Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249"

Transcript

1 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο Fax Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος Πάνου είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ιαθέτει παρουσία 13 ετών στον χώρο των µεταφορών µε εξειδίκευση σε τοµείς όπως: αξιολόγηση έργων υποδοµής, σχεδιασµός και αξιολόγηση πολιτικών των µεταφορών, εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη αποφάσεων στις µεταφορές, ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων δεδοµένων και υπηρεσιών. Συµµετείχε ενεργά σε σηµαντικό αριθµό Ευρωπαϊκών προγραµµάτων που σαν κύριο στόχο τους είχαν την εκπόνηση µεθοδολογιών στρατηγικής αξιολόγησης µεταφορικών συστηµάτων και πολιτικών σε επίπεδο διευρωπαϊκών δικτύων. Έχει δηµοσιεύσει ένα σηµαντικό αριθµό εργασιών σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά για θέµατα αξιολόγησης υποδοµών και πολιτικής των µεταφορών, καταλληλότητας των εργαλείων λήψης αποφάσεων, ανάπτυξης µεθόδων εκτίµησης της ελκυστικότητας έργων µεταφορών για ιδιωτική χρηµατοδότηση, καθώς και ανάπτυξης εξειδικευµένων µεθόδων αξιολόγησης που βασίζονται στην συνδυασµένη χρήση της πολυκριτηριακής και της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. Είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συγκοινωνιολόγων από το ιαθέτει σηµαντική εµπειρία στην αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των συγκοινωνιακών φορέων στην Ελλάδα. Μαθήµατα [1] Οικονοµική των Μεταφορών, Γ εξαµήνου - προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ΤΝΕΥ [2] Ειδικά Θέµατα Μεταφορών, Ζ εξαµήνου - προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ΤΝΕΥ [3] Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές, Η εξαµήνου - προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ΤΝΕΥ [4] Οικονοµική των Μεταφορών - µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ΝΑΜΕ Ερευνητικά ενδιαφέροντα Σχεδιασµός µεταφορικών συστηµάτων Λήψη αποφάσεων στις µεταφορές και εκτίµηση κινδύνων Αξιολόγηση υποδοµών και πολιτικής των µεταφορών Ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης αποφάσεων µε έµφαση στις µεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης και ανάλυσης κόστους-ωφέλειας Εκτίµηση ελκυστικότητας έργων µεταφορών για ιδιωτική χρηµατοδότηση Εφαρµογή νέων τεχνολογιών στις µεταφορές Καθολική υπηρεσία στις µεταφορές ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά [1]. G. Proios, S. Kapros, K. Panou, Routing and Fleet Optimization on Freight Distribution Networks: A Branchand-Bound Algorithmic Approach, International Journal of Logistics Management (under review), (2008). [2]. K. Panou, H. Selmi, Z. Sultan, R. Witter, Factors influencing car user propensity to shift to other modes and their impacts on demand for airport parking facilities, NETNOMICS: Design and Evaluation of Transportation Networks, Springer US (accepted for publication), (2008). 1

2 [3]. S. Kapros, K. Panou, Coastal Shipping and Intermodality in Greece: The Week Link, In Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation Economics, Vol. 21, A. Pallis (ed), , Elsevier Oxford, (2007). [4]. G. Proios, S. Kapros, K. Panou, A Customized Model for the Optimization of Multi-Vehicle Freight Distribution Chains, Aegean Working Papers, Vol 1 (3), pp: (2005). [5]. S. Kapros, K. Panou, D. Tsamboulas, Multicriteria Approach to the Evaluation of Intermodal Freight Villages, Transportation Research Record, No. 1906, (2005). [6]. K. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: Theoretical aspects Part I, Tunnelling and Underground Space Technology 17, (2002). [7]. K. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: The WPMA case Part II, Tunnelling and Underground Space Technology 17, (2002). [8]. D. Tsamboulas, K. Panou, C. Abacoumkin, Attractiveness of Transportation Infrastructure Projects to Private-Sector Financing: Assessing the Hierarchical Analysis Risk Scenario Method, Transportation Research Record, No. 1732, (2000). [9].. Τσαµπούλας, Κ. Πάνου και. Πολίτου, Συγκριτική Παρουσίαση Τρόπων Συµµετοχής Ιδιωτών Επενδυτών σε Συγκοινωνιακά Έργα στην Ελλάδα - ηµιουργία Μαθηµατικού προτύπου για την Εκτίµηση της Επιχειρηµατικής Ελκυστικότητας της Επένδυσης", Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 1, σελ (2000) [10]. D. Tsamboulas, G. Yiotis, K. Panou, Use of Multicriteria methods for assessment of transport projects, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol.1, (1999). [11]. D. Kaliampakos, K. Panou, D. Damigos, Integrated Multicriteria and Cost Βenefit Analysis Methodology for Appraisal of After use Plans for Quarries in Urban Areas, International Mining and Minerals, Vol. 2, No 15, (1999). Βιβλία Κ. Χλωµούδης, Μ. Λεκάκου, Κ. Πάνου, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Τζαννάτος, Μεταφορές: Αρτηρίες ζωής για τα Νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (2007) Άλλες σηµαντικές δηµοσιεύσεις [1]. K. Panou, S. Kapros, M. Lekakou, T. Syriopoulos, Universal Service Obligations in Insular Areas, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*. [2]. T. Syriopoulos, K. Panou, M. Lekakou, Alternative Financial Instruments and Risk Management in Public- Private Partnerships, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*. [3]. M. Lekakou, K. Panou, T. Syriopoulos, Liberalisation of Maritime Cabotage: Lessons from the Greek experience, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*. [4]. K. Panou, Factors Hindering the Potential of Maritime Intermodal Transport in Greece, in Proceedings (CD- ROM) of the 1st International Conference on Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Chios, Greece (2007)*. [5]. K. Πάνου, Η υναµική των Θαλασσίων Ενδοµεταφορών στην Οργάνωση Συνδυασµένων Μεταφορικών Αλυσίδων: Μια Περιβαλλοντική Θεώρηση, Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου «Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές: σε Αναζήτηση µιας Βιώσιµης Προσέγγισης Σχεδιασµός και Υλοποίηση Παρεµβάσεων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και την Προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη», Χίος, Απριλίου (2007)*. [6]. S. Kapros, K. Panou, D. Tsamboulas, An Integrated Multicriteria Methodology for the Evaluation of Freight Villages, in: Proceedings (CD-ROM) of the 84th annual TRB meeting, Washington DC (2005)*. [7]. N. Sarris, U. Wensell, K. Panou, Assessing the Socio-Economic Impacts of Transport Initiatives: The Greek Transport Observatory Project, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*. 2

3 [8]. U. Wensell, K. Panou, Developing an Open Architecture System of Tools for Modeling Demand: The Greek Transport Observatory Project, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*. [9]. D. Tsamboulas, K. Panou, K. Giannakos, Methodological Framework for Business Process Re-engineering of Railway Infrastructure Managers, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*. [10]. Ε. Πολλάτου, K. Πάνου, Πολυκριτηριακό Πρότυπο Στρατηγικής Αξιολόγησης Πολιτικών των Μεταφορών, Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου για τη Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εφαρµογές», E. Γρηγορούδης, M. ούµπος, K. Ζοπουνίδης και N. Ματσανίνης (επιµέλεια), , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (2003)*. [11]. D. Tsamboulas, K. Panou, C. Abacoumkin, A Method to Assess the Attractiveness of Transportation Infrastructure Projects to Private Financing, in: Proceedings (CD-ROM) of the 79th annual TRB meeting, Washington DC (2003). [12]. S. Kapros, K. Panou, Strategic Market Segments and Prospects of Short Sea Shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea, in: Proceedings (CD-ROM) of the European Transport Conference (ETC), Cambridge, UK (2002). [13]. D. Tsamboulas, K. Panou, A Decision Support System for the Assessment of Transport Corridor Developments in Accession Countries to the European Union, in: Proceedings (CD-ROM) of the 9th World Conference of Transport Research (WCTR), Seoul, Korea (2001). [14].. Τσαµπούλας, Κ. Πάνου, Ιδιαιτερότητες και προοπτικές των σιδηροδροµικών έργων αναφορικά µε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από ιδιώτες επενδυτές, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας Σύγχρονες Σιδηροδροµικές Μεταφορές Πεδίο Συνεργασίας ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα, σελ , Αθήνα (1999). [15]. K. Πάνου, A. Σοφιανός,. Kαλιαµπάκος, Επιλογή µεταξύ σήραγγας και ορύγµατος οδοποιίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή µε τη χρήση της µεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης, Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής,. Ατµατζίδης,. Χρυσικός (επιµέλεια), Τεύχος 2, σελ , Πάτρα (1997). Ακαδηµαϊκές διακρίσεις Α. Βραβεία Υποτροφία ΕΜΠ Υποτροφία του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας ΕΜΠ για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Β. Συµµετοχή σε Επιστηµονικούς Συλλόγους ιεθνείς Μέλος της Επιστηµονικής Κοινότητας του ιεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές (World Conference of Transport Research Society WCTRS) Μέλος της Ειδικής Οµάδας Ενδιαφερόντων (Special interest Group, SIG-2) του WCTRS µε θέµα Θαλάσσιες Μεταφορές και Λιµάνια Μέλος της Ειδικής Οµάδας Ενδιαφερόντων SIG-10 του WCTRS µε θέµα Εργαλεία Πολιτικής στις Αστικές Μεταφορές Μέλος της Οµάδας Εργασίας WG13 της ιεθνούς Επιτροπής Σηράγγων (ΙΤΑ) µε θέµα Άµεσα και Έµµεσα Πλεονεκτήµατα των Υπογείων Κατασκευών Ελληνικοί Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων (παράρτηµα της ΙΤΑ - International Τunneling Αssociation) Γ. Συµµετοχή σε Επιστηµονικές Επιτροπές Κριτής Επιστηµονικών Περιοδικών Journal of Systems Science and Systems Engineering - JSSSE NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking - Springer Journal (US) Μέλος Επιστηµονικών Συµβουλίων Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού δικτύου TransportNET 3

4 Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών, Συγκοινωνιακών και Μεταφορικών Εφαρµογών Μέλος Επιστηµονικών Επιτροπών Συνεδρίων 4ο ιεθνές Συνέδριο για την «Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα», Αθήνα, Μαΐου, ο ιεθνές Συνέδριο για την «Ανταγωνιστικότητα και Συµπληρωµατικότητα των Μεταφορικών Μέσων: Προοπτικές για τις Συνδυασµένες Μεταφορές», Χίος, Μαΐου, ο ιεθνές Συνέδριο για το «Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές: σε Αναζήτηση µιας Βιώσιµης Προσέγγισης Σχεδιασµός και Υλοποίηση Παρεµβάσεων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και την Προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη», Χίος, Απριλίου, Χρηµατοδότηση έρευνας ιεθνής Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση TREN (VII) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση RESEARCH, TRANSPORT Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση RESEARCH, HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Εθνική Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε) Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Ρυθµιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδοµεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιφέρειας Αθηνών - Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.) Εταιρία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Αττικές ιαδροµές Α.Ε. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α) Υπηρεσία ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. (µέλος του οµίλου ΕΛΤΕΒ ΑΚΤΩΡ) Συµµετοχή σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράµµατα Α. Συµµετοχή σε Προγράµµατα που έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή ΕΠιτροπή (επιλογή) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση TREN (VII) ΧΡΟΝΟΣ: Βελτιωµένα Μέτρα Αναδιοργάνωσης Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (Business Process Re-engineering) για τη ιαχείριση της Χωρητικότητας και Πρόσβασης στις Σιδηροδροµικές Υποδοµές IMPROVERAIL 24 µήνες Ερευνητής ΧΡΟΝΟΣ: Θεµατικό ίκτυο - Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Συγκοινωνιακών Έργων και Πολιτικών στις Μεταφορές TRANS-TALK 18 µήνες Ερευνητής ΧΡΟΝΟΣ: Μεθοδολογία Συµµετοχής Ιδιωτών στη Χρηµατοδότηση και Λειτουργία των ιευρωπαϊκών ικτύων µέσω σχηµάτων PPP και PFI 4

5 PROFIT 12 µήνες Κύριος ερευνητής ΧΡΟΝΟΣ: ιασύνδεση Ψηφιακών Βάσεων Μεταφορικών εδοµένων, Εφαρµογών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συγκοινωνιακών Μοντέλων, για το σχεδιασµό του ETIS (European Transport Information System) BRIDGES 24 µήνες Επιστηµονικός συνεργάτης ΧΡΟΝΟΣ: Κοινωνικοοικονοµικές και Χωρικές Επιπτώσεις των Μεταφορών EUNET-SASI 36 µήνες Κύριος ερευνητής ΧΡΟΝΟΣ: Στρατηγική Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Υποδοµών σε Ευρωπαϊκούς Μεταφορικούς ιαδρόµους, τα ιευρωπαϊκά δίκτυα και τις Επεκτάσεις τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών CODE-TEN 24 µήνες Κύριος ερευνητής ΧΡΟΝΟΣ: 1999 ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Εφαρµογή Ευρωπαϊκού Προγράµ-µατος για την Έρευνα και Ανάπτυξη SITPRO 8 µήνες Επιστηµονικός συνεργάτης ΧΡΟΝΟΣ: ηµιουργία Ευρωπαϊκού ικτύου Παρατηρητηρίων Μεταφορικών Υποδοµών ASSEMBLING 36 µήνες Επιστηµονικός συνεργάτης ΧΡΟΝΟΣ: Στρατηγική Αξιολόγηση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής των Μεταφορών και των ιευρωπαϊκών ικτύων TENASSESS 36 µήνες Επιστηµονικός συνεργάτης ΧΡΟΝΟΣ: Προσδιορισµός Ποιοτικών χαρακτηριστικών των Συνδυασµένων Μεταφορών και Αξιολόγησή τους I.Q 36 µήνες Επιστηµονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση RESEARCH 5

6 ΧΡΟΝΟΣ: Αποτελεσµατικές διαδικασίες στους λιµένες EFFORTS 42 µήνες Ερευνητής Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. /νση RESEARCH, HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ΧΡΟΝΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: MARIE-CURIE EST Υποτροφίες για Φιλοξενία και Εκπαίδευση Νέων Ερευνητών TRANSPORTNET - EST 48 µήνες Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΧΡΟΝΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: MARIE-CURIE SCF ιοργάνωση Συνεδρίων, Σεµιναριακών Κύκλων και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων TRANSPORTNET TC 48 µήνες Β. Συµµετοχή σε Προγράµµατα που έχουν ανατεθεί από ηµοσίους Φορείς (επιλογή) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε) ΧΡΟΝΟΣ: Μελέτη αναδιάρθρωσης (re-engineering) της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και σχεδιασµός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΧΡΟΝΟΣ: Μελέτη υποστήριξης της διαδικασίας σχεδιασµού και παρακολούθησης του συστήµατος Μεταφορών στην Ελλάδα (Παρατηρητήριο Μεταφορών) 26 µήνες Τεχνικός συντονιστής έργου ΧΡΟΝΟΣ: Υπηρεσίες συµβούλου για τον ορισµό διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας, ελέγχου και αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων και παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος "Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια & Αστικές Συγκοινωνίες (ΣΑΑΣ) 10 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: 2001 Εκπόνηση µελέτης εφαρµογής της " ιαχειριστικής Αρχής" του επιχειρησιακού προγράµµατος ΣΑΑΣ 2 µήνες Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) ΧΡΟΝΟΣ:

7 Υπηρεσίες Συµβούλου για τη σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου πληροφορικής του Ο.Σ.Ε. 40 µήνες Ρυθµιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδοµεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.) ΧΡΟΝΟΣ: 2004 Μελέτη για την δηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης της αγοράς των θαλασσίων ενδοµεταφορών. 5 µήνες Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ΧΡΟΝΟΣ: Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής 18 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης ΟΑΣΑ για την υλοποίηση του έργου: Μελέτη Εφαρµογής, Προµήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία του Αυτόµατου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου (ΑΣΣΚ) για λογαριασµό των ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ. 38 µήνες Υπεύθυνος ποιότητας έργου Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιφέρειας Αθηνών - Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.) ΧΡΟΝΟΣ: 2002 Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των Λειτουργικών Απαιτήσεων για την εφαρµογή Έξυπνων Καρτών στον ΗΛΠΑΠ Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εταιρία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.) ΧΡΟΝΟΣ: 2002 Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την διερεύνηση & αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρµογής της τεχνολογίας της έξυπνης κάρτας στην ΕΘΕΛ Υπεύθυνος ποιότητας έργου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΧΡΟΝΟΣ: 2006 Μελέτη ωρίµανσης για τη δράση κρατικών ενισχύσεων: «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών» 2 µήνες ιευθυντής έργου Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) 7

8 ΧΡΟΝΟΣ: 2003 Σχέδιο Εµπορικής Εκµετάλλευσης (Commercial & Business Plan) OTE OTENET 5 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: 2001 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ιαδικασιών και υποδοµών για την ενοποίηση των οικονοµικών στοιχείων της ΟΤΕ INTERNATIONAL 6 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: 2001 Εκπόνηση µελέτης για την αναδιοργάνωση των διαδικασιών των δ/νσεων διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης επιχειρησιακών πελατών στα πλαίσια της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και της ανάγκης προσαρµογής του Οργανισµού στα νέα δεδοµένα 6 µήνες Ειδικός σύµβουλος Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ΧΡΟΝΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Περιεχοµένου για Οργανωµένους Κύκλους ιαλέξεων σε Εξειδικευµένα Αντικείµενα των Μεταφορών 12 µήνες Επιστηµονικός Υπεύθυνος Υπηρεσία ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΧΡΟΝΟΣ: INTERREG IIIΑ/ ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ , Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου και της Κύπρου και ιασύνδεσή της µε τον Τουρισµό 1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α) ΧΡΟΝΟΣ: Μελέτη για τον Προσδιορισµό Ουσιωδών Όρων Παροχής Θαλάσσιων Μεταφορικών Υπηρεσιών σε Νησιωτικές Περιοχές: Οδηγός και Εφαρµογή Συµφώνων Ουσιωδών Όρων 9 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: Το Πρόβληµα των Μεταφορών στα Νησιά, Προτάσεις Αντιµετώπισής του: Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπηρεσία ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΧΡΟΝΟΣ: INTERREG IIIΑ/ ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ , Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου και της Κύπρου και ιασύνδεσή της µε τον Τουρισµό 1 8

9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ΧΡΟΝΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Περιεχοµένου για Οργανωµένους Κύκλους ιαλέξεων σε Εξειδικευµένα Αντικείµενα των Μεταφορών 12 µήνες Επιστηµονικός Υπεύθυνος Εµπορικο Επιµελητήριο Λάρισας ΧΡΟΝΟΣ: 2001 Μελέτη Σκοπιµότητας του Εµπορευµατικού Κέντρου Θεσσαλίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34,6 χιλ. ΕΥΡΩ 4 µήνες ΑΝΑ ΟΧΟΣ: INVISION Συµβουλευτική Α.Ε. Υπεύθυνος έργου Γ. Συµµετοχή σε Προγράµµατα που έχουν ανατεθεί από Ιδιωτικούς Φορείς (επιλογή) Αττικές ιαδροµές Α.Ε. ΧΡΟΝΟΣ: Σχεδιασµός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ιοίκησης (MIS) Υπεύθυνος έργου ΧΡΟΝΟΣ: Αναδιοργάνωση ιαδικασιών ιαχείρισης Παραπόνων και δηµιουργία Εξειδικευµένου Λογισµικού Υποστήριξης 12 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: 2004 Ανάπτυξη και Υποστήριξη ιαδικασιών και Μηχανισµών Εξυπηρέτησης Πελατών 6 µήνες ΧΡΟΝΟΣ: Επικαιροποίηση Τιµολογιακής & Εµπορικής Πολιτικής της Αττικής Οδού 26 µήνες Υπεύθυνος ποιότητας έργου ΧΡΟΝΟΣ: Σχέδιο Εµπορικής Πολιτικής Αττικής Οδού 14 µήνες Εξωτερικός συνεργάτης Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε. (µέλος του οµίλου ΕΛΤΕΒ ΑΚΤΩΡ) ΧΡΟΝΟΣ: 2003 Μελέτη Σκοπιµότητας του Εµπορευµατικού Κέντρου Ηρακλείου Υπεύθυνος έργου Προσωπική Ιστοσελίδα 9

10 εν υπάρχει 10

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία 3 2 Σπουδές 4 3 Ακαδημαϊκές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Προφυλλίδης Όνομα: Θέση: Βασίλειος Καθηγητής Πανεπιστημίου - Συγκοινωνιολόγος Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος

Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310498263 Fax 2310498269 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα