣΠΟΑ

16 coasted cockpit Term 16 υπολογισμός κατά παρέκταση [μακράς περιόδου] θάλαμος διακυβέρνησης, πιλοτήριο cockpit voice recorder CVR αποτυπωτής ομιλίας θαλάμου διακυβέρνησης, καταγραφικό ομιλιών πιλοτηρίου code (SSR) code allocation list coded designator κώδικας (SSR), κωδικός (SSR) κατάλογος εκχώρησης κωδικών, κατάλογος διανομής κωδικών κωδικοποιημένος προσδιοριστής collaborative decision making CDM συνεργατική λήψη αποφάσεων collect (to) commercial air transport commercial air transport movements commercial air transport operation commercial operation συλλέγω εμπορική αερομεταφορά, εμπορική αεροπορική μεταφορά κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών, εμπορικές αεροπορικές κινήσεις δραστηριότητα εμπορικής αερομεταφοράς, λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς εμπορική δραστηριότητα commercially important person CIP εταιρικός επίσημος committee on aviation environmental protection common ICAO data interchange network common point communication services CAEP CIDIN επιτροπή για την αεροπορική περιβαλλοντική προστασία κοινό δίκτυο ICAO για ανταλλαγή δεδομένων κοινό σημείο υπηρεσίες επικοινωνιών communications COM επικοινωνίες communications, navigation and surveillance communications, navigation, and surveillanceair traffic management compacted snow competence competency competency element competency unit competent member state complex motor-powered aircraft CNS CNSATM επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρηση επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρησηδιαχείριση εναέριας κυκλοφορίας συμπιεσμένο χιόνι επάρκεια επάρκεια, ικανότητα στοιχείο ικανότητας, στοιχείο επάρκειας μονάδα ικανότητας, μονάδα επάρκειας αρμόδιο κράτος μέλος σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος

17 comply (to) Term comptence assessor comptence examiner computer συμμορφώνομαι αξιολογητής επάρκειας εξεταστής επάρκειας υπολογιστής computerweb-based training CWBT εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή διαδίκτυο computer-based training CBT εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή, πληροφορικοπαγής εκπαίδευση concept of operation concept of use concurrent wind direction concurrent wind speed condensation trail (contrail) conditional clearance αρχές λειτουργίας τρόπος χρήσης συμπίπτουσα διεύθυνση ανέμου συμπίπτουσα ταχύτητα ανέμου ίχνος συμπύκνωσης υπό συνθήκη εξουσιοδότηση conditional route CDR διαδρομή υπό όρους, υπό συνθήκη διαδρομή conduct (to) cone of silence conference communications configuration configuration data confirm (to) conflict conflict detection conflict alert conflict horizon διεξάγω κώνος σιγής επικοινωνίες διάσκεψης διαμόρφωση δεδομένα διαμόρφωσης επιβεβαιώνω εμπλοκή ανίχνευση εμπλοκής συνέγερση εμπλοκής ορίζοντας εμπλοκής conflict management CM διαχείριση εμπλοκής(-ών) conflict search congestion consider (to) conspicuity code constant descent arrival constituents constraint contact point αναζήτηση εμπλοκής(-ών) συμφόρηση, συνωστισμός εξετάζω [προσεκτικά] κωδικός ευδιακριτότητας άφιξη σταθερής καθόδου συστατικά στοιχεία περιορισμός σημείο επαφής 17

18 Term contaminated runway contamination content contingency contingency life-cycle contingency modes contingency plan contingency planning continuation training continuing oversight continuity ρυπασμένος διάδρομος, διάδρομος με επικαθίσεις ρύπανση, επικάθιση περιεχόμενο έκτακτη κατάσταση, απρόοπτη κατάσταση, απρόοπτο κύκλος ζωής έκτακτων καταστάσεων, κύκλος ζωής απρόοπτων καταστάσεων περιπτώσεις (είδη) έκτακτων καταστάσεων, περιπτώσεις (είδη) απρόοπτων καταστάσεων σχέδιο [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχέδιο [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων σχεδιασμός [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχεδιασμός [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων συνεχής εκπαίδευση συνεχής επίβλεψη, συνεχής επιτήρηση συνέχεια continuous day and night service H24 συνεχής εικοσιτετράωρη υπηρεσία continuous descend approach CDA προσέγγιση σταθερής καθόδου control sector control area control assistant τομέας ελέγχου περιοχή ελέγχου βοηθός ελεγχου control zone CTR ζώνη ελέγχου controlled airspace (instrumentvisual) controlled aerodrome controlled airspace controlled airspace (instrument restricted) controlled airspace (visual exempted) controlled flight ελεγχόμενος εναέριος χώρος (ενόργανοςεξ όψεως) ελεγχόμενο αεροδρόμιο ελεγχόμενος εναέριος χώρος ελεγχόμενος εναέριος χώρος (μόνο ενόργανες πτήσεις) ελεγχόμενος (εκτός των VFR) εναέριος χώρος ελεγχόμενη πτήση controlled flight into terrain CFIT πρόσκρουση ελεγχόμενης πτήσης στο έδαφος controlled VFR flight controller ελεγχόμενη VFR πτήση ελεγκτής 18

19 Term controller pilot data link communications controlling military unit converging aircraft 19 CPDLC επικοινωνίες δεδομένων μεταξύ ελεγκτή - χειριστή αεροσκάφους, επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων ελεγκτή-πιλότου στρατιωτική μονάδα ελέγχου συγκλίνοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον converging runway display aid CRDA βοήθημα απεικόνισης συγκλινόντων διαδρόμων, βοήθημα οπτικής παρουσίασης συγκλινόντων διαδρόμων conversion training cooperative decision making cooperative separation cooperative surveillance cooperative surveillance chain coordinate (to) εκπαίδευση μετατροπής συλλογική λήψη αποφάσεων, συνεργατική λήψη αποφάσεων συνεργατικός διαχωρισμός συνεργατική επιτήρηση συνεργατική αλυσίδα επιτήρησης συντονίζω coordinated universal time UTC συντονισμένη παγκόσμια ώρα coordination CDN συντονισμός coordination data coordination point co-pilot corpus correct and complete EATMN software verification corrective action correlation cost base cots course leader crash crash alarm crash tender credit (in the context of alternative means or prior qualifications) δεδομένα συντονισμού σημείο συντονισμού συγκυβερνήτης κύριο σώμα ορθή και πλήρης επαλήθευση του λογισμικού ΕΔΔΕΚ διορθωτικό μέτρο, διορθωτική ενέργεια συσχέτιση, συσχετισμός βάση υπολογισμού εμπορικά ετοιμοπαράδοτο προϊόν συντονιστής [εκπαιδευτικής] σειράς, συντονιστής [εκπαιδευτικού] προγράμματος συντριβή συναγερμός συντριβής, συναγερμός ατυχήματος πυροσβεστικό όχημα επέμβασης σε αεροπορικά ατυχήματα αναγνώριση crew resource management CRM ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος, διαχείριση πόρων πληρώματος

20 Term crisis management centre SMC κέντρο διαχείρισης κρίσεων critical event critical incident stress critical incident stress management cross bleed (or feed) cross bleed (or feed) [engine] start cross-border airspace cross-border services cross-country crosswind cruise climb cruise climb (to) cruising level cruising speed CISM κρίσιμο συμβάν στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών διαχείριση [του] στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών διασταυρούμενη τροφοδότηση, σύνθετη τροφοδότηση εκκίνηση [κινητήρων] διασταυρούμενης τροφοδότησης, εκκίνηση [κινητήρων] σύνθετης τροφοδότησης διασυνοριακός εναέριος χώρος, διαμεθοριακός εναέριος χώρος διασυνοριακές υπηρεσίες αεροναυτιλιακό ταξίδι πλάγιος άνεμος, πλευρικός άνεμος, εγκάρσιος άνεμος άνοδος πλεύσης εκτελώ άνοδο πλεύσης επίπεδο πλεύσης ταχύτητα πλεύσης cumulonimbus CB σωρειτομελανίας cumulus CU σωρείτες current data authority τρέχουσα αρχή δεδομένων current flight plan CPL ισχύον σχέδιο πτήσης cutover μετάζευξη, σύνδεση εν θερμώ cyclic redundancy check CRC περιοδικός έλεγχος επάρκειας danger area dangerous goods data data convention επικίνδυνη περιοχή επικίνδυνα υλικά, επιβλαβή υλικά δεδομένα, στοιχεία σύμβαση δεδομένων data link ATIS D-ATIS ATIS [μέσω] ζεύξης δεδομένων data link communications data link initiation capability επικοινωνίες [μέσω] ζεύξης δεδομένων εφαρμογή έναρξης ζεύξης δεδομένων data link manager DLM διαχειριστής ζεύξης δεδομένων data link VOLMET D-VOLMET VOLMET μέσω ζεύξης δεδομένων data processing data quality επεξεργασία δεδομένων ποιότητα δεδομένων 20

21 datum Term deadstick landing δεδομένο [αναφοράς] προσγείωση χωρίς ισχύ de-briefing Debrief μετασυνόψιση debris κατάλοιπα, απορρίμματα decision altitude DA αποφασιστικό απόλυτο ύψος decision altitudeheight DAH αποφασιστικό απόλυτοσχετικό ύψος decision height DH αποφασιστικό σχετικό ύψος declaration declared capacity declared distances decode (to) decoder defenses define (to) degraded modes of operation (in the context of contingency) de-icinganti-icing facility δήλωση δηλωμένη χωρητικότητα δηλωμένες αποστάσεις αποκωδικοποιώ αποκωδικοποιητής αμυντικοί μηχανισμοί, άμυνες ορίζω υποβαθμισμένοι τρόποι λειτουργίας, καταστάσεις υποβαθμισμένης λειτουργίας εγκατάσταση από-παγοποίησηςαντιπαγοποίησης, ευκολία απόπαγοποίησηςαντι-παγοποίησης de-icinganti-icing pad χώρος αποπαγοποίησης αντιπαγοποίησης, εξέδρα αποπαγοποίησηςαντιπαγοποίησης delay DLA καθυστέρηση delegate (to) demand μεταβιβάζω αρμοδιότητα ζήτηση demand and capacity balancing DCB εξισορρόπηση [μεταξύ] ζήτησης και χωρητικότητας demonstrate (to) departing flight επιδεικνύω πτήση αναχώρησης departure DEP αναχώρηση departure manager DMAN σύστημα διαχείρισης αναχωρήσεων departure point dependent parallel approaches depletion of fire cover depletion of fire fighting services deployment deployment manager σημείο αναχώρησης εξαρτημένες παράλληλες προσεγγίσεις υποβάθμιση πυροσβεστικής κάλυψης υποβάθμιση υπηρεσιών πυρόσβεσης ανάπτυξη, εξάπλωση ομάδα διαχείρισης ανάπτυξης 21

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά)

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) VFR Αναχώρηση VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) SX-SIT: Heraklion Tower, SX-SIT TWR : SX-SIT, Heraklion Tower, go ahead SX-SIT: Ηράκλειο Καλησπέρα, SX-SIT

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ιήµερο συνέδριο µε θέµα: «Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο» 20-21 Απριλίου 2010 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

VFR Phraseology Manual

VFR Phraseology Manual VFR Phraseology Manual Εγχειρίδιο VFR Φρασεολογίας Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν θα πετάξουν VFR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ 1 Στόχος Η παρουσίαση σειράς ΣΣΥΟ με σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην βελτίωση: της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικότητα Αεροδροµίου

Χωρητικότητα Αεροδροµίου Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Χωρητικότητα Αεροδροµίου Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων RFE ATHENS GR- I V A O 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Γενικές Οδηγίες:... 2 Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες

Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες ,. Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες Ν. Παπαδόπουλος Κ. Πετρόπουλος Σ. Πουλιμενάκος Σύλλογος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος Περίληψη Με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά)

IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά) IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά) Χαρακτηριστικά κλήσης - Callsigns OAV123: Athens Control, Olympic one-two-three, good evening Athens Control: Olympic

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικός σχεδιασμός. Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο

Γεωμετρικός σχεδιασμός. Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές Γεωμετρικός σχεδιασμός Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αίθων Οδυσσεύς Ναρλής. 14 Απριλίου 2011

Δρ. Αίθων Οδυσσεύς Ναρλής. 14 Απριλίου 2011 Δρ. Αίθων Οδυσσεύς Ναρλής 14 Απριλίου 2011 Ανάλυση μερικών χαρακτηριστικών αεροπορικών ατυχημάτων Ιδιότητες αυτοματισμών πτήσεως και οι κίνδυνοι που υποβόσκουν Ευρωπαϊκό όραμα για ασφαλέστερες πτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων

ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων Εργονοµικές Παρεµβάσεις : Συµβολή στην ολική ποιότητα Αθηνά: 11 εκεµβρίου 2008 ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων Στάθης Μαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045909/03 - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045909/03 - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13305/16 ADD 1 AVIATION 209 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Οκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία

Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία IVAO HELLAS Υπεύθυνος Τμήματος Μελών Ευάγγελος Χαλατσόπουλος 1 Εισαγωγή: Το παρόν έχει δημιουργηθεί με σκοπό να βοηθήσει όλα τα μέλη αλλά πιο συγκεκριμένα τα νέα μέλη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM

EUROPEAN REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM EUROPEAN REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM EUR RVSM ΠΙΝΑΞ RVSM ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 Επιμέλεια: Α. Σωτηρόπουλος - Ε.Ε.Κ. ΚΕΠ.ΑΘ. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H διαρκώς αυξανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 8B: ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 8B: ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 8B: ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ Βασικά συστήματα αυτομάτων πιλότων «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ» (AUTOPILOTS): Αυτόματα συστήματα ελέγχου πτήσης (AFCS), που επιτρέπουν στον πιλότο να εκτελεί διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Swissport στην ΕΛΛΑΔΑ 2. Υπηρεσίες 3. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας 4. Το μυστικό της επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

IFR ATC Communications

IFR ATC Communications IFR ATC Communications For use by FS members Author: Ιωάννης Τσαμπάνης Effective: 8/10/2001 SAMPLE ATC COMMUNICATIONS for an IFR FLIGHT FROM MYTILENE (LGMT) TO (LGAV) Σημείωση: Για το παράδειγμα αυτό γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λίγο πριν αποχαιρετήσουµε την άνοιξη και µας µπει για τα καλά το καλοκαίρι, µιας και εδώ στον νότο το καλοκαίρι έρχεται νωρίς, µια οµάδα φίλων που αγαπάνε την πτήση και των αεροαθλητισµό είναι

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 11 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Τερψιθέας Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες ZZZZ

Διαβάστε περισσότερα

METAR. Πώς να το διαβάσετε!!! Σελ.1 από 11

METAR. Πώς να το διαβάσετε!!! Σελ.1 από 11 METAR Πώς να το διαβάσετε!!! Σελ.1 από 11 METAR Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο που διαβάζεται το METAR από τους πιλότους όταν θα πετάξουν VFR ή IFR και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Τροχόδρομοι και διάδρομοι Αεροδρόμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005

Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005 Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005 Λουκία Λουκοπούλου, Ph.D. Ομάδα Διερεύνησης της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ JETS 1965-1999 All Accidents Hull Loss/Fatal 25 Aircraft Design 20 Airway System FAA Initiatives

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διαχείριση κινδύνου πρόσκρουσης ζώων σε αεροσκάφη Διονύσιος Νταμπάκης Ειδικός Παρακολούθησης Πανίδας και Χλωρίδας Ενέργεια που απελευθερώνεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0

ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0 ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - VFR AIRBASE LANDING CHART - 6 - VFR APPROACH CHART - 7 - VFR AREA CHART - 8 - AREA CHART - 9 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι διαδικασίες επικοινωνιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον Τόμο II του Παραρτήματος 10 Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες, και οι ΕΕΚ, πιλότοι και χειριστές ραδιοτηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning Σημαντικά πρότυπα που επηρεάζουν τα Logistics Περιβάλλον Ασφάλεια & Υγιεινή Επιχειρησιακή Συνέχεια Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Technical Occurrence Report Form Οδηγίες συμπλήρωσης

Technical Occurrence Report Form Οδηγίες συμπλήρωσης Οι ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τη χρήση του Technical Occurrence Report Form το οποίο προορίζεται για την αναφορά τεχνικών περιστατικών στον EASA. Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή.

Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή. Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή. Φίλε πιλότε, Με αυτο το απλό παράδειγμα θα καταλάβεις πως γίνετε μία σωστή επικοινωνία μεταξύ πιλότου και ελεκτή. Πριν όμως ξεκινήσουμε, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ I Περιγραφή των βασικών απαιτήσεων 1 Εισαγωγή 1. Όπως περιγράφηκε ήδη στο κυρίως κείμενο της γνώμης, ο Βασικός Κανονισμός ορίζει ότι ένα από τα καθήκοντα του Οργανισμού είναι να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια Λίγο πριν διαβάσετε αυτή την έκδοση θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι επ ουδενί δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για πραγµατική πλοήγηση.οφείλω να ευχαριστήσω τους κύριους Στρατάκη και Λαβράνο οι οποίοι µε βοήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Page 1 of 5 1 quart (κουάρτ) 0,946 lit 1 lb (πάουντ ή λίβρα) 454 gr ή 0.45 kg 1 oz (άουνς) 28,35 gr 1 pt (πίντ) 0,47 lit ή 473 cc 1 USG (αμερικ. γαλόνι) 3,78 lit 1 in (ίντσα) 2,54 cm 1 in² (τετρ. ίντσα)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B)

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS

Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS Με την επίσημη υποστήριξη: Δρ. Αθανάσιος Σαραμούρτσης Τμηματάρχης Η-Μ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκπρόσωπος ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10

PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS HLPCE HELLENIC LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS»

Παραρτήματα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS» Παραρτήματα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS» Παράρτημα I «Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα II-VIII» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ynoypfeio METAOPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN

ynoypfeio META<I>OPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN ynoypfeio METAOPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις» KΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις» KΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις» KΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών Υπόβαθρο Ευάγγελος Μπεκιάρης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 1 Ευφυείς μεταφορές Ορισμός Τα ITS είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ την 27/11/2004 04 / 2005 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη 03/2013 του EASA [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 311 Κ.Α.Π. 78/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Αριθμός 78 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Α/ΦΟΥΣ D-ERLM ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΠΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνου & Ελέγχου Οι τρεις βασικές λειτουργίες δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι»

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN Παντελοπούλου Χαρίκλεια ME 10068 Agenda Η Ανάγκη για Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑ στη ναυτιλία: προοπτικές ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα

ΥΦΑ στη ναυτιλία: προοπτικές ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα Ανεφοδιασμός ΥΦΑ: Ασφάλεια & Κανονισμοί Θάνος Κολιόπουλος, Global Special Projects Manager Άννα Αποστολοπούλου, EU Projects Management & Coordination Leader ΥΦΑ στη ναυτιλία: προοπτικές ανάπτυξης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Προσάρτημα 2 στη ΓΝΩΜΗ αριθ. 3/2007 του EASA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ EASA ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Aircraft Ground Icing

Aircraft Ground Icing Aircraft Ground Icing http://ntsb.gov/alerts/sa_006.pdf Pilots urged to beware of aircraft upper wing Surface ice accumulation before takeoff. (μεταφρασμένο από τον Στέφανο Άτσαλο) Παγοποίηση των αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ RJ 100

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας drag@central.ntua.gr Ορισμοί Unmanned aerial vehicles (UAV), are to be understood

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογικές τάσεις που θα μετασχηματίσουν την κινητικότητα Συνεργατικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα και ηλεκτροκίνηση

Οι νέες τεχνολογικές τάσεις που θα μετασχηματίσουν την κινητικότητα Συνεργατικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα και ηλεκτροκίνηση Οι νέες τεχνολογικές τάσεις που θα μετασχηματίσουν την κινητικότητα Συνεργατικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα και ηλεκτροκίνηση ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ, Δ/νων Σύμβουλος INFOTRIP / SWARCO HELLAS SWARCO First in Traffic

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA COMMUNICATION) ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ (VOICE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Capt. Dan Maurino Απόδοση: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://army aviation.wordpress.com 2 Army Aviator Τίτλος Πρωτοτύπου Threat and Error Management by Capt.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Ιωάννης Ανδρεδάκης Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος Περίληψη Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας έχει σαν γνώμονα την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP Σελίδα 1 από 10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι ανοιχτός ο Γενικός Διακόπτης Ηλεκτρικών του αεροπλάνου (master switch) και πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Επιχειρήσεων Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Υποπλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων

Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων Π. Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2017 Αυτόνομα Οχήματα και Οδήγηση Τα αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) σχετικά με τη «Συνεργασία στην Ενημέρωση και στη Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες Πανεπιστήµιο Πατρών Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ιεθνές Συνέδριο Αεροµεταφορές και Αεροδρόµια Πάτρα, 3-4 εκεµβρίου 2001 Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Διαβάστε περισσότερα