Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr"

Transcript

1 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - Αθηνά Λαγού - Χρήστος Π. Σκρουµάς - Ανδρέας Ν. Καραλής - Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Προειδοποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στην ανάλυση αυτή είναι προϊόντα του Τµήµατος Μελετών & Αναλύσεως της MERIT ΑΧΕΠΕΥ. εν αποτελούν ούτε φιλοδοξούν να εκληφθούν ως προτάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση µετοχών στο Χ.Α.Α. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση προέρχεται από πηγές οι οποίες είναι δηµοσιοποιηµένες και κατά τη γνώµη της MERIT ΑΧΕΠΕΥ θεωρούνται αξιόπιστες.

2 Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Τρόφιµα Άποψη Merit ΑΧΕΠΕΥ: Αγορά Αλλαντικά/Τυροκοµικά/Κρέας-Κρεατοσκευάσµατα/Ελαιουργικά/Catering Tιµή Στόχος: 5 Συµµετοχή σε είκτες: N/A ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! Market Leader εγχώριας αγοράς αλλαντικών µερίδιο >22%.! Μερίδιο 50% στις αλυσίδες supermarket.! Μερίδιο >28% σε µπέικον & γαλοπούλα.! 1998: Είσοδος στα τυροκοµικά Μερίδιο 2001: 2% επί αγοράς 1δις.! 1999: Είσοδος στο κρέας Μερίδιο2001: 1% επί αγοράς 440εκ.! Ηγετική θέση στην Κυπριακή λιανική αγορά αλλαντικών ( 50εκ.). Μερίδιο >50%.! 10+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 3ετίας.! 20+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση προ φόρων κερδοφορίας 3ετίας.! 5+% προβλεπόµενος ετήσιος ρυθµός αύξησης διανεµόµενου µερίσµατος. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΗΠΑ-Ε.Ε.) Στοιχεία Μετοχής Τιµή: 4,00 Υψηλό 52 εβδοµάδων: 4,38 (-8,6%) Υψηλό 2002: 4,26 (-6,1%) Χαµηλό 52 εβδοµάδων: 2,38 (+68,1%) Χαµηλό 2002: 3,26 (+22,7%) Μεταβολή από 29/12/2001: 15,6% Αριθµός Μετοχών: (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (εκ. ): 80,92 Βασικοί Μέτοχοι: 58% Free float: 42% Θεσµικοί Επενδυτές: 14% G/PE 02: premium (+577%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. GROWTH 02: premium (+525%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/E 02: discount (-7,7%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/S 02: premium (+24,5%) κατά ΝΙΚΑΣ. P/BV 02: discount (-43,4%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. DIV YLD 02: premium (+167,1%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. Τεχνική Εικόνα & Χαρακτηριστικά Βραχυχρόνια Τάση: Ανοδική Μεσοχρόνια Τάση: Πλευρική Μακροχρόνια Τάση: Πτωτική Trading Range µεταξύ 3,9-4,4 Στηρίξεις: 3,9-3,5 Αντιστάσεις: 4,4-5,5 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Η Εικόνα της Εταιρείας σελ Επώνυµα Προϊόντα Πέραν των Αλλαντικών σελ Παραγωγικές Εγκαταστάσεις σελ Εκτεταµένο ίκτυο ιανοµής σελ Πελάτες σελ Εξωστρέφεια σελ 8 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών-Core Business σελ Οµαλοποίηση της Αγοράς Κρέατος- Βελτίωση των Περιθωρίων Κέρδους σελ Ανάπτυξη του Οµίλου σε Νέες Αγορές σελ Επενδύσεις Οµίλου την επόµενη 5ετία ( ) σελ Εφαρµογή ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων (IAS) σελ Αποτίµηση της Εταιρείας σελ Συγκριτική Αποτίµηση µε Εταιρείες Οµοειδούς Αντικειµένου του Εξωτερικού σελ Αποτίµηση µε Dividend Discount Models σελ Stable Growth DDM σελ Stage Dividend Discount Model σελ 19 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 2

4 ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Μερίδια των Κλάδων Τροφίµων του Οµίλου σελ 5 3. Εξαγορές σελ 5 4. Brand Names νέων Κλάδων σελ 6 5. Μερίδια Πελατών στον Κύκλο Εργασιών το 2001 σελ 8 6. Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστών µε βάση το Κύκλο Εργασιών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των δραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ Μικτό Περιθώριο Κέρδους ανά ραστηριότητα σελ Συγκριτική Αποτίµηση (ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗ) σελ Υποθέσεις Εργασίας για το Stable Growth DDM σελ Τιµές Στόχοι σε σχέση µε Ρυθµό Ανάπτυξης σελ Υποθέσεις Εργασίας για το 2-Stage Dividend Discount Model σελ 19 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Παραγωγικές Εγκαταστάσεις του Οµίλου σελ 7 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών σελ Κατανοµή της Αγοράς Αλλαντικών ανά Προϊόν σελ Μερίδια της ΝΙΚΑΣ στην Αγορά Αλλαντικών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των ραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ ιάρθρωση του Κόστους Πωληθέντων των Αλλαντικών σελ Η τιµή της Μετοχής σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης σελ Η οµή του Οµίλου σελ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ισολογισµός της ΝΙΚΑΣ σελ 21 Αποτελέσµατα Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 22 Common Size Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 23 Common Size Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 24 Trend Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 25 Trend Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 26 Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 27 Common Size Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 28 Trend Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 29 Τεχνική Ανάλυση της Μετοχής σελ 30 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 3

5 1. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Θεσµικοί Επενδυτές 14% Free Float 26% ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Παναγιώτης Νίκας 51% Η Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι οικογενειακού χαρακτήρα εταιρεία µε το µεγαλύτερο ποσοστό των µετοχών της να κατέχουν τα µέλη της οικογένειας ΝΙΚΑ. Αναλυτικότερα οι βασικοί µέτοχοι των µετοχών είναι οι εξής: 1) Παναγιώτης Νίκας (51,1%), 2) Γεώργιος Νίκας (6,3%). Το υπόλοιπο 14% κατέχουν οι θεσµικοί επενδυτές και το 25,6% το ευρύ επενδυτικό κοινό (8.000 µέτοχοι περίπου). Ίδιες Μετοχές 3% Γεώργιος Νίκας 6% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής (%) Παναγιώτης Νίκας ,1 Γεώργιος Νίκας ,3 Ίδιες Μετοχές ,9 Θεσµικοί Επενδυτές ,0 Free Float ,6 ΣΥΝΟΛΟ MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 4

6 2. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ηγετική θέση µε µερίδιο 22% στα αλλαντικά και 50% στις µεγάλες αλυσίδες supermarket Επέκταση σε νέους κλάδους τροφίµων. Άνω του 18% και 21% στο τζίρο και στα κέρδη την τελευταία 5ετία. Η ΝΙΚΑΣ, πρωτοπόρος στο χώρο των αλλαντικών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το Με κύριους άξονες ανάπτυξης τις συνεχείς επενδύσεις ( 11εκ. τη 4ετία ) εκ των οποίων 8εκ. αφορούν εξαγορές, η ΝΙΚΑΣ µετατράπηκε σ ένα πολύ δυναµικό όµιλο, µε ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών (µέγεθος ελληνικής αγοράς: 323,3εκ., εκτιµώµενος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης: 4% έως 5%). Έτσι λοιπόν σήµερα κατέχει το 22% της αγοράς των αλλαντικών ενώ σε συγκεκριµένα προϊόντα όπως είναι η γαλοπούλα και το µπέικον, υπερβαίνει και το 30% της αγοράς. Σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 50% ανέρχεται το µερίδιο του οµίλου στις µεγάλες αλυσίδες supermarket. H ΝΙΚΑΣ εκτός του παραδοσιακού αντικειµένου εργασιών της παραγωγής αλλαντικών (64,4% του κύκλου εργασιών το 2001), έχει επεκταθεί και σε άλλους κλάδους τροφίµων όπως είναι ο κλάδος των τυροκοµικών (15,8% του κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος του νωπού κρέατος (16,5% κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος της ελαιουργίας (2% κύκλου εργασιών το 2001) ενώ πρόσφατα εισήλθε και στο catering. Η είσοδος της εταιρείας στους εν λόγω κλάδους επετεύχθη µέσω εξαγορών που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια. Με την παραπάνω στρατηγική η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει έναν ισχυρότατο διαφοροποιηµένο (diversified) όµιλο και παράλληλα να εξασφαλίσει µέσους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης την τελευταία 5ετια της τάξεως του 18,1% για το κύκλο εργασιών και 21,37% για την προ φόρων κερδοφορία. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (%) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΛΟΙΠΑ Επί του Κ.Εργασιών 64% 16% 4% 16% 1% 3% Μερίδιο Αγοράς 22% 1% 1% 2% - - Μικτό Περιθώριο 36% 10% 25% 12% 20% 10% Μερίδιο στα Κ.Π.Φ 74% 1% 6% 17% - 2% Το χρονικό εισόδου στους νέους κλάδους Η παραπάνω ανάλυση δεν περιλαµβάνει τα κέρδη από το catering µέσω της συµµετοχής της εταιρείας στη ΙΟΝΥΣΟΣ-ZONAR S Το χρονικό εισόδου της ΝΙΚΑΣ στους νέους κλάδους µέσω εξαγοράς νέων εταιρειών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΤΟΣ Ε ΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ( εκ) ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1998 Θήβα ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε 75% 1,13 Πάτρα ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε 80% 0, οµοκό ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε 70% 0,21 ΝΩΠΟ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1999 Ταύρο ΦΡΕΣΚΟ Α.Ε 100% 4, Ταύρο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε (ίδρυση) 42,2% 0, Τρίπολη ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Α.Ε (ίδρυση) 60% 0,18 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 2000 Σπάρτη ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ (ίδρυση) 70% 0,29 CATERING 2000 Αθήνα ΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ Α.Β.Ε.Ε 37,65% 1,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 8,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 5

7 Ισχυροποίηση στον κλάδο των αλλαντικών 2,9εκ. και 0,45εκ. τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» Πολύ ισχυρό brand name όχι µόνο στα αλλαντικά Ωστόσο το µπαράζ των εξαγορών συνεχίστηκε και το 2001 µε την εξαγορά 2 νέων εταιρειών Συγκεκριµένα η εισηγµένη εξαγόρασε το 55% της αλλαντοβιοµηχανίας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» (πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε..Ε.) έναντι 2,23εκ., µε σκοπό να ενισχύσει το µερίδιο αγοράς της (περίπου 2%) στην αγορά των αλλαντικών στη Β.Ελλάδα. Η εν λόγω εταιρεία εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει 0,30εκ.. κέρδη στον όµιλο από το 2003 (15% ετήσια αύξηση). Με τη συµµετοχή της (42,22%) στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» έναντι 0,99εκ., η ΝΙΚΑΣ εισήλθε στην παραγωγή και διανοµή γύρου και κρεατοσκευασµάτων, µια αγορά επιχειρήσεων (catering, ξενοδοχεία, ψητοπωλεία, ταβέρνες). Το συνολικό µέγεθος της λιανικής αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα επίπεδα των 440εκ./έτος, ενώ η χονδρική αγορά υπολογίζεται στα 150εκ./έτος. Στόχος της εταιρείας είναι να γίνει leader στον συγκεκριµένο κλάδο και στη διάθεση έτοιµων προϊόντων σε αλυσίδες supermarket. Τα έσοδα της εταιρείας από την εν λόγω δραστηριότητα το 2002 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στα 2,9εκ. και τα κέρδη θα πλησιάσουν τα 0,50εκ. 2.1 ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ο όµιλος λοιπόν εκτός από το ισχυρό brand name που διαθέτει στα αλλαντικά, κατάφερε µέσω των παραπάνω στρατηγικών κινήσεων, να παράγει και να διαθέτει επώνυµα προϊόντα στους παρακάτω κλάδους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΪΟΝ BRAND NAME ΑΓΟΡΑ ( εκ.) ΜΕΡΙ ΙΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΙΚΙ ΟΜΟΚΟΥ 1 75% ΦΕΤΑ (δοχείου) ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 350 0,5% ΦΕΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (βαρελίσια) 150 2% MILNER (συσκευασία & διανοµή) 500 2% ΕΛΑΙΟΛΑ Ο SYMPOSIO-ΑΛΕΑ 1,2 - ΕΛΙΕΣ ΑΛΕΑ ΣΑΛΑΤΕΣ ΝΙΚΑΣ 40 2% ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ-ΚΕΦΤΕ ΑΚΙΑ ΝΙΚΑΣ >80 - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΝΙΚΑΣ 25 2% ΠΙΤΣΕΣ ΝΙΚΑΣ 25 1% MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 6

8 2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες. Η παραγωγή γίνεται στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις του οµίλου οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά ανά κλάδο στο παρακάτω διάγραµµα ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ & ΓΥΡΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Αγιος Στέφανος Αττικής Παραγωγική υναµικότητα: 65 τόννοι/ηµερησίως Θήβα Παραγωγική υναµικότητα: 7τόννοι/ηµερησίως ΦΡΕΣΚΟ Αθήνα Παραγωγική υναµικότητα: 25τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως Σκόπια Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Πάτρα Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Αθήνα Παρ. υναµικότητα 5τόννοι/ηµερησίως Βουλγαρία Παραγωγική υναµικότητα:15 τόννοι/ηµερησίως Θεσσαλονίκη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως οµοκός Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 30 τόννοι/ηµερησίως Κύπρος Παραγωγική υναµικότητα: 25 τόννοι/ηµερησίως Ξάνθη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 11 τόννοι/ηµερησίως ΗΠΑ Παραγωγική υναµικότητα: 5τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 120τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 60τόννοι/ηµερησίως Η παραγωγική δυναµικότητα υπολογίζεται βάση της ηµερήσιας παραγωγής (µίας βάρδιας) MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 7

9 2.3 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Η διανοµή των προϊόντων της ΝΙΚΑΣ στην Ελλάδα υλοποιείται µέσω των 11 ιδιόκτητων κέντρων διανοµής που διαθέτει ο όµιλος στην Ελλάδα και των 5 κέντρων στο εξωτερικό. Η γεωγραφική κατανοµή των κέντρων διανοµής είναι η ακόλουθη: ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.Αθήνα 1. Σκόπια 2.Σπάρτη 2. Σόφια 3. Θεσσαλονίκη 3. Κύπρος 4. Αθήνα- (Νωπό Κρέας-Γύρος & Κρεατοσκευάσµατα) 4. Λίβανος 5. Αγορά Ρέντη- (Νωπό Κρέας) 5. ΗΠΑ 6. Ξάνθη 7.Ιωάννινα 8. Λάρισα 9. Κρήτη 10. Κως 11. Ρόδος Ισχυρή πελατειακή βάση άνω των 3000 πελατών Επέκταση στο εξωτερικό στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία.. Ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά µε µερίδιο της τάξεως του 50% 2.4 ΠΕΛΑΤΕΣ Η ισχυρή πελατειακή βάση των περίπου 3000 πελατών αποτελεί ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο του ισχυρού brand name του οµίλου. Οι πελάτες του οµίλου οµαδοποιούνται σε 1) αλυσίδες supermarket, 2) χονδρέµπορους & αντιπρόσωπους, 3) λιανέµπορους, 4) στο catering, ξενοδοχεία & αλυσίδες µαζικής εστίασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΙ ΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Supermarket 15 65% 72,4 Χονδρέµποροι & Αντιπρόσωποι 50 6% 6,7 Λιανέµποροι % 16,7 Catering -Ξενοδοχεία& Fast Food % 15,6 ΣΥΝΟΛΟ % 111,4 2.5 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε εκ.) Η παρουσία του οµίλου δεν περιορίζεται µόνο εντός των ελληνικών συνόρων αλλά εκτείνεται και στο εξωτερικό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Βαλκανική αγορά όπως είναι η υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος, η έλλειψη ανταγωνιστικών παραγωγών και οι υψηλοί δασµοί οι οποίοι επιβάλλονταν στην τελική τιµή των εισαγόµενων προϊόντων που εµπόδιζε την κατάκτηση σηµαντικών µεριδίων από τους εξαγωγείς αποτέλεσε σηµαντικό κίνητρο εισόδου του οµίλου στην εν λόγω περιοχή. Έτσι λοιπόν ο όµιλος επέκτεινε από πολύ νωρίς τις δραστηριότητες του στη Βουλγαρία (πληθυσµός: 8,2εκ., µέγεθος αγοράς: 150εκ.) µέσω της NIKAS BULGARIA S.A (παραγωγική δραστηριότητα από τα µέσα του 2000), και στα Σκόπια (πληθυσµός: 2,5εκ., µέγεθος αγοράς: 50εκ.) µέσω της NIKAS SKOPJE LTD (παραγωγική δραστηριότητα από τα τέλη του 1999). Επιτυχής ήταν η είσοδος του οµίλου στην Κυπριακή αγορά (πληθυσµός: 759χιλ, µέγεθος αγοράς: 50εκ. ) µέσω της συµµετοχής της κατά 36% στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ έναντι 5εκ., γεγονός που το µαρτυρά το πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς της τάξεως του 50% που απέκτησε τη τελευταία 5ετία. Η εταιρεία κατέχει τα 3 σηµαντικότερα εµπορικά σήµατα της αγοράς: Αλλαντικά Γρηγορίου (µερίδιο αγοράς: 25%), Snack (µερίδιο αγοράς: 20% ) και ΝΙΚΑΣ (µερίδιο αγοράς: 5%). Η εταιρεία έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της λιανικής πώλησης (supermarkets) µε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την επικείµενη λύση του Κυπριακού. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης παρουσιάζονται και στην αγορά του catering όπου η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί. Μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, θα προσδώσει η παραγωγή και εµπορία και των λοιπών προϊόντων του οµίλου στην Κύπρο (π.χ πίτσες, τυροκοµικά κ.α). MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 8

10 Παρουσία στο Λίβανο και στις ΗΠΑ Παράλληλα ο όµιλος έχει εισέλθει στην αγορά της Μέσης Ανατολής µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, ΝΙΚΑΣ LΕΒΑΝΟΝ S.A.L (διανοµή αλλαντικών) στο Λίβανο (πληθυσµός: 3,5εκ. (1,4εκ. Χριστιανοί και 2,1εκ. Μουσουλµάνοι, µέγεθος αγοράς: 25εκ. αφορά µόνο τους χριστιανούς) και συµµετέχει στην εταιρεία NIKAS USA INC για την παραγωγή και προώθηση αλλαντικών στην Βόρεια Αµερική. Η NIKAS USA INC συµµετέχει µε τη σειρά της σε δυο εταιρείες (µε ποσοστό 40% στην καθεµία) η πρώτη παράγει αλλαντικά και η δεύτερη θα δραστηριοποιηθεί στη διανοµή αλλαντικών. Τα προϊόντα τα οποία παράγει η εταιρεία είναι 2 είδη λουκάνικων για hot dog και διατίθενται στην Ν. Υόρκη. Στόχος της NIKAS USA INC είναι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 2 εταιρειών σε ένα χώρο λειτουργίας και η προσθήκη νέων προϊόντων στην παραγωγή της. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 9

11 3. Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-CORE BUSINESS Η αγορά αλλαντικών στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από όλα τα προϊόντα επεξεργασίας νωπού κρέατος όπως είναι τα βραστά, προϊόντα ζαµπόν, προϊόντα γαλοπούλας, προϊόντα αέρος και διάφορα. Εξαιρούµε από τον κλάδο τα κονσερβοποιηµένα προϊόντα εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού που έχουν στο συνολικό τζίρο και της συνεχώς µειούµενης ζήτησής τους. ΙΑΓΡΑΜΜΑ3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 H Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 17% ΒΡΑΣΤΑ 46% ΣΑΛΑΜΙΑ 12% ΙΑΦΟΡΑ 21% ΠΑΡΙΖΑ- ΜΟΡΤΑ ΕΛΑ 27% ΚΑΠΝΙΣΤΑ 37% ΖΑΜΠΟΝ 19% ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 21% 5% µέση ετήσια αύξηση της αγοράς αλλαντικών Χαµηλός ο βαθµός διείσδυσης των εισαγόµενων αλλαντικών (8%-10%) στην εγχώρια αγορά Τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών εις βάρος των µικρότερων Το µέγεθος της εν λόγω αγοράς υπολογίζεται στα 323,3εκ. ετησίως. Η Ελλάδα έχει την χαµηλότερη ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών (6kg) συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερµανία: 35kg, Ευρωπαϊκή Ένωση: 19kg κατά µέσο όρο). Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση της αγοράς είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, η τιµή των προϊόντων, και οι κλιµατολογικές συνθήκες. Η στροφή των ελλήνων καταναλωτών προς το γρήγορο φαγητό σε συνδυασµό µε την αύξηση της εµπιστοσύνης τους σε προϊόντα καταξιωµένων για την ποιότητα τους εταιρειών, εκτιµούµε ότι θα συντελέσουν στην εξασφάλιση µιας µέσης ετήσιας αύξησης της αγοράς της τάξεως του 5% τα επόµενα χρόνια. Το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προσαρµογή τους στις διατροφικές συνήθειες του έλληνα καταναλωτή, έχουν περιορίσει το κοµµάτι των εισαγόµενων αλλαντικών µεταξύ του 8%-10% σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών και ξένων αλλαντικών να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Μικρό είναι επίσης και το ποσοστό των εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο όγκο να κατευθύνεται στις Βαλκανικές χώρες. Οι υψηλοί φόροι εισαγωγής των προϊόντων οι οποίοι καθιστούν την τελική τους τιµή απαγορευτική, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων από την ΝΙΚΑΣ στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και την ίδρυση εµπορικής εταιρείας στο Λίβανο. Χαρακτηριστικό της αγοράς των αλλαντικών για πολλά χρόνια ήταν ο κατακερµατισµός της σε πολλές µικρές οικογενειακές εταιρείες, περίπου 200. Παρόλα αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου κατέχουν οι 10 µεγαλύτερες εταιρείες. Την τελευταία 10ετία έχει παρατηρηθεί η τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου εις βάρος των µικρότερων, ενώ δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις αφανισµού µικρών εταιρειών εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισµού στις τιµές των αλλαντικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι 5 µεγαλύτερες εταιρείες αύξησαν κατά 10% έκαστη το µερίδιο τους την τελευταία 5ετία. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 10

12 Η ΝΙΚΑΣ κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των αλλαντικών, µε µερίδιο αγοράς 22% ενώ σε ορισµένα προϊόντα όπως είναι το µπέικον και η γαλοπούλα υπερβαίνει και το 28%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ηγετική θέση µε 22% µερίδιο αγοράς, άνω του 28% σε ορισµένα προϊόντα και 50% στο retail ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 8% ΑΕΡΟΣ 7% ΜΠΕΙΚΟΝ 5% ΙΑΦΟΡΑ 2% ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 28% ΖΑΜΠΟΝ- ΩΜΟΠΛΑΤΕΣ 22% ΠΑΡΙΖΑΚΙΑ-ΠΑΡΙΖΕΣ 28% Επισηµαίνουµε ότι το µερίδιο αγοράς της εταιρείας στις αλυσίδες supermarket φθάνει στο 50%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι ανταγωνιστές της: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ Εταιρεία Μερίδιο (%) Πρόβλεψη 3ετίας ΝΙΚΑΣ 22,0 24,5 ΘΡΑΚΗ 12,0 13,5 CRETA FARM 11,0 12,1 ΥΦΑΝΤΗΣ 9,0 9,2 ΒΙ.ΚΗ 6,0 6,1 ΒΕΚΚΑ 5,0 5 ΛΟΙΠΟΙ (190) 35,0 29,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 11

13 4. ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ Τα αλλαντικά αποτελούν το 64,4 % του ενοποιηµένου τζίρου Βασική πηγή εσόδων για τον όµιλο παραµένει η παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών η οποία για το σύνολο του 2001 φθάνει στο 64,4% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό του κύκλου εργασιών του οµίλου το 2001 ανά δραστηριότητα: ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 (σε εκ.) % ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 71, ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 18, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΕΛΑΙΑ 17, ΙΑΦΟΡΑ 3,676 3 ΣΥΝΟΛΟ 111, ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΓΑΛΑΚ/MIΚΑ & ΕΛΑΙΑ 16% ΙΑΦΟΡΑ 3% ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 17% ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 64% Βελτίωση του µεικτού περιθωρίου λόγω οµαλοποίησης της αγοράς Ως γνωστόν ο όµιλος δεν είναι πλήρως καθετοποιηµένος, καθώς για την παρασκευή των προϊόντων του προµηθεύεται, κυρίως από το εξωτερικό την πρώτη ύλη (χοιρινό κρέας). Μετά την κρίση στην αγορά κρέατος το 2000 η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της πρώτης ύλης (χοιρινό κρέας) και ως φυσικό επακόλουθο τη συµπίεση των µικτών περιθωρίων κέρδους της εταιρείας (από 37,6% το 1999 σε 32,3% το 2000), το 2001 η µείωση των τιµών του χοιρινού και η σταθεροποίηση αυτών σε ικανοποιητικά επίπεδα βοήθησε στη ανάκτηση µικτού περιθωρίου κέρδους άνω του 33%. Η σταθεροποίηση των τιµών η οποία επικρατεί και το 2002 σε συνδυασµό µε την απαραίτητη αναδιοργάνωση των µονάδων τυροκοµικών προϊόντων και νωπού κρέατος (ΦΡΕΣΚΟ) αναµένεται να οδηγήσει το µικτό περιθώριο σε ακόµη πιο φυσιολογικά επίπεδα ήτοι κοντά στο 36%. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 12

14 Η διάρθρωση του κόστους πωληθέντων των αλλαντικών περιγράφεται στο διάγραµµα 5: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΡΓΑΣΙΑ 7% ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7% ΚΑΥΣΙΜΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2% ΛΟΙΠΑ 3% ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 8% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 73% Το µικτό περιθώριο κέρδους ανά κλάδο έχει ως εξής ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΛΑ ΟΣ Μικτό Περιθώριο (%) Αλλαντικά 36% Νωπό Κρέας 10% Κρεατοσκευάσµατα 24% Γαλακτοκοµικά 12% Λοιπά Τρόφιµα (ελαιουργικά, ψάρια, λαχανικά) 10% Αύξηση του Core Business µε ρυθµούς 4% ετησίως για τα επόµενα χρόνια Νέες συνεργασίες µε το Retail Αύξηση µεριδίου στην Β. Ελλάδα µέσω εξαγορών Η αναµενόµενη αύξηση του core business της εταιρείας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 4% έως 5% για τα επόµενα έτη, αναλογικά δηλαδή µε την ετήσια αύξηση του µεγέθους της αγοράς συν την ελαφρά ενίσχυση του µεριδίου του οµίλου από τη στροφή της κατανάλωσης σε επώνυµα και ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα η επέκταση του retail - super markets στην επαρχία, κύρια πηγή εσόδων για την εταιρεία, αναµένεται να βοηθήσει προς τη κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες αλυσίδες super market. Από τη φετινή χρονιά δε προστέθηκε και η συνεργασία µε τον Βερόπουλο η οποία από µόνη της αναµένεται να προσδώσει νέα έσοδα για τη χρήση του 2002 της τάξης των 3εκ. τουλάχιστον. Η αγορά αλλαντικών χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από ήπια ολιγοπώληση, καθώς οι µικρές βιοµηχανίες παραγωγής και διάθεσης δεν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό από τους µεγάλους παίκτες, µε αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς να συγκεντρώνεται καθώς είτε απορροφούνται είτε εξαγοράζονται. Ήδη από τα µέσα του 2001 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου βιοµηχανίας στη Β. Ελλάδα (Ανανιάδης). Η εξαγορασθείσα κατέχει υπολογίσιµο µερίδιο αγοράς (περίπου 2% στη Βόρεια Ελλάδα) και µετά την αναδιοργάνωσή της η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2002 αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στα αποτελέσµατα του οµίλου από την επόµενη χρήση. Ο όµιλος µε την κίνηση αυτή αναµένεται να αυξήσει την παρουσία του στην αγορά της Β. Ελλάδας η οποία εκτιµάται στα 100εκ. περίπου. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 13

15 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Diversification του χαρτοφυλακίου προϊόντων Αναµένεται µείωση της εισφοράς στον ενοποιηµένο τζίρο από τα αλλαντικά και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των νέων δραστηριοτήτων Success Story: Είσοδος στη Κυπριακή αγορά και κατάληψη του µεγαλύτερου µεριδίου αυτής µόλις σε µια 3ετία Catering-Λιανική ZONAR S... Με στόχο την εξασφάλιση σταθερής ανάπτυξης για τα επόµενα έτη ο Όµιλος άρχισε σταδιακά από το 1998 και εντεύθεν να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του µπαίνοντας σε νέες αγορές, οι οποίες λόγω του µεγέθους τους αλλά και της εύκολης διείσδυσης, αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά από το 2002 και µετά στην ανάπτυξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και των κερδών. Η κίνηση αυτή έγινε έχοντας υπόψη το σχετικά σταθερό και µικρό ρυθµό ανάπτυξης στην αγορά των αλλαντικών. Έτσι ο όµιλος από το 1997 και µετά προχωρά συστηµατικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων τροφίµων (νωπό κρέας, κρεατοσκευάσµατα, τυροκοµικά, ελαιουργικά, αλλά και στην αγορά catering). Στόχος του οµίλου µε τη διαφοροποίηση των προϊόντων του και την επέκταση σε νέες αγορές είναι το ποσοστό στον ενοποιηµένο τζίρο που προέρχεται από τα αλλαντικά να αντιπροσωπεύει τα επόµενα χρόνια κάτω από το 60% µε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού που προέρχεται τόσο από τη παραγωγή και διάθεση νωπού κρέατος και κρεατοσκευασµάτων όσο και από την επέκταση στους κλάδους των τυροκοµικών και ελαιουργικών προϊόντων. Η πιο επιτυχηµένη από τις κινήσεις που έκανε ο όµιλος τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται η είσοδος στην Κυπριακή Αγορά αλλαντικών µέσω της εξαγοράς ποσοστού 37% της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ» το 1997, η οποία τότε αντιπροσώπευε το τρίτο µεγαλύτερο παίκτη. Μόλις σε µια 3ετία ο όµιλος αναδιάρθρωσε τη παραγωγική µονάδα και κατάφερε σήµερα να έχει το πρώτο µερίδιο της αγοράς, άνω του 50% µε την διοχέτευση των επώνυµων προϊόντων του οµίλου. Η κυπριακή αγορά είναι ιδιαιτέρως ελκυστική πρώτον διότι αν και µικρή σε µέγεθος η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι υπερτριπλάσια της εγχώριας µε υψηλό αριθµό τουριστών (3,5 φορές του πληθυσµού) και δεύτερον διότι ο τοπικός συνεταίρος εξάγει σηµαντικές ποσότητες αλλαντικών στις αγορές της Μέσης Ανατολής και κυρίως στο Λίβανο, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα στον όµιλο για διείσδυση των επώνυµων προϊόντων του σε µια µεγάλη αγορά. Η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων την τελευταία τριετία ξεπέρασε το 35% ενώ η συντηρητική πρόβλεψη για τη φετινή χρήση αναµένει αύξηση τζίρου 15% στα 16,8εκ. από 14,8εκ. και κέρδη προ φόρων στα 3εκ. περίπου. Με τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο (κατά 37,5%) της «Εστιατόρια Ζαχαροπλαστεία ιόνυσος ZONAR S», η εταιρεία αναµένεται να εισέλθει στην αγορά του catering όσο και στη λιανική. Στόχος της εταιρείας είναι να εκµεταλλευθεί τα ισχυρά σήµατα που κατέχει ( ΙΟΝΥΣΟΣ- ZONAR S) ενώ σηµαντικά είναι τα οφέλη από την εκµετάλλευση του εστιατορίου στη περιοχή της Ακρόπολης. Επισηµαίνεται ότι από το 2001 τα 2 από τα 3 καταστήµατα που έχει η εταιρεία δεν λειτουργούν, το µεν πρώτο στην Οδό Πανεπιστηµίου λόγω ανάπλασης της περιοχής, το δε δεύτερο στο Λυκαβηττό λόγω λήξης του µισθωτηρίου που είχε υπογραφεί. Η εταιρεία είναι στη διαδικασία ανεύρεσης ανάλογου χώρου για τη λειτουργία νέων καταστηµάτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αποτελέσµατα του 2002 θα παρουσιαστούν µειωµένα κατά 35% και θα φτάσουν τα 5εκ. σε τζίρο και 1,15εκ. σε προ φόρων κέρδη. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 14

16 Ελληνικός Γύρος Α.Ε: Αγορά γύρου και Κρεατοσκευασ µάτων Σηµαντική εισφορά στα αποτελέσµατα του οµίλου από το Η είσοδος του οµίλου στην αγορά κρεατοσκευασµάτων (γύρος, σουβλάκι) πραγµατοποιήθηκε το 2001 µέσω της εξαγοράς της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.». Το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στην εν λόγω εταιρεία ανέρχεται σε 42% περίπου. Σκοπός της συµµετοχής είναι η είσοδος στην κατακερµατισµένη αγορά διανοµής γύρου και κρεατοσκευασµάτων προς καταστήµατα (σουβλατζίδικα) και αλυσίδες παραδοσιακών εστιατορίων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η διείσδυση στην αγορά θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη καθώς δεν υπάρχει σηµαντικός ανταγωνισµός. Η παραγωγή γύρου, κρεατοσκευασµάτων αλλά και νωπού κρέατος για ψητοπωλεία και ταβέρνες, αποτελεί δραστηριότητα η οποία απευθύνεται προς το παρόν σε περισσότερες από 5500 µικρές επιχειρήσεις στον νοµό Αττικής. Το µέγεθος της αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα 440εκ./έτος. Το σύνολο της αγοράς στην Αττική υπολογίζεται στα 90εκ. ενώ υπάρχει και η εποχική αγορά των νησιών η οποία και τροφοδοτείται από την Αττική και ανέρχεται σε 56εκ./έτος. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην εν λόγω αγορά έγινε περί τα τέλη του 2001 µε θετικά αποτελέσµατα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας της. Σε 4 µόνο µήνες λειτουργίας το 2001 η εταιρεία κατάφερε να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα και τζίρο περί το 1,5εκ. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της προς το παρόν, στις εγκαταστάσεις της µητρικής µέχρι να λειτουργήσει το νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο µέσα στο Για το 2002 η εταιρεία προσδοκά τζίρο άνω των 2,9εκ. και καθαρά κέρδη άνω των 0,45εκ.. Στόχος τη ς εταιρείας µέχρι το 2005 είναι ο τζίρος να φτάσει τα 11εκ. σε ετήσια βάση και η προ φόρων κερδοφορία να φτάσει τα 1,8εκ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 15

17 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ Το Σύνολο των επενδύσεων του οµίλου για την επόµενη 5ετία ανέρχεται σε 19,6 εκ.. Οι προϋπολογισµένες επενδύσεις για τον όµιλο µέχρι το 2006 ανέρχονται συνολικά σε 19,6εκ. Από το σύνολο των επενδύσεων τα 9,1εκ. θα προέρθουν από επιδότηση, τα 6,1εκ. από ίδια κεφάλαια ενώ τα υπόλοιπα 4,4εκ. από δανεισµό. Προορισµός και στόχος των νέων κεφαλαίων είναι κυρίως η αύξηση της απόδοσης των νέων επενδύσεων στους κλάδους των τυροκοµικών, ελαιουργικών προϊόντων και προϊόντων νωπού κρέατος, αλλά και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο των αλλαντικών. Συγκεκριµένα στις τυροκοµικές µονάδες του οµίλου (Πλαταιών Α.Ε., Πελοπόννησος Α.Ε. και οµοκός Α.Ε.) θα επενδυθούν συνολικά τα επόµενα χρόνια περίπου 5εκ. Στον κλάδο των ελαιουργικών προϊόντων (ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ) θα δαπανηθούν περίπου 3,6εκ. ενώ το υπόλοιπο ποσό 11εκ. θα δαπανηθεί για επενδύσεις στον κλάδο των αλλαντικών και στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης κρεατοσκευασµάτων και νωπού κρέατος. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (IAS) Η εφαρµογή των IAS δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου, και µάλλον λόγω µικρότερων τελικών αποσβέσεων θα αυξήσει την καθαρή κερδοφορία... Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (IAS) από τις αρχές του 2003 αναµένεται να αφήσει σχεδόν αµετάβλητα τα αποτελέσµατα του οµίλου ή και να αυξήσει κατά ένα ποσοστό την κερδοφορία. Ειδικότερα οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης στον ενοποιηµένο ισολογισµό ύψους 11,5εκ. οι οποίες θα µπορούσαν µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα έναντι της καθαρής θέσης, έχουν ήδη απαλειφθεί µέσω των ιδίων κεφαλαίων και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τελικώς τα αποτελέσµατα. Αντιθέτως επωφελής για τα αποτελέσµατα του οµίλου αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων αναφορικά µε την αναµενόµενη µείωση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς αυξάνεται κατά κανόνα, µε βάση τα ΙΑS η ωφέλιµη ζωή αυτών µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των αποσβέσεων στα αποτελέσµατα χρήσης. Με βάση τα παραπάνω αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων να µην επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου για τη χρήση MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 16

18 8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΟΕΙ ΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είγµα Εταιρειών: Το αρχικό δείγµα περιείχε 16 εταιρείες συναφούς αντικειµένου εκ των οποίων τελικά επιλέχθηκαν 12 για τη σύγκριση, καθώς οι υπόλοιπες 4 εµφάνιζαν ζηµιογόνο χρήση για το 2001 και αρνητικές προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση του ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Πηγή: Bloomberg, Wright Investors Center, Εκτιµήσεις MERIT ΑΧΕΠΕΥ. Συγκρίνοντας την εταιρεία σε επίπεδο οµίλου µε βάση το παραπάνω δείγµα εταιρειών του εξωτερικού προκύπτουν τα παρακάτω: P/E 2002: Discount 7,7% P/SALES 2002: Premium 24,5% P/BV 2002: Discount 43,4% G/PE 2002: Premium +577% Μερισµατική απόδοση άνω του 4% όταν το δείγµα δίνει µερισµατική απόδοση κατά µέσο όρο 1,55% Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 19x φορές τα αναµενόµενα κέρδη για το 2002 όταν ο µέσος όρος του δείγµατος βρίσκεται στις 20,7x φορές. Προκύπτει δηλαδή discount 7,7% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 0,66 φορές την τιµή προς τις αναµενόµενες πωλήσεις του 2002 έναντι 0,53 φορών στο δείγµα. Προκύπτει δηλαδή premium 24,5% εις βάρος της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 1,3x φορές την τιµή της προς την αναµενόµενη λογιστική αξία για το 2002 έναντι 2,30 φορών του δείγµατος. Προκύπτει δηλαδή discount 43,4% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Οι εταιρείες του δείγµατος εµφανίζουν στασιµότητα ή πτώση στην ανάπτυξη της κερδοφορίας τους για το 2002 όταν ο όµιλος Νίκα αναµένει αύξηση της καθαρής κερδοφορίας της τάξης του 25% για το Συγκεκριµένα ο δείκτης ανάπτυξης κερδοφορίας προς τον αναµενόµενο πολλαπλασιαστή κερδών για το 2002 (G/PE) για το δείγµα φθάνει στο 0,19 ενώ για τον όµιλο φθάνει στο 1,31. Προκύπτει δηλαδή premium 577% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Η µερισµατική απόδοση της ΝΙΚΑΣ είναι άνω του 4% όταν ο µέσος όρος του δείγµατος κινείται κάτω από 2%. Επισηµαίνουµε ότι η µερισµατική πολιτική αναµένουµε να διατηρηθεί για τα επόµενα χρόνια σε επίπεδα άνω του 4% καθώς πάγια πολιτική του οµίλου είναι η διανοµή µερίσµατος πάνω από το προβλεπόµενο (35% επί των καθαρών κερδών). Συγκεκριµένα η εταιρεία το 2001 απέδωσε υπό τη µορφή µερίσµατος το 55% των καθαρών κερδών. Προκύπτει δηλαδή premium 167% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 17

19 8.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ DIVIDEND DISCOUNT MODELS Υποθέσεις για τa µοντέλα αποτίµησης DDM Για την αποτίµηση της εταιρείας χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Dividend Discount Model. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται θεωρώντας ότι η τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζεται από την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται κατά έτος από την εταιρεία, εξισώνοντας τις αναµενόµενες ταµειακές ροές µε το αναµενόµενο συνολικό διανεµόµενο µέρισµα. Υποθέτουµε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση σταθερής µακροχρόνιας ανάπτυξης µε ρυθµούς που αντικατοπτρίζονται από την ονοµαστική µακροχρόνια ανάπτυξη της οικονοµίας (πληθωρισµός + πραγµατική αύξηση Α.Ε.Π) ή από την αύξηση του συνολικού διανεµόµενου µερίσµατος κατά έτος. Για τη χρησιµοποίηση του εν λόγω µοντέλου υποθέτουµε ότι η εταιρεία δεν έχει "κρυµµένη" αξία όπως αυτή θα µπορούσε να προέλθει από πατέντες ή σηµαντική πνευµατική ιδιοκτησία. Επίσης µε τη χρησιµοποίηση αυτού του µοντέλου ενδεχόµενα δεν υπολογίζεται το premium που θα µπορούσε να προστεθεί στην αξία της επιχείρησης λόγω του αναγνωρισµένου brand name των προϊόντων της STABLE GROWTH DDM 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται µε σταθερό ρυθµό από εδώ και στο εξής 2). Η εταιρεία δίνει υπό τη µορφή µερίσµατος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό από τα καθαρά κέρδη της (ήτοι Dividends=FCFE) ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Expected Growth Rate 5%-6% Computed Cost of Equity 9,30% Αποτελέσµατα: Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η τιµή της µετοχής µε βάση το STABLE GROWTH DDM σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 18

20 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις υποθέσεις εργασίας της MERIT (ετήσιος ρυθµός αύξησης 5%-6%) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ο οποίος δίνει τιµές στόχους ανάλογα µε την ετήσια ανάπτυξη της εταιρείας: ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5,00% 3,79 5,25% 4,03 5,50% 4,31 5,75% 4,62 6,00% 4,98 6,25% 5,41 6,50% 5,90 Το κάτω όριο της τιµής στόχος εντοπίζεται στα 3,79 και το πάνω όριο στα 5, STAGE DIVIDEND DISCOUNT MODEL 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται σε δύο φάσεις από τις οποίες η πρώτη θα χαρακτηρίζεται ως φάση υψηλής ανάπτυξης ενώ η δεύτερη ως φάση σταθεροποίησης ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ιάρκεια Φάσης Υψηλής Ανάπτυξης 3 έτη Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Ρυθµός Ανάπτυξης (Σταθερός) 5% Ρυθµός Ανάπτυξης στα πρώτα 3 έτη 16% Payout Ratio στα πρώτα 3 έτη 55% Payout Ratio στη φάση σταθεροποίησης 60% Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει τιµή στόχος για το επιλεγµένο µοντέλο 5,40. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr

INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr Αθηνά Λαγού - Chief Analyst - acl@meritsec.gr Ανδρέας Ν. Καραλής - Τεχνικός Αναλυτής - ank@meritsec.gr Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nikas (CB) Fod (4.04000, 4.06000, 4.00000, 4.04000, -0.06000), Relative Strength Index (49.8670)

Nikas (CB) Fod (4.04000, 4.06000, 4.00000, 4.04000, -0.06000), Relative Strength Index (49.8670) Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΚΡΕΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 17/09/02 ΑΓΟΡΑ 5.00 ΧΑΑ: ΝΙΚΑΣ REUTERS: NIKAS.AT ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα