Αξιοκρατία... Παρεοκρατία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοκρατία... Παρεοκρατία"

Transcript

1 EIΔIKH MHNIAIA ENHMEPΩΣH ΓIA TO EMΠOPIO / TEYXOΣ 51 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Αξιοκρατία... Παρεοκρατία ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ...ΣE AYTO TO TEYXOΣ... Αξιοκρατία... Παρεοκρατία 1 Κανόνες διαφάνειας στα δάνεια σε όλη την Ε.Ε. 2 Δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια από τράπεζες του εξωτερικού 2 Μέτρα περιορισμού των τιμών και προστασίας από την αισχροκέρδεια 3 Κοινό μέτωπο για λύση στα λιμάνια 3 Παρατηρητήριο Αγοράς 4 Διοικητικό συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών 5 Αρχίζουν οι προτάσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 6 Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας 6 Workshop για ανέργους 7 Ένας μάχιμος συνδικαλιστής έφυγε 7 Ετήσια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 8

2 2 Κανόνες διαφάνειας στα δάνεια σε όλη την Ε.Ε. Η δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα καταναλωτικά δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι μετά από έξι χρόνια καταλήγει σε αποτέλεσμα. Τον προηγούμενο μήνα ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση Kurt Lechner, που αφορά το θέμα της καταναλωτικής πίστης/δανείων και πιστωτικών καρτών. Η έκθεση αποτελεί την αρχή ώστε το συμβούλιο να έλθει σε διαδικασία συναλλαγής ώστε να ρυθμίσει οριστικά ένα θέμα που είναι αντικείμενο πολυετών κοινοβουλευτικών διαπραγματεύσεων και έχει ως στόχο τη δημιουργία σχετικής οδηγίας. Όπως ανακοινώθηκε από τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μανώλη Αγγελάκα, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η σχετική εξέλιξη αποτελεί «σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του ευρωπαίου καταναλωτή, αποφασίζοντας ρυθμίσεις για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Η απόφαση που ελήφθη είναι προϊόν συμβιβασμού αλλά ενισχύεται πλέον ο ρόλος του Κοινοβουλίου, το οποίο στέλνει το μήνυμα στο Συμβούλιο ώστε να προβούν από κοινού στη λήψη μιας νέας απόφασης, με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Όσον αφορά στην Ελλάδα, με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται, εισάγονται κανόνες οι όποιοι ήταν αρκετά ασαφείς στη χώρα μας και γίνεται ξεκάθαρο το πεδίο συνεργασίας τραπεζών-δανειοληπτών». ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Οι κυριότερες ρυθμίσεις που επιτυγχάνονται με την έκθεση του Κοινοβουλίου είναι: - η αναφορά σε δάνεια άξιας από ευρώ. Για δάνεια άνω των ευρώ τα κράτη-μέλη διατηρούν ή θεσπίζουν δικές του ρυθμίσεις. - η λήψη, εκ μέρους του δανειολήπτη, σαφών πληροφοριών τόσο πριν από την υπογραφή για τη λήψη του δάνειου όσο και κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου, ώστε ως καταναλωτής, να γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Τέτοιες πληροφορίες είναι το ύψος της δόσης, το ποσό που έχει ήδη αποπληρωθεί, το οφειλόμενο ποσό, καθώς και το ετήσιο επιτόκιο. - ο καθορισμός, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, του ύψους της αποζημίωσης που λαμβάνει ο πιστωτής καθώς και ο τρόπος καταβολής των δόσεων. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 1% του οφειλομένου ποσού, όταν ο χρόνος αποπληρωμής ξεπερνά το ένα έτος. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος του ενός έτους, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του οφειλόμενου ποσού. - η δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από τη σύμβαση πίστωσης μέσα σε 14 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους. Σε περίπτωση επείγουσας δανειοδότησης, το διάστημα υπαναχώρησης μειώνεται σε τρεις ημέρες. Δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια από τράπεζες του εξωτερικού Δάνεια και από τις τράπεζες που βρίσκονται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιτόκια χαμηλότερα των ελληνικών τραπεζών θα μπορούν να λαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές καθώς αυτό θεσπίστηκε με πρόσφατη "Οδηγία" του ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με διευκρινίσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου ανάπτυξης στα όσα ορίζονται από την "Οδηγία" εμπίπτουν τα πλέον διαδεδομένα καταναλωτικά δάνεια, δεδομένου ότι αυτή θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ποσά από ευρώ ενώ αφορά και τις πιστωτικές κάρτες. Στο πλαίσιο της σημασίας που έχει η άμεση εφαρμογή της "Οδηγίας", στην Ελλάδα όπου ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει αυξηθεί σημαντικά και το πλαστικό χρήμα χρησιμοποιείται ευρέως, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επισημαίνει ότι θα μεριμνήσει, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενσωματωθεί "Οδηγία" στο εθνικό μας δίκαιο. Βάσει της "Οδηγίας" όλοι οι καταναλωτές στην Ε.Ε. θα λαμβάνουν μέσω του εντύπου των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» τις ίδιες ενημερωτικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι εύκολα θα μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από τις προσφορές που τους γίνονται είτε στη χώρα τους είτε σε άλλο Κράτος μέλος καθώς και να επωφελούνται από τραπεζικά προϊόντα που δεν διατίθενται στη χώρα τους. Δηλαδή οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τις νέες τεχνολογίες, να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης (δάνεια κ.ά.) από χώρες της Ε.Ε. με επιτόκια πολύ πιο προνομιακά από αυτά που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Οι εξελίξεις αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μιας διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικών δανείων και παράλληλα ενισχύουν τον ανταγωνισμό που σημαίνει ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση των τραπεζικών προϊόντων και ενδεχόμενα, στη μείωση των επιτοκίων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η "Οδηγία" περιγράφει αναλυτικά τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται σε περίπτωση διαφήμισης καταναλωτικών δανείων και προσδιορίζει αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το οποίο έχει ως εξής: 1. To χρεωστικό επιτόκιο σταθερό ή μεταβλητό 2. Το συνολικό ποσό της πίστωσης 3. Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο 4. Τη διάρκεια της Σύμβασης πίστωσης 5. Την τιμή τοις μετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής για πιστώσεις υπό μορφή προθεσμιακής πληρωμής 6. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το ποσό των δόσεων Επιπρόσθετα καθορίζει με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και εκείνες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Ακόμα ρυθμίζει και το ζήτημα των υπεραναλήψεων ενώ εισάγει την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού και θεσπίζει υποχρέωση εκ μέρους του πιστωτή (τράπεζας) αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν την δανειοδότησή του, για την προστασία του από τυχόν υπερχρέωση. Σημαντικό είναι και ότι η νέα "Οδηγία" θεσπίζει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης, προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) και τέλος ρυθμίζει το ζήτημα των συνδεδεμένων συμβάσεων πίστωσης. Πρόκειται για συμβάσεις πίστωσης που χρησιμεύουν για χρηματοδότηση σύμβασης για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (πχ. με ινστιτούτα αδυνατίσματος).

3 3 Μέτρα περιορισμού των τιμών και προστασίας από την αισχροκέρδεια Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων και την συγκράτηση της πολύμηνης ανόδου των τιμών θεωρείται αναγκαίο από την αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε. ότι πρέπει να ληφθούν και υπήρξε σχετική δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα τρία μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η μείωση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, η αύξηση της παραγωγής γάλακτος που ενδέχεται να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο 2008 καθώς και η μείωση των δασμών για τα δημητριακά η οποία και θα επιφέρει μείωση των αυξήσεων των τιμών τόσο στα δημητριακά όσο και στο κρέας. «Στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων», δήλωσε σχετικά η αρμόδια για θέματα προστασίας των καταναλωτών Επίτροπος, Μεγκλένα Κούνεβα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σε σχετική ερώτησή του ο ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Μαυρομάτης αναφέρθηκε στις σημαντικές αυξομειώσεις που παρατηρούνται στα περισσότερα κράτη μέλη στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες πολλές φορές οφείλονται στη δυνατότητα των καταστημάτων να εκμεταλλεύονται περιόδους μαζικής κατανάλωσης, όπως την περίοδο των εορτών. Επιπλέον, πρότεινε στην Επιτροπή να παρακολουθεί στενότερα την εμπορική δραστηριότητα των καταστημάτων τροφοδοσίας και των υπεραγορών τις περιόδους αυξημένης κατανάλωσης καθώς και να συνεργάζεται με τα εθνικά κέντρα προστασίας των καταναλωτών έτσι ώστε να βρεθεί μια ουσιαστική λύση στα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς με ευρωπαϊκούς οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών και βασίζεται κυρίως στις εθνικές προσπάθειες για την επίβλεψη των τιμών. Παρόλα αυτά, δεσμεύτηκε για «την έκδοση ενός βαθμολογίου για τους καταναλωτές το οποίο θα βοηθήσει στην εκκίνηση μιας εποπτείας τιμών, τα στοιχεία τη οποίας θα χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια». Η Επίτροπος αναφέρθηκε και στη γενικότερη αύξηση των τιμών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ενώ υπογράμμισε ότι αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών αλλά και από την αύξηση της ζήτησης σε γαλακτοκομικά και κρέας από την Κίνα και την Ινδία. Επίσης ζήτησε να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την αύξηση των τιμών στην πορεία από τον παραγωγό στον καταναλωτή και επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας της Κομισιόν με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την καταπολέμηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρούνται σε κράτη μέλη. Κοινό μέτωπο για λύση στα λιμάνια Κοινή δράση αναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την επίλυση των τεραστίων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την κατάθεση από την Κυβέρνηση του νομοσχεδίου για την παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ιδιώτες, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 4/2/2008, παρουσία και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κου Παναγή Καρέλλα. Μετά το τέλος της σύσκεψης εκδόθηκε η παρακάτω κοινή ανακοίνωση, η οποία απηχεί τις κοινές απόψεις των φορέων της αγοράς: «Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των λιμένων και η διαμόρφωση τερματικών σταθμών που λειτουργούν από παγκόσμιους διαχειριστές είναι σήμερα το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Η θέση μας είναι ξεκάθαρα υπέρ της συμμετοχής ιδιωτών στη διαχείριση των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας μας, αφού είναι πλέον φανερό ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και περισσότερη τεχνογνωσία, ώστε να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμένων μας, προκειμένου η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου. Ήδη τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης και κυρίως τα λιμάνια που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα δικά μας, όπως της Κωνστάντζας, της Κωνσταντινούπολης, της Μερσίνας και της Σμύρνης έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με παγκόσμιους διαχειριστές και πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά. Με αποτέλεσμα ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να κατρακυλήσει από την 50η στην 63η θέση. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι πλέον μια από τις τελευταίες χώρες, όπου εφαρμόζεται ακόμα το δημόσιο μοντέλο διαχείρισης των λιμένων. Σήμερα που, έστω και καθυστερημένα, επιχειρείται ένα βήμα μπροστά, προς την κατεύθυνση που μας υποδεικνύει η διεθνής πραγματικότητα, ορισμένοι επιμένουν να αντιδρούν παραμένοντας προσκολλημένοι σε δογματισμούς του παρελθόντος. Αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα, να παρεμποδίζεται ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς, να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές και να υπονομεύεται συνολικά η εικόνα της χώρας μας. Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να υπερασπιστεί τη θέση και το εισόδημά του. Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, όχι μόνο κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, αλλά και παρέχονται επιπλέον σημαντικά προνόμια, όπως τα κίνητρα για εθελουσία έξοδο και το δικαίωμα απόκτησης μετοχών των δύο εταιρειών σε προνομιακή τιμή. Κατόπιν τούτου, γίνεται πλέον προφανές ότι αυτή η αντιπαράθεση στερείται επιχειρημάτων. Στερείται λόγου και ουσίας. Το μόνο που εμπεριέχει είναι κόστος και συνέπειες για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για την οικονομία μας, για τη χώρα μας. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή. Η φωνή των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ και απαιτούν υπηρεσίες που διασφαλίζουν την Ασφάλεια, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, το φθηνό κόστος. Καλούμε λοιπόν, τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και όλους τους εργαζομένους στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ να αναστείλουν άμεσα τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν απειλείται κανένα από τα δικαιώματά τους. Καλούμε το βασικό μέτοχο και τις διοικήσεις των λιμένων να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, καθώς και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας τους, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο. Είναι καιρός πλέον, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στη χώρα και στο κοινωνικό σύνολο, αφήνοντας στην άκρη τη στείρα άρνηση και τις ιδεοληψίες του χθες».

4 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Για το εμπόριο και την ιδιοκτησία Δελτίο Κοινής Συνέντευξης Τύπου για το Παρατηρητήριο της Αγοράς τη διαθεσιμότητα Εμπορικών χωρών Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008 στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ, συνδιοργανωμένη από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ιδιοκτητών Ελλάδος, σύσκεψη με θέματα: Την πορεία της αγοράς και πληρότητας των εμπορικών χώρων κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου και τις προτάσεις βελτίωσης της εμπορικότητας. Τη δράση του Παρατηρητηρίου για το τρέχον έτος. Τη διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας. Τους νέους εμπορικούς όρους λειτουργίας της αγοράς όπως θα διαμορφωθούν από την πληθώρα εμπορικών κέντρων. Αποτελέσματα έρευνας για τη διαθεσιμότητα των Εμπορικών χώρων Συνολικά ο δείκτης διαθεσιμότητας εμπορικών καταστημάτων σημείωσε την ίδια περίοδο οριακή επιδείνωση (10,72% από 10,48%). Η έρευνα έγινε σε δείγμα 2060 καταστημάτων στη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου του Νοεμβρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν παλαιότερες εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο Αγοράς σύμφωνα με τις οποίες η έλλειψη εμπορικής χωροταξικής πολιτικής, ουσιαστικά οδηγεί σε συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε δρόμους υψηλής εμπορικής προβολής, ενώ την ίδια στιγμή παράπλευρες αγορές οδηγούνται σταδιακά σε υποβάθμιση. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το β εξάμηνο του δεν υπήρξε βελτίωση, αντιθέτως επιδεινώθηκαν κάποιοι παράμετροι (προσβασιμότητα, καθαριότητα, καταλήψεις δρόμων από παράνομους μικροπωλητές και παράνομο παρκάρισμα) που δεν συντελούν στην αναβάθμιση των κεντρικών εμπορικών δρόμων. 12.2% 12.0% 11.8% 11.6% 11.4% 11.2% 11.0% 10.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Aθήνας ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων (Χαλάνδρι) Οριακή επιδείνωση σημείωσε ο δείκτης διαθεσιμότητας εμπορικών χώρων (με πρόσοψη σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας) στη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Δεκεμβρίου. Ο δείκτης διαθεσιμότητας σημείωσε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 13,4% τον Ιούνιο σε 13,8 % το Δεκέμβριο). Η επιδείνωση αυτή, αν και οριακή, είναι ενδεικτική των τάσεων που επικρατούν στην αγορά αφού η ζήτηση για χώρους έχει περιορισθεί στο ελάχιστο. Οι τάσεις αυτές είναι πιθανό να επιδεινωθούν με τη λειτουργία των νέων οργανωμένων χώρων που έχουν προγραμματισθεί και βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης. Αναλυτικά στο εμπορικό τρίγωνο ο δείκτης διαθεσιμότητας έφθασε στο 15,1% (από 14,9%) ενώ στους μεγάλους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ο δείκτης διαθεσιμότητας έφθασε στο 12% (από 11,3%). Σε περίπτωση που συνυπολογισθούν και οι χώροι που βρίσκονται εντός στοών, σε ορόφους ή υπόγεια τότε ο δείκτης επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Σε περιφερειακές αγορές που γειτνιάζουν με οργανωμένους εμπορικούς χώρους ο δείκτης διαθεσιμότητας είχε μικτή συμπεριφορά, καθώς στην αγορά του Χαλανδρίου σημείωσε είτε οριακή επιδείνωση και έφθασε στο 4,7% (από 4,1 %) είτε οριακή βελτίωση, καθώς στην αγορά του Αμαρουσίου έφθασε στο 5,8% (από 6,35 %). Και στις αγορές αυτές η διαθεσιμότητα αυξάνεται στους παράπλευρους δρόμους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή εμπορικότητα. 13.9% 13.8% 13.7% 13.6% 13.5% 13.4% 13.3% 13.2% 15.1% 15.0% 14.9% 14.8% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων Aθήνας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας 6.40% 6.20% 6.00% 5.80% 5.60% 5.40% 10.75% 10.70% 10.65% 10.60% 10.55% 10.50% 10.45% 10.40% 10.35% Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Ένωσις Ιδιοκτητών Ελλάδος Μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Διαθεσιμότητα Εμπορικών καταστημάτων (Μαρούσι) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συνολική Διαθεσιμότητα

5 5 Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Στις 30 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στο οποίο παρίστατο η πλειοψηφία των μελών του. Προ της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος κος Παναγής Καρέλλας καλωσορίζει την κα Παρασκευή Ασημακοπούλου, η οποία καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος, λόγω συνταξιοδότησης, Δημ. Μπαλωμένου, στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Α. Τα θέματα που πραγματεύτηκε το Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Προγραμματισμός δράσεων - ενεργειών για το έτος 2008 Ο κος Πρόεδρος αναφέρει ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει και στον τρέχοντα χρόνο να έχει ένα σταθερό πλαίσιο διεκδικήσεων για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Είναι σαφές ότι οι αρχαιρεσίες που προβλέπονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους δεν θα πρέπει επ ουδενί να αποδυναμώσουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας, στους βασικούς στόχους που διέπουν το εμπόριο. Ζητείται η ενεργοποίηση όλων των συμβούλων προς την κατεύθυνση αυτή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου, ο κος Πρόεδρος εισηγείται τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με μέλη μας, ανά είδος εμπορικής δραστηριότητας και κατά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου το Δ.Σ. να ενημερώνεται για τα επιμέρους προβλήματα και να φροντίζει για την επίλυσή τους. Αντιμετώπιση παράνομου εμπορίου Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι υπήρξε συνάντηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κον Γεώργιο Σανιδά, κατά την οποία ζητήσαμε την αρωγή του στο μέτρο που του αναλογεί για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Ο κος Σανιδάς μας ζήτησε μια επίσημη αναφορά, για το θέμα, ως προϋπόθεση ανάληψης των όποιων πρωτοβουλιών εκ μέρους του. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Παρατηρητήριο Αγοράς Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος αναφέρεται στη σύσκεψη και τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2008 στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ. Στη σύσκεψη εξετάσθηκε η υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσιάσθηκε έρευνα που δείχνει ότι η έλλειψη εμπορικής χωροταξικής πολιτικής οδηγεί στη συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε δρόμους υψηλής εμπορικής προβολής, ενώ οι περιφερειακές αγορές υποβαθμίζονται. Ακόμη, η έλλειψη σχεδιασμού για τις εμπορικές χρήσεις λειτουργεί ως μειονέκτημα για τις υπάρχουσες εμπορικές επιχειρήσεις όσον αφορά την προοπτική ανάπτυξής τους και συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους ισχυρούς ευνοεί ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες. Σύσκεψη ΕΣΑ & Υπ. Εσωτερικών Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει για τις 2 συσκέψεις που έγιναν στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κου Παναγιώτη Χηνοφώτη, με θέμα το παράνομο εμπόριο. Όλο και περισσότεροι ηλεκτρονικοί επισκέπτες απολαμβάνουν την ιστοσελίδα που δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας προκειμένου να αποκτήσει ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης για θέματα που ενδιαφέρουν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Στην πρώτη σύσκεψη στις 13/12/, μετείχαν οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας που εμπλέκονται στο θέμα και από πλευράς επαγγελματικών οργανώσεων ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ξενοδόχων. Αποφασίσθηκε η συγκρότηση μικτών κλιμακίων από τη Δημοτική Αστυνομία, την ΕΛΑΣ και την υπηρεσία ειδικών ελέγχων που θα δραστηριοποιηθούν στο κέντρο. Πράγματι για 3-4 ημέρες η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά και μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των παράνομων μικροπωλητών. Στη συνέχεια τα μέτρα ατονούν και το πρόβλημα επανέρχεται. Με αφορμή επιστολή διαμαρτυρίας μας, για το θέμα, διοργανώθηκε νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 29/ 1/2008, στην οποία ο Υφυπουργός κος Χηνοφώτης με έντονο ύψος ζητεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί η πολιτική βούληση είναι να λυθεί το πρόβλημα και να βελτιωθεί η απαράδεκτη εικόνα του Κέντρου της Πρωτεύουσας. Σύντομα δύο νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ Τέλος ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ: α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων (0-9 άτομα) για την απασχόληση 5000 ανέργων, ηλικίας ετών στην Περιφέρεια Αττικής. β) Πρόγραμμα επιχορήγησης 1500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας ετών για την Περιφέρεια Αττικής. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του α) ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και β) ΕΣΑ (www.esathena.gr), ή από τις υπηρεσίες του Συλλόγου μας, όταν εκδοθούν τα ανωτέρω προγράμματα. Γενική Συνέλευση της Α.Ε.D.T Ο κος Αντωνίου-Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Α και εκπρόσωπος του Συλλόγου στην A.E.D.T., ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 6 & 7 Απριλίου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της A.E.D.T στην Αθήνα και θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) θεωρεί επίσης ότι χρήσιμο θα είναι όποιος έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί για να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού αυτού φορέα, στον οποίο μετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων. Ήδη, οι καθημερινοί επισκέπτες έχουν υπερβεί τις προσδοκίες μας και η δική σας συμμετοχή θα αποτελέσει τον καταλύτη ώστε η ιστοσελίδα να αναδειχθεί σε ένα μέσο άμεσης ενημέρωσης σε ό,τι απασχολεί έναν επιχειρηματία. Καλούμε όλους τους αναγνώστες του «ΕΝ ΠΟΡΕΙΑ», μέλη και μη μέλη του ΕΣΑ να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και να συμβάλλετε και εσείς με τις προτάσεις σας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του επιχειρείν. Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στη διεύθυνση

6 6 Αρχίζουν οι προτάσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Πρεμιέρα εργασιών πραγματοποίησε στις 24 Ιανουαρίου το Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής πραγματοποιώντας την πρώτη του συνεδρίαση υπό τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Αλογοσκούφη. Στην πρώτη αυτή συνάντηση του Συμβουλίου στο έργο του οποίου η κυβέρνηση εναποθέτει σημαντικές ελπίδες για την καταστολή του φαινομένου της φοροδιαφυγής συζητήθηκαν πέραν του γενικού περιγράμματος λειτουργίας του, οργανωτικά θέματα όπως είναι η σύσταση της ομάδας εργασίας που θα υποδέχεται τις προτάσεις των φορέων και θα διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Ο κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε στην ομιλία του ότι το Συμβούλιο θα συνεδριάσει για δεύτερη φορά προς το τέλος Φεβρουαρίου ενώ ζήτησε από τους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε εύλογο χρόνο προκειμένου να δίδεται στους αρμοδίους η δυνατότητα επεξεργασία τους. Επίσης ο υπουργός δίνοντας το «στίγμα» προθέσεών του επισήμανε ότι θα αξιολογούνται και θα συζητούνται όλες οι προτάσεις που θα συμβάλλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής καθώς στόχος του Εθνικού Συμβουλίου είναι να λειτουργήσει ως πρότυπο συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών και της κοινωνίας γενικότερα και για το λόγο αυτό έχει διευρυμένη σύνθεση. Πρέπει να αναφερθεί ότι αντικείμενο του Συμβουλίου είναι η κατάρτιση και υποβολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προτάσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, αλλά και τη λήψη νέων συμπληρωματικών μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου του οποίου κανείς δεν αμφισβητεί τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει προκαλώντας σημαντική ζημιά στην οικονομία. Στη μάχη για την αντιμετώπιση του προβλήματος το υπουργείο προτίθεται φέτος να οργανώσει ουσιαστικότερα το ελεγκτικό σύστημα ώστε να έλθουν καλύτερα αποτελέσματα καθώς σήμερα στον τομέα αυτό εντοπίζεται η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων μεταξύ των οποίων και η αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και του τρόπου άσκησης των ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αλλαγές στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι εισηγήσεις για ενίσχυση κάποιων υπηρεσιών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής Πάντως, στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής ο ρόλος του οποίου είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός, περιλαμβάνονται ειδικότερα τα εξής: * Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων σε θέματα που σχετίζονται με τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με ιδιαίτερη έμφαση στο Φ.Π.Α. καθώς και σε θέματα λαθρεμπορίου και εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην άμεση και στην έμμεση φορολογία. * Η υποβολή προτάσεων που σκοπεύουν στην απλοποίηση ή και στην κατάργηση διαδικασιών για την άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. * Η υπόδειξη διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που δημιουργούν κατά την εφαρμογή τους σύγχυση και είναι επιδεικτικές διαφόρων ερμηνειών. * Η συζήτηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε παραγωγικό φορέα, από υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που άπτονται θεμάτων περιορισμού της φοροδιαφυγής και άλλων συναφών θεμάτων. Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλαδας Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη εισβολή των εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα στο δεκάμηνο του ανήλθε σε 32 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 14,3 δισ. ευρώ ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα 46,3 δισ. ευρώ οπότε και το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας αυξήθηκε από 28,6 δισ. ευρώ σε 32 δισ. ευρώ. Πάντως, σε σχέση με το δεκάμηνο του 2006, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% (από 13,7 δισ. ευρώ σε 14,3 δισ. ευρώ) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% (από 42,3 δισ. ευρώ σε 46,3 δισ. ευρώ).

7 7 WORKSHOP για ανέργους Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με τα ΚΕΤΑ Αττικής έχει αναλάβει τη διοργάνωση τριών (3) Workshop για ανέργους. Οι θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν στους ανέργους είναι οι εξής: Αναζήτηση και εύρεση κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος (Microsoft Word & Internet). Συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη (2 ώρες Θεωρία) Συμπλήρωση βιογραφικού σε P/C ( 2 ώρες πρακτική) Αναζήτηση στο Internet ευκαιριών εργασίας (2 ώρες) Χρηματοδότηση για έναρξη νέων επιχειρήσεων (2 ώρες) Αρχές ισότητας (2 ώρες) Βασικές αρχές και μορφές σύστασης επιχειρήσεων (2 ώρες) Σε περίπτωση που συγκροτηθούν τμήματα αλλοδαπών θα διδαχθεί η ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα (4 ώρες) και θα διαμορφωθούν ανάλογα οι θεματικές ενότητες. Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους: Να ενημερωθούν για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και χρηματοδότησης για σύσταση νέων επιχειρήσεων Σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής Ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεξιοτήτων τους σε συνέντευξη Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Συλλόγου, Μητροπόλεως 52, Αθήνα, 1ος όροφος ή καλώντας στα τηλέφωνα: (εσωτερικό 6) κα Μπερδέκα Κωνσταντίνα. Ένας μάχιμος συνδικαλιστής έφυγε Ο Γιώργος Μότσος που απεβίωσε πρόσφατα υπήρξε ένας αξιαγάπητος και δίκαιος άνθρωπος, με ανήσυχο και προοδευτικό πνεύμα, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και δογματισμούς. Άνθρωπος με βαθιά κουλτούρα και καλλιτεχνική φύση, με πάθος για ανιδιοτελή προσφορά στο συνάνθρωπο, με σεμνότητα και αστείρευτη δύναμη ψυχής, στοιχεία που σημάδεψαν μια μεγάλη διαδρομή που αποτελεί για όλους μας φωτεινό παράδειγμα. Πολιτικοποιημένος, με συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που φέρει ο συνδικαλιστής και η συνδικαλιστική του δράση, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕ- ΒΕΕ), με σοβαρότητα και μετριοπάθεια, από το 2000 έως το Ιδιαίτερα δραστήριος, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993 έως το 1996 και μετέπειτα από το 2005 έως το θάνατο του, κατέλαβε τη θέση του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Εντρυφούσε στα προβλήματα των επιχειρήσεων, που αφορούσαν το εμπορικό, βιοτεχνικό, ή βιομηχανικό τομέα. Διετέλεσε επανειλημμένα Πρόεδρος του κλαδικού Σωματείου των Φωτογράφων και εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη θέση του Αντιπροέδρου σε σημαντικούς τομείς της Κοινωνικής Επιτροπής. Ακόμη διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ από το 1994 έως το 1997, ενώ το 1997 κατέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου έως και το Φίλε Γιώργο καλό σου ταξίδι, θα μας λείψεις.

8 8 Ετήσια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση εμπόρων η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και εκπρόσωποι φορέων. Ο Πρόεδρος του ΕΣΑ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε μια καλύτερη, διαφορετική χρονιά. Επισήμανε ότι σε μια δύσκολη εποχή κατά την οποία η δύναμη συγκεντρώνεται σε λίγους, ο εμπορικός κόσμος πρέπει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Τέλος, τόνισε ότι «ζητάμε από την πολιτική ηγεσία: εμπορική πολεοδομία και την άμεση πάταξη του παράνομου εμπορίου». Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος Γιώργος Βλάχος αφού ευχαρίστησε το ΔΣ και τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Α. για την ευκαιρία που του δόθηκε να απευθυνθεί άμεσα στον εμπορικό κόσμο για τα καυτά θέματα της εμπορικής πολεοδομίας και του παράνομου εμπορίου, όπως τα χαρακτήρισε, δήλωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις του ΕΣΑ και του Υπουργείου και ζήτησε τη συνέχιση της συνεργασίας προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου στη ρίζα του. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο των εορτών και θα προχωρήσουν σε δήμευση των κατασχεθέντων εμπορευμάτων ή καταστροφή αυτών. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον εμπορικό κόσμο. Τέλος, πρόσθεσε ότι «όσον αφορά το χωροταξικό θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΕΣΑ για την κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγισή του». Επ ευκαιρίας της πίτας ο Υφυπουργός κος Γιώργος Βλάχος απένειμε επαίνους και βραβεία στις εμπορικές επιχειρήσεις για την ευαισθησία που επέδειξαν αποστέλλοντας μέσω του ΕΣΑ πληθώρα αναγκαίων αγαθών στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Εταιρίες που τιμήθηκαν, δια των εκπροσώπων τους, για την προσφορά τους στους πυρόπληκτους. Εταιρία Δ & Σ Αντωνίου ΑΕΒΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Εκπρόσωπος Αντωνίου Άγγελος B. T. L AE (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Μπούρας Θεόδωρος Γιαννέτος ΑΕΒΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Γιαννέτος Νίκος Ε. Δημόπουλος & Α. Δημόπουλος ΟΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Δημόπουλος Αριστείδης Β. Δουνάκης ΑΕ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) Δουνάκη Βέρα Υιοι Αθ. Ζούλοβιτς ΑΕ (ΕΙΔΗ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ) Κωνσταντινίδου Ελευθερία & ΣΙΑ ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Κωνσταντινίδης Ιωάννης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) «Πάνος» (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) Paradise (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ) Sider AEBE (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) Stormy SA (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Β & Α Στρογγυλός ΑΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Tinamel ΕΠΕ (ΕΝΔΥΜΑΤΑ) Χρήστος Γ. Τόμπρος (ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ) Ζούλοβιτς Βασίλης Κωνσταντινίδου Ελευθερία Κωνσταντινίδης Ιωάννης Φιτσιτζίογλου Εριφύλη Βαλετοπούλου Παραδεισούλα Παναγιωτόπουλος Κω/νος Βλαχάκης Ηλίας Τριανταφυλλίδης Ανδρέας Κυριακοπούλου Χριστίνα Τόμπρος Χρήστος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η θεσµοθέτηση «πλαστικού χρήµατος» στις συναλλαγές φορολογουµένων Στόχοι και Ανατροπές

Η θεσµοθέτηση «πλαστικού χρήµατος» στις συναλλαγές φορολογουµένων Στόχοι και Ανατροπές Η θεσµοθέτηση «πλαστικού χρήµατος» στις συναλλαγές φορολογουµένων Στόχοι και Ανατροπές Πρόεδρος Εφοριακών Ν. Θεσ/νίκης Κιλκίς Χαλ/κής Οικονομολόγος ΜΒΑ, Msc Θεσσαλονίκη, 07/11/2016 1. Πλαστικό χρήµα Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Κυρίες και Κύριοι, Eίναι μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στις εργασίες της συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων Α εξάμηνο 2009 Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Από την οικονομική συγκέντρωση Στην απαξίωση εμπορικών αγορών Τα «ΠΡΟΣΩΠΑ» της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Από το 1902 έως σήμερα

Ιστορική Αναδρομή Από το 1902 έως σήμερα Ιστορική Αναδρομή Από το 1902 έως σήμερα 01 Απότομεσαίωναακόμα, όλες οι επαγγελματικές δυνάμεις ενώνονταν σε σωματεία ή συντεχνίες με στόχο την κοινή προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων τους. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας.

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Κύριε Υπουργέ, Κύριοι βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Φίλε Πρόεδρε του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) Εργαλεία για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (διαμεσολάβηση, συμφιλίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Σεμινάριο ενημέρωσης 14 17 Νοεμβρίου 2007 Η καταναλωτική πίστη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εμπορικών τραπεζών, δεδομένου ότι συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά 1. Τα ανωτέρω στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΟΕΒΑ) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 113 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΗΛ. & FAX: 2710.22.27.39 E-MAIL: oeba@tri.forthnet.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης 2008 μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα