ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 647 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας. Στην Λάρισα, σήμερα 18 η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα Ζαχαρού Βάϊα, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα Περίφανου Άννα. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Σαρρής Ματθαίος, 8) Σουλούκου Ασπασία, 9) Τερζούδης Χρήστος, και 10) Τζανακούλης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Σελίδα 1 από 18

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Νασιώκας Έκτορας και Ξηρομερίτης Μάριος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την Παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Ν.2362/ Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήμα Προϋπολογισμού-Ισολογισμού, το οποίο έχει ως εξής: Α. Εισηγούμαστε την παραγραφή των παραστατικών της συνημμένης κατάστασης λόγω παρέλευσης της πενταετίας (παραστατικά πριν τις 31/12/2008), με βάση το αρθ.90 του Ν.2362/95 και σύμφωνα με το έγγραφο του Γραφείου Δικηγόρων με αρ.πρωτ.58761/2013. Επίσης, το υπ αριθμ.πρωτ.2/113978/δπγκ/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέρει ότι : «Στις περιπτώσεις που η μη απορρόφηση σχετίζεται με μη νόμιμες δαπάνες, θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγραφούν από τις απλήρωτες υποχρεώσεις των φορέων.». Τα παραστατικά αυτά, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους, έχουν αξιολογηθεί από την υπηρεσία ως ΜΗ ΝΟΜΟΤΥΠΑ (έλλειψη δικαιολογητικών, ημερομηνίες εκτός των νόμιμων ορίων κλπ) και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τους πρώην Δήμους Γιάννουλης και Κοιλάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα εντάσσονταν στο καθεστώς της Αποπληρωμής των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς Τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος έχει προβεί σε αγωγή κατά του Δήμου και υπάρξει τελεσίδικη απόφαση υπέρ του, θα γίνει επαναφορά του τιμολογίου στο λογιστικό σύστημα και θα εξοφληθεί. Β. Εισηγούμαστε την παραγραφή ποσού ,40 που δεσμεύτηκε με την αρ.360/2011 Α.Δ.Σ. με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα πολεοδομίας Δ/Υ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την παραγραφή των παραστατικών της συνημμένης κατάστασης λόγω παρέλευσης της πενταετίας (παραστατικά πριν τις 31/12/2008), και του ποσού των ,40 που δεσμεύτηκε με την αρ.360/2011 Α.Δ.Σ. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 2 από 18

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α. Μη εξοφληθέντων υποχρεώσεων του ΔΗΜΟΥ λόγω παρέλευσης 5ετίας (άρθρο 90 Ν.2362/95) Ημ/νία Αναφοράς Αριθμός ΑΦΜ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ 23/6/ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ Β. Ν. ΚΑΠΛΑΝΗΣ Ο.Ε. 73,37 6/4/ ΠΕΡΡΑΙΒΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 88,00 21/8/ ΜΟΔΙΝΟΥ ΥΙΟΙ 249,33 9/11/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 68,57 1/1/ CENTER MOTORS Α.Ε. ΤΣΙΑΣ ΑΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 86,58 1/1/ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣ. & ΧΡ. Θ. Ο.Ε. 112,10 1/1/ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣ. & ΧΡ. Θ. Ο.Ε. 330,40 1/1/ ΑΔΑΜΟΥ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ 303,24 1/1/ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΝΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. Ο.Ε. 986,94 1/1/ ΓΕΡΑΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 624,59 1/1/ ΓΕΡΑΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 611,51 1/1/ ΓΕΡΑΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 627,43 1/1/ ΓΕΡΑΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 607,56 1/1/ ΓΕΡΑΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 634,14 1/1/ ΓΚΕΚΑ ΦΙΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 275,31 1/1/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 600,00 1/1/ ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑ 220,11 1/1/ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ 43,66 1/1/ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤV ΑΕ 173,15 1/1/ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤV ΑΕ 295,00 1/1/ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ " ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" 146,73 1/1/ ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,02 1/1/ ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε ,60 1/1/ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ Σ. Ο.Ε. 48,49 1/1/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/1/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 47,20 1/1/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 29,50 1/1/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 174,23 1/1/ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 481,01 1/1/ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 377,13 1/1/ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103,84 1/1/ ΚΟΥΣΙΑ ΧΡΙΣ. ΙΩΑΝΝΟΥ 123,52 1/1/ ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ 190,76 1/1/ ΛΥΓΟΥΡΑ ΜΑΝΤΕΛΑ ΣΟΦΙΑ 156,60 1/1/ ΜΟΚΑΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 607,70 1/1/ ΜΟΚΑΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.038,40 Σελίδα 3 από 18

4 1/1/ ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΟΕ 5,37 1/1/ ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ 244,40 1/1/ ΝΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.780,00 1/1/ ΟΡΦΕΑΣ Α.Τ.Ε. 490,42 1/1/ ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 195,33 1/1/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 205,66 1/1/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 366,25 1/1/ ΠΕΤΑΧΤΗ Α.Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ 2,64 1/1/ ΣΑΚΟΡΑΦΑ Ν. ΕΛΕΝΗ 2.245,78 1/1/ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Δ. ΑΦΟΙ 744,53 1/1/ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΙΩΑΝ. ΑΓΛΑΙΑ 219,60 1/1/ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΙΩΑΝ. ΑΓΛΑΙΑ 265,95 1/1/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.S.M.L.K. S.A. 44,02 1/1/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. COMPULAND ΛΑΡΙΣΑΣ 80,24 1/1/ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε ,88 1/1/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π. ΑΓΛΑΙΑ 287,22 1/1/ ΤΡΙΜΑΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 190,76 1/1/ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 293,44 1/1/ ΦΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 354,00 1/1/ ΦΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 354,00 1/1/ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Ν ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 147,17 1/1/ ΧΟΥΜΜΕΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,52 4/1/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤ. ΒΗΣΣΑΡΙΑ 396,81 9/1/ Ε.Π.Ε. 293,43 12/1/ Ε.Π.Ε. 586,87 26/1/ Ε.Π.Ε. 249,42 2/2/ Ε.Π.Ε. 440,22 9/2/ Ε.Π.Ε. 249,44 23/2/ Ε.Π.Ε. 792,37 24/2/ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 53,01 2/3/ Ε.Π.Ε. 352,13 9/3/ Ε.Π.Ε. 102,70 Σελίδα 4 από 18

5 14/3/ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣ 54,00 16/3/ Ε.Π.Ε. 205,41 31/3/ Ε.Π.Ε. 352,17 31/3/ Ε.Π.Ε. 205,41 3/4/ ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 150,00 8/4/ SPRIDER ΑΕΒΕ 1.049,75 9/4/ SPRIDER ΑΕΒΕ 183,80 9/4/ Ε.Π.Ε. 704,16 13/4/ Ε.Π.Ε. 205,41 21/4/ Ε.Π.Ε. 205,41 24/4/ Ε.Π.Ε. 205,41 25/4/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124,61 10/5/ Ε.Π.Ε. 102,70 11/5/ Ε.Π.Ε. 146,72 17/5/ ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑ 850,00 18/5/ Ε.Π.Ε. 352,14 26/5/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 121,50 26/5/ Ε.Π.Ε. 102,70 30/5/ ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΙΠΠ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51,92 31/5/ Ε.Π.Ε. 205,41 6/6/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤ. ΒΗΣΣΑΡΙΑ 70,42 7/6/ Ε.Π.Ε. 426,70 25/6/ Ε.Π.Ε. 183,60 30/6/ Ε.Π.Ε. 102,70 6/7/ ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 314,28 6/7/ ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 96,76 11/7/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤ. ΒΗΣΣΑΡΙΑ 123,08 11/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 134,99 6/8/ ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 396,48 6/8/ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 396,48 6/8/ ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 453,12 6/8/ ΣΑΜΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 339,84 Σελίδα 5 από 18

6 23/8/ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 339,84 1/9/ Ε.Π.Ε. 102,70 1/9/ ΠΑΠΑΣΥΝΕΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ 72,03 7/9/ Ε.Π.Ε. 542,90 19/9/ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 59,00 1/10/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/10/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/10/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/10/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/10/ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. 51,92 1/10/ ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 9,99 10/10/ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣ 23,60 10/10/ Ε.Π.Ε. 146,72 10/10/ Ε.Π.Ε. 249,43 10/10/ Ε.Π.Ε ,38 10/10/ ΝΤΑΝΙΚΑΣ Μ. ΖΗΣΗΣ 123,49 22/10/ ΜΠΟΥΡΑΣ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ Ο.Ε. 648,27 3/11/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 5/12/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 14/12/ Ε.Π.Ε. 249,44 19/12/ Ο.Τ.Ε. Α.Ε 1.989,33 1/1/ SPRIDER ΑΕΒΕ 709,59 1/1/ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 35,40 1/1/ ΛΟΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 649,00 6/2/ ΧΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 53,33 19/2/ ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑ 355,18 25/2/ ΝΤΙΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 756,00 2/3/ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 149,04 16/3/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ 77,76 23/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 254,88 26/3/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 108,00 27/3/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140,13 2/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 112,32 2/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 142,02 3/4/ ΝΑΣΙΚΑΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 265,50 19/4/ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3,00 25/4/ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 354,00 Σελίδα 6 από 18

7 27/4/ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΟΕ 390,00 29/4/ ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 354,00 3/5/ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 183,14 10/5/ ΝΑΣΙΚΑΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 507,40 3/6/ ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 944,00 4/6/ ΣΙΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 202,31 24/6/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 180,00 30/6/ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 200,00 5/7/ ΔΑΧΤΑΡΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 833,92 7/7/ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 104,00 12/7/ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 35,40 14/7/ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 47,00 19/7/ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 79,98 20/7/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 98,18 26/7/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 90,00 5/8/ ΠΑΙΔΗ ΤΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 123,90 6/8/ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε ,32 12/8/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 291,60 17/8/ ΖΕΜΠΕΛΤΖΗ ΠΑΣΧ. ΓΕΩΡ. 413,00 17/8/ Ε.Π.Ε ,00 3/9/ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 720,00 5/9/ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.360,00 20/9/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 332,76 20/9/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 369,40 30/9/ ΖΕΜΠΕΛΤΖΗ ΠΑΣΧ. ΓΕΩΡ. 441,32 1/10/ ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑ 1.109,92 8/10/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 103,84 27/10/ ΝΑΣΙΚΑΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 708,00 1/11/ INFOTE ΑΕ 190,58 1/11/ ΝΤΙΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 593,92 9/11/ ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 141,60 19/11/ Ο.Τ.Ε Α.Ε 7.237,00 24/11/ ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΒΕ 320,00 24/11/ ΜΟΥΚΑΣ ΑΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 369,06 8/12/ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 250,92 9/12/ ANNETTE BIRGITTE SOTIRAKI 70,80 9/12/ ΑΝΑΤΟΛΗ ΖΩΗ 75,00 16/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 55,22 21/12/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199,97 21/12/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 321,00 22/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 Σελίδα 7 από 18

8 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 230,00 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 230,00 23/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 230,00 24/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 230,00 27/12/ ΝΑΣΙΚΑΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 236,00 27/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 27/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 27/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 29/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 230,00 29/12/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 230,00 31/12/ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. 298,54 31/12/ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.039,56 10/1/ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 357,27 11/1/ ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ Δ.ΑΦΟΙ Ο.Ε 767,00 15/1/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,18 17/1/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,18 19/1/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 67,50 19/1/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,18 20/1/ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,00 22/1/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,18 24/1/ ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 52,95 25/01/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 26/1/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,18 30/1/ ΓΟΥΓΟΥΡΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 529,00 31/1/ ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 19,99 1/2/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 8,01 1/2/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 60,00 1/2/ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.790,00 18/2/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 82,25 18/2/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 82,25 18/2/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 82,25 10/3/ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 296,68 11/3/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 103,84 11/3/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 103,84 14/3/ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 223,56 16/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 61,36 16/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 116,82 Σελίδα 8 από 18

9 16/3/ ΝΙΑΒΗ ΠΑΝ. ΑΦΟΙ ΟΕ 726,58 18/3/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε. 614,30 24/3/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 1.122,32 31/3/ ΝΤΙΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 648,00 1/4/ ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 354,00 2/4/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 527,79 2/4/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 263,89 16/4/ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22,02 19/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99,00 20/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 124,65 21/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 118,80 22/4/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 141,75 29/4/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 62,83 4/5/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 326,51 10/5/ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 952,00 10/5/ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145,60 11/5/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 555,73 11/5/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 735,75 20/5/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,45 25/5/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 330,12 27/5/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 735,00 30/5/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 943,02 1/6/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 74,26 3/6/ ΔΡΑΚΩΤΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 769,93 9/6/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 10/6/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 10/6/ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 338,16 10/6/ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 42,51 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ MAX AND 13/6/ SPENCER 1.482,00 13/6/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 16/6/ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ MAX AND SPENCER 2.164,00 4/7/ ΔΑΧΤΑΡΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 840,99 4/7/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 182,07 6/7/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 172,79 7/7/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 182,07 Σελίδα 9 από 18

10 8/7/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 90,50 8/7/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 20,11 20/7/ ΒΑΓΕΝΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ. Ο.Ε. 583,10 20/7/ ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 182,82 26/7/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 27/7/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 28/7/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,89 29/7/ ΔΗΜΕΡΑ ΣΤΑΙΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 923,14 29/7/ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 113,10 10/8/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,36 12/8/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,36 13/8/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 1.633,63 16/8/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 171,36 27/8/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 141,37 27/8/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 120,43 31/8/ ΤΕΜΚΑΤ ΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π ,00 1/9/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 3/9/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 99,48 3/9/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 4/9/ ΠΑΡΚ Α.Ε 650,00 5/9/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 7/9/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 149,94 9/9/ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Μ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε 25,79 12/9/ Ε.Π.Ε. 109,00 15/9/ Ο.Τ.Ε Α.Ε 58,31 3/10/ ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΝΑ 400,00 11/10/ ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 198,14 19/10/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 9,04 24/10/ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15,99 24/10/ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 54,03 24/10/ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15,99 24/10/ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15,99 24/10/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 721,75 25/10/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 20,05 25/10/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 26/10/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 27/10/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 31/10/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 402,52 31/10/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 13,52 31/10/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 Σελίδα 10 από 18

11 1/11/ ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 135,31 2/11/ ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε ,82 5/11/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 7/11/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 8/11/ ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε ,82 9/11/ ΜΕΚΙΑΣ Π ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 140,56 16/11/ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε 673,00 17/11/ ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 226,47 17/11/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 128,52 17/11/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 96,39 17/11/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 1.388,02 18/11/ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13,61 28/11/ ΚΡΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 602,77 1/12/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 616,90 14/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 599,76 19/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 214,20 19/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 235,62 20/12/ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 136,20 21/12/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 112,46 21/12/ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 107,10 23/12/ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2.302,65 28/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 208,85 28/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 54,62 29/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 117,81 29/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 117,81 30/12/ ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 745,00 30/12/ ΝΙΑΒΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 222,50 30/12/ ΡΟΜΠΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3.312,50 30/12/ ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 180,64 4/1/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ 149,94 4/1/ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΑΕ 19,03 12/1/ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΑΕ 19,03 23/1/ ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε ,44 8/2/ ΛΥΓΟΥΡΑ ΜΑΝΤΕΛΑ ΣΟΦΙΑ 500,00 11/2/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46,87 10/3/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 719,71 13/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 86,75 13/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 694,01 16/03/ /2011 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 1.000,00 29/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ,00 9/4/ ΛΑΒΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 763,00 Σελίδα 11 από 18

12 13/4/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 499,80 13/4/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 833,00 14/4/ IMPEX E.Π.Ε 2.499,00 14/4/ IMPEX E.Π.Ε 2.499,00 14/4/ /4/ /4/ /4/ /4/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.428,00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 856,80 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 714,00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 428,40 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 833,00 20/4/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 499,80 25/4/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 77,11 29/4/ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ 17,85 30/4/ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 57,83 22/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 173,50 25/5/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 54,85 25/5/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 144,00 26/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 771,12 26/5/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 694,01 1/6/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,52 20/6/ ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.514,61 22/6/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 59,50 23/6/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50,90 24/6/ ΜΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.253,50 27/6/ ΤΑΝΤΣΗΣ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ 228,10 7/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 1.336,61 13/7/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 28,32 13/7/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. 28,32 14/7/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29,86 18/7/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 1.272,35 24/7/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 115,67 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 352,24 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 219,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 103,60 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 Σελίδα 12 από 18

13 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 207,20 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 554,26 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 346,03 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 289,04 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 289,04 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 379,18 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 427,87 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 395,76 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 317,02 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 260,04 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 230,00 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 307,69 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 174,05 25/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 103,60 26/07/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 103,66 3/8/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 83,54 7/8/ ΤΑΝΤΣΗΣ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ 736,00 10/8/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 44,50 11/8/ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Α. 39,71 14/8/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 1.670,76 14/8/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 1.439,42 29/8/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 122,09 29/8/ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 134,47 31/8/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25,50 1/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 51,41 11/9/ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 669,96 12/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 76,20 12/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 76,20 12/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 76,20 13/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 90,00 15/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 16/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 17/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 18/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 48,20 18/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 19/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 19/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 20/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 22/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 76,20 23/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 595,00 27/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 356,38 27/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 28/09/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 45,00 Σελίδα 13 από 18

14 30/9/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 2/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 285,60 2/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 476,00 4/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 595,00 4/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 476,00 5/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 5/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 428,40 09/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 87,00 10/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 12/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 13/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.547,00 13/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 14/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 714,00 14/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.190,00 16/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 16/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 595,00 16/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 17/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 58,50 17/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 76,20 17/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 17/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 595,00 17/10/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 9,56 18/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 18/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 642,60 18/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.071,00 19/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357,00 19/10/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 214,20 21/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 19,00 24/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 58,50 24/10/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 137,33 25/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 26/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 88,00 26/10/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43,16 27/10/ / Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 58,50 1/11/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 694,01 4/11/ ΑΦΟΙ Δ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Ο.Ε. 595,00 4/11/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 16,14 10/11/ ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ 6.458,30 16/11/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 476,00 17/11/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 119,00 18/11/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 12,77 21/11/ ΜΟΖΑΣ Α.Ε 7,32 24/11/ ΖΑΚΖΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,55 1/12/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,73 6/12/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6,54 Σελίδα 14 από 18

15 7/12/ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2.302,65 14/12/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 45,29 23/12/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 23,69 28/12/ ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8,57 29/12/ ΓΚΕΒΡΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΖΩΗ Ο.Ε. 813,00 5/1/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 26,54 9/1/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29,75 24/1/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 29,10 8/2/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 18,76 15/2/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34,22 22/2/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 44,30 4/3/ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44,90 5/3/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 758,27 5/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 899,64 14/3/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 18,58 16/3/ ΑΝΑΤΟΛΗ ΖΩΗ 75,00 2/4/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 52,29 10/4/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 115,67 20/4/ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΙΩΑΝ. ΕΥΡ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19,52 11/5/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 57,83 12/5/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10,84 17/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 591,19 21/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 102,82 24/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 27,63 25/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 334,15 31/5/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 21,67 6/6/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 102,82 11/6/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 64,68 12/6/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 146,00 18/6/ ΛΟΚΑΣ Δ.& Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 34,88 21/6/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23,07 22/6/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 139,23 28/6/ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΕ 111,92 28/06/ /2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.701,60 2/7/ ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΝΙΚ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ 83,00 14/7/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 24,55 16/7/ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΕ 199,92 24/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 491,59 24/8/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 27,73 7/9/ ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.090,00 Σελίδα 15 από 18

16 7/9/ ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.731,69 15/9/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 18,80 20/9/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 44,98 20/9/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 57,83 24/9/ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΕ 107,10 27/9/ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΕ 92,82 5/10/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 19,14 8/10/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 460,53 16/10/ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 63,94 17/10/ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Κ. ΔΕΜΠΕΛΑ 60,50 27/10/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 13,81 30/10/ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124,24 7/11/ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 143,90 13/11/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 14,94 24/11/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 24,38 7/12/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 24,22 13/12/ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158,47 27/12/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 64,26 27/12/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 15,19 31/12/ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67,96 31/12/ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135,30 31/12/ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 127,33 3/1/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 96,39 4/1/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 102,82 4/1/ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Ι. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 20,31 7/1/ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ,00 7/1/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 99,60 10/1/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 173,50 5/2/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε 576,04 11/2/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 64,26 11/2/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 41,77 15/2/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 70,69 15/2/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 77,11 19/2/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε 18,01 11/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 250,61 14/3/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 144,59 14/3/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 110,85 24/3/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 91,57 28/3/ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.500,00 31/3/ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΛΟΚΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙ Ο.Ε 152,60 31/3/ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 192,78 8/4/ ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,26 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 23/4/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 668,30 23/4/ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΛΟΚΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙ Ο.Ε 130,00 Σελίδα 16 από 18

17 29/4/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 96,39 29/4/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 70,69 29/4/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 67,47 29/4/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 115,67 29/4/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 73,90 30/4/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 96,39 6/5/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 86,75 7/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 115,67 7/5/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 144,59 13/5/ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ Α. & Ν. Ο.Ε 16,07 20/5/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 35,34 21/5/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 115,67 21/5/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 115,67 21/5/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 38,56 22/5/ ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 878,22 28/5/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 54,62 31/5/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 144,59 13/6/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 674,73 30/6/ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 192,78 30/6/ ΚΑΣΤΟΡΗ Α. ΜΑΡΙΑ 958,86 3/7/ ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ,78 7/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 449,82 9/7/ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε."ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" 460,53 11/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 41,77 11/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 41,77 11/7/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 41,77 17/7/ ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣ 98,77 18/7/ ΑΦΟΙ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ Ο.Ε. 730,30 29/8/ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178,50 31/8/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 54,62 1/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 44,98 4/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 64,26 12/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 73,90 15/9/ ΣΕΙΤΗ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ 406,48 17/9/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 61,04 23/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 95,20 23/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 142,80 24/9/ ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80,00 26/9/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 171,36 26/9/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 171,36 26/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 128,52 26/9/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 128,52 30/9/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 77,11 20/10/ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. "ΚΟΣΜΟΣ" 249,90 Σελίδα 17 από 18

18 3/11/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 64,26 10/11/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 67,47 20/11/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 57,83 28/11/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 48,20 29/11/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 272,27 29/11/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 272,27 5/12/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 261,80 10/12/ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1.635,00 11/12/ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 524,79 29/12/ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ 96,39 29/12/ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 142,80 29/12/ ΙΝ.ΕΠ ,00 30/12/ ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 96,39 31/12/ ΖΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΕΠΕ 23,99 Β. Με βάση το υπερησιακό σημείωμα πολεοδομίας Δ/Υ 12 10/12 ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ,76 12/05/ / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ , ,40 Σελίδα 18 από 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα