Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων"

Transcript

1 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

2 .

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (12) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (3) Συνεχιζόµενη Μελέτη (1) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη (1) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες Εµπειρογνωµοσύνη Εκπαιδευτικά Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ- ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες Πρόγραµµα Υποτροφιών Εµπειρογνωµοσύνες Συµµετοχή σε Έκθεση άλλου Ινστιτούτου Εκθέσεις διεθνών συναντήσεων και επιτροπών Μελέτες σε ιεθνείς Οργανισµούς ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ...201

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακών Προπτυχιακών Εργαστηριακών Ασκήσεων Εκπαιδευτική συνεισφορά στο Michigan State University Study Abroad Program Εκπαιδευτική συνεισφορά στο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών Εργασιών MSc Πτυχιακών Εργασιών Πρακτικής Άσκησης ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων έχει ως αντικείµενο την εκτίµηση των υδροβιολογικών πόρων, την εκπόνηση διαχειριστικών υποδειγµάτων για τα αλιευτικά αποθέµατα, την τεχνολογική ανάπτυξη των αλιευτικών εργαλείων και την βελτίωση της ποιότητας και της επεξεργασίας των αλιευµάτων. Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συµβάλει, µε έρευνα, µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και επιµόρφωση καθώς και µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, στην αειφόρο διαχείριση του αλιευτικού πλούτου, στην ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων εµπλουτισµού και προστασίας των ιχθυοπληθυσµών, στην οργάνωση και υλοποίηση συστηµάτων ολιστικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και της ανθρωπογενούς δράσης κυρίως στην παράκτια ζώνη και τέλος στη βελτίωση της ποιότητας του αλιεύµατος και των προϊόντων µεταποίησής του. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά και στο Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» στις Γούρνες Ηρακλείου. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, εργάζονται 60 άτοµα: Μόνιµο προσωπικό 37 Ερευνητές 16 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες 4 Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες 1 Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 κάτοχος PhD) 8 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 8 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 19 Επιστήµονες 12 Τεχνολόγοι Τεχνικοί - Γραµµατείς 7 Υπότροφοι 4 Στο Σχήµα Β-ΙΙ-1 φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων για το 2009.

6 166 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Σχήµα B-II-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (37) 15 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (19) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Λ.Ε Ε.Τ.Ε EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟI 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, η χρηµατοδότηση για το 2009 ήταν ,56 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,89 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,44 ηµόσιοι Φορείς ,98 Ιδιωτικοί Φορείς ,00 Φορείς Εξωτερικού ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,56 Στο Σχήµα Β-ΙΙ-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων ανά πρόγραµµα για το 2009, ενώ στο Σχήµα Β-ΙΙ-3 η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το 2009.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 167 Σχήµα Β-ΙΙ-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Π (σε χιλ. )* 180,00 160, ,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ DEEPFISHMAN IMAS-FISH ((Ath-Cre) MARIFISH ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙ Α *Προγράµµατα και µελέτες µε έσοδα άνω των ΕΠΑΛ Ι ΤΕΧΝ.ΥΦΑΛ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΥΦΑΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ConnShagAudMIBAGR PREVENT ESCAPE ECOSUMMER SARDONE ΕΠΣΑ MADE Coral FISH ΜΕΣΣΑΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ Σχήµα Β-ΙΙ-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2009 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Π. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % % % % ΕΕ ΓΓΕΤ HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

8 168 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το 2009 ξεκίνησαν δώδεκα (12) νέα ερευνητικά προγράµµατα και τρεις (3) µελέτες, ενώ εκπονήθηκε και µία (1) εµπειρογνωµοσύνη. Συνεχίστηκε η υλοποίηση δεκαεπτά (17) ερευνητικών προγραµµάτων και µίας (1) µελέτης. Τα υλοποιούµενα προγράµµατα του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, καταγράφονται αναλυτικά στα Κεφ ΙΙ-5.1.-ΙΙ.5.6. της παρούσας ενότητας. Επίσης κατά το 2009 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, υπέβαλαν ή συµµετείχαν στην υποβολή σαρανταπέντε (45) προτάσεων νέων προγραµµάτων και µελετών, από τα οποία δεκαεπτά (17) εγκρίθηκαν εντός του 2009 (Κεφ ΙΙ-5.7.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (12) Τεχνικές ενασχόλησης στην παράκτια αλιεία (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ/ 759). Αριθµός Συµβολαίου: Service Contract n o Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 108/ /γ7 Γ. Πετράκης European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy 18 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Λέσβος, Λήµνος Evaluation of the state of benthic communities subjected to impact of trawling and marine debris as a tool for the ecosystem management (COMSOM/ 768). Αριθµός Συµβολαίου: CTM /MAR Αριθµός Συνεδρίας: 111/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χ. Μυτιληναίου Κύριος Υπεύθυνος: Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), Dr. M. Demestre Φορέας Χρηµατοδότησης: Ministerio de Ciencia e Innovación (España) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος: Ισπανία (Καταλωνία & Μούρθια), Ιταλία (Τυρρηνική Θάλασσα), Ελλάδα (Iόνιο Πέλαγος, Πατραϊκός κόλπος).

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 169 Management and Monitoring of Deep-sea Fisheries and Stocks (DEEPFISHMAN/ 780). Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ10 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ.-Γ. Πολίτου Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος: Dr Pascal Lorence, IFREMER, France Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ιόνιο Πέλαγος. Παρακολούθηση κι αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης σε χωροθετηµένες περιοχές (MESMA/ 785). Αριθµός Συµβολαίου: ENV Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Βασιλοπούλου Κύριος Υπεύθυνος: Wageningen IMARES (Oλλανδία) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ & ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 48 µήνες (01/11/09-30/10/13) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη The 20th Century evolution of Mediterranean exploited demersal resources under increasing fishing disturbance and environmental change" n MARE/2008/11 (Call for Tenders) (EVOMED/ 790). Αριθµός Συµβολαίου: n MARE/2008/11 Αριθµός Συνεδρίας: 119/ /δ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Μαραβέλιας Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος: CIBM Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 12 µήνες (01/09/09-31/08/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα Συνοδά είδη και απορριπτόµενα αλιεύµατα: ιαχειριστικοί δείκτες, τάσεις και περιοχές (BADMINTON/ 797). Αριθµός Συνεδρίας: 122/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Βασιλοπούλου Επιστηµονικός Συντονιστής: IFREMER Φορέας Χρηµατοδότησης: MariFish Common Pot (ΓΓΕΤ) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 35 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: ,9 (MariFish CP: ; Αυτοχρ/ση: ,9 ) Περιοχή Έρευνας: MariFish Joint Call

10 170 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH Αθήνα/811). Αριθµός Συνεδρίας: 123/ /ε4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Μαραβέλιας (Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης και ΙΘΑΒΙΓ) Επιστηµονικός Συντονιστής: Technical Univ. of Denmark, National Inst. of Aquatic Resources Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/09-31/08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα. Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH ΙΘΑΒΙΠ Κρήτη). Αριθµός Συνεδρίας: 123/ /ε4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Τσερπές (Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας και ΙΘΑΒΙΓ) Επιστηµονικός Συντονιστής: Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/09-31/08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα. Assessing the causes and developing measures to prevent the escape of fish from sea-cage aquaculture (PREVENT ESCAPE). Αριθµός Συµβολαίου: KBBE-2B Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Στ. Σωµαράκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/04/09-31/03/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη ράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των σχετικών Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (ConShagAudMIBAGR). Αριθµός Συµβολαίου: EP Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. Περιστεράκη (Συνεργασία µε το ΙΘΑΒΙΓ) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/09-31/12/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο, Ιόνιο.

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 171 Ενίσχυση της Συµµετοχής του Κοινού στη Προστασία και ιαχείριση των Πηγών Νερού Αριθµός Συµβολαίου: EP Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Β. Βαλαβάνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (Γενική /νση Κοινωνίας της Πληροφορίας) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 24 µήνες (01/01/09-31/12/10) Ολικός Προϋπολογισµός: (από τα οποία Ευρωπαϊκή Συµµετοχή: ) Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα Κατανόηση των διαδικασιών στρατολόγησης µε χρήση συνδεδεµένων βιοφυσικών µοντέλων του πελαγικού οικοσυστήµατος (REPROdUCE). Αριθµός Συνεδρίας: 122/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Σ. Σωµαράκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ: (92%) ΕΛΚΕΘΕ (Αυτοχρ/ση): (8%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες ( 01/09/09-31/08/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Β. Αιγαίο, Βισκαϊκός κόλπος Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17) PRONE: Risk in Fisheries (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ/ 595). Αριθµός Συνεδρίας: 49/ /γ7 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Κονίδης Κύριος Επιστ. Υπεύθυνος: Prof. Sakke Kuikka (Παν/µιο Helsinki, Φινλανδία) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (52,7%) & ΓΓΕΤ (47,3%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 38 µήνες (01/01/06-28/02/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Θερµαϊκός και Αµβρακικός Κόλπος. CApacity, F and Effort (CAFΕ/ 618). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 63/ /γ5, 108/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Μαραβέλιας (έως 20/02/08), ρ Κ. Παπακωνσταντίνου (από 21/02/08), ρ Χ. Μαραβέλιας (από 01/02/09) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/06-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος

12 172 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Χρησιµοποίηση του κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών αλλαγών (MUGIL/ 644). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: EU/ Research DG/06/026180/06 66/ /γ8 ρ Β. Βασιλοπούλου ΕΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/11/06-01/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παράκτια οικοσυστήµατα σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αµερική. A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Κύριος Συντονιστής: 72/ /γ1, 108/ /γ5 ρ Χ. Μαραβέλιας (έως 20/02/08), ρ Β. Βασιλοπούλου (από 21/02/08), ρ Χ. Μαραβέλιας (από 01/02/09) Fundacion AZTI, Spain Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 24 µήνες (01/04/07-31/03/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος. Framework contract for the promotion on the dissemination of Scientific information (FISH/2006/16) (FISH-DIS/ 706). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Συντονιστής: n FISH/2006/16 92/ /γ2, 93/ /γ13 Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50&) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 12 µήνες (01/01/08-31/12/08)? Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ρ Χ. Μαραβέλιας (έως ), ρ Α. Κονίδης (Επ.Υπ.) & ρ Σ. Κατσανεβάκης (Τεχν.Υπ.) (από ) ΙΜARES Wageningen, Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies Αιγαίο Πέλαγος.

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 173 Web services for support of growth and reproduction studies (WebGR/ 749). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: SI / /γ3 ρ Αικ. Αναστασοπούλου Κύριος Συντονιστής: Laboratorio Nacional de Recursos Biologicos (IPIMAR), Portugal. Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 12 µήνες (22/09/08-21/09/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές Θάλασσες. Μελέτη κατασκευής τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Πιερίας (ΤΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 755). Αριθµός Συµβολαίου: Συµβόλαιο µε ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟ από Αριθµός Συνεδρίας: 110/ /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Κλαουδάτος Συντονιστής του έργου: ρ Α. Κονίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: Νικ. Αναγνόπουλος Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 8 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα (BOAT SEINE/ 762). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 105/ /γ1, 111/ /γ4 Γ. Πετράκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 10 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ιόνιο, Αιγαίο Πέλαγος Αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του µε βάση το οικοσύστηµα (ECOSUMMER/ ). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: MEST-CT (Marie Curie) 52/ /γ1 Β. Βαλαβάνης ΕΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/06-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: ,17 Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές Θάλασσες

14 174 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Προαγωγή της εκτίµησης και της διαχείρισης των µικρών πελαγικών ειδών στην Μεσόγειο Θάλασσα (SARDONE/ ). Αριθµός Συµβολαίου: SSP8 No Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 71/ /γ6 ρ Α. Μαχιάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 36 µήνες (01/03/07-28/02/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Θρακικό Πέλαγος. Definition of data collection needs for aquaculture (AQUA DATA/ ). Αριθµός Συµβολαίου: DG FISH/2006/15Lot6 Αριθµός Συνεδρίας: 81/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Καπανταγάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 21 µήνες (01/07/07-31/03/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελλάδα. Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών δεδοµένων περιόδου 2008 (ΕΠΣΑ / ). Αριθµός Συνεδρίας: 105/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Παπακωνσταντίνου, ρ Γ. Τσερπές Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 12 µήνες (01/01/08-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αν. Μεσόγειος. Άµβλυνση των οικολογικών επιπτώσεων της αλιείας ανοικτής θάλασσας (MADE/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 93/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Τσερπές Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/05/08-30/04/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος, Ατλαντικός.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 175 Γνώµη και γνώση στην αλιεία µε την συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταίρων (JAKFISH/ ). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 93/ /γ7 ρ Γ. Τσερπές Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 43 µήνες (01/05/08-30/11/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος, Ατλαντικός Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe and beyond (CoralFISH/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 93/ /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr C.J. Smith (Συνεργασία µε ΙΩ/ Πρ. 769) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/06/08-31/05/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ιόνιο Πέλαγος, Κεφαλονιά Ζάκυνθος Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 93/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr C.J. Smith Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/08-31/03/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ιάφορες ευρωπαϊκές περιοχές συν περιοχή Benguela & ΕΛΚΕΘΕ: Αιγαίο Πέλαγος SuSy: Surfacing System for Ship Recovery. Αριθµός Συνεδρίας: 121/ /γ2 Αριθµός Συµβολαίου: proposal number (FP7) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Ch.J. Smith Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/09/08-31/08/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κεντρικό/Νότιο Αιγαιο

16 176 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (3) Υποστηρικτική µελέτη και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την σύνταξη Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. Αριθµός Συνεδρίας: 115/ /δ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Παπακωνσταντίνου Φορέας Χρηµατοδότησης: APC SA Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 3 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ακτές Ελλάδας Ψαροκάϊκα στις φλόγες. Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Καπανταγάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: Κοινωφελές Ίδρυµα Ι. Λάτση Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 13 µήνες (01/05/09-31/05/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελλάδα Ωκεανογραφικά και Αλιευτικά εδοµένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ15 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Μαχιάς (Συνεργασία µε το ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας/Πρ.770) Φορέας Χρηµατοδότησης: ILF Consulting Engineers Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: (24/04/09-20/05/09) 1 µήνα Ολικός Προϋπολογισµός: (ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας & ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης) Περιοχή Έρευνας: Αλεξανδρούπολη Συνεχιζόµενη Μελέτη (1) Status of ray population in the Mediterranean Sea. (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΧΙΟΥ/ 703). Αριθµός Συµβολαίου: FISH Αριθµός Συνεδρίας: 92/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Παπακωνσταντίνου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 6 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη (1) Εµπειρογνωµοσύνη για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης του Τεχνητού Υφάλου Πρέβεζας (Τ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ 794). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: FISH / /γ3 Επιστηµονικός Συντονιστής: ρ Α. Κονίδης Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 ρ. Κλαουδάτος ιάρκεια: 1 µήνα (09/11-09/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: ιαχειριστική Αρχή ΕΠΑΛ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ιόνιο Πέλαγος 5.5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Harmonization of the acoustic data for the Mediterranean Acronym: AcousMed. Υπεβλήθη στη DG MARE σε συνεργασία µε το IEO (Ισπανία), το IFREMER (Γαλλία), CNR- Ancona (Ιταλία) και το CNR-Sicily (Ιταλία) στα πλαίσια Πρόσκλησης για Negotiated Procedure MARE/2009/09 (εγκρίθηκε ) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Μ. Γιαννουλάκη. Lot 4: Understanding size developments of exploited stocks and ecosystems in the Mediterranean by using private fishermen's "tally-books" and historical information. Υπεβλήθη στην ΕΕ, DG MARE/2008/11 Call for tenders. Studies and pilot projects for carrying out the Common fisheries Policy (εγκρίθηκε). Coordinator: CIBM (Italy). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας. Developing fisheries management indicators and targets. Acronym: DEFINEIT. Υπεβλήθη στην, ΓΓΕΤ, στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το δίκτυο MARIFISH-ERANET µε τίτλο «Fisheries Management indicators» (εγκρίθηκε). Coordinator: DTU-Aqua (Denmark). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας. Forage Fish Interactions. Acronym: FACTS Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Call Project Proposal, Grant agreement no.: , (εγκρίθηκε). Coordinator DTU-AQUA (Denmark) HCMR is an Associate Partner (AP) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας

18 178 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management Acronym: ODEMM Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (Call: FP7-ENV , ecosystem approach), (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: K. Παπαδοπούλου. Understanding recruitment processes using coupled biophysical models of the pelagic ecosystem. Acronym: REPROdUCE Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό δίκτυο Μarifish-ERANET µε τίτλο: Fisheries management indicators (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Σωµαράκης. Assessment of S. Aegean Fisheries: Structure, Trends, Management and Ecosystem Integration. Acronym: ASAF. Υπεβλήθη στα πλαίσια του Marie Curie European Reintegration Grants (ERG), Call: FP7- PEOPLE-RG-2009 (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Τσερπές. Bycatch And Discards: Management INdicators, Trends and location Acronym: BADMINTON Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό δίκτυο MARIFISH-ERANET, µε τίτλο «Fisheries Management indicators» (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Β. Βασιλοπούλου. Marine Invasive Alien Species work for the EEA s marine biodiversity component of the SEBI2010 Report and the Marine system assessment in Part B of the SoER2010 Acronym: MIAS Υπεβλήθη στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ A. Ζενέτου. People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast Acronym Acronym: PEGASO Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Energy Environment and Sustainable Development (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος Universitat Autònoma de Barcelona, UAB Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Κονίδης. Μελέτη της επίδρασης διαφορετικού µεγέθους ζωοπλανκτού στη δυναµική των πληθυσµών του γαύρου (Engraulis encrasicolus) σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Μ. Γιαννουλάκη. Εφαρµογή Επιχειρησιακών Εργαλείων Πρόληψης και Ελέγχου στα Πλαίσια ιαχείρισης Επεισοδίων Ρύπανσης Παράκτιων Περιοχών. Acronym: ΠΛΕΥΣΗ Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ιµερούς Ε&Τ Επιχειρησιακού Προγράµµατος Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Βαλαβάνης.

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 179 Συγκριτική µελέτη της παράκτιας διαχείρισης, µε έµφαση στην αλιεία, σε δύο γειτονικές περιοχές Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-II), Πράξη «ιµερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας » (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Καπίρης. Πρότυπα κατανοµής ξενικών θαλάσσιων ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-II), Πράξη «ιµερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας » (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Κατσανεβάκης. Γενετική ταυτοποίηση (DNA BARCODING) των ψαριών της Ελλάδας. Υπεβλήθη στα πλαίσια του Προγράµµατος ΘΑΛΗΣ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Τσερπές Fishing Sustainably under Maximum Allowable Negative Impacts (FISUMANI). Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7 (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Τσερπές. Mediterranean Network of sustainable small-scale fishing communities. Acronym: FISHINMED Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του ENPI-Mediterranean Basin Programme. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Τζανάτος. Συλλογή αλιευτικών εδοµένων- (Βιολογική ειγµατοληψία): Εθνικό Κύπρου. Υπεβλήθη στο Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου /Αρ. Προσφοράς 41/2008 σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ιδιωτική Εταιρεία Marine and Environmental Research Lab Limited (MER) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. (Ο διαγωνισµός ακυρώθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ: ρ. Α. Αναστασοπούλου. Transferring new sources of biological and ecological knowledge into Integrated fisheries assessment methods. Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Framework 2009 (δεν εγκρίθηκε). Κύριος Υπεύθυνος Dr J. Moranta (IEO). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Μ. Γιαννουλάκη. Policy instruments and market incentives to reconciliation of consumer markets and the societal objective of sustainable development: a case study on fishery product eco-labelling and certification. Acronym: FISHLABEL Υπεβλήθη από κοινού µε 14 οργανισµούς από 10 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προκήρυξης FP7 Cooperation-Collaborative projects (SSH ) (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Καπανταγάκης. European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products. Acronym: MARE/2009/06 Υπεβλήθη από κοινού µε 20 οργανισµούς από 15 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προκήρυξης του έργου της δηµιουργίας παρατηρητηρίου των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών της ιεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της ΕΕ. (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Καπανταγάκης.

20 180 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 New Ecosystem Management Options. Αcronym: NEMO Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, ENV (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας. Ανάπτυξη µη καταστρεπτικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση της αφθονίας του απειλούµενου είδους Epinephelus marginatus (ροφός) Εφαρµογή εντός και εκτός Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια κοινών ερευνητικών έργων Ελλάδας-Γαλλίας (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Κατσανεβάκης. ιερεύνηση των διακυµάνσεων στα χαρακτηριστικά αύξησης των ειδών Loligo vulgaris και Illex coindetii (Κεφαλόποδα: Τευθοειδή), στο ανατολικό και δυτικό Αιγαίο πέλαγος, µε βάση τη µικροδοµή των στατολίθων και την ανάπτυξη των γονάδων. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ, Πράξη «ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Τουρκίας » Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Ε. Λευκαδίτου. Improving fisheries assessment methods. Acronym: IFAME Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Coordinator IMR Bergen (Norway) (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας. Lot 1: Fishing capacity and fishing effort indicators and their relation with effective fishing effort and fishing mortality. Υπεβλήθη στην ΕΕ, DG MARE/2008/11. Call for tenders. Studies and pilot projects for carrying out the Common fisheries Policy (δεν εγκρίθηκε). Coordinator IMARES (Netherlands). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Μαραβέλιας. Sustainable Management of Ecosystems Diversity Impacted by Urbanisation and multiple drivers of change in the Mediterranean and Black Sea Basins Acronym: MEDIUM Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7 Call: ENV Integrated Coastal Zone Management (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ C. Smith. Geological and ecosystem study of offshore storage of CO2. Acronym: GEOSCONDE. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, OCEAN Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ C. Smith. Βιολογικοί πόροι του Νοτίου Αιγαίου: διευρεύνηση µε έµφαση στα αποθέµατα των δεκαπόδων και εναλλακτικούς τρόπους αλιείας µε τεχνικές παράκτιας αλιείας. Acronym: KOKKΙΝΕΣ. Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: K. Παπαδοπούλου. MEDAS Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: B. Βαλαβάνης Réseau d observation des Espèces Envahissantes et écosystèmes marins en Méditerranée. Acronym: REMEDE: REMede, 2G-MED Υπεβλήθη στα πλαίσια του MED (Europe in the Mediterranean) Κύριος Υπεύθυνος Provincia di Crotone AMP Capo Rizzuto Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ A. Ζενέτου.

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Ημέρα Ώρα Κεντρικό Αμφιθέατρο Αίθουσα Α Αίθουσα Β Πέμπτη 14/5 Παρασκευή 15/5 09:30-11:30 Αλιευτικές απορρίψεις: σύνθεση, επιβίωση και τελικοί αποδέκτες Ωκεανογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 26 Απριλίου 2012 Καλωσόρισμα Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του

Διαβάστε περισσότερα

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Είναι το επετειακό «10ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εσωτερικά ύδατα - Λίμνες και ποτάμια ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β. ευτέρα 07 Μαΐου 2012 Ειδική Συνεδρία Φυκολογίας

Τα εσωτερικά ύδατα - Λίμνες και ποτάμια ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β. ευτέρα 07 Μαΐου 2012 Ειδική Συνεδρία Φυκολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ευτέρα 07 Μαΐου 2012 ιαχρονική Εξερεύνηση των Θαλασσών από τους Έλληνες Α Μέρος - Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Β Μέρος - Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος ευτέρα 07 - Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Μυτιλήνη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα