ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ Πολιτιστική βιομηχανία και πολιτιστικά προϊόντα σελ. 9 Οικονομία και οργάνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας σελ. 10 Η διανομή ως κλάδος της κινηματογραφικής βιομηχανίας σελ. 12 Σο παράδειγμα του Hollywood σελ. 13 Ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός στον κινηματογράφο σελ. 14 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ Η προϊστορία του κινηματογράφου στην Ελλάδα σελ. 19 Η εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου σελ. 21 Η πρώτη περίοδος του ελληνικού κινηματογράφου ( ) σελ. 22 Η περίοδος της μαζικής παραγωγής ( ) σελ. 25 Η εμφάνιση της ανεξάρτητης παραγωγής ( ) σελ. 28 Η περίοδος της κρατικής παραγωγής ( ) σελ. 30 Η εμφάνιση της ιδιωτικής χρηματοδότησης (1995 έως σήμερα) σελ. 32 Σο ελληνικό ντοκιμαντέρ σελ. 34 Ο διεθνής Μιχάλης Κακογιάννης σελ. 38 Η ξεχωριστή θέση του Θεόδωρου Αγγελόπουλου σελ. 40 Σο ψηφιακό μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου σελ. 41 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΥΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΠΡΟΨΘΗ Η ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ Σο μάρκετινγκ του ευρωπαϊκού κινηματογράφου σελ. 46 Σο πρόγραμμα MEDIA και το MEDIA DESK HELLAS σελ. 48 Άλλοι φορείς υποστήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου σελ. 49 Ο ρόλος των φεστιβάλ σελ. 51 Σο Διεθνές Υεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Balkan Fund σελ. 56 Σο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η Hellas Film σελ. 59 Σο Τπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΠΕΠ σελ. 62 Σο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων σελ. 63 Η Σαινιοθήκη της Ελλάδος σελ. 65 Σο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο σελ. 67 Η συμβολή των Γραφείων Σύπου και Επικοινωνίας στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας σελ. 70 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ σελ. 79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΗΓΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ A. Άρθρο για τις εξαγωγές του ελληνικού κινηματογράφου Β. Ο ελληνικός κινηματογράφος σε διεθνή φεστιβάλ, αφιερώματα και εκδηλώσεις στο εξωτερικό (2007) Γ. Ερωτηματολόγια και προγράμματα εκδηλώσεων σελ. 89 σελ. 96 σελ. 100 σελ. 103

2 ΕΙΑΓΩΓΗ τις μέρες μας, ο πολιτισμός χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως μια ουσιαστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, συμπληρώνοντας τις οικονομικές, επικοινωνιακές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Πολλές χώρες σχεδιάζουν και ασκούν την εξωτερική τους πολιτική χρησιμοποιώντας και αναδεικνύοντας στοιχεία από τον πολιτισμό τους, όπως η γλώσσα, οι Σέχνες και η πολιτιστική κληρονομιά. Με στόχο τη σύσφιξη των διακρατικών σχέσεων και την προβολή του πολιτισμού τους, τα σύγχρονα κράτη επενδύουν στην πολιτιστική διπλωματία, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα της εξωτερικής πολιτικής. 1 Μια από τις προτεραιότητες των πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου είναι η διάδοση του πολιτισμού τους. Οι περισσότερες από αυτές, με πρωτοπόρο τις Η.Π.Α., εφαρμόζουν την εξωτερική πολιτιστική πολιτική μέσω μιας νέας διάστασης που προσδίδουν στην παραδοσιακή διπλωματία, επιδιώκοντας καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των κρατών και των πολιτών τους, βελτίωση των συναλλαγών και επιβολή των θέσεών τους στη διεθνή κοινότητα. Η αλληλογνωριμία των λαών, μέσω ανταλλαγών και ενημέρωσης για τις πολιτισμικές αξίες, τα πολιτιστικά αγαθά, τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, θεωρείται ότι μπορεί να συντελέσει στην προώθηση των δημοκρατικών θεσμών, στη σταθερότητα και τη συνεργασία, καθώς και στην οικονομική ευημερία. 2 Ο πολιτισμός δημιουργεί πρόσφορο έδαφος και μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Η άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας από τα επίσημα όργανα και τις διπλωματικές αποστολές μιας χώρας μπορεί να συνδέεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους: 1 Κοσμίδου Ζωή, Ο Πολιτισμός ως επικοινωνιακό μέσο για τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων και η ελληνική πολιτιστική διπλωματία, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα, επτέμβριος 2000, σελ Κοσμίδου Ζωή, «Πολιτιστική Διπλωματία», ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ, 30/08/1998, σελ. B06.

3 α) Πολιτισμική διείσδυση σε μία ή περισσότερες χώρες είτε για να γίνονται κατανοητές οι αξίες και οι θέσεις της χώρας και να μειώνονται οι πολιτισμικές διαφορές είτε για να εξυπηρετούνται κυριαρχικά συμφέροντα με τη διατήρηση σχέσεων πολιτισμικής εξάρτησης (π.χ. με πρώην αποικίες). β) Δημιουργία ή διατήρηση μιας θετικής εικόνας για τη χώρα στο διεθνές σύστημα. Έτσι η χώρα θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη, η επικοινωνία με τις άλλες χώρες βελτιώνεται και μπορεί να προωθήσει ευκολότερα τις εθνικές της θέσεις. Η εδραίωση μιας θετικής εικόνας μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην τουριστική προβολή ή στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας χώρας. γ) Προώθηση των πολιτιστικών προϊόντων για οικονομικούς λόγους. Οι εξαγωγές των πολιτιστικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα επικερδείς όταν έχουν απήχηση στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές των πολιτιστικών προϊόντων των Η.Π.Α. βρίσκονται στη δεύτερη θέση των εξαγώγιμων προϊόντων τους. την παρούσα εργασία εξετάζεται ο ελληνικός κινηματογράφος ως εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν και η συμβολή των Γραφείων Σύπου και Επικοινωνίας στην προώθηση και προβολή του στο εξωτερικό. Σο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας επιλέχθηκε αφενός επειδή ο κινηματογράφος αποτελεί ένα ισχυρό και δημοφιλές μέσο που έχει τη δυνατότητα να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και το σύγχρονο πρόσωπο μιας χώρας σε ένα ευρύ κοινό και αφετέρου επειδή είναι ένα προϊόν της πολιτιστικής βιομηχανίας, το οποίο, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδές για μια χώρα. Εξετάζοντας τον κινηματογράφο ως πολιτιστικό προϊόν, θεωρήθηκε αναγκαίο να αναφερθούμε αρχικά στην πολιτιστική βιομηχανία και την οικονομική διάσταση της 7 ης Σέχνης. ε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι η σημασία της διανομής είναι καθοριστική για την πορεία μιας κινηματογραφίας και εξετάζουμε συνοπτικά την επικράτηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood σε συνδυασμό με τον αμερικανικό πολιτιστικό ιμπεριαλισμό. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση με τις συνθήκες ανάπτυξης του κινηματογράφου 4

4 στην Ευρώπη, προκειμένου να κατανοήσουμε τα γενικότερα προβλήματα της ευρωπαϊκής κινηματογραφίας. τη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιχειρείται η «χαρτογράφηση» του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίζοντάς τον σε περιόδους βάσει των συνθηκών παραγωγής και επισημαίνοντας τις δυσκολίες κατηγοριοποίησής του. Σαυτόχρονα, εντοπίζονται ορισμένα από τα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η πολυετής απουσία κρατικής υποστήριξης. Επίσης, αναφερόμαστε, ενδεικτικά, σε δύο από τους σημαντικότερους έλληνες κινηματογραφιστές και εξετάζουμε συνοπτικά το ελληνικό ντοκιμαντέρ και το ψηφιακό μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας. το τρίτο μέρος της εργασίας περιγράφονται τα προβλήματα του κινηματογραφικού μάρκετινγκ στην Ευρώπη και παρουσιάζονται οι φορείς υποστήριξης της ευρωπαϊκής κινηματογραφίας. τη συνέχεια, εξετάζεται ο ρόλος των φεστιβάλ στην προώθηση μιας ταινίας και τονίζεται η σημασία των Αρχείων (π.χ. Σαινιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο) για τη διατήρηση, αξιοποίηση και προβολή της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε φορείς που είναι σημαντικοί για την ελληνική κινηματογραφία και παρουσιάζεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εστιάζοντας στις δραστηριότητες που πραγματοποιεί για την προώθηση των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό. Σέλος, εξετάζονται οι δυνατότητες συμβολής των Γραφείων Σύπου και Επικοινωνίας στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων. τη συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν Ακόλουθοι Σύπου που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Γραφεία Σύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και έχουν εμπλακεί στη διοργάνωση κινηματογραφικών αφιερωμάτων ή φεστιβάλ. το τέταρτο μέρος της εργασίας αρχικά διατυπώνονται ορισμένα γενικά συμπεράσματα για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και στη συνέχεια γίνονται κάποιες ειδικότερες διαπιστώσεις και προτάσεις για τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και για τη συμβολή των Γραφείων Σύπου και Επικοινωνίας στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας. 5

5 Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής με συνέχεια και συνέπεια, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να ενταχθεί και η ανάδειξη του ελληνικού κινηματογράφου. το τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας επισυνάπτεται Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα άρθρο για τις εξαγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, στοιχεία για τις φετινές ελληνικές συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ και για τις εκδηλώσεις ή τα αφιερώματα που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο εξωτερικό για τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μαζί με ορισμένα προγράμματα εκδηλώσεων. Εκτός από τη βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία βασίζεται επίσης σε συνεντεύξεις με ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι με κατατοπίσουν σχετικά με μια σειρά από ζητήματα που αγνοούσα. Για αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη και Αντιπρόεδρο της Σαινιοθήκης της Ελλάδος κ. Θεόδωρο Αδαμόπουλο και τη υντονίστρια Αγοράς του Υεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ. Μαργαρίτα Ηλιοπούλου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Λίζα Λινάρδου (Τπεύθυνη υντονισμού στο Σμήμα Διεθνών Υεστιβάλ και Εκδηλώσεων της Hellas Film), Ηλιάνα Ζακοπούλου (Τπεύθυνη Σμήματος Διεθνών Υεστιβάλ και Εκδηλώσεων της Hellas Film), Νίκη Κατσαντώνη, (Αρχισυντάκτρια του περιοδικού Μοτέρ), και ταυρούλα Γερωνυμάκη (Τπεύθυνη υντονισμού και Πωλήσεων της Hellas Film) από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οι οποίες ήταν πρόθυμες να με ενημερώσουν εκτενώς για τις δραστηριότητες του Ε.Κ.Κ. όσον αφορά την προώθηση των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης η ενημέρωση από την κ. Έλενα Αβραμίδου (Τπεύθυνη Πολιτιστικού Σμήματος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο), την κ. Μαρία Κοντοχρήστου (Τπεύθυνη Επικοινωνίας του ΟΠΕΠ), τον κ. Γιάννη Κόλλια (Προϊστάμενο Σμήματος Πωλήσεων της ΕΡΣ) τον κ. Γεώργιο Πιτσάκη (Τπεύθυνο Τποτιτλισμού της FASMA ΕΠΕ) και τον κ. Γεώργιο Σσεσμετζόγλου (Ιδιοκτήτη και Διευθυντή της ομώνυμης εταιρείας υποτιτλισμού). 6

6 Επιπλέον, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ή συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έρευνας και είναι οι εξής: Αραβαντινός Ευθύμιος (ΓΣ&Ε ύδνεϋ) Βλαχάκης Νικόλαος (ΓΣ&Ε όφιας) Βρυνιώτη Ελένη (ΓΣ&Ε Λος Άντζελες) Γεωργιάδης Αλέξιος (Προϊστάμενος Σμήματος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και υνεδριακών Κέντρων) Γιαννακάκη Μαρία (ΓΣ&Ε τρασβούργου) Διαμαντής πύρος (Προϊστάμενος Σμήματος Εσωτερικών Δημοσίων χέσεων) Καλύβας Γεώργιος (Διεύθυνση Τπηρεσιών Εξωτερικού) Λάμπρου Αθανάσιος (ΓΣ&Ε Μονάχου) Λάμπρου Αικατερίνη (ΓΣ&Ε Βιέννης) Μπούζης Αλέξανδρος (ΓΣ&Ε Παρισίων) Πετσίλας Γιάννης (ΓΣ&Ε Οττάβας) Πάντσιος Παύλος (ΓΣ&Ε Λισσαβόνας) ουπιανά Έλενα (ΓΣ&Ε Μαδρίτης) Φατζοπούλου Μαγδαληνή (Σμήμα Διεθνών Δημοσίων χέσεων) Σέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο και φιλόλογο κ. Παρασκευή Ρώσσογλου για τη βοήθεια στην επιμέλεια του τελικού κειμένου και βέβαια τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας, κ. όρογκα για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις. 7

7 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 8

8 Πολιτιστική βιομηχανία και πολιτιστικά προϊόντα Ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία» (culture industry) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο των Μαξ Φορκχάιμερ και Σέοντορ Αντόρνο, H Διαλεκτική του Διαφωτισμού που εκδόθηκε στο Άμστερνταμ το ε αυτό το βιβλίο, οι δύο συγγραφείς αντικατέστησαν τον όρο «μαζική κουλτούρα», ο οποίος χρησιμοποιείτο μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, με τον όρο «πολιτιστική βιομηχανία» για να αποφύγουν την ευνοϊκή ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας. Η θετική διάσταση του όρου «μαζική κουλτούρα» προερχόταν από το γεγονός ότι ερμηνευόταν ως κουλτούρα που πηγάζει κατευθείαν από τις μάζες. Οι Φορκχάιμερ και Αντόρνο ισχυρίστηκαν ότι η βεμπεριανή ορθολογικότητα ως προς τον σκοπό, που κυριάρχησε στο καπιταλιστικό σύστημα, οδήγησε στη δημιουργία της πολιτιστικής βιομηχανίας, η οποία συγκροτείται από μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οι δύο συγγραφείς υποστήριξαν ότι αυτές οι εταιρείες παράγουν προϊόντα με μοναδικό σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και όχι να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και να προάγουν την ανθρώπινη ελευθερία. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η προσέγγιση της κουλτούρας από την οπτική γωνία της βιομηχανικής παραγωγής. Ο κινηματογράφος, η μουσική αλλά και οι άλλες τέχνες συναρμολογούνται, όπως και κάθε άλλο βιομηχανικό προϊόν, μέσω της εκτέλεσης τυποποιημένων εργασιών από διάφορους ειδικούς. Σα λογιστήρια και οι ισολογισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο στον προσδιορισμό του τελικού προϊόντος, το οποίο είναι απόλυτα προβλέψιμο, τυποποιημένο και στερείται οποιουδήποτε αυθεντικού νοήματος. Οι κινηματογραφικές ταινίες και, ακόμα περισσότερο, τα τηλεοπτικά σήριαλ έχουν απλοϊκή υπόθεση και στερεότυπους χαρακτήρες, ενώ είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν έναν κατώτατο κοινό παρονομαστή. ύμφωνα με τους Αντόρνο και Φορκχάιμερ, η πολιτιστική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 3 Αντόρνο Σέοντορ, Φορκχάιμερ Μαξ, Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού, εκδ. Νήσος, Αθήνα,

9 αναπαραγωγή του καπιταλισμού, δημιουργώντας ευχαριστημένους, αλλά αποχαυνωμένους, καταναλωτές που δεν έχουν καμία κριτική ικανότητα. 4 τις μέρες μας, αυτές οι απόψεις θεωρούνται λίγο αναχρονιστικές. Για παράδειγμα, η βρετανική σχολή πολιτισμικών σπουδών υποστηρίζει με θέρμη την πολιτική αξία της δημοφιλούς κουλτούρας (popular culture). Επίσης, σε αρκετές έρευνες σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των πολιτιστικών προϊόντων από το κοινό αποδεικνύεται ότι το τελευταίο είναι πιο κριτικό και στοχαστικό από όσο πίστευαν οι Αντόρνο και Φορκχάιμερ. Ψστόσο, αναγνωρίζεται η χρησιμότητα των παρατηρήσεών τους σχετικά με το ρόλο της αγοράς και του χρήματος στην πολιτιστική βιομηχανία, καθώς και το ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. 5 Οικονομία και οργάνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας Η βιομηχανία του κινηματογράφου αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής βιομηχανίας, δεδομένου ότι η κινηματογραφική ταινία συγκαταλέγεται στις πλέον αντιπροσωπευτικές μορφές και κοινωνικές πρακτικές της βιομηχανίας της κουλτούρας 6. Εξάλλου, μια ταινία δεν υφίσταται σε ένα πολιτιστικό και κοινωνικό κενό, αλλά παράγεται, διανέμεται και καταναλώνεται εντός ενός συγκεκριμένου οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου 7. Ο οικονομικός παράγοντας καθορίζει σημαντικά τη διαδικασία και την οργάνωση της παραγωγής, της διανομής και της προβολής των κινηματογραφικών προϊόντων. Οι ταινίες αποτελούν εμπορεύματα, τα οποία κατασκευάζονται και διατίθενται στη διεθνή αγορά με σκοπό το κέρδος. Ψς εκ τούτου, ο αριθμός και το είδος των ταινιών που θα παραχθούν δεν καθορίζεται ούτε από τους κινηματογραφόφιλους ούτε από τους δημιουργούς ταινιών, αλλά από τους χρηματοδότες, τους διανομείς και τους εκμεταλλευτές κάθε ταινίας, οι 4 Smith Philip, Πολιτισμική Θεωρία: Μια εισαγωγή, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2006, σελ Ό. π., σελ Turner Graeme, Film as Social Practice, Routledge, 1988, πρόλογος έκδοσης. 7 Jil Nelmes, An Introduction to Film Studies, Routledge, 1996, σελ

10 οποίοι ελέγχουν την οικονομική οργάνωση της παραγωγής. Έτσι, σε κάθε κινηματογραφικό εγχείρημα παίζουν πρωταρχικό ρόλο τα άτομα που έχουν σχέση με τη διεύθυνση των οικονομικών τμημάτων, με τον συντονισμό των κλάδων παραγωγής, με την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των πωλήσεων των ταινιών, άτομα δηλαδή που ασχολούνται με τον κινηματογράφο ως μέσο μαζικής επικοινωνίας και όχι ως τέχνη. 8 Από τα πρώτα κιόλας βήματά του 9, ο κινηματογράφος εξελίχθηκε σε μέσο μαζικής επικοινωνίας λόγω της βιομηχανικής του οργάνωσης, η οποία θεωρείται αναπόφευκτη. Εάν δεν υπήρχε η βιομηχανική διάσταση του κινηματογράφου, το κέρδος της ανταλλακτικής αξίας μιας ταινίας θα ήταν μηδαμινό, ενώ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άνοιγμα σε μεγάλες αγορές. Ψς εκ τούτου, δεν θα ήταν εφικτή η απόκτηση μαζικού κοινού και άρα η εμπορευματοποίηση των ταινιών, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής μιας ταινίας σε αντιδιαστολή με το μικρό αντίτιμο που καταβάλλει ο θεατής μιας ταινίας. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υψηλή εκβιομηχάνιση της κινηματογραφικής διαδικασίας ήταν αυτή που κατέστησε δυνατή τη μαζική παραγωγή ταινιών και την εμπορευματοποίησή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 10 Ο κινηματογράφος αποτελεί μια παραγωγική διαδικασία που υπόκειται στις αρχές της κλασικής ή κρατούσας πολιτικής οικονομίας, καθώς και στις αρχές τις κριτικής πολιτικής οικονομίας. Οι πρώτες σχετίζονται με τη συσσώρευση κεφαλαίου, το εμπόρευμα και την αξία χρήσης και ανταλλαγής, ενώ οι δεύτερες συνίστανται στις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στα πλαίσια των τριών παραδοσιακών κλάδων της κινηματογραφικής παραγωγικής διαδικασίας: της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης. ε αυτούς τους κλάδους, θα πρέπει να προσθέσουμε και το 8 Κολοβός Νίκος, Κινηματογράφος - Η τέχνη της βιομηχανίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999, σελ Η ιστορία του κινηματογράφου ως εμπορικής επιχείρησης ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 στο Γκραν-Καφέ στο Παρίσι, όπου οι αδελφοί Λυμιέρ από τη Λυόν οργάνωσαν την πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή για το κοινό με εισιτήριο ένα φράγκο (βλ. Ρήντερ Κηθ, Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου ( ), εκδ. Αιγόκερως, Αθήνα, 1985, σελ. 7). 10 Κολοβός Νίκος, Κινηματογράφος - Η τέχνη της βιομηχανίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999, σελ

11 μάρκετινγκ, ως έναν τέταρτο κλάδο που αναπτύχθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνδέεται στενά με τους υπόλοιπους τρεις. 11 Η διανομή ως κλάδος της κινηματογραφικής βιομηχανίας Από τους τρεις παραδοσιακούς κλάδους της κινηματογραφικής βιομηχανίας (παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση) η διανομή θεωρείται ο σημαντικότερος, παρά το γεγονός ότι συχνά επισκιάζεται από τους άλλους δύο. Μολονότι οι άλλοι δύο κλάδοι τραβούν περισσότερο το ενδιαφέρον των θεατών και των εξωτερικών παραγόντων, η επιτυχής προώθηση και η εισπρακτική επιτυχία μιας ταινίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συμφωνίες που συνάπτονται από τους διανομείς. Ο διανομέας έχει τον ουσιαστικό έλεγχο και καθορίζει την πορεία μιας ταινίας. Από τη διαδικασία της διανομής επωφελούνται οι μεγάλες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ταυτόχρονα την παραγωγή και την εκμετάλλευση, καθώς έχουν στην κατοχή τους έναν αριθμό από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες αίθουσες 12. Αυτές οι εταιρείες, μέσω μιας προκαθορισμένης συμφωνίας, διανέμουν τις ταινίες τους σε τριάντα ή σαράντα «πόλεις-κλειδιά», εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εισπρακτική επιτυχία των προϊόντων τους. Ένας ανεξάρτητος παραγωγός ή μια μικρή εταιρεία διανομής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το υπέρογκο κόστος που απαιτείται για να προσεγγίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σα μεγάλα στούντιο έχουν ήδη δημιουργήσει ένα παγκόσμιο επικοινωνιακό δίκτυο και έχουν τα οικονομικά μέσα για να το διατηρήσουν. Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες των κινηματογραφικών αιθουσών ένα συγκεκριμένο είδος ταινιών με δημοφιλείς 11. π., σελ Balio Tino (ed.), The American Film Industry, The University of Wisconsin Press, London, 1985, σελ

12 πρωταγωνιστές. Μια μικρή εταιρεία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει για πολύ καιρό έναν τέτοιου τύπου ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η κινηματογραφική βιομηχανία στηρίζεται περισσότερο στη διανεμητική λειτουργία και ότι αυτός ο κλάδος αποφέρει τα περισσότερα κέρδη. Ο κλάδος της παραγωγής δεν είναι πλέον δυνατό να υπάρξει χωρίς τον διανομέα που θα προβάλλει το προϊόν του και θα μεσολαβήσει ανάμεσα στον παραγωγό και τον εκμεταλλευτή. την Ευρώπη, η κατάσταση στον τομέα της διανομής παρουσιάζει αρκετές διαφορές από την αντίστοιχη στις Η.Π.Α. ε αντίθεση με τους κλάδους ή οργανισμούς διανομής του αμερικανικού κινηματογράφου, το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων παραγωγών στην Ευρώπη βρισκόταν για πολλά χρόνια στα χέρια διάσπαρτων, αδύναμων και υποβαθμισμένων διανομέων. Επιπλέον, η πολιτική που ακολουθείται σήμερα για την προώθηση των κινηματογραφικών προϊόντων στις εγχώριες και ξένες αγορές είναι διαφορετική σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. 13 Σο παράδειγμα του Hollywood To Hollywood αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που έχει ως στόχο τη διανομή των προϊόντων της σε ξένα κράτη και την επικράτηση της αμερικάνικης κουλτούρας, που προάγεται μέσα από τις ταινίες, σε βάρος της εκάστοτε εθνικής κουλτούρας. Σα πολιτιστικά του προϊόντα, οι ταινίες, μπορούν να αναπαραχθούν σε χιλιάδες αντίτυπα και να διανεμηθούν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η προσπάθεια των αρμόδιων φορέων των άλλων κρατών να περιορίσουν την εισροή πολιτισμικών προϊόντων από το Hollywood δεν φαίνεται να έχει αποτελέσματα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται κατά καιρούς. Σο Hollywood κάθε φορά εναντιώνεται σε αυτά τα μέτρα και συχνά ζητά τη συμβολή της αμερικανικής κυβέρνησης για την προώθηση των 13 Κολοβός Νίκος, Κινηματογράφος - Η τέχνη της βιομηχανίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999, σελ

13 προϊόντων του στις ξένες αγορές 14. Φρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα το ελεύθερο εμπόριο και την ελευθερία της αγοράς, το Hollywood έχει καταφέρει να είναι κυρίαρχο στην κινηματογραφική βιομηχανία. Η επιτυχία και η κυριαρχία του οφείλονται στην προσπάθεια να καταστούν τα προϊόντα του διεθνή, να απευθύνονται δηλαδή σε ένα διεθνές κοινό, σε μια ενιαία διεθνή αγορά. Παράλληλα, η επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων συνδυάζεται με την εξίσου επιτυχημένη προσπάθεια να γίνονται αυτά τα προϊόντα αρεστά στους ξένους λαούς και να επιβεβαιώνουν τη θετική εικόνα που έχουν για την πραγματικότητα ή να αναστρέφουν την αρνητική, οδηγώντας συχνά στην ομογενοποίηση. Έτσι, οι τοπικές ιδιαιτερότητες διαγράφονται σταδιακά προς όφελος μιας κοινής παγκόσμιας κουλτούρας. 15 Παρά τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, τα προϊόντα που προέρχονται από το Hollywood κυκλοφορούν και καταναλώνονται ευρέως. Οι αμερικανικές ταινίες εμφανίζονται ικανές να παρακάμψουν και να εξαλείψουν τις διαφορές αυτές και μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη οικουμενική πολιτιστική ομογενοποίηση, η οποία είναι γνωστή και ως αμερικανοποίηση (Americanization). Ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός στον κινηματογράφο Είναι γεγονός ότι η Αμερική δεν ενδιαφέρεται μόνο για την εξαγωγή των προϊόντων της, αλλά και για την εξαγωγή και επιβολή ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής 16. Σο Hollywood, εκτός από κέντρο παραγωγής ταινιών, αποτελεί επίσης κέντρο παραγωγής ιδεών και επιτυγχάνει να τις διοχετεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την οικονομική σημασία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την αμερικανική οικονομία. 14 O Reagan Tom, Too popular by far: on Hollywood s international popularity, στο Australian Journal of Media & Culture, vol. 5 no2, Guback Thomas, The International Film Industry, Indiana University Press, Bloomington, 1969, σελ Jacob Gilles, Πρόεδρος του Υεστιβάλ των Καννών, στο περιοδικό Culture Wars,

14 Σο φαινόμενο της επικράτησης του αμερικάνικου κινηματογράφου έναντι των τοπικών κινηματογραφικών βιομηχανιών εντοπίζεται ήδη από τις δεκαετίες του 20 και του 30, την περίοδο δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την οποία οι αμερικάνικες κινηματογραφικές παραγωγές κατέλαβαν κυρίαρχες θέσεις σε πολλές αγορές. Εξάλλου, στη δεκαετία του 30 η εισαγωγή του ήχου στις αμερικάνικες ταινίες υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή διείσδυσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. τη δεκαετία του 40, η εμπλοκή των χωρών της Ευρώπης στον πόλεμο είχε ως συνέπεια την παράλυση του μηχανισμού παραγωγής ταινιών και τη δημιουργία ενός κενού που καλύφθηκε από τις αμερικάνικες ταινίες. Λίγο αργότερα, η εισβολή της τηλεόρασης στην αμερικάνικη κοινωνία, η οποία προκάλεσε τη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση νέων αγορών και την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης αυτών που προϋπήρχαν. 17 Σο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σε συνδυασμό με την εμφάνιση της τηλεόρασης, σηματοδότησε μια δεύτερη φάση διάδοσης των αμερικανικών κινηματογραφικών συμφερόντων, δεδομένου ότι οι Η.Π.Α. είχαν επιτύχει την παγκόσμια πολιτική και οικονομική τους κυριαρχία. τη δεκαετία του 50, η νεωτερικότητα εμφανιζόταν ως ένας συνδυασμός βιομηχανικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προς την οποία έπρεπε να στραφούν προοδευτικά όλοι οι λαοί της γης. Η επιτυχημένη εξαγωγή των αμερικανικών τεχνολογιών και μορφών επικοινωνίας έμοιαζε να είναι ο οδηγός για την επίτευξη αυτού του στόχου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός, με τη μορφή που πήρε τη δεκαετία του 60, υποστήριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως κύριος εξαγωγός ταινιών, μετέφερε το κυρίαρχο σύστημα αξιών του και στους άλλους, παραβλέποντας και συρρικνώνοντας τις τοπικές γλώσσες και παραδόσεις, γεγονός που απειλούσε τις ξεχωριστές εθνικές ταυτότητες Κολοβός Νίκος, Κινηματογράφος - Η τέχνη της βιομηχανίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999, σελ. 148, Miller Toby, Govil Nitin, McMurria John, Maxwell Richard (ed.), Global Hollywood, Bfi Publishing, London 2001, σελ

15 Η κινηματογραφική βιομηχανία των Η.Π.Α. βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις και στην κυριαρχία των ταινιών της στο εξωτερικό. Η εξαγωγή των αμερικανικών ταινιών, υπήρξε ζωτική για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των κερδών της αμερικανικής κινηματογραφίας. Ο κλάδος της διανομής των αμερικανικών κολοσσών δεν μπορούσε να περιορίζεται μόνο στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, αλλά έπρεπε να στρέψει το βλέμμα προς τα έξω. Φωρίς τις ξένες αγορές, η παραγωγή και η διάδοση των αμερικανικών ταινιών θα είχαν υποστεί σημαντικές οργανωτικές και οικονομικές αλλαγές. την πραγματικότητα, οι Η.Π.Α., εξάγοντας τις ταινίες τους σε ξένες χώρες, επέκτειναν τον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό που είχαν ήδη υιοθετήσει. Επιπλέον, οι χώρες που δέχονταν τα πολιτιστικά προϊόντα της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ήταν στην ουσία αυτές που χρηματοδοτούσαν και τον μηχανισμό της πολιτικής τους χειραγώγησης. Σο πρόβλημα που απορρέει από τον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό είναι η δημιουργία σχέσεων εξάρτησης. Σο «αποικιοκρατούμενο» κράτος ενθαρρύνεται να προωθεί ένα δίκτυο διάθεσης ταινιών και να διανέμει μέσω αυτού τα προϊόντα της ιμπεριαλιστικής δύναμης, ενώ παράλληλα αφιερώνει ελάχιστη προσοχή στη δημιουργία μιας παραγωγικής υποδομής που να προωθεί τις τοπικές απαιτήσεις. 19 ήμερα, οι αμερικανικές ταινίες πραγματοποιούν το 85% των συνολικών εισπράξεών τους στην Ευρώπη. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί περίπου σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που αποτελούν τις συνολικές εισπράξεις της αμερικανικής βιομηχανίας κινηματογράφου. Είναι γεγονός λοιπόν ότι οι αμερικάνικες ταινίες κυριαρχούν όλο και περισσότερο στην παγκόσμια κινηματογραφική αγορά. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η αντιγραφή του Hollywood από τους ευρωπαίους παραγωγούς μάλλον αυξάνει 19 Guback Thomas, Παρατηρήσεις πάνω στον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, στο Ο Πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός (πρόλογος Γιάγκου Ανδρεάδη), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1987, σελ

16 παρά περιορίζει τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. 20 Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο έχουν εκδηλωθεί διάφορες αντιδράσεις από τα εθνικά κοινά, τα οποία νιώθουν να απειλείται η πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιαιτερότητα. Ψστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι δυνάμεις του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού στον τομέα των ΜΜΕ και του κινηματογράφου θα συνεχίζουν ακάθεκτες την πορεία τους Μπάρμπερ Μπέντζαμιν, Ο κόσμος των Mac κόντρα στους Σζιχάντ, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 165, Κολοβός Νίκος, Κινηματογράφος - Η τέχνη της βιομηχανίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1999, σελ

17 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ 18

18 Η προϊστορία του κινηματογράφου στην Ελλάδα Ο κινηματογράφος έφτασε στην Ελλάδα το 1898 και προκάλεσε, όπως όλα τα καινούργια βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τη Δύση, έκπληξη, θαυμασμό αλλά και φόβο για τις αλλαγές που μπορεί να επέφερε. Ενσωματώθηκε εύκολα στον ελληνικό τρόπο ζωής και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαϊκού θεάματος. Σην άνοιξη του 1898 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή. ύμφωνα με ανεξακρίβωτες πληροφορίες, σε μια αίθουσα για τυχερά παιχνίδια στην πλατεία Κολοκοτρώνη προβλήθηκαν οι ταινίες των αδελφών Λυμιέρ, Η άφιξη του τρένου στον σταθμό της Λα ιοτά και Έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ 22. Σα επόμενα χρόνια ακολούθησαν προβολές πολλών από τις ξένες δημοφιλείς ταινίες της εποχής. 23 Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ότι οι πρώτες κινηματογραφικές λήψεις στην Ελλάδα έγιναν το 1906 κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων Ολυμπιακών Αγώνων. Ψστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι η πρώτη κινηματογραφική λήψη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε αρκετά νωρίτερα και συγκεκριμένα το Ενάμισι χρόνο μετά την πρώτη παρουσίαση του κινηματογράφου των αδελφών Λυμιέρ στο Παρίσι (το Δεκέμβρη του 1895), ο διάσημος άγγλος πολεμικός ανταποκριτής Υρέντερικ Βίλιερς 24 κινηματογράφησε σκηνές μαχών του Ελληνοτουρκικού πολέμου στον κάμπο της Θεσσαλίας (Απρίλιος-Μάιος του 1897). Δυστυχώς καμία από τις λήψεις του Υρέντερικ Βίλιερς δεν σώθηκε. Ο ίδιος κατέστρεψε τις ταινίες του γιατί την ίδια περίοδο, ο Ζορζ Μελιέ 25 είχε κατασκευάσει πολύ πιο εντυπωσιακές εικόνες εμπνευσμένες από τον ίδιο πόλεμο. Ο γάλλος μάγος του σινεμά είχε σκηνοθετήσει στο στούντιό του στο Παρίσι τέσσερις ταινίες, στις οποίες διαδραματίζονταν επεισόδια του 22 Πρωτότυποι τίτλοι: L'arivée du train en gare de la Ciotat, La sortie des usines Lumière. Και οι δύο ταινίες γυρίστηκαν το 1895 από τους Auguste & Louis Lumière. 23 ολδάτος Γιάννης, υνοπτική ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, εκδ. Αιγόκερως, Αθήνα, 1995, σελ Frederic Villiers ( ). 25 George Méliès ( ), στη βιβλιογραφία απαντάται και ως Μελιές. 19

19 Ελληνοτουρκικού πολέμου 26. Οι ταινίες του Μελιέ εντυπωσίαζαν με τα κοντινά πλάνα τους καθώς μάλιστα αναπαριστούσαν με δραματικό τρόπο στο πανί έναν αληθινό πόλεμο. Οι πραγματικές, αλλά γενικές και άχαρες λήψεις του Βίλιερς από τα πεδία των μαχών δεν θα είχαν επιτυχία στην αγορά και για αυτό το λόγο ο δημιουργός τους τις κατέστρεψε. Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου έχουν οι φωτογράφοι και πρωτοπόροι κινηματογραφιστές Γιαννάκης και Mίλτος Mανάκιας, οι οποίοι ξεκίνησαν την κινηματογραφική τους δραστηριότητα στα Βαλκάνια το Οι αδελφοί Μανάκια αποτύπωσαν με το φακό τους την ελληνική και βαλκανική πραγματικότητα για περισσότερα από εξήντα χρόνια, δημιουργώντας ένα μοναδικής αξίας αρχείο με πάνω από 60 ταινίες που σήμερα θα τις ονομάζαμε ντοκιμαντέρ. 27 Σο 1906, δυο κάμεραμαν κινηματογραφούν τους ανεπίσημους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας που διεξήχθησαν από τις 9 ως τις 19 Απριλίου. Ο πρώτος, που εκπροσωπούσε την εταιρεία Gaumont, είχε εξασφαλίσει την άδεια της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων για την αποκλειστική κινηματογράφηση των Αγώνων. ύμφωνα με πολλές ελληνικές πηγές, μεταγενέστερες όμως και αναξιόπιστες, ονομάζεται Λεόν ή Λεόνς. Ο δεύτερος, είναι ο γάλλος πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και ένας από τους πρώτους οπερατέρ των αδελφών Λυμιέρ, ο Υελίξ Μεσγκίς 28, ο οποίος είχε μεταβεί στην Αθήνα για να καλύψει την παρουσία του άγγλου Βασιλιά στους Αγώνες Οι πρωτότυποι γαλλικοί τίτλοι των ταινιών του είναι: Massacres en Crète (φαγές στην Κρήτη), Combat naval en Grèce (Ναυμαχία στην Ελλάδα), Exécution d un espion (Εκτέλεση κατασκόπου), La prise de Tournavos (Κατάληψη του Σιρνάβου). 27 Ιστότοπος ψηφιακών εκδόσεων Καστανιώτη: 28 Felix Mesguich ( ). 29 Θεοδοσίου Νίκος, «Οι πρώτες κινηματογραφικές λήψεις στην Ελλάδα», περιοδικό Μοτέρ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, MAΩΟ-ΙΟΤΝΙΟ 2007, σελ. 60). 20

20 Η εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι ένα αντικείμενο που έχει αρχίσει να απασχολεί την επιστημονική έρευνα πολύ πρόσφατα. Αν εξαιρέσουμε ορισμένα άρθρα ιστορικού κυρίως χαρακτήρα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία στερείται ακαδημαϊκών προδιαγραφών. Επιπλέον, στο μεγαλύτερο μέρος της, χαρακτηρίζεται από την πόλωση μεταξύ «παλιού» και «νέου» ελληνικού κινηματογράφου 30. Η έλλειψη κινηματογραφικού αρχείου μέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε συνδυασμό με την απουσία στατιστικών δεδομένων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δυσχεραίνουν την έρευνα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι δυνατή μόνο η παρουσίαση ενός πολύ γενικού διαγράμματος εξέλιξης του ελληνικού κινηματογράφου, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός της ιστορίας του σε περιόδους δεν είναι εύκολος, αφού τα όρια μετάβασης από τη μια περίοδο στην άλλη δεν είναι πάντα σαφή. Με την παραπάνω επιφύλαξη και χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τις συνθήκες παραγωγής που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή μιας ταινίας, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις περιόδους 31 : α) από το 1906 έως το 1955, κατά την οποία ο ελληνικός κινηματογράφος προσπαθεί να αποκτήσει υπόσταση, β) από το 1955 έως το 1970 που αποκτά τα χαρακτηριστικά της μαζικής παραγωγής, γ) από το 1970 έως το 1981 που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση της ανεξάρτητης παραγωγής και τη σταδιακή παρακμή της μαζικής παραγωγής, και δ) από το 1981 έως σήμερα, κατά την οποία το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αναδεικνύεται στον κύριο χρηματοδότη του 30 την υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία «παλιός ελληνικός κινηματογράφος» ονομάζεται η περίοδος της μαζικής παραγωγής του εμπορικού κινηματογράφου ( περίπου) ενώ «νέος ελληνικός κινηματογράφος» ονομάζεται η ανεξάρτητη παραγωγή από το 1970 έως το 1985 περίπου. Η πόλωση μεταξύ παλιού και νέου ελληνικού κινηματογράφου παίρνει την εξής μορφή: Είτε απορρίπτονται συλλήβδην ως εμπορικά προϊόντα όλες οι ταινίες της μαζικής παραγωγής (με εξαίρεση ίσως τις κωμωδίες) ενώ οποιοδήποτε προϊόν της ανεξάρτητης αναλύεται λεπτομερώς, είτε αντίθετα όλες οι κωμωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου παρουσιάζονται ως αριστουργήματα και όλες οι ταινίες του νέου ως «κουλτουριάρικα» δυσνόητα προϊόντα. 31 Παραδείση Μαρία, Ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου ΙΙ: ο μεταπολεμικός κινηματογράφος (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική), Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το μάθημα "Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ" του Σομέα Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης του Σμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, 2001, σελ

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Μιχαέλα Δριμάκη Θάνος Λύκος Χρυσάνθη Μαντζιαβά Αναστάσης Τατάκης ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ Το 1906 Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει με την κινηματογράφηση μιας μικρού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ. IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ. IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival 9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Το IN-EDIT Festival αποτελεί ένα παγκόσμιο φεστιβάλ που συνδέει τα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

H Iστορία του Κινηματογράφου:

H Iστορία του Κινηματογράφου: H Iστορία του Κινηματογράφου: Από τον Τσάρλι Τσάπλιν στον εικονικό κόσμο του Avatar! Χ.Ρόβλιας Αρχές του Κινηματογράφου Από την αρχή σχεδόν της εμφάνισής του στη Γη, ο άνθρωπος προσπάθησε να απεικονίσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος του Κινηματογράφου στον κόσμο μας: Επιδράσεις και Επιρροές

Ο κόσμος του Κινηματογράφου στον κόσμο μας: Επιδράσεις και Επιρροές Ο κόσμος του Κινηματογράφου στον κόσμο μας: Επιδράσεις και Επιρροές Καβαλλάρη Κατερίνα Β2 Καμπίτση Εμμανουέλα Β2 Κόρμπος Βασίλης Β2 Κοττάκη Δήμητρα Β2 Κινηματογράφος και Λογοτεχνία Harry Potter Κινηματογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Πολύς λόγος έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19291 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.11.2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανιαδάκη Πόπη Α Παρ. 1 η : Η αμφισβήτηση της κριτικής στάσης του τηλεθεατή και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου Το Σενάριο Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου... 2-10 Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου. 11 12 Σημειώσεις για ένα Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου... 13-19 Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Νικος Σ. Παναγιωτου Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διάκριση κατά Nye, μεταξύ, «Σκληρής» και «Ήπιας» Ισχύος. Σκληρή ισχύς, κατά βάση η στρατιωτική Η «ήπια ισχύς» έχει πολλές πηγές προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΟΜ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΟΜ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ κ. Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΟΜ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008 Κυρίες και κύριοι, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων Στόχοι του μαθήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Ημερίδα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/10/1999 ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ομιλία του γενικού γραμματέα της ΕΣΗΕΑ κ. Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο στα Χανιά της Κρήτης Εύστοχη η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο ασχολείται με θέματα θεωρίας - ιστορίας - τεχνικής και παραγωγής των ταινιών τεκμηρίωσης. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Προβάλλαμε την διαφορετικότητα της ταινίας, η οποία αν και παιδική, αναφερόταν σε ένα θέμα που απασχολεί πρωτίστως τους γονείς.

Ermis Media. Προβάλλαμε την διαφορετικότητα της ταινίας, η οποία αν και παιδική, αναφερόταν σε ένα θέμα που απασχολεί πρωτίστως τους γονείς. Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3η: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων.

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων. A.K. 0176 Επώνυμο Κανλής Ονομα Οδυσσέας Ψευδώνυμο/καλλιτεχνικό όνομα Πάγκαρος Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γεννήσεως 1993 Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Π Ο ΦΑ Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αθήνα, 22.11.12 Αρ. Πρωτ. 8673 Α Π Ο ΦΑ Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87 όπως έχει τροποποιηθεί 2. Την υπ αριθμ. 1049/10.08.12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση Kopp και το γαλλικό παράδειγμα για το σενάριο και τις αμοιβές του

Η έκθεση Kopp και το γαλλικό παράδειγμα για το σενάριο και τις αμοιβές του Η έκθεση Kopp και το γαλλικό παράδειγμα για το σενάριο και τις αμοιβές του Του Γιάννη Μαρούδα Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η έκθεση του καθηγητού Pierre Kopp, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Σωματείου Σεναριογράφων:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: /

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Το οικονομικό πρόβλημα Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 1: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σε αυτή την ενότητα διατυπώνεται το βασικό

Διαβάστε περισσότερα