ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Να περιγράψει και να αναλύσει τις κυριότερες μορφές δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται οι διεθνείς τράπεζες 4

5 Δραστηριότητες Διεθνούς Τραπεζικής Διεθνείς πληρωμές και μεταφορές διεθνών κεφαλαίων Συμμετοχή στις αγορές Ευρωνομισμάτων Διεθνή διατραπεζική Αγορά Συμμετοχή σε κοινοπρακτικές ευρωπιστώσεις Συμμετοχή στην αγορά ευρωομολόγων αντασφάλιση (underwriting) και αγοραπωλησίες χρεογράφων Διαχείριση χαρτοφυλακίων Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου από επενδυτικούς οίκους σε συγχωνεύσεις και εξαγορές κυβερνήσεις για ιδιωτικοποιήσεις - χρηματοδότηση η συναλλαγματικά θέματα Υπηρεσίες factoring, forfaiting, leasing σε διεθνή βάση. 5

6 Διεθνείς Πληρωμές Διεθνείς Πληρωμές με την μεσολάβηση Υποκαταστήματος στο εξωτερικό: η μεταφορά της πίστωσης από λογαριασμό ημεδαπής σε λογαριασμό αλλοδαπής. Ο διακανονισμός γίνεται ενδοεπιχειρησιακά. Θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό: Ο διακανονισμός γίνεται μέσα στον όμιλο. Ανταποκρίτριας τράπεζα: Ο διακανονισμός γίνεται με την χρέωση ή πίστωση των λογαριασμών nostro και vostro. Nostro account = λογαριασμός της τράπεζας της ημεδαπής στην ανταποκρίτρια τράπεζα στο εξωτερικό (συνήθως) σε ξένο νόμισμα. Vostro account = λογαριασμός της ανταποκρίτριας τράπεζας στην τράπεζα της ημεδαπής (συνήθως) σε εγχώριο νόμισμα. Πληρωμές με χρήση τραπεζικών επιταγών ή εμβασμάτων Επιταγές και εμβάσματα πληρωτέα σε τράπεζες του εξωτερικού Πιστωτικές κάρτες και traveler cheques 6

7 Λειτουργία Διεθνών Πληρωμών Ημεδαπή Αλλοδαπή Τράπεζα Α Εντολή Πληρωμής σε 1. Υποκατάστημα της Α 2. Θυγατρική της Α 3. Συνδεδεμένη τράπεζα 4. Ανταποκρίτρια τράπεζα Εντολή Πληρωμής Πληρωμή Ιδιώτης Χ Αγαθά - Υπηρεσίες Ιδιώτης Υ 7

8 Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Κεφαλαίων Electronic Fund Transfer Bank-to-bank transfer. Γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών με το οποίο συνδέονται οι τράπεζες όπως το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): To 2010 συνδεδεμένες τράπεζες από 208 χώρες, 15 εκατομμύρια εντολές την ημέρα. Μεταβίβαση εντολών πληρωμών από τράπεζα σε τράπεζα με ασφαλή και τυποποιημένο τρόπο. Δεν είναι σύστημα συμψηφισμού ή διακανονισμού μεταξύ τραπεζών. TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Ενιαίο Διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, (αντικατέστησε το σύστημα TARGET) για τον διακανονισμό πληρωμών μεγάλων ποσών σε πραγματικό χρόνο. Το διαχειρίζεται η ΕΚΤ και συμμετέχουν 24 χώρες μέλη. Στόχος η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διασυνοριακών συναλλαγών σε ευρώ 8

9 Λειτουργία συστήματος διακανονισμού TARGET2 Παράδειγμα: έστω ότι ένας ιδιώτης στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσει προμηθευτή του στην Γαλλία σε Ευρώ. Η διαδικασία διακανονισμού της πληρωμής περιγράφεται παρακάτω: Χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή στην Ελληνική Τράπεζα Κατάθεση εντολής πληρωμής στο σύστημα Διακανονισμός της πληρωμής με χρέωση του λογαριασμού της Ελληνικής Τράπεζας στην ΕΚΤ (ΤτΕ) και πίστωση του λογαριασμού της Γαλλικής Τράπεζας. Μεταβίβαση της πληροφορίας της πληρωμής στην Γαλλική Τράπεζα. Πίστωση του λογαριασμού του αποδέκτη στην Γαλλική Τράπεζα Πληρωτής (1) ΕΚΤ Τράπεζα (2) (4) Τράπεζα (5) TARGET στην Ελλάδα στην Γαλλία (3) Εισπράτων 9

10 Διεθνή αγορά Χρήματος Αγορά Ευρωνομισματων: αγορά όπου αγοράζονται και πωλούνται βραχυπρόθεμα χρεόγραφα και λειτουργεί έξω από τα σύνορα της χώρας στης οποίας το νόμισμα είναι εκφρασμένα. Πχ πιστοποιητικά καταθέσεων σε δολάρια που έχει εκδώσει αμερικανική (ή άλλης χώρας) τράπεζα στο Λονδίνο. Οι αγορές αυτές δεν σχετίζονται με την εισαγωγή του ευρώ. Πηραν το όνομα Ευρωαγορές γιατί πρώτα δημιουργήθηκαν σε Ευρωπαικό έδαφος πχ. Αγορά ευρωδολαρίων. Λόγοι δημιουργίας αρχικά: (Ευρωνομισμάτων) πολιτικοί (για μείωση του κίνδυνου χώρας) και οικονομικοί (αποφυγή περιορισμών θεσμικού πλαισίου εγχώριας αγοράς, μείωση κόστους συναλλαγών, μείωση φορολογικού βάρους) Αργότερα η αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των αγορών αυτών τις καθιέρωσε ως κυρίαρχες σε παγκόσμιο επίπεδο. 10

11 Παράδειγμα δημιουργίας ευρωνομισμάτων Παράδειγμα δημιουργίας ευρωνομισμάτων Η 3Ε καταθέτει στην τράπεζα Lloyds Λονδίνου επιταγή $1 εκατ. της μητρικής εταιρίας πληρωτέα από την Citybank NY α)πληρωμή επιταγής της Coca Cola US από την Citybank NY Citybank NY Διαθέσιμα - $1 εκατ. Καταθέσεις Coca Cola US - $1 εκατ. β) Η Lloyds Λονδίνου εισπράττει την επιταγή μέσω λογαριασμού της στην ανταποκρίτρια της Chase NY Chase NY Διαθέσιμα + $1 εκατ. Καταθέσεις Lloyds Λονδίνου + $1 εκατ. γ) Τέλος ο ισολογισμός της Lloyds Λονδίνου θα υποστεί αλλαγές: Lloyds Λονδίνου Διατραπεζικές καταθέσεις +$1 εκατ. Καταθέσεις 3Ε + $1 εκατ. 11

12 Πολλαπλασιαστική δημιουργία Ευρωδολαρίων στη διεθνή αγορά Πολλαπλασιαστική δημιουργία Ευρωδολαρίων στην διεθνή αγορά. Ας υποθέσουμε ότι η Lloyds δανείζει το ποσό $1 εκατ. στην British Airways μεταβιβάζοντας το στον λογαριασμό της τελευταίας στην βρετανική National Westminster Bank (NatWest). Διατραπεζικές καταθέσεις Διατραπεζικές καταθέσεις Δάνεια ευρωδολαρίων Lloyds Λονδίνου +$1 εκατ. Καταθέσεις 3Ε - $1εκατ. + $1 εκατ. + $1 εκατ. NatWest Λονδίνου Διατραπεζικές καταθέσεις +$1 εκατ. Καταθέσεις British Airways + $1 εκ. Έτσι έχουμε πολλαπλασιασμό καταθέσεων στην αγορά ευρωδολαρίων. 12

13 Δημιουργία Ευρωνομισμάτων Στο προηγούμενο παράδειγμα φαίνεται ότι Για την δημιουργία Ευρωνομισμάτων αρκεί να δημιουργηθούν απαιτήσεις μιας ξένης τράπεζας (όπως η Lloyds στο παράδειγμα) σε ένα διεθνές νόμισμα (πχ δολάριο) στο τραπεζικό σύστημα της χώρας που το εκδίδει (πχ ΗΠΑ). Δεν απαιτείται η μεταφορά βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων ούτε μειώνεται η ρευστότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα (πχ στο παράδειγμα δεν υπάρχει εκροή δολαρίων από τις ΗΠΑ Η πολλαπλασιαστική διαδικασία διογκώνει τις αγορές ευρωνομισμάτων καθώς δεν υπάρχουν οι περιορισμοί από το θεσμικό πλαίσιο που συνήθως βλέπουμε στις εγχώριες αγορές 13

14 Σχέση επιτοκίων στην εγχώρια και διεθνή διατραπεζική Επιτόκιο Δανείων Ευρωλιρες Επιτόκιο Δανείων Βρετανία Επιτόκιο Δανείων ΗΠΑ Επιτόκιο Δανείων Ευρωδολάρια Επιτόκιο Κατάθεσης Ευρωλίρες Επιτόκιο Καταθέσεων Βρετανία Προθεσμιακό πριμ στο δολάριο Επιτόκιο Κατάθεσης ΗΠΑ Επιτόκιο Κατάθεσης Ευρωδολάρια Αγορά Ευρωνομισμάτων 14

15 Διεθνή διατραπεζική αγορά Καταθέσεις και Πιστοποιητικά καταθέσεων σε ευρωνομίσματα κυρίως (αποτελει τα 2/3 της αγοράς ευρωνομισμάτων) κυρίως δολάριο, ευρώ, στερλίνα, γιεν, Ελβ. φράγκο Βασικό επιτόκιο LIBOR (London Interbank Offered Rate) Η διαφορά μεταξύ LIBOR και LIBID Ο ρόλος της σημαντικός καθώς επιτελούν: εξομάλυνση ρευστότητας διεθνώς, Παγκόσμια κατανομή ρευστότητας, παγκόσμια κατανομή κεφαλιών, Διαφοροποίηση κινδύνου, αποφυγή περιοριστικών θεσμικών πλαισίων Πίνακας 3.1 Επιτόκια στην διατραπεζική αγορά του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του Διάρκεια δανείου LIBID (%) LIBOR (%) Ημέρα (overnight) 5 7 / ημέρες 5 3 / / 8 1 μήνας 5 3 / / 16 3 μήνες 5 7 / / 32 6 μήνες 5 7 / έτος 5 31 / / 16 15

16 Επιτόκια σε Διεθνείς Αγορές Χρήματος όπως δημοσιεύονται από τους Financial Times, (www.ft.com) 16

17 Μέσα Αγοράς Ευρωνομισμάτων Προθεσμιακές καταθέσεις Πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs) Επιταγές αποδοχής τράπεζας Ευρωγραμμάτια και Ευρωεμπορικά ομόλογα Γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs) 17

18 Προθεσμιακές καταθέσεις Προθεσμιακές καταθέσεις Κλειστές καταθέσεις ακύρωση δαπανηρή Διάρκεια λιγότερο από 1 βδομάδα συνήθως Περιορισμένη ρευστότητα Πιστοποιητικό κατάθεσης (CD) προθεσμιακή κατάθεση με αποδεικτικό Οργανωμένη δευτερογενή αγορά Μεγαλύτερη ρευστότητα μικρότερα επιτόκια Ελκυστικά για τους επενδυτές Λιγότερο προτιμητέα για τις εκδότριες τράπεζες Βελτιώνουν το πρεστίζ των τραπεζών 18

19 Επιταγές αποδοχής τράπεζας Προιόντα διεθνούς εμπορίου Ισοδυναμεί με συναλλαγματική με προθεσμία Αποδοχή πληρωμής από μια τράπεζα Πολύ χαμηλός κίνδυνος Ελκυστικό εργαλείο στην χρηματαγορά Αποτιμάται σε προεξοφλητική βάση όπως τα γραμμάτια δημοσίου. 19

20 Ευρωγραμμάτια - Ευρωεμπορικά Ομόλογα Εκδίδονται από μεγάλες επιχειρήσεις ή τράπεζες για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Τα ευρωγραμμάτια καλύπτονται από αντασφάλιση συνήθως Τα ευρωεμπορικά ομόλογα (πιο συνήθη) είναι μη αντασφαλισμένα Η αξία τους καθορίζεται σε προεξοφλητική βάση 20

21 Γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου Επανακαθορισμός επιτοκίου κάθε 3 η 6 μήνες, συνήθως με βάση το Libor Δίνουν τοκομερίδιο σαν τα ομόλογα Ελκυστικά με την άνοδο του πληθωρισμού μετά το 1973 Μηδενικός κίνδυνος επιτοκίου Για την αξιολόγηση πρέπει να είναι γνωστά Επιτόκιο αναφοράς (Libor, Libid, Limean ή άλλο) Περιθώριο και επιτόκιο τοκομεριδίου Λήξη - ρήτρα ανάκλησης Περίοδος επιτοκίου αναφοράς Συχνότητα επανακαθορισμού επιτοκίου Συχνότητα καταβολής τοκομεριδίων 21

22 Τραπεζικά δάνεια σε Ευρωνομίσματα Roll over πιστώσεις (κυλιόμενες) Επιτόκιο με βάση το LIBOR Περιθώριο (συνήθως 0,75% ή 1%) Συνήθως δάνεια από συνδικάτα τραπεζών σε μεγάλα ποσά (πχ κρατικά δάνεια) Πολύ μικρός κίνδυνος και για τις τράπεζες και για τον δανειζόμενο Το δάνειο χρηματοδοτείται με καταθέσεις που στοιχίζουν το Libor για τις τράπεζες 22

23 Τέλος Ενότητας

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197 198 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

F Face-to-face payment Face value Factoring Fair Value Accounting, FVA

F Face-to-face payment Face value Factoring Fair Value Accounting, FVA F Face-to-face payment = μία πληρωμή που εκτελείται με την ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στην ίδια φυσική τοποθεσία. Face value = ονομαστική αξία ή αξία στο άρτιο. Το ποσό που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος Εμμανουήλ Τσιριτάκης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΡΡΗ ΔΑΝΑΗ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας.

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. S SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P2) ΤO ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝOΝΙΣΜOΥ ΕΝΤOΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠOΣΩΝ "TARGET" ΚΑΙ ΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΜΗΣ"

P2) ΤO ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝOΝΙΣΜOΥ ΕΝΤOΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠOΣΩΝ TARGET ΚΑΙ ΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΜΗΣ P2) ΤO ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝOΝΙΣΜOΥ ΕΝΤOΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠOΣΩΝ "TARGET" ΚΑΙ ΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΜΗΣ" Oι βασικές διακρίσεις των συστημάτων διακανονισμού των εντολών πληρωμής είναι οι εξής :

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

I IBAN (International Bank Account Number) = ICS Internet Connection Sharing

I IBAN (International Bank Account Number) =     ICS Internet Connection Sharing I IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards, ECBS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο D Day count convention H συνθήκη υπoλογισμού των τοκοφόρων ημερών στα χρεόγραφα. H μέθοδος αναφέρεται στους όρους με τους οποίους υπολογίζονται ο αριθμός των ημερών σε επίπεδο μήνα/έτους, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα