ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον"

Transcript

1 ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, Λάρισα, Τηλ./ Fax: Παράρτημα Θεσσαλονίκης: Βασιλίσσης Όλγας 26, 54641, Τηλ Website:

2 H επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης των οικονομιών όλων των χωρών του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας την ιδέα της επιχειρηματικότητας στα κράτη μέλη της, ενισχύει πολλές προσπάθειες μέσα από τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που δημοσιεύει. Παρ όλες όμως τις προσπάθειες το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ασταθές σε όλη την Ευρώπη εμφανίζοντας έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξης της έρευνας στην επιχειρηματικότητα κινείται και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Το Ινστιτούτο είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική και μη Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 2005, και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα. Το Όραμα μας Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις με αυτές, την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το όραμά μας είναι ανθρωποκεντρικό και βασικό μέλημά μας είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης κυρίως σε άτομα ευπαθών ομάδων προκειμένου να βελτιώσουν την θέση τους στην κοινωνία και να ενσωματωθούν ευκολότερα σε αυτή. Επιπλέον βασικό μέλημά μας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η υποβοήθηση στην δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας.

3 Δίκτυα Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Alda (Association of the Local Democracy Agencies) Μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Μέλος του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας. Μέλος του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh Μέλος του παγκόσμιου Δικτύου Πληροφόρησης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRIN - Child Rights Information Network) Μέλος του δικτύου των ΜΚΟ "Εθελοντικό Ταμείο Ζωής", που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη της εθελοντικής αιμοδοσίας Πρωτοβουλίες Πόλεις για την ειρήνη και την Δημοκρατία στην Ευρώπη. Έργο Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Προωθώντας τη φωνή των νέων Καταγραφή της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία - Ετήσια έκθεση Έκδοση ελληνικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΩ Έκδοση αγγλικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) με τίτλο Info Exchange

4 Στόχοι Κοινωνικής Ανάπτυξης παροχή αναπτυξιακής και τεχνικής βοήθειας κυρίως σε δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενδυνάμωση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και η καταστολή των διακρίσεων, προώθηση της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού. Στόχοι Οικονομικής Ανάπτυξης η προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, υποβοήθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποβοήθηση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότητας των επιχειρήσεων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές, προγράμματα και δράσεις που τις αφορούν, ανάπτυξη δράσεων σε όλους του τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, καθώς και στο διαδίκτυο, στις νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη και προώθηση κάθε είδους επιχειρηματικών συνεργασιών. Ομάδα Στόχος Γυναίκες Άνεργοι Επιχειρηματίες - Αυτοαπασχολούμενοι Ευπαθείς ομάδες Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Περιφέρειες, ΟΤΑ Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς, Ευρύ κοινό Μέσα Υλοποίησης Συμβουλευτική, Μελέτες Έρευνες, Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

5 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Leonardo Da Vinci: EC-ASE. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας. Πιστοποίηση των άτυπων προσόντων. Πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων κατάρτισης και συμβουλευτικής των ατόμων (ιδιαίτερα των γυναικών) που απασχολούνται σε δομές συμβουλευτικής και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας Leonardo Da Vinci: EMC_pro. Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Εμπειρία Μάρκετινγκ: Πιστοποίηση των άτυπων προσόντων στο πεδίο του Μάρκετινγκ Η ανάπτυξη ενός πιστοποιημένου συστήματος για τους επαγγελματίες του Μάρκετινγκ προκειμένου να αξιολογείται και να επικυρώνεται η άτυπη μάθηση που αποκτιέται από την επαγγελματική εμπειρία. INTERACT: Financial Management of Interreg Project (FIMIP) Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος FIMIP. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ διενεργεί τις παρακάτω δραστηριότητες: Παρακολούθηση αξιολόγηση τεχνικές συμβουλές στο project management έργου Συμβολή στην ανάπτυξη, τεκμηρίωση και αξιολόγηση του ερωτηματολογίου Τεκμηρίωση μεθοδολογίας δειγματοληψίας την οποία θα διεξάγει η ΑΜΘ ως εταίρος Συμβολή στην υλοποίηση της έρευνας πεδίου Στατιστική ανάλυση, αξιολόγηση και συγγραφή της αναφοράς με βάση τα ερωτηματολόγια της ΑΜΘ Συμβολή στην ανάπτυξη του Toolkit και του οδηγού καλών πρακτικών Συμμετοχή στη συγγραφή του τελικού παραδοτέου Συμμετοχή και παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών συμβουλών στα πλαίσια των συναντήσεων του έργου

6 Εθνικά Προγράμματα ΘΕΜΙΔΑ: Δίκτυο προώθησης ισότητας μέσα από τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου Αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης και στην άμβλυνση των διαφορών που εμφανίζουν τα δύο Φύλα στο Δήμο Καλλιθέας. Προβλέπει την δημιουργία δομής στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών και τη σύσταση πυρήνων εθελοντών εμψυχωτών της τοπικής κοινωνίας και της ισότητας. ΝΕΟΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Συμμαχία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης Υλοποιείται στον νομό Λάρισας και στοχεύει στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το πρώτο μέρος του έργου στοχεύει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος του έργου μια ομάδα εθελοντών μαθητών μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση θα υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, προκειμένου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση». ΙΣΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δίκτυο Στήριξης Γυναικών. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Ενεργοποίηση Εθελοντών Πρόκειται για την υλοποίηση πέντε σχεδίων δράσης στους δήμους Λάρισας, Αντιχασίων, Μελιβοίας, Γόννων και Μ. Παναγιάς (Χαλκιδική). Τα σχέδια δράσης αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και στην άμβλυνση των διαφορών που εμφανίζουν τα δύο Φύλα. Περιλαμβάνουν την δημιουργία δομής στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών και τη συμβολή για τη σύσταση πυρήνων εθελοντών εμψυχωτών της τοπικής κοινωνίας και της ισότητας. Αξιολόγηση των Ενεργειών Δικτύωσης του Σχεδίου ΙΣΤΟΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για Ανέργους και Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες

7 Εθνικά Προγράμματα (συνέχεια) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του προγράμματος ως προς την ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα οι στόχοι της αξιολόγησης είναι: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δικτύωσης που υλοποιήθηκε από τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο Η διερεύνηση των λόγων μη ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσα από την καταγραφή των αιτιών που αναφέρουν οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνθηκαν. Η διερεύνηση του ελλείμματος δεξιοτήτων που παρουσιάζουν οι ωφελούμενοι ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση των κρίσιμων έργων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση ενταγμένων (ή προς ένταξη) έργων τόσο σε ότι αφορά τη διάσταση της διοικητικής διαδικασίας όσο και τη διάσταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Διερεύνηση των εμποδίων ανάπτυξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο Διερεύνηση της σχέσης του Φύλου με την επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο και ειδικότερα η διάγνωση των παραγόντων που εμποδίζουν ή και αποτρέπουν τις γυναίκες από την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο και η διατύπωση προτάσεων προς την Πολιτεία για τους τρόπους άρσης αυτών των περιορισμών. Ενέργειες δικτύωσης συνεργασίας του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ) Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ διενεργεί τις παρακάτω δραστηριότητες:

8 Εθνικά Προγράμματα (συνέχεια) Ηλεκτρονική δικτύωση με αντίστοιχους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού. Λειτουργία ηλεκτρονικού forum συζήτησης Έκδοση δίμηνης ηλεκτρονικής εφημερίδας Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας Συντονισμός Εθνικού Θεματικού Δικτύου «ΤΥΡΤΑΙΟΣ Δίκτυα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών Επιχειρησιακή στρατηγική, παροχή υποστήριξης των (business mentoring) συμμετεχόντων στο εργαστήριο δίκτυο. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών στην «Ανάπτυξη και Παρακολούθηση του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου».

9 Μελέτες ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-Διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και των ευκαιριών που προσφέρονται για γυναικεία επιχειρηματική δραστηριοποίηση Το έργο υλοποιήθηκε από το ΚΕΣΥΠ Λάρισας, το ΓΡΑΣΕΠ Αγιάς, Πλατυκάμπου, Συκουρίου και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ και των ενεργειών για την αναβάθμιση των ΚΕ- ΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ και ίδρυση νέων. Το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ στο πλαίσιο του έργου εκπόνησε: μελέτη βασισμένη σε ερωτηματολόγια για την «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» και έρευνα με θέμα «Τα Εμπόδια της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» Καταγραφή των απόψεων του επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις του με το αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων και διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης Η έρευνα αναλύεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο αφορά την έρευνα που εκπονήθηκε στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, το δεύτερο τμήμα αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν από το επιβατικό κοινό και τέλος το τρίτο τμήμα της μελέτης περιγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας από τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν το αστικό λεωφορείο. Καταγραφή των Προβλημάτων και των Αναγκών Κατάρτισης των Επαγγελματοβιοτεχνών του Νομού Λάρισας Η έρευνα αφορά στην καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματοβιοτεχνών του νομού Λάρισας. «Διερεύνηση της Επαγγελματικής Πορείας των Γυναικών που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική διαδικασία» Ενδιάμεση αξιολόγηση για τον νομό Λάρισας, Η διάγνωση της επαγγελματικής πορείας των γυναικών, του αριθμού των εργασιών που έχουν αλλάξει έως σήμε-

10 Μελέτες (συνέχεια) ρα, το διάστημα της ανεργίας, οι τρόποι και το αντικείμενο αναζήτησης εργασίας, τα βασικά κριτήρια εύρεσης εργασίας, ο τρόπος επιλογής των εργαζομένων γυναικών στη θέση που σήμερα απασχολούνται όπως και το αντικείμενο εργασίας τους, τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας με τις σπουδές τους και τους τρόπους πληροφόρησης για τη θέση εργασίας. Μέτρο 5.3: «Ολοκληρωμένες Παραβάσεις υπέρ των Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελτική Κατάρτιση» «Διάγνωση επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία» Ενδιάμεση αξιολόγηση για τον νομό Λάρισας, Η διάγνωση του επιπέδου του επιχειρηματικού πνεύματος των ωφελουμένων, τα εμπόδια που συνάντησαν στην έναρξη της επιχειρηματικής τους διαδρομής, την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση και κυρίως εάν η επιχειρηματική τους κίνηση ήταν απόρροια μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας που εντόπισαν ή οδηγήθηκαν εκεί από ανάγκη. Μέτρο 5.3: «Ολοκληρωμένες Παραβάσεις υπέρ των Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελτική Κατάρτιση» «Διερεύνηση της Επαγγελματικής Πορείας και των Επιχειρηματικών Προβλημάτων των Γυναικών που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική διαδικασία» Τελική αξιολόγηση για την περιφέρεια Θεσσαλίας, Μέτρο 5.3: «Ολοκληρωμένες Παραβάσεις υπέρ των Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελτική Κατάρτιση»

11 Ιουστινιανού 3, Λάρισα, Τηλ./ Fax: Website:

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ.Κ.Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης : 1.συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 2.προετοίμασε ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα