ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 Υπεύθυνοι της εταιρείας για το δελτίο 1.2 Νόµιµοι ελεγκτές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΑ 2.4 ηµόσιες προσφορές σχετικά µε την διακίνηση µετοχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη 3.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1 Κύριες δραστηριότητες του εκδότου 4.2 Εξαρτήσεις εκδότου 4.3 Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 4.4 Σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες 4.5 ιακοπές δραστηριότητας 4.6 Αριθµός εργατικού δυναµικού 4.7 Πολιτική επενδύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1 Λογαριασµοί του εκδότου 5.2 Ατοµικές πληροφορίες για σηµαντικές συµµετοχές 5.3 Ατοµικές πληροφορίες για λιγότερο σηµαντικές συµµετοχές 5.4 Πληροφορίες για τον ενοποιηµένο ισολογισµό 5.5 Όµιλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6.1 Πληροφορίες προσώπων 6.2 Συµφέροντα προσώπων 6.3 Σχέδια συµµετοχής του προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7.1 Τρέχουσες εξελίξεις µετά την έκδοση του ισολογισµού 7.2 Προοπτικές εταιρίας την τρέχουσα χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οικονοµικές Καταστάσεις

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 Υπεύθυνοι της εταιρείας για το δελτίο Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ελτίου είναι ο κος Στέφανος Βερζοβίτης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, Λ. Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. 1.2 Βεβαιώσεις υπευθύνων Ο υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου βεβαιώνει ότι εξ όσων γνωρίζει: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρεις και αληθείς. 2. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 1.3 Νόµιµοι ελεγκτές Έγινε ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασµών των τριών τελευταίων χρήσεων από τον κο Ευστάθιο Καγιούλη, Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας «ιεθνής Ελεγκτική ΑΕ», Βασ. Σοφίας 120, Αθήνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΑ ηµόσιες προσφορές σχετικά µε την διακίνηση µετοχών Κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση, δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής για τις µετοχές του εκδότου. Επίσης ο εκδότης δεν έκανε δηµόσια προσφορά ανταλλαγής για τις µετοχές µιας άλλης εταιρείας.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη Επωνυµία, εταιρική έδρα: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, Λ. Κηφισίας Ηµεροµηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη: Η εταιρία ιδρύθηκε την 1/11/1977 και η διάρκεια λειτουργίας της είναι 77 έτη Νοµοθεσία και νοµική µορφή που λειτουργεί ο εκδότης: Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από την νοµοθεσία περί ασφαλιστικών εταιριών και η νοµική της µορφή είναι Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Σκοπός του εκδότη: Σκοπός της εκδότριας εταιρίας είναι Η ενέργεια ασφαλίσεων όλων των Κλάδων Η ενέργεια αντασφαλίσεων όλων των κλάδων Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, διενέργεια και διεξαγωγή εκκαθαρίσεων ασφαλιστικών λογαριασµών ηµεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Μητρώο και αριθµός εγγραφής: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 12855/05/Β/86/ Τοποθεσία των εγγράφων της εκδότριας εταιρίας: Όλα τα έγγραφα που αφορούν τον εκδότη, βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης, στη Λ. Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. 3.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο Κεφάλαιο που έχει καλυφθεί: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,00, διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,60 εκάστη, από τις οποίες κοινές µετοχές και προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές Εγκεκριµένο ή µη εκδοθέν κεφάλαιο: εν υπάρχει εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αύξησης κεφαλαίου Μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια: εν υπάρχουν µερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια.

5 3.2.3 Οµολογίες προς κτήση: εν υπάρχουν οµολογίες προς κτήση (warrants) Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου: εν υπάρχουν καταστατικοί όροι περισσότερο περιοριστικοί από τις εκ του νόµου ρυθµίσεις σχετικά µε την µεταβολή του κεφαλαίου και την τροποποίηση των δικαιωµάτων διαφόρων κατηγοριών µετοχών Ιστορικό µετοχικού κεφαλαίου: εν υπάρχει καµία µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο τα 3 τελευταία χρόνια εκτός από την µετατροπή του σε ευρώ, που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξησή του από ,04 ευρώ σε ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Μετοχικό κεφάλαιο άνω του 20%: Κανένας µέτοχος δεν κατέχει πάνω από το 20% του µετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικές εταιρίες: Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ συµµετέχει στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ. Έτος ίδρυσης Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η διαχείριση 11 αµοιβαίων κεφαλαίων. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 50%. Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ. Έτος ίδρυσης ραστηριοποιείται στους τοµείς του Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και αναπτύσσει δραστηριότητες επενδυτικής Τραπεζικής µε αντικείµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 99%. Alter Ego AE. Έτος ίδρυσης Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άµεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα παρουσιαστεί στο σπίτι, το κατάστηµα, την επιχείρηση, µε συνδροµητικές και µε αµοιβή υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ελαιοχρωµατιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 82,04%. SOS - Συστήµατα Υγείας ΑΕ. Έτος ίδρυσης Κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κατ οίκον νοσηλεία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 75,53%.

6 Enovation Technologies ΑΕ. Έτος ίδρυσης Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 73% Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Πίστης στις θυγατρικές εταιρίες: Ο εκδότης διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% µετοχές των παρακάτω εταιρειών: Εταιρία (ποσά σε ευρώ) Αριθµός µετοχών Λογιστική αξία Ονοµαστική αξία Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ ,83 2,93 Alter Ego AE ,00 2,39 SOS - Συστήµατα Υγείας ,00 14,67 Enovation Technologies AE ,00 29,34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1 Κύριες δραστηριότητες του εκδότου: Η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών καλύψεων τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους ( Πυρός, Αυτοκινήτων, Ατυχηµάτων, Μεταφορών, Βοηθείας, Νοµικής Προστασίας, Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, Πλοίων & Αεροσκαφών, Εngineering και Αστικής Ευθύνης), παρέχοντας ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατοµικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο µε ειδικά σχεδιασµένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράµµατα Παραγωγή των τριών τελευταίων χρήσεων: Ποσά σε χιλ. ευρώ Παραγωγή Ζωής Παραγωγή Αστ. Ευθ. Αυτοκινήτων Παραγωγή Λοιπών κλάδων Ζηµιών ΣΥΝΟΛΟ

7 4.1.2 Ακίνητη περιουσία: Ο εκδότης έχει τις κύριες εγκαταστάσεις του σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. Στην ακίνητη περιουσία του περιλαµβάνονται τα εξής ακίνητα: Κτίριο γραφείων στην Αθήνα επί της οδού Λ. Κηφισίας 274, τµ. περίπου σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.910,65 τ.µ. Όροφος γραφείων στην Πάτρα, επί της οδού Ερµού 89, συνολικής έκτασης 187 τ.µ. Γραφείο στην Κατερίνη, επί της οδού 25 ης Μαρτίου18, συνολικής έκτασης 59 τ.µ. Παλαιά διόροφη οικία στην Καβάλα, επί της οδού Κολοκοτρώνη 63, εµβαδού 80 τ.µ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 110 τ.µ. Κτίριο γραφείων στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Βας. Όλγας 269, συνολικής έκτασης τ.µ ιατηρητέο ακίνητο στην Αθήνα επί της οδού εριγνύ 15, συνολικής έκτασης 714 τ.µ. Κτίριο στην Αθήνα επί της οδού Φιλελλήνων 35, 2246 τµ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο, συνολικής έκτασης τ.µ. Γραφείο στην Λάρισα, επί της οδού Κούµα 1, συνολικής έκτασης 92 τ.µ Μεταλλευτικές εργασίες, εργασίες εξορύξεως υδρογονανθράκων και εκµετάλλευσης λατοµείων: Οι εργασίες αυτές δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση του εκδότη Γεγονότα που έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες: εν υπάρχουν εξαιρετικά γεγονότα που να έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες. 4.2 ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης, οικονοµικές συµβάσεις, ή νέοι µέθοδοι κατασκευής: Ο εκδότης δεν έχει καµία εξάρτηση από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις και νέες µεθόδους κατασκευής. 4.3 Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων: Η Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί µία οργανωµένη πολιτική στο τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριµένα µε την δηµιουργία τακτικών επιτροπών που συνεδριάζουν µηνιαία µε συγκεκριµένη ατζέντα ελέγχει τα Προϊόντα της τόσο στο θέµα παροχών και κερδοφορίας όσο και στο τοµέα της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρία. Παράλληλα στην ατζέντα της πολυσυλλεκτικής επιτροπής βρίσκονται όλες οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα: στον ευρύτερο

8 ασφαλιστικό χώρο (κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραγόµενες από τον υψηλό δανεισµό των ελληνικών νοικοκυριών), στο χώρο της δηµόσιας και ιδιωτικής υγείας (ιδιαιτέρως τα ελλείµµατα που παρουσιάζει η πρωτοβάθµια περίθαλψη στην χώρα µας), στον τραπεζοασφαλιστικό χώρο (δάνεια κάθε µορφής και αντίστοιχες ασφαλιστικές καλύψεις) καθώς και στο χώρο των επενδύσεων (το πρόβληµα της αποταµιεύσεως και στην δηµιουργία προϊόντων που συντελούν στην διατήρηση εισοδήµατος και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε νέες πολιτικές προϊόντων µε στόχο να καλύψει όλες τις προαναφερόµενες ανάγκες Συγκεκριµένα: Νέα συνταξιοδοτικά προγράµµατα: ανεπτύχθησαν νέα συνταξιοδοτικά προγράµµατα στηριζόµενα και στις δύο τεχνολογίες διαχείρισης της αποταµίευσης δηλαδή αυτής που σχετίζεται µε το µαθηµατικό απόθεµα και την εγγυηµένη επένδυση του 3%, καθώς και αυτής του Unit Linked νέας γενιάς µε εγγυηµένη αξία. Τα προγράµµατα αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες και δυνατότητες του πελάτη και έτσι προσφέρονται και µε την επιλογή του εφάπαξ και των περιοδικών καταβολών. Νέα προγράµµατα υγείας: η εταιρία προχώρησε στην ανάπτυξη νέων σπονδυλωτών προγραµµάτων υγείας µε ενισχυµένες καλύψεις στο χώρο της πρωτοβάθµιας περίθαλψης που δίδουν νέα διάσταση τόσο στην παροχή όσο και στην ποιότητα της υπηρεσίας που απολαµβάνει ο πελάτης. Νέα προγράµµατα ζωής: Αντιλαµβανόµενη τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες στο χώρο της κάλυψης ζωής και ανικανότητας για όσους βρίσκονται σε οποιοδήποτε δανεισµό από ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, η εταιρία προχώρησε σε νέες ευέλικτες καλύψεις της ανάγκης αυτής. ιαχείριση κεφαλαίων: έχοντας την ασφαλιστική εµπειρία ετών και µε την συνεργασία των θυγατρικών της εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ και Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ έχει δηµιουργήσει Προϊόντα διαχείρισης κεφαλαίων ικανά να ενδυναµώσουν την αποταµίευση και να ανταποκριθούν στην πάγια ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πελάτη µας. Ασφάλιση Περιουσίας: αντιµετωπίζοντας τις σηµαντικές µεταβολές στις κλιµατολογικές συνθήκες και στην εκδήλωση των φυσικών φαινοµένων η εταιρία προχώρησε σε νέα Προϊόντα που παρέχουν ολοκληρωτικές καλύψεις στο σπίτι και στον επαγγελµατικό χώρο.

9 Προϊόντα Τραπεζο-ασφαλιστικά και εναλλακτικών δικτύων διανοµής: στόχος των προϊόντων αυτών είναι να εξυπηρετήσουµε και να διευκολύνουµε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 4.4 ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες κατά το παρελθόν: εν υπάρχουν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες που δύνανται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του εκδότη. 4.5 ιακοπή δραστηριοτήτων κατά το παρελθόν: εν υπάρχουν ή υπήρξαν διακοπές δραστηριότητας του εκδότου στο πρόσφατο παρελθόν που να έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του εκδότη. 4.6 Μέσο εργατικό δυναµικό: Το µέσο εργατικό δυναµικό το 2002 ήταν 165 άτοµα, έναντι 175 το 2001 και 205 το Πολιτική επενδύσεων: Στον πίνακα 2 παραθέτονται οι αριθµητικές αναλύσεις των επενδύσεων τις τρεις προηγούµενες χρήσεις: Ποσά σε χιλ. ευρώ Ακίνητα Επιχειρήσεις Οµολογίες Μετοχές και Αµοιβαία Κεφάλαια άνεια σε ασφαλισµένους ζωής Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα ΣΥΝΟΛΟ Στοιχεία κυριοτέρων επενδύσεων: εν έγιναν µεγάλης κλίµακας επενδύσεις στον όµιλο των εταιρειών κατά το 2002.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1 Λογαριασµοί του εκδότου: Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών. Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών για τις δύο τελευταίες χρήσεις. Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών για τις δύο τελευταίες χρήσεις. Παράρτηµα των ετήσιων λογαριασµών της τελευταίας χρήσης. (βλέπε κεφάλαιο 8.1) Αποτέλεσµα της χρήσεως ανά µετοχή: To αποτέλεσµα της χρήσεως ανά µετοχή του εκδότου, που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες, µετά από φόρους, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. Ανά Μετοχή Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. ανά µετοχή Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. ανά µετοχή Κοινές Μετοχές , , ,14 Προνοµ. Μετοχές , , , Μέρισµα ανά µετοχή: Το ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, περιγράφεται στον επόµενο πίνακα: Ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά Μετοχή Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά µετοχή Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά µετοχή Κοινές Μετοχές Προνοµ. Μετοχές Ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης των ενοποιηµένων και µη λογαριασµών: εν έχουν περάσει περισσότεροι από εννέα µήνες από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι τελευταίοι ενοποιηµένοι και µη ενοποιηµένοι λογαριασµοί που δηµοσιεύθηκαν Εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των ετήσιων λογαριασµών: Οι ενοποιηµένοι και οι µη ενοποιηµένοι ετήσιοι λογαριασµοί δίνουν πιστή

11 εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του εκδότου, αφού λάβουµε υπόψιν µας τις σηµειώσεις 6 και 7 του ισολογισµού. Συγκεκριµένα τα Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων πρέπει να αναµορφωθούν αφαιρόντας το ποσό των ευρώ ,30 που αφορά για την χρήση 2002 την διαφορά αποτίµησης των συµµετοχών στην αξία κτήσεως σε σχέση µε την τρέχουσα, και το ποσό των ευρώ ,00 περίπου που αφορά για την χρήση 2002 τον µη σχηµατισµό πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατόπιν αυτών το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος) της χρήσης διαµορφώνεται στο ποσό των ευρώ ,22. Επίσης αναµορφώνεται και ο λογαριασµός του παθητικού Ζηµίες εις Νέον, ο οποίος µετά την πρόσθεση της διαφοράς της αποτίµησης των συµµετοχών η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,16 και την πρόσθεση της πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ περίπου, διαµορφώνεται στο ποσό των , Κεφάλαια και χρησιµοποίησή τους: Πίνακας των Κεφαλαίων και της χρησιµοποίησής τους κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. (βλέπε κεφάλαιο 8.5) 5.2 Πληροφορίες σχετικές µε το µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων που η εκδότρια εταιρία κατέχει: Ατοµικές πληροφορίες σχετικές µε τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εκδότης κατέχει τουλάχιστον το 10% του µετοχικού κεφαλαίου, περιγράφονται κατωτέρω: A. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ, Λ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: διαχείριση 11 αµοιβαίων κεφαλαίων ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 50% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά & αναπροσαρµογές κεφαλαίου: ,71 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,97 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,44 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0

12 viii. ix. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: ,00 ευρώ Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,45 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν 0 ευρώ B. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Alter Ego AE, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι i. Τοµέας δραστηριότητας: Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άµεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα παρουσιαστεί στο σπίτι, το κατάστηµα, την επιχείρηση, µε συνδροµητικές υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ελαιοχρωµατιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ηµέρες το χρόνο. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 82,04% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 2.351,43 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,75 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,24 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,35 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,92 ευρώ C. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων επενδυτικής Τραπεζικής. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 99% i. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ ii. Αποθεµατικά: 4.702,86 ευρώ iii. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,00 ευρώ iv. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,00 ευρώ

13 v. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 vi. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 vii. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,82 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,55 ευρώ D. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: SOS - Συστήµατα Υγείας ΑΕ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κατ οίκον νοσηλεία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 75,53% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 119,49 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,99 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,11 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,93 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν 0 ευρώ E. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Enovation Technologies ΑΕ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 73% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 210,86 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,05 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,93 ευρώ

14 vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,51 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,85 ευρώ 5.3 Βλέπε το παραπάνω κεφάλαιο Αρχές ενοποιήσεως που εφαρµόστηκαν από τους Ορκωτούς Λογιστές: Για την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων οι Oρκωτοί Ελεγκτές λογιστές εφάρµοσαν τη µέθοδο της Ολικής Εκµεταλλεύσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6.1 Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους: 1. Χρήστο Γεωργακόπουλο, Οικονοµολόγο Ασφαλιστή, Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο 2. Κωνσταντίνο Τσόκα, Ασφαλιστή, Αντιπρόεδρο 3. Chassan Boustany, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο 4. Γεώργιο ιαµαντόπουλο, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο 5. Νικόλαο Χαλκιόπουλο, Αναλογιστή, Σύµβουλο 6. Βασίλειο Τσιφλικιώτη, ικηγόρο, Σύµβουλο 7. Ευάγγελο Γεωργιάδη, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο Η εταιρία διοικείται από τους: 1. Χρήστο Γεωργακόπουλο, Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο 2. Κωνσταντίνο Τσόκα, ιευθυντή ικτύου 3. Στέφανο Βερζοβίτη, Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών 4. Νικόλαο Χαλκιόπουλο, Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή Κλάδου Ζωής 6.2 Συµφέροντα των διευθυνόντων την εταιρεία Κατά την χρήση 2002 καταβλήθηκαν σταθερές και αναλογικές αµοιβές στα µέλη του Σ ύψους ,58 ευρώ. Αντίστοιχα στα ιευθυντικά στελέχη της εταιρίας καταβλήθηκε συνολικά το ποσόν των ,27 ευρώ.

15 Στα µέλη των ιοικητικών οργάνων των θυγατρικών εταιρειών καταβλήθηκαν από τα κέρδη χρήσεως αµοιβές ,52 ευρώ Ο συνολικός αριθµός µετοχών του εκδότου που κατέχονται από τα µέλη των διοικητικών οργάνων και των οργάνων διευθύνσεως ή εποπτείας ήταν την 31/12/ Κοινές Ονοµαστικές µετοχές και Προνοµιούχες άνευ ψήφου Ονοµαστικές µετοχές εν υπήρξαν ασυνήθεις συναλλαγές των οργάνων ιοίκησης αναφορικά µε µετοχές ή στοιχεία της περιουσίας της εταιρείας εν υφίσταται δάνεια προς τα όργανα της ιοίκησης. 6.3 Σχέδια συµµετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο της εκδότριας εταιρίας: Η εταιρεία σχεδιάζει την συµµετοχή του προσωπικού στο µετοχικό της κεφάλαιο µε την παροχή stock-options µε την αίρεση της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7.1 Οικονοµικά αποτελέσµατα: Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2003 για τη µητρική εταιρία είναι θετικά παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήµατα της αγοράς. Η παραγωγή έκλεισε στα 10,4 εκ. ευρώ έναντι 9,6 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2002, αυξηµένη κατά 8%. Η αύξηση προέρχεται κατά 0,6 εκ. ευρώ από τον κλάδο ζωής και κατά 0,2 εκ. ευρώ από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών. Επιπρόσθετα τα άµεσα έξοδα εκµετάλλευσης είναι µειωµένα κατά 1,32% και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας είναι επίσης µειωµένα κατά 1,46%. Αντίθετα αύξηση κατά 36,23% παρουσιάζουν τα έξοδα διαθέσεως στο βαθµό που ισχυροποιούµε την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. Στο σκέλος των αποτελεσµάτων το Α τρίµηνο έδωσε κέρδη ευρώ έναντι ζηµίας ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Αναφορικά µε τις θυγατρικές εταιρίες µπορούµε να παρατηρήσουµε µία αύξηση του τζίρου για την ΑΕ ΑΚ την Alter Ego και την ΑΕΠΕΥ, που συνοδεύεται και από µία βελτίωση της κερδοφορίας τους. Οι υπόλοιπες εταιρίες στο βαθµό που ιδρύθηκαν πρόσφατα, βρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης και γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. 7.2 Προοπτικές της εταιρίας: Οι προοπτικές της µητρικής εταιρίας για την τρέχουσα χρήση µπορούν να χαρακτηριστούν θετικές. Σε αυτό συνηγορεί η καλή πορεία της

16 παραγωγής µε εξαίρεση τα U/L τα οποία όµως εισφέρουν σε πολύ µικρό βαθµό στην κερδοφορία. Επιπρόσθετα έχουµε µείωση των λειτουργικών εξόδων σε πολλούς τοµείς, µείωση του συντελεστή ζηµιών που θα γίνει πιο εµφανής τους επόµενους µήνες και ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεµάτων που θα δώσουν τις καλλίτερες δυνατές αποδόσεις σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οµοίως θετικές εµφανίζονται και οι προοπτικές για το σύνολο των θυγατρικών εταιριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οικονοµικές καταστάσεις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση και οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών της Εταιρείας. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 1 ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου τριµήνου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 360/1985, όπως ισχύει. Ετήσιες καταστάσεις ταµιακών ροών σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση. Πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου των συναλλαγών των µετοχών της εταιρίας σε σχέση µε την πορεία του κλάδου και τον Γενικό είκτη του Χ.Α.Α. Κατάλογος προσώπων άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης. Οργανόγραµµα

17 EYPø A KH I TH ANøNYMO ETAIPIA ENIKøN A ºA I EøN AP.M.A.E /05/B/86/35 I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1Ë IANOYAPIOY-31Ë EKEMBPIOY 2002) E N E P H T I K O ÔÛ ÎÏÂÈfiÌ. Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô Ì. Ú Ûˆ 2001 B. E O A E KATA TA Eø & Ω πã π 2. ÔÈapple ÍÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ Ûˆ , ,33 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , ========= =========. E EN Y EI I. AKINHTA 1. appleâ - OÈÎfiapple , ,14 2. KÙ ÚÈ - KÙÈÚÈ Î ÂÁÎ/ÛÂÈ , ,85 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , ,91 =========== ,06 =========== II. YMMETOXE & E EN Y EI E YN E. & YMMETOXIKOY EN IAºEPONTO E IXEIPH EI 3. ÌÌÂÙÔ ,07 ============ ,42 =========== III. OI E XPHMAT/KE E EN Y EI 1. ªÂÙÔ Î È ÏÏÔÈ Ù ÙÏÔÈ ÌÂÙ ÏËÙ applefi ÔÛË Î È ÌÂÚ È ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ , ,86 2. ÌÔÏÔÁ Â Î È ÏÔÈappleÔ Ù ÙÏÔÈ ÛÙ ıâú applefi ÔÛË , ,72 5. ÓÂÈ Û ÛÊ ÏÈÛÌ ÓÔ ˆ , ,46 6. Ù ı ÛÂÈ appleúôıâûì Î È ÂÛÌÂ Ì Ó Û appleèûùˆùèî È Ú Ì Ù , , , ,13 ============ ============ ÓÔÏÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ( π+ ππ+ πππ) , ,61 ============ ============. E EN Y EI IA O / MO A ºA I MENøN ZøH OY ºEPOYN TON E EN YTIKO KIN YNO 1. MÂÚ È AÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ , ,97 2. ÚÔıÂÛÌÈ Î Î Ù ıâûë Û Ó ÂfiÌÂÓË Ì  ÎÙË , , ,25 ============ ,77 ============. π π I. π π ƒø º π π ƒ ƒπ 1. ÃÚÂÒÛÙ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , ,90 3. ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ , ,29 6. Ú ÌÌ ÙÈ ÂÈÛappleÚ ÎÙ , ,11 7. appleèù Á ÂÈÛappleÚ ÎÙ Â ÌÂÙ ÚÔÓÔÏÔÁËÌ Ó , ,99 8. appleèûê Ï - apple ÈÎÔÈ ÚÂÒÛÙ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , ,09 M ÔÓ: ÚÔ Ï ÂÈ ( ,80) , ( ,80) , , ,58 ============ ============ ππ. π π º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈ fiìâóôè , ,99 ========== ========== πππ. π π π 1. ÃÚÂÒÛÙÂ È ÊÔÚÔÈ , ,51 3. Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ , ,99 ÓÔÏÔ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ( π+ ππ+ πππ) , ,50 =========== ============ , ,07 ============ ============. OI A TOIXEIA ENEP HTIKOY I. E O I MO 1. EappleÈappleÏ Î È ÏÔÈapplefi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi , ,70 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , ,64 2. MÂÙ ÊÔÚÈÎ Ì Û , ,73 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , , ,99 ========== ========== II. à ª π π πª 1. T ÌÂ Ô , ,38 3. K Ù ı ÛÂÈ fi ˆ , , ,80 ========== ,85 ========= ÓÔÏÔ ÏÔÈappleÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ( π+ ππ) , ,84 =========== =========== A H T I K O ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 A. I IA KEºA AIA I. METOXIKO KEºA AIO ( MÂÙÔ ÙˆÓ 0,60 E ÚÒ) 1. K Ù ÏËÌ ÓÔ ,00 =========== ,04 =========== II. IAºOPA A O EK O H METOXøN & MO O IøN Y EP TO APTIO 1. È ÊÔÚ applefi Î ÔÛË ÌÂÙÔ ÒÓ apple Ú ÙÔ ÚÙÈÔ , ,53 ============ =========== III. IAºOPE ANA PO APMO H 1. È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ & ÚˆÁÚ ÊˆÓ ,51 2. È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í ÏÔÈappleÒÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , , , ,99 =========== ========= IV. A O EMATIKA KEºA AIA 1. T ÎÙÈÎfi appleôıâì ÙÈÎfi , ,59 1. ZËÌ applefi appleôù ÌËÛË ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ appleúô Û Ì ËÊÈÛÌfi ( ,52) 4 EÎÙ ÎÙ appleôıâì ÙÈÎ , ,69 5. AÊÔÚÔÏfiÁËÙ appleôıâì ÙÈÎ ÂÈ. È Ù ÍÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ,39 5. appleôıâì ÙÈÎ applefi apple ÏÏ ÛÛfiÌÂÓ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ ÛÔ , ,71 5. appleôıâì ÙÈÎ applefi ÛÔ ÊÔÚÔÏÔÁËı ÓÙ Î Ù ÂÈ ÈÎfi ÙÚfiappleÔ , ,25 ( ,28) ,63 ============ ============ V. A OTE E MATA EI NEO ÀapplefiÏÔÈappleÔ ËÌÈÒÓ Ú Ûˆ ÂÈ Ó Ô ( ,67) ( ,74) ============ ============ ÓÔÏÔ È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ ( π+ ππ+ πππ+ πv+ V) , ,45 ============= =============. A ºA I TIKE ( à π ) POB EæEI I. ƒ µ æ π A ºA I EøN ZøH ETAIPIA ANTA º/TøN À 2002 ETAIPIA ANTA º/TøN À M ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ , , , , , ,72 2. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ appleô ËÌÈÒÛÂÈ , , , , , ,66 3. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , , , ,35 5. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÛÊ Ï. ˆ , , , , , , , , , ,03 ============ ========== ============ =========== ========= =========== II. ƒ µ æ π A ºA I EøN ZHMIøN 1. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , , , ,18 3. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ appleô ËÌÈÒÛÂÈ , , , , , ,29 6. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÛÊ Ï. ËÌÈÒÓ , , , , , ,98 ============ ============ ,98 ============ ,84 =========== , ,54 =========== ============ ÓÔÏÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ appleúô Ï ÂˆÓ (π+ππ) , ,57 ============ ============. º π π (ª ª π ) ƒ µ æ π º π ø ø À π º π ª π º ƒ À À π π À ,20 55, , ,29 92, ,77 =========== ======= =========== =========== ===== ============. À à ø π I. À à ø π ƒø º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ , ,47 2. ÈÎ ÈÔ ÔÈ appleúôìëıâèòó apple Ú ÁˆÁ , , , ,47 =========== ========== ππ. À à ø π º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈ fiìâóôè , ,88 =========== ========== πv.à à ø π ƒ π ø π π ƒàª 3. ÔÈapple appleèûùˆùèî È Ú Ì Ù , ,00 =========== ========= V. π À à ø π 1. ÀappleÔ ÚÂÒÛÂÈ applefi ÊfiÚÔ - Ù ÏË , ,51 2. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ , ,95 3. ªÂÚ ÛÌ Ù appleïëúˆù , ,09 4. ÈÛÙˆÙ È ÊÔÚÔÈ , ,62 5. Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ , , , ,07 ============ ============ ÓÔÏÔ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ (π+ππ+iv+v) , ,42 ============= ============. METABATIKOI O / MOI ENEP HTIKOY 2. ÚÔÌ ıâèâ & ÏÔÈapple ÍÔ appleúfiûîùëûë ÂappleÔÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , ,53 4. EÛÔ Ú Ûˆ ÂÈÛappleÚ ÎÙ , , ,44 =========== ,69 ============ ENIKO YNO O ENEP HTIKOY (B+ + +E+ + ) ,88 ============= ,63 ============ O APIA MOI TA Eø XPEø TIKOI 1. AÏÏfiÙÚÈ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ,85 3. XÚˆÛÙÈÎÔ ÏÔÁ/ÛÌÔ ÂÁÁ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ Î È ÂÌappleÚ ÁÌ ÙˆÓ ÛÊ ÏÂÈÒÓ , ,65 4. Aapple ÈÙ ÛÂÈ applefi ÌÊÔÙÂÚÔ ÚÂ Û Ì ÛÂÈ ,96 5. AÍ ÎÈÓ ÙˆÓ ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ Ûˆ ÂappleÈÙÚÔapple ÚıÚ. 9N. 2190/ , , ,84 =========== ,32 =========== H. METABATIKOI O / MOI A HTIKOY 1. ÛÔ ÂappleÔÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , ,31 2. EÍÔ Ú Ûˆ Ô ÏÂ Ì Ó (appleïëúˆù ) , , ,70 =========== ,42 ========== ENIKO YNO O A HTIKOY (A ) ,88 ============ ,63 ============ O APIA MOI TA Eø I TøTIKOI 1. ÈÎ ÈÔ ÔÈ ÏÏfiÙÚÈˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ,85 3. ÈÛÙˆÙÈÎÔ ÏÔÁ/ÛÌÔ ÂÁÁ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ & ÂÌappleÚ ÁÌ ÙˆÓ ÛÊ ÏÂÈÒÓ , ,65 4. YappleÔ ÚÂÒÛÂÈ applefi ÌÊÔÙÂÚÔ ÚÂ Û Ì ÛÂÈ ,96 5. AÍ ÎÈÓ ÙˆÓ ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ Ûˆ ÂappleÈÙÚÔapple ÚıÚ. 9N. 2190/ , , ,84 =========== ,32 =========== ª πø π :1) ÂÙ ÈÚ Û ÂÎappleÏ ÚˆÛË appleô ÚÂÒÛˆ ÙË applefi ÙÔ fiìô ÂÈ È ı ÛÂÈ Û ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÙÔappleÔı ÙËÛË Ù ÂÍ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â : ) Î ÓËÙ Í Â ÚÒ ,97 Î È ) ÚÂfiÁÚ Ê Í Â ÚÒ ,42 2) apple ÙˆÓ apple Á ˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÂÎÙfi ÙË ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÙÔappleÔı ÙËÛË, ÂÓ Ê ÛÙ Ù È Î Ó Ó ÏÏÔ ÂÌappleÚ ÁÌ ÙÔ ÚÔ. 3) ÂÓ Ê ÛÙ ÓÙ È ÂappleÈÛÊ Ï apple ÈÙ ÛÂÈ Âapple ÈΠappleô ÂÓ ÂÙ È Ó Ô Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ Âapple appleùˆûë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÙ ÈÚ. 4) ÚÈıÌfi ÙÔ apple Û ÔÏÔ ÌÂÓÔ appleúôûˆappleèîô ÛÙËÓ Ù ÈÚ Î Ù ÙËÓ Ù Ó 164 ÙÔÌ. 5) ÂÙ ÈÚ ÛÙËÓ apple ÚÔ Û Ú ÛË, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË, appleôù ÌËÛÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 2 ÙÔ. 2992/2002 Ù ÚÂfiÁÚ Ê, appleïëó ÙˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ, ÛÙËÓ ÙÚ Ô Û Í ÙÔ Î È appleúô Î Â ËÌ Û ÓÔÏÈÎÔ appleôûô  ÚÒ ,88. applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ËÌ appleôûfi  ÚÒ ,36 Û Ì ËÊ ÛÙËΠ̠appleôıâì ÙÈÎ appleô appleúô Î Ó applefi ÙËÓ appleòïëûë ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Û ÙÈÌ ÓÒÙÂÚË ÙË ÙÈÌ ÎÙ Ûˆ Î È applefi ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á Ï Ë ˆÚÂ Ó ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Ì ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÓfiÌˆÓ appleâú Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ, ÙÔ Â applefiïôèappleô appleôûfi  ÚÒ ,52 ÌÂÙ Ê ÚıËΠ̠۠ˆÛË ÙˆÓ È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Â Ó Ë appleôù ÌËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Â Â Á ÓÂÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 43 ÙÔ /1920, ı appleúô Î appleùâ ÙÔ ÈÔ appleôûfi ËÌ ( ÚÒ ,88). 6) ÙÔ applefiïôèappleô ÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ µ.ππ.3 «ÌÌÂÙÔ», appleâúèï Ì ÓÂÙ È Î È appleô- Ûfi  ÚÒ ,20 ÙÔ ÔappleÔ Ô ÊÔÚ Û ÌÂÙÔ ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÍÈÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÏ Á ÔÓÙ È applefi ÚΈÙfi ÏÂÁÎÙ ÔÁÈÛÙ. ÂÙ ÈÚ appleôù ÌËÛ ÙÈ Û ÌÌÂÙÔ Ù ÛÙËÓ Í ÎÙ ÛÂÒ ÙÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ.. 186/1992 (.µ..). Ó Ë appleôù ÌËÛË ÙˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ ÙÒÓ Â Â Á ÓÂÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 6 ÙÔ ÚıÚÔ 43 ÙÔ /1920 Ë ÂÌÊ ÓÈ fiìâóë ÛÙÔÓ πûôïôáèûìfi Í ÙÔ ı Ù Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î Ù Â ÚÒ ,16 Î È Ù appleôùâï ÛÌ Ù Ú Ûˆ ı ÂÌÊ Ó ÔÓÙ Ó ÈÛfiappleÔÛ ÌÂÈˆÌ Ó. applefi ÙËÓ Óˆ- Ù Úˆ È ÊÔÚ Â ÚÒ ,16, appleôûfi  ÚÒ ,30 ÊÔÚ ÛÙËÓ apple ÚÔ Û Ú ÛË. 7) ÂÙ ÈÚ Ì ÛË ÙË ÁÓˆÌÔ fiùëûë Ì ÚÈıÌfi 205/1988 ÙË ÔÏÔÌ ÏÂÈ ÙˆÓ ÔÌÈÎÒÓ Ì Ô ÏˆÓ ÈÔÈÎ Ûˆ ÂÓ Â Â appleô Ú ˆÛË Ó Û ËÌ Ù ÛÂÈ appleúfi ÏÂ Ë ÁÈ appleô ËÌ ˆÛË ÙÔ appleúôûˆappleèîô ÙË ÏfiÁˆ ÂÍfi Ô applefi ÙËÓ appleëúâû. Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓË Ì ÚÈ ÙËÓ appleúfi Ï Ë, Ì ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË apple Ú. 14 ÙÔ ÚıÚÔ 42 ÙÔ /1920 Ó Ú ÂÙ È ÛÙÔ appleôûfi ÙˆÓ Â ÚÒ 498 ÈÏ. appleâú appleô, ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ appleôûfi  ÚÒ 422 ÈÏ. appleâú appleô ÊÔÚ ÙÈ appleúôëáô ÌÂÓÂ Ú ÛÂÈ. 8) È ÛÈÎ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú appleô ÎÔÏÔ ı ıëî Ó, ÁÈ ÙËÓ Û ÓÙ ÍË ÙˆÓ ÓˆÙ Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Â Ó È ÔÈ È appleô ÂÊ ÚÌÔÛÂ Ë Ù ÈÚ ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ πûôïôáèûìô ÙË ) ÙÂÏÂ Ù Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÁÈÓ ÛÙËÓ Ú ÛË 2002, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ. 3091/ ) ÂÙ ÈÚ ÂÈ ÂÏÂÁ ıâ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ì ÚÈ Î È ÙËÓ Ú ÛË Ù Û Ó appleâè ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÓ Ô Ó Î Ù ÛÙ ÔÚÈÛÙÈÎ ÁÈ ÙÈ Ó ÏÂÁÎÙÂ Ú ÛÂÈ. KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN ZøH 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,99 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,05 Á) ª ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,58 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,52 ª π : ) ª ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,60 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,79 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) 5.364,17 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,66 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , ,80 ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , ,44 3. ªË Ú ÛÙÔappleÔÈËı Û appleâú Í Â ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÛÊ ÏÈÛÌ ÓˆÓ ˆ appleô Ê ÚÔ Ó ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ , ,96 4. ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,95 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,72 ============ ,14 ============ µ. 5. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ , ,37 ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,58 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,66 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,74 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,71 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,51 6. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ) ÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,30 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,30 ª π : ) ÚÔËÁÔ ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,62 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,68 7. ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,94 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,94 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,40 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ ,35 ( ,88) ( ,88) , ( ,46) ( ,46) 8. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,22 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,64 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,01 È ÊÔÚ ÍÔ , ,70 appleôû ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,03 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,60 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , , , ,10 9. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , ,55 ) ÚÔ Ï ÂÈ appleôùèì Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , È ÊÔÚ appleôùèì Ûˆ ÛÙËÓ ÙÚ Ô Û Í ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ appleô ÔÈ ÛÊ ÏÈÛÌ ÓÔÈ Ê ÚÔ Ó ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ( ,27) ( ,03) ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,05 =========== ,34 =========== appleôùâï ÛÌ Ù ( ËÌ Â ) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ ( µ) ( ,33) =========== ( ,20) =========== KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN À π À À à ƒ π À π à ª 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,06 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,12 Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,95 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,95 ª π : ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,45 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , (74.082,50) ,62 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) , ,14 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,34 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , , ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,02 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,99 ============ ,40 ============ µ. 4. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ªÈÎÙ (Û ÓÔÏÈÎ ) appleôû , ,03 ) ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,528, , ,42 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,93 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,99 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,78 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , ( ,90) , , , , ,63 5. ÔÈapple AÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ) ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,07 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,07 ª π : ) ÔÈapple AÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,24 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ ,07 ( ,73) , ,83 7. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,55 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,93 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,35 ºfiÚÔÈ - T ÏË È ÊÔÚ ÍÔ , ,76 AappleÔÛ ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,85 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,44 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , ,44 8. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , ,62 ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,43 =========== ,52 =========== appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÛÙÈÎ Â ı ÓË ÙÔÎÈÓ ÙˆÓ ( -µ) ,56 ============ ( ,12) =========== KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN π ø ø ªπø 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,89 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,19 Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,22 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,43 ª π : ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,55 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , ( ,51) , , , , ,79 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) 2.204,96 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,78 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,34 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,97 ============ ,06 ============ µ. 4. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ªÈÎÙ (Û ÓÔÏÈÎ ) appleôû , ,06 ) ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,28 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,22 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,24 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,34 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,00 7. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,15 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,78 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,10 È ÊÔÚ ÍÔ , ,26 appleôû ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,24 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,53 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , , , ,17 8. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , ,12 ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,44 =========== ,29 =========== appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ËÌÈÒÓ ( -µ) ,53 ============ ,77 ============ KATA TA H O APIA MOY A OTE E MATøN XPH Eø 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2002) π. appleôùâï ÛÌ Ù ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù ( ËÌ Â ) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. Ú Ûˆ 2002 ( ,33) ÔÛ appleúôëá. Ú Ûˆ 2001 ( ,20) ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ AÛÙÈÎ E ı ÓË A ÙÔÎÈÓ ÙˆÓ ,56 ( ,12) ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÔÈappleÒÓ KÏ ˆÓ ZËÌÈÒÓ , ,77 ÓÔÏÔ ÌÈÎÙÒÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ,76 ( ,55) EON: ÏÏ ÛÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ 1. ÛÔ apple ÚÂappleÔÌ ÓˆÓ Û ÔÏÈÒÓ , ,81 2. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈËÌ Ó appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌ/Ûˆ , ,81 ÓÔÏÔ ,50 ( ,74) ªÂ ÔÓ: 1. ÍÔ ÈÔÈÎËÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ , ,65 2. ÍÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ È ı Ûˆ , ,08 3. ÃÚˆÛÙÈÎÔ ÙfiÎÔÈ Î È Û Ó Ê ÍÔ , , , ,23 ÏÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌ/Ûˆ ,02 ( ,97) ππ. ÎÙ ÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù 1. ÎÙ ÎÙ & ÓfiÚÁ Ó ÛÔ , ,51 2. ÎÙ ÎÙ Î Ú Ë , ,76 3. ÛÔ appleúôëáô Ì ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , , , ,14 ªÂ ÔÓ: 1. ÎÙ ÎÙ & ÓfiÚÁ Ó ÍÔ , ,56 2. ÎÙ ÎÙ ËÌ Â ,27 420,47 3. ÍÔ appleúôëáô Ì ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , , , , , ,53 ÚÁ ÓÈÎ & ÎÙ ÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù ,52 ( ,44) πππ. appleôû ÛÂÈ ÓÔÏÔ appleôû ÛÂˆÓ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,59 ªÂ ÔÓ: È applefi Ù ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ , , ƒ ª (Î Ú Ë) à ø appleúô ÊfiÚˆÓ ,52 ============= ( ,44) =========== X Ï Ó ÚÈ, 10 AappleÚÈÏ Ô 2003 INAKA IA E Eø A OTE E MATøN ÔÛ ÎÏÂÈfiÌ. Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëá. Ú Ûˆ 2001 ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) Ú Ûˆ ,52 ( ,44) M ÔÓ: ÀapplefiÏÔÈappleÔ appleôùâïâûì ÙˆÓ ( ËÌÈÒÓ) appleúôëá. Ú ÛÂˆÓ ( ,74) ( ,30) ÓÔÏÔ ( ,22) ( ,74) ªÂ ÔÓ: 1. ºfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ 2. ÔÈappleÔ ÌË ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔÈ ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ ÊfiÚÔÈ , ËÌ Â ÂÈ Ó ÔÓ ( ,67) ============= ( ,74) ============ O POE PO TOY.. & /NøN YMBOY O O ANTI POE PO TOY.. π ªπ π À À O IEY YNTH π ƒπ À O ANA O I TH XP. I. EøP AKO OY O KøN. Z. T OKA º. π. µ ƒ µπ à ƒ.. µ µ.. ƒ À À.X ƒ º π π π à À ƒ ø À π ÚÔ ÙÔ Î.Î. ªÂÙfi Ô ÙË ÓˆÓ ÌÔ Ù ÈÚ «Àƒø π ÓÒÓ ÌÔ Ù ÈÚ ÂÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï Ûˆӻ Ï ÁÍ Ì ÙÈ ÓˆÙ Úˆ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Î ıò Î È ÙÔ Û ÂÙÈÎfi ÚÔÛ ÚÙËÌ ÙË ÓˆÓ ÌÔ Ù ÈÚ «Àƒø π ÓÒÓ ÌÔ Ù ÈÚ ÂÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï Ûˆӻ ÙË ÂÙ ÈÚÈÎ Ú Ûˆ appleô ÏËÍ ÙËÓ 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô ÏÂÁ Ô Ì, ÛÙ appleï ÛÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ï ÌÂ Î È ÁÓÒÛË appleï ÚÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ appleôïôáèûìô ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙÔ appleôî Ù ÛÙ Ì ÙÔ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÁÈÓÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 37 ÙÔ /1920 «appleâú ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ» ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ.. 400/1970 «appleâú π ȈÙÈÎ appleè ÂÈÚ Ûˆ ÛÊ Ï Ûˆ» Î È ÙÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎ È ÈÎ Û Â appleô ÎÚ Ó Ì Π٠ÏÏËÏÂ, Ì ÛË ÙÈ Ú Î È ÙÔ Î ÓfiÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎ appleô ÎÔÏÔ ıâ ÙÔ ÒÌ ÚΈÙÒÓ ÏÂÁÎÙÒÓ ÔÁÈÛÙÒÓ Î È appleô Â Ó È Û ÌʈÓÔÈ Ì ÙÈ ÛÈÎ Ú ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ appleˆó. ıëî Ó ÛÙËÓ È ıâû Ì Ù È Ï Î È ÛÙÔÈ Â appleô Ù ÚËÛÂ Ë ÂÙ ÈÚ Î È Ì fiıëî Ó ÔÈ Ó ÁÎ Â ÁÈ ÙÔ ÏÂÁ Ô appleïëúôêôú Â Î È ÂappleÂÍËÁ ÛÂÈ appleô ËÙ Û ÌÂ. ÂÙ ÈÚ ÂÊ ÚÌÔÛ ÔÚı ÙÔ Ï ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ. ÂÓ ÙÚÔappleÔappleÔÈ ıëîâ Ë Ì ıô Ô appleôáú Ê ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú ÛË, ÂÎÙfi ÙˆÓ appleâúèappleùòûâˆó appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 5 ÛË- Ì ˆÛË ÙË ÂÙ ÈÚ Î È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 1 apple Ú Ù ÚËÛ Ì. apple ÏËıÂ Û Ì ÙËÓ Û ÌÊˆÓ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÂÎı Ûˆ È ÂÈÚ Ûˆ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì Ô Ï Ô appleúô ÙËÓ ÎÙÈÎ ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi ˆÓ, Ì ÙÈ Û ÂÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. Ô ÚÔÛ ÚÙËÌ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ appleïëúôêôú  appleô appleúô Ï appleôóù È applefi ÙËÓ apple Ú ÁÚ (ÎÂÊ. 4.8) ÙÔ ÚıÚÔ 1 ÙÔ.. 148/1984. applefi ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Ì appleúô Î Ó Ù ÂÍ : 1) ªÂ ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ. 3091/2002 ÁÈÓ ÛÙËÓ Ú ÛË 2002 Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÁËapple ˆÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÂÍ È- Ù ÙË ÔappleÔ Í ıëîâ Ë Í ÎÙ Ûˆ ÙˆÓ ÁËapple ˆÓ Î Ù Â ÚÒ ,37 Î È ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ Î Ù Â ÚÒ ,69 Î È appleúô Î Â È ÊÔÚ Ó appleúôû ÚÌÔÁ  ÚÒ ,06, Ë ÔappleÔ ÌÂÈˆÌ ÓË Î Ù ÙÔÓ Ó ÏÔÁÔ ÓÙ ÊfiÚÔ appleâú Í Â ÚÒ ,77 Î Ù ˆÚ ıëîâ ÛÙÔÓ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ «È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í ÏÔÈappleÒÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ». È appleôû ÛÂÈ appleôïôá ÛıËÎ Ó ÛÙËÓ Ó appleúôû ÚÌÔÛÌ ÓË Í ÌÂ Û Ó appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ Π٠ ÚÒ ,00. 2) È ÂappleÈÛÊ ÏÂ Î È Û Πı ÛÙ ÚËÛË apple ÈÙ ÛÂÈ Û ÓÔÏÈÎÔ appleôûô  ÚÒ 1,6 ÂÎ Ù. appleâú appleô ÂÈ Û ËÌ ÙÈÛı appleúfi ÏÂ Ë Â ÚÒ 102 ÈÏ. appleâú appleô. Ù ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì ÔÈ ÓˆÙ Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ Â appleúôî appleùô Ó applefi Ù È Ï Î È ÛÙÔÈ Â ÙË ÂÙ ÈÚ, appleâèîôó Ô Ó Ì Ì ÙÔ ÚÔÛ ÚÙËÌ, ÊÔ ÏËÊıÔ Ó applefi Ë ÔÈ ÓˆÙ Úˆ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ Ì Î ıò Î È ÔÈ apple Ú ıì. 5,6,7 Î È 10 ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÙËÓ appleâúèô ÛÈ Î È ÚıÚˆÛË Î È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ı ÛË ÙË Ù ÈÚ Î Ù ÙËÓ 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 Î È Ù appleôùâï ÛÌ Ù ÙË Ú Ûˆ appleô ÏËÍ ٠ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ, ÛÂÈ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ È Ù ÍÂˆÓ appleô ÈÛ Ô Ó Î È ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó Á ÓÂÈ ÁÂÓÈÎ apple Ú ÂÎÙ Î È ÂÓ È Ê ÚÔ Ó applefi ÂΠӠappleô Ë ÂÙ ÈÚ ÂÊ ÚÌÔÛ ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú ÛË ÂÎÙfi ÙˆÓ appleâúèappleùòûâˆó appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ.5 ÛËÌ ˆÛË ÙË ÂÙ ÈÚ Î È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 1 apple Ú Ù ÚËÛ Ì. IE NH E E KTIKH A.E. OÚΈÙÔ EÏÂÁÎÙ Pannel Kerr Forster International LTD ı Ó, 30 M Ô 2003 ÚΈÙfi ÏÂÁÎÙ ÔÁÈÛÙ ÛÙ ıèô. ÁÈÔ ÏË.ª

18 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ Κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο σας υποβάλλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό της εταιρίας τον Ισολογισµό µετά του λογαριασµού Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Ζωής, του λογαριασµού Εκµεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζηµιών, του λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα ιαθέσεως Αποτελεσµάτων της εταιρίας σας της περιόδου µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ κατά την διάρκεια του 2002, εικοστής πέµπτης κατά σειρά εταιρικής χρήσης, παρουσίασε συνολική µείωση παραγωγής κατά 10% (περίπου) έναντι της προηγούµενης χρήσης Η µείωση αυτή οφείλεται στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς (πτώση παραγωγής στα Unit Linked προιόντα) αλλά και κυρίως στο ότι η εταιρία προέβη στην ανασυγκρότηση του δικτύου καταργώντας ζηµιογόνα καταστήµατα και ενισχύοντας άλλα µε προοπτική ανάπτυξης, αναµένοντας εντός του τρέχοντος έτουςνα διαφανούν τα αποτελέσµατα αυτής της ανασυγκρότησης. Η Εταιρία στην προσπάθειά της να ανακόψει την ζηµιογόνο πορεία της, όπως και συνέβη στην υπόλογο χρήση, προέβη σε εσωτερική αναδιοργάνωση και δραστική περικοπή του διαχειριστικού και διοικητικού κόστους. Επίσης η εταιρία προέβη σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της και προχώρησε περαιτέρω σε βελτίωση ποιοτικά και ποσοτικά του δικτύου διανοµής. Σύµφωνα µε το Νοµοθετικό ιάταγµα 400/70 όπως ισχύει, τα αποτελέσµατα των διαφόρων ασφαλιστικών κλάδων εµφανίζονται συγκεντρωτικά σε τρεις ενότητες ήτοι: 1. Λογαριασµός εκµετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής 2. Λογαριασµός εκµετάλλευσης ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων 3. Λογαριασµός εκµετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων Ζηµιών. β) Από πλευράς αποτελεσµάτων η συγκεκριµένη χρήση σε αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες χρήσεις παρουσίασε κερδοφόρα αποτελέσµατα. Οι λόγοι που συνετέλεσαν για την δηµιουργία αυτών των αποτελεσµάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ρευστότητα που επέτρεψε στην εταιρία η διάθεση, µε τη µέθοδο του lease back, µέρους του κτιρίου της και της απόδοσης των µέτρων που είχαν ληφθεί από το τελευταίο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσης και συγκεκριµένα της δραστικής µείωσης των εξόδων που περιλαµβάνει την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ζηµιών, την εξυγίανση προβληµατικών χαρτοφυλακίων και αναδιάρθρωση των εσωτερικών υπηρεσιών. Η αύξηση της παραγωγής του κλάδου Ζωής στα κλασσικά προιόντα, δεν στάθηκε ικανή να εξισορροπήσει την µείωση πωλήσεων των Unit Linked προιόντων. Από την άλλη πλευρά, το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί µε την κακή πορεία του χρηµατιστηρίου και την πτώση των αποδόσεων των τίτλων σταθερού 1

19 εισοδήµατος,ελάχιστα επηρέασαν τα έσοδα από επενδύσεις, σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση εξαιτίας της σωστής επενδυτικής πολιτικής που εφήρµοσε η Εταιρία. Η εταιρία έθεσε ως στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας για τη χρήση 2003 και γι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούµενη χρήση στην λήψη περαιτέρω µέτρων, στην προσπάθεια της να ανακόψει την ζηµιογόνο πορεία της, αλλά και να υπερβεί την δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η αγορά. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής της η Εταιρία άλλαξε την ιοικητική της δοµή και οργάνωση και δηµιούργησε τέσσερα «κέντρα κέρδους» καθένα από τα οποία συνιστούν ο Κλάδος Πωλήσεων, ο Κλάδος Ζωής, ο Κλάδος Γενικών Ασφαλειών και ο Κλάδος Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ προσδοκά ότι το πλάνο των ενεργειών της θα βελτιώσει κατά πολύ την κερδοφορία στην τρέχουσα χρήση και θα διασφαλίσει τα οφέλη των µετόχων, των πελατών και των εργαζοµένων της. γ) Στον τοµέα προβολή δηµοσιότητα, συνεχίστηκε η εµφάνιση της εταιρίας από τα διάφορα µέσα και κυρίως από τον τύπο και τα λοιπά µέσα ενηµέρωσης µε ένα διαφηµιστικό πρόγραµµα της τάξεως των 267 χιλ. Ευρώ (περίπου) που συνέβαλε στην προβολή του καλού ονόµατος της εταιρίας και στην εµφάνιση της καλής εταιρικής της εικόνας. Παρά ταύτα δεν έλειψαν οι σκιές από αρνητικά δηµοσιεύµατα και σχόλια για λόγους και πηγές που σας είναι γνωστά. δ) Η Εταιρία µε τη σωστή πολιτική, οργάνωση και λειτουργία της, διατηρεί σε υψηλά επίπεδα, παρά τις δυσκολίες, τις σχέσεις και την επικοινωνία µε όλο το ανθρώπινο δυναµικό της, ενέργειες που βοηθούν την εταιρία στη διατήρηση της εταιρικής συνοχής και της συναισθηµατικής συσπειρώσεως. ε) Σε συνολικά µεγέθη η εταιρία κινήθηκε στη χρήση 2002 συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση 2001 ως εξής: (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Παραγωγή ,46 έναντι ,95 µείωση 9,41% 2. Ενεργητικό ,99 έναντι ,14 µείωση 9,68% 3. Επενδύσεις ,98 έναντι ,24 µείωση 7,50% 4. Επενδύσεις για λογαριασµό Ασφ. Ζωής ,82 έναντι ,24 µείωση 17,00% 5. Λοιπά στοιχεία Ενερ/κού & Μεταβ. Λογ ,91 έναντι ,08 µείωση 11,03% 6. Κεφ. & Αποθ ,56 έναντι ,62 µείωση 33,56% 7. Ασφαλιστικές Προβλέψεις ,30 έναντι ,31 µείωση 1,61% 8. Υποχρεώσεις & Μεταβ.Λογ.Παθ ,43 έναντι ,22 µείωση 10,46% στ) Η θέση της Εταιρίας στον κλάδο της κρίνεται αξιόλογη, λαµβανοµένων υπόψη του δυσµενούς χρηµατοοικονοµικού κλίµατος και της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται η αγορά. Παραθέτουµε τους κυριότερους δείκτες αποδοτικότητας της Εταιρίας όπως προκύπτουν από τον ισολογισµό της 31/12/2002. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (α) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ = ,52 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = ,91 4,9% (β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ = ,52 ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ = ,00 2,6% (γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ = ,52 0,84% 2

20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ,88 Από τους ανωτέρω δείκτες και λαµβανοµένου υπόψη ότι η ασφαλιστική Βιοµηχανία πλήττεται για 3 η συνεχή χρονιά από πλήθος παραγόντων όπως ακραία φυσικά φαινόµενα, τροµοκρατία, οικονοµική ύφεση και χρηµατιστηριακή κρίση προκύπτει η ικανοποιητική αποδοτικότητα της Εταιρίας. Θα µπορούσαµε εδώ να παραθέσουµε και τους δείκτες της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρίας, αλλά λόγω της ιδιοµορφίας που παρουσιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες (δέσµευση εκ του Νόµου διάφορων περιουσιακών στοιχείων, για την κάλυψη τεχνικών αποθεµάτων κλπ.) δεν εµφανίζουν την περιουσιακή διάρθρωση ως έχει και δεν µπορούν να ερµηνευθούν οι δείκτες αυτοί, όπως στις εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρίες. Β. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (000) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α/α ΖΩΗΣ , ,32-17,90% 2.ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 3.330, ,60-17,54% 3. ΠΥΡΟΣ 2.641, ,94 +4,50% 4. ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ,20-4,48% ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 542,92 375,96-30,75% 6. ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 3.536, ,92-11,52% ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7. ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 451,94 366,15-18,98% 8. ΒΟΗΘΕΙΑΣ 419,66 392,31-6,52% 9. ΣΚΑΦΩΝ 1.250, ,26-30,24% 10. ΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΠ. 235,84 761, , ΓΕΝ.ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ 346,29 297,16-14,19% ΣΥΝΟΛΟ , ,46-9,41% Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι. Το εξ ευρώ ,76 ποσό των Επενδύσεων στο Ενεργητικό του Ισολογισµού αναλύεται σε: Α. ΑΚΙΝΗΤΑ 1. Γήπεδα ευρώ ,83 έναντι ευρώ ,83 του Κτίρια Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρώ ,08 έναντι ευρώ ,92 του 2001 Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ευρώ ,07 έναντι ευρώ ,42 του 2001 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1. Χρεόγραφα παγίας επενδ. ευρώ ,00 έναντι ευρώ ,72 του Λοιπά χρεόγραφα ευρώ ,23 έναντι ευρώ ,86 του

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2001 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

AP.M.A.E /05/B/86/35 25Ë ETAIPIKH XPH H (1Ë IANOYAPIOY-31Ë EKEMBPIOY 2002) ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001

AP.M.A.E /05/B/86/35 25Ë ETAIPIKH XPH H (1Ë IANOYAPIOY-31Ë EKEMBPIOY 2002) ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 EYPø A KH I TH ANøNYMO ETAIPIA ENIKøN A ºA I EøN AP.M.A.E. 12855/05/B/86/35 I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY 2002 25Ë ETAIPIKH XPH H (1Ë IANOYAPIOY-31Ë EKEMBPIOY 2002) E N E P H T I K O ÔÛ ÎÏÂÈfiÌ. Ú Ûˆ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2004. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2004. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2004 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALTER EGO ANøNYMH ETAIPIA ANTI PO ø EIøN - EM OPIOY - TOYPI MOY

ALTER EGO ANøNYMH ETAIPIA ANTI PO ø EIøN - EM OPIOY - TOYPI MOY ALTER EGO ANøNYMH ETAIPIA ANTI PO ø EIøN - EM OPIOY - TOYPI MOY I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY 2003-18Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2003) - API. M.A.E.14105/01AT/B/86/565 ENEP HTIKO ÔÛ ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα