ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 Υπεύθυνοι της εταιρείας για το δελτίο 1.2 Νόµιµοι ελεγκτές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΑ 2.4 ηµόσιες προσφορές σχετικά µε την διακίνηση µετοχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη 3.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1 Κύριες δραστηριότητες του εκδότου 4.2 Εξαρτήσεις εκδότου 4.3 Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 4.4 Σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες 4.5 ιακοπές δραστηριότητας 4.6 Αριθµός εργατικού δυναµικού 4.7 Πολιτική επενδύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1 Λογαριασµοί του εκδότου 5.2 Ατοµικές πληροφορίες για σηµαντικές συµµετοχές 5.3 Ατοµικές πληροφορίες για λιγότερο σηµαντικές συµµετοχές 5.4 Πληροφορίες για τον ενοποιηµένο ισολογισµό 5.5 Όµιλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6.1 Πληροφορίες προσώπων 6.2 Συµφέροντα προσώπων 6.3 Σχέδια συµµετοχής του προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7.1 Τρέχουσες εξελίξεις µετά την έκδοση του ισολογισµού 7.2 Προοπτικές εταιρίας την τρέχουσα χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οικονοµικές Καταστάσεις

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 Υπεύθυνοι της εταιρείας για το δελτίο Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ελτίου είναι ο κος Στέφανος Βερζοβίτης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, Λ. Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. 1.2 Βεβαιώσεις υπευθύνων Ο υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου βεβαιώνει ότι εξ όσων γνωρίζει: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρεις και αληθείς. 2. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 1.3 Νόµιµοι ελεγκτές Έγινε ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασµών των τριών τελευταίων χρήσεων από τον κο Ευστάθιο Καγιούλη, Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας «ιεθνής Ελεγκτική ΑΕ», Βασ. Σοφίας 120, Αθήνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΑ ηµόσιες προσφορές σχετικά µε την διακίνηση µετοχών Κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση, δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής για τις µετοχές του εκδότου. Επίσης ο εκδότης δεν έκανε δηµόσια προσφορά ανταλλαγής για τις µετοχές µιας άλλης εταιρείας.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη Επωνυµία, εταιρική έδρα: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, Λ. Κηφισίας Ηµεροµηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη: Η εταιρία ιδρύθηκε την 1/11/1977 και η διάρκεια λειτουργίας της είναι 77 έτη Νοµοθεσία και νοµική µορφή που λειτουργεί ο εκδότης: Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από την νοµοθεσία περί ασφαλιστικών εταιριών και η νοµική της µορφή είναι Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Σκοπός του εκδότη: Σκοπός της εκδότριας εταιρίας είναι Η ενέργεια ασφαλίσεων όλων των Κλάδων Η ενέργεια αντασφαλίσεων όλων των κλάδων Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, διενέργεια και διεξαγωγή εκκαθαρίσεων ασφαλιστικών λογαριασµών ηµεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Μητρώο και αριθµός εγγραφής: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 12855/05/Β/86/ Τοποθεσία των εγγράφων της εκδότριας εταιρίας: Όλα τα έγγραφα που αφορούν τον εκδότη, βρίσκονται στην έδρα της επιχείρησης, στη Λ. Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. 3.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο Κεφάλαιο που έχει καλυφθεί: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,00, διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,60 εκάστη, από τις οποίες κοινές µετοχές και προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές Εγκεκριµένο ή µη εκδοθέν κεφάλαιο: εν υπάρχει εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αύξησης κεφαλαίου Μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια: εν υπάρχουν µερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια.

5 3.2.3 Οµολογίες προς κτήση: εν υπάρχουν οµολογίες προς κτήση (warrants) Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου: εν υπάρχουν καταστατικοί όροι περισσότερο περιοριστικοί από τις εκ του νόµου ρυθµίσεις σχετικά µε την µεταβολή του κεφαλαίου και την τροποποίηση των δικαιωµάτων διαφόρων κατηγοριών µετοχών Ιστορικό µετοχικού κεφαλαίου: εν υπάρχει καµία µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο τα 3 τελευταία χρόνια εκτός από την µετατροπή του σε ευρώ, που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξησή του από ,04 ευρώ σε ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Μετοχικό κεφάλαιο άνω του 20%: Κανένας µέτοχος δεν κατέχει πάνω από το 20% του µετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικές εταιρίες: Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ συµµετέχει στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ. Έτος ίδρυσης Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η διαχείριση 11 αµοιβαίων κεφαλαίων. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 50%. Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ. Έτος ίδρυσης ραστηριοποιείται στους τοµείς του Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και αναπτύσσει δραστηριότητες επενδυτικής Τραπεζικής µε αντικείµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 99%. Alter Ego AE. Έτος ίδρυσης Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άµεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα παρουσιαστεί στο σπίτι, το κατάστηµα, την επιχείρηση, µε συνδροµητικές και µε αµοιβή υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ελαιοχρωµατιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 82,04%. SOS - Συστήµατα Υγείας ΑΕ. Έτος ίδρυσης Κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κατ οίκον νοσηλεία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 75,53%.

6 Enovation Technologies ΑΕ. Έτος ίδρυσης Αντικείµενο δραστηριοποίησης είναι η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. Το ποσοστό συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι 73% Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Πίστης στις θυγατρικές εταιρίες: Ο εκδότης διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% µετοχές των παρακάτω εταιρειών: Εταιρία (ποσά σε ευρώ) Αριθµός µετοχών Λογιστική αξία Ονοµαστική αξία Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ ,83 2,93 Alter Ego AE ,00 2,39 SOS - Συστήµατα Υγείας ,00 14,67 Enovation Technologies AE ,00 29,34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1 Κύριες δραστηριότητες του εκδότου: Η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών καλύψεων τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους ( Πυρός, Αυτοκινήτων, Ατυχηµάτων, Μεταφορών, Βοηθείας, Νοµικής Προστασίας, Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, Πλοίων & Αεροσκαφών, Εngineering και Αστικής Ευθύνης), παρέχοντας ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατοµικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο µε ειδικά σχεδιασµένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράµµατα Παραγωγή των τριών τελευταίων χρήσεων: Ποσά σε χιλ. ευρώ Παραγωγή Ζωής Παραγωγή Αστ. Ευθ. Αυτοκινήτων Παραγωγή Λοιπών κλάδων Ζηµιών ΣΥΝΟΛΟ

7 4.1.2 Ακίνητη περιουσία: Ο εκδότης έχει τις κύριες εγκαταστάσεις του σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Κηφισίας 274, στο Χαλάνδρι. Στην ακίνητη περιουσία του περιλαµβάνονται τα εξής ακίνητα: Κτίριο γραφείων στην Αθήνα επί της οδού Λ. Κηφισίας 274, τµ. περίπου σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.910,65 τ.µ. Όροφος γραφείων στην Πάτρα, επί της οδού Ερµού 89, συνολικής έκτασης 187 τ.µ. Γραφείο στην Κατερίνη, επί της οδού 25 ης Μαρτίου18, συνολικής έκτασης 59 τ.µ. Παλαιά διόροφη οικία στην Καβάλα, επί της οδού Κολοκοτρώνη 63, εµβαδού 80 τ.µ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 110 τ.µ. Κτίριο γραφείων στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Βας. Όλγας 269, συνολικής έκτασης τ.µ ιατηρητέο ακίνητο στην Αθήνα επί της οδού εριγνύ 15, συνολικής έκτασης 714 τ.µ. Κτίριο στην Αθήνα επί της οδού Φιλελλήνων 35, 2246 τµ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο, συνολικής έκτασης τ.µ. Γραφείο στην Λάρισα, επί της οδού Κούµα 1, συνολικής έκτασης 92 τ.µ Μεταλλευτικές εργασίες, εργασίες εξορύξεως υδρογονανθράκων και εκµετάλλευσης λατοµείων: Οι εργασίες αυτές δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση του εκδότη Γεγονότα που έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες: εν υπάρχουν εξαιρετικά γεγονότα που να έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες. 4.2 ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης, οικονοµικές συµβάσεις, ή νέοι µέθοδοι κατασκευής: Ο εκδότης δεν έχει καµία εξάρτηση από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις και νέες µεθόδους κατασκευής. 4.3 Πολιτική έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων: Η Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί µία οργανωµένη πολιτική στο τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριµένα µε την δηµιουργία τακτικών επιτροπών που συνεδριάζουν µηνιαία µε συγκεκριµένη ατζέντα ελέγχει τα Προϊόντα της τόσο στο θέµα παροχών και κερδοφορίας όσο και στο τοµέα της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρία. Παράλληλα στην ατζέντα της πολυσυλλεκτικής επιτροπής βρίσκονται όλες οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα: στον ευρύτερο

8 ασφαλιστικό χώρο (κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραγόµενες από τον υψηλό δανεισµό των ελληνικών νοικοκυριών), στο χώρο της δηµόσιας και ιδιωτικής υγείας (ιδιαιτέρως τα ελλείµµατα που παρουσιάζει η πρωτοβάθµια περίθαλψη στην χώρα µας), στον τραπεζοασφαλιστικό χώρο (δάνεια κάθε µορφής και αντίστοιχες ασφαλιστικές καλύψεις) καθώς και στο χώρο των επενδύσεων (το πρόβληµα της αποταµιεύσεως και στην δηµιουργία προϊόντων που συντελούν στην διατήρηση εισοδήµατος και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε νέες πολιτικές προϊόντων µε στόχο να καλύψει όλες τις προαναφερόµενες ανάγκες Συγκεκριµένα: Νέα συνταξιοδοτικά προγράµµατα: ανεπτύχθησαν νέα συνταξιοδοτικά προγράµµατα στηριζόµενα και στις δύο τεχνολογίες διαχείρισης της αποταµίευσης δηλαδή αυτής που σχετίζεται µε το µαθηµατικό απόθεµα και την εγγυηµένη επένδυση του 3%, καθώς και αυτής του Unit Linked νέας γενιάς µε εγγυηµένη αξία. Τα προγράµµατα αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες και δυνατότητες του πελάτη και έτσι προσφέρονται και µε την επιλογή του εφάπαξ και των περιοδικών καταβολών. Νέα προγράµµατα υγείας: η εταιρία προχώρησε στην ανάπτυξη νέων σπονδυλωτών προγραµµάτων υγείας µε ενισχυµένες καλύψεις στο χώρο της πρωτοβάθµιας περίθαλψης που δίδουν νέα διάσταση τόσο στην παροχή όσο και στην ποιότητα της υπηρεσίας που απολαµβάνει ο πελάτης. Νέα προγράµµατα ζωής: Αντιλαµβανόµενη τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες στο χώρο της κάλυψης ζωής και ανικανότητας για όσους βρίσκονται σε οποιοδήποτε δανεισµό από ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, η εταιρία προχώρησε σε νέες ευέλικτες καλύψεις της ανάγκης αυτής. ιαχείριση κεφαλαίων: έχοντας την ασφαλιστική εµπειρία ετών και µε την συνεργασία των θυγατρικών της εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ και Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ έχει δηµιουργήσει Προϊόντα διαχείρισης κεφαλαίων ικανά να ενδυναµώσουν την αποταµίευση και να ανταποκριθούν στην πάγια ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πελάτη µας. Ασφάλιση Περιουσίας: αντιµετωπίζοντας τις σηµαντικές µεταβολές στις κλιµατολογικές συνθήκες και στην εκδήλωση των φυσικών φαινοµένων η εταιρία προχώρησε σε νέα Προϊόντα που παρέχουν ολοκληρωτικές καλύψεις στο σπίτι και στον επαγγελµατικό χώρο.

9 Προϊόντα Τραπεζο-ασφαλιστικά και εναλλακτικών δικτύων διανοµής: στόχος των προϊόντων αυτών είναι να εξυπηρετήσουµε και να διευκολύνουµε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 4.4 ικαστικές διαφορές ή διαιτησίες κατά το παρελθόν: εν υπάρχουν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες που δύνανται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του εκδότη. 4.5 ιακοπή δραστηριοτήτων κατά το παρελθόν: εν υπάρχουν ή υπήρξαν διακοπές δραστηριότητας του εκδότου στο πρόσφατο παρελθόν που να έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση του εκδότη. 4.6 Μέσο εργατικό δυναµικό: Το µέσο εργατικό δυναµικό το 2002 ήταν 165 άτοµα, έναντι 175 το 2001 και 205 το Πολιτική επενδύσεων: Στον πίνακα 2 παραθέτονται οι αριθµητικές αναλύσεις των επενδύσεων τις τρεις προηγούµενες χρήσεις: Ποσά σε χιλ. ευρώ Ακίνητα Επιχειρήσεις Οµολογίες Μετοχές και Αµοιβαία Κεφάλαια άνεια σε ασφαλισµένους ζωής Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα ΣΥΝΟΛΟ Στοιχεία κυριοτέρων επενδύσεων: εν έγιναν µεγάλης κλίµακας επενδύσεις στον όµιλο των εταιρειών κατά το 2002.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1 Λογαριασµοί του εκδότου: Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών. Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών για τις δύο τελευταίες χρήσεις. Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί και λογαριασµοί κερδών και ζηµιών για τις δύο τελευταίες χρήσεις. Παράρτηµα των ετήσιων λογαριασµών της τελευταίας χρήσης. (βλέπε κεφάλαιο 8.1) Αποτέλεσµα της χρήσεως ανά µετοχή: To αποτέλεσµα της χρήσεως ανά µετοχή του εκδότου, που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες, µετά από φόρους, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. Ανά Μετοχή Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. ανά µετοχή Αριθµός Μετοχών Αποτέλ. ανά µετοχή Κοινές Μετοχές , , ,14 Προνοµ. Μετοχές , , , Μέρισµα ανά µετοχή: Το ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, περιγράφεται στον επόµενο πίνακα: Ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά Μετοχή Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά µετοχή Αριθµός Μετοχών Μέρισµ ανά µετοχή Κοινές Μετοχές Προνοµ. Μετοχές Ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης των ενοποιηµένων και µη λογαριασµών: εν έχουν περάσει περισσότεροι από εννέα µήνες από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι τελευταίοι ενοποιηµένοι και µη ενοποιηµένοι λογαριασµοί που δηµοσιεύθηκαν Εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των ετήσιων λογαριασµών: Οι ενοποιηµένοι και οι µη ενοποιηµένοι ετήσιοι λογαριασµοί δίνουν πιστή

11 εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του εκδότου, αφού λάβουµε υπόψιν µας τις σηµειώσεις 6 και 7 του ισολογισµού. Συγκεκριµένα τα Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων πρέπει να αναµορφωθούν αφαιρόντας το ποσό των ευρώ ,30 που αφορά για την χρήση 2002 την διαφορά αποτίµησης των συµµετοχών στην αξία κτήσεως σε σχέση µε την τρέχουσα, και το ποσό των ευρώ ,00 περίπου που αφορά για την χρήση 2002 τον µη σχηµατισµό πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατόπιν αυτών το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος) της χρήσης διαµορφώνεται στο ποσό των ευρώ ,22. Επίσης αναµορφώνεται και ο λογαριασµός του παθητικού Ζηµίες εις Νέον, ο οποίος µετά την πρόσθεση της διαφοράς της αποτίµησης των συµµετοχών η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,16 και την πρόσθεση της πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ περίπου, διαµορφώνεται στο ποσό των , Κεφάλαια και χρησιµοποίησή τους: Πίνακας των Κεφαλαίων και της χρησιµοποίησής τους κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. (βλέπε κεφάλαιο 8.5) 5.2 Πληροφορίες σχετικές µε το µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων που η εκδότρια εταιρία κατέχει: Ατοµικές πληροφορίες σχετικές µε τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εκδότης κατέχει τουλάχιστον το 10% του µετοχικού κεφαλαίου, περιγράφονται κατωτέρω: A. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ ΑΚ, Λ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: διαχείριση 11 αµοιβαίων κεφαλαίων ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 50% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά & αναπροσαρµογές κεφαλαίου: ,71 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,97 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,44 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0

12 viii. ix. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: ,00 ευρώ Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,45 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν 0 ευρώ B. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Alter Ego AE, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι i. Τοµέας δραστηριότητας: Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άµεσες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα παρουσιαστεί στο σπίτι, το κατάστηµα, την επιχείρηση, µε συνδροµητικές υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ελαιοχρωµατιστή και άλλων 40 ειδικοτήτων τεχνικών, 365 ηµέρες το χρόνο. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 82,04% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 2.351,43 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,75 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,24 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,35 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,92 ευρώ C. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Ευρωπαϊκή Πίστη Finance ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων επενδυτικής Τραπεζικής. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 99% i. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ ii. Αποθεµατικά: 4.702,86 ευρώ iii. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,00 ευρώ iv. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,00 ευρώ

13 v. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 vi. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 vii. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,82 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,55 ευρώ D. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: SOS - Συστήµατα Υγείας ΑΕ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κατ οίκον νοσηλεία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 75,53% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 119,49 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,99 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,11 ευρώ vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,93 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν 0 ευρώ E. Επωνυµία και έδρα της επιχείρησης: Enovation Technologies ΑΕ, Φιλελλήνων 23, Χαλάνδρι. i. Τοµέας δραστηριότητας: παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. ii. Κατεχόµενο µέρος του κεφαλαίου: 73% iii. Καλυφθέν κεφάλαιο: ,00 ευρώ iv. Αποθεµατικά: 210,86 ευρώ v. Αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσεως από τις συνήθεις δραστηριότητες µετά από φόρους: ,05 ευρώ vi. Αξία µε την οποία ο εκδότης καταχωρεί τις κατεχόµενες µετοχές και µερίδια: ,93 ευρώ

14 vii. Μη εξοφληθέν ποσό των µετοχών και των κατεχοµένων µεριδίων: 0 viii. Ποσό µερισµάτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως: 0 ix. Το ύψος των απαιτήσεων την 31/12/02 ήταν ,51 ευρώ και των υποχρεώσεων του εκδότου έναντι της επιχειρήσεως ήταν ,85 ευρώ 5.3 Βλέπε το παραπάνω κεφάλαιο Αρχές ενοποιήσεως που εφαρµόστηκαν από τους Ορκωτούς Λογιστές: Για την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων οι Oρκωτοί Ελεγκτές λογιστές εφάρµοσαν τη µέθοδο της Ολικής Εκµεταλλεύσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6.1 Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους: 1. Χρήστο Γεωργακόπουλο, Οικονοµολόγο Ασφαλιστή, Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο 2. Κωνσταντίνο Τσόκα, Ασφαλιστή, Αντιπρόεδρο 3. Chassan Boustany, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο 4. Γεώργιο ιαµαντόπουλο, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο 5. Νικόλαο Χαλκιόπουλο, Αναλογιστή, Σύµβουλο 6. Βασίλειο Τσιφλικιώτη, ικηγόρο, Σύµβουλο 7. Ευάγγελο Γεωργιάδη, Οικονοµολόγο, Σύµβουλο Η εταιρία διοικείται από τους: 1. Χρήστο Γεωργακόπουλο, Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο 2. Κωνσταντίνο Τσόκα, ιευθυντή ικτύου 3. Στέφανο Βερζοβίτη, Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών 4. Νικόλαο Χαλκιόπουλο, Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή Κλάδου Ζωής 6.2 Συµφέροντα των διευθυνόντων την εταιρεία Κατά την χρήση 2002 καταβλήθηκαν σταθερές και αναλογικές αµοιβές στα µέλη του Σ ύψους ,58 ευρώ. Αντίστοιχα στα ιευθυντικά στελέχη της εταιρίας καταβλήθηκε συνολικά το ποσόν των ,27 ευρώ.

15 Στα µέλη των ιοικητικών οργάνων των θυγατρικών εταιρειών καταβλήθηκαν από τα κέρδη χρήσεως αµοιβές ,52 ευρώ Ο συνολικός αριθµός µετοχών του εκδότου που κατέχονται από τα µέλη των διοικητικών οργάνων και των οργάνων διευθύνσεως ή εποπτείας ήταν την 31/12/ Κοινές Ονοµαστικές µετοχές και Προνοµιούχες άνευ ψήφου Ονοµαστικές µετοχές εν υπήρξαν ασυνήθεις συναλλαγές των οργάνων ιοίκησης αναφορικά µε µετοχές ή στοιχεία της περιουσίας της εταιρείας εν υφίσταται δάνεια προς τα όργανα της ιοίκησης. 6.3 Σχέδια συµµετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο της εκδότριας εταιρίας: Η εταιρεία σχεδιάζει την συµµετοχή του προσωπικού στο µετοχικό της κεφάλαιο µε την παροχή stock-options µε την αίρεση της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7.1 Οικονοµικά αποτελέσµατα: Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2003 για τη µητρική εταιρία είναι θετικά παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήµατα της αγοράς. Η παραγωγή έκλεισε στα 10,4 εκ. ευρώ έναντι 9,6 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2002, αυξηµένη κατά 8%. Η αύξηση προέρχεται κατά 0,6 εκ. ευρώ από τον κλάδο ζωής και κατά 0,2 εκ. ευρώ από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών. Επιπρόσθετα τα άµεσα έξοδα εκµετάλλευσης είναι µειωµένα κατά 1,32% και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας είναι επίσης µειωµένα κατά 1,46%. Αντίθετα αύξηση κατά 36,23% παρουσιάζουν τα έξοδα διαθέσεως στο βαθµό που ισχυροποιούµε την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. Στο σκέλος των αποτελεσµάτων το Α τρίµηνο έδωσε κέρδη ευρώ έναντι ζηµίας ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Αναφορικά µε τις θυγατρικές εταιρίες µπορούµε να παρατηρήσουµε µία αύξηση του τζίρου για την ΑΕ ΑΚ την Alter Ego και την ΑΕΠΕΥ, που συνοδεύεται και από µία βελτίωση της κερδοφορίας τους. Οι υπόλοιπες εταιρίες στο βαθµό που ιδρύθηκαν πρόσφατα, βρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης και γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. 7.2 Προοπτικές της εταιρίας: Οι προοπτικές της µητρικής εταιρίας για την τρέχουσα χρήση µπορούν να χαρακτηριστούν θετικές. Σε αυτό συνηγορεί η καλή πορεία της

16 παραγωγής µε εξαίρεση τα U/L τα οποία όµως εισφέρουν σε πολύ µικρό βαθµό στην κερδοφορία. Επιπρόσθετα έχουµε µείωση των λειτουργικών εξόδων σε πολλούς τοµείς, µείωση του συντελεστή ζηµιών που θα γίνει πιο εµφανής τους επόµενους µήνες και ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεµάτων που θα δώσουν τις καλλίτερες δυνατές αποδόσεις σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οµοίως θετικές εµφανίζονται και οι προοπτικές για το σύνολο των θυγατρικών εταιριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οικονοµικές καταστάσεις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση και οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών της Εταιρείας. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 1 ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου τριµήνου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 360/1985, όπως ισχύει. Ετήσιες καταστάσεις ταµιακών ροών σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση. Πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου των συναλλαγών των µετοχών της εταιρίας σε σχέση µε την πορεία του κλάδου και τον Γενικό είκτη του Χ.Α.Α. Κατάλογος προσώπων άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης. Οργανόγραµµα

17 EYPø A KH I TH ANøNYMO ETAIPIA ENIKøN A ºA I EøN AP.M.A.E /05/B/86/35 I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1Ë IANOYAPIOY-31Ë EKEMBPIOY 2002) E N E P H T I K O ÔÛ ÎÏÂÈfiÌ. Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô Ì. Ú Ûˆ 2001 B. E O A E KATA TA Eø & Ω πã π 2. ÔÈapple ÍÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ Ûˆ , ,33 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , ========= =========. E EN Y EI I. AKINHTA 1. appleâ - OÈÎfiapple , ,14 2. KÙ ÚÈ - KÙÈÚÈ Î ÂÁÎ/ÛÂÈ , ,85 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , ,91 =========== ,06 =========== II. YMMETOXE & E EN Y EI E YN E. & YMMETOXIKOY EN IAºEPONTO E IXEIPH EI 3. ÌÌÂÙÔ ,07 ============ ,42 =========== III. OI E XPHMAT/KE E EN Y EI 1. ªÂÙÔ Î È ÏÏÔÈ Ù ÙÏÔÈ ÌÂÙ ÏËÙ applefi ÔÛË Î È ÌÂÚ È ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ , ,86 2. ÌÔÏÔÁ Â Î È ÏÔÈappleÔ Ù ÙÏÔÈ ÛÙ ıâú applefi ÔÛË , ,72 5. ÓÂÈ Û ÛÊ ÏÈÛÌ ÓÔ ˆ , ,46 6. Ù ı ÛÂÈ appleúôıâûì Î È ÂÛÌÂ Ì Ó Û appleèûùˆùèî È Ú Ì Ù , , , ,13 ============ ============ ÓÔÏÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ( π+ ππ+ πππ) , ,61 ============ ============. E EN Y EI IA O / MO A ºA I MENøN ZøH OY ºEPOYN TON E EN YTIKO KIN YNO 1. MÂÚ È AÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ , ,97 2. ÚÔıÂÛÌÈ Î Î Ù ıâûë Û Ó ÂfiÌÂÓË Ì  ÎÙË , , ,25 ============ ,77 ============. π π I. π π ƒø º π π ƒ ƒπ 1. ÃÚÂÒÛÙ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , ,90 3. ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ , ,29 6. Ú ÌÌ ÙÈ ÂÈÛappleÚ ÎÙ , ,11 7. appleèù Á ÂÈÛappleÚ ÎÙ Â ÌÂÙ ÚÔÓÔÏÔÁËÌ Ó , ,99 8. appleèûê Ï - apple ÈÎÔÈ ÚÂÒÛÙ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , ,09 M ÔÓ: ÚÔ Ï ÂÈ ( ,80) , ( ,80) , , ,58 ============ ============ ππ. π π º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈ fiìâóôè , ,99 ========== ========== πππ. π π π 1. ÃÚÂÒÛÙÂ È ÊÔÚÔÈ , ,51 3. Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ , ,99 ÓÔÏÔ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ( π+ ππ+ πππ) , ,50 =========== ============ , ,07 ============ ============. OI A TOIXEIA ENEP HTIKOY I. E O I MO 1. EappleÈappleÏ Î È ÏÔÈapplefi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi , ,70 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , ,64 2. MÂÙ ÊÔÚÈÎ Ì Û , ,73 M ÔÓ: AappleÔÛ ÛÂÈ , , , , , ,99 ========== ========== II. à ª π π πª 1. T ÌÂ Ô , ,38 3. K Ù ı ÛÂÈ fi ˆ , , ,80 ========== ,85 ========= ÓÔÏÔ ÏÔÈappleÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ( π+ ππ) , ,84 =========== =========== A H T I K O ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 A. I IA KEºA AIA I. METOXIKO KEºA AIO ( MÂÙÔ ÙˆÓ 0,60 E ÚÒ) 1. K Ù ÏËÌ ÓÔ ,00 =========== ,04 =========== II. IAºOPA A O EK O H METOXøN & MO O IøN Y EP TO APTIO 1. È ÊÔÚ applefi Î ÔÛË ÌÂÙÔ ÒÓ apple Ú ÙÔ ÚÙÈÔ , ,53 ============ =========== III. IAºOPE ANA PO APMO H 1. È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ & ÚˆÁÚ ÊˆÓ ,51 2. È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í ÏÔÈappleÒÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , , , ,99 =========== ========= IV. A O EMATIKA KEºA AIA 1. T ÎÙÈÎfi appleôıâì ÙÈÎfi , ,59 1. ZËÌ applefi appleôù ÌËÛË ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ appleúô Û Ì ËÊÈÛÌfi ( ,52) 4 EÎÙ ÎÙ appleôıâì ÙÈÎ , ,69 5. AÊÔÚÔÏfiÁËÙ appleôıâì ÙÈÎ ÂÈ. È Ù ÍÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ,39 5. appleôıâì ÙÈÎ applefi apple ÏÏ ÛÛfiÌÂÓ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ ÛÔ , ,71 5. appleôıâì ÙÈÎ applefi ÛÔ ÊÔÚÔÏÔÁËı ÓÙ Î Ù ÂÈ ÈÎfi ÙÚfiappleÔ , ,25 ( ,28) ,63 ============ ============ V. A OTE E MATA EI NEO ÀapplefiÏÔÈappleÔ ËÌÈÒÓ Ú Ûˆ ÂÈ Ó Ô ( ,67) ( ,74) ============ ============ ÓÔÏÔ È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ ( π+ ππ+ πππ+ πv+ V) , ,45 ============= =============. A ºA I TIKE ( à π ) POB EæEI I. ƒ µ æ π A ºA I EøN ZøH ETAIPIA ANTA º/TøN À 2002 ETAIPIA ANTA º/TøN À M ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ , , , , , ,72 2. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ appleô ËÌÈÒÛÂÈ , , , , , ,66 3. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ , , , ,35 5. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÛÊ Ï. ˆ , , , , , , , , , ,03 ============ ========== ============ =========== ========= =========== II. ƒ µ æ π A ºA I EøN ZHMIøN 1. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , , , ,18 3. ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ appleô ËÌÈÒÛÂÈ , , , , , ,29 6. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÛÊ Ï. ËÌÈÒÓ , , , , , ,98 ============ ============ ,98 ============ ,84 =========== , ,54 =========== ============ ÓÔÏÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ appleúô Ï ÂˆÓ (π+ππ) , ,57 ============ ============. º π π (ª ª π ) ƒ µ æ π º π ø ø À π º π ª π º ƒ À À π π À ,20 55, , ,29 92, ,77 =========== ======= =========== =========== ===== ============. À à ø π I. À à ø π ƒø º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ , ,47 2. ÈÎ ÈÔ ÔÈ appleúôìëıâèòó apple Ú ÁˆÁ , , , ,47 =========== ========== ππ. À à ø π º π π ƒ ƒπ 1. ÓÙ ÛÊ ÏÈ fiìâóôè , ,88 =========== ========== πv.à à ø π ƒ π ø π π ƒàª 3. ÔÈapple appleèûùˆùèî È Ú Ì Ù , ,00 =========== ========= V. π À à ø π 1. ÀappleÔ ÚÂÒÛÂÈ applefi ÊfiÚÔ - Ù ÏË , ,51 2. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ , ,95 3. ªÂÚ ÛÌ Ù appleïëúˆù , ,09 4. ÈÛÙˆÙ È ÊÔÚÔÈ , ,62 5. Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ , , , ,07 ============ ============ ÓÔÏÔ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ (π+ππ+iv+v) , ,42 ============= ============. METABATIKOI O / MOI ENEP HTIKOY 2. ÚÔÌ ıâèâ & ÏÔÈapple ÍÔ appleúfiûîùëûë ÂappleÔÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , ,53 4. EÛÔ Ú Ûˆ ÂÈÛappleÚ ÎÙ , , ,44 =========== ,69 ============ ENIKO YNO O ENEP HTIKOY (B+ + +E+ + ) ,88 ============= ,63 ============ O APIA MOI TA Eø XPEø TIKOI 1. AÏÏfiÙÚÈ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ,85 3. XÚˆÛÙÈÎÔ ÏÔÁ/ÛÌÔ ÂÁÁ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ Î È ÂÌappleÚ ÁÌ ÙˆÓ ÛÊ ÏÂÈÒÓ , ,65 4. Aapple ÈÙ ÛÂÈ applefi ÌÊÔÙÂÚÔ ÚÂ Û Ì ÛÂÈ ,96 5. AÍ ÎÈÓ ÙˆÓ ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ Ûˆ ÂappleÈÙÚÔapple ÚıÚ. 9N. 2190/ , , ,84 =========== ,32 =========== H. METABATIKOI O / MOI A HTIKOY 1. ÛÔ ÂappleÔÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , ,31 2. EÍÔ Ú Ûˆ Ô ÏÂ Ì Ó (appleïëúˆù ) , , ,70 =========== ,42 ========== ENIKO YNO O A HTIKOY (A ) ,88 ============ ,63 ============ O APIA MOI TA Eø I TøTIKOI 1. ÈÎ ÈÔ ÔÈ ÏÏfiÙÚÈˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ,85 3. ÈÛÙˆÙÈÎÔ ÏÔÁ/ÛÌÔ ÂÁÁ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ & ÂÌappleÚ ÁÌ ÙˆÓ ÛÊ ÏÂÈÒÓ , ,65 4. YappleÔ ÚÂÒÛÂÈ applefi ÌÊÔÙÂÚÔ ÚÂ Û Ì ÛÂÈ ,96 5. AÍ ÎÈÓ ÙˆÓ ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ Ûˆ ÂappleÈÙÚÔapple ÚıÚ. 9N. 2190/ , , ,84 =========== ,32 =========== ª πø π :1) ÂÙ ÈÚ Û ÂÎappleÏ ÚˆÛË appleô ÚÂÒÛˆ ÙË applefi ÙÔ fiìô ÂÈ È ı ÛÂÈ Û ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÙÔappleÔı ÙËÛË Ù ÂÍ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â : ) Î ÓËÙ Í Â ÚÒ ,97 Î È ) ÚÂfiÁÚ Ê Í Â ÚÒ ,42 2) apple ÙˆÓ apple Á ˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÂÎÙfi ÙË ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÙÔappleÔı ÙËÛË, ÂÓ Ê ÛÙ Ù È Î Ó Ó ÏÏÔ ÂÌappleÚ ÁÌ ÙÔ ÚÔ. 3) ÂÓ Ê ÛÙ ÓÙ È ÂappleÈÛÊ Ï apple ÈÙ ÛÂÈ Âapple ÈΠappleô ÂÓ ÂÙ È Ó Ô Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ Âapple appleùˆûë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÙ ÈÚ. 4) ÚÈıÌfi ÙÔ apple Û ÔÏÔ ÌÂÓÔ appleúôûˆappleèîô ÛÙËÓ Ù ÈÚ Î Ù ÙËÓ Ù Ó 164 ÙÔÌ. 5) ÂÙ ÈÚ ÛÙËÓ apple ÚÔ Û Ú ÛË, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË, appleôù ÌËÛÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 2 ÙÔ. 2992/2002 Ù ÚÂfiÁÚ Ê, appleïëó ÙˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ, ÛÙËÓ ÙÚ Ô Û Í ÙÔ Î È appleúô Î Â ËÌ Û ÓÔÏÈÎÔ appleôûô  ÚÒ ,88. applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ËÌ appleôûfi  ÚÒ ,36 Û Ì ËÊ ÛÙËΠ̠appleôıâì ÙÈÎ appleô appleúô Î Ó applefi ÙËÓ appleòïëûë ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Û ÙÈÌ ÓÒÙÂÚË ÙË ÙÈÌ ÎÙ Ûˆ Î È applefi ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á Ï Ë ˆÚÂ Ó ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Ì ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÓfiÌˆÓ appleâú Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ, ÙÔ Â applefiïôèappleô appleôûfi  ÚÒ ,52 ÌÂÙ Ê ÚıËΠ̠۠ˆÛË ÙˆÓ È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Â Ó Ë appleôù ÌËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÂÔÁÚ ÊˆÓ Â Â Á ÓÂÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 43 ÙÔ /1920, ı appleúô Î appleùâ ÙÔ ÈÔ appleôûfi ËÌ ( ÚÒ ,88). 6) ÙÔ applefiïôèappleô ÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ µ.ππ.3 «ÌÌÂÙÔ», appleâúèï Ì ÓÂÙ È Î È appleô- Ûfi  ÚÒ ,20 ÙÔ ÔappleÔ Ô ÊÔÚ Û ÌÂÙÔ ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÍÈÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÏ Á ÔÓÙ È applefi ÚΈÙfi ÏÂÁÎÙ ÔÁÈÛÙ. ÂÙ ÈÚ appleôù ÌËÛ ÙÈ Û ÌÌÂÙÔ Ù ÛÙËÓ Í ÎÙ ÛÂÒ ÙÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ.. 186/1992 (.µ..). Ó Ë appleôù ÌËÛË ÙˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ ÙÒÓ Â Â Á ÓÂÈ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 6 ÙÔ ÚıÚÔ 43 ÙÔ /1920 Ë ÂÌÊ ÓÈ fiìâóë ÛÙÔÓ πûôïôáèûìfi Í ÙÔ ı Ù Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î Ù Â ÚÒ ,16 Î È Ù appleôùâï ÛÌ Ù Ú Ûˆ ı ÂÌÊ Ó ÔÓÙ Ó ÈÛfiappleÔÛ ÌÂÈˆÌ Ó. applefi ÙËÓ Óˆ- Ù Úˆ È ÊÔÚ Â ÚÒ ,16, appleôûfi  ÚÒ ,30 ÊÔÚ ÛÙËÓ apple ÚÔ Û Ú ÛË. 7) ÂÙ ÈÚ Ì ÛË ÙË ÁÓˆÌÔ fiùëûë Ì ÚÈıÌfi 205/1988 ÙË ÔÏÔÌ ÏÂÈ ÙˆÓ ÔÌÈÎÒÓ Ì Ô ÏˆÓ ÈÔÈÎ Ûˆ ÂÓ Â Â appleô Ú ˆÛË Ó Û ËÌ Ù ÛÂÈ appleúfi ÏÂ Ë ÁÈ appleô ËÌ ˆÛË ÙÔ appleúôûˆappleèîô ÙË ÏfiÁˆ ÂÍfi Ô applefi ÙËÓ appleëúâû. Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓË Ì ÚÈ ÙËÓ appleúfi Ï Ë, Ì ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË apple Ú. 14 ÙÔ ÚıÚÔ 42 ÙÔ /1920 Ó Ú ÂÙ È ÛÙÔ appleôûfi ÙˆÓ Â ÚÒ 498 ÈÏ. appleâú appleô, ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ appleôûfi  ÚÒ 422 ÈÏ. appleâú appleô ÊÔÚ ÙÈ appleúôëáô ÌÂÓÂ Ú ÛÂÈ. 8) È ÛÈÎ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú appleô ÎÔÏÔ ı ıëî Ó, ÁÈ ÙËÓ Û ÓÙ ÍË ÙˆÓ ÓˆÙ Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Â Ó È ÔÈ È appleô ÂÊ ÚÌÔÛÂ Ë Ù ÈÚ ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÙÔ πûôïôáèûìô ÙË ) ÙÂÏÂ Ù Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÁÈÓ ÛÙËÓ Ú ÛË 2002, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ. 3091/ ) ÂÙ ÈÚ ÂÈ ÂÏÂÁ ıâ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ì ÚÈ Î È ÙËÓ Ú ÛË Ù Û Ó appleâè ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÓ Ô Ó Î Ù ÛÙ ÔÚÈÛÙÈÎ ÁÈ ÙÈ Ó ÏÂÁÎÙÂ Ú ÛÂÈ. KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN ZøH 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,99 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,05 Á) ª ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,58 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,52 ª π : ) ª ıëì ÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,60 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,79 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) 5.364,17 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,66 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , ,80 ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , ,44 3. ªË Ú ÛÙÔappleÔÈËı Û appleâú Í Â ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÁÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÛÊ ÏÈÛÌ ÓˆÓ ˆ appleô Ê ÚÔ Ó ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ , ,96 4. ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,95 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,72 ============ ,14 ============ µ. 5. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ , ,37 ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,58 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,66 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,74 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,71 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,51 6. ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ) ÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,30 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,30 ª π : ) ÚÔËÁÔ ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,62 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,68 7. ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,94 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,94 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë Î È ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÊ Ï ÛÙÚˆÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,40 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ ,35 ( ,88) ( ,88) , ( ,46) ( ,46) 8. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,22 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,64 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,01 È ÊÔÚ ÍÔ , ,70 appleôû ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,03 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,60 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , , , ,10 9. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , ,55 ) ÚÔ Ï ÂÈ appleôùèì Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , È ÊÔÚ appleôùèì Ûˆ ÛÙËÓ ÙÚ Ô Û Í ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ appleô ÔÈ ÛÊ ÏÈÛÌ ÓÔÈ Ê ÚÔ Ó ÙÔÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi Î Ó ÓÔ ( ,27) ( ,03) ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,05 =========== ,34 =========== appleôùâï ÛÌ Ù ( ËÌ Â ) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ ( µ) ( ,33) =========== ( ,20) =========== KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN À π À À à ƒ π À π à ª 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,06 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,12 Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,95 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,95 ª π : ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,45 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , (74.082,50) ,62 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) , ,14 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,34 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , , ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,02 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,99 ============ ,40 ============ µ. 4. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ªÈÎÙ (Û ÓÔÏÈÎ ) appleôû , ,03 ) ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,528, , ,42 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,93 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,99 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,78 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , ( ,90) , , , , ,63 5. ÔÈapple AÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ) ÔÈapple ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,07 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , ,07 ª π : ) ÔÈapple AÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleúô Ï ÂÈ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,24 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ ,07 ( ,73) , ,83 7. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,55 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,93 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,35 ºfiÚÔÈ - T ÏË È ÊÔÚ ÍÔ , ,76 AappleÔÛ ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,85 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,44 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , ,44 8. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , ,62 ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,43 =========== ,52 =========== appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÛÙÈÎ Â ı ÓË ÙÔÎÈÓ ÙˆÓ ( -µ) ,56 ============ ( ,12) =========== KATA TA H O APIA MOY EKMETA EY Eø A ºA I EøN π ø ø ªπø 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY- 31 EKEMBPIOY 2002). 1. Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ ÔÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ 2001 ) ÓÔÏÈÎ (ÌÈÎÙ ) Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ , ,89 ) ªÂ ÔÓ: ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÚ , , , ,19 Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,22 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,43 ª π : ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÌË Â Ô ÏÂ Ì Ó ÛÊ ÏÈÛÙÚ Î È ÎÈÓ ÓÔ Û ÈÛ appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,55 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , ( ,51) , , , , ,79 2. ÛÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÛÔ applefi Û ÌÌÂÙÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ applefi Û Ó Â ÂÌ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ) 2.204,96 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ) ÛÔ applefi ÂÓÔ ÎÈ , ,78 ) ÛÔ applefi ÏÏ ÂappleÂÓ ÛÂÈ , , , ) Ú Ë applefi ÙË Ú ÛÙÔappleÔ ËÛË ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , , ÈÎ ÈÒÌ Ù Û Ì ÔÏ ˆÓ Î È ÏÔÈapple ÛÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ , ,34 ÓÔÏÔ ÂÛfi ˆÓ ,97 ============ ,06 ============ µ. 4. ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ÏËÚˆı Û appleô ËÌÈÒÛÂÈ ) ªÈÎÙ (Û ÓÔÏÈÎ ) appleôû , ,06 ) ªÂ ÔÓ: Ó ÏÔÁ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,28 ) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â ÎÏÂÈfiÌÂÓË Ú Ûˆ , ,22 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , ,24 ª π : Á) ÚÔ Ï ÂÈ ÁÈ ÂÎÎÚÂÌ ËÌ Â appleúôëáô ÌÂÓË Ú Ûˆ , ,34 ªÂ ÔÓ: ÌÌÂÙÔ ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙÒÓ , , , , , , , ,00 7. ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ) ÚÔÌ ıâèâ apple Ú ÁˆÁ Î È Û Ó Ê ÍÔ , ,15 ( +Á) ÌÌÂÛ ÍÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÌÔÈ Î È ÍÔ appleúôûˆappleèîô , ,78 ÔÈapple ÌÔÈ - apple ÚÔ ÙÚ ÙˆÓ , ,10 È ÊÔÚ ÍÔ , ,26 appleôû ÛÂÈ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,24 ÔÈapple appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ , , , ,53 ) ªÂ ÔÓ: ÚÔÌ ıâèâ applefi ÓÙ ÛÊ ÏÈÛÙ Î È Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Î Ú Ë ÙÔ , , , ,17 8. ÍÔ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ) ÍÔ È ÂÈÚ Ûˆ ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ , , , ,12 ÓÔÏÔ ÂÍfi ˆÓ ,44 =========== ,29 =========== appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ËÌÈÒÓ ( -µ) ,53 ============ ,77 ============ KATA TA H O APIA MOY A OTE E MATøN XPH Eø 31Ë EKEMBPIOY 2002 (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2002) π. appleôùâï ÛÌ Ù ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù ( ËÌ Â ) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ˆ ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. Ú Ûˆ 2002 ( ,33) ÔÛ appleúôëá. Ú Ûˆ 2001 ( ,20) ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ AÛÙÈÎ E ı ÓË A ÙÔÎÈÓ ÙˆÓ ,56 ( ,12) ªÈÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÔÈappleÒÓ KÏ ˆÓ ZËÌÈÒÓ , ,77 ÓÔÏÔ ÌÈÎÙÒÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ,76 ( ,55) EON: ÏÏ ÛÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ûˆ 1. ÛÔ apple ÚÂappleÔÌ ÓˆÓ Û ÔÏÈÒÓ , ,81 2. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈËÌ Ó appleúô Ï ÂÈ ÂÎÌ/Ûˆ , ,81 ÓÔÏÔ ,50 ( ,74) ªÂ ÔÓ: 1. ÍÔ ÈÔÈÎËÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ , ,65 2. ÍÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ È ı Ûˆ , ,08 3. ÃÚˆÛÙÈÎÔ ÙfiÎÔÈ Î È Û Ó Ê ÍÔ , , , ,23 ÏÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) ÂÎÌ/Ûˆ ,02 ( ,97) ππ. ÎÙ ÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù 1. ÎÙ ÎÙ & ÓfiÚÁ Ó ÛÔ , ,51 2. ÎÙ ÎÙ Î Ú Ë , ,76 3. ÛÔ appleúôëáô Ì ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , , , ,14 ªÂ ÔÓ: 1. ÎÙ ÎÙ & ÓfiÚÁ Ó ÍÔ , ,56 2. ÎÙ ÎÙ ËÌ Â ,27 420,47 3. ÍÔ appleúôëáô Ì ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ , , , , , ,53 ÚÁ ÓÈÎ & ÎÙ ÎÙ appleôùâï ÛÌ Ù ,52 ( ,44) πππ. appleôû ÛÂÈ ÓÔÏÔ appleôû ÛÂˆÓ apple ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ , ,59 ªÂ ÔÓ: È applefi Ù ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ , , ƒ ª (Î Ú Ë) à ø appleúô ÊfiÚˆÓ ,52 ============= ( ,44) =========== X Ï Ó ÚÈ, 10 AappleÚÈÏ Ô 2003 INAKA IA E Eø A OTE E MATøN ÔÛ ÎÏÂÈfiÌ. Ú Ûˆ 2002 ÔÛ appleúôëá. Ú Ûˆ 2001 ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù (Î Ú Ë) Ú Ûˆ ,52 ( ,44) M ÔÓ: ÀapplefiÏÔÈappleÔ appleôùâïâûì ÙˆÓ ( ËÌÈÒÓ) appleúôëá. Ú ÛÂˆÓ ( ,74) ( ,30) ÓÔÏÔ ( ,22) ( ,74) ªÂ ÔÓ: 1. ºfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ 2. ÔÈappleÔ ÌË ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓÔÈ ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ ÊfiÚÔÈ , ËÌ Â ÂÈ Ó ÔÓ ( ,67) ============= ( ,74) ============ O POE PO TOY.. & /NøN YMBOY O O ANTI POE PO TOY.. π ªπ π À À O IEY YNTH π ƒπ À O ANA O I TH XP. I. EøP AKO OY O KøN. Z. T OKA º. π. µ ƒ µπ à ƒ.. µ µ.. ƒ À À.X ƒ º π π π à À ƒ ø À π ÚÔ ÙÔ Î.Î. ªÂÙfi Ô ÙË ÓˆÓ ÌÔ Ù ÈÚ «Àƒø π ÓÒÓ ÌÔ Ù ÈÚ ÂÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï Ûˆӻ Ï ÁÍ Ì ÙÈ ÓˆÙ Úˆ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Î ıò Î È ÙÔ Û ÂÙÈÎfi ÚÔÛ ÚÙËÌ ÙË ÓˆÓ ÌÔ Ù ÈÚ «Àƒø π ÓÒÓ ÌÔ Ù ÈÚ ÂÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï Ûˆӻ ÙË ÂÙ ÈÚÈÎ Ú Ûˆ appleô ÏËÍ ÙËÓ 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô ÏÂÁ Ô Ì, ÛÙ appleï ÛÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ï ÌÂ Î È ÁÓÒÛË appleï ÚÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ appleôïôáèûìô ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙÔ appleôî Ù ÛÙ Ì ÙÔ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÁÈÓÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 37 ÙÔ /1920 «appleâú ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ» ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ.. 400/1970 «appleâú π ȈÙÈÎ appleè ÂÈÚ Ûˆ ÛÊ Ï Ûˆ» Î È ÙÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎ È ÈÎ Û Â appleô ÎÚ Ó Ì Π٠ÏÏËÏÂ, Ì ÛË ÙÈ Ú Î È ÙÔ Î ÓfiÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎ appleô ÎÔÏÔ ıâ ÙÔ ÒÌ ÚΈÙÒÓ ÏÂÁÎÙÒÓ ÔÁÈÛÙÒÓ Î È appleô Â Ó È Û ÌʈÓÔÈ Ì ÙÈ ÛÈÎ Ú ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ appleˆó. ıëî Ó ÛÙËÓ È ıâû Ì Ù È Ï Î È ÛÙÔÈ Â appleô Ù ÚËÛÂ Ë ÂÙ ÈÚ Î È Ì fiıëî Ó ÔÈ Ó ÁÎ Â ÁÈ ÙÔ ÏÂÁ Ô appleïëúôêôú Â Î È ÂappleÂÍËÁ ÛÂÈ appleô ËÙ Û ÌÂ. ÂÙ ÈÚ ÂÊ ÚÌÔÛ ÔÚı ÙÔ Ï ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ. ÂÓ ÙÚÔappleÔappleÔÈ ıëîâ Ë Ì ıô Ô appleôáú Ê ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú ÛË, ÂÎÙfi ÙˆÓ appleâúèappleùòûâˆó appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 5 ÛË- Ì ˆÛË ÙË ÂÙ ÈÚ Î È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 1 apple Ú Ù ÚËÛ Ì. apple ÏËıÂ Û Ì ÙËÓ Û ÌÊˆÓ ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÂÎı Ûˆ È ÂÈÚ Ûˆ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì Ô Ï Ô appleúô ÙËÓ ÎÙÈÎ ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi ˆÓ, Ì ÙÈ Û ÂÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. Ô ÚÔÛ ÚÙËÌ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÈ appleïëúôêôú  appleô appleúô Ï appleôóù È applefi ÙËÓ apple Ú ÁÚ (ÎÂÊ. 4.8) ÙÔ ÚıÚÔ 1 ÙÔ.. 148/1984. applefi ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Ì appleúô Î Ó Ù ÂÍ : 1) ªÂ ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 28 ÙÔ. 3091/2002 ÁÈÓ ÛÙËÓ Ú ÛË 2002 Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÙË Í ÙˆÓ ÁËapple ˆÓ Î È ÎÙÈÚ ˆÓ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÂÍ È- Ù ÙË ÔappleÔ Í ıëîâ Ë Í ÎÙ Ûˆ ÙˆÓ ÁËapple ˆÓ Î Ù Â ÚÒ ,37 Î È ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ Î Ù Â ÚÒ ,69 Î È appleúô Î Â È ÊÔÚ Ó appleúôû ÚÌÔÁ  ÚÒ ,06, Ë ÔappleÔ ÌÂÈˆÌ ÓË Î Ù ÙÔÓ Ó ÏÔÁÔ ÓÙ ÊfiÚÔ appleâú Í Â ÚÒ ,77 Î Ù ˆÚ ıëîâ ÛÙÔÓ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ «È ÊÔÚ applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ Í ÏÔÈappleÒÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ». È appleôû ÛÂÈ appleôïôá ÛıËÎ Ó ÛÙËÓ Ó appleúôû ÚÌÔÛÌ ÓË Í ÌÂ Û Ó appleâè Ó Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚ Π٠ ÚÒ ,00. 2) È ÂappleÈÛÊ ÏÂ Î È Û Πı ÛÙ ÚËÛË apple ÈÙ ÛÂÈ Û ÓÔÏÈÎÔ appleôûô  ÚÒ 1,6 ÂÎ Ù. appleâú appleô ÂÈ Û ËÌ ÙÈÛı appleúfi ÏÂ Ë Â ÚÒ 102 ÈÏ. appleâú appleô. Ù ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì ÔÈ ÓˆÙ Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ Â appleúôî appleùô Ó applefi Ù È Ï Î È ÛÙÔÈ Â ÙË ÂÙ ÈÚ, appleâèîôó Ô Ó Ì Ì ÙÔ ÚÔÛ ÚÙËÌ, ÊÔ ÏËÊıÔ Ó applefi Ë ÔÈ ÓˆÙ Úˆ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ Ì Î ıò Î È ÔÈ apple Ú ıì. 5,6,7 Î È 10 ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÂÙ ÈÚ, ÙËÓ appleâúèô ÛÈ Î È ÚıÚˆÛË Î È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ı ÛË ÙË Ù ÈÚ Î Ù ÙËÓ 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 Î È Ù appleôùâï ÛÌ Ù ÙË Ú Ûˆ appleô ÏËÍ ٠ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ, ÛÂÈ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ È Ù ÍÂˆÓ appleô ÈÛ Ô Ó Î È ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó Á ÓÂÈ ÁÂÓÈÎ apple Ú ÂÎÙ Î È ÂÓ È Ê ÚÔ Ó applefi ÂΠӠappleô Ë ÂÙ ÈÚ ÂÊ ÚÌÔÛ ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Ú ÛË ÂÎÙfi ÙˆÓ appleâúèappleùòûâˆó appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ.5 ÛËÌ ˆÛË ÙË ÂÙ ÈÚ Î È ÛÙËÓ apple ÚÈıÌ. 1 apple Ú Ù ÚËÛ Ì. IE NH E E KTIKH A.E. OÚΈÙÔ EÏÂÁÎÙ Pannel Kerr Forster International LTD ı Ó, 30 M Ô 2003 ÚΈÙfi ÏÂÁÎÙ ÔÁÈÛÙ ÛÙ ıèô. ÁÈÔ ÏË.ª

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν.Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 2111873540

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διδάσκων: Κοσμάς Παξινός «Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-Κλάδος Ασφαλειών» ΑΝΔΡΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα