Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Δεκέμβριος 2014 Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Δεκέμβριος 2014 Αθήνα"

Transcript

1 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Δεκέμβριος 2014 Αθήνα

2 Τεκμηρίωση & Διαχείριση Περιεχομένου & Δεδομένων Φιλοξενία Ψηφιοποίηση Το ΕΚΤ με μια ματιά Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία Ερευνητικοί Φορείς Εκδότες Ερευνητές Δημόσιοι Φορείς Ανοικτή Πρόσβαση Διασύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την Ανάπτυξη & την Επιχειρηματικότητα Δείκτες & Ερευνητικά Αποτελέσματα

3 ΕΠΣΕΤ (http://www.epset.gr/) = κεντρική εθνική ηλεκτρονική υποδομή για την επιστημονική πληροφόρηση & τα μεταδεδομένα

4

5 Εξωστρεφείς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες Ενίσχυση ανοικτής πρόσβασης Διεθνοποίηση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής & έρευνας Ενίσχυση της ηλεκτρονικής έρευνας (e-science) Ενσωμάτωση νέων προηγμένων ανοικτών τεχνολογιών Αύξηση & ανάδειξη ελληνικού ανοικτού επιστημονικού & πολιτιστικού Στόχευση περιεχομένου Υποστήριξη των evidence based policies Βελτίωση της κατανόησης της Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στην Ελλάδα

6 Συνάφεια με στόχευση ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οι οριζόντιες τεχνολογικές παρεμβάσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π «ΨΣ» Ανοικτά Δεδομένα Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη Διαφάνεια Διαλειτουργικότητα Ουσιαστική διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων της διοίκησης Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών (Service Registry) Cloud Computing και Data Centres Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων μέσω ανάπτυξης του G-Cloud Αξιοποίηση ιδιωτικών κέντρων δεδομένων Ανοικτά Πρότυπα Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας Ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας σε κάθε έργο της Δημόσιας Διοίκησης Πολυκαναλική Διάθεση Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Εξυπηρέτηση του πολίτη όπου και να βρίσκεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

7 Το ΕΠΣΕΤ με μια ματιά epset.gr Υπηρεσίες Μητρώα Κοινωνικά Δίκτυα Ε & Α Evidence based policy Ισχυρή Βάση Ανάπτυξη Ψηφιακό Περιεχόμενο Επιστήμης & Τεχνολογίας Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Αποθετήρια & Περιοδικά Πρότυπες Τεχνολογικές Υποδομές Στρατηγικές Συνεργασίες για Υπηρεσίες Περιεχομένου Προστιθέμενης Αξίας Ανθρώπινο Δυναμικό Τεχνογνωσία & Εμπειρία Technology Transfer Αναγνωρισμένη θέση στο ελληνικό οικοσύστημα Ε& Α

8 Διδακτορικές διατριβές Επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων Επιστημονικές& πολιτιστικές συλλογές με τεκμηριωμένο υλικό αξίας Ερευνητικά αποτελέσματα Ερευνητικά έργα Επιστημονικά δεδομένα Τι σε Πού Αποθετήρια Ηλεκτρονικές εκδόσεις Μητρώα Βιβλιογραφικές βάσεις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Βάσεις δεδομένων Συστήματα CRIS

9 Συνοδευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμός και επιμέλεια των ψηφιακών εφαρμογών (γραφιστική επιμέλεια, σύνταξη κειμένων, βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών) τεχνική υποστήριξη των παρεχόμενων σε τρίτους φορείς εφαρμογών προώθηση & επικοινωνιακή προβολή των ηλεκτρονικών εκδόσεων, αποθετηρίων, εφαρμογών & του περιεχομένου τους συμβουλευτική υποστήριξη για την εκδοτική πολιτική και επιχειρησιακή οργάνωση νομική υποστήριξη σε ζητήματα χρήσης & διάθεσης περιεχομένου

10 1. Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 2. Τεκμηρίωση Περιεχομένου E-publishing Διαμόρφωση περιεχομένου Εναρμόνιση με διεθνείς πολιτικές Μνημόνια Συνεργασίας με Εκδότες Ψηφιοποιήσεις Αναβάθμιση «Ήλιου» Βιβλιογραφικές Εγγραφές Αποθετήριο ΕΕΛ/ΛΑΚ Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνη Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη 7. Ανάπτυξη Υποδομών & Υπηρεσιών 12. Δείκτες ΕΤΑΚ Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Εφαρμογών/Συστημάτων Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση Λογισμικού Υποστηρικτικά Συστήματα & Εργαλεία Επιχειρησιακή Λειτουργία Εφαρμογών/Συστημάτων Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσιών Μεθοδολογία ερευνών Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Έρευνα & παραγωγή δείκτηgbaord/κχετα Έρευνα για δαπάνες & προσωπικό ΕΤΑ Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων

11 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ΕΑΔΔ

12 Το δικτυακό περιβάλλον ΕΑΔΔ (http://www.didaktorika.gr/) Μετάβαση σε νέο περιβάλλον αποθετηρίου (πλατφόρμα DSpace) Συμβατό με το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων & μηχανές αναζήτησης Διαλειτουργικότητα με δυνατότητα ανταλλαγής μεταδεδομένων (πχ DART-Europe e-theses portal) Επικαιροποίηση σχήματος μεταδεδομένων & αναδιοργάνωση περιεχομένου (πχ «Επιστημονικό πεδίο» με πρότυπο ταξινόμησης FRASCATI/OECD) Συσσωρευτής περιεχομένου με ενιαία πρόσβαση από ένα σημείο (central hub) Πηγή άντλησης στοιχείων για δείκτες έρευνας

13 Το ΕΑΔΔ σε αριθμούς πλήρη ψηφιακά αρχεία διατριβών Διατριβές από Ιδρύματα 29 χωρών βιβλιογραφικές εγγραφές εγγεγραμμένοι χρήστες μεταφορτώσεις αρχείων νέες διατριβές/έτος επισκέψεις ημερησίως

14 Για τον επισκέπτη Απλή - σύνθετη αναζήτηση & πλοήγηση με πληθώρα κριτηρίων Σηματοδότηση αρχείων πλήρους κειμένου Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για εγγεγραμμένους χρήστες o Δυνατότητα immediate download του pdf o Online παραγγελία αντιτύπων o Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάρτηση διατριβής Κείμενα βοήθειας, συχνές ερωτήσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι Ηλεκτρονικό Helpdesk Υποβολή ερωτήματος για το ΕΑΔΔ Παρακολούθηση πορείας αιτημάτων Διατήρηση αρχείου ερωτημάτων/απαντήσεων (Γνωσιακή βάση) Οι νέες υπηρεσίες του ΕΑΔΔ Για τον διδάκτορα Εύχρηστη φόρμα συμπλήρωσης Εύκολη αυτοαρχειοθέτηση Επικαιροποίηση Απογραφικού Δελτίου Ερωτηματολόγιο συλλογής στοιχείων διδακτόρων (συνέργεια με δράσεις εξαγωγής δεικτών Ε&Τ σε εθνικό επίπεδο)

15 Για το ΕΚΤ Υποστήριξη και παρακολούθηση ροών εργασίας διαχείρισης ΕΑΔΔ Άμεση καταγραφή και online αποθήκευση εισερχόμενου υλικού Άμεση εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών (reports) Πλήρες ιστορικό επεξεργασίας & τυποποίηση ροής εργασιών Βάση για το Μητρώο Ελλήνων Διδακτόρων για τη χαρτογράφηση του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού υψηλής μόρφωσης Οφέλη Για τους διδάκτορες-ερευνητές Αναγνωρισιμότητα, διαρκής προβολή στο Διαδίκτυο Μεγιστοποίηση της χρήσης έγκριτης έρευνας Ενίσχυση ανοικτής πρόσβασης & τεχνολογικού αλφαβητισμού Σημαντική πηγή εξαγωγής δεικτών για τις τάσεις στα πεδία έρευνας Μακροχρόνια διατήρηση πολύτιμων πληροφοριακών πόρων

16 Το ΕΑΔΔ στα αγγλικά

17 Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικτυακό περιβάλλον Εργαλείο για Γραμματείες ΑΕΙ & Διδάκτορες για ηλεκτρονική κατάθεση Δυνατότητα συστημικής παρακολούθησης, άμεσης ενημέρωσης και παρέμβασης στην πορεία κατάθεσης, για ΕΚΤ & Γραμματείες ΑΕΙ Πρόσθετες λειτουργίες (πχ. εξαγωγή καταλόγων σε xls, αναφορές & στατιστικές απεικονίσεις o Ενταγμένες 270 Γραμματείες ΑΕΙ o Online κατάθεση 477 ΔΔ από Ιούνιο 2014

18 Μοναδικοί επισκέπτες Αναζητήσεις

19

20 PDF Downloads

21 Αναγνώσεις online

22 Επόμενες ενέργειες Εντατικοποίηση ηλεκτρονικής κατάθεσης διατριβών από τους διδάκτορες Επέκταση για αρχειοθέτηση και διάθεση ερευνητικών datasets Νέο περιβάλλον book reader με καλύτερη ανάλυση, zoom & εγγενή υποστήριξη χαρακτηριστικών multi-touch interfaces

23 Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Ήλιος»

24 Το δικτυακό περιβάλλον του «Ήλιου» (http://helios-eie.ekt.gr) Διευρυμένο σχήμα μεταδεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (Dublin Core, MODS, LOM) Διαλειτουργικότητα με δυνατότητα ανταλλαγής μεταδεδομένων (OAI PMI-Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) Συμβατό με το OPENAIRE Ευρείες θεματικές κατηγορίες καθιερωμένων όρων Ταξινομικό σχήμα LCCS (Library of Congress Classification Scheme) 19 ευρείες κατηγορίες Α επιπέδου 209 υποκατηγορίες Β επιπέδου Προτυποποιημένη αυτοαρχειοθέτηση σε web περιβάλλον Συνοπτικές & αναλυτικές οδηγίες

25 Ο Ήλιος σε αριθμούς εγγραφές αρχεία πλήρους κειμένου αρχεία βίντεο 9 τύποι υλικού, 34 εξειδικεύσεις τύπου, 76 στοιχεία μεταδεδομένων

26 Για τον επισκέπτη Πλοήγηση ανά τύπο, θέμα, λέξεις-κλειδιά Σηματοδότηση αρχείων πλήρους κειμένου Ενσωμάτωση πολυμεσικού υλικού (βίντεο) Bridge στο πλήρες κείμενο τεκμηρίων με περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων Οι υπηρεσίες του Ήλιου Για τον ερευνητή Αξιοποίηση περιεχομένου & μεταδεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς (CV s, δημοσιεύσεις, εκθέσεις αριστείας, δείκτες) Αυτοαρχειοθέτηση με 9 διαφορετικές φόρμες ανά τύπο υλικού (αναλυτικοί οδηγοί) Εγγραφή χρήστη, RSS Feed, επεξεργασία προφίλ, Request a copy Αδειδότηση περιεχομένου με εφαρμογή αδειών Creative Commons (CC) & νομικών εργαλείων (Οδηγός αδειών & πνευματικών δικαιωμάτων) Εξαγωγή βιβλιογραφικών στοιχείων σε πρότυπα στυλ, ποικίλα μορφότυπα, ανά συγγραφέα, Εισαγωγή πληροφοριών σε περισσότερες γλώσσες Ινστιτούτο, ερευνητική ομάδα, κοκ Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε RIS, Endnote, CSV Authority file συγγραφέων, εκδοτών, περιοδικών Οδηγοί χρήσης, συχνές ερωτήσεις, υποστήριξη Ανάδειξη πρόσφατων υποβολών

27 Ο Ηλιος στα αγγλικά

28 Επισκεψιμότητα Ήλιου Σελίδες Επισκέψεις Μοναδικοι επισκέπτες

29 Ενέργειες, Στόχοι Εμπλουτισμός περιεχομένου κύρια μέσω αυτοαρχειοθέτησης Προώθηση της αυτοαρχειοθέτησης, μέσω: Περιεχόμενο Ηλιου με αυτοαρχειοθέτηση, % 18% Κινήτρων για αυτοαρχειοθέτηση Ανάδειξης πρωτοπόρων έργων Παρουσίασης δεικτών χρήσης Ανάδειξης δημοφιλούς υλικού Tο 2014 η αυτοαρχειοθέτηση τετραπλασιάστηκε ως προς το 2013 Υλοποιηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης

30 Ψηφιακά Αποθετήρια Πράξης

31 Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Ακρόπολης Σχήματα μεταδεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα Συμβατό με το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων & μηχανές αναζήτησης Πλοήγηση με : Θέμα Μνημείο Μάθημα Εκπαιδευτική βαθμίδα «ρόλο χρήστη» (εκπαιδευτικός, επισκέπτης, οικογένεια, μαθητής) 262 εγγραφές

32 Το αποθετήριο της Ακρόπολης στα αγγλικά

33 Μαρτ Απήχηση 0 Μοναδικοι επισκέπτες Επισκέψεις Σελίδες

34 Μαρτ Μοναδικοι επισκέπτες Επισκέψεις Σελίδες Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ Ανοικτή Πρόσβαση σε υλικό σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο Σχήματα μεταδεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 318 εγγραφές Παρουσιάσεις Μελέτες Εγχειρίδια/Οδηγοί Βίντεο Εκδηλώσεις Πλοήγηση με : Τίτλο Συγγραφέα Ημερομηνία Τύπο

35 Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ στα αγγλικά

36 Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνη Αρχειακό ιστορικό, & πολιτιστικό υλικό 200 ετών από το βορειοανατολικό Αιγαίο Σχήματα μεταδεδομένων με διεθνή πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων εγγραφές Πλοήγηση με : Χρονολογία Παραγωγό Πρόσωπο Συλλογή Τύπο Τόπο

37 Η «Εργάνη» στα αγγλικά

38 Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη Αμιγώς πολιτικό αρχείο με τεκμήρια ποικίλου πολιτικού ενδιαφέροντος από την δεκαετία του εγγραφές Οργάνωση σε Συλλογές & Φακέλους σύμφωνα με τα ορόσημα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας Δυναμικός εμπλουτισμός φακέλων Πλοήγηση με : 44 εξειδικευμένους τύπους περιεχομένου 6 συλλογές & 540 φακέλους 20 κύριες θεματικές Eurovoc

39 e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing

40 Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του ΕΚΤ Συμβουλευτικές υπηρεσίες εκδοτικής πολιτικής & οργάνωσης περιεχομένου Σχεδιασμός διακριτού δικτυακού τόπου για κάθε περιοδικό Παροχή μόνιμων προσδιοριστών (DOI) για τα ψηφιακά τεκμήρια Τεχνική υποστήριξη Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση & επεξεργασία τεκμηρίων Στατιστικά επισκεψιμότητας συγκεντρωτικά & ανά τεκμήριο Εξαγωγή δημοσιευμάτων Υπηρεσίες δημοσιότητας Για τον επισκέπτη Ενιαία πρόσβαση σε ανοικτό έγκριτο περιεχόμενο Ανάγνωση πλήρους κειμένου online σε διαφορετικές μορφές (ebook, pdf) Πλοήγηση ανά επιστημονικό πεδίο Φυλλομέτρηση Πληροφορίες μεταδεδομένων Μετάβαση σε άρθρα ίδιου συγγραφέα Εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών σε περιοδικά

41 Οφέλη Ουσιαστική συμβολή στην: υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης μετάβαση εκδοτών & ερευνητών σε δικτυακή έρευνα και επιστημονική επικοινωνία (e-science) διαμόρφωση πολιτικών έκδοσης με διεθνή πρότυπα Συνεργατική δραστηριότητα με φορείς έκδοσης Ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό

42 Το δικτυακό περιβάλλον epublishing (http://epublishing.ekt.gr) Έναρξη Λειτουργίας 1 ος /2013 Πλατφόρμα ενιαίας πρόσβασης & αναζήτησης από ένα μοναδικό σημείο Φιλοξενία & ανάδειξη ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος Οργάνωση & ανάδειξη περιεχομένου & μεταδεδομένων Ανοικτό Λογισμικό Drupal Ενισχυμένες δυνατότητες πλοήγησης/αναζήτησης Υπηρεσίες ευρετηριασμού εκδόσεων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Scopus, DOAJ, ISI, SHERPA/RoMEO)

43 Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στο epublishing

44 Η πλατφόρμα epublishing σε αριθμούς 16 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 17 Ηλεκτρονικά Βιβλία Άρθρα 54 Επιστημονικά Πεδία Συγγραφείς 16 Εκδότες 45 Πρακτικά Συνεδρίων

45 Τα περιοδικά του epublishing σε αριθμούς 16 περιοδικά (+4 σε beta), με διακριτό δικτυακό τόπο για το καθένα & μέσω epublishing.ekt.gr εγγεγραμμένοι χρήστες άρθρα και τεκμήρια, εκ των οποίων Ανοικτής Πρόσβασης ~4.000 μοναδικοί επισκέπτες μηνιαίως

46 Nέα περιοδικά στο epublishing ΕΠΣΕΤ ΚΔ οnline beta

47 Αναβάθμιση 6 παλαιών περιοδικών 1. Τεκμήρια 2. Historical Review 3. Βυζαντινά Σύμμεικτα 4. Μακεδονικά 5. Τετράδια Εργασίας 6. Ενημερωτικό Δελτίο Αναβάθμιση Πλατφόρμας έκδοσης Πολιτικών έκδοσης Εικαστικός Σχεδιασμός

48 Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών «Συχνές Ερωτήσεις» για: Επισκέπτες Εκδότες Συγγραφείς Βιβλιοθήκες Τεχνικά θέματα Υποβολή αιτήματος

49 Απήχηση epublishing επισκέψεις (+30% σε σχέση με το 2013) μοναδικές επισκέψεις (+60%) προβολές σελίδας (+21%) 3,94 σελίδες ανά επίσκεψη 3,18 λεπτά παραμονής 77,44% νέοι επισκέπτες (+20%) 108 χώρες (έναντι 74 το 2013) 83,33% επισκεπτών από Ελλάδα (έναντι 85,32% το 2013)

50 Επόμενες ενέργειες Αύξηση αριθμού εκδόσεων-συνεργασιών-υπηρεσιών Nέα περιοδικά (Σύγκριση, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Διάλογοι!, Επετηρίδα) Διερεύνηση νέων συνεργασιών Δημιουργία ξεχωριστών πλατφορμών και αύξηση περιεχομένου για βιβλία & πρακτικά συνεδρίων Νέα υπηρεσία online book για έγκριτα βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις ΑΚΕ Νέα υπηρεσία για πρακτικά συνεδρίων Φροντίδα για μακροχρόνια διατήρηση (CLOCKSS service) Εμπλουτισμός-Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών πλατφόρμας epublishing Προσωποποιημένη χρήση πλατφόρμας Νέες δυνατότητες πλοήγησης Αναβάθμιση 2 από τα 5 παλαιών περιοδικών Συστηματοποίηση επικοινωνιακής προβολής Συστηματοποίηση ροών εργασίας Scaling-up υπηρεσίας

51 Δείκτες ΕΤΑΚ & Καταγραφή Ερευνητικής Δραστηριότητας

52 Στόχοι Συγκέντρωση στοιχείων και παραγωγή δεικτών για την έρευνα, την τεχνολογία, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα, προκειμένου: να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας βάσει κανονισμών έναντι διεθνών οργανισμών, όπως η Eurostat και ο ΟΟΣΑ, να υποστηρίζεται η διαμόρφωση πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία

53 Η προσέγγιση του ΕΚΤ Δημιουργία κατάλληλης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, αντίστοιχων διαδικασιών και οργανωτικών δομών για βιώσιμη και συστηματική παραγωγή δεικτών κάλυψη του ευρύτερου δυνατού φάσματος δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ σε εθνικό, περιφερειακό & θεματικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέων

54 Κύριοι άξονες παραγωγής δεικτών 1. Παραγωγή υποχρεωτικών επίσημων στατιστικών στοιχείων & δεικτών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 995/2012 o o o Επίσης o o o Στατιστικές για την Έρευνα και την Ανάπτυξη δαπάνες και προσωπικό σε Ε&Α Στατιστικές σχετικά με τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (δείκτης GBAORD) Στατιστικές για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey) She figures Έρευνα για την κινητικότητα κατόχων διδακτορικού τίτλου International Energy Association 2. Σειρά μελετών για τις επιδόσεις των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά (βιβλιομετρική ανάλυση) 3. Ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

55 Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου των στατιστικών ερευνών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τις επίσημες οδηγίες της Eurostat και τα μεθοδολογικά εγχειρίδια (ερωτηματολόγια, τυποποιημένες ταξινομήσεις, ορισμοί κ.λπ.) Ανάπτυξη μητρώου ελληνικών φορέων με δραστηριότητες Ε&Α (πάνω από φορείς: Ανώτατη Εκπαίδευση, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, ). Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ (Μνημόνιο Συνεργασίας), Eurostat και ΟΟΣΑ (task forces, working groups, Nesti) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής στοιχείων, επεξεργασίας και παραγωγής δεικτών, με τις εξής λειτουργίες: o o o o o Διαχείριση μητρώου φορέων που παρέχουν στοιχεία (data providers) Συλλογή στοιχείων (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, προσκλήσεις, reminders, παρακολούθηση συλλογής στοιχείων κ.λπ.) Ηλεκτρονικό helpdesk και γλωσσάρι όρων Σύστημα παρακολούθησης προόδου συλλογής στοιχείων ανά συνεργάτη που συλλέγει στοιχεία Βάση δεδομένων με δυνατότητα διατήρησης τριών διαφορετικών αντιγράφων στοιχείων, αυτόματο υπολογισμό στατιστικών δεικτών και προετοιμασία δεικτών στο πρότυπο SDMX προς υποβολή στη Eurostat

56 Δικτυακό περιβάλλον ΕΚΤ για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

57 Αποτελέσματα στατιστικά Ε&Α

58 Αποτελέσματα κρατικές πιστώσεις Ε&Α

59 Αποτελέσματα Καινοτομία στις επιχειρήσεις

60 Υλοποίηση 7 εκδόσεων

61 Βιβλιομετρική ανάλυση Μεθοδολογία σύμφωνα με καθιερωμένες και έγκυρες προσεγγίσεις Ενοποιημένο σύνολο εργαλείων λογισμικού o υπολογισμός σύνθετων βιβλιομετρικών δεικτών o κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικές περιοχές o καθαρισμός δεδομένων και ταυτοποίηση φορέων Καινοτομικές λειτουργικότητες o αυτοματοποιημένη δημιουργία ηλεκτρονικών διαγραμμάτων o αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης αποτελεσμάτων o Διαδραστική προσαρμογή στις ανάγκες των αναγνωστών Περιφερειακή απεικόνιση δεικτών στις ελληνικές περιφέρειες μέσα από διαδραστικούς χάρτες

62 Αποτελέσματα Βιβλιομετρική ανάλυση

63 Υλοποίηση 5 εκδόσεων ηλεκτρονικό περιβάλλον & Έντυπη έκδοση ηλεκτρονικό περιβάλλον & Έντυπη έκδοση ηλεκτρονικό περιβάλλον & Έντυπη έκδοση ηλεκτρονικό περιβάλλον & Έντυπη έκδοση ηλεκτρονικό περιβάλλον

64 Ηλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραστικά διαγράμματα και αυξημένες λειτουργικότητες

65 Ελληνική συμμετοχή στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: Αξιοποίηση της υποδομής του ΕΠΣΕΤ για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση των μελετών / Υλοποίηση 5 εκδόσεων

66 Ευρετήριο των Έγκριτων Ελληνικών Εκδόσεων στις ΑΚΕ (Ευρετήριο ΑΚΕ)

67 Το Ευρετήριο ΑΚΕ: συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί τις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις & δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρέχει δημόσια πρόσβαση στο ευρετηριασμένο περιεχόμενο με δυνατότητες ενισχυμένης αναζήτησης & πλοήγησης για τον χρήστη προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών σε φορείς έρευνας, εκδότες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, στην πολιτεία αλλά & στο ευρύ κοινό

68 Υπηρεσίες Προς τους ερευνητές Αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορία Προσωποποιημένες υπηρεσίες Προληπτικές υπηρεσίες ενημέρωσης Προς τους εκδότες Καταγραφή εκδόσεων Μακροχρόνια διατήρηση Στατιστικά στοιχεία χρήσης και απήχησης Προώθηση σε ευρετηριαστές Προς τους policy-makers (χρηματοδότες, πανεπιστήμια) Μετρικά στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών Προς τους ειδικούς πληροφόρησης/βιβλιοθηκονόμους Υπηρεσίες μαζικής εισαγωγής πληροφορίας μεταδεδομένων

69 Τρέχουσα κατάσταση Η πρώτη έκδοση του Ευρετηρίου ΑΚΕ (12/2014) περιλαμβάνει 87 επιστημονικά περιοδικά, σε alpha (www.grissh.gr) Εργασίες στην πλατφόρμα openabekt Εργασίες για προδιαγραφές τεκμηρίωσης με διεθνή πρότυπα (UNIMARC Bibliographic / Authority, Frascatti Manual κατηγοριοποίηση επιστημών, καθιερωμένοι όροι από Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Κογκρέσουσ) Στα τέλη του 2015, περισσότερα από άρθρα στις ΑΚΕ Τρέχουσες εργασίες ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης από ανάδοχο (ΥΕ3) Θα δίνει ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού πλήρους κειμένου (όπου αυτό είναι δυνατό) Το περιεχόμενο του Ευρετηρίου θα εμπλουτισθεί με βιβλία (συλλογικούς τόμους, μονογραφίες) Το Ευρετήριο διαθέτει επιστημονικό συμβούλιο

70 Οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας Αναζήτηση με λέξη ή φράση κλειδί Πλοήγηση (Θεματική κατηγορία, τίτλος περιοδικού, συγγραφέας, εκδότης) Συνδυαστικά φίλτρα εξειδίκευσης αναζήτησης (έτος, γλώσσα κειμένου, τύπος υλικού (άρθρο, περιοδικό), θεματικές κατηγορίες Frascatti Προβολή των μεταδεδομένων στα περιοδικά και στα άρθρα Προβολή αρχείου κειμένου ανοικτής πρόσβασης, όπου αυτό υπάρχει Πρόσβαση στη σελίδα του συγγραφέα (πληροφορίες σχετικά με το συγγραφικό του έργο).

71 Καθιερωμένοι όροι Διαμόρφωση του βασικού πυρήνα καθιερωμένων όρων για τις ΑΚΕ από τη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ενσωμάτωση στο OpenABEKT i Ονόματα Φυσικών Προσώπων (1.915 Καθιερωμένα / Παραπεμπτικά) ii. iii. iv. 132 Ονόματα Συλλογικών Οργάνων (94 Καθιερωμένα / 38 Παραπεμπτικά) Θέματα (2.090 Καθιερωμένα / 85 Παραπεμπτικά) με δομή θησαυρού δηλαδή με διασυνδέσεις σε ευρύτερους και στενότερους όρους 21 Καθιερωμένα θέματα γεωγραφικών όρων

72 Στο μέλλον: Εμπλουτισμός περιεχομένου (βιβλία) Σύνδεση epublishing με ΑΒΕΚΤ για αυτόματη εισαγωγή περιεχομένου Εμπλουτισμός λειτουργιών με προσωποποιημένη χρήση και προληπτική πληροφόρηση Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες ΕΚΤ (λχ ευρετήριο ερευνητών) και εξωτερικές υπηρεσίες (λχ αποθετήρια ιδρυμάτων)

73 Συλλογικός Κατάλογος & Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών

74 Το δικτυακό περιβάλλον του ΕΣΚΕΠ βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης & πλοήγησης ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών για τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών &Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών για λογαριασμό των χρηστών

75 Για επιστήμονες/ερευνητές Πληροφορίες για περιοδικές εκδόσεις & διαθεσιμότητα Holdings, URLs, παραγγελίες μέσω ΕΔΕΤΒ Αναζήτηση με όνομα εκδότη Σύνδεσμοι αναζήτησης στα πεδία γλώσσας, χώρας, ISSN Οπτική περιήγηση περιοδικών ανά γλώσσα /χώρα Οπτική περιήγηση στις βιβλιοθήκες ανά: τύπο, χώρα, περιφέρεια, τοπωνύμιο, βιβλιοθηκονομικό σύστημα Οπτική περιήγηση με A-Z πρώτο γράμμα τίτλου Αναζήτηση περιοδικού με βάση: προηγούμενο τίτλο, συντομευμένο τίτλο, παραλλαγή τίτλου, πνευματική υπευθυνότητα, χώρα, γλώσσα, δημοσίευση, ταξινόμηση DDC, ταξινόμηση LCC, φυσική περιγραφή, τοπική ταξινόμηση Οι νέες υπηρεσίες ΕΣΚΕΠ Για βιβλιοθήκες Απομακρυσμένη ενημέρωση Εξαγωγή στατιστικών Συσχέτιση κεντρικών βιβλιοθηκών με παραρτήματα & ομαδοποίηση βιβλιοθηκών Λήψη holdings βιβλιογραφικών εγγραφών σε excel Αυτόματη ενημέρωση υπευθύνου ΕΔΕΤΒ για αλλαγές Παραγγελίες δημιουργία αντιγράφου παραγγελίας πρόσβαση σε παλιές παραγγελίες Πλήρες ιστορικό κίνησης παραγγελίας

76 Ο ΕΣKΕΠ σε αριθμούς o 234 βιβλιοθήκες μέλη o βιβλιογραφικές εγγραφές περιοδικών o 145 βιβλιοθήκες προμηθευτές/πελάτες o παραγγελίες άρθρων από το 2000 έως σήμερα

77 Για βιβλιοθήκες/βιβλιοθηκονόμους/ καταλογογράφους Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας βιβλιογραφικές εγγραφές περιοδικών Εργαλείο διαμόρφωσης & αξιολόγησης συλλογών βιβλιοθηκών Δυνητικά πρόδρομη πρωτοβουλία για αξιοποίηση στη δημιουργία αρχείων καθιερωμένων αποδόσεων Πεδίο εφαρμογής ευρέως αποδεκτών κανόνων, πολιτικών & καλών πρακτικών Μηχανισμός για τη διεύρυνση χρηστών & μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των συνδρομών που αποκτούνται σε τοπικό επίπεδο Οφέλη Για επιστήμονες/ερευνητές Πληροφορίες σχετικά με τις περιοδικές εκδόσεις που περιλαμβάνονται στις συλλογές των ελληνικών βιβλιοθηκών & τη διαθεσιμότητα /πρόσβαση σε αυτούς Holdings, URLs, δυνατότητα παραγγελίας μέσω ΕΔΕΤΒ Πληροφορίες για βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες τους

78 Διαχειριστικά εργαλεία ΕΚΤ «Πράξεις ΕΣΠΑ» Αποθετήριο Παραδοτέων Ίρις

79 Ανάγκες Βέλτιστη υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ Αποτελεσματική διαχειριστική παρακολούθηση προόδου ανά Υποέργο Έλεγχος μεγάλου όγκου & εύρους δράσεων & παραδοτέων Διάχυση της παραγόμενης γνώσης & έργου Λύσεις «Πράξεις ΕΣΠΑ» Επικαιροποιημένη πληροφόρηση για κάθε ενότητα έργου Ηλεκτρονική παρακολούθηση όλου του κύκλου ζωής των πράξεων Αποθετήριο Παραδοτέων «Ίρις» Συγκέντρωση συνόλου παραδοτέων Διευκόλυνση πρόσβασης & αξιοποίησής τους

80 Πράξεις ΕΣΠΑ Γενικά συγκεντρωτικά στοιχεία Συνολική απεικόνιση υποέργων Λεπτομερής αποτύπωση υποέργων αυτεπιστασίας Συνολική απεικόνιση Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης Συγκεντρωτικά στοιχεία προσκλήσεων ενδιαφέροντος

81 Αποθετήριο Παραδοτέων Ίρις Οργανωμένο αρχείο του συνόλου των παραδοτέων Δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των παραδοτέων Πλοήγηση ανά: Όνομα συμβασιούχου Υποέργο Ημερομηνία Τίτλο παραδοτέου

82 Προδιαγραφές υποδομής ΕΠΣΕΤ ΚΔ

83 Οι απαιτήσεις Διάθεση του συνόλου των προαναφερόμενων υπηρεσιών Με προβλέψιμη αξιοπιστία και ασφάλεια Με μικρό κόστος και υψηλή οργάνωση Με ευελιξία Σε επίπεδα που να υποστηρίζουν: 3.5Μ επισκέψεις και 60Μ σελίδες (2013) >6.2Μ σελίδες περιεχόμενου 149 δικτυακοί τόποι 208 εξυπηρετητές

84 Οι αρχές Ευελιξία και μικρό κόστος: Αξιοποίηση & ανάπτυξη λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ για διάθεση υπηρεσιών σε μεγάλη κλίμακα & χωρίς κόστος αδειών χρήσης Εφαρμογή τεχνολογιών Virtualisation και Cloud σε μεγάλη έκταση Βελτιστοποίηση και (μερική) ανεξαρτησία από φυσικές υποδομές Μικρότερο κόστος ανάπτυξης Εφαρμογή πράσινης πληροφορικής (Green IT) Mακροπρόθεσμη βιωσιμότητας και χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος Virtualisation και Datacenter Αξιοπιστία, οργάνωση και ασφάλεια: Σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης & διαχείρισης Διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργίας

85 Datacenter Eμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς, Green IT: Cold Isle Containment, PUE monitoring Εργαλεία παρακολούθηση, καταγραφής και βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας Σύστημα για αδιάλειπτη παροχή ισχύος Φυσικές Υποδομές 43 φυσικοί εξυπηρετητές υψηλών επιδόσεων 3 συστήματα αποθήκευσης τύπου Storage Area Network 1 συστοιχία Cloud Storage μέσω ΕΛ/ΛΑΚ Αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες λήψης αντιγράφων ασφαλείας, χωρητικότητας >120TB Αναβάθμιση σε εξέλιξη Τα μέσα Πλατφόρμα εκτέλεσης εικονικών μηχανών 208 εξυπηρετητές, 165 εικονικοί (115 σε πλατφόρμα) ΕΚΤ με το μικρότερο οικονομικό & περιβαλλοντικό κόστος Σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης & διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο για 2573 παραμέτρους επίδοσης και λειτουργίας, με δυνατότητες ειδοποίησης και αντίδρασης 24/7/365 από τρία διαφορετικά σημεία Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας στατιστικών χρήσης Συστοιχίες συστημάτων σε υψηλή διαθεσιμότητα/κλιμάκωση Συστοιχίες εξυπηρετητών Β.Δ/εφαρμογών/web, κ.α. ΕΛ/ΛΑΚ για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και κλιμάκωση Αυτοματοποιημένη μαζική παράλληλη επεξεργασία ψηφιακών αρχείων Συστοιχίες επιτάχυνσης εφαρμογών Διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργιάς Καταγραφή συνεργασίας/αιτημάτων μέσω issue tracking, staging περιβάλλον για παραγωγική διάθεση, Code Repositories

86 Πληροφόρηση & δημοσιότητα

87 «Αποδελτίωση» ΕΠΣΕΤ ΚΔ 3 Έντυπα & ηλεκτρονικά φυλλάδια (ελληνικά & αγγλικά) 17 Δελτία Τύπου 18 άρθρα στο περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" 102 άρθρα σε Νέα των sites EKT & enewsletter "Έρευνα & Καινοτομία" 5 Πινακίδες Δημοσιότητας στους χώρους ΕΚΤ 708 ηλεκτρονικά δημοσιεύματα 121 έντυπα δημοσιεύματα

88 Άμεση ενημέρωση της ΕΥΔ «Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση» για την πρόοδο των ΥΕ Προβολή του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Banner ταυτότητας του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε όλες τις δικτυακές εφαρμογές της Πράξης Αναφορά της ταυτότητας της Πράξης σε κάθε επικοινωνιακή δράση

89 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της Ανοικτής Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων Πολιτικής του ΕΚΤ &τεχνολογιών Ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού Υποστήριξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης Συστηματική τεκμηρίωση πνευματικών δικαιωμάτων Εξασφάλιση τεχνικών προϋποθέσεων για δημιουργία ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Συσσώρευση έγκριτης επιστημονικής πληροφορίας & διάθεσή της Εκδηλώσεις & ομάδες εργασίας Διαλειτουργικότητα Βιωσιμότητα υποδομών Πολύτιμη τεχνογνωσία Προτυποποίηση αδειών Ανοικτό περιεχόμενο Διάχυση έγκριτης γνώσης Πολιτική &Παρεμβάσεις εναρμονισμένες με Horizon 2020 Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 Ευρωπαϊκές πολιτικές για το άνοιγμα της πληροφορίας & τη χρήση ανοικτών προτύπων

90 Ευχαριστούμε πολύ / Facebook: EKTgr Youtube: EKTgr

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Τεκμηρίωση & Διαχείριση Περιεχομένου & Δεδομένων Φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ ΕΠΣΕΤ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Δρ Νένα Μάλλιου, 31.03.2015 Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργεί καταλυτικά στη διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς

Λειτουργεί καταλυτικά στη διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς 1 2 Αποστολή του ΕΚΤ είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου Νοέμβριος 2014 Αθήνα περιεχόμενα α β γ το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο Η Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση είναι: Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν ελεύθερα

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας:

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: 2015 οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network-Hellas www.ekt.gr Η σημασία της πληροφόρησης και της

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακό Περιεχόμενο» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. πρόσβαση στη γνώση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 2011 πρόσβαση στη γνώση ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Έκθεση Δραστηριοτήτων 2010 2011 1 EKΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 2011 Copyright 2012 Eθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα