Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ 1

2 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το Σ του ΕΦΕΤ, µε την υπ αριθµ. 139/ απόφαση. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, παραγωγή ή διάθεση του παρόντος έργου ή µέρους αυτού. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή Επιχειρήσεις αποθήκευσης προϊόντων ψύξης που περιλαµβάνονται στο 6 πεδίο εφαρµογής του παρόντος «Οδηγού Υγιεινής» 1.3 Ισχύουσα νοµοθεσία Σύστηµα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP) - Κρίσιµα 8 Σηµεία Ελέγχου 1.5 Εφαρµογή του συστήµατος HACCP στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων 9 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Ή ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 12 Σχεδιασµός κτιρίου 12 Κατασκευή κτιρίου 13 Τοίχοι 14 άπεδα 15 Παράθυρα 16 Πόρτες - Οροφές 17 Αποχωρητήρια (Τουαλέτες και νιπτήρες) 17 Αποδυτήρια 18 Εξαερισµός 19 Φωτισµός 19 Αποχετεύσεις 20 Συντήρηση 21 ΜΕΡΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22 ΜΕΡΟΣ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προστασία τροφίµων κατά τη µεταφορά Προστασία τροφίµων κατά την παραλαβή / εκφόρτωση Προστασία τροφίµων κατά την εσωτερική διακίνηση Προστασία τροφίµων κατά την αποθήκευση Προστασία τροφίµων κατά την προετοιµασία των παραγγελιών Προστασία τροφίµων κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση / διανοµή 38 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 40 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 41 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ 42 ΝΕΡΟ 43 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 43 ΜΕΡΟΣ 3 3

4 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 46 ΜΕΡΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ιάγραµµα ροής διεργασιών επιχείρησης παροχής 52 υπηρεσιών αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Α. Μέτρηση θερµοκρασίας προϊόντων 53 Β. Οσµές στις αποθήκες τροφίµων 54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Κανόνες υγιεινής για τη µεταφορά κρέατος 56 πουλερικών και προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Απαιτήσεις για τη µεταφορά των οπωροκηπευτικών 59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Απαιτήσεις για τη µεταφορά αλιευµάτων 62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Πίνακας Συνθηκών Αποθήκευσης (Πηγή ASHRAE 65 HANDBOOK, REFRIGERATION SYSTEMS AND APPLICATIONS, 1992) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Ατοµικό αρχείο εκπαίδευσης 69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Ορολογία 70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Βιβλιογραφία 73 4

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Εισαγωγή Ο παρών «Οδηγός Υγιεινής» απευθύνεται στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης, για να χρησιµοποιείται ως βάση για τις ενέργειές τους, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους µε την ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 1219Β «σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων», η οποία εκδόθηκε σε εναρµόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συµβουλίου. Οι κίνδυνοι που µπορεί να προέλθουν από εσφαλµένες ενέργειες κατά την αποθήκευση και διανοµή τροφίµων είναι σοβαροί. Για την µείωση της πιθανότητας εµφάνισης τέτοιων κινδύνων, δηµιουργήθηκε αυτός ο «Οδηγός Υγιεινής», ο οποίος εκπονήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τον Codex Alimentarius (General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP , Rev. 2, 1985, in Vol.1B 1995) και την οδηγία 93/43/ΕΟΚ(ΚΥΑ 487/2000), η οποία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις τροφίµων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων, να εφαρµόζουν κανόνες υγιεινής σε συνδυασµό µε την εφαρµογή Ανάλυσης Κινδύνου - Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP). Σκοπός της συγγραφής του Οδηγού Υγιεινής είναι η δηµιουργία ενός χρήσιµου εγχειριδίου στο οποίο περιγράφονται τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την παραλαβή/ εκφόρτωση, αποθήκευση, ετοιµασία παραγγελιών, φόρτωση και µεταφορά/ διανοµή των τροφίµων που διατηρούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος ή σε ελεγχόµενες συνθήκες, προκειµένου να διασφαλίζεται η υγιεινή τους και η συµµόρφωση µε τη ισχύουσα κατά την έκδοση του οδηγού νοµοθεσία. Οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας παρατίθενται στο αριστερό τµήµα του κειµένου (απαιτήσεις της νοµοθεσίας ), ενώ στο δεξιό τµήµα δίνονται σαφείς οδηγίες για τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία ( Οδηγίες για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία ). Ο παρών «οδηγός υγιεινής» διαµορφώθηκε στο πλαίσιό του από την Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους, και ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΕΤ. Επιτροπή αξιολόγησης. 5

6 Η αξιολόγηση του «Οδηγού Υγιεινής» έγινε από Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή που ορίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΦΕΤ ( απόφαση 76/ του.σ) και στην οποία συµµετείχαν υπό την Προεδρία της Αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ κ.. Βασιλειάδου (Καθηγήτριας Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίµων Α.Π.Θ.) ο κ. Γ. Καλατζόπουλος, Καθηγητής Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων στο ΓΠΑ, ο κ. Ν. Χαριτωνίδης ως εκπρόσωπος της Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους, οι κ.κ. Χ. Μουρτζιόπουλος, Χηµικός, Γ. Βαρδάκας, Χηµικός και η κα. Πιπεροπούλου, Τεχνολόγος Τροφίµων, ως εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ, ο κ. Σ. Στάχτιαρης ως εκπρόσωπος του ΟΠΕΓΕΠ, ο κ. Φ. Κρόκος ως εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, ο κ. Σκιαδάς ως εκπρόσωπος του ΕΣΚ. Στις συναντήσεις παρευρισκόταν και ο κ. Π. Αξιώτης, Ειδικός Επιστήµονας του ΕΦΕΤ σε θέµατα HACCP. 1.2 Επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος «Οδηγού Υγιεινής» Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος «Οδηγού Υγιεινής» περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης (food logistics) 1.3. Ισχύουσα νοµοθεσία Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του «Οδηγού Υγιεινής για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης» ίσχυε η παρακάτω εθνική και κοινοτική νοµοθεσία: 1. ΚΥΑ 487/2000, (ΦΕΚ 1219Β ) Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, τεύχος δεύτερο, αρ. Φύλλου 120, 4 Οκτωβρίου Κανονισµός 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµά, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας τροφίµων L 31/24, Π.. 420/1993 (ΦΕΚ179/ ) Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών µελών για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ (όσον 6

7 αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ισχύουν. 4. Π.. 410/1994 (ΦΕΚ231/ ) Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 91/497/ΕΟΚ, 91/498/ΕΟΚ (άρθρα 1, 4 και 7) και 92/120/ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συµβουλίου. 5. Π.. 412/1994 (ΦΕΚ232/ ) Υγειονοµικοί όροι που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων µαλακίων και αλιευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ και 92/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 6. Π.. 786/1978 (ΦΕΚ182/1978) Περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως νωπών, κατεψυγµένων και λοιπών συντετηρηµένων εδωδίµων αλιευµάτων. 7. Π.. 11/1995 (ΦΕΚ5/ ) Υγειονοµικοί όροι σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφοµένων θηραµάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραµάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 91/495/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 8. Π.. 56/1995 (ΦΕΚ45/1995) Συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα. 9. Π.. 291/1996 (ΦΕΚ201/ ) Υγειονοµικοί όροι για την παραγωγή και εµπορίας νωπού κρέατος πουλερικών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 10. Π.. 204/1996 (ΦΕΚ162/ ) Υγειονοµικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα µε βάση το κρέας και ορισµένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώρας µε άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 92/5/ΕΟΚ, 92/45/ΕΟΚ, 92/116/ΕΟΚ, 92/188/ΕΟΚ, 92/120/ΕΟΚ 11. Π.. 289/1997 (ΦΕΚ210/ ) Περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κιµάδων και παρασκευασµάτων κρέατος, ως και συµπλήρωση διατάξεων του πδ. 11/1995 σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 94/65/ΕΟΚ. 12. Υ Αιβ/8577/ (ΦΕΚ 526/Τ.Β./ ) Περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού 7

8 ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή /και ποτών 13. Κ.Τ.Π. Άρθρο 62: ιατετηρηµένα δι απλής ψύξεως ή καταψύξεως νωπά τρόφιµα και Άρθρο 62 α : Τρόφιµα βαθιάς κατάψυξης. 14. ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ ) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεµβρίου Αγορανοµική ιάταξη 14/89, άρθρα 458 έως Σύστηµα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (HACCP) - Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου Η ασφάλεια των τροφίµων, αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας παράγοντα της ποιότητας των τροφίµων και αφορά την προστασία του καταναλωτή µε την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση τροφίµων τα οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Αποτελεί ηθική και νοµική υποχρέωση του εκάστοτε διαχειριστή τροφίµων και των δηµοσίων αρχών αλλά και πρωταρχικής σηµασίας απαίτηση του καταναλωτή. Η εφαρµογή ενός συστήµατος HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων - Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου) είναι ικανή να διασφαλίσει την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση ασφαλών προϊόντων. Το σύστηµα HACCP αποτελεί µια συστηµατική προσέγγιση στην αναγνώριση των µικροβιολογικών, χηµικών και φυσικών κινδύνων που µπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίµων, στην εκτίµηση των κινδύνων και τελικά στον έλεγχο τους. Το σύστηµα HACCP έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους πιθανούς µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, και εγκαθιστά τους αναγκαίους µηχανισµούς ελέγχου. Το σύστηµα HACCP, τονίζει το ρόλο που έχει ο εκάστοτε διαχειριστής τροφίµων στη πρόληψη και επίλυση προβληµάτων. Η εφαρµογή ενός συστήµατος HACCP, εκτός από την εγγύηση για την ασφάλεια του τροφίµου, συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων µιας επιχείρησης και στην αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήµατα. Επιπλέον, µπορεί να συµβάλλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρµόδιες κρατικές αρχές αλλά και στη αύξηση της εµπιστοσύνης στον τοµέα της ασφάλειας της παγκόσµιας εµπορίας τροφίµων. Το σύστηµα HACCP, βασίζεται σε 7 βασικές αρχές οι οποίες παρατίθενται παρακάτω: Αρχή 1 Προσδιορισµός και ανάλυση των κινδύνων (Hazard Analysis) και καθορισµός των απαραίτητων προληπτικών µέτρων για τον έλεγχό τους 8

9 Αρχή 2 :Προσδιορισµός των κρίσιµων σηµείων ελέγχου (Critical Control Points) Τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (C.C.P.) είναι τα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί έλεγχος απαραίτητος για την πρόληψη ή εξάλειψη ή τη µείωση σε αποδεκτά επίπεδα ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίµων. Ο προσδιορισµός ενός Κρίσιµου Σηµείου Ελέγχου απαιτεί µια λογική προσέγγιση. Aρχή 3 : Καθιέρωση κρίσιµων ορίων για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου. Τα κρίσιµα όρια αναφέρονται σε καθοριζόµενα όρια µιας παρατήρησης, µέτρησης ή παραµέτρου και αποτελούν τα «απόλυτα όρια αποδοχής» για το κάθε κρίσιµο σηµείο. Το κρίσιµο όριο είναι η τιµή / κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το αποδεκτό από τη µη αποδεκτό. Αρχή 4 :Σύστηµα παρακολούθησης για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου. ηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη διατήρηση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου εντός των Κρισίµων Ορίων. Αρχή 5 :Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου Καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις και κατανέµονται οι αρµοδιότητες για την εφαρµογή τους. Στις διορθωτικές ενέργειες περιέχονται τόσο όσες αφορούν στην επαναφορά της διεργασίας εντός των αποδεκτών ορίων, όσο και όσες αφορούν στη διαχείριση των παραχθέντων προϊόντων κατά το χρόνο στον οποίο η διαδικασία ήταν εκτός ελέγχου. Αρχή 6 :Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήµατος HACCP Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη σωστή συντήρηση του συστήµατος HACCP και τη διασφάλιση της οµαλής και αποτελεσµατικής του λειτουργίας. Αρχή 7 :Καθιέρωση της τεκµηρίωσης της λειτουργίας του συστήµατος HACCP Είναι επιβεβληµένο, να ενηµερώνονται και να τηρούνται αρχεία µέσω των οποίων θα πιστοποιείται η σωστή εφαρµογή του συστήµατος HACCP, θα ελέγχεται η εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών (στις περιπτώσεις απόκλισης) και κατά τον τρόπο αυτό θα αποδεικνύεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές. 1.5 Εφαρµογή του συστήµατος HACCP στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης. Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να: 9

10 - καθορίζουν τις κύριες διαδικασίες κατά την διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών τους, όπως παραλαβές, αποθήκευση, ετοιµασία παραγγελιών, µεταφορά, παραδόσεις τροφίµων, κ.λ.π. - αναγνωρίζουν τους κινδύνους των τροφίµων κατά την υλοποίηση των ως άνω διαδικασιών και να εκτιµούν την επικινδυνότητά τους, - αναγνωρίζουν κατά τη σειρά υλοποίησης των διαδικασιών ποια σηµεία είναι κρίσιµα για τον έλεγχο των κινδύνων αυτών, - εφαρµόζουν αποτελεσµατικές διαδικασίες ελέγχου στα παραπάνω σηµεία, - καταγράφουν τις διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζουν τη συνεχή αποτελεσµατικότητα τους, - διατηρούν τα απαραίτητα αρχεία, (αρχείο κανόνων υγιεινής, αρχείο καθαρισµού και απολύµανσης, αρχείο καταπολέµησης τρωκτικών εντόµων, αρχείο νερού και αρχείο υγιεινής και εκπαίδευσης προσωπικού). Ο αριθµός και το είδος των αρχείων σχετίζονται µε το µέγεθος της επιχείρησης. - αναθεωρούν τις διαδικασίες ελέγχου περιοδικά και όταν κάποιες διεργασίες αλλάζουν. Οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες µιας επιχείρησης αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων είναι οι εξής : Μικροβιολογικοί κίνδυνοι: Η επιµόλυνση µε παθογόνους µικροοργανισµούς ή η ανάπτυξη ήδη υπαρχόντων µικροοργανισµών στα προϊόντα, µπορεί να οφείλεται σε λανθασµένους χειρισµούς του προσωπικού κατά τη διαχείριση της αποθήκης ή κατά τη µεταφορά των τροφίµων όπως: η εφαρµογή ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης, η παραµονή των τροφίµων για µεγαλύτερο από το επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα στην αποθήκη, η µη τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τον σχεδιασµό και τη κατασκευή των αποθηκευτικών χώρων, των χώρων φόρτωσης και εκφόρτωσης και γενικότερα του κτιρίου, η µη τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την τοποθέτηση του εξοπλισµού, 10

11 η διαρροή υγρών επί των προϊόντων, η καταστροφή της συσκευασίας των τροφίµων, µε αποτέλεσµα την µετέπειτα επιµόλυνσή τους, η παρουσία εντόµων ή και τρωκτικών και τέλος, η µη τήρηση κανόνων υγιεινής σχετικά µε την υγεία και την υγιεινή του προσωπικού κατά την αποθήκευση και µεταφορά των τροφίµων, όπως επίσης στην απουσία εκπαίδευσης του προσωπικού. Χηµικοί κίνδυνοι Η επιµόλυνση των τροφίµων µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες, µπορεί να οφείλεται σε λανθασµένους χειρισµούς κατά τη διαχείριση της αποθήκης, όπως: σε µετάδοση οσµών ή σε επιµόλυνση µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες από συναποθηκευµένα προϊόντα, σε επαφή τροφίµων µε ψυκτικό µέσον (διαρροή φρέον αµµωνίας). Φυσικοί κίνδυνοι Η παρουσία ξένων σωµάτων στα τρόφιµα µπορεί να οφείλεται σε λανθασµένη διαχείριση της αποθήκης, όπως: λανθασµένοι χειρισµοί κατά τη αποθήκευση και διακίνηση των τροφίµων µε αποτέλεσµα την παρουσία ξύλων, τεµαχίων, stretch film, θραύσµατα από οικοδοµικά υλικά, µονώσεις, λάµπες, έντοµα και τρωκτικά στα τρόφιµα. 11

12 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Ή ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Απαιτήσεις της νοµοθεσίας Οδηγίες για συµµόρφωση µε την νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219Β ) ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Το κτίριο κάθε επιχείρησης τροφίµων θα πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να συντηρείται έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σ αυτό, να προστατεύονται τα προϊόντα από επιµολύνσεις και αλλοιώσεις, και τέλος να διασφαλίζονται άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας στο προσωπικό της επιχείρησης. Ο σχεδιασµός του κτιρίου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα απαραίτητα τµήµατα και την τοποθέτησή τους έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα λάβουν χώρα στην επιχείρηση όπως π.χ. η εκφόρτωση, αποθήκευση, διακίνηση και φόρτωση των προϊόντων. Θα πρέπει επίσης κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου να λαµβάνεται υπόψη η διασφάλιση της υγιεινής των παραγοµένων προϊόντων. Η επιχείρηση φροντίζει να σχεδιαστεί το κτίριο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί την απρόσκοπτη και µε χωρίς κίνδύνους επιµόλυνσης, διεξαγωγή των παρακάτω δραστηριοτήτων: Παραλαβής των προϊόντων. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης των προϊόντων χωρίς να καταστρέφεται η συσκευασία τους και χωρίς να µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους στην περίπτωση των προϊόντων ψύξης και κατάψυξης. Αποθήκευσης των προϊόντων. Οι χώροι θα πρέπει να διαµορφώνονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των προϊόντων που πρέπει να διατηρηθούν (ψύξη, κατάψυξη, θερµοκρασία περιβάλλοντος κ.ά.). Θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο σύστηµα επισήµανσης των παλετών ή και των θέσεων παλετών που να επιτρέπει την διάκριση των ελεύθερων προς χρήση'' και ''δεσµευµένων'' προϊόντων καθώς και την 12

13 εφαρµογή FIFO και επαρκούς ιχνηλασιµότητας. Αποθήκευσης των προϊόντων τα οποία κρίνονται ακατάλληλα κατά την παραλαβή τους έως την τελική τους αποµάκρυνση από την επιχείρηση. Αποθήκευσης των απορρυπαντικών, απολυµαντικών ή των άλλων τοξικών ουσιών (ουσιών που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών). Εξυπηρέτησης του προσωπικού (εγκαταστάσεις προσωπικού) - Τουαλέτες - Μπάνιο - Αποδυτήρια - Στέγασης των συνεργείων. - ιοίκησης. - ιατήρησης των αυτοκινήτων της επιχείρησης (στέγαστρα). Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολη και αποτελεσµατική η καθαριότητα και η απολύµανσή τους. Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας κατά την εργασία, και να έχουν κατάλληλο σύστηµα πυρασφάλειας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219Β ) Οδηγίες για συµµόρφωση µε την νοµοθεσία Ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή, και οι διαστάσεις των χώρων των τροφίµων πρέπει: (α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή /και την απολύµανση. Το κτίριο πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται διατήρηση των συνθηκών αποθήκευσης και των µέτρων υγιεινής κατά την αποθήκευση για να προστατεύεται η ασφάλεια των αποθηκευµένων τροφίµων και να διευκολύνεται ο καθαρισµός και η απολύµανσή του κτιρίου. Περιµετρικά από το κτίριο, όπου γίνεται διέλευση φορτηγών και σε απόσταση τουλάχιστον 20 µ. µπροστά από το µέτωπο των φορτώσεων, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλτοστρωµένος δρόµος και να µην υπάρχουν 13

14 λακκούβες όπου λιµνάζουν νερά. Στο δρόµο θα πρέπει να υπάρχουν κλίσεις που να οδηγούν τα νερά της βροχής µακριά από το κτίριο και προς το αποχετευτικό δίκτυο. Να γίνεται συχνός καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να διατηρείται πάντα καθαρός και να µη δηµιουργούνται εστίες µόλυνσης και πυρκαγιάς. Να υπάρχουν κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων όσο το δυνατόν αποµακρυσµένοι από το κτίριο. β) Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή µε τοξικά υλικά, την πτώση σωµατιδίων µέσα στα τρόφιµα. (γ)να προστατεύουν από τον σχηµατισµό υγρασίας ή ανεπιθύµητης µούχλας στις επιφάνειες. (δ) Να επιτρέπουν την εφαρµογή ορθής υγιεινής πρακτικής, ιδίως δε την πρόληψη της επιµόλυνσης (αλληλοµόλυνσης), µεταξύ των χειρισµών και κατά τη διάρκεια αυτών από τρόφιµα, (ε) από τον εξοπλισµό, από τα υλικά, από το νερό, από τον παρεχόµενο αέρα, από τους εργαζοµένους, από εξωτερικές πηγές µόλυνσης, όπως έντοµα και λοιπά επιβλαβή ζώα. ε) Να παρέχουν, όπου είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την υγιεινή επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων Τοίχοι Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να καθαρίζονται και όπου είναι αναγκαίο, να απολυµαίνονται εύκολα πράγµα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, µη απορροφητικών, µη τοξικών υλικών,τα οποία να πλένονται. Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει επίσης να είναι λείες µέχρι ύψους καταλλήλου Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή και οµαλή επιφάνεια, χωρίς σπασίµατα και ρωγµές. Ο χρωµατισµός των τοίχων πρέπει να είναι ανοικτόχρωµος. εν πρέπει να στάζουν νερά στα τρόφιµα και στο δάπεδο, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τη καλή συντήρηση ωρίµανση των προϊόντων. Στη τελευταία περίπτωση πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις στο δάπεδο, που να διοχετεύουν τα νερά σε αποχετευτικό δίκτυο η 14

15 για τις εργασίες, εκτός εάν οι επιχειρηµατίες του τοµέα των τροφίµων µπορούν να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιµοποιηθέντα υλικά είναι επίσης κατάλληλα. άπεδα Στους χώρους όπου γίνεται η αποθήκευση των τροφίµων: (α) οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, όπου είναι αναγκαίο, να απολυµαίνονται εύκολα. Πράγµα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, µη απορροφητικών, µη τοξικών υλικών, τα οποία πλένονται εκτός αν οι επιχειρηµατίες του τοµέα των τροφίµων µπορούν να αποδείξουν στις αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιµοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα. σύστηµα µηχανικής απορρόφησης, ώστε να µη λιµνάζουν. Νερά από πλυσίµατα πρέπει να στεγνώνονται πολύ καλά. Σπασίµατα στους τοίχους από τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να επισκευάζονται άµεσα, ώστε να µη γίνονται σηµεία επιµόλυνσης και συγκέντρωσης εντόµων τρωκτικών. Ευαίσθητες περιοχές, όπως λαµπάδες τοίχων, καλό είναι να προστατεύονται από µεταλλικούς προφυλακτήρες, χρωµατισµένους µε έντονο χρώµα. Τα δάπεδα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις χηµικές ή / και µηχανικές που προκύπτουν από το είδος του προϊόντος που θα αποθηκευτεί στην επιχείρηση, να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των εργαζοµένων, να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα για να µη δηµιουργούνται εστίες επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα δάπεδα πρέπει να είναι λεία, χωρίς λακκούβες και κατεργασµένα έτσι ώστε να µη δηµιουργείται σκόνη. Τα δάπεδα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα. Τα δάπεδα στους χώρους αποθήκευσης τροφίµων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Το δάπεδο να είναι από αδιάβροχο υλικό, που να µπορεί να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται εύκολα Να µην υπάρχουν ρωγµές διότι δεν καθαρίζονται εύκολα µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται µικροοργανισµοί και οι ρωγµές να αποτελούν εστίες επιµόλυνσης. Τα αποχετευτικά κανάλια να καλύπτονται µε σχάρες που δεν σκουριάζουν (ανοξείδωτες) και που µετακινούνται για να διευκολύνεται ο καθαρισµός τους. Όλα τα σηµεία σύνδεσης µε τους τοίχους συνιστάται να είναι στρογγυλεµένα για να διευκολύνεται ο καθαρισµός και η απολύµανσή 15

16 τους. όπου αρµόζει τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειας. Παράθυρα Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα του κτιρίου, πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασµένα µε δικτυωτά πλέγµατα (σίτες) προστασίας από τα έντοµα, τα οποία µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγµα των παραθύρων µπορεί να προκαλέσει µόλυνση των τροφίµων, τα παράθυρα πρέπει να παραµένουν κλειστά και σφραγισµένα κατά την διάρκεια της παραγωγής. Στην περίπτωση των αποθηκευτικών χώρων όπου απαιτείται υγρός καθαρισµός τότε θα πρέπει να προβλέπεται η αποµάκρυνση του νερού µε την κατασκευή αποχετεύσεων, (µε κινητές ανοξείδωτες ή πλαστικές σχάρες) και σιφωνίων (τα στόµια των σιφωνίων θα καλύπτονται µε µεταλλικές σχάρες, στις οποίες τα κενά δεν θα είναι µεγαλύτερα των 5 mm). Τα δάπεδα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση, ώστε τα νερά να αποµακρύνονται γρήγορα και να µη λιµνάζουν. Η αποµάκρυνση πάντως του νερού θα µπορεί να γίνεται και µε απορροφητική µηχανή. Σε όλες τις συνδέσεις των δαπέδων µε τους τοίχους να µην υπάρχουν ρωγµές. Ο αριθµός, η θέση, και το µέγεθός των παραθύρων θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε εξαερισµό και σε φωτισµό, σε συνάρτηση πάντα µε τα τεχνικά µέσα φωτισµού και εξαερισµού που διαθέτει η επιχείρηση. Τα παράθυρα θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις για να προστατεύονται τα προϊόντα από πιθανές επιµολύνσεις. (α) Να εφαρµόζουν καλά µε τους τοίχους και να µη δηµιουργούν κενά. (β) Να είναι κατασκευασµένα από λεία και αδιαπότιστα υλικά (γ) Να σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται και να καθαρίζονται εύκολα και να µην δηµιουργούν κινδύνους για τους εργαζόµενους. (δ) Να καλύπτονται, πάντα µε σήτες, εφόσον ανοίγουν, ώστε να εµποδίζεται η είσοδος εντόµων, τρωκτικών κλπ. Οι σήτες θα πρέπει να προβλέπεται να είναι κινητές ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισµός και η συντήρησή τους. (ε) Όταν δεν χρησιµοποιούνται για εξαερισµό, να παραµένουν σφραγισµένα ώστε να µην µπορούν να ανοιχθούν, και να µην δηµιουργούνται κενά όταν είναι κλειστά (να µην είναι σκεβρωµένα) 16

17 Πόρτες Ο καθαρισµός και όπου είναι αναγκαίο, η απολύµανση των θυρών πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα. Αυτό απαιτεί να χρησιµοποιούνται λείες και µη απορροφητικές επιφάνειες, εκτός αν οι επιχειρηµατίες του τοµέα των τροφίµων µπορούν να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιµοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα. Κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου, ο αριθµός των πορτών και των παραθύρων, η θέση τους, τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι διαστάσεις τους ορίζονται ανάλογα µε την φύση και την χρήση των χώρων στους οποίους τοποθετούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού και προϊόντων (για τις πόρτες µόνο), η εύκολη και ασφαλής χρήση από τους εργαζοµένους ο επαρκής εξαερισµός του κτιρίου, η αποµάκρυνση των υδρατµών (αν υπάρχουν) όταν δεν πραγµατοποιείται µε µηχανικά µέσα, Οι πόρτες του κτιρίου και των αποθηκευτικών χώρων θα πρέπει να γίνονται από υλικά που καθαρίζονται και απολυµαίνονται εύκολα. Οι πόρτες πρέπει να κλείνουν πολύ καλά σε όλες τις πλευρές τους και ιδίως στο κάτω µέρος για να προλαµβάνεται η είσοδος εντόµων και τρωκτικών. ο περιορισµός σκόνης, εντόµων, τρωκτικών κλπ. να εισέλθουν στο εσωτερικό του κτιρίου Οροφές Οι οροφές, οι ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωµένο σε αυτές, πρέπει να είναι σχεδιασµένες, κατασκευασµένες και επιστρωµένες έτσι ώστε : -να µην συσσωρεύονται ρύποι, - να περιορίζεται η συµπύκνωση υδρατµών, και η ανάπτυξη ανεπιθύµητης µούχλας και η αποκόλληση σωµατιδίων. Να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά για την πρόληψη φθορών που µπορούν να επιµολύνουν µε ξένα σωµατίδια τα τρόφιµα. Αποχωρητήρια (Τουαλέτες και νιπτήρες) Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων κατασκευασµένα µε τις κατάλληλες προδιαγραφές. Απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίων προσωπικού, οι προδιαγραφές και ο αριθµός των οποίων καθορίζονται από την υγειονοµική διάταξη Α1β/8577/83 σύµφωνα και µε τον 17

18 αριθµό του απασχολούµενου κατά βάρδια προσωπικού αλλά και από άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης όπως µέγεθος, διαστάσεις και διαρρύθµιση χώρων αποθήκευσης κλπ. Συνιστάται δε να κατασκευάζονται έτσι ώστε: να έχουν προθάλαµο, να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό και την απολύµανσή τους µε τα κατάλληλα µέσα εάν απαιτείται να έχουν κρεµάστρες για τις στολές των εργαζοµένων (α) Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός τουαλετών µε καζανάκια, συνδεδεµένα µε κατάλληλο αποχετευτικό σύστηµα. (β) Οι τουαλέτες δεν πρέπει να οδηγούν απευθείας στους χώρους όπου υπάρχουν τρόφιµα. (γ) Οι νιπτήρες πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασµένοι και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Οι λεκάνες πρέπει να συνδέονται µε ειδικό υδραυλικό σύστηµα καθαρισµού µε το οποίο θα εξασφαλίζεται η έκπλυσή τους µε πίεση. Οι νιπτήρες πρέπει να έχουν εξοπλιστεί : - µε βρύσες κρύου και ζεστού νερού, - µε συσκευές χαρτιού µιας χρήσης για το σκούπισµα των χεριών ή µε συσκευή στεγνώσεως των χεριών µε ζεστό αέρα - µε κάδους απορριµµάτων που έχουν ποδοκίνητο άνοιγµα καθώς και αφαιρούµενη εσωτερική σακούλα απορριµµάτων - µε συσκευές σαπουνιού και απολυµαντικού, - µε οδηγίες που να υπενθυµίζουν στο προσωπικό ότι µετά από κάθε χρήση τις τουαλέτας πρέπει να πλύνουν και να απολυµάνουν τα χέρια τους. Αποδυτήρια Όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται αποδυτήρια, σε επαρκή αριθµό για το προσωπικό. Είναι ο χώρος όπου το προσωπικό θα φορέσει τη στολή εργασίας του αφαιρώντας τα προσωπικά του είδη. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται ειδικά ερµάρια, επαρκή για το προσωπικό, που να κλειδώνουν για να µπορούν οι εργαζόµενοι να αφήνουν µε ασφάλεια τα προσωπικά τους είδη. Τα ερµάρια συνιστάται να έχουν δύο τµήµατα, το ένα για την ενδυµασία των εργαζοµένων και το άλλο για την στολή εργασίας τους. 18

19 Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ευχέρεια για ντους προσωπικού που ρυπαίνεται κατά τις εργασίες διακίνησης Εξαερισµός Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού. Οι διάφοροι χώροι του κτιρίου θα πρέπει να αερίζονται αρκετά για να αποµακρύνονται τυχόν µυρωδιές, υγρασία και θερµότητα που µπορεί να ενοχλήσουν τους εργαζοµένους και να δηµιουργήσουν προβλήµατα στα προϊόντα. Με τον σωστό εξαερισµό προστατεύεται το εσωτερικό του κτιρίου και οι αποθηκευτικοί χώροι από δυσάρεστες µυρωδιές και από σκόνες που µεταφέρονται µε τον αέρα. Ο εξαερισµός του κτιρίου και των αποθηκευτικών χώρων, µπορεί να είναι φυσικός και γίνεται από τα ανοίγµατα του κτιρίου (πόρτες και παράθυρα) ή τεχνητός και γίνεται από ειδικά µηχανήµατα εξαερισµού. (α) Πρέπει να αποφεύγεται η µηχανική ροή αέρα από µολυσµένους σε καθαρούς χώρους. (β) Τα συστήµατα αερισµού πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο που να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήµατα που χρειάζονται καθαρισµό ή αντικατάσταση. (γ) Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής στους χώρους τροφίµων πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό ή µηχανικό εξαερισµό. Οι τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή µηχανικό σύστηµα αερισµού έτσι ώστε να προλαµβάνεται η είσοδος αερολυµάτων (αεροζόλ) και δυσάρεστων οσµών στους χώρους της επιχείρησης. Φωτισµός Οι χώροι τροφίµων πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή /και τεχνητό φωτισµό. Το επίπεδο φωτισµού εξαρτάται από τη χρήση του χώρου και ορίζεται ως lumen ανά τ.µ. Συνιστώνται τα εξής µεγέθη σε lumen / τ.µ. στους διάφορους χώρους της επιχείρησης : Χώροι παράδοσης & παραλαβής 550 Αποθήκες µικροαντικειµένων 450 Αποθήκες αντικ,. µεσαίου µεγ. 220 Αποθήκες ογκωδών αντικ. 110 Ανενεργή αποθήκη 60 19

20 Για την επίτευξη του ως άνω φωτισµού, είναι προτιµότερη η διασπορά σε περισσότερα φωτιστικά σώµατα µικρότερου µεγέθους. Ανοικτόχρωµοι τοίχοι, δάπεδα και οροφές βοηθάνε στο φωτισµό. Αποχετεύσεις Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επαρκείς για τον επιδιωκόµενο σκοπό και σχεδιασµένες και κατασκευασµένες µε τρόπο που να µην δηµιουργείται κίνδυνος µόλυνσης των τροφίµων. Το κτίριο συνιστάται να έχει τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα αποχετευτικά συστήµατα. Η αποχέτευση των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη της αποχέτευσης του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων ώστε να µην υπάρξει ποτέ ο κίνδυνος επιµόλυνσης του χώρου αποθήκευσης µε απόβλητα τουαλετών. Σε αποθήκες, όπου η χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τη σωστή διατήρηση του προϊόντος πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την αποµάκρυνση των νερών, όπως αποχετευτικό δίκτυο µε κλίσεις και σιφώνια η µηχανική αποµάκρυνση µε απορροφητική µηχανή Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποµακρύνονται αποτελεσµατικά όλα τα τυχόν υγρά απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης τροφίµων. Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριµένα σηµεία, τα οποία καλύπτονται κατάλληλα µε ειδικά κινητά πλέγµατα (ανοξείδωτα ή πλαστικά), τα οποία και περιορίζουν την είσοδο εντόµων και τρωκτικών στην επιχείρηση. Η διατοµή των αποχετευτικών αγωγών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µη ξεχειλίζουν ποτέ τα φρεάτια και να µη δηµιουργούνται στάσιµα λύµατα. Τα κανάλια θα πρέπει να καλύπτονται µε σχάρες που δεν σκουριάζουν και αποµακρύνονται εύκολα για να διευκολύνεται ο καθαρισµός τους. Το εσωτερικό των καναλιών θα πρέπει να γίνεται από υλικό αδιάβροχο που καθαρίζεται εύκολα και αντέχει σε διαβρώσεις. Τα κανάλια αποχετεύσεων θα πρέπει να «πηγαίνουν» από τις καθαρές στις βρώµικες περιοχές (για παράδειγµα από την αποθήκη των προϊόντων προς την αποθήκη ακαταλλήλων) 20

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το. Σ. του ΕΦΕΤ µε την υπ αριθµ. 151/30-11-2004 απόφαση. Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, παραγωγή ή διάθεση του παρόντος έργου ή µέρους αυτού. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Για τα Κρεοπωλεία Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ 1 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το Σ του ΕΦΕΤ µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11

Μέρος 1 Γενικά. 5. Μέρος 2 Κανόνες υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος 1 Γενικά. 5 1.1.Εισαγωγή... 5 1.2.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 7 «Οδηγού Υγιεινής». 1.3. Ισχύουσα Νομοθεσία 7 1.4. Σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος 1 Γενικά. 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος 1 Γενικά. 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος 1 Γενικά. 5 1.1.Εισαγωγή... 5 1.2.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 7 «Οδηγού Υγιεινής». 1.3. Ισχύουσα Νοµοθεσία 7 1.4. Σύστηµα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων

Οδηγός Υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων Οδηγός Υγιεινής για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων [ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ] [ Ο ΕΦΕΤ, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής από όλες τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΓΕΝΙΚΑ 2 Πριν την ανάπτυξη του σχεδιασμού HACCP πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει και να υλοποιήσει πρόγραμμα ελέγχου παραγόντων που θα αποτελέσει την βάση πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Νοέμβριος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος 1 Γενικά... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος 1 Γενικά... 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων-ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος 1 Γενικά... 4 1.1. Εισαγωγή... 4 1.2. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση»

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Πρόλογος... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 η Ενότητα... Ο ρόλος της Ψυχρής Αποθήκευσης στις Ψυχρές Εφοδιαστικές Αλυσίδες... 1. Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 12: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Προς διαβούλευση

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Προς διαβούλευση ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Προς διαβούλευση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η έννοια «αποτελεσµατικότητα» ακούγεται πολύ στις µέρες µας, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο έντονα ανταγωνιστικό σηµερινό περιβάλλον. Η Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής των Αλευρομύλων γράφτηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ. 178/2002 και 852/2004. Ο παρών οδηγός όπου έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία και όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 2012

Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 2012 Ν.Π... /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Τ.Κ. 11526- Αθήνα Πληρ. : Β. Γιαννούλη-Κ. Πασαδαίος Τηλ. : 210 6971680-6971532 Φαξ : 210 6971629 e-mail : vgiannouli@efet.gr kpasadeos@efet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτό των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-2012) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει 47422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιμέλεια ύλης-εισήγησης: Λάππα Θεοδώρα Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

À π π π π πã πƒ π ª π π π à ƒ π. À π π Ô 1. À Àƒ π À π ªÂ ÙËÓ Â ÁÂÓ apple Ú ÒÚËÛË ÙÔ ÈÎ ÈÒÌ ÙÔ Ú ÛË ÎÂÈÌ ÓˆÓ applefi ÙÔÓ ÓÈ Ô ºÔÚ Ï Á Ô ÚÔÊ ÌˆÓ- º ÏÏ

À π π π π πã πƒ π ª π π π à ƒ π. À π π Ô 1. À Àƒ π À π ªÂ ÙËÓ Â ÁÂÓ apple Ú ÒÚËÛË ÙÔ ÈÎ ÈÒÌ ÙÔ Ú ÛË ÎÂÈÌ ÓˆÓ applefi ÙÔÓ ÓÈ Ô ºÔÚ Ï Á Ô ÚÔÊ ÌˆÓ- º ÏÏ À π π π π πã πƒ π ª π π π à ƒ π À π π Ô 1 À Àƒ π À π ªÂ ÙËÓ Â ÁÂÓ apple Ú ÒÚËÛË ÙÔ ÈÎ ÈÒÌ ÙÔ Ú ÛË ÎÂÈÌ ÓˆÓ applefi ÙÔÓ ÓÈ Ô ºÔÚ Ï Á Ô ÚÔÊ ÌˆÓ- º ÏÏ π πª π : ÈÒÚÁÔ ÈˆÚÁ ÏÏ ÚÒÙÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi appleèıâˆúëù

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ; Αθανασία Δουκαλέτση Lead Auditor ΤUV HELLAS (ΤUV NORD)A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ Τι προσέχουμε στο χωράφι Καλλιεργούμε, λιπαίνουμε, ποτίζουμε, κλαδεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Hazard Analysis & Critical Control Point

Hazard Analysis & Critical Control Point Hazard Analysis & Critical Control Point ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ mdasenaki@chem.uoa.gr ΑΘΗΝΑ, 2016 Τι είναι το HACCP? Μια σταδιακή διαδικασία που: - Προσδιορίζει κινδύνους - Εγκαθιστά προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΜΟΛΟλ Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος : Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Προϊόντων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Καρδαμύλης. Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Θεόδωρος Βαρζάκας

Διαβάστε περισσότερα