Ανδρογονική Δραστηριότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανδρογονική Δραστηριότητα"

Transcript

1 Mαθήματα Ανδρολογίας Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ανδρογονική Δραστηριότητα Δρ. Χρήστος Π. Τσαμέτης Ενδοκρινολόγος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

2 Πηγές Aνδρογόνων! Όρχεις (~95%) Τεστοστερόνη (Τ), δευδροεπιανδροστερόνη (DHEA), ανδροστενεδιόνη, ανδροστανεδιόλη, 5α- διυδροτεστοστερόνη (DHT)! Επινεφρίδια DHEA, DHEA- S, ανδροστενεδίονη! Περιφερικοί ιστοί Τ, DHT, ανδροστερόνη, ανδροστεναδιόλη

3 Τύποι ανδρογόνων και σχετική ανδρογονική ισχύς Berman DM et al, 2012

4 Bιοσύνθεση των ανδρογόνων στα κύτταρα Leydig Nieschlag et al., 2010

5 H τεστοστερόνη στη συστηματική κυκλοφορία! Ελεύθερη Τ (2%)! Συνδεδεμένη με αλβουμίνη (40%) Βιοδιαθέσιμη Τ! Συνδεδεμένη με Sex Hormone- Binding Globulin (57%)! Συνδεδεμένη με Corxcosteroid- binding globulin (CBG) (~1%)! Συνδεδεμένη με Progesterone- binding globulin (PBG) ή α1- όξινη γλυκοπρωτείνη (αμελητέα) Vermuelen, 1973

6 Μηχανισμοί εισόδου της Τ στα κύτταρα-! Ελεύθερη διάχυση στόχους! Eνδοκύτωση του συμπλέγματος Τ- SHBG με πρωτείνη μεταφοράς (megalin) Hammes et al., 2005, Nieschlag et al., 2010

7 Μεταβολισμός της Τεστοστερόνης Τ1/2 ~ 12 min

8 Μεταβολισμός της DHT

9 Μηχανισμοί δράσης των ανδρογόνων! Κλασσική οδός! Σύνδεση με ανδρογονικό υποδοχέα (ΑR)! Σύνδεση του συμπλέγματος AR- ανδρογόνου σε αντίστοιχες θέσεις του DNA (ARE) και τροποποίηση μεταγραφής γονιδίων! Η εκδήλωση της δράσης απαιτεί ώρες ή μέρες! Μη κλασσική, εναλλακτική οδός! Μη σύνδεση με ΑR ή απουσία σύνδεσης του συμπλέγματος ΑR- ανδρογόνου στο DNA! Ταχεία εκδήλωση της δράσης (< 10 min) Griffin JE & Wilson JD, UptoDate, 2013

10 Κλασσική οδός ανδρογονικής δράσης Weinbauer et al., 2010

11 Ανδρογονικός υποδοχέας (ΑR) Rajender et al., 2007, Griffin JE & Wilson JD, UptoDate, 2013

12 Rahman F, Chrisxan HC.Trends Endocrinol Metab. 2007;18(10):371. Foradori CD, Weiser MJ, Handa RJ.Front Neuroendocrinol.2008;29(2):169. Michels G, Hoppe UC. Front Neuroendocrinol. 2008;29(2):182. Εναλλακτικοί οδοί ανδρογονικής δράσης! Τέσσερις πιθανοί μηχανισμοί:! Σύνδεση με κυτταροπλασματικό ΑR και ενεργοποίηση της κινάσης του Steroid receptor co- acxvator! Aπευθείας σύνδεση με μόρια- στόχους (SHBGR)! Σύνδεση με διαμεμβρανικούς υποδοχείς (AR ή άλλους) που είναι συζευγμένοι με G- πρωτείνες! Αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης (κανάλια ιόντων Ca, K)! Δράσεις στο γεννητικό, ανοσοποιητικό, καρδιαγγειακό, νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα.

13 Συνιστώσες της βιολογικής δράσης των ανδρογόνων The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location. Gao, 2010

14 Η τεστοστερόνη στη συστηματική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ζωής

15 Ανδρογονικές δράσεις κατά την εμβρυική ζωή (Διαφοροποίηση του άρρενος φύλου) DHT Τ DHT

16 Ανδρογονικές δράσεις στην εμβρυική ζωή (2)! Οσχεοβουβωνική φάση της καθόδου των όρχεων (26η - 35η εβδομάδα της κύησης)! Διαφοροποίηση του εγκεφάλου προς άρρενα κατεύθυνση (σεξουαλική ταυτότητα, προσανατολισμός) Shono, 2007, Weinbauer et al., 2010

17 Bιολογικές δράσεις των ανδρογόνων μετά τη γέννηση Weinbauer et al., 2010

18 Δράσεις των ανδρογόνων στους όρχεις! Έκφραση ΑR στα κύτταρα Sertoli, Leydig και τα περισωληναριακά.! Αυτοκρινική και παρακρινική δράση! Έναρξη και διατήρηση της σπερματογένεσης (Τ)! Καταστολή της έκφρασης του γονιδίου της ΑΜΗ κατά την εφηβεία στα κύτταρα Sertoli! Επαγωγή της εισόδου Ca στα κύτταρα Sertoli και ενεργοποίηση της οδού MAPK (μη- γενομικές δράσεις)! Σύσπαση των περισωληναριακών κυττάρων! Η αυτοκρινική δράση στα κύτταρα Leydig είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της σπερματογένεσης και της παραγωγής Τ. Weinbauer et al., 2010, Griffin & Wilson in UpToDate 2013

19 Ανδρογονικές δράσεις στις επιδιδυμίδες! Δράση κυρίως μέσω της DHT! Τα ανδρογόνα δρούν μέσω Συστηματικής κυκλοφορίας Ορχικού υγρού(σύνδεση με ABP)- αυλοκρινική δράση! Aνάπτυξη και διαφοροποίηση κατά την εφηβεία! Έναρξη και διατήρηση της εκκριτικής τους δραστηριότητας! Επαγωγή της ωρίμανσης, αποθήκευσης και μεταφοράς των σπερματοζωαρίων Αδαµόπουλος & Νικοπούλου, 1998, Weinbauer et al., 2010

20 Ανδρογονικές δράσεις στο προστατικό αδένα! Κυρίαρχη η δράση της DHT! Συνεργική δράση ανδρογόνων και οιστρογόνων (ERβ) στη ρύθμιση της ανάπτυξης και διαφοροποίησης του προστάτη! Η DHT συντίθεται στα επιθηλιακά κύτταρα και δρά παρακρινικώς στα κύτταρα του στρώματος όπου επάγει τη σύνθεση αυξητικών παραγόντων! EGF, IGF, FGF- 7, bfgf, TGF- α (μιτωτικοί)! ΤGF- β (ανασταλτικός)! Aύξηση του μεγέθους, διαφοροποίηση των κυττάρων, έναρξη και διατήρηση της εκκριτικής λειτουργίας! όξινη φωσφατάση, PSA, C3, C4, τρασνσφερρίνη, αννεξίνη- 1! κιτρικό οξύ, Zn, σπερμίνη, σπερμιδίνη, μυοινοσιτόλη, πουτρεσκίνη Weinbauer et al., 2010, Walton, 2010

21 Aνδρογονικές δράσεις στις σπερματοδόχους κύστεις! Κυρίαρχη η δράση της DHT! Εντοπίστηκαν υποδοχείς LH/hCG! Aύξηση του μεγέθους και επαγωγή της εκκριτικής λειτουργίας τους! To εκκριτικό προιόν των σπερματοδόχων κύστεων αποτελεί το 50% περίπου του σπερματικού πλάσματος.! Η διορθωμένη τιμή συγκέντρωσης της φρουκτόζης σπέρματος αποτελεί άριστο δείκτη ανδρογονικής δραστηριότητας στο αναπαραγωγικό σύστημα Gonzales, 2001

22 Ανδρογονικές δράσεις στα έξω γεννητικά όργανα! Αύξηση του μεγέθους του πέους κατά την εφηβεία (συνδυασμένη δράση Τ και DHT). Απουσία ΑR κατά την ενηλικίωση.! Αύξηση του μεγέθους του οσχέου, ρυτίδωση και υπέρχρωση αυτού κατά την εφηβεία (DHT).! Στυτική λειτουργία. Weinbauer et al., 2010

23 Ανδρογόνα και στύση Traish AM, 2009

24 Ανδρογονική δράση στα οστά! Άμεση δράση αλλά κυρίως έμμεση μέσω αρωματοποίησης σε Ε2! Κατά μήκος αύξηση των οστών στην εφηβεία (επιτάχυνση του ρυθμού γραμμικής αύξησης).! Σύγκλειση των επιφύσεων στο τέλος της εφηβείας.! Αύξηση του περιοστικού σχηματισμού νέου οστού (φλοιώδες οστούν).! Διατήρηση της οστικής μάζας και της ακεραιότητας, ιδιαίτερα του σπογγώδους οστού, στην ενήλικο ζωή. Karsenty G, 2012, Clarke BL & Khosla S, 2009

25 Ανδρογονική δράση στα οστά σε κυτταρικό επίπεδο! Έκφραση ΑR από χονδροκύτταρα επίφυσης και αυξητικού χόνδρου, οστεοβλάστες, οστεοκύτταρα, πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα μυελού των οστών, μεγακαρυοκύτταρα και ενδοθηλιακά.! Αναστολή απόπτωσης οστεοβλαστών (καταστολή IL- 6)! Eπαγωγή του πολλαπλασσιασμού και της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών (αύξηση TGF- β, FGF, IGF- 2)! Aναστολή οστεοκλαστογένεσης (αύξηση της έκκρισης OPG)! Kαταστολή οστεοκλαστικής δραστηριότητας (in vitro δράση της DHT) Karsenty G, 2012, Clarke BL & Khosla S, 2009

26 Ανδρογονικές δράσεις στο μυικό σύστημα (1)! Προεξάρχει η δράση της Τ ( δραστηριότητα 5α- αναγωγάσης)! Ενζυμική ικανότητα των σκελετικών μυών μετατροπής DHEA σε Τ και οιστρογόνα.! Η Τ προκαλεί υπερτροφία (και όχι υπερπλασία) των μυικών ινών (γραμμωτών και λείων) αύξηση της μυϊκής μάζας και ισχύος! Προάγει τη διαφοροποίηση των πρόδρομων μεσεγχυματικών κυττάρων σε μυοβλάστες παρά σε λιποκύτταρα.! Διατήρηση της μυικής μάζας και της χαρακτηριστικής της κατανομής στον ενήλικα άνδρα Weinbauer GF et al., 2010, Herbst KL & Bhasin S, 2004

27 Ανδρογονικές δράσεις στο μυικό σύστημα (2)! Επαγωγή της πρωτεινοσύνθεσης ( mrna) και της σύνθεσης γλυκογόνου σε σκελετικούς μυς και μυοκάρδιο! Ενεργοποίηση στους σκελετικούς μύες του ενδοκυττάριου σηματοδοτικού μηχανισμού του μεταβολισμού της γλυκόζης (DHT)! Μη γενομικές δράσεις (Επαγωγή πρόσληψης Ca, τροποποίηση δραστηριότητας κινασών)! Συνεργική δράση με άλλα σηματοδοτικά μόρια (μυοστατίνη, IGF- 1) Weinbauer GF et al., 2010, Dubois et al., 2012

28 Ανδρογονικές δράσεις στο λάρυγγα και τη φωνή! Αύξηση του μήκους του λάρυγγα κατά 1 cm στην εφηβεία.! Αύξηση του μήκους και του πάχους των φωνητικών χορδών.! Επαγωγή της επιμετάλλωσης του θυρεοειδούς χόνδρου μέσω έκφρασης του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης στα χονδροκύτταρα.! Το βάθος της φωνής του άνδρα σχετίζεται με τη διάρκεια της εφηβείας, μετά την οποία καταστέλλεται η έκφραση των AR. Claasen et al., 2006, Weinbauer GF et al., 2010

29 Ανδρογόνα και δέρμα! Έκφραση AR από τα κερατινοκύτταρα της επιδερμίδας και τρίχας, τα κύτταρα των σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων, τους ινοβλάστες, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μελανινοκύτταρα της γεννητικής περιοχής.! Η 5α- αναγωγάση (τύπος 1) εκφράζεται σε όλα σχεδόν τα κύτταρα ενώ ο τύπος 2 εκφράζεται στους ινοβλάστες και τα κύτταρα της θηλής της τρίχας.! Οι ινοβλάστες εκφράζουν την αρωματάση.! Το δέρμα (σμηγματογόνοι αδένες, κερατινοκύτταρα) μπορεί να συνθέτει ανδρογόνα, να μετατρέπει τη κυκλοφορούσα DHEA σε ανδροστενεδιόνη και Τ (σμηγματογόνοι, θηλή τρίχας) και να απενεργοποιεί τα ανδρογόνα σε ανδροστερόνη και 3α- ανδροστανεδιόλη (επιδερμικά κερατινοκύτταρα). Zouboulis, 2004

30 Βιολογικές δράσεις των ανδρογόνων στο δέρμα! Επαγωγή της τριχοφυϊας στις μασχάλες και τη κάτω περιοχή του εφηβαίου (χαμηλή συγκέντρωση ανδρογόνων)! Επαγωγή δευτερογενούς τρίχωσης στο πρόσωπο, θώρακα, κοιλιά (υψηλή συγκέντρωση ανδρογόνων)! Εμφάνιση ανδρικού τύπου αλωπεκίας! Ανάπτυξη και επαγωγή της έκκρισης των σμηγματογόνων αδένων (ιδίως στο πρόσωπο, θώρακα, άνω τμήμα της ράχης)! Διαφοροποίηση των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων ιδίως στις μασχάλες και τη γεννητική περιοχή κατά την εφηβεία! Μελάγχρωση του δέρματος του οσχέου.! Τροποποίηση της διαπερατότητας του επιδερμικού φραγμού, πάχυνση της επιδερμίδας Παπαδήμας & Μανταλενάκης, 1993, Zouboulis, 2004, Weinbauer et al., 2010

31 Ανδρογονική δράση στο δέρμα σε κυτταρικό επίπεδο! Προεξάρχει η δράση της DHT! Επαγωγή της μεταγραφής και της δραστηριότητας της 5α- αναγωγάσης! Πολλαπλασσιασμός των κυττάρων- στόχων (σμηγματογόνοι αδένες, θύλακος τρίχας, επιδερμίδα)! Η DHT επάγει τη δράση της συνθετάσης του ΝΟ στα κύτταρα της θηλής της τρίχας! Τα κύτταρα της θηλής της τρίχας υπό την επίδραση των ανδρογόνων εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες που δρουν παρακρινικά! Επαγωγή της απόπτωσης των κυττάρων της θηλής της τρίχας μέσω της οδού Bcl- 2 Zouboulis, 2004, Weinbauer et al., 2010

32 Ανδρογονικές δράσεις στο ΚΝΣ! Δράση κυρίως μέσω της οιστραδιόλης και DHT! Ανομοιογενής κατανομή των υποδοχέων και των ενζύμων (αρωματάση, 5α- αναγωγάση) σε διαφορετικές περιοχές του ΚΝΣ! Μνήμη, συγκέντρωση, προσανατολισμός στο χώρο! Διάθεση, επιθετική συμπεριφορά, αυτοπεποίθηση! Libido, σεξουαλική δραστηριότητα! Νευροπροστατευτική δράση, αναβολική δράση στους κινητικούς νευρώνες! Καταστολή της υποθαλαμικής παλμογεννήτριας του GnRH, της σύνθεσης LH και ελάττωση της συχνότητας και έντασης των εκκριτικών της παλμών! Κεντρική ρύθμιση της ΑΠ και της καρδιακής συχνότητας (προοπτική περιοχή) Weinbauer et al., 2010, Griffin & Wilson in UptoDate, 2013

33 Ανδρογονικές δράσεις στο αιμοποιητικό σύστημα! Επαγωγή της σύνθεσης Hb και της ερυθροποίησης! Άμεση αναβολική δράση στα πρόδρομα κύτταρα του μυελού! Έμμεση δράση μέσω διέγερσης της έκκρισης της ερυθροποιητίνης! Πιθανή διέγερση της παραγωγής κοκκιοκυττάρων και αιμοπεταλίων (in- vitro)! Αύξηση της συγκολλητικότητας των αιμοπεταλίων Ferenchick, 1990, Weinbauer et al., 2010

34 Ανδρογονικές δράσεις στο ήπαρ και παράγοντες πήξης- ινωδόλυσης! Φυλετικός διμορφισμός όσον αφορά τη πρωτεϊνοσύνθεση και τη δραστηριότητα ηπατικών ενζύμων! Καταστολή της σύνθεσης SHBG (ανταγωνιστική δράση με οιστρογόνα)! Επαγωγή της σύνθεσης α1- αντιθρυψίνης (συνεργική δράση με οιστρογόνα)! Πιθανή αναστολή της σύνθεσης του PAI- 1 και αύξηση της σύνθεσης των πρωτεινών C και S (νεώτερα αντικρουόμενα δεδομένα) Weinbauer et al., 2010

35 Ανδρογονικές δράσεις στα λιπίδια του αίματος! Εφηβεία: HDL, LDL, τριγλυκεριδίων! Ενήλικος ζωή! Αρνητική συσχέτιση της ενδογενούς Τ με LDL και τριγλυκερίδια, θετική συσχέτιση με HDL! Aπουσία της συσχέτισης μετά από διόρθωση για το σωματικό βάρος και την ινσουλινοαντίσταση! Εξωγενής χορήγηση Τ προκαλεί της HDL και Lp(α)! Καταστολή της ανδρογονικής δράσης οδηγεί σε LDL, τριγλυκεριδίων και της HDL! Θεραπεία υποκατάστασης σε υπογοναδικούς οδηγεί σε της ολικής και LDL χοληστερόλης. Αντικρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την HDL Bagatell & Bremner, 1995, Tchernof et al, 1997, Simon et al, 1997, Macroniva et al, 1996, Kelly & Jones, 2013

36 Aνδρογονικές δράσεις στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και την ινσουλινική δράση! Αυξημένη επίπτωση υπογοναδισμού σε άτομα με ΣΔΤ2 και μεταβολικό σύνδρομο! Η ελαττωμένη συγκέντρωση Τ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ινσουλινοαντίστασης, κεντρικής παχυσαρκίας, ΣΔ2 και μεταβολικού συνδρόμου! Η θεραπεία υποκατάστασης με Τ σε υπογοναδικούς άνδρες με ΣΔΤ2 ή μεταβολικό σύνδρομο οδηγεί σε βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και του γλυκαιμικού ελέγχου (μελέτες TIMES2, MOSCOW)! Σημαντικό ρόλο έχει ο αριθμός των CAG επαναλήψεων στον AR Kelly & Jones, 2013

37 Ανδρογονικές μεταβολικές δράσεις σε σκελετικούς μύες και ήπαρ! Σκελετικοί μύες! Ήπαρ! Επαγωγή της σύνθεσης γλυκογόνου και ελάττωση της αποδόμησής του! Επαγωγή των GLUT- 4, IRS- 1, IRS- 2 (DHT)! Eπαγωγή των ενζύμων της γλυκόλυσης, οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και της οξείδωσης των λιπών! Αύξηση της έκφρασης του mrna του IR και IRS- 1! Ελάττωση της σύνθεσης λιπαρών οξέων! Αύξηση της έκφρασης του υποδοχέα SR- 1B (ανάστροφη μεταφορά χοληστερόλης)! Ελάττωση της έκκρισης VLDL! Επαγωγή του ηπατικού υποδοχέα Χ ( LXR) Kelly & Jones, 2013

38 Ανδρογονικές δράσεις στο λιπώδη ιστό! Ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ Τ και λιπώδους μάζας (ιδιαίτερα σπλαγχνικού λίπους)! Αναστολή της διαφοροποίησης των πρόδρομων κυττάρων σε λιποκύτταρα (μειορύθμιση των PPAR- γ)! Επαγωγή της εξαρτώμενης από την νορ- αδρεναλίνη λιπόλυσης ( των β- αδρενεργικών υποδοχέων) στο σπλαγχνικό λίπος και ελάττωσή της στο υποδόριο! Αναστολή της πρόσληψης τριγλυκεριδίων ( LPL)! Ελάττωση της σύνθεσης λιπαρών οξέων ( FAS, ACC)! Επαγωγή των GLUT- 4 και IRS- 1! Eλάττωση των προφλεμονωδών λιποκινών (IL- 1, IL- 6, TNF- α)! Ελάττωση της λεπτίνης και αντιπονεκτίνης (μείωση της λιπώδους μάζας) Kelly & Jones, 2013

39 Ανδρογονική δραστηριότητα και καρδιαγγειακό σύστημα! Αυξημένη επίπτωση χαμηλών συγκεντρώσεων Τ σε ασθενείς με ΣΝ! Η ελαττωμένη συγκέντρωση Τ σχετίζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα! Μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι ητ ασκεί προστατευτική δράση από την αθηροσκλήρωση! Χορήγηση Τ βραχυ- και μακροχρόνια σε ασθενείς με ΣΝ βελτιώνει τη ροή στα στεφανιαία αγγεία και ελαττώνει την ισχαιμία! Αντίθετα, η θεραπεία υποκατάστασης με Τ σε υπογοναδικούς άνδρες προκαλεί ελάττωση η καμμία επίδραση στην αγγειοδιαστολή Kelly & Jones, 2013

40 Πιθανοί μηχανισμοί ανδρογονικής δράσης στα αγγεία! Έκφραση AR, αρωματάσης, 5α- αναγωγάσης και ER στα κύτταρα των αγγείων! Κυρίως μη- γενομική δράση (ταχύτατη απάντηση)! Δράσεις στο ενδοθήλιο! Αύξηση της συνθετάσης του ΝΟ στο ενδοθήλιο! Eπαγωγή της φωσφορυλίωσης της συνθετάσης του ΝΟ! Δράσεις στις λείες μυικές ίνες! Αναστολή των διαύλων Ca ++ (νιφεδιπίνη)! Ενεργοποίηση των διαμεμβρανικών διαύλων K +! Aναστολή της αγγειοσυσπαστικής δράσης της PGF2a Kelly & Jones, 2013

41 Πιθανοί μηχανισμοί ανδρογονικής δράσης στην αγγειακή φλεγμονή Kelly & Jones, 2013

42 Συμπεράσματα (1)! Το κυριότερο ανδρογόνο στη συστηματική κυκλοφορία του άνδρα είναι η Τ και το βιολογικά δραστικότερο η DHT.! Η Τ συντίθεται και εκκρίνεται από τα κύτταρα Leydig του όρχι, υπό τον έλεγχο της LH. Επίσης μπορεί να συντεθεί σε περιφερικούς ιστούς από πρόδρομα ανδρογόνα (DHEA, ανδροστενεδιόνη).! Στους ιστούς- στόχους ασκεί τις βιολογικές της δράσεις αυτούσια ή μέσω των δραστικών μεταβολιτών της, DHT και E2.! Ο μηχανισμός δράσης των ανδρογόνων περιλαμβάνει τη σύνδεσή τους με τον AR και τη τροποποίηση μεταγραφής γονιδίων ή την ενεργοποίηση εναλλακτικών οδών σηματοδότησης και την εκδήλωση μη- γενομικών δράσεων.

43 Συμπεράσματα (2)! Η ανδρογονική δραστηριότητα είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις της ζωής του άρρενος. Κατά την ενδομήτρια ζωή, τα ανδρογόνα προκαλούν τη διαφοροποίηση του άρρενος φύλου, στην εφηβεία αναπτύσσουν πλήρως το αναπαραγωγικό σύστημα και τον φαινότυπο του άρρενος και είναι υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία και συντήρησή τους καθ'όλη την διάρκεια της ενηλίκου ζωής.! Επιπλέον, ασκούν πλειάδα δράσεων σε όλα σχεδόν τα συστήματα του οργανισμού, οι οποίες είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικές, γιατί συνδέονται με τη ποιότητα ζωής και άμεσα ή έμμεσα με την επιβίωση του άνδρα.

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY

ΑΝΗΡ ANIR ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANDROLOGY ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλατεία Ε. Βενιζέλου 2 - Αθήνα 115 21 Τηλ.: 210 64 11156-210 6402179 - Fax : 210 6411156

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση

Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Υπερτρίχωση-Υπερανδρογοναιμία Διαγνωστική Προσέγγιση Ε.Διαμάντη-Κανδαράκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή Τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα για

Διαβάστε περισσότερα

ιακυμάνσεις της τιμής της Τesto

ιακυμάνσεις της τιμής της Τesto ιακυμάνσεις της τιμής της Τesto Η τιμή της τεστοστερόνης στο αίμα εμφανίζει μία ημερήσια διακύμανση η οποία μάλιστα εξαρτάται από τις εποχές του έτους. Έτσι η μέγιστη συγκέντρωση παρατηρείται το πρωί (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 8153 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΖΕΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αιματοεγκεφαλικός φραγμός Περιγραφή του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου ενηλίκων Περιγραφή και ρόλος των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ METABΟΛΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΝΕΤ ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ-ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγή Η σεξουαλική λειτουργία στον άνδρα αποτελεί σύνθετη βιολογική διαδικασία που συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/51 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος αδένας 02/51

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 13 Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α, Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα «ΓΝΑ Αλεξάνδρα» ΕΙΣΑΓΩΓΗ υποθυρεοειδισμός απαντάται με συχνότητα 0,5-1,5% στον γενικό πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1. A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης.

Θέμα 1. A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης. Θέμα 1 A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης. Ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης ή αδενοϋπόφυση αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου του υποφυσιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ. ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ. ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ. 1820 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της ζωής 16

Η διάρκεια της ζωής 16 ΟΙ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 205 Η διάρκεια της ζωής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Εμβρυική ανάπτυξη Τοκετός Γέννηση ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καρδιαγγειακό σύστημα Αναπνευστικό συστημα Γαστρεντερικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ. Μερικά από τα πιο συνήθη εμπορικά σκευάσματα αναβολικών στεροειδών είναι τα παρακάτω:

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ. Μερικά από τα πιο συνήθη εμπορικά σκευάσματα αναβολικών στεροειδών είναι τα παρακάτω: Τι είναι τα Αναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή; ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με την ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη προκαλεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εναρμονίζοντας τη γνώση για τις ιατρικές επιπτώσεις του ντόπινγκ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ περιγράφει τον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα