Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μισθοδοσία του προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικότατο τμήμα της λογιστικής εργασίας και απαιτεί την συνεχή ενημέρωση του ατόμου που ασχολείται με αυτήν. Απαιτούνται γνώσεις τόσο αναφορικά με την σύνταξη αυτής όσο και γνώσεις για τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων έναντι των διαφόρων φορέων (Επιθεώρηση εργασίας ΙΚΑ ΟΑΕΔ) για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταγράφονται οι ισχύουσες διατάξεις, αναλύονται οι βασικές αρχές και νόμοι του εργατικού - ασφαλιστικού δικαίου και δίνονται παραδείγματα, κατά περίπτωση, για την καλύτερη κατανόηση αυτών. Η μεθοδολογία που παρατίθεται, προσεγγίζεται διεξοδικά με βιβλιογραφικές πηγές.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Σκοποί και Στόχοι της Διπλωματικής εργασίας. 1 Μεθοδολογία Έρευνας 1 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Μισθωτοί Εργάτες Υπάλληλοι ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ορισμός σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Είδη συμβάσεων εργασίας ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Διαδικασία πρόσληψης Υποχρεώσεις εργοδότου Υποχρεώσεις Καθήκοντα μισθωτών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου Με λήξη του συμφωνημένου χρόνου Με καταγγελία για σπουδαίο λόγο Διατυπώσεις καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου Συνέπειες έγκυρης καταγγελίας 16

4 Συνέπειες άκυρης καταγγελίας Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου Απόλυση και οικειοθελής αποχώρηση Άκυρες απολύσεις Δικαιώματα του απολυόμενου Βλαπτική μεταβολή - δικαιώματα Ομαδικές απολύσεις ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Χρόνος και τόπος καταβολής αποδοχών Κυρώσεις μη καταβολής αποδοχών ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Υπάλληλοι Εργάτες ΕΙΔΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αποδοχές υπαλλήλων Αποδοχές εργατών ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Ωράριο εργασίας Υπερεργασία και αμοιβή υπερεργασίας Υπερωρίες και ποσό υπερωριακής αμοιβής ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 37

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ημέρες εργασίας που αναγνωρίζονται για την ασφάλιση στο ΙΚΑ και για την σύνταξη Πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσδιορισμός των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Χρόνος καταβολής ασφαλίστρων και προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Γενικά Δεν υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Πως υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από μισθούς, συντάξεις και ημερομίσθια (έτους 2009 και 2010) Υπολογισμός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από ημερομίσθια Φορολογία υπερωριών,επιδομάτων, πρόσθετων αμοιβών αποζημιώσεων αναδρομικών Υπολογισμός του καταβλητέου καθαρού ποσού στο μίσθωμα Υποβολή προσωρινών δηλώσεων Φόρου Μισθωτών 57 Υπηρεσιών Συμπλήρωση και υποβολή της οριστικής δήλωσης για το 61 Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών Οριστική Δήλωση Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών Συμπλήρωση βεβαίωσης αποδοχών 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 66

6 4.3 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού (για τον πατέρα) Γονική άδεια Άδεια σπουδών Εκλογική άδεια Κατηγορίες ειδικών αδειών Γενικά 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ Αποζημίωση απόλυσης Υπολογισμός αποζημίωσης με τακτικές αποδοχές Χρόνος προϋπηρεσίας Αποζημίωση απολυόμενου υπαλλήλου χωρίς προειδοποίηση Απόλυση Υπαλλήλου με προμήνυση 83

7 6.1.6 Αποζημίωση απολυόμενου εργάτη Αποζημίωση στην περίπτωση παραίτησης ή οικιοθελούς αποχώρησης εργαζομένου 6.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 6.4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Περίθαλψη Αποδοχές επίδομα ασθένειας 93

8 8.4.3 Εφάπαξ αποζημίωση μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ Αποζημίωση για ηθική βλάβη 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΚΕΤΟΥ Προστασία μητρότητας Προστασία εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Άδεια μητρότητας Επίδομα μητρότητας Ειδικό επίδομα μητρότητας Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας Ν. 3655/2008, άρθρο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 102

9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ= ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΜΑ= ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΙΜΕΝΟΥ ΑΜΕΑ= ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Α.Ε = ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ = ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Φ.Μ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Π.Δ = ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Αρ. Παγ.= ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΜΕ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΝ = ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α.Υ.Ε = ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Γ.Π.Σ= ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Σ= ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ο.Υ = ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Π = ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Δ.Χ = ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Δ.Υ = ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕΔ = ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΓΚ. = ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Ο.Κ = ΕΥΡΩΠΑIKH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε = ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΣΣΕ = ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Π.Ε = ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΚΑ = ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ = ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΒΣ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΠ = ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν = ΝΟΜΟΣ Ν.Δ = ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ν.Π.Δ.Δ =ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο.Α.Ε.Δ = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο.Γ.Α = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Ε = ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α =ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Δ = ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΣΕΠΕ = ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Σ.Ε = ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΑΜ = ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΕ = ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΕΒΕ = ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΣΑ = ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΣΑΥ =ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ = ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΜΥ = ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοποί και Στόχοι της Διπλωματικής εργασίας. Η εξελικτική πορεία του ατομικού και συλλογικού εργατικού είναι αδιάκοπη. Οι εν τω μεταξύ τροποποιήσεις του εργατικού - ασφαλιστικού δικαίου πολλές. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: Να συστηματοποιήσει και να ταξινομήσει τις βασικές γνώσεις σε θέματα εργατικού δικαίου Να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την κανονική άδεια και συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθώς και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας Να επιλύσει απορίες πάνω στα πολλαπλά και δυσχερή προβλήματα τα οποία αναφύονται κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Να επιλύσει συστηματικά όλα τα ερευνούμενα θέματα με καταγραφή των ισχυόντων διατάξεων και ανάλυση βασικών αρχών νομοθετημάτων. Να παρουσιάσει τις νομολογιακές κατευθύνσεις βασικών θεμάτων εργατικού δικαίου Να ενημερώσει για ειδικές μορφές απασχόλησης. Να ενημερώσει για τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων έναντι των διαφόρων φορέων (Επιθεώρηση εργασίας ΙΚΑ ΟΑΕΔ) για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις. Να ενημερώσει και για τους νόμους και τις αλλαγές που αφορούν στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας και στις υπερωρίες των εργαζομένων και στο τι ισχύει. Μεθοδολογία Έρευνας Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίσθηκε σε δύο Άξονες: Στην βιβλιογραφική έρευνα και συλλογή απαραίτητου υλικού για την θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Στην αξιοποίηση του συνόλου του σχετικού τεκμηριωτικού υλικού που αναζητήθηκε και βρέθηκε σε φορείς όπως Εφορίες, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ. (Έντυπα, Μελέτες, στοιχεία, παραδείγματα, ερευνητικές εργασίες, υλικό από συνέδρια, ημερίδες κ.α). H βιβλιογραφική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Ελλάδας ενώ εντοπίστηκε και ένας αριθμός άρθρων που εξετάζουν θέματα Εργατικού Δικαίου βάσει αποδελτίωσης διαφόρων οικονομικών περιοδικών. Τη βιβλιογραφία της παρούσας εργασίας αποτελούν βιβλία, άρθρα, εισηγήσεις συνεδρίων, μελέτες, δελτία τύπου, διαφημιστικά έντυπα, στατιστικά δεδομένα, και άλλα 1

11 συγγράμματα γραμμένα κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Βασική πηγή αναζήτησης γνώσης αποτέλεσε και ο χώρος του διαδικτύου. Δομή της Διπλωματικής Εργασίας Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στο σκοπό της Διπλωματικής Εργασίας. Δίνεται συνοπτικά η δομή αυτής και εξηγείται πού βασίστηκε η μεθοδολογική της προσέγγιση. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση της έννοιας και της διάκρισης των μισθωτών. Δίνονται οι μορφές σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εργοδότου και τα καθήκοντα των μισθωτών κατά την πρόσληψη και αποχώρηση των τελευταίων. Ορίζεται η έννοια και τα είδη της λύσης της σύμβασης εργασίας. Παρουσιάζονται τα δικαιώματα του απολυόμενου, της αποζημίωσης από την απόλυση του κοκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της αμοιβής και των αποδοχών. Γίνεται διάκριση των αποδοχών και των ειδών των μισθών. Αναλύεται το πως υπολογίζονται οι αποδοχές και γίνεται αναφορά στο ωράριο εργασίας, την υπερεργασία, τις υπερωρίες και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας και τις εξαιρέσιμες γιορτές. Το τρίτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στη μισθοδοσία του προσωπικού σε σχέση με τις υποχρεώσεις με τους δημόσιους φορείς ΙΚΑ, Εφορίες κλπ. Παρουσιάζεται η διαδικασία σύνταξης μισθοδοσίας προσωπικού, ορίζεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, παρατίθενται τα επικουρικά ταμεία και οι κρατήσεις αυτών και μελετάται η φορολογία των μισθωτών και ο υπολογισμός παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα επιδόματα και τα είδη αυτών, ήτοι τα επιδόματα εορτών, τα οικογενειακά επιδόματα μισθωτών και συνταξιούχων, το επίδομα ισολογισμού, το επίδομα προϋπηρεσίας και το επίδομα τριετιών. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης κανονικής άδειας, ο τρόπος και χρόνος χορήγησης αυτής, καθώς και οι ημέρες, οι αποδοχές και το επίδομα άδειας Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις αποζημιώσεις είτε λόγω απόλυσης, είτε λόγω συνταξιοδότησης. Παρατίθενται οι υποχρεώσεις του λογιστή της επιχείρησης που προκύπτουν από την απόλυση ενός μισθωτού και δίνονται παραδείγματα υπολογισμού αποζημίωσης. Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζόμενων, με ιδιαίτερη αναφορά στους κλάδους ασφάλισης, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις διακρίσεις των ασφαλισμένων, τα είδη ασφάλισης, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και το μητρώο ασφαλισμένων και εργοδοτών Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται ορισμός του όρου εργατικό ατύχημα, δίνονται οι προϋποθέσεις του εργατικού ατυχήματος, παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη 2

12 και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το ένατο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις που υφίστανται κατά την περίοδο εγκυμοσύνης της εργαζομένης και στη νομοθεσία περί προστασίας της μητρότητας και του τοκετού. 3

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Μισθωτοί Μισθωτοί θεωρούνται όσοι ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα σαν εργάτες ή υπάλληλοι και όχι αυτοί που προσφέρουν ευκαιριακή εργασία κατά τις ελεύθερες ώρες τους ενώ έχουν σαν κύριο επάγγελμα κάποιο άλλο (αρθρ. 6Ν.765/43,Εγγρ. Υπ. Εργ /63 Αρ. π1462/80). Οι μισθωτοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους εργάτες και στους υπαλλήλους Εργάτες Εργάτες θεωρούνται οι μισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σωματική εργασία (άρθρο 1.Ν.Δ 2655/53, Εγγρ. Υπ. Εργ.13117/ ). Γενικά, όταν ένας μισθωτός δεν μπορεί να ενταχθεί ως υπάλληλος, εντάσσεται υποχρεωτικά σαν εργάτης Υπάλληλοι Υπάλληλοι θεωρούνται οι μισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία (άρθρο 1.Ν.Δ 2655/53, Εγγρ. Υπ. Εργ.13117/ Αρ. Π. 596/96). 1.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ορισμός σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας λέγεται η συμφωνία που γίνεται μεταξύ του εργαζόμενου μισθωτού (υπαλλήλου ή εργάτη) και της επιχείρησης (εργοδότη), βάση της οποίας, ο μισθωτός προσφέρει την εργασία του στην επιχείρηση αντί μιας συμφωνημένης αμοιβής (μισθού, ημερομίσθιου, με ποσοστά κατ αποκοπή κλπ), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα φέρει η εργασία ακλουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη (άρθρα 648 και 652 του Αστικού Κώδικα Αρ. Παγ. 1356/92, 437/94, 185/00). Συμπερασματικά ο εργαζόμενος είναι σε οικονομική και νομική εξάρτηση από τον εργοδότη του, έτσι πρέπει να συμμορφώνεται στις εντολές και τις οδηγίες του εργοδότη, πάντα μέσα στα νομικά πλαίσια (Αρ. Πάγος 947/92, 1047/92, 373/80, Υπ Εργ. ΕΓΓΡ. 2773/ , Εφ. Αθ. 5048/92, 5031/97). Επίσης, εξαρτημένη εργασία θεωρείται όταν κάποιος προσλαμβάνεται δοκιμαστικά και από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής του ασφαλίζεται κανονικά στο ΙΚΑ. 4

14 Ενώ αντίθετα δεν θεωρείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όταν ο μισθωτός καθορίζει τον χρόνο και τα μέσα εκτέλεσης της εργασίας του (Αρ. Παγ. 1659/80, 868/89, 905/98, 1378/03, 28/05, Εφετ. Λάρισας 445/93) Είδη συμβάσεων εργασίας 1. Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου είναι η σύμβαση κατά την οποία δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος διάρκειας και λήγει είτε με καταγγελία από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ... σήμερα την.. μεταξύ του. που διατηρεί. (επιχείρηση, γραφείο κλπ) στη.., οδός. και του κατοίκου συμφωνούνται τα εξής: Ι.- Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (εργοδότης), προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτό) στην επιχείρησή του ως (υπάλληλο, εργάτη κλπ), για να απασχολείται ως. (λογιστής, ταμίας, πωλητής κλπ). ΙΙ.- Η πρόσληψη γίνεται για αόριστο χρόνο, οι δε αποδοχές του για τη νόμιμη (κανονική) απασχόληση του καθορίζονται σε ευρώ...(μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο κλπ.). Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε από ένα αντίτυπο. Οι Συμβαλλόμενοι Για την Επιχείρηση Ο Εργαζόμενος 2. Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή Έργου είναι η σύμβαση κατά την οποία αναφέρεται ο προκαθορισμένος χρόνος διάρκειας της και πέραν αυτού του χρόνου δεν υφίσταται και δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση εκτέλεσης κάποιου έργου. Στην περίπτωση που ο μισθωτός συνεχίζει να απασχολείται στην επιχείρηση και μετά τη λήξη της ορισμένης σύμβασης του, τότε η σύμβαση του μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σύμβαση εργασίας προκαθορισμένου χρόνου ηλικίας, κατά την οποία ο μισθωτός αποχωρεί μόλις συμπληρώσει τον προκαθορισμένο χρόνο ηλικίας του. β) Σύμβαση εποχιακής εργασίας, σε αυτήν ο μισθωτός απασχολείται εποχιακά. γ) Σύμβαση εργασίας για απασχόληση σε ορισμένο έργο, έχουμε όταν η επιχείρηση έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα έργο και προσλαμβάνει προσωπικό μόνο για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και πέραν της αποπεράτωσης του έργου οι συμβάσεις αυτές παύουν να υφίστανται. 5

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ... σήμερα την.. μεταξύ του. που διατηρεί. (επιχείρηση, γραφείο κλπ) στη.., οδός. και του κατοίκου συμφωνούνται τα εξής: Ι.- Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (εργοδότης), προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτό) στην επιχείρησή του ως (υπάλληλο, εργάτη κλπ), για να απασχολείται ως. (λογιστής, ταμίας, πωλητής κλπ). ΙΙ.- Η πρόσληψη γίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή από. μέχρι.. Όταν λήξει η ανωτέρω ημερομηνία, η σύμβαση εργασίας θα θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση (ή για την εκτέλεση του έργου.. μετά το πέρας του οποίου θα θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση). ΙΙΙ.- Πριν από τη λήξη του ορισμένου χρονικού διαστήματος ή πριν από την εκτέλεση ή αποπεράτωση του ορισμένου έργου, η σύμβαση λύεται μόνο για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε από ένα αντίτυπο. Οι Συμβαλλόμενοι Για την Επιχείρηση Ο Εργαζόμενος 3. Σύμβαση μαθητείας. Κατά την σύμβαση μαθητείας ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον μαθητευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την εκμάθηση μιας τέχνης. Όταν η διάρκεια της σύμβασης είναι σύντομη δεν οφείλεται μισθός, ενώ εάν οι μαθητευόμενοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο τότε υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ισχύουν οι διατάξεις της εργατική νομοθεσίας. 4. Σύμβαση εργασίας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Α.Ε. Στην περίπτωση που κάποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θέλει να εργαστεί ως μισθωτός στην ίδια επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η σύμβαση εργασίας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 5. Ομαδική σύμβαση εργασίας. Σ αυτή την περίπτωση ο εργοδότης συνάπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ένα άτομο μιας ομάδας το οποίο ενεργεί για λογαριασμό όλων των άλλων ατόμων αυτής της ομάδας. 6. Συμβάσεις πολλαπλής απασχόλησης. Έχουμε όταν ο μισθωτός απασχολείται πέραν του ενός εργοδότη μέσα στην ίδια ημέρα ή μέσα στον ίδιο μήνα και με τον καθένα συνάπτει ξεχωριστή σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση που ο μισθωτός εργαστεί το νόμιμο ωράριο μιας ημέρας σε έναν εργοδότη δεν μπορεί να εργαστεί σε άλλον ως υπερωρία και η σύμβαση με αυτόν τον εργοδότη θεωρείται άκυρη. 6

16 7. Σύμβαση εργασίας με μειωμένη χρονική απασχόληση. Είναι όταν ο μισθωτός εργάζεται λιγότερες ώρες ημερησίως έναντι μειωμένης αμοιβής. 8. Σύμβαση εργασίας με διευθυντικά πρόσωπα. Έχουμε όταν ένας μισθωτός προσλαμβάνεται να εκτελεί τα καθήκοντα του εργοδότη του. 1.3 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Διαδικασία πρόσληψης Η διαδικασία πρόσληψης ενός μισθωτού έτσι όπως προκύπτει από την εργατική ασφαλιστική νομοθεσία είναι η εξής: Πρώτων να προσκομίσει συμπληρωμένο το έντυπο Αναγγελία Πρόσληψης εις διπλούν στον ΟΑΕΔ της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο μισθωτός. Η αναγγελία πρόσληψης πρέπει να γνωστοποιηθεί μέσα σε 8 ημέρες ή σε 30 στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι καινούργια. Η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της ημέρας που προσλήφθηκε ο μισθωτός. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αναγγελίας τότε επιβάλλονται κυρώσεις ίσες με 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τα οποία κατόπιν συμβιβασμού μπορούν να μειωθούν στα 2,5 ημερομίσθια. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.102 Δεύτερον προτού αναλάβει εργασία ο μισθωτός, ο εργοδότης πρέπει αμέσως να τον καταχωρήσει στο ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού το οποίο διατίθεται δωρεάν από το ΙΚΑ. Σε αυτό δεν καταχωρούνται συγγενικά πρόσωπα, σπουδαστές ΑΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση και όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει κεντρικό και υποκατάστημα που ανήκουν στο ίδιο παράρτημα του ΙΚΑ, τότε χορηγούνται δύο ειδικά βιβλία. Αυτά φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης από τον εργοδότη για 10 χρόνια. Στην περίπτωση μη καταχώρησης μισθωτού το πρόστιμο ανέρχεται στα 500 Ευρώ. Όταν η επιχείρηση θέλει να προσλάβει αλλοδαπό θα πρέπει το έντυπο αναγγελία πρόσληψης να κατατίθεται εις τριπλούν και να υπάρχει άδεια εργασίας και άδεια παραμονής οι οποίες θα πρέπει να είναι νόμιμες και έγκυρες, διαφορετικά η πρόσληψη θεωρείται άκυρη. Κατά την πρόσληψη ανηλίκου (ως 18 ετών) χρειάζεται το ειδικό βιβλιάριο εργασίας που ισχύει για ένα χρόνο και χορηγείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Για την έκδοση του χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Οι ανήλικοι από ετών πρέπει να απασχολούνται από 6 ώρες έως 30 την εβδομάδα και όσοι είναι κάτω των 15 ετών δεν επιτρέπεται να εργάζονται. Ο μισθός των ανηλίκων υπολογίζεται βάση του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 7

17 ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.102 Τέλος πρέπει να υποβληθεί στην επιθεώρηση εργασίας ο πίνακας προσωπικού μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη του εργαζομένου. Κατά κανόνα κάθε εργοδότης υποχρεώνεται μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, εις διπλούν. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει: α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). β) Ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα γ) Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκων) και (σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού), τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού δ) τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρησης ε) τη διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας στ) τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες εισφορές Η προϊσχύουσα διάταξη όριζε ότι η κατάσταση αυτή έπρεπε να υποβάλλεται δύο φορές το χρόνο και κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο. Νέο στοιχείο της διάταξης αποτελεί η σύμπραξη και υποχρεωτική προσυπογραφή του προϊσταμένου προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστηρίου ή του υπεύθυνου λογιστή, στη σύνταξη του πίνακα προσωπικού. Ωστόσο, η ρύθμιση θεωρείται ελαστική διότι προβλέπει τυχόν παράλειψη της υπογραφής, να αιτιολογείται από τον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά σφραγισμένο και σε καλή κατάσταση το ένα αντίγραφο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας. Συμπληρωματικός πίνακας υποβάλλεται σε περίπτωση μεταβολών, δηλ., περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζομένων, αλλαγή ωραρίου εργασίας, αλλαγή οργάνωσης χρόνου εργασίας, αλλαγή νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης, εντός δεκαπενθημέρου. Τέλος, σε περίπτωση εναλλασσόμενης βάρδιας επιβάλλεται η κατάθεση καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας δύο φορές κατά έτος (μία ανά εξάμηνο). Άρθρο 16 Ν. 2874/2000 8

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.102 Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας Το άρθρο 4 του ν.δ. 515/1970 (ΦEK 95A') «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 (ΦEK 250A'), καθώς και οι παράγραφοι α και β του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (ΦEK 235A') «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.EΠ.E. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το A.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών. Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα. Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (O.A.E.Δ.), τον αριθμό μητρώου του I.K.A., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού). Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση. Ε. τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας. ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές. 2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986 (ΦEK 75A'). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη με δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦEK 75A'). 9

19 3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου. 4. με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.EΠ.E. Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.EΠ.E. έχει άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπηρεσία του I.K.A. σε κάθε περίπτωση. 5. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικά πίνακα προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής. 6. Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται δια διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ' έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο). 7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας, όπου ελέγχεται εξαντλητικά» Υποχρεώσεις εργοδότου Από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι οι εξής: 1) Γνωστοποίηση όρων συμβάσεως εργασίας Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο γραπτώς τους ουσιώδεις όρους της μετά αυτού συναφθείσης συμβάσεως που περιλαμβάνει: α)τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων. β)τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη. γ)τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζομένου, του βαθμού του, την κατηγορία της απασχολήσεως του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του. δ)την ημερομηνία ενάρξεως της συμβάσεως, τη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο. ε)την διάρκεια της άδειας με αποδοχές καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησης του. στ) Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση λύσεως 10

20 της συμβάσεως. ζ)τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής των. 2)Απασχόληση του μισθωτού Από την σύμβαση εργασίας αλλά και από τα άρθρα του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί πραγματικά τον εργαζόμενο προσφέροντας του την εργασία που συμφωνήθηκε. Στην αντίθετη περίπτωση αυτό αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης του μισθωτού και είναι παράνομη. 3)Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ Εντός 8 ημερών από την μέρα πρόσληψης οφείλει ο εργοδότης να την αναγγείλει στον ΟΑΕΔ. 4)Καταβολή των αποδοχών Βασική υποχρέωση του εργοδότη είναι η καταβολή των αποδοχών που προβλέπονται από την ατομική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι ο μισθός αποτελεί αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση καθίσταται υπερήμερος με όλες τις συνέπειες πέρα από το γεγονός ότι διώκεται και ποινικώς. 5)Υποχρέωση Πρόνοιας Η υποχρέωση πρόνοιας αποτελεί τον αντίποδα της υποχρέωσης πίστεως του μισθωτού. Η μέριμνα του εργοδότη για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα προστατεύσουν τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια του εργαζομένου εντάσσονται στην υποχρέωση πρόνοιας. Οφείλει ακόμη να φροντίζει για την ηθική υπόσταση του μισθωτού, να σέβεται την προσωπικότητά του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και την υπόληψή του. Οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας προς εξασφάλιση καταλλήλων συνθηκών εργασίας. 6)Πίνακες προσωπικού Επιβάλλεται η θεώρηση των πινάκων προσωπικού και ανάρτησή τους σε εμφανές σημείο. 7)Εξοφλητικές αποδείξεις Η εξόφληση των αποδοχών των εργαζομένων πρέπει να συνοδεύεται από την σχετική εξοφλητική απόδειξη που προβλέπει στο να ενημερώνεται ο εργαζόμενος για το σύνολο 11

21 των παροχών κρατήσεων κλπ. 8)Κανονικές άδειες αναψυχής Επιμέλεια για την χορήγηση των αδειών αναπαύσεως των μισθωτών. 9)Πιστοποιητικά εργασίας Χορήγηση των πιστοποιητικών εργασίας όταν αυτά ζητηθούν. 10)Εφαρμογή αρχής ίσης μεταχείρισης Σε περίπτωση οικειοθελών παροχών η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι επιβεβλημένη. 11)Τήρηση των όρων κανονισμού λειτουργίας επιχείρησης Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ότι αφορά την πειθαρχική διαδικασία. 12)Προστασία ειδικών κατηγοριών μισθωτών Λήψη προβλεπόμενων μέτρων για προστασία α)εγκύων-μητέρων β)στρατευμένων γ)συνδικαλιστών δ)ανηλίκων ε)αμεα(άτομα Με Ειδικές Ανάγκες) δ)αλλοδαποί κλπ. 13)Ασφάλιση Ασφάλιση των εργαζομένων και καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία Υποχρεώσεις καθηκόντων μισθωτών Τα καθήκοντα των εργαζομένων είναι: 1)Παροχή εργασίας Η υποχρέωση αυτή είναι η κύρια μέριμνα τους. Ο εργαζόμενος οφείλει να διαθέτει τις δυνάμεις του στη διάθεση του εργοδότη αλλά και την ετοιμότητα του. Αυτό είναι βασική δέσμευση πηγάζουσα από την σύμβαση εργασίας. 12

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα