Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 1/Α/οικ.4075 Ταχ. ιεύθυνση: Μεσογείων ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ν. Αναστασοπούλου Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ 1/Α/οικ.2497/ «Καθορισµός κριτηρίων, µεθοδολογίας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 15Α. 3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 16) όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) όπως ισχύει, µε το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213) και µε το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α 56), 4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α 128) όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α 57) και 1

2 σε συνδυασµό µε το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213), 5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 187) όπως ισχύει, 6. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234), 7. Το π.δ. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141) σε συνδυασµό µε το π.δ. 90/2012 «ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 144), µε το π.δ. 87/2012 «ιορισµός Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 142) και το π.δ. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 8. Την ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β 2574), 9. Την υπ αριθ. 15/Α/οικ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β 1785), 10. Την Υ44/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Χαρακόπουλο Μάξιµο» (ΦΕΚ Β 2094), 11. Την ΚΥΑ 1/Α/οικ.2497/ «Καθορισµός κριτηρίων, µεθοδολογίας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253) των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 12. Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ 1/Α/οικ.2497/ «Καθορισµός κριτηρίων, µεθοδολογίας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253) 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : Άρθρο 1 Τροποποίηση της απόφασης 1/Α/οικ.2497/ (ΦΕΚ Β 253) Η απόφαση 1/Α/οικ.2497/ «Καθορισµός κριτηρίων, µεθοδολογίας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253), τροποποιείται ως εξής: 2

3 1. Αντικαθίσταται η παρ. 1.B.στ του άρθρου 3, ως εξής: «στ. Επίσηµα έγγραφα, θεωρηµένα από αρµόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιµότητα των απαιτούµενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστηµα της κατανοµής, η χωρητικότητα των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 1/100 της αιτούµενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά µέτρα ανά συµβεβληµένη µονάδα παραγωγής της αιτούσας εταιρείας.». 2. Αντικαθίστανται οι παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ του άρθρου 3, ως εξής: «ζ. Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συµµετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραµµα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέµατα σχετικά µε την παραγωγή βιοκαυσίµων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάµηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο µέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράµµατος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συµµετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου.». 3. Αντικαθίσταται το πέµπτο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής: «Τα τιµολόγια προµήθειας βαµβακόσπορου, χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή και, αφετέρου να µην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανοµής προηγούµενων ετών. Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαµβακόσπορου, η ηµεροµηνία εκκόκκισης σύσπορου βάµβακος και παραγωγής βαµβακόσπορου πρέπει αφενός να έπεται της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή και να µην είναι µεταγενέστερη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή και, αφετέρου η παραχθείσα ποσότητα να µην έχει δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανοµής προηγούµενων ετών.». 4. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής: «Με εξαίρεση την κατανοµή έτους 2013, λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, µόνο οι ποσότητες χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει προµηθευτεί απευθείας από: α) κάτοχο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 της υπ αριθµ /2727/ κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα-Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 3

4 ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β ) ή β) από µονάδα εγκεκριµένη ή καταχωρηµένη, σύµφωνα µε το π.δ. 211/2006 «Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» (ΦΕΚ Α 211) και σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισµού (ΕΚ) 1069/2009 «Περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» ή γ) από µονάδα εγκεκριµένη ή καταχωρηµένη σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ' αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ' αριθµ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.» (ΦΕΚ Α 95).» 5. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.ii του άρθρου 3, ως εξής: «Θεωρηµένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν µε σαφήνεια την ηµεροµηνία παραλαβής του σύσπορου βάµβακος, την ηµεροµηνία εκόκκισης και παραγωγής βαµβακόσπορου και την ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαµβακόσπορου.». 6. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ως εξής: «Για τους σκοπούς της παρούσας, έγγραφα εκτυπωµένα από τον δικτυακό τόπο του προγράµµατος «ΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) τα οποία φέρουν Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α..Α.), θεωρείται ότι έχουν ισχύ επικυρωµένου αντιγράφου.». 7. Το σηµείο ι της παρ. 1.Α του άρθρου 3 ονοµάζεται ια. 8. Το σηµείο θ της παρ. 1.Β του άρθρου 3 ονοµάζεται ι. 9. Προστίθεται νέο σηµείο ι στην παρ. 1.Α του άρθρου 3 ως εξής: «ι. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70), µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του άρθρου 7.» 10. Προστίθεται νέο σηµείο θ στην παρ. 1.Β του άρθρου 3, ως εξής: 4

5 «θ. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70), µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του άρθρου 7.» 11. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 3, ως εξής: «Η µη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόµενα δικαιολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σηµεία α, β, γ, δ, στ και ι καθώς και εδάφιο Β σηµεία α, β, γ, δ, ε, στ και θ, ανάλογα µε την ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και την υποβολή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ», αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανοµής.». 12. Προστίθεται νέα παράγραφος 2α µετά την παράγραφο 2 στο άρθρο 7, ως εξής: «2α. Ειδικά για την υποβολή αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή έτους 2014, και εφόσον η αιτούσα εταιρεία δεν διαθέτει το δικαιολογητικό των παρ. 1.Α.ι και 1.Β.θ του άρθρου 3 υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, υπεύθυνη δήλωση µε σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νοµίµου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι δικαιούχος της κατανοµής έτους 2014, θα υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αειφορίας εντός της οριζόµενης στην ΚΥΑ του άρθρου 21 του ν.4062/2012 προθεσµίας.». 13. Αντικαθίστανται τα Παραρτήµατα 3 και 4, ως εξής: 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης Προοριζόµενων για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ ΠΙΝΑΚΕΣ Α-1 και Α-2 Στοιχεία τιµολογίων προµήθειας βαµβακόσπορου, χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ανά τιµολόγιο) Α/Α Επωνυµία προµηθευτή ΑΦΜ προµηθευτή ΟΥ προµηθευτή Αριθµός άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης, σύµφωνα µε την παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3 (δεν απαιτείται για την κατανοµή έτους 2013) Συνολική ποσότητα βαµβακόσπορου, χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών ανά είδος πρώτης ύλης και ανά προµηθευτή Είδος τιµολογίου (πώλησης ή αγοράς) Ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου Αριθµός τιµολογίου Ποσότητα πρώτης ύλης (τόνοι) Συνολική αξία τιµολογίου (Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΛΤΙΩΝ (ανά δελτίο) Ηµεροµηνία έκδοσης δελτίου αποστολής Αριθµός δελτίου αποστολής Ποσότητα πρώτης ύλης (τόνοι) Παρατηρήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 Στοιχεία ιδιοπαραγωγής βαµβακόσπορου Α/Α Στοιχεία θεώρησης βιβλίου αποθήκης (αρµόδια αρχή, αρ. πρωτ., ηµεροµηνία) Ηµεροµηνία προµήθειας (εισαγωγής στην αποθήκη) σύσπορου βάµβακος Ποσότητα προµήθειας σύσπορου βάµβακος (τόνοι) Ηµεροµηνία εκόκκισης σύσπορου βάµβακος και παραγωγής βαµβακόσπορου Ποσότητα βαµβακόσπορου από µεταποίηση (τόνοι) Παρατηρήσεις 6

7 Οι ακόλουθοι πίνακες Α-1, Α-2 και Α-3 διατίθενται και ηλεκτρονικά µαζί µε την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α.Φ.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.Ο.Υ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙ ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΕΙΑ, ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΑΠ Α Α Α.Φ.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.Ο.Υ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙ ΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α/Α ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ [ΜΤ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΟΚΚΙΣΗΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ [ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Υπεύθυνη ήλωση των προµηθευτών χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών Υπεύθυνη ήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γενική ιεύθυνση Ενέργειας ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής Ηµεροµηνία: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ (E- MAIL) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως ισχύει, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση, ως προς τα στοιχεία της εταιρείας.. (αναγράφεται η επωνυµία του προµηθευτή) που αναφέρονται στους πίνακες Α, Β, Γ και καθώς και τα στοιχεία προµήθειας πρώτων υλών προς την εταιρεία (αναγράφεται η επωνυµία του αιτούντα για συµµετοχή στην κατανοµή) που αναφέρονται στους πίνακες Ε και ΣΤ, είναι ακριβή και αληθή, οι πρώτες ύλες που αναφέρονται είναι ελληνικής προέλευσης και έχουν παραδοθεί στην εταιρεία (αναγράφεται η επωνυµία του αιτούντα για συµµετοχή στην κατανοµή). Α. Στοιχεία εταιρείας (του προµηθευτή) Επωνυµία εταιρείας ιακριτικός τίτλος εταιρείας Ταχυδροµική διεύθυνση έδρας Αριθµός Φορολογικού Μητρώου.Ο.Υ. έδρας Αριθµός άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης, σύµφωνα µε την παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης 10

11 Β. Στοιχεία αποθηκευτικών χώρων (του προµηθευτή) (Συµπληρώνονται οι διαθέσιµοι αποθηκευτικοί χώροι κατά το χρονικό διάστηµα από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή) ΑΠΟ (ηµεροµηνία) ΕΩΣ (ηµεροµηνία) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (περιφερειακή ενότητα) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m 3 ) Γ. Στοιχεία µέσων συλλογής και οχηµάτων µεταφοράς (του προµηθευτή) (Συµπληρώνονται τα διαθέσιµα µέσα συλλογής και οχήµατα µεταφοράς (αριθµός οχηµάτων και συνολική µεταφορική ικανότητα) κατά το χρονικό διάστηµα από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή) ΑΠΟ (ηµεροµηνία) ΕΩΣ (ηµεροµηνία) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Στοιχεία εργαζοµένων (του προµηθευτή) (Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων στην εταιρεία κατά το χρονικό διάστηµα από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή) ΑΠΟ (ηµεροµηνία) ΕΩΣ (ηµεροµηνία) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε. Συνολική ποσότητα χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών ανά είδος πρώτης ύλης που παραδόθηκαν στην εταιρεία (αναγράφεται η επωνυµία του αιτούντα για συµµετοχή στην κατανοµή) (Συµπληρώνονται οι ποσότητες που παραδόθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην προηγούµενη κατανοµή έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης για συµµετοχή στην κατανοµή) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ) 11

12 ΣΤ. Στοιχεία τιµολογίων (Συµπληρώνονται τα στοιχεία των τιµολόγιων που αφορούν τις ποσότητες του σηµείου Ε) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΗΣ ΕΙ ΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Τόπος Σφραγίδα εταιρείας Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντα 12

13 Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις-έναρξη ισχύος- ηµοσίευση 1. Όπου στη 1/Α/οικ.2497/ (ΦΕΚ Β 253) απόφαση αναφέρεται το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.), νοείται η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών βάσει του ν. 4152/2013 όπως ισχύει (υποπεριπτώσεις β και γ της περιπτ. 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013). 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1/Α/οικ.2497/ (ΦΕΚ Β 253) απόφαση. 3. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr). 4. H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Υπογραφή Ηµεροµηνία Εισηγητής Προϊστάµενος Τµήµατος Προϊστάµενος ιεύθυνσης α.α. Ν. Αναστασοπούλου Α. Ζαχαρόπουλος Α. Ζαχαρόπουλος 13

14 Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Υφυπουργού Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής (3 αντίγραφα) Κοινοποιήσεις: 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση, συνοδευόµενο από το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο) 2. Υπουργείο Οικονοµικών α) Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Μαυραγάνη Νίκης 5 7, ΑΘΗΝΑ β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων Καραγιώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ γ) Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, ΑΘΗΝΑ δ) Γενική ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ιεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Καραγιώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μ. Χαρακόπουλου β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ γ) Γενική ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ιεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μενάνδρου 22, ΑΘΗΝΑ 14

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12.06.2014 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1116 10 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Β/7364 Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πλη ροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα