ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ Αδάμ Γ. Στεφανάδης Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας Κ.Ζ. Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Μ.Δ. Παν. Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 3 1. Παραβίαση ιατρικού απορρήτου 3 2. Άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών 4 3. Διεξαγωγή εξέτασης HIV χωρίς εντολή ή συναίνεση του εξεταζόμενου 8 4. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων 9 5. Πρόσβαση στην απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα Πρόσβαση σε αναπηρική σύνταξη Απέλαση αλλοδαπών οροθετικών σε χώρες χωρίς επαρκή υποδομή υπηρεσιών υγείας Μετάδοση του ιού HIV/AIDS και ποινικό δίκαιο Ειδικότερα η περίπτωση της υπ αριθμ. Γ.Υ. 39α (ΦΕΚ Β 1002/ ) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με «ρυθμίσεις που αφορούν τον 24 περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων» και ιδιαίτερα το ζήτημα της συνδρομής του ΚΕΕΛΠΝΟ στην εφαρμογή της 11. Βιβλιογραφικές και νομολογιακές πηγές 28 2

3 Γενικά Η Νομική Υπηρεσία (Ν.Υ.) του Κέντρου Ζωής συστήθηκε στις 18 Ιουνίου 2012, με την χορηγία του ιδρύματος ΝΙΑΡΧΟΣ, και ανέλαβε την εκτέλεση ετήσιου πιλοτικού προγράμματος με αντικείμενο την νομική υποστήριξη (κυρίως συμβουλευτική, αλλά, κατά περίπτωση, και με παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς και αρχές ή και με δικαστική εκπροσώπηση) οροθετικών ατόμων στα πάσης φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σχετίζονται πάντως με την οροθετικότητά τους. Κατά την διάρκεια της ετήσιας λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ζωής (από 18 Ιουνίου 2012 έως 18 Ιουνίου 2013) ο αριθμός των οροθετικών ατόμων που αιτήθηκαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας υπήρξε αξιοσημείωτα υψηλός, αφού έφτασε τα 119 περιστατικά. Σε μια προσπάθεια απολογιστικής παρουσίασης των κυριοτέρων ζητημάτων που απασχόλησαν την Νομική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικών αιτημάτων συνδρομής που δέχτηκε, θα μπορούσαν αυτά να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 1. Παραβίαση ιατρικού απορρήτου Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 13 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ο οποίος σημειωτέον έχει τυπική ισχύ νόμου, αφού έχει υιοθετηθεί αυτούσιος στον Ν. 3418/2005). Μάλιστα η παραβίασή του συνιστά και ποινικό αδίκημα (κατ έγκληση διωκόμενο), καθότι το άρθρο 371 ΠΚ (παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας) απειλεί με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι ενός έτους ιατρούς, μαίες, νοσοκόμους, φαρμακοποιούς, καθώς και τους βοηθούς τους, αν αποκαλύψουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύθηκαν οι ασθενείς τους ή τα πληροφορήθηκαν λόγω του επαγγέλματος ή της ιδιότητάς τους. Επίσης η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου καθιστά τον παραβιάσαντα ιατρό και πειθαρχικά ελεγκτέο (άρθρο 36 Ν. 3418/2005). Επίσης το άρθρο 47 παρ. 6 του Ν. 2071/1992 κατατείνει στην προστασία του ιατρικού απορρήτου των νοσοκομειακών ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), αν και υιοθετεί παραδόξως αδικαιολόγητα ενδοιαστική διατύπωση, ως προς το ότι ο ασθενής έχει το δικαίωμα, «στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατό», προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, ενώ πάντως στην συνέχεια ορίζει ρητώς ότι ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου, των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος. 3

4 Μεταξύ των περιστατικών που αιτήθηκαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας αξίζει να μνημονευθεί ιδιαίτερα η καταγγελία περίπτωσης ψυχιάτρου, ο οποίος, αφού πληροφορήθηκε κατά την διάρκεια ιδιωτικής συνεδρίας την οροθετικότητα του παρακολουθούμενου από αυτόν προσώπου και μάλιστα παρότι του επεστήθη ειδικά η προσοχή στην ανάγκη τήρησης εχεμυθείας, προέβη στην συνέχεια στην κοινολόγηση του ιατρικού αυτού δεδομένου σε τρίτο πρόσωπο γνωστό του οροθετικού και επίσης παρακολουθούμενο από τον ίδιο ψυχίατρο. Ο παθών προέβη, με την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, σε υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης - καταγγελίας προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία ακόμη δεν έχει εξεταστεί, παρότι πλησιάζει η παρέλευση διαστήματος 12 μηνών. Επίσης προς την Νομική Υπηρεσία υπήρξαν αναφορές για περιστατικά διαρροής του ιατρικού απορρήτου εντός στρατιωτικών υπηρεσιών, εξαιτίας πιθανολογούμενης μη αποτελεσματικής διαφύλαξης του απορρήτου από το στρατιωτικό ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ακόμη αναφέρθηκαν περιπτώσεις ενδο-ιατρικής κοινολόγησης του απορρήτου, δηλ. αναφορά της οροθετικότητας από παραπέμποντα ιατρό προς τον ιατρό στον οποίο παραπέμπεται το περιστατικό για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ή άλλης ιατρικής πράξης. Γενικά η εικόνα που απεκόμισε η Νομική Υπηρεσία είναι ότι στην χώρα μας φαίνεται να υφίσταται ακόμη μία αδικαιολόγητη χαλαρότητα, σε τμήμα τουλάχιστον του ιατρικούνοσηλευτικού προσωπικού, σχετικά με την ιδιαίτερη σημασία που ενέχει η διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου των ασθενών. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το περιστατικό το οποίο προεξετέθη και εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η διαρροή του ιατρικού απορρήτου δεν οφείλεται απλώς σε χαλαρότητα, αλλά αποτελεί μία σκόπιμη και συνειδητή πράξη κοινολόγησης ενός καθαρά προσωπικού ζητήματος, που οφείλεται σαφώς στις εσφαλμένες παραστάσεις του παραβιάζοντος το απόρρητο ιατρού σχετικά με τους υποθετικούς κινδύνους μετάδοσης του ιού, οι οποίες τον οδηγούν σε εσφαλμένη στάθμιση μεταξύ εννόμων αγαθών που οφείλει να προστατεύσει. 2. Άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), ο ιατρός δεν μπορεί να αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του για λόγους άσχετους προς την επιστημονική του επάρκεια, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, που να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την προσφορά των υπηρεσιών του. Ο ιατρός που παραβαίνει το παραπάνω καθήκον του 4

5 υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο (άρθρο 36 Ν. 3418/2005). Περαιτέρω, η άρνηση παροχής υπηρεσιών από ιατρό αναγορεύεται και σε ποινικό αδίκημα (πταίσμα) κατά το άρθρο 441 ΠΚ που ορίζει ότι ιατροί και μαίες που χωρίς δικαιολογημένο κώλυμα αρνούνται την εκτέλεση των έργων τους ή που αναφορικά με αυτήν γίνονται υπαίτιοι οποιασδήποτε αμέλειας από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον, τιμωρούνται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Επίσης, η άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών μπορεί να υπαχθεί στη νομοτυπική μορφή του σοβαρότερου ποινικού αδικήματος (πλημμέλημα με απειλούμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών) της έκθεσης (άρθρο 306 ΠΚ), εφόσον θεωρηθεί ότι με αυτήν ο ιατρός αφήνει με πρόθεση αβοήθητο ένα πρόσωπο που έχει υποχρέωση να το περιθάλψει. Μεταξύ των περιστατικών που αιτήθηκαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, υπήρξε αναφορά περί άρνησης παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε οροθετικό από οδοντίατρο επαρχιακής πόλης, ο οποίος επικαλέστηκε προσχηματικά έλλειψη απαιτούμενη ειδίκευσής του για αντιμετώπιση του περιστατικού, παρότι επρόκειτο για απλής φύσεως οδοντιατρικές εργασίες και παρότρυνε τον ασθενή να απευθυνθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Με αφορμή το περιστατικό αυτό, αλλά και άλλες παρόμοιες καταγγελίες, το Κέντρο Ζωής απευθύνθηκε εγγράφως στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία στην οποία, αφού επισήμανε ότι έχει γίνει δέκτης παραπόνων για περιπτώσεις αδικαιολόγητα διακριτικής μεταχείρισης οροθετικών ατόμων από οδοντιάτρους ανά την Ελλάδα που αφορά σε άρνηση παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε οροθετικά άτομα, η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα με συγκαλυμμένο τρόπο, ήτοι ο οδοντίατρος δεν επικαλείται ευθέως ως λόγο άρνησης παροχής των υπηρεσιών του την οροθετικότητα του ασθενούς (που είναι ο πραγματικός λόγος), αλλά επικαλείται φόρτο εργασίας, μη εξειδίκευσή του στο περιστατικό κλπ., την κάλεσε να ενεργήσει προκειμένου να επισημανθεί στους ανά την επικράτεια οδοντιάτρους ότι οφείλουν να αντιμετωπίζουν χωρίς καμία διάκριση τους τυχόν οροθετικούς ασθενείς τους. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ανταποκρίθηκε άμεσα στην παραπάνω επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας (αλλά και του σχετικού εγγράφου που της είχε απευθύνει ο Συνήγορος του Πολίτη), δεχόμενη ότι «είναι απόλυτα αδικαιλόγητη, κατακριτέα, πειθαρχικά και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά συναδέλφου που, με ή χωρίς πρόσχημα, ενέχει διακρίσεις ή άρνηση παροχής υπηρεσιών», δηλώνοντας ότι «η Ε.Ο.Ο. λόγω του χαρακτήρα της ως κεντρικού συντονιστικού οργάνου και δευτεροβάθμιας οργάνωσης όλων των οδοντιάτρων της χώρας δεν εφησυχάζει, αλλά μεριμνά ώστε η άγνοια και η ελλιπής πληροφόρηση να μην είναι εν έτει 2012 το πρόσχημα κανενός συναδέλφου στην άρνηση παροχής στοματικής φροντίδας» και 5

6 εκθέτοντας σχετικές ενέργειες που έχει κατά καιρούς υιοθετήσει προς αποτροπή φαινομένων, όπως το καταγγελθέν, ανάμεσα στους οδοντιάτρους της χώρας. Ακόμη υπήρξε αναφορά για ιατρό ΩΡΛ που, επίσης με συγκαλυμμένο τρόπο, ήτοι με θέση του ασθενούς-οροθετικού σε ιδιαίτερα μακρά αναμονή, ουσιαστικά κατέστησε σαφή την απροθυμία του, αν όχι την άρνησή του, να τον υποβάλει σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα, ενώ μία βαρύτερη περίπτωση, που εντάσσεται σε ιδιαίτερη κατηγορία «άρνησης» παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ήταν η αναφορά για ιατρό ορθοπαιδικό δημόσιου νοσοκομείου που απαίτησε παράνομο οικονομικό αντάλλαγμα (με την δικαιολογία ότι σε αντίθετη περίπτωση ο αναισθησιολόγος θα αρνείτο να συνεργαστεί), προκειμένου να υποβάλει τον ασθενή-οροθετικό σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης μηνίσκου. Βεβαίως στην τελευταία περίπτωση δεν πρόκειται για γνήσια άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αλλά για προσχηματική άρνηση, με αντικειμενικό στόχο του θεράποντος ιατρού να λάβει παράνομο αντάλλαγμα εκμεταλλευόμενος οικονομικά και θέτοντας υπό διακριτική μεταχείριση της απεχθέστερης μορφής το πρόβλημα υγείας (οροθετικότητα) του ασθενούς. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο ιατρός απασχολείται στο δημόσιο ή σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, στοιχειοθετείται το σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα του άρθρου 19 παρ. 5 Ν. 3418/2005 κατά το οποίο απαγορεύεται στον ιατρό να αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από τον ασθενή οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα ή άλλο ωφέλημα οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται υπόσχεση τούτου πέρα από τη μηνιαία ή άλλη αποζημίωση ή αμοιβή του, όπως ορίζονται στο νόμο ή στη σύμβαση του, το οποίο επισύρει την ποινή της προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και προσωρινής παύσης από θέση που τυχόν κατέχει ο ιατρός στο δημόσιο για τουλάχιστον δύο (2) έτη και πρόστιμο ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) έως και διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, ενώ σε περίπτωση τελέσεως εκ νέου μίας από τις ανωτέρω παραβάσεις, επιβάλλεται υποχρεωτικά οριστική ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και οριστική παύση. Επιπλέον, εφόσον ο ιατρός υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο, στοιχειοθετείται στην παραπάνω περίπτωση και το ποινικό αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 ΠΚ), με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Τέλος μία χαρακτηριστική περίπτωση, τελικά όχι άρνησης, πάντως δυσχέρανσης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η οποία αναφέρθηκε στη Νομική Υπηρεσία, ήταν η απαίτηση από πνευμονολογική κλινική δημόσιου νοσοκομείου, ως προϋπόθεση για την υποβολή ασθενούς σε σπιρομέτρηση, να δηλώσει/αποκαλύψει σε έντυπο που του χορηγήθηκε προς συμπλήρωση πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπό του, ήτοι αν είχε ή έχει κάποια νόσο, μεταξύ των οποίων 6

7 και AIDS (HIV). Η δε άρνηση συμπλήρωσης του παραπάνω εντύπου από τον ασθενή δεν ματαίωσε εν τέλει την υποβολή του στην παραπάνω εξέταση, πλην όμως οδήγησε στην αναγραφή ως σχολίου επί του εγγράφου των αποτελεσμάτων της σπιρομέτρησης ότι ο εξετασθείς «αρνήθηκε να υπογράψει το έντυπο λοιμωδών-μεταδοτικών νοσημάτων». Η Νομική Υπηρεσία απευθύνθηκε εγγράφως στον διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του παραπάνω νοσοκομείου, θέτοντας το ερώτημα του κατά πόσον ιατρικοί λόγοι επιβάλλουν την παραπάνω, κατ αρχήν μη επιτρεπτή, αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα προς εξέταση πρόσωπα και, εφόσον υφίστανται τέτοιοι λόγοι, ποιοι συγκεκριμένα είναι αυτοί, με δεδομένο μάλιστα, ότι ειδικά ως προς τον ιό του AIDS (HIV) είναι πλέον επιστημονικά απολύτως γνωστοί και τεκμηριωμένοι οι τρόποι μετάδοσής του και επισημαίνοντας παράλληλα, ότι ειδικά η καταγραφή του ως άνω σχολίου επί του εγγράφου των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υπαγορεύεται από κανέναν ιατρικό λόγο και είναι συνεπώς εντελώς αδικαιολόγητη, τόσο από ιατρικής απόψεως, όσο κυρίως από άποψη ιατρικής δεοντολογίας και αξιοπρεπούς αντιμετώπισης του εξετασθέντος, αφού, χωρίς να υπάρχει καμία ιατρική σκοπιμότητα, υποδεικνύει έμμεσα σε οποιονδήποτε πρόκειται να αναγνώσει τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης ότι ο εξετασθείς ενδέχεται να πάσχει από κάποιο λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα, αφού βεβαιώνεται η άρνησή του να υπογράψει το σχετικό έντυπο και, συνεπώς, το «σχόλιο» αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναστολές και δυσκολίες στην χρήση των αποτελεσμάτων από τον εξετασθέντα. Δυστυχώς η παραπάνω επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας δεν έτυχε της οποιασδήποτε απάντησης, παρότι μάλιστα για το ζήτημα εκδήλωσε ενδιαφέρον και ο Συνήγορος του Πολίτη και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το ως άνω νοσοκομείο. Γενικά η εικόνα που απεκόμισε η Νομική Υπηρεσία είναι ότι στην χώρα μας είναι απολύτως υπαρκτό και με σημαντικές διαστάσεις το πρόβλημα της άρνησης παντοειδών ιατρικών υπηρεσιών σε οροθετικά άτομα. Εκτιμάται δε ότι πολύ σημαντικός αριθμός περιστατικών παραμένει αφανής, καθότι οι παθόντες επιλέγουν να μην καταγγείλουν καθόλου την διακριτική μεταχείριση που υπέστησαν, ή να μην προχωρήσουν στον καταλογισμό πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών εις βάρος του παρανομούντος ιατρού, τόσο υπό τον φόβο της ευρύτερης διαρροής του προσωπικού δεδομένου της οροθετικότητάς τους, όσο και της ανησυχίας τους για τυχόν «στιγματισμό» τους ως «καταγγελτικών» ασθενών που θα καταστήσει δυσχερέστερη την εν συνεχεία ανάληψη της περίπτωσής τους από άλλον ιατρό. Μάλιστα εκφράζεται η εύλογη ανησυχία ότι το φαινόμενο της αδικαιολόγητης άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει κάποιους οροθετικούς, θύματα της παραπάνω απορριπτικής 7

8 συμπεριφοράς, σε προβληματισμό για το αν θα πρέπει στο μέλλον να δηλώνουν την οροθετικότητά τους στους εκάστοτε ιατρούς που προσφεύγουν, με δεδομένο ότι εξαιτίας της ειλικρίνειάς τους αυτής ενδέχεται να καταστούν θύματα διακριτικής και κατ επέκταση προσβλητικής μεταχείρισης. 3. Διεξαγωγή εξέτασης HIV χωρίς εντολή ή συναίνεση του εξεταζόμενου Εξέταση χωρίς συναίνεση του ασθενούς είναι αντίθετη με τις προβλέψεις των άρθρων 47 του Ν. 2071/1992 και 11 και 12 του Ν. 3418/2005 που επιβάλλουν την υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς για κάθε ιατρική πράξη και την συναίνεσή του. Απαιτείται, συνεπώς, η ρητή και έγγραφη συναίνεση του ασθενούς μετά από ενημέρωσή του για την διενέργεια αυτών των εξετάσεων. Σημειώνεται ότι και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει κρίνει ότι η υποβολή υποψηφίων εργαζομένων σε κεκαλυμμένη εξέταση για HIV/AIDS χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου είναι παράνομη. Με βάση οδηγίες που έχει εκδώσει το ΚΕΕΛΠΝΟ ήδη από το έτος 2000 (έγγραφο Υ1/3239/2000) απαγορεύεται να εξετάζονται άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας για αντισώματα HIV με μόνο σκοπό την προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και το από Ιούλιο 2007 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την «περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS», στην Ελλάδα συχνά γίνονται εξετάσεις ρουτίνας (χωρίς ενημέρωση και συναίνεση) για αντισώματα στον HIV σε άτομα που δεν παρουσιάζουν καθόλου συμπτώματα προσβολής από HIV AIDS, αλλά που απλά πρόκειται να υποβληθούν σε οποιασδήποτε φύσης χειρουργική επέμβαση, με μοναδική αιτιολογία την προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας. Κατά την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ζωής, με βάση τα παραπάνω, αλλά και την υπόψιν της αναφορά για υποβολή ασθενούς εν αγνοία του σε εξέταση οροθετικότητας, πρέπει να γίνει μία θεμελιώδης διάκριση: Είναι σίγουρα διαφορετική η περίπτωση ενός ασθενούς που εισάγεται σε νοσοκομείο με εκδηλωμένο (άγνωστης αιτιολογίας) πρόβλημα υγείας και, ενδεχομένως, σε κρίσιμη κατάσταση υγείας, ο οποίος είναι αναγκαίο να υποβληθεί άμεσα σε πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εν συνεχεία θεραπεία του, από την περίπτωση υποβολής κάποιου ατόμου (ο οποίος πιθανότατα δεν χαρακτηρίζεται καν «ασθενής») σε διαγνωστικές εξετάσεις απλού διαπιστωτικού χαρακτήρα, χωρίς καμία σύνδεση με υπάρχουσα ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισής του. Είναι προφανές ότι, παρότι και στην πρώτη περίπτωση είναι δεοντολογικώς επιβεβλημένο να υπάρχει η συναίνεση του ασθενούς για την 8

9 υποβολή του σε κάθε είδος εξετάσεων προς διάγνωση του προβλήματος υγείας του, που θα καταστήσει εν συνεχεία δυνατή την αντιμετώπισή του, η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που ενσωματώνει την κύρια απαξία της σχολιαζόμενης ιατρικής συμπεριφοράς, αφού δεν συνδέεται με πραγματικές ιατρικές ανάγκες (όπως ορθώς επισημαίνεται από το ως άνω πόρισμα του ΣτΠ, ούτως ή άλλως επιβάλλεται να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για όλες τις μεταδοτικές νόσους για την προφύλαξη τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των υπολοίπων ασθενών), αλλά και αποτελεί πολλές φορές το μέσον για την πραγματοποίηση εν συνεχεία παρανόμων διακριτικών ενεργειών εις βάρος των διαγνωσθέντων οροθετικών (π.χ. μη πρόσληψη από τον υποψήφιο εργοδότη που τους υποχρέωσε να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις). 4. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων Αναμφίβολα η οροθετικότητα ενός ατόμου κατατάσσεται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του. Το στοιχείο αυτό, ως ανήκον στην σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, που συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες, προστατεύεται από το άρθρο 9 του Συντάγματος, αλλά και από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Βέβαια η προστασία κατά τις παραπάνω διατάξεις αφορά πρωτίστως στις σχέσεις ιδιώτη κρατικών οργάνων και υπηρεσιών και συνεπώς σε περίπτωση μη σεβασμού της ιδιωτικότητας και διασποράς προσωπικών δεδομένων ιδιώτη από άλλον ιδιώτη, τίθεται ζήτημα δικαστικής προστασίας του θιγομένου με βάση κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, όπως οι διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας (άρθρο 59 επ. ΑΚ), λήψης ασφαλιστικών μέτρων κλπ. Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 καθίσταται παράνομη και σε πολλές περιπτώσεις αξιόποινη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ των περιστατικών που αιτήθηκαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας αξίζουν να μνημονευθούν ιδιαίτερα τρεις καταγγελίες από οροθετικά άτομα που υπηρετούν και τα τρία σε στρατιωτικές μονάδες, για αδικαιολόγητη διάδοση του ευαίσθητου προσωπικού-ιατρικού δεδομένου τους εντός των μονάδων που υπηρετούσαν και πιθανότατα και εκτός αυτών. Κοινός τόπος και των τριών καταγγελιών ήταν η πλημμελής μέριμνα για την διαφύλαξη τόσο ευαίσθητων δεδομένων, αφού και στις τρεις περιπτώσεις έγινε αναφορά στην δυνατότητα πρόσβασης απροσδιόριστου αριθμού προσώπων στους ατομικούς φακέλους του στρατιωτικού προσωπικού, ενώ μάλιστα στην μία περίπτωση καταγγέλθηκε η κλήση του οροθετικού από τον διοικητή της 9

10 μονάδας και η αναφορά του ευαίσθητου προσωπικού-ιατρικού δεδομένου του εις επήκοον τρίτων προσώπων! Επίσης η Νομική Υπηρεσία απασχολήθηκε, κατόπιν αιτήματος νομικής συνδρομής, με το ζήτημα της νομιμότητας της αναγραφής της οροθετικότητας στις γνωματεύσεις που εκδίδουν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Το ζήτημα είχε απασχολήσει παλαιότερα και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία με την υπ αριθμ. 28/2006 απόφασή της έκρινε ότι η καταχώρηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές στις γνωματεύσεις που εκδίδουν της πληροφορίας για την κατάσταση της υγείας του εξετασθέντος αποτελεί παράνομη επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β του Ν. 2472/1997, εφόσον η αναφορά του δεδομένου αυτού δεν είναι αναγκαία, πρόσφορη και συναφής σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας με τον σκοπό που εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις. Ωστόσο με την υπ αριθμ. 44/2012 απόφαση της ίδιας Αρχής κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη καταχώρηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές στις γνωματεύσεις που εξέδωσαν και χορήγησαν στον προσφεύγοντα της πληροφορίας για τη φύση και το είδος της πάθησής του αποτελεί νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α στοιχ. α του Ν.2472/1997, εφόσον η αναφορά του δεδομένου αυτού στις συγκεκριμένες γνωματεύσεις αντίστοιχα επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 του Ν. 1882/1990 και 18 παρ. 2 του Ν. 2736/1999. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις οι Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες να γνωματεύουν εάν κάποιος έχει τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας που απαιτούνται για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών καθώς και για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, συνεπώς στις αποφάσεις τους θα πρέπει να προσδιορίζεται η χρόνια σωματική, ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του, προκειμένου αυτός να υπαχθεί στις ρυθμίσεις των σχετικών νόμων. Συμπερασματικά, η θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τις παραπάνω αποφάσεις της, φαίνεται να είναι ότι κατ αρχήν μεν δεν είναι επιτρεπτή η αναγραφή του είδους της πάθησης (εν προκειμένω της οροθετικότητας) στις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών (πλέον ΚΕΠΑ), πλην όμως όταν υφίσταται ειδική νομοθετική διάταξη που επιβάλλει την αναγραφή της, τότε υποχωρεί η υποχρέωση προστασίας του προσωπικού-ιατρικού δεδομένου της αναγραφόμενης πάθησης. Ωστόσο η παραπάνω θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακάμπτει πλήρως και δεν ασχολείται καθόλου με τον εύλογο προβληματισμό του κατά πόσον είναι επιτρεπτή και δικαιολογημένη η απαίτηση από νομοθετικά κείμενα της αναγραφής της πάθησης, δεδομένου ότι η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ανάγεται στην 10

11 σφαίρα της ιδιωτικότητας του ατόμου, η προστασία της οποίας, όπως προαναπτύχθηκε, διασφαλίζεται από κείμενα υπερ-νομοθετικής ισχύος, ήτοι το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ. Μία άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση που απασχόλησε την Νομική Υπηρεσία ήταν η αναφορά διάδοσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δηλ. της οροθετικότητας και μάλιστα σε συνδυασμό με άλλες, σχετιζόμενες με την οροθετικότητα, προσβλητικές και συκοφαντικές αναφορές που αποδίδονται στο οροθετικό άτομο) μέσω του διαδικτύου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην όμως με δεδομένο ότι ο server από τον οποίο είχε γίνει η ανάρτηση του παραπάνω κειμένου στο διαδίκτυο δεν βρισκόταν εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά σε Πολιτεία των ΗΠΑ, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές δήλωσαν αδυναμία να παρέμβουν. Επίσης ο server στον οποίο εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα, ενημερωτικό του περιεχομένου της ανάρτησης με παράλληλο αίτημα για την απόσυρσή της, απάντησε ότι θα μπορούσε να προβεί στην αιτούμενη ενέργεια μόνο με σχετική απόφαση αρμόδιας δικαστικής αρχής, η οποία έπρεπε να κοινοποιηθεί σε αυτόν. Η παραπάνω περίπτωση αναδεικνύει παραστατικά τους κινδύνους που περικλείει το διαδίκτυο στο ζήτημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, αλλά και την μεγάλη δυσκολία των θιγομένων προσώπων να προστατευτούν, παράμετροι που πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά την ελληνική, όσο και την διεθνή, έννομη τάξη και των αρχών που δραστηριοποιούναι εν γένει στο τόσο σημαντικό αυτό πεδίο της σύγχρονης ζωής. Τέλος, μία σημαντική κατηγορία περιπτώσεων που ζήτησαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, αποτελείται από αναφορές διάδοσης του προσωπικού-ιατρικού δεδομένου της οροθετικότητας μεταξύ ιδιωτών (από πρώην ή νυν ερωτικούς συντρόφους, φίλους, συναδέλφους κλπ.). Όπως προεξετέθη, οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο του ιδιωτικού - αστικού δικαίου και εναπόκειται στο θιγόμενο πρόσωπο να στραφεί κατά του υπαιτίου προσώπου, αξιώνοντας την προστασία του από την παράνομη και προσβλητική αυτή συμπεριφορά και, ενδεχομένως, την αποζημίωσή του και την χρηματική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη. Γενικά η εικόνα που απεκόμισε η Νομική Υπηρεσία είναι ότι στην χώρα μας δεν έχει εμπεδωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η κεφαλαιώδης σημασία του σεβασμού του εξαιρετικά ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου της οροθετικότητας, με δεδομένο μάλιστα το «στίγμα» που δυστυχώς συνοδεύει ακόμη, εξαιτίας των μη εξαλειφθεισών κοινωνικών προκαταλήψεων, την οροθετικότητα. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για ανευθυνότητα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για σοβαρές ελλείψεις και κενά σε θεσμικό επίπεδο, αφού τόσο νομοθετικά, όπως προεξετέθη, 11

12 όσο και οργανωτικά εντός δημοσίων και δη στρατιωτικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται η απαραίτητη πρόνοια για την αποτελεσματική διαφύλαξη ενός τόσο ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου. 5. Πρόσβαση στην απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζει πλήρη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία στους ασφαλισμένους των Ταμείων, για τους οποίους σπανίως εγείρονται ζητήματα, γραφειοκρατικού κυρίως, ή διαδικαστικού χαρακτήρα. Επίσης, όσοι ημεδαποί δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα, αλλά διαθέτουν ατομικό βιβλιάριο εκδοθέν από την Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής του εκάστοτε αρμόδιου Δήμου (το λεγόμενο «βιβλιάριο απορίας») έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή, όπως και σε κάθε εν γένει απαιτούμενη για την υγεία τους φαρμακευτική αγωγή. Προβλήματα ανακύπτουν, και υπήρξαν τέτοιες αναφορές που απευθύνθηκαν στην Νομική Υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν ο ασφαλιστικός φορέας διακόπτει την ασφάλιση του οροθετικού και αυτός δεν πληροί τα οικονομικά κριτήρια για να λάβει «βιβλιάριο απορίας» (π.χ. διαθέτει εισόδημα από άλλη πηγή). Το ζήτημα είναι σοβαρό, διότι ως γνωστόν τα αντιρετροϊκά σκευάσματα είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να καλυφθεί εξ ιδίων η αγορά τους από κάποιον μη εργαζόμενο οροθετικό που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει «βιβλιάριο απορίας» επειδή π.χ. έχει ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους ευρώ (σύμφωνα με την Υ.Α /2006 περί «καθορισμού των προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι οι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Στην πράξη πάντως έχει διαπιστωθεί ότι οι υπηρεσίες Πρόνοιας, προφανώς για λόγους επιείκειας, δέχονται ως εισοδηματικό όριο για τους άπορους οροθετικούς το ποσό των ευρώ ετησίως). Μόνη δυνατότητα που διαθέτει στην παραπάνω περίπτωση ο 12

13 οροθετικός είναι να υποβάλει αίτημα για εξατομικευμένη εξέταση της περίπτωσής του από την αρμόδια επιτροπή της Πρόνοιας, με την ελπίδα της, κατ' εξαίρεσιν, κάλυψης του κόστους της αντιρετροϊκής αγωγής. Επίσης, ειδικά για το ΙΚΑ, προβλέπεται (σχετικές οδηγίες για την τηρούμενη διαδικασία έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 43/2001 της Δ/νσης Παροχών του ΙΚΑ), παρά την διακοπή της ασφάλισης, η δυνατότητα κάλυψης συνεχιζόμενης θεραπείας για νόσημα που υφίστατο πριν από την διακοπή της ασφάλισης. β) Χορήγηση αντιρετρoϊκής θεραπείας σε αλλοδαπούς οροθετικούς. Εκτός βεβαίως των ασφαλισμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης αλλοδαπούς, δικαιούνται όσοι αλλοδαποί πληρούν σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α /2006 τις προϋποθέσεις λήψης «πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας», ήτοι ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας), καθώς και αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπως και οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη. Μάλιστα στις τελευταίες τρεις περιπτώσεις οι αλλοδαποί έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αλλοδαπών οροθετικών, ήτοι κυριότατα όλοι όσοι βρίσκονται στην χώρα στερούμενοι παντός νομιμοποιητικού εγγράφου, δεν έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή και συνεπώς η περίθαλψή τους εναπόκειται στην, εκτός υποχρέωσης, διάθεση και δυνατότητες του εκάστοτε ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος. Σχετική με το ζήτημα είναι και η Εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας υπ' αριθμ. Υ4α/οικ 93443/ «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοδαπούς και Ανασφάλιστους», η οποία προβλέπει ότι πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας μπορούν να έχουν, κατ' εξαίρεση, τα προσερχόμενα άτομα (ημεδαποί και αλλοδαποί) που έχουν μολυνθεί από HIV ή άλλα λοιμώδη νοσήματα εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και μέχρι σταθεροποίησης της υγείας τους, όμως στην πράξη η εγκύκλιος αυτή συναντά μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή της, λόγω της περιοδικότητας της αντιρετροϊκής αγωγής, η οποία καθιστά επιτακτικό τον επανέλεγχο του ασθενούς και την κατά τακτά διαστήματα χορήγηση της 13

14 απαιτούμενης αγωγής και συνεπώς, εφόσον πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να ενταχθεί στην λογική της αντιμετώπισής του ως ένα σύνηθες επείγον περιστατικό. Σημειώνεται καταληκτικά ότι η πρόβλεψη του άρθρου 11Ε του Ν. 2955/2001, που θεωρητικά παρέχει ευρεία δυνατότητα πρόσβασης στην αντιρετροϊκή θεραπεία σε αλλοδαπούς («σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από την λοίμωξη HIV ή άλλα λοιμώδη νοσήματα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και δεν μπορεί στην χώρα προέλευσής τους ή και επιστροφής τους να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το διάστημα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή, οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας»), στην πράξη δεν τυγχάνει εφαρμογής τόσο διότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και θα ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της, όσο και διότι αμφισβητείται ποιες κατηγορίες αλλοδαπών μπορούν να υπαχθούν στην έννοια του οικονομικού μετανάστη. 6. Πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα Η υπ' αριθμ. Γ4/Φ.167/2073/ Κ.Υ.Α. «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακήδρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμοροφιλία)») αποτελεί το κανονιστικό πλαίσο, με βάση το οποίο έχει θεσμοθετηθεί το δικαίωμα των οροθετικών ατόμων να λαμβάνουν προνοιακό επίδομα. Παραδοσιακά και αδιατάρακτα επί δεκαετίες το προνοιακό αυτό επίδομα καταβαλλόταν σε όλους τους αιτηθέντες ημεδαπούς (και αλλοδαπούς που αναγνωρίστηκαν ως πολιτικοί πρόσφυγες) οροθετικούς, με μοναδική ουσιαστική προϋπόθεση την βεβαίωση της οροθετικότητάς τους από δημόσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς με αφορμή το Ν. 4025/2011 (ο οποίος στο άρθρο 46 απλά μετέφερε την αρμοδιότητα για την πιστοποίηση της οροθετικότητας στο νεοσυσταθέντα θεσμό των ΚΕΠΑ), στις ο τότε υφυπουργός Υγείας Μάρκος Μπόλαρης εξέδωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ / εγκύκλιο «σχετικά με το άρθρο 46 του Ν. 4025/2011 και συναφή ζητήματα», η οποία δημιούργησε σοβαρά προσκόμματα στην διαδικασία έγκρισης και καταβολής του παραπάνω επιδόματος. Ειδικότερα, η ως άνω εγκύκλιος ενημέρωνε τις ανά την επικράτεια υπηρεσίες Πρόνοιες, ότι «επίκειται αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ» και, μεταξύ των άλλων, τις 14

15 κατηύθυνε αφενός στις περιπτώσεις λήξης της γνωμάτευσης των δικαιούχων επιδομάτων να αναστέλλεται η πληρωμή του επιδόματος μέχρι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τη νέα γνωμάτευση και εφόσον θα πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης όπως αυτά καθοριστούν από το επικείμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο και αφετέρου στις περιπτώσεις ενδιαφερομένων προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (νέων εν δυνάμει δικαιούχων) να παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα (όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο) να δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία Πρόνοιας. Επικαλούμενες την παραπάνω εγκύκλιο και ειδικότερα το ως άνω αναγγελθέν και αναμενόμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα επιδόματα, οι ανά την επικράτεια υπηρεσίες Πρόνοιες ουσιαστικά έπαυσαν κάθε διαδικασία χορήγησης επιδόματος σε νέους αιτούντες, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν διέθεταν πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ για αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 67%, δεδομένου ότι, όπως ανεπίσημα κοινοποιείτο, στο «νέο κανονιστικό πλαίσιο» θα προσαπαιτείτο, ως πρόσθετη προϋπόθεση χορήγησης των επιδομάτων, η συνδρομή του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας στο πρόσωπο του επιδοματούχου. Επειδή όμως παρήλθαν 15 και πλέον μήνες(!) από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου χωρίς να τεθεί σε ισχύ κάποιο νέο κανονιστικό πλαίσιο περί τα επιδόματα, ενώ εντωμεταξύ για όλο αυτό το διάστημα είχε ανασταλεί ουσιαστικά η διαδικασία χορήγησης επιδομάτων για πολύ μεγάλη κατηγορία αιτηθέντων προσώπων, στις η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας εξέδωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 521 εγκύκλιό της, με την οποία, μεταξύ των άλλων, ορίζει ότι «μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα». Η εγκύκλιος αυτή με την επίκληση του αυτονόητου(!) επέλυσε μεν το μείζον ζήτημα των προϋποθέσεων χορήγησης προνοιακού επιδόματος, που ταλάνιζε (άνευ νομικού λόγου) επί 15 και πλέον μήνες μεγάλη ομάδα οροθετικών, πλην όμως δεν παρείχε ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα που πρακτικά είχε προκαλέσει η άρνηση των υπηρεσιών Πρόνοιας, επικαλούμενες την προηγούμενη εγκύκλιο, να παραλάβουν έστω, επί 15 μήνες, αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων, δεχόμενη ως εναρκτήρια ημερομηνία καταβολής του επιδόματος την ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας και όχι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕΠΑ. Πρακτικά, με τον τρόπο αυτό και με δεδομένο ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες υπηρεσίες Πρόνοιας δεν δέχονταν να παραλάβουν αιτήσεις 15

16 χορήγησης επιδομάτων, υπήρξε σημαντικός αριθμός οροθετικών προσώπων που στερήθηκε των επιδομάτων, τα οποία ουσιαστικά εδικαιούτο, ακόμη και για 15 μήνες. Μάλιστα, ενόψει και του ότι η ως άνω από εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας κυκλοφόρησε μέσω διαδικτύου με δύο μορφές (η πρώτη υιοθετεί την επιεική άποψη της έναρξης καταβολής του επιδόματος από τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο ΚΕΠΑ και η δεύτερη, με τα ίδια στοιχεία και την επισήμανση «ορθή επανάληψη», την δυσμενή άποψη της έναρξης καταβολής από τον χρόνο υποβολής αίτησης στην υπηρεσία Πρόνοιας), η Νομική Υπηρεσία απηύθυνε επιστολή προς την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, αιτούμενη την επανεξέταση του, σημαντικού ως προς τις συνέπειές του, θέματος αυτού, πλην όμως δεν έτυχε κάποιας ανταπόκρισης. Εν τέλει το πολυαναμενόμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ υπό την μορφή της υπ' αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 Κ.Υ.Α. (δημοσιευμένη στο ΦΕΚ ), με την οποία, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κλπ. διαφοροποιείται ανάλογα με την πάθηση του δικαιούχου και, όσον αφορά στους οροθετικούς, μετονομάζεται σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Βέβαια μείζον ζήτημα με σοβαρότατες συνέπειες για όσους λάμβαναν το επίδομα βάσει του ισχύοντος, μέχρι την θέση σε ισχύ της ως άνω Κ.Υ.Α., κανονιστικού πλαισίου δημιουργεί η πρόβλεψή της για αναδρομική ισχύ της από , δηλ. από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4025/2011, παρότι η ως άνω Κ.Υ.Α. δεν μπορεί να συσχετιστεί κατά περιεχόμενο, όπως προαναφέρθηκε, με το Ν. 4025/2011 και ειδικότερα με το άρθρο 46 αυτού, του οποίου γίνεται επίκληση στο προοίμιό της. 7. Πρόσβαση σε αναπηρική σύνταξη Όπως ήδη προαναφέρθηκε, με το Ν. 4025/2011 συστάθηκαν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε αντικατάσταση των Υγειονομικών Επιτροπών των εκάστοτε ασφαλιστικών φορέων. Συνεπώς η αρμοδιότητα για την πιστοποίηση αφενός της οροθετικότητας, αλλά, κυρίως, και του ποσοστού αναπηρίας που επιφέρει αυτή (κρίση με μείζονες συνέπειες, τόσο για την δυνατότητα χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, όσο πλέον και για την δυνατότητα χορήγησης προνοιακού επιδόματος) ανήκει πλέον στα ΚΕΠΑ. Η κρίση για το εκάστοτε ποσοστό αναπηρίας που επιφέρει η οροθετικότητα, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης και τα συμπτώματα στον ασθενή, βασίζεται στα σχετικώς προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Φ11321 / οικ /688 Κ.Υ.Α. 16

17 (δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1506/ ) «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας». Ειδικότερα για το HIV/AIDS προβλέπονται τρία επίπεδα βαρύτητας (πρώιμο στάδιο ενδιάμεσο στάδιο τελικό στάδιο), στα οποία κατηγοριοποιούνται τα περιστατικά ανάλογα με τον αριθμό των CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο αίμα τους και τα συνοδά της ασθένειας συμπτώματα και συνοδές παθήσεις, με ποσοστά αναπηρίας που κυμαίνονται από 10% έως 40% στο πρώιμο στάδιο (ασυμπτωματικοί ασθενείς), από 50% έως 67% στο ενδιάμεσο στάδιο και από 80% έως 100% στο τελικό στάδιο. Ζητήματα δημιουργούνται (και υπήρξε σημαντικός αριθμός αντίστοιχων αναφορών προς την Νομική Υπηρεσία) από την ερμηνεία και εφαρμογή του παραπάνω Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από τα εκάστοτε ΚΕΠΑ, η οποία, βοηθούσης και της σχετικής ασάφειας των κριτηρίων του Πίνακα που παραχωρεί έδαφος διακριτικής ευχέρειας στις επιτροπές των ΚΕΠΑ, δεν είναι ούτε ενιαία, ούτε πάντοτε εξορθολογισμένη. Χαρακτηριστική περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του παραπάνω Πίνακα κατά τον προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ είναι η σε πολλές περιπτώσεις αξιολόγηση του σημαντικού (αν όχι κυρίαρχου) κριτηρίου του αριθμού των CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο αίμα των εξεταζομένων με βάση τις τελευταίες χρονικά εξετάσεις τους και όχι (όπως είναι απολύτως ιατρικώς παραδεδεγμένο) με βάση τον χαμηλότερο αριθμό CD4 Τ λεμφοκυττάρων, οποτεδήποτε και αν μετρήθηκε αυτός κατά το παρελθόν. Εφόσον δε οι τελευταίες χρονικά εξετάσεις εμφανίζουν σχετικά υψηλό αριθμό CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο αίμα λόγω μερικής ανοσολογικής αποκατάστασης συνεπεία λήψης αντιρετροϊκής αγωγής, οι επιτροπές που δεν προτίθενται να εμβαθύνουν στο ιστορικό του ασθενούς ενδέχεται να υποπέσουν στο σφάλμα πιστοποίησης πολύ χαμηλού ποσοστού αναπηρίας. Μεταξύ των περιστατικών που αιτήθηκαν την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας αξίζει να μνημονευθεί ιδιαίτερα η περίπτωση οροθετικού (πρωτοδιαγνωσθέντος το 1986 και λαμβάνοντος αντιρετροϊκή αγωγή από το 1997), ο οποίος μολονότι ελάμβανε επί 11 ολόκληρα έτη αναπηρική σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, με αναγνωρισθέντα ποσοστά αναπηρίας μέχρι και 80%, κατά την τελευταία επανεξέτασή του από το ΚΕΠΑ (μάλιστα τόσο από την Α/θμια όσο και από την Β/θμια επιτροπή), λίγο προτού η αναπηρική του σύνταξη καταστεί ισόβια (σύμφωνα με τον κανονισμό του παραπάνω Ταμείου μετά τα 12 έτη η αναπηρική σύνταξη καθίσταται ισόβια), κρίθηκε ανάπηρος κατά ποσοστό μόλις 50%, ήτοι κατά ποσοστό που οδηγεί σε απώλεια του δικαιώματος λήψης αναπηρικής σύνταξης. Με την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας ο παραπάνω ασφαλισμένος υπέβαλε ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή) ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΟΑΕΕ, η οποία κατά πλειοψηφία την έκανε δεκτή και του αναγνώρισε ποσοστό αναπηρίας 67%, 17

18 επαναχορηγώντας του έτσι την αναπηρική σύνταξη, όμως δυστυχώς σπανίως αντίστοιχες περιπτώσεις θεραπεύονται σε διοικητικό επίπεδο (μάλιστα σύμφωνα με τον κανονισμό των περισσοτέρων ταμείων δεν προβλέπεται καν το δικαίωμα ένστασης κατά των απορριπτικών αποφάσεων για παράταση ή χορήγηση αναπηρικής σύνταξης), ενώ η μοναδική απομένουσα επιλογή της προσφυγής στην διοικητική δικαιοσύνη είναι συνήθως πολύ χρονοβόρα και αρκετά δαπανηρή. Γενικά η εικόνα που απεκόμισε η Νομική Υπηρεσία είναι ότι στην πράξη σε περιπτώσεις οροθετικών, που κατατάσσονται με βάση τον ιατρικό τους φάκελλο σε ίδιο στάδιο της νόσου και με παρεμφερή συμπτώματα, αναγνωρίζονται ποσοστά αναπηρίας με σημαντική απόκλιση μεταξύ τους, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου, όπως αυτή της ίσης μεταχείρισης. Επίσης είναι εμφανές ότι σε πλείστες περιπτώσεις οι επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν επιδιώκουν την εις βάθος διερεύνηση και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του πιστοποιούμενου ποσοστού αναπηρίας, ζητώντας από τον εξεταζόμενο την προσκόμιση των απαιτουμένων στοιχείων από τον ιατρικό του φάκελλο ώστε να καταστεί δυνατή η επισκόπηση του πλήρους ιστορικού του ασθενούς, αλλά αρκούνται σε αποσπασματική επισκόπηση μόνο πρόσφατων, ως επί το πλείστον, εγγράφων, με αποτέλεσμα να εξάγουν, σε πολλές περιπτώσεις, απροσδόκητα δυσμενείς κρίσεις για τα πιστοποιούμενα ποσοστά αναπηρίας. Αναμφίβολα η επαναδιατύπωση των κριτηρίων του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, με τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να είναι περισσότερο σαφής και δεσμευτική για τις επιτροπές και χωρίς αξιόλογα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας από αυτές, θα συνέβαλε σημαντικά στην μείωση της ως άνω προκαλούμενης αδικαιολόγητης ανασφάλειας περί τα ποσοστά αναπηρίας που πιστοποιούνται εκάστοτε από τα ΚΕΠΑ. Εννοείται δε ότι οι επιτροπές των ΚΕΠΑ θα πρέπει να επιτελούν απερίσπαστες το έργο τους, χωρίς να υπόκεινται σε παρεμβάσεις και επιρροές που σχετίζονται με οικονομικά δεδομένα, δημοσιονομικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις επίτευξης περικοπών. 8. Απέλαση αλλοδαπών οροθετικών σε χώρες χωρίς επαρκή υποδομή υπηρεσιών υγείας Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 ΠΚ, «το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάστηκε σε κάθειρξη με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την χώρα». 18

19 Στην περίπτωση εκδήλωσης συμπτωματικού HIV/AIDS, με βάση τα παρόντα ιατρικά δεδομένα, απαιτείται λήψη ειδικής και πολυδάπανης ιατροφαρμακευτικής αγωγής προκειμένου να επιβραδυνθεί η πρόοδος της νόσου στον οργανισμό του ασθενούς, εφόσον δε πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από φτωχές χώρες, με ανύπαρκτο ή υποτυπώδες σύστημα υγείας, καθίσταται ορατό το ενδεχόμενο, σε περίπτωση απέλασής τους, ήτοι αναγκαστικής επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους, να οδηγηθούν σε σύντομο και οδυνηρό θάνατο, ελλείψει της απαιτούμενης, ειδικής και πολυδάπανης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που χρήζει ένας ασθενής του AIDS, η οποία τους παρέχεται στην Ελλάδα. Αναμφίβολα, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, η απέλαση ισοδυναμεί ουσιαστικά με θανατική καταδίκη τους και η Ελληνική Πολιτεία έχει δεσμευθεί και με διεθνή κείμενα (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου), όχι μόνο να απαλείψει την θανατική ποινή, αλλά και να μην υποβάλει κανέναν άνθρωπο σε βασανιστήρια, ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση (άρθρο 3 ΕΣΔΑ). Στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγόρευσε την έκδοση εκζητουμένου προσώπου στις Η.Π.Α., για τον λόγο ότι η εκεί αναμονή εκτέλεσης θανατικής καταδίκης θα συνιστούσε απάνθρωπη μεταχείριση (απόφαση του Δικαστηρίου της 7 ης Ιουλίου 1989, υπόθεση Soering κατά Ηνωμένου Βασιλείου). Πρέπει δε να επισημανθεί, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κατά το παρελθόν νομολογήσει ρητά (απόφαση του Δικαστηρίου της 2 ας Μαϊου 1997, υπόθεση D. κατά Ηνωμένου Βασιλείου) ότι στοιχειοθετείται εκ μέρους του καθ ου η προσφυγή Κράτους απάνθρωπη μεταχείριση σε βάρος αλλοδαπού προσβεβλημένου από AIDS που βρίσκεται στην τελική φάση εξελίξεως της ασθενείας του, εφόσον απελαθεί από την χώρα, δοθέντος ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου στερείται στέγης, πόρων, συγγενών και φίλων, όπου δεν θα τύχει της αυτής περιθάλψεως όπως στη Μεγάλη Βρεταννία και όπου μάλιστα, λόγω των συνθηκών εκεί, η υγεία του κινδυνεύει να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Επίσης, σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 11 περ. Ε του νόμου 2955/2001 (με τα γνωστά όμως προβλήματα κατά την εφαρμογή της, που εξετέθησαν ανωτέρω), σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από την λοίμωξη AIDS-HIV, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και δεν μπορεί στην χώρα προέλευσής τους να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για το διάστημα δε που διαρκεί η παραπάνω αγωγή δικαιούνται οι αλλοδαποί αυτοί προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας. Τέλος, κατά το άρθρο 46 του Ν. 3386/2005, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της συνήθους διαδικασίας, η παραχώρηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς για τους οποίους συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι, ανάμεσα στους οποίους έχει κριθεί ότι 19

20 συγκαταλέγονται πρώτιστα οι λόγοι υγείας και ιδιαίτερα οι περιπτώσεις αλλοδαπών που έχουν ανάγκη νοσηλείας για σοβαρούς λόγους υγείας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε δικαστική κρίση για απέλαση αλλοδαπού οροθετικού, ο οποίος έχει ανάγκη λήψης αντιρετροϊκής αγωγής και εν γένει εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και αρωγής, την οποία λαμβάνει στην χώρα μας όμως δεν υπάρχει ρεαλιστική προσδοκία ότι θα λάβει στην χώρα προέλευσής του, θέτει σε σοβαρή δοκιμασία θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία η Ελληνική Πολιτεία έχει δεσμευτεί και οφείλει να περιφρουρήσει, ακόμη κι αν η απαξία των πράξεων που έχει τελέσει ο δυνητικά υπό απέλαση οροθετικός αλλοδαπός είναι σημαντική. Όσον αφορά δε στην περίπτωση τυχόν διοικητικής απέλασης αλλοδαπού οροθετικού που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, θα έπρεπε απολύτως να αποκλείεται δεδομένου ότι η διοίκηση (στην πράξη η αστυνομία) εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει τα εχέγγυα και την νομιμοποίηση για την επιβολή τέτοιας βαρύτητας κύρωσης, που, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να ισοδυναμεί με την επαχθέστερη ποινή (θανατική) του ποινικού δικαίου, την οποία δεν δύνανται πλέον (μετά και την ex lege κατάργησή της το 1994) να επιβάλουν ούτε τα ποινικά δικαστήρια! Μεταξύ των περιπτώσεων που απασχόλησαν την Νομική Υπηρεσία υπήρξε υπόθεση αλλοδαπής οροθετικής, υπηκόου Ζιμπάμπουε, της οποίας η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους απορρίφθηκε και της επεβλήθη μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από την χώρα με προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης 30 ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης. Κατά της απόφασης αυτής ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης αυτής, ιδίως διότι δεν έλαβε καθόλου υπόψιν της το σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η ως άνω οροθετική και το οποίο αφενός αποτέλεσε την αιτία που, χωρίς την θέλησή της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε, μειώθηκε η εργασιακή της αποδοτικότητα, με αποτέλεσμα να μην κατορθώσει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ένσημα για ανανέωση της άδειας διαμονής της για παροχή εξαρτημένης εργασίας (την οποία ανανέωνε επί σειρά ετών μέχρι το 2009) και αφετέρου αποτελεί την διαφαινόμενη μετά βεβαιότητας αιτία που θα υποβληθεί σε απάνθρωπη μεταχείριση (ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και οδυνηρός θάνατος) σε περίπτωση που αναγκαστεί, ελλείψει νομιμοποιητικού εγγράφου παραμονής στην Ελλάδα, να επιστρέψει στην τριτοκοσμική και χωρίς σοβαρές ιατρικές υποδομές χώρα προέλευσής της. Παράλληλα, ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσε ενώπιον του ίδιου ως άνω δικαστηρίου (Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) αίτηση 20

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα