Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: , FAX: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 26Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Πληρ.:. Ιακωβίδης Ε. Λιατσοπούλου Τηλ.: , FAX: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της εφαρµογής του Π.. 4/2002<<Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων>>. Η παρούσα εγκύκλιος, ο Οδηγός διαδικασιών και επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, καθώς και η πρόσφατη επικαιροποίηση αυτού, ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) και περιλαµβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης στο πλαίσιο του ΚΠΣ και τον έλεγχο των δαπανών αυτής εκ µέρους των Υπηρεσιών ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.), έχοντας κυρίως υπόψη τα εξής:

2 Τον Κανονισµό (ΕΕ) του Συµβουλίου 1260/1999, περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία, τον Ν. 1960/91, για τη διαχείριση των προγραµµάτων της Ε.Ε., όπως ισχύει, τον Ν.2860/00, για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, το Π 4/2002, για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων και το Π 136/1998, για τους περιορισµούς έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής και τις ευθύνες των υπολόγων. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης είναι η υποβοήθηση της επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσµατος της υλοποίησης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιµοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων. Βασικές αρχές του συστήµατος για την Τεχνική Βοήθεια-Στήριξη αποτελούν αφενός, η αποκέντρωση της αρµοδιότητας ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών στήριξης στις ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και αφετέρου, µία ενιαία, ευέλικτη και απλή διαδικασία για όλες τις σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης. Βασική επιδίωξη είναι να χρηµατοδοτούνται µε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους οι ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης που προάγουν την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων του ΚΠΣ. Οι διαθέσιµοι πόροι για τις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης είναι τριών ειδών: 1) Ο προϋπολογισµός των µέτρων τεχνικής βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , 2) Ο προϋπολογισµός Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούµενος από αµιγώς Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραµµα Β του ετησίου προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας) και 3) Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ Σε εθνικό επίπεδο ο ορισµός των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης δίνεται στο άρθρο 12 του Ν. 2860/2000, στο οποίο ορίζεται ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εποµένως όλες οι ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν µε τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 του ανωτέρω νόµου, να ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών το ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και να ορίζονται και τα συγκεκριµένα επιµέρους ποσά. Οι πρώτες διατάξεις για τη διαχείριση προγραµµάτων της Ε.Ε. θεσπίσθηκαν µε 2

3 το Ν. 1960/91. Ειδικότερα, η εξουσιοδοτική διάταξη βάσει της οποίας θεσπίσθηκε η δυνατότητα για το εξαιρετικό και ειδικό καθεστώς των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ηµόσιου Λογιστικού, των κρατικών προµηθειών, των δηµόσιων επενδύσεων, της ανάθεσης µελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, είναι το άρθρο 4 του εν λόγω νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 2860/2000 και µε το άρθρο 37 του Ν. 2937/2001, όπου έγιναν κάποιες αναγκαίες προσθήκες και ορίσθηκε ότι µε Προεδρικά ιατάγµατα προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και πληρωµής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τις αρµόδιες υπηρεσίες τις ορίζει ο Ν. 2860/2000 και σε αυτές περιλαµβάνονται όχι µόνον οι υπηρεσίες του δηµοσίου µε την στενή έννοια, αλλά και άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του δηµοσίου ισχύουν οι διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 4/2002, οι οποίες είναι και οι µόνες που πρέπει να ακολουθούνται και να τηρούνται από όλες τις υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ηµοσίου Λογιστικού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ενώ για τα Ν.Π.Ι.. ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης και πληρωµής, καθώς και τα αναγκαία σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, εφαρµόζεται η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο Π.. 4/2002, ενώ για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης µε προϋπολογισµό πέραν των προβλεπόµενων ορίων του Π.. 4/2002, εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. Οι δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης για να είναι επιλέξιµες πρέπει να περιγράφονται στο Εγκριθέν Ετήσιο Πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης και να προβλέπονται ρητά στο Π.. 4/2002, συνίστανται δε στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αµοιβών µελών οµάδων εργασίας ή επιτροπών. Μέχρι την έκδοση του Π 4/2002 οι δαπάνες αυτές για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης δεν ελέγχονταν από τις Υ..Ε., αλλά ακολουθούσαν τα προβλεπόµενα από το Π.. 113/92. Μετά την έκδοση του Π 4/2002 η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ενεργειών εκτέλεσης Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης άλλαξαν και ορίζεται πλέον σε εφαρµογή αυτού, ότι οι ενέργειες αυτές χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (αρθρ. 1 παρ. 2), ενώ στο άρθρο 7 (παρ. 2) ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά κάθε σχετικής πληρωµής υποβάλλονται στην αρµόδια Υ..Ε, η οποία πραγµατοποιεί έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας, εκκαθαρίζει τη δαπάνη και εκδίδει συµψηφιστικό χρηµατικό ένταλµα για την εµφάνιση της δαπάνης στη δηµόσια ληψοδοσία. Εποµένως µε το εν λόγω Π.. ανατέθηκε στις Υ..Ε ένα νέο αντικείµενο, αυτό του ελέγχου των δαπανών για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης, ο οποίος θα διενεργείται αποκλειστικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτό. 3

4 Την διαφορετική και εξαιρετική αυτή αντιµετώπιση του ελέγχου των δαπανών για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης, επέλεξε ο νοµοθέτης, προκειµένου να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται για τις υπόλοιπες δαπάνες (προµήθειες, κ.λ.π.). Σε γενικές γραµµές τα βασικά στοιχεία του Προεδρικού ιατάγµατος 4/2002 που διαφοροποιούν την µέχρι την έκδοσή του αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων, αφορούν καταρχήν τη διαδικασία ανάθεσης. Συγκεκριµένα όπως ορίζεται σχετικά, στο άρθρο 3 παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα να ανατεθεί απευθείας, κατόπιν διαπραγµατεύσεων η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, για τις κατηγορίες Α, Β και Γ που ορίζονται στο παράρτηµα του Προεδρικού ιατάγµατος (άρθρο 11), µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσίας σε κάποιον ενδιαφερόµενο, τον οποίον έχει επιλέξει η υπηρεσία, µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ. Η διαπραγµάτευση αυτή, επειδή είναι συνήθως προφορική, δεν µπορεί να περιγραφεί στην απόφαση, εάν όµως υπάρχει ανταλλαγή επιστολών ή s για τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης, αυτοί µπορούν να περιληφθούν στην απόφαση. Επίσης δεν ζητείται ο τρόπος επιλογής του ενδιαφεροµένου-αναδόχου. Όσον αφορά την αιτιολογηµένη απόφαση, αυτή είναι αρκετό να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Επίσης µέχρι του ποσού των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ, υπάρχει η δυνατότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ή του Ειδικού Γραµµατέα κατά περίπτωση, ο οποίος είναι επικεφαλής του προγράµµατος, να γίνεται απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης για τις κατηγορίες Α, Β και Γ που ορίζονται στο παράρτηµα του Προεδρικού ιατάγµατος. Η διαπραγµάτευση αυτή, επειδή είναι συνήθως προφορική, δεν µπορεί να περιγραφεί στην απόφαση, εάν όµως υπάρχει ανταλλαγή επιστολών ή s για τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης, αυτοί µπορούν να περιληφθούν στην απόφαση. Επίσης δεν ζητείται ο τρόπος επιλογής του ενδιαφεροµένου-αναδόχου. Όσον αφορά την αιτιολογηµένη απόφαση, αυτή είναι αρκετό να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τέλος µέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ, δηλαδή από έως ευρώ, εκτός ΦΠΑ, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται του προγράµµατος και µετά από εξέταση από Επιτροπή ή από την αρµόδια υπηρεσία τριών προσφορών, είναι δυνατόν να ανατεθεί στον ενδιαφερόµενο η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, που ορίζονται στο παράρτηµα του Προεδρικού ιατάγµατος Η διαπραγµάτευση αυτή, επειδή είναι συνήθως προφορική, δεν µπορεί να περιγραφεί στην απόφαση, εάν όµως υπάρχει ανταλλαγή επιστολών ή s για τους όρους εκτέλεσης της 4

5 σύµβασης, αυτοί µπορούν να περιληφθούν στην απόφαση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αρκετό να συµπεριληφθεί το πρακτικό της Επιτροπής ή της αρµόδιας υπηρεσίας στην απόφαση, το δε πρακτικό να περιγράφει τη διαπραγµάτευση, αν αυτή υπήρξε, χωρίς να απαιτείται η σύναψη των τριών προσφορών. Επίσης δεν ζητείται ο τρόπος επιλογής των ενδιαφεροµένωναναδόχων. Όσον αφορά την αιτιολογηµένη απόφαση, αυτή είναι αρκετό να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και στην πρόταση της Επιτροπής ή της αρµόδιας υπηρεσίας. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπεται η δυνατότητα µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ή του Ειδικού Γραµµατέα κατά περίπτωση, ο οποίος είναι επικεφαλής του Προγράµµατος, να γίνεται απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης για τις εξής περιπτώσεις (ανεξαρτήτως προϋπολογισµού): Α) Όταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να διενεργηθεί παρά µόνο από ένα συγκεκριµένο φορέα, Β) Όταν, και στο βαθµό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη, που δεν συµβιβάζεται µε τις προθεσµίες των άρθρων 10 και 12 του Προεδρικού ιατάγµατος 370/1995 ή των άρθρων 13 και 15 του Προεδρικού ιατάγµατος 346/1998, όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 5 και 6 του Π.. 18/2000, Γ) Όταν δεν έχει υπoβληθεί καµία κανoνική ή παραδεκτή πρoσφoρά σε ήδη πρoκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσoν στις διαπραγµατεύσεις γίνoνται δεκτoί όλoι oι πρoσφέρoντες πoυ κατά την πρoηγoύµενη διαδικασία υπέβαλαν πρoσφoρές σύµφωνες µε τις τυπικές της πρoϋπoθέσεις. Όταν δεν έχει υπoβληθεί καµία ή καµία συµφέρoυσα πρoσφoρά σε ήδη πρoκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσoν oι όρoι της αρχικής πρoκήρυξης δεν έχoυν τρoπoπoιηθεί oυσιωδώς. )Όταν πρόκειται για συµπληρωµατική προµήθεια ή υπηρεσία που δεν περιλαµβάνεται στο αρχικό προβλεπόµενο σχέδιο ή στην αρχική σύµβαση και η οποία κατέστη αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, εφόσον όµως συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) πρόκειται να εκτελεστεί από τον ανάδοχο της προµήθειας ή των υπηρεσιών αυτών, 2) δεν µπορεί από τεχνική ή οικονοµική άποψη να διαχωριστεί από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα 5

6 σε αυτήν ή ακόµη και αν µπορεί να διαχωριστεί από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, εντούτοις είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της και 3) η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία της δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης. Επιπλέον των παραπάνω µε απόφαση που υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα ή τον Ειδικό Γραµµατέα ή από τον Υπουργό, ο οποίος προΐσταται του συγκεκριµένου προγράµµατος, µε βάση τα άρθρα 2 παράγραφος 3 και 4 παράγραφος 3 του Ν. 2860/00 δύνανται να συστήνονται Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας για την παρακολούθηση ή για τον έλεγχο ενεργειών του προγράµµατος µε βάση την κατηγορία του άρθρου 11 του Π.. 4/2002. Για ποσά πέραν των εκατόν τριάντα χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία περί προµηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλ. τα Π.. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992» και 370/95 (ΦΕΚ 199/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε τα Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α) και 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α ) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 97/52/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση κατάρτισης σύµβασης απαιτείται ο σαφής και ακριβής νοµικός χαρακτηρισµός αυτής. Στο Π.. 4/2002 δεν περιλαµβάνεται η κατηγορία µίσθωσης έργου και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται αναθέσεις έργου σύµφωνα µε αυτό. Οι παραπάνω κατηγορίες Α, Β, Γ και αφορούν προµήθειες, παροχή υπηρεσιών, προµήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο επιτροπών ή οµάδων εργασίας αντίστοιχα. Στην κατηγορία Α "προµήθειες" περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός των γραφείων, ο εξοπλισµός µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά αυτών (scanners, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, συστήµατα λήψεως αντιγράφων ασφαλείας, plotter κλπ.), µε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µηχανές γραφείου, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα τηλεοµοιοτυπίας, φορητές µηχανές εξοπλισµού γραφείων, καθώς και κάθε σχετική δαπάνη. Περιλαµβάνεται ακόµη το λογισµικό, ο εργαστηριακός εξοπλισµός και τα αντίστοιχα εγχειρίδια, βιβλία και άλλα έντυπα, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική µε τα παραπάνω. Στην κατηγορία Β "παροχή υπηρεσιών" περιλαµβάνεται η ανάπτυξη και η εγκατάσταση, η υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού, η εκπόνηση µελετών, οι υπηρεσίες συµβούλων, οι υπηρεσίες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, οι υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου και οι υπηρεσίες διενέργειας ερευνών. 6

7 Στην κατηγορία Γ "προµήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών" περιέχεται µια µεγάλη κατηγορία υπηρεσιών, στις οποίες περιλαµβάνεται η οργάνωση εκδηλώσεων, η µίσθωση εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού, αποχετευτικού δικτύου, καθώς και υπηρεσίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες του άρθρου 1 παράγραφος 3 του Π.., υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων, η σύνδεση και λειτουργία του διαδικτύου, καθώς και η σύνδεση µε τράπεζες πληροφοριών, η προµήθεια αναλώσιµων υλικών και κυρίως υλικών γραφείου, γραφικής ύλης, αναλώσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, καθώς και µηχανών βιβλιοδεσίας. Επίσης περιέχεται και η προµήθεια εξοπλισµού εστίασης. Προβλέπονται ακόµη υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αφορούν τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και λοιπές συσκέψεις των διαχειριστικών αρχών του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της αρµόδιας για το Ταµείο Συνοχής υπηρεσίας. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαµβάνονται κυρίως µεταφράσεις, διερµηνεία, φωτοαντιγράφηση εγγράφων, µαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση, βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών και γεύµατα, καθώς και λοιπές υπηρεσίες, που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή και τη διοργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή άλλων συσκέψεων και οι οποίες θα περιλαµβάνονται σε σχετική απόφαση, που θα εκδίδει η αρχή η οποία προΐσταται του προγράµµατος. Επίσης προβλέπονται υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων των ιαχειριστικών Αρχών του Κ.Π.Σ., των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) και της αρµόδιας για το Ταµείο Συνοχής υπηρεσίας, που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιµοτυπίας, διοίκησης και οργάνωσης και αφορούν ιδίως την φιλοξενία και τη µετακίνηση επισκεπτών και προσκεκληµένων. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα δηµοσιεύσεων ανακοινώσεων, φωτοαντίγραφα, έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, ηλεκτρονικών εντύπων και µέσων, ταχυδροµικά έξοδα, έξοδα για ταχυµεταφορές, των ιαχειριστικών Αρχών του Κ.Π.Σ., των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, της Αρχής Πληρωµής, της Ε..ΕΛ. και της αρµόδιας για το Ταµείο Συνοχής υπηρεσίας, καθώς επίσης η εκπαίδευση του προσωπικού των ιαχειριστικών Αρχών, η εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, η διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων, η εκτός έδρας αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης του προσωπικού και τέλος κάθε δαπάνη σχετική µε τα παραπάνω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ανάληψη υποχρεώσεων από τις παραπάνω ενέργειες είναι η σύναψη σύµβασης µεταξύ του ενδιαφερόµενου και του αρµόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα ή του Υπουργού, για κάθε δαπάνη προϋπολογισµού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ. Επιπλέον στο Προεδρικό ιάταγµα καθορίζεται και η δυνατότητα ανάληψης από υπόλογο - διαχειριστή ο οποίος ορίζεται από την υπηρεσία, προκαταβολής µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ΕΥΡΩ. Η διαδικασία εκκαθάρισης αυτής της προκαταβολής ορίζεται ρητά στο Π. 4/2002 και πιο συγκεκριµένα στην παρ. 1 7

8 του άρθρου 8 και δεν συγχέεται µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της παρ.2 του ιδίου άρθρου. Η προκαταβολή αυτή έχει την έννοια του µικρού ταµείου, ώστε να δύναται ανά πάσα στιγµή η υπηρεσία να αντιµετωπίζει τρέχουσες δαπάνες και έξοδα. Ως τρέχουσες δαπάνες ορίζονται επείγουσες ή / και αυτοτελείς δαπάνες µέχρι του ύψους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ΕΥΡΩ. Όσον αφορά τον έλεγχο και την πληρωµή των δαπανών, η σχετική διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στο άρθρο 7 του Π.. 4/2002 και έχει ως εξής: Ο υπόλογος διαχειριστής, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.., ελέγχει ότι η δαπάνη αυτή είναι νόµιµη και κανονική, καθώς επίσης και ότι αυτή προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας, πληρώνει τη δαπάνη που ορίζεται στην θεωρηµένη απόδειξη ή στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ανάλογα και στη συνέχεια, υποβάλλει απευθείας στην αρµόδια Υ..Ε τα δικαιολογητικά που έχει συγκεντρώσει µε βάση το παραπάνω άρθρο του Π.., µε συνηµµένα τα γραµµάτια είσπραξης των κρατήσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η Υ..Ε αφού πραγµατοποιήσει έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας, εκκαθαρίζει τη δαπάνη, εκδίδει συµψηφιστικό χρηµατικό ένταλµα και το διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ). Επισηµαίνεται ότι ο έλεγχος νοµιµότητας αποβλέπει, στην διαπίστωση πρώτον, αν µια δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόµου και δεύτερον, αν υπάρχει γι αυτή την δαπάνη εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό. Κανονική είναι µια δαπάνη εφόσον έχει νόµιµα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά και δεν έχει παραγραφεί. Επισηµαίνεται ακόµη ότι ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας, που προβλέπεται για τις δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης, δεν συµπεριλαµβάνει τον παρεµπίπτοντα έλεγχο, που προβλέπεται στο ηµόσιο Λογιστικό και αφορά την εξέταση από τις Υ..Ε των παρεµπιπτόντως αναφυοµένων ζητηµάτων, καθόσον ο έλεγχος αυτός δεν συµπεριελήφθη στο Π. 4/2002. Αν κάποιο ένταλµα δεν θεωρηθεί από το Ε.Σ., τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην Υ..Ε. Στις περιπτώσεις µη συγκέντρωσης νοµίµων δικαιολογητικών από τον υπόλογο διαχειριστή, καθώς και µη θεώρησης συµψηφιστικών ενταλµάτων από το Ε.Σ., η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής και στη συνέχεια η Υ..Ε. εκδίδει στο όνοµα του διαχειριστή συµψηφιστικό ένταλµα προπληρωµής µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους από την διενέργεια της δαπάνης, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 30η Ιουνίου. Τα δικαιολογητικά απόδοσης του συµψηφιστικού εντάλµατος προπληρωµής υποβάλλονται από τον υπόλογο στην Υ..Ε., η οποία, αφού τα ελέγξει ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα αυτών, εκκαθαρίζει τη δαπάνη και αποστέλλει τα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την απαλλαγή ή µη του υπολόγου. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των υπολόγων - διαχειριστών στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.., όπου ορίζεται ότι: «Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις αποδίδονται από τον διαχειριστή. Τα γραµµάτια είσπραξης, επισυνάπτονται από τον υπόλογο, στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται στις 8

9 οικείες Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών». Ως προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις νοούνται οι κρατήσεις που γίνονται στις αντίστοιχες δαπάνες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Τα δικαιολογητικά πληρωµής δαπανών των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 του Π.. Οι Υ..Ε καλούνται να περιοριστούν απολύτως στα δικαιολογητικά αυτά έχοντας πάντα υπόψη τους, τους λόγους που ώθησαν το νοµοθέτη να συµπεριλάβει στο Π.. "ευέλικτες" διαδικασίες για την πληρωµή των δαπανών αυτών. Επίσης επισηµαίνεται ακόµη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 98 του Συντάγµατος, στις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει, µεταξύ άλλων και ο έλεγχος των δαπανών των δηµοσίων υπολόγων. Τούτο ρυθµίζεται στα Π.. 774/80 και 1225/81, που περιλαµβάνουν τις σχετικές διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 4/2002 µε βάση τα οποία ο υπόλογος - διαχειριστής εκκαθαρίζει τις σχετικές δαπάνες είναι τα ακόλουθα: Για την προκαταβολή των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ΕΥΡΩ είναι απαραίτητα, αφενός το τιµολόγιο του προµηθευτή και το δελτίο αποστολής, όπου αυτό απαιτείται ή το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη «εξοφλήθη» ή προκειµένου για δαπάνες µικρότερες των σαράντα (40) ΕΥΡΩ- θεωρηµένη απόδειξη ταµειακής µηχανής, όταν ο προµηθευτής οφείλει να εκδίδει τέτοια, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και αφετέρου, κατάσταση µε όλα τα εξοφληθέντα τιµολόγια και τις αποδείξεις, θεωρηµένη από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας για την εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης. Με αυτά τα δύο στοιχεία µπορεί ο υπόλογος διαχειριστής να τακτοποιήσει την προκαταβολή των 1500 ευρώ. εν είναι εποµένως απαραίτητο να προσκοµισθεί απόφαση για την προµήθεια αγαθών ή τη παροχή υπηρεσιών, ούτε απόφαση παραλαβής ή απόφαση πληρωµής. Για δαπάνες αξίας µέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ, απαιτείται απόφαση του αρµόδιου οργάνου µε την οποία ανατίθεται η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, σύµβαση, εφόσον πρόκειται για προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ, εκτός ΦΠΑ, τιµολόγιο του προµηθευτή και δελτίο αποστολής όπου απαιτείται ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη «εξοφλήθη» ή, αν δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ, εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαµβάνων, καθώς και πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού ή των υπηρεσιών για δαπάνη προϋπολογιζόµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, µεγαλύτερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ΕΥΡΩ. Εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση απαιτείται και εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επειδή στο άρθρο 5 του Π.. 4/2002, όπου προβλέπονται τα απαραίτητα στοιχεία µιας σύµβασης, περιλαµβάνονται και οι προβλεπόµενες εγγυήσεις, ενώ στα δικαιολογητικά που ζητούνται δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη εγγυητικής επιστολής, οι υπόλογοι-διαχειριστές και οι Υ..Ε. θα πρέπει να εφαρµόζουν αυτά που περιγράφονται στη σύµβαση. 9

10 Για δαπάνη µεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) ΕΥΡΩ εκτός ΦΠΑ, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει επιπλέον να υπάρχει: πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του ποσού της σύµβασης. Οι υπόλογοι διαχειριστές και οι Υ..Ε. θα πρέπει και στην συγκεκριµένη περίπτωση να εφαρµόζουν αυτά που περιγράφονται στην σύµβαση. Εξαιρετικά και όσον αφορά τις µετακινήσεις, απαιτείται οπωσδήποτε η εγκριτική απόφαση της µετακίνησης υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα ή τον Ειδικό Γραµµατέα ή από τον Υπουργό, το ηµερολόγιο κίνησης στο οποίο αναφέρονται η ηµέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα χρησιµοποιηθέντα µέσα, η απόσταση που διανύθηκε µε το ΙΧ, εφόσον η µετακίνηση έγινε µε ΙΧ και ο τόπος διανυκτέρευσης. Το ηµερολόγιο κίνησης πρέπει να έχει υπογραφεί από τον µετακινούµενο. Πρέπει επίσης να υπάρχουν τα εισιτήρια, εφόσον έχει γίνει η µετακίνηση µε µέσο µαζικής µεταφοράς και υπεύθυνη δήλωση, εάν έχει γίνει µετακίνηση µε το ΙΧ. Στα αεροπορικά εισιτήρια πρέπει να υπάρχει η κάρτα επιβίβασης, ενώ για τα έξοδα διαµονής πρέπει να προσκοµίζεται το τιµολόγιο του ξενοδοχείου ή αντίστοιχο παραστατικό µε το οποίο να δικαιολογείται η δαπάνη του ξενοδοχείου (π.χ. απόδειξη του ταξιδιωτικού γραφείου µέσω του οποίου έγινε η κράτηση του ξενοδοχείου), µε βάση τον Κ.Β.Σ και, ως προς τις µετακινήσεις φιλοξενούµενων προσώπων, τα εισιτήρια των µέσων µαζικής µεταφοράς, µαζί µε την απόφαση µετακίνησης. Τέλος όταν πρόκειται για αµοιβή οµάδας εργασίας ή επιτροπής, πρέπει να υπάρχει η σχετική απόφαση συγκρότησης αυτών, η κοινή υπουργική απόφαση του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί καθορισµού της αµοιβής των µελών της επιτροπής ή της οµάδας εργασίας, καθώς και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του προσώπου που έλαβε την αµοιβή µε την ένδειξη «εξοφλήθη» ή σε περίπτωση που δεν µπορεί να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ο υπόλογος - διαχειριστής θα εκδίδει εξοφλητική απόδειξη, όπου θα υπογράφει το πρόσωπο που την εισπράττει. Σηµειώνεται ακόµη ως προς τους υπολόγους διαχειριστές, ότι ισχύει ως προς αυτούς το αρθ. 54 του Ν. 2362/95, όπου ορίζεται ποιοι είναι δηµόσιοι υπόλογοι, η διάκριση αυτών και αναφέρονται επίσης και τα όργανα στον έλεγχο των οποίων υπάγονται οι εν λόγω υπόλογοι. Ακόµη εφαρµόζεται σχετικά και το Π.. 136/98 όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των υπολόγων. ΙΙ. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π.. 4/2002 ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Οι «αρµόδιες υπηρεσίες» οι οποίες έχουν το δικαίωµα βάσει του άρθρου 1 του Π.. 4/02 να εκτελούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης είναι αυτές που ορίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες ιαχείρισης (Ε.Υ..) 10

11 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Ταµείου Συνοχής, καθώς και οι Ειδικές Υπηρεσίες της ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., η Αρχή Πληρωµής, η Ε..ΕΛ. και υπηρεσίες που µπορούν να περιγραφούν σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 & 5 του άρθρου 1 του Π.. 4/2002. Υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης της αρµοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης σε άλλους δηµόσιους φορείς µεταξύ των οποίων το Περιφερειακό Ταµείο µε σχετική απόφαση της Ε.Υ.. Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση, το Περιφερειακό Ταµείο λειτουργεί σαν Τελικός ικαιούχος και εκτελεί τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης µε βάση το καθεστώς προµήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών που διέπει τα Περιφερειακά Ταµεία. Εάν όµως έχει ορισθεί το Περιφερειακό Ταµείο ως Υπόλογος, τότε είναι υποχρεωµένο να ακολουθεί τον τρόπο ανάθεσης, την διαδικασία πληρωµής δαπανών, τα δικαιολογητικά πληρωµής δαπανών και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο Π.. 4/2002. ΑΡΘΡΟ 3 ιαδικασίες ανάθεσης προµηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήµατος. Η έννοια της κατάτµησης της δαπάνης δεν αφορά στο Π.. 4/2002. Τα όρια των αναθέσεων που ορίζονται στο Π.. περιγράφονται ανά σύµβαση και όχι ανά έτος. Είναι δε τα εξής: , εκτός Φ.Π.Α , εκτός Φ.Π.Α , εκτός Φ.Π.Α. εν υπάρχουν περιορισµοί ανάθεσης έργου σε οποιονδήποτε ανάδοχο και για οποιοδήποτε ποσό αρκεί να ακολουθούνται οι διατάξεις του Π.. Σύµφωνα µε το Π.. δεν απαιτείται να προσκοµισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό διαπραγµάτευσης στα δικαιολογητικά της σύµβασης. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 β,γ,δ,ε,στ (αα, ββ, γγ) υλοποιούνται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, µε απ ευθείας ανάθεση. εν υπάρχει κανένας περιορισµός στην διαδικασία ανοίγµατος προσφορών (ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία), αρκεί να ικανοποιείται η 11

12 αναγκαία συνθήκη της ύπαρξης τριών προσφορών, όπου απαιτείται, κατά τα οριζόµενα της παρ. 3. Η αιτιολογηµένη απόφαση τεκµηριώνεται µε την περιγραφή της ενέργειας στην απόφαση ανάθεσης σύµφωνα µε την οποία θα «πρόκειται για ενέργεια που αφορά στον προγραµµατισµό, στον σχεδιασµό, στην προετοιµασία, στην αξιολόγηση, στην διαχείριση, στην παρακολούθηση, στην δηµοσιότητα, στην εφαρµογή και στον έλεγχο» είτε κατά περίπτωση, είτε σωρευτικά. Σε περίπτωση µεταβίβασης αρµοδιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της ενέργειας Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών είναι αυτά που καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της υπηρεσίας ή του φορέα (π.χ. αν πρόκειται για ήµους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το λογιστικό των ήµων και Κοινοτήτων). «Αρµόδια Υπηρεσία», που θα εκφράσει γνώµη για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, προκειµένου να εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας (παρ.3), είναι οι αναφερόµενες στο άρθρ. 1 παρ.3 και 4. ΑΡΘΡΟ 4 ιαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κατηγορία του παραρτήµατος Απαιτείται απόφαση σύστασης της οµάδας εργασίας / επιτροπής, όπου θα αναφέρονται ρητά τα µέλη και το αντικείµενο. Επίσης απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί καθορισµού του ύψους των αµοιβών των στελεχών, που απαρτίζουν την εν λόγω οµάδα. Οι επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να συγκροτούνται από «εµπειρογνώµονες του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα»για θέµατα αντικειµένου των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1. ΑΡΘΡΟ 5 Κατάρτιση της σύµβασης εν προβλέπονται στο Π.. έντοκες προκαταβολές, εκτός αν προβλέπεται σχετικά από την αναθέτουσα αρχή, στην προκήρυξη και στην σύµβαση. 12

13 Οι προκαταβολές αποτυπώνουν το καθαρό ποσό που καταγράφεται στην σύµβαση, συν το αναλογούν ποσό του Φ.Π.Α. Σύµβαση ανάθεσης απαιτείται για κάθε απόφαση ανάθεσης που ξεπερνάει τα εν αποκλείεται σύµβαση για αναθέσεις µικρότερες των , εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει κάτι τέτοιο. ΑΡΘΡΟ 6 ιαχειριστές Ο Γενικός / Ειδικός Γραµµατέας που προΐσταται του Προγράµµατος ορίζει τον υπόλογο διαχειριστή. εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος έργων υποέργων που ανατίθενται στον υπόλογο. εν προβλέπεται καµία επιπλέον αποζηµίωση για τους υπόλογους διαχειριστές (π.χ. επίδοµα διαχείρισης λαθών). ΑΡΘΡΟ 7 ιαδικασία πληρωµής δαπανών Ανάληψη νέας προκαταβολής (1.500 ) από τον αρµόδιο υπόλογο διαχειριστή δεν µπορεί να γίνει πριν υποβληθούν, µε ευθύνη του υπολόγου, στις αρµόδιες Υ..Ε. τα δικαιολογητικά των δαπανών για την τακτοποίηση της προηγούµενης προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά πληρωµής δαπανών υποβάλλονται απευθείας στις Υ..Ε. (χωρίς τη µεσολάβηση της οικείας Οικονοµικής Υπηρεσίας). Οι παρακρατήσεις φόρου και λοιπών κρατήσεων, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, αποδίδονται από τον υπόλογο. ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά πληρωµής δαπανών Τα δικαιολογητικά πληρωµής για εκτός έδρας αποζηµιώσεις που πρέπει να προσκοµίζονται στις Υ..Ε., είναι αυτά και µόνο που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και συγκεκριµένα είναι: 13

14 α) η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η µετακίνηση β) ηµερολόγιο κίνησης στο οποίο αναφέρονται η ηµέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα χρησιµοποιηθέντα µέσα, η απόσταση που διανύθηκε µε Ι.Χ. και ο τόπος διανυκτέρευσης, υπογεγραµµένο από τον µετακινηθέντα. γ ) τα εισιτήρια των χρησιµοποιηθέντων µέσων µεταφοράς, τα οποία συνοδεύονται από την κάρτα επιβίβασης αν το µέσο είναι αεροπορικό ή υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση αυτοκινήτου Ι.Χ. δ) το τιµολόγιο ξενοδοχείου ή συναφές παραστατικό προβλεπόµενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ε) προκειµένου για µετακινήσεις φιλοξενουµένων προσώπων, τα εισιτήρια των χρησιµοποιηθέντων µέσων µεταφοράς, στα οποία επισυνάπτεται η απόφαση µετακίνησης Για τις δαπάνες οι οποίες εµπίπτουν στο άρθρο 7 παρ. 3 (κάλυψη τρεχουσών δαπανών µέχρι του ποσού των 1500 ) δεν χρειάζεται απόφαση έγκρισης και ανάθεσης. Τα δικαιολογητικά πληρωµής παροχής υπηρεσιών που πρέπει να προσκοµίζονται είναι αυτά και µόνο που αναφέρονται στις παραγράφους αρ. 1-3 και συγκεκριµένα είναι: 1 Για την τακτοποίηση προκαταβολών για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών της παραγράφου 3 του άρθρου 7: α) τιµολόγιο του προµηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται, ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη «εξοφλήθη» ή, προκειµένου για δαπάνες κάτω των 40 ευρώ, θεωρηµένη απόδειξη ταµειακής µηχανής, εάν ο προµηθευτής οφείλει να εκδίδει τέτοια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. β) κατάσταση εξοφληθέντων τιµολογίων και αποδείξεων θεωρηµένη από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης υπηρεσίας. 2. Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόµενης αξίας µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, εκτός Φ.Π.Α: α) απόφαση του αρµοδίου οργάνου µε την οποία ανατίθεται η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, β) σύµβαση προκειµένου για δαπάνη προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός Φ.Π.Α., γ) τιµολόγιο του προµηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη «εξοφλήθη» ή, αν δεν εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ., εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαµβάνων, 14

15 δ) πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού ή των υπηρεσιών για δαπάνη προϋπολογιζόµενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ε) εγγυητική επιστολή προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση. 3. Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός Φ.Π.Α., πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προηγούµενη κατηγορία: α) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προκειµένου για νοµικά πρόσωπα. γ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση. εν προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για την υλοποίηση διαγωνισµού για την Πληροφόρηση - ηµοσιότητα. Ανάλογα µε το ύψος της σύµβασης, µέχρι και το κανονιστικό πλαίσιο είναι αυτό που αποτυπώνεται στο Π.. 4/2002 στα άρθρα 3 παρ. 3 και 8 παρ. 2-3, ενώ για συµβάσεις πάνω από το όριο αυτό ισχύουν όσα επιβάλει το Π 346/97 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π 18/2000) Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής δεν είναι υποχρεωτική µέχρι του ποσού των , εφόσον δεν προβλέπεται στην σύµβαση. Για σύµβαση άνω των ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% του ποσού της συµβάσεως. Όλα τα ποσά υπολογίζονται χωρίς το Φ.Π.Α. Τα δικαιολογητικά για µετακινήσεις που υποβάλλονται στις Υ..Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπα και µόνο. Για την µετακίνηση στελεχών των Ε.Υ.. απαιτείται απόφαση του αρµόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, µε την οποία εγκρίνεται η µετακίνηση, ηµερολόγιο κίνησης στο οποίο αναφέρονται η ηµέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα χρησιµοποιηθέντα µέσα, η απόσταση που διανύθηκε µε το ΙΧ, εφόσον η µετακίνηση έγινε µε ΙΧ και ο τόπος διανυκτέρευσης. Το ηµερολόγιο κίνησης απαιτείται να έχει την υπογραφή του µετακινούµενου στελέχους. Σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά κατά την µετακίνηση στελέχους της Ε.Υ.. (και σε συνδυασµό µε το προηγούµενο) στα πλαίσια των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης πρέπει να προσκοµισθούν τα εισιτήρια εφόσον έχει γίνει η µετακίνηση µε µέσο µαζικής µεταφοράς (δεν απαιτείται ονοµαστική βεβαίωση µετακίνησης) και υπεύθυνη δήλωση εάν έχει γίνει µετακίνηση µε το ΙΧ. Για τα αεροπορικά εισιτήρια ειδικότερα πρέπει να υπάρχει η κάρτα επιβίβασης. Η προσκόµιση των εισιτηρίων µετακίνησης είναι αρκετή ως δικαιολογητικό για την κάλυψη της µετακίνησης. 15

16 Έξοδα µετακίνησης και διαµονής συνεργατών συµβούλων Υπουργών Γενικού Γραµµατέα ή Ειδικού Γραµµατέα, καλύπτονται στην περίπτωση που υπάρχει σύµβαση, που ορίζει το συγκεκριµένο πρόσωπο ως συνεργάτη του και καλύπτονται από την απόφαση του αρµόδιου Γενικού / Ειδικού Γραµµατέα εν υπάρχει όριο για την κάλυψη των εξόδων του οριζόµενου ως συµβούλου του ΓΓ/ΕΓ ή Υπουργού. εν υπάρχει περιορισµός στο ύψος των εξόδων µετακίνησης του ΓΓ/ΕΓ ή Υπουργού, εφόσον περιγράφεται σαφώς σε αντίστοιχη απόφαση µετακίνησης και τεκµηριώνεται µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. εν υπάρχει όριο στην χιλιοµετρική αποζηµίωση, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη απόφαση µετακίνησης που προσδιορίζει σαφώς τον τόπο προορισµού. εν υπάρχει όριο στο ύψος της δαπάνης για την κατηγορία των ξενοδοχείων κατά την διανυκτέρευση των στελεχών των Ε.Υ.. στο εξωτερικό. Όταν για τους µετακινούµενους εντός των ορίων της Περιφέρειας προκύπτει αναγκαιότητα χρήσης ενδιάµεσου σταθµού εκτός ορίων της Περιφέρειας, δεν θεωρείται η µετακίνησή τους εκτός έδρας Περιφέρειας. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής προσκεκληµένων- φιλοξενούµενων των Ε.Υ.. εκτός των µελών Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται εφόσον προβλέπονται σε σχετική απόφαση του/της αρµόδιου Γενικού Ειδικού Γραµµατέα. Οι αµοιβές των µελών των Οµάδων Εργασίας Επιτροπών υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις δηµοσίων επενδύσεων. Στα δικαιολογητικά της παρ. 5, απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφεροµένου για το ύψος των πρόσθετων αµοιβών του, σύµφωνα µε την επιταγή του άρθρου 104 του Συντάγµατος Στα δικαιολογητικά για την κάλυψη αµοιβών µελών επιτροπών και οµάδων εργασίας πρέπει να συµπεριλαµβάνεται (µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 5 του Π.. 4/2002) και κατάσταση δαπάνης, µε τα ονόµατα των µελών, καθώς και οι κρατήσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις δηµοσίων επενδύσεων. Σε περιπτώσεις όπου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2741/99 απαιτείται η γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να υποβάλλεται στο αρµόδιο κλιµάκιο του γα έλεγχο νοµιµότητας η οικεία σύµβαση. 16

17 ΑΡΘΡΟ 11 Παράρτηµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Ως εξοπλισµός εστίασης ορίζονται τα µαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια,ποτήρια, πιάτα, καφετιέρα, φούρνος µικροκυµάτων. Οι δαπάνες εθιµοτυπίας δεν ακολουθούν τα οριζόµενα στην απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ / Είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.. 4/ Γενικές ιευκρινήσεις απάνες (π.χ. έξοδα στάθµευσης, συντήρηση κλιµατιστικού, δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης ακινήτων, υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας) οι οποίες δεν ορίζονται σαφώς στην παρούσα εγκύκλιο και στον Οδηγό διαδικασιών και επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν είναι επιλέξιµες. Οι Κ.Υ.Α. πρέπει να αναφέρουν ρητά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις πάνω στις οποίες στηρίζονται και να υπογράφονται από το καθ ύλη αρµόδιο όργανο της διοίκησης. Σε περίπτωση υπογραφής Κ.Υ.Α. από αναρµόδιο όργανο, η ενέργεια αυτή επάγεται ακυρότητα της πράξης. Η πράξη όµως αυτή παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατα, µέχρι να ακυρωθεί από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης µετά από ένσταση παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, µπορεί να ακυρωθεί η Κ.Υ.Α. µε δικαστική απόφαση. Οι ιαχειριστικές Αρχές συνάπτουν συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρµογής του Π.. 4/2002 και δεν δεσµεύονται από άλλες συµβάσεις όµοιου περιεχοµένου, που έχουν συναφθεί από τα αρµόδια καθ ύλη όργανα της διοίκησης στα πλαίσια άλλων διατάξεων. Οι αξιολογητές του Ε.Μ.Α. δεν αποτελούν οµάδα εργασίας αλλά αποτελούν συµβουλευτική υπηρεσία στα πλαίσια της κατηγορίας ενέργειας Β.5 Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Ελέγχου (Π.. 4/2002, άρθρο 11) και ως τέτοια αντιµετωπίζεται. Άρα δεν χρειάζεται απόφαση συγκρότησης οµάδας εργασίας, παρά µόνο απόφαση του αρµόδιου Γενικού / Ειδικού Γραµµατέα µε την οποία επιλέγονται οι συγκεκριµένοι αξιολογητές Κατά την υλοποίηση Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών µέσω Αναδόχου δεν απαιτούνται τα τυχόν τιµολόγια τρίτων (υπεργολάβων) προκειµένου να υποβληθούν στις Υ..Ε., αρκούν τα τιµολόγια του Αναδόχου. 17

18 εν υπάρχει όριο ηµερών για τις µετακινήσεις του προσωπικού των Ε.Υ.. Όποτε διατίθεται µέσω των Συλλογικών Αποφάσεων πίστωση σε Ν.Π.Ι.. είναι µε µορφή επιχορήγησης. Στις «βραχυχρόνιες µισθώσεις» µεταφορικού µέσου περιλαµβάνεται και η µίσθωση ΤΑΧΙ, χωρίς ανώτατο όριο ποσού. Τα έξοδα αξιολόγησης (αµοιβή, διαµονή, µετακίνηση αξιολογητών) καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. σύµφωνα µε το Π.. 4/2002, εφόσον ρητά καθορίζονται σε σχετική απόφαση του αρµόδιου Γ.Γ. /Ε.Γ. Για την επιλογή Ξενοδοχείων σχετικά µε την διοργάνωση ηµερίδων, Επιτροπών Παρακολούθησης κ.λ.π. ακολουθούνται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 3 του Π.. 4/2002 ενέργειες. Στην περίπτωση µεταβίβασης αρµοδιότητος εκτέλεσης Τεχνικής Βοήθειας ο προβλεπόµενος έλεγχος από τις Υ..Ε. διενεργείται σύµφωνα µε το Π.. 4/2002, ανεξαρτήτως αν έχει προηγηθεί ή έπεται έλεγχος από άλλο όργανο. εν απαιτείται ο καθορισµός ανωτάτου µηνιαίου ορίου µονάδων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων ή ανακοινώσεων υπολογίζονται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρ.22 του Ν. 2362/25. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 18

19 Εσωτερική ιανοµή : 1. Γραφ. Υπουργού κ. Ν. Χριστοδουλάκη 2. Γραφ. Υφυπουργού κ. Χρ. Πάχτα 3. Γραφ. Υφυπουργού κ. Ν. Φαρµάκη 4. Γραφ. Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης ΥΠΟΙΟ κ. Κ. Θέου 5. Γραφ. Γ.Γ. ηµοσιονοµικής Πολιτικής κ. Γ. Κουσουλάκου 6. Γεν. ιεύθυνση ΑΠΠΠ & Ε 7. Γεν. ιεύθυνση ιοίκησης και ηµ. Ελέγχων 8. Προϊσταµένη της Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 9. Προϊσταµένη /νσης 26 ης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής ηµοσιολογιστικών ιατάξεων 10. Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραµµάτων 11. Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Ταµείου Συνοχής 12. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Κ.Π. Interreg 13. Προϊστάµενο /νσης ηµοσίων Επενδύσεων 14. Προϊστάµενο Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 15. Προϊστάµενο Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής» Κοινοποίηση : 1. ΜΟ Α.Ε. 2. Ελεγκτικό Συνέδριο 19

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα