ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ"

Transcript

1 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α. (22/7/2008) και της απόφασης αρ. 25/ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 Το παρόν πληροφοριακό σηµείωµα συντάχθηκε µε ευθύνη της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητά του. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Γενικές Πληροφορίες Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Περιγραφή της δραστηριότητας του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου που εισφέρεται με το προς απόσχιση τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Αποφάσεις Νομοθετικές διατάξεις που υιοθετήθηκαν Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της 08/05/ Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της 06/07/2012 και υλοποίηση διαδικασιών Περιγραφή των εταιρειών και του τμήματος του κλάδου που περιλαμβάνεται στην παρούσα συγχώνευση Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Οικονομικά στοιχεία εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. πριν την απόσχιση Περιγραφή του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. μετά την απόσχιση Αποτιμήσεις Αποτίμηση Τμήματος Αποσχισθέντος Κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Επίδραση σε αποτελέσματα μερισματική πολιτική ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. για την πρώτη μετά την απόσχιση χρήση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Γενικές πληροφορίες Σύντομο ιστορικό Αντικείμενο εργασιών Μετοχική σύνθεση - Διοίκηση Μετοχική σύνθεση Διοίκηση Συμμετοχές κυρίων μετόχων και μελών Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες Σκοπός / Κύρια δραστηριότητα...20 Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

4 3.6.1 Σκοπός πριν την απόσχιση Σκοπός μετά την απόσχιση ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ Κύρια δραστηριότητα Κλάδοι δραστηριοποίησης πριν την απόσχιση Κλάδος δραστηριοποίησης / αντικείμενο εργασιών μετά την απόσχιση Αλλαγές στον σκοπό / καταστατικό/ λοιπές διαφοροποιήσεις Αλλαγή προοπτικών της Μοχλός Α.Ε. μετά την απόσχιση Κύκλος εργασιών πενταετίας ανά κλάδο Διάρθρωση του Ομίλου πριν και μετά την απόσχιση Συμβολή αποσχισθέντος τμήματος του κλάδου στα αποτελέσματα του εκδότη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Αντικείμενο σκοποί δραστηριότητας Μετοχική σύνθεση / Διεύθυνση / Κοινά στελέχη (Πριν & μετά την απόσχιση) Σκοπός της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του λόγω της απορρόφησης του νέου κλάδου Περιουσιακή διάρθρωση «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και χρηματοοικονομική κατάσταση πριν την εισφορά του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Περιουσιακή διάρθρωση «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και χρηματοοικονομική κατάσταση μετά την εισφορά του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Μερισματική πολιτική της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» την τελευταία τριετία / Επίδραση εισφοράς του τμήματος κλάδου στην μερισματική πολιτική της εταιρείας Κύκλος εργασιών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» την τελευταία τριετία Παρουσίαση ισολογισμών τελευταίας τριετίας πριν την εισφορά του κλάδου...32 Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

5 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Γενικές Πληροφορίες Ο σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την απόσχιση και εισφορά του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών έργων (πλην των ήδη περαιωμένων) της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εισφέρουσα Εταιρεία», ή «ΜΟΧΛΟΣ») στη µη εισηγμένη, ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ», με διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Αναδεχόµενη Εταιρεία» ή «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α. (22/7/2008) και ειδικότερα την παράγραφο 1γ, που αφορά την απόσχιση κλάδου εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α., και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της, κατά την τελευταία οικονομική χρήση (2011), καθώς και τις σχετικές διατάξεις της υπ αριθµ. 25/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο Κος Παναγιώτης Καζαντζής Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας και ο κος Ιωάννης Μπιλέρης Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΜΟΧΛΟΣ, Σολωμού 20 Άλιμος Αττικής, τηλ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΧΛΟΣ δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και μαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη, αληθή και ακριβή. Β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.mochlos.com). 1.3 Περιγραφή της δραστηριότητας του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου που εισφέρεται με το προς απόσχιση τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Με το προς απόσχιση τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», εισφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τα εν εξελίξει (πλην των ήδη περαιωμένων) δημόσια τεχνικά έργα, η ανάληψη και εκτέλεση των οποίων συνδέεται άμεσα με το εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο 7 ης τάξης ΜΕΕΠ που κατέχει η εταιρεία. Επομένως μαζί με το τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου θα εισφερθεί στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και το εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ που κατέχει σήμερα η «ΜΟΧΛΟΣ» και η απορροφώσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ», μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω μετασχηματισμού θα αποκτήσει δικαίωμα χρήσης του εργοληπτικού αυτού πτυχίου. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» 2.1 Αποφάσεις Νομοθετικές διατάξεις που υιοθετήθηκαν Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της 08/05/2012 Με τις από 08/05/2012 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» & «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» αποφασίσθηκε η συγχώνευση δι απορροφήσεως από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», που αφορά τα εν εξελίξει δημόσια τεχνικά έργα, πλην των ήδη περαιωμένων. Επιπρόσθετα αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε μαζί με το προαναφερόμενο τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», να εισφερθεί στην απορροφώσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και το εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο 7 ης τάξης ΜΕΕΠ που κατέχει σήμερα η «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Σημειώνεται εδώ ότι το εν λόγω τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» είναι λειτουργικά και οργανωτικά ανεξάρτητο και παρακολουθείται ξεχωριστά και διακεκριμένα καθώς αποτελεί για την ΜΟΧΛΟΣ ανεξάρτητη και αυτόνομη εκμετάλλευση. Ως ημερομηνία κατάρτισης τόσο των Ισολογισμών Μετασχηματισμού, της απορροφώσας εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» όσο και της Λογιστικής Κατάστασης του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ ορίσθηκε η 10/05/2012 και ορίστηκε η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ειδικότερα ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στελάκης Παύλος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση τμήματος του κλάδου και τη σύνταξη των σχετικών επ αυτών εκθέσεων. Η όλη διαδικασία απεφασίσθη, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, να υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις: α) των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 («Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έµµεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις») όπως ισχύουν σήμερα, β) των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών») όπως ισχύουν σήμερα, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και εν γένει γ) της εμπορικής νομοθεσίας στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται. Ο εν λόγω μετασχηματισμός κρίθηκε απαραίτητος για την ενίσχυση των οικονομικών και λοιπών δεδομένων επανάκρισης του εργοληπτικού πτυχίου 7 ης τάξης, ενώ αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επίλυση και επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδιασμών του Ομίλου Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της 06/07/2012 και υλοποίηση διαδικασιών Α.Με τις από 06/07/2012 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» & «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και μετά την ολοκλήρωση και έγκριση, για την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, για δε τη «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της Λογιστικής Κατάστασης του προαναφερθέντος τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου, ενεκρίθη το από κοινού συνταχθέν από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση (Σ.Σ.Σ.), σχέδιο το οποίο υπεγράφη αυθημερόν. Β. Οι ως άνω αποφάσεις των Δ.Σ., υπεβλήθησαν στις 13/7/2012 στις αρμόδιες αρχές, με σκοπό την δημοσίευση των εγκριτικών αποφάσεων στα Μ.Α.Ε. εκάστης εταιρείας και να ακολουθήσει η κατά νόμο προβλεπόμενη Κ.Ν. 2190/1920 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η ως άνω διαδικασία συγχώνευσης δι αναδοχής του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου, τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεώς της από τις Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκομένων εταιρειών, ως επίσης και από τις αρμόδιες αρχές, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

7 2.2 Περιγραφή των εταιρειών και του τμήματος του κλάδου που περιλαμβάνεται στην παρούσα συγχώνευση Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατωτέρω παρατίθεται λογιστική κατάσταση στην οποία είναι διακριτά τα κονδύλια του Ισολογισμού της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» πριν και μετά την απόσχιση του προαναφερόμενου τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου, με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., ως ακολούθως: ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ 10/05/2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/5/ /5/ /5/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενεργητικό ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΑΠΟΣΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΙΧΣΗ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια , , ,82 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,12 0,00 0,12 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις ,27 0, ,27 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ,45 0, ,45 Επενδύσεις σε ακίνητα , , ,88 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,97 0, ,97 Σύνολο , , ,51 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα ,20 0, ,20 Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια , , ,80 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές ,75 0,00 απαιτήσεις ,75 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες , , ,93 Λοιπές απαιτήσεις , , ,48 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία ,00 0,00 μέσω αποτελεσμάτων ,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , ,16 Σύνολο , , ,32 Καθαρή θέση Αποσχιζόμενου κλάδου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,83 Παθητικό Ίδια Κεφάλαια Καθαρή θέση Αποσχιζόμενου κλάδου 0, ,00 0,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 0, ,00 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο ,87 0, ,87 Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες Αποθεματικά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ,93 0, ,52 0, , ,52 Αποθεματικά κεφάλαια ,80 0, ,80 Αποτελέσματα εις νέο ,89 0, ,89 Συναλλαγματικές διαφορές ,44 0, ,44 Σύνολο , , ,79 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,35 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,70 0, , ,70 Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων ,01 0, ,01 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ,92 0, ,92 Λοιπές προβλέψεις ,40 0, ,40 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,57 0, ,57 Σύνολο , , ,84 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , , ,83 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ,09 0, ,09 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ,21 0, ,21 Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες ,37 0, ,37 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,70 Σύνολο , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,83 ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 0,00 0,00 Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

8 2.2.2 Οικονομικά στοιχεία εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. πριν την απόσχιση Όπως προκύπτει και από τις ήδη δημοσιευθείσες και αναρτηθείσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/3/2012 έως 31/03/2012 της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., τα οικονομικά στοιχεία, έχουν ως ακολούθως: Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 σημ. 31/3/ /12/ /3/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από κοινοπραξίες Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες Αποθεματικά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο (37.830) (37.570) (37.880) (37.695) Συναλλαγματικές Διαφορές (857) (836) (292) (292) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

9 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Αποθεματικά από Ποσά σε '000 σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά από αποτίμηση αποτίμηση χρηματοοικονομικ ακινήτων σε ών στοιχείων τρέχουσες αξίες διαθέσιμων προς πώληση Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Συναλλαγματικές Διαφορές Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ (37.570) (836) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/ (37.570) (836) Ζημιές Περιόδου (265) (265) 88 (176) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/3/2012 Συναλλαγματικές Διαφορές (21) (21) 0 (21) Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικου διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κων στοιχείων (213) (213) 0 (213) Απόσβεση αποθεματικού εύλογης αξίας 0 0 (5) Αναβαλλόμενη φορολογία απόσβεσης αποθεματικού εύλογης αξίας (1) Κέρδος/ (ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (4) (171) 0 4 (21) (191) 0 (191) Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά) χρήσης 0 0 (4) (171) 0 (260) (21) (455) 88 (367) Υπόλοιπο την 31/3/ (37.830) (857) Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ποσά σε '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστητριότητες σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (1.056) (7.873) (763) (5.155) Μικτό κέρδος (203) (82) Έξοδα διοίκησης (552) (470) (518) (414) Έξοδα διάθεσης 0 (7) 0 (7) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (40) (43) (39) (43) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (250) (12) (53) (95) Χρηματοοικονομικά έξοδα (174) (219) (174) (219) Χρηματοοικονομικά έσοδα Άλλα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 103 (242) (94) (208) Κέρδη / (ζημιές) από επενδύσεις Κέρδη / (ζημιές) από κοινοπραξίες Κέρδη/(ζημίες)από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων Έσοδα από μερίσματα Αναλογία αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων 0 (68) 0 0 Κέρδη προ φόρων (241) 73 (254) 93 Φορολογία εισοδήματος (138) Κέρδη χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Διακοπείσες δραστηριότητες (176) 549 (189) (45) Αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (176) 549 (189) (45) Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

10 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικου διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κων στοιχείων (213) (244) (213) (244) Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 (2) 0 (43) Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή Επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμεων παγίων σε εύλογες αξίες Αναβαλλόμενη φορολογία από Επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμεων παγίων σε εύλογες αξίες Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Αναβαλλόμενη φορολογία από Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικά (21) Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικά Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου μετά φόρων (192) (53) (170) (120) Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου (368) 496 (359) (165) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (265) 322 (189) (45) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (176) 549 (189) (45) Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (456) 271 (359) (165) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (367) 498 (359) (165) Βασικά κέρδη ανά μετοχή ( / μετοχή) 7.10 (0,0578) 0,0044 (0,0412) (0,0006) Βασικά κέρδη ανά μετοχή ( / μετοχή) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Βασικά κέρδη ανά μετοχή ( / μετοχή) από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0578) 0,0044 (0,0412) (0,0006) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Ποσά σε '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστητριότητες σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Κέρδη/Ζημίες Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Α) (250) (12) (53) (95) Κέρδη προ φόρων (241) 73 (254) 93 Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (176) 549 (189) (45) (Α) Προσδιορισμός Κονδυλίου :Κέρδη/Ζημίες Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Εγκύκλιος απ.35 της Επιτροπής Κεφαλα Ποσά σε '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεχιζόμενες Δραστητριότητες 1/1-31/3/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/12/2011 Κέρδη προ φόρων (241) 73 (254) 93 Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (67) (536) (67) (604) Πλέον: Αποσβέσεις * Κέρδη/Ζημίες Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

11 Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Προσαρμογές στα Κέρδη για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων κατασκευαστικών συμβολαίων (304) 0 (63) 0 (Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (12) 70 (12) 70 (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό Έσοδα τόκων (13) (11) 0 (11) Έξοδα τόκων Σύνολο Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 σημ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (241) 73 (254) 93 Προσαρμογές στα Κέρδη (ι) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (177) 39 (177) 39 (Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων (1.591) (3.798) (2.443) (Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων (6.477) (5.991) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (222) Συναλλαγματικές Διαφορές (135) (4.575) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 355 (3.189) μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος (374) (14) (14) (2) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (19) (3.203) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων (1) Επίδραση από συγχώνευση εταιρειών 0 (639) 0 0 Επίδραση από αποροφηση τμήματος κατασκευαστικού κλάδου μητρικής Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών από μετασχηματισμό (2.940) Επίδραση από απόσχιση τμήματος κατασκευαστκού κλάδου 0 (2.619) 0 (2.619) Πωλήσεις ενσώματων παγίων Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1) (5.469) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα 387 (582) 0 (582) Αποπληρωμή δανεισμού (541) 950 (541) 950 Τόκοι που εισπράχθηκαν Τόκοι πληρωθέντες (181) (216) (173) (182) Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (62) (695) (62) (695) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (384) (532) (776) (498) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (404) (3.077) (406) (3.102) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Η ανάλυση των κυριότερων λογαριασμών της εταιρείας στις 31/03/2012 βρίσκεται στο site της εταιρείας Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

12 2.2.3 Περιγραφή του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ 10/05/2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/05/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ Ενεργητικό ΑΠΟΣΧΙΖΕΤΑΙ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια ,58 Επενδύσεις σε ακίνητα ,13 Σύνολο ,71 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια ,12 Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες ,59 Λοιπές απαιτήσεις ,97 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.959,01 Σύνολο ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 Παθητικό Ίδια Κεφάλαια Καθαρή θέση Αποσχιζόμενου κλάδου ,00 Σύνολο ,00 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,35 Σύνολο ,35 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις ,62 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,44 Σύνολο ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 ΑΝΑΛΥΣΗ Ενσώματα πάγια ,58 Το κονδύλι του λογαριασμού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις έχει ως εξής : TMHMA ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΛΑΔΟY 10/05/2012 Ενσώματα πάγια , , ,40 Παρατίθεται η ανάλυση των παγίων που εισφέρονται με το προς απόσχιση τμήμα του κλάδου από την εισφέρουσα εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

13 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 3.588, ,96 716, ΕΡΓΑΛΕΙΑ , , , ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ , ,09 191, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , , , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 9.791, ,64 0, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ , , , ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΧΡΗΜ.ΜΙΣΘΩΣΗΣ , , , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΧΡΗΜ.ΜΙΣΘΩΣΗΣ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕΣΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ , ,13 0, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΡΥΜΟΥΛ.ΜΕ ΣΥΜΒ.ΧΡΗΜ.ΜΙΣΘΩΣΗΣ , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,35 Επενδύσεις σε ακίνητα ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ , , ,58 Το κονδύλι του λογαριασμού Επενδύσεις σε ακίνητα έχει ως εξής : TMHMA ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΛΑΔΟY 10/05/2012 Επενδύσεις σε ακίνητα , , ,01 Παρατίθεται η ανάλυση των Επενδύσεων σε ακίνητα που εισφέρονται με το προς απόσχιση τμήμα του κλάδου, από την εισφέρουσα εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛ.ΚΡΗΤΗΣ ,62μ ,00 0, , ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚ.ΘΕΣΣΑΛΟΝ μ ,13 0, ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,13 0, ,13 Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια ,12 Το κονδύλι του λογαριασμού Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συμβόλαια έχει ως εξής : Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια TMHMA ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΚΛΑΔΟY ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ 10/05/ , , ,92 Το κονδύλι αυτό αφορά την κατά ΔΛΠ διαφορά μεταξύ των λελογισμένων κατά ΔΛΠ εσόδων και των τιμολογηθέντων των έργων που αφορούν στο τμήμα κλάδου που αποσχίζεται και περιγράφεται ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,41 ΣΗΡΑΓΓΑ Τ ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Σημειώνεται, ότι μαζί με το προς απόσχιση τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών (πλην των ήδη περαιωμένων), θα εισφερθούν από την «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» στην απορροφώσα εταιρεία Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

14 «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και οι κάτωθι πρόσφατα υπογεγραμμένες συμβάσεις ανάληψης και εκτέλεσης των δημοσίων τεχνικών έργων: 1. «Εγνατία Οδός: Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Κοζάνη Φλώρινα Νίκη: τμήμα Φλώρινα Νίκη (50.3)», σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 29/12/2011, αλλά οι εργασίες του δεν είχαν ξεκινήσει την ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης της 10/5/2012, επομένως δεν προκύπτουν οικονομικά δεδομένα (απαιτήσεις υποχρεώσεις) για το έργο αυτό στη συνημμένη Λογιστική Κατάσταση. 2. «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα Κοίτη Σπερχειού τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ», σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 7/6/2012, αλλά οι εργασίες του δεν είχαν ξεκινήσει την ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης της 10/5/2012, επομένως δεν προκύπτουν οικονομικά δεδομένα (απαιτήσεις υποχρεώσεις) για το έργο αυτό στη συνημμένη Λογιστική Κατάσταση. Επιπρόσθετα με το προς απόσχιση τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών (πλην των ήδη περαιωμένων), θα εισφερθούν από την «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» στην απορροφώσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» τα παρακάτω δημόσια έργα: α) «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1 ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων», στο οποίο η Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» αναδείχθηκε μειοδότης και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση στις 25/7/2012 και β) «Ανακατασκευή Εθνικής Οδού DN56A: Craiova - Calafat / Τμήμα 2 - Σύμβαση 5R16: Galicea Mare - Calafat, km », στη Ρουμανία, στο οποίο η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ έχει λάβει, από την 20 η Ιουλίου 2012, σχετική γνωστοποίηση από την Ρουμανική Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών, ότι η προσφορά της γίνεται δεκτή ως νικήτρια για την κατασκευή του έργου έναντι του ποσού χωρίς ΦΠΑ των ,27 RON (με σημερινή ισοτιμία ευρώ). Απαιτήσεις από κοινοπραξίες ,59 Το κονδύλι του λογαριασμού Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες έχει ως εξής : TMHMA ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΛΑΔΟY 10/05/2012 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες , , ,52 Το κονδύλι αυτό αφορά τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών έργων, ως κατωτέρω: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ/Ξ ΕΡΓΟ ΗΣΑΠ ΑΚΤΩΡ ,51 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΜΟΧΛΟΣ-ΑΚΤΩΡ (ΑΙΓΙΟ) ,00 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ (ΗΣΑΠ) ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,59 Λοιπές Απαιτήσεις ,97 Το κονδύλι του λογαριασμού Λοιπές Απαιτήσεις έχει ως εξής : TMHMA ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΛΑΔΟY 10/05/2012 Λοιπές απαιτήσεις , , ,45 Το κονδύλι αυτό αφορά χρεωστικά υπόλοιπα εργοταξίων & Προμηθευτών των έργων του τμήματος κλάδου που αποσχίζονται, τα οποία και μεταφέρονται με το αποσχισθέν τμήμα του κλάδου, ως κατωτέρω: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΙΩΑΝΝΙΝ ,84 ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘ. Τ2 ΣΗΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ,24 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,49 Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

15 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑ Τ2 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,97 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 4.959,01 Το κονδύλι του λογαριασμού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έχει ως εξής : Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα TMHMA ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΚΛΑΔΟY 4.959,01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,35 Το κονδύλι του λογαριασμού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχει ως εξής : Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις TMHMA ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΚΛΑΔΟY ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ 10/05/ , ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ 10/05/ , , ,58 Το κονδύλι αυτό αφορά το ποσό των υπολογισθεισών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που μεταφέρονται με το προς απόσχιση τμήμα του κλάδου και συνδέονται με τα κονδύλια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από κατασκευαστικά συμβόλαια του τμήματος κλάδου που αποσχίζεται. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς Υποχρεώσεις ,62 Το κονδύλι του λογαριασμού Προμηθευτές και συναφείς Υποχρεώσεις έχει ως εξής : Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις TMHMA ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΚΛΑΔΟY ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ 10/05/ , , ,45 Το κονδύλι αυτό αφορά υποχρεώσεις προς Προμηθευτές των κατασκευαστικών έργων του τμήματος κλάδου που αποσχίζεται και περιγράφονται ως εξής: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,00 ΣΗΡΑΓΓΑ Τ ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,62 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,44 Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

16 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το ποσό των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και έχει ως εξής: Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις TMHMA ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟY ΚΛΑΔΟY ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΗΝ 10/05/ , , ,14 Το κονδύλι αυτό αναφέρεται σε λοιπές υποχρεώσεις των κατασκευαστικών έργων του τμήματος κλάδου που αποσχίζεται και περιγράφεται ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤEΕΣ ΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,25 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤEΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ2-304,50 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ,64 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.609,91 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 464,15 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ,60 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΙΚΑ ,33 ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 27,73 ΣΤΥΕ 1,33 ΣΥΝΟΛΟ , Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. μετά την απόσχιση Τα στοιχεία ισολογισμού μετά την απόσχιση παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Αποτιμήσεις Αποτίμηση Τμήματος Αποσχισθέντος Κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Για την πραγματοποίηση της εισφοράς του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου, τα εισφερόμενα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού του προς εισφορά κλάδου, εκτιμήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Κο Παύλο Στελλάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13851) της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «GRANT THORNTON», ο οποίος συνέταξε «Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων» της 10/05/2012. Η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση τμήματος του προαναφερόμενου κλάδου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμήθηκε ότι η πραγματική αξία του προς εισφορά τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των μεθόδων λογιστικής αποτίμησης που ακολουθήθηκαν στην «Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων», αντιστοιχεί στον αριθμό και την ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Από την εν λόγω έκθεση προκύπτει ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει έργων (πλην των ήδη περαιωμένων), όπως προκύπτει από την Λογιστική Κατάσταση της 10/05/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, ανέρχεται σε ευρώ ,00 και προσδιορίζεται ως εξής : Σύνολο Ενεργητικού ,40 Μείον: Υποχρεώσεις ,40 Λογιστική Καθαρή Θέση Εισφερόμενου Τμήματος ,00 Αξία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από Απόσχιση βάσει Ν. 2166/ ,00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα : Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

17 α) Η Λογιστική Κατάσταση του αποσχιζόμενου τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών έργων (πλην των ήδη περαιωμένων) της 10/5/2012, προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία και τη διάρθρωση των λογαριασμών κατά την ημερομηνία αυτή, που είναι κατά βάση σύμφωνη με τις αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. β) Η λογιστική καθαρή θέση του εισφερόμενου τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων που προκύπτει από την Λογιστική Κατάσταση της 10/5/2012 είναι θετική και ανέρχεται σε ποσό ευρώ ,00 και ως εκ τούτου θα ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93. γ) Από την Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 10/5/2012 προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφάλαια της απορροφώσας εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» επηρεάζονται θετικά με τη Διαφορά από απόσχιση κλάδου (τμήματος) Ν.2166/93 ποσού ευρώ , Επίδραση σε αποτελέσματα μερισματική πολιτική ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. για την πρώτη μετά την απόσχιση χρήση Όσον αφορά την ποσοτική επίδραση της απόσχισης του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου στα αποτελέσµατα της Εταιρίας και κατ επέκταση στη διανοµή µερισµάτων την πρώτη µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης χρήση (2012), σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην Αναδεχόµενη Εταιρία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» σε ποσοστό 11,42% (από 7,21% σήμερα). Σημειώνεται επίσης ότι, οι στόχοι της Εταιρείας θα επηρεασθούν από την εν λόγω απόσχιση, καθώς η ΜΟΧΛΟΣ πλέον θα δραστηριοποιείται στο τμήμα κλάδου των ιδιωτικών έργων, ενώ έχει κρατήσει και το σύνολο των απαιτήσεων από τα περαιωμένα δημόσια έργα. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων, υπεργολαβικών συμβάσεων εκτέλεσης έργων και γενικά σε κάθε εκτέλεση έργου που δεν απαιτείται εκ του νόμου η ύπαρξη εργοληπτικού πτυχίου. Ταυτόχρονα η διατήρηση από την ΜΟΧΛΟΣ των απαιτήσεων από τα περαιωμένα έργα, αυτοτελώς είτε κοινοπρακτικώς εκτελεσθέντα, που όμως έχουν ακόμα ύψος απαιτήσεων από τις εκτελεσθείσες εργασίες, εκτιμάται ότι θα αποφέρει στην ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κύκλο εργασιών και για τα επόμένα έτη. Συμπερασματικά, ναι μεν τα αποτελέσματα της ΜΟΧΛΟΣ θα επηρεασθούν από την προαναφερόμενη απόσχιση του τμήματος κλάδου, η ύπαρξη όμως των υπολοίπων δραστηριοτήτων της εταιρείας πλέον των απαιτήσεων από τα ήδη εκτελεσθέντα έργα (συνολικού ύψους 27 εκατ. με βάση τα στοιχεία της τελευταίας χρήσης 2011), εκτιμάται ότι θα αποφέρουν κύκλο εργασιών για την ΜΟΧΛΟΣ και για τα επόμένα έτη. Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου μετασχηματισμού, εκτιμάται ότι η «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» δεν θα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α., δηλαδή στην κατηγορία προς διαγραφή των προς διαπραγμάτευση μετοχών της, λόγω ύπαρξης ετησίου κύκλου εργασιών μικρότερου των δύο εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Χωρίς να µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια η µερισµατική πολιτική για την πρώτη µετά την απόσχιση του τμήματος του κλάδου χρήση, κατ αυτήν εκτιµάται ότι δεν θα µεταβληθεί σε σχέση µε αυτή που ασκείται µέχρι σήµερα, καθώς η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε θα εισπράττει ως 11,42% µέτοχος της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. το αναλογούν σε αυτή µέρισµα. Σημειώνεται επίσης ότι μαζί με το προς απόσχιση τμήμα του κλάδου στην απορροφώσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» θα εισφερθεί και το σύνολο του προσωπικού, ως και των στελεχών, που ασχολούνται και εξυπηρετούν τις ανάγκες σχεδιασμού, εκτέλεσης και υλοποίησης των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών έργων. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 3.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 από τον Κωνσταντίνο Στέγγο (ΦΕΚ 1492/ ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 9988/06/Β/86/21. Η έδρα της και τα κεντρικά της γραφεία μεταφέρθηκαν στο Δήμο Αλίμου Αττικής από την Πάτρα στην οποία ήταν η αρχική της εγκατάσταση. Τα κεντρικά συνεργεία συντήρησης και στάθμευσης του ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού της, καθώς και οι χώροι αποθήκευσης των υλικών είναι σε ιδιόκτητα στεγασμένα κτίρια επί της εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών. Η διάρκεια Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

18 της Εταιρείας ορίστηκε σε 100 έτη, δηλαδή μέχρι το Οι μετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Σύντομο ιστορικό Στο διάστημα η δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν καθαρά εμπορική. Από το 1989 δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ιδιαίτερα στο νομό Αχαΐας. Επιπλέον το Νοέμβριο του 1991 δημιούργησε ξεχωριστό κλάδο βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Το 1994, η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε χιλ. και καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήματα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία διατηρεί έως και σήμερα ένα υποκατάστημα στη Ρουμανία καθώς και εννέα εργοτάξια εκτέλεσης τεχνικών έργων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Το 1995 η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.». Το 1996 εξαγοράστηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας «ΑΜΒΡΑΚΙΑ Α.Τ.Ε.», την οποία το Νοέμβριο του 1996 απορρόφησε δια συγχωνεύσεως βάσει του Ν.2166/1993. Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση της θυγατρικής Εταιρείας στη Ρουμανία EUROROM CONSTRUCTII97-SRL στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 100%. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14/8/2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. μέσω συγχώνευσης α) αυτουσίως των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» και β) των κλάδων τεχνικών έργων που εισέφεραν οι εταιρείες «ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» με σκοπό την απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π, η οποία, συγχώνευση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 12/9/2002. Στις 26/7/2002 η EUROROM (θυγατρικής της ΜΟΧΛΟΣ κατά 100%) και η LAMDA DEVELOPMENT A.E. ίδρυσαν από κοινού την Εταιρεία LAMDA-OLYMPIC SRL η οποία έχει αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη ακινήτων. Τέλος το 2004 η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στη Ρουμανία. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/3/2011, αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» α) αυτουσίως της (επίσης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.) εταιρείας «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.» και β) τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» 3.3 Αντικείμενο εργασιών Το αντικείμενο δραστηριότητας της ΜΟΧΛΟΣ εκτείνεται στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου η Εταιρεία κατέχει 7ης τάξεως πτυχίο για όλες τις κατηγορίες έργων, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίες, ηλεκτρο-μηχανολογικά, βιομηχανικά και οικοδομικά. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος δραστηριοποιείται στα εξής: στον κλάδο των κατασκευών, συμμετέχοντας με την μητρική Εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση του Ομίλου στα μεγάλα τεχνικά έργα αλλά και στα μικρότερα μέσω της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ. στον κλάδο των κατασκευών real estate του τομέα των επενδύσεων ακινήτων, μέσω της συμμετοχής της στις Εταιρείες EUROROM CONSTRUCTII SRL και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουμανία. 3.4 Μετοχική σύνθεση - Διοίκηση Μετοχική σύνθεση Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές την 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ,23% ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,07% Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

19 Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό < 5%) ,70% Σύνολο Μετόχων ,00% Διοίκηση Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012, έχει ως εξής: Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Ζωή, συζ. Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΖ /2008, Δ/νων Σύμβουλος. 4. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006, μέλος. 5. Κων/νος Λυρίγκος του Δημητρίου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός Ε.Δ.Ε, κάτοικος Πατρών (Τζούρτζ 5), με Α.Δ.Τ. ΑΙ /2011, Γενικός και Τεχνικός Δ/ντής, μέλος. 6. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., κάτοικος Παλ. Πεντέλης Αττικής (Ασκητών 9), με Α.Δ.Τ. ΑΖ /2008, μέλος. Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 7. Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. Ρ /1996, μέλος Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ 8. Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, Πτυχ. Τεχνικός, κάτοικος Ακταίου Πατρών (Γ. Παπανδρέου 9), με Α.Δ.Τ. ΑΖ /2008, μέλος 9. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Δημοκρατίας 41 Ωραιόκαστρο), με Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007, μέλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της Διεύθυνσης της Εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα ή είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηματικής δραστηριότητας χρηματιστηριακών συναλλαγών επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών κλπ. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν Ελληνική ιθαγένεια, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα για συναλλαγές με αυτή που να μην είναι συνήθεις, κατά την τρέχουσα αλλά και την προηγούμενη χρήση και δεν τους εδόθησαν δάνεια ή εγγυήσεις. Επίσης δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής του προσωπικού στο Κεφάλαιο της εταιρείας. Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των Διευθυντικών Στελεχών της είναι Σολωμού 20, , Άλιμος, Αττικής. 3.5 Συμμετοχές κυρίων μετόχων και μελών Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες Μοναδικός μέτοχος με συμμετοχή μεγαλύτερη του 10%, είναι ο μέτοχος της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κων/νος Στέγγος, ο οποίος κατέχει στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» ποσοστό 11,87% πριν την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης δι απορροφήσεως. Το ποσοστό αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως θα ανέρχεται πλέον σε 11,33%. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

20 3.6 Σκοπός / Κύρια δραστηριότητα Σκοπός πριν την απόσχιση α.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Ιδιωτικών τοιούτων. β.- Η ανάληψη και σύνταξη μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Ιδιωτικών τοιούτων. γ.- Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία οικοδομικών και λοιπών κατασκευαστικών υλικών τεχνικών έργων. δ.- Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών και πάσης φύσεως κατασκευών βιομηχανίας και η εμπορία αυτών. ε.- Η εμπορία πάσης φύσεως αυτοκινήτων, ως και η άσκηση επιχειρήσεως επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων ως και μηχανημάτων. στ.- Η άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. ζ.- Η αγορά οικοπέδων και ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων είτε προς εγκατάσταση των γραφείων, εργοστασίων αποθηκών, συνεργείων και υπηρεσιών της Εταιρίας, είτε προς διαχείριση και εκμετάλλευσή τους. η.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με το real estate, δηλαδή η ανάπτυξη αξιοποίηση, διαχείριση & εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ως και η άσκηση δραστηριοτήτων από την ίδρυση και λειτουργία μεσιτικών γραφείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. θ.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. ι.- Η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο. ια. -Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων, ως και η βιομηχανική παραγωγή, πώληση και εξαγωγή των σχετικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. ιβ.- Η άσκηση εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων (εξόρυξη λίθων, ασβεστόλιθων, σχιστόλιθων, αργίλου, καολίνη και άλλων, παντός είδους, μεταλλευμάτων) και η εμπορία των εξορυσσομένων υλικών και προϊόντων, κατεργασμένων ή μη. ιγ.- Η άσκηση δραστηριοτήτων κοπής και κατεργασίας λίθων και ορυκτών προϊόντων, ως και η εμπορία αυτών. ιδ.- Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού αυτών, ως και η εμπορία πάσης φύσεως εργαλειομηχανών και εξαρτημάτων αυτών. ιε.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την εκτέλεση μηχανολογικών εν γένει εργασιών και η εμπορία των παραγομένων προϊόντων και κατασκευών. ιστ.- Η άσκηση πάσης φύσεως μεταφορικών δραστηριοτήτων (χερσαίων, εναέριων, θαλάσσιων, ακτοπλοϊκών και μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών) για την μεταφορά παντός είδους μηχανημάτων τεχνικών έργων, πλωτών μέσων κατασκευής λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, λοιπών μηχανημάτων παντός είδους και κατηγορίας, αυτοκινήτων και οχημάτων ως και λοιπών μεταφορικών μέσων παντός είδους και κατηγορίας, εργαλείων, συσκευών, υλικών και λοιπών τεχνικών μέσων κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ως και για την μεταφορά εμπορευμάτων και πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών. ιζ.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από πάσης φύσεως εκμισθώσεις (μηχανημάτων κατασκευής πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεωργικών μηχανημάτων και λοιπών εν γένει μηχανημάτων και συσκευών παντός είδους, κατηγορίας και χρήσεως, αυτοκινήτων και οχημάτων ως και λοιπών μεταφορικών μέσων παντός είδους κατηγορίας και χρήσεως, εργαλείων και εν γένει μέσων τεχνικού εξοπλισμού πάσης φύσεως, κατηγορίας και χρήσεως). ιη.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την διακίνηση και αποθήκευση φορτίων πάσης φύσεως και κατηγορίας. ιθ.- Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων μορφών ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και ήπιες μορφές ενέργειας, ιδιαίτερα δε η εγκατάσταση και λειτουργία πάρκων αιολικής ενέργειας. Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. κ.- Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς. Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου Ιούλιος

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008 (Με βάση το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού 2. Στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ.:

Διαβάστε περισσότερα