Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014"

Transcript

1 Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014 Μετά από τη συνάντησή µας στο Μόντρεαλ του Καναδά στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για όλους, η οποία διεξήχθη από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2014, εµείς, οι γυναίκες και οι άνδρες από διάφορες χώρες και περιοχές από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων επαγγελµατιών, εκπροσώπων ΜΚΟ και εκπροσώπων διαφόρων τοµέων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστηµίων, διεθνών φορέων και οργανισµών, και κρατικών υπαλλήλων, συµφωνούµε στην ακόλουθη Διακήρυξη: Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τη σηµαντική συµβολή πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισµού και των Προορισµών για Όλους, (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία, των ηλικιωµένων, των οικογενειών και άλλων επισκεπτών), και αντιλαµβανόµενοι ότι οι πολίτες είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από αυτές, µεταξύ των οποίων και οι εξής καθοριστικής σηµασίας πρωτοβουλίες: Η Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΟΗΕ, 1975) 1 Οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασµού, Έκδοση 2.0. Raleigh, NC: North Carolina State University, Κέντρο για τον Οικουµενικό Σχεδιασµό (1997) 2 Ο Παγκόσµιος Κώδικας Δεοντολογίας/Ηθών για τον Τουρισµό (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού- UNWTO, 1999) : Μια Ευρώπη Προσβάσιµη σε Όλους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003) 4 Ο Χάρτης του Ρίο για τον Καθολικό Σχεδιασµό για την αειφόρο και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (2004) 5 Η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΟΗΕ, 2006) 6 Η Διακήρυξη Τακαγιάµα για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων για Όλους στην Ασία και στον Ειρηνικό (Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό -ESCAP, 2009) 7 Το πρότυπο ISO 21542: 2011, Κατασκευή κτιρίων - Προσβασιµότητα και Χρηστικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, ως διεθνής αναφορά για το σχεδιασµό των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των τουριστικών υποδοµών (2011) 8 Το Ιταλικό Μανιφέστο για την Προώθηση του Προσβάσιµου Τουρισµού (2011) 9 Η Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία η οποία αναφέρει ότι περισσότεροι από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσµο έχουν/ζουν µε αναπηρία (World Health Organization 2011) 10 1

2 Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για Υπεύθυνο Τουρισµό, µε αναφορά στην Πρόσβαση σε Όλους (ICRT, Καναδάς, 2011) 11 Τα σχετικά πρότυπα και τις συνιστώµενες πρακτικές του παραρτήµατος 9 - Υποστήριξη της Σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σύµβαση του Σικάγο, 1944) και το Εγχειρίδιο για την Πρόσβαση στις Αεροπορικές Μεταφορές των Ατόµων µε Αναπηρία (Διεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας, 2013) 12 Οι συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού UNWTO, για τον Προσβάσιµο Τουρισµό, που εκπονήθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος ONCE και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Προσβάσιµο Τουρισµό ΕΝΑΤ, (UNWTO, 2013) 13 Η σειρά των Διεθνών Συνεδρίων Τουρισµός για Όλους, τα οποία οργάνωσε και φιλοξένησε στην Ισπανία το Ίδρυµα ONCE (ONCE Foundation) κατά τα έτη 2004, 2007, 2010 και Το Όραµα Catalunya 2020 για Υπεύθυνο Τουρισµό: η Διακήρυξη της Βαρκελώνης (2013) 15 Η σειρά των Διεθνών Συνεδρίων για τον Προσβάσιµο Τουρισµό τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στη Νοτιοανατολική Ασία τα έτη 2005, 2007, 2009, 2011 και το Δεκέµβριο του Η Έκθεση και το κάλεσµα για δράση για την Πρόσβαση στον Πολιτισµό του 2012, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών 17 Το Όραµα και Σχέδιο Δράσης , "Ο Δρόµος προς τα Εµπρός, της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κωφών 18 Οι προτεινόµενοι κανονισµοί-πρότυπα για Προσβάσιµα Ταξί και µισθωµένα οχήµατα (Διεθνής Ένωση των Ρυθµιστικών Αρχών Μεταφορών, 2014) 19 Η Πρόταση της Ανοιχτής Οµάδας Εργασίας για τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, την οποία συνέταξε κατά την 13η σύνοδό της η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η οποία περιέχει το στόχο «να καταστήσει τις πόλεις και τους οικισµούς κατάλληλες για όλους, χωρίς αποκλεισµούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιµες» (OWG, Αύγουστος 2014) 20 Η διεθνής προσπάθεια συνεργασίας που έχει αναληφθεί από τους φορείς: UNWTO, ΕΝΑΤ, ISTO, ONCE, το Παγκόσµιο Κέντρο Αριστείας για τους προορισµούς (CED), Kéroul, καθώς και οι πολυάριθµοι συµµετέχοντες στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για Όλους, οι οποίοι έχουν δεσµευτεί να συνεργαστούν και να συγκεντρώσουν την εµπειρία τους προς όφελος της διεθνούς κοινότητας. Εµείς, οι συµµετέχοντες στη Σύνόδο Κορυφής του Μόντρεαλ, δηλώνουµε την πρόθεσή µας να διατηρήσουµε τη συνεργασία µας σε διεθνές επίπεδο και στις αντίστοιχες περιοχές και χώρες µας για την υποστήριξη και τον συντονισµό της εφαρµογής των συστάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) για τον Προσβάσιµο Τουρισµό. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουµε και υποστηρίζουµε τα ακόλουθα µέτρα: 2

3 Για τις τουριστικές, ταξιδιωτικές και µεταφορικές επιχειρήσεις και τους εµπλεκόµενους: 1. Να αδράξουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη βάση της αγοράς των επιχειρήσεών τους µε την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχουν θετικές εµπειρίες σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες, χωρίς αποκλεισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, ΌΛΟΙ οι επισκέπτες σηµαίνει άτοµα µε αναπηρίες και άτοµα µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, καθώς και ηλικιωµένοι µε προβλήµατα λόγω ηλικίας και απαιτήσεις πρόσβασης, καθώς και οικογένειες µε µικρά παιδιά. 2. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασµού και να ακολουθούν τις οδηγίες προσβασιµότητας κατά τον σχεδιασµό της παροχής πληροφόρησης των επισκεπτών και της εµπορίας (marketing)- συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο-, καθώς και κατά τον σχεδιασµό των µεταφορών, των εγκαταστάσεων και όλων των υπηρεσιών. 3. Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού µε την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησής τους σε θέµατα προσβασιµότητας και αναπηρίας. 4. Να θεωρήσουν τον εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας ΕΝΑΤ, ως ένα εργαλείο επιχειρηµατικής ανάπτυξης και διαχείρισης των σχέσεων µε τους επισκέπτες/πελάτες για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσβάσιµου τουρισµού και την κατάλληλη φροντίδα και ευθύνη απέναντι σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες. 5. Να συνεργαστούν µε τις οργανώσεις καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων και των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες, των ηλικιωµένων πολιτών, των νεολαιών και οικογενειών µε µικρά παιδιά, µε στόχο τον εντοπισµό κενών στις τουριστικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 6. Να συµµετέχουν σε τοπικές και εθνικές επιχειρήσεις και πολυµερή δίκτυα µε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση του τουρισµού χωρίς αποκλεισµούς, µε παράλληλη θετική συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξης της κοινωνίας. Για τις τοπικές αρχές: 7. Να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης στον σχεδιασµό κάθε νέα ςκατασκευής ή ανακαίνισης υφιστάµενου κτιρίου ή δηµόσιου χώρου, καθώς στον σχεδιασµό οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας. 8. Να εξασφαλίσουν την παροχή πεζοδρόµων χωρίς εµπόδια για να διευκολύνουν τη διέλευση των δρόµων και όλων των δηµόσιων χώρων, των χώρων λιανικού εµπορίου και τα πάρκα. 9. Να εξασφαλίσουν την παροχή µέσων µαζικής µεταφοράς, κατάλληλων για πολίτες και επισκέπτες µε αναπηρίες. 10. Να απαιτήσουν τα ταξί και και οι εταιρείες αποστολής λιµουζινών ή µισθωµένων οχηµάτων να παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς των ατόµων µε αναπηρίες, ισότιµες µε εκείνες που απολαµβάνει το ευρύ κοινό. 11. Να υιοθετήσουν πολιτικές οι οποίες θα συµπεριλαµβάνουν διατάξεις σχετικά µε τους χώρους στάθµευσης για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα. 3

4 12. Να θεσπίσουν πολιτική υποστήριξης των ατόµων που συνοδεύουν τα άτοµα µε αναπηρίες στις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητές τους καθώς και στις υπηρεσίες µεταφορών. 13. Να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού σχετικά µε τα οφέλη από την παροχή προσβάσιµων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό σχετικά µε την εξυπηρέτηση ΌΛΩΝ των επισκεπτών µε διαφορετικές αναπηρίες και απαιτήσεις πρόσβασης 14. Να διαθέσουν πόρους στην επιχειρηµατική κοινότητα για την ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης σχετικά µε τον προσβάσιµο, χωρίς αποκλεισµούς τουρισµό, καθώς και για τα εργαλεία για τον σχεδιασµό και τη βελτίωση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών για ΌΛΟΥΣ. 15. Να καθιερώσουν σε επίπεδο προορισµού τον συντονισµό και την παρακολούθηση ικανοποίησης των επισκεπτών, συµπεριλαµβανοµένων των παραµέτρων της προσβασιµότητας, ως εργαλείο µάθησης και ανάπτυξης για τους τοµείς του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου. 16. Να δηµιουργήσουν "Προορισµούς για ΌΛΟΥΣ", επιτρέποντας σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες να απολαµβάνουν το ταξίδι τους και να ταξιδεύουν χωρίς εµπόδια, είτε για λόγους επαγγελµατικούς, είτε εκπαιδευτικούς ή ιατρικούς, είτε για εθελοντισµό ή για λόγους αναψυχής,. 17. Να καθιερώσουν λειτουργία Διαχείρισης Προορισµού εντός της δοµής της τοπικής δηµοτικής / περιφερειακής αρχής µε ειδικό προϋπολογισµό και αµοδιότητα συντονισµού και υποστήριξης των προσπαθειών για την ανάπτυξη και την προώθηση του αειφόρου, προσβάσιµου και χωρίς αποκλεισµούς τουρισµού στις αντίστοιχες περιοχές, σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις και εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Για τις κυβερνήσεις και τις εθνικές αρχές: 18. Να αποτελέσει ο προσβάσιµος, χωρίς αποκλεισµούς τουρισµός, προτεραιότητα για την πολιτική των εθνικών τουριστικών οργανισµών. 19. Να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους την εκπαίδευση σχετικά µε την υποδοχή και εξυπηρέτηση ΌΛΩΝ των επισκεπτών καθώς και σχετικά µε την προσβασιµότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων. 20. Να προωθήσουν την κατάρτιση/εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραµµής στους τοµείς ταξιδιών και τουρισµού σχετικά µε την υποδοχή και την παροχή υπηρεσιών σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες. 21. Να παροτρύνουν τους φορείς οι οποίοι παρέχουν δηµόσια αγαθά ή υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων µεταφοράς, να επανεξετάσουν την προσβασιµότητα των εγκαταστάσεών και των υπηρεσιών τους για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών µε αναπηρίες και άλλες ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια και να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις κατηγορίες πελατών. 22. Να θεσπίσουν φορολογικά µέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιοκτητών των υφιστάµενων φορέων και των ιδιωτικών µεταφορικών εταιρειών, ώστε 4

5 να προβούν στις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους. 23. Να προβούν στην υιοθέτηση του προτύπου ISO Κατασκευή κτιρίων -Προσβασιµότητα και Χρηστικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, ως την ελάχιστη απαίτηση για νέα κτίρια (όπου δεν υπάρχει αυστηρότερο εθνικό πρότυπο) - και να προχωρήσουν και πέρα από αυτό το πρότυπο, όποτε είναι δυνατόν. 24. Να υιοθετήσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από τη διεθνή κοινότητα για την πιστοποίηση της προσβασιµότητας των τουριστικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων και των κτιρίων. 25. Να προωθήσουν σχετικές οδηγίες για τον καθολικό σχεδιασµό της παροχής πληροφόρησης των τουριστικών υπηρεσιών. 26. Να υιοθετήσουν τις διεθνείς οδηγίες σχεδιασµού για την προσβασιµότητα των δικτυακών τόπων, WCAG (WCAG κατά προτίµηση την έκδοση 2.0) για όλες τις δηµόσιες ιστοσελίδες και να ενθαρρύνουν τη χρήση τους από όλους τους τουριστικούς φορείς, και τους µεσάζοντες ή σχετικά εµπλεκοµένους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση µέσω διαδικτύου σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε σωµατικές και αισθητηριακές αναπηρίες. 27. Να προωθήσουν την εισαγωγή των απαιτήσεων προσβασιµότητας στις δηµόσιες προκηρύξεις και συµβάσεις έργων αγαθών, υπηρεσιών, µεταφορών και υποδοµών. 28. Να καθιερώσουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς παρακολούθησης, ελέγχου και συµµόρφωσης/υλοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των απαιτήσεων προσβασιµότητας από τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 29. Να προωθήσουν τις ευκαιρίες/δυνατότητες απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα του τουρισµού. Για τους διεθνώς ενδιαφερόµενους: 30. Να παροτρύνουν τις αρµόδιες για τη σύνταξη προτύπων, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, για την ενσωµάτωση των προτύπων προσβασιµότητας σε αυτά, στο σύνολο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία και τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες και άλλων ατόµων µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης. 31. Να ενθαρρύνουν την εφαρµογή του προτύπου ISO στον τοµέα του τουρισµού, ώστε να εξασφαλίζεται κατ ελάχιστον η προσβασιµότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων. 32. Να δροµολογήσουν τη δηµιουργία ενός διεθνούς µηχανισµού πιστοποίησης υπό την επιβλεψη ενός αρµόδιου σχετικού διεθνούς φορέα µε σαφή εντολή πιστοποίησης, σε συνεννόηση µε την τουριστική βιοµηχανία, φορείς και οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες και άλλους συναφείς φορείς, για την πιστοποίηση της προσβασιµότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων. 33. Να αναθέσουν στις εθνικές ή τοπικές οργανώσεις την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της προσβασιµότητας των εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε τον τουρισµό, µε βάση τα κριτήρια του διεθνούς µηχανισµού πιστοποίησης. 5

6 34. Να ενθαρρύνουν τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης να κάνει το πρότυπο ISO ελεύθερα/δωρεάν διαθέσιµο στο διαδίκτυο για να διευκολυνθεί η ευρύτερη διάδοση και χρήση του, µε δεδοµένη τη σηµασία αυτών των προτύπων για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες και άλλων ατόµων µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης σε όλες τις πτυχές της ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των ταξιδιών και του τουρισµού. 35. Να ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη της Επιτροπής (Facilitation Panel) της Σύµβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Σύµβαση του Σικάγο) να υιοθετήσουν τις συστάσεις του ICAO (International Civil Aviation Organization) για την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, ιδίως όσον αφορά στον σχεδιασµό της καµπίνας των αεροσκαφών και στη διαθεσιµότητα/παροχή προσβάσιµων τουαλετών στα αεροσκάφη. 36. Να παρέχουν µέσω διαδικτύου πληροφορίες σχετικά µε παραδείγµατα καλής πρακτικής και άλλα σχετικά κείµενα που αφορούν στον προσβάσιµο τουρισµό. 37. Να προσκαλέσουν τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού ( UNWTO) να παραλάβει τις παρούσες προτάσεις και να τις διαβιβάσει στην Παγκόσµια Επιτροπή Δεοντολογίας Τουρισµού, το ανεξάρτητο όργανο που είναι επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση της εφαρµογής του Παγκόσµιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισµό, για να τις µελετήσει και να εξέτασει τη δυνατότητα να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση του UNWTO. Τέλος, για τους συµµετέχοντες της Συνόδου Κορυφής του Μόντρεαλ: 38. Να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές, τους εθνικούς φορείς και τις διεθνείς οργανώσεις να δηµοσιεύουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε αναπηρίες και σε άλλα άτοµα µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή. 39. Να ζητήσουν και να αναθέσουν στον φορέα ΕΝΑΤ να συντονίσει και να προετοιµάσει πρόταση για µία Παγκόσµια Ένωση για τον Προσβάσιµο Τουρισµό, στην οποία θα µπορούσαν να συµµετέχουν και να ενταχθούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. Η Παγκόσµια Ένωση θα πρέπει: - Να επιδιώξει την ανάπτυξη καινοτοµίας στον τοµέα του τουρισµού και των τουριστικών υπηρεσιών για όλους, µε στόχο την επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας, ασφάλειας και άνεσης των επισκεπτών - Να αντανακλά τους στόχους των µελών της - Να επιδιώξει την επίτευξη του στόχου για ένα θετικό επιχειρηµατικό και ρυθµιστικό περιβάλλον και - Να λειτουργεί ως παγκόσµιο κοµβικό σηµείο για την προώθηση του Προσβάσιµου, χωρίς αποκλεισµούς Τουρισµού και των Προορισµών για Όλους. 40. Να αναγνωρίσει ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος όσον αφορά στην προσβασιµότητα, αλλά ότι είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερα από όλους µαζί, για να δηµιουργήσουµε έναν Κόσµο για Όλους. 6

7 Το σχέδιο του κειµένου της Διακήρυξης διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για Όλους, συζητήθηκε σε επιµέρους σεµινάρια/συνεδρίες (workshops) και τέλος συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την ολοµέλεια της Συνόδου Κορυφής. Υπογραφές: Τα ονόµατα όλων των εγγεγραµµένων συµµετεχόντων και των οργανώσεων που δέχθηκαν να υπογράψουν τη Διακήρυξη του Μόντρεαλ θα συµπληρωθούν. Παρακαλούµε για να υπογράψετε τη Διακήρυξη και να καταχωρηθεί η υποστήριξή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Σηµείωση: Η αγγλική έκδοση είναι το επίσηµο κείµενο που εγκρίθηκε από την τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής Αναφορές 1 Declaration on the Rights of Disabled Persons (UN, 1975). 2 The Center for Universal Design (1997). 3 The Center for Universal Design (1997) A Europe Accessible For All (European Commission, 2003). 5 Rio Charter on Universal Design for Sustainable and Inclusive Development (2004). 6 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006). 7 The Takayama Declaration on the Development of Communities-for-All in Asia and the Pacific (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP, 2009). 8 ISO Standard 21542:2011, Building construction - Accessibility and usability of the built environment (2011). 9 The Italian Manifesto for the Promotion of Accessible Tourism (2011)

8 The Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (International Civil Aviation Organization, 2013). 13 The UNWTO Recommendations on Accessible Tourism (UNWTO, 2013). 14 International Congresses on Tourism for All (Foundation ONCE). 15 The Catalunya 2020 Vision for Responsible Tourism: the Barcelona Declaration (2013). 16 ICAT Conferences. 17 Access to Culture 2012 Report. 18 The Way Forward, World Federation of the Deaf: Vision and Action Plan : 19 The Proposed Model Regulations for Accessible Taxicabs and For-Hire Vehicles (International Association of Transportation Regulators, 2014). 20 Proposal of The Open Working Group for Sustainable Development Goals (2014). 8

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων Κείµενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε στόχο τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της Αναπηρίας Ένας Πρακτικός Οδηγός Πίνακας περιεχομένων Αριθ. Τίτλος Σελίδα Ευχαριστίες 3 1. Πρότυπα της αναπηρίας Ιατρικό πρότυπο 4 Κοινωνικό πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα