Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), Released: December 31, ISSN Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Παντελής Νάσσης 1 & Νικόλαος Δ. Θεοδωράκης 2 1ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η έννοια της ανάμειξης με μια αθλητική δραστηριότητα έχει διαπιστωθεί ότι συνδέεται θετικά με την αφοσίωση των συμμετεχόντων προς τους φορείς ή τις εγκαταστάσεις που παρέχουν τη δραστηριότητα αυτή. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση της ανάμειξης των φιλάθλων με το ποδόσφαιρο και της αφοσίωσής τους στην ομάδα τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 215 Έλληνες φοιτητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν και στο χώρο της συμπεριφοράς των φιλάθλων το μοντέλο των τριών διαστάσεων της ανάμειξης. Επίσης, οι αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι οι τρεις διαστάσεις της ανάμειξης προέβλεψαν σε διαφορετικό βαθμό ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό συγκεκριμένων δεικτών αφοσίωσης των φιλάθλων στην ομάδα τους. Η διερεύνηση του βαθμού που οι διαστάσεις της ανάμειξης επηρεάζουν τη συμπεριφορά των φιλάθλων μπορεί να αξιοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχη των επαγγελματικών ομάδων για τη δημιουργία του προφίλ ανάμειξης των φιλάθλων τους με το ποδόσφαιρο, την τμηματοποίησή τους και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μορφών επικοινωνίας με αυτούς. Λέξεις κλειδιά: ανάμειξη φιλάθλων, αφοσίωση φιλάθλων, συμπεριφορά φιλάθλων THE ROLE OF INVOLVEMENT IN FAN LOYALTY IN PROFESSIONAL SPORTS Pantelis Nassis 1 & Nicholas D. Theodorakis, 1 Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Athens, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Serres, Hellas Abstract Leisure involvement plays a formative role in the development of participants loyalty to a leisure provider or a particular place. The purpose of the present study was to examine the relationship between fan involvement with the sport of football (soccer) and their loyalty to their favourite team among 215 Greek university students. The results confirmed the multidimensional model of involvement employed in fan behaviour research. Furthermore, regression analyses showed that the three dimensions of involvement have predicted to a different extent certain aspects of fan loyalty to their team. Studying fan involvement profile and the extent to which each dimension has an influence on key aspects of fan behavior can be used by professional teams' management as a tool for their fan segmentation and the development of appropriate communication strategies. Keywords: involvement, team loyalty, fan behavior Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ Νίκος Θεοδωράκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών Άγιος Ιωάννης 62110, Σέρρες e mail:

2 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Εισαγωγή Η μελέτη της συμπεριφοράς των φιλάθλων έ- χει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία είκοσι χρόνια, αφού οι φίλαθλοι των ε- παγγελματικών ομάδων αποτελούν ίσως το πολυπληθέστερο τμήμα της αθλητικής αγοράς παγκόσμια. Η έρευνα της συμπεριφοράς των φιλάθλων συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του επιστημονικού υπόβαθρου της Αθλητικής Διοίκησης, όσο και στο έργο των διοικητικών στελεχών των επαγγελματικών αθλητικών ομάδων. Οι πρακτικές εφαρμογές που προκύπτουν από την έρευνα βοηθούν ουσιαστικά τους μάνατζερ να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των φιλάθλων, έτσι ώστε να τους προσελκύσουν και να τους εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα. Το αυξημένο ενδιαφέρον των ερευνητών για την εξέταση της συμπεριφοράς των φιλάθλων είχε ως αποτέλεσμα να δημοσιευθεί ένας σημαντικός α- ριθμός θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων τα οποία περιλαμβάνουν έννοιες όπως η παρακίνηση φιλάθλων, η ταύτιση με την ομάδα, η αφοσίωση των φιλάθλων ως στάση και συμπεριφορά, η ικανοποίηση από την παρακολούθηση αγώνων, η ποιότητα των υπηρεσιών, οι προθέσεις συμπεριφοράς των φιλάθλων και οι στάσεις τους απέναντι σε θέματα όπως η χορηγία, ή το ντόπινγκ μεταξύ άλλων (Fisher & Wakefield, 1998; Greenwell, Fink, & Pastore, 2002; Gwinner & Swanson, 2003; Madrigal, 2000; Wann & Branscombe, 1993). Στα παραπάνω μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν θεωρητικές έννοιες και όργανα μέτρησης τα οποία έχουν ευρέως παρουσιασθεί στη διεθνή βιβλιογραφία του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτών. Τελευταία μία από τις πιο συχνά δημοφιλείς έννοιες μεταξύ των ερευνητών του ευρύτερου χώρου της αναψυχής και του αθλητισμού είναι η έννοια της ανάμειξης με μια δραστηριότητα. Η ανάμειξη ορίζεται ως «μία μη παρατηρούμενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης ή ενδιαφέροντος για μια δραστηριότητα αναψυχής ή ένα προϊόν που συνδέεται με αυτή, η οποία προκαλείται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή κατάσταση που δραστηριοποιεί το άτομο» (Havitz & Dimanche, 1997, σελ. 246). Με άλλα λόγια, η ανάμειξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την ενασχόλησή τους με μία δραστηριότητα και στο πόσο σημαντική τη θεωρούν. Η σημαντικότητα της έννοιας της ανάμειξης έγκειται στο γεγονός ότι οδηγεί το άτομο σε μεγαλύτερη διάθεση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με την συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. πληροφορίες για διαθέσιμο εξοπλισμό - εγκαταστάσεις, ενημέρωση για νέα προγράμματα, παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων), καθώς και στη ψυχολογική δέσμευσή του με τους φορείς (π.χ. αθλητική ομάδα) ή τις ε- γκαταστάσεις (π.χ. γήπεδο) που παρέχουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (Gahwiler & Havitz, 1998; Havitz & Dimanche, 1999; McIntyre & Pigram, 1992). Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάμειξη με μία συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μία κατάσταση η οποία παραμένει σχετικά σταθερή στο χρόνο. Για αυτό το λόγο αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως διαρκής ανάμειξη (Havitz & Mannell, 2005; Richins & Bloch, 1986). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι έρευνες που σχετίζονται με την ανάμειξη πρωτοεμφανίστηκαν στην βιβλιογραφία του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτών. Από το χώρο αυτό οι Laurent και Kapferer (1985) ήταν οι πρώτοι που παρουσίασαν το Προφίλ Ανάμειξης Καταναλωτών - (Consumer Involvement Profiles CIP), ένα πολυδιάστατο μοντέλο διερεύνησης των επιπέδων ανάμειξης των καταναλωτών με μία σειρά 20 καταναλωτικών προϊόντων. Οι πέντε διαστάσεις που περιλαμβάνονται στο CIP είναι Ενδιαφέρον, Ευχαρίστηση, Συμβολική Αξία, Πιθανότητα Κινδύνου και Σημαντικότητα Κινδύνου. Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο χώρο της αναψυχής και του αθλητισμού από τους ερευνητές (Dimanche, Havitz, & Howard, 1991; Gahwiler & Havitz, 1998; Havitz & Dimanche, 1997), αποτελέσματα από την εφαρμογή του στο χώρο αυτό αναφέρουν προβλήματα σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του (Dimanche et al., 1991; Havitz & Dimanche, 1997; Havitz & Howard, 1995; Kerstetter & Kovich, 1997; Kyle, Kerstetter, & Guadagnolo, 1999). Προσαρμόζοντας το μοντέλο των Laurent και Kapferer στο χώρο της αναψυχής, οι McIntyre και Pigram (1992) πρότειναν ένα νέο μοντέλο τριών διαστάσεων, οι οποίες συνδυάζουν τις διαστάσεις που υιοθετήθηκαν από το CIP, και περιγράφουν πληρέστερα την έννοια της ανάμειξης στο συγκεκριμένο χώρο. Το μοντέλο των McIntyre και Pigram περιλαμβάνει τις διαστάσεις της Ελκυστικότητας, της Αυτοέκφρασης, και της Κεντρικότητας. Η πρώτη διάσταση αποτελεί ένα συνδυασμό των αρχικών διαστάσεων του Ενδιαφέροντος και της Ευχαρίστησης των Laurent και Kapferer, καθώς η ευχαρίστηση που αποκομίζει κάποιος από τη συμμετοχή του σε μια δραστηριότητα, ενώ είναι σημαντικό στοιχείο, δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλά επίπεδα ανάμειξης παρά μόνο εάν η ευχάριστη αυτή δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη αξία για το άτομο. Η Αυτοέκφραση, παρόμοια ως διάσταση με την Συμβολική Αξία που προτάθηκε στο CIP, αναφέρεται στην εικόνα σχετικά με τον εαυτό του που το άτομο επιθυμεί να προβάλλει στους γύρω του μέσα από τη συμμετοχή του σε μια δραστηριότητα. Η τρίτη διάσταση, αυτή της Κεντρικότητας, αναφέρεται στη θέση που κατέχει μια δραστηριό-

3 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), τητα στον τρόπο ζωής ενός ατόμου. Μια δραστηριότητα εκλαμβάνεται ως σημαντική όταν και άλλες πτυχές της ζωής ενός ατόμου είναι οργανωμένες γύρω από αυτή (π.χ. συνάντηση με φίλους ή με μέλη του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος), ή όταν θεωρείται ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διατήρηση της υγείας (π.χ. μείωση του άγχους, ή άλλα σημαντικά για την υγεία οφέλη). Μόλις πρόσφατα οι Kyle, Absher, Norman, Hammitt και Jodice (2007) στην προσπάθειά τους να προεκτείνουν το μοντέλο των McIntyre και Pigram (1992), παρουσίασαν την Τροποποιημένη Κλίμακα Ανάμειξης (Modified Involvement Scale MIS), που αποτελείται από πέντε διαστάσεις: Ελκυστικότητα, Κεντρικότητα, Κοινωνικές Σχέσεις, Επιβεβαίωση Ταύτισης και Έκφραση Ταύτισης. Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι, οι Vlachopoulos, Theodorakis, Kyle (2008) απέτυχαν να επιβεβαιώσουν την παραγοντική δομή του παραπάνω μοντέλου σε μία έρευνα που συμμετείχαν 260 πελάτες γυμναστηρίων στην Ελλάδα, εξαιτίας ίσως πολιτιστικών διαφορών μεταξύ συμμετεχόντων από τη Βόρεια Αμερική και την Ελλάδα, αλλά και μη αποτελεσματική μετάφραση και χρησιμοποίηση κατάλληλων διατυπώσεων σε κάποιες διαστάσεις στην ελληνική μορφή της κλίμακας. Η διερεύνηση της έννοιας της ανάμειξης έδωσε μια σημαντική ώθηση στην έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής, καθώς πλέον η κατανόηση των α- ποφάσεων και επιλογών των συμμετεχόντων σε αυτές ήταν εφικτή μέσω της ανάλυσης του προφίλ της ανάμειξής τους με μια δραστηριότητα. Η ανάλυση του προφίλ ανάμειξης των συμμετεχόντων προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης πολλών πτυχών συμπεριφοράς που σχετίζονται με μια δραστηριότητα, όπως η συχνότητα συμμετοχής (McIntyre & Pigram, 1992), η αναζήτηση πληροφοριών για παρόμοιες υπηρεσίες (Kerstetter & Kovich, 1997), η αντίσταση στην αλλαγή της δραστηριότητας αναψυχής (Kyle et al., 1999), η προτίμηση συγκεκριμένου φορέα παροχής της δραστηριότητας (Gahwiler & Havitz, 1998), και η ψυχολογική σύνδεση με συγκεκριμένη περιοχή για συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής μεταξύ άλλων (Kyle, Bricker, Graefe, & Wickham, 2004; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004a; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003). Αν και δημοφιλέστατη μεταξύ των ερευνητών στο χώρο της αναψυχής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έννοια της ανάμειξης δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των φιλάθλων. Οι Funk, Ridinger, και Moorman (2004), ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι η ανάμειξη παραδόξως έχει αγνοηθεί από τους ερευνητές που πραγματοποιούν μελέτες στο χώρο των αθλημάτων με θεατές. Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες των Funk και συνεργατών (2004), Kerstetter και Kovich (1997), και Shank και Beasley (1998). Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τις Kerstetter και Kovich (1997) μεταξύ 349 φιλάθλων στο κολεγιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης των Η.Π.Α υποστήριξαν τη χρήση πολυδιάστατων κλιμάκων για την εξέταση της ανάμειξης στο χώρο αυτό, αν και απέτυχαν να επιβεβαιώσουν το μοντέλο των πέντε διαστάσεων των Laurent και Kapferer (1985), που αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω. Οι Kerstetter και Kovich (1997) διερεύνησαν τη σχέση διαφόρων κοινωνικών (π.χ. μέλη συνδέσμων φιλάθλων) και δημογραφικών (π.χ. φύλο) παραγόντων με το προφίλ ανάμειξης των φιλάθλων. Επίσης έ- δειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάμειξης και συγκεκριμένων συμπεριφορών των φιλάθλων της ομάδας. Για παράδειγμα φίλαθλοι που παρακολούθησαν περισσότερους αγώνες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα ανάμειξης. Οι Shank και Beasley (1998) βρήκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ δύο διαστάσεων της ανάμειξης (γνωστική και συναισθηματική) και δεικτών όπως η παρακολούθηση αγώνων στο γήπεδο / τηλεόραση / ραδιόφωνο και η ανάγνωση αθλητικών εφημερίδων. Χωρίζοντας το δείγμα τους σε δύο κατηγορίες, χαμηλής και υψηλής ανάμειξης, οι παραπάνω ερευνητές βρήκαν ότι, αντίθετα με το φύλο, παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα δεν επηρέαζαν τα επίπεδα ανάμειξης των συμμετεχόντων. Τέλος, οι Funk και συνεργάτες (2004) σε μία έρευνα που πήραν μέρος 1600 φίλαθλοι ομάδων που συμμετείχαν στο Ε- παγγελματικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Γυναικών (WNBA) στις Η.Π.Α. μελέτησαν τους παράγοντες που προηγούνται και καθορίζουν τις πλευρές (facets) της ανάμειξης, καταλήγοντας σε 18 καθοριστικούς για τη δημιουργία της ανάμειξης παράγοντες. Αντίθετα, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών στο χώρο του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτών έχουν παρουσιάσει αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι η ανάμειξη με ένα συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ψυχολογικών δεσμών με μια συγκεκριμένη εταιρεία, μια διαδικασία η οποία έχει πολλές ομοιότητες με τη διαμόρφωση συγκεκριμένης επιθυμητής συμπεριφοράς μεταξύ των φιλάθλων η οποία χαρακτηρίζεται ως αφοσίωση σε μία ομάδα επαγγελματικού αθλητισμού (Beatty, Kahle, & Homer, 1988; Bloch, Black, & Lichtenstein, 1989; Crosby & Taylor, 1983). Η αφοσίωση των φιλάθλων ως συμπεριφορά, η οποία εξετάζεται με βάση τη διάρκεια, τη συχνότητα, και το χρόνο που αφιερώνει κάποιος στην παρακολούθηση μίας αθλητικής δραστηριότητας ή με την καταναλωτική συμπεριφορά των φιλάθλων (π.χ. αγορά επίσημων προϊό-

4 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), ντων της ομάδας) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς η έννοια αυτή έχει διαπιστωθεί ότι συνδέεται με την ικανοποίηση των φιλάθλων, την ανάπτυξη κινήτρων, την τμηματοποίηση των φιλάθλων και την ταύτισή τους με μια ομάδα (Dietz-Uhler, Harrick, End, & Jacquemonde, 2000; James, 2001; Mahony, Madrigal, & Howard, 2000). Η μελέτη της ανάμειξης με ένα συγκεκριμένο άθλημα μπορεί να προσφέρει απαντήσεις σχετικά με τους παράγοντες που ωθούν τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν αθλητικούς αγώνες, αλλά και να προβλέψει μελλοντικές συμπεριφορές τους. Για παράδειγμα, για κάποιους φιλάθλους η παρακολούθηση ενός αγώνα ποδοσφαίρου μπορεί να αποτελεί απλά μια ευκαιρία για ψυχαγωγία, ενώ για κάποιους πιθανόν να αποτελεί ένα μέσον αυτοέκφρασης, ή δυνατότητα να είναι με φίλους. Επίσης, κατανοώντας το πώς τα διαφορετικά προφίλ ανάμειξης των φιλάθλων με ένα συγκεκριμένο άθλημα επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, τα στελέχη των επαγγελματικών αθλητικών ομάδων θα μπορούσαν να αναπτύξουν αποτελεσματικότερα προγράμματα μάρκετινγκ. Με δεδομένο ότι η ανάμειξη δεν έχει συμπεριληφθεί σε μοντέλα συμπεριφοράς φιλάθλων ελληνικών επαγγελματικών ομάδων, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο της ανάμειξης των φιλάθλων με το ποδόσφαιρο στην αφοσίωσή τους, ως συμπεριφορά, στην ομάδα τους. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες και Διαδικασία Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 215 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από αυτούς, 113 (52.6%) ήταν γυναίκες και 93 (43.3%) άνδρες, ενώ 9 (4.2%) άτομα δεν απάντησαν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 22.5 (ΤΑ=2.0) και η ηλικία τους κυμάνθηκε από 19 ως 27 χρόνια. Για τις ανάγκες της έρευνας η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του Για την καλύτερη συμπλήρωσή τους οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τους ερευνητές για το σκοπό πραγματοποίησης της έ- ρευνας όπως επίσης και για την εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή τους σε αυτή. Ερωτηματολόγιο Για τη διερεύνηση των επιπέδων ανάμειξης των φιλάθλων χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη μορφή της Κλίμακας Ανάμειξης στην Αναψυχή του Kyle και των συνεργατών του (2003), η οποία βασίζεται στο μοντέλο που παρουσίασαν οι McIntyre και Pigram (1992) και στην κλίμακα Προφίλ Ανάμειξης Καταναλωτών Consumer Involvement Profiles των Laurent και Kapferer (1985). Στο συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης η ανάμειξη προσδιορίζεται από τρεις διαστάσεις: Ελκυστικότητα (5 ερωτήματα, π.χ. το να παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα που κάνω), Κεντρικότητα (3 ερωτήματα, π.χ. το να παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου μου δίνει την ευκαιρία να είμαι με φίλους) και Αυτοέκφραση (3 ερωτήματα, π.χ. όταν βλέπω αγώνες ποδοσφαίρου μπορώ πραγματικά να είμαι ο εαυτός μου). Η παραγοντική δομή, η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων, η εγκυρότητα διάκρισης και η συγχρονική εγκυρότητα της κλίμακας επιβεβαιώθηκαν από τις έρευνες των Kyle και Mowen (2005) και των Kyle, Graefe, Manning, και Bacon (2004b). Οι Θεοδωράκης, Πανοπούλου, και Βλαχόπουλος (2007) παρουσίασαν αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την παραγοντική δομή και την εγκυρότητα πρόβλεψης της ελληνικής έκδοσης του μοντέλου τριών διαστάσεων του Kyle και των συνεργατών του (2003) στην αναψυχή και ειδικότερα στη συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με τον παραδοσιακό χορό. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια 5-βάθμια κλίμακα, από το 1-Δεν συμφωνώ καθόλου έως το 5- Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα η στοχευόμενη δραστηριότητα αναψυχής ήταν η παρακολούθηση αγώνων επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των φιλάθλων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερωτήματα δείκτες, που αφορούσαν στη συχνότητα παρακολούθησης αγώνων ποδοσφαίρου στο γήπεδο, στη συχνότητα που παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου από την τηλεόραση, στη συχνότητα που παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου από το ραδιόφωνο, και στη συχνότητα που συζητούν με φίλους θέματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο / α- θλητικές ομάδες. Οι απαντήσεις δίνονταν σε μια 8- βάθμια κλίμακα, από το 1 (Ποτέ) έως το 8 (Κάθε μέρα). Παρόμοιοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αφοσίωσης ως συμπεριφορά σε μελέτες στο χώρο του αθλητισμού (Melnick & Wann, 2004; Νάσσης, Θεοδωράκης, Βλαχόπουλος, και Αυθίνος, 2007; Theodorakis, Vlachopoulos, Wann, Afthinos, & Nassis, 2006). Αποτελέσματα Περιγραφική Στατιστική Για την εξέταση της εσωτερικής συνοχής των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής α του Cronbach. Οι τιμές α ήταν αποδεκτές και για τις τρεις υποκλίμακες της Κλίμακας Ανάμειξης στην Α- ναψυχή (Πίνακας 1). Τα επίπεδα ανάμειξης των φιλάθλων με το ποδόσφαιρο κυμάνθηκαν σε μέ-

5 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), τρια επίπεδα. Αναλυτικότερα για την Ελκυστικότητα ήταν 2.7, για την Κεντρικότητα 2.5 και για την Αυτοέκφραση 2.0. Αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 35.5% των συμμετεχόντων δεν πήγε στο γήπεδο να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου την τελευταία αγωνιστική περίοδο, ενώ σχεδόν το 20% πήγε δύο με τρεις φορές το χρόνο. Το 64% περίπου παρακολουθεί αγώνες ποδοσφαίρου από την τηλεόραση τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, τουλάχιστο το 20% ακούν σχετικές ραδιοφωνικές εκπομπές δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ το 10% δήλωσε ότι ακούν κάθε μέρα. Τέλος, σχεδόν το 75% των συμμετεχόντων συζητούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με τους φίλους τους για την ομάδα τους και το 37% κάθε μέρα (Πίνακας 2). Πίνακας 1. Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Συντελεστές Εσωτερικής Συνοχής και Συντελεστές Συσχέτισης των Διαστάσεων της Ανάμειξης και των τεσσάρων δεικτών Συμπεριφοράς των Φιλάθλων. Μεταβλητή α ΜΟ ΤΑ r 1 Ελκυστικότητα Κεντρικότητα * 3 Αυτοέκφραση *.26* 4 αγώνων στο γήπεδο *.48*.23* 5 τηλεοπτικών προγραμμάτων *.46*.17**.41* 6 Ραδιοφωνικών προγραμμάτων *.41*.24*.46*.52* 7 Αθλητικές συζητήσεις *.43*.07.31*.66*.37* *p <.001, **p <.05 Πίνακας 2. Συχνότητες (%) Απαντήσεων για τους Δείκτες Συμπεριφοράς Φιλάθλων (1 =ποτέ, 2 = μία φορά το χρόνο, 3 =δύο-τρεις φορές το χρόνο, 4 = μία φορά το μήνα, 5 = δύο-τρεις φορές το μήνα, 6 = μία φορά την εβδομάδα, 7 = δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, 8 = κάθε μέρα. Το άθροισμα των παρακάτω ίσως να μη είναι ακριβώς 100, εξαιτίας της στρογγυλοποίησης) Απαντήσεις Συμπεριφορά Φιλάθλων αγώνων στο γήπεδο τηλεοπτικών προγραμμάτων ραδιοφωνικών προγραμμάτων Αθλητικές συζητήσεις με φίλους Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση Η παραγοντική δομή της κλίμακας εξετάσθηκε με τη χρήση επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Ullman, 1996) με το πρόγραμμα EQS (Bentler, 1995). Στο πρώτο στάδιο εξετάστηκαν οι τιμές κύρτωσης και λοξότητας. Για την κύρτωση οι τιμές κυμάνθηκαν από ως.15 και για τη λοξότητα από -.25 ως 1.0. (Πίνακας 3). Ο συντελεστής Mardia (Mardia, 1970) ήταν εμφανίζοντας κανονική πολυ-μεταβλητή κατανομή των τιμών σύμφωνα με τον τύπο p(p+2) όπου p ο αριθμός των ερωτήσεων της κλίμακας (Bollen, 1989). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υπολογισμού Maximum Likelihood για την ανάλυση των δεδομένων. Οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: χ 2 = , df = 41, p <.001, NNFI =.935, CFI =.952, SRMR =.052, RMSEA =.092, RMSEA 90% CI = Ανάλυση Παλινδρόμησης Για τη διερεύνηση του ρόλου της ανάμειξης στη συμπεριφορά των φιλάθλων στον επαγγελματικό αθλητισμό εφαρμόσθηκαν τέσσερις αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης. Οι τρεις διαστάσεις της ανάμειξης ήταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές και κάθε ένας από τους τέσσερις δείκτες της αφοσίωσης ως συμπεριφορά των φιλάθλων χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή ανά μοντέλο. Σε όλες τις αναλύσεις οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές Ελκυ-

6 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), στικότητα, Κεντρικότητα και Αυτοέκφραση εισήλθαν ταυτόχρονα στο μοντέλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις τέσσερις αναλύσεις οι τρεις διαστάσεις της ανάμειξης προέβλεψαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό της συμπεριφοράς των φιλάθλων που ήταν 32% για την παρακολούθηση αγώνων, 36% για την παρακολούθηση αγώνων από την τηλεόραση, 28% για την παρακολούθηση ραδιοφωνικών εκπομπών και 31% για αθλητικές συζητήσεις με φίλους (Πίνακας 4). Για την αποφυγή του σφάλματος Τύπου Ι από το σχετικά μεγάλο αριθμό αναλύσεων παλινδρόμησης, εφαρμόσθηκε η προσαρμογή Bonferoni, η οποία έδωσε alpha περίπου.012. Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το παραπάνω alpha σκορ, μόνο η διάσταση Ελκυστικότητα είχε στατιστικά σημαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη των συμπεριφορών των φιλάθλων σε όλες τις αναλύσεις. Επίσης, η Κεντρικότητα προέβλεψε στατιστικά σημαντικά την παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου από τους φιλάθλους. Πίνακας 3. Παράμετροι του Μοντέλου Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης της Μεταφρασμένης Κλίμακας Ανάμειξης (N = 215). Ερωτήσεις κλίμακας M SD Λοξότητα Κύρτωση Ελκυστικότητα Παραγοντική φόρτιση Λάθος μέτρησης Ερώτηση 1: Ερώτηση 2: Ερώτηση 3: Ερώτηση 4: Ερώτηση 5: Κεντρικότητα Ερώτηση 6: Ερώτηση 7: Ερώτηση 8: Αυτοέκφραση Ερώτηση 9: Ερώτηση 10: Ερώτηση 11: Σημείωση: Όλες οι παραγοντικές φορτίσεις και τα λάθη της μέτρησης είναι στατιστικώς σημαντικά στο επίπεδο p < 05. SMCs Πίνακας 4. Αποτελέσματα Αναλύσεων Παλινδρόμησης για την Πρόβλεψη της Συμπεριφοράς των Φιλάθλων από τις Διαστάσεις της Ανάμειξης. αγώνων στο γήπεδο τηλεοπτικών προγραμμάτων ραδιοφωνικών προγραμμάτων Αθλητικές συζητήσεις με φίλους β t β t β t β t Ελκυστικότητα ** ** ** ** Κεντρικότητα * Αυτοέκφραση * *p <.05, **p<.001 R=.56, R 2 =.32, R=.60, R 2 =.36 F (3,187)=29.78 F (3,190)=36.39 R=.53, R 2 =.28 F (3,191)=25.85 R=.56, R 2 =.31 F (3,191)=29.28 Συζήτηση Παρότι η έρευνα της συμπεριφοράς των φιλάθλων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τη δημοσίευση ενός σημαντικού αριθμού θεωρητικών και εμπειρικών μελετών, η διερεύνηση της ανάμειξης των φιλάθλων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αντίθετα, η ανάμειξη των συμμετεχόντων με άλλες δραστηριότητες και χώρους α- ναψυχής, όπως άσκηση σε κέντρα άθλησης και υ- γείας (Vlachopoulos et al., 2008), πεζοπορία (Kyle et al., 2004b), κανό / ράφτινγκ (Kyle et al., 2004),

7 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), παραδοσιακός χορός (Θεοδωράκης και συν., 2007) και κατασκηνώσεις (Cavin, Cavin, Kyle, & Absher, 2004) μεταξύ άλλων, έχει αποτελέσει δημοφιλές αντικείμενο έρευνας, αφού έχει βρεθεί ότι η γνώση των επιπέδων ανάμειξης των συμμετεχόντων βοηθά στην κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, των στάσεων, των μελλοντικών προθέσεων και τέλος της συμπεριφοράς των πελατών (Σιώμκος, 2002). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση των επιπέδων ανάμειξης των φιλάθλων με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κυρίως, όμως, η διερεύνηση της σχέσης της ανάμειξης με την αφοσίωση (ως συμπεριφορά) των φιλάθλων. Πριν από τη διερεύνηση της παραπάνω σχέσης εξετάστηκε επίσης η παραγοντική εγκυρότητα της Κλίμακας Ανάμειξης στην Αναψυχή, αφού η συγκεκριμένη κλίμακα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα στο συγκεκριμένο χώρο. Τα αποτελέσματα της επικυρωτικής παραγοντικής ανάλυσης επιβεβαίωσαν το μοντέλο των τριών διαστάσεων της ανάμειξης των φιλάθλων με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Επίσης οι δείκτες εσωτερικής συνοχής ήταν αποδεκτοί και για τις τρεις υποκλίμακες και υποστήριξαν την αξιοπιστία της κλίμακας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ανάμειξη των συμμετεχόντων με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κυμάνθηκε μάλλον σε χαμηλά επίπεδα. Η διάσταση της Ελκυστικότητας παρουσίασε τα υψηλότερα επίπεδα ανάμειξης, ενώ η διάσταση της Αυτοέκφρασης τα χαμηλότερα. Σε μία από τις ελάχιστες δημοσιευμένες αντίστοιχες μελέτες οι Hill και Green (2000) ανέφεραν ότι οι φίλαθλοι εμφάνισαν σχετικά υψηλότερα επίπεδα ανάμειξης με το επαγγελματικό ράγκμπι στην Αυστραλία. Συγκρίσεις όμως είναι δύσκολο να γίνουν αφού οι παραπάνω ερευνητές χρησιμοποίησαν διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο και τρόπο μέτρησης της ανάμειξης (μονοδιάστατη κλίμακα), από αυτό της παρούσας έρευνας. Στην έρευνα των Kerstetter και Kovich (1997) μεταξύ φιλάθλων του γυναικείου κολεγιακού πρωταθλήματος στις Η.Π.Α. δεν γίνεται σαφή αναφορά στο επίπεδο της ανάμειξης των φιλάθλων, αφού ο στόχος της έρευνας ήταν διαφορετικός. Στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτών είναι γενικά παραδεκτό ότι οι καταναλωτές που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ανάμειξης με ένα προϊόν είναι λιγότερο ε- νεργοί και αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν αυτό. Αντίθετα, υψηλά επίπεδα ανάμειξης οδηγούν τους καταναλωτές σε πιο μακροχρόνια και εντονότερη αναζήτηση πληροφοριών για το προϊόν Σύμφωνα με τον Σιώμκο (2002) η γνώση του επιπέδου ανάμειξης των καταναλωτών με ένα προϊόν είναι σημαντική για τους marketers (μάρκετερς) αφού η α- νάμειξη επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, για την αύξηση των πωλήσεων σε προϊόντα χαμηλής ανάμειξης προτείνεται η μείωση της τιμής ή οι διάφορες εκπτώσεις, ενώ η προβολή τους είναι αποτελεσματική με τη χρήση σύντομων τηλεοπτικών μηνυμάτων με ισχυρά οπτικά μηνύματα και ελάχιστο γραπτό κείμενο (Σιώμκος, 2002). Αν και η γνώση της ανάμειξης των καταναλωτών με ένα προϊόν είναι σημαντική για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, η κατηγοριοποίηση σε προϊόντα υψηλής και χαμηλής ανάμειξης και η ανάπτυξη στρατηγικής με βάση το παραπάνω κριτήριο αποτελεί μάλλον υπεραπλούστευση (Laurent & Kapferer, 1985). Σύμφωνα με τους Laurent και Kapferer (1985) οι μάρκετερς δεν θα πρέπει να μένουν στη βασική αυτή κατηγοριοποίηση (υψηλή και χαμηλή ανάμειξη) των καταναλωτών, αλλά να αναπτύξουν το προφίλ ανάμειξης του κάθε καταναλωτή. Σύμφωνα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα η ανάμειξη είναι πολυδιάστατη έννοια που αποτελείται από τρεις ξεκάθαρα διαφορετικές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο μπορεί να α- ναπτύξει ένα διαφορετικό προφίλ ανάμειξης το οποίο να δημιουργείται από την ένταση της κάθε μίας διάστασης ξεχωριστά, αλλά και από το συνδυασμό αυτών. Για αυτό το λόγο η διερεύνηση της έννοιας δεν θα πρέπει να περιορίζεται απλά στη διαπίστωση της ύπαρξης υψηλού ή χαμηλού επιπέδου ανάμειξης, αλλά στην εξέταση του βαθμού με τον οποίο μία ή περισσότερες διαστάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία του προφίλ ανάμειξης κάθε φίλαθλου ξεχωριστά. Με βάση τα προφίλ α- νάμειξης οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θα μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές επικοινωνίας, συνδέοντας προϊόντα / υπηρεσίες με καταναλωτές, και τμηματοποίησης της αγοράς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι ότι η ανάμειξη είναι δυνατόν να προβλέψει σε ικανοποιητικό βαθμό συγκεκριμένους δείκτες αφοσίωσης των φιλάθλων με την ομάδα τους. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και στο χώρο της έρευνας της συμπεριφοράς των φιλάθλων, τα ευρήματα ερευνών από το χώρο της αναψυχής σύμφωνα με τα οποία η ανάμειξη συμβάλλει σημαντικά στην πρόβλεψη της αφοσίωσης ως συμπεριφορά (Backman & Crompton, 1991; Park, 1996; Siegenthaler & Lam, 1992). Στηριζόμενοι στη διαπίστωση ότι μεγαλύτερα επίπεδα ανάμειξης με ένα προϊόν, οδηγούν σε υψηλότερο βαθμό αφοσίωσης σε μία μάρκα προϊόντος, έρευνες στο χώρο της αναψυχής υποστήριξαν τη θετική σχέση ανάμεσα στην ανάμειξη με μία δραστηριότητα και την αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο φορέα παροχής υπηρεσιών αναψυχής ή μια συγκεκριμένη περιοχή-υπαίθρια εγκατάσταση (Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle

8 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), & Mowen, 2005; Kyle et al., 2003). Η θετική αυτή σχέση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με τη συμπεριφορά των φιλάθλων καθώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι υψηλότερα επίπεδα ανάμειξης με ένα άθλημα οδηγούν σε υψηλότερη αφοσίωση σε μία ομάδα. Από την ανάλυση των δεδομένων επίσης προκύπτει ότι οι δείκτες αφοσίωσης των φιλάθλων δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από τις τρεις διαστάσεις της ανάμειξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η διάσταση της Ελκυστικότητας συμβάλλει σημαντικά στην πρόβλεψη της αφοσίωσης των φιλάθλων. Ελλείψει παρόμοιων ερευνών σχετικά με την ερμηνεία της συμπεριφοράς των φιλάθλων, μπορεί να γίνει μόνο αναφορά σε άλλες έρευνες από το χώρο της αναψυχής οι οποίες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαστάσεις της ανάμειξης συμβάλλουν με διαφορετική βαρύτητα στην πρόβλεψη της αφοσίωσης (Kyle et al., 2004; Kyle & Mowen, 2005). Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ ανάμειξης του δείγματος της έρευνας και το επίπεδο αφοσίωσής τους με την ομάδα τους όπως αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα των διαφόρων δεικτών συμπεριφοράς που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο, είναι αναμενόμενο η διάσταση της ελκυστικότητας να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αν και η έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, δεν είναι αβάσιμο να υποθέσει κανείς ότι οι διαστάσεις της Αυτοέκφρασης και της Κεντρικότητας συνθέτουν το προφίλ φιλάθλων οι οποίοι επιδεικνύουν πολύ μεγαλύτερη αφοσίωση στην ομάδα τους σε σχέση με τους φιλάθλους του συγκεκριμένου δείγματος. Με άλλα λόγια, είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι για τους φιλάθλους που πηγαίνουν συχνά στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα ή το κάνουν αυτό μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου αθλήματος να μην αποτελεί απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα αλλά και να είναι ένα μέσον μεταφοράς επιθυμητών μηνυμάτων σχετικά με την εικόνα του εαυτού τους προς τρίτους. Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε επίσης να υποτεθεί ότι για αυτούς τους φιλάθλους η παρακολούθηση του συγκεκριμένου αθλήματος και μέσω αυτού της αγαπημένης τους ομάδας, κατέχει κεντρική θέση στον τρόπο ζωής τους. Αυτό που τελικά πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι δεν είναι αυτό καθαυτό το επίπεδο ανάμειξης που είναι σημαντικό αλλά το προφίλ ανάμειξης, ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικές διαστάσεις της ανάμειξης επηρεάζουν τις αποφάσεις των φιλάθλων. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προσφέρει η ανάλυση του προφίλ ανάμειξης των φιλάθλων, τα στελέχη του αθλητικού μάρκετινγκ έχουν τη δυνατότητα να τμηματοποιήσουν τη συγκεκριμένη αγορά. Οι διαστάσεις της ανάμειξης προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με τα κίνητρα της αφοσίωσης των φιλάθλων στην ομάδα τους. Για μία μερίδα φιλάθλων η παρακολούθηση αγώνων της ομάδας τους μπορεί να αποτελεί μία ευκαιρία να βιώσουν ευχάριστα μία εμπειρία. Για κάποιους άλλους, η ίδια εμπειρία μπορεί να έχει και κάποια συμβολική αξία, να τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουν μέρος του εαυτού τους. Συνεπώς, η προσέγγιση φιλάθλων με διαφορετικό προφίλ α- νάμειξης δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη εάν δεν λαμβάνει υπόψη τις ουσιώδεις διαφορές στα κίνητρά τους. Στη παρούσα έρευνα, τα χαμηλά επίπεδα α- νάμειξης με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ίσως να οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος το οποίο αποτελούσαν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες ενός Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης με πολλά διαφορετικά αθλήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το γεγονός ότι το δείγμα αποτελείται από περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες μπορεί επίσης να ε- πηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού άλλες έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση με τα επαγγελματικά σπορ είναι πολύ πιο δημοφιλής και σημαντική δραστηριότητα μεταξύ των ανδρών από ότι μεταξύ γυναικών (Melnick & Wann, 2004; Roloff & Solomon, 1989; Wann, Melnick, Russell, & Pease, 2001). Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα αρχικό βήμα για την διερεύνηση της σχέσης της ανάμειξης των φιλάθλων με την παρακολούθηση αγώνων ενός αθλήματος και της αφοσίωσής τους στην ομάδα τους. Το παραπάνω πεδίο έρευνας προσφέρει τη δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη καθώς για παράδειγμα έχει διαπιστωθεί στο χώρο της αναψυχής ότι άτομα με υψηλά επίπεδα ανάμειξης με μία δραστηριότητα δεν παρουσιάζουν τον αναμενόμενο υψηλό δείκτη αφοσίωσης σε μία εγκατάσταση ή φορέα παροχής της δραστηριότητας αυτής (Iwasaki & Havitz, 2004). Οι λόγοι ή και τα εμπόδια που οδηγούν τα άτομα σε παρόμοιες συμπεριφορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και σχετικά με τους φιλάθλους. Επίσης, οι Iwasaki και Havitz (1998) έχουν διαπιστώσει ότι στη σχέση ανάμεσα στην ανάμειξη και την αφοσίωση παρεμβάλλονται σημαντικοί προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι είναι πιθανόν είτε να διευκολύνουν ή να παρεμποδίζουν την ψυχολογική διαδικασία που οδηγεί από την μία κατάσταση στην άλλη. Η διερεύνηση των προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων που προτείνονται από τους Iwasaki και Havitz είναι επίσης ένα α- ντικείμενο με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

9 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η παρακολούθηση αγώνων μεταξύ επαγγελματικών ομάδων προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο. Η συμπεριφορά των φιλάθλων πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα έχει απασχολήσει την επιστήμη από πολλές οπτικές γωνίες. Η έρευνα στο χώρο της διοίκησης του αθλητισμού έχει δείξει ότι μία συγκεκριμένη εκδήλωση συμπεριφοράς, αυτή της αφοσίωσης στην ομάδα, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την ταύτιση με την ομάδα και την ανάμειξη με την δραστηριότητα αυτή, η μελέτη των οποίων είναι δυνατόν να οδηγήσει τα διοικητικά στελέχη των ομάδων στην κατανόηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των φιλάθλων για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση και πληρέστερη εξυπηρέτησή τους. Βιβλιογραφία Backman, S.J., & Crompton, J.L. (1991). Differentiating between high, spurious, latent, and low loyalty participants in two leisure services. Journal of Park and Recreation Administration, 9(2), Beatty, S.E., Kahle, L.R., & Homer, P. (1988). The involvement-commitment model: Theory and implications. Journal of Business Research, 16(2), Bentler, P. M. (1995). EQS Structural Equations Program Manual. Encino, CA: Multivariate Software. Bloch, P.H., Black, W.C., & Lichtenstein, D. (1989). Involvement with the equipment component of sport: Links to recreational commitment. Leisure Sciences, 11, Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley. Cavin, J.K., Cavin, D.A., Kyle, G. & Absher, J. (2004). Examining the structure of the leisure involvement/place bonding relationship in three summer national forest camping areas. Proceedings of the 2004 Norteastern Recreation Research Symposium, Crosby, L.A., & Taylor, J.R. (1983). Psychological commitment and its effects on postdecision evaluation and preference stability among voters. Journal of Consumer Research, 9, Dietz-Uhler, B., Harrick, E.A., End, C., & Jacquemotte, L. (2000). Sex differences in sport fan behaviour and reasons for being a sport fan. Journal of Sport Behavior, 23(3), Dimanche, F., Havitz, M.E., & Howard, D.R. (1991). Testing the involvement profile scale in the context of selected recreational and touristic activities. Journal of Leisure Research, 23, Fisher, R.J., & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of winners and losers. Psychology & Marketing, 15(1), Funk, D.C., Ridinger, L.L., & Moorman, A.M. (2004). Exploring origins of involvement: Understanding the relationship between consumer motives and involvement with professional sport teams. Leisure Sciences, 26, Gahwiler, P., & Havitz, M.E. (1998). Toward a relational understanding of leisure social worlds, involvement, psychological commitment, and behavioral loyalty. Leisure Sciences, 20, Greenwell, C.T., Fink, J.S., & Pastore, D.L. (2002). Perceptions of the service experience: Using demographic and psychographic variables to identify customer segments. Sport Marketing Quarterly, 11(4), Gwinner, K., & Swanson, S.R. (2003). A model of fan identification: Antecedents and sponsorship outcomes. Journal of Services Marketing, 17(3), Ηavitz, M.E., & Dimanche, F. (1999). Leisure involvement revisited: Drive properties and paradoxes. Journal of Leisure Research, 31(2), Havitz, M.E., & Dimanche, F. (1997). Leisure involvement revisited: Conceptual conundrums and measurement advances. Journal of Leisure Research, 29(3), Havitz, M. E., & Howard, D. R. (1995). How enduring is enduring involvement? A seasonal examination of three recreational activities. Journal of Consumer Psychology, 4, Havitz, M.E., & Mannell, R.C. (2005). Enduring involvement, situational involvement, and flow in leisure and non-leisure activities. Journal of Leisure Research, 37(2), Hill, B., & Green, B.C. (2000). Repeat attendance as a function of involvment, loyalty, and the sportscape across three football contexts. Sport Management Review, 3, Iwasaki, Y., & Havitz, M.E. (2004). Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, 36, Iwasaki, Y., & Havitz, M.E. (1998). A path analytic model of the relationships between involvement, psychological commitment, and loyalty. Journal of Leisure Research, 30, James, J.D. (2001). The role of cognitive development and socialization in the initial development of team loyalty. Leisure Sciences, 23(4), Kerstetter, D.L., & Kovich, G.M. (1997). An in-

10 Π. Νάσσης & Ν. Θεοδωράκης/ Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), volvement profile of division I women s basketball spectators. Journal of Sport Management, 11, Kyle, G., Absher, J., Norman, W., Hammitt, W., & Jodice, L. (2007). A modified involvement scale. Leisure Studies, 26(4), Kyle, G., Bricker, K., Graefe, A., & Wickham, T. (2004). An examination of recreationists relationships with activities and settings. Leisure Sciences, 26(2), Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2004a). Effect of activity involvement and place attachment on recreationists perceptions of setting density. Journal of Leisure Research, 36(2), Kyle, G.T., Graefe, A.R., Manning, R.E., & Bacon, J. (2004b). Predictors of behavioral loyalty among hikers along the Appalachian trail. Leisure Sciences, 26(1), Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2003). An examination of the relationship between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. Journal of Leisure Research, 35(3), Kyle, G.T., Kerstetter, D.L., & Guadagnolo, F.B. (1999). The influence of outcome messages and involvement on participant reference price. Journal of Park and Recreation Administration, 17, Kyle, G. T., & Mowen, A.J. (2005). An examination of the leisure involvment agency commitment relationship. Journal of Leisure Research, 37(3), Laurent, G., & Kapferer, J.N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of Marketing Research, 22, Madrigal, R. (2000). The influence of social alliances with sports teams on intentions to purchase corporate sponsors products. Journal of Advertising, 29(4), Mahony, D.F., Madrigal, R., & Howard, D. (2000). Using the Psychological Commitment to Team (PCT) Scale to segment sport consumers based on loyalty. Sport Marketing Quarterly, 9(1), Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57, McIntyre, N., & Pigram, J.J. (1992). Recreation specialization reexamined: The case of vehiclebased campers. Leisure Sciences, 14, Melnick, M. J., & Wann, D. L. (2004). Sport fandom influences, interests, and behaviors among Norwegian university students. International Sports Journal, 8(1), Νάσσης, Π., Θεοδωράκης, Ν., Βλαχόπουλος, Σ., & Αυθίνος, Ι. (2007). Η σχέση μεταξύ της ταύτισης και της αφοσίωσης των φιλάθλων στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 5(3), Park, S.H. (1996). Relationships between involvement and attitudinal loyalty constructs in adult fitness programs. Journal of Leisure Research, 28(4), Richins, M.L., & Bloch, P.H. (1986). After the new wears off: The temporal context of product involvement. Journal of Consumer Research, 13, Roloff, M. E., & Solomon, D. H. (1989) Sex typing, sports interests, and relational harmony. In L. A. Wenner (Ed.), Media, sports, and society, (pp ). Newbury Park, CA: Sage. Shank, M.D., & Beasley, F.M. (1998). Fan or fanatic: refining a measure of sports involvement. Journal of Sport Behavior, 21(4), Siegenthaler, K.L., & Lam, T.C.M. (1992). Commitment and ego-involvement in recreational tennis. Leisure Sciences, 14, Σιώμκος, Γ. (2002). Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. Θεοδωράκης, Ν.Δ., Πανοπούλου, Κ., & Βλαχόπουλος, Σ. (2007). Παραγοντική δομή και εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό,5(3), Theodorakis, N. D., Vlachopoulos, S. P., Wann, D., Afthinos, Y., & Nassis, P. (2006). Measuring team identification: Translation and cross-cultural validity of the Sport Spectator Identification Scale. International Journal of Sport Management, 7(4), Ullman, J. B. (1996). Structural equation modeling. In B. G. Tabachnick and L. S. Fidell, Using multivariate statistics (3 rd ed.) (pp ). Northridge, CA: HarperCollins. Vlachopoulos, S.P., Theodorakis, N.D., & Kyle, G.T. (2008). Assessing exercise involvement among participants in health and fitness centers. European Sport Management Quarterly, 8(3), Wann, D.L., & Branscombe, N.R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology, 24, Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., & Pease, D. G. (2001). Sport fans: The psychological and social impact of spectators. New York, NY: Routledge. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική Στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού

Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 212 221 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 212-221 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 396-404 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 396-404 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 45-57 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 45 57 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 14-23 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 36-44 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 311 318 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 311-318 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (1), 50-66 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (1), 50 66 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου Τεύχος 57 (2016) 67-76 http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/exsoc Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α. Ζώρζου 1, Ι. Ζώρζου 2*, Δ. Κομποδιέτας 2, Α. Λάιος 1, Ε. Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στόχος είναι να διερευνηθεί εμπειρικά η πρόθεση αγοράς των καταναλωτών και οι μεταβολές αυτής, για utilitarian & hedonic προϊόντα, που διατίθενται σε προώθηση μέσω των εκπτωτικών

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 41-52 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 73 80 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 73 80 Released: July 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα III Απαντώντας την ερευνητική ερώτηση Περιεχόμενο διάλεξης 1. Βασικές αρχές στην έρευνα: Δείγμα, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, και Έλεγχος 2. Οι 5 κύριες τεχνικές της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. Αθήνα 14-16 εκεµβρίου 2007 Ξενοδοχείο Classical Acropol Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING SPORT RECREATION Short papers presented during the

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. του. Παρασκευά Κυριακόπουλου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. του. Παρασκευά Κυριακόπουλου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ του Παρασκευά Κυριακόπουλου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα I Διατύπωση της ερευνητικής ερώτησης Περιεχόμενο διάλεξης 1. Πώς διατυπώνεται μια ερευνητική ερώτηση; 2. Πώς ξεχωρίζεται μια εξαρτημένη από μια ανεξάρτητη μεταβλητή;

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναρτημένη ανακοίνωση στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 34-41 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 34 41

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα