ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 4 Δεκεμβρίου 2001 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντ. Σταθόπουλος, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Λουκ. Δημητρίου Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου ΣΥΝΟΨΗ: Στη παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος των αερομεταφορών στην ολοκλήρωση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών. Επίσης γίνεται σύγκριση του μεταφορικού έργου, μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων μέσων μεταφοράς καθώς και συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας των εναλλακτικών μεθόδων και μέσων μεταφοράς αγαθών. Έμφαση δίνεται στον τρόπο λειτουργίας των αεροπορικών μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών στις οποίες τουλάχιστον το ένα σκέλος αποτελείται από αερομεταφορά. Από την παρουσίαση της τιμολόγησης της αεροπορικής μεταφοράς και των δυνατοτήτων της προκύπτει η προστιθέμενη αξία που έχουν οι αερομεταφορές για τον χρήστη τους. ABSTRACT Prospects of air cargo development in Greece The present paper examines the role of air transport as a part of cargo intermodalism. A comparison of cargo costs and flows is made among transport alternatives. The paper focuses on the operating underpinnings of air transport which can be viewed as one leg of a combined trip. It is concluded that air transport offers a value added service in the freight operation chain. 1

2 1. Εισαγωγή. Ένας αεροσταθμός είναι ένας συγκοινωνιακός κόμβος, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των μερών που συμμετέχουν στην εκτέλεση μιας μεταφοράς, δηλαδή των αποστολέων, των μεταφορέων και διαμεταφορέων και βέβαια των παραληπτών του μεταφερόμενου φορτίου. Ο τρόπος οργάνωσης ενός τερματικού σταθμού και συγκεκριμένα ενός αεροδρομίου, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την λειτουργικότητά του που καθορίζει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στον χρήστη του. Στόχος κάθε σύγχρονου αεροσταθμού είναι η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων φορτίων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών χειρισμού των, όσο το δυνατόν ασφαλέστερα, οικονομικότερα και ταχύτερα. Ειδικά στο έντονα ανταγωνιστικό πεδίο των εμπορευματικών μεταφορών (στο διεθνές και ειδικότερα στο ελληνικό), όπου οι κύριοι προορισμοί των φορτίων που ξεκινούν από την χώρα εξυπηρετούνται κυρίως με άλλα μέσα μεταφοράς (φορτηγό αυτοκίνητο, πλοίο, τρένο) οι διαδικασίες του αεροδρομίου πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικού επιπέδου προκειμένου να προσελκύσουν φορτία. Οι κύριοι προορισμοί των φορτίων που προέρχονται από την Ελλάδα είναι οι χώρες της δυτικής Ευρώπης. Στις χώρες αυτές, ένα φορτίο μπορεί να προωθηθεί με φορτηγό αυτοκίνητο σε δύο έως τρεις ημέρες και συνεπώς το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αερομεταφορών (που είναι η ταχύτητα) αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Συνεπώς, οι ευκαιρίες που προσφέρει η αερομεταφορά αναιρούν την δαπανηρότητα του μέσου. Με βάση αυτές τις γενικές προϋποθέσεις γίνεται στη συνέχεια η παρουσίαση των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα και οι βασικές αρχές λειτουργίας ενός τερματικού σταθμού εμπορευματικών αερομεταφορών. Επίσης, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του κόστους μεταφοράς μεταξύ των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς για προορισμούς κυρίως τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. 2

3 2. Ο ρόλος των εμπορευματικών αερομεταφορών και οι μελλοντικές εξελίξεις. Οι εμπορευματικές αερομεταφορές, αφότου χρησιμοποιήθηκε το αεροπλάνο ως μέσο για την αποστολή φορτίων, δεν απέφερε τα έσοδα τα οποία ανέμεναν οι αεροπορικές εταιρίες, παρότι οι πρωτοπόροι της αερομεταφοράς φορτίου στις δεκαετίες του 30 και του 40, ανέμεναν ότι θα ήταν η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τις αεροπορικές εταιρίες [8].Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ότι, κάθε άλλο μέσο μεταφοράς σημειώνει μεγαλύτερα κέρδη από την μεταφορά φορτίων παρά επιβατών. Τα κέρδη στο σύνολο των αεροπορικών εταιριών που προέρχονται από τις εμπορευματικές μεταφορές, ανέρχονται σήμερα στο 13% των συνολικών εσόδων. Υπάρχουν όμως και αεροπορικές εταιρίες των οποίων τα έσοδα από τις εμπορευματικές μεταφορές ανέρχονται στο 30% των συνολικών εσόδων τους. Συνολικά τα έσοδα από τις εμπορευματικές μεταφορές παγκοσμίως, ανήλθαν το 1999 στο ποσό των 41δις δολαρίων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις των εταιριών κατασκευής αεροσκαφών αναμένουν μέση ετήσια αύξηση του παγκόσμιου αεροπορικού εμπορευματικού έργου κατά 6,4% για τα επόμενα 20 χρόνια. Ειδικότερα για τις ενδο-ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές και για αυτές εντός της βορείου Αμερικής, οι οποίες είναι και οι πιο ώριμες αγορές, η αύξηση αναμένεται λίγο χαμηλότερη από την μέση παγκόσμια (5,8% 6,0%) [10]. Διάγραμμα 1: Σενάρια για την εξέλιξη του αεροπορικού εμπορευματικού έργου μέχρι το Μέσο Σεναριο: Αύξηση 6,4% Αισιόδοξο Σενάριο: Αύξηση 7% Απαισιόδοξο Σενάριο: Αύξηση 5,4% Πηγή: [10] 3

4 Αντίστοιχα στοιχεία δίδονται και για την αύξηση του στόλου των εμπορευματικών αεροσκαφών, τα οποία θα προορίζονται για την εκτέλεση εμπορευματικών διαδρομών. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2019 προβλέπεται να προστεθούν στον παγκόσμιο στόλο 2600 εμπορευματικά αεροσκάφη, ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των αεροσκαφών που θα αποσυρθούν θα είναι περίπου Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται και στην σύνθεση του παγκόσμιου στόλου των αεροσκαφών. Τα μεγάλου και τα μεσαίου μεγέθους αεροσκάφη, αναμένεται να καταλάβουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ αντίστοιχα, τα μικρού μεγέθους αεροσκάφη θα ελαττωθούν. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την προβλεπόμενη αλλαγή στη σύνθεση του στόλου: Διάγραμμα 2: Σύνθεση του στόλου των εμπορευματικών αεροσκαφών % % 27% 40% 26% 15% 12% 31% Μικρού μεγέθους Μεσαίου Κανονικής ατράκτου Μεσαίου Ευρείας ατράκτου Μεγάλου μεγέθους Πηγή: [10] Για τις αεροπορικές εταιρίες, οι εμπορευματικές μεταφορές, αποτελούν προς το παρόν συμπληρωματική πηγή εσόδων, που όμως μπορούν να κάνουν την διαφορά μεταξύ της κερδοφορίας και ζημιάς. Όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο μέλλον οι εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πρόβλεψη της εξέλιξης του 4

5 εμπορευματικού αερομεταφορικού έργου σε σύγκριση με το επιβατικό αλλά και με το Α.Ε.Π. παγκοσμίως: Διάγραμμα 3: Η εξέλιξη του αναμενόμενου αεροπορικού εμπορευματικού έργου, σε σύγκριση με το επιβατικό και με την εξέλιξη του Α.Ε.Π. παγκοσμίως. (1999=100) Εμπορεύματα Επιβάτες ΑΕΠ Πηγή: [10] 3. Σύγκριση του μεταφορικού έργου μεταξύ των μέσων μεταφοράς. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν συγκριτικά, με τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, τον χαμηλότερο φόρτο. Αυτό κυρίως οφείλεται στο κόμιστρο της αεροπορικής μεταφοράς το οποίο είναι αισθητά υψηλότερο (βλ. πίνακα 1). Ειδικά για προϊόντα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν μαζικά, οι τιμές που μπορούν να επιτευχθούν για την μεταφορά με τα εναλλακτικά μέσα μπορεί να προσεγγίσει και το υποτετραπλάσιο της τιμής της αεροπορικής μεταφοράς. Εκτός από την τιμή της αεροπορικής μεταφοράς προβλήματα όπως η (σχετική) δυσκολία στην πρόσβαση στο αεροδρόμιο, στον χειρισμό του φορτίου εντός του αεροδρομίου αλλά και η μη τακτική σύνδεση με τους προορισμούς των φορτίων μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες τέτοιες που να αποτρέψουν μεγάλο μέρος του φορτίου που μπορεί να διακινηθεί αεροπορικά. 5

6 Πίνακας 1: Σύγκριση κόστους μεταφοράς μεταξύ των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς με προέλευση την Αττική (Δρχ, 2001). ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Οδική μεταφορά Θαλάσσια μεταφορά Αεροπορική μεταφορά ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΒΡΥΞΕΛΕΣ Σημ.: Οι παραπάνω τιμές έχουν προκύψει για φορτίο όγκου 70m 3 και βάρους 16 ton. [5] Ειδικότερα για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία αποτελούν και τον μεγάλο όγκο των εξαγωγών πολλών χωρών, η συμμετοχή των αεροπορικών μεταφορών είναι αμελητέα. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της ελάχιστης συμμετοχής των εμπορευματικών αερομεταφορών στην διακίνηση ευπαθών αγροτικών προϊόντων προς την Δυτική Ευρώπη. Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή εξαγωγών ευπαθών αγροτικών προϊόντων ανά μέσο μεταφοράς στις χώρες της Ε.Ε. 0% 44% 56% 0% ΟΔΙΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Πηγή: [10] Όμως και συνολικά το εμπορευματικό έργο των αερομεταφορών στην Ελλάδα υπολείπεται από αυτό των άλλων μέσων μεταφοράς. Τα στοιχεία του 6

7 παρακάτω πίνακα παρουσιάζουν την εξέλιξη της εμπορευματικής κίνησης την δεκαετία του 90. Πίνακας 2: Εμπορευματικό έργο που διακινείται από και προς την Ελλάδα οδικώς και αεροπορικώς (σε τόννους) ΕΤΟΣ Οδικές μεταφορές Αεροπορικές* Μεταφορές *Περιλαμβάνει και κίνηση εσωτερικού καθώς και ταχυδρομείο (περίπου 7%) ΠΗΓΗ: [9] 4. Κύρια προϊόντα που μεταφέρονται αεροπορικώς Η καταγραφή των κύριων εμπορευμάτων που μεταφέρονται αεροπορικά, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Air Transport Association, δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το εύρος της αγοράς αερομεταφερόμενου φορτίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται [8]: 1. Ανταλλακτικά μηχανημάτων και αυτοκινήτων 2. Έντυπο υλικό 3. Ηλεκτρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός 4. Προϊόντα υφαντουργίας 5. Υποδήματα Ρουχισμός 6. Φωτογραφικός εξοπλισμός 7

8 7. Άνθη 8. Προϊόντα δισκογραφίας 9. Φρούτα λαχανικά 10. Αθλητικά προϊόντα και παιχνίδια 11. Χημικά προϊόντα 12. Πλαστικά 13. Φαρμακευτικά προϊόντα 14. Όργανα μέτρησης και ελέγχου 15. Τρόφιμα 16. Κοσμήματα Έργα τέχνης 17. Προϊόντα λογισμικού 18. Ανταλλακτικά σκαφών / ναυτιλίας 19. Τύπος Είναι πρόδηλο ότι η αεροπορική μεταφορά των πιο πάνω εμπορευμάτων αποτελεί τον πιο επιθυμητό τρόπο μεταφοράς όταν το προϊόν έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.: 1. όταν το φορτίο είναι: δυνατόν να αλλοιωθεί υπόκειται σε ταχεία αχρηστία ζητείται με βραχυπρόθεσμη ειδοποίηση πολύτιμο σε σχέση με το βάρος ακριβό για αποθήκευση 2. όταν η ζήτηση: είναι απρόβλεπτη δεν είναι συχνή ξεπερνά την τοπική προσφορά είναι εποχιακή 3. όταν τα προβλήματα διανομής περιλαμβάνουν: κίνδυνο για κλοπή, θραύση ή πτώση της ποιότητας υψηλές ασφαλιστικές δαπάνες για μεγάλη διάρκεια μεταφοράς βαρύ ή ακριβό πακετάρισμα για την μεταφορά με άλλο μέσο ανάγκη ειδικού χειρισμού ή φροντίδας 8

9 Ο χρόνος μεταφοράς είναι σημαντικός για προϊόντα τα οποία πρέπει να διατεθούν (για λόγους ανταγωνισμού) στην παγκόσμια αγορά ταυτόχρονα. Τέτοια προϊόντα είναι τα είδη ένδυσης, δισκογραφίας, τα προϊόντα λογισμικού κ.λ.π. Η ταχύτητα της αερομεταφοράς εξασφαλίζει την άμεση κάλυψη αυτής της ανάγκης. Όταν η αγορά είναι εποχιακή ή υπάρχουν διακυμάνσεις στην ζήτηση, η αερομεταφορά μπορεί να καλύψει με επιτυχία την μεταφορά αυτού του είδους των προϊόντων. Τέλος οι αερομεταφορές διακρίνονται από μεγάλη ακρίβεια δρομολογίων που επιλύει το πρόβλημα των δαπανηρών αποθεμάτων ή μεγάλων καθυστερήσεων των παραγγελιών. Σε ότι αφορά τους κινδύνους κλοπής ή αλλοίωσης εμπορευμάτων, ο κίνδυνος αυτός ελαχιστοποιείται με την χρήση αερομεταφοράς λόγω των αυστηρότερων ελέγχων / συστημάτων ασφαλείας και της μειωμένης έκθεσης των εμπορευμάτων στις κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ασφαλιστικές δαπάνες για την αερομεταφορά οι οποίες είναι σημαντικά χαμηλότερες από ότι στα άλλα μέσα μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικά έξοδα για τις μεταφορικές εταιρίες [8]. 5. Σύγκριση του κόστους μεταφοράς μεταξύ των εναλλακτικών μέσων Όπως έχει σημειωθεί και παραπάνω το κόστος μεταφοράς των αερομεταφορών είναι αυξημένο σε σχέση με τα εναλλακτικά μέσα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το κόστος κτήσης (ή ενοικίασης) αεροσκαφών, κατασκευής υποδομών καθώς και το ενεργειακό κόστος ανά μονάδα βάρους είναι σημαντικά μεγαλύτερα στις αερομεταφορές από ότι στις μεταφορές με άλλα μέσα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενεργειακές απαιτήσεις ανά μέσο μεταφοράς. Πίνακας 3: Σύγκριση ενεργειακών απαιτήσεων μεταξύ των μέσων μεταφοράς (πλοίο = 1,0) Πλοίο 1,0 Σιδηρόδρομος 1,8 Αυτοκίνητο 50,0 Αεροπλάνο 427,5 Πηγή: [13] 9

10 Ο όγκος του μεταφορικού έργου, επίσης, είναι ένας παράγοντας που προφανώς επηρεάζει την τιμή της αερομεταφοράς. Ο παράγοντας αυτός είναι σημαντικός διότι η διακίνηση μεγάλου όγκου μπορεί να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από την μεταφορά ενός εμπορεύματος. Ο παράγοντας αυτός είναι τόσο σημαντικός που οι αερομεταφορείς τιμολογούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν μειωμένες τιμές ανά μονάδα για φορτία μεγάλου όγκου. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει την τιμή της αεροπορικής μεταφοράς είναι η δυνατότητα του αεροσκάφους να βρει φορτίο επιστροφής. Είναι πρόδηλο ότι μια αποστολή φορτίου προς έναν προορισμό στον οποίο η αερομεταφορική εταιρία μπορεί να βρει φορτίο για την διαδρομή επιστροφής κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι για ένα δρομολόγιο προς ένα προορισμό που το αεροσκάφος θα επιστρέψει χωρίς εξασφαλισμένο φορτίο. Για παράδειγμα, παραδοσιακά στις Η.Π.Α. η εσωτερική μεταφορά φορτίου έχει την τάση να κινείται περισσότερο από τα δυτικά προς τα ανατολικά και από τα νότια προς τα βόρεια. Συνεπώς οι τιμές στις διαδρομές αντίθετης κατεύθυνσης είναι χαμηλότερες [8]. 6. Συνδυασμένες μεταφορές μεταξύ αεροπλάνων και άλλων μέσων Οι αεροπορικές μεταφορές καθώς και οι περισσότερες θαλάσσιες, στην ουσία είναι συνδυασμένες μεταφορές. Αυτό συμβαίνει διότι οι μεταφορές από τον τόπο παραλαβής ενός εμπορεύματος μέχρι το αεροδρόμιο γίνεται με φορτηγά καθώς επίσης και η διανομή από το αεροδρόμιο μέχρι τους τόπους προορισμού του. Συνήθως τα αεροδρόμια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τα σημεία παραγωγής εμπορευμάτων ή πόλεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ οι συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων έχουν ταυτιστεί με την χρήση τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων (μεγέθη των 20, 40 ) η χρήση τους δεν μπορεί να επεκταθεί στις αεροπορικές μεταφορές για τις οποίες χρησιμοποιούνται άλλου είδους κιβώτια μεταφοράς. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνται τα συνήθη τυποποιημένα Ε/Κ είναι το γεγονός ότι το σχήμα τους δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου του αεροσκάφους αλλά και διότι τα Ε/Κ έχουν μεγάλο βάρος. Το βάρος είναι πολύ βασικός παράγοντας του κόστους της αερομεταφοράς. Για παράδειγμα για 10

11 ένα υπερατλαντικό ταξίδι θα πρέπει να καταναλίσκεται περίπου ένα κιλό καυσίμου για κάθε 4 κιλά φορτίου. Η μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα των αερομεταφορών οφείλεται πάντως στις ταχυ-μεταφορές μικρών δεμάτων (μεταφορές μικρών δεμάτων). Πολλές επιχειρήσεις με αυτή την δραστηριότητα έχουν εισέλθει στο χώρο των αερομεταφορών αλλά και εταιρίες με μακρά παρουσία στις εμπορευματικές μεταφορές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς αυτόν τον τομέα. Η μεταφορά μικρών δεμάτων έχει ως ένα μόνο σκέλος την αερομεταφορά που εξασφαλίζει την ταχύτητα και την αξιοπιστία στον χρόνο παράδοσης, ενώ το αρχικό / τελικό σκέλος εξασφαλίζεται από πόρτα σε πόρτα. Οι μεταφορές αυτές έχουν αυξηθεί με την βοήθεια της απελευθέρωσης των αερομεταφορών στην Ευρώπη αλλά και της εισαγωγής του συστήματος διακίνησης με την μέθοδο της συγκέντρωσης και διανομής. Σε ότι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές για την εξυπηρέτηση κοντινών προορισμών, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Η εξέλιξη της ζήτησης για τις κοντινές και εθνικές μεταφορές κυρίως εμφανίζεται στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ αντίθετα για τους μακρινούς και διεθνείς προορισμούς η ζήτηση κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο. Αυτό συμβαίνει διότι οι εμπορευματικές μεταφορές που εκτελούνται προς κοντινούς προορισμούς συνήθως αφορούν εμπορεύματα τα οποία πρέπει να βρίσκονται στον τόπο προορισμού το επόμενο πρωί της εργάσιμης μέρας. Αντίθετα οι μεταφορές προς μακρινούς προορισμούς συνήθως εκτελούνται το Σαββατοκύριακο έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και τελικά το εμπόρευμα να βρίσκεται στον προορισμό του, το πρωί της Δευτέρας [4]. 7. Απαιτήσεις του σχεδιασμού των τερματικών σταθμών αερομεταφορών και εξοπλισμός τους Όπως αναφέρθηκε ο χειρισμός των φορτίων που προορίζεται σε κοντινούς προορισμούς μπορεί να εξυπηρετηθεί με απλές διαδικασίες. Όμως τα φορτία που προορίζονται για μακρινούς προορισμούς συγκεντρώνονται τα Σαββατοκύριακα στους τόπους προέλευσης και συνεπώς οι απαιτήσεις για 11

12 τον χειρισμό τους είναι μεγαλύτερες. Αντίστροφα, προβλήματα διεκπεραίωσης των τελωνειακών και φορτο εκφορτωτικών διαδικασιών δημιουργούνται στον τόπο προορισμού στην αρχή της εβδομάδας. Η παραπάνω συμπεριφορά της ζήτησης για εξυπηρέτηση φορτίων στο αεροδρόμιο δημιουργεί ανάγκες κατάλληλου σχεδιασμού της τερματικής εγκατάστασης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Συγκεκριμένα στα διεθνή αεροδρόμια απαιτείται περισσότερος χώρος αποθήκευσης αλλά και εξοπλισμός χειρισμού φορτίων από ότι απαιτείται για ένα αεροδρόμιο με εσωτερική κίνηση. Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί ο σχεδιασμός ενός αεροδρομίου ο οποίος θα διευκολύνει τις συνδυασμένες μεταφορές είναι οι εξής: Καταρχήν οι παραδοσιακοί αερομεταφορείς θα συνεχίσουν την δραστηριότητα τους σε παραδοσιακού τύπου αεροδρόμια τα οποία θα πρέπει να έχουν την υποδομή και τον εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να εκτελούν μεταφορτώσεις. Επίσης οι μεταφορείς μικρών δεμάτων θα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους στα τοπικά αεροδρόμια και θα χρησιμοποιούν ένα κεντρικό αεροδρόμιο ως αεροδρόμιο συγκέντρωσης (hub airport). Σε ένα τέτοιο αεροδρόμιο είναι απαραίτητη η ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού που να επιτρέπει την διακίνηση και τον χειρισμό των μικρών δεμάτων με σύγχρονες μεθόδους logistics. Εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου διαθέτει ο εμπορευματικός σταθμός (cargo terminal) της Ολυμπιακής, στο νέο αεροδρόμιο των Σπάτων ενώ παρόμοιες είναι και οι εγκαταστάσεις της Goldair και της EAT (DHL Aviation). Για να εξυπηρετηθούν όμως οι ανάγκες των μεταφορέων μικρών δεμάτων των οποίων η δραστηριότητα αυξάνει σταθερά θα πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός των τερματικών εγκαταστάσεων. Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πελατών εξασφαλίζοντας την φήμη της αξιοπιστίας των υπηρεσιών τους, χρησιμοποιούν το αεροπλάνο αλλά και φορτηγό αυτοκίνητο συμπληρωματικά γι αυτό απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή των τερματικών χώρων διακίνησης. Το γεγονός της αύξησης της δραστηριότητας τους θα οδηγήσει πιθανώς σε μείωση του φόρτου των συνδυασμένων εμπορευματικών αερομεταφορών ο οποίος διακινείται με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι παραδοσιακοί μεταφορείς θα στραφούν στην εξυπηρέτηση φορτίων με 12

13 επιβατικά αεροσκάφη χρησιμοποιώντας τον διατιθέμενο χώρο στο κάτω μέρος του αεροσκάφους [3]. Σε ότι αφορά στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ αεροδρομίων για την προσέλκυση εμπορευματικού φόρτου, δεν έχει αναπτυχθεί στην έκταση που έχει αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ λιμανιών, παρότι ήδη υπάρχει. Επειδή τα περισσότερα έσοδα μιας αεροπορικής εταιρίας προέρχονται κυρίως από την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αεροδρομίων επικεντρώνεται στις διευκολύνσεις που αφορούν τους επιβάτες. Ωστόσο οι διεθνείς αερολιμένες επιδιώκουν να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις για τον χειρισμό εμπορευματικού φόρτου διότι η αύξησή του θεωρείται βέβαια [4]. 8. Συμπεράσματα Στις παραπάνω παραγράφους, παρουσιάστηκαν οι τάσεις στις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάστηκαν προβλέψεις που αφορούν στην εξέλιξη του εμπορευματικού φορτίου. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι οι εμπορευματικές μεταφορές στο μέλλον θα αυξήσουν σημαντικά το φορτίο που εξυπηρετούν. Ειδικότερα, η αύξηση του φορτίου θα προέλθει, κυρίως, από την αύξηση της δραστηριότητας των αποστολέων μικρών δεμάτων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους οι αεροπορικούς τερματικούς σταθμούς, σε ότι αφορά κυρίως στην ταχύτητα και στην αξιοπιστία τους, εφόσον οι μεταφορείς αυτοί αντλούν την πελατεία τους ακριβώς επειδή (και εφόσον) διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι συνδυασμένες μεταφορές από την φύση τους. Άρα ο σχεδιασμός των αεροπορικών τερματικών εγκαταστάσεων γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία αντανακλά άμεσα στην ελκυστικότητα του αεροδρομίου, να είναι η αναμενόμενη. Σε μία εμπορευματική εγκατάσταση, αυτό μεταφράζεται με δύο τρόπους: Με την ευκολία με την οποία ο χρήστης του φτάνει σε αυτό, και 13

14 Με την ευκολία με την οποία διεκπεραιώνει την αποστολή του. Άρα η υποδομή των προσβάσεων σε μία αεροπορική τερματική εγκατάσταση και συνολικά η χωροθέτησή του είναι στοιχείο σημαντικό για την λειτουργία του. Τέλος, η αύξηση που προβλέπεται ότι θα εμφανιστεί στα επόμενα χρόνια στις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, θα συνοδευτεί από την μεταβολή της σύνθεσης των εμπορευματικών αεροσκαφών προς την χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι ώρες αιχμής θα είναι περισσότερες (αφού ένα μεγαλύτερο αεροσκάφος απαιτεί περισσότερες ώρες για την εξυπηρέτησή του) αλλά και συνολικά ο εμπορευματικός φόρτος που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ένα αεροδρόμιο θα είναι αυξημένος. 9. Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Κ.Γ. Αμπακούμκιν. Αεροδρόμια. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα Κ.Γ. Αμπακούμκιν. Μοναδοποιημένα φορτία- Συνδυασμένες Μεταφορές Εμπορευμάτων. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα A. Stathopoulos: Introduction to intermodality and combined transportation. Training Programme on Transportation Systems. DAC/OECD, ΥΠ.ΕΘ.Ο A. Stathopoulos: Air transportation, Training Programme on Transportation Systems. DAC/OECD, ΥΠ.ΕΘ.Ο Εργ. Σιδ/κής και Μεταφορών Ε.Μ.Π.: Διερεύνηση των προβλημάτων του συστήματος μεταφοράς αγροτικών προϊόντων: Διάγνωση, Προτάσεις, Μέτρα, Υπ. Γεωργίας,. Αθήνα, Μάρτιος Transportation Research Board / National Research Council. Intermodal freight terminal of the future. Transportation Research Circular, No 459, July Transportation Research Board / National Research Council. Facing the challenge - The intermodal terminal of the future. State of the art, Report 4, A. Wells. Αεροπορική βιομηχανία μεταφορών. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα Ε.Σ.Υ.Ε. Προσωρινά Στοιχεία (2001) 14

15 10. Boeing Co. World Air Cargo Forecast, 2000/ Maersk. List Campaign Prices, The International Air Cargo Association. Industry News, Κ. Χλωμούδης. Λιμάνια και αεροδρόμια: Επενδύσεις και οικολογικός Ανταγωνισμός ( ), 2 ο Συνέδριο Οικονομικής των Μεταφορών

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Παραγωγοί- Εταιρίες Που μεταφέρουν Προϊόντα GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων 3ΡL σε νέες αγορές

Σύγχρονες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων 3ΡL σε νέες αγορές ΣΕΒ / ΣΕΒΕ Εκδήλωση δικτύωσης Εξωστρέφεια : Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Θεσσαλονίκη 4 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση του Ελληνικού μεταφορικού δικτύου των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση του Ελληνικού μεταφορικού δικτύου των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X Άρθρο των Α. Γιαλού, Χ. Αραμπαντζή και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη Ο κ. Α. Γιαλός είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κ. Χ. Αραμπαντζή είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τα αεροπορικά ταξίδια επέτρεψαν να χτιστούν εκπληκτικά θέρετρα σε αποµακρυσµένα νησιά, έχουν ενδυναµώσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

KK.CARGO CARE CYPRUS LTD

KK.CARGO CARE CYPRUS LTD Οκτώβριος 2012, ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Αγαπητοί κύριοι εκθέτες, Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών για αρκετές δεκαετίες, και ειδικά στην μεταφορά εμπορευμάτων από και προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Σύντομη παρουσίαση. Κρατικές δαπάνες. Στατιστικά στοιχεία. Τι ισχύει στην Ευρώπη

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Σύντομη παρουσίαση. Κρατικές δαπάνες. Στατιστικά στοιχεία. Τι ισχύει στην Ευρώπη ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Σύντομη παρουσίαση Κρατικές δαπάνες Στατιστικά στοιχεία Τι ισχύει στην Ευρώπη www.minpress.gr 1 40.000.000 ευρώ ετησίως κρατική επιχορήγηση για διακίνηση Τύπου Η διασφάλιση της ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας

Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Α.Α. Α.Ε. Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας Στο +5,4% οι πτήσεις στο ΔΑΑ το 2009, στο -7,3% ο ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2ο Σενάριο: Ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 18% και μειωμένος συντελεστής 6,5% για φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, αγαθά πρώτης ανάγκης

2ο Σενάριο: Ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 18% και μειωμένος συντελεστής 6,5% για φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, αγαθά πρώτης ανάγκης Μελέτη του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή του υφιστάμενου καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίου και χαμηλού συντελεστή Α. ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6 η Διάλεξη: Εμπορευματικές μεταφορές (Freight transportation) 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223)

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223) ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(LOGISTICS) ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Β Μέρος Χανιά: Μεταφορικές Εταιρείες Το λιμάνι της Σούδας είναι το επίνειο της πόλης των Χανίων, μόλις οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της. Χάρη στη γεωγραφική του θέση και τον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 1. Γενικά -Εισαγωγή Η προσφερόμενη από την ΣΡΑΙΝΟΕ Τπηρεσία «INTERMODAL CARGO SHUTTLE ics» αφορά τη διακίνηση μονάδων διατροπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αεροµεταφορές: µια κυκλική και µε οριακά κέρδη βιοµηχανία

Αεροµεταφορές: µια κυκλική και µε οριακά κέρδη βιοµηχανία Αεροµεταφορές: µια κυκλική και µε οριακά κέρδη βιοµηχανία ρ Ελευθέριος Καταρέλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ιδάσκων Παν. Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Email

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo ΡΟΔΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Rodanthi.gr@gmail.com Οι κυβερνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics,

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ministry of Transport f. President of Hellenic Association

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ Π. Ανέστης Partner Howrey LLP, Brussels Απρίλιος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική τάση αναδιοργάνωσης του τοµέα των αεροµεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης

Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Προοπτικές ανάπτυξης αεροδρομίου Σαντορίνης Ν. Ευσταθόπουλος 1, Α. Σαλονικίδου 2, L.Sims 1, Γ. Αϋφαντοπούλου 2 & A. Richetta 1 1 IBI Group (UK) Ltd. 2 TRUTh s.a Περίληψη Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα