Αξιοκρατία... Παρεοκρατία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοκρατία... Παρεοκρατία"

Transcript

1 EIΔIKH MHNIAIA ENHMEPΩΣH ΓIA TO EMΠOPIO / TEYXOΣ 51 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Αξιοκρατία... Παρεοκρατία ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ... Αξιοκρατία... Παρεοκρατία 1 Κανόνες διαφάνειας στα δάνεια σε όλη την Ε.Ε. 2 Δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια από τράπεζες του εξωτερικού 2 Μέτρα περιορισμού των τιμών και προστασίας από την αισχροκέρδεια 3 Κοινό μέτωπο για λύση στα λιμάνια 3 Παρατηρητήριο Αγοράς 4 Διοικητικό συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών 5 Αρχίζουν οι προτάσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 6 Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας 6 Workshop για ανέργους 7 Ένας μάχιμος συνδικαλιστής έφυγε 7 Ετήσια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 8

2 2 Κανόνες διαφάνειας στα δάνεια σε όλη την Ε.Ε. Η δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα καταναλωτικά δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι μετά από έξι χρόνια καταλήγει σε αποτέλεσμα. Τον προηγούμενο μήνα ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση Kurt Lechner, που αφορά το θέμα της καταναλωτικής πίστης/δανείων και πιστωτικών καρτών. Η έκθεση αποτελεί την αρχή ώστε το συμβούλιο να έλθει σε διαδικασία συναλλαγής ώστε να ρυθμίσει οριστικά ένα θέμα που είναι αντικείμενο πολυετών κοινοβουλευτικών διαπραγματεύσεων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σχετικής οδηγίας. Όπως ανακοινώθηκε από τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μανώλη Αγγελάκα, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η σχετική εξέλιξη αποτελεί «σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του ευρωπαίου καταναλωτή, αποφασίζοντας ρυθμίσεις για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Η απόφαση που ελήφθη είναι προϊόν συμβιβασμού αλλά ενισχύεται πλέον ο ρόλος του Κοινοβουλίου, το οποίο στέλνει το μήνυμα στο Συμβούλιο ώστε να προβούν από κοινού στη λήψη μιας νέας απόφασης, με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Όσον αφορά στην Ελλάδα, με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται, εισάγονται κανόνες οι όποιοι ήταν αρκετά ασαφείς στη χώρα μας και γίνεται ξεκάθαρο το πεδίο συνεργασίας τραπεζών-δανειοληπτών». ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Οι κυριότερες ρυθμίσεις που επιτυγχάνονται με την έκθεση του Κοινοβουλίου είναι: - η αναφορά σε δάνεια άξιας από ευρώ. Για δάνεια άνω των ευρώ τα κράτη-μέλη διατηρούν ή θεσπίζουν δικές του ρυθμίσεις. - η λήψη, εκ μέρους του δανειολήπτη, σαφών πληροφοριών τόσο πριν από την υπογραφή για τη λήψη του δάνειου όσο και κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου, ώστε ως καταναλωτής, να γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Τέτοιες πληροφορίες είναι το ύψος της δόσης, το ποσό που έχει ήδη αποπληρωθεί, το οφειλόμενο ποσό, καθώς και το ετήσιο επιτόκιο. - ο καθορισμός, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, του ύψους της αποζημίωσης που λαμβάνει ο πιστωτής καθώς και ο τρόπος καταβολής των δόσεων. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 1% του οφειλομένου ποσού, όταν ο χρόνος αποπληρωμής ξεπερνά το ένα έτος. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος του ενός έτους, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του οφειλόμενου ποσού. - η δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από τη σύμβαση πίστωσης μέσα σε 14 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους. Σε περίπτωση επείγουσας δανειοδότησης, το διάστημα υπαναχώρησης μειώνεται σε τρεις ημέρες. Δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια από τράπεζες του εξωτερικού Δάνεια και από τις τράπεζες που βρίσκονται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιτόκια χαμηλότερα των ελληνικών τραπεζών θα μπορούν να λαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές καθώς αυτό θεσπίστηκε με πρόσφατη "Οδηγία" του ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με διευκρινίσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου ανάπτυξης στα όσα ορίζονται από την "Οδηγία" εμπίπτουν τα πλέον διαδεδομένα καταναλωτικά δάνεια, δεδομένου ότι αυτή θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ποσά από ευρώ ενώ αφορά και τις πιστωτικές κάρτες. Στο πλαίσιο της σημασίας που έχει η άμεση εφαρμογή της "Οδηγίας", στην Ελλάδα όπου ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει αυξηθεί σημαντικά και το πλαστικό χρήμα χρησιμοποιείται ευρέως, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επισημαίνει ότι θα μεριμνήσει, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενσωματωθεί "Οδηγία" στο εθνικό μας δίκαιο. Βάσει της "Οδηγίας" όλοι οι καταναλωτές στην Ε.Ε. θα λαμβάνουν μέσω του εντύπου των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» τις ίδιες ενημερωτικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι εύκολα θα μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από τις προσφορές που τους γίνονται είτε στη χώρα τους είτε σε άλλο Κράτος μέλος καθώς και να επωφελούνται από τραπεζικά προϊόντα που δεν διατίθενται στη χώρα τους. Δηλαδή οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τις νέες τεχνολογίες, να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης (δάνεια κ.ά.) από χώρες της Ε.Ε. με επιτόκια πολύ πιο προνομιακά από αυτά που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Οι εξελίξεις αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μιας διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικών δανείων και παράλληλα ενισχύουν τον ανταγωνισμό που σημαίνει ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση των τραπεζικών προϊόντων και ενδεχόμενα, στη μείωση των επιτοκίων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η "Οδηγία" περιγράφει αναλυτικά τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται σε περίπτωση διαφήμισης καταναλωτικών δανείων και προσδιορίζει αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το οποίο έχει ως εξής: 1. To χρεωστικό επιτόκιο σταθερό ή μεταβλητό 2. Το συνολικό ποσό της πίστωσης 3. Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο 4. Τη διάρκεια της Σύμβασης πίστωσης 5. Την τιμή τοις μετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής για πιστώσεις υπό μορφή προθεσμιακής πληρωμής 6. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το ποσό των δόσεων Επιπρόσθετα καθορίζει με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και εκείνες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Ακόμα ρυθμίζει και το ζήτημα των υπεραναλήψεων ενώ εισάγει την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού και θεσπίζει υποχρέωση εκ μέρους του πιστωτή (τράπεζας) αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν την δανειοδότησή του, για την προστασία του από τυχόν υπερχρέωση. Σημαντικό είναι και ότι η νέα "Οδηγία" θεσπίζει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης, προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) και τέλος ρυθμίζει το ζήτημα των συνδεδεμένων συμβάσεων πίστωσης. Πρόκειται για συμβάσεις πίστωσης που χρησιμεύουν για χρηματοδότηση σύμβασης για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (πχ. με ινστιτούτα αδυνατίσματος).

3 3 Μέτρα περιορισμού των τιμών και προστασίας από την αισχροκέρδεια Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων και την συγκράτηση της πολύμηνης ανόδου των τιμών θεωρείται αναγκαίο από την αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε. ότι πρέπει να ληφθούν και υπήρξε σχετική δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα τρία μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η μείωση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, η αύξηση της παραγωγής γάλακτος που ενδέχεται να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο 2008 καθώς και η μείωση των δασμών για τα δημητριακά η οποία και θα επιφέρει μείωση των αυξήσεων των τιμών τόσο στα δημητριακά όσο και στο κρέας. «Στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων», δήλωσε σχετικά η αρμόδια για θέματα προστασίας των καταναλωτών Επίτροπος, Μεγκλένα Κούνεβα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σε σχετική ερώτησή του ο ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Μαυρομάτης αναφέρθηκε στις σημαντικές αυξομειώσεις που παρατηρούνται στα περισσότερα κράτη μέλη στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες πολλές φορές οφείλονται στη δυνατότητα των καταστημάτων να εκμεταλλεύονται περιόδους μαζικής κατανάλωσης, όπως την περίοδο των εορτών. Επιπλέον, πρότεινε στην Επιτροπή να παρακολουθεί στενότερα την εμπορική δραστηριότητα των καταστημάτων τροφοδοσίας και των υπεραγορών τις περιόδους αυξημένης κατανάλωσης καθώς και να συνεργάζεται με τα εθνικά κέντρα προστασίας των καταναλωτών έτσι ώστε να βρεθεί μια ουσιαστική λύση στα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς με ευρωπαϊκούς οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών και βασίζεται κυρίως στις εθνικές προσπάθειες για την επίβλεψη των τιμών. Παρόλα αυτά, δεσμεύτηκε για «την έκδοση ενός βαθμολογίου για τους καταναλωτές το οποίο θα βοηθήσει στην εκκίνηση μιας εποπτείας τιμών, τα στοιχεία τη οποίας θα χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια». Η Επίτροπος αναφέρθηκε και στη γενικότερη αύξηση των τιμών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ενώ υπογράμμισε ότι αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών αλλά και από την αύξηση της ζήτησης σε γαλακτοκομικά και κρέας από την Κίνα και την Ινδία. Επίσης ζήτησε να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την αύξηση των τιμών στην πορεία από τον παραγωγό στον καταναλωτή και επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας της Κομισιόν με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την καταπολέμηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρούνται σε κράτη μέλη. Κοινό μέτωπο για λύση στα λιμάνια Κοινή δράση αναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την επίλυση των τεραστίων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την κατάθεση από την Κυβέρνηση του νομοσχεδίου για την παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ιδιώτες, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 4/2/2008, παρουσία και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κου Παναγή Καρέλλα. Μετά το τέλος της σύσκεψης εκδόθηκε η παρακάτω κοινή ανακοίνωση, η οποία απηχεί τις κοινές απόψεις των φορέων της αγοράς: «Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των λιμένων και η διαμόρφωση τερματικών σταθμών που λειτουργούν από παγκόσμιους διαχειριστές είναι σήμερα το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Η θέση μας είναι ξεκάθαρα υπέρ της συμμετοχής ιδιωτών στη διαχείριση των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας μας, αφού είναι πλέον φανερό ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και περισσότερη τεχνογνωσία, ώστε να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμένων μας, προκειμένου η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου. Ήδη τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης και κυρίως τα λιμάνια που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα δικά μας, όπως της Κωνστάντζας, της Κωνσταντινούπολης, της Μερσίνας και της Σμύρνης έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με παγκόσμιους διαχειριστές και πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά. Με αποτέλεσμα ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να κατρακυλήσει από την 50η στην 63η θέση. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι πλέον μια από τις τελευταίες χώρες, όπου εφαρμόζεται ακόμα το δημόσιο μοντέλο διαχείρισης των λιμένων. Σήμερα που, έστω και καθυστερημένα, επιχειρείται ένα βήμα μπροστά, προς την κατεύθυνση που μας υποδεικνύει η διεθνής πραγματικότητα, ορισμένοι επιμένουν να αντιδρούν παραμένοντας προσκολλημένοι σε δογματισμούς του παρελθόντος. Αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα, να παρεμποδίζεται ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς, να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές και να υπονομεύεται συνολικά η εικόνα της χώρας μας. Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να υπερασπιστεί τη θέση και το εισόδημά του. Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, όχι μόνο κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, αλλά και παρέχονται επιπλέον σημαντικά προνόμια, όπως τα κίνητρα για εθελουσία έξοδο και το δικαίωμα απόκτησης μετοχών των δύο εταιρειών σε προνομιακή τιμή. Κατόπιν τούτου, γίνεται πλέον προφανές ότι αυτή η αντιπαράθεση στερείται επιχειρημάτων. Στερείται λόγου και ουσίας. Το μόνο που εμπεριέχει είναι κόστος και συνέπειες για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για την οικονομία μας, για τη χώρα μας. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή. Η φωνή των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ και απαιτούν υπηρεσίες που διασφαλίζουν την Ασφάλεια, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, το φθηνό κόστος. Καλούμε λοιπόν, τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και όλους τους εργαζομένους στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ να αναστείλουν άμεσα τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν απειλείται κανένα από τα δικαιώματά τους. Καλούμε το βασικό μέτοχο και τις διοικήσεις των λιμένων να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, καθώς και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας τους, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο. Είναι καιρός πλέον, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στη χώρα και στο κοινωνικό σύνολο, αφήνοντας στην άκρη τη στείρα άρνηση και τις ιδεοληψίες του χθες».

4 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Για το εμπόριο και την ιδιοκτησία Δελτίο Κοινής Συνέντευξης Τύπου για το Παρατηρητήριο της Αγοράς τη διαθεσιμότητα Εμπορικών χωρών Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008 στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ, συνδιοργανωμένη από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ιδιοκτητών Ελλάδος, σύσκεψη με θέματα: Την πορεία της αγοράς και πληρότητας των εμπορικών χώρων κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου και τις προτάσεις βελτίωσης της εμπορικότητας. Τη δράση του Παρατηρητηρίου για το τρέχον έτος. Τη διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας. Τους νέους εμπορικούς όρους λειτουργίας της αγοράς όπως θα διαμορφωθούν από την πληθώρα εμπορικών κέντρων. Αποτελέσματα έρευνας για τη διαθεσιμότητα των Εμπορικών χώρων Συνολικά ο δείκτης διαθεσιμότητας εμπορικών καταστημάτων σημείωσε την ίδια περίοδο οριακή επιδείνωση (10,72% από 10,48%). Η έρευνα έγινε σε δείγμα 2060 καταστημάτων στη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου του Νοεμβρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν παλαιότερες εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο Αγοράς σύμφωνα με τις οποίες η έλλειψη εμπορικής χωροταξικής πολιτικής, ουσιαστικά οδηγεί σε συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε δρόμους υψηλής εμπορικής προβολής, ενώ την ίδια στιγμή παράπλευρες αγορές οδηγούνται σταδιακά σε υποβάθμιση. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το β εξάμηνο του δεν υπήρξε βελτίωση, αντιθέτως επιδεινώθηκαν κάποιοι παράμετροι (προσβασιμότητα, καθαριότητα, καταλήψεις δρόμων από παράνομους μικροπωλητές και παράνομο παρκάρισμα) που δεν συντελούν στην αναβάθμιση των κεντρικών εμπορικών δρόμων. 12.2% 12.0% 11.8% 11.6% 11.4% 11.2% 11.0% 10.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Aθήνας ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων (Χαλάνδρι) Οριακή επιδείνωση σημείωσε ο δείκτης διαθεσιμότητας εμπορικών χώρων (με πρόσοψη σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας) στη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Δεκεμβρίου. Ο δείκτης διαθεσιμότητας σημείωσε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 13,4% τον Ιούνιο σε 13,8 % το Δεκέμβριο). Η επιδείνωση αυτή, αν και οριακή, είναι ενδεικτική των τάσεων που επικρατούν στην αγορά αφού η ζήτηση για χώρους έχει περιορισθεί στο ελάχιστο. Οι τάσεις αυτές είναι πιθανό να επιδεινωθούν με τη λειτουργία των νέων οργανωμένων χώρων που έχουν προγραμματισθεί και βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης. Αναλυτικά στο εμπορικό τρίγωνο ο δείκτης διαθεσιμότητας έφθασε στο 15,1% (από 14,9%) ενώ στους μεγάλους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ο δείκτης διαθεσιμότητας έφθασε στο 12% (από 11,3%). Σε περίπτωση που συνυπολογισθούν και οι χώροι που βρίσκονται εντός στοών, σε ορόφους ή υπόγεια τότε ο δείκτης επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Σε περιφερειακές αγορές που γειτνιάζουν με οργανωμένους εμπορικούς χώρους ο δείκτης διαθεσιμότητας είχε μικτή συμπεριφορά, καθώς στην αγορά του Χαλανδρίου σημείωσε είτε οριακή επιδείνωση και έφθασε στο 4,7% (από 4,1 %) είτε οριακή βελτίωση, καθώς στην αγορά του Αμαρουσίου έφθασε στο 5,8% (από 6,35 %). Και στις αγορές αυτές η διαθεσιμότητα αυξάνεται στους παράπλευρους δρόμους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή εμπορικότητα. 13.9% 13.8% 13.7% 13.6% 13.5% 13.4% 13.3% 13.2% 15.1% 15.0% 14.9% 14.8% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων Aθήνας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας 6.40% 6.20% 6.00% 5.80% 5.60% 5.40% 10.75% 10.70% 10.65% 10.60% 10.55% 10.50% 10.45% 10.40% 10.35% Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Ένωσις Ιδιοκτητών Ελλάδος Μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων (Μαρούσι) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συνολική Διαθεσιμότητα

5 5 Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Στις 30 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στο οποίο παρίστατο η πλειοψηφία των μελών του. Προ της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος κος Παναγής Καρέλλας καλωσορίζει την κα Παρασκευή Ασημακοπούλου, η οποία καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος, λόγω συνταξιοδότησης, Δημ. Μπαλωμένου, στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Α. Τα θέματα που πραγματεύτηκε το Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Προγραμματισμός δράσεων - ενεργειών για το έτος 2008 Ο κος Πρόεδρος αναφέρει ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει και στον τρέχοντα χρόνο να έχει ένα σταθερό πλαίσιο διεκδικήσεων για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Είναι σαφές ότι οι αρχαιρεσίες που προβλέπονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους δεν θα πρέπει επ ουδενί να αποδυναμώσουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας, στους βασικούς στόχους που διέπουν το εμπόριο. Ζητείται η ενεργοποίηση όλων των συμβούλων προς την κατεύθυνση αυτή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου, ο κος Πρόεδρος εισηγείται τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με μέλη μας, ανά είδος εμπορικής δραστηριότητας και κατά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου το Δ.Σ. να ενημερώνεται για τα επιμέρους προβλήματα και να φροντίζει για την επίλυσή τους. Αντιμετώπιση παράνομου εμπορίου Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι υπήρξε συνάντηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κον Γεώργιο Σανιδά, κατά την οποία ζητήσαμε την αρωγή του στο μέτρο που του αναλογεί για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Ο κος Σανιδάς μας ζήτησε μια επίσημη αναφορά, για το θέμα, ως προϋπόθεση ανάληψης των όποιων πρωτοβουλιών εκ μέρους του. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Παρατηρητήριο Αγοράς Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος αναφέρεται στη σύσκεψη και τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2008 στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ. Στη σύσκεψη εξετάσθηκε η υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσιάσθηκε έρευνα που δείχνει ότι η έλλειψη εμπορικής χωροταξικής πολιτικής οδηγεί στη συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε δρόμους υψηλής εμπορικής προβολής, ενώ οι περιφερειακές αγορές υποβαθμίζονται. Ακόμη, η έλλειψη σχεδιασμού για τις εμπορικές χρήσεις λειτουργεί ως μειονέκτημα για τις υπάρχουσες εμπορικές επιχειρήσεις όσον αφορά την προοπτική ανάπτυξής τους και συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους ισχυρούς ευνοεί ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες. Σύσκεψη ΕΣΑ & Υπ. Εσωτερικών Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει για τις 2 συσκέψεις που έγιναν στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κου Παναγιώτη Χηνοφώτη, με θέμα το παράνομο εμπόριο. Όλο και περισσότεροι ηλεκτρονικοί επισκέπτες απολαμβάνουν την ιστοσελίδα που δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας προκειμένου να αποκτήσει ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης για θέματα που ενδιαφέρουν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Στην πρώτη σύσκεψη στις 13/12/, μετείχαν οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας που εμπλέκονται στο θέμα και από πλευράς επαγγελματικών οργανώσεων ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ξενοδόχων. Αποφασίσθηκε η συγκρότηση μικτών κλιμακίων από τη Δημοτική Αστυνομία, την ΕΛΑΣ και την υπηρεσία ειδικών ελέγχων που θα δραστηριοποιηθούν στο κέντρο. Πράγματι για 3-4 ημέρες η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά και μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των παράνομων μικροπωλητών. Στη συνέχεια τα μέτρα ατονούν και το πρόβλημα επανέρχεται. Με αφορμή επιστολή διαμαρτυρίας μας, για το θέμα, διοργανώθηκε νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 29/ 1/2008, στην οποία ο Υφυπουργός κος Χηνοφώτης με έντονο ύψος ζητεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί η πολιτική βούληση είναι να λυθεί το πρόβλημα και να βελτιωθεί η απαράδεκτη εικόνα του Κέντρου της Πρωτεύουσας. Σύντομα δύο νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ Τέλος ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ: α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων (0-9 άτομα) για την απασχόληση 5000 ανέργων, ηλικίας ετών στην Περιφέρεια Αττικής. β) Πρόγραμμα επιχορήγησης 1500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας ετών για την Περιφέρεια Αττικής. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του α) ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και β) ΕΣΑ (www.esathena.gr), ή από τις υπηρεσίες του Συλλόγου μας, όταν εκδοθούν τα ανωτέρω προγράμματα. Γενική Συνέλευση της Α.Ε.D.T Ο κος Αντωνίου-Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Α και εκπρόσωπος του Συλλόγου στην A.E.D.T., ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 6 & 7 Απριλίου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της A.E.D.T στην Αθήνα και θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) θεωρεί επίσης ότι χρήσιμο θα είναι όποιος έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί για να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού αυτού φορέα, στον οποίο μετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων. Ήδη, οι καθημερινοί επισκέπτες έχουν υπερβεί τις προσδοκίες μας και η δική σας συμμετοχή θα αποτελέσει τον καταλύτη ώστε η ιστοσελίδα να αναδειχθεί σε ένα μέσο άμεσης ενημέρωσης σε ό,τι απασχολεί έναν επιχειρηματία. Καλούμε όλους τους αναγνώστες του «ΕΝ ΠΟΡΕΙΑ», μέλη και μη μέλη του ΕΣΑ να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και να συμβάλλετε και εσείς με τις προτάσεις σας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του επιχειρείν. Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στη διεύθυνση

6 6 Αρχίζουν οι προτάσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Πρεμιέρα εργασιών πραγματοποίησε στις 24 Ιανουαρίου το Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής πραγματοποιώντας την πρώτη του συνεδρίαση υπό τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Αλογοσκούφη. Στην πρώτη αυτή συνάντηση του Συμβουλίου στο έργο του οποίου η κυβέρνηση εναποθέτει σημαντικές ελπίδες για την καταστολή του φαινομένου της φοροδιαφυγής συζητήθηκαν πέραν του γενικού περιγράμματος λειτουργίας του, οργανωτικά θέματα όπως είναι η σύσταση της ομάδας εργασίας που θα υποδέχεται τις προτάσεις των φορέων και θα διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Ο κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε στην ομιλία του ότι το Συμβούλιο θα συνεδριάσει για δεύτερη φορά προς το τέλος Φεβρουαρίου ενώ ζήτησε από τους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε εύλογο χρόνο προκειμένου να δίδεται στους αρμοδίους η δυνατότητα επεξεργασία τους. Επίσης ο υπουργός δίνοντας το «στίγμα» προθέσεών του επισήμανε ότι θα αξιολογούνται και θα συζητούνται όλες οι προτάσεις που θα συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής καθώς στόχος του Εθνικού Συμβουλίου είναι να λειτουργήσει ως πρότυπο συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών και της κοινωνίας γενικότερα και για το λόγο αυτό έχει διευρυμένη σύνθεση. Πρέπει να αναφερθεί ότι αντικείμενο του Συμβουλίου είναι η κατάρτιση και υποβολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προτάσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, αλλά και τη λήψη νέων συμπληρωματικών μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου του οποίου κανείς δεν αμφισβητεί τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει προκαλώντας σημαντική ζημιά στην οικονομία. Στη μάχη για την αντιμετώπιση του προβλήματος το υπουργείο προτίθεται φέτος να οργανώσει ουσιαστικότερα το ελεγκτικό σύστημα ώστε να έλθουν καλύτερα αποτελέσματα καθώς σήμερα στον τομέα αυτό εντοπίζεται η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων μεταξύ των οποίων και η αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και του τρόπου άσκησης των ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αλλαγές στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι εισηγήσεις για ενίσχυση κάποιων υπηρεσιών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής Πάντως, στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής ο ρόλος του οποίου είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός, περιλαμβάνονται ειδικότερα τα εξής: * Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων σε θέματα που σχετίζονται με τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με ιδιαίτερη έμφαση στο Φ.Π.Α. καθώς και σε θέματα λαθρεμπορίου και εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην άμεση και στην έμμεση φορολογία. * Η υποβολή προτάσεων που σκοπεύουν στην απλοποίηση ή και στην κατάργηση διαδικασιών για την άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. * Η υπόδειξη διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που δημιουργούν κατά την εφαρμογή τους σύγχυση και είναι επιδεικτικές διαφόρων ερμηνειών. * Η συζήτηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε παραγωγικό φορέα, από υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που άπτονται θεμάτων περιορισμού της φοροδιαφυγής και άλλων συναφών θεμάτων. Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλαδας Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη εισβολή των εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα στο δεκάμηνο του ανήλθε σε 32 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 14,3 δισ. ευρώ ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα 46,3 δισ. ευρώ οπότε και το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας αυξήθηκε από 28,6 δισ. ευρώ σε 32 δισ. ευρώ. Πάντως, σε σχέση με το δεκάμηνο του 2006, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% (από 13,7 δισ. ευρώ σε 14,3 δισ. ευρώ) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% (από 42,3 δισ. ευρώ σε 46,3 δισ. ευρώ).

7 7 WORKSHOP για ανέργους Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με τα ΚΕΤΑ Αττικής έχει αναλάβει τη διοργάνωση τριών (3) Workshop για ανέργους. Οι θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν στους ανέργους είναι οι εξής: Αναζήτηση και εύρεση κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος (Microsoft Word & Internet). Συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη (2 ώρες Θεωρία) Συμπλήρωση βιογραφικού σε P/C ( 2 ώρες πρακτική) Αναζήτηση στο Internet ευκαιριών εργασίας (2 ώρες) Χρηματοδότηση για έναρξη νέων επιχειρήσεων (2 ώρες) Αρχές ισότητας (2 ώρες) Βασικές αρχές και μορφές σύστασης επιχειρήσεων (2 ώρες) Σε περίπτωση που συγκροτηθούν τμήματα αλλοδαπών θα διδαχθεί η ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα (4 ώρες) και θα διαμορφωθούν ανάλογα οι θεματικές ενότητες. Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους: Να ενημερωθούν για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και χρηματοδότησης για σύσταση νέων επιχειρήσεων Σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής Ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεξιοτήτων τους σε συνέντευξη Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Συλλόγου, Μητροπόλεως 52, Αθήνα, 1ος όροφος ή καλώντας στα τηλέφωνα: (εσωτερικό 6) κα Μπερδέκα Κωνσταντίνα. Ένας μάχιμος συνδικαλιστής έφυγε Ο Γιώργος Μότσος που απεβίωσε πρόσφατα υπήρξε ένας αξιαγάπητος και δίκαιος άνθρωπος, με ανήσυχο και προοδευτικό πνεύμα, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και δογματισμούς. Άνθρωπος με βαθιά κουλτούρα και καλλιτεχνική φύση, με πάθος για ανιδιοτελή προσφορά στο συνάνθρωπο, με σεμνότητα και αστείρευτη δύναμη ψυχής, στοιχεία που σημάδεψαν μια μεγάλη διαδρομή που αποτελεί για όλους μας φωτεινό παράδειγμα. Πολιτικοποιημένος, με συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που φέρει ο συνδικαλιστής και η συνδικαλιστική του δράση, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕ- ΒΕΕ), με σοβαρότητα και μετριοπάθεια, από το 2000 έως το Ιδιαίτερα δραστήριος, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993 έως το 1996 και μετέπειτα από το 2005 έως το θάνατο του, κατέλαβε τη θέση του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Εντρυφούσε στα προβλήματα των επιχειρήσεων, που αφορούσαν το εμπορικό, βιοτεχνικό, ή βιομηχανικό τομέα. Διετέλεσε επανειλημμένα Πρόεδρος του κλαδικού Σωματείου των Φωτογράφων και εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη θέση του Αντιπροέδρου σε σημαντικούς τομείς της Κοινωνικής Επιτροπής. Ακόμη διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ από το 1994 έως το 1997, ενώ το 1997 κατέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου έως και το Φίλε Γιώργο καλό σου ταξίδι, θα μας λείψεις.

8 8 Ετήσια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση εμπόρων η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και εκπρόσωποι φορέων. Ο Πρόεδρος του ΕΣΑ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε μια καλύτερη, διαφορετική χρονιά. Επισήμανε ότι σε μια δύσκολη εποχή κατά την οποία η δύναμη συγκεντρώνεται σε λίγους, ο εμπορικός κόσμος πρέπει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Τέλος, τόνισε ότι «ζητάμε από την πολιτική ηγεσία: εμπορική πολεοδομία και την άμεση πάταξη του παράνομου εμπορίου». Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος Γιώργος Βλάχος αφού ευχαρίστησε το ΔΣ και τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Α. για την ευκαιρία που του δόθηκε να απευθυνθεί άμεσα στον εμπορικό κόσμο για τα καυτά θέματα της εμπορικής πολεοδομίας και του παράνομου εμπορίου, όπως τα χαρακτήρισε, δήλωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις του ΕΣΑ και του Υπουργείου και ζήτησε τη συνέχιση της συνεργασίας προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου στη ρίζα του. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο των εορτών και θα προχωρήσουν σε δήμευση των κατασχεθέντων εμπορευμάτων ή καταστροφή αυτών. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον εμπορικό κόσμο. Τέλος, πρόσθεσε ότι «όσον αφορά το χωροταξικό θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΕΣΑ για την κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγισή του». Επ ευκαιρίας της πίτας ο Υφυπουργός κος Γιώργος Βλάχος απένειμε επαίνους και βραβεία στις εμπορικές επιχειρήσεις για την ευαισθησία που επέδειξαν αποστέλλοντας μέσω του ΕΣΑ πληθώρα αναγκαίων αγαθών στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Εταιρίες που τιμήθηκαν, δια των εκπροσώπων τους, για την προσφορά τους στους πυρόπληκτους. Εταιρία Δ & Σ Αντωνίου ΑΕΒΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Εκπρόσωπος Αντωνίου Άγγελος B. T. L AE (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Μπούρας Θεόδωρος Γιαννέτος ΑΕΒΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Γιαννέτος Νίκος Ε. Δημόπουλος & Α. Δημόπουλος ΟΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Δημόπουλος Αριστείδης Β. Δουνάκης ΑΕ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) Δουνάκη Βέρα Υιοι Αθ. Ζούλοβιτς ΑΕ (ΕΙΔΗ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ) Κωνσταντινίδου Ελευθερία & ΣΙΑ ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Κωνσταντινίδης Ιωάννης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) «Πάνος» (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) Paradise (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ) Sider AEBE (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) Stormy SA (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Β & Α Στρογγυλός ΑΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Tinamel ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Χρήστος Γ. Τόμπρος (ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ) Ζούλοβιτς Βασίλης Κωνσταντινίδου Ελευθερία Κωνσταντινίδης Ιωάννης Φιτσιτζίογλου Εριφύλη Βαλετοπούλου Παραδεισούλα Παναγιωτόπουλος Κω/νος Βλαχάκης Ηλίας Τριανταφυλλίδης Ανδρέας Κυριακοπούλου Χριστίνα Τόμπρος Χρήστος

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο: Το Επιμελητήριο Τρικάλων ΑΛΛΑΖΕΙ. οικονομία .: ðåñéå üìåíá ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 27493, FAX: 24310 38945 www.trikala-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013

Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013 Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013 Στην περσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας της 10 ης Απριλίου 2013, εγκρίθηκαν οι χειρισμοί του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

Διαβάστε περισσότερα

TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα

TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 297 Δεκέμβριος 2012 TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή

Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ας κάνουμε μαζί την ανατροπή Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με αβέβαιο το οικονομικό αύριο για όλους και για όλα, ο παράγοντας φόβος έγινε στάση ζωής. Η πραγματική πανδημία δεν είναι η νέα γρίπη αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Πεπραγμένα 2011 1 Με την ευγενική υποστήριξη: Περιεχόμενα Πεπραγμένων 2011 Μήνυμα του Προέδρου του, κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 Πρόγραμμα «Ευ Αειφορείν» Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ AΘHNAΣ ΔIEYΘYNΣH:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων

Άμεση κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων TEYXOΣ 63 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 52, 105 63 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: 210-32.27.244, 210-32.21.805 / FAX: 210-32.22.388 / e-mail: esathena@otenet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. (2014-2020) Κρίση Ρευστότητας - Κρίση Χρέους Μέτρα Αντιμετώπισης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) Οικονομικά Χρονικά Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 303 Ioύλιος-Αύγουστος 2013 Oι δύο ταχύτητες εργαζομένων και η αδράνεια της Πολιτείας ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 334 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 GIUSEPPE ZORGNO Το δίκτυο συνεργατών βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 291 Mάϊος 2012 ΤΟ ΚΕΒΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012 Με Την ευγενικη υποστηριξη Των: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 306 Ιανουάριος 2014 Από την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ Μεγάλη αποστολή συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

axiaplus.gr + art & business! H

axiaplus.gr + art & business! H axiaplus.gr + art & business! H 2 Βεβαίως, η προθυμία αυτή των διεθνών επενδυτών να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα κρύβει πίσω της και πολύ μεγάλες ευκαιρίες σχετικά εύκολου και γρήγορου πλουτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα