Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»"

Transcript

1 Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Συμπεράσματα των μελετών και διαβούλευσης για τη στόχευση της καινοτομίας στην ΠΚΜ» Σταύρος Μαντζανάκης

2 Έξυπνη εξειδίκευση Στοιχεία Περιφέρειας Ερωτήσεις - Συζήτηση

3 Έξυπνη Εξειδίκευση: RIS 3 RIS 3 = Research and Innovation Smart Specialization Strategy. Υποχρέωση Εθνική και όλων των Περιφερειών

4 Προκλήσεις - Προβλήματα

5 Σήμερα: (%) παγκόσμιου ΑΕΠ 2000 & 2010

6 Πρόκληση 1 η : Ανταγωνιστικότητα ΕΕ Οι 2000 μεγαλύτερες Επιχειρήσεις Παγκοσμίως βάση πωλήσεων, κερδών, Ενεργητικού και Χρηματιστηριακής Αξίας. Πηγή Forbes, 2013

7 Πρόκληση 1 η : Ανταγωνιστικότητα ΕΕ Οι μεγαλύτερες Τεχνολογικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως βάση πωλήσεων, κερδών, Ενεργητικού και Χρηματιστηριακής Αξίας. Πηγή Forbes, 2013

8 Πρόκληση 2 : Η Ανεργία στην ΕΕ 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% Η.Π.Α Ε.Ε ΚΙΝΑ 2.0% 0.0%

9 Πρόβλημα 1. ΑΞΕ παγκοσμίως ,

10 Οι 20 χώρες με το μεγαλύτερο ποσό υποδοχής ΑΞΕ 2012 (2011) $ δισ εκ

11 Πρόβλημα 2. μικρό % και κατακερματισμός των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις σε R&D

12 R&D in EU ICT vs. several countries

13 Λύση : Έμφαση σε Έρευνα και Καινοτομία Εργαλείο Στρατηγικής = Έξυπνη Εξειδίκευση

14 Τι είναι Έξυπνη Εξειδίκευση

15 Έξυπνη Εξειδίκευση Ενδογενής Στρατηγική (place based) Δυνάμεις περιοχής, Δυνατότητες για καινοτομία & Αδυναμίες που απαιτούν λύσεις «από κάτω προς τα πάνω» «Επιχειρηματική ανακάλυψη» Δυναμικοί /νέοι επιχειρηματίες (αγορά + γνώση) Εξωστρέφεια Να μην ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό Πχ Χρήση υπάρχουσας γνώσης!

16 Έξυπνη Εξειδίκευση Στρατηγικές προτεραιότητες Περίοδος ανεπαρκών πόρων Ανάπτυξη κρίσιμης μάζας Έμφαση όχι απαραίτητα σε κλάδο άλλα στα σημεία διεπαφής κλάδων, ή σε μέρη αλυσίδας αξίας

17 Example 1: Navarra, Spain VISION «improve regional GDP per capita, human development and environmental sustainability levels by 2030» to lead the regional structural transition from an industrybased to a knowledge-based economy. Niche sectors, Bio-medicine & medical appliances

18 Example 2: Flanders, Belgium Vision: By 2020 Flanders aims to rank among the top five knowledge-intensive regions in Europe This focuses on value chains, economic clusters, open innovation and grand projects, which are selective investments in futureoriented domains with a high innovation and growth potential and large societal impact.

19 Έξυπνη Εξειδίκευση με λίγα λόγια Σημερινές ή μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας Λύσεις & Ιδέες από την Καινοτομία (όχι απαραίτητα από την Έρευνα ) Βελτίωση διαδικασιών ή/ και μείωση κόστους ή / και Νέες υπηρεσίες + προϊόντα Νέο Οικονομικό μοντέλο Μετασχηματισμός Θέσεις εργασίας Στρατηγική μάζα Εξωστρέφεια ή τουλάχιστον αντικατάσταση εισαγωγών υπεραξία - ανταγωνιστικότητα

20 Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

21 Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Βασικά Χαρακτηριστικά Μια μεγάλη Περιφέρεια («Μια μικρή Ελλάδα») Με σχετικά υψηλό % πρωτογενούς τομέα Υπηρεσίες = 80% ΑΠΑ της περιφέρειας Τουρισμός, Εμπόριο, Κατασκευές, Εκπαίδευση, Υγεία, κ.α. Μεταποίηση : μεσαίου & χαμηλού τεχνολογικού προφίλ

22 2 Δείκτες Έξυπνης Εξειδίκευσης - Καινοτομίας

23 Δείκτης 1. κατά κεφαλή πτυχιούχοι τριτοβάθμιας μ.ο. ΠΚΜ μ.ο Ελλάδα μ.ο. EU 28 ισχυρά στοιχεία Καλές επιδόσεις στα Προγράμματα έρευνας Νησίδες αριστείας σε δημόσιους κυρίως ερευνητικούς φορείς Πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις (πάνω από το Μ.Ο. της ΕΕ), αν και με σχετικά χαμηλότερους δείκτες αναφορών.

24 Δείκτης 2. κατά κεφαλή δαπάνες για Ε&Α ΠΚΜ :εθνική κατάταξη σύνολο (αύξηση κατά 52.9% των δαπανών στον τομέα της Κυβέρνησης) ΠΚΜ :εθνική κατάταξη επιχειρήσεις (πίσω από την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα) Σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους : Πολύ Χαμηλά

25 Κενά στο οικοσύστημα της Τριπλής Έλικας Δομές που ακολουθούν τον κύκλο ζωής των επιδοτήσεωνπρογραμμάτων Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υλοποίηση?? Εργαλεία Χρηματοδότησης?

26 Τάσεις /αβεβαιότητες που πιθανόν να μας επηρεάσουν την επόμενη δεκαετία mobile internet/έξυπνες συσκευές Multipolar World Κατεύθυνση? Συστημικοί Κίνδυνοι! Πορεία Ευρωζώνης Αφρική: Το επόμενο επενδυτικό γήπεδο? Πολιτική Σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή Γήρανση Πληθυσμού Πιθανοί φυσικοί κίνδυνοι

27 Εθνική Προσέγγιση ΓΓΕΤ : Για πρώτη φορά στην χώρα καταρτίζεται Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ, μέσα από συμμετοχική διαδικασία Φορέων, Περιφερειών, Επιχειρήσεων, Ειδικών, Κοινωνίας

28 Δυνάμεις S1 Στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση της ΠΚΜ στην Ν.Α. Ευρώπη S2 Σημαντικός σε μέγεθος και παράδοση πρωτογενής τομέας / ύπαρξη προϊόντων υψηλής αξίας S3 Μεταποιητική βάση με μεγάλη παράδοση, συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στους κλάδους τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και δομικών υλικών. S4 Μεγάλη συγκέντρωση τουριστικού δυναμικού με ποικιλία στις προσφερόμενες μορφές τουρισμού S5 Αξιόλογες υποδομές και δίκτυα μεταφορών, ενέργειας. S6 Στροφή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε εξωστρεφείς δράσεις S7 Συγκέντρωση πολιτιστικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με υποδομές εκπαίδευσης S8 Μικρό αλλά δυναμικό οικοσύστημα έντασης γνώσης στο μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης S9 Ευρύτητα ενεργών επιστημονικών πεδίων, ενδείξεις για εμπεδωμένη κρίσιμη μάζα στα κυριότερα εξ' αυτών. S10 Άριστες, ερευνητικές ομάδες σε ερευνητικά κέντρα πχ ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ S11 Σημαντικές επιδόσεις σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. S12 Ενδείξεις ότι η Θεσσαλονίκη ως περιφερειακός κόμβος R&D μοχλεύει δυνάμεις από γειτονικές περιφέρειες. S13 Αρκετές νέες (ίδρυση>2011) επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ. (μη κλασσικές εφαρμογές) S14 Η Θεσσαλονίκη είναι σε θέση να αποτελέσει ιδανικό περιβάλλον "ανοικτής καινοτομίας".

29 Αδυναμίες W1 Ανισομερής ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων. W2 Φαινόμενα στασιμότητας και αδράνειας στους βασικούς δείκτες παραγωγικότητας και εξειδίκευσης στους μεταποιητικούς κλάδους της Περιφέρειας. W3 Οικονομία εντάσεως εργασίας και μέσης/χαμηλής τεχνολογικής έντασης. W4 Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους δείκτες τεχνολογικής ετοιμότητας και αγοράς εργασίας (με βάση το RCI Report). W5 Παρά το σημαντικό τουριστικό δυναμικό, οι επιδόσεις του τομέα ως προς την προστιθέμενη αξία του τουριστικού προϊόντος παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. W6 Ανεπαρκές brandname στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. W7 Χαμηλές επιδόσεις με ευρωπαϊκά δεδομένα όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας. W8 Έλλειψη σαφούς ιδρυματικής ερευνητικής στρατηγικής και πολιτικών για διεπιστημονική έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας. W9 Περιορισμένος αριθμός ερευνητικών συνεργασιών με ιδρύματα παγκόσμιου κύρους. W10 Συγκριτικά με άλλες γεωγραφικές περιφέρειες υπάρχει χαμηλότερη ένταση επενδύσεων σε ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ. W11 Από την Περιφέρεια απουσιάζουν σημαντικοί παίκτες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. W12 Παρατηρείται υστέρηση ευρυζωνικών υποδομών σε σχέση με τους στόχους του 2020.

30 Ευκαιρίες O1 O2 O3 O4 Ο5 Ο6 Ο7 Ο8 O9 Θετικές τάσεις ως προς την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Διαρκής ανάπτυξη ζήτησης τουριστικών προϊόντων ειδικών μορφών τουρισμού. Κίνητρα της νέας ΚΑΠ για ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης, βελτίωσης υποδομών κλπ. Αυξητικές τάσεις για τις εξαγωγές σε συγκεκριμένες αγορές. Δυνατότητα μετασχηματισμού του παραδοσιακού κλάδου της ένδυσης. Η στροφή σε δομικά υλικά με περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές. H αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για εξοικονόμησης ενέργειας, και ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η ανάπτυξη της οικολογικής αγοράς προϊόντων, οι ενισχυμένοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αύξηση κινητικότητας των νέων για σπουδές εκτός των κλασικών εκπαιδευτικών κόμβων. O10 Η προώθηση της Θεσσαλονίκης ως κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. O11 Η δυνατότητα χρηματοδότησης άριστων ερευνητικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. O12 O13 Αξιοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε κρίσιμους τομείς. Ο κλάδος των ΤΠΕ παρουσιάζεται πιο ανθεκτικός στην κρίση, συνεπώς είναι σε πλεονεκτικότερη θέση για να επενδύσει σε Ε&Α.

31 Απειλές T1 Δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, αστάθεια, αδύναμη ζήτηση και επενδύσεις. T2 Περαιτέρω μείωση επιδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα λόγω της νέας ΚΑΠ. T3 T4 T5 T6 Αρνητικό περιβάλλον προώθησης της επιχειρηματικότητας (νομοθεσία, γραφειοκρατία, φορολόγηση, πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση). Η τάση για σταδιακή μετάβαση σε καθεστώς χρηματοδότησης της έρευνας με βάση την αριστεία θέτει σε κίνδυνο σημαντικό ποσοστό της ερευνητικής χρηματοδότησης προς τα μικρότερα ιδρύματα που είναι προσανατολισμένα προς την εκπαίδευση. Το μακρο-οικονομικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο σημαντικό ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης της έρευνας. Φυγή αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού εξαιτίας της υψηλής ανεργίας στις νέες ηλικίες. T7 T8 Ανταγωνισμός από άλλες Ευρωπαϊκές & Γειτομικές Περιφέρειες με τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά περιορίζει ως έναν βαθμό τις ευκαιρίες διαφοροποίησης της ΠΚΜ. Η χρηματοδότηση δράσεων Ε&ΤΑ απαιτεί διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων αντίστοιχα (μηχανισμός μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων).

32 Όραμα Στρατηγικό Όραμα Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2025 Το Όραμα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έως το έτος 2025 να καταστεί Κόμβος Καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της διατήρησης και ενδυνάμωσης του σημαντικού Ανθρώπινου Κεφαλαίου της με ικανά προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την εμβάθυνση της συνεργασίας του χώρου της Γνώσης με την Επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτομικού περιβάλλοντος με στόχο τη έξοδο από την κρίση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βάση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

33 Ειδικές Στρατηγικές ΕΣ1 - ΕΣ2 - ΕΣ3 - ΕΣ4 - ΕΣ5 - Κοινή Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Προσέγγιση RIS3 και στοχευμένες συνεργασίες μεταξύ των μελών της τριπλής έλικας Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίαςγνώση βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς Έμφαση στους στρατηγικούς κλάδους εξειδίκευσης, αξιοποίηση των Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies /KETs) και ανάπτυξη στρατηγικής εξωστρέφειας Δημιουργία και Πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης στην Αλυσίδα καινοτομίας Δημιουργία Στρατηγικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή χρηματοδοτικών φορέων και με στόχο την ομαλή χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων & δημιουργία κουλτούρας συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, προσπάθεια μόχλευσης ιδιωτικών πόρων

34 Εξειδίκευση ΤΟΜΕΊΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΈΣ Α) ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ Β) ΤΟΜΈΑΣ ΥΛΙΚΏΝ Γ) ΤΟΜΈΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑΣ & ΈΝΔΥΣΗΣ Δ) ΤΟΜΈΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΤΟΜΕΊΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ + SCIENCE, KEY ENABLING TECHNOLOGIES Α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Δ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

35 Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

36 Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Engagement) Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement) ήταν/θα είναι σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό και τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων για τις προτεραιότητες και την υλοποίηση. Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μέρων αποτελεί μία ουσιώδη διαδικασία με τελικό σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών συνεργασιών και κοινής ηγεσίας, προκειμένου να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις. Η στρατηγική κατά RIS3 μπορεί να αποτελέσει τη βάση.

37 Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Engagement) Για το σκοπό αυτό και την προετοιμασία για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΠΚΜ δημιουργηθήκαν οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) με σαφή εστίαση στις θεματικές προτεραιότητες που υπάρχουν, με σκοπό να: Συμμετέχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης. Επαυξήσουν την κατανόηση σχετικά με τη δυναμική της περιοχής. Αξιολογήσουν την στόχευση και επικυρώσουν τη διαδικασία. Παρέχουν γνώσεις και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

38 Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Engagement) Η δομή & σύνθεση των θεματικών ομάδων επελέγη με τρόπο που να διασφαλίζει την μέγιστη εκπροσώπηση & αντιπροσωπευτικότητα με παράλληλη διατήρηση της αποτελεσματικότητας. Τον Μάιο και Ιούνιο του 2013 το Δίκτυο και οι επιμέρους θεματικές οργάνωσαν σειρά συναντήσεων με στόχο την ενημέρωση και καταγραφή των προτάσεων των φορέων γύρων από τα ζητήματα που θέτει η ατζέντα του RIS3. Τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής συμβούλου εμπειρογνωμοσύνης RIS3 ο οποίος θα συνδράμει την ΠΚΜ στην συγγραφή της στρατηγικής RIS3 καθώς και την εξειδίκευση των σχετικών δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την Περίοδο

39 Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Engagement) Τον Νοέμβριο του 2013 παρήχθησαν κείμενα βάσης και τέθηκαν σε ανοικτή διαβούλευση μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της ΕΔΑ-ΠΚΜ με στόχο την αποτύπωση των θέσεων των φορέων. Στις αρχές Ιανουαρίου 2014 παρήχθη η ανάλυση SWOT. Η ανάλυση αυτή καθώς και οι προτάσεις των φορέων αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της στρατηγικής. Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης, η συνδρομή των φορέων ήταν καθοριστική τόσο στην αποτύπωση και επικύρωση των αλυσίδων αξίας στους τομείς πρωταθλητές της ΠΚΜ όσο και για τον προσδιορισμό των τμημάτων των αλυσίδων αυτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού με χρήση καινοτομίας και μπορούν να προσδώσουν αξία στο σύνολο της αλυσίδας.

40 Αδυναμίες, Προβλήματα, Δυσκολίες Κατάρτιση Στρατηγικής χωρίς να γνωρίζουμε τους πόρους Μη συσχετισμός RIS προϋπολογισμός Περιορισμένος χρόνος Έναρξη ομάδων εργασίας χωρίς υποστήριξη αλλαγές στον τρόπο εργασίας Ανώριμη η περιοχή? Οργάνωση Διαχείριση Κουλτούρα Στρατηγικής

41 Θετικά Σημεία Κάποιοι φορείς - συγκεκριμένα άτομα γνωρίζουν την συνολική κατάσταση και θέλουν να συνεισφέρουν Η ΕΔΑ παρόλο του ότι δεν είναι θεσμικά ο φορέας άσκησης σχεδιασμού θεώρησε την RIS3 σημαντική: Μόνιμο στέλεχος παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες Η ομάδα έργου είχε συνοχή και καλή λειτουργία

42 ΟΡΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2025 ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SMART SPECIALIAZATION (RIS3) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (ΕΣ#) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΣ1: Κοινή Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Προσέγγιση RIS3 και στοχευμένες συνεργασίες μεταξύ των μελών της τριπλής έλικας ΕΣ2: Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας- γνώση βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς ΕΣ3: Έμφαση στους στρατηγικούς κλάδους εξειδίκευσης, αξιοποίηση/kets και ανάπτυξη στρατηγικής εξωστρέφειας ΕΣ4: Δημιουργία και Πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης στην Αλυσίδα καινοτομίας ΕΣ5: Στρατηγική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων, την ανάπτυξη συνεργειών και τη μόχλευσης ιδιωτικών πόρων Στόχοι Δημιουργία στρατηγικής μάζας συνεργασιών και δράσεων καινοτομίας Μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά μέσω χρηματοδοτικά ολοκληρωμένων προτάσεων Άνοιγμα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην αγορά Διατήρηση δυναμικού, μείωση brain drain, προσέλκυση νέου δυναμικού Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου με εμπειρία και τεχνογνωσία στη διεπαφή των επιχειρήσεων με την έρευνα Δικτύωση των ερευνητικών εργαστηριών που ασχολούνται με τις ΚΕΤ s Υποστήριξη δημιουργίας ζήτησης σε τομείς εξειδίκευσης με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογικών λύσεων από τις επιχειρήσεις της περιοχής Δημιουργία γεφυρών - δικτύων με συνεργασίες για προσέλκυση ιδεών, κεφαλαίων, και τεχνογνωσίας Σταδιακή Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού συστήματος υποστήριξης καινοτομίας: Πιστοποίηση & branding Συστήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης Καινοτομίας Ομαλή χρηματοδότηση στρατηγικής μάζας καινοτόμων έργων Διασύνδεση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων μέσω της δημιουργίας συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο περιφέρειας Ενδεικτική τυπολογία Δράσεων Περιφερειακά fora εντοπισμού αναπτυξιακών προοπτικών Υποστήριξη της διασύνδεσης με διεθνή δίκτυα παραγωγής Δημιουργία κέντρων γνώσης σε παραδοσιακούς τομείς Cluster με καινοτομική προοπτική Προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας Κίνητρα, υποστήριξη και χρηματοδότησης έρευνας Βραβεία καινοτομίας Δίκτυα και πόλοι έρευνας Κουπόνια καινοτομίας Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις Υποστήριξη της δημιουργικότητας και του σχεδιασμού Πόλοι Ανταγωνιστικότητας Δημιουργία νέων ερευνητικών και τεχνολογικών cluster Δημιουργία ή/και προβολή υπαρχουσών καλών πρακτικών, ώστε να αποτελέσουν φάρους προσέλκυσης Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προσέλκυσης ταλαντούχων φοιτητών με έμφαση στην εξειδίκευση προσωπικού σε εφαρμοσμένες γνώσης καινοτομίας Προγράμματα κινητικότητας ερευνητών σε επιχειρήσεις και προσέλκυσης ταλαντούχων σπουδαστών Βραβεία καινοτομίας Διδακτορικές εργασίες στην βιομηχανία Δράσεις δια βίου εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις - Εκπαίδευση εργαζομένων με χαμηλά επίπεδα δεξιότητας και ανέργων Κίνητρα στι ς επιχειρήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευμένου προσωπικού Υποστήριξη της ζήτησης για καινοτομία μέσω δράσεων όπως τα κουπόνια καινοτομίας Cluster με καινοτομική προοπτική Υποστήριξη ερευνητικών έργων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας Κίνητρα, υποστήριξη και χρηματοδότησης έρευνας Βραβεία καινοτομίας Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις Διδακτορικές εργασίες στην βιομηχανία - Τοποθέτηση φοιτητών και ερευνητών στις επιχειρήσεις Περιφερειακά fora εντοπισμού αναπτυξιακών προοπτικών σε αγορές με υψηλή προστιθέμενη αξία Δημιουργία κέντρων γνώσης σε παραδοσιακούς τομείς Διασύνδεση των μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με ευρύτερα δίκτυα Προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. διασύνδεση με εμπορικούς και εξαγωγικούς φορείς Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και σχετικά προγράμματα Διαμεσολαβητές τεχνολογίας Θερμοκοιτίδες καινοτομικών επιχειρήσεων Υποστήριξη start- up επιχειρήσεων Υπηρεσίες καινοτομίας (επιχειρηματικής υποστήριξης και καθοδήγησης) Συγκριτική αξιολόγηση της Καινοτομίας (benchmarking) Υποστήριξη της δημιουργικότητας και του σχεδιασμού Cluster με καινοτομική προοπτική Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) για την Καινοτομία Θερμοκοιτίδες, accelarators, προθερμοκοιτίδες Δίκτυα Business Angel (Επιχειρηματικών Αγγέλων) Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (VentureCapital), Κεφάλαια σποράς (seed, start), κ.τλ. Δάνεια με εγγυήσεις

43 Σας ευχαριστώ Σταύρος Μαντζανάκης

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/14-07-2014 Αριθμ. Απόφασης : 153/2014 ΘΕΜΑ 4o. «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Έγκριση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτελειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α. Θεματική Ομάδα - Αγροτικός τομέας 1 Κύρια Συμπεράσματα Αρνητική (ή σταθερή) εξέλιξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερα προβλήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Έρευνα - Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δώρα Φαρμάκη, Τμήμα Α Προγραμματισμού 1 To συγκεκριμένο κείμενο είναι ακόμη σε πρωτόλεια μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα