ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καλούνται οι σπουδαστές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης το χειμερινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους , δηλαδή: 1) να βρίσκονται στο 8 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών τους και 2) να οφείλουν ΠΕΝΤΕ κατά ανώτατο όριο μαθήματα, εκ των οποίων τα δύο μπορεί να είναι μαθήματα ειδικότητας να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος από Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 μέχρι και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση για Πρακτική Άσκηση 2) Δήλωση του Ν που θα βεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 3) Βεβαίωση από τον εργοδότη ότι τους δέχονται για πρακτική άσκηση, την ειδικότητα που θα τους απασχολήσει και το χρονικό διάστημα απασχόλησης. (Υποδείγματα των παραπάνω εγγράφων ακολουθούν στην επόμενη σελίδα, καθώς και κατάλογος των συνεργαζομένων επιχειρήσεων) Οι συμβάσεις θα δοθούν (από το γραφείο Π.Α. αίθουσα Β116 εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρη τα ζητούμενα δικαιολογητικά) τις παρακάτω ημερομηνίες: Α) Για τους σπουδαστές που έχουν ήδη τις προϋποθέσεις Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 ( ) Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 ( ) Β) Για τους σπουδαστές οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 για να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 ( ) Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 ( ) Για την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Γκάβαλη Ελένη Καθηγήτρια Εφαρμογών

2 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.., / / Αρ.Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:... ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝ.ΜΗΤΡΟΣ:... ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:... ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:. ΕΚ/ΣΑ ΑΡΧΗ:... ΑΦΜ: ΔΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ: Αρ:.. ΠΟΛΗ:... ΝΟΜΟΣ: Τ.Κ.:... ΤΗΛ. ΣΤΑΘ.:. ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤ.: ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. : /. / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Π.Α. : /. / Επιθυμώ να πραγματοποιήσω την 6/μηνη Πρακτική μου Άσκησης για την χρονική περίοδο: Από...έως... Στην Ο / Η Αιτών/ούσα Ημερομηνία.../.../201 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βεβαιώνει ότι ο/η... του... Πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Ημερομηνία.../.../201

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (4) Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

4 Έντυπο 1 (συμπληρώνεται από τον Φορέα) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. /.../ 201. ΠΡΟΣ Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο/Η υπογεγραμμένος/η.... νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Απασχόλησης με στοιχεία: δηλώνω ότι αποδεχόμεθα τον/την σπουδαστή/στρια του Τμήματός σας προκειμένου να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση για το διάστημα από.. έως.. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα είναι: Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1,ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΤΑ ΤΕΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2 ΕΠΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43, ΜΑΡΟΥΣΙ A.P. PENTA LTD ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΟΡΩΠΙ ACCOUNTING SOLUTIONS A.E. Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 153, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ ALGOSYSTEMS AE Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 206, ΚΑΛΛΙΘΕΑ / AMBIENCE ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ AQUA CENTER S.A. - SWIMMING POOL EQUIPMENT WATER TREATMENT 113, AGIAS TRIADOS, AHARNAI ATHENS AUTO IMPEX HELLAS Ν. ΙΩΝΙΑ AVMap ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ ΝΕΜΕΣΕΩΣ 6, , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ BEE TECH 11 CARRIER A.E. Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18 CARRIER S.E.EUROPE AIR- 12 CONDITIONING S.A. ΑΘΗΝΑ CHEF DE PRODUITS AVENE Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ COCA-COLA 3E ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ CORAL GAS Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΠΕΡΙΣΣΟΣ CRETA FARM 23o ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ CRYSTAL CUT ΠΡΩΤΕΩΣ 92 - Π.ΦΑΛΗΡΟ CYTA ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ,00 20 DANELIS ΧΑΛΚΙΔΑ , DEKORMARKET ΣΟΛΩΜΟΥ 46, ΑΘΗΝΑ E.KATARA- S. SOYRLANTZH O.E. 22 LOGISTIKA-FOROTEXNIKA ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ EFG EUROBANK ΑΘΗΝΑ E-TRAVEL A.E. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΚΥΨΕΛΗ.ΑΘΗΝΑ EUROBANK EFG ΑΘΗΝΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ EUROTRUST ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ FERRY CENTER, ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ ΠΑΤΡΑ GE HEALTHCAE TECHNOLOGIES ΣΩΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ , GEMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΩΡΟΠΙ GLORYBOOK-ECONOMIST Ε.Π.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΦΑ ΑΘΗΝΑ GRANTEX A.E. ΑΙΓΑΛΕΩ GS TRAVEL S.A. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΑΙ HEC ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ HELLENIC INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS, Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ 11 & ΔΑΒΑΚΗ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΛΙΟΝ, , ΑΘΗΝΑ

6 35 HPS COURIER ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ 36 INTERTRANSLATIONS LTD. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΚΑΛΛΙΘΕΑ INTRACOM ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 IONION STAR ΛΕΥΚΑΔΑ ISS FACILITY SERVICES A.E. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ JOHNSON - JOHNSON HELLAS ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ K - GROUP ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΣΜΥΡΝΗΣ K-PROVOLI ΣΜΥΡΝΗΣ 21, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΚ 14231, MARAGOS EΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10, ΜΑΡΟΥΣΙ MAROULIS TRAVEL MAROUSI MASS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ MEDITERRA ABEΣE ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ MEDITERRANEO HOSPITAL ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ MINERVA A.E ΑΘΗΝΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΙΔΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ) 49 MIYAMA ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 50 MONEYEXPERT ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΚΥΨΕΛΗ.ΑΘΗΝΑ 51 NAVARINO DUNES THE ROMANOS COSTA NAVARINO, 24001, ΜΕΣΣΗΝΙΑ NOVARTIS (HELLAS) AEBE (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 12 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ OTE A.E. MAROYSI PAMEDIAKOPES (E-TRAVEL A.E.) ΑΘΗΝΑ PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΟΡΑΗ 3, ΑΘΗΝΑ PIERRE FABRE ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 250) PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 350, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ PROMEA ΑΘΗΝΑ RUSH EVENTS ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E. ΟΙΝΟΦΥΤΑ SECURICON A.E. ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΟΥ 18, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ SENS CREATION ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 48, ΑΘΗΝΑ SINGULAR LOGIC N. ΙΩΝΙΑ STAR CHANNEL / 8 65 SYNELCO ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑ / ΑΘΗΝΑ VAL OIL TRADING S.A. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 124, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ VAMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε. ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ VERNOLIN ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ VOLKSWAGEN BANK GMBH ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ VPOWER ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ WATER BLUE TRAVEL AGENCY ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ , WestNet ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7 74 Z&X GROUP OF COMPANIES ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ Α. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΠ Ε.Π.Ε ΑΝ. ΓΑΖΗ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Ακαδημίας 61, Αθήνα Tηλ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΓΩΝΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 13 & Δ. ΠΟΥΡΑΙΜΗ 10, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ ΑΚΡΟΠΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΚΑΨΑΛΗ 10, ΗΡΟΔΟΤΟΥ & Ν. ΔΟΥΚΑ, ΑΘΗΝΑ 80 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18, , ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΛΦΑ ΦΡΙΓΚΟΡ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ 86, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΠ ΠΕΝΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡ. ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ 4, ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 12ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, Τ.Κ.34300, ΑΙΔΗΨΟΣ ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΡΑΜΑ, ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΓΛΥΚΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 44 ΑΙΓΑΛΕΩ , Δ Ο Υ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 231, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΛΣΟΥΣ 15, ΓΛΥΦΑΔΑ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 60, ΡΟΔΟΣ, 85100, ΡΟΔΟΣ ΕTHNODATA A.E. ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ 86 & ΠΟΡΟΥ, , ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. ΑΣΜΗΝΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΕΤΕ ΑΕΒΕ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΛΕΝΙΚ ΛΑΜΠΓΟΥΕΡ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 16, 11634, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

8 109 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ'' ΑΝΑΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 109, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΑΡΤΑΣ- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑ , ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 112 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟ ΕΥΡΟΣΟΥΝΤ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε. ΕΥΚΛΕΙΑΣ 25Α, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 20, ΜΕΝΙΔΙ, , ΑΘΗΝΑ , ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49-51, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 57, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, , ΑΛΙΜΟΣ. ΥΠ'ΟΨΗ Κας ΜΥΣΤΗΡΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΞ plus ΣΦΑΚΙΩΝ 11-13, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΩΝ 7-13, ΑΘΗΝΑ 123 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2, ΚΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 - Ν.ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ , ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ ΜΟΥΣΩΝ 7-13, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΑΡΑΧΟΟΥ 17 ΙΛΙΟΝ, Τ.Κ ΜΗΤΕΡΑ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΣ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 2, ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 27, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε. Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ , ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 24, ΑΧΑΡΝΑΙ ΝΤΟΦΗ ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8-10, ΑΝΟΙΞΗ, Ο.Λ.Π. ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΑΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ Π. & Γ. ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε. ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡ. ΟΥΡΑΝΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 10, ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1, 14342, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ,458, ΠΡΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΤ. ΓΚΙΟΚΑ 8 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Τ.Κ ΣΙΜΙΤΙΑΝ ΝΑΖΑΡΕΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ UNIK, ΑΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΝΑΟΥΣΗΣ 110, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12137, ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΑ Β. ΒΟΥΤΣΑ (λογιστικό γραφείο) Νεοκλέους 4, Αθήνα, 11743, ΑΤΤΙΚΗΣ 151 Τ.Κ. INTERNATIONAL S.A. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ ΤΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗΣΤΟΥ 15-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 155 Ε.Π.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 156 ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ 50-ΚΥΨΕΛΗ, Τ.Κ ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 21, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΚ Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 447 ΑΘΗΝΑ BEIRSDORF ΓΕΡΑΚΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καλούνται οι σπουδαστές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1/8 ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ( AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή, από την Εφορία. 2. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΑΔΑ:Β4ΘΥ4691Ω2-Ε9Δ Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΤΕΛΩΝΕΙΟ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ σε ποσοστό..% το δικαίωμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ

Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ Ιατρικές ενδείξεις για κάλυψη 1. Σε ασθενείς ηλικίας έως και 65 ετών ( 65ετών) 2. Πρώιμο πλήρως εξαιρεθέν διηθητικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού. 3. Χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΓΓΚΥΚΛ ΙΟΙ ΣΣ ΕΠΟΧΙ ΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΙ ΤΤΩΝ Ε ΤΤΟΥ ΣΣ 22 00 00 99 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΣΕ Ι ΣΣ ΙΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα