Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)"

Transcript

1 ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής Επαμεινώνδας Αμωράτης Χρήστος Φασιάς Νίκος Πούσιος Δήμητρα Ζουρούδη Κώστας Πατούρας Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) glossary of Air Traffic Management (ATM) terms ΈκδοσηEdition 1 ΛήμματαEntries: 1918 ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOTE Οι όροι του παρόντος γλωσσαρίου έχουν υποβληθεί σε Κρίση Μελών της ς Εταιρείας Ορολογιας ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) και εγκριθεί από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιό της (ΓΕΣΥ). The terms of this glossary have been subjected to Members Consultation by the Hellenic Society for Terminology ELETO (www.eleto.gr) and approved by its General Scientific Board (GESY). Αθήνα, Νοέμβριος 2014

2 Term 8,33 khz channel spacing διαυλοποίηση 8,33 KHz ab initio air traffic controller ab initio ATCO abeam (a point) abnormal situation abort (to) δόκιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δόκιμος ΕΕΚ εγκάρσια, εγκαρσίως, «στο ύψος» (ενός σημείου) ασυνήθης κατάσταση ματαιώνω above ground level AGL υπεράνω της στάθμης εδάφους above mean sea level AMSL υπεράνω της μέσης στάθμης θάλασσας accelerate-stop distance available acceptable level of safety perance ASDA διαθέσιμη απόσταση επιτάχυνσης - ακινητοποίησης ALoSP αποδεκτό επίπεδο επίδοσης (της) ασφάλειας acceptable means of compliance AMC αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης acceptance ACP αποδοχή accepting controller accepting unit accepting unitcontroller accident αποδεχόμενος ελεγκτής αποδεχόμενη μονάδα αποδεχόμενη μονάδαελεγκτής ατύχημα accident data reporting ADREP αναφορά δεδομένων ατυχήματος accountable executive accredited medical conclusion accredited representative accuracy achieved with independence acknowledge (to) acknowledgement acquire (to) acrobatic flight act (to) action verb(s) active runway active stand υπόλογο διευθυντικό στέλεχος πιστοποιημένη ιατρική γνωμάτευση διαπιστευμένος αντιπρόσωπος ορθότητα ανεξάρτητα επιτευγμένος επιβεβαιώνω λήψη επιβεβαίωση λήψης αποκτώ ακροβατική πτήση δρω ρήμα(τα) δράσης, ρήμα(τα) ενέργειας εν ενεργεία διάδρομος ενεργός θέση [στάθμευσης] actual time of departure ATD πραγματικός χρόνος αναχώρησης 2

3 Term adjacent approach(-es) adjacent sector adjacent unit adjust (to) ADS-C agreement παρακείμενη(-ες) προσέγγιση(-εις), διπλανή(-ές) προσέγγιση(-εις) παρακείμενος τομέας, διπλανός τομέας παρακείμενη μονάδα, διπλανή μονάδα ρυθμίζω συμφωνία ADS-C advanced emission model AEM προηγμένο μοντέλο εκπομπών, προηγμένο πρότυπο εκπομπών advanced surface movement guidance and control system advection fog adviser advisory airspace advisory area advisory route ASMGCS προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου κινήσεων επιφανείας ομίχλη μεταφοράς σύμβουλος συμβουλευτικός εναέριος χώρος συμβουλευτική περιοχή συμβουλευτική διαδρομή advisory service ADVS συμβουλευτική υπηρεσία aerial work aerodrome aerodrome beacon aerodrome certificate aerodrome control service aerodrome control tower εναέρια εργασία αεροδρόμιο φάρος αεροδρομίου πιστοποιητικό αεροδρομίου υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου πύργος ελέγχου αεροδρομίου aerodrome control tower TWR πύργος ελέγχου αεροδρομίου aerodrome elevation υψόμετρο αεροδρομίου aerodrome emergency plan AEP σχέδιο έκτακτης ανάγκης αεροδρομίου aerodrome equipment aerodrome identification sign aerodrome operating minima εξοπλισμός αεροδρομίου πινακίδα αναγνώρισης αεροδρομίου επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, λειτουργικά ελάχιστα αεροδρομίου aerodrome operations AO λειτουργίες αεροδρομίου aerodrome reference point ARP σημείο αναφοράς αεροδρομίου aerodrome routine meteorological report aerodrome special meteorological report METAR SPECI συνήθης μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου ειδική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου aerodrome surveillance radar ASR ρανταρ επιτήρησης αεροδρομίου 3

4 Term aerodrome target identification system aerodrome taxi circuit aerodrome taxi time aerodrome traffic aerodrome traffic circuit aerodrome traffic density ATIDS σύστημα αναγνώρισης στόχων αεροδρομίου κύκλος τροχοδρόμησης αεροδρομίου χρόνος τροχοδρόμησης αεροδρομίου κυκλοφορία αεροδρομίου κύκλος κυκλοφορίας αεροδρομίου πυκνότητα κυκλοφορίας αεροδρομίου aerodrome traffic zone ATZ ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου aerodrome visibility operational level aeronautical beacon επιχειρησιακό επίπεδο ορατότητας αεροδρομίου αεροναυτικός φάρος aeronautical fixed service AFS αεροναυτική σταθερή υπηρεσία aeronautical fixed station aeronautical fixed telecommunication network AFTN αεροναυτικός σταθερός σταθμός αεροναυτικό σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο aeronautical ground light AGL επίγειο αεροναυτικό φως aeronautical ination circular AIC εγκύκλιος αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical ination publication aeronautical ination regulation and control AIP AIRAC εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών ρύθμιση και έλεγχος αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical ination service AIS υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών aeronautical mobile satellite service aeronautical mobile service aeronautical radio navigation service (RR S1.46) aeronautical station aeronautical telecommunication agency aeronautical telecommunication network aeronautical telecommunication service aeronautical telecommunication station aeroplane aeroplane reference field length aft AMSS ATN αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία αεροναυτική κινητή υπηρεσία υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης αεροναυτικός σταθμός φορέας αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών υπηρεσία αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών σταθμός αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών αεροπλάνο μήκος πεδίου αναφοράς αεροπλάνου πρυμναίο 4

5 Term AFTN priority indicator agreed reporting point aiding unit (in the context of contingency) aileron aim air bleed air brake air carrier air display 5 ενδείκτης προτεραιότητας AFTN συμφωνημένο σημείο αναφοράς βοηθητική μονάδα πηδάλιο κλίσης σκοπός απομάστευση αέρα αερόφρενο αερομεταφορέας αεροπορική επίδειξη air filed flight plan AFIL σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο εν πτήσει, σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο από αέρος air interception air navigation αναχαίτιση αεροναυτιλία, αεροπλοήγηση air navigation plans ANP σχέδια αεροναυτιλίας air navigation service provider ANSP πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, παροχέας υπηρεσιών αεροναυτιλίας air navigation services ANS υπηρεσίες αεροναυτιλίας, υπηρεσίες αεροπλοήγησης air report AIREP αναφορά εν πτήσει air route facilities διευκολύνσεις εναέριας διαδρομής air safety report ASR αναφορά εναέριας ασφάλειας air service air show air speed αεροπορική υπηρεσία αεροπορική επίδειξη ταχύτητα αέρα air traffic εναέρια κυκλοφορία ΕΚ air traffic advisory service συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας air traffic control ATC έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ΕΕΚ air traffic control clearance air traffic control instruction air traffic control loop air traffic control sector air traffic control service εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας λειτουργικός κύκλος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας τομέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ΦΠΥΑΝ

6 Term air traffic control unit 6 μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας air traffic controller ATCO ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ΕΕΚ air traffic controllers european unions coordination air traffic flow and capacity management ATCEUC ATFCM συντονισμός ευρωπαϊκών ενώσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διαχείριση [της] ροής και [της] χωρητικότητας [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic flow management ATFM διαχείριση [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic flow management departure slot air traffic flow management measure χρονοθυρίδα διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας για αναχώρηση μέτρο διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας air traffic management ATM διαχείριση [της] εναέριας κυκλοφορίας ΔΕΚ air traffic management air navigation services air traffic management air navigation services constituents air traffic management air navigation services system air traffic management community air traffic management functionality air traffic management master plan ATMANS διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσίες αεροναυτιλίας συστατικά στοιχεία διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσιών αεροναυτιλίας κοινότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας λειτουργική δυνατότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας γενικό πρόγραμμα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας ΔΙΡΧΕΚ ΔΙΡΕΚ ΔΕΚΥΑΝ air traffic management network ATMN δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας ΔΔΕΚ air traffic management operational concept air traffic management requirements and perance panel air traffic management service delivery management air traffic management system air traffic management system requirement air traffic service route ATMRPP ATMSDM γενικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας, επιχειρησιακό σκεπτικό διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας πάνελ για τις απαιτήσεις και την επίδοση της διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας διαχείριση παράδοσης υπηρεσίας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας σύστημα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας απαίτηση συστήματος διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας διαδρομή υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

7 Term air traffic service unit sector configuration διάταξη τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας, συνδυασμός τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας air traffic service(s) ATS υπηρεσία(-ες) εναέριας κυκλοφορίας ΥΕΚ air traffic services airspace(-s) air traffic services reporting office air traffic services surveillance service air traffic services surveillance system air traffic services unit air traffic servises message handling service air transport AIRAC supplement airborne airborne collision avoidance system airborne separation assistance system airbridge aircraft aircraft category aircraft type of aircraft address aircraft avionics aircraft callsign aircraft certificated for singlepilot operation ARO ATSMHS AIRAC SUP ACAS ASAS εναέριος(-οι) χώρος(-οι) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας γραφείο αναφορών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύστημα επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αερομεταφορά(-ες), αεροπορική(-ές) μεταφορά(-ες), εναέρια(-ες) μεταφορά(- ες), συμπλήρωμα AIRAC αερομεταφερόμενος (επί αεροσκάφους), εν πτήσει (στον αέρα) αερομεταφερόμενο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, σύστημα αεροσκάφους για αποφυγή σύγκρουσης αερομεταφερόμενο σύστημα υποβοήθησης διαχωρισμού, σύστημα αεροσκάφους για υποβοήθηση διαχωρισμού γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα αεροσκάφος αεροσκάφος κατηγορία αεροσκάφος τύπος διεύθυνση αεροσκάφους ηλεκτρονικός εξοπλισμός αεροσκάφους, ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκάφους χαρακτηριστικό κλήσης αεροσκάφους αεροσκάφος πιστοποιημένο για λειτουργία με έναν χειριστή aircraft classification number ACN αριθμός κατάταξης αεροσκαφών 7

8 Term aircraft identification aircraft intent aircraft lead-in line aircraft marshaller aircraft observation aircraft operating agency aircraft owner and pilot association AOPA 8 χαρακτηριστικό αναγνώρισης αεροσκάφους, αναγνώριση αεροσκάφους πρόθεση αεροσκάφους γραμμή εισόδου [του] αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης καθοδηγητής στάθμευσης αεροσκάφους, σηματωρός αεροσκάφους παρατήρηση αεροσκάφους φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, φορέας λειτουργίας αεροσκάφους ένωση ιδιοκτητών αεροσκαφών και πιλότων aircraft proximity AIRPROX εγγύτητα αεροσκαφών aircraft refuelling aircraft registration aircraft required to be operated with a co-pilot aircraft stand aircraft stand taxilane aircraft type designator aircraft-based augmentation system air-filed flight plan airframe flood lights air-ground communication air-ground control radio station airline airliner airmanship airmet ination airport airport collaborative decision making ABAS A-CDM ανεφοδιασμός αεροσκάφους νηολόγιο αεροσκάφους, νηολόγηση αεροσκάφους αεροσκάφος με υποχρεωτικό συγκυβερνήτη, συγκυβερνητέο αεροσκάφος θέση στάθμευσης αεροσκάφους τροχοδίοδος θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, λωρίδα τροχοδρόμησης θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών ενδείκτης τύπου αεροσκάφους σύστημα φασματικής επαύξησης επί αεροσκάφους από αέρος κατατειθέμενο σχέδιο πτήσης προβολείς ατράκτου επικοινωνία αέρος-εδάφους, αερεπίγεια επικοινωνία ραδιοσταθμός ελέγχου [επικοινωνιών] αέρος-εδάφους, ραδιοσταθμός ελέγχου αερεπίγειων επικοινωνιών αερογραμμή, αεροπορική εταιρεία, εναέρια γραμμή αεροσκάφος γραμμής ικανότητα διακυβέρνησης αεροσκάφους αερομετεωρολογικές πληροφορίες αερολιμένας, αεροδρόμιο συνεργατική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο αερολιμένα

9 airport authority Term airport coordinator airport integration and throughput αερολιμενική αρχή, αρχή αεροδρομίου συντονιστής αερολιμένα ενοποίηση και διεκπεραιωτικότητα αερολιμένων airport operations plan AOP σχέδιο λειτουργιών αερολιμένα airport operator airport rescue and fire fighting services airport slot coordinator airport surface detection equipment ARFFS ASDE φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, φορέας λειτουργίας αερολιμένα υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης αεροδρομίου συντονιστής χρονοθυρίδων αερολιμένα εξοπλισμός επιτήρησης επιφάνειας αερολιμένα air-report AIREP εν πτήσει αναφορά, από αέρος αναφορά airship airside airspace block airspace classification airspace design αερόπλοιο περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών τμήμα εναέριου χώρου κατηγοροποίηση [του] εναέριου χώρου σχεδιασμός [του] εναέριου χώρου airspace management ASM διαχείριση [του] εναέριου χώρου ΔΕΧ airspace organization and management airspace reservation airspace restriction airspace structure AOM οργάνωση και διαχείριση [του] εναέριου χώρου δέσμευση εναέριου χώρου περιορισμός εναέριου χώρου δομή [του] εναέριου χώρου airspace user operations AUO λειτουργίες χρηστών [του] εναέριου χώρου airspace users airspace users' representative airspace utilisation air-taxiing air-to-ground communication airway airworthiness alarm aldis [signal] lamp alert χρήστες [του] εναέριου χώορυ εκπρόσωπος [των] χρηστών [του] εναέριου χώρου χρήση [του] εναέριου χώρου αεροτροχοδρόμηση επικοινωνία αέρος-εδάφους αεροδιάδρομος, εναέριος διάδρομος αεροπλοϊμότητα συναγερμός λυχνία [σημάτων] τύπου άλντις συνέγερση, ετοιμότητα, επιφυλακή ΟΔΕΧ 9

10 alert height Term σχετικό ύψος συνέγερσης alert phase ALERFA φάση συνέγερσης alerting ALR συνέγερση, συναγερμική ειδοποίηση alerting service allocate (to) alphanumeric characters (alphanumerics) alphanumeric display alternate aerodrome alternative means of compliance altitude υπηρεσία συνέγερσης κατανέμω αλφαριθμητικοί χαρακτήρες αλφαριθμητική απεικόνιση αεροδρόμιο εναλλαγής εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης απόλυτο ύψος altocumulus AC υψισωρείτες altostratus AS υψιστρώματα ambulance analyse (to) annex anti-collision lights appendix apply (to) appreciate (to) approach control office approach control service approach control unit ασθενοφόρο (όχημα ή αεροσκάφος) αναλύω παράρτημα φώτα αποφυγής σύγκρουσης προσάρτημα εφαρμόζω καταλαβαίνω, εκτιμώ γραφείο ελέγχου προσέγγισης υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης μονάδα ελέγχου προσέγγισης approach control unit (centre) APP μονάδα (κέντρο) ελέγχου προσέγγισης approach funnel χοάνη προσέγγισης approach path monitor APM παρακολούθηση ίχνους προσέγγισης approach procedures with vertical guidance approach sequence approaching head-on aircraft appropriate ATS authority appropriate authority approved maintenance organization approved training APV διαδικασίες προσέγγισης με κατακόρυφη καθοδήγηση σειρά προσέγγισης μετωπικά προσεγγίζοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον προσεγγίζοντα αεροσκάφη αρμόδια αρχή ΥΕΚ αρμόδια αρχή εγκεκριμένος οργανισμός συντήρησης εγκεκριμένη εκπαίδευση 10

11 Term approved training organization apron apron management service apron taxiway aquaplaning 11 εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οργανισμός χώρος στάθμευσης υπηρεσία διαχείρισης χώρων στάθμευσης τροχόδρομος χώρου στάθμευσης υδρολίσθηση area control center ACC κέντρο ελέγχου περιοχής ΚΕΠ area control service υπηρεσία ελέγχου περιοχής ΥΕΠ area navigation RNAV περιοχική ναυτιλία, περιοχική ναυσιπλοϊα area navigation route διαδρομή περιοχικής ναυτιλίας, διαδρομή περιοχικής ναυσιπλοϊας area proximity warning APW προειδοποίηση εγγύτητας περιοχής arrival ARR άφιξη arrival management διαχείριση αφίξεων arrival manager AMAN σύστημα διαχείρισης αφίξεων arriving flight assessment assessor αφικνούμενη πτήση αξιολόγηση αξιολογητής assessor endorsement ASR καταχώριση αξιολογητή assign (to) assignment assist (to) εκχωρώ εκχώρηση βοηθώ association of european airlines AEA ένωση ευρωπαϊκών αερογραμμών, ένωση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ATC instruction ATC clearance ATC loop ATC sector ATC service ATC unit ATFM departure slot ATFM measure ATM community ATM functionality ATM master plan ATM network οδηγία ΕΕΚ εξουσιοδότηση ΕΕΚ λειτουργικός κύκλος ΕΕΚ τομέας ελέγχου ΕΕΚ υπηρεσία ΕΕΚ μονάδα ΕΕΚ χρονοθυρίδα ATFM για αναχώρηση, χρονοθυρίδα ΔΙΡΕΚ για αναχώρηση μέτρο ATFM, μέτρο ΔΙΡΕΚ κοινότητα ΔΕΚ λειτουργική δυνατότητα ΔΕΚ γενικό πρόγραμμα ΔΕΚ δίκτυο ΔΕΚ

12 Term ATM operational concept ATM system ATM system requirement ATMANS constituents ATMANS system atmospheric pressure at aerodrome elevation atmospheric pressure at mean sea level ATS airspace(-s) ATS route ATS surveillance service ATS surveillance system ATS unit attitude QFE QNH γενικό επιχειρησιακό σχέδιο ΔΕΚ, επιχειρησιακό σκεπτικό ΔΕΚ σύστημα ΔΕΚ απαίτηση συστήματος ΔΕΚ συστατικά στοιχεία ΔΕΚΥΑΝ, συστατικά στοιχεία ATMANS σύστημα ΔΕΚΥΑΝ, σύστημα ATMANS ατμοσφαιρική πίεση στο υψόμετρο αεροδρομίου ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας εναέριος(-οι) χώρος(-οι) ATS, εναέριος(- οι) χώρος(-οι) ΥΕΚ διαδρομή ATS, διαδρομή ΥΕΚ υπηρεσία επιτήρησης ATS, υπηρεσία επιτήρησης ΥΕΚ σύστημα επιτήρησης ATS, σύστημα επιτήρησης ΥΕΚ μονάδα ATS, μονάδα ΥΕΚ συμπεριφορά, στάση audio aids Aud ακουστικά βοηθήματα audit authority (government organization) autoland system automatic dependent surveillance automatic dependent surveillance broadcast automatic dependent surveillance broadcast out automatic dependent surveillance contract automatic dependent surveillance contract agreement ADS επιθεώρηση αρχή, Υπηρεσία (με την έννοια της κρατικής διοικητικής αρχής) σύστημα τυφλής προσγείωσης αεροσκαφών αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση ADS-B αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση εκπομπή ADS-B out αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση εξερχόμενη εκπομπή ADS-C αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση σύμβαση συμφωνία αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης σύμβαση automatic direction finder ADF αυτόματο ραδιογωνιόμετρο automatic direction-finding equipment εξοπλισμός αυτόματου προσδιορισμού κατεύθυνσης, εξοπλισμός αυτόματης ραδιογωνιομετρίας 12

13 Term automatic landing system ALS σύστημα αυτόματης προσγείωσης automatic pilot automatic terminal ination service auxiliary power unit availability aviation aviation crisis aviation frequency band avionics backtrack back-up balance tab balked landing balloon bank angle barrette base base turn ATIS αυτόματος πιλότος υπηρεσία αυτόματης εκπομπής πληροφοριών τερματικής περιοχής, αυτοματοποιημένη υπηρεσία πληροφοριών τερματικής περιοχής μονάδα βοηθητικής ισχύος διαθεσιμότητα αεροπορία, αεροπλοϊα αεροπορική κρίση ζώνη συχνοτήτων αεροπορίας ηλεκτρονικά [συστήματα] αεροπορίας αναστροφή εφεδρικός ζυγοσταθμιστικό πτερύγιο διακοπείσα προσγείωση, ματαιωθείσα προσγείωση αερόστατο γωνία κλίσης συστοιχία φώτων, εγκάρσια δεσμίδα φώτων βάση, βασικό στροφή βάσης, βασική στροφή basic area navigation B-RNAV βασική περιοχική ναυτιλία, βασική περιοχική ναυσιπλοϊα basic training beacon bearing benefit beyond local repair binding target bird strike blade (propeller) blade pitch blast blended learning blind transmission βασική εκπαίδευση φάρος, ραδιοφάρος διόπτευση, κατεύθυνση όφελος πέραν τοπικής επισκευής δεσμευτικός στόχος πρόσκρουση πτηνού πτερύγιο έλικας βήμα πτερυγίου [έλικας] εκτόνωση αερίων μικτή μάθηση τυφλή εκπομπή 13

14 blind velocity blip Term τυφλή ταχύτητα μπλίπ blowing BL ανυψούμενο blowing snow BLSN ανυψούμενο χιόνι boarding bridge bomb threat boundary braking action γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα απειλή για βόμβα όριο δυνατότητα πέδησης briefing Brief [σύνοπτική] ενημέρωση, [προ]συνόψιση bright display broadcast bundle of services buoyancy business plan cabin fire calculate (to) calendar canard φωτεινή οθόνη γενική εκπομπή δέσμη υπηρεσιών άνωση επιχειρηματικό σχέδιο φωτιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών, πυρκαγιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών υπολογίζω ημερολόγιο cancellation CNL ακύρωση canopy capability capacitor discharge light capacity cargo cargo flight cargo terminal ριναίο πηδάλιο ανόδου - καθόδου καλύπτρα ικανότητα λυχνία φωτεινών εκκενώσεων χωρητικότητα, δυναμικότητα φορτίο, εμπόρευμα πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων εμπορευματικός σταθμός case study Case μελέτη περίπτωσης, περιπτωσιακή μελέτη categories of aeroplanes categories of precision approach operations causes κατηγορίες αεροπλάνων κατηγορίες [λειτουργιών] προσέγγισης ακριβείας αίτια CAVOK CAVOK CAVOK ceiling οροφή central flow management unit CFMU κεντρική μονάδα διαχείρισης [της] ροής 14

15 certificate certification Term certified aerodrome certify as airworthy (to) change management changeover point channel channel spacing characterise (to) charging scheme check (to) check flight chicago convention πιστοποιητικό πιστοποίηση 15 πιστοποιημένο αεροδρόμιο πιστοποιώ πτητική ικανότητα διαχείριση αλλαγών σημείο αλλαγής δίαυλος, κανάλι διαχωρισμός διαύλων [επικοινωνίας], διαυλοποίηση χαρακτηρίζω μηχανισμός χρέωσης ελέγχω πτήση ελέγχου σύμβαση του σικάγου chief executive officer CEO διευθύνων σύμβουλος chocks choose (to) circle (το) circling approach τροχοεμποδιστήρες, τσόκς επιλέγω circular Cir εγκύκλιος πραγματοποιώ κύκλο κυκλική προσέγγιση cirrocumulus CC θυσανοσωρείτες cirrostratus CS θυσανοστρώματα cirrus CI θύσανοι civil air navigation services organisation CANSO οργανισμός υπηρεσιών πολιτικής αεροναυτιλίας; civil aviation authority CAA υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αρχή πολιτικής αεροπορίας civil aviation training centre CATC κέντρο εκπαίδευσης πολιτικής αεροπορίας civil-military coordination clearance function clearance limit clearance void time συντονισμός πολιτικού και στρατιωτικού τομέα λειτουργική οργάνωση εξουσιοδότησης όριο εξουσιοδότησης χρόνος λήξης εξουσιοδότησης clearway CWY περιοχή ελεύθερη εμποδίων climb out climb out area φάση [αρχικής] ανόδου περιοχή [αρχικής] ανόδου ΥΠΑ ΣΠΟΑ

16 coasted cockpit Term 16 υπολογισμός κατά παρέκταση [μακράς περιόδου] θάλαμος διακυβέρνησης, πιλοτήριο cockpit voice recorder CVR αποτυπωτής ομιλίας θαλάμου διακυβέρνησης, καταγραφικό ομιλιών πιλοτηρίου code (SSR) code allocation list coded designator κώδικας (SSR), κωδικός (SSR) κατάλογος εκχώρησης κωδικών, κατάλογος διανομής κωδικών κωδικοποιημένος προσδιοριστής collaborative decision making CDM συνεργατική λήψη αποφάσεων collect (to) commercial air transport commercial air transport movements commercial air transport operation commercial operation συλλέγω εμπορική αερομεταφορά, εμπορική αεροπορική μεταφορά κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών, εμπορικές αεροπορικές κινήσεις δραστηριότητα εμπορικής αερομεταφοράς, λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς εμπορική δραστηριότητα commercially important person CIP εταιρικός επίσημος committee on aviation environmental protection common ICAO data interchange network common point communication services CAEP CIDIN επιτροπή για την αεροπορική περιβαλλοντική προστασία κοινό δίκτυο ICAO για ανταλλαγή δεδομένων κοινό σημείο υπηρεσίες επικοινωνιών communications COM επικοινωνίες communications, navigation and surveillance communications, navigation, and surveillanceair traffic management compacted snow competence competency competency element competency unit competent member state complex motor-powered aircraft CNS CNSATM επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρηση επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρησηδιαχείριση εναέριας κυκλοφορίας συμπιεσμένο χιόνι επάρκεια επάρκεια, ικανότητα στοιχείο ικανότητας, στοιχείο επάρκειας μονάδα ικανότητας, μονάδα επάρκειας αρμόδιο κράτος μέλος σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος

17 comply (to) Term comptence assessor comptence examiner computer συμμορφώνομαι αξιολογητής επάρκειας εξεταστής επάρκειας υπολογιστής computerweb-based training CWBT εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή διαδίκτυο computer-based training CBT εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή, πληροφορικοπαγής εκπαίδευση concept of operation concept of use concurrent wind direction concurrent wind speed condensation trail (contrail) conditional clearance αρχές λειτουργίας τρόπος χρήσης συμπίπτουσα διεύθυνση ανέμου συμπίπτουσα ταχύτητα ανέμου ίχνος συμπύκνωσης υπό συνθήκη εξουσιοδότηση conditional route CDR διαδρομή υπό όρους, υπό συνθήκη διαδρομή conduct (to) cone of silence conference communications configuration configuration data confirm (to) conflict conflict detection conflict alert conflict horizon διεξάγω κώνος σιγής επικοινωνίες διάσκεψης διαμόρφωση δεδομένα διαμόρφωσης επιβεβαιώνω εμπλοκή ανίχνευση εμπλοκής συνέγερση εμπλοκής ορίζοντας εμπλοκής conflict management CM διαχείριση εμπλοκής(-ών) conflict search congestion consider (to) conspicuity code constant descent arrival constituents constraint contact point αναζήτηση εμπλοκής(-ών) συμφόρηση, συνωστισμός εξετάζω [προσεκτικά] κωδικός ευδιακριτότητας άφιξη σταθερής καθόδου συστατικά στοιχεία περιορισμός σημείο επαφής 17

18 Term contaminated runway contamination content contingency contingency life-cycle contingency modes contingency plan contingency planning continuation training continuing oversight continuity ρυπασμένος διάδρομος, διάδρομος με επικαθίσεις ρύπανση, επικάθιση περιεχόμενο έκτακτη κατάσταση, απρόοπτη κατάσταση, απρόοπτο κύκλος ζωής έκτακτων καταστάσεων, κύκλος ζωής απρόοπτων καταστάσεων περιπτώσεις (είδη) έκτακτων καταστάσεων, περιπτώσεις (είδη) απρόοπτων καταστάσεων σχέδιο [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχέδιο [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων σχεδιασμός [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχεδιασμός [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων συνεχής εκπαίδευση συνεχής επίβλεψη, συνεχής επιτήρηση συνέχεια continuous day and night service H24 συνεχής εικοσιτετράωρη υπηρεσία continuous descend approach CDA προσέγγιση σταθερής καθόδου control sector control area control assistant τομέας ελέγχου περιοχή ελέγχου βοηθός ελεγχου control zone CTR ζώνη ελέγχου controlled airspace (instrumentvisual) controlled aerodrome controlled airspace controlled airspace (instrument restricted) controlled airspace (visual exempted) controlled flight ελεγχόμενος εναέριος χώρος (ενόργανοςεξ όψεως) ελεγχόμενο αεροδρόμιο ελεγχόμενος εναέριος χώρος ελεγχόμενος εναέριος χώρος (μόνο ενόργανες πτήσεις) ελεγχόμενος (εκτός των VFR) εναέριος χώρος ελεγχόμενη πτήση controlled flight into terrain CFIT πρόσκρουση ελεγχόμενης πτήσης στο έδαφος controlled VFR flight controller ελεγχόμενη VFR πτήση ελεγκτής 18

19 Term controller pilot data link communications controlling military unit converging aircraft 19 CPDLC επικοινωνίες δεδομένων μεταξύ ελεγκτή - χειριστή αεροσκάφους, επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων ελεγκτή-πιλότου στρατιωτική μονάδα ελέγχου συγκλίνοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον converging runway display aid CRDA βοήθημα απεικόνισης συγκλινόντων διαδρόμων, βοήθημα οπτικής παρουσίασης συγκλινόντων διαδρόμων conversion training cooperative decision making cooperative separation cooperative surveillance cooperative surveillance chain coordinate (to) εκπαίδευση μετατροπής συλλογική λήψη αποφάσεων, συνεργατική λήψη αποφάσεων συνεργατικός διαχωρισμός συνεργατική επιτήρηση συνεργατική αλυσίδα επιτήρησης συντονίζω coordinated universal time UTC συντονισμένη παγκόσμια ώρα coordination CDN συντονισμός coordination data coordination point co-pilot corpus correct and complete EATMN software verification corrective action correlation cost base cots course leader crash crash alarm crash tender credit (in the context of alternative means or prior qualifications) δεδομένα συντονισμού σημείο συντονισμού συγκυβερνήτης κύριο σώμα ορθή και πλήρης επαλήθευση του λογισμικού ΕΔΔΕΚ διορθωτικό μέτρο, διορθωτική ενέργεια συσχέτιση, συσχετισμός βάση υπολογισμού εμπορικά ετοιμοπαράδοτο προϊόν συντονιστής [εκπαιδευτικής] σειράς, συντονιστής [εκπαιδευτικού] προγράμματος συντριβή συναγερμός συντριβής, συναγερμός ατυχήματος πυροσβεστικό όχημα επέμβασης σε αεροπορικά ατυχήματα αναγνώριση crew resource management CRM ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος, διαχείριση πόρων πληρώματος

20 Term crisis management centre SMC κέντρο διαχείρισης κρίσεων critical event critical incident stress critical incident stress management cross bleed (or feed) cross bleed (or feed) [engine] start cross-border airspace cross-border services cross-country crosswind cruise climb cruise climb (to) cruising level cruising speed CISM κρίσιμο συμβάν στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών διαχείριση [του] στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών διασταυρούμενη τροφοδότηση, σύνθετη τροφοδότηση εκκίνηση [κινητήρων] διασταυρούμενης τροφοδότησης, εκκίνηση [κινητήρων] σύνθετης τροφοδότησης διασυνοριακός εναέριος χώρος, διαμεθοριακός εναέριος χώρος διασυνοριακές υπηρεσίες αεροναυτιλιακό ταξίδι πλάγιος άνεμος, πλευρικός άνεμος, εγκάρσιος άνεμος άνοδος πλεύσης εκτελώ άνοδο πλεύσης επίπεδο πλεύσης ταχύτητα πλεύσης cumulonimbus CB σωρειτομελανίας cumulus CU σωρείτες current data authority τρέχουσα αρχή δεδομένων current flight plan CPL ισχύον σχέδιο πτήσης cutover μετάζευξη, σύνδεση εν θερμώ cyclic redundancy check CRC περιοδικός έλεγχος επάρκειας danger area dangerous goods data data convention επικίνδυνη περιοχή επικίνδυνα υλικά, επιβλαβή υλικά δεδομένα, στοιχεία σύμβαση δεδομένων data link ATIS D-ATIS ATIS [μέσω] ζεύξης δεδομένων data link communications data link initiation capability επικοινωνίες [μέσω] ζεύξης δεδομένων εφαρμογή έναρξης ζεύξης δεδομένων data link manager DLM διαχειριστής ζεύξης δεδομένων data link VOLMET D-VOLMET VOLMET μέσω ζεύξης δεδομένων data processing data quality επεξεργασία δεδομένων ποιότητα δεδομένων 20

21 datum Term deadstick landing δεδομένο [αναφοράς] προσγείωση χωρίς ισχύ de-briefing Debrief μετασυνόψιση debris κατάλοιπα, απορρίμματα decision altitude DA αποφασιστικό απόλυτο ύψος decision altitudeheight DAH αποφασιστικό απόλυτοσχετικό ύψος decision height DH αποφασιστικό σχετικό ύψος declaration declared capacity declared distances decode (to) decoder defenses define (to) degraded modes of operation (in the context of contingency) de-icinganti-icing facility δήλωση δηλωμένη χωρητικότητα δηλωμένες αποστάσεις αποκωδικοποιώ αποκωδικοποιητής αμυντικοί μηχανισμοί, άμυνες ορίζω υποβαθμισμένοι τρόποι λειτουργίας, καταστάσεις υποβαθμισμένης λειτουργίας εγκατάσταση από-παγοποίησηςαντιπαγοποίησης, ευκολία απόπαγοποίησηςαντι-παγοποίησης de-icinganti-icing pad χώρος αποπαγοποίησης αντιπαγοποίησης, εξέδρα αποπαγοποίησηςαντιπαγοποίησης delay DLA καθυστέρηση delegate (to) demand μεταβιβάζω αρμοδιότητα ζήτηση demand and capacity balancing DCB εξισορρόπηση [μεταξύ] ζήτησης και χωρητικότητας demonstrate (to) departing flight επιδεικνύω πτήση αναχώρησης departure DEP αναχώρηση departure manager DMAN σύστημα διαχείρισης αναχωρήσεων departure point dependent parallel approaches depletion of fire cover depletion of fire fighting services deployment deployment manager σημείο αναχώρησης εξαρτημένες παράλληλες προσεγγίσεις υποβάθμιση πυροσβεστικής κάλυψης υποβάθμιση υπηρεσιών πυρόσβεσης ανάπτυξη, εξάπλωση ομάδα διαχείρισης ανάπτυξης 21

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Εάν είστε νέοι με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-BGW ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 28 / 1 / 2005 13 / 2005

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : Καταχωρηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 -ii- -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΣΚΟΠΟΣ...1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»...3 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - 8ο Εξάμηνο - ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παντελής Κοπελιάς kopelias@uth.gr Διαχείριση Οδικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek 1 11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά Μ. Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές μεταφορές συμπίπτει με την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ 0 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα που πέρασε βρήκε την Ελλάδα οργανικά ενσωματωμένη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πτήση και Περιβάλλον

Πτήση και Περιβάλλον Πτήση και Περιβάλλον Ιούλιος 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Αλλαγή κλίματος 2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 4 Η επίδραση των αερομεταφορών στο περιβάλλον 6 Περιβαλλοντική πολιτική της Aegean 12 Τα αεροσκάφη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Σελίδα 1.1 Ιστορική ανασκόπηση και εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο: 5 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-067-3 Copyright IMO 2002 Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2005 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει:

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 1. Τι είναι απόκλιση (Variation); α) Η διαφορά μεταξύ αληθινού και μαγνητικού Βορρά. β) Η διαφορά μεταξύ του μαγνητικού Βορρά και του Βορρά πυξίδας. γ) Η διαφορά μεταξύ της αληθινής πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars Preface The fundamental significance of the rigorous training of seafarers, and of all maritime professionals in general, towards the upholding of the safety of human life at sea and the safeguarding of

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία : Περιγραφή Τεχνολογίας RFID. Εξέταση περίπτωσης Πολεμικής Αεροπορίας. Πιλοτική Εφαρμογή Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και λιµένες. Η εφαρµογή του ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) στην αντιµετώπιση της πειρατείας και των έκνοµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα