SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο GR.80H.1. (τύπος )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001)"

Transcript

1 H.1 SERVO 35 (τύπος ) SERVO 35 PLUS (τύπος ) SERVO 35 NOVA (τύπος ) SERVO 35 NOVA PLUS (τύπος ) Περιστρεφόμενο άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε μια καλή εκλογή, χαιρόμαστε για αυτό και σας συγχαίρουμε για την απόφαση σας να αποκτήσετε ένα από τα μηχανήματα Pöttinger und Landsberg. Ως συνέταιρος στα γεωργικά θέματα σας προσφέρουμε την ποιότητα και την απόδοση που συνδέεται με το ασφαλές σέρβις. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις συνθήκες χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων μας και να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις αυτές κατά την ανάπτυξη των νέων συσκευών σας παρακαλούμε να μας διαθέσετε κάποια στοιχεία. Εκτός από αυτό μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να σας πληροφορούμε για συγκεκριμένες νέες εξελίξεις. Ευθύνη για το προϊόν, υποχρέωση πληροφόρησης Η ευθύνη για αποζημίωση των προϊόντων υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους εμπόρους κατά την πώληση των συσκευών να παραδώσουν τις οδηγίες χρήσης και να εκπαιδεύουν τους πελάτες στη μηχανή υποδεικνύοντας τους κανονισμούς χειρισμού, ασφαλείας και συντήρησης. Προκειμένου να υπάρχει απόδειξη ότι έγινε τυπική παράδοση της μηχανής και των οδηγιών χρήσης είναι απαραίτητη μια επιβεβαίωση. Για αυτό το σκοπό πρέπει να στείλετε - το έγγραφο A υπογεγραμμένο στην εταιρεία Pöttinger - το έγγραφο B στην επιχείρηση, η οποία παραδίδει τη μηχανή. - το έγγραφο C το λαμβάνει ο πελάτης. Στα πλαίσια του νόμου περί ευθύνης των προϊόντων θεωρείται κάθε γεωργός φορέας εκμετάλλευσης. Μια υλική ζημία στα πλαίσια του νόμου περί ευθύνης των προϊόντων είναι μια ζημία, που προκύπτει από μια μηχανή αλλά όχι σε αυτήν. Για την εγγύηση προβλέπεται μια ιδία συμμετοχή (500,- Ευρώ). Οι επιχειρηματικές υλικές ζημιές στα πλαίσια του νόμου για την ευθύνη των προϊόντων αποκλείονται από την εν λόγω ευθύνη. Προσοχή! Ακόμα και στην περίπτωση της περαιτέρω διάθεσης της μηχανής από τον πελάτη πρέπει να δοθούν μαζί οι οδηγίες χρήσης και αυτός που την λαμβάνει πρέπει να εκπαιδευτεί στη χρήση της μηχανής με την υπόδειξη των αναφερόμενων κανονισμών. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 Οδηγίες για την παράδοση προϊόντων Έγγραφο D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Τηλ. (07248) Φαξ (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Τηλέφωνο ( ) / 112 Φαξ ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Κέντρο εξυπηρέτησης D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Τηλέφωνο ( ) / 231 Φαξ ( ) Σας παρακαλούμε, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη που έχουμε για τα προϊόντα να ελέγχετε τα αναφερόμενα σημεία. Παρακαλούμενα σημειώστε τα κατάλληλα. X q q q q Το περιστρεφόμενο άροτρο SERVO έχει ελεγχθεί σε σύγκριση με το δελτίο παράδοσης εμπορευμάτων. Έχει ελεγχθεί η πληρότητα της παράδοσης. Υπάρχει όλος ο τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας και ο εξοπλισμός λειτουργίας. Συζητήστε με τον πελάτη και εξηγήστε το χειρισμό, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρησης του μηχανήματος ή της συσκευής με βάση τις οδηγίες χρήσης. Διεξάγετε την προσαρμογή στο τρακτέρ Η υδραυλική σύζευξη προς τον ελκυστήρα έχει πραγματοποιηθεί και έχει ελεγχθεί ως προς τη σωστή σύνδεση. Οι υδραυλικές λειτουργίες (περιστροφή, ρύθμιση εύρους κοπής) έχουν επιδειχθεί και εξηγηθεί. Το άροτρο έχει ρυθμιστεί σωστά ως προς τον ελκυστήρα (εύρος κοπής του 1ου σώματος, κέντρο έλξης). Έχουν εξηγηθεί η θέση μεταφοράς και η θέση εργασίας. Διάθεση πληροφοριών για τον επιθυμητό ή πρόσθετο εξοπλισμό. Παροχή υποδείξεων ως την απαραίτητη ανάγνωση των οδηγιών λειτουργίας. Προκειμένου να υπάρχει απόδειξη ότι έγινε τυπική παράδοση της μηχανής και των οδηγιών χρήσης είναι απαραίτητη μια επιβεβαίωση. Για αυτό το σκοπό πρέπει να στείλετε - το έγγραφο A υπογεγραμμένο στην εταιρεία Pöttinger (σε περίπτωση που πρόκειται για μια συσκευή Landsberg στη εταιρεία Landsberg). - το έγγραφο B στην επιχείρηση, η οποία παραδίδει τη μηχανή. - το έγγραφο C το λαμβάνει ο πελάτης Dokum D Pfluege - -

4 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Σημασία των προειδοποιητικών σήματα...5 Σήμα CE...5 Προετοιμασίες στο τρακτέρ...6 Υδραυλική ρύθμιση στον ανυψωτικό μηχανισμό...6 Υδραυλική σύνδεση...7 Προετοιμασίες στο άροτρο...7 Τοποθέτηση στο τρακτέρ...8 Αφαίρεση από το τρακτέρ...8 Πριν από την χρήση στο χωράφι...9 Πριν από την χρήση στο χωράφι...10 Παράδειγμα: Μετατόπιση της ατράκτου ρύθμισης Λεπτομερής ρύθμιση Πίνακας για 965 mm Πίνακας για 825 mm Προσοχή κατά την είσοδο στο χωράφι με το SERVO 45 S...12 Περιστροφή του άροτρου...12 Ρύθμιση κλίσης αρότρου (11)...12 Ρύθμιση του αρότρου στο τρακτέρ με Servomatic...13 Όργωμα με το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης...14 Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS)...14 Όργωμα ON-LAND...15 Συμβατικό όργωμα...15 Αλλαγή θέσης για συμβατικό όργωμα...15 Αλλαγή θέσης σε Όργωμα ON-LAND...15 Κοχλίες απόφραξης...16 Πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης Nonstop Περιοχή ρύθμισης Πίνακας Αποθήκη αερίου (43)...18 Αλλαγή της πίεσης στην αποθήκη αερίου Οδηγία...18 Γενικές υποδείξεις συντήρησης...19 Καθαρισμός των μερών της μηχανής...19 Υδραυλική μονάδα...19 Ρυθμίστε την κλίση του άροτρου...20 Βασική ρύθμιση του άροτρου...20 Υνί δίσκου ρύθμιση (*...21 Υνί δίσκου ελατηριωτό (*...21 Αρχικά εργαλεία...22 Διπλός εφαπτόμενος τροχός...23 Τροχός εκκρεμούς μεταφοράς...24 Μετατροπή στη θέση εργασίας...24 Μετατροπή στη θέση μεταφοράς...24 Προωθημένος αιωρούμενος τροχός μεταφοράς...25 Χρήση ως τροχού ρύθμισης βάθους οργώματος...25 Μετατροπή στη θέση μεταφοράς...26 Μετατροπή στη θέση εργασίας...27 Βραχίονας με υδραυλική διάταξη δημιουργίας εντομών για συσκευές συσκευασίας δεμάτων και συνδεδεμένες συσκευές...28 Εργασία με τη συσκευή επεξεργασίας...28 Αποσυναρμολόγηση βραχιόνων...29 Ρύθμιση της δράσης του ατμού...29 Βραχίονας με υδραυλική διάταξη δημιουργίας εντομών για συσκευές συσκευασίας δεμάτων και συνδεδεμένες συσκευές...30 Εργασία με τη συσκευή επεξεργασίας...31 Προκαθορισμένη χρήση του αρότρου...33 Πινακίδα τύπου...33 Τεχνικά χαρακτηριστικά...34 Επιθυμητός εξοπλισμός...35 Τύποι σώματος αρότρου...36 Τύπος SERVO...37 Τύπος SERVO NOVA...37 Τύπος SERVO PLUS...37 Τύπος SERVO NOVA PLUS...37 Συνδυασμός τρακτέρ και ενσωματωμένης συσκευής _-Inhalt_

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Σήμα CE Το σήμα CE που πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή δηλώνει προς τα έκω τη συμμόρφωση της μηχανής με τους όρους των οδηγιών για τις μηχανές και με άλλες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Δήλωση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Παράρτημα) Με την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μηχανή που παρέδωσε στην κυκλοφορία ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Σημασία των προειδοποιητικών σήματα Μην κάθεστε στην γωνία περιστροφής των συσκευών εργασίας. Ποτέ μην πιάνετε την περιοχή κινδύνου πολτοποίησης, εφόσον εκεί βρίσκονται σε κίνηση τμήματα της μηχανής. 9501_ WARNBILDZEICHEN_

6 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Γενικά Προετοιμασίες στο τρακτέρ Προσέχετε παρακαλώ τα όρια απόδοσης του χρησιμοποιούμενου ελκυστήρα. Τροχοί - Η πίεση αέρος στα πίσω ελαστικά του τρακτέρ πρέπει να ανέρχεται κατά το όργωμα στα 0,8 bar. - Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον βάρη στους τροχούς. Βλέπε επίσης οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του τρακτέρ. Kg 20% Βάρη έρματος Το τρακτέρ πρέπει να φορτώνεται μπροστά με επαρκείς ποσότητες βαρών έρματος προκειμένου να υπάρξει ικανότητα οδήγησης και πέδησης. Τουλάχιστον 20% του κενού βάρους του οχήματος στον μπροστινό άξονα. Ανυψωτικός μηχανισμός - Οι ανυψωτικοί ορθοστάτες (4) πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος αριστερά και δεξιά. Ρύθμιση μέσω προσαρμογής (3). - Αν οι ανυψωτικοί ορθοστάτες (4) μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις, τότε πρέπει να επιλεχθεί η πίσω θέση (H). Έτσι δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ η υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ. - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή (2). Ρύθμιση για μεταφορές - Στερεώστε έτσι τον κατώτερο βραχίονα (5), ώστε η ενσωματωμένη συσκευή να μην μπορεί να μετακινηθεί στις μεταφορές. - Ο μοχλός χειρισμού για την υδραυλική διεύθυνση πρέπει να ασφαλιστεί προκειμένου να μην κατέβει. - Οδηγική μεταφορά όχι στη θέση On-Land Ρύθμιση κατά το όργωμα - Ρυθμίστε έτσι τις αντηρίδες (5), ώστε να προκύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλευρική περιοχή εκκρεμούς. Υδραυλική ρύθμιση στον ανυψωτικό μηχανισμό Ρύθμιση στάσης: Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση της συσκευής και για τις μεταφορές. Ο ρύθμιση στάσης είναι η κανονική ρύθμιση του υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού. Η ενσωματωμένη συσκευή παραμένει στο ύψος (= στάση) που ρυθμίστηκε στη συσκευή ελέγχου (ST). Ρύθμιση αντίστασης, αναλογικός έλεγχος: Το όργωμα γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. (983) anbau

7 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Υδραυλική σύνδεση Αν το τρακτέρ έχει μόνο μια βαλβίδα ελέγχου μιας διεύθυνσης, είναι απολύτως απαραίτητη η τοποθέτηση από ειδικευμένο συνεργείο ενός αγωγού επιστροφής του λαδιού (T). - Σύνδεση του αγωγού πίεσης (1) και του αγωγού επιστροφής του λαδιού (2). ή 1 Συσκευή ελέγχου απλής ενέργειας 1 Συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας + 1 Συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας Προετοιμασίες στο άροτρο Αξονας τοποθέτησης (965 mm / 825 mm) Χρησιμοποιείτε το σωστό άξονα τοποθέτησης - Βλέπε επίσης τη λίστα των εξαρτημάτων. Υπόδειξη ασφαλείας: Στην περίπτωση αρότρων με 6 υνία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ενισχυμένος άξονας τοποθέτησης (10) αλλιώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Κάντε την προσαρμογή στο ρυθμιστή ύψους του τρακτέρ - οι δύο πλάκες αναστροφής μπορούν να τοποθετηθούν σε 4 διαφορετικές θέσεις (P1, P2, P3, P4) Πίροι επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης Τοποθετήστε τους πίρους του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης (6) σύμφωνα με την εικόνα - ασφαλίστε με την αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας (K). (983) anbau

8 Τοποθέτηση στο τρακτέρ Τοποθέτηση στο τρακτέρ Υποδείξεις ασφαλείας: βλέπε Παράρτημα-A1 παράγραφος 8a - h - Συνδέστε την υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ στη θέση στάθμευσης. - Συνδέστε τη συσκευή στον κατώτερο βραχίονα και ασφαλίστε την με αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας. Οδηγία Μπορείτε να φέρετε το υποστήριγμα τοποθέτησης περιστρέφοντας την άτρακτο κλίσης (11) σε οριζόντια κλίση. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η σύνδεση στον κατώτερο βραχίονα. Στη συνέχεια στρέψτε ξανά την άτρακτο κλίσης (11). Βλέπε επίσης το κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. Σημαντική οδηγία! Υποστήριγμα θέσης στη θέση εργασίας 1. Ασφαλίστε τον πίρο (1) στην οπή της όρθιας πλάκας. 2. Ασφαλίστε το υποστήριγμα θέσης με την αναδιπλούμενη περόνη ασφαλείας (2). Τοποθετήστε τον πίρο μόνο στην πρώτη οπή του στηρίγματος θέσης. Μην χρησιμοποιείτε τις οπές θέσεις 2-9 Arbeitsposition Working position Position travail Τοποθέτηση του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης (1) - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης (P1) στο άροτρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας να είναι λίγο πιο ψηλά από ότι το σημείο σύνδεσης (P2) στο τρακτέρ. TD5/92/2 P2 1 P1 Ρύθμιση κατώτερου βραχίονα Όταν το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης του τρακτέρ ελέγχεται μέσω του κατώτερου βραχίονα ο ανώτερος βραχίονας θα πρέπει να βρίσκεται στην επιμήκη οπή (LL) του υποστηρίγματος τοποθέτησης. Ρύθμιση ανώτερου βραχίονα Όταν το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης του τρακτέρ ελέγχεται μέσω του ανώτερου βραχίονα τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο οπές (RL) του υποστηρίγματος τοποθέτησης. - Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα στο τρακτέρ. - διαφορετικά θα προκληθεί φθορά του υποστηρίγματος θέσης κατά την περιστροφή του αρότρου Φωτισμός - διατάξεις προειδοποίησης Σε περίπτωση χρήσης με ομίχλη, το ξημέρωμα ή το σκοτάδι πρέπει να είναι εμφανή τα μέρη που προεξέχουν. Οδηγίες για την τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων, των ανακλαστικών φύλλων ή των επιχρώσεων όπως και των μονάδων φωτισμού συμπεριλαμβάνονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο για τις ενσωματωμένες συσκευές στο Παράρτημα C. Οι μονάδες φωτισμού και οι προειδοποιητικές πινακίδες μπορούν να διανεμηθούν κατόπιν αιτήματος από την εταιρεία PÖTTINGER. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά βάση οι διατάξεις του νομοθέτη. Αφαίρεση από το τρακτέρ Υπόδειξη: Οι μύτες των υνίων έχουν υποστεί σκλήρυνση. Όταν τις αποθέτετε σε σκληρό υπόστρωμα (πέτρα, σκυρόδεμα) υπάρχει κίνδυνος θραύσης. - Περιστρέψτε το πλαίσιο του αρότρου σε θέση εργασίας και αποθέστε τη διάταξη σε ανθεκτικό και ομαλό δάπεδο. - Για την εκτόνωση της πίεσης στις υδραυλικές σωληνώσεις κινήστε προς όλες τις κατευθύνσεις το μοχλό ελέγχου (ST) πολλές φορές. - Συνδέστε την υδραυλική εγκατάσταση του τρακτέρ στη θέση στάθμευσης. - Αποσυνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα από το τρακτέρ. - Γυρίστε το στήριγμα θέσης προς τα κάτω και στερεώστε με πίρους. - Αφαιρέστε το επάνω και κάτω εξάρτημα διεύθυνσης από τη συσκευή. Στάθμευση, καθαρισμός και διαχείμαση της συσκευής Τηρήστε παρακαλώ τις οδηγίες στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ! (983) anbau

9 Αρχική ρύθμιση του άροτρου Πριν από την χρήση στο χωράφι SERVO SERVO NOVA - βλέπε την επόμενη σελίδα SERVO PLUS SERVO NOVA PLUS 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον πίνακα B, στη μέση θέση εύρους κοπής. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. Ρύθμιση και των δύο ατράκτων (ZP, VF) Κέντρο έλξης (ZP) Αρχικό αυλάκι (VF) Η ρύθμιση εξαρτάται από την εσωτερική απόσταση των τροχών του τρακτέρ (RA) και του ρυθμιζόμενου εύρους κοπής. - Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο έλξης και τα αρχικά αυλάκια στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. td65/92/35 RA Πίνακας B για SERVO PLUS Πίνακας B για SERVO NOVA PLUS Voreinstellung (981) - 9 -

10 Αρχική ρύθμιση του άροτρου Πριν από την χρήση στο χωράφι SERVO 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον Πίνακα C. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. SERVO NOVA 1. Κάντε τη βασική ρύθμιση σύμφωνα με τον Πίνακα A. 2. Κάντε την ακριβή ρύθμιση κατά τη χρήση. TD SK Ρύθμιση εύρους κοπής. - Ξεσφίξτε και τους δύο εξαγωνικούς κοχλίες (SK). - Αφαιρέστε τον πίσω εξαγωνικό κοχλία. - Στρέψτε την κονσόλα σταθεροποίησης τόσο ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εύρος κοπής και να ταιριάξει ο εξαγωνικός κοχλίας σε μία από τις οπές (1, 2, 3, 4, 5). - Στερεώστε ξανά τον εξαγωνικό κοχλία. ZP VF Ρύθμιση και των δύο ατράκτων (ZP, VF) Κέντρο έλξης (ZP) Αρχικό αυλάκι (VF) Η ρύθμιση εξαρτάται από την εσωτερική απόσταση των τροχών του τρακτέρ (RA) και του ρυθμιζόμενου εύρους κοπής (1, 2, 3, 4, 5). - Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο έλξης και τα αρχικά αυλάκια στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ. td65/92/35 RA Πίνακας C για SERVO Πίνακας A για SERVO NOVA Voreinstellung (981)

11 Αρχική ρύθμιση του άροτρου A td65/92/39 B B Λεπτομερής ρύθμιση - Μετρήστε τις τιμές (A) και (B) στους κατώτερους βραχίονες και σύμφωνα με τον πίνακα για την κατ. (825 mm ή 965 mm) καταγράψτε το σημείο τομής (F). Οι τιμές (A, B) πρέπει να μετριούνται κάθε φορά από το μέσο της σφαίρας στο άλλο μέσο της σφαίρας. - Η θέση του σημείου τομής ανάμεσα στις διαγώνιες γραμμές του πίνακα δίνουν την τιμή ρύθμισης (F). Πίνακας για 965 mm 190 Nm (19 kpm) Παράδειγμα: A = 512 mm B = 1030 mm Το σημείο τομής (F) βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές 23 και 25. Το μέσο του λοιπόν ανέρχεται στα 24mm. F = 24 mm Μετατόπιση της ατράκτου ρύθμισης Πίνακας για 825 mm 1. Ξεσφίξτε και τα δύο περικόχλια (SK). 2. Ρυθμίστε την άτρακτο ρύθμισης στην καταγραμμένη τιμή (F). - Ασφαλίστε τα δύο περικόχλια ρύθμισης στη συνέχεια. 3. Σφίξτε ξανά και τα δύο περικόχλια (SK). Ροπή σύσφιξης Nm (19 kpm). (983) FeinEINstellung

12 Xρήση Προσοχή κατά την είσοδο στο χωράφι με το SERVO 45 S Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς κατά την είσοδο στο χωράφι όταν το άροτρο βρίσκεται ακόμη σε θέση μεταφοράς (οριζόντια τοποθέτηση) και συγχρόνως το άροτρο είναι ανυψωμένο (απόσταση Α). - σε περίπτωση ισχυρών τρανταγμάτων μπορεί να υποστεί ζημιά η άτρακτος για το λόγο αυτό - εισέρχεστε στο χωράφι με τον τροχό μεταφοράς ή αφού έχετε εκ των προτέρων στρέψει το άροτρο στη θέση εργασίας. Προσοχή! Περιστροφή του άροτρου Κατά τη διαδικασία περιστροφής δεν πρέπει να βρίσκεται κανείς στη γωνία περιστροφής. Ενεργοποιήστε τη στρέψη μόνο από τη θέση του τρακτέρ. 0 ST h Για τη διαδικασία στρέψης πρέπει να ανασηκωθεί πλήρως το άροτρο. Η στρέψη είναι εξοπλισμένη με κύλινδρο διπλής ενέργειας και ενσωματωμένη, αυτόματη αλλαγή πορείας. Η αυτόματη αλλαγή πορείας έχει ως επακόλουθο η συνολική διαδικασία περιστροφής να γίνεται με μία μόνο ενεργοποίηση της συσκευής ελέγχου (ST). td 65/92/48 s Διαδικασία περιστροφής Η διαδικασία περιστροφής γίνεται με τη συσκευή ελέγχου απλής και διπλής ενέργειας με τον ίδιο τρόπο. Στη συσκευή ελέγχου απλής ενέργειας είναι απαραίτητος ένας αγωγός επιστροφής στο τρακτέρ. - Θέστε τη συσκευή ελέγχου (ST) στη λειτουργία ανύψωσης (h). Το άροτρο συστρέφεται κατά Θέστε τη συσκευή ελέγχου (ST) στην ουδέτερη θέση (0). Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει μια νέα διαδικασία περιστροφής. Ρύθμιση κλίσης αρότρου (11) Κατά το όργωμα πρέπει τα άροτρα να είναι κατά προσέγγιση κάθετα (90 ) προς το έδαφος. Η εν λόγω στάση, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, επιτυγχάνεται μέσω περιστροφής των δύο αρότρων (11) Ανασηκώστε το άροτρο 5-10 cm. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου (ST) για λίγο. - Το πλαίσιο του αρότρου διώχνει μακριά ένα κομμάτι από την άτρακτο αναστολέα (11). - Ρύθμιση της κλίσης με την άτρακτο (11). - Γυρίστε πίσω το πλαίσιο του αρότρου ξανά μέχρι τον αναστολέα. - Συνεχίστε το όργωμα και ελέγξτε αν με τη νέα ρύθμιση τα άροτρα βρίσκονται κατά προσέγγιση κάθετα (90 ) προς το έδαφος. TD 5/92/ _-einsatz_

13 Xρήση Ρύθμιση του αρότρου στο τρακτέρ με Servomatic Με την τεχνική ρύθμισης Servomatic συντονίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο το άροτρο με το τρακτέρ. Οι ακόλουθοι έλεγχοι των ρυθμίσεων πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Ποτέ μην πιάνετε την περιοχή κινδύνου πολτοποίησης, εφόσον εκεί βρίσκονται σε κίνηση τμήματα της μηχανής. Μην κάθεστε στην γωνία περιστροφής των συσκευών εργασίας. 1. Ρύθμιση εύρους κοπής. - Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ 2. Ρύθμιση εύρους κοπής του πρώτου αρότρου (αρχικό αυλάκι) Το εύρος κοπής (S2) του πρώτου αρότρου ρυθμίζεται γυρίζοντας την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής (S1) πολύ στενό - Γυρίστε περισσότερο την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής πολύ μεγάλο - Γυρίστε λιγότερο την άτρακτο (VF). Εύρος κοπής (S2) σωστό - Ρυθμίστε σωστά την άτρακτο. Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS) - Στο τρακτέρ είναι απαραίτητη μια συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας. 3. Ρύθμιση του κέντρου έλξης (Z) Ρύθμιση σωστή Η γραμμή έλξης (ZL) περνάει από το μέσο (M) του πίσω άξονα του τρακτέρ. Στο τρακτέρ δεν παρουσιάζεται πλευρική έλξη. Το άροτρο είναι εύκολο στη χρήση. - Ρυθμίστε σωστά την άτρακτο (ZP). Βλέπε Κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ Ρύθμιση λάθος Η γραμμή έλξης (ZL) δεν περνάει από το μέσο (M) του πίσω άξονα του τρακτέρ. a.) Κατά το όργωμα έλκεται το τρακτέρ στο οργωμένο τμήμα. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί με αντίστροφη οδήγηση. - Γυρίστε περισσότερο την άτρακτο (ZP). b.) Κατά το όργωμα έλκεται το τρακτέρ στο μη οργωμένο τμήμα. - Γυρίστε λιγότερο την άτρακτο (ZP). 0600_-einsatz_

14 Xρήση Όργωμα με το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης Προκειμένου να λειτουργεί σωστά το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης προσέξτε τα ακόλουθα. - Τοποθετήστε το επάνω εξάρτημα διεύθυνσης (1) έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης (P1) στο άροτρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της εργασίας να είναι λίγο πιο ψηλά από ότι το σημείο σύνδεσης (P2) στο τρακτέρ. P2 1 P1 Τοποθέτηση του επάνω εξαρτήματος διεύθυνσης LL, RL = Θέση τοποθέτησης στη ρύθμιση κατώτερου βραχίονα. RL = Θέση τοποθέτησης στη ρύθμιση ανώτερου βραχίονα. TD5/92/2 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το κεφάλαιο Τοποθέτηση στο τρακτέρ. - Το πλαίσιο πρέπει βλέποντας προς τη διαμήκη κατεύθυνση να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της εργασίας παράλληλα στην επιφάνεια του αγρού. - Το βάθος εργασίας ρυθμίζεται πρώτα με τον ανυψωτικό μηχανισμό μέσω της βαλβίδας ελέγχου (ST). Η μεταβαλλόμενη αντίσταση εδάφους κατά το όργωμα ανάλογα με τον εξοπλισμό του υδραυλικού συστήματος ρύθμισης προωθείται μέσω του ανώτερου βραχίονα (1) ή των δύο κατώτερων βραχιόνων στη βαλβίδα ελέγχου ρύθμισης. Η αντίστοιχη ώθηση μεταβάλλεται σε λειτουργία ανόδου ή καθόδου στον μηχανισμό ανύψωσης. Παράδειγμα: Ρύθμιση ανώτερου βραχίονα Το άροτρο μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο έδαφος. Έτσι γίνεται μεγαλύτερη η πίεση μέσω του ανώτερου βραχίονα στη βαλβίδα ελέγχου ρύθμισης. Στη συνέχεια η βαλβίδα ελέγχου εφόσον είναι ενεργοποιημένη στην άνοδο φτάνει μέχρι το ρυθμισμένο βάθος εργασίας ξανά. Υπόδειξη: Προσέχετε επίσης οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του τρακτέρ. Υδραυλική ρύθμιση εύρους κοπής (SERVO PLUS) Η διάταξη μετατόπισης ενεργοποιείται με έναν υδραυλικό κύλινδρο. Στο τρακτέρ είναι απαραίτητη μια συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας. Η ρύθμιση χωρίς διαβάθμιση του εύρους κοπής μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια του οργώματος. Η θέση της γραμμής έλξης δεν επηρεάζεται (βλέπε επίσης Ρύθμιση σημείου έλξης (Z) ). Πλεονεκτήματα: - Ακριβές όργωμα στα όρια. - Όργωμα γύρω από εμπόδια (ιστοί, δέντρα κλπ). 0600_-einsatz_

15 Xρήση Όργωμα ON-LAND Συμβατικό όργωμα Τι ονομάζεται Όργωμα ON-LAND - Κανένας τροχός του ελκυστήρα δεν κινείται στο αυλάκι - Όλοι οι τροχοί κινούνται στο μη οργωμένο τμήμα. Όργωμα με τον τροχό στο αυλάκι Στρέψτε το άροτρο στο μέσο του ελκυστήρα με την υδραυλική διάταξη περιστροφής. Πλεονεκτήματα με το Άροτρο ON-LAND - Προστασία του εδάφους με το Όργωμα ON-LAND Κανένας τροχός του ελκυστήρα στο αυλάκι δεν συμπιέζει και δεν ζυμώνει το έδαφος. Σε υγρές συνθήκες λιγότερη ολίσθηση των τροχών του ελκυστήρα σε σχέση με τα συμβατικά άροτρα. - Μεγάλη περιοχή περιστροφής Αυτό επιτρέπει την κίνηση στο μη οργωμένο τμήμα ακόμα και με διπλούς τροχούς. - Δυνατότητα οργώματος ως ένα όριο Στρέψτε το άροτρο ώστε να απομακρυνθεί από το ήδη οργωμένο τμήμα (αντίθετα προς τη θέση ON-LAND). Έτσι μπορεί το όργωμα να γίνει έως κοντά σε ένα όριο. - Συμβατικό όργωμα Για το όργωμα αυτό, το άροτρο μπορεί να στραφεί σε κεντρική θέση πίσω από τον ελκυστήρα = συμβατικό όργωμα με τροχό στο αυλάκι. Αλλαγή θέσης για συμβατικό όργωμα Υποδείξεις ασφαλείας - Εκτελείτε την αλλαγή θέσης μόνο σε ομαλό και σταθερό έδαφος - Μην εισέρχεστε στην περιοχή του ανυψωμένου αρότρου - Κατά την αλλαγή θέσης παραμένετε εκτός της περιοχής του ανυψωμένου αρότρου 1. Ανυψώστε λίγο το άροτρο - με χρήση της ανυψωτικής διάταξης του ελκυστήρα 2. Στερεώστε την άτρακτο στη θέση (KP) - ασφαλίστε το μπουλόνι με τον πείρο ασφάλισης. 3. Ρυθμίστε εκ νέου το σημείο έλξης (ZP) - βλέπε την επόμενη σελίδα Αλλαγή θέσης σε Όργωμα ON-LAND Υποδείξεις ασφαλείας - Εκτελείτε την αλλαγή θέσης μόνο σε ομαλό και σταθερό έδαφος - Μην εισέρχεστε στην περιοχή του ανυψωμένου αρότρου - Κατά την αλλαγή θέσης παραμένετε εκτός της περιοχής του ανυψωμένου αρότρου KP = συμβατικό όργωμα OP = όργωμα ON-LAND 1. Ανυψώστε λίγο το άροτρο - με χρήση της ανυψωτικής διάταξης του ελκυστήρα 2. Στερεώστε την άτρακτο στη θέση (OP) - ασφαλίστε το μπουλόνι με τον πείρο ασφάλισης. 3. Ρυθμίστε εκ νέου το σημείο έλξης (ZP) - βλέπε την επόμενη σελίδα On Land_

16 Aσφάλεια υπερφόρτωσης Κοχλίες απόφραξης Τα άροτρα είναι στερεωμένα με κοχλίες απόφραξης. Στην υπερφόρτωση σπάει ο κοχλίας απόφραξης (30) και το άροτρο σηκώνεται προς τα πάνω. - Αφαιρέστε τα υπολείμματα του κοχλία απόφραξης. - Ξεσφίξτε τον εξαγωνικό κοχλία (31). - Φέρτε ξανά στη θέση εργασίας το άροτρο. - Χρησιμοποιήστε το νέο κοχλία απόφραξης και στερεώστε ξανά τους δύο κοχλίες. Προσοχή! Χρησιμοποιήστε μόνο τους γνήσιους κοχλίες απόφραξης (βλέπε λίστα με ανταλλακτικά) με τις αντίστοιχες διαστάσεις και ποιότητα. Σε καμιά περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε κοχλίες με μεγαλύτερη ή μικρότερη αντοχή. (943) 9200 Sicherung

17 SERVO NOVA Πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης Nonstop Για δύσκολα στην επεξεργασία εδάφη με πέτρες ή παρόμοια ξένα σώματα συστήνεται η πλήρως αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης. Στο άροτρο SERVO-NOVA διασφαλίζεται κάθε σώμα αρότρου υδρομηχανικά από τις φθορές. Κατά τη διέλευση των εμποδίων μπορεί το σώμα αρότρου να μετακινηθεί προς την κάθε πλευρά. Δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α σταματάει το τρακτέρ. Το σώμα του αρότρου επανέρχεται από μόνο του στη θέση εργασίας. Εκτός από την πλήρως αυτόματη ασφάλιση υπερφόρτωσης Nonstop προστατεύονται όλα τα άγκιστρα σώματος επιπλέον με ένα κοχλία απόφραξης. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ. Περιοχή ρύθμισης Η δύναμη αποσύνδεσης της ασφάλειας υπερφόρτωσης μπορεί να προσαρμοστεί στα διάφορα είδη εδάφους. Κανονική ρύθμιση - Η πίεση στους υδραυλικούς κυλίνδρους (40) πρέπει να είναι περ. 10 bar υψηλότερη από την πίεση του αζώτου στην αποθήκη αερίου (43). Πίεση αζώτου στην αποθήκη αερίου (43) (Εργοστασιακή ρύθμιση) 80 bar Περιοχή ρύθμισης της πίεσης στους υδραυλικούς κυλίνδρους (40) 90 ως 160 bar Αν παρουσιαστεί στην πρακτική εφαρμογή, ότι πολύ συχνά ενεργοποιείται η ασφάλιση υπερφόρτωσης, μπορεί να αυξηθεί με τη διάταξη πλήρωσης που παραδίδεται μαζί (42) η πίεση (* στους υδραυλικού κυλίνδρους (βλέπε πίνακα). Πίνακας Πίεση ( * Δύναμη αποσύνδεσης ( bar ) ( kp ) Αύξηση της πίεσης στους υδραυλικούς κυλίνδρους: - Στρόφιγγα διακοπής στη θέση Ε. - Σφίξτε το κοχλιωτό πώμα (41) στη στρόφιγγα φραγής και στον αγωγό πλήρωσης. - Αποβάλετε την πίεση της βαλβίδας ελέγχου στο τρακτέρ. Συνδέστε το ρευματοδότη (42) στο τρακτέρ. - Ανοίξτε τη στρόφιγγα διακοπής (θέση Α). Η υδραυλική πίεση πέφτει. - Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα ελέγχου στο τρακτέρ για τόσο διάστημα μέχρι το πιεσόμετρο να δείξει την επιθυμητή πίεση. Κλείστε τη στρόφιγγα φραγής (Θέση Ε). Προσοχή! Η στρόφιγγα φραγής πρέπει κατά το όργωμα να είναι πάντα κλειστή (Θέση E). - Αποβάλετε την πίεση στον αγωγό πλήρωσης μέσω της βαλβίδας ελέγχου. - Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης και βιδώστε πάλι την τάπα (41). (984) NOva

18 SERVO NOVA Μπορεί να αλλάξει η πίεση στην αποθήκη αερίου. Αποθήκη αερίου (43) Μια μείωση ή μια αύξηση της πίεσης αερίου στην αποθήκη εξαρτάται από τα διάφορα είδη εδάφους. Σε πολύ εύκολο έδαφος, μπορεί να μειωθεί κάπως η πίεση αερίου. Προσοχή! Στη δεξαμενή δεν πρέπει να γίνονται εργασίες συγκόλησης όπως και οποιαδήποτε μηχανική επεξεργασία. Αλλαγή της πίεσης στην αποθήκη αερίου. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από ένα ειδικό συνεργείο. Προκειμένου να μειωθεί ή να αυξηθεί η πίεση της αρχικής τάσης στην αποθήκη αερίου, είναι απαραίτητη μια ειδική διάταξη πλήρωσης ή ελέγχου. 1. Αφαιρέστε την πίεση: a) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. - Βγάλτε τα πώματα από μόλυβδο (εφόσον υπάρχουν) στον κοχλία πλήρωσης αερίου (44) με ένα αιχμηρό εργαλείο. β) Ξεσφίξτε λίγο τον κοχλία πλήρωσης αερίου (44). c) Ξεβιδώστε τη διάταξη πλήρωσης και ελέγχου. d) Ανοίξτε λίγο τη στρόφιγγα αποστράγγισης στη διάταξη πλήρωσης. - Αφαιρέστε σιγά το άζωτο (N), μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση στο πιεσόμετρο. e) Κλείστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη διάταξη πλήρωσης, στερεώστε τον κοχλία πλήρωσης του αερίου και ξανατοποθετήστε τα πώματα από μόλυβδο (σε περίπτωση που υπάρχουν). 2. Αυξήστε την πίεση: Για την πλήρωση της αποθήκης χρησιμοποιήστε μόνο άζωτο (N), μην χρησιμοποιείτε οξυγόνο (Κίνδυνος έκρηξης). f) Συνδέστε τη διάταξη πλήρωσης με τη φιάλη του αζώτου. g) Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα. - Βγάλτε τα πώματα από μόλυβδο (εφόσον υπάρχουν) στον κοχλία πλήρωσης αερίου (44) με ένα αιχμηρό εργαλείο. - Ξεσφίξτε λίγο τον κοχλία πλήρωσης αερίου (44). - Ξεβιδώστε τη διάταξη πλήρωσης και ελέγχου. h) Ξεβιδώστε τη διάταξη ελέγχου στη φιάλη αζώτου. i) Ανοίξτε λίγο τη στρόφιγγα αποστράγγισης στη διάταξη πλήρωσης και συμπληρώστε με άζωτο, μέχρι το πιεσόμετρο να δείξει την επιθυμητή πίεση. k) Κλείστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη διάταξη πλήρωσης, στερεώστε τον κοχλία πλήρωσης του αερίου και ξανατοποθετήστε τα πώματα από μόλυβδο (σε περίπτωση που υπάρχουν). Οδηγία Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργοστασίου Hydac έχουν όλες οι αποθήκες αερίου μετά από λίγο διάστημα μια πτώση στην πίεση. Η απώλεια αερίου (άζωτο) ανέρχεται κάθε χρόνο περίπου στο 2-3 %. Συνιστάται μετά από 4-5 χρόνια να ελέγχετε την πίεση της αποθήκης και αν χρειάζεται να τη διορθώνετε. (984) NOva

19 Συντήρηση και επισκευή Γενικές υποδείξεις συντήρησης Προκειμένου να διατηρήσετε τη συσκευή για περισσότερο χρόνο λειτουργίας σε καλή κατάσταση, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες οδηγίες: - Μετά από τις πρώτες ώρες λειτουργίας σφίξτε όλους τους κοχλίες. Κατά τη διάρκεια του χρόνου χρήσης - Προληπτικά ελέγξτε όλους τους κοχλίες και αν είναι απαραίτητο σφίξτε τους. - Λιπαίνετε τις τέσσερις θέσεις λίπανσης στους δύο πίρους ταλάντωσης σε εβδομαδιαία βάση. Προσοχή! Καθαρισμός των μερών της μηχανής Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό των μερών των εδράνων και των υδραυλικών μερών. - Κίνδυνος για σχηματισμό σκουριάς! - Μετά τον καθαρισμό λιπαίνετε τη μηχανή και κάντε μια μικρή δοκιμαστική λειτουργία. - Με τον καθαρισμό με πολύ υψηλή πίεση μπορούν να προκληθούν φθορές στο χρώμα. - Λιπαίνετε όλες τις άλλες θέσεις λίπανσης τουλάχιστονη δύο φορές κάθε σαιζόν. Την ίδια στιγμή πρέπει να γρασσάρετε τους άξονες και τις ατράκτους ρύθμισης. Φθαρμένα εξαρτήματα - Προκειμένου να μην καταστραφούν τα φέροντα δομικά μέρη πρέπει τα φθαρμένα εξαρτήματα να ανανεώνονται εγκαίρως. Στάθμευση στο ύπαιθρο Αν έχετε σταθμεύσει για αρκετό διάστημα στο ύπαιθρο καθαρίστε τις ράβδους των εμβόλων και στη συνέχεια συντηρήστε τις με γράσο. Διαχείμαση - Καθαρίστε σε βάθος τη μηχανή πριν τη διαχείμαση. - Τοποθετήστε την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. - Προστατέψτε τα στιλπνά μέρη από τη σκουριά. - Λιπάνετε όλες τις θέσεις λίπανσης. FETT Πίεση ελαστικών - Προσέξτε τη σωστή πίεση των ελαστικών! Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών! Κατά το φούσκωμα και σε περίπτωση πολύ μεγάλης πίεσης στα ελαστικά υπάρχει κίνδυνος διάρρηξης! Υδραυλική μονάδα Ελέγχετε τακτικά τους υδραυλικούς σωλήνες για φθορές! Αντικαταστήστε αμέσως τους φθαρμένους ή κατεστραμμένους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες. Προσοχή! Κίνδυνος μόλυνσης! Σε περίπτωση προβλημάτων στην υδραυλική εγκατάσταση μην πιάνετε τα μη στεγανά τμήματα. Πριν από την εργασία στην υδραυλική εγκατάσταση - Χαμηλώστε τη συσκευή μέχρι το έδαφος. - Στις εργασίες συντήρησης με ανασηκωμένη τη συσκευή ασφαλίζετε πάντα με τα κατάλληλα στοιχεία υποστήριξης - Αφαιρέστε την πίεση από την υδραυλικήε εγκατάσταση και σβήστε τον κινητήρα. (955) wartung

20 Συντήρηση και επισκευή Ρυθμίστε την κλίση του άροτρου Όταν το άροτρο δεν μπαίνει σωστά μέσα στο έδαφος, μπορεί γυρνώντας τον εκκεντρικό δακτύλιο να επιτευχθεί βελτίωση. Ανάλογα με τη θέση του εκκεντρικού δακτυλίου (A ή B) η άκρη του υνίου στην περιοχή S τίθεται πιο βαθιά ή πιο ψηλά. Μετά τη ρύθμιση σφίξτε ξανά όλους τους κοχλίες. Σε μερικούς τύπους αντί για εκκεντρικό δακτύλιο υπάρχει μια πλάκα ελέγχου. Βλέπε επίσης Βασική ρύθμιση του άροτρου. Βασική ρύθμιση του άροτρου. Μετά την αλλαγή των φθαρμένων εξαρτημάτων πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους ελέγχους με τη σειρά: 1. Τοποθετήστε το άροτρο σε ομαλό έδαφος. 2. Η απόσταση (A) ανάμεσα στο πλαίσιο του αρότρου και την ακμή του υνίου πρέπει σε όλα τα άροτρα να είναι ίδια. 3. Ελεγξτε την απόσταση (B1) στο τελευταίο άροτρο. B1 = 0-5 mm στα άροτρα * των τύπων W, UWS mm στα άροτρα * των τύπων UW, UWS, WSS. 4. Ρυθμίστε την απόσταση (B) με την ίδια τιμή όπως το B1. * Οι τύποι του άροτρου παρουσιάζονται στην πινακίδα του κατασκευαστή. (955) wartung

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Σύµβολα Στο µηχάνηµα και σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα: Πριν από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης για ποδήλατα GHOST Έκδοση 12.01 2 GHOST-bikes 1. Βασικές πληροφορίες για το καινούργιο σας ποδήλατο και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 7 1.1 Πεδίο εφαρμογής 7 1.2 Παραδιδόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα