Asthma and depressing atmosphere in family. Άσθμα και καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Clinical case. Μελέτη περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Asthma and depressing atmosphere in family. Άσθμα και καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Clinical case. Μελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2007, 46(2): SPECIAL ARTICLE ΝOSILEFTIKI 2007, 46(2): Άσθμα και καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην οικογένεια Μελέτη περίπτωσης Μαρία Θεοδωράτου Κλινική Ψυχολόγος, DESS, Επιστημονική Συνεργάτης, ΑΤΕΙ Πατρών, Πάτρα Πανωραία Ανδριοπούλου Ψυχολόγος, ΜSc, Επιστημονική Συνεργάτης, ΕΚΕΨΥΕ Πατρών, Πάτρα Βασίλης Μπέκος Νοσηλευτής, Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΑΤΕΙ Πατρών, Πάτρα Βασιλική Κουντζούνη Λογοθεραπεύτρια, Πάτρα Μαρία Πλατή Λογοθεραπεύτρια, Πάτρα Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Πατρών Asthma and depressing atmosphere in family Clinical case Maria Theodoratou Clinical Psychologist, Ph DESS, Scientific Associate, ATEI of Patras, Patra, Greece Panoraia Andriopoulou Psychologist, MSc, Scientific Associate, Mental Health Centre of Patras, Patra, Greece Vasilis Bekos Nurse, Laboratory Associate, ATEI of Patras, Patra, Greece Vasiliki Kountzouni Speech Therapist, Patra, Greece Maria Plati Speech Therapist, Patra, Greece Professionals School of Health and Welfare, ATEI of Patras Οι έρευνες της Wood και του Miller έδειξαν ότι οι ασθματικές κρίσεις δεν οφείλονται τόσο στην ύπαρξη stress στην οικογένεια, όσο στην ύπαρξη ενός χρόνιου κλίματος αβεβαιότητας σε συνδυασμό με καταθλιπτικά στοιχεία. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταδειχθεί ο ρόλος των ψυχολογικών παραγόντων στην εμφάνιση των ασθματικών κρίσεων και στην πορεία της νόσου, καθώς και η παρουσίαση σημαντικών βιβλιογραφικών απόψεων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η κλινική περίπτωση αναφέρεται σε μια έφηβη 18 ετών, η οποία υπέφερε από κρίσεις άσθματος. Μέσα από την ανάλυση του γενεογράμματος του νεαρού Research carried out by Wood and Miller indicates that asthma attacks are not caused so much by the development of stress in the family, as they are by the existence of a chronic environment of uncertainty in conjunction with elements of depression. AIM The aim of this study was to demonstrate the role of psychological factors in both the outbreak of asthma attacks and the course of the disease. Relevant literature is also reviewed. MATERIAL-METHOD The clinical case refers to an 18- year-old teenage girl, who suffers from asthma attacks. Through the analysis of Christina s genogram, it is

2 170 Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ και συν αυτού ατόμου φαίνεται ότι υπήρχαν επιβαρυντικοί ψυχολογικοί παράγοντες εκ μέρους της οικογένειας, οι οποίοι σε ένα βαθμό ευθύνονταν για την εμφάνιση και την επιδείνωση των ασθματικών κρίσεων. Παραδόξως, οι κρίσεις αποδεικνύονταν πολύ λειτουργικές και προσέφεραν ένα δευτερογενές όφελος στη Χριστίνα, καθώς έθεταν τα όρια στην οικογένεια: μόνο σε αυτή την περίπτωση οι γονείς ενδιαφέρονται για την υγεία της Χριστίνας, αναλαμβάνουν προστατευτικό ρόλο απέναντί της και σταματούν να την επιβαρύνουν με τα δικά τους προβλήματα και αδιέξοδα. Δημιουργείται ένα είδος «ασθματικού παιχνιδιού», ένα είδος «διπλού παιχνιδιού», όπου η κόρη επωμίζεται το ρόλο του στυλοβάτη της οικογένειας, ενώ η ίδια είναι αδύναμη ψυχολογικά και, μη δυνάμενη να λεκτικοποιήσει τα συναισθήματα απόγνωσης και ψυχικής κόπωσης, «ξεσπάει» σε κρίσεις άσθματος. Αυτές οι κρίσεις μοιάζουν σαν ένα είδος «απωθημένου κλάματος και κραυγής». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H ασθενής έμαθε τη συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη και την απελπισία, που βίωνε, και στις κρίσεις άσθματος. Απαλλάχθηκε από το βαρύ ρόλο του «γονεοποιημένου παιδιού» και προσδιόρισε τη «θέση εαυτού» και τα προσωπικά της όρια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη θεραπεία του άσθματος, με στόχο την ψυχολογική, οικογενειακή αλλά και βιολογική παρέμβαση, κρίνεται αναγκαία. Λέξεις-κλειδιά: Κρίσεις άσθματος «Ασθματικό παιχνίδι» «Γονεοποιημένο παιδί» Υπεύθυνος αλληλογραφίας Μαρία Θεοδωράτου Παραλία Μονοδενδρίου 27, Πάτρα Τηλ suggested that there are eventually burden factors on behalf of the family, which seem to be responsible for the appearance and aggravation of Christina s asthma attacks. Paradoxically, the attacks prove to be very functional and offer a secondary benefit to Christina, as they establish the boundaries in the family: only in this case are the parents interested in Christina s health, they undertake the role of protectiveness towards her and stop being a burden with their own problems and impasses. A new type of asthma game is created, a type of double game, in which Christina takes the role of the family pillar, whereas at the same time she is psychologically weak. Being unable to verbalize her feelings of despair and psychological fatigue she breaks out in asthma attacks. These attacks are like a kind of inhibited fraction and scream. RESULTS The patient realized the relationship between the depression and hopelessness she was experiencing, and asthma attacks. She was also relieved from the difficult and heavy role of the parental child and set her personal bounds. CONCLUSIONS A biopsychosocial approach to the treatment of asthma with targeted thera peutic psy chological, family and pharmacological interventions, is essential. Key words: Asthma attacks Asthma game Parental child CPR Corresponding author Maria Theodoratou 27 Paralia Monodendriou street, GR Patra, Greece Tel ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρευνες που αφορούν στον πληθυσμό των ΗΠΑ δείχνουν ότι το άσθμα είναι μια από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις και υπολογίζεται ότι προσβάλλει το 4,25% των παιδιών και εφήβων. 1 Πρόκειται για μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αντιδραστικότητα των αεροφόρων οδών και αναστρέψιμη απόφραξή τους, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Θώρακος. 2 Τα αίτια που προκαλούν το άσθμα είναι άγνωστα, έστω και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια νόσο που είναι γενετικά προκαθορισμένη, όπως υποστηρίζουν οι Sibbald, Horn και Gregg. 3 Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία για το άσθμα έχει αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος των συναισθηματικών παραγόντων και της αλληλεπίδρασης του συναισθήματος και των βιολογικών παραγόντων. 4 Επιπλέον, οι Miller και Wood υποστηρίζουν ότι δεν είναι αποδεδειγμένη η αρνητική επίδραση του άγχους στο άσθμα. Αντίθετα, ισχυρίζονται και μέσα από έρευνές τους το αποδεικνύουν ότι είναι πολύ αρνητική η επίδραση των καταθλιπτικών στοιχείων στην εξέλιξη του άσθματoς. 5 Εξάλλου, η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη ελπίδας και τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, συμβάλλουν στην αύξηση των ασθματικών κρίσεων 4 (εικόνα 1).

3 ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 171 Εικόνα 1. Βιολογικά τρωτό άσθμα. 4 Γενικότερα, πολλές έρευνες δείχνουν την επίδραση κοινωνικών, ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων και διαδικασιών στα περισσότερα θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασθένεια 5,6 (εικόνα 2). Μελετώντας τους τρόπους που επιδρούν αυτοί οι παράγοντες στη νόσο, έχει διαπιστωθεί ότι η οικογένεια παίζει έναν πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο. Το μοντέλο του Minuchin 7 για την «ψυχοσωματική οικογένεια» είναι ίσως το καλύτερο διεθνώς γνωστό μοντέλο και αναφέρεται στη συμβολή των συναισθηματικών και ψυχολογικών εν γένει παραγόντων στα «ψυχοσωματικά» προβλήματα υγείας. Παρά τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για κάποιες ελλείψεις και τα αδύνατα σημεία του μοντέλου, εντούτοις εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Τα κυριότερα θετικά σημεία του μοντέλου αυτού είναι ότι μελετάει τις επιρροές διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα Εικόνα 2. Ψυχοβιολογικό συνεχές της ασθματικής διαδικασίας. 4 στα βιολογικά και κοινωνικά επίπεδα της νόσου. Στην έρευνα αποτελεί το μοναδικό μοντέλο των ιδιαίτερων οικογενειακών προτύπων και μηχανισμών, που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των μελών τους. Η παρούσα μελέτη θεωρεί ακόμα πιο βοηθητικό ένα πιο σύγχρονο μοντέλο, το οποίο ονομάζεται «βιοσυμπεριφορικό μοντέλο» για την κατανόηση των μηχανισμών της ψυχοσωματικής ασθένειας, στην προκειμένη περίπτωση του άσθματος, και το οποίο έχει εισαχθεί από τη Wood. 8,9 Το μοντέλο αυτό μελετάει πώς επιδρούν στην ασθένεια παράγοντες όπως: Η εγγύτητα Η ιεραρχία μεταξύ των γενεών Η ευαισθησία κάποιου να ανταποκριθεί (στη σχέση) Η τριγωνοποίηση Η γονεϊκή σχέση. Από την άλλη, το μοντέλο της «ψυχοσωματικής οικογένειας» μελετά τους εξής παράγοντες: Το «μπέρδεμα» Την υπερπροστασία Την ακαμψία Τη φτωχή επίλυση των συγκρούσεων Την τριγωνοποίηση. Η τριγωνοποίηση είναι ένα πρόβλημα στην ιεραρχία, όπου τα όρια μεταξύ των γενεών διαρρηγνύονται. 8 Υπάρχουν δύο είδη τριγωνοποίησης: Συμμαχίες μεταξύ των γενεών, όπου το παιδί συμμαχεί με τον ένα γονιό εναντίον του άλλου (αδύναμη ιεραρχία μεταξύ των γενεών) Αντιστροφή της σύγκρουσης μέσω της γονεϊκής εστίασης στο παιδί (ισχυρή ιεραρχία μεταξύ των γενεών). Συνήθως, η τριγωνοποίηση συνυπάρχει με την αυξημένη ικανότητα ανταπόκρισης στο πρόβλημα του παιδιού ή του εφήβου και οι γονείς κάποιες φορές, για να προστατέψουν το ασθενές μέλος τους, προσπαθούν να αποφύγουν τις συγκρούσεις και δείχνουν υπερβολική προσοχή στο παιδί. Όμως, οι αντιδράσεις και η τριγωνοποίηση αυξάνουν πολλές φορές το άγχος του παιδιού, ενώ το stress είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιήσει τις ψυχοβιολογικές διόδους που επηρεάζουν τη διαδικασία της ασθένειας.

4 172 Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ και συν Το βιοσυμπεριφορικό μοντέλο προτείνει τις εξής υποθέσεις: 1. Η εγγύτητα, η δυσλειτουργία στη γονεϊκή σχέση, η τριγωνοποίηση, η ικανότητα ανταπόκρισης και η δραστηριότητα της ασθένειας ισχυροποιούν ως παράγοντες ο ένας τον άλλο και η ιεραρχία μεταξύ των γενεών βρίσκεται σε καμπυλωτές σχέσεις με τους παράγοντες και τα άκρα της ιεραρχίας ισχυροποιούν τους ίδιους τους παράγοντες. 2. Οικογένειες με μεγάλη εγγύτητα, αδύναμη γενεαλογική ιεραρχία, υψηλή ικανότητα ανταπόκρισης, τριγωνοποίηση του παιδιού-ασθενούς (δια-γενεαλογικές συμμαχίες) και δυσλειτουργία της γονεϊκής σχέσης (δυσπροσάρμοστος οικογενειακός σχηματισμός Τύπος Α) θα έχουν παιδιά με μεγαλύτερη δραστηριότητα ασθένειας, σε σύγκριση με οικογένειες με μέτρια εγγύτητα, ιεραρχία, ικανότητα ανταπόκρισης και λειτουργικές γονεϊκές σχέσεις χωρίς τριγωνοποίηση (προσαρμόσιμος οικογενειακός σχηματισμός). 3. Οικογένειες με μεγάλη εγγύτητα, υπερβολικά ισχυρή γενεαλογική ιεραρχία, υψηλή ικανότητα ανταπόκρισης, τριγωνοποίηση του παιδιού-ασθενούς (η περίπτωση της αντιστροφής της σύγκρουσης) και δυσλειτουργία της γονεϊκής σχέσης (δυσπροσάρμοστος οικογενειακός σχηματισμός Τύπος Β) θα έχουν παιδιά με μεγαλύτερη δραστηριότητα ασθένειας σε σύγκριση με οικογένειες με «προσαρμόσιμο οικογενειακό σχηματισμό». 4. Οικογένειες με χαμηλή εγγύτητα, αδύναμη ιεραρχία μεταξύ των γενεών, παραμέληση του παιδιού και δυσλειτουργική γονεϊκή σχέση (δυσπροσάρμοστος οικογενειακός σχηματισμός Τύπος Γ) θα έχουν παιδιά με μεγαλύτερη δραστηριότητα ασθένειας σε σύγκριση με οικογένειες με τον «προσαρμόσιμο οικογενειακό σχηματισμό» (εικόνα 3). Η Wood 8 παρουσιάζει τα ερευνητικά ευρήματα που είναι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί η κλινική περίπτωση μιας έφηβης 18 ετών, η οικογένεια της οποίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει στον «τύπο Γ» του μοντέλου της Wood. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η νεαρή έπασχε από άσθμα και εμφάνιζε ασθματικές κρίσεις, κυρίως όταν δεχόταν ιδιαίτερη συναισθηματική Εικόνα 3. Δυσπροσαρμοστικός οικογενειακός σχηματισμός Τύπος Γ. πίεση από την οικογένειά της, η οποία αντιμετωπίζει επί σειρά ετών πληθώρα προβλημάτων. Καθώς ο πατέρας είναι συναισθηματικά απών, η μητέρα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη νεαρή, η οποία αδυνατεί να λεκτικοποιήσει τα αρνητικά της συναισθήματα κυρίως από φόβο μήπως στενοχωρήσει και επιφορτίσει τη μητέρα της. Έτσι, μέσα από τα λεγόμενα της ίδιας της ασθενούς, που ονομάζεται Χριστίνα, το άσθμα μοιάζει να λειτουργεί ως ένα είδος «απωθημένου κλάματος και κραυγής». 10,11 Η Χριστίνα μέχρι σήμερα δεν είχε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη «σύμπτωση» που αναφέρει, ότι δηλαδή όταν παρουσιάζονται ασθματικές κρίσεις, οι δικοί της παύουν να την ενοχλούν και να την επιφορτίζουν με τόσα δυσάρεστα θέματα και να της ζητούν εμμέσως ή αμέσως λύσεις γι αυτά. Η Χριστίνα, μιλώντας για τη σχέση των γονιών της, λέει ότι η μητέρα της είναι υποχωρητική και ο πατέρας της στηρίζει ψυχολογικά τη δική του οικογένεια καταγωγής, η οποία έχει εκμεταλλευτεί κατ επανάληψη τόσο τη μητέρα της όσο και τον πατέρα της. Κατά έναν παράξενο τρόπο και οι δύο γονείς της πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης (οικονομικής και ψυχολογικής) από τις δικές τους οικογένειες καταγωγής. Στις οικογένειές τους δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν «θέσεις εαυτού». Υπάρχουν μόνο οι εκμεταλλευτές και τα «θύματα». Επιπλέον, η Χριστίνα δεν θυμάται πότε έχουν μαλώσει οι γονείς της. Και ο πατέρας της, αλλά και ακόμα

5 ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 173 περισσότερο η μητέρα της, νιώθουν μονίμως συναισθήματα πικρίας, τα οποία έχει υιοθετήσει και η Χριστίνα. Όλοι μέσα στην οικογένεια βιώνουν ένα «αδιέξοδο», νιώθουν συναισθήματα απογοήτευσης και ηττοπάθειας, αλλά δεν μπορούν να διανοηθούν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των ποικίλων θεμάτων της ζωής. Παρουσιάζει μάλιστα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ίδιο μοντέλο λειτουργίας μέσα στις σχέσεις (δηλαδή η γυναίκα να είναι υποχωρητική απέναντι στον άνδρα της και να υιοθετεί το ρόλο του θύματος) είχε υιοθετήσει και η γιαγιά της Χριστίνας απέναντι στον παππού της, ο οποίος ούτε καν της μιλούσε! Η Χριστίνα, όντως μέρος του συστήματος, υιοθετεί και αυτή ένα ύφος και ήθος μοιρολατρίας. Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να σκεφτεί εναλλακτική λύση και θεωρεί υποχρέωσή της να διαιωνίζει αυτόν τον απαθή και υποχωρητικό τρόπο ύπαρξης μέσα στις οικογενειακές σχέσεις. Πρόκειται για μια «πολυγενεαλογική διαδικασία μετάδοσης», όπου οι πιο αδύναμοι και ευαίσθητοι είναι υποχρεωμένοι να υποχωρούν, έστω και αν αισθάνονται ότι τους εκμεταλλεύονται ή δεν αντέχουν ψυχολογικά. Όπως δηλαδή οι προηγούμενες γενιές είχαν «ανάγκη» τουλάχιστον ενός ατόμου υποχωρητικού για να επιβιώσουν, έτσι και η Χριστίνα, μέσω των πιέσεων και των τριγωνοποιήσεων που υπάρχουν στην οικογένεια, αναγκάζεται να παίζει το ρόλο του υποχωρητικού και του «γονεοποιημένου παιδιού».* Όμως, η Χριστίνα δεν αντέχει το επιπλέον φορτίο που της ανατίθεται, αλλά δεν τολμάει να ομολογήσει τα συναισθήματά της ούτε στον ίδιο της τον εαυτό. Παρουσιάζει δηλαδή χαρακτηριστικά «αλεξιθυμίας», 12 τα οποία απαντώνται συχνά στις ψυχοσωματικές νόσους. Στην ερώτηση πώς νιώθει όταν η μητέρα της της εκμυστηρεύεται πόσο ταλαιπωρείται από την πεθερά της και από τους συγγενείς του συζύγου της, η Χριστίνα απαντά ότι αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος * «Γονεοποιημένο παιδί-γονεοποίηση»: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από τον Minuchin 7 και δηλώνει την ανάθεση των γονεϊκών ρόλων σε ένα ή περισσότερα παιδιά στο οικογενειακό σύστημα. Σε αυτές τις οικογένειες υποτίθεται ότι οι ανάγκες των γονιών δεν συναντήθηκαν από τους δικούς τους γονείς και άρα η επιθυμία για εκπλήρωση αυτών των αναγκών έχει μεταφερθεί στα παιδιά τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά τους γίνονται «παππούδες». στον κόσμο που μπορεί να ξεκουράσει ψυχολογικά τη μητέρα της. (Επίσης, παρατηρούμε ότι, εφόσον είναι συναισθηματικά απών ο πατέρας της Χριστίνας, η Χριστίνα «τριγωνοποιείται»). Χρειάστηκαν αρκετές συνεδρίες για να αποκαλύψει η Χριστίνα ότι δεν αντέχει αυτό το ψυχολογικό φορτίο και ότι πηγαίνει στο δωμάτιό της να κλάψει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να στενοχωρήσει τη μητέρα της και να θέσει κάποια «όρια» 7,8 σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Σε περιόδους όπου νιώθει ιδιαίτερα αβοήθητη και ανήμπορη, πλημμυρισμένη από καταθλιπτικά συναισθήματα που της μεταδίδουν οι δικοί της, σαν «από μηχανής Θεός» εμφανίζονται οι ασθματικές κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές τη βγάζουν από το «αδιέξοδο», καθώς οι γονείς της, ανησυχώντας για την υγεία της, προσπαθούν να τη φροντίσουν και να την περιποιηθούν. Ιδιαίτερα ο Sami-Ali 11 τονίζει αυτή τη θεμελιώδη έννοια του αδιεξόδου που βιώνει ο ασθενής με άσθμα. Επίσης, ο Gorot 10 επισημαίνει ότι η ασθματική κρίση προκύπτει ως αντικατάσταση μιας απωθημένης επίκλησης στη μητέρα και υποστηρίζει ότι είναι το ισοδύναμο μιας απωθημένης κρίση δακρύων. Έτσι, δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο ένα είδος «ασθματικού παιχνιδιού», 13 ένα είδος «διπλού παιχνιδιού», όπου η Χριστίνα επωμίζεται το ρόλο του στυλοβάτη της οικογένειας, ενώ η ίδια είναι αδύναμη ψυχολογικά, και μη δυνάμενη να λεκτικοποιήσει τα συναισθήματα απόγνωσης και ψυχικής κόπωσης «ξεσπάει» σε ασθματικές κρίσεις. Φυσικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το κλίμα, το οποίο φαίνεται να διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά, πρέπει να έχει συμβάλει στην εμφάνιση του άσθματος της Χριστίνας, πέρα από τη σημαντική συμβολή του γενετικού παράγοντα, ο οποίος ασφαλώς θεωρείται δεδομένος (εικόνα 1). Όσον αφορά στο σχήμα της Wood, 8 παρατηρούμε τα εξής, καθώς αναλύουμε τους όρους του μοντέλου (τύπος Γ) σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κλινικής περίπτωσης: Οικογένειες με χαμηλή εγγύτητα: Η οικογένεια της Χριστίνας δεν επικοινωνούσε ιδιαίτερα. Ο βασικός συνδετικός κρίκος της οικογένειας είναι η Χριστίνα, η οποία παίζει το ρόλο του «στυλοβάτη» της οικογένειάς της. Αδύναμη ιεραρχία μεταξύ γονέων: Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου όρια ανάμεσα στις τρεις γε-

6 174 Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ και συν νεές. Οι παππούδες επιβαρύνουν τη μητέρα της Χριστίνας, οι γονείς της Χριστίνας έχουν πολύ απόμακρες σχέσεις μεταξύ τους και φαίνεται να υπάρχει ένα είδος «συμμαχίας» της Χριστίνας με τη μητέρα της, όπου η Χριστίνα μετατρέπεται σε «γονεοποιημένο» και «τριγωνοποιημένο» παιδί. Παραμέληση του παιδιού: Είναι επίσης σαφές ότι κανείς δεν νοιάζεται ούτε καν υποψιάζεται ότι μπορεί να επιβαρύνει ψυχολογικά τη Χριστίνα. Πολύ περισσότερο δε, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις προσωπικές συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες της Χριστίνας. Ευτυχώς, νοιάζονται όταν η κοπέλα αρρωσταίνει από ασθματικές κρίσεις. Δυσλειτουργική γονεϊκή σχέση: Από τη στιγμή που οι σύζυγοι είναι απόμακροι μεταξύ τους, δεν τσακώνονται ποτέ και δεν συζητούν για τα θέματα που τους απασχολούν, είναι προφανές ότι η σχέση τους είναι δυσλειτουργική. Η απουσία ορίων στην οικογένεια, η έλλειψη προσωπικού χώρου, η έλλειψη σεβασμού ως προς τα όρια του άλλου (και ιδιαίτερα της ήδη πάσχουσας από άσθμα Χριστίνας), η τριγωνοποίηση του ασθματικού ατόμου σε συνδυασμό με το καταθλιπτικό κλίμα που κυριαρχεί στην οικογένεια, αποτελούν παράγοντες που αναμφισβήτητα επιβαρύνουν την ήδη πάσχουσα από άσθμα Χριστίνα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τη Χριστίνα παρακολούθησαν πνευμονολόγος αλλά και ψυχολόγος. Η ψυχοθεραπεία διήρκεσε περίπου 6 μήνες και ακολούθησαν και κάποιες αναμνηστικές συνεδρίες (follow-ups). Όσον αφορά στην ψυχολογική θεραπευτική αντιμετώπιση, ο στόχος ήταν αφενός να συνειδητοποιήσει η Χριστίνα τις μη λεκτικές διαδικασίες που ελάμβαναν χώρα στην οικογένειά της και τον επιβαρυντικό ρόλο εάν όχι και γενεσιουργό που έπαιζαν στο πρόβλημα του άσθματος και αφετέρου να μειωθεί το καταθλιπτικό κλίμα στην οικογένεια. Έτσι, μελετήθηκαν και διαπιστώθηκαν οι περιπτώσεις όπου παρουσιάζονταν οι κρίσεις. Έγινε αναλυτική διερεύνηση μέσα από τις «ερωτήσεις διαδικασίας» ( process questions ) σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις και το ρόλο της ασθενούς στο πλέγμα αυτών των σχέσεων. Καταδείχθηκε στην ασθενή ότι υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη και την απελπισία που βίωνε και στην εμφάνιση των ασθματικών κρίσεων. Η ασθενής συνειδητοποίησε επίσης ότι δεν ευθύνεται για τα άλυτα προβλήματα της ευρύτερης οικογένειας και ότι δεν είναι καθήκον της να δίνει αυτή τις λύσεις ή να στηρίζει τη μητέρα της. Ένας επόμενος στόχος ήταν η ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση της Χριστίνας. Να βοηθηθεί, δηλαδή, να εκφράσει και με λόγια τη δυσκολία και την απελπισία της, έτσι ώστε να μειωθεί το καταθλιπτικό κλίμα. Επίσης, ήταν σημαντικό να μπορέσει να προσδιορίσει τη «θέση εαυτού», τα προσωπικά όρια και τις αντοχές, αλλά και να μειώσει τις ενοχές της. Χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να τεθούν όρια, να αντιληφθεί η Χριστίνα τα προσωπικά της όρια και να τολμήσει να μιλήσει γι αυτά στην οικογένειά της, η οποία σταθερά εξακολούθησε να στηρίζεται σ αυτήν. Η βελτίωση δεν επήλθε «αυτόματα», καθώς η θεραπεία είναι μια βιωματική διεργασία και δεν αρκεί η απλή συνειδητοποίηση-ενημέρωση. Καθώς οι γονείς της δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι, η Χριστίνα προσπαθεί να διαφοροποιηθεί και σιγά-σιγά να αυτονομηθεί από την οικογένεια καταγωγής της και να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη στηρίζει την υπόθεση των Miller και Wood για το σημαντικό ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων στην εξέλιξη του άσθματος. Η Χριστίνα ζούσε σ ένα έντονα καταθλιπτικό κλίμα και βίωνε έλλειψη υποστήριξης από την οικογένειά της, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία της και να αυξάνεται τόσο ο αριθμός όσο και η σοβαρότητα των ασθματικών κρίσεων όταν δεν άντεχε το ψυχολογικό φορτίο. Το γεγονός ότι η υγεία της βελτιώθηκε από την ψυχοθεραπεία, χωρίς κάποια αλλαγή στην ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη, αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτών των παραγόντων στην εξέλιξη της νόσου. Άλλωστε, στην έρευνά τους οι Miller και Wood 4 βρήκαν ότι η λύπη μπορεί να επηρεάσει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα αλλά και να επιφέρει δυσμενείς μεταβολές στην πρόσληψη οξυγόνου, επιδεινώνοντας το άσθμα. Αυτή η επιδείνωση μπορεί στη συνέχεια να γεννήσει περισσότερα συναισθήματα κατάθλιψης και έλλειψης ελπίδας, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι είναι αναγκαία μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη θεραπεία, με στόχο την ψυχολογική, οικογενειακή, αλλά και βιολογική παρέμβα-

7 ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 175 ση. 14 Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να «σπάσει» το φαύλο κύκλο, επιφέροντας καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα χωρίς αύξηση της δοσολογίας των φαρμάκων αλλά και των ανεπιθύμητων ενεργειών τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Miller BD, Wood B. Psychophysiologic reactivity in asthmatic children: A new perspective on emotional triggered asthma. Pediatric Asthma, Allergy Immunology, 1995:9 2. American Thoracic Society. Definitions and classification of chronic bronchitis, asthma, and pulmonary emphysema. Am Rev Respir Dis 1962, 85: Sibbald B, Horn MEC, Gregg I. A family study of the genetic basis of asthma and wheezy bronchitis. Arch Dis Child 1980, 55: Miller B, Wood B. Influence of specific emotional states on autonomic reactivity and pulmonary function in asthmatic children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997, 36: Miller BD. Depression and asthma. J Allergy Clin Immunnol 1987, 80: Engel GL. Is grief a disease? A challenge for medical research. Psychosom Med 1961, 23: Minuchin S. Families and family therapy. Cambridge, Harvard University Press, Weiner H. Perturbing the organism: the biology of stressful experience. Chicago, University of Chicago Press, Wood B. Beyond the psychosomatic family : A biobehavioral family model of pediatric illness. Fam Process 1993, 32: Gorot J. Théories de la somatisation. J Psycholog 1989, 69: Sami-Ali. Penser le somatique. Imaginaire et pathologie. Paris, Dunod, Wood B. One articulation of the structural family therapy model: a biobehavior family model of chronic illness in children. J Fam Ther 1994, 16: Berne E. Games people play: The basic handbook of transactional analysis. London, Penguin Books, Miller BD, Wood B. Childhood asthma in interaction with family, school and peer systems: A developmental model for primary care. J Asthma 1991, 28: Yποβλήθηκε: 5/4/2005 Επανυποβλήθηκε: 9/1/2007 Εγκρίθηκε: 6/2/2007

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 REVIEW ΝOSILEFTIKI 2008, 47(4):458 470 Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη Χριστίνα Ουζούνη Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο σύνταξης. Ερευνητικές εργασίες. Ειδικά άρθρα. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο σύνταξης. Ερευνητικές εργασίες. Ειδικά άρθρα. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο σύνταξης Οι επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων Δ.K. Αναγνωστόπουλος, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάγκες της οικογένειας κατά τη νοσηλεία του ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κυπρούλα X Αλεξάντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):642-647 Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Διπολική Διαταραχή: Μια ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Σύγκριση (οµοιότητες και διαφορές) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Γ/Σ µοντέλου, συστηµικού µοντέλου και γνωσιακού αναλυτικού µοντέλου ως προς τη θεραπευτική δουλειά των ίδιων των εκπαιδευόµενων ψυχοθεραπευτών

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ -Οι συγγραφείς των υποβολών είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεών τους. -Τα κείμενα των περιλήψεων δημοσιεύονται στη μορφή στην οποία ελήφθησαν. 2 Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη

Διαβάστε περισσότερα

Oταν οι έφηβοι ή οι νέοι χάνουν την εργασία τους, είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν

Oταν οι έφηβοι ή οι νέοι χάνουν την εργασία τους, είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν EΠIΠTΩΣEIΣ THΣ ANEPΓIAΣ ΣE ATOMA MEΣHΣ HΛIKIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA Του: Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Oταν οι έφηβοι ή οι νέοι χάνουν την εργασία τους, είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση διεθνώς. Τα τυχερά παιχνίδια θεωρούνται ως κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση

Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση Θεοφίλου Α. Παρασκευή Δρ. Ψυχολογίας Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας Περίληψη Οι εξελίξεις της Ιατρικής και Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Το δικαίωμα ενημέρωσης ασθενών με μεσογειακή αναιμία στη θεραπεία και την έρευνα Ροδίτου Κ. Μαρία 1, Μπαρμπούνη Κ. Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Interscientific Health Care (2009) Τόµος 1, Τεύχος 3, 85-92 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ζαρταλούδη Α. 1 1 PhD, MSc, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Σισµανόγλειο Γ.Ν.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ Γ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα