SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο GR.80H.1. (τύπος )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001)"

Transcript

1 H.1 SERVO 35 (τύπος ) SERVO 35 PLUS (τύπος ) SERVO 35 NOVA (τύπος ) SERVO 35 NOVA PLUS (τύπος ) Περιστρεφόμενο άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε μια καλή εκλογή, χαιρόμαστε για αυτό και σας συγχαίρουμε για την απόφαση σας να αποκτήσετε ένα από τα μηχανήματα Pöttinger und Landsberg. Ως συνέταιρος στα γεωργικά θέματα σας προσφέρουμε την ποιότητα και την απόδοση που συνδέεται με το ασφαλές σέρβις. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις συνθήκες χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων μας και να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις αυτές κατά την ανάπτυξη των νέων συσκευών σας παρακαλούμε να μας διαθέσετε κάποια στοιχεία. Εκτός από αυτό μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να σας πληροφορούμε για συγκεκριμένες νέες εξελίξεις. Ευθύνη για το προϊόν, υποχρέωση πληροφόρησης Η ευθύνη για αποζημίωση των προϊόντων υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους εμπόρους κατά την πώληση των συσκευών να παραδώσουν τις οδηγίες χρήσης και να εκπαιδεύουν τους πελάτες στη μηχανή υποδεικνύοντας τους κανονισμούς χειρισμού, ασφαλείας και συντήρησης. Προκειμένου να υπάρχει απόδειξη ότι έγινε τυπική παράδοση της μηχανής και των οδηγιών χρήσης είναι απαραίτητη μια επιβεβαίωση. Για αυτό το σκοπό πρέπει να στείλετε - το έγγραφο A υπογεγραμμένο στην εταιρεία Pöttinger - το έγγραφο B στην επιχείρηση, η οποία παραδίδει τη μηχανή. - το έγγραφο C το λαμβάνει ο πελάτης. Στα πλαίσια του νόμου περί ευθύνης των προϊόντων θεωρείται κάθε γεωργός φορέας εκμετάλλευσης. Μια υλική ζημία στα πλαίσια του νόμου περί ευθύνης των προϊόντων είναι μια ζημία, που προκύπτει από μια μηχανή αλλά όχι σε αυτήν. Για την εγγύηση προβλέπεται μια ιδία συμμετοχή (500,- Ευρώ). Οι επιχειρηματικές υλικές ζημιές στα πλαίσια του νόμου για την ευθύνη των προϊόντων αποκλείονται από την εν λόγω ευθύνη. Προσοχή! Ακόμα και στην περίπτωση της περαιτέρω διάθεσης της μηχανής από τον πελάτη πρέπει να δοθούν μαζί οι οδηγίες χρήσης και αυτός που την λαμβάνει πρέπει να εκπαιδευτεί στη χρήση της μηχανής με την υπόδειξη των αναφερόμενων κανονισμών. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 Οδηγίες για την παράδοση προϊόντων Έγγραφο D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Τηλ. (07248) Φαξ (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Τηλέφωνο ( ) / 112 Φαξ ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Κέντρο εξυπηρέτησης D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Τηλέφωνο ( ) / 231 Φαξ ( ) Σας παρακαλούμε, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη που έχουμε για τα προϊόντα να ελέγχετε τα αναφερόμενα σημεία. Παρακαλούμενα σημειώστε τα κατάλληλα. X q q q q Το περιστρεφόμενο άροτρο SERVO έχει ελεγχθεί σε σύγκριση με το δελτίο παράδοσης εμπορευμάτων. Έχει ελεγχθεί η πληρότητα της παράδοσης. Υπάρχει όλος ο τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας και ο εξοπλισμός λειτουργίας. Συζητήστε με τον πελάτη και εξηγήστε το χειρισμό, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρησης του μηχανήματος ή της συσκευής με βάση τις οδηγίες χρήσης. Διεξάγετε την προσαρμογή στο τρακτέρ Η υδραυλική σύζευξη προς τον ελκυστήρα έχει πραγματοποιηθεί και έχει ελεγχθεί ως προς τη σωστή σύνδεση. Οι υδραυλικές λειτουργίες (περιστροφή, ρύθμιση εύρους κοπής) έχουν επιδειχθεί και εξηγηθεί. Το άροτρο έχει ρυθμιστεί σωστά ως προς τον ελκυστήρα (εύρος κοπής του 1ου σώματος, κέντρο έλξης). Έχουν εξηγηθεί η θέση μεταφοράς και η θέση εργασίας. Διάθεση πληροφοριών για τον επιθυμητό ή πρόσθετο εξοπλισμό. Παροχή υποδείξεων ως την απαραίτητη ανάγνωση των οδηγιών λειτουργίας. Προκειμένου να υπάρχει απόδειξη ότι έγινε τυπική παράδοση της μηχανής και των οδηγιών χρήσης είναι απαραίτητη μια επιβεβαίωση. Για αυτό το σκοπό πρέπει να στείλετε - το έγγραφο A υπογεγραμμένο στην εταιρεία Pöttinger (σε περίπτωση που πρόκειται για μια συσκευή Landsberg στη εταιρεία Landsberg). - το έγγραφο B στην επιχείρηση, η οποία παραδίδει τη μηχανή. - το έγγραφο C το λαμβάνει ο πελάτης Dokum D Pfluege - -

4 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Σημασία των προειδοποιητικών σήματα...5 Σήμα CE...5 Προετοιμασίες στο τρακτέρ...6 Υδραυλική ρύθμιση στον ανυψωτικό μηχανισμό...6 Υδραυλική σύνδεση...7 Προετοιμασίες στο άροτρο...7 Τοποθέτηση στο τρακτέρ...8 Αφαίρεση από το τρακτέρ...8 Πριν από την χρήση στο χωράφι...9 Πριν από την χρήση στο χωράφι...10 Παράδειγμα: Μετατόπιση της ατράκτου ρύθμισης Λεπτομερής ρύθμιση Πίνακας για 965 mm Πίνακας για 825 mm Προσοχή κατά την είσοδο στο χωράφι με το SERVO 45 S...12 Περιστροφή του άροτρου...12 Ρύθμιση κλίσης αρότρου (11)...12 Ρύθμιση του αρότρου στο τρακτέρ με Servomatic...13 Όργωμα με το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης...14 Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS)...14 Όργωμα ON-LAND...15 Συμβατικό όργωμα...15 Αλλαγή θέσης για συμβατικό όργωμα...15 Αλλαγή θέσης σε Όργωμα ON-LAND...15 Κοχλίες απόφραξης...16 Πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης Nonstop Περιοχή ρύθμισης Πίνακας Αποθήκη αερίου (43)...18 Αλλαγή της πίεσης στην αποθήκη αερίου Οδηγία...18 Γενικές υποδείξεις συντήρησης...19 Καθαρισμός των μερών της μηχανής...19 Υδραυλική μονάδα...19 Ρυθμίστε την κλίση του άροτρου...20 Βασική ρύθμιση του άροτρου...20 Υνί δίσκου ρύθμιση (*...21 Υνί δίσκου ελατηριωτό (*...21 Αρχικά εργαλεία...22 Διπλός εφαπτόμενος τροχός...23 Τροχός εκκρεμούς μεταφοράς...24 Μετατροπή στη θέση εργασίας...24 Μετατροπή στη θέση μεταφοράς...24 Προωθημένος αιωρούμενος τροχός μεταφοράς...25 Χρήση ως τροχού ρύθμισης βάθους οργώματος...25 Μετατροπή στη θέση μεταφοράς...26 Μετατροπή στη θέση εργασίας...27 Βραχίονας με υδραυλική διάταξη δημιουργίας εντομών για συσκευές συσκευασίας δεμάτων και συνδεδεμένες συσκευές...28 Εργασία με τη συσκευή επεξεργασίας...28 Αποσυναρμολόγηση βραχιόνων...29 Ρύθμιση της δράσης του ατμού...29 Βραχίονας με υδραυλική διάταξη δημιουργίας εντομών για συσκευές συσκευασίας δεμάτων και συνδεδεμένες συσκευές...30 Εργασία με τη συσκευή επεξεργασίας...31 Προκαθορισμένη χρήση του αρότρου...33 Πινακίδα τύπου...33 Τεχνικά χαρακτηριστικά...34 Επιθυμητός εξοπλισμός...35 Τύποι σώματος αρότρου...36 Τύπος SERVO...37 Τύπος SERVO NOVA...37 Τύπος SERVO PLUS...37 Τύπος SERVO NOVA PLUS...37 Συνδυασμός τρακτέρ και ενσωματωμένης συσκευής _-Inhalt_

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Σήμα CE Το σήμα CE που πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή δηλώνει προς τα έκω τη συμμόρφωση της μηχανής με τους όρους των οδηγιών για τις μηχανές και με άλλες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Δήλωση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Παράρτημα) Με την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μηχανή που παρέδωσε στην κυκλοφορία ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Σημασία των προειδοποιητικών σήματα Μην κάθεστε στην γωνία περιστροφής των συσκευών εργασίας. Ποτέ μην πιάνετε την περιοχή κινδύνου πολτοποίησης, εφόσον εκεί βρίσκονται σε κίνηση τμήματα της μηχανής. 9501_ WARNBILDZEICHEN_

6 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Γενικά Προετοιμασίες στο τρακτέρ Προσέχετε παρακαλώ τα όρια απόδοσης του χρησιμοποιούμενου ελκυστήρα. Τροχοί - Η πίεση αέρος στα πίσω ελαστικά του τρακτέρ πρέπει να ανέρχεται κατά το όργωμα στα 0,8 bar. - Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον βάρη στους τροχούς. Βλέπε επίσης οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του τρακτέρ. Kg 20% Βάρη έρματος Το τρακτέρ πρέπει να φορτώνεται μπροστά με επαρκείς ποσότητες βαρών έρματος προκειμένου να υπάρξει ικανότητα οδήγησης και πέδησης. Τουλάχιστον 20% του κενού βάρους του οχήματος στον μπροστινό άξονα. Ανυψωτικός μηχανισμός - Οι ανυψωτικοί ορθοστάτες (4) πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος αριστερά και δεξιά. Ρύθμιση μέσω προσαρμογής (3). - Αν οι ανυψωτικοί ορθοστάτες (4) μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις, τότε πρέπει να επιλεχθεί η πίσω θέση (H). Έτσι δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ η υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ. - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή (2). Ρύθμιση για μεταφορές - Στερεώστε έτσι τον κατώτερο βραχίονα (5), ώστε η ενσωματωμένη συσκευή να μην μπορεί να μετακινηθεί στις μεταφορές. - Ο μοχλός χειρισμού για την υδραυλική διεύθυνση πρέπει να ασφαλιστεί προκειμένου να μην κατέβει. - Οδηγική μεταφορά όχι στη θέση On-Land Ρύθμιση κατά το όργωμα - Ρυθμίστε έτσι τις αντηρίδες (5), ώστε να προκύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλευρική περιοχή εκκρεμούς. Υδραυλική ρύθμιση στον ανυψωτικό μηχανισμό Ρύθμιση στάσης: Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση της συσκευής και για τις μεταφορές. Ο ρύθμιση στάσης είναι η κανονική ρύθμιση του υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού. Η ενσωματωμένη συσκευή παραμένει στο ύψος (= στάση) που ρυθμίστηκε στη συσκευή ελέγχου (ST). Ρύθμιση αντίστασης, αναλογικός έλεγχος: Το όργωμα γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. (983) anbau

7 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Υδραυλική σύνδεση Αν το τρακτέρ έχει μόνο μια βαλβίδα ελέγχου μιας διεύθυνσης, είναι απολύτως απαραίτητη η τοποθέτηση από ειδικευμένο συνεργείο ενός αγωγού επιστροφής του λαδιού (T). - Σύνδεση του αγωγού πίεσης (1) και του αγωγού επιστροφής του λαδιού (2). ή 1 Συσκευή ελέγχου απλής ενέργειας 1 Συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας + 1 Συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας Προετοιμασίες στο άροτρο Αξονας τοποθέτησης (965 mm / 825 mm) Χρησιμοποιείτε το σωστό άξονα τοποθέτησης - Βλέπε επίσης τη λίστα των εξαρτημάτων. Υπόδειξη ασφαλείας: Στην περίπτωση αρότρων με 6 υνία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ενισχυμένος άξονας τοποθέτησης (10) αλλιώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Κάντε την προσαρμογή στο ρυθμιστή ύψους του τρακτέρ - οι δύο πλάκες αναστροφής μπορούν να τοποθετηθούν σε 4 διαφορετικές θέσεις (P1, P2, P3, P4) Πίροι επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης Τοποθετήστε τους πίρους του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης (6) σύμφωνα με την εικόνα - ασφαλίστε με την αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας (K). (983) anbau

8 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Τοποθέτηση στο τρακτέρ Υποδείξεις ασφαλείας: βλέπε Παράρτημα-A1 παράγραφος 8a - h - Συνδέστε την υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ στη θέση στάθμευσης. - Συνδέστε τη συσκευή στον κατώτερο βραχίονα και ασφαλίστε την με αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας. Οδηγία Μπορείτε να φέρετε το υποστήριγμα τοποθέτησης περιστρέφοντας την άτρακτο κλίσης (11) σε οριζόντια κλίση. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η σύνδεση στον κατώτερο βραχίονα. Στη συνέχεια στρέψτε ξανά την άτρακτο κλίσης (11). Βλέπε επίσης το κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. Σημαντική οδηγία! Υποστήριγμα θέσης στη θέση εργασίας 1. Ασφαλίστε τον πίρο (1) στην οπή της όρθιας πλάκας. 2. Ασφαλίστε το υποστήριγμα θέσης με την αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας (2). Τοποθετήστε τον πίρο μόνο στην πρώτη οπή του στηρίγματος θέσης. Μην χρησιμοποιείτε τις οπές θέσεις 2-9 Arbeitsposition Working position Position travail Τοποθέτηση του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης (1) - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης (P1) στο άροτρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας να είναι λίγο πιο ψηλά από ότι το σημείο σύνδεσης (P2) στο τρακτέρ. TD5/92/2 P2 1 P1 Ρύθμιση κατώτερου βραχίονα Όταν το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης του τρακτέρ ελέγχεται μέσω του κατώτερου βραχίονα ο ανώτερος βραχίονας θα πρέπει να βρίσκεται στην επιμήκη οπή (LL) του υποστηρίγματος τοποθέτησης. Ρύθμιση ανώτερου βραχίονα Όταν το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης του τρακτέρ ελέγχεται μέσω του ανώτερου βραχίονα τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο οπές (RL) του υποστηρίγματος τοποθέτησης. - Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα στο τρακτέρ. - διαφορετικά θα προκληθεί φθορά του υποστηρίγματος θέσης κατά την περιστροφή του αρότρου Φωτισμός - διατάξεις προειδοποίησης Σε περίπτωση χρήσης με ομίχλη, το ξημέρωμα ή το σκοτάδι πρέπει να είναι εμφανή τα μέρη που προεξέχουν. Οδηγίες για την τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων, των ανακλαστικών φύλλων ή των επιχρώσεων όπως και των μονάδων φωτισμού συμπεριλαμβάνονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο για τις ενσωματωμένες συσκευές στο Παράρτημα C. Οι μονάδες φωτισμού και οι προειδοποιητικές πινακίδες μπορούν να διανεμηθούν κατόπιν αιτήματος από την εταιρεία PÖTTINGER. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά βάση οι διατάξεις του νομοθέτη. Αφαίρεση από το τρακτέρ Υπόδειξη: Οι μύτες των υνίων έχουν υποστεί σκλήρυνση. Όταν τις αποθέτετε σε σκληρό υπόστρωμα (πέτρα, σκυρόδεμα) υπάρχει κίνδυνος θραύσης. - Περιστρέψτε το πλαίσιο του αρότρου σε θέση εργασίας και αποθέστε τη διάταξη σε ανθεκτικό και ομαλό δάπεδο. - Για την εκτόνωση της πίεσης στις υδραυλικές σωληνώσεις κινήστε προς όλες τις κατευθύνσεις το μοχλό ελέγχου (ST) πολλές φορές. - Συνδέστε την υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ στη θέση στάθμευσης. - Αποσυνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα από το τρακτέρ. - Γυρίστε το στήριγμα θέσης προς τα κάτω και στερεώστε με πίρους. - Αφαιρέστε το επάνω και κάτω εξάρτημα διεύθυνσης από τη συσκευή. Στάθμευση, καθαρισμός και διαχείμαση της συσκευής Τηρήστε παρακαλώ τις οδηγίες στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ! (983) anbau

9 Αρχική ρύθμιση του άροτρου Πριν από την χρήση στο χωράφι SERVO SERVO NOVA - βλέπε την επόμενη σελίδα SERVO PLUS SERVO NOVA PLUS 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον πίνακα B, στη μέση θέση εύρους κοπής. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. Ρύθμιση και των δύο ατράκτων (ZP, VF) Κέντρο έλξης (ZP) Αρχικό αυλάκι (VF) Η ρύθμιση εξαρτάται από την εσωτερική απόσταση των τροχών του τρακτέρ (RA) και του ρυθμιζόμενου εύρους κοπής. - Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο έλξης και τα αρχικά αυλάκια στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. td65/92/35 RA Πίνακας B για SERVO PLUS Πίνακας B για SERVO NOVA PLUS Voreinstellung (981) - 9 -

10 Αρχική ρύθμιση του άροτρου Πριν από την χρήση στο χωράφι SERVO 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον Πίνακα C. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. SERVO NOVA 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον Πίνακα A. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. TD SK Ρύθμιση εύρους κοπής. - Ξεσφίξτε και τους δύο εξαγωνικούς κοχλίες (SK). - Αφαιρέστε τον πίσω εξαγωνικό κοχλία. - Στρέψτε την κονσόλα σταθεροποίησης τόσο ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εύρος κοπής και να ταιριάξει ο εξαγωνικός κοχλίας σε μία από τις οπές (1, 2, 3, 4, 5). - Στερεώστε ξανά τον εξαγωνικό κοχλία. ZP VF Ρύθμιση και των δύο ατράκτων (ZP, VF) Κέντρο έλξης (ZP) Αρχικό αυλάκι (VF) Η ρύθμιση εξαρτάται από την εσωτερική απόσταση των τροχών του τρακτέρ (RA) και του ρυθμιζόμενου εύρους κοπής (1, 2, 3, 4, 5). - Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο έλξης και τα αρχικά αυλάκια στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. td65/92/35 RA Πίνακας C για SERVO Πίνακας A για SERVO NOVA Voreinstellung (981)

11 Αρχική ρύθμιση του άροτρου A td65/92/39 B B Λεπτομερής ρύθμιση - Μετρήστε τις τιμές (A) και (B) στους κατώτερους βραχίονες και σύμφωνα με τον πίνακα για την κατ. (825 mm ή 965 mm) καταγράψτε το σημείο τομής (F). Οι τιμές (A, B) πρέπει να μετριούνται κάθε φορά από το μέσο της σφαίρας στο άλλο μέσο της σφαίρας. - Η θέση του σημείου τομής ανάμεσα στις διαγώνιες γραμμές του πίνακα δίνουν την τιμή ρύθμισης (F). Πίνακας για 965 mm 190 Nm (19 kpm) Παράδειγμα: A = 512 mm B = 1030 mm Το σημείο τομής (F) βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές 23 και 25. Το μέσο του λοιπόν ανέρχεται στα 24mm. F = 24 mm Μετατόπιση της ατράκτου ρύθμισης Πίνακας για 825 mm 1. Ξεσφίξτε και τα δύο περικόχλια (SK). 2. Ρυθμίστε την άτρακτο ρύθμισης στην καταγραμμένη τιμή (F). - Ασφαλίστε τα δύο περικόχλια ρύθμισης στη συνέχεια. 3. Σφίξτε ξανά και τα δύο περικόχλια (SK). Ροπή σύσφιξης Nm (19 kpm). (983) FeinEINstellung

12 Xρήση Προσοχή κατά την είσοδο στο χωράφι με το SERVO 45 S Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς κατά την είσοδο στο χωράφι όταν το άροτρο βρίσκεται ακόμη σε θέση μεταφοράς (οριζόντια τοποθέτηση) και συγχρόνως το άροτρο είναι ανυψωμένο (απόσταση Α). - σε περίπτωση ισχυρών τρανταγμάτων μπορεί να υποστεί ζημιά η άτρακτος για το λόγο αυτό - εισέρχεστε στο χωράφι με τον τροχό μεταφοράς ή αφού έχετε εκ των προτέρων στρέψει το άροτρο στη θέση εργασίας. Προσοχή! Περιστροφή του άροτρου Κατά τη διαδικασία περιστροφής δεν πρέπει να βρίσκεται κανείς στη γωνία περιστροφής. Ενεργοποιήστε τη στρέψη μόνο από τη θέση του τρακτέρ. 0 ST h Για τη διαδικασία στρέψης πρέπει να ανασηκωθεί πλήρως το άροτρο. Η στρέψη είναι εξοπλισμένη με κύλινδρο διπλής ενέργειας και ενσωματωμένη, αυτόματη αλλαγή πορείας. Η αυτόματη αλλαγή πορείας έχει ως επακόλουθο η συνολική διαδικασία περιστροφής να γίνεται με μία μόνο ενεργοποίηση της συσκευής ελέγχου (ST). td 65/92/48 s Διαδικασία περιστροφής Η διαδικασία περιστροφής γίνεται με τη συσκευή ελέγχου απλής και διπλής ενέργειας με τον ίδιο τρόπο. Στη συσκευή ελέγχου απλής ενέργειας είναι απαραίτητος ένας αγωγός επιστροφής στο τρακτέρ. - Θέστε τη συσκευή ελέγχου (ST) στη λειτουργία ανύψωσης (h). Το άροτρο συστρέφεται κατά Θέστε τη συσκευή ελέγχου (ST) στην ουδέτερη θέση (0). Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει μια νέα διαδικασία περιστροφής. Ρύθμιση κλίσης αρότρου (11) Κατά το όργωμα πρέπει τα άροτρα να είναι κατά προσέγγιση κάθετα (90 ) προς το έδαφος. Η εν λόγω στάση, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, επιτυγχάνεται μέσω περιστροφής των δύο αρότρων (11) Ανασηκώστε το άροτρο 5-10 cm. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου (ST) για λίγο. - Το πλαίσιο του αρότρου διώχνει μακριά ένα κομμάτι από την άτρακτο αναστολέα (11). - Ρύθμιση της κλίσης με την άτρακτο (11). - Γυρίστε πίσω το πλαίσιο του αρότρου ξανά μέχρι τον αναστολέα. - Συνεχίστε το όργωμα και ελέγξτε αν με τη νέα ρύθμιση τα άροτρα βρίσκονται κατά προσέγγιση κάθετα (90 ) προς το έδαφος. TD 5/92/ _-einsatz_

13 Xρήση Ρύθμιση του αρότρου στο τρακτέρ με Servomatic Με την τεχνική ρύθμισης Servomatic συντονίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο το άροτρο με το τρακτέρ. Οι ακόλουθοι έλεγχοι των ρυθμίσεων πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Ποτέ μην πιάνετε την περιοχή κινδύνου πολτοποίησης, εφόσον εκεί βρίσκονται σε κίνηση τμήματα της μηχανής. Μην κάθεστε στην γωνία περιστροφής των συσκευών εργασίας. 1. Ρύθμιση εύρους κοπής. - Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ 2. Ρύθμιση εύρους κοπής του πρώτου αρότρου (αρχικό αυλάκι) Το εύρος κοπής (S2) του πρώτου αρότρου ρυθμίζεται γυρίζοντας την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής (S1) πολύ στενό - Γυρίστε περισσότερο την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής πολύ μεγάλο - Γυρίστε λιγότερο την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής (S2) σωστό - Ρυθμίστε σωστά την άτρακτο. Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS) - Στο τρακτέρ είναι απαραίτητη μια συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας. 3. Ρύθμιση του κέντρου έλξης (Z) Ρύθμιση σωστή Η γραμμή έλξης (ZL) περνάει από το μέσο (M) του πίσω άξονα του τρακτέρ. Στο τρακτέρ δεν παρουσιάζεται πλευρική έλξη. Το άροτρο είναι εύκολο στη χρήση. - Ρυθμίστε σωστά την άτρακτο (ZP). Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ Ρύθμιση λάθος Η γραμμή έλξης (ZL) δεν περνάει από το μέσο (M) του πίσω άξονα του τρακτέρ. a.) Κατά το όργωμα έλκεται το τρακτέρ στο οργωμένο τμήμα. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί με αντίστροφη οδήγηση. - Γυρίστε περισσότερο την άτρακτο (ZP). b.) Κατά το όργωμα έλκεται το τρακτέρ στο μη οργωμένο τμήμα. - Γυρίστε λιγότερο την άτρακτο (ZP). 0600_-einsatz_

14 Xρήση Όργωμα με το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης Προκειμένου να λειτουργεί σωστά το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης προσέξτε τα ακόλουθα. - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης (P1) στο άροτρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας να είναι λίγο πιο ψηλά από ότι το σημείο σύνδεσης (P2) στο τρακτέρ. P2 1 P1 Τοποθέτηση του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης LL, RL = Θέση τοποθέτησης στη ρύθμιση κατώτερου βραχίονα. RL = Θέση τοποθέτησης στη ρύθμιση ανώτερου βραχίονα. TD5/92/2 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το κεφάλαιο Τοποθέτηση στο τρακτέρ. - Το πλαίσιο πρέπει βλέποντας προς τη διαμήκη κατεύθυνση να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της εργασίας παράλληλα στην επιφάνεια του αγρού. - Το βάθος εργασίας ρυθμίζεται πρώτα με τον ανυψωτικό μηχανισμό μέσω της βαλβίδας ελέγχου (ST). Η μεταβαλλόμενη αντίσταση εδάφους κατά το όργωμα ανάλογα με τον εξοπλισμό του υδραυλικού συστήματος ρύθμισης προωθείται μέσω του ανώτερου βραχίονα (1) ή των δύο κατώτερων βραχιόνων στη βαλβίδα ελέγχου ρύθμισης. Η αντίστοιχη ώθηση μεταβάλλεται σε λειτουργία ανόδου ή καθόδου στον μηχανισμό ανύψωσης. Παράδειγμα: Ρύθμιση ανώτερου βραχίονα Το άροτρο μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο έδαφος. Έτσι γίνεται μεγαλύτερη η πίεση μέσω του ανώτερου βραχίονα στη βαλβίδα ελέγχου ρύθμισης. Στη συνέχεια η βαλβίδα ελέγχου εφόσον είναι ενεργοποιημένη στην άνοδο φτάνει μέχρι το ρυθμισμένο βάθος εργασίας ξανά. Υπόδειξη: Προσέχετε επίσης οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του τρακτέρ. Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS) Η διάταξη μετατόπισης ενεργοποιείται με έναν υδραυλικό κύλινδρο. Στο τρακτέρ είναι απαραίτητη μια συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας. Η ρύθμιση χωρίς διαβάθμιση του εύρους κοπής μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια του οργώματος. Η θέση της γραμμής έλξης δεν επηρεάζεται (βλέπε επίσης Ρύθμιση σημείου έλξης (Z) ). Πλεονεκτήματα: - Ακριβές όργωμα στα όρια. - Όργωμα γύρω από εμπόδια (ιστοί, δέντρα κλπ). 0600_-einsatz_

15 Xρήση Όργωμα ON-LAND Συμβατικό όργωμα Τι ονομάζεται Όργωμα ON-LAND - Κανένας τροχός του ελκυστήρα δεν κινείται στο αυλάκι - Όλοι οι τροχοί κινούνται στο μη οργωμένο τμήμα. Όργωμα με τον τροχό στο αυλάκι Στρέψτε το άροτρο στο μέσο του ελκυστήρα με την υδραυλική διάταξη περιστροφής. Πλεονεκτήματα με το Άροτρο ON-LAND - Προστασία του εδάφους με το Όργωμα ON-LAND Κανένας τροχός του ελκυστήρα στο αυλάκι δεν συμπιέζει και δεν ζυμώνει το έδαφος. Σε υγρές συνθήκες λιγότερη ολίσθηση των τροχών του ελκυστήρα σε σχέση με τα συμβατικά άροτρα. - Μεγάλη περιοχή περιστροφής Αυτό επιτρέπει την κίνηση στο μη οργωμένο τμήμα ακόμα και με διπλούς τροχούς. - Δυνατότητα οργώματος ως ένα όριο Στρέψτε το άροτρο ώστε να απομακρυνθεί από το ήδη οργωμένο τμήμα (αντίθετα προς τη θέση ON-LAND). Έτσι μπορεί το όργωμα να γίνει έως κοντά σε ένα όριο. - Συμβατικό όργωμα Για το όργωμα αυτό, το άροτρο μπορεί να στραφεί σε κεντρική θέση πίσω από τον ελκυστήρα = συμβατικό όργωμα με τροχό στο αυλάκι. Αλλαγή θέσης για συμβατικό όργωμα Υποδείξεις ασφαλείας - Εκτελείτε την αλλαγή θέσης μόνο σε ομαλό και σταθερό έδαφος - Μην εισέρχεστε στην περιοχή του ανυψωμένου αρότρου - Κατά την αλλαγή θέσης παραμένετε εκτός της περιοχής του ανυψωμένου αρότρου 1. Ανυψώστε λίγο το άροτρο - με χρήση της ανυψωτικής διάταξης του ελκυστήρα 2. Στερεώστε την άτρακτο στη θέση (KP) - ασφαλίστε το μπουλόνι με τον πείρο ασφάλισης. 3. Ρυθμίστε εκ νέου το σημείο έλξης (ZP) - βλέπε την επόμενη σελίδα Αλλαγή θέσης σε Όργωμα ON-LAND Υποδείξεις ασφαλείας - Εκτελείτε την αλλαγή θέσης μόνο σε ομαλό και σταθερό έδαφος - Μην εισέρχεστε στην περιοχή του ανυψωμένου αρότρου - Κατά την αλλαγή θέσης παραμένετε εκτός της περιοχής του ανυψωμένου αρότρου KP = συμβατικό όργωμα OP = όργωμα ON-LAND 1. Ανυψώστε λίγο το άροτρο - με χρήση της ανυψωτικής διάταξης του ελκυστήρα 2. Στερεώστε την άτρακτο στη θέση (OP) - ασφαλίστε το μπουλόνι με τον πείρο ασφάλισης. 3. Ρυθμίστε εκ νέου το σημείο έλξης (ZP) - βλέπε την επόμενη σελίδα On Land_

16 Aσφάλεια υπερφόρτωσης Κοχλίες απόφραξης Τα άροτρα είναι στερεωμένα με κοχλίες απόφραξης. Στην υπερφόρτωση σπάει ο κοχλίας απόφραξης (30) και το άροτρο σηκώνεται προς τα πάνω. - Αφαιρέστε τα υπολείμματα του κοχλία απόφραξης. - Ξεσφίξτε τον εξαγωνικό κοχλία (31). - Φέρτε ξανά στη θέση εργασίας το άροτρο. - Χρησιμοποιήστε το νέο κοχλία απόφραξης και στερεώστε ξανά τους δύο κοχλίες. Προσοχή! Χρησιμοποιήστε μόνο τους γνήσιους κοχλίες απόφραξης (βλέπε λίστα με ανταλλακτικά) με τις αντίστοιχες διαστάσεις και ποιότητα. Σε καμιά περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε κοχλίες με μεγαλύτερη ή μικρότερη αντοχή. (943) 9200 Sicherung

17 SERVO NOVA Πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης Nonstop Για δύσκολα στην επεξεργασία εδάφη με πέτρες ή παρόμοια ξένα σώματα συστήνεται η πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης. Στο άροτρο SERVO-NOVA διασφαλίζεται κάθε σώμα αρότρου υδρομηχανικά από τις φθορές. Κατά τη διέλευση των εμποδίων μπορεί το σώμα αρότρου να μετακινηθεί προς την κάθε πλευρά. Δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α σταματάει το τρακτέρ. Το σώμα του αρότρου επανέρχεται από μόνο του στη θέση εργασίας. Εκτός από την πλήρως αυτόματη ασφάλιση υπερφόρτωσης Nonstop προστατεύονται όλα τα άγκιστρα σώματος επιπλέον με ένα κοχλία απόφραξης. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ. Περιοχή ρύθμισης Η δύναμη αποσύνδεσης της ασφάλειας υπερφόρτωσης μπορεί να προσαρμοστεί στα διάφορα είδη εδάφους. Κανονική ρύθμιση - Η πίεση στους υδραυλικούς κυλίνδρους (40) πρέπει να είναι περ. 10 bar υψηλότερη από την πίεση του αζώτου στην αποθήκη αερίου (43). Πίεση αζώτου στην αποθήκη αερίου (43) (Εργοστασιακή ρύθμιση) 80 bar Περιοχή ρύθμισης της πίεσης στους υδραυλικούς κυλίνδρους (40) 90 ως 160 bar Αν παρουσιαστεί στην πρακτική εφαρμογή, ότι πολύ συχνά ενεργοποιείται η ασφάλιση υπερφόρτωσης, μπορεί να αυξηθεί με τη διάταξη πλήρωσης που παραδίδεται μαζί (42) η πίεση (* στους υδραυλικού κυλίνδρους (βλέπε πίνακα). Πίνακας Πίεση ( * Δύναμη αποσύνδεσης ( bar ) ( kp ) Αύξηση της πίεσης στους υδραυλικούς κυλίνδρους: - Στρόφιγγα διακοπής στη θέση Ε. - Σφίξτε το κοχλιωτό πώμα (41) στη στρόφιγγα φραγής και στον αγωγό πλήρωσης. - Αποβάλετε την πίεση της βαλβίδας ελέγχου στο τρακτέρ. Συνδέστε το ρευματοδότη (42) στο τρακτέρ. - Ανοίξτε τη στρόφιγγα διακοπής (θέση Α). Η υδραυλική πίεση πέφτει. - Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα ελέγχου στο τρακτέρ για τόσο διάστημα μέχρι το πιεσόμετρο να δείξει την επιθυμητή πίεση. Κλείστε τη στρόφιγγα φραγής (Θέση Ε). Προσοχή! Η στρόφιγγα φραγής πρέπει κατά το όργωμα να είναι πάντα κλειστή (Θέση E). - Αποβάλετε την πίεση στον αγωγό πλήρωσης μέσω της βαλβίδας ελέγχου. - Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης και βιδώστε πάλι την τάπα (41). (984) NOva

18 SERVO NOVA Μπορεί να αλλάξει η πίεση στην αποθήκη αερίου. Αποθήκη αερίου (43) Μια μείωση ή μια αύξηση της πίεσης αερίου στην αποθήκη εξαρτάται από τα διάφορα είδη εδάφους. Σε πολύ εύκολο έδαφος, μπορεί να μειωθεί κάπως η πίεση αερίου. Προσοχή! Στη δεξαμενή δεν πρέπει να γίνονται εργασίες συγκόλησης όπως και οποιαδήποτε μηχανική επεξεργασία. Αλλαγή της πίεσης στην αποθήκη αερίου. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από ένα ειδικό συνεργείο. Προκειμένου να μειωθεί ή να αυξηθεί η πίεση της αρχικής τάσης στην αποθήκη αερίου, είναι απαραίτητη μια ειδική διάταξη πλήρωσης ή ελέγχου. 1. Αφαιρέστε την πίεση: a) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. - Βγάλτε τα πώματα από μόλυβδο (εφόσον υπάρχουν) στον κοχλία πλήρωσης αερίου (44) με ένα αιχμηρό εργαλείο. β) Ξεσφίξτε λίγο τον κοχλία πλήρωσης αερίου (44). c) Ξεβιδώστε τη διάταξη πλήρωσης και ελέγχου. d) Ανοίξτε λίγο τη στρόφιγγα αποστράγγισης στη διάταξη πλήρωσης. - Αφαιρέστε σιγά το άζωτο (N), μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση στο πιεσόμετρο. e) Κλείστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη διάταξη πλήρωσης, στερεώστε τον κοχλία πλήρωσης του αερίου και ξανατοποθετήστε τα πώματα από μόλυβδο (σε περίπτωση που υπάρχουν). 2. Αυξήστε την πίεση: Για την πλήρωση της αποθήκης χρησιμοποιήστε μόνο άζωτο (N), μην χρησιμοποιείτε οξυγόνο (Κίνδυνος έκρηξης). f) Συνδέστε τη διάταξη πλήρωσης με τη φιάλη του αζώτου. g) Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα. - Βγάλτε τα πώματα από μόλυβδο (εφόσον υπάρχουν) στον κοχλία πλήρωσης αερίου (44) με ένα αιχμηρό εργαλείο. - Ξεσφίξτε λίγο τον κοχλία πλήρωσης αερίου (44). - Ξεβιδώστε τη διάταξη πλήρωσης και ελέγχου. h) Ξεβιδώστε τη διάταξη ελέγχου στη φιάλη αζώτου. i) Ανοίξτε λίγο τη στρόφιγγα αποστράγγισης στη διάταξη πλήρωσης και συμπληρώστε με άζωτο, μέχρι το πιεσόμετρο να δείξει την επιθυμητή πίεση. k) Κλείστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη διάταξη πλήρωσης, στερεώστε τον κοχλία πλήρωσης του αερίου και ξανατοποθετήστε τα πώματα από μόλυβδο (σε περίπτωση που υπάρχουν). Οδηγία Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργοστασίου Hydac έχουν όλες οι αποθήκες αερίου μετά από λίγο διάστημα μια πτώση στην πίεση. Η απώλεια αερίου (άζωτο) ανέρχεται κάθε χρόνο περίπου στο 2-3 %. Συνιστάται μετά από 4-5 χρόνια να ελέγχετε την πίεση της αποθήκης και αν χρειάζεται να τη διορθώνετε. (984) NOva

19 Συντήρηση και επισκευή Γενικές υποδείξεις συντήρησης Προκειμένου να διατηρήσετε τη συσκευή για περισσότερο χρόνο λειτουργίας σε καλή κατάσταση, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες οδηγίες: - Μετά από τις πρώτες ώρες λειτουργίας σφίξτε όλους τους κοχλίες. Κατά τη διάρκεια του χρόνου χρήσης - Προληπτικά ελέγξτε όλους τους κοχλίες και αν είναι απαραίτητο σφίξτε τους. - Λιπαίνετε τις τέσσερις θέσεις λίπανσης στους δύο πίρους ταλάντωσης σε εβδομαδιαία βάση. Προσοχή! Καθαρισμός των μερών της μηχανής Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό των μερών των εδράνων και των υδραυλικών μερών. - Κίνδυνος για σχηματισμό σκουριάς! - Μετά τον καθαρισμό λιπαίνετε τη μηχανή και κάντε μια μικρή δοκιμαστική λειτουργία. - Με τον καθαρισμό με πολύ υψηλή πίεση μπορούν να προκληθούν φθορές στο χρώμα. - Λιπαίνετε όλες τις άλλες θέσεις λίπανσης τουλάχιστονη δύο φορές κάθε σαιζόν. Την ίδια στιγμή πρέπει να γρασσάρετε τους άξονες και τις ατράκτους ρύθμισης. Φθαρμένα εξαρτήματα - Προκειμένου να μην καταστραφούν τα φέροντα δομικά μέρη πρέπει τα φθαρμένα εξαρτήματα να ανανεώνονται εγκαίρως. Στάθμευση στο ύπαιθρο Αν έχετε σταθμεύσει για αρκετό διάστημα στο ύπαιθρο καθαρίστε τις ράβδους των εμβόλων και στη συνέχεια συντηρήστε τις με γράσο. Διαχείμαση - Καθαρίστε σε βάθος τη μηχανή πριν τη διαχείμαση. - Τοποθετήστε την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. - Προστατέψτε τα στιλπνά μέρη από τη σκουριά. - Λιπάνετε όλες τις θέσεις λίπανσης. FETT Πίεση ελαστικών - Προσέξτε τη σωστή πίεση των ελαστικών! Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών! Κατά το φούσκωμα και σε περίπτωση πολύ μεγάλης πίεσης στα ελαστικά υπάρχει κίνδυνος διάρρηξης! Υδραυλική μονάδα Ελέγχετε τακτικά τους υδραυλικούς σωλήνες για φθορές! Αντικαταστήστε αμέσως τους φθαρμένους ή κατεστραμμένους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες. Προσοχή! Κίνδυνος μόλυνσης! Σε περίπτωση προβλημάτων στην υδραυλική εγκατάσταση μην πιάνετε τα μη στεγανά τμήματα. Πριν από την εργασία στην υδραυλική εγκατάσταση - Χαμηλώστε τη συσκευή μέχρι το έδαφος. - Στις εργασίες συντήρησης με ανασηκωμένη τη συσκευή ασφαλίζετε πάντα με τα κατάλληλα στοιχεία υποστήριξης - Αφαιρέστε την πίεση από την υδραυλικήε εγκατάσταση και σβήστε τον κινητήρα. (955) wartung

20 Συντήρηση και επισκευή Ρυθμίστε την κλίση του άροτρου Όταν το άροτρο δεν μπαίνει σωστά μέσα στο έδαφος, μπορεί γυρνώντας τον εκκεντρικό δακτύλιο να επιτευχθεί βελτίωση. Ανάλογα με τη θέση του εκκεντρικού δακτυλίου (A ή B) η άκρη του υνίου στην περιοχή S τίθεται πιο βαθιά ή πιο ψηλά. Μετά τη ρύθμιση σφίξτε ξανά όλους τους κοχλίες. Σε μερικούς τύπους αντί για εκκεντρικό δακτύλιο υπάρχει μια πλάκα ελέγχου. Βλέπε επίσης Βασική ρύθμιση του άροτρου. Βασική ρύθμιση του άροτρου. Μετά την αλλαγή των φθαρμένων εξαρτημάτων πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους ελέγχους με τη σειρά: 1. Τοποθετήστε το άροτρο σε ομαλό έδαφος. 2. Η απόσταση (A) ανάμεσα στο πλαίσιο του αρότρου και την ακμή του υνίου πρέπει σε όλα τα άροτρα να είναι ίδια. 3. Ελεγξτε την απόσταση (B1) στο τελευταίο άροτρο. B1 = 0-5 mm στα άροτρα * των τύπων W, UWS mm στα άροτρα * των τύπων UW, UWS, WSS. 4. Ρυθμίστε την απόσταση (B) με την ίδια τιμή όπως το B1. * Οι τύποι του άροτρου παρουσιάζονται στην πινακίδα του κατασκευαστή. (955) wartung

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

TWIST 9001 TWIST 10001 TWIST 12001 TWIST 15001 TWIST 18001 TWIST 20001. TWIST 3500 alpin TWIST 4000 alpin TWIST 3501 TWIST 4001

TWIST 9001 TWIST 10001 TWIST 12001 TWIST 15001 TWIST 18001 TWIST 20001. TWIST 3500 alpin TWIST 4000 alpin TWIST 3501 TWIST 4001 99 671..80H.0 TWIST 3500 alpin TWIST 4000 alpin TWIST 3501 TWIST 4001 TWIST 5001 TWIST 6001 TWIST 7001 TWIST 8001 TWIST 9001 TWIST 10001 TWIST 12001 TWIST 15001 TWIST 18001 TWIST 20001 Διασκορπιστής κοπριάς

Διαβάστε περισσότερα

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.GR.80I.

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.GR.80I. 99 375..80I.0 NOVACAT 266 F (Τύπος PSM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Τύπος PSM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Τύπος PSM 381 : +.. 01001) Μηχανή κοπής χόρτου με δίσκο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης"

Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης Οδηγίες λειτουργίας + ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ... ΣΕΛΊΔΑ 3. "Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης" Nr. 99 1612..80K.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

99 987.GR.80H.1 SERVO 25. (τύπος +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (τύπος +.. 01001) Άροτρο. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 987.GR.80H.1 SERVO 25. (τύπος +.. 01001) SERVO 25 NOVA. (τύπος +.. 01001) Άροτρο. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987..80H. SERVO 5 (τύπος +.. 000) SERVO 5 NOVA (τύπος +.. 000) Άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε μια καλή εκλογή, χαιρόμαστε για αυτό και σας συγχαίρουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) 99 1612..80I.0 FARO 3500 L / D (τύπος 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (τύπος 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (τύπος 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (τύπος 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (τύπος 1618 :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Σπαρτική μηχανή 99 8521.GR.80I.0. (τύπος 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Σπαρτική μηχανή 99 8521.GR.80I.0. (τύπος 8521 : +.. VITASEM 250 (τύπος 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (τύπος 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (τύπος 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (τύπος 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (τύπος 8525 : +.. 01001) VITASEM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων. Οι σωληνοκάβουρες RIDGID είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απαράμιλλη αντοχή τους και το λειτουργικό σχεδιασμό τους. Ο αυθεντικός σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου, που απεικονίζεται παρακάτω, έχει κερδίσει την

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εργαλεία υδραυλικών Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη Τρίποδα Άλλά εργαλεία υδραυλικού Συλλογή από σωληνοκάβουρες Πολυάριθμα επιπρόσθετα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α HXD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD (Το Ελληνικό κείµενο είναι µετάφραση του ξενόγλωσσου εγχειριδίου της Enerpac. Οι αναφορές σε σχήµατα και παραγράφους αντιστοιχούν στο ξενόγλωσσο).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού. Όψη προς τα πίσω. Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. Μεγ. Βάρος 18 κιλά. UN regulation no. R129 i-size. Ηλικία 6 μήνες -4 ετών

Eγχειρίδιο χειρισμού. Όψη προς τα πίσω. Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. Μεγ. Βάρος 18 κιλά. UN regulation no. R129 i-size. Ηλικία 6 μήνες -4 ετών 1 23 2 4 3 Eγχειρίδιο χειρισμού 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Όψη προς τα πίσω Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. 16 17 18 20 Μεγ. Βάρος 18 κιλά Ηλικία 6 μήνες -4 ετών UN regulation no. R129 i-size 15

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Εμπρόσθιος συλλέκτης ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΕΛΙΕΣ VM00XT10 TRV PNA/PNH 80 VM1XT10 TRV PNA/PNH 80 VM2XT10 TRV PGA ΕΛΙΑ/ΑΜΥΓΑΔΑΛΙΑ (ΜΙΚΤΟΣ) VM00XT10 TRV DGA 80 PLUS VM1XT10 TRV DGA 80 PLUS VM2XT10 TRV

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά οχήματα συλλέκτη

Ειδικά οχήματα συλλέκτη Ειδικά οχήματα συλλέκτη ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM2XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PGA 100 ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ για ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 7 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Μεταφοράς της Κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 7 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα