ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών Νοεµβρίου 2004 ιοργάνωση: Εργαστήριο Σχεσιοδυναµικής Παιδαγωγικής & Συµβουλευτικής (Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πατρών) Εταιρεία Σχεσιοδυναµικής Παιδαγωγικής & Συµβουλευτικής (Ε.ΣΧΕ.Π.ΣΥ.) ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική. ΘΕΜΑ Θέµα του Συνεδρίου είναι η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, δηλαδή η δυναµική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του παιδαγωγούµενου και του παιδαγωγού, καθώς και µεταξύ του παιδαγωγούµενου και του διδακτικού αγαθού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Το Συνέδριο σκοπεύει να διερευνήσει σε βάθος τις δυσκολίες δηµιουργίας κι ανάπτυξης της Παιδαγωγικής Σχέσης, στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και έξω από αυτό. Επίσης, να επισηµάνει τη µέγιστη σπουδαιότητά της τόσο για τη µάθηση όσο και για τη γενικότερη προσωπική ανάπτυξη του παιδαγωγούµενου καθώς και για την οµαλή και παραγωγική λειτουργία του σχολείου. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Το Συνέδριο θα περιλαµβάνει τέσσερις (4) θεµατικές ενότητες για την ολοκληρωµένη, λειτουργική και διεπιστηµονική αντιµετώπιση του θέµατος που είναι οι εξής: Επιστηµονικές Θεωρήσεις της Παιδαγωγικής Σχέσης (Φιλοσοφική, Ιστορική, Κοινωνιολογική, Παιδαγωγική, Ψυχοδυναµική, Προσωποκεντρική, Ψυχολογική, Σχεσιοδυναµική, Ανθρωπιστική, ιεπιστηµονική). ιεθνής και Ελληνική Έρευνα για την Παιδαγωγική Σχέση. Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Σχέση (εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, καινοτοµικά εκπαιδευτικά προγράµµατα). Στρογγυλή Τράπεζα. 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Το αντικείµενο του Συνεδρίου είναι η Σχεσιοδυναµική, δηλαδή η Επιστήµη της παιδαγωγικής σχέσης τόσο αυτή καθαυτή όσο και η αλληλεπίδρασή της µε τις άλλες όµορες και συγγενικές επιστήµες (Φιλοσοφία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική, Ψυχοδυναµική, Προσωποκεντρική Ψυχολογία, Ανθρωπιστική Ψυχολογία). ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε πανεπιστηµιακούς και επιστήµονες µε ενδιαφέρον και προβληµατισµό σχετικά µε την Παιδαγωγική Σχέση στη σχολική τάξη αλλά και έξω από αυτή, σε ερευνητές από τους χώρους της Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας, σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και βαθµίδας µε ίδια ενδιαφέροντα, σε φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων ηµοτικής Εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων και καθηγητικών σχολών γενικότερα, σε στελέχη όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και σε κάθε φίλο της εκπαίδευσης. Επίσης σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, συµβουλευτικούς. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει νωρίς το απόγευµα της 25 ης Νοεµβρίου (Πέµπτη) και η λήξη νωρίς το απόγευµα της 28 ης Νοεµβρίου (Κυριακή) του Το συνέδριο έχει οργανωθεί ως εξής: α) κεντρικές εισηγήσεις, β) θεµατικές ανακοινώσεις, γ) παρουσιάσεις αναρτηµένων εργασιών (posters). Θα συµµετάσχουν οµιλητές από το εξωτερικό για τους οποίους θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση στα ελληνικά. ιεθνής Επιστηµονική Επιτροπή: Abraham Ada, οµότιµη καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιερουσαλήµ - De Peretti Andre, πρώην πρόεδρος Τµήµατος Κοινωνιοψυχολογίας της Εκπαίδευσης του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας Γαλλίας - Κοσµόπουλος Αλέξανδρος, καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών - Blakeney Malcolm, counsellor στο Roehampton Institute of London - Lobrot Michel, οµότιµος καθηγητής Πανεπιστηµίου Paris VIII - Postic Marcel, οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Nantes - Schmid Peter, καθηγητής Πανεπιστηµίου Βιέννης - Φράγκος Χρήστος, οµότιµος καθηγητής στο ΑΠΘ - Ναυρίδης Κλήµης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών - Γκότοβος Αθανάσιος, καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οργανωτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Κοσµόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών. Αντιπρόεδρος: Κρίβας Σπύρος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών. Γραµµατέας: Λαµπρόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός. Ταµίας: ελλής Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Κοσµήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μέλη: Βαϊκούση ανάη, Καθηγήτρια ΣΕΛΕΤΕ - Βεργίδης ηµήτριος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών - Γεωργακάκος Στέλιος, Γενικός ιευθυντής Εκπαιδευτικού Οργανισµού Μέντορα - Καστανά Σοφία, Εντεταλµένη Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πατρών - Λάγιος Βασίλης, εκπαιδευτικός - Μπαρέκα Ελευθερία-Περδίκω, ΕΤΕΠ Πανεπιστηµίου Πατρών - Σταυρακοπούλου Αννέτ, ιευθύντρια Κατάρτισης ΚΕΚ ΕΡΜΗ. Α) ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑ Β) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Νοεµβρίου 2004 Γ) ΧΩΡΟΣ Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ιεθνής Ε) ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά ΣΤ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ ΡΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ: 300 ΞΕΝΟΙ: 20 2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εισηγητές προφορικών ανακοινώσεων και αναρτηµένων εργασιών καλούνται να επιλέξουν θέµατα (βασισµένα σε δόκιµες µεθοδολογίες και ερευνητικές µεθόδους) µε απόλυτη ελευθερία αρκεί να µπορούν να ενταχθούν σε µια από τις θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και να µην έχουν δηµοσιευθεί. Κάθε ανακοίνωση θα αξιολογηθεί από Επιστηµονική Επιτροπή. Όλες οι ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα δηµοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου που θα εκδοθούν µε τίτλο: «Πρακτικά του ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου: Η Παιδαγωγική Σχέση». Ο υποβάλλων εργασία αναλαµβάνει και την υποχρέωση της παρουσίασής της, εφόσον εγκριθεί. Επισηµαίνεται ότι η παρουσίαση ανακοίνωσης µε αναρτηµένη εργασία (poster) θεωρείται επιστηµονικά ισοδύναµη της προφορικής ανακοίνωσης και παροτρύνονται οι συνάδελφοι να προτιµούν τα posters για εξοικονόµηση χρόνου. Λαµβάνεται υπόψη η ενδεικτική επιθυµία των συγγραφέων, διατηρείται όµως το δικαίωµα από την Επιστηµονική Επιτροπή της τελικής επιλογής του τρόπου παρουσίασης ανάλογα µε τον αριθµό των παρουσιάσεων της κάθε θεµατικής ενότητας. Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου παρουσίασης θα υπάρξει έγκαιρη επικοινωνία µε τους συγγραφείς. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Η κάθε ανακοίνωση θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα να µην ξεπερνά τα 12 λεπτά οµιλίας και προβλέπεται χρόνος 3 λεπτών για συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (poster). Η παρουσίαση αναρτηµένης εργασίας προσφέρει την ευκαιρία σε ερευνητές να παρουσιάσουν κυρίως ερευνητικά αποτελέσµατα στα πλαίσια των ενοτήτων του Συνεδρίου. Η παρουσίαση µπορεί να είναι συνδυασµός παρουσίασης κειµένου, πινάκων, γραφηµάτων, εικόνων. Οι διαστάσεις των poster θα πρέπει να είναι 70 x 100 cm ή 90 x 120 cm. Υλικά ανάρτησης θα παρέχονται από τη Γραµµατεία του Συνεδρίου. Ο ερευνητής υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο ανάρτησης της εργασίας του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου την προκαθορισµένη ώρα παρουσίασής της. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Σκοπός των περιλήψεων είναι η σύντοµη παρουσίαση του περιεχοµένου των προφορικών ανακοινώσεων και των αναρτηµένων εργασιών για να περιληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι συγγραφείς να τις προετοιµάσουν προσεκτικά δεδοµένου ότι όλες οι περιλήψεις θα δηµοσιευθούν ακριβώς όπως έχουν υποβληθεί. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ή Γαλλικά σε ηλεκτρονική µορφή. Παρακαλείσθε να χρησιµοποιήσετε γραµµατοσειρά Times New Roman (µέγεθος 12) σε πρόγραµµα Word για Windows σε αρχείο.doc. Στην αρχή του κειµένου να σηµειωθεί η θεµατική ενότητα στην οποία εµπίπτει η ανακοίνωση. Ο τίτλος θα πρέπει να γραφτεί µε έντονους ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες. Στην επόµενη σειρά αναφέρονται το(τα) όνοµα(ονόµατα) του(των) συγγραφέα(συγγραφέων) και στην επόµενη η πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις). Παρακαλείσθε να υπογραµµίσετε το όνοµα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση. Μετά από ένα κενό ακολουθεί το κείµενο της περίληψης χωρίς παραγράφους. Το κείµενο θα πρέπει να είναι µε µονό διάστηµα, πλήρη στοίχιση και να µην ξεπερνά τις 300 λέξεις. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε στο τέλος το όνοµα και την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του συγγραφέα µε τον οποίο θα επικοινωνεί η Επιστηµονική Επιτροπή. Η υποβολή των περιλήψεων των προφορικών ανακοινώσεων και των αναρτηµένων εργασιών θα πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονική µορφή µέχρι 15 Οκτωβρίου 2004, είτε στη διεύθυνση είτε µε παράδοση στη γραµµατεία του συνεδρίου δισκέτας (FDD IBM PC Compatible 1.44 MB) ή pc CDROM. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ. Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς βιβλίων σχετικών µε την Παιδαγωγική Σχέση και γενικότερων παιδαγωγικών θεµάτων να εκθέσουν τα προϊόντα 3

4 τους στο χώρο του φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου, έναντι ανάληψης χορηγίας προς τους διοργανωτές του συνεδρίου. Για εκπαιδευτικούς -συγγραφείς, η έκθεση βιβλίων τους σχετικών µε την Παιδαγωγική Σχέση είναι δωρεάν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 15 Οκτωβρίου: Λήξη προθεσµίας υποβολής περιλήψεων προφορικής ανακοίνωσης ή αναρτηµένης εργασίας (poster). 20 Νοεµβρίου: Υποβολή πλήρους κειµένου προφορικής εισήγησης ή αναρτηµένης εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. ΕΓΓΡΑΦΗ Κόστος εγγραφής: Έως Από έως Σύνεδροι 50 Ευρώ 70 Ευρώ Φοιτητές 25 Ευρώ 40 Ευρώ Για την εγγραφή των φοιτητών απαιτείται η επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας κατά την παραλαβή του φακέλου του συνεδρίου. Το δικαίωµα συµµετοχής καλύπτει τον φάκελο Συνεδρίου, έντυπο πληροφοριακό υλικό, το πρόγραµµα και το βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου, των ροφηµάτων και των εδεσµάτων που θα προσφερθούν κατά τη διάρκειά του καθώς και συµµετοχή στις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν. Η εγγραφή µπορεί να γίνει µε ταχυδροµική επιταγή στη διεύθυνση του συνεδρίου ή µε κατάθεση στην Αγροτική Τράπεζα (στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται να σταλεί η φωτοτυπία της απόδειξης µε Τηλεοµοιοτυπία/fax στο ) στο λογαριασµό: (Κοσµόπουλος Αλέξανδρος, Συνέδριο: Παιδαγωγική Σχέση). Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλείσθε να σηµειώνετε το όνοµα του συµµετέχοντα στην απόδειξη κατάθεσης. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργαστήριο Σχεσιοδυναµικής Συµβουλευτικής και Παιδαγωγικής Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Πατρών Ρίο 26110, Πάτρα. Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυπία/fax:

5 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Ειδικότητα/Εργασία: ιεύθυνση: Τηλ: Τηλεοµοιοτυπία/fax: - Επιθυµώ να συµµετάσχω ως σύνεδρος - Επιθυµώ να συµµετάσχω µε αναρτηµένη εργασία (poster). - Επιθυµώ να συµµετάσχω µε οµιλία Επιστηµονική Ανακοίνωση Συγγραφείς: (επώνυµο και αρχικά, µε τη σειρά που εµφανίζονται στην εργασία). Να υπογραµµιστεί το όνοµα αυτού που θα παρουσιάσει την εργασία. Επιστηµονική ιεύθυνση/διευθύνσεις του/των συγγραφέα/συγγραφέων (πλήρη στοιχεία): Τίτλος εργασίας (πλήρης): Ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης. Σηµειώστε: Προφορική (12 min) Αναρτηµένη εργασία Σε ποια από τις θεµατικές ενότητες εµπίπτει το περιεχόµενο της εργασίας σας; Σηµειώστε: 1. Επιστηµονικές Θεωρήσεις της Παιδαγωγικής Σχέσης (Φιλοσοφική, Ιστορική, Κοινωνιολογική, Παιδαγωγική, Ψυχοδυναµική, Προσωποκεντρική, Ψυχολογική, Σχεσιοδυναµική, Ανθρωπιστική, ιεπιστηµονική). 2. ιεθνής και Ελληνική Έρευνα για την Παιδαγωγική Σχέση. 3. Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Σχέση (εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, καινοτοµικά εκπαιδευτικά προγράµµατα). Παρακαλείστε να αποστείλετε (ή να καταθέσετε προσωπικά) τη συµπληρωµένη αίτηση µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2004: Ως επισυναπτόµενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ως Τηλεοµοιοτυπία/fax στον αριθµό: ικαίωµα συµµετοχής - Ταχυδροµική επιταγή στη διεύθυνση του συνεδρίου - Κατάθεση στην Αγροτική Τράπεζα (στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται να σταλεί η φωτοτυπία της απόδειξης µε Τηλεοµοιοτυπία/fax) στο λογαριασµό: (Κοσµόπουλος Αλέξανδρος, Συνέδριο: Παιδαγωγική Σχέση). Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλείσθε να σηµειώνετε το όνοµα του συµµετέχοντα στην απόδειξη κατάθεσης. ικαίωµα 50 (25 για φοιτητές) έως τις 15 Οκτωβρίου Συµµετοχής 70 (40 για φοιτητές) µετά τις 15 Οκτωβρίου Κατάθεση αίτησης συµµετοχής µε ανακοίνωση & περίληψης: τελευταία ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου Κατάθεση εισήγησης ή poster: τελευταία ηµεροµηνία 20 Νοεµβρίου

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, Κρήτη Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Εισηγητής: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Ηράκλειο Κρήτης Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εισηγητής: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τις Διοικήσεις και τα μέλη των Ελληνικών Ερασιτεχνικών Αστρονομικών Σωματείων καθώς και προς τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τις Διοικήσεις και τα μέλη των Ελληνικών Ερασιτεχνικών Αστρονομικών Σωματείων καθώς και προς τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τις Διοικήσεις και τα μέλη των Ελληνικών Ερασιτεχνικών Αστρονομικών Σωματείων καθώς και προς τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 IFLA Information Literacy Section / UNESCO Εκπονήθηκε από τους:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα