ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ imenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A,, W-135 και Y 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας A Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας W-135 Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας Υ 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 1 συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς 44 μικρογραμμάρια του τετάνου Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η σκόνη είναι λευκή. Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το imenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των 12 μηνών και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη eisseria meningitidis ομάδας A,, W-135 και Y. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Το imenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις. Αρχικός εμβολιασμός: Μία εφάπαξ δόση 0,5 ml του ανασυσταθέντος εμβολίου χρησιμοποιείται για ανοσοποίηση. Αναμνηστικός εμβολιασμός: Το imenrix μπορεί να δοθεί σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με ένα απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Η ανάγκη αναμνης δόσης σε άτομα που ανοσοποιήθηκαν αρχικά με imenrix δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 2

3 Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του imenrix δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο δελτοειδή μυ. Σε παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών, το εμβόλιο μπορεί επίσης να χορηγείται στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το imenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια. Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών) και η κλινική εξέταση. Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. Ο εμβολιασμός με imenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Το imenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα αυτά. Το imenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της eisseria meningitidis ομάδας A,, W-135 και Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλης ομάδας της eisseria meningitidis. Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους εμβολιασμένους. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση. Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση. 3

4 Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιάστηκαν με imenrix 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς τίτλους () όπως μετρήθηκαν με βακτηριοκτόνο δοκιμασία αντισωμάτων συμπληρώματος από ορό κουνελιού (rsba) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια (βλέπε παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη. Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τετάνου Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του imenrix εκτιμήθηκαν κατά τη διαδοχική χορήγηση ή συγχορήγηση με ένα εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του imenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, Men και MenW-135 rsba (βλέπε παράγραφο 4.5). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή. Η αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε είτε όταν τα εμβόλια συγχορηγήθηκαν είτε όταν χορηγήθηκαν διαδοχικά ήταν παρόμοια με την αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε μετά από μία αναμνη δόση ενός εμβολίου DTaP-HBV-IPV/Hib που δόθηκε στη διάρκεια του δεύτερου έτους ζωής. Επίδραση του imenrix στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδούς (TT) αντισώματος κατά του τετάνου μετά τον εμβολιασμό με imenrix, το imenrix δεν υποκαθιστά την ανοσοποίηση κατά του τετάνου. Η χορήγηση imenrix μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει TT στο δεύτερο έτος της ζωής δεν βλάπτει την ανταπόκριση στο TT ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πέραν της ηλικίας των 2 ετών. Διατήρηση των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων στον ορό Oι μελέτες με το imenrix έχουν δείξει εξασθένηση των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων στον ορό έναντι MenA όταν χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hsba) (βλέπε παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία της εξασθένησης των αντισωματικών τίτλων hsba-mena δεν είναι γνωστή. Επί του παρόντος υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια μιας αναμνης δόσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ειδικότερο κίνδυνο έκθεσης σε MenA και έχει λάβει μια δόση του imenrix περισσότερο από περίπου ένα χρόνο προηγουμένως, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση αναμνης δόσης. Η διατήρηση των αντισωμάτων έχει αξιολογηθεί για έως 5 έτη μετά τον εμβολιασμό. Όπως και με τον μονοδύναμο συγκριτικό παράγοντα Men, έχει παρατηρηθεί μείωση στους τίτλους αντισωμάτων σε βάθος χρόνου. Η κλινική σημασία των εξασθενισμένων τίτλων αντισωμάτων δεν είναι γνωστή. Το ενδεχόμενο χορήγησης αναμνης δόσης μπορεί να εξετασθεί σε άτομα που εμβολιάστηκαν στην νηπιακή ηλικία, τα οποία εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στην μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο που προκαλείται από τις οροομάδες A,, W-135 και Y (βλ. παράγραφο 5.1). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το imenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εμβόλια: εμβόλια ηπατίτιδας A (HAV) και ηπατίτιδας B (HBV), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV), 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου ή μη ενισχυμένο εμβόλιο εποχιακής γρίπης. Το imenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη στο δεύτερο έτος ζωής, περιλαμβανομένου συνδυασμού εμβολίων DTaP με ηπατίτιδα B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας ή Haemophilus influenzae τύπου b, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib. 4

5 Όποτε είναι δυνατό, το imenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει TT, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να συγχορηγούνται ή, διαφορετικά, το imenrix θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το εμβόλιο που περιέχει TT. Η διαδοχική χορήγηση του imenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, Men και MenW-135. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή, καθώς τουλάχιστον 99,4% των ατόμων (=178) είχαν τίτλους rsba 8 για κάθε ομάδα (A,, W-135, Y) (βλέπε παράγραφο 4.4). Ένα μήνα μετά από συγχορήγηση με 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι γεωμετρικοί μέσοι όροι συγκέντρωσης αντισωμάτων (GM) και αντισωμάτων σε οψωνοφαγοκυτταρική δοκιμασία (OPA) για έναν ορότυπο πνευμονιόκοκκου (18 συζευγμένο με πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς του τετάνου). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή. Δεν υπήρξε επίδραση της συγχορήγησης στους υπόλοιπους εννέα ορότυπους πνευμονιόκοκκου. Εάν πρόκειται να χορηγηθεί imenrix ταυτόχρονα με άλλο ενέσιμο εμβόλιο, οι ενέσεις των εμβολίων πρέπει να χορηγούνται πάντα σε διαφορετικά σημεία. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανταπόκριση. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση του imenrix σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3). Το imenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο όταν είναι σαφώς αναγκαίο και τα πιθανά πλεονεκτήματα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το imenrix απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Το imenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα οφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων. Γονιμότητα Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στη γονιμότητα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του imenrix στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 5

6 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφαλείας Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μία συγκεντρωτική ανάλυση ατόμων που εμβολιάστηκαν με μια δόση imenrix σε κλινικές μελέτες. Αυτή η συγκεντρωτική ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα για νήπια (12 έως 23 μηνών), παιδιά (2 έως 10 ετών), εφήβους (11 έως 17 ετών) και ενήλικες ( 18 έως 55 ετών). Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες οι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό ήταν πόνος (24,1% έως 39,9%), ερυθρότητα (14,3% έως 33,0%) και οίδημα (11,2% έως 17,9%). Στις ηλικιακές ομάδες μηνών και 2-5 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν ευερεθιστότητα (36,2% και 7,5% αντίστοιχα), νωθρότητα (27,8% και 8,8% αντίστοιχα), απώλεια όρεξης (20,7% και 6,3% αντίστοιχα) και πυρετός (17,6% και 6,5% αντίστοιχα). Στις ηλικιακές ομάδες 6-10, και 18 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν κεφαλαλγία (13,3%, 16,1% και 17,6% αντίστοιχα), κόπωση (13,8%, 16,3% και 16,4% αντίστοιχα), συμπτώματα από το γαστρεντερικό (7,5%, 6,4% και 6,3% αντίστοιχα) και πυρετός (7,5%, 4,1% και 4,0% αντίστοιχα). Σε μια διαφορετική μελέτη μία εφάπαξ δόση imenrix χορηγήθηκε σε 274 άτομα ηλικίας 56 ετών και άνω. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε αυτή τη μελέτη είχαν ήδη παρατηρηθεί σε μικρότερες ηλικίες. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συχνότητας: Πολύ συχνές: ( 1/10) Συχνές: ( 1/100 έως <1/10) Όχι συχνές: ( 1/ έως <1/1.000) Σπάνιες: ( 1/ έως <1/1.000) Πολύ σπάνιες: (<1/10.000) Κατηγορία Οργανικού Συχνότητα Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Συστήματος Κλινικές δοκιμές Διαταραχές του μεταβολισμού Πολύ συχνές Απώλεια ορέξεως και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές Πολύ συχνές Ευερεθιστότητα Όχι συχνές Αϋπνία, κλάμα Διαταραχές του νευρικού Πολύ συχνές Νωθρότητα, κεφαλαλγία συστήματος Όχι συχνές Υπαισθησία, ζάλη Διαταραχές του γαστρεντερικού Συχνές Συμπτώματα από το γαστρεντερικό (περιλαμβάνονται διάρροια, έμετος και ναυτία) Διαταραχές του δέρματος και Όχι συχνές Κνησμός, εξάνθημα του υποδόριου ιστού Διαταραχές του μυοσκελετικού Όχι συχνές Μυαλγία, άλγος στα άκρα συστήματος και του συνδετικού ιστού Γενικές διαταραχές και Πολύ συχνές Πυρετός, οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στο 6

7 καταστάσεις της οδού χορήγησης Εμπειρία μετά την κυκλοφορία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες σημείο της ένεσης, κόπωση Αιμάτωμα στο σημείο της ένεσης Αίσθημα κακουχίας, αντίδραση στο σημείο της ένεσης (συμπεριλαμβάνονται σκλήρυνση, κνησμός, αίσθημα θερμότητας, αναισθησία) Εκτεταμένο οίδημα του άκρου στη θέση της ένεσης, το οποίο συχνά συνοδεύεται από ερύθυμα, και μερικές φορές περιλαμβάνει την παρακείμενη άρθρωση ή οίδημα ολόκληρου του άκρου στο οποίο χορηγήθηκε το εμβόλιο. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: , Ιστότοπος: 4.9 Υπερδοσολογία Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια, μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, κωδικός AT: J07AH08 Μηχανισμός δράσης Τα αντισώματα κατά της κάψας του μηνιγγιτιδόκοκκου προστατεύουν από μηνιγγιτιδοκοκκικές νόσους με διαμεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα βακτηριοκτόνο δράση. Το imenrix επάγει την παραγωγή βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των πολυσακχαριτών της κάψας των ομάδων A,, W-135 και Y όταν μετράται με δοκιμασίες με χρήση είτε συμπληρώματος από κουνέλι (rsba) είτε ανθρώπινου συμπληρώματος (hsba). Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις Η ανοσογονικότητα μίας δόσης imenrix έχει αξιολογηθεί σε περισσότερα από άτομα ηλικίας 12 μηνών. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου συμπεραίνεται από την επίδειξη ανοσολογικής μη κατωτερότητας (βασισμένη κυρίως στη σύγκριση της αναλογίας τουλάχιστο 8 των τίτλων rsba) σε σχέση με αδειοδοτημένα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια. Η ανοσογονικότητα μετρήθηκε με τη χρήση rsba ή HSBA οι οποίοι είναι βιοδείκτες για την αποτελεσματικότητα της προστασίας κατά των ομάδων Α,, W-135 και Y του μηνιγγιτιδόκοκκου. Ανοσογονικότητα σε νήπια ηλικίας μηνών Στις κλινικές μελέτες MenAWY-TT-039 και MenAWY-TT-040, αξιολογήθηκε η ανοσολογική ανταπόκριση στον εμβολιασμό είτε με imenrix είτε με ένα αδειοδοτημένο συζευγμένο (Men-RM) εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου -RM

8 Το imenrix προκάλεσε βακτηριοκτόνο αντισωματική ανταπόκριση κατά των τεσσάρων ομάδων, με ανταπόκριση κατά της ομάδας συγκρίσιμη με αυτή που προκλήθηκε από το εγκεκριμένο εμβόλιο Men-RM όσον αφορά τίτλους rsba (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rsba*) σε νήπια μηνών Μελέτη MenAWY-TT-039 Μελέτη MenAWY-TT-039 rsba (1) rsba (2) Ομάδα Ανταπόκριση στο 2205,0 98,4% 3169,9 99,7% A imenrix 354 (2007,8, 183 (95,3, (2577,2, (98,4, 100) 2421,6) 99,7) 3898,8) imenrix 354 Εμβόλιο Men-RM 121 W-135 imenrix 354 Y imenrix ,7% (98,4, 100) 97,5% (92,9, 99,5) (99,0, 100) (99,0, 100) 477,6 (437,3, 521,6) 212,3 (170,0, 265,2) 2681,7 (2453,1, 2931,6) 2729,4 (2472,7, 3012,8) ,3% (93,7, 99,1) 98,2% (93,8, 99,8) 98,4% (95,4, 99,7) 97,3% (93,8, 99,1) 828,7 (672,4, 1021,4) 691,4 (520,8, 917,9) 4022,3 (3269,2, 4948,8) 3167,7 (2521,9, 3978,9) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις κατά το πρωτόκολλο (ATP) ομάδες για ανοσογονικότητα. (1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (2) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 30 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Στη μελέτη MenAWY-TT-039, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ορό ως πηγή συμπληρώματος (hsba) (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (hsba*) σε νήπια μηνών Μελέτη MenAWY-TT-039 Ομάδα Ανταπόκριση στο hsba (1) (95% I) A imenrix ,2% 19,0 (72,4, 81,6) (16,4, 22,1) imenrix ,5% 196,0 (96,6, 99,5) (175,4, 219,0) Men-RM ,9% 40,3 (73,7, 88,4) (29,5, 55,1) W-135 imenrix ,5% 48,9 (83,5, 90,8) (41,2, 58,0) Y imenrix ,3% 30,9 (74,5, 83,6) (25,8, 37,1) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. (1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών: Σε δύο συγκριτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα ηλικίας 2-10 ετών, μια ομάδα ατόμων έλαβε μια δόση imenrix και μια δεύτερη ομάδα μία δόση είτε του εγκεκριμένου εμβολίου 8

9 Men-RM (μελέτη MenAWY-TT-081) είτε του απλού πολυσακχαριδικού εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A,, W-135, Y (AWY-PS) της GlaxoSmithKline Biologicals (μελέτη MenAWY-TT-038) σαν συγκριτικό παράγοντα. Στη μελέτη MenAWY-TT-038, το imenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου εμβολίου AWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στις τέσσερις ομάδες (A,, W-135 και Y) (βλέπε πίνακα 3). Η απάντηση στο εμβόλιο καθορίστηκε ως το ποσοστό των ατόμων με: τίτλους rsba 32 για αρχικά οροαρνητικά άτομα (δηλ., τίτλος rsba προ εμβολίου < 8) τουλάχιστο 4-πλάσια αύξηση των τίτλων rsba μετά τον εμβολισμό από ότι πριν για αρχικά οροθετικά άτομα (δηλ. τίτλος rsba προ εμβολίου 8) Στη μελέτη MenAWY-TT-081, το imenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου εμβολίου Men-RM από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στην ομάδα Men [94,8% (95% I: 91,4, 97,1) και 95,7% (95% I: 89,2 98,8) αντίστοιχα], οι ήταν χαμηλότεροι για την ομάδα του imenrix [2794,8 (95% I: 2393,5 3263,3)] έναντι του εμβολίου Men-RM [5291,6 (95% I: 3814,6 7340,5)]. Πίνακας 3: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rsba*) στο imenrix και στο εμβόλιο AWY-PS σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (μελέτη MenAWY-TT-038) imenrix Εμβόλιο AWY-PS Ομάδα VR VR A ,6% 6309,7 65,5% 2309,4 206 (85,8, 90,9) (5979,0, 6658,8) (58,6, 72,0) (2055,8, 2594,3) ,9% 4983,6 89,6% 1386,8 251 (94,2, 97,2) (4514,1, 5502,0) (85,2, 93,1) (1108,9, 1734,4) W ,4% 11569, ,5% 2150,6 (96,0, 98,4) (10910,7, 12268,7) (77,3, 87,0) 92,5% 10886,6 68,6% Y (90,4, 94,2) (10310,7, 11494,5) (62,6, 74,2) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Ανοσογονικότητα σε εφήβους ηλικίας ετών και ενηλίκους 18 ετών 9 (1823,9, 2535,8) 2544,7 (2178,2, 2972,9) Δύο κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους ετών (μελέτη MenAWY-TT-036) και σε ενηλίκους ετών (μελέτη MenAWY-TT-035) που έλαβαν είτε μια δόση imenrix είτε μια δόση του εμβολίου AWY-PS. Τόσο στους εφήβους όσο και στους ενηλίκους, το imenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανοσολογικά κατώτερο του εμβολίου AWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης στο εμβόλιο ορίστηκε παραπάνω (Πίνακας 4). Η ανταπόκριση έναντι των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου που προκλήθηκε από το imenrix ήταν είτε παρόμοια είτε υψηλότερη από εκείνη που προκλήθηκε από το εμβόλιο AWY-PS. Πίνακας 4: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rsba*) στο imenrix και στο εμβόλιο AWY-PS σε εφήβους ηλικίας ετών και σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό Μελέτη (Ηλικιακό εύρος) Μελέτη MenAWY- Ομάδ α A 615 imenrix VR 85,4% 6106,8 (82,3, 88,1) (5739,5, 215 Εμβόλιο AWY-PS VR 79,5% 3203,0 (73,5, 84,7) (2854,1,

10 TT-036 (11-17 έτη) Μελέτη MenAWY- TT-035 (18-55 έτη) 719 W Y 737 A W Y ,1% (95,6, 98,2) 96,5% (94,9, 97,7) 93,1% (91,0, 94,8) 80,1% (77,0, 82,9) 91,5% (89,4, 93,3) 90,2% (88,1, 92,1) 87,0% (84,6, 89,2) 6497,6) 3594,6) 12645,5 8271,6 96,6% (11531,8, 237 (6937,3, (93,5, 98,5) 13866,7) 9862,4) 8390,1 (7777,8, 9050,7) 13865,2 (12968,1, 14824,4) 3624,7 (3371,7, 3896,8) 8865,9 (8011,0, 9812,0) 5136,2 (4698,8, 5614,3) 7710,7 (7100,1, 8373,8) ,0% (83,2, 91,8) 78,0% (72,3, 83,1) 69,8% (63,8, 75,4) 92,0% (88,3, 94,9) 85,5% (80,9, 89,4) 78,8% (73,6, 83,4) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP ομάδες για τη διάρκεια της ανταπόκρισης. VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK 2679,3 (2363,7, 3037,2) 5245,3 (4644,2, 5924,1) 2127,2 (1909,2, 2370,1) 7371,2 (6297,4, 8628,2) 2461,3 (2081,0, 2911,0) 4314,3 (3782,1, 4921,5) Σε μια διαφορετική μελέτη (MenAWY-TT-085), μια εφάπαξ δόση imenrix χορηγήθηκε σε 194 ενήλικες από το Λίβανο, ηλικίας 56 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων 133 ατόμων ηλικίας ετών και 61 ατόμων ηλικίας > 65 ετών). Το ποσοστό των ατόμων με τίτλους rsba (οι οποίοι μετρήθηκαν στα εργαστήρια της GSK) 128 πριν από τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 45% (Men) έως 62% (MenY). Συνολικά, ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό, το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rsba 128 κυμάνθηκε από 93% (Men) σε 97% (MenY). Στην υποομάδα ηλικίας > 65 ετών το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rsba 128 εντός ενός μήνα μετά τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 90% (MenA) έως 97% (MenY). Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης Η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης που προκλήθηκε από το imenrix αξιολογήθηκε για έως 60 μήνες μετά τον εμβολιασμό σε άτομα ηλικίας 12 μηνών έως 55 ετών. Για όλες τις ομάδες (A,, W-135, Y), η διατήρηση των αντισωμάτων που προκλήθηκαν από το imenrix ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από εκείνων που προκαλούνται από τα αδειοδοτημένα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια (δηλ. το εμβόλιο Men-RM σε άτομα ηλικίας μηνών και το εμβόλιο AWY-PS σε άτομα μεγαλύτερα από 2 ετών). Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα νήπια Σε παιδιά που ανοσοποιήθηκαν αρχικά στη νηπιακή ηλικία, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των rsba και hsba στις μελέτες MenAWY-TT-048 και MenAWY-TT-032, έως και 4 χρόνια μετά την αρχική ανοσοποίηση στη μελέτη MenAWY-TT-039 (Πίνακας 5) και έως 5 χρόνια μετά την αρχική ανοσοποίηση στη μελέτη MenAWY-TT-027 (Πίνακας 6), αντίστοιχα. Πίνακας 5: 4-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης σε νήπια ηλικίας μηνών κατά τον εμβολιασμό (μελέτη MenAWY-TT-048) 10

11 Ομάδα Ανταπόκρι ση στο Χρονι κό σημεί ο (έτος) 3 rsba* hsba** A*** imenrix 59,9% 19,3 35,9% (53,7, 65,9) (15,7, 23,6) (29,9, 42,1) 4 74,1% 107,3 28,8% (67,9, 79,7) (77,6, 148,3) (22,6, 35,6) 3 35,9% 9,8 78,3% (30,1, 42,0) (8,1, 11,7) (72,7, 83,2) imenrix 4 40,4% 12,3 73,2% (34,0, 47,2) (9,8, 15,3) (66,7, 79,1) 3 13,0% 5,7 41,9% εμβόλιο (4,9, 26,3) (4,2, 7,7) (24,5, 60,9) Men-R 4 35,6% 13,5 46,9% M (21,9, 51,2) (7,4, 24,5) (29,1, 65,3) W-135 imenrix 3 49,8% 24,9 82,3% (43,6, 56,0) (19,2, 32,4) (77,0, 86,8) 4 49,3% 30,5 80,6% (42,6, 56,1) (22,4, 41,5) (73,7, 86,3) Y imenrix 3 53,8% 22,3 72,0% (47,6, 60,0) (17,6, 28,4) (66,0, 77,5) 4 58,2% 36,2 65,4% (51,5, 64,7) (27,1, 48,4) (56,5, 73,5) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο. *η δοκιμή rsba πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια Public Health England (PHE) στο Η.Β. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK *** Παρόμοια με την αύξηση στους των MenA rsba, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις Μέσες Γεωμετρικές Συγκεντρώσεις των MenA IgG μεταξύ των χρονικών σημείων κατά το 3 ο και 4 ο έτος 5,8 (4,8, 7,0) 4,9 (4,0, 6,0) 37,8 (29,4, 48,6) 32,0 (23,8, 43,0) 6,2 (3,7, 10,3) 11,3 (4,9, 25,6) 52,0 (41,4, 65,2) 47,1 (35,7, 62,2) 33,2 (25,9, 42,5) 29,8 (20,2, 44,1) Πίνακας 6: 5-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης σε νήπια ηλικίας μηνών κατά τον εμβολιασμό (μελέτη MenAWY-TT-032) Ανταπόκ Χρονικ rsba* hsba** Ομάδ κριση ό α στο σημείο Έτος 61,2% 25,7 39,3% 6, imenri 4 (53,0, 69,0) (19,1, 34,7) (31,1, 47,9) (4,7, 7,7) A x Έτος 73,5% 37,4 35,6% 5, (58,9, 85,1) (22,1, 63,2) (21,9: 51,2) (3,4, 7,8) Έτος 30,3% 11,2 85,7% 51, imenri 4 (23,1, 38,2) (8,3, 15,1) (79,0,90,9) (36,9, 71,7) x Έτος 77,6% 48,9 91,7% 216, (63,4, 88,2) (28,5, 84,0) (80,0, 97,7) (123,6, 379,1) Έτος 25,8% 11,4 77,4% 32,4 Εμβόλιο (11,9, 44,6) (5,2, 25,0) (58,9, 90,4) (14,8, 71,1) Men- Έτος 63,6% 26,5 90,9% 108,7 RM (30,8, 89,1) (6,5, 107,2) (58,7, 99,8) (21,2, 557,2) Έτος 51,3% 31,3 81,8% 48, imenri 4 (43,1, 59,5) (21,4, 45,6) (74,5, 87,8) (36,2, 64,4) W-135 x Έτος 34,7% 18,2 82,6% 59, (21,7, 49,6) (9,3, 35,3) (68,6, 92,2) (35,1, 101,4) Y imenri Έτος ,3% 29, ,5% 42,1 11

12 x 4 (47,0, 63,3) (21,5, 41,6) (69,3, 84,4) (30,6, 58,1) Έτος 42,9% 20,6 80,0% 70, (28,8, 57,8) (10,9, 39,2) (65,4, 90,4) (38,7, 128,8) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο. *η δοκιμή rsba πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Η.Β. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα παιδιά ηλικίας 2-10 ετών Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα παιδιά ηλικίας 2-10 ετών Στη μελέτη MenAWY-TT-088, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των rsba και hsba έως 44 μήνες μετά τον εμβολιασμό σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenAWY-TT-081 (Πίνακας 7). Πίνακας 7: Στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης 44 μηνών σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών κατά τον εμβολιασμό Ομάδα Χρονικό rsba* hsba** Ανταπόκρι σημείο ση στο (μήνες) A imenrix ,5% 196,3 25,6% 4,6 90 (80,9, 91,0) (144,1, 267,2) (16,9, 35,8) (3,3, 6,3) ,7% 307,5 25,8% 4,8 89 (79,9, 90,4) (223,7, 422,8) (17,1, 36,2) (3,4, 6,7) 64,6% 34,8 95,6% 75, (57,4, 71,3) (26,0, 46,4) (89,0, 98,8) (53,4, 107,9) imenrix 37,0% 14,5 76,8% 36, (30,1, 44,3) (10,9, 19,2) (66,2, 85,4) (23,1, 57,2) 76,8% 86,5 90,9% 82,2 Εμβόλιο (65,1, 86,1) (47,3, 158,1) (75,7, 98,1) (34,6, 195,8) Men- 45,5% 31,0 64,5% 38,8 RM (33,1, 58,2) (16,6, 58,0) (45,4, 80,8) (13,3, 113,2) W-135 imernix ,2% 213,9 84,9% 69,9 86 (70,6, 82,9) (149,3, 306,6) (75,5, 91,7) (48,2, 101,5) ,3% 103,5 80,5% 64,3 87 (61,1, 74,8) (72,5, 147,6) (70,6, 88,2) (42,7, 96,8) Y imenrix ,3% 227,4 81,3% 79,2 91 (75,1, 86,6) (164,8, 313,7) (71,8, 88,7) (52,5, 119,3) ,4% 78,9 82,9% 126,7 76 (55,1, 69,4) (54,6, 114,0) (72,5, 90,6) (78,0, 205,7) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο. *η δοκιμή rsba πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Η.Β. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών Στη μελέτη MenAWY-TT-028, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης εκτιμήθηκε μέσω των hsba 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenAWY-TT-027 (Πίνακας 8) (βλέπε παράγραφο 4.4). Πίνακας 8: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 1 έτους (hsba*) σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών Ανταπόκρι 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό διατήρηση 1 έτους Ομάδα ση στο

13 A imenrix ,0 % 53,4 16,3% 3,5 104 (71,1, 87,2) (37,3, 76,2) (9,8, 24,9) (2,7, 4,4) AWY-PS 35 25,7% 4,1 5,7% 2,5 35 (12,5,43,3) (2,6,6,5) (0,7,19,2) (1,9,3,3) imenrix ,1% 155,8 95,2% 129,5 105 (81,3,94,4) (99,3,244,3) (89,2,98,4) (95,4,175,9) AWY-PS 38 39,5% 13,1 32,3% 7,7 31 (24,0,56,6) (5,4,32,0) (16,7,51,4) (3,5,17,3) W-135 imenrix ,1% 133,5 256,7 103 (89,0,98,4) (99,9,178,4) (96,5,100) (218,2,301,9) AWY-PS 35 34,3% 5,8 12,9% 3,4 31 (19,1,52,2) (3,3,9,9) (3,6,29,8) (2,0,5,8) Y imenrix 89 83,1% 95,1 99,1% 265,0 106 (73,7,90,2) (62,4,145,1) (94,9,100) (213,0,329,6) AWY-PS 32 43,8% 12,5 33,3% 9,3 36 (26,4,62,3) (5,6,27,7) (18,6,51,0) (4,3,19,9) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης. * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στους εφήβους Στη μελέτη MenAWY-TT-043, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenAWY-TT-036 (Πίνακας 9). Βλέπε πίνακα 4 για τα κύρια αποτελέσματα στη μελέτη. Πίνακας 9: 2-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης (rsba*) σε εφήβους ηλικίας ετών κατά τον εμβολιασμό imenrix Εμβόλιο AWY-PS Ομάδα A ,8% 1517,4 810,6 144 (98,8, 100) (1399,7, 1645,1) (97,5, 100) (695,9, 944,3) ,3% 1121,9 98,6% 1499,0 145 (98,1, 99,9) (996,9, 1262,6) (95,1, 99,8) (1119,6, 2006,8) W ,6% 2070,6 95,1% 442,6 143 (98,4, 99,9) (1869,6, 2293,0) (90,2, 98,0) (341,8, 573,0) Y ,9 97,2% 1090,3 142 (99,2, 100) (3409,3, 4049,9) (92,9, 99,2) (857,7, 1386,1) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης. *η δοκιμή rsba πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της GSK. Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας ετών Στη μελέτη MenAWY-TT-059, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω hsba 1 και 3 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας ετών οι οποίοι είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenAWY-TT-052 (Πίνακας 10) (βλέπε παράγραφο 4.4). Πίνακας 10: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 3 ετών (hsba*) σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας ετών 13

14 Ομάδα Ανταπόκριση στο Χρονικό σημείο 8 A imenrix imenrix W-135 imenrix Y imenrix Μήνας ,0% (77,6, 85,9) 58,7 (48,6, 70,9) Έτος ,1% (24,4, 34,2) 5,4 (4,5, 6,4) Έτος ,3% (32,0, 42,9) 6,2 (5,2, 7,3) Μήνας ,1% (93,5, 97,9) 532,0 (423,8, 667,8) Έτος ,9% (92,0, 97,0) 172,0 (142,5, 207,4) Έτος ,1% (89,7, 95,6) 119,3 (95,5, 149,0) Μήνας ,0% (87,4, 93,9) 116,8 (96,8, 141,0) Έτος ,5% (96,5, 99,5) 197,5 (173,0, 225,5) Έτος ,4% (92,5, 97,4) 143,9 (124,7, 166,2) Μήνας ,1% (92,3, 97,0) 246,0 (207,7, 291,4) Έτος ,8% (95,6, 99,0) 271,8 (237,5, 311,2) Έτος ,0% (93,2, 97,8) 209,2 (180,1, 242,9) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της ανταπόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο. * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK. Ανοσολογική μνήμη Στη μελέτη MenAWY-TT-014, η επαγωγή ανοσολογικής μνήμης αξιολογήθηκε ένα μήνα μετά τη χορήγηση του ενός πέμπτου της δόσης του εμβολίου AWY-PS (10 µg από κάθε πολυσακχαρίτη) σε παιδιά στον τρίτο χρόνο ζωής που είχαν προηγουμένως ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenAWY-TT-013 με imenrix ή με αδειοδοτημένο εμβόλιο Men-RM στην ηλικία των 12 έως 14 μηνών. Ένα μήνα μετά τη δόση πρόκλησης, οι που επιτεύχθηκαν από τα άτομα που πήραν αρχικά imenrix αυξήθηκαν κατά 6,5 έως 8 φορές για τις ομάδες A,, W-135 και Y υποδηλώνοντας ότι το imenrix επάγει ανοσολογική μνήμη στις ομάδες A, W-135 και Y. Ο του rsba-men μετά την πρόκληση ήταν παρόμοιος σε αμφότερες τις ομάδες μελέτης, υποδηλώνοντας ότι το imenrix επάγει ανοσολογική ανταπόκριση στην ομάδα ανάλογη με του εγκεκριμένου εμβολίου Men-RM (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Ανοσολογική ανταπόκριση (rsba*) 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό πρόκλησης σε άτομα που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί με imenrix ή εμβόλιο Men-RM στην ηλικία των 12 έως 14 μηνών Πριν την πρόκληση Μετά την πρόκληση Ανταπόκριση Ομάδα στο A 544,0 3321,9 imenrix (325,0, 910,7) (2294,2, 4810,0) 174,0 5965,7 imenrix (104,8, 288,9) (4128,4, 8620,7) 34,4 5265,2 Men-RM (15,8, 75,3) (3437,3, 8065,1) W , ,1 imenrix (394,1, 1051,8) (8587,2, 14239,9) Y 439,8 5736,6 imenrix (274,0, 705,9) (4215,9, 7806,0) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Ανταπόκριση στην αναμνη δόση Στη μελέτη MenAWY-TT-048, η ανταπόκριση σε αναμνη δόση αξιολογήθηκε σε παιδιά που είχαν εμβολιαστεί 4 χρόνια νωρίτερα (στη νηπιακή ηλικία) στη μελέτη MenAWY-TT

15 (Πίνακας 2). Τα παιδιά ανοσοποιήθηκαν αρχικά και έλαβαν αναμνη δόση από το ίδιο εμβόλιο: είτε το imenrix είτε το εμβόλιο Men-RM. Μια σημαντική αύξηση στους των rsba και hsba παρατηρήθηκε μεταξύ της προ-αναμνης δόσης και της μετα-αναμνης δόσης imenrix ένα μήνα (Πίνακας 12). Πίνακας 12: Στοιχεία προ-αναμνης δόσης και στοιχεία μετα-αναμνης δόσης 1 μήνα σε παιδιά που εμβολιάστηκαν είτε με το imenrix είτε με το εμβόλιο Men-RM 4 χρόνια νωρίτερα (στη νηπιακή ηλικία) Ομάδα Ανταπόκ ριση σε A imenrix imenrix Εμβόλιο Men- RM W-135 imenrix Y imenrix Χρονικό σημείο Προαναμνη Μετάαναμνη Προαναμνη Μετάαναμνη Προαναμνη Μετάαναμνη Προαναμνη Μετάαναμνη Προαναμνη Μετάαναμνη ,5% (68,1, 80,2) (98,3, 100) 39,9% (33,3, 46,8) (98,3, 100) 37,2% (23,0, 53,3) (91,8, 100) 48,8% (41,9, 55,7) (98,3, 100) 58,2% (51,3, 64,9) (98,3, 100) rsba* 111,9 (80,3, 156,1) 7173,3 (6389,2, 8053,5) 12,1 (9,6, 15,2) 4511,9 (3935,9, 5172,3) 14,3 (7,7, 26,5) 3718,4 (2596,0, 5326,0) 30,2 (21,9, 41,5) 10949,7 (9531,4, 12579,1) 37,3 (27,6, 50,4) 4585,3 (4128,6, 5092,5) ,9% (22,5, 35,9) 99,5% (97,3, 100) 73,0% (66,3, 79,0) (98,3, 100) 48,4% (30,2, 66,9) (89,4, 100) 81,6% (74,7, 87,3) (98,1, 100) 65,9% (56,8, 74,2) (97,9, 100) hsba** Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα αναμνης δόσης για ανοσογονικότητα. *η δοκιμή rsba πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Η.Β. ** ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK Άτομα που είχαν εμβολιαστεί με απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια της eisseria meningitidis 4,8 (3,9, 5,9) 1343,2 (1119,3, 1612,0) 31,2 (23,0, 42,2) 15831,4 (13625,8, 18394,0) 11,9 (5,1, 27,6) 8646,1 (5886,6, 12699,3) 48,3 (36,5, 63,9) 14411,2 (12971,8, 16010,2) 30,2 (20,2, 45,0) 6775,5 (5961,3, 7700,9) Στη μελέτη MenAWY-TT-021 που διενεργήθηκε σε άτομα ηλικίας 4,5-34 ετών, η ανοσογονικότητα του imenrix χορηγούμενου μεταξύ 30 και 42 μηνών μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο AWY-PS συγκρίθηκε με την ανοσογονικότητα του imenrix που χορηγήθηκε σε άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Παρατηρήθηκε ανοσολογική ανταπόκριση (τίτλος rsba ) έναντι όλων των ομάδων (A,, W-135, Y) σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ιστορικό μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολιασμού. Τα rsba ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μια δόση του εμβολίου AWY-PS μήνες πριν το imenrix (Πίνακας 13) (βλέπε παράγραφο 4.4) 15

16 Πίνακας 13: Ανοσολογική ανταπόκριση (rsba*) 1 μήνα μετά από εμβολιασμό με imenrix σε άτομα σύμφωνα με το ιστορικό εμβολιασμού τους με AWY-PS Άτομα που δεν είχαν λάβει Ομάδ α Άτομα που εμβολιάστηκαν 30 έως 42 μήνες νωρίτερα με AWY-PS μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 έτη A , ,9 69 (97,5, 100) (6044,9, 7805,0) (94,8, 100) (10722,2, 15798,0) ,8 5494,6 75 (97,8, 100) (1583,3, 2391,1) (95,2, 100) (4266,3, 7076,5) W , ,0 (97,8, 100) (3942,5, 5450,7) (95,2, 100) 7799,9 Y (97,8, 100) (6682,8, 9103,6) (95,2, 100) Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα. * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK (7087,7, 11627,1) 13895,5 (11186,2, 17260,9) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το imenrix σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στην πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου προκαλούμενης από eisseria meningitidis ομάδας A,, W-135 και Y (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Δεν εφαρμόζεται. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες τοπικής ανοχής, οξείας τοξικότητας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα, τοξικότητας στην ανάπτυξη και γονιμότητας. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κόνις: Σακχαρόζη Τρομεταμόλη Διαλύτης: Χλωριούχο νάτριο Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 16

17 3 έτη Μετά την ανασύσταση: Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται έγκαιρα. Παρά το γεγονός ότι δεν συστήνεται η καθυστέρηση της χορήγησης, έχει καταδειχθεί χημική και φυσική σταθερότητα για 8 ώρες στους 30 μετά την ανασύσταση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών, μη χορηγήσετε το εμβόλιο. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 8 ). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Για τις συνθήκες διατήρησης του φαρμακευτικού προϊόντος μετά την ανασύσταση, βλέπε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Κόνις σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ) και διαλύτης σε προγεμισμένη σύριγγα με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ). Συσκευασίες των 1 και 10 με ή χωρίς βελόνες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στην προγεμισμένη σύριγγα Το imenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της προγεμισμένης σύριγγας με το διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. Για την προσαρμογή της βελόνας στη σύριγγα δείτε την παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η σύριγγα που παρέχεται με το imenrix ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική (χωρίς σπείρωμα) σε σχέση με τη σύριγγα που φαίνεται στην εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η βελόνα θα πρέπει να προσαρμόζεται χωρίς να βιδώνεται. 1. Κρατώντας τον κύλινδρο της σύριγγας στο ένα χέρι (αποφύγετε να κρατάτε το έμβολο της σύριγγας), ξεβιδώστε το καπάκι της σύριγγας στρίβοντας αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 2. Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα. στρίψτε τη βελόνα σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη σύριγγα μέχρι να νιώσετε να κλειδώνει (βλέπε εικόνα). Έμβολο σύριγγας Κύλινδρος σύριγγας Καπάκι σύριγγας 3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι λίγο σκληρό. 17

18 Προστατευτικό κάλυμμα βελόνας 4. Προσθέστε το διαλύτη στη σκόνη. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στη σκόνη, το μείγμα θα πρέπει να ανακινείται καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη στο διαλύτη. Το ανασυσταμένο εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα. Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται έγκαιρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου. Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'institut 89 B-1330 Rixensart, Βέλγιο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/12/767/001 EU/1/12/767/002 EU/1/12/767/003 EU/1/12/767/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20/04/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 20/08/2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 18

19 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ imenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A,, W-135 και Y 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας A Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας W-135 Πολυσακχαρίτη 1 eisseria meningitidis ομάδας Υ 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 5 μικρογραμμάρια 1 συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς 44 μικρογραμμάρια του τετάνου Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η σκόνη είναι λευκή. Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το imenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των 12 μηνών και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη eisseria meningitidis ομάδας A,, W-135 και Y. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Το imenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις. Αρχικός εμβολιασμός: Μία εφάπαξ δόση 0,5 ml του ανασυσταθέντος εμβολίου χρησιμοποιείται για ανοσοποίηση. Αναμνηστικός εμβολιασμός: Το imenrix μπορεί να δοθεί σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με ένα απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Η ανάγκη αναμνης δόσης σε άτομα που ανοσοποιήθηκαν αρχικά με imenrix δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 19

20 Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του imenrix δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο δελτοειδή μυ. Σε παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών, το εμβόλιο μπορεί επίσης να χορηγείται στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το imenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια. Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών) και η κλινική εξέταση. Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. Ο εμβολιασμός με imenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Το imenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα αυτά. Το imenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της eisseria meningitidis ομάδας A,, W-135 και Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλης ομάδας της eisseria meningitidis. Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους εμβολιασμένους. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση. Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και 20

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ζιρτέκ 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Σετιριζίνη διϋδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439.

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439. L-CARNITINE: ΤΟ ΑΜΙΝΟΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Η L-carnitine είναι ένα μόριο φορέας που συμβάλλει στη μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου για τη β-οξείδωσή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα