Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Όσο παρόµοια είναι τα ανθρώπινα όντα από πολλές απόψεις µε άλλα είδη, είµαστε µοναδικοί µεταξύ των µορφών ζωής στη γη, ως προς τη δυνατότητά µας να χρησιµοποιούµε τη γλώσσα και τη σκέψη. Έχοντας εξελίξει έναν µεγάλο και σύνθετο εγκέφαλο, το είδος µας έχει µια ευκολία να σκέπτεται, να φαντάζεται, να δηµιουργεί και να µαθαίνει από την εµπειρία, (ευκολία) που υπερέχει µακράν από οποιαδήποτε (τέτοια ευκολία) κάθε άλλου είδους. Έχουµε χρησιµοποιήσει αυτή την ικανότητα για να δηµιουργήσουµε τεχνολογίες, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα σε µεγάλη κλίµακα και να αναπτύξουµε µια επιστηµονική αντίληψη για το είδος µας και τον κόσµο. Είµαστε επίσης µοναδικοί στη βαθιά περιέργειά µας για τον εαυτό µας: Πώς συναρµολογούµαστε σωµατικά; Πώς διαµορφωθήκαµε; Πώς σχετιζόµαστε βιολογικά µε άλλες µορφές ζωής και τους προγόνους µας; Πώς είµαστε ως άτοµα, όµοιοι ή διαφορετικοί από άλλους ανθρώπους; Πώς µπορούµε να παραµείνουµε υγιείς; Ένα µεγάλο µέρος της επιστηµονικής προσπάθειας εστιάζει σε τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό το κεφάλαιο σχετίζεται µε πολλές ιδέες του Κεφαλαίου 5: «Το Ζωντανό περιβάλλον». Πολλά από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισµού που καλύπτονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι κοινά για όλα τα θηλαστικά, ή όλα τα ζώα, ή όλες τις µορφές ζωής. Παρουσιάζονται σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο επειδή έτσι είναι ευκολότερο για τους περισσότερους µαθητές να µάθουν. Ωστόσο, µερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ζωής µπορούν να είναι λιγότερο εύκολα αναγνωρίσιµα στα ανθρώπινα όντα επειδή καλύπτονται από στρώµατα κοινωνικοποίησης και γλώσσας. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τα χαρακτηριστικά τους µόνο όταν τα βλέπουν σε άλλα ζώα. A. Ανθρώπινη Ταυτότητα Όσο και αν οι άνθρωποι µπορεί να ποικίλουν στην εµφάνιση και στη συµπεριφορά, οι παραλλαγές είναι ελάσσονες σε σύγκριση µε την εσωτερική οµοιότητα όλων των ανθρώπινων όντων. Οι χηµικές οµοιότητες καθιστούν δυνατό για τους ανθρώπους από οπουδήποτε στον κόσµο να δωρίζουν αίµα και όργανα σε άλλους ή να ζευγαρώνουν και να παράγουν απογόνους. Επιπλέον, όσο µεγάλες και αν φαίνονται να είναι οι πολιτιστικές διαφορές µεταξύ οµάδων ανθρώπων, είναι οι γλώσσες, οι τεχνολογίες, και οι τέχνες που διακρίνουν τα ανθρώπινα όντα από τα άλλα είδη. Το θέµα ίδιος /διαφορετικός βρίσκεται στον πυρήνα της διάκρισης του τι είναι άνθρωπος. Συχνά τα άτοµα γνωρίζουν πολύ καλά τις διαφορές µεταξύ αυτών και µελών της οικογενείας τους, µεταξύ µελών της οικογενείας τους και γειτόνων, µεταξύ γειτόνων και ξένων κλπ. Το ενδιαφέρον µετατοπίζεται σε οµοιότητες µεταξύ ανθρώπων, κυρίως όταν τα ανθρώπινα όντα αντιπαραβάλλονται µε άλλα είδη. Νηπιαγωγείο µέχρι και Β τάξη του ηµοτικού Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά θα πρέπει να ανακαλύπτουν για τους εαυτούς τους και τα άλλα ζώα, αναπτύσσοντας ιδέες για το πώς οι άνθρωποι και άλλα ζώα ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται, κινούνται και χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους. Πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίζουν µερικά σηµαντικά εσωτερικά όργανα και να έχουν απλές απόψεις για τις λειτουργίες τους, αλλά δεν πρέπει να δίνεται έµφαση σε αυτές.

2 Αν και τα παιδιά φαντάζονται εύκολα τα ζώα να ενεργούν όπως οι άνθρωποι, µπορεί να δυσκολεύονται να βλέπουν τους ανθρώπους ως ζώα. ε χρειάζεται να εξαναγκάζονται σε αυτήν την ιδέα, αλλά πρέπει να διερευνούν τις οµοιότητες και τις διαφορές. Καθώς βρίσκουν σταδιακά οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των ανθρώπινων όντων και µεταξύ των ανθρώπινων όντων και άλλων ζώων, αντιλαµβάνονται πού η ζωική ταξινόµηση εφαρµόζεται µε χρήσιµο τρόπο στους ανθρώπους και πού όχι. Μέχρι το τέλος της δεύτερης τάξης (grade 2) οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι: Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως το µέγεθος, η µορφή, το χρώµα των µαλλιών, του δέρµατος και των µατιών, αλλά µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους παρά µε άλλα ζώα Οι άνθρωποι χρειάζονται νερό, τρόφιµα, αέρα, αποµάκρυνση αχρήστων ουσιών και ένα συγκεκριµένο εύρος θερµοκρασιών στο περιβάλλον τους, ακριβώς όπως και άλλα ζώα. Οι άνθρωποι τείνουν να ζουν σε οικογένειες και κοινότητες στις οποίες τα άτοµα έχουν διαφορετικούς ρόλους Γ, και Ε ηµοτικού Τα παιδιά θα πρέπει να µελετούν µερικές πτυχές της σίτισης, των αίσθησης, της άµυνας, και της αναπαραγωγής στα ανθρώπινα όντα και τα άλλα ζώα. Είναι καλή περίοδος να εξετάζουν πώς οι άνθρωποι πραγµατοποιούν διάφορα έργα και πώς οι µηχανές βελτιώνουν αυτά που οι άνθρωποι µπορούν να αντιλαµβάνονται και να κάνουν. Μερικοί µαθητές µπορούν σε αυτό το επίπεδο να ενθουσιάζονται µε τον αθλητισµό και άλλοι µπορούν να ερευνούν θέµατα όπως οι δεινόσαυροι ή τα απολιθώµατα και να µάθουν όλα όσα µπορούν για αυτά. Τέτοιες εξερευνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να παρέχονται ευκαιρίες για τους µαθητές να µοιράζονται µε συµµαθητές τους ό,τι έχουν µάθει. Η συζήτηση επί των διαφορών των φύλων και των ρόλων απαιτεί ευαισθησία. Στα περισσότερα είδη, οι ρόλοι καθορίζονται βιολογικά, ενώ στα ανθρώπινα όντα, οι ρόλοι µπορούν να καθορίζονται κοινωνικά. Η ιστορία παρέχει καλά παραδείγµατα για το πώς οι ανθρώπινοι ρόλοι άλλαξαν από το κυνήγι και τη συλλογή, στην καλλιέργεια και (από εκεί) στη διαβίωση και την εργασία σε χωριά, κωµοπόλεις, και πόλεις. Μέχρι το τέλος της πέµπτης τάξης (grade 5), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Σε αντίθεση µε τα ανθρώπινα όντα, η συµπεριφορά στα έντοµα και σε πολλά άλλα είδη, καθορίζεται σχεδόν εξολοκλήρου από τη βιολογική κληρονοµιά. Τα ανθρώπινα όντα έχουν εφεύρει εργαλεία και µηχανές για να αισθάνονται και να κάνουν πράγµατα που δε θα µπορούσαν µε άλλον τρόπο να αισθάνονται ή να κάνουν καθόλου, ή τόσο γρήγορα, ή τόσο καλά. Τεχνουργήµατα και διατηρηµένα υπολείµµατα παρέχουν ορισµένες αποδείξεις για τα σωµατικά χαρακτηριστικά και την πιθανή συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων που έζησαν πριν πολύ καιρό. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει ανθρώπους µε σωµατικές ή νοητικές δυσκολίες να επιβιώνουν και να ζουν πιο «κανονικές» ζωές. Στ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου

3 Σε αυτό το επίπεδο, οι µαθητές µελετούν α) τις λεπτοµέρειες της ζωικής πέψης, β) αναπνοής και γ) αναπαραγωγής και έτσι µαθαίνοντας πώς τα ανθρώπινα όντα διενεργούν αυτές τις ίδιες λειτουργίες, µπορούν να κατανοούν τις οµοιότητες µεταξύ ανθρωπίνων όντων και άλλων ζώων. Οι µαθητές Γυµνασίου ενδιαφέρονται για µηχανές που υποστηρίζουν ή ενισχύουν τις λειτουργίες της ζωής, έτσι θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τους τρόπους µε τους οποίους τα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούν διάφορες µηχανές για να βελτιώνουν την ταχύτητα, κινητικότητα, δύναµη, ακοή, όραση κλπ. Όποτε οι µαθητές µαθαίνουν κάτι για τους τρόπους µε τους οποίους η τεχνολογία βοηθά τα ανθρώπινα όντα, µαθαίνουν επίσης κάτι για τις ανθρώπινες δυνατότητες και τους περιορισµούς. Με το τέλος της Β Γυµνασίου (grade 8), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Όπως άλλα ζώα, τα ανθρώπινα όντα έχουν σωµατικά συστήµατα α) για την απόκτηση και άντληση ενέργειας από τροφές και β) για άµυνα, γ) αναπαραγωγή και δ) για το συντονισµό των ανθρώπινων λειτουργιών. Αν και οι κοινωνικές συµπεριφορές επηρεάζονται και από τα γονίδια και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα ανθρώπινα όντα είναι ωστόσο ικανά να εφευρίσκουν, µαθαίνουν και τροποποιούν µια ευρεία ποικιλία από αυτές τις συµπεριφορές. Τα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να ταιριάξουν ή να ξεπεράσουν πολλές από τις ικανότητες άλλων ειδών. Τεχνολογίες που ασχολούνται µε την παραγωγή τροφίµων, την υγιεινή και την φροντίδα της υγείας έχουν αλλάξει δραµατικά τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται και έχουν οδηγήσει σε ραγδαίες αυξήσεις του ανθρώπινου πληθυσµού. Όπως άλλοι σύνθετοι οργανισµοί, οι άνθρωποι ποικίλουν κάπως σε µέγεθος και σχήµα, χρώµα δέρµατος, σωµατικές αναλογίες, τριχοφυΐα, χαρακτηριστικά προσώπου, µυϊκή δύναµη, στο χέρι (αριστερό ή δεξί) που χρησιµοποιούν κλπ. Αλλά αυτές οι διαφορές είναι ελάχιστες συγκριτικά µε την γενική οµοιότητα όλων των ανθρώπων, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άνθρωποι από οπουδήποτε στον κόσµο µπορούν να αναπαράγονται µεταξύ τους και να δωρίζουν αίµα ή όργανα ο ένας στον άλλο. Οι άνθρωποι είναι πραγµατικά ένα µοναδικό είδος. Επιπλέον όσο µεγάλες και αν φαίνονται να είναι οι πολιτιστικές διαφορές µεταξύ οµάδων ανθρώπων, οι σύνθετες γλώσσες, τεχνολογίες και τέχνες των ανθρώπων τους ενώνουν ως ένα είδος διακριτό από άλλα. Γραπτά αρχεία, φωτογραφικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθιστούν ικανά τα ανθρώπινα όντα να µοιράζονται, συλλέγουν και χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Γ Γυµνασίου και Λυκειακή βαθµίδα Οµοιότητες σύνθετων µορίων, καθώς επίσης οµοιότητες σε συστήµατα οργάνων, µπορούν να χρησιµοποιούνται για να απεικονίζουν συγγένειες ανθρώπινων όντων µεταξύ τους και µε τους πιο µακρινούς τους συγγενείς. Οι συγγένειες που συνάγονται από µοριακές µαρτυρίες είναι κατά πολύ σύµφωνες µε εκείνες που συνάγονται από το την καταγραφή των απολιθωµάτων. Προφανώς όλα τα είδη έχουν κάποια ικανότητα για επικοινωνία και µπορεί να ενδιαφέρει τους µαθητές να κάνουν υποθέσεις για κάποιες πιθανότητες και εν συνεχεία να βλέπουν εάν µπορούν να βρίσκουν οτιδήποτε στη βιβλιογραφία να υποστηρίξει τις ιδέες τους. Αυτό µπορεί τότε να συγκριθεί (αντιπαρατεθεί) µε την ικανότητα των ανθρώπινων όντων να επικοινωνούν.

4 Με το τέλος της Λυκειακής εκπαίδευσης (grade 12) οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι : Η οµοιότητα των ανθρώπων στη χηµεία των κυττάρων τους και τις αλληλουχίες DNA ενισχύει την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι µέρος ενός µόνο είδους. Απολιθώµατα και µοριακές µαρτυρίες υποστηρίζουν την ιδέα (αντίληψη) ότι τα ανθρώπινα όντα εξελίχθηκαν από προγενέστερα είδη. Β. Ανθρώπινη Ανάπτυξη Η ανθρώπινη γονιµοποίηση, που ακολουθείται από τη γέννηση, ανάπτυξη και εξέλιξη, και τελικά τη γήρανση και το θάνατο συνεχίζονται κατά έναν κυκλικό τρόπο στις γενιές. Η γέννηση και ο θάνατος είναι θέµατα που έχουν προκαλέσει δέος και ενέπνευσαν ανθρώπους όλων των εποχών. Ίσως κανένα άλλο θέµα δεν φέρνει τα άτοµα πιο κοντά σε µια αίσθηση συνεκτικότητας των ανθρώπων όλων των πολιτισµών και όλων των εποχών. Σηµαντικά ποσά από τους κοινωνικούς πόρους διατίθενται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για τον έλεγχο της γέννησης και του θανάτου. Οι επιλογές που δηµιουργούνται από την τεχνολογία εγείρουν ηθικά διλήµµατα, τόσο για τα άτοµα όσο και για την κοινωνία. Νηπιαγωγείο µέχρι και Β τάξη του ηµοτικού Αν και δεν µπορούν να αλλάξουν πολλά στις ζωές των µικρών παιδιών κατά τη διάρκεια δύο ετών, µπορούν σίγουρα να συνειδητοποιήσουν τα στάδια της κάθε ανθρώπινης ζωής - νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβεία, ενηλικίωση και τα γηρατειά. Βλέπουν στοιχεία ενός κύκλου ζωής, ακόµα κι αν δεν µπορούν να τη σκεφτούν µε αυτό τον τρόπο. Το να φανταστούν τους γονείς τους παιδιά ή τους εαυτούς τους ηλικιωµένους, µπορεί να είναι αδύνατο, έτσι τα παραδείγµατα σύντοµου-κύκλου ζωής ζώων (ακόµα και φυτών) µπορούν να είναι το καλύτερο πρώτο βήµα στην οικοδόµηση αυτής της κατανόησης. Μέχρι το τέλος της δεύτερης τάξης (grade 2) οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Όλα τα ζώα έχουν απογόνους, συνήθως µε την συµµετοχή δύο γονιών Ένα ανθρώπινο µωρό µεγαλώνει µέσα στη µητέρα του µέχρι να γεννηθεί. Ακόµα και µετά από τη γέννηση, ένα ανθρώπινο µωρό είναι ανίκανο να φροντίσει τον εαυτό του και η επιβίωσή του εξαρτάται από την φροντίδα που λαµβάνει από τους ενηλίκους. Γ, και Ε ηµοτικού Τα παιδιά συναρπάζονται από τις ταινίες και τις ιστορίες για τα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης και ενθουσιάζονται ιδιαίτερα µε συγκρίσεις των εαυτών τους τώρα και παλαιότερα. Μπορεί να είναι χρήσιµο σε αυτό το επίπεδο να ενηµερώνονται οι µαθητές για τις αλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν σε αυτούς κατά τη διάρκεια της εφηβείας, δεδοµένου ότι όταν φθάνουν στην εφηβεία, µπορεί να ντρέπονται να µιλήσουν µε ενηλίκους για αυτό. Η σηµασία για την ανάπτυξη επαρκούς ξεκούρασης, κατάλληλης τροφής, συχνών εξετάσεων και εµβολίων για την πρόληψη ασθένειας, θα πρέπει να τεκµηριώνεται και επιστηµονικά πέρα από τις συµβουλές. Μέχρι το τέλος της πέµπτης τάξης (grade 5), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

5 Χρειάζονται περίπου εννέα µήνες για να αναπτυχθεί ένα έµβρυο µέσα στη µητέρα του. Το αναπτυσσόµενο µωρό τρέφεται από τη µητέρα, εποµένως οι ουσίες που παίρνει θα επηρεάσουν το κατά πόσο καλά ή ανεπαρκώς αναπτύσσεται το µωρό. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από τα περισσότερα άλλα ζώα, αλλά όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί πεθαίνουν. Τα πρώτα λίγα χρόνια µετά από τη γέννηση, τα περισσότερα παιδιά κάνουν αξιοσηµείωτες προόδους στις σωµατικές και διανοητικές δυνατότητές τους, που τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους και µε το περιβάλλον τους. Στ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου Η σύλληψη, η φυσική και η τεχνητή, και η ιδέα (που εισήχθη νωρίτερα χωρίς να λέγεται πώς) του ελέγχου γεννήσεων είναι σηµαντικά θέµατα για µερικούς εφήβους του γυµνασίου. Ταινίες που δείχνουν πώς αναπτύσσονται τα έµβρυα είναι πιθανόν να τους ενδιαφέρουν. Η µελέτη του κύκλου της ζωής συνδυάζεται καλά µε τα κοινωνικά θέµατα της γονεϊκότητας. Οι περισσότεροι µαθητές έχουν την περιέργεια να µαθαίνουν για «τελετουργίες µύησης και ενηλικίωσης» (rites of passage - σηµείωση µτφ. εδώ εννοούνται π.χ. το βάπτισµα, bar mitzvah κλπ.) σε διαφορετικές κουλτούρες και να τις συγκρίνουν µε τις δικές τους. Με το τέλος της Β Γυµνασίου (grade 8), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Η ανθρώπινη γονιµοποίηση συµβαίνει όταν τα σπερµατοζωάρια από τους όρχεις εναποτίθενται κοντά σε ένα ωάριο της ωοθήκης και ένα από τα σπερµατοζωάρια διεισδύει στο ωάριο. Τα µέτρα αντισύλληψης µπορούν να αχρηστεύουν το σπέρµα, να εµποδίζουν το δρόµο τους για το ωάριο, να εµποδίζουν την απελευθέρωση του ωαρίου ή εµποδίζουν το γονιµοποιηµένο ωάριο να εµφυτευτεί επιτυχώς. Το αναπτυσσόµενο έµβρυο - και αργότερα το νεογέννητο νήπιο - εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους από µόλυνση, σφάλµατα στα γονίδιά του, ανεπαρκή διατροφή της µητέρας, κάπνισµα τσιγάρων ή χρήση οινοπνεύµατος ή άλλων ναρκωτικών. Ανεπαρκής φροντίδα του παιδιού µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλότερη σωµατική και διανοητική ικανότητα. ιάφορες σωµατικές αλλαγές συµβαίνουν, καθώς οι ενήλικοι γερνούν. Μύες και αρθρώσεις γίνονται λιγότερο ευλύγιστες, οστά και µύες χάνουν µάζα, τα ενεργειακά επίπεδα ελαττώνονται και οι αισθήσεις γίνονται λιγότερο οξείες. Οι γυναίκες σταµατούν να απελευθερώνουν ωάρια και γι αυτό δεν αναπαράγουν πλέον. Η διάρκεια και ποιότητα της ανθρώπινης ζωής επηρεάζονται από γονίδια και περιβαλλοντικούς παράγοντες, που περιλαµβάνουν υγιεινή, διαιτολόγιο, ιατρική φροντίδα και προσωπικές συµπεριφορές υγείας. Η ανάπτυξη µερικές φορές συνεπάγεται δραµατικές βιολογικές αλλαγές. Π.χ. η εφηβεία έχει ως συνέπεια την ωρίµανση του σώµατος για να επιτρέψει την αναπαραγωγή. Η ανάπτυξη συµβαίνει σε κάπως διαφορετική χρονική στιγµή για διαφορετικά άτοµα. Γ Γυµνασίου και Λυκειακή βαθµίδα Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν αρκετά για άτοµα και µόρια για να κατανοούν την ιδέα ότι το DNA µεταφέρει εντολές για τη σύνθεση πρωτεϊνών, τον καθορισµό της δοµής τους και τους ρυθµούς µε τους οποίους συντίθενται. Η αυξανόµενη

6 αντίληψη των µαθητών για συστήµατα µπορεί να τους βοηθήσει να αντιλαµβάνονται πώς η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εντολών µπορούν να προκαλούν εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ζωής και ότι το άµεσο περιβάλλον κάθε κυττάρου µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή του, αν και σχεδόν όλα τα κύτταρα µεταφέρουν τις ίδιες εντολές DNA. Η χρήση τεχνολογιών υγείας εγείρει πολλά κοινωνικά θέµατα - τι βεβαιότητα είναι απαραίτητη πριν κυκλοφορήσει στην αγορά ένα νέο φάρµακο, ποιος ωφελείται και ποιος πληρώνει, και τι συνιστά την «καλή» ποιότητα ζωής και ποιος θα πρέπει να αποφασίζει. Οι µαθητές µπορούν ήδη να αρχίσουν να ασχολούνται µε τέτοια επίµαχα θέµατα και να εξετάζουν πιθανούς συνεπαγόµενους συµβιβασµούς. Με το τέλος της Λυκειακής εκπαίδευσης (grade 12), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι : Καθώς διαδοχικές γενιές των κυττάρων ενός εµβρύου σχηµατίζονται µε διαίρεση, µικρές διαφορές στα άµεσα περιβάλλοντά τους γίνονται τα αίτια έτσι ώστε αυτά να αναπτύσσονται ελαφρώς διαφορετικά, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας διαφορετικά τµήµατα των πληροφοριών του DNA. Η διαθεσιµότητα τεχνητών µέσων που εµποδίζουν ή διευκολύνουν την εγκυµοσύνη εγείρει κοινωνικά, ηθικά, δεοντολογικά και νοµικά ζητήµατα. Η περιπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου επιτρέπει στους ανθρώπους να δηµιουργούν τεχνολογικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα τεράστιας κλίµακας, και να αναπτύσσουν µια επιστηµονική κατανόηση του κόσµου. Η ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών για τη διατήρηση, επιµήκυνση ή διακοπή της ζωής εγείρουν κοινωνικά, ηθικά, δεοντολογικά και νοµικά ζητήµατα Και τα γονίδια και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τον ρυθµό και τον βαθµό της ανάπτυξης. Μετά τη γονιµοποίηση η κυτταρική διαίρεση παράγει ένα µικρό σύµπλεγµα κυττάρων που εµφυτεύεται στο τοίχωµα της µήτρας. Καθώς αναπτύσσεται το έµβρυο, δέχεται τροφή και αποβάλλει άχρηστες ουσίες µέσω της µεταφοράς ουσιών µεταξύ του αίµατός του και του αίµατος της µητέρας του. Τα πρότυπα της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι παρόµοιοι µε εκείνες άλλων σπονδυλωτών. Γ. Βασικές Λειτουργίες Όπως άλλοι οργανισµοί, τα ανθρώπινα όντα αποτελούνται από εξειδικευµένα κύτταρα τα οποία οµαδοποιούνται σε όργανα που έχουν συγκεκριµένες λειτουργίες. Εντούτοις, η διδασκαλία - αντί να εστιάσει σε ευδιάκριτα ανατοµικά και φυσιολογικά συστήµατα (κυκλοφορικό, πεπτικό, κ.λπ.) - θα πρέπει να εστιάσει στις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη ζωή - την απόκτηση τροφής και την πρόσληψη ενέργειας από αυτή, την προστασία από τραυµατισµό, τον εσωτερικό συντονισµό και την αναπαραγωγή. Αυτά τα µεγάλα οργανικά συστήµατα και τα υποσυστήµατά τους επεξηγούν σηµαντικές πλευρές των συστηµάτων γενικά. Νηπιαγωγείο µέχρι και Β τάξη του ηµοτικού Τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο σκέφτονται ότι κάθε όργανο έχει την δική του ανεξάρτητη λειτουργία. Τα µάτια είναι για να βλέπουν, ο εγκέφαλος είναι για να σκέπτονται, το στοµάχι είναι για την αφοµοίωση των τροφίµων και ούτω καθ' εξής. Μόνο αργότερα οι µαθητές θα είναι σε θέση να µάθουν πώς τα όργανα λειτουργούν µε συντονισµένους τρόπους για να γίνουν τα συστήµατα. Κάποιος µπορεί να εκθέσει

7 στα µικρά παιδιά µερικά από τα γεγονότα ως απάντηση στα ερωτήµατά τους, αλλά δεν θα µπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα γεγονότα, παρά µόνο σε µεγαλύτερη ηλικία. Μέχρι το τέλος της δεύτερης τάξης (grade 2) οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Το ανθρώπινο σώµα έχει µέρη, τα οποία το βοηθούν να αναζητήσει, να βρει και να προσλάβει τροφή όταν αισθάνεται πείνα, µάτια και µύτη για να ανιχνεύσει τροφή, πόδια για να την προσεγγίσει, χέρια για να την µεταφέρει και στόµα για να την φάει. Οι αισθήσεις µπορούν να προειδοποιήσουν τα άτοµα για τον κίνδυνο, οι µύες τους βοηθούν να πολεµήσουν, να κρυφτούν ή να διαφύγουν τον κίνδυνο. Ο εγκέφαλος επιτρέπει στον άνθρωπο να σκέφτεται και στέλνει µηνύµατα στα υπόλοιπα µέρη του σώµατος για να τα βοηθήσει να λειτουργήσουν σωστά. Γ, και Ε ηµοτικού Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν να βλέπουν το σώµα ως σύστηµα, στο οποίο µέρη του σώµατος εκτελούν ενέργειες για άλλα µέρη και για τον οργανισµό συνολικά. Πρότυπα µοντέλα βοηθούν τα παιδιά να δουν και να αγγίξουν τα εσωτερικά όργανα και να ξέρουν πού βρίσκονται στο σώµα. Ερωτήσεις για τα γνώριµα συστήµατα οργάνων µπορούν να είναι χρήσιµες για να κάνουν τους µαθητές να αρχίσουν να σκέπτονται τα συστήµατα γενικά. Μπορούν τότε να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι κάθε όργανο επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλα όργανα. Μέχρι το τέλος της πέµπτης τάξης (grade 5), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Από την τροφή οι άνθρωποι παίρνουν ενέργεια και συστατικά για την αποκατάσταση και την ανάπτυξη του οργανισµού. Τα δύσπεπτα µέρη των τροφίµων αποβάλλονται. Με την αναπνοή οι άνθρωποι παίρνουν το οξυγόνο που χρειάζονται για να ζήσουν. Το δέρµα προστατεύει το σώµα από την αφυδάτωση, από τις επιβλαβείς ουσίες και τα µικρόβια. Ο εγκέφαλος δέχεται σήµατα από όλα τα µέρη του σώµατος τα οποία τον πληροφορούν τι συµβαίνει. Ο εγκέφαλος στέλνει επίσης σήµατα στα µέρη του σώµατος για να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Στ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου Οι µαθητές µπορούν τώρα να αναπτύσσουν πιο σύνθετες γνώσεις για το πώς όργανα και οργανικά συστήµατα δουλεύουν µαζί. Η κυκλοφορία του αίµατος µεταφέρει τροφή στα κύτταρα και αποµακρύνει άχρηστες ουσίες από αυτά. Νεύρα και ορµόνες µεταφέρουν µηνύµατα που συστέλλουν τους µύες για να βοηθούν τον οργανισµό να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του. Ερωτώντας «Τι θα γινόταν εάν;» ερωτήσεις όπως «τι θα µπορούσε να συµβεί εάν κάποια άλλα µέρη δεν ήταν εκεί ή δεν λειτουργούσαν;» µπορεί να παρακινεί τους µαθητές να συλλογίζονται τις σχέσεις ανάµεσα στα όργανα. Οι µαθητές µπορούν συσχετίζουν τη γνώση για όργανα και οργανικά συστήµατα µε την αυξανόµενη γνώση τους για τα κύτταρα. Η εξειδίκευση των κυττάρων εξυπηρετεί τη λειτουργία των οργάνων και τα όργανα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κυττάρων. Με το τέλος της Β Γυµνασίου(grade 8), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Τα όργανα και τα συστήµατα οργάνων αποτελούνται από κύτταρα και εφοδιάζουν όλα τα κύτταρα (για να καλύπτουν) τις βασικές ανάγκες.

8 Για να χρησιµοποιεί το σώµα τις τροφές για την ενέργεια και τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη του οργανισµού, πρέπει πρώτα οι τροφές να διασπαστούν σε µόρια που απορροφώνται και µεταφέρονται στα κύτταρα. Για την καύση των τροφών για την απελευθέρωση της ενέργειας που αποθηκεύεται σε αυτές, πρέπει να παρέχεται στα κύτταρα οξυγόνο και να αποµακρύνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Οι πνεύµονες προσλαµβάνουν οξυγόνο για καύση των τροφών και αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται. Το ουροποιητικό σύστηµα αποβάλλει τα µόρια των διαλυµένων άχρηστων ουσιών, το εντερικό σύστηµα αποµακρύνει τις στερεές άχρηστες ουσίες, και το δέρµα και οι πνεύµονες βοηθούν στη µεταφορά της θερµικής ενέργειας από το σώµα. Το κυκλοφορικό σύστηµα µετακινεί όλες αυτές τις ουσίες προς ή από τα κύτταρα όπου χρειάζονται ή παράγονται, ανταποκρινόµενο σε µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. Εξειδικευµένα κύτταρα και τα µόρια που παράγουν, αναγνωρίζουν και καταστρέφουν τα µικρόβια που περνούν µέσα στο σώµα. Οι ορµόνες είναι χηµικές ουσίες από αδένες που επηρεάζουν άλλα µέρη του σώµατος. Συµµετέχουν στο να «βοηθούν» το σώµα να ανταποκρίνεται στον κίνδυνο και στη ρύθµιση της ανθρώπινης αύξησης, ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ των αισθήσεων, των νεύρων, και του εγκεφάλου κάνουν δυνατή τη µάθηση που καθιστά ικανά τα ανθρώπινα όντα να προβλέπουν, αναλύουν και ανταποκρίνονται στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Γ Γυµνασίου και Λυκειακή βαθµίδα Η κατανόηση του ανθρώπινου οργανισµού από τους µαθητές µπορεί να επεκταθεί για να συµπεριλάβει την απελευθέρωση µοριακής ενέργειας (molecular energy release), την προστασία από το ανοσοποιητικό και νευρικό σύστηµα, τη γνώση και µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους τα συστήµατα αλληλεπιδρούν για να διατηρούν ένα αρκετά σταθερό περιβάλλον για κύτταρα. Μολονότι µερικές έννοιες µπορούν να γίνουν αντιληπτές από έντυπα µέσα και βίντεο, οι µαθητές µπορούν να έχουν άµεσες εµπειρίες εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της άσκησης στους βιολογικούς ρυθµούς, ή της τροφής σε σωµατικές µετρήσεις όπως της θερµοκρασίας, του παλµού, της πίεσης του αίµατος ή της κατανάλωσης οξυγόνου. Αυτού του τύπου οι παρατηρήσεις µπορούν να συνδεθούν µε µαθηµατική περιγραφή των αλλαγών, µε σωµατικές και χηµικές µετρήσεις, µε στατιστικά δελτία και µε ελεγχόµενα πειράµατα Με το τέλος της Λυκειακής εκπαίδευσης (grade 12), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι : Το αµυντικό σύστηµα λειτουργεί για να προστατεύει εναντίον µικροσκοπικών οργανισµών και ξένων ουσιών που εισέρχονται από το εξωτερικό του σώµατος και εναντίον µερικών καρκινικών κυττάρων που προκύπτουν στο εσωτερικό. Η επικοινωνία µεταξύ κυττάρων απαιτείται για να συντονίζονται οι ποικίλες δραστηριότητές τους. Τα κύτταρα µπορούν να εκκρίνουν µόρια που µεταβιβάζονται τοπικά στα γειτονικά κύτταρα ή µεταφέρονται µε την κυκλοφορία του αίµατος σε κύτταρα σε όλο το σώµα. Νευρικά κύτταρα µεταβιβάζουν ηλεκτροχηµικά σήµατα που µεταφέρουν πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι δυνατό µε διάχυση ή ροή αίµατος. Μερικά φάρµακα µιµούνται ή «µπλοκάρουν» τα µόρια που εµπλέκονται στην επικοινωνία µεταξύ κυττάρων και ως εκ τούτου επηρεάζουν λειτουργίες του εγκεφάλου και του σώµατος. Το ανθρώπινο σώµα είναι ένα σύνθετο σύστηµα κυττάρων, τα περισσότερα από τα οποία οµαδοποιούνται σε συστήµατα οργάνων που έχουν εξειδικευµένες

9 λειτουργίες. Αυτά τα συστήµατα µπορούν κάλλιστα να κατανοηθούν από την άποψη των απαραίτητων λειτουργιών που εκτελούν για τον οργανισµό : πρόσληψη ενέργειας από τροφές, προστασία από τραυµατισµό, εσωτερικό συντονισµό και αναπαραγωγή.. Μάθηση Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης κληρονοµικότητας και µάθησης. Εκτός από το ότι είναι µια από τις βασικές λειτουργίες των περισσότερων ζώων, η µάθηση προσδιορίζει τον κυριότερο τρόπο διάκρισης των ανθρώπινων όντων από τα υπόλοιπα είδη. Η προφανώς µοναδική ικανότητα των ανθρώπων να µεταφέρουν ιδέες και πρακτικές από τη µια γενιά στην επόµενη και να επινοούν νέες, έχει οδηγήσει στις ουσιαστικά απεριόριστες παραλλαγές ιδεών και συµπεριφορών που συνδέονται µε διαφορετικούς πολιτισµούς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να µελετήσει κανείς πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι. Γνωρίζοντας πως οι άνθρωποι µαθαίνουν, οι µαθητές θα µπορούν να είναι ικανοί να µάθουν οι ίδιοι πιο αποτελεσµατικά και να γνωρίσουν τι δυσκολίες µπορούν να αντιµετωπίσουν. Εν τέλει, η γνώση των περιορισµών της ανθρώπινης µάθησης, µπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να προβλέψουν προβλήµατα (δικά τους και άλλων), µαθαίνοντας πώς να διδάξουν τα παιδιά µε καλύτερο τρόπο. Νηπιαγωγείο µέχρι και Β τάξη του ηµοτικού Αυτό το επίπεδο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να γίνει σίγουρο ότι όλα τα παιδιά µαθαίνουν ότι µπορούν να µάθουν σχεδόν οτιδήποτε θέλουν. Τα παιδιά ενδιαφέρονται κυρίως να µαθαίνουν για το περιβάλλον τους και όλους τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να αλληλεπιδρούν µε αυτόν τον περίγυρο. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρατηρούν πώς µαθαίνουν, ρωτώντας τα πώς έµαθαν κάτι στον παρελθόν ή πώς θα µπορούσαν να µάθουν να κάνουν κάτι νέο ή βάζοντας τους να διδάξουν µια δεξιότητα σε κάποιον άλλο. Μέχρι το τέλος της δεύτερης τάξης (grade 2) οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους για να ανακαλύπτουν το περιβάλλον και τους εαυτούς τους. ιαφορετικές αισθήσεις δίνουν διαφορετικές πληροφορίες. Μερικά από τα πράγµατα που κάνουν οι άνθρωποι, όπως (όπως π.χ. το να παίζουν ποδόσφαιρο, να διαβάζουν και να γράφουν) χρειάζεται να µαθαίνονται µεθοδικά. Η εξάσκηση βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώνονται. Το πόσο καλά κάποιος µαθαίνει, µερικές φορές εξαρτάται από τον τρόπο που το κάνει, και πόσο συχνά και πόσο σκληρά προσπαθεί. Οι άνθρωποι µπορούν να µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, µιλώντας και ακούγοντας, δείχνοντας και παρακολουθώντας, και µιµούµενοι τι κάνουν οι άλλοι. Γ, και Ε ηµοτικού Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά αντιλαµβάνονται καλύτερα ότι είναι ξεχωριστά (ξεχωριστές οντότητες - ότι διαχωρίζονται) από το περιβάλλον τους. Καθώς η αυτογνωσία τους αυξάνεται, θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τις προσωπικές τους ικανότητες, τι ίσως - είναι ικανά να κάνουν και να γνωρίζουν. Θα πρέπει να τους δοθούν πολλές ευκαιρίες για να διερευνούν πεδία προσωπικού τους ενδιαφέροντος και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες.

10 Οι µαθητές µπορούν να επιλέγουν ένα θέµα που επιθυµούν να διερευνήσουν και να µάθουν τα πάντα για αυτό, και επίσης µπορούν να επιλέξουν µια δεξιότητα στην οποία επιθυµούν να διακριθούν. Η ανησυχία τους µε την µάθηση είναι πώς µπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν στους τοµείς ενδιαφέροντος τους. Πολλοί υπερηφανεύονται επίσης µε το να διδάσκουν «πράγµατα» σε µικρότερα παιδιά µε το να τους διαβάζουν ιστορίες και να τους κάνουν ερωτήσεις για το τι έχουν ακούσει, δείχνοντας τους πώς να παίζουν νέα παιχνίδια κλπ. Η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στο πώς η µάθηση µπορεί να βελτιωθεί, σε παράγοντες που επηρεάζουν την µάθηση και βοηθούν τους µαθητές να βελτιώνουν τη δικιά τους µάθηση. Μέχρι το τέλος της πέµπτης τάξης (grade 5), οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, κίνητρα, δεξιότητες και ταλέντα. Τα ανθρώπινα όντα µπορούν να ανακαλέσουν προηγούµενες εµπειρίες για να κρίνουν νέες καταστάσεις. Πολλές δεξιότητες µπορούν να εξασκηθούν έως ότου αυτοµατοποιηθούν. Εάν ασκούνται οι σωστές δεξιότητες, η απόδοση µπορεί να βελτιωθεί. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να επαναλαµβάνουν συµπεριφορές που τους κάνουν να αισθάνονται όµορφα ή έχουν ευχάριστες συνέπειες και να αποφεύγουν συµπεριφορές που τους δυσαρεστούν και έχουν άσχηµες συνέπειες. Μάθηση σηµαίνει να χρησιµοποιεί κανείς ότι ήδη γνωρίζει για να κατανοεί νέες εµπειρίες ή πληροφορίες, όχι απλώς να αποθηκεύει νέες πληροφορίες στο µυαλό του. Στ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου Έµφαση πρέπει τώρα να δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται αντιληπτή «τι» µάθηση έχει πραγµατοποιηθεί µετά τη µελέτη ενός αντικειµένου. Οι µαθητές µπορούν να σχεδιάζουν διάφορες δοκιµασίες και να τις δίνουν σε άτοµα και οµάδες ως εξάσκηση για πιο µακροπρόθεσµες µελέτες εκµάθησης. Μπορούν να διερευνούν διαφορετικούς τρόπους µάθησης διαφορετικών αντικειµένων και να συγκρίνουν τα αποτελέσµατα που παίρνουν. Πολλοί µαθητές ενδιαφέρονται για πειράµατα συµπεριφοράς ζώων, τα οποία µπορούν να τους βοηθούν να κατανοούν την µάθηση και τη φύση της επιστηµονικής έρευνας. Με το τέλος της Β Γυµνασίου(grade 8),, οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Μερικά είδη ζώων περιορίζονται σε ένα «ρεπερτόριο» γενετικά καθορισµένων συµπεριφορών. άλλα έχουν πιο σύνθετους εγκεφάλους και µπορούν να µαθαίνουν και να τροποποιούν µια ευρεία ποικιλία συµπεριφορών. Όλη η συµπεριφορά επηρεάζεται και από την κληρονοµικότητα και από την εµπειρία. Το επίπεδο ικανότητας που ένα πρόσωπο µπορεί να φθάσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εξαρτάται από έµφυτες δυνατότητες, το βαθµό της εξάσκησης, και τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών εκµάθησης. Τα ανθρώπινα όντα µπορούν να διακρίνουν µια τεράστια ποικιλία οπτικών και οσφρητικών ερεθισµάτων. Το δυνατότερο ερέθισµα που µπορούν να ανεχθούν µπορεί να είναι περισσότερο από ένα τρισεκατοµµύριο φορές εντονότερο από το πιο αδύναµο που µπορούν να διακρίνουν. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά είδη µηνυµάτων στον κόσµο που οι άνθρωποι δεν µπορούν να ανιχνεύσουν ευθέως. Η ανταπόκριση σε οποιαδήποτε εισερχόµενη πληροφορία µειώνει συνήθως την ικανότητα ανταπόκρισης σε άλλες ταυτόχρονα. Η µάθηση προκύπτει συχνά από δύο αντιλήψεις ή ενέργειες που λαµβάνουν χώρα σχεδόν στον ίδιο χρόνο. Όσο πιο συχνά συµβαίνει ο ίδιος συνδυασµός, τόσο πιθανόν

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II Εφηβεία Ανάπτυξη και εξέλιξη...395 Φυσιολογικές αλλαγές κατά την ανάπτυξη...395 Σεξουαλική ανάπτυξη...396 Διανοητική ανάπτυξη...397 Προσωπικότητα και συμπεριφορά...398 Η εικόνα του

Διαβάστε περισσότερα

1.έχει γεμίσει ο τόπος μπουκαλάκια

1.έχει γεμίσει ο τόπος μπουκαλάκια 1.έχει γεμίσει ο τόπος μπουκαλάκια H κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του είδους που παρατηρείται τόσο μαζική κατανάλωση ουσιών, σε σημείο που λαμβάνει πλέον διαστάσεις επιδημίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΑΡΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1 2013-2014 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Ομάδα Α: JigglyPuff Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου 4Α Χρύσα Αλεβίζου 4Α Ανδριάνα Αυγερινού 4Α Ιάσονας Δράσσας 4Β Ιωάννα Θεοδωράτου 4Β Ομάδα Β: ΕΞΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας Τετράδιο εργασιών Α

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: «Διατροφική Συμβουλευτική: Διατροφικές Διαταραχές και Σχολείο»

Διπλωματική εργασία με θέμα: «Διατροφική Συμβουλευτική: Διατροφικές Διαταραχές και Σχολείο» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Διπλωματική εργασία με θέμα: «Διατροφική Συμβουλευτική: Διατροφικές Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33. Κεφάλαιο 5 Καλή σωματική κατάσταση για να ευνοήσετε μια εγκυμοσύνη...

Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33. Κεφάλαιο 5 Καλή σωματική κατάσταση για να ευνοήσετε μια εγκυμοσύνη... Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η γονιμότητα και οι ορμόνες σας...31 Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33 Κεφάλαιο 2 Προστατεύοντας τη γονιμότητά σας...45 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ενημέρωσης για την ψωρίαση. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε. Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία Άνθη, Πρόεδρος Καλυψώ

Οδηγός ενημέρωσης για την ψωρίαση. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε. Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία Άνθη, Πρόεδρος Καλυψώ Οδηγός ενημέρωσης για την ψωρίαση. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε. Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία Άνθη, Πρόεδρος Καλυψώ Οδηγός ενημέρωσης για την ψωρίαση. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε. Το Καλυψώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρακτική βοήθεια. Τι πολεµάει κανείς; Πώς γίνεται µια καλή προσπάθεια; Βοηθάει ο βελονισµός; www. heretis. gr

Μια πρακτική βοήθεια. Τι πολεµάει κανείς; Πώς γίνεται µια καλή προσπάθεια; Βοηθάει ο βελονισµός; www. heretis. gr ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Μια πρακτική βοήθεια Τι πολεµάει κανείς; Πώς γίνεται µια καλή προσπάθεια; Βοηθάει ο βελονισµός; Νικόλαος Χαιρετάκης Αναισθησιολόγος - Ιατρικός Βελονισµός www. heretis. gr Σε όσους κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα