Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr"

Transcript

1 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - Αθηνά Λαγού - Χρήστος Π. Σκρουµάς - Ανδρέας Ν. Καραλής - Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Προειδοποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στην ανάλυση αυτή είναι προϊόντα του Τµήµατος Μελετών & Αναλύσεως της MERIT ΑΧΕΠΕΥ. εν αποτελούν ούτε φιλοδοξούν να εκληφθούν ως προτάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση µετοχών στο Χ.Α.Α. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση προέρχεται από πηγές οι οποίες είναι δηµοσιοποιηµένες και κατά τη γνώµη της MERIT ΑΧΕΠΕΥ θεωρούνται αξιόπιστες.

2 Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Τρόφιµα Άποψη Merit ΑΧΕΠΕΥ: Αγορά Αλλαντικά/Τυροκοµικά/Κρέας-Κρεατοσκευάσµατα/Ελαιουργικά/Catering Tιµή Στόχος: 5 Συµµετοχή σε είκτες: N/A ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! Market Leader εγχώριας αγοράς αλλαντικών µερίδιο >22%.! Μερίδιο 50% στις αλυσίδες supermarket.! Μερίδιο >28% σε µπέικον & γαλοπούλα.! 1998: Είσοδος στα τυροκοµικά Μερίδιο 2001: 2% επί αγοράς 1δις.! 1999: Είσοδος στο κρέας Μερίδιο2001: 1% επί αγοράς 440εκ.! Ηγετική θέση στην Κυπριακή λιανική αγορά αλλαντικών ( 50εκ.). Μερίδιο >50%.! 10+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 3ετίας.! 20+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση προ φόρων κερδοφορίας 3ετίας.! 5+% προβλεπόµενος ετήσιος ρυθµός αύξησης διανεµόµενου µερίσµατος. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΗΠΑ-Ε.Ε.) Στοιχεία Μετοχής Τιµή: 4,00 Υψηλό 52 εβδοµάδων: 4,38 (-8,6%) Υψηλό 2002: 4,26 (-6,1%) Χαµηλό 52 εβδοµάδων: 2,38 (+68,1%) Χαµηλό 2002: 3,26 (+22,7%) Μεταβολή από 29/12/2001: 15,6% Αριθµός Μετοχών: (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (εκ. ): 80,92 Βασικοί Μέτοχοι: 58% Free float: 42% Θεσµικοί Επενδυτές: 14% G/PE 02: premium (+577%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. GROWTH 02: premium (+525%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/E 02: discount (-7,7%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/S 02: premium (+24,5%) κατά ΝΙΚΑΣ. P/BV 02: discount (-43,4%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. DIV YLD 02: premium (+167,1%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. Τεχνική Εικόνα & Χαρακτηριστικά Βραχυχρόνια Τάση: Ανοδική Μεσοχρόνια Τάση: Πλευρική Μακροχρόνια Τάση: Πτωτική Trading Range µεταξύ 3,9-4,4 Στηρίξεις: 3,9-3,5 Αντιστάσεις: 4,4-5,5 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Η Εικόνα της Εταιρείας σελ Επώνυµα Προϊόντα Πέραν των Αλλαντικών σελ Παραγωγικές Εγκαταστάσεις σελ Εκτεταµένο ίκτυο ιανοµής σελ Πελάτες σελ Εξωστρέφεια σελ 8 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών-Core Business σελ Οµαλοποίηση της Αγοράς Κρέατος- Βελτίωση των Περιθωρίων Κέρδους σελ Ανάπτυξη του Οµίλου σε Νέες Αγορές σελ Επενδύσεις Οµίλου την επόµενη 5ετία ( ) σελ Εφαρµογή ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων (IAS) σελ Αποτίµηση της Εταιρείας σελ Συγκριτική Αποτίµηση µε Εταιρείες Οµοειδούς Αντικειµένου του Εξωτερικού σελ Αποτίµηση µε Dividend Discount Models σελ Stable Growth DDM σελ Stage Dividend Discount Model σελ 19 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 2

4 ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Μερίδια των Κλάδων Τροφίµων του Οµίλου σελ 5 3. Εξαγορές σελ 5 4. Brand Names νέων Κλάδων σελ 6 5. Μερίδια Πελατών στον Κύκλο Εργασιών το 2001 σελ 8 6. Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστών µε βάση το Κύκλο Εργασιών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των δραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ Μικτό Περιθώριο Κέρδους ανά ραστηριότητα σελ Συγκριτική Αποτίµηση (ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗ) σελ Υποθέσεις Εργασίας για το Stable Growth DDM σελ Τιµές Στόχοι σε σχέση µε Ρυθµό Ανάπτυξης σελ Υποθέσεις Εργασίας για το 2-Stage Dividend Discount Model σελ 19 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Παραγωγικές Εγκαταστάσεις του Οµίλου σελ 7 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών σελ Κατανοµή της Αγοράς Αλλαντικών ανά Προϊόν σελ Μερίδια της ΝΙΚΑΣ στην Αγορά Αλλαντικών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των ραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ ιάρθρωση του Κόστους Πωληθέντων των Αλλαντικών σελ Η τιµή της Μετοχής σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης σελ Η οµή του Οµίλου σελ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ισολογισµός της ΝΙΚΑΣ σελ 21 Αποτελέσµατα Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 22 Common Size Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 23 Common Size Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 24 Trend Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 25 Trend Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 26 Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 27 Common Size Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 28 Trend Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 29 Τεχνική Ανάλυση της Μετοχής σελ 30 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 3

5 1. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Θεσµικοί Επενδυτές 14% Free Float 26% ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Παναγιώτης Νίκας 51% Η Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι οικογενειακού χαρακτήρα εταιρεία µε το µεγαλύτερο ποσοστό των µετοχών της να κατέχουν τα µέλη της οικογένειας ΝΙΚΑ. Αναλυτικότερα οι βασικοί µέτοχοι των µετοχών είναι οι εξής: 1) Παναγιώτης Νίκας (51,1%), 2) Γεώργιος Νίκας (6,3%). Το υπόλοιπο 14% κατέχουν οι θεσµικοί επενδυτές και το 25,6% το ευρύ επενδυτικό κοινό (8.000 µέτοχοι περίπου). Ίδιες Μετοχές 3% Γεώργιος Νίκας 6% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής (%) Παναγιώτης Νίκας ,1 Γεώργιος Νίκας ,3 Ίδιες Μετοχές ,9 Θεσµικοί Επενδυτές ,0 Free Float ,6 ΣΥΝΟΛΟ MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 4

6 2. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ηγετική θέση µε µερίδιο 22% στα αλλαντικά και 50% στις µεγάλες αλυσίδες supermarket Επέκταση σε νέους κλάδους τροφίµων. Άνω του 18% και 21% στο τζίρο και στα κέρδη την τελευταία 5ετία. Η ΝΙΚΑΣ, πρωτοπόρος στο χώρο των αλλαντικών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το Με κύριους άξονες ανάπτυξης τις συνεχείς επενδύσεις ( 11εκ. τη 4ετία ) εκ των οποίων 8εκ. αφορούν εξαγορές, η ΝΙΚΑΣ µετατράπηκε σ ένα πολύ δυναµικό όµιλο, µε ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών (µέγεθος ελληνικής αγοράς: 323,3εκ., εκτιµώµενος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης: 4% έως 5%). Έτσι λοιπόν σήµερα κατέχει το 22% της αγοράς των αλλαντικών ενώ σε συγκεκριµένα προϊόντα όπως είναι η γαλοπούλα και το µπέικον, υπερβαίνει και το 30% της αγοράς. Σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 50% ανέρχεται το µερίδιο του οµίλου στις µεγάλες αλυσίδες supermarket. H ΝΙΚΑΣ εκτός του παραδοσιακού αντικειµένου εργασιών της παραγωγής αλλαντικών (64,4% του κύκλου εργασιών το 2001), έχει επεκταθεί και σε άλλους κλάδους τροφίµων όπως είναι ο κλάδος των τυροκοµικών (15,8% του κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος του νωπού κρέατος (16,5% κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος της ελαιουργίας (2% κύκλου εργασιών το 2001) ενώ πρόσφατα εισήλθε και στο catering. Η είσοδος της εταιρείας στους εν λόγω κλάδους επετεύχθη µέσω εξαγορών που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια. Με την παραπάνω στρατηγική η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει έναν ισχυρότατο διαφοροποιηµένο (diversified) όµιλο και παράλληλα να εξασφαλίσει µέσους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης την τελευταία 5ετια της τάξεως του 18,1% για το κύκλο εργασιών και 21,37% για την προ φόρων κερδοφορία. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (%) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΛΟΙΠΑ Επί του Κ.Εργασιών 64% 16% 4% 16% 1% 3% Μερίδιο Αγοράς 22% 1% 1% 2% - - Μικτό Περιθώριο 36% 10% 25% 12% 20% 10% Μερίδιο στα Κ.Π.Φ 74% 1% 6% 17% - 2% Το χρονικό εισόδου στους νέους κλάδους Η παραπάνω ανάλυση δεν περιλαµβάνει τα κέρδη από το catering µέσω της συµµετοχής της εταιρείας στη ΙΟΝΥΣΟΣ-ZONAR S Το χρονικό εισόδου της ΝΙΚΑΣ στους νέους κλάδους µέσω εξαγοράς νέων εταιρειών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΤΟΣ Ε ΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ( εκ) ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1998 Θήβα ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε 75% 1,13 Πάτρα ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε 80% 0, οµοκό ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε 70% 0,21 ΝΩΠΟ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1999 Ταύρο ΦΡΕΣΚΟ Α.Ε 100% 4, Ταύρο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε (ίδρυση) 42,2% 0, Τρίπολη ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Α.Ε (ίδρυση) 60% 0,18 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 2000 Σπάρτη ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ (ίδρυση) 70% 0,29 CATERING 2000 Αθήνα ΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ Α.Β.Ε.Ε 37,65% 1,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 8,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 5

7 Ισχυροποίηση στον κλάδο των αλλαντικών 2,9εκ. και 0,45εκ. τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» Πολύ ισχυρό brand name όχι µόνο στα αλλαντικά Ωστόσο το µπαράζ των εξαγορών συνεχίστηκε και το 2001 µε την εξαγορά 2 νέων εταιρειών Συγκεκριµένα η εισηγµένη εξαγόρασε το 55% της αλλαντοβιοµηχανίας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» (πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε..Ε.) έναντι 2,23εκ., µε σκοπό να ενισχύσει το µερίδιο αγοράς της (περίπου 2%) στην αγορά των αλλαντικών στη Β.Ελλάδα. Η εν λόγω εταιρεία εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει 0,30εκ.. κέρδη στον όµιλο από το 2003 (15% ετήσια αύξηση). Με τη συµµετοχή της (42,22%) στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» έναντι 0,99εκ., η ΝΙΚΑΣ εισήλθε στην παραγωγή και διανοµή γύρου και κρεατοσκευασµάτων, µια αγορά επιχειρήσεων (catering, ξενοδοχεία, ψητοπωλεία, ταβέρνες). Το συνολικό µέγεθος της λιανικής αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα επίπεδα των 440εκ./έτος, ενώ η χονδρική αγορά υπολογίζεται στα 150εκ./έτος. Στόχος της εταιρείας είναι να γίνει leader στον συγκεκριµένο κλάδο και στη διάθεση έτοιµων προϊόντων σε αλυσίδες supermarket. Τα έσοδα της εταιρείας από την εν λόγω δραστηριότητα το 2002 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στα 2,9εκ. και τα κέρδη θα πλησιάσουν τα 0,50εκ. 2.1 ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ο όµιλος λοιπόν εκτός από το ισχυρό brand name που διαθέτει στα αλλαντικά, κατάφερε µέσω των παραπάνω στρατηγικών κινήσεων, να παράγει και να διαθέτει επώνυµα προϊόντα στους παρακάτω κλάδους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΪΟΝ BRAND NAME ΑΓΟΡΑ ( εκ.) ΜΕΡΙ ΙΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΙΚΙ ΟΜΟΚΟΥ 1 75% ΦΕΤΑ (δοχείου) ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 350 0,5% ΦΕΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (βαρελίσια) 150 2% MILNER (συσκευασία & διανοµή) 500 2% ΕΛΑΙΟΛΑ Ο SYMPOSIO-ΑΛΕΑ 1,2 - ΕΛΙΕΣ ΑΛΕΑ ΣΑΛΑΤΕΣ ΝΙΚΑΣ 40 2% ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ-ΚΕΦΤΕ ΑΚΙΑ ΝΙΚΑΣ >80 - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΝΙΚΑΣ 25 2% ΠΙΤΣΕΣ ΝΙΚΑΣ 25 1% MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 6

8 2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες. Η παραγωγή γίνεται στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις του οµίλου οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά ανά κλάδο στο παρακάτω διάγραµµα ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ & ΓΥΡΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Αγιος Στέφανος Αττικής Παραγωγική υναµικότητα: 65 τόννοι/ηµερησίως Θήβα Παραγωγική υναµικότητα: 7τόννοι/ηµερησίως ΦΡΕΣΚΟ Αθήνα Παραγωγική υναµικότητα: 25τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως Σκόπια Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Πάτρα Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Αθήνα Παρ. υναµικότητα 5τόννοι/ηµερησίως Βουλγαρία Παραγωγική υναµικότητα:15 τόννοι/ηµερησίως Θεσσαλονίκη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως οµοκός Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 30 τόννοι/ηµερησίως Κύπρος Παραγωγική υναµικότητα: 25 τόννοι/ηµερησίως Ξάνθη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 11 τόννοι/ηµερησίως ΗΠΑ Παραγωγική υναµικότητα: 5τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 120τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 60τόννοι/ηµερησίως Η παραγωγική δυναµικότητα υπολογίζεται βάση της ηµερήσιας παραγωγής (µίας βάρδιας) MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 7

9 2.3 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Η διανοµή των προϊόντων της ΝΙΚΑΣ στην Ελλάδα υλοποιείται µέσω των 11 ιδιόκτητων κέντρων διανοµής που διαθέτει ο όµιλος στην Ελλάδα και των 5 κέντρων στο εξωτερικό. Η γεωγραφική κατανοµή των κέντρων διανοµής είναι η ακόλουθη: ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.Αθήνα 1. Σκόπια 2.Σπάρτη 2. Σόφια 3. Θεσσαλονίκη 3. Κύπρος 4. Αθήνα- (Νωπό Κρέας-Γύρος & Κρεατοσκευάσµατα) 4. Λίβανος 5. Αγορά Ρέντη- (Νωπό Κρέας) 5. ΗΠΑ 6. Ξάνθη 7.Ιωάννινα 8. Λάρισα 9. Κρήτη 10. Κως 11. Ρόδος Ισχυρή πελατειακή βάση άνω των 3000 πελατών Επέκταση στο εξωτερικό στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία.. Ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά µε µερίδιο της τάξεως του 50% 2.4 ΠΕΛΑΤΕΣ Η ισχυρή πελατειακή βάση των περίπου 3000 πελατών αποτελεί ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο του ισχυρού brand name του οµίλου. Οι πελάτες του οµίλου οµαδοποιούνται σε 1) αλυσίδες supermarket, 2) χονδρέµπορους & αντιπρόσωπους, 3) λιανέµπορους, 4) στο catering, ξενοδοχεία & αλυσίδες µαζικής εστίασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΙ ΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Supermarket 15 65% 72,4 Χονδρέµποροι & Αντιπρόσωποι 50 6% 6,7 Λιανέµποροι % 16,7 Catering -Ξενοδοχεία& Fast Food % 15,6 ΣΥΝΟΛΟ % 111,4 2.5 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε εκ.) Η παρουσία του οµίλου δεν περιορίζεται µόνο εντός των ελληνικών συνόρων αλλά εκτείνεται και στο εξωτερικό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Βαλκανική αγορά όπως είναι η υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος, η έλλειψη ανταγωνιστικών παραγωγών και οι υψηλοί δασµοί οι οποίοι επιβάλλονταν στην τελική τιµή των εισαγόµενων προϊόντων που εµπόδιζε την κατάκτηση σηµαντικών µεριδίων από τους εξαγωγείς αποτέλεσε σηµαντικό κίνητρο εισόδου του οµίλου στην εν λόγω περιοχή. Έτσι λοιπόν ο όµιλος επέκτεινε από πολύ νωρίς τις δραστηριότητες του στη Βουλγαρία (πληθυσµός: 8,2εκ., µέγεθος αγοράς: 150εκ.) µέσω της NIKAS BULGARIA S.A (παραγωγική δραστηριότητα από τα µέσα του 2000), και στα Σκόπια (πληθυσµός: 2,5εκ., µέγεθος αγοράς: 50εκ.) µέσω της NIKAS SKOPJE LTD (παραγωγική δραστηριότητα από τα τέλη του 1999). Επιτυχής ήταν η είσοδος του οµίλου στην Κυπριακή αγορά (πληθυσµός: 759χιλ, µέγεθος αγοράς: 50εκ. ) µέσω της συµµετοχής της κατά 36% στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ έναντι 5εκ., γεγονός που το µαρτυρά το πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς της τάξεως του 50% που απέκτησε τη τελευταία 5ετία. Η εταιρεία κατέχει τα 3 σηµαντικότερα εµπορικά σήµατα της αγοράς: Αλλαντικά Γρηγορίου (µερίδιο αγοράς: 25%), Snack (µερίδιο αγοράς: 20% ) και ΝΙΚΑΣ (µερίδιο αγοράς: 5%). Η εταιρεία έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της λιανικής πώλησης (supermarkets) µε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την επικείµενη λύση του Κυπριακού. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης παρουσιάζονται και στην αγορά του catering όπου η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί. Μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, θα προσδώσει η παραγωγή και εµπορία και των λοιπών προϊόντων του οµίλου στην Κύπρο (π.χ πίτσες, τυροκοµικά κ.α). MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 8

10 Παρουσία στο Λίβανο και στις ΗΠΑ Παράλληλα ο όµιλος έχει εισέλθει στην αγορά της Μέσης Ανατολής µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, ΝΙΚΑΣ LΕΒΑΝΟΝ S.A.L (διανοµή αλλαντικών) στο Λίβανο (πληθυσµός: 3,5εκ. (1,4εκ. Χριστιανοί και 2,1εκ. Μουσουλµάνοι, µέγεθος αγοράς: 25εκ. αφορά µόνο τους χριστιανούς) και συµµετέχει στην εταιρεία NIKAS USA INC για την παραγωγή και προώθηση αλλαντικών στην Βόρεια Αµερική. Η NIKAS USA INC συµµετέχει µε τη σειρά της σε δυο εταιρείες (µε ποσοστό 40% στην καθεµία) η πρώτη παράγει αλλαντικά και η δεύτερη θα δραστηριοποιηθεί στη διανοµή αλλαντικών. Τα προϊόντα τα οποία παράγει η εταιρεία είναι 2 είδη λουκάνικων για hot dog και διατίθενται στην Ν. Υόρκη. Στόχος της NIKAS USA INC είναι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 2 εταιρειών σε ένα χώρο λειτουργίας και η προσθήκη νέων προϊόντων στην παραγωγή της. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 9

11 3. Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-CORE BUSINESS Η αγορά αλλαντικών στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από όλα τα προϊόντα επεξεργασίας νωπού κρέατος όπως είναι τα βραστά, προϊόντα ζαµπόν, προϊόντα γαλοπούλας, προϊόντα αέρος και διάφορα. Εξαιρούµε από τον κλάδο τα κονσερβοποιηµένα προϊόντα εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού που έχουν στο συνολικό τζίρο και της συνεχώς µειούµενης ζήτησής τους. ΙΑΓΡΑΜΜΑ3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 H Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 17% ΒΡΑΣΤΑ 46% ΣΑΛΑΜΙΑ 12% ΙΑΦΟΡΑ 21% ΠΑΡΙΖΑ- ΜΟΡΤΑ ΕΛΑ 27% ΚΑΠΝΙΣΤΑ 37% ΖΑΜΠΟΝ 19% ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 21% 5% µέση ετήσια αύξηση της αγοράς αλλαντικών Χαµηλός ο βαθµός διείσδυσης των εισαγόµενων αλλαντικών (8%-10%) στην εγχώρια αγορά Τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών εις βάρος των µικρότερων Το µέγεθος της εν λόγω αγοράς υπολογίζεται στα 323,3εκ. ετησίως. Η Ελλάδα έχει την χαµηλότερη ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών (6kg) συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερµανία: 35kg, Ευρωπαϊκή Ένωση: 19kg κατά µέσο όρο). Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση της αγοράς είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, η τιµή των προϊόντων, και οι κλιµατολογικές συνθήκες. Η στροφή των ελλήνων καταναλωτών προς το γρήγορο φαγητό σε συνδυασµό µε την αύξηση της εµπιστοσύνης τους σε προϊόντα καταξιωµένων για την ποιότητα τους εταιρειών, εκτιµούµε ότι θα συντελέσουν στην εξασφάλιση µιας µέσης ετήσιας αύξησης της αγοράς της τάξεως του 5% τα επόµενα χρόνια. Το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προσαρµογή τους στις διατροφικές συνήθειες του έλληνα καταναλωτή, έχουν περιορίσει το κοµµάτι των εισαγόµενων αλλαντικών µεταξύ του 8%-10% σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών και ξένων αλλαντικών να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Μικρό είναι επίσης και το ποσοστό των εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο όγκο να κατευθύνεται στις Βαλκανικές χώρες. Οι υψηλοί φόροι εισαγωγής των προϊόντων οι οποίοι καθιστούν την τελική τους τιµή απαγορευτική, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων από την ΝΙΚΑΣ στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και την ίδρυση εµπορικής εταιρείας στο Λίβανο. Χαρακτηριστικό της αγοράς των αλλαντικών για πολλά χρόνια ήταν ο κατακερµατισµός της σε πολλές µικρές οικογενειακές εταιρείες, περίπου 200. Παρόλα αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου κατέχουν οι 10 µεγαλύτερες εταιρείες. Την τελευταία 10ετία έχει παρατηρηθεί η τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου εις βάρος των µικρότερων, ενώ δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις αφανισµού µικρών εταιρειών εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισµού στις τιµές των αλλαντικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι 5 µεγαλύτερες εταιρείες αύξησαν κατά 10% έκαστη το µερίδιο τους την τελευταία 5ετία. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 10

12 Η ΝΙΚΑΣ κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των αλλαντικών, µε µερίδιο αγοράς 22% ενώ σε ορισµένα προϊόντα όπως είναι το µπέικον και η γαλοπούλα υπερβαίνει και το 28%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ηγετική θέση µε 22% µερίδιο αγοράς, άνω του 28% σε ορισµένα προϊόντα και 50% στο retail ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 8% ΑΕΡΟΣ 7% ΜΠΕΙΚΟΝ 5% ΙΑΦΟΡΑ 2% ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 28% ΖΑΜΠΟΝ- ΩΜΟΠΛΑΤΕΣ 22% ΠΑΡΙΖΑΚΙΑ-ΠΑΡΙΖΕΣ 28% Επισηµαίνουµε ότι το µερίδιο αγοράς της εταιρείας στις αλυσίδες supermarket φθάνει στο 50%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι ανταγωνιστές της: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ Εταιρεία Μερίδιο (%) Πρόβλεψη 3ετίας ΝΙΚΑΣ 22,0 24,5 ΘΡΑΚΗ 12,0 13,5 CRETA FARM 11,0 12,1 ΥΦΑΝΤΗΣ 9,0 9,2 ΒΙ.ΚΗ 6,0 6,1 ΒΕΚΚΑ 5,0 5 ΛΟΙΠΟΙ (190) 35,0 29,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 11

13 4. ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ Τα αλλαντικά αποτελούν το 64,4 % του ενοποιηµένου τζίρου Βασική πηγή εσόδων για τον όµιλο παραµένει η παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών η οποία για το σύνολο του 2001 φθάνει στο 64,4% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό του κύκλου εργασιών του οµίλου το 2001 ανά δραστηριότητα: ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 (σε εκ.) % ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 71, ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 18, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΕΛΑΙΑ 17, ΙΑΦΟΡΑ 3,676 3 ΣΥΝΟΛΟ 111, ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΓΑΛΑΚ/MIΚΑ & ΕΛΑΙΑ 16% ΙΑΦΟΡΑ 3% ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 17% ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 64% Βελτίωση του µεικτού περιθωρίου λόγω οµαλοποίησης της αγοράς Ως γνωστόν ο όµιλος δεν είναι πλήρως καθετοποιηµένος, καθώς για την παρασκευή των προϊόντων του προµηθεύεται, κυρίως από το εξωτερικό την πρώτη ύλη (χοιρινό κρέας). Μετά την κρίση στην αγορά κρέατος το 2000 η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της πρώτης ύλης (χοιρινό κρέας) και ως φυσικό επακόλουθο τη συµπίεση των µικτών περιθωρίων κέρδους της εταιρείας (από 37,6% το 1999 σε 32,3% το 2000), το 2001 η µείωση των τιµών του χοιρινού και η σταθεροποίηση αυτών σε ικανοποιητικά επίπεδα βοήθησε στη ανάκτηση µικτού περιθωρίου κέρδους άνω του 33%. Η σταθεροποίηση των τιµών η οποία επικρατεί και το 2002 σε συνδυασµό µε την απαραίτητη αναδιοργάνωση των µονάδων τυροκοµικών προϊόντων και νωπού κρέατος (ΦΡΕΣΚΟ) αναµένεται να οδηγήσει το µικτό περιθώριο σε ακόµη πιο φυσιολογικά επίπεδα ήτοι κοντά στο 36%. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 12

14 Η διάρθρωση του κόστους πωληθέντων των αλλαντικών περιγράφεται στο διάγραµµα 5: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΡΓΑΣΙΑ 7% ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7% ΚΑΥΣΙΜΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2% ΛΟΙΠΑ 3% ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 8% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 73% Το µικτό περιθώριο κέρδους ανά κλάδο έχει ως εξής ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΛΑ ΟΣ Μικτό Περιθώριο (%) Αλλαντικά 36% Νωπό Κρέας 10% Κρεατοσκευάσµατα 24% Γαλακτοκοµικά 12% Λοιπά Τρόφιµα (ελαιουργικά, ψάρια, λαχανικά) 10% Αύξηση του Core Business µε ρυθµούς 4% ετησίως για τα επόµενα χρόνια Νέες συνεργασίες µε το Retail Αύξηση µεριδίου στην Β. Ελλάδα µέσω εξαγορών Η αναµενόµενη αύξηση του core business της εταιρείας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 4% έως 5% για τα επόµενα έτη, αναλογικά δηλαδή µε την ετήσια αύξηση του µεγέθους της αγοράς συν την ελαφρά ενίσχυση του µεριδίου του οµίλου από τη στροφή της κατανάλωσης σε επώνυµα και ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα η επέκταση του retail - super markets στην επαρχία, κύρια πηγή εσόδων για την εταιρεία, αναµένεται να βοηθήσει προς τη κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες αλυσίδες super market. Από τη φετινή χρονιά δε προστέθηκε και η συνεργασία µε τον Βερόπουλο η οποία από µόνη της αναµένεται να προσδώσει νέα έσοδα για τη χρήση του 2002 της τάξης των 3εκ. τουλάχιστον. Η αγορά αλλαντικών χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από ήπια ολιγοπώληση, καθώς οι µικρές βιοµηχανίες παραγωγής και διάθεσης δεν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό από τους µεγάλους παίκτες, µε αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς να συγκεντρώνεται καθώς είτε απορροφούνται είτε εξαγοράζονται. Ήδη από τα µέσα του 2001 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου βιοµηχανίας στη Β. Ελλάδα (Ανανιάδης). Η εξαγορασθείσα κατέχει υπολογίσιµο µερίδιο αγοράς (περίπου 2% στη Βόρεια Ελλάδα) και µετά την αναδιοργάνωσή της η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2002 αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στα αποτελέσµατα του οµίλου από την επόµενη χρήση. Ο όµιλος µε την κίνηση αυτή αναµένεται να αυξήσει την παρουσία του στην αγορά της Β. Ελλάδας η οποία εκτιµάται στα 100εκ. περίπου. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 13

15 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Diversification του χαρτοφυλακίου προϊόντων Αναµένεται µείωση της εισφοράς στον ενοποιηµένο τζίρο από τα αλλαντικά και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των νέων δραστηριοτήτων Success Story: Είσοδος στη Κυπριακή αγορά και κατάληψη του µεγαλύτερου µεριδίου αυτής µόλις σε µια 3ετία Catering-Λιανική ZONAR S... Με στόχο την εξασφάλιση σταθερής ανάπτυξης για τα επόµενα έτη ο Όµιλος άρχισε σταδιακά από το 1998 και εντεύθεν να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του µπαίνοντας σε νέες αγορές, οι οποίες λόγω του µεγέθους τους αλλά και της εύκολης διείσδυσης, αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά από το 2002 και µετά στην ανάπτυξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και των κερδών. Η κίνηση αυτή έγινε έχοντας υπόψη το σχετικά σταθερό και µικρό ρυθµό ανάπτυξης στην αγορά των αλλαντικών. Έτσι ο όµιλος από το 1997 και µετά προχωρά συστηµατικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων τροφίµων (νωπό κρέας, κρεατοσκευάσµατα, τυροκοµικά, ελαιουργικά, αλλά και στην αγορά catering). Στόχος του οµίλου µε τη διαφοροποίηση των προϊόντων του και την επέκταση σε νέες αγορές είναι το ποσοστό στον ενοποιηµένο τζίρο που προέρχεται από τα αλλαντικά να αντιπροσωπεύει τα επόµενα χρόνια κάτω από το 60% µε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού που προέρχεται τόσο από τη παραγωγή και διάθεση νωπού κρέατος και κρεατοσκευασµάτων όσο και από την επέκταση στους κλάδους των τυροκοµικών και ελαιουργικών προϊόντων. Η πιο επιτυχηµένη από τις κινήσεις που έκανε ο όµιλος τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται η είσοδος στην Κυπριακή Αγορά αλλαντικών µέσω της εξαγοράς ποσοστού 37% της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ» το 1997, η οποία τότε αντιπροσώπευε το τρίτο µεγαλύτερο παίκτη. Μόλις σε µια 3ετία ο όµιλος αναδιάρθρωσε τη παραγωγική µονάδα και κατάφερε σήµερα να έχει το πρώτο µερίδιο της αγοράς, άνω του 50% µε την διοχέτευση των επώνυµων προϊόντων του οµίλου. Η κυπριακή αγορά είναι ιδιαιτέρως ελκυστική πρώτον διότι αν και µικρή σε µέγεθος η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι υπερτριπλάσια της εγχώριας µε υψηλό αριθµό τουριστών (3,5 φορές του πληθυσµού) και δεύτερον διότι ο τοπικός συνεταίρος εξάγει σηµαντικές ποσότητες αλλαντικών στις αγορές της Μέσης Ανατολής και κυρίως στο Λίβανο, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα στον όµιλο για διείσδυση των επώνυµων προϊόντων του σε µια µεγάλη αγορά. Η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων την τελευταία τριετία ξεπέρασε το 35% ενώ η συντηρητική πρόβλεψη για τη φετινή χρήση αναµένει αύξηση τζίρου 15% στα 16,8εκ. από 14,8εκ. και κέρδη προ φόρων στα 3εκ. περίπου. Με τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο (κατά 37,5%) της «Εστιατόρια Ζαχαροπλαστεία ιόνυσος ZONAR S», η εταιρεία αναµένεται να εισέλθει στην αγορά του catering όσο και στη λιανική. Στόχος της εταιρείας είναι να εκµεταλλευθεί τα ισχυρά σήµατα που κατέχει ( ΙΟΝΥΣΟΣ- ZONAR S) ενώ σηµαντικά είναι τα οφέλη από την εκµετάλλευση του εστιατορίου στη περιοχή της Ακρόπολης. Επισηµαίνεται ότι από το 2001 τα 2 από τα 3 καταστήµατα που έχει η εταιρεία δεν λειτουργούν, το µεν πρώτο στην Οδό Πανεπιστηµίου λόγω ανάπλασης της περιοχής, το δε δεύτερο στο Λυκαβηττό λόγω λήξης του µισθωτηρίου που είχε υπογραφεί. Η εταιρεία είναι στη διαδικασία ανεύρεσης ανάλογου χώρου για τη λειτουργία νέων καταστηµάτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αποτελέσµατα του 2002 θα παρουσιαστούν µειωµένα κατά 35% και θα φτάσουν τα 5εκ. σε τζίρο και 1,15εκ. σε προ φόρων κέρδη. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 14

16 Ελληνικός Γύρος Α.Ε: Αγορά γύρου και Κρεατοσκευασ µάτων Σηµαντική εισφορά στα αποτελέσµατα του οµίλου από το Η είσοδος του οµίλου στην αγορά κρεατοσκευασµάτων (γύρος, σουβλάκι) πραγµατοποιήθηκε το 2001 µέσω της εξαγοράς της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.». Το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στην εν λόγω εταιρεία ανέρχεται σε 42% περίπου. Σκοπός της συµµετοχής είναι η είσοδος στην κατακερµατισµένη αγορά διανοµής γύρου και κρεατοσκευασµάτων προς καταστήµατα (σουβλατζίδικα) και αλυσίδες παραδοσιακών εστιατορίων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η διείσδυση στην αγορά θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη καθώς δεν υπάρχει σηµαντικός ανταγωνισµός. Η παραγωγή γύρου, κρεατοσκευασµάτων αλλά και νωπού κρέατος για ψητοπωλεία και ταβέρνες, αποτελεί δραστηριότητα η οποία απευθύνεται προς το παρόν σε περισσότερες από 5500 µικρές επιχειρήσεις στον νοµό Αττικής. Το µέγεθος της αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα 440εκ./έτος. Το σύνολο της αγοράς στην Αττική υπολογίζεται στα 90εκ. ενώ υπάρχει και η εποχική αγορά των νησιών η οποία και τροφοδοτείται από την Αττική και ανέρχεται σε 56εκ./έτος. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην εν λόγω αγορά έγινε περί τα τέλη του 2001 µε θετικά αποτελέσµατα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας της. Σε 4 µόνο µήνες λειτουργίας το 2001 η εταιρεία κατάφερε να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα και τζίρο περί το 1,5εκ. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της προς το παρόν, στις εγκαταστάσεις της µητρικής µέχρι να λειτουργήσει το νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο µέσα στο Για το 2002 η εταιρεία προσδοκά τζίρο άνω των 2,9εκ. και καθαρά κέρδη άνω των 0,45εκ.. Στόχος τη ς εταιρείας µέχρι το 2005 είναι ο τζίρος να φτάσει τα 11εκ. σε ετήσια βάση και η προ φόρων κερδοφορία να φτάσει τα 1,8εκ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 15

17 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ Το Σύνολο των επενδύσεων του οµίλου για την επόµενη 5ετία ανέρχεται σε 19,6 εκ.. Οι προϋπολογισµένες επενδύσεις για τον όµιλο µέχρι το 2006 ανέρχονται συνολικά σε 19,6εκ. Από το σύνολο των επενδύσεων τα 9,1εκ. θα προέρθουν από επιδότηση, τα 6,1εκ. από ίδια κεφάλαια ενώ τα υπόλοιπα 4,4εκ. από δανεισµό. Προορισµός και στόχος των νέων κεφαλαίων είναι κυρίως η αύξηση της απόδοσης των νέων επενδύσεων στους κλάδους των τυροκοµικών, ελαιουργικών προϊόντων και προϊόντων νωπού κρέατος, αλλά και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο των αλλαντικών. Συγκεκριµένα στις τυροκοµικές µονάδες του οµίλου (Πλαταιών Α.Ε., Πελοπόννησος Α.Ε. και οµοκός Α.Ε.) θα επενδυθούν συνολικά τα επόµενα χρόνια περίπου 5εκ. Στον κλάδο των ελαιουργικών προϊόντων (ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ) θα δαπανηθούν περίπου 3,6εκ. ενώ το υπόλοιπο ποσό 11εκ. θα δαπανηθεί για επενδύσεις στον κλάδο των αλλαντικών και στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης κρεατοσκευασµάτων και νωπού κρέατος. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (IAS) Η εφαρµογή των IAS δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου, και µάλλον λόγω µικρότερων τελικών αποσβέσεων θα αυξήσει την καθαρή κερδοφορία... Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (IAS) από τις αρχές του 2003 αναµένεται να αφήσει σχεδόν αµετάβλητα τα αποτελέσµατα του οµίλου ή και να αυξήσει κατά ένα ποσοστό την κερδοφορία. Ειδικότερα οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης στον ενοποιηµένο ισολογισµό ύψους 11,5εκ. οι οποίες θα µπορούσαν µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα έναντι της καθαρής θέσης, έχουν ήδη απαλειφθεί µέσω των ιδίων κεφαλαίων και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τελικώς τα αποτελέσµατα. Αντιθέτως επωφελής για τα αποτελέσµατα του οµίλου αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων αναφορικά µε την αναµενόµενη µείωση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς αυξάνεται κατά κανόνα, µε βάση τα ΙΑS η ωφέλιµη ζωή αυτών µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των αποσβέσεων στα αποτελέσµατα χρήσης. Με βάση τα παραπάνω αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων να µην επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου για τη χρήση MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 16

18 8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΟΕΙ ΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είγµα Εταιρειών: Το αρχικό δείγµα περιείχε 16 εταιρείες συναφούς αντικειµένου εκ των οποίων τελικά επιλέχθηκαν 12 για τη σύγκριση, καθώς οι υπόλοιπες 4 εµφάνιζαν ζηµιογόνο χρήση για το 2001 και αρνητικές προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση του ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Πηγή: Bloomberg, Wright Investors Center, Εκτιµήσεις MERIT ΑΧΕΠΕΥ. Συγκρίνοντας την εταιρεία σε επίπεδο οµίλου µε βάση το παραπάνω δείγµα εταιρειών του εξωτερικού προκύπτουν τα παρακάτω: P/E 2002: Discount 7,7% P/SALES 2002: Premium 24,5% P/BV 2002: Discount 43,4% G/PE 2002: Premium +577% Μερισµατική απόδοση άνω του 4% όταν το δείγµα δίνει µερισµατική απόδοση κατά µέσο όρο 1,55% Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 19x φορές τα αναµενόµενα κέρδη για το 2002 όταν ο µέσος όρος του δείγµατος βρίσκεται στις 20,7x φορές. Προκύπτει δηλαδή discount 7,7% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 0,66 φορές την τιµή προς τις αναµενόµενες πωλήσεις του 2002 έναντι 0,53 φορών στο δείγµα. Προκύπτει δηλαδή premium 24,5% εις βάρος της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 1,3x φορές την τιµή της προς την αναµενόµενη λογιστική αξία για το 2002 έναντι 2,30 φορών του δείγµατος. Προκύπτει δηλαδή discount 43,4% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Οι εταιρείες του δείγµατος εµφανίζουν στασιµότητα ή πτώση στην ανάπτυξη της κερδοφορίας τους για το 2002 όταν ο όµιλος Νίκα αναµένει αύξηση της καθαρής κερδοφορίας της τάξης του 25% για το Συγκεκριµένα ο δείκτης ανάπτυξης κερδοφορίας προς τον αναµενόµενο πολλαπλασιαστή κερδών για το 2002 (G/PE) για το δείγµα φθάνει στο 0,19 ενώ για τον όµιλο φθάνει στο 1,31. Προκύπτει δηλαδή premium 577% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Η µερισµατική απόδοση της ΝΙΚΑΣ είναι άνω του 4% όταν ο µέσος όρος του δείγµατος κινείται κάτω από 2%. Επισηµαίνουµε ότι η µερισµατική πολιτική αναµένουµε να διατηρηθεί για τα επόµενα χρόνια σε επίπεδα άνω του 4% καθώς πάγια πολιτική του οµίλου είναι η διανοµή µερίσµατος πάνω από το προβλεπόµενο (35% επί των καθαρών κερδών). Συγκεκριµένα η εταιρεία το 2001 απέδωσε υπό τη µορφή µερίσµατος το 55% των καθαρών κερδών. Προκύπτει δηλαδή premium 167% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 17

19 8.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ DIVIDEND DISCOUNT MODELS Υποθέσεις για τa µοντέλα αποτίµησης DDM Για την αποτίµηση της εταιρείας χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Dividend Discount Model. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται θεωρώντας ότι η τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζεται από την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται κατά έτος από την εταιρεία, εξισώνοντας τις αναµενόµενες ταµειακές ροές µε το αναµενόµενο συνολικό διανεµόµενο µέρισµα. Υποθέτουµε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση σταθερής µακροχρόνιας ανάπτυξης µε ρυθµούς που αντικατοπτρίζονται από την ονοµαστική µακροχρόνια ανάπτυξη της οικονοµίας (πληθωρισµός + πραγµατική αύξηση Α.Ε.Π) ή από την αύξηση του συνολικού διανεµόµενου µερίσµατος κατά έτος. Για τη χρησιµοποίηση του εν λόγω µοντέλου υποθέτουµε ότι η εταιρεία δεν έχει "κρυµµένη" αξία όπως αυτή θα µπορούσε να προέλθει από πατέντες ή σηµαντική πνευµατική ιδιοκτησία. Επίσης µε τη χρησιµοποίηση αυτού του µοντέλου ενδεχόµενα δεν υπολογίζεται το premium που θα µπορούσε να προστεθεί στην αξία της επιχείρησης λόγω του αναγνωρισµένου brand name των προϊόντων της STABLE GROWTH DDM 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται µε σταθερό ρυθµό από εδώ και στο εξής 2). Η εταιρεία δίνει υπό τη µορφή µερίσµατος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό από τα καθαρά κέρδη της (ήτοι Dividends=FCFE) ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Expected Growth Rate 5%-6% Computed Cost of Equity 9,30% Αποτελέσµατα: Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η τιµή της µετοχής µε βάση το STABLE GROWTH DDM σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 18

20 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις υποθέσεις εργασίας της MERIT (ετήσιος ρυθµός αύξησης 5%-6%) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ο οποίος δίνει τιµές στόχους ανάλογα µε την ετήσια ανάπτυξη της εταιρείας: ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5,00% 3,79 5,25% 4,03 5,50% 4,31 5,75% 4,62 6,00% 4,98 6,25% 5,41 6,50% 5,90 Το κάτω όριο της τιµής στόχος εντοπίζεται στα 3,79 και το πάνω όριο στα 5, STAGE DIVIDEND DISCOUNT MODEL 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται σε δύο φάσεις από τις οποίες η πρώτη θα χαρακτηρίζεται ως φάση υψηλής ανάπτυξης ενώ η δεύτερη ως φάση σταθεροποίησης ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ιάρκεια Φάσης Υψηλής Ανάπτυξης 3 έτη Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Ρυθµός Ανάπτυξης (Σταθερός) 5% Ρυθµός Ανάπτυξης στα πρώτα 3 έτη 16% Payout Ratio στα πρώτα 3 έτη 55% Payout Ratio στη φάση σταθεροποίησης 60% Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει τιµή στόχος για το επιλεγµένο µοντέλο 5,40. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 19

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαΐου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανδρέου Μεταξά 5 Κάτω Κηφισιά ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 - 1 - ΗΥΥΑΑΤΤΤΤ RREEGEENCCYY TTHEESSSSAALLONI IKKI I ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης-Αναλυτής Μιχάλης Μητσόπουλος Εταιρικά Στοιχεία Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ _ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 11084

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Φοιτητής: Πάπιστας Αλέξιος Σταύρος (109/08) Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τηλικίδου Ειρήνη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Business Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com 05 Ετήσιο Δελτίο Ηταν μια καταπληκτική χρονιά... 2003 234 48 2004 2005 307 262 61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ εκατ. 50

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 15ο χιλ. Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα