ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. Εισ.Κατ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 2 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΟΛΥΜΠΙΑ Χ. ΛΟΥΣΚΟΥ-ΜΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. Προαιρετικό * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ,ΑΠ Δ Δ

3 3 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 2 Διδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 4 4 Υποβάθρου 5 6 Υποβάθρου 5 6 Υποβάθρου 3 3 Υποβάθρου 3 5 Υποβάθρου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Προαιρετικό Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων Κορμού 336 Θ 117 Θ Κορμού Κορμού Κορμού 262 Θ / 300 Ε = Θ / 243 Ε = Θ / 214 Ε = Θ / 167 Ε = Θ / 77 Ε = Θ / 121 Ε = 235 Κορμού 217 Θ 88 Θ Ειδικότητας 238 Θ / 203 Ε = Θ / 76 Ε = 224 Ειδικότητας 312 Θ 205 Θ 174 Θ 34 Θ Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 64 Θ 66 Θ / 92 Ε = Θ / 75 Ε = Θ / 36 Ε = Θ 78 Θ / 72 Ε = Θ 32 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

4 4 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Σ. ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Σ. ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. Προαιρετικό * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ

5 5 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολ ο Ωρών Διδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου (Υ) Επιστημονική ς Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα ) Εγγεγραμμένο ι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων Επάρκεια Εκπαιδευτικώ ν Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚ Η ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 6 Υποβάθρου 4,5 Υποβάθρου 4,5 Υποβάθρου 6 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 2 ΧΗΜΕΙΑΣ 3 Υποβάθρου ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 2 Προαιρετικό Ειδικότητας Κορμού Κορμού Κορμού Ειδικότητας 230 Θ / 213 Ε = Θ / 128 Ε = Θ / 160 Ε = Θ / 80 Ε = Θ / 185 Ε = Θ / 68 Ε = Θ / 158 Ε = Θ / 87 Ε = Θ / 179 Ε = Θ / 122 Ε = 253 Κορμού 160 Θ 79 Θ 42 Θ 34 Θ 15 Θ / 59 Ε = Θ / 37 = Θ / 29 Ε = Θ / 52 Ε = Θ / 58 Ε = Θ 33 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

6 6 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΛΟΥΣΚΟΥ-ΜΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Χ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΔΑΜ Ζ. ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. Προαιρετικό * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ Δ

7 7 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών 5 4 Διδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 6 Υποβάθρου 4 Υποβάθρου 4 4 Υποβάθρου 6 6,5 2 3,5 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανάπτυξης ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 5 6 Δεξιοτήτων ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 2 Προαιρετικό Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Κορμού Κορμού Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων 231 Θ / 160 Ε = Θ / 91 Ε = Θ / 89 Ε = Θ / 53 Ε = 106 Κορμού 185 Θ 46 Θ Ειδικότητας 259 Θ / 157 Ε = Θ / 69 Ε = 198 Ειδικότητας 159 Θ 91 Θ Ειδικότητας 236 Θ / 154 Ε = Θ / 60 Ε = Θ 32 Θ Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 69 Θ / 14 Ε = Θ / 42 Ε = Θ 41 Θ / 32 Ε = Θ 34 Θ / 21 Ε = Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

8 8 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΕΔΑΦΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ Ζ. ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΤΣΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. Επιλογής Επιλογής Επιλογής * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ Δ Δ

9 9 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μάθημα ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΕΔΑΦΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Διδακτικές Ωρών Μονάδες , , Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Γενικών Γνώσεων Γενικών Γνώσεων Γενικών Γνώσεων Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων 140 Θ / 132 Ε = Θ / 73 Ε = Θ / 139 Ε = Θ / 45 Ε = Θ /135 Ε = Θ / 64 Ε = Θ / 123 Ε = Θ / 39 Ε = Θ / 120 Ε = Θ / 103 Ε = 154 Κορμού 65 Θ 21 Θ Κορμού 109 Θ 21 Θ Κορμού 45 Θ 26 Θ Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 60 Θ / 67 Ε = Θ / 27 Ε = Θ / 26 Ε = Θ / 36 Ε = Θ / 38 Ε = 53 6 Θ 21 Θ 26 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

10 10 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ε Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Α. Επιλογή ένα εκ των δύο : Επιλογή ένα εκ των δύο : ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ Γ. Επιλογής Επιλογής Επιλογή ένα εκ των δύο : Επιλογή ένα εκ των δύο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. Επιλογής Επιλογής * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ,Α Δ,Α

11 11 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ε Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Μάθημα Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών Διδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Επιλογή ένα εκ των δύο : & ,5 4 4,5 5 6 Επιλογή ένα εκ των δύο : Επιλογή ένα εκ των δύο : Περιοχής Περιοχής Περιοχής Περιοχής Επιλογή ένα εκ των δύο : Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας 74 Θ / 45 Ε = Θ / 20 Ε = Θ / 100 Ε = Θ / 110 Ε = Θ / 38 Ε = Θ / 61 Ε = Θ / 143 Ε = Θ / 29 Ε = 78 6 Θ / 18 Ε = Θ / 26 Ε = Θ / 38 Ε = Θ + 23 Ε = 49 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επιλογή ένα εκ των δύο : & Επιλογή ένα εκ Επιλογή ένα εκ Περιοχής Περιοχής Επιλογή ένα εκ των δύο : Ειδικότητας Ειδικότητας 78 Θ / 57 Ε = Θ / 37 Ε = Θ / 55 Ε = Θ / 9 Ε = Θ / 20 Ε = Θ / 7 Ε = 17

12 12 των δύο : των δύο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 3 Γενικών Γνώσεων 2 3 Γενικών Γνώσεων Κορμού 101 Θ 40 Θ Κορμού 57 Θ 22 Θ 20 Θ 18 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

13 13 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σ Τ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΠΡΟΧ ΣΥΧΡ ΤΕΧΝ. ΥΓΡ. ΑΠΟΒΛ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ Ζ. Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ Γ. Επιλογής Επιλογής Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ Γ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ Γ. Επιλογής Επιλογής * Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ Α Δ Δ

14 14 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σ Τ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Μάθημα ΠΡΟΧ ΣΥΧΡ ΤΕΧΝ. ΥΓΡ. ΑΠΟΒΛ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Διδακτικές Ωρών Μονάδες 6 6 Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Περιοχής Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Ειδικότητας Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων 149 Θ / 79 Ε = Θ / 40 Ε = 120 Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 39 Θ / 26 Ε = 65 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιλογή ενός εκ των δύο : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : Περιοχής Περιοχής Περιοχής Επιλογή ενός εκ των δύο : Ειδικότητας Ειδικότητας Ειδικότητας 97 Θ / 82 Ε = Θ / 65 Ε = Θ / 70 Ε = Θ / 13 Ε = Θ / 69 Ε = Θ / 37 Ε = Θ / 39 Ε = 49 5 Θ / 4 Ε = 9 26 Θ / 37 Ε = 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Περιοχής Περιοχής Ειδικότητας 84 Θ 10 Θ Ειδικότητας 74 Θ 41 Θ 5 Θ 38 Θ

15 15 Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : Επιλογή ενός εκ των δύο : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Περιοχής Περιοχής Ειδικότητας 68 Θ 8 Θ Ειδικότητας 107 Θ 37 Θ 8 Θ 34 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

16 16 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ζ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες (Μέλη Ε.Π. ή Συνεργάτες) / Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό/ προαιρετικό Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** Διαλέξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Επιλογή ένα εκ των δυο : ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ Γ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΔΑΜ Ζ. Επιλογή ένα εκ των δυο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιλογή ένα εκ των τριων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. Επιλογής Επιλογής Επιλογή ένα εκ των τριων Δ Δ ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιλογή ένα εκ των δυο : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ Γ. ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. Επιλογής Επιλογής Επιλογής Επιλογή ένα δυο : εκ των Δ Δ Δ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ε. Επιλογής Δ

17 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CO2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ Γ. Επιλογής ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Δ

18 18 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ζ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Μάθημα ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Επιλογή ένα εκ των δυο : Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών Διδακτικές Μονάδες Επιλογή Επιλογή ένα εκ ένα εκ των δυο : των δυο : Υπόβαθρου (Υ) Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Γενικών Γνώσεων Περιοχής Περιοχής Επιλογή ένα εκ των δυο : Κορμού(Κο) Ειδικότητας(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις από το σύνολο των εγγεγραμμένων Ειδικότητας 76 Θ 26 Θ Κορμού 57 Θ 31 Θ Ειδικότητας 69 Θ 24 Θ Ειδικότητας 56 Θ 26 Θ Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 13 Θ 31 Θ 12 Θ 19 Θ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιοχής Περιοχής Ειδικότητας 122 Θ 12 Θ Ειδικότητας 30 Θ 0 12 Θ 0

19 19 Επιλογή ένα εκ των τριων Επιλογή ένα εκ των τριων Επιλογή ένα εκ των τριων Επιλογή ένα εκ των τριων ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιλογή ένα εκ των δυο : Επιλογή Επιλογή ένα εκ ένα εκ των δυο : των δυο : Γενικών Γνώσεων Γενικών Γνώσεων Γενικών Γνώσεων Επιλογή ένα εκ των δυο : Κορμού 57 Θ 2 Θ Κορμού 87 Θ 16 Θ Κορμού 12 Θ 0 2 Θ 16 Θ 0 ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CO2 & Περιοχής Περιοχής Ειδικότητας 60 Θ 19 Θ Ειδικότητας 21 Θ 8 Θ 13 Θ 8 Θ * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων

20 20 Πίνακας Εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί

21 21 Πίνακας 0-8. Αριθμός εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγικές εξετάσεις 123 Μετεγγραφές 0 Πτυχιούχοι ΑΕΙ 0 Άλλες κατηγορίες 1 Σύνολο 124 Επεξηγήσεις: Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφόμενων φοιτητών (εισροές-εκροές προς και από το Τμήμα)

22 22 Πίνακας 0-9. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών Έτος εισαγωγής Πτυχιούχοι Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμα Σύνολο Πίνακας Σ1 Έτος Εισαγωγής Έτος Ορκομωσίας Παλαιότερα Έτη (<= ) Πίνακας Σ2 Έτος εισαγωγής Κατέστησαν Πτυχιούχοι το Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμα (αφαιρούνται από τους εγγεγραμμένους όλοι οι διαγραφέντες και πτυχιούχοι) Συνολικό Ποσοστό Πτυχιούχων στο Έτος Εισαγωγής τους Πριν το , , , , , ,45

23 , , ,70 Σύνολα

24 24 Πίνακας Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο απόφοιτων) ,17 83,33 12,50 0 6,48 Σύνολο

25 25 Πίνακας Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [1] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Mάθημα Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Διδάσκοντες / Αξιολόγηση από φοιτητή Διαλέξεις Σπουδών (Συνεργάτες) Κατ'επιλογήν (Ναι / Όχι) 1 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα

26 26 Πίνακας Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [2] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Μάθημα Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών Διδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου(Υ) Περιοχής(ΕΠ) Γενικών Γνώσεων(ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων(ΑΔ) Κορμού(Κο) Ειδίκευσης(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραμμένοι φοιτητές Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 2 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

27 27 Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) [ 3 ] Τίτλος ΜΠΣ: Αιτήσεις (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Προσφορές Εγγραφές Απόφοιτοι Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

28 28 Πίνακας Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [ 4 ] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Έτος Αποφοίτησης Σύνολο Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο απόφοιτων) 4 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

29 29 Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ERASMUS) Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο πανεπιστήμιο Επισκέπτες φοιτητές ξένων πανεπιστημίων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο Πανεπιστήμιο Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Σύνολο

30 30 Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο 6 Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 8 Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 3 Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Καθηγητές Εφαρμογών Σύνολο 4 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* ΕΤΠ Σύνολο 4 Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 16 Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο 2 Διοικητικό προσωπικό Σύνολο * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος ** Αναφέρεται σε αριθμός συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)

31 31 Πίνακας Επιστημονικές δημοσιεύσεις Ημερολογιακά Έτη Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Βιβλία/μονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

32 32 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Ημερολογιακά Έτη Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

33 Πίνακας Σ-3. Υποδομές Εκπαίδευσης (ακαδημαϊκό έτος ) Αριθμός Εργαστηρίων στο Τμήμα 6 Αριθμός Υπολογιστών στα Εργαστήρια 20

34 Σχόλια Επισημάνσεις Αναφέρατε μεταξύ άλλων εάν υπάρχουν μαθήματα που διδάσκονται στα Αγγλικά

35 Παράρτημα Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Περιοδικά 1. Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Giousef Ch., Angelopoulos A., Doulgerakis M., Papadopoulou L. (2013). Characterization of gallbladder stones from cholelithiasis patients of northern Greece, using complementary techniques, Spectroscopy Letters, Vol. 46 (4), Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Strati A., Gkimourtzina A. (2013). Gold gilding and pigment identification on a post-byzantine icon from Kastoria, northern Greece, Analytical Letters, Vol. 46 (6), Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Garas S., Asvesta A., Triantafyllou A.G. (2014). Application of μraman microscopy to the identification of individual airborne particles: preliminary results from Kozani s area, northern Greece, Particulate Science and Technology, Vol. 32 (4), Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Strati A., Gkimourtzina A. (2014). A comparative study of pigments from the wall paintings of two Greek Byzantine churches, Analytical Letters, Vol. 47 (16), Iordanidis A., Georgakopoulos A., Kalaitzidis S. (2014). Petrographic composition and palaeoenvironment of the Amynteo lignite deposit, northern Greece. Energy Sources, Part A Recovery, Utilization, and Environmental Effects Vol. 36, Iordanidis A., Schwarzbauer J., Gudulas K. and Garcia-Guinea J. (2014). Organic contaminants in the groundwaters of a lignite-bearing basin from northern Greece, Desalination and Water Treatment (αποδεκτή) Συνέδρια 1. Iordanidis A., Garcia-Guinea J. (2013). Mineralogical study of different mortar types from historical monuments of northern Greece, 2 nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering (BCCCE), May 2013, Tirana, Albania, pp Iordanidis A., Garcia-Guinea J. (2013). Analytical Geochemistry in the service of Medicine: an experimental study of urinary stones from northern Greece, 13 th International Congress of Geological Society of Greece, 5-8 September 2013, Chania, Crete, Greece, 7 pp. (Proceedings in CD-ROM) 3. Iordanidis A. (2013). Teaching mineralogy, microscopy and geoscience issues at the primary schools of Kozani town, northern Greece, 3rd International GEOschools Conference Teaching Geosciences in Europe, September 2013, Athens, Greece., pp

36 4. Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Garas S., Asvesta A., Triantafyllou A.G. (2014). Determination of airborne particulates by Raman microscope, 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July 2014, Skiathos, Greece, pp Iordanidis A., Garcia-Guinea J. (2014). Application of electron microscopy to different types of archaeological artifacts from northern Greece, 4th ARCH_RNT Symposium on Archaeological Research and New Technologies, 1-3 October 2014, Kalamata, Greece, pp Iordanidis A., Gudulas K., Garcia-Guinea J. (2014). Suspended minerals in the groundwaters of Amynteo basin (NW Greece), as detected by Raman and Electron Microscopy, 20 th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, September 2014, Tirana, Albania, pp Ιορδανίδης Α. (2014). Τα παράδοξα φυσικά φαινόμενα στα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα, 10 ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, pp Iordanidis A., Gudulas K., Schwarzbauer J. (2014). Organic micropollutants in the irrigation groundwaters of Amynteo coal-bearing basin, northern Greece, International Symposium on the Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes (IRLA2014), November 2014, Patras, Greece, 1 pp. in digital Book of Abstracts. ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ 1. Asvesta A., Dimitriadis S. (2013). Magma sediment interaction during the emplacement of syn-sedimentary silicic and mafic intrusions and lavas into and onto Triassic strata (Circum-Rhodope Belt, northern Greece). Geologica Carpathica, 64 (3), pp Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Garas S., Asvesta A., Triantafyllou A.G. (2014). Application of μraman microscopy to the identification of individual airborne particles: preliminary results from Kozani s area, Northern Greece. Particulate Science and Technology, 32 (4), pp DOI: / ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Lazaros Tsikritzis, George Pekridis, Roussa Tsikritzi, Elisavet Amanatidou. Dispersion and bioaccumulation of trace pollutants emitted by coal fired power plants in West Macedonia Greece, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (FEB), by PSP, Vol. 22, No Kalliopi Adamidou 1, Lazaros. Tsikritzis 2 *, A. Georgakopoulos 3, George Pekridis 2, Elisavet Amanatidou 2, Eleni Trikoilidou 2 Major and trace elements of lignite seams and intermediate sterile layers from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 No

37 3. Taousanidis N., Amanatidou E., Combined Solar Heating Application Study (gsol ), International Journal of Sustainable Energy, DOI: / , Elisavet Amanatidou, Eleni Trikilidou, George Pekridis, George Samiotis, Lazaros Tsikritzis, Nikolaos Taousanidis, Stavros Karapanos, «Pollution sources in water of young reservoirs - Case of Ilarion Hydroelectric Dam, Greece», J. Environmental Science: Processes & Impacts, Έγινε αποδεκτό 17/11/ Elisavet Amanatidou, Eleni Trikilidou, George Pekridis, George Samiotis, Evaluating sedimentation problems in activated sludge treatment plants operating at complete sludge retention time Water Research J, Έγινε αποδεκτό Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γ. Ι. Πεκρίδης 1, Ε. Ι. Αμανατίδου 2, Ι. Ι. Παπαδόπουλος 3, Ε. Ι. Τρικοιλίδου 4 & Γ. Π. Σαμιώτης 5, Δ. Πρίμπα 6, Ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης και πρόβλεψη εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Σχεδιασμός Διαχείριση Περιβάλλον, Αθήνα 7 & 8 Νοεμβρίου Ε. Ι. Τρικοιλίδου 1, Γ. Ι. Πεκρίδης 2, Γ. Π. Σαμιώτης 3, Ε. Ι. Αμανατίδου 4, Ι. Παπαδόπουλος 5, Δ. Ε. Πρίμπα 6, Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νερού τροφοδοσίας του ταμιευτήρα ΥΗΕ Ιλαρίωνα και επίδραση αυτών στην ποιότητα του νερού του, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα 7 & 8 Νοεμβρίου P. Tziona, G. Samiotis, E. Trikoilidou, G. Pekridis, Sergey Kotenkov, E. Amanatidou, A. Filippov, Oleg Antsutkin, F. Mocci, A. Laaksonen, D. Galaris, and N.P. Benetis, Bidental ligands - model membrane interaction in a DNA-damage protection, antioxidant mechanism, TheoBio 2015, 7 th International Theoretical Biophysics Symposium, Cagliari, Italy, Joune , έγινε αποδεκτό Η: ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 1. Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Σημειώσεις για τη διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηριακού μαθήματος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, Δρ. Αμανατίδου Ελισάβετ Αναπλ. Καθηγήτρια, 1 η Έκδοση: Κοζάνη Νοέμβρης Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Σημειώσεις Θεωρίας, Σημειώσεις για τη διδασκαλία της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, Δρ. Αμανατίδου Ελισάβετ Αναπλ. Καθηγήτρια, 1 η Έκδοση: Κοζάνη Δεκέμβρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Μελέτη των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Νερού του Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα για Μελλοντική Γεωργική και Αστική Χρήση», / Σύμβασης της ΔΕΗ Α.Ε, Συντονιστής του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Development of novel products with high additional value based on selected natural components of the traditional Greek diet, Υλοποίηση

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14)

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) 1 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επικοινωνία Τηλέφωνο: +30-24610-68298 Fax: +30-24610-39682 Email: aiordanidis@yahoo.co.uk και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυµο/Όνοµα: Καρέλλας, Σωτήριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 16/08/1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί Τηλ, Fax, email: +30 210 7722810,

Διαβάστε περισσότερα