Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

2

3 Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης είναι γνωστός σαν τύπου 1 και αποτελεί την εκλεκτική καταστροφή των νησίδων του Langerhans με αποτέλεσμα το πάγκρεας να χάνει την ικανότητα του να παράγει ή παράγει πολύ μειωμένα επίπεδα ινσουλίνης που είναι απαραίτητη για την επιβίωση.(παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) Αυτό έχει σαν επακόλουθο την εμφάνιση επιπλοκών όπως πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία και κετοξέωση.

4 Η χορήγηση εξωγενούς ινσουλίνης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του ατόμου

5 Η αιτιολογία εμφάνισης της πάθησης μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή ανοσολογικής αιτίας (P.P. Nawroth 2003) Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, και χορήγηση της ινσουλίνης είτε με αντλία είτε με υποδόρια ένεση όπως και την ενσωμάτωση άσκησης και συγκεκριμένων διατροφικών περιορισμών

6 Ο Σακχαρώδης διαβήτης είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις στα παιδιά επηρεάζοντας 1 ανά 400 άτομα κάτω των 20 ετών επηρεάζοντας στο σύνολο πάνω από Αμερικανούς νέους (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, 2002). Στη Κύπρο σύμφωνα με την έρευνα των Τούμπα και άλλων (2007) που διήρκησε 10 χρόνια το ποσοστό επίπτωσης είναι 11.9 ανά ανθρωπο-χρόνια Η Κύπρος κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις πανευρωπαϊκά στην κατάταξη εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη και τα ποσοστά εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη είναι υψηλότερα από τις Η.Π.Α.. ( Λοΐζου κ.α., 2005 )

7 Στόχος της εκπαίδευσης των εφήβων είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν σαν σκοπό την ανάπτυξη της αυτοδιαχείριση του διαβήτη και την πρόληψη επιπλοκών. Η εκπαίδευση των εφήβων γίνεται στη κοινότητα μέσω των νοσηλευτών εξειδικευμένων στον σακχαρώδη διαβήτη, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγεία της κοινότητας, στα σχολεία μέσω των νοσηλευτών σχολικής υγείας αλλά και μέσω κατ οίκον επισκέψεων από νοσηλευτές.

8 Η θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι αποτελείται από διάφορα μέρη που απαιτούν υψηλό βαθμό ετοιμότητας και ελέγχου από μέρος του ατόμου και της οικογένειας του. Η θεραπεία αποτελείται από εκπαίδευση του ατόμου και της οικογενείας του ινσουλινοθεραπεία συνεχή έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, άσκηση, ειδική διατροφή προσαρμοσμένη στον διαβήτη και τις ανάγκες του ατόμου μακροχρόνια φροντίδα έλεγχος άλλων παραγόντων κινδύνου. (P.P. Nawroth, 2003)

9 Η αυτοδιαχείριση του Σ.Δ. τύπου Ι είναι μια νοσηλευτική έκβαση από την νοσηλευτική ταξινόμηση εκβάσεων (Νursing Outcomes Classification) και ορίζεται ως οι προσωπικές ενέργειες που γίνονται για να ρυθμιστεί ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, η θεραπεία του, και να αποτραπεί η πρόοδος ασθενειών. Στους έφηβους η αυτοδιαχείριση γίνεται από κοινού με την οικογένεια σαν μεταβατικό στάδιο προς την ενηλικίωση. ( Mosby's Medical Dictionary, 2009)

10 Μετά από συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση βρέθηκε ότι παρεμβατικές έρευνες με στόχο την αυτοδιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι όλες οι έρευνες εξαιρουμένης μίας συμφωνούν στο ότι οι παρεμβάσεις σε εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είχαν θετικά αποτελέσματα στη: αυτοδιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι αυτοεκτίμηση, την αυτονομία ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. πιο θετικές στάσεις προς την ασθένεια βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο. Σε έρευνες παρουσιάζονται διάφορα είδη παρεμβάσεων όπως, προγράμματα βασισμένα στο διαδίκτυο, σε προσωπικούς εκπαιδευτές διαβήτη, παρεμβάσεις μέσα από κοινωνικές δραστηριότητες, τηλεϊατρική, αλλά και συνεδριάσεις με εφήβους και γονείς,

11 Για την αυτοδιαχείριση απαιτούνται 6 δεξιότητες οι οποίες είναι ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα λήψης αποφάσεων, κατάλληλη διάθεση των υπαρχόντων πόρων ικανότητα σχηματισμού θεραπευτικής σχέσης με τους παροχείς υγείας, δημιουργία πλάνου δράσης ικανότητα αυτοφροντίδας. (Lorig and Holman, 2003).)

12 Το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με χρόνιες ασθενείες, όπου μόνο ο ασθενής μπορεί να είναι αρμόδιος για την καθημερινή φροντίδα του/της για την όποια διάρκεια της ασθένειας. Για τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, η αυτοδιαχείριση είναι ένας στόχος ζωής. (Lorig and Holman, 2003)

13 Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αυτοδιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ακόμη όμως πιο σημαντικός είναι για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ειδικά όταν πρόκειται για έφηβους Ο σκοπός της νοσηλευτικής διαχείρισης είναι να σώζει ζωές, να απαλείφει συμπτώματα, να μεγιστοποιεί το στόχο της νορμογλυκαιμίας να προλαμβάνει τις μακροχρόνιες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη ( Porth,2005).

14

15 Η νοσηλευτική φροντίδα πρέπει να παρέχεται μέσα από το πλαίσιο της αυτοφροντίδας, επιτρέποντας στον ασθενή να πάρει την ευθύνη της δικής του φροντίδας. (Walsh, 2002). Όταν ο νοσηλευτής εκπαιδεύει ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιεί μια ουδέτερη προσέγγιση γιατί αυτό θα βοηθήσει στην δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή. Αυτό θα προωθήσει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από μέρους του ασθενή για τον σχεδιασμό δίαιτας και τρόπου ζωής (National Institute of Clinical Excellence (NICE), 2004),

16 Σύμφωνα με τους Lemone and Burke (2004) οι νοσηλευτές χρειάζεται να εκπαιδεύουν τους ασθενείς ότι η άσκηση μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και θα προκληθεί υπογλυκαιμία. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον νοσηλευτή πριν την έναρξη ή αλλαγή ενός προγράμματος άσκησης. Όσον αφορά το ρόλο των νοσηλευτών στην παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα οι νοσηλευτές παίζουν ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση ασθενών με διαβήτη σε ότι έχει σχέση με τον αυτοέλεγχο των επιπέδων γλυκόζης αίματος και την πρόληψη μακροχρόνιων επιπλοκών (Nair,2007).

17 Ο ρόλο του νοσηλευτή στην ινσουλινοθεραπεία αναφέρεται ως κρίσιμης σημασίας από τους Davies-Lyons (2003) αναφέροντας ότι πρέπει να λειτουργήσουν μαζί με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως: Γιατρούς Διαιτολόγους Νοσηλευτές εξειδικευμένους στη διαβητολογία, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των ασθενών με διαβήτη για να βοηθήσει να αποτρέψει ή να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιπλοκών.

18 Οι νοσηλευτές έχουν έναν ρόλο κλειδί στην διαχείριση ασθενών με το διαβήτη. Μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να έχουν ένα υγιή τρόπο ζωής μέσω της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και των φαρμάκων, αλλά και να βοηθήσουν σους ασθενείς να και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.(νair, 2007)

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ Marco Σε καλύτερη ρύθμιση με την αντλία του από το 2011 ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ Η υπογλυκαιμία μπορεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους

ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους 31 ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και εφήβους ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΛΛΗ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις για παιδιά και

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Μιλώντας για τον διαβήτη Αρ. 42 Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010 Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Ο διαβήτης είναι η ονομασία που δίνεται σε μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων στις οποίες υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΠΑΤΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΒΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική Επικαιρότητα

Διατροφική Επικαιρότητα Ιδρυτικά Μέλη XΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, MSc ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΕΙΔ Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,MSc Εισαγωγικό Σημείωμα Μία νέα χρονιά ξεκινάει,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 4 Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ Υποβληθείσα στην καθηγήτρια Τσιρώζη Μαρία από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση. Πρόλογος: Professor Sir George Alberti

Έκθεση. Πρόλογος: Professor Sir George Alberti Έκθεση Πρόλογος: Professor Sir George Alberti Συμμετέχοντες συγγραφείς: Dr. Vivian Fonseca Tulane University School of Medicine, USA Dr. Andreas Liebl Centre for Diabetes and Metabolism, Germany Professor

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωθείτε! Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερωθείτε! Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ενημερωθείτε! ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer ΕΠΩΝΥΜΟ: Κ. ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: Α 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ιατρικά θέματα γιά εκπαιδευτικούς Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Που βρισκόμαστε σήμερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στα παιδιά και τους εφήβους

Που βρισκόμαστε σήμερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στα παιδιά και τους εφήβους Που βρισκόμαστε σήμερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στα παιδιά και τους εφήβους Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδ. Ενδοκρινολογίας-Νεανικού Διαβήτη Α Παιδ/κή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Των Κεραμυδά Βασιλική (ΑΕΜ:161) Χατζηκλωνίδου Δέσποινα (ΑΕΜ:11) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού. Δρ. Δ.Λάγγας

Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού. Δρ. Δ.Λάγγας Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού και φροντίδα υγείας του παιδιού Δρ. Δ.Λάγγας Ολοκληρωμένη προσέγγιση της φροντίδας του παιδιού με συντονισμό διαφόρων δραστηριοτήτων και τελικό στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής

νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής Νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Μάιος-Ιούνιος 2012 # 27

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Μάιος-Ιούνιος 2012 # 27 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Μάιος-Ιούνιος 2012 # 27 www.elodi.org Γιώργος Κουκούλης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας-ενδοκρινολογίας τμήματος ιατρικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση

Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση Πρώιµη Παιδική Παρέµβαση Ανάλυση των Καταστάσεων στην Ευρώπη Βασικές Απόψεις και Συστάσεις Συνοπτική Αναφορά Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά είναι µία περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα