Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία. Νὰ βιώσεις τὴν ψυχικὴ ὀδύνη ἐνὸς ἀγαπημένου σου προσώπου ποὺ προσβλήθηκε ἀπὸ καρκίνο εἶναι ἀποκαρδιωτικό. Ὅμως τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι νὰ ἀνακαλύψεις ἀργότερα ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ τραγωδία μποροῦσε νὰ ἔχει προληφθεῖ. Ὁ πόνος ἢ ὁ φόβος τοῦ πόνου παραμένει ἀπὸ τὶς πλέον ὀδυνηρὲς καὶ ταπεινωτικὲς παραμέτρους τῆς ἐμπειρίας ἀσθενῶν μὲ καρκίνο (1,2,3,4). Σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ λανθασμένη ἀντίληψη πασχόντων, οἰκογενειῶν, κοινοῦ ἀλλὰ καὶ λειτουργῶν ὑγείας ὁ πόνος θεωρεῖται μία ἀπὸ τὶς ἀναμενόμενες καὶ ἀναπόφευκτες συνέπειες τῆς νόσου (5,6). Δυστυχῶς, ἂν καὶ ὑπάρχουν δυνατότητες ἀνακούφισής του γιὰ ποσοστὸ 80-90% τῶν ἀσθενῶν μὲ καρκίνο, ὑπολογίζεται ὅτι ἐλέγχεται ἐπαρκῶς μόνο σὲ ποσοστὸ 10-15% (7). Ἡ τραγικότητα τοῦ προβλήματος πόνου στὸ καρκίνο δὲν ἀντανακλᾶται μόνο στὴν συχνότητα ἐμφάνισής του, ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν πρωτοπαθῆ ἑστία (ποικίλει ἀναλόγως τοῦ σημείου τοῦ ὄγκου ἀπὸ τὰ ὀστὰ καὶ τὸν τράχηλο 86% ἕως τὴν λευχαιμία 5%), τὸ στάδιο τῆς νόσου (ὁ ἐπιπολασμὸς αὐξάνει μὲ τὴν ἐπιδείνωση τῆς νόσου) καὶ τὶς ἐντοπίσεις τῶν μεταστάσεων, ἀλλὰ στὴν ἀνεπαρκῆ ἀντιμετώπιση του (8). Ὁ πόνος στὸν καρκίνο ἀναγνωρίζεται ὡς οἰκουμενικὴ ἐπείγουσα ἔκτακτη ἀνάγκη (9,10). Ἡ ἀνακούφιση του ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο δικαίωμα κάθε πάσχοντος μὲ καρκίνο καὶ ἡ πρόσβαση στὴν θεραπεία εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀναγνώρισης αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος (11). Ἑνὸς δικαιώματος ἡ ἐξασφάλιση τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ Νοσηλευτικὴ ὑποχρέωση καὶ προτεραιότητα. Ὁ ἰσχύων κώδικας ἠθικῶν καθηκόντων ἀναφέρει ὅτι βασικὲς εὐθύνες τῶν νοσηλευτῶν εἶναι ἡ προαγωγὴ τῆς ὑγείας, ἡ πρόληψη τῆς νόσου, ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας καὶ ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου (12). Οἱ ἐργαζόμενοι Νοσηλευτὲς στὸ χῶρο τῆς Ὀγκολογίας ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου σὰν κύρια προτεραιότητα τῆς ἐξειδίκευσης τοῦ γεγονότος ποὺ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸν καθορισμὸ τοῦ πόνου σὰν κυρίαρχη ἐρευνητικὴ προτεραιότητα(13,14,15) καὶ ἀφετέρου τῆς ἄνεσης σὰν ὑψηλῆς συχνότητας προβληματικὴ περιοχὴ τῆς εἰδικότητάς τους (16). Πρωταρχικὸ ἐνδιαφέρον τῶν νοσηλευτῶν στὴν ἀντιμετώπιση ἀλγούντων ἀσθενῶν μὲ καρκίνο εἶναι ἡ παροχὴ ἄνεσης, ποὺ σημαίνει ἀφενὸς ἀνακούφιση μὲ ἐξάλειψη τοῦ πόνου καὶ ἀφετέρου μετάδοση δύναμης, ἐλπίδας καὶ ἐνθάρρυνσης. Ἄνεση μὲ τὴν εὐρεία ἔννοια εἶναι ἡ ἐλαχιστοποίηση τῆς ψυχοβιολογικῆς καταπόνησης. Ἡ Marino ἀναφέρει ὅτι ἡ ἄνεση εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ ὅλους τούς ἀσθενεῖς μὲ καρκίνο καὶ ταυτόχρονα μιὰ ἔννοια ποὺ ἑνώνει ὅλες τὶς νοσηλευτικὲς παρεμβάσεις οἱ ὁποῖες παρέχονται σ αὐτὸ τὸν πληθυσμὸ τῶν ἀσθενῶν (17). 71

2 Τὸ νοσηλευτικὸ ἔργο ἀνακούφισης πόνου εἶναι ὑπεύθυνο, πολύπλευρο καὶ ἀπαιτητικὸ διότι περικλείει κλινικὲς συμβουλευτικὲς συντονιστικὲς διδακτικὲς καὶ ἐρευνητικὲς διαστάσεις. Ἡ σημαντικότερη καὶ ταυτόχρονα δυσκολότερη πλευρὰ παροχῆς νοσηλευτικῆς βοήθειας εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ὅτι ἡ αἴσθηση τοῦ πόνου εἶναι ἀπόλυτα ὑποκειμενική. Ὅσοι ἄνθρωποι τόσοι καὶ πόνοι. Κάθε ἐπώδυνη ἐμπειρία εἶναι ξεχωριστὴ καὶ κάθε ἄνθρωπος πονᾶ ὁλομόναχος μέσα στὸ πλῆθος ἄλλων ἀνθρώπων. Ὁ συνοδὸς πόνος στὸν καρκίνο εἶναι μία μοναδικὴ δυσάρεστη πολυδιάστατη νευροφυσιολογικὴ καὶ ψυχοκοινωνικὴ διεργασία γνωστὴ πλήρως μόνο στὸ ἄτομο ποὺ τὴν βιώνει. Ἡ μοναδικότητα κάθε ἀσθενοῦς μὲ καρκίνο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πιθανότητας ὅτι μπορεῖ νὰ βιώνει πόνο ὁ ὁποῖος : Νὰ προκαλεῖται ἀπὸ περισσότερες ἀπὸ μία αἰτίες Νὰ ἐντοπίζεται σὲ περισσότερα ἀπὸ ἕνα σημεῖα Μπορεῖ νὰ εἶναι ὀξὺς καὶ χρόνιος Νὰ προκαλεῖ περισσότερα ἀπὸ ἕνα σύνδρομα Νὰ ἐμφανίζεται σὲ ποικιλία μορφῆς διάρκειας καὶ ἔντασης (18). Ὁρισμένοι ἀσθενεῖς ἀντιμετωπίζουν πόνο μέτριας ἔντασης, περιοδικὰ ἢ σὲ καθημερινὴ βάση, μὲ μικρὴ ἐπίδραση στὴν καθημερινή τους ζωή. Ὅταν, ὅμως, ὁ πόνος γίνει ἐντονότερος, ἐπηρεάζει τὶς περισσότερες διαστάσεις τῆς ζωῆς (ψυχικὴ διάθεση, ἐργασία, ὕπνο, ὄρεξη, δραστηριότητα, κοινωνικὴ ζωή) καὶ δημιουργεῖ σοβαρὲς πολύπλευρες ἀνάγκες στὸν ἴδιο καὶ τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον. Ἕνας στοὺς 5 μέχρι 1 στοὺς 3 ἀσθενεῖς μὲ μεταστατικὴ νόσο κινδυνεύουν νὰ ἔχουν σημαντικὸ πόνο, δηλαδὴ ἐκεῖνον, ποὺ βαθμολογεῖται στὸ μέσο ἢ ὑψηλότερα στὶς κλασικὲς κλίμακες ἔντασης (19). Ἡ ἀλλαγὴ στοὺς ρόλους (συζύγου, γονιοῦ, ἐργαζομένου) τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλει ἡ παρουσία τοῦ πόνου, μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἐπώδυνες ἀλλαγὲς στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, μὲ ὑψηλὸ κόστος, σὲ μειωμένη αὐτοεκτίμηση καὶ πιθανὴ βίωση αὐξημένης ἔντασῆς του (20). Ἡ παρουσία τοῦ προσθέτει μία διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς νόσου καὶ ἀπειλεῖ γιὰ τὴν ἐπιδείνωσή της. Η C. Saunders, τὸ 1967 δημιούργησε τὸν ὃρο ὁλικὸς πόνος (total pain) γιὰ νὰ περιγράψει τὴν ἀνάγκη ἀξιολόγησης καὶ ἀντιμετώπισης τῶν πολύπλευρων (ὀργανικῶν, ψυχολογικῶν, διαπροσωπικῶν, οἰκονομικῶν, πνευματικῶν) διαστάσεων τοῦ χρόνιου κακοήθους πόνου. Ἡ πολυπλοκότητα τῆς ψυχοσωματικῆς ἐκδήλωσης ποὺ ἐκφράζεται σὲ σχῆμα μὲ κύριους ἄξονες τὰ αἴτια πόνου, τὴν κατάθλιψη, τὸ θυμὸ καὶ τὸ ἄγχος (WHO 1990) (11). Ἡ κατάλληλη ἀντιμετώπισή του εἶναι ἔμφυτα μία πολύπλευρη πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἁρμονικὴ συνεργασία διεπιστημονικῆς ὁμάδας σὲ ὀργανωμένα κέντρα μὲ στόχο τὴν πρόληψη ἢ ἐξάλειψη τοῦ πόνου, συνοδῶν συμπτωμάτων καὶ ἐξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωῆς (21). Στὶς περισσότερες, ὅμως, περιπτώσεις ἡ παρεχόμενη φροντίδα εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος γιατί οἱ Νοσηλευτὲς δαπανοῦν περισσότερο χρόνο ἀπὸ κάθε ἄλλη ὁμάδα ἐπιστημόνων ὑγείας κοντά του. Θετικὴ νοσηλευτικὴ ἀνταπόκριση στὸ κάλεσμα κάθε ἀλγοῦντος ἀσθενοῦς εἶναι ἡ ἐξατομίκευση τῆς φροντίδας του. Καὶ ἡ σύγχρονη νοσηλευτικὴ προσέγγιση στοχεύει στὴν ἄριστη ὁλοκληρωμένη φροντίδα, ἡ ὁποία ἐκφράζεται καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Νοσηλευτικῆς διεργασίας. Ἡ Νοσηλευτικὴ διεργασία στὸν ἀσθενῆ μὲ πόνο εἶναι μία συνεχὴς κυκλικὴ 72

3 διεργασία μὲ πέντε στάδια. Μὲ τὴν χρήση τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτῆς κλινικῆς μεθόδου γίνεται ἀξιολόγηση τῶν ἀναγκῶν, ἀναγνώριση τῶν προβλημάτων, συστηματικὸς προγραμματισμός, ἐφαρμογὴ καὶ ἐκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς φροντίδας (22). Ἡ Νοσηλευτικὴ ἀξιολόγηση εἶναι τὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζονται ὅλες οἱ νοσηλευτικὲς παρεμβάσεις, ἐνῶ ἡ ἴδια αὐτὴ καθαυτὴν ἀποτελεῖ μία σημαντικὴ Νοσηλευτικὴ παρέμβαση (23). Προϋπόθεση τῆς ἐπιτυχημένης, ἀξιολόγησης πόνου εἶναι ὅτι τὸ ἐνόχλημα τοῦ πόνου δὲν ἀμφισβητεῖται (11,22,23). Τὰ σημαντικότερα στοιχεῖα τῆς ἐξατομικευμένης, ὁλοκληρωμένης Νοσηλευτικῆς ἀξιολόγησης πόνου θεωροῦνται : (22,23,24,25) Ἡ ἐντόπιση (ποὺ πονᾶ) Ἡ ἔνταση (πόσο πονᾶ) Ἡ ποιότητα (μὲ ποιὲς λέξεις τὸν περιγράφει) Ἡ ἔναρξη, ἡ διάρκεια καὶ ὁ ρυθμὸς πόνου Οἱ παράγοντες ἢ δραστηριότητες ἐπιδείνωσης ἢ ἀνακούφισής του Ὁ τρόπος ἐκδήλωσής του Ἡ ἐπίδραση τοῦ πόνου στὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενῆ (ὕπνο, ὄρεξη, δραστηριότητα, ψυχικὴ κατάσταση, οἰκογενειακὴ κατάσταση, ἐπαγγελματικὴ ζωή) καθὼς τὸ νόημα ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ. Δυστυχῶς ἡ κλινικὴ ἀξιολόγηση πόνου ἀσθενῆ μὲ καρκίνο συχνὰ εἶναι ἀνεπαρκὴς καὶ προκατειλημμένη (26). Κλινικὲς μελέτες ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ συχνότερα αἴτια εἶναι : Δὲν ἀξιολογεῖται συστηματικὰ ὁ πόνος τοῦ ἀρρώστου, ἁπλὰ «μαντεύουμε» ἂν καὶ πόσο πονᾶ Στηριζόμαστε μόνο στὶς λεκτικὲς περιγραφὲς του (27) Δὲν καταγράφονται οἱ συλλεγεῖσες πληροφορίες πόνου (28) Δὲν ὑπάρχει συσχέτιση μεταξὺ στοιχείων ἀξιολόγησης πόνου ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄρρωστο μὲ ἐκείνων τοῦ νοσηλευτῆ (28,29). Τὴν οὐσιαστικὴ νοσηλευτικὴ ἀξιολόγηση μποροῦν νὰ παρεμποδίσουν διάφοροι παράγοντες : Ἡ ἑκούσια ἢ ἀκούσια ἄρνηση παροχῆς πληροφόρησης ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ λανθασμένες πεποιθήσεις, φόβους, περιορισμένο χρόνο ἐπικοινωνίας, ἐπιθυμία γιὰ κοινωνικὴ ἀποδοχὴ (30) Ποικίλοι παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν κρίση τῶν νοσηλευτῶν ὅπως τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, ἔτη προϋπηρεσίας σχετιζόμενη ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴν ἐργασία τους (31), ἡ ἐθνικότητα τους ({32), τὸ κοινωνικοοικονομικὸ τους ἐπίπεδο (33), ὑπερεμπιστοσύνη στὴν προσωπική τους κρίση λόγω μακρόχρονης ἐμπειρίας (26). Ἀποτέλεσμα μακρόχρονης μελέτης καὶ ἔρευνας εἶναι ἡ δημιουργία τῶν διαθέσιμων μεθόδων ἀξιολόγησης κλινικοῦ πόνου οἱ ὁποῖες διακρίνονται σὲ κλίμακες μέτρησης συμπεριφορᾶς, ἁπλὲς κλίμακες αὐτοαναφορᾶς ἔντασης πόνου, κλίμακες πολυδιάστατης μέτρησης καὶ ἄλλες κλίμακες (34). Στὶς ἁπλὲς κλίμακες αὐτοαναφορᾶς πόνου (Πίνακας 1) περιλαμβάνονται : Ἡ λεκτικὴ κατηγορικὴ κλίμακα (παραδοσιακὴ κλίμακα) ποὺ περιλαμβάνει 3-6 κατατασσόμενα λεκτικὰ ἐπίθετα μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐπιλέγει ὁ ἀσθενὴς ἐκεῖνο ποὺ περιγράφει καλύτερα τὸν πόνο του. Ἡ γραφικὴ διὰ διαγράμματος κλίμακα ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμὴ στὰ ἄκρα τῆς ὁποίας ἀναγράφονται ἀνύπαρκτος καὶ ἀνυπόφορος πόνος. 73

4 Ἀνὰ ἴσα διαστήματα κατὰ μῆκος τῆς γραμμῆς μπορεῖ νὰ γράφονται περιγραφικὲς λέξεις. Στὴν ἀριθμητικὴ κλίμακα χρησιμοποιοῦνται ἀντὶ γιὰ λέξεις ἀριθμοί. Συνήθως ἔχει λεκτικὰ ἄκρα, ἀνύπαρκτος καὶ ἀνυπόφορος, καὶ βαθμολογεῖται 0-10, 0-20, καὶ ὁ ἀσθενὴς ἐπιλέγει τὸν ἀριθμὸ ποὺ ταιριάζει. Ἡ κλίμακα ὀπτικῶν ἀναλογιῶν εἶναι εὐθεία γραμμὴ μήκους 10 cm μὲ περιοριστικὲς κάθετες γραμμὲς στὰ ἄκρα, ποὺ ἀναγράφεται ἀνύπαρκτος καὶ ἀνυπόφορος πόνος χωρὶς νὰ παρεμβάλλονται λέξεις ἢ ἀριθμοί. Ὁ ἀσθενὴς δείχνει ἕνα σημεῖο τῆς γραμμῆς ποὺ ἐκεῖνος ἐκτιμᾶ ὅτι ἀνταποκρίνεται στὸν πόνο ποὺ βιώνει. Ἡ κλίμακα προσώπων καὶ ἡ κλίμακα χρωμάτων εἶναι κλίμακες ὅπου ὁ ἀσθενής, συνήθως τὸ παιδί, ἐπιλέγει μεταξὺ 6 εἰκονιζόμενων προσώπων ἢ κάποιων χρωμάτων ἐκεῖνο ποὺ ἀνταποκρίνεται πλησιέστερα μὲ ἐκεῖνο ποὺ αἰσθάνεται. 74

5 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ καταλληλότερου μέσου ἀξιολόγησης σὲ κάθε νοσηλευτικὴ περίπτωση ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν διάρκεια τοῦ πόνου (ὀξύς-χρόνιος), τὰ ἀτομικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀρρώστου, ἡλικία, ἱκανότητα καὶ προθυμία νὰ ἐπικοινωνεῖ, τὸν σκοπὸ τῆς ἀξιολόγησης (ἔρευνα-κλινικὴ πράξη), τὴν ἀξιοπιστία καὶ ἐγκυρότητα τῆς μεθόδου καθὼς καὶ τὸ ἵδρυμα ποὺ νοσηλεύεται ὁ ἄρρωστος (διαθέσιμος χρόνος καὶ προσωπικὸ καὶ ἡ ἱκανότητά του νὰ χρησιμοποιεῖ καὶ νὰ βαθμολογεῖ τὴν κλίμακα) (35). Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν χρησιμοποιηθείσα μέθοδο νοσηλευτικῆς ἀξιολόγησης, τὰ συλλεγέντα στοιχεῖα κατευθύνουν τὴν ὀργάνωση ἐξατομικευμένου προγράμματος Νοσηλευτικῆς φροντίδας ἀλλὰ ἐπηρεάζουν καὶ κατευθύνουν καὶ ὁλόκληρο τὸ πρόγραμμα τῆς θεραπευτικῆς ὁμάδας. Σήμερα, ἡ κλινικὴ νοσηλεύτρια θεωρεῖται συνυπεύθυνη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου. Ὁ σημαντικότερος ρόλος ποὺ ἀποδίδεται στὸν Νοσηλευτὴ στὴν σύγχρονη βιβλιογραφία ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση ἀλγούντων ἀσθενῶν εἶναι ὡς συνήγορος τοῦ ἀσθενῆ (22,30) ποὺ ἀποτελεῖ κριτικὸ παράγοντα ἱκανοποιητικῆς ἀνακούφισης ἰδίως στὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου ἀμφισβητεῖται τὸ παράπονο τοῦ ἀσθενῆ καὶ ὡς συνδετικὸς κρίκος ἐπικοινωνίας μεταξὺ ἀσθενοῦς οἰκογένειας καὶ μελῶν ὑγειονομικῆς ὁμάδας (21). Οἱ δραστηριότητες τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας θεραπείας πόνου τῶν ἀσθενῶν τοῦ Memorial Sloan Kettering Cancer Center στὴν Ν. Ὑόρκη, συντονίζονται ἀπὸ τὸν νοσηλευτὴ ποὺ ἐξασφαλίζει ἀποτελεσματικὸ σύνδεσμο νοσοκομείου, ἀσθενοῦς καὶ κοινότητας. Οἱ νοσηλευτικὲς ἁρμοδιότητες ἀνακούφισης πόνου ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν τύπο τῶν ἀσθενῶν, τὸ ἵδρυμα στὸ ὁποῖο νοσηλεύονται καὶ τὴν ἐκπαίδευση καὶ ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία τῶν νοσηλευτῶν. Ἔτσι, διακρίνονται ἀφενὸς σὲ ἐκεῖνες τοῦ Γενικοῦ Νοσηλευτῆ, ποὺ περικλείουν προεγχειρητικὴ ἐκπαίδευση καὶ ἀνακούφιση μετεγχειρητικοῦ πόνου, προγραμματισμὸ καὶ χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καθὼς καὶ ἐφαρμογὴ μὴ φαρμακευτικῶν μεθόδων ἀντιμετώπισής του καί, ἀφετέρου, ἐκεῖνες τοῦ ἐξειδικευμένου Νοσηλευτῆ, ποὺ ποικίλλουν ἀνάλογα εἴτε ὡς ἰσότιμο μέλος διεπιστημονικῆς ὁμάδας ἀντιμετώπισης πόνου, ἰατρεῖο ἢ κλινικὴ πόνου, ξενώνα τελικῆς νοσηλείας ἢ σὰν σύμβουλος ἢ συντονιστής φροντίδας ἀλγούντων ἀσθενῶν μὲ κύριο καθῆκον τὴν συνεργασία ὑποστήριξης καὶ καθοδήγησης τῆς φροντίδας του (34). Ἡ παρεχόμενη φροντίδα σὲ κάθε Νοσηλευτικὴ περίσταση εἶναι τόσο ἀποτελεσματικὴ ἀνάλογα μὲ τὴν ἱκανότητα τῶν νοσηλευτῶν νὰ σέβονται καὶ νὰ προστατεύουν τὰ δικαιώματα κάθε ἀλγοῦντος ἀσθενῆ καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν διατυπωθεῖ ὡς ἑξῆς : Νὰ ἀποφασίζει τὴν διάρκεια καὶ ἔνταση τοῦ πόνου τὴν ὁποία εἶναι πρόθυμος νὰ ὑπομείνει ἢ νὰ ἀνεχθεῖ. Νὰ ἐνημερώνεται γιὰ ὅλες τὶς πιθανὲς μεθόδους ἀνακούφισης ταυτόχρονα μὲ τὶς εὐνοϊκὲς ἢ μὴ συνέπειες καθὼς καὶ τὶς ἀμφιλεγόμενες πλευρές τους. Νὰ ἐπιλέγει ποιὰ ἢ ποιὲς μεθόδους ἐλέγχου πόνου ἐπιθυμεῖ νὰ δοκιμάσει. Νὰ ἐπιλέξει νὰ ζήσει μὲ ἢ χωρὶς πόνο (22,24). Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ διαφύλαξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀρρώστου προϋποθέτει ἐκ μέρους τοῦ Νοσηλευτή, κατανόηση τῶν ἤδη καθιερωμένων διαθέσιμων 75

6 μεθόδων ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης του ἀλλὰ καὶ ἐπιμονή/ὑπομονὴ γιὰ νὰ ξεπεράσει τὰ ἐμπόδια ποὺ παρεμποδίζουν τὴν ἱκανοποιητικὴ ἐφαρμογὴ τους (ἐλλειπεῖς γνώσεις, λανθασμένες πεποιθήσεις καὶ μεγάλη γραφειοκρατία στὴν συνταγογραφία τῶν ὀπιούχων ἀναλγητικῶν καὶ φόβους ὡς πρὸς τὰ ἀναλγητικὰ καὶ τὶς ἄλλες θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ἀρρώστου, τῆς οἰκογένειας ἀλλὰ καὶ ἄλλων μελῶν τῆς ὁμάδας ὑγείας). Ἡ σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου καὶ ἡ βασικὴ ἀντίληψη τοῦ προγράμματος Cancer Pain Relief Programme τοῦ Π.Ο.Υ., που ξεκίνησε τὸ 1982 καὶ στοχεύει στὴν παγκόσμια ἀνακούφιση ἀλγούντων ἀσθενῶν μὲ καρκίνο ἕως τὸ ἔτος 2000, συνοψίζεται σὲ μία ἁπλὴ ἀρχὴ : «Τὰ φάρμακα εἶναι ὁ στυλοβάτης τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ καρκινικοῦ πόνου καὶ ἂν χρησιμοποιηθοῦν σωστὰ ἀνακουφίζουν 80-90% τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν» (11). Τὸ εἶδος τῶν χορηγούμενων ἀναλγητικῶν ἐξατομικεύεται ἀνάλογα μὲ τὴν ἀναταπόκριση τοῦ κάθε ἀσθενῆ μὲ βάση τὴν ὀνομαζόμενη κλίμακα τριῶν βαθμίδων ἀναλγησίας. Σὲ ἤπιο, χορηγοῦνται μὴ ὀπιοῦχα ἀναλγητικὰ (παρακεταμόλη). Ἐὰν ὁ πόνος παραμένει ἢ αὐξάνεται χορηγοῦνται ἤπια ὀπιοῦχα (κωδεΐνη) καί, τέλος, ἰσχυρὰ ὀπιοῦχα (μορφίνη). Σημαντικὸ ρόλο σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες διαδραματίζουν τὰ βοηθητικὰ φάρμακα. Ἐπειδὴ ἐπιδιώκεται πρόληψη τοῦ πόνου, τὰ ἀναλγητικὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται σὲ καθορισμένα ὡράρια καὶ ὄχι κατὰ ἐπίκληση τοῦ ἀσθενοῦς. Προτιμότερη θεωρεῖται ἡ ἀπὸ τοῦ στόματος χορήγηση ἂν καὶ γιὰ τὴν διατήρηση ἀποτελεσματικῆς ἀναλγησίας ἡ πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν θὰ ἀπαιτήσουν τουλάχιστον δυὸ καὶ τρεῖς ὁδοὺς χορήγησης φαρμάκων, ἐνδοραχιαία- ὑποδόρια-ἐνδοφλέβια (36). Κυριότεροι χρησιμοποιούμενοι ὁδοὶ χορήγησης εἶναι ἡ ἐνδομυϊκή, σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις ἡ ὑποδόρια, ἡ ἐνδοφλέβια, ἡ ἐνδοραχιαία καὶ ἡ αὐτοελεγχόμενη ἀναλγησία. Ἡ χρήση τῶν βραδείας ἀποδέσμευσης δισκίων μορφίνης τὰ ὁποία χορηγοῦνται ἀνὰ 12ωρο προσφέρουν καλύτερο καὶ συνεχῆ νυκτερινὸ ὕπνο, εὐκολότερη χρήση καὶ ἀνεξαρτησία στὴν καθημερινὴ δραστηριότητα, ἂν καὶ πρὶν τὸ τέλος τοῦ χρόνου ἐξαντλοῦνται δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στοὺς χρῆστες τους, στὴ χώρα μας. Ἡ μορφίνη δὲν εἶναι πάντοτε τὸ φάρμακο ἐπιλογῆς. Ἡ μεθαδόνη καὶ ἡ λεβορφανόλη προτιμῶνται γιὰ νεαρότερους ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι μεταβολίζουν ταχέως τὰ ὀπιοῦχα καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει ἀνοχὴ στὰ ὀπιοῦχα. Ἡ ὑδρομορφίνη ἐπιλέγεται ὅταν ἀπαιτοῦνται ὑψηλὲς δόσεις συγκέντρωσης ἀπὸ τὴν μορφίνη (22). Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναπτυχθεῖ τὸ διαδερμικὸ σχῆμα φαιντανύλης ποὺ περιέχει 72 ὦρες συνεχῆ χορήγηση ὀπιοειδοῦς ἀπὸ ἕνα αὐτοκόλλητο. Ἀκατάλληλο φάρμακο γιὰ τὸν χρόνιο πόνο στὸν καρκίνο θεωρεῖται τὸ Brompton cocktail καὶ ἡ, δυστυχῶς ἀκόμη συχνά, χρησιμοποιούμενη μεπεριδίνη, ἡ ὁποία δημιουργεῖ μεγάλο κίνδυνο τοξικότητας ἀπὸ συσσώρευση τοῦ δραστικοῦ μεταβολίτη τῆς (ὀρμπεπεριδίνη). Ἡ χρήση μερικῶν ἀνταγωνιστικῶν μποροῦν νὰ ἀνακαλέσουν τὴν ἀναλγησία τῶν ἀμιγῶν ἀγωνιστῶν. Ἰδιαίτερη προσοχὴ ἀπαιτεῖται στὴν χορήγηση μεθαδόνης λόγω τοῦ παρατεταμένου χρόνου ἡμίσειας ζωῆς (12-30h) μὲ ἀποτέλεσμα τὸ φάρμακο ἢ τὰ προϊόντα μεταβολισμοῦ του νὰ ἀθροίζονται. Ἀπαράδεκτη θεωρεῖται ἡ χορήγηση εἰκονικῶν φαρμάκων γιὰ ἔλεγχο τῆς φύσης τοῦ πόνου (6,11,34). 76

7 Οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες τῶν ἀναλγητικῶν (ὑπνηλία, ναυτία, ἔμμετος, δυσκοιλιότητα κ.ἂ.) πρέπει νὰ ἀναγνωρίζονται καὶ νὰ ἀντιμετωπίζονται συστηματικά. Σήμερα, ἀναγνωρίζεται ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο εὐρὺ φάσμα φαρμάκων ἀλλὰ καὶ δόσεων. Ὁρισμένοι ἀσθενεῖς θὰ ἀπαιτήσουν ταχεία αὔξηση τῆς δόσης καὶ θὰ χρειασθοῦν ὑψηλὲς δόσεις ποὺ συχνὰ μεταφράζονται σὰν ἀκατάλληλες ἀπὸ ἐλλειπῶς ἐκπαιδευμένους ἐπιστήμονες ὑγείας ποὺ ἐμπιστεύονται μόνο συγκεκριμένες δόσεις καὶ συγχέουν τὴν ἀνοχὴ μὲ τὴν ψυχικὴ ἐξάρτηση. Ἐξαιρετικὰ χρήσιμη γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς ἀρχικῆς δόσης καθὼς καὶ στὴν ἀλλαγὴ εἴδους ἀναλγητικοῦ ἢ ὁδοῦ χορήγησης εἶναι ὁ πίνακας καθορισμοῦ ἰσοδυναμίας δόσεων ἀναλγητικῶν (εἶδος-ὁδοῦ) μὲ τὴν μορφίνη (22). Ἡ χορήγηση τῶν φαρμάκων δὲν εἶναι ἡ μόνη θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου στὸν καρκίνο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν αἰτιολογικὸ ἔλεγχο τῆς νόσου (ἀντινεοπλασματική θεραπεία καὶ ἀντιμετώπιση παθοφυσιολογικῶν γεγονότων), ἡ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία συνοψίζεται στοὺς ἀκόλουθους διαφορετικοὺς τρόπους προσέγγισης (37). Ἀναλγητικὰ Συνοδὰ ἀναλγητικὰ φάρμακα ποὺ μειώνουν τὶς παρανέργειες εἴτε ἀντιμετωπίζουν ἄλλα συμπτώματα Παρηγορικὴ ἀκτινοθεραπεία Ψυχολογικὴ ὑποστήριξη ἀσθενοῦς καὶ οἰκογένειας Ἀναισθησιολογικὲς καὶ νευρολογικὲς προσεγγίσεις γιὰ ἔλεγχο σὲ μερικοὺς (10%-15%) ἀσθενεῖς, ὅπου τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι 3 μῆνες ἢ λιγότερο, μὲ κύρια ἔνδειξη τὸν νευροπαθῆ πόνο ποὺ ἀνθίσταται στὰ ὀπιοῦχα (36). Σίγουρα ὁ ρόλος τοῦ Ἕλληνα Νοσηλευτῆ ἐπηρεάζεται, ἐπεκτείνεται, βελτιώνεται καὶ ἐξειδικεύεται ἀνάλογα μὲ τὶς διαθέσιμες ὑπηρεσίες ἀνακούφισης ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπικρατοῦσες ἀντιλήψεις στὸ χῶρο ἐργασίας του, ἀφοῦ ἡ ἐκπαίδευση τῶν ἐπιστημόνων ὑγείας σχετικὰ μὲ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου ἦταν καὶ παραμένει ἐλάχιστη (22,34). Συνήθως τὸ εὖρος τῶν ἁρμοδιοτήτων ποὺ ἀναλαμβάνει ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν εὐαισθησία του στὸ πρόβλημα τοῦ πόνου ποὺ παραμένει ἕνα ἐπεῖγον κρίσιμο δίλημμα, ποὺ ἀγγίζει τὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς τῆς νοσηλευτικῆς πράξης. Γιατί οἱ δυνατότητες Νοσηλευτικῆς παρέμβασης εἶναι πράγματι ἀπεριόριστες. Ἀνεξάρτητες νοσηλευτικὲς ἐνέργειες ποὺ ἀνήκουν στὴν ὑπευθυνότητα τῶν Νοσηλευτῶν ὅπως δημοσιεύονται σὲ πρόσφατο ἄρθρο τῆς Διεθνοῦς Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογικῆς Ἑταιρείας εἶναι (38) : Συνεχὴς ἀξιολόγηση τοῦ πόνου καὶ καταγραφὴ τῶν παρατηρήσεων Πληροφόρηση καὶ ἐκπαίδευση τοῦ ἀρρώστου καὶ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος γιὰ τὶς ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις περὶ ὀπιοειδῶν, τὶς διαθέσιμες θεραπευτικὲς ἐπιλογές, τὸν τρόπο δράσης τῆς ἀναλγητικῆς θεραπείας καὶ τὶς τεχνικὲς αὐτοέλεγχου πόνου. Τὴν ὑποστήριξη τῶν ἤδη ἀποδεδειγμένων ἀποτελεσματικῶν παρεμβάσεων γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου τοῦ συγκεκριμένου ἀρρώστου. Τὴν ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν. Τὴν συνεχῆ ἐκτίμηση καὶ ἀναφορὰ τοῦ ἀναλγητικοῦ ἀποτελέσματος. 77

8 Ἐδῶ θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι ἡ ἄμεση φυσικὴ φροντίδα ποὺ παρέχεται καθημερινὰ μὲ ἀμέτρητους τρόπους, ἂν καὶ συχνὰ ὑποτιμᾶται ἀπὸ τοὺς Νοσηλευτὲς ἦταν εἶναι καὶ θὰ εἶναι μία ἀναντικατάστατη μορφὴ ἀνακουφιστικῆς παρέμβασης, γιατί περικλείει δυὸ σημαντικὰ στοιχεῖα τὴν ὀπτικὴ ἐπαφὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη παρουσία (39). Τὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ ποιὸ βαθμὸ οἱ Ἕλληνες νοσηλευτὲς ἀνταποκρίνονται στὴν ὑπευθυνότητα τοῦ ρόλου τους καὶ ποιὰ προτεραιότητα κατέχει ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου στὴν καθημερινὴ νοσηλευτικὴ πράξη; Μιὰ ἀπάντηση δίδεται στὶς ἀπαντήσεις μιᾶς ὁμάδας 100 νοσηλευόμενων γυναικῶν μὲ μεταστατικὸ καρκίνο μαστοῦ ἀναφορικὰ μὲ τὶς προτιμήσεις τους γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βρίσκονται κοντὰ τους ὅταν πονοῦν, ἐπιθυμοῦν νὰ συζητοῦν τὰ προβλήματα ποὺ τοὺς δημιούργησε ὁ πόνος καὶ νομίζουν ὅτι καταλαβαίνουν καλύτερα τὰ προβλήματα ποὺ τοὺς δημιούργησε ὁ πόνος (39) (Πίνακας 2). Γιὰ τὴν πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν, οἱ συγγενεῖς ἦταν τὰ πρόσωπα ποὺ θεωροῦσαν ὅτι καταλάβαιναν (63%) καὶ μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιθυμοῦσαν νὰ κουβεντιάζουν (68%) τὰ προβλήματα ποὺ δημιούργησε ὁ πόνος τους, ἐνῶ μικρότερο ποσοστὸ (38%) ἐπιθυμοῦσαν νὰ βρίσκονται κοντὰ τους ὅταν πονοῦσαν. Δυστυχῶς σὲ πολὺ μικρότερα ποσοστὰ ἐπιθυμοῦσαν τοὺς νοσηλευτὲς κοντὰ τους τὴν ὥρα τοῦ πόνου (10%) γιὰ νὰ κουβεντιάσουν τὰ προβλήματα τοῦ πόνου μαζί τους (15%) καὶ μόνο 1/4 τοῦ δείγματος πίστευαν ὅτι καταλάβαιναν καλύτερα τὰ προβλήματα ποὺ δημιούργησε ὁ πόνος τους (καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς γιατροὺς ἀλλὰ σὲ λίγο μεγαλύτερα ποσοστὰ 16%, 27% καὶ 38% ἀντίστοιχα). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ασθενών ανάλογα με τη γνώμη τους για εκείνα τα πρόσωπα που Α) Επιθυμούν να βρίσκονται κοντά τους όταν πονούν. Β) Επιθυμούν να συζητούν τα προβλήματα που τους δημιούργησε ο πόνος και Γ) Νομίζουν ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόνος τους Γιατροί Νοσηλευτές Συγγενείς Φίλοι Άλλοι Κανένας Πρόσωπα Οποιοσδήποτε Αριθμός ασθενών% Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Σύνολο Ἐπιπλέον, στὸ ἐρώτημα ποιὰ ἄτομα τοὺς βοηθοῦσαν στὴν κάλυψη τῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ ἐκπληρώσουν ἐκεῖνοι ἐπειδὴ πονοῦσαν 78

9 (Πίνακας 3) γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν (86%) ἦταν οἱ συγγενεῖς τους καὶ γιὰ λιγότερους (7%) οἱ φίλοι καὶ μόνο 9% τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό. Τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ (32%) ποὺ ἀνέφεραν ἦταν κυρίως οἱ ἀποκλειστικές, στὶς ὁποῖες δυστυχῶς παραχωροῦμε ἕνα σημαντικὸ κομμάτι φροντίδας. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατανομή των ασθενών ανάλογα με τα άτομα που ανέφεραν ότι τους βοηθούσαν, στην κάλυψη των δραστηριοτήτων που αδυνατούσαν να εκπληρώσουν, επειδή πονούσαν Άτομα που προσέφεραν Συγγενείς βοήθεια Νοσηλευτικό προσωπικό Φίλοι Βοηθητικό προσωπικό Αριθμός ασθενών% Ἄραγε ὑπάρχει κάποια δυνατότητας ἄμεσης Νοσηλευτικῆς παρέμβασης; Ἐπειδὴ ὁ καρκίνος εἶναι μία προοδευτικὴ διαδικασία καθημερινὰ νέοι πόνοι μπορεῖ νὰ ἐξελιχθοῦν καὶ παλιοὶ νὰ ἐπανεμφανισθοῦν. Ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου ἀπαιτεῖ συνεχῆ ἐπαναξιολόγηση, μιὰ δραστηριότητα ποὺ ὀφείλουν νὰ διασφαλίσουν οἱ Νοσηλευτές, μιὰ δραστηριότητα ποὺ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ μία Νοσηλευτικὴ προτεραιότητα στὴν φροντίδα τοῦ ἀσθενῆ μὲ καρκίνο. Γὶ αὐτὸ ἀντὶ ἐπιλόγου ἐπιθυμῶ νὰ ἐπισημάνω ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐκπαίδευση (βασικὴ καὶ συνεχιζόμενη) ὅλων τῶν ἐπιστημόνων ὑγείας ἀναφορικὰ μὲ τὸν πόνο καὶ ὅτι εἶναι ἐφικτὸ ἀκόμη καὶ στὰ πολυάσχολα νοσηλευτικὰ τμήματα ἡ ἐνσωμάτωση ἄμεσα τῆς μέτρησης τῆς ἔντασης τοῦ πόνου στὰ θερμομετρικὰ διαγράμματα τῶν ἀσθενῶν, ὅπου μαζὶ μὲ τὴν μέτρηση τῶν ζωτικῶν σημείων νὰ παρέχεται δυνατότητα μέτρησης σὲ ἀριθμητικὴ κλίμακα τῆς ἔντασης τοῦ πόνου ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνακούφισής του. Γιατί ὅπως ἔλεγε μία ἄρρωστη «Ἐπειδὴ ἔχω καρκίνο δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει καὶ νὰ πονῶ». 79

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Θεολογίας ΑΘΗΝΑ 2012 1 Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς Ὁ ταγειρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κα Ματίνα Σπυράτου, Κοινωνικὴ Λειτουργός 24/1/2005 Ἡ ἔννοια τῆς ὑγείας εἶναι κάτι ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. ΕλΕνη Πολιτου ΜαρΜαρινου - ΓΕωρΓιος Μικρος - τιτικα ΔηΜητρουλια

Πρόλογος. ΕλΕνη Πολιτου ΜαρΜαρινου - ΓΕωρΓιος Μικρος - τιτικα ΔηΜητρουλια ΕλΕνη Πολιτου ΜαρΜαρινου - ΓΕωρΓιος Μικρος - τιτικα ΔηΜητρουλια ΕφαρΜοΓη υφομετρικων τεχνικων ςτην αναγνωριςη Πατροτητας κειμενου: ΠρωτοτυΠα ΕρΓα και ΜΕταφραςΕις του ΠαΠαΔιαΜαντη Πρόλογος τὸ 99, ἤδη, ὅταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

11ο Συνέδριο Μαριάννα Λόρδου

11ο Συνέδριο Μαριάννα Λόρδου 11ο Συνέδριο Μαριάννα Λόρδου ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ (Evidence based recommendations from EAPC) 9-11 Μαρτίου 2012 ΣΟΦΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ MD, MSc Ιατρική Διευθύντρια Αντικαρκινικόs Σύνδεσμος Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Από την σκοπιά του κλινικού γιατρού : Κανόνες ινσουλινοθεραπείας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Από την σκοπιά του κλινικού γιατρού : Κανόνες ινσουλινοθεραπείας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Από την σκοπιά του κλινικού γιατρού : Κανόνες ινσουλινοθεραπείας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Ορισμοί- Ερωτήματα Κλινικός γιατρός : Ο γιατρός που βλέπει αρρώστους (δεν βλέπουν όλοι!). Οι περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 743 8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» Ἀνάγκη διαλόγου Τζών Τάβενερ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιδου καινα

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ E. Αλεξοπούλου - Βραχνού Ο πόνος δεν πρέπει να σχετίζεται με ογκολογικό επείγον (π.χ. #, απόφραξη, φλεγμονή, λεπτομηνιγγικές μετ/σεις, διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις 8 ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ Πρὸσ Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν Αὔγουστοσ 2014 Περιεχόμενα Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν

Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ Κατὰ Λουκάν, 15, 11-32 Οἱ παραβολὲς δὲν κινοῦνται στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, οὔτε ἀποσκοποῦν στὴν ψυχολογική μας ἐξέλιξη καὶ ἀποκατάσταση καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν προερχόμενη αὐτοδικαίωσή μας, ἡ ὁποία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 18 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ὅταν ἀντιμετωπίζουμε μία κρίση σὲ ἕνα ὁποιοδήποτε θέμα καὶ συναισθανόμαστε τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχουμε γιὰ νά τὴν ξεπεράσουμε, εὑρισκόμενοι σὲ κίνδυνο πραγματικὸ ἢ φανταστικὸ

Διαβάστε περισσότερα