ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ 8535/ 980 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου THΛΕΦΩΝΑ : , -8005, -8512, FAX : ΘΕΜΑ: ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 ΣΧΕΤ. : α) Η Β1/47883/4534/2010 υ.α. (ΦΕΚ Β Α Α 4ΙΞΨ1-Ξ) β) Η B1/ 47832/4533/ εγκύκλιος (Α Α 4ΙΚ81-6) γ) Β1/ 53534/5213/ εγκύκλιος (Α Α 4Ι0Β1-Σ) Σας αποστέλλεται απόσπασµα του Φ.Ε.Κ. 14/Α / στο οποίο δηµοσιεύθηκε ο νόµος υπ αριθµ. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». Με το άρθρο 5 του νόµου επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον µέχρι σήµερα πλαίσιο που διέπει τις εµπορευµατικές µεταφορές µε φορτηγά δηµόσιας χρήσης και ιδίως την ίδρυση και λειτουργία των µεταφορικών επιχειρήσεων. Α. Νοµική µορφή των µεταφορικών επιχειρήσεων Από την έναρξη ισχύος του νόµου, οι µεταφορικές επιχειρήσεις µπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εταιρίες του εµπορικού νόµου. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης νοµικής µορφής που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 (π.χ. ΙΜΕ ΕΠΕ) εξακολουθούν να λειτουργούν µε την ίδια νοµική µορφή µέχρι σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει. Σηµειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 η ίδρυση νέων ΙΜΕ-ΕΠΕ δεν είναι δυνατή, καθόσον οι διατάξεις που προέβλεπαν τη σύστασή τους (ν. 383/76) έχουν καταργηθεί µε το άρθρο 15 του ν.3887/2010. Επίσης, δεν είναι δυνατή η ένταξη σε ΙΜΕ-ΕΠΕ Φ..Χ. ιδιοκτησίας µεταφορέων που εισήλθαν στο επάγγελµα µετά την ισχύ του ν.3887/2010. Β. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 7 του άρθρου 14 και έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών. Με το άρθρο 5 του ν. 4038/2012 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 και επέρχεται σύντµηση της µεταβατικής περιόδου, η οποία έληξε την 27 η Ιανουαρίου Ως εκ τούτου και σε συνδυασµό µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν.3887/2010, από την ηµεροµηνία αυτή, εκδίδεται Άδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.). Η άδεια αυτή διαφέρει από την άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ("άδεια οδικού µεταφορέα"), η έκδοση της οποίας είναι προαπαιτούµενο για την έκδοση της Α.Ο.Μ. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3887/2010, η Α.Ο.Μ. χορηγείται στην επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. Συνεπώς, η Α.Ο.Μ. χορηγείται στις νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) oι οποίες εισέρχονται στο επάγγελµα από την 27 η Ιανουαρίου 2012 και µετά και θέτουν σε 1

2 κυκλοφορία φορτηγό το οποίο θα διενεργεί µεταφορές για λογαριασµό τρίτων (Φ..Χ.) είτε µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση Φ..Χ.), είτε κατόπιν µεταβίβασης. Επίσης, χορηγείται σε ήδη λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν σε κυκλοφορία νέο Φ Χ αυτοκίνητο µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010. Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας νέων Φ Χ αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές επιχειρήσεις καταβάλλουν αντί της προβλεπόµενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 ειδικής εφάπαξ υπέρ του ηµοσίου εισφοράς, ειδική εισφορά, η οποία δεν ξεπερνά το διοικητικό κόστος αδειοδότησης. Η εισφορά αυτή, καθορίστηκε µε την Β1/7357/786/2012 (ΦΕΚ 249 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, στο ποσό των 1000 ευρώ για την έκδοση Α.Ο.Μ. και 500 ευρώ για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. Επισηµαίνεται, ότι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 7 του άρθρου 14 έχει ως αποτέλεσµα τον µηδενισµό της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ..Χ κατά την αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις συνιστώµενες µεταφορικές εταιρίες (παρ.2 του άρθρου 7 του ν.3887/2010). Η Α.Ο.Μ. εκδίδεται από τη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων µε την υποβολή αίτησης, µε πλήρη στοιχεία της µεταφορικής επιχείρησης συνοδευόµενης από τα εξής δικαιολογητικά: 1. α) Νοµίµως επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού για την εταιρία. Ειδικά για εταιρείες τύπου ΑΕ και ΕΠΕ, το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού, ΦΕΚ δηµοσίευσης τυχόν τροποποιήσεων αρχικού καταστατικού της εταιρίας καθώς και ΦΕΚ κωδικοποίησης του καταστατικού, αν υπάρχει. β) Για εταιρείες τύπου ΟΕ και ΕΕ, νοµίµως επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. γ) Έγγραφο διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας δ) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται µέσω αντιπροσώπου, εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου από το φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του. 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 (υποβάλλεται αντί των δικαιολογητικών γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 όπως ισχύει), που έχει επικυρωθεί νοµίµως εντός των 30 ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης. 3. Βεβαίωση της.ο.υ. για την καταβολή της εισφοράς (1000 ευρώ) του άρθρου 1 της Β1/7357/786/2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β 249) 4. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεκπεραίωση της αίτησης και την αυτεπάγγελτη υπηρεσιακή αναζήτηση δικαιολογητικών. Η Α.Ο.Μ. εκδίδεται εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης πλήρους φακέλου δικαιολογητικών. Επισηµαίνεται, ότι η χορήγηση Α.Ο.Μ. γίνεται προς φυσικά πρόσωπα που είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ (Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν), ή σε εταιρίες που έχουν έδρα σε αυτές τις χώρες και εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η χορήγηση Α.Ο.Μ. σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών ή σε εταιρίες τρίτων χωρών είναι δυνατή σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόµου µόνον εφ' όσον έχει συναφθεί διµερής συµφωνία οδικών εµπορευµατικών µεταφορών ή οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και αυτή της τρίτης χώρας, στην οποία να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα των Ελλήνων υπηκόων και εταιρειών να ασκούν τη δραστηριότητα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στο έδαφος του άλλου κράτους (αµοιβαιότητα, σχετ. παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4038/2012). 2

3 Για τη θέση σε κυκλοφορία νέων Φ..Χ. µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση) απαιτείται να έχει εκδοθεί προηγουµένως η Α.Ο.Μ. στο όνοµα της µεταφορικής επιχείρησης. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 η εισφορά για την έκδοση της Α.Ο.Μ. είναι ανάλογη του αριθµού των Φ Χ που θα τεθούν σε κυκλοφορία. Συνεπώς, απαιτείται η καταβολή εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για κάθε Φ Χ που τίθεται σε κυκλοφορία µε τη διαδικασία αυτή. Η βεβαίωση καταβολής της εισφοράς για το Φ..Χ. υποβάλλεται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ στην αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Το ύψος της εισφοράς καθορίστηκε µε το άρθρο 2 της Β1/7357/786/2012 κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων στο ποσό των 500 ευρώ ανά Φ..Χ. Για την έναρξη της έκδοσης Α.Ο.Μ. απαιτείται η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων µε την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4038/2012. Γ. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα µετά την ισχύ του ν. 4038/2012 Με το άρθρο 5 του ν. 4038/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν.3887/2010 το οποίο προβλέπει ότι για την έκδοση της Α.Ο.Μ. τα δικαιολογητικά απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων. Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και συνεπώς η απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας είναι προαπαιτούµενο για την έκδοση της ΑΟΜ, τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στη ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και για κάθε επόµενο Φ Χ πέραν του πρώτου, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ..Χ. Ο τρόπος αυτός απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας ισχύει για τις µεταφορικές επιχειρήσεις που εισέρχονται στο επάγγελµα µετά την 27 η Ιανουαρίου 2012 και οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, υποχρεούται σε έκδοση Α.Ο.Μ και για τις µεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ήδη κατά την παραπάνω ηµεροµηνία εφόσον υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην πρώτη παράγραφο του Β του παρόντος (θέτουν σε κυκλοφορία Φ Χ µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010, αρχική χορήγηση). Επί του εντύπου της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όταν η απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας γίνεται σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη απόφαση, τίθεται σηµείωση «Η κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια αποδείχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ.α.», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από την υπηρεσία.. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ στο όνοµα µεταφορικών επιχειρήσεων που θέτουν σε κυκλοφορία Φ Χ µε τη διαδικασία του άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση) απαιτείται, πέραν της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα καθώς και δικαιολογητικών που απαιτούνται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ για την καταλληλότητα του οχήµατος από τεχνικής πλευράς), η υποβολή στη ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας των εξής δικαιολογητικών: α) Φωτοαντιγράφου της Α.Ο.Μ. (Η υπηρεσία ελέγχει τα αναγραφόµενα στο φωτοαντίγραφο στοιχεία, µέσω του Α Α, µε βάση την απόφαση χορήγησης Α.Ο.Μ. όπως αυτή αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα «ιαύγεια»). 3

4 β) Απόδειξης της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας για το Φ Χ σύµφωνα µε το σηµείο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4038/2010. γ) Βεβαίωση της καταβολής εισφοράς υπέρ δηµοσίου για κάθε Φ Χ (500 ευρώ) δ) Απόδειξης των χώρων στάθµευσης σύµφωνα µε το οριζόµενα στο κεφάλαιο Γ της υ.α. B1/ 47833/4534/2010 (ΦΕΚ B 1644). Tα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις ήδη λειτουργούσες που θέτουν σε κυκλοφορία Φ..Χ. µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010. Επίσης τα δικαιολογητικά αυτά, πλην του αποδεικτικού καταβολής εισφοράς υπέρ του δηµοσίου για το Φ..Χ., απαιτούνται και στην περίπτωση που το Φ..Χ. τίθεται στη διάθεση της µεταφορικής επιχείρησης του ν. 3887/2010 µε µίσθωση οχήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις «περί µίσθωσης φορτηγών χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές», κατά τη θεώρηση του µισθωτηρίου από την αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4038/2012, οι άδειες κυκλοφορίας Φ..Χ. χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία EURO V ή µεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα φορτηγά µεγαλύτερου ή µικρότερου µικτού βάρους. ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιορισµοί αναφορικά µε την κατηγορία του φορτηγού και τη δυνατότητα αντικατάστασης των Φ..Χ. µε άλλα αυτοκίνητα µικρότερου ή µεγαλύτερου µικτού βάρους αφορά µόνο στα Φ..Χ. αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010. Τα Φ..Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 µπορούν να αντικαθίστανται µε άλλα µικρότερου ή µεγαλύτερου µικτού βάρους (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 και εγκύκλιος Β1/ 53534/5213/ ). Ε. Μεταβίβαση Φ Χ Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3887/2010 είναι δυνατή η µεταβίβαση τόσο των Φ Χ που κυκλοφορούν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 όσο και των Φ Χ που κυκλοφόρησαν µετά, συνεπώς και των Φ Χ που τίθενται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις - κάτοχοι Α.Ο.Μ. σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία Φ Χ είτε µε τη διαδικασία του άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 είτε µετά από µεταβίβαση Φ Χ. Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά στην τελευταία περίπτωση (έκδοσης αδειών κυκλοφορίας Φ Χ κατόπιν µεταβίβασης) είναι τα αναφερόµενα στο εκτός της βεβαίωσης καταβολής εισφοράς υπέρ δηµοσίου για το Φ Χ). Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 χωρίς να διαθέτουν Α.Ο.Μ. µπορούν να αποκτούν Φ Χ µόνο κατόπιν µεταβίβασης σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα. Σηµειώνεται, ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η απόδειξη της ύπαρξης χώρων στάθµευσης κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας (σχετ. η Β1/ 53534/5213/ εγκύκλιος). ΣΤ. Συνολική ιαδικασία για την έκδοση άδειας Φ Χ (αρχική χορήγηση) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η διαδικασία για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010 έχει συνολικά ως εξής: 1. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας. 4

5 2. Χορήγηση Α.Ο.Μ. από τη ιεύθυνση Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών του ΥΠΥΜΕ Ι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Β. 3. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την αρµόδια ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο. Ζ. Βεβαίωση λειτουργίας Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης στο ΟΝ-LINE σύστηµα από τις αρµόδιες ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή κατά τη θεώρηση του µισθωτηρίου Φ Χ εκδίδεται µηχανογραφικά από την αρµόδια ιεύθυνση η «Βεβαίωση λειτουργίας µεταφορικής επιχείρησης του ν.3887/2010», η οποία απεικονίζει την κατάσταση της επιχείρησης αναφορικά µε τα διαθέσιµα Φ Χ. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται : α) για τις νέες επιχειρήσεις του ν. 3887/2010 κατά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας είτε από µεταβίβαση είτε µε αρχική χορήγηση β) για τις ήδη λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3887/2010 (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4038/2012 που διαθέτουν χώρους στάθµευσης για το σύνολο των Φ..Χ.). Η καταχώριση των µεταφορικών επιχειρήσεων και η έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα αποσταλούν από τη ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου. Η βεβαίωση λειτουργίας επανεκδίδεται σε κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Επί του εντύπου της βεβαίωσης λειτουργίας που εκδίδεται στο όνοµα µεταφορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν Α.Ο.Μ. σηµειώνεται ο αριθµός Α.Ο.Μ. και η ηµεροµηνία έκδοσης Α.Ο.Μ. Η σηµείωση αυτή υπογράφεται και σφραγίζεται από την υπηρεσία. Η. Κατηγορίες µεταφορών µε Φ Χ Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν.4038/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 ν.3887/2010 και παρέχεται το δικαίωµα διενέργειας µε το ίδιο φορτηγό τόσο εθνικών όσο και διεθνών µεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι οι µεταφορείς διαθέτουν την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα. Οι µεταφορείς που έχουν εισέλθει στο επάγγελµα πριν την έναρξη της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 και διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος εθνικών µεταφορών θα πρέπει να τροποποιήσουν την άδεια αυτή εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας (ΠΕΕ) εθνικών και διεθνών µεταφορών και επιθυµούν τη δραστηριοποίηση και στα δύο είδη µεταφορών. Μεταφορείς που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος για εθνικές και διεθνείς µεταφορές καλύπτουν την προϋπόθεση της επαγγελµατικής επάρκειας για τη δραστηριοποίηση παράλληλα και στα δύο είδη µεταφορών. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος που θα εκδοθούν βάσει ΠΕΕ του Κανονισµού 1071/2009 πληρούν την προϋπόθεση της επαγγελµατικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς µεταφορές. Στις άδειες κυκλοφορίας Φ..Χ. µεταφορικών επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές, σύµφωνα µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αναγράφεται στο πεδίο των Παρατηρήσεων «Εθνικές και ιεθνείς Μεταφορές» υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη διενέργεια διεθνών µεταφορών (π.χ για τις µεταφορές ευπαθών προϊόντων προϋποθέσεις της Συµφωνίας ATP). Οι άδειες κυκλοφορίας των Φ Χ διεθνών µεταφορών, εφόσον έχουν εκδοθεί βάσει ΠΕΕ εθνικών και διεθνών µεταφορών, δεν απαιτείται να αντικατασταθούν µε νέες καθώς η ένδειξη διεθνών µεταφορών στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας υποδηλώνει το δικαίωµα διενέργειας εθνικών και διεθνών 5

6 µεταφορών (άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3887/2010). Ωστόσο σε περίπτωση αντικατάστασης του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας για οποιονδήποτε λόγο θα αναγραφεί η νέα ένδειξη «Εθνικές και ιεθνείς Μεταφορές». Οι άδειες κυκλοφορίας Φ..Χ. εθνικών µεταφορών απαιτείται να αντικατασταθούν µε νέες στις οποίες θα αναγράφεται στο πεδίο των Παρατηρήσεων «Εθνικές και ιεθνείς Μεταφορές», εφόσον η µεταφορική επιχείρηση πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και στις διεθνείς µεταφορές και διαθέτει κατάλληλο ΠΕΕ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Επισηµαίνεται, ότι οι µεταφορικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά την 27 η Ιανουαρίου 2012 δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. προκειµένου να αντικαταστήσουν τις άδειες κυκλοφορίας των Φ..Χ.και να επεκτείνουν το µεταφορικό έργο αυτών. Οµοίως, οι µεταφορείς νοµαρχιακών µεταφορών προκειµένου να αποκτήσουν το δικαίωµα διενέργειας εθνικών ή εθνικών και διεθνών µεταφορών απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, ώστε στο σχετικό πεδίο να αναγραφεί «Εθνικές Μεταφορές» ή «Εθνικές και ιεθνείς Μεταφορές». Σηµειώνεται ότι από την 27 η Ιανουαρίου 2012 τα είδη οδικών εµπορευµατικών µεταφορών είναι δύο (Εθνικές και ιεθνείς), συνεπώς οι µεταφορείς που διαθέτουν Φ..Χ. νοµαρχιακών µεταφορών θα πρέπει άµεσα να προσαρµοστούν στις διατάξεις του νέου νόµου αντικαθιστώντας τα έντυπα των αδειών κυκλοφορίας των Φ..Χ. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τις ήδη λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 ή προγενέστερων αυτού (µεταφορείς νοµαρχιακών µεταφορών µε Φ..Χ. µικτού βάρους µέχρι 6 τόνους ή µεταφορείς βυτιοφόρων λυµάτων). Επειδή, όπως αναφέρθηκε, για την προσαρµογή στο νέο νόµο απαιτείται η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, παρέχεται προθεσµία ενός χρόνου (µέχρι ) προκειµένου να αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας νοµαρχιακών Φ..Χ. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Κανονισµού 1071/2009 οι διατάξεις του Κανονισµού δεν εφαρµόζονται στις µεταφορικές επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων αποκλειστικά και µόνο µε µηχανοκίνητα οχήµατα ή συνδυασµούς οχηµάτων των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µικτή µάζα δεν υπερβαίνει του 3,5 τόνους, εκτός αν η εθνική νοµοθεσία ρυθµίζει το θέµα µε διαφορετικό τρόπο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3887/2010 (άρθρα 2 και 5) η απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισµού 1071/2009 απαιτείται για την έκδοση της Α.Ο.Μ., ανεξαρτήτως της µέγιστης αποδεκτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ, παλαιότερα µικτού βάρους) των χρησιµοποιούµενων Φ..Χ., συνεπώς η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος απαιτείται για όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εµπορευµατικών µεταφορών. Θ. Άρση περιορισµών στην µετατροπή των Φ Χ Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 από την 27 η Ιανουαρίου 2012 οι µεταφορές µε Φ..Χ. διακρίνονται σε Εθνικές και ιεθνείς, ενώ οι Νοµαρχιακές και Ειδικές µεταφορές καυσίµων που προβλέπονταν για την µεταβατική περίοδο παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία µεταφορών. Εξάλλου, παύει η απαγόρευση της δραστηριοποίησης φυσικών προσώπων - µεταφορέων στις διεθνείς µεταφορές, η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 16 της Φ/205/68/1/83 υ.α. (ΦΕΚ Β 220). ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010, οι διεθνείς µεταφορές διενεργούνται µε Φ..Χ. µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων. 6

7 Επισηµαίνεται, ότι οι κατηγορίες Φ..Χ. µε βάση τον «τύπο αµάξης» και τα µεταφερόµενα είδη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε /3370/1970 υ.α καθώς και οι σχετικές αναγραφές επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας εξακολουθούν να ισχύουν. H αλλαγή κατηγορίας, όπως αναφέρθηκε, επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται για την επιχείρηση και το όχηµα οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΒΟΡΙ ΗΣ ΣΥΝ/ΝΑ 1. Απόσπασµα Φ.Ε.Κ. 14/Α / Φ.Ε.Κ. 249/ Β /

8 Πίνακας ιανοµής 1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία ( για ενηµέρωση και µελών εκτιµητικών επιτροπών του ν.3887/2010 και µελών ΜΚΕ) 2. Υπουργείο Οικονοµικών - ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Εµπορίού -Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Κοινοποίηση για ενηµέρωση - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών Χ του Ν 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς - Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Σερβίων 16 & Λ. Αθηνών 27, Αθήνα Τ.Κ Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας - Θράκης "Ο Φίλιππος", 26 ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Χ Μεταφοράς Υγρών καυσίµων και Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων Χ, Μαίζωνος 45, Πάτρα - Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής - Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και υτικής Μακεδονίας fax Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ Περιστέρι Αττικής Εσωτερική διανοµή Γραφείο Υπουργού Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου Γενικό ιευθυντή Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2) ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής 8

9 ΑΔΑ: Β44Δ1-0ΘΞ Β44Δ1-ΦΟΩ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :08:09 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη γικής Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 1 Επείγουσες ρυθµίσεις για την επιχειρησιακή και δηµοσιονοµική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρ ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ του ν.3979/2011 (Α 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Θ Επιχειρησιακή και ηµοσιονοµική ι αχείριση Έργων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». 2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο νικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πλη ροφοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενι κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010 (Α 141), πλην όσων εξαιρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 6, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου Συστήµα τος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, για τις πληρωµές δαπανών του ηµοσίου. 2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη λειτουρ γίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται µε δική τους µέριµνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου Μέσα σε πέντε (5) µήνες από την έναρξη λειτουρ γίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι κοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο χρό νος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λει τουργία του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισµού και για τη µεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» «5. Από την έναρξη πληρωµών των δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση για τέτοι ας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρι κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν.3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνη σης και µόνο για το διάστηµα από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών, η εξόφληση γίνεται µέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασµού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π. 6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή απο στολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άµυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή απόφα ση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..» 3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 καταργείται. 4.α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. ηµιουργείται ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προµήθειας των αναγκαί ων γι αυτές πληροφοριακών συστηµάτων µε τον τίτλο

10 ΑΔΑ: Β44Δ1-0ΘΞ Β44Δ1-ΦΟΩ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Μετά το άρθρο 67Α του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 67Β ως εξής: «Άρθρο 67Β Έµµεσες τεχνικές ελέγχου 1. Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµε νου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου, δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δα πανών σε µετρητά. Με τις πιο πάνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευµατία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόµενος Φόρος Προστι θέµενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής. 2. Τα προσδιοριζόµενα, µε τις τεχνικές ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, ακαθάριστα έσοδα λαµβά νονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών φορο λογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται µε τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς ΦΠΑ. 3. Εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου έχει εξαχθεί µε την εφαρµογή του τεχνικού ελέγχου της παραγρά φου 1, ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας, πριν την έκδοση της πράξης καταλογισµού του φόρου, κα λεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο νται το ειδικότερο περιεχόµενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχε τικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.» 15. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες περιορι σµένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολο γικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρµόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιµο από ευρώ έως ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει κατά την ελεγχόµενη διαχει ριστική περίοδο.» 16. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3919/ 2011 (Α 32) αντικαθίσταται ως εξής: «β. ιατάξεις νόµων, κανονιστικές πράξεις και ερµη νευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 3 του νόµου αυτού καταργούνται.» 17. Αποδοχές από δεδουλευµένη υπερωριακή απογευ µατινή, νυχτερινή, κυριακών και εξαιρεσίµων ηµερών εργασία, που παρασχέθηκε για το χρονικό διάστη µα από µέχρι από το προσωπικό της 2/10389/022/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυ βέρνησης και Οικονοµικών καταβάλλονται σε αυτό κατ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων που τίθενται από την ανω τέρω κοινή υπουργική απόφαση σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α 297), όπως αυτές ίσχυαν εκάστοτε για κάθε επί µέρους µήνα. 18. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ν.1882/ 1990 (Α 43) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Χορηγείται στον συναλλασσόµενο οφειλέτη απο δεικτικό ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υπο χρεώσεις προς το ηµόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωµένων και εκκαθαρισµένων χρεών του προς το ηµόσιο είναι µικρότερο από το σύνολο των βεβαιωµέ νων και εκκαθαρισµένων χρηµατικών απαιτήσεών του κατά του ηµοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.) περί συµψηφισµού. Η ισχύς του απο δεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος.» 19. α. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του ν.4024/2011 (Α 226), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρό ντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νοµικά πρόσωπα των άρθρων 1 παρ. 4, 60 του ν.590/1977 (Α 146), 26 του ν.3432/2006 (Α 14), 44 του ν.3848/2010 (Α 71) και του β.δ. της 25.1/ (ΦΕΚ 4) και σε νοµικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας µε τα ανωτέρω ή επο πτευόµενα από αυτά.» β. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από Άρθρο 5 Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 (Α 174) αντι καθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται χωρίς καµµία διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτού νται άδειες σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας µας µε τον όρο της αµοιβαιότητας.» 2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: α. Οι εµπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορ φής, οι οποίες έχουν νοµική προσωπικότητα και οι οποί ες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συµβουλίου (L 300). β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρό σβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ βουλίου (L 300). γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις α και β, οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και οι οποίες µπορούν να λειτουργούν µε τη µορφή αυτή για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.»

11 ΑΔΑ: Β44Δ1-0ΘΞ Β44Δ1-ΦΟΩ 108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για τη χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών κάθε ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη ιεύθυνση Εµπο ρευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία είναι αρµόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Καταστατικό σύστασης µεταφορικής εταιρίας οποι ασδήποτε µορφής, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας. β. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 346/2001 και τον Κανονισµό 1071/2009/ΕΚ. δ. ικαιολογητικά οικονοµικής επιφάνειας. Ο τρόπος απόδειξης, καθώς και το ύψος της οικονοµικής επιφά νειας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο µών, Μεταφορών και ικτύων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 1071/2009/ΕΚ και την κατηγορία του οχήµατος. ε. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου σύµφωνα µε το π.δ. 346/2001. στ. Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1071/2009/ΕΚ.» 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διε θνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν το δι καίωµα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές, µε την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές µεταφορές έχουν δικαίωµα να διεξάγουν και διεθνείς µεταφορές.» 5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3887/2010 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρή σης αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορ τηγά τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή µεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα φορτηγά αυτοκίνητα µεγαλύτερου ή µικρότερου µικτού βάρους.» 6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ως µεταβα τική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την 27η Ιανουαρίου 2012.» 7. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 καταργεί ται. 8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν.3919/2011 καταργεί ται. 9. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του ν.3919/ 2011, µετά τον αριθµό 1 διαγράφεται το «γράµµα α». Άρθρο 6 Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου ικαιο σύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων 1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α 235) προ στίθεται άρθρο 38Α, ως εξής: «Άρθρο 38Α 1. Επιτρέπεται η προβολή, δηµοσιοποίηση και προώ θηση των τοµέων της επαγγελµατικής δραστηριότη τας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο µέτρο και βαθµό που καθορίζεται στο παρόν και µε τρόπο που να συνά δει µε το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήµατος. 2. Επιτρέπεται ιδίως η δηµοσίευση και κυκλοφορία επαγγελµατικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφηµερίδες ή στα περιοδικά, µε στοιχεία επικοινω νίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφο ρούν σε επιστηµονική ειδίκευση δικηγόρου φυσικού προσώπου είτε σε τοµέα δραστηριότητας. 3. Οποιαδήποτε προβολή ή δηµοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει: (α) να είναι αθέµιτη, (β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, (γ) να περιέχει αναφορά σε αριθµό υποθέσεων ή πο σοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις, (δ) να περιλαµβάνει αναφορές ή συγκρίσεις µε άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αµοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο χρέωσης, (ε) να περιέχει ονόµατα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους, (στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, (ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες. 4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατοµικά είτε ως µέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δη µοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση µε εκ κρεµούσα υπόθεση ενώπιον της ικαιοσύνης. 5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δηµιουργεί επαγγελµατική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο ικηγορικό Σύλλογο µε την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής. 6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνεπειών που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωµα τιµωρούµενο δια προστίµου ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υπο τροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο έως έξι µήνες και πρόστιµο µέχρι το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας επιβάλλεται η ποινή του προηγού µενου εδαφίου στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ικαιοσύνης, ια φάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Οικονοµικών τα ανωτέρω πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµόζο νται.» 2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδι κος των ικηγόρων» (Α 235) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δηµοσιεύουν κατ έτος, και µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ αυτών αποφάσεις.»

12 ΑΔΑ: Β44Δ1-ΣΧ7 Β44Δ1-ΦΟΩ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :46:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 5985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισµός του ύψους της εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για την χορήγηση και την ανανέω ση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόµου 3887/ Τροποποίηση της αριθ / απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Συµπληρω µατικά µέτρα για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέ ων, τα οικεία προγράµµατα εργασίας και τη χρη µατοδότηση τους» (ΦΕΚ Β 269/ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Β1/οικ.7397/786 (1) Καθορισµός του ύψους της εισφοράς υπέρ του ηµοσί ου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόµου 3887/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόµου 3887/2010 (ΦΕΚ Α 174) 2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού ιατάγµατος 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ Α 98) 3. Ότι είναι ανάγκη να καθοριστεί το ύψος της εισφο ράς υπέρ του ηµοσίου για την χορήγηση των Αδειών Οδικών Μεταφορών, το οποίο πρέπει να λαµβάνει υπ όψιν το διοικητικό κόστος για την έκδοση των αντίστοι χων διοικητικών πράξεων 4. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Εισφορά για χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών 1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του ηµοσίου για την αρχική χορήγηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) από τις µεταφορικές επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χορήγηση αυτής της άδειας σύµ φωνα µε το ν. 3887/2010 ορίζεται στο ποσό των (χίλια) ευρώ. 2. Η βεβαίωση της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσί ας ( ΟΥ) για την καταβολή της εισφοράς της προ ηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έκδοση της Α.Ο.Μ., µαζί µε τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της απόφασης Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων υπ αριθµ. Β1/47833/4534/2010 (ΦΕΚ Β 1644) και αποτελεί προϋπό θεση για την χορήγηση της Α.Ο.Μ.. Άρθρο 2 Εισφορά ανά όχηµα 1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του ηµοσίου από τις µεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ. σύµφωνα µε το ν. 3887/2010, για κάθε όχηµα ιδιόκτητο ή µισθωµένο που χρησιµοποιούν για την πραγµατοποίηση οδικών εµπορευµατικών µετα φορών ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακόσια) ευρώ. 2. Η βεβαίωση της.ο.υ. για την καταβολή της ει σφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού οχήµατος δηµοσίας χρήσης στο όνοµα της επιχείρησης και για την θεώρηση µισθωτηρί ου συµβολαίου φορτηγού οχήµατος δηµοσίας χρήσης σύµφωνα µε το Π.. 91/1988, όπως ισχύει, εφ όσον µε την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας ή µε την µί σθωση αυξάνεται ο συνολικός αριθµός των οχηµάτων που χρησιµοποιεί η µεταφορική επιχείρηση. Άρθρο 3 Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφη µερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζεται από την ηµε ροµηνία έναρξης χορήγησης των Α.Ο.Μ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3887/2010.

13 ΑΔΑ: Β44Δ1-ΣΧ7 Β44Δ1-ΦΟΩ 5986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΒΟΡΙ ΗΣ F Αριθµ. 680/16606 (2) Τροποποίηση της αριθ / απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργα νώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράµµα τα εργασίας και τη χρηµατοδότηση τους» (ΦΕΚ Β 269/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ µογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόµου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). γ) Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών ιευθύν σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 «Περί ηµο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ): α) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου (L 299/ ) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ»)», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. β) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής (L 237/ ) «για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράµµατα εργασί ας και τη χρηµατοδότησή τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) αριθ. 1220/2011 της Επιτροπής (L 313/ ) «σχε τικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 867/2008 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονι σµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προ γράµµατα εργασίας και τη χρηµατοδότησή τους». δ) αριθ. 2220/1985 της Επιτροπής (L 205/ ) «για τον καθορισµό των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το π.δ. 65/2011 «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρ ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α 147). 4. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). 5. Την από 22/12/2011 εισήγηση της ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 6. Την αριθ. 2/8198/0020/ απόφαση του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονοµικών «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης». 7. Την αριθ. 3441/12283/ απόφαση, µε την οποία εγκρίνεται η δέσµευση της πίστωσης ύψους ευρώ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδικός Φορέας 110 Κ.Α.Ε 5423, οικονοµικού έτους 2012 για την υλοποίηση του προγράµµατος δραστηριοτήτων των «Οργανώσε ων Ελαιουργικών Φορέων», λόγω τροποποίησης του καν.(εκ) 867/2008, για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους για το έτος 2012, για το έτος 2013, για το έτος 2014 και για το έτος 2015, για τα προγράµ µατα που εκτελούνται από 1 η Απριλίου 2012 έως 31 η Μαρτίου του Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδικός Φορέας 110 Κ.Α.Ε 5423, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Τροποποίηση της αριθ / απόφασης (ΦΕΚ Β 269/ )

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010 ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓίϊΝ ώ ΥΓ,λ λ v, i-efe V' ; Q_ O C., 2 - o / O APit*. rrr- QT frg/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜίΐΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΪΚΤΎίΙΝ Παπάγου, 27 / 05 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΤΑΦΟΡίΙΝ ΛΪΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 26/9/2011 Αρ. Πρωτ. 41498 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΦ-7Ω ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΦ-7Ω ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑ- ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7ΧΕΦ7ΛΕ-ΓΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ

Α Α:7ΧΕΦ7ΛΕ-ΓΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Α Α:7ΧΕΦ7ΛΕ-ΓΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λευκάδα 31 /01/2017 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.8165/1487 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονοµάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ/κή Διεύθυνση : Νεροκούρου 30 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σε συνέχεια της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α ), σας γνωρίζουµε τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σε συνέχεια της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α ), σας γνωρίζουµε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 9 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας: /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Β Αριθ. Πρωτ.: Β3/οικ. 11307/1578 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ/κή ιεύθυνση : Νεροκούρου 30 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr Αθήνα, 29-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : megke@mou.gr, egiokala@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΗΑΗ-ΕΗΗ ΦΕΚ:Β 2912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα