Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις"

Transcript

1 Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις Α. Χριστοδούλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Περίληψη Το οικολογικό ίχνος (ecological footprint) μετρά την ανθρώπινη ζήτηση σε αγαθά που προέρχονται από τη φύση και συγκρίνει την ανθρώπινη κατανάλωση των φυσικών πόρων με την οικολογική ικανότητα ή βιοϊκανότητα (ecological capacity, biocapacity) της γης να αναπαράγει τους πόρους αυτούς. Το οικολογικό ίχνος και η βιοϊκανότητα μετρούνται σε πλανητικά εκτάρια (global hectares). Το πλανητικό εκτάριο είναι ένα εκτάριο το οποίο υποδηλώνει τη μέση παραγωγικότητα όλων των βιολογικά παραγωγικών εκταρίων πάνω στη γη. Π.χ. για το έτος 2003, υπήρχαν συνολικά 11,2 δισεκατομμύρια πλανητικά εκτάρια διαθέσιμης έκτασης και στο ίδιο έτος οι ανθρώπινες ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες ανήλθαν σε 14,1 δισεκατομμύρια πλανητικά εκτάρια (υπέρβαση κατά 25%). Προφανώς, αν αυτή η υπέρβαση (overshoot) συνεχιστεί, τα διάφορα γήινα οικοσυστήματα συνεχώς θα χειροτερεύουν και στο τέλος ίσως και να καταρρεύσουν. Η διαδικασία μέτρησης του οικολογικού ίχνους και της βιοϊκανότητας μπορεί να αφορά ένα πρόσωπο, μια επιχείρηση, μια πόλη, ένα κράτος ή και τον πλανήτη μας συνολικά (ξηρά και θάλασσα). Τί ισχύει όμως για το σύνολο του πλανήτη αλλά και για τη χώρα μας ειδικότερα με τις δύο αυτές έννοιες (οικολογικό ίχνος και βιοϊκανότητα) σε σχέση με τις λιβαδικές εκτάσεις; Οι ανθρώπινες ανάγκες σε κρέας, δέρμα, μαλλί και γάλα συνεχώς αυξάνουν. Οι αντίστοιχοι για τη βόσκηση των ζώων βοσκότοποι υπερχρησιμοποιούνται. Βελτιώσεις στη βιοϊκανότητα των οικοσυστημάτων αυτών θα μπορέσουν να μειώσουν το κενό ανάμεσα στην προσφορά τους και στην αντίστοιχη ανθρώπινη ζήτηση; Αν ναι, κατά ποιο τρόπο; Λέξεις κλειδιά: οικολογικό ίχνος, βιοϊκανότητα, πλανητικό εκτάριο, λιβαδικές εκτάσεις, Ελλάδα Εισαγωγή Από τη δεκαετία του 1980 φαίνεται ότι η ανθρώπινη ζήτηση σε αγαθά και υπηρεσίες έχει υπερκαλύψει την αναγεννητική ικανότητα της βιόσφαιρας (Wackernagel et al. 2002). Στόχος των κάθε είδους ληπτών απόφασης οι οποίοι εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος, είναι να σταματήσουν την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας και να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες ώστε τα ανθρώπινα όντα να ζουν σε αρμονία με τη φύση. Έτσι, χρησιμοποιούνται πολλά και διάφορα «εργαλεία» τα οποία προσφέρουν βοήθεια για την επίτευξη του φιλόδοξου τούτου στόχου. Η αειφόρος οικονομία, προωθείται, εκτός των άλλων, και μέσα από τις αναπτυχθείσες έννοιες του οικολογικού ίχνους (ecological footprint), της βιοϊκανότητας (ecological capacity, biocapacity), της οικολογικής υπέρβασης (ecological overshoot) και του πλανητικού εκταρίου (global hectare-gha). Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 205

2 Υλικά και μέθοδοι Αναζητήθηκε η σπουδαιότερη σχετική διεθνής βιβλιογραφία και τα σχετικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, προκειμένου να αναλυθούν οι παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, αναπτυχθείσες έννοιες (οικολογικό ίχνος, βιοϊκανότητα, οικολογική υπέρβαση, πλανητικό εκτάριο). Τούτο έγινε κυρίως με αναφορά στους ελληνικούς βοσκότοπους και καταβλήθηκε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, με βάση την πραγματοποιούμενη έρευνα, σχετικά με τα προβλήματα των βοσκοτόπων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνονται ή όχι, αν το θέμα αντιμετωπιστεί και από μια άλλη διεθνώς αποδεκτή διαδικασία. Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις Οικολογικό ίχνος Το οικολογικό ίχνος (ΟΙ) είναι ένα εργαλείο που καθιστά την αειφορία μετρήσιμη. Προμηθεύει δε τους λήπτες αποφάσεων με στοιχεία που έχουν σχέση με τους φυσικούς πόρους και έτσι βοηθά την ανθρώπινη οικονομία να λειτουργήσει αποτελεσματικά αλλά πάντα μέσα στα όρια των οικολογικών περιορισμών της γης. Συνεπώς, θέλοντας να δώσει μια εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το φυσικό περιβάλλον και των επιπτώσεων που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες πάνω σ αυτό, το ΟΙ μετρά την ανθρώπινη ζήτηση σε αγαθά που προέρχονται από τη φύση και συγκρίνει την ανθρώπινη κατανάλωση των φυσικών πόρων με την οικολογική ικανότητα ή βιοϊκανότητα (ΒΙ) της γης να αναπαράγει τους πόρους αυτούς (WWF International 2006, Kitzes et al ). Με διαφορετικό τρόπο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το ΟΙ μετρά την έκταση της βιολογικά παραγωγικής γης αλλά και του νερού που απαιτούνται για να παραχθούν τα αγαθά που οι καταναλωτές έχουν ανάγκη αλλά και για να απορροφήσουν τα παραγόμενα απόβλητα. Το ΟΙ, ουσιαστικά, ακτινογραφεί το τί συμβαίνει στο παρελθόν από άποψη ζήτησης, από τη μια μεριά, και από την άλλη, από την άποψη των αντίστοιχων διαθέσιμων φυσικών πόρων. Με άλλα λόγια, το ΟΙ, δεν κάνει καμιά πρόβλεψη για το μέλλον. Η διαδικασία μέτρησης του ΟΙ και της ΒΙ μπορεί να αφορά ένα άτομο, μια επιχείρηση, μια πόλη, ένα κράτος ή και τον πλανήτη μας συνολικά (ξηρά και θάλασσα). Π.χ., το εθνικό ΟΙ μετρά την βιολογική ικανότητα που απαιτείται για να παραχθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται από τους κατοίκους της χώρας αυτής, αλλά και τη βιολογική ικανότητα που χρειάζεται για να απορροφήσουν τα απόβλητα που οι κάτοικοι αυτοί παράγουν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πόροι που χρησιμοποιούνται για να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που εξάγονται σε άλλες χώρες, συνυπολογίζονται στο ΟΙ της χώρας όπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες τελικά καταναλώνονται. Το εθνικό ΟΙ ισούται με το εθνικό ίχνος της πρωτογενούς παραγωγής, συν οι εισαγωγές, μείον οι μεταβολές στα υπάρχοντα αποθέματα, μείον οι εξαγωγές. Προϊόντα που προκύπτουν μετά από επεξεργασία πρωτογενών προϊόντων (π.χ. ξυλοπολτός), μετατρέπονται σε ισοδύναμο του πρωτογενούς προϊόντος (π.χ. στρόγγυλο ξύλο), του οποίου οι ποσότητες μεταφράζονται σε πλανητικά εκτάρια. Βιοϊκανότητα Βιοϊκανότητα (ΒΙ) είναι η ικανότητα των οικοσυστημάτων να παράγουν χρήσιμα αγαθά και υπηρεσίες και να απορροφούν άχρηστα υλικά τα οποία παράγονται από τον άνθρωπο, δεδομένης της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (π.χ. τεχνολογίες που δεσμεύουν το εκπεμπόμενο CO 2 ) και των σύγχρονων σχεδίων διαχείρισης των φυσικών πόρων. Οικολογική υπέρβαση Η οικολογική υπέρβαση (ΟΥ) αναφέρεται σ εκείνο το επίπεδο ζήτησης των φυσικών πόρων που υπερβαίνει την οικολογική φέρουσα ικανότητα (Wackernagel et al. 2004). 206 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Δηλαδή, όταν η ανθρώπινη ζήτηση από ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα υπερβαίνει την ικανότητα αυτού να αναπαράγει τα αγαθά που καταναλώνονται αλλά και να απορροφά τα απόβλητα, τότε μιλάμε για ΟΥ. Εξ ορισμού, η οικολογική υπέρβαση οδηγεί σε βαθμιαία εξάντληση των πόρων και σε συσσώρευση απορριμμάτων. Συνεπώς, η ύπαρξη ΟΥ θα πρέπει να κινητοποιεί την κοινωνία και τους λήπτες αποφάσεων για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται το περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για αειφορικότητα. Πλανητικό εκτάριο Και το ΟΙ και η ΒΙ μετρούνται σε μονάδες πλανητικών εκταρίων (ΠΕ). Το ΠΕ είναι ένα εκτάριο το οποίο υποδηλώνει τη μέση παραγωγικότητα όλων των βιολογικά παραγωγικών εκταρίων πάνω στη γη. Π.χ. για το έτος 2003, υπήρχαν συνολικά 11,2 δισεκατομμύρια ΠΕ διαθέσιμης έκτασης και στο ίδιο έτος οι ανθρώπινες ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες ανήλθαν σε 14,1 ΠΕ (υπέρβαση κατά 25%). Προφανώς, αν αυτή η υπέρβαση συνεχιστεί, τα διάφορα γήινα οικοσυστήματα συνεχώς θα χειροτερεύουν και στο τέλος ίσως και να καταρρεύσουν. Συντελεστές απόδοσης και Συντελεστές ισοδυναμίας Οι υπολογισμοί που έχουν σχέση με το ΟΙ χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόδοσης (ΣΑ) (yield factors) που λαμβάνουν υπόψη τους εθνικές διαφορές στη βιολογική παραγωγικότητα. Δηλ. οι ΣΑ εξηγούν τη διαφορά στην παραγωγή ενός τύπου παραγωγικής γης μεταξύ των διαφόρων κρατών. Π.χ. ένα εκτάριο λιβαδιού στ Ν. Ζηλανδία, παράγει κ.μ.ο. περισσότερο κρέας από ένα αντίστοιχο εκτάριο στην Ιορδανία. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες (βροχή, ποιότητα εδάφους) ή σε πρακτικές και σχέδια διαχείρισης. Για να εξηγηθούν αυτές οι διαφορές, ο ΣΑ συγκρίνει την παραγωγή συγκεκριμένου τύπου παραγωγικής γης σε ένα κράτος με το κ.μ.ο ΠΕ του ίδιου τύπου παραγωγικής γης. Κάθε χώρα και για κάθε έτος έχει το δικό του σετ ΣΑ. Για παράδειγμα (Πίνακας 1, Kitzes et al ), οι βοσκότοποι της Νέας Ζηλανδίας είναι 2,5 φορές παραγωγικότεροι από την αντίστοιχη μέση τιμή των βοσκοτόπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΣΑ της οικιστικής γης υποτίθεται ότι είναι ίδιος με το ΣΑ της γεωργικής γης. Πίνακας 1. Συντελεστές απόδοσης για επιλεγμένες χώρες (2003) Γεωργική γη Δάση Βοσκότοποι Ψαρότοποι Μέση παγκόσμια απόδοση Αλγερία Ουγγαρία Ιορδανία Νέα Ζηλανδία Επίσης, χρησιμοποιείται ο συντελεστής ισοδυναμίας (ΣΙ) (equivalence factor) που δείχνει ένα εκτάριο συγκεκριμένου τύπου παραγωγικής γης (π.χ. γεωργική γη, βοσκότοποι, δάση, ψαρότοποι) με πόσα πλανητικά εκτάρια ισοδυναμεί. Στον πίνακα 2 (Kitzes et al. 2007), φαίνεται ότι ο ΣΙ των βοσκοτόπων είναι 0,49 gha/ha, που σημαίνει ότι η παραγωγικότητά τους είναι περίπου η μισή σε σχέση με την μέση παγκόσμια παραγωγικότητα (όλων των τύπων παραγωγικής γης). Οι ΣΙ υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 207

4 Πίνακας 2. Συντελεστές ισοδυναμίας (2003) Τύπος παραγωγικής γης Συντελεστής ισοδυναμίας (gha/ha) Γεωργική γη 2,21 Δάση 1,34 Βοσκότοποι 0,49 Θαλάσσιοι νερά 0,36 Χερσαία νερά 0,36 Οικιστική γη 2,21 Για τον υπολογισμό του ΟΙ της ανθρωπότητας, έχουν καθιερωθεί έξη κατηγορίες χρήσης γης: γεωργική γη (cropland), βοσκότοποι (grazing land), ψαρότοποι (fishing grounds), δάση (forest area), οικιστική γη (built-up land) και γη για την απορρόφηση του άνθρακα (land for carbon absorption). Το ΟΙ ενός ατόμου υπολογίζεται αν για συγκεκριμένο έτος, υπολογιστούν τόσο τα βιολογικά αγαθά που καταναλώνει, όσο και τα απορρίμματα που αυτός παράγει. Το καθένα από τα αγαθά και τα απορρίμματα, απαιτούν οικολογικά παραγωγικές εκτάσεις (γεωργική γη για να παραχθεί σιτάρι, δάση που θα απορροφήσουν το εκπεμπόμενο CO 2 κλπ). Στη συνέχεια όλα αυτά τα αγαθά και τα απορρίμματα μεταφράζονται σε ισοδύναμα πλανητικά εκτάρια. Δηλαδή, καταρχάς υπολογίζουμε τα εκτάρια που απαιτούνται, με τη συγκεκριμένη παραγωγικότητα που διαθέτουν, για να παραχθούν τα συγκεκριμένα αγαθά (ή τα εκτάρια από τα οποία απορροφούνται τα απορρίμματα). Τα εκτάρια αυτά μετατρέπονται σε πλανητικά εκτάρια χρησιμοποιώντας τους ΣΑ και τους ΣΙ. Το άθροισμα των πλανητικών αυτών εκταρίων δίνει το συνολικό ΟΙ του συγκεκριμένου ατόμου. Αντίστοιχα, για να υπολογίσουμε το ΟΙ κάποιας δραστηριότητας, π.χ. το ΟΙ της κατασκευής ενός αεροπλάνου, υπολογίζουμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη δραστηριότητα αυτή. Τύποι χρήσης γης και οικολογικό ίχνος Κατά την ανάλυση του ΟΙ και της ΒΙ, διακρίνουμε έξη τύπους χρήσης της γης: γεωργική γη (cropland, 1,5 - δισεκ. Ηα), βοσκότοποι (grazing land - 3,5 δισεκ. Ηα), ψαρότοποι (fishing grounds - 1,9 δισεκ. Ηα ), δάση (forest area, - 3,9 δισεκ. Ηα), οικιστική γη (built-up land 0,2 δισεκ. Ηα) και γη για την απορρόφηση του άνθρακα (land for carbon absorption). Βοσκότοποι (grazing land) Τα ζώα εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, μαλλιού, δερμάτων και γάλατος. Για τη διατροφή των ζώων χρησιμοποιούνται: τροφές που προέρχονται από γεωργική γη, ψαροτροφές και χόρτο που προέρχεται από λιβαδικές εκτάσεις (grassland and pasture). Για να υπολογίσουμε το ΟΙ της βοσκόμενης έκτασης για ένα συγκεκριμένο ζωικό προϊόν, προσδιορίζουμε την έκταση που απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος αυτού με τη βοήθεια της αντίστοιχης ποσότητας χόρτου που καταναλώνουν τα ζώα που παράγουν το υπόψη προϊόν. Υπολογισμός του Οικολογικού Ίχνους και της Βιοϊκανότητας Κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες χρήσης της γης -γεωργική γη, βοσκότοποι, ψαρότοποι, δάση, οικιστική γη αντιπροσωπεύει μια έκταση σε εκτάρια, η οποία πολλαπλασιάζεται με τον ΣΙ για να προκύψει το ίχνος σε πλανητικά εκτάρια (Monfreda et al. 2004), ήτοι: 208 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Ίχνος (gha)= Έκταση (ha). Συντελεστής ισοδυναμίας (gha/ha) Η συνολική βιοϊκανότητα μιας χώρας είναι το άθροισμα των βιοπαραγωγικών περιοχών και εκφράζεται επίσης σε πλανητικά εκτάρια. Κάθε βιοπαραγωγική περιοχή μετατρέπεται σε πλανητικά εκτάρια πολλαπλασιάζοντας την έκταση με τον κατάλληλο ΣΙ και τον ΣΑ που αντιστοιχούν στην υπόψη χώρα (Monfreda et al. 2004), ήτοι: Βιοϊκανότητα (gha)=έκταση (ha) Χ Συντελεστής ισοδυναμίας (gha/ha) Χ Συντελεστής Απόδοσης (-) Στον πίνακα 3, για την Ελλάδα και για το έτος 2003, φαίνονται το ΟΙ και η ΒΙ ανά άτομο, τόσο για τις διάφορες κατηγορίες χρήσης γης όσο και για τη χώρα ως σύνολο (WWF International 2006). Πίνακας 3. Οικολογικό Ίχνος και Βιοϊκανότητα για την Ελλάδα (2003) Κατηγορία χρήσης γης Οικολογικό Ίχνος (gha/άτομο) Βιοϊκανότητα (gha/άτομο) Γεωργική γη 0,95 0,90 Βοσκότοποι 0,24 0,01 Δάση 0,31 0,26 Ψαρότοποι 0,28 0,24 CO 2 από ορυκτά καύσιμα 3.17 Πυρηνική ενέργεια 0,00 Οικιστική γη 0,05 Συνολικό ΟΙ και Β 5,00 1,41 Δεδομένου ότι το οικολογικό έλλειμμα (ΟΕ) (ecological deficit) σε μια χώρα αντιπροσωπεύει το ποσό κατά το οποίο το ΟΙ της χώρας ξεπερνά την ΒΙ σε ένα συγκεκριμένο έτος (Haberl et al. 2001, Haberl et al. 2004), από τον πίνακα 3, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι για την Ελλάδα, για το έτος 2003, το συνολικό ΟΕ ήταν ίσο με 3,6 gha/άτομο. Το αντίστοιχο ΟΕ για την περίπτωση των βοσκοτόπων είναι ίσο με 0,23 gha/άτομο. Τούτο υποδηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι για την Ελλάδα και για το συγκεκριμένο έτος, υπήρχε μεγάλο άνοιγμα μεταξύ αυτών των ζωικών προϊόντων που πραγματικά ζητούσε ο πληθυσμός και εκείνων που παρήγαγαν τελικά τα βοσκόμενα ζώα. Το τελευταίο υποδηλώνει την έλλειψη λιβαδικών εκτάσεων ή την κακή αξιοποίηση αυτών ή και τα δύο. Το συμπέρασμα τούτο προφανώς προκύπτει και από πλήθος άλλων ερευνητικών εργασιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα από κάποια άλλη οπτική γωνία (Παπαναστάσης και Πήττας 1984, Χριστοδούλου 1989, Στάμου και Χριστοδούλου 1996). Ειδικότερα τα εισαγόμενα κρέατα, μαζί με το πετρέλαιο, το ξύλο και το σίδερο αποτελούν τις τέσσερις σπουδαιότερες κατηγορίες προϊόντων για τα οποία η Ελλάδα εξάγει τα μεγαλύτερα ποσά συναλλάγματος για την εισαγωγή τους (Στάμου και Χριστοδούλου 1980, Χριστοδούλου και Μπλιούμης 1993, Χριστοδούλου και συν. 1994). Συμπεράσματα Στα πλαίσια της προστασίας του πλανήτη μας και της αειφορικής παραγωγής αλλά και για λόγους δυνατότητας συγκρίσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά και μεταξύ των διαφόρων χρήσεων γης, έχουν τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί οι έννοιες του οικολογικού ίχνους, της βιοϊκανότητας, του πλανητικού εκταρίου και της οικολογικής υπέρβασης. Το συμπέρασμα που εξάγεται με βάση την ανάλυση αυτή είναι ότι για την Ελλάδα, για το έτος 2003 και για την περίπτωση των βοσκοτόπων, θα πρέπει να είχαμε μειώσει το αντίστοιχο Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 209

6 οικολογικό ίχνος ή/και να είχαμε αξιοποιήσει τους υπάρχοντες βοσκοτόπους με πιο λελογισμένο τρόπο και πάντα με βάση τις προτάσεις της επιστήμης της λιβαδοπονίας. Βιβλιογραφία Haberl, H., K. Erb and F. Krausmann How to calculate and interpret ecological footprints for long periods of time: the case of Austria Ecological Economics, 38(1): Haberl, H., M. Wackernagel, F. Krausmann, K.-H.Karl-Heinz Erb and C. Monfreda Ecological footprints and human appropriation of net primary production: a comparison. Land Use Policy, 21(3): Kitzes, J., A. Peller, S. Goldfinger and M. Wackernagel Current methods for calculating national ecological footprint accounts. Science for Environment and Sustainable Society, 4(1): 1-8. Monfreda, C., M. Wackernagel and D. Deumling Establishing national natural capital accounts based on detailed Ecological Footprint and biological capacity assessment. Land Use Policy, 21(3): Wackernagel, M., K.S. White and D. Moran Using ecological footprint accounts: from analysis to applications. Int. J. Environment and Sustanable Developent, 3(3/4): Wackernagel, M., N. B. Schulz, D. Deumling, A.C. Linares, M. Jenkins, V. Kapos, C. Monfreda, J. Loh, N. Myers, R. Norgaard and J. Randers Tracking the ecological overshoot of the human economy. Proc. Natl. Acad. Sci., 99(14): WWF Internasional Living Planet Report Gland, Switzerland. Παπαναστάσης Β., Α. Πήττας Λιβάδια και βοσκόμενα δάση. Υπουργείο Γεωργίας. ΙΔΕΘ. Μελέτη Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Δασοπονίας και Ξυλοπονίας. Στάμου, Ν., Α. Χριστοδούλου Η διάρθρωση των εισαγωγών ξύλου και των προϊόντων αυτού. Διαχρονική Έρευνα Αυτοτελής έκδοση του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής. Α.Π.Θ. Στάμου Ν., Α. Χριστοδούλου Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις των σχέσεων δασικών πυρκαγιών και κτηνοτροφίας. Ημερίδα της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας (Ε.Λ.Ε.) με θέμα Κτηνοτροφία Πυρκαγιές και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη, 2/2/1996. Πρακτικά ΕΛΕ, σελ Χριστοδούλου, Α Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας έργων βελτίωσης λιβαδιών. ΑΠΘ. Διδακτορική διατριβή. Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούμης Η διάρθρωση των εισαγωγών ξύλου και των προϊόντων αυτού. Διαχρονική Έρευνα Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φ. Π. προς τιμή του ομότιμου καθηγητή κ. Γ. Τσουμή. Τόμος ΛΖ/1994, σελ Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούμης, Ν. Στάμου, Σ. Φωτίου Η διάρθρωση των εισαγωγών ξύλου και των προϊόντων αυτού. Διαχρονική Έρευνα Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φ. Π. προς τιμή του ομότιμου καθηγητή κ. Σ. Ντάφη. Τόμος ΛΗ/1, σελ Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Ecological footprint and grazing lands A. Christodoulou Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Forestry and Natural Environment Department of Planning and Development of Natural Resources Laboratory of Forest Economics Summary The ecological footprint measures the human demand for goods originated from nature and compares the human consumption of natural resources with the ecological capacity or bio-capacity of the land to reproduce these resources. Both, the ecological footprint and the bio-capacity are measured in global hectares. The global hectare is a hectare which designates the average productivity of the overall biologically productive hectares upon the earth. For instance, for the year 2003, there were totally 11,2 billions of global hectares of available land and in the same year the human needs for products and services amounted to 14,1 billions global hectares (overshoot: 25%). Obviously, if this overshoot goes on, the various terrestrial ecosystems would continuously deteriorate and at the end maybe they will collapse. The procedure of measuring the ecological footprint and the bio-capacity could concern a person, an enterprise, a city, a country or even the whole planet (land and sea). However, what is valid today for the entire planet but also specifically for our country by these two meanings (ecological footprint and bio-capacity) in relation to the grazing lands? The human needs in meat, hides, wool and milk are increased all the time. The respective, for the grazing of animals, pasture lands are overgrazed. Would the improvements in the bio-capacity of ecosystems be able to reduce the gap between their supply and the respective human demand? And if so, in what way? Keywords: ecological footprint, bio-capacity, global hectare, pasture lands, Greece. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 211

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - Τόμος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 24-41. Περίληψη Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου Δρ. Ιωάννης Ι. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις

H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1,2, Β. Μπλιούμης 1, Α.Σ. Χριστοδούλου 1 1 Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΠΜΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Λάμπρου Ε Μαρία Η εκτίμηση της Σπουδαιότητας στη Στρατηγική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων»

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων» Ιωάννης Καραβασίλης 1, Ιωάννης Πούλιος 2,, Κώστας Ζαφειρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ σε τομείς που βοηθούν ή συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΗΙΝΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τσελιγκάτο: Ένας Θεσμός Επιτυχούς Αυτοδιαχείρισης Των Κοινών

Το Τσελιγκάτο: Ένας Θεσμός Επιτυχούς Αυτοδιαχείρισης Των Κοινών Το Τσελιγκάτο: Ένας Θεσμός Επιτυχούς Αυτοδιαχείρισης Των Κοινών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΣΙΩΚΑ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα