Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr"

Transcript

1 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - Αθηνά Λαγού - Χρήστος Π. Σκρουµάς - Ανδρέας Ν. Καραλής - Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Προειδοποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στην ανάλυση αυτή είναι προϊόντα του Τµήµατος Μελετών & Αναλύσεως της MERIT ΑΧΕΠΕΥ. εν αποτελούν ούτε φιλοδοξούν να εκληφθούν ως προτάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση µετοχών στο Χ.Α.Α. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση προέρχεται από πηγές οι οποίες είναι δηµοσιοποιηµένες και κατά τη γνώµη της MERIT ΑΧΕΠΕΥ θεωρούνται αξιόπιστες.

2 Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τιµή Μετοχής: 4,00, Κεφαλαιοποίηση: 80,92 εκ. 24/07/2002 Τρόφιµα Άποψη Merit ΑΧΕΠΕΥ: Αγορά Αλλαντικά/Τυροκοµικά/Κρέας-Κρεατοσκευάσµατα/Ελαιουργικά/Catering Tιµή Στόχος: 5 Συµµετοχή σε είκτες: N/A ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! Market Leader εγχώριας αγοράς αλλαντικών µερίδιο >22%.! Μερίδιο 50% στις αλυσίδες supermarket.! Μερίδιο >28% σε µπέικον & γαλοπούλα.! 1998: Είσοδος στα τυροκοµικά Μερίδιο 2001: 2% επί αγοράς 1δις.! 1999: Είσοδος στο κρέας Μερίδιο2001: 1% επί αγοράς 440εκ.! Ηγετική θέση στην Κυπριακή λιανική αγορά αλλαντικών ( 50εκ.). Μερίδιο >50%.! 10+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 3ετίας.! 20+% προβλεπόµενη ετήσια αύξηση προ φόρων κερδοφορίας 3ετίας.! 5+% προβλεπόµενος ετήσιος ρυθµός αύξησης διανεµόµενου µερίσµατος. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΗΠΑ-Ε.Ε.) Στοιχεία Μετοχής Τιµή: 4,00 Υψηλό 52 εβδοµάδων: 4,38 (-8,6%) Υψηλό 2002: 4,26 (-6,1%) Χαµηλό 52 εβδοµάδων: 2,38 (+68,1%) Χαµηλό 2002: 3,26 (+22,7%) Μεταβολή από 29/12/2001: 15,6% Αριθµός Μετοχών: (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (εκ. ): 80,92 Βασικοί Μέτοχοι: 58% Free float: 42% Θεσµικοί Επενδυτές: 14% G/PE 02: premium (+577%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. GROWTH 02: premium (+525%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/E 02: discount (-7,7%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. P/S 02: premium (+24,5%) κατά ΝΙΚΑΣ. P/BV 02: discount (-43,4%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. DIV YLD 02: premium (+167,1%) υπέρ ΝΙΚΑΣ. Τεχνική Εικόνα & Χαρακτηριστικά Βραχυχρόνια Τάση: Ανοδική Μεσοχρόνια Τάση: Πλευρική Μακροχρόνια Τάση: Πτωτική Trading Range µεταξύ 3,9-4,4 Στηρίξεις: 3,9-3,5 Αντιστάσεις: 4,4-5,5 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Η Εικόνα της Εταιρείας σελ Επώνυµα Προϊόντα Πέραν των Αλλαντικών σελ Παραγωγικές Εγκαταστάσεις σελ Εκτεταµένο ίκτυο ιανοµής σελ Πελάτες σελ Εξωστρέφεια σελ 8 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών-Core Business σελ Οµαλοποίηση της Αγοράς Κρέατος- Βελτίωση των Περιθωρίων Κέρδους σελ Ανάπτυξη του Οµίλου σε Νέες Αγορές σελ Επενδύσεις Οµίλου την επόµενη 5ετία ( ) σελ Εφαρµογή ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων (IAS) σελ Αποτίµηση της Εταιρείας σελ Συγκριτική Αποτίµηση µε Εταιρείες Οµοειδούς Αντικειµένου του Εξωτερικού σελ Αποτίµηση µε Dividend Discount Models σελ Stable Growth DDM σελ Stage Dividend Discount Model σελ 19 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 2

4 ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Μερίδια των Κλάδων Τροφίµων του Οµίλου σελ 5 3. Εξαγορές σελ 5 4. Brand Names νέων Κλάδων σελ 6 5. Μερίδια Πελατών στον Κύκλο Εργασιών το 2001 σελ 8 6. Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστών µε βάση το Κύκλο Εργασιών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των δραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ Μικτό Περιθώριο Κέρδους ανά ραστηριότητα σελ Συγκριτική Αποτίµηση (ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗ) σελ Υποθέσεις Εργασίας για το Stable Growth DDM σελ Τιµές Στόχοι σε σχέση µε Ρυθµό Ανάπτυξης σελ Υποθέσεις Εργασίας για το 2-Stage Dividend Discount Model σελ 19 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Μετοχική Σύνθεση σελ 4 2. Παραγωγικές Εγκαταστάσεις του Οµίλου σελ 7 3. Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών σελ Κατανοµή της Αγοράς Αλλαντικών ανά Προϊόν σελ Μερίδια της ΝΙΚΑΣ στην Αγορά Αλλαντικών σελ Ποσοστά Συµµετοχής των ραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κύκλο Εργασιών 2001 σελ ιάρθρωση του Κόστους Πωληθέντων των Αλλαντικών σελ Η τιµή της Μετοχής σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης σελ Η οµή του Οµίλου σελ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ισολογισµός της ΝΙΚΑΣ σελ 21 Αποτελέσµατα Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 22 Common Size Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 23 Common Size Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 24 Trend Analysis Στοιχείων Ισολογισµού της ΝΙΚΑΣ σελ 25 Trend Analysis Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ΝΙΚΑΣ σελ 26 Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 27 Common Size Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 28 Trend Analysis Cash Flows της ΝΙΚΑΣ σελ 29 Τεχνική Ανάλυση της Μετοχής σελ 30 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 3

5 1. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Θεσµικοί Επενδυτές 14% Free Float 26% ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Παναγιώτης Νίκας 51% Η Π.Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι οικογενειακού χαρακτήρα εταιρεία µε το µεγαλύτερο ποσοστό των µετοχών της να κατέχουν τα µέλη της οικογένειας ΝΙΚΑ. Αναλυτικότερα οι βασικοί µέτοχοι των µετοχών είναι οι εξής: 1) Παναγιώτης Νίκας (51,1%), 2) Γεώργιος Νίκας (6,3%). Το υπόλοιπο 14% κατέχουν οι θεσµικοί επενδυτές και το 25,6% το ευρύ επενδυτικό κοινό (8.000 µέτοχοι περίπου). Ίδιες Μετοχές 3% Γεώργιος Νίκας 6% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής (%) Παναγιώτης Νίκας ,1 Γεώργιος Νίκας ,3 Ίδιες Μετοχές ,9 Θεσµικοί Επενδυτές ,0 Free Float ,6 ΣΥΝΟΛΟ MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 4

6 2. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ηγετική θέση µε µερίδιο 22% στα αλλαντικά και 50% στις µεγάλες αλυσίδες supermarket Επέκταση σε νέους κλάδους τροφίµων. Άνω του 18% και 21% στο τζίρο και στα κέρδη την τελευταία 5ετία. Η ΝΙΚΑΣ, πρωτοπόρος στο χώρο των αλλαντικών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το Με κύριους άξονες ανάπτυξης τις συνεχείς επενδύσεις ( 11εκ. τη 4ετία ) εκ των οποίων 8εκ. αφορούν εξαγορές, η ΝΙΚΑΣ µετατράπηκε σ ένα πολύ δυναµικό όµιλο, µε ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών (µέγεθος ελληνικής αγοράς: 323,3εκ., εκτιµώµενος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης: 4% έως 5%). Έτσι λοιπόν σήµερα κατέχει το 22% της αγοράς των αλλαντικών ενώ σε συγκεκριµένα προϊόντα όπως είναι η γαλοπούλα και το µπέικον, υπερβαίνει και το 30% της αγοράς. Σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 50% ανέρχεται το µερίδιο του οµίλου στις µεγάλες αλυσίδες supermarket. H ΝΙΚΑΣ εκτός του παραδοσιακού αντικειµένου εργασιών της παραγωγής αλλαντικών (64,4% του κύκλου εργασιών το 2001), έχει επεκταθεί και σε άλλους κλάδους τροφίµων όπως είναι ο κλάδος των τυροκοµικών (15,8% του κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος του νωπού κρέατος (16,5% κύκλου εργασιών το 2001), ο κλάδος της ελαιουργίας (2% κύκλου εργασιών το 2001) ενώ πρόσφατα εισήλθε και στο catering. Η είσοδος της εταιρείας στους εν λόγω κλάδους επετεύχθη µέσω εξαγορών που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια. Με την παραπάνω στρατηγική η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει έναν ισχυρότατο διαφοροποιηµένο (diversified) όµιλο και παράλληλα να εξασφαλίσει µέσους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης την τελευταία 5ετια της τάξεως του 18,1% για το κύκλο εργασιών και 21,37% για την προ φόρων κερδοφορία. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (%) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΛΟΙΠΑ Επί του Κ.Εργασιών 64% 16% 4% 16% 1% 3% Μερίδιο Αγοράς 22% 1% 1% 2% - - Μικτό Περιθώριο 36% 10% 25% 12% 20% 10% Μερίδιο στα Κ.Π.Φ 74% 1% 6% 17% - 2% Το χρονικό εισόδου στους νέους κλάδους Η παραπάνω ανάλυση δεν περιλαµβάνει τα κέρδη από το catering µέσω της συµµετοχής της εταιρείας στη ΙΟΝΥΣΟΣ-ZONAR S Το χρονικό εισόδου της ΝΙΚΑΣ στους νέους κλάδους µέσω εξαγοράς νέων εταιρειών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΤΟΣ Ε ΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ( εκ) ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1998 Θήβα ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε 75% 1,13 Πάτρα ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε 80% 0, οµοκό ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε 70% 0,21 ΝΩΠΟ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1999 Ταύρο ΦΡΕΣΚΟ Α.Ε 100% 4, Ταύρο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε (ίδρυση) 42,2% 0, Τρίπολη ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Α.Ε (ίδρυση) 60% 0,18 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 2000 Σπάρτη ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ (ίδρυση) 70% 0,29 CATERING 2000 Αθήνα ΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ Α.Β.Ε.Ε 37,65% 1,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 8,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 5

7 Ισχυροποίηση στον κλάδο των αλλαντικών 2,9εκ. και 0,45εκ. τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» Πολύ ισχυρό brand name όχι µόνο στα αλλαντικά Ωστόσο το µπαράζ των εξαγορών συνεχίστηκε και το 2001 µε την εξαγορά 2 νέων εταιρειών Συγκεκριµένα η εισηγµένη εξαγόρασε το 55% της αλλαντοβιοµηχανίας «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» (πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε..Ε.) έναντι 2,23εκ., µε σκοπό να ενισχύσει το µερίδιο αγοράς της (περίπου 2%) στην αγορά των αλλαντικών στη Β.Ελλάδα. Η εν λόγω εταιρεία εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει 0,30εκ.. κέρδη στον όµιλο από το 2003 (15% ετήσια αύξηση). Με τη συµµετοχή της (42,22%) στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» έναντι 0,99εκ., η ΝΙΚΑΣ εισήλθε στην παραγωγή και διανοµή γύρου και κρεατοσκευασµάτων, µια αγορά επιχειρήσεων (catering, ξενοδοχεία, ψητοπωλεία, ταβέρνες). Το συνολικό µέγεθος της λιανικής αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα επίπεδα των 440εκ./έτος, ενώ η χονδρική αγορά υπολογίζεται στα 150εκ./έτος. Στόχος της εταιρείας είναι να γίνει leader στον συγκεκριµένο κλάδο και στη διάθεση έτοιµων προϊόντων σε αλυσίδες supermarket. Τα έσοδα της εταιρείας από την εν λόγω δραστηριότητα το 2002 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στα 2,9εκ. και τα κέρδη θα πλησιάσουν τα 0,50εκ. 2.1 ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ο όµιλος λοιπόν εκτός από το ισχυρό brand name που διαθέτει στα αλλαντικά, κατάφερε µέσω των παραπάνω στρατηγικών κινήσεων, να παράγει και να διαθέτει επώνυµα προϊόντα στους παρακάτω κλάδους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΪΟΝ BRAND NAME ΑΓΟΡΑ ( εκ.) ΜΕΡΙ ΙΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΙΚΙ ΟΜΟΚΟΥ 1 75% ΦΕΤΑ (δοχείου) ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 350 0,5% ΦΕΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (βαρελίσια) 150 2% MILNER (συσκευασία & διανοµή) 500 2% ΕΛΑΙΟΛΑ Ο SYMPOSIO-ΑΛΕΑ 1,2 - ΕΛΙΕΣ ΑΛΕΑ ΣΑΛΑΤΕΣ ΝΙΚΑΣ 40 2% ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ-ΚΕΦΤΕ ΑΚΙΑ ΝΙΚΑΣ >80 - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΝΙΚΑΣ 25 2% ΠΙΤΣΕΣ ΝΙΚΑΣ 25 1% MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 6

8 2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες. Η παραγωγή γίνεται στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις του οµίλου οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά ανά κλάδο στο παρακάτω διάγραµµα ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ & ΓΥΡΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Αγιος Στέφανος Αττικής Παραγωγική υναµικότητα: 65 τόννοι/ηµερησίως Θήβα Παραγωγική υναµικότητα: 7τόννοι/ηµερησίως ΦΡΕΣΚΟ Αθήνα Παραγωγική υναµικότητα: 25τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως Σκόπια Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Σπάρτη Παραγωγική υναµικότητα: 15 τόννοι/ηµερησίως Πάτρα Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Αθήνα Παρ. υναµικότητα 5τόννοι/ηµερησίως Βουλγαρία Παραγωγική υναµικότητα:15 τόννοι/ηµερησίως Θεσσαλονίκη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως οµοκός Παραγωγική υναµικότητα: 2τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 30 τόννοι/ηµερησίως Κύπρος Παραγωγική υναµικότητα: 25 τόννοι/ηµερησίως Ξάνθη Παραγωγική υναµικότητα: 20 τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 11 τόννοι/ηµερησίως ΗΠΑ Παραγωγική υναµικότητα: 5τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 120τόννοι/ηµερησίως ΣΥΝΟΛΟ 60τόννοι/ηµερησίως Η παραγωγική δυναµικότητα υπολογίζεται βάση της ηµερήσιας παραγωγής (µίας βάρδιας) MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 7

9 2.3 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Η διανοµή των προϊόντων της ΝΙΚΑΣ στην Ελλάδα υλοποιείται µέσω των 11 ιδιόκτητων κέντρων διανοµής που διαθέτει ο όµιλος στην Ελλάδα και των 5 κέντρων στο εξωτερικό. Η γεωγραφική κατανοµή των κέντρων διανοµής είναι η ακόλουθη: ΕΛΛΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.Αθήνα 1. Σκόπια 2.Σπάρτη 2. Σόφια 3. Θεσσαλονίκη 3. Κύπρος 4. Αθήνα- (Νωπό Κρέας-Γύρος & Κρεατοσκευάσµατα) 4. Λίβανος 5. Αγορά Ρέντη- (Νωπό Κρέας) 5. ΗΠΑ 6. Ξάνθη 7.Ιωάννινα 8. Λάρισα 9. Κρήτη 10. Κως 11. Ρόδος Ισχυρή πελατειακή βάση άνω των 3000 πελατών Επέκταση στο εξωτερικό στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία.. Ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά µε µερίδιο της τάξεως του 50% 2.4 ΠΕΛΑΤΕΣ Η ισχυρή πελατειακή βάση των περίπου 3000 πελατών αποτελεί ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο του ισχυρού brand name του οµίλου. Οι πελάτες του οµίλου οµαδοποιούνται σε 1) αλυσίδες supermarket, 2) χονδρέµπορους & αντιπρόσωπους, 3) λιανέµπορους, 4) στο catering, ξενοδοχεία & αλυσίδες µαζικής εστίασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΙ ΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Supermarket 15 65% 72,4 Χονδρέµποροι & Αντιπρόσωποι 50 6% 6,7 Λιανέµποροι % 16,7 Catering -Ξενοδοχεία& Fast Food % 15,6 ΣΥΝΟΛΟ % 111,4 2.5 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε εκ.) Η παρουσία του οµίλου δεν περιορίζεται µόνο εντός των ελληνικών συνόρων αλλά εκτείνεται και στο εξωτερικό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Βαλκανική αγορά όπως είναι η υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος, η έλλειψη ανταγωνιστικών παραγωγών και οι υψηλοί δασµοί οι οποίοι επιβάλλονταν στην τελική τιµή των εισαγόµενων προϊόντων που εµπόδιζε την κατάκτηση σηµαντικών µεριδίων από τους εξαγωγείς αποτέλεσε σηµαντικό κίνητρο εισόδου του οµίλου στην εν λόγω περιοχή. Έτσι λοιπόν ο όµιλος επέκτεινε από πολύ νωρίς τις δραστηριότητες του στη Βουλγαρία (πληθυσµός: 8,2εκ., µέγεθος αγοράς: 150εκ.) µέσω της NIKAS BULGARIA S.A (παραγωγική δραστηριότητα από τα µέσα του 2000), και στα Σκόπια (πληθυσµός: 2,5εκ., µέγεθος αγοράς: 50εκ.) µέσω της NIKAS SKOPJE LTD (παραγωγική δραστηριότητα από τα τέλη του 1999). Επιτυχής ήταν η είσοδος του οµίλου στην Κυπριακή αγορά (πληθυσµός: 759χιλ, µέγεθος αγοράς: 50εκ. ) µέσω της συµµετοχής της κατά 36% στην ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ έναντι 5εκ., γεγονός που το µαρτυρά το πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς της τάξεως του 50% που απέκτησε τη τελευταία 5ετία. Η εταιρεία κατέχει τα 3 σηµαντικότερα εµπορικά σήµατα της αγοράς: Αλλαντικά Γρηγορίου (µερίδιο αγοράς: 25%), Snack (µερίδιο αγοράς: 20% ) και ΝΙΚΑΣ (µερίδιο αγοράς: 5%). Η εταιρεία έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της λιανικής πώλησης (supermarkets) µε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την επικείµενη λύση του Κυπριακού. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης παρουσιάζονται και στην αγορά του catering όπου η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί. Μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, θα προσδώσει η παραγωγή και εµπορία και των λοιπών προϊόντων του οµίλου στην Κύπρο (π.χ πίτσες, τυροκοµικά κ.α). MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 8

10 Παρουσία στο Λίβανο και στις ΗΠΑ Παράλληλα ο όµιλος έχει εισέλθει στην αγορά της Μέσης Ανατολής µε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, ΝΙΚΑΣ LΕΒΑΝΟΝ S.A.L (διανοµή αλλαντικών) στο Λίβανο (πληθυσµός: 3,5εκ. (1,4εκ. Χριστιανοί και 2,1εκ. Μουσουλµάνοι, µέγεθος αγοράς: 25εκ. αφορά µόνο τους χριστιανούς) και συµµετέχει στην εταιρεία NIKAS USA INC για την παραγωγή και προώθηση αλλαντικών στην Βόρεια Αµερική. Η NIKAS USA INC συµµετέχει µε τη σειρά της σε δυο εταιρείες (µε ποσοστό 40% στην καθεµία) η πρώτη παράγει αλλαντικά και η δεύτερη θα δραστηριοποιηθεί στη διανοµή αλλαντικών. Τα προϊόντα τα οποία παράγει η εταιρεία είναι 2 είδη λουκάνικων για hot dog και διατίθενται στην Ν. Υόρκη. Στόχος της NIKAS USA INC είναι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 2 εταιρειών σε ένα χώρο λειτουργίας και η προσθήκη νέων προϊόντων στην παραγωγή της. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 9

11 3. Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-CORE BUSINESS Η αγορά αλλαντικών στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από όλα τα προϊόντα επεξεργασίας νωπού κρέατος όπως είναι τα βραστά, προϊόντα ζαµπόν, προϊόντα γαλοπούλας, προϊόντα αέρος και διάφορα. Εξαιρούµε από τον κλάδο τα κονσερβοποιηµένα προϊόντα εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού που έχουν στο συνολικό τζίρο και της συνεχώς µειούµενης ζήτησής τους. ΙΑΓΡΑΜΜΑ3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 H Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 17% ΒΡΑΣΤΑ 46% ΣΑΛΑΜΙΑ 12% ΙΑΦΟΡΑ 21% ΠΑΡΙΖΑ- ΜΟΡΤΑ ΕΛΑ 27% ΚΑΠΝΙΣΤΑ 37% ΖΑΜΠΟΝ 19% ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 21% 5% µέση ετήσια αύξηση της αγοράς αλλαντικών Χαµηλός ο βαθµός διείσδυσης των εισαγόµενων αλλαντικών (8%-10%) στην εγχώρια αγορά Τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών εις βάρος των µικρότερων Το µέγεθος της εν λόγω αγοράς υπολογίζεται στα 323,3εκ. ετησίως. Η Ελλάδα έχει την χαµηλότερη ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών (6kg) συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερµανία: 35kg, Ευρωπαϊκή Ένωση: 19kg κατά µέσο όρο). Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση της αγοράς είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, η τιµή των προϊόντων, και οι κλιµατολογικές συνθήκες. Η στροφή των ελλήνων καταναλωτών προς το γρήγορο φαγητό σε συνδυασµό µε την αύξηση της εµπιστοσύνης τους σε προϊόντα καταξιωµένων για την ποιότητα τους εταιρειών, εκτιµούµε ότι θα συντελέσουν στην εξασφάλιση µιας µέσης ετήσιας αύξησης της αγοράς της τάξεως του 5% τα επόµενα χρόνια. Το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προσαρµογή τους στις διατροφικές συνήθειες του έλληνα καταναλωτή, έχουν περιορίσει το κοµµάτι των εισαγόµενων αλλαντικών µεταξύ του 8%-10% σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών και ξένων αλλαντικών να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Μικρό είναι επίσης και το ποσοστό των εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο όγκο να κατευθύνεται στις Βαλκανικές χώρες. Οι υψηλοί φόροι εισαγωγής των προϊόντων οι οποίοι καθιστούν την τελική τους τιµή απαγορευτική, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων από την ΝΙΚΑΣ στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και την ίδρυση εµπορικής εταιρείας στο Λίβανο. Χαρακτηριστικό της αγοράς των αλλαντικών για πολλά χρόνια ήταν ο κατακερµατισµός της σε πολλές µικρές οικογενειακές εταιρείες, περίπου 200. Παρόλα αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου κατέχουν οι 10 µεγαλύτερες εταιρείες. Την τελευταία 10ετία έχει παρατηρηθεί η τάση µεγέθυνσης των µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου εις βάρος των µικρότερων, ενώ δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις αφανισµού µικρών εταιρειών εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισµού στις τιµές των αλλαντικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι 5 µεγαλύτερες εταιρείες αύξησαν κατά 10% έκαστη το µερίδιο τους την τελευταία 5ετία. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 10

12 Η ΝΙΚΑΣ κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των αλλαντικών, µε µερίδιο αγοράς 22% ενώ σε ορισµένα προϊόντα όπως είναι το µπέικον και η γαλοπούλα υπερβαίνει και το 28%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Ηγετική θέση µε 22% µερίδιο αγοράς, άνω του 28% σε ορισµένα προϊόντα και 50% στο retail ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 8% ΑΕΡΟΣ 7% ΜΠΕΙΚΟΝ 5% ΙΑΦΟΡΑ 2% ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 28% ΖΑΜΠΟΝ- ΩΜΟΠΛΑΤΕΣ 22% ΠΑΡΙΖΑΚΙΑ-ΠΑΡΙΖΕΣ 28% Επισηµαίνουµε ότι το µερίδιο αγοράς της εταιρείας στις αλυσίδες supermarket φθάνει στο 50%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι ανταγωνιστές της: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ Εταιρεία Μερίδιο (%) Πρόβλεψη 3ετίας ΝΙΚΑΣ 22,0 24,5 ΘΡΑΚΗ 12,0 13,5 CRETA FARM 11,0 12,1 ΥΦΑΝΤΗΣ 9,0 9,2 ΒΙ.ΚΗ 6,0 6,1 ΒΕΚΚΑ 5,0 5 ΛΟΙΠΟΙ (190) 35,0 29,6 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 11

13 4. ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ Τα αλλαντικά αποτελούν το 64,4 % του ενοποιηµένου τζίρου Βασική πηγή εσόδων για τον όµιλο παραµένει η παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών η οποία για το σύνολο του 2001 φθάνει στο 64,4% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό του κύκλου εργασιών του οµίλου το 2001 ανά δραστηριότητα: ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 (σε εκ.) % ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 71, ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 18, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΕΛΑΙΑ 17, ΙΑΦΟΡΑ 3,676 3 ΣΥΝΟΛΟ 111, ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΓΑΛΑΚ/MIΚΑ & ΕΛΑΙΑ 16% ΙΑΦΟΡΑ 3% ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 17% ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 64% Βελτίωση του µεικτού περιθωρίου λόγω οµαλοποίησης της αγοράς Ως γνωστόν ο όµιλος δεν είναι πλήρως καθετοποιηµένος, καθώς για την παρασκευή των προϊόντων του προµηθεύεται, κυρίως από το εξωτερικό την πρώτη ύλη (χοιρινό κρέας). Μετά την κρίση στην αγορά κρέατος το 2000 η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της πρώτης ύλης (χοιρινό κρέας) και ως φυσικό επακόλουθο τη συµπίεση των µικτών περιθωρίων κέρδους της εταιρείας (από 37,6% το 1999 σε 32,3% το 2000), το 2001 η µείωση των τιµών του χοιρινού και η σταθεροποίηση αυτών σε ικανοποιητικά επίπεδα βοήθησε στη ανάκτηση µικτού περιθωρίου κέρδους άνω του 33%. Η σταθεροποίηση των τιµών η οποία επικρατεί και το 2002 σε συνδυασµό µε την απαραίτητη αναδιοργάνωση των µονάδων τυροκοµικών προϊόντων και νωπού κρέατος (ΦΡΕΣΚΟ) αναµένεται να οδηγήσει το µικτό περιθώριο σε ακόµη πιο φυσιολογικά επίπεδα ήτοι κοντά στο 36%. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 12

14 Η διάρθρωση του κόστους πωληθέντων των αλλαντικών περιγράφεται στο διάγραµµα 5: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΡΓΑΣΙΑ 7% ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7% ΚΑΥΣΙΜΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2% ΛΟΙΠΑ 3% ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 8% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 73% Το µικτό περιθώριο κέρδους ανά κλάδο έχει ως εξής ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΛΑ ΟΣ Μικτό Περιθώριο (%) Αλλαντικά 36% Νωπό Κρέας 10% Κρεατοσκευάσµατα 24% Γαλακτοκοµικά 12% Λοιπά Τρόφιµα (ελαιουργικά, ψάρια, λαχανικά) 10% Αύξηση του Core Business µε ρυθµούς 4% ετησίως για τα επόµενα χρόνια Νέες συνεργασίες µε το Retail Αύξηση µεριδίου στην Β. Ελλάδα µέσω εξαγορών Η αναµενόµενη αύξηση του core business της εταιρείας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 4% έως 5% για τα επόµενα έτη, αναλογικά δηλαδή µε την ετήσια αύξηση του µεγέθους της αγοράς συν την ελαφρά ενίσχυση του µεριδίου του οµίλου από τη στροφή της κατανάλωσης σε επώνυµα και ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα η επέκταση του retail - super markets στην επαρχία, κύρια πηγή εσόδων για την εταιρεία, αναµένεται να βοηθήσει προς τη κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες αλυσίδες super market. Από τη φετινή χρονιά δε προστέθηκε και η συνεργασία µε τον Βερόπουλο η οποία από µόνη της αναµένεται να προσδώσει νέα έσοδα για τη χρήση του 2002 της τάξης των 3εκ. τουλάχιστον. Η αγορά αλλαντικών χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από ήπια ολιγοπώληση, καθώς οι µικρές βιοµηχανίες παραγωγής και διάθεσης δεν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό από τους µεγάλους παίκτες, µε αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς να συγκεντρώνεται καθώς είτε απορροφούνται είτε εξαγοράζονται. Ήδη από τα µέσα του 2001 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου βιοµηχανίας στη Β. Ελλάδα (Ανανιάδης). Η εξαγορασθείσα κατέχει υπολογίσιµο µερίδιο αγοράς (περίπου 2% στη Βόρεια Ελλάδα) και µετά την αναδιοργάνωσή της η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2002 αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στα αποτελέσµατα του οµίλου από την επόµενη χρήση. Ο όµιλος µε την κίνηση αυτή αναµένεται να αυξήσει την παρουσία του στην αγορά της Β. Ελλάδας η οποία εκτιµάται στα 100εκ. περίπου. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 13

15 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Diversification του χαρτοφυλακίου προϊόντων Αναµένεται µείωση της εισφοράς στον ενοποιηµένο τζίρο από τα αλλαντικά και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των νέων δραστηριοτήτων Success Story: Είσοδος στη Κυπριακή αγορά και κατάληψη του µεγαλύτερου µεριδίου αυτής µόλις σε µια 3ετία Catering-Λιανική ZONAR S... Με στόχο την εξασφάλιση σταθερής ανάπτυξης για τα επόµενα έτη ο Όµιλος άρχισε σταδιακά από το 1998 και εντεύθεν να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του µπαίνοντας σε νέες αγορές, οι οποίες λόγω του µεγέθους τους αλλά και της εύκολης διείσδυσης, αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά από το 2002 και µετά στην ανάπτυξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και των κερδών. Η κίνηση αυτή έγινε έχοντας υπόψη το σχετικά σταθερό και µικρό ρυθµό ανάπτυξης στην αγορά των αλλαντικών. Έτσι ο όµιλος από το 1997 και µετά προχωρά συστηµατικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων τροφίµων (νωπό κρέας, κρεατοσκευάσµατα, τυροκοµικά, ελαιουργικά, αλλά και στην αγορά catering). Στόχος του οµίλου µε τη διαφοροποίηση των προϊόντων του και την επέκταση σε νέες αγορές είναι το ποσοστό στον ενοποιηµένο τζίρο που προέρχεται από τα αλλαντικά να αντιπροσωπεύει τα επόµενα χρόνια κάτω από το 60% µε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού που προέρχεται τόσο από τη παραγωγή και διάθεση νωπού κρέατος και κρεατοσκευασµάτων όσο και από την επέκταση στους κλάδους των τυροκοµικών και ελαιουργικών προϊόντων. Η πιο επιτυχηµένη από τις κινήσεις που έκανε ο όµιλος τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται η είσοδος στην Κυπριακή Αγορά αλλαντικών µέσω της εξαγοράς ποσοστού 37% της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ» το 1997, η οποία τότε αντιπροσώπευε το τρίτο µεγαλύτερο παίκτη. Μόλις σε µια 3ετία ο όµιλος αναδιάρθρωσε τη παραγωγική µονάδα και κατάφερε σήµερα να έχει το πρώτο µερίδιο της αγοράς, άνω του 50% µε την διοχέτευση των επώνυµων προϊόντων του οµίλου. Η κυπριακή αγορά είναι ιδιαιτέρως ελκυστική πρώτον διότι αν και µικρή σε µέγεθος η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι υπερτριπλάσια της εγχώριας µε υψηλό αριθµό τουριστών (3,5 φορές του πληθυσµού) και δεύτερον διότι ο τοπικός συνεταίρος εξάγει σηµαντικές ποσότητες αλλαντικών στις αγορές της Μέσης Ανατολής και κυρίως στο Λίβανο, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα στον όµιλο για διείσδυση των επώνυµων προϊόντων του σε µια µεγάλη αγορά. Η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων την τελευταία τριετία ξεπέρασε το 35% ενώ η συντηρητική πρόβλεψη για τη φετινή χρήση αναµένει αύξηση τζίρου 15% στα 16,8εκ. από 14,8εκ. και κέρδη προ φόρων στα 3εκ. περίπου. Με τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο (κατά 37,5%) της «Εστιατόρια Ζαχαροπλαστεία ιόνυσος ZONAR S», η εταιρεία αναµένεται να εισέλθει στην αγορά του catering όσο και στη λιανική. Στόχος της εταιρείας είναι να εκµεταλλευθεί τα ισχυρά σήµατα που κατέχει ( ΙΟΝΥΣΟΣ- ZONAR S) ενώ σηµαντικά είναι τα οφέλη από την εκµετάλλευση του εστιατορίου στη περιοχή της Ακρόπολης. Επισηµαίνεται ότι από το 2001 τα 2 από τα 3 καταστήµατα που έχει η εταιρεία δεν λειτουργούν, το µεν πρώτο στην Οδό Πανεπιστηµίου λόγω ανάπλασης της περιοχής, το δε δεύτερο στο Λυκαβηττό λόγω λήξης του µισθωτηρίου που είχε υπογραφεί. Η εταιρεία είναι στη διαδικασία ανεύρεσης ανάλογου χώρου για τη λειτουργία νέων καταστηµάτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αποτελέσµατα του 2002 θα παρουσιαστούν µειωµένα κατά 35% και θα φτάσουν τα 5εκ. σε τζίρο και 1,15εκ. σε προ φόρων κέρδη. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 14

16 Ελληνικός Γύρος Α.Ε: Αγορά γύρου και Κρεατοσκευασ µάτων Σηµαντική εισφορά στα αποτελέσµατα του οµίλου από το Η είσοδος του οµίλου στην αγορά κρεατοσκευασµάτων (γύρος, σουβλάκι) πραγµατοποιήθηκε το 2001 µέσω της εξαγοράς της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.». Το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στην εν λόγω εταιρεία ανέρχεται σε 42% περίπου. Σκοπός της συµµετοχής είναι η είσοδος στην κατακερµατισµένη αγορά διανοµής γύρου και κρεατοσκευασµάτων προς καταστήµατα (σουβλατζίδικα) και αλυσίδες παραδοσιακών εστιατορίων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η διείσδυση στην αγορά θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη καθώς δεν υπάρχει σηµαντικός ανταγωνισµός. Η παραγωγή γύρου, κρεατοσκευασµάτων αλλά και νωπού κρέατος για ψητοπωλεία και ταβέρνες, αποτελεί δραστηριότητα η οποία απευθύνεται προς το παρόν σε περισσότερες από 5500 µικρές επιχειρήσεις στον νοµό Αττικής. Το µέγεθος της αγοράς γύρου και κρεατοσκευασµάτων εκτιµάται στα 440εκ./έτος. Το σύνολο της αγοράς στην Αττική υπολογίζεται στα 90εκ. ενώ υπάρχει και η εποχική αγορά των νησιών η οποία και τροφοδοτείται από την Αττική και ανέρχεται σε 56εκ./έτος. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην εν λόγω αγορά έγινε περί τα τέλη του 2001 µε θετικά αποτελέσµατα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας της. Σε 4 µόνο µήνες λειτουργίας το 2001 η εταιρεία κατάφερε να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα και τζίρο περί το 1,5εκ. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της προς το παρόν, στις εγκαταστάσεις της µητρικής µέχρι να λειτουργήσει το νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο µέσα στο Για το 2002 η εταιρεία προσδοκά τζίρο άνω των 2,9εκ. και καθαρά κέρδη άνω των 0,45εκ.. Στόχος τη ς εταιρείας µέχρι το 2005 είναι ο τζίρος να φτάσει τα 11εκ. σε ετήσια βάση και η προ φόρων κερδοφορία να φτάσει τα 1,8εκ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 15

17 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ Το Σύνολο των επενδύσεων του οµίλου για την επόµενη 5ετία ανέρχεται σε 19,6 εκ.. Οι προϋπολογισµένες επενδύσεις για τον όµιλο µέχρι το 2006 ανέρχονται συνολικά σε 19,6εκ. Από το σύνολο των επενδύσεων τα 9,1εκ. θα προέρθουν από επιδότηση, τα 6,1εκ. από ίδια κεφάλαια ενώ τα υπόλοιπα 4,4εκ. από δανεισµό. Προορισµός και στόχος των νέων κεφαλαίων είναι κυρίως η αύξηση της απόδοσης των νέων επενδύσεων στους κλάδους των τυροκοµικών, ελαιουργικών προϊόντων και προϊόντων νωπού κρέατος, αλλά και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο των αλλαντικών. Συγκεκριµένα στις τυροκοµικές µονάδες του οµίλου (Πλαταιών Α.Ε., Πελοπόννησος Α.Ε. και οµοκός Α.Ε.) θα επενδυθούν συνολικά τα επόµενα χρόνια περίπου 5εκ. Στον κλάδο των ελαιουργικών προϊόντων (ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ) θα δαπανηθούν περίπου 3,6εκ. ενώ το υπόλοιπο ποσό 11εκ. θα δαπανηθεί για επενδύσεις στον κλάδο των αλλαντικών και στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης κρεατοσκευασµάτων και νωπού κρέατος. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (IAS) Η εφαρµογή των IAS δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου, και µάλλον λόγω µικρότερων τελικών αποσβέσεων θα αυξήσει την καθαρή κερδοφορία... Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (IAS) από τις αρχές του 2003 αναµένεται να αφήσει σχεδόν αµετάβλητα τα αποτελέσµατα του οµίλου ή και να αυξήσει κατά ένα ποσοστό την κερδοφορία. Ειδικότερα οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης στον ενοποιηµένο ισολογισµό ύψους 11,5εκ. οι οποίες θα µπορούσαν µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα έναντι της καθαρής θέσης, έχουν ήδη απαλειφθεί µέσω των ιδίων κεφαλαίων και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τελικώς τα αποτελέσµατα. Αντιθέτως επωφελής για τα αποτελέσµατα του οµίλου αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων αναφορικά µε την αναµενόµενη µείωση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς αυξάνεται κατά κανόνα, µε βάση τα ΙΑS η ωφέλιµη ζωή αυτών µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των αποσβέσεων στα αποτελέσµατα χρήσης. Με βάση τα παραπάνω αναµένεται η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων να µην επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του οµίλου για τη χρήση MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 16

18 8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΟΕΙ ΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είγµα Εταιρειών: Το αρχικό δείγµα περιείχε 16 εταιρείες συναφούς αντικειµένου εκ των οποίων τελικά επιλέχθηκαν 12 για τη σύγκριση, καθώς οι υπόλοιπες 4 εµφάνιζαν ζηµιογόνο χρήση για το 2001 και αρνητικές προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση του ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Πηγή: Bloomberg, Wright Investors Center, Εκτιµήσεις MERIT ΑΧΕΠΕΥ. Συγκρίνοντας την εταιρεία σε επίπεδο οµίλου µε βάση το παραπάνω δείγµα εταιρειών του εξωτερικού προκύπτουν τα παρακάτω: P/E 2002: Discount 7,7% P/SALES 2002: Premium 24,5% P/BV 2002: Discount 43,4% G/PE 2002: Premium +577% Μερισµατική απόδοση άνω του 4% όταν το δείγµα δίνει µερισµατική απόδοση κατά µέσο όρο 1,55% Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 19x φορές τα αναµενόµενα κέρδη για το 2002 όταν ο µέσος όρος του δείγµατος βρίσκεται στις 20,7x φορές. Προκύπτει δηλαδή discount 7,7% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 0,66 φορές την τιµή προς τις αναµενόµενες πωλήσεις του 2002 έναντι 0,53 φορών στο δείγµα. Προκύπτει δηλαδή premium 24,5% εις βάρος της ΝΙΚΑΣ. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται 1,3x φορές την τιµή της προς την αναµενόµενη λογιστική αξία για το 2002 έναντι 2,30 φορών του δείγµατος. Προκύπτει δηλαδή discount 43,4% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Οι εταιρείες του δείγµατος εµφανίζουν στασιµότητα ή πτώση στην ανάπτυξη της κερδοφορίας τους για το 2002 όταν ο όµιλος Νίκα αναµένει αύξηση της καθαρής κερδοφορίας της τάξης του 25% για το Συγκεκριµένα ο δείκτης ανάπτυξης κερδοφορίας προς τον αναµενόµενο πολλαπλασιαστή κερδών για το 2002 (G/PE) για το δείγµα φθάνει στο 0,19 ενώ για τον όµιλο φθάνει στο 1,31. Προκύπτει δηλαδή premium 577% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. Η µερισµατική απόδοση της ΝΙΚΑΣ είναι άνω του 4% όταν ο µέσος όρος του δείγµατος κινείται κάτω από 2%. Επισηµαίνουµε ότι η µερισµατική πολιτική αναµένουµε να διατηρηθεί για τα επόµενα χρόνια σε επίπεδα άνω του 4% καθώς πάγια πολιτική του οµίλου είναι η διανοµή µερίσµατος πάνω από το προβλεπόµενο (35% επί των καθαρών κερδών). Συγκεκριµένα η εταιρεία το 2001 απέδωσε υπό τη µορφή µερίσµατος το 55% των καθαρών κερδών. Προκύπτει δηλαδή premium 167% υπέρ της ΝΙΚΑΣ. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 17

19 8.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ DIVIDEND DISCOUNT MODELS Υποθέσεις για τa µοντέλα αποτίµησης DDM Για την αποτίµηση της εταιρείας χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Dividend Discount Model. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται θεωρώντας ότι η τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζεται από την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται κατά έτος από την εταιρεία, εξισώνοντας τις αναµενόµενες ταµειακές ροές µε το αναµενόµενο συνολικό διανεµόµενο µέρισµα. Υποθέτουµε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση σταθερής µακροχρόνιας ανάπτυξης µε ρυθµούς που αντικατοπτρίζονται από την ονοµαστική µακροχρόνια ανάπτυξη της οικονοµίας (πληθωρισµός + πραγµατική αύξηση Α.Ε.Π) ή από την αύξηση του συνολικού διανεµόµενου µερίσµατος κατά έτος. Για τη χρησιµοποίηση του εν λόγω µοντέλου υποθέτουµε ότι η εταιρεία δεν έχει "κρυµµένη" αξία όπως αυτή θα µπορούσε να προέλθει από πατέντες ή σηµαντική πνευµατική ιδιοκτησία. Επίσης µε τη χρησιµοποίηση αυτού του µοντέλου ενδεχόµενα δεν υπολογίζεται το premium που θα µπορούσε να προστεθεί στην αξία της επιχείρησης λόγω του αναγνωρισµένου brand name των προϊόντων της STABLE GROWTH DDM 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται µε σταθερό ρυθµό από εδώ και στο εξής 2). Η εταιρεία δίνει υπό τη µορφή µερίσµατος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό από τα καθαρά κέρδη της (ήτοι Dividends=FCFE) ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Expected Growth Rate 5%-6% Computed Cost of Equity 9,30% Αποτελέσµατα: Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η τιµή της µετοχής µε βάση το STABLE GROWTH DDM σε συνάρτηση µε τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 18

20 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις υποθέσεις εργασίας της MERIT (ετήσιος ρυθµός αύξησης 5%-6%) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ο οποίος δίνει τιµές στόχους ανάλογα µε την ετήσια ανάπτυξη της εταιρείας: ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5,00% 3,79 5,25% 4,03 5,50% 4,31 5,75% 4,62 6,00% 4,98 6,25% 5,41 6,50% 5,90 Το κάτω όριο της τιµής στόχος εντοπίζεται στα 3,79 και το πάνω όριο στα 5, STAGE DIVIDEND DISCOUNT MODEL 1). Υποθέτουµε ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται σε δύο φάσεις από τις οποίες η πρώτη θα χαρακτηρίζεται ως φάση υψηλής ανάπτυξης ενώ η δεύτερη ως φάση σταθεροποίησης ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ιάρκεια Φάσης Υψηλής Ανάπτυξης 3 έτη Beta Μετοχής 0,915 Risk Free Rate 4,50% Risk Premium 5,25% Ρυθµός Ανάπτυξης (Σταθερός) 5% Ρυθµός Ανάπτυξης στα πρώτα 3 έτη 16% Payout Ratio στα πρώτα 3 έτη 55% Payout Ratio στη φάση σταθεροποίησης 60% Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει τιµή στόχος για το επιλεγµένο µοντέλο 5,40. MERIT ΑΧΕΠΕΥ, Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Σίνα 2-4, , τηλ: , fax: , 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006 Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών σύµφωνα µε το άρθρο 292 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr

INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr INFORMER ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@meritsec.gr Αθηνά Λαγού - Chief Analyst - acl@meritsec.gr Ανδρέας Ν. Καραλής - Τεχνικός Αναλυτής - ank@meritsec.gr Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Nikas (CB) Fod (4.04000, 4.06000, 4.00000, 4.04000, -0.06000), Relative Strength Index (49.8670)

Nikas (CB) Fod (4.04000, 4.06000, 4.00000, 4.04000, -0.06000), Relative Strength Index (49.8670) Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΚΡΕΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 17/09/02 ΑΓΟΡΑ 5.00 ΧΑΑ: ΝΙΚΑΣ REUTERS: NIKAS.AT ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία πωλήσεων και κερδών

Πορεία πωλήσεων και κερδών 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων, ειδικά στην επαρχία Συγκέντρωση της αγοράς που αποτελείται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

BETA AXE Research Update 23 εκεµβρίου 2004 YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις

BETA AXE Research Update 23 εκεµβρίου 2004 YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις BETA AXE Research Update YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις Αποτελέσµατα 9µηνου: Βελτίωση µικτού περιθωρίου - Στασιµότητα κύκλου εργασιών και οριακή άνοδος κερδοφορίας - Αδύναµο το γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.E. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Kατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις &

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 19-21 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 2,82 (961 ) 3,10 (1.056 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών πριν την έκδοση 5,000,000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα