Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού"

Transcript

1 Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών μέτρων και την αποκατάσταση της διατομής της Σήραγγας

2 Παρουσίαση θα γίνει σε δύο μέρη: 1ο Μέρος θα είναι εστιασμένο, στη γεωλογία της περιοχής, στο γεωτεχνικό πρόβλημα, την μελέτη αποκατάστασης και την οργανομετρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια κατασκευής. Θα παρουσιαστεί από τον Ιωάννη Παπαδάτο, Γεωλόγο, Επιβλέποντα του έργου εκ μέρους της Ε.Ο.Α.Ε. 2ο Μέρος θα είναι εστιασμένο στο κατασκευαστικό τμήμα, με έμφαση στην τεχνολογία του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης. Θα παρουσιαστεί από τον Περικλή Σιώζιο Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξιάρχη του έργου εκ μέρους του Αναδόχου - Κατασκευαστή ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε

3 Σήραγγα Σ2 Εγνατίας Οδού Τμήμα Κουμαριά - Αγ. Αναστασία μεταξύ Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων

4 Προβληματικό τμήμα Σήραγγας Σ2 Σήραγγα Σ2: Δίδυμη οδική σήραγγα πεταλοειδούς διατομής ακτίνας 5,5m Μήκος υπόγειας εκσκαφής 460μ Συνολικό μήκος με τα τεχνικά εισόδου εξόδου 850m Κατά τη διάρκεια αρχικής διάνοιξης παρουσιάστηκαν μια σειρά προβλημάτων της προσωρινής υποστήριξης στα πρώτα μέτρατηςσήραγγαςμεαποτέλεσμααυτάναεπανεπιχωθούν. Το υπόλοιπο τμήμα της σήραγγας κατασκευάστηκε κανονικά χωρίς προβλήματα

5 Γεωλογική δομή κατά μήκος της προβληματικής περιοχής όπως έχει αποδοθεί από τον καθηγητή Παύλο Μαρίνο Πρόκειται για τυπικό Φλύσχη με εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, πτυχωμένο και με επιφάνειες διάτμησης κατά μήκος ασθενέστερων επιπέδων που δημιουργήθηκαν λόγω πτύχωσης

6 Μηχανισμός Αστοχίας Εμφάνιση βαθιών οποίες ενεργοποιήθηκαν από την δημιούργησαν υπερφορτίσεις και βαθιών ολισθήσεων στην αριστερή παρειά των σηράγγων, η την εκσκαφή των σηράγγων και και αστοχία της προσωρινής υποστήριξης Μανδύας αποσάθρωσης c=10kpa, φ=22, γ=20,5kn/m E=50MPa Εφελκυστική Ρωγμή Tension Crack ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ GROUND LEVEL K1 Εφελκυστική Ρωγμή Tension Crack B9 Υλικά επιχωμάτωσης c=0kpa, φ=30, γ=20kn/m E=50MPa Υλικό πλήρωσης ρωγμής Backfille material c=5kpa, φ=18, c=5kpa, φ=15, 3 γ=23kn/m, E=50MPa 6.8 Κ2 Επιφάνεια ολίσθησης Slip plane Ημ/νία Φραγής: Επιφάνεια ολίσθησης Slip plane Ημ/νία Φραγής: ± ± c=50kpa, φ=26, γ=23kn/m E=500MPa ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Σ2 ΔΙΑΤΟΜΗ m H = m Κατάστρωμα Χωματουργικό Φυσικό Έδαφος

7 Ενόργανες καταγραφές Κλισιομέτρων οι οποίες καθόρισαν τις επιφάνειες ολίσθησης

8 Δείγματα καρότων γεωτρήσεων των κλισιομέτρων στα βάθη ολίσθησης Κλισιόμετρο Κ1 Βάθος ολίσθησης 26.5m Κλισιόμετρο Γ1 Βάθος ολίσθησης 27.6m

9 Αστοχίες Αριστερού Κλάδου κατά μήκος προβληματικής περιοχής Αυξημένες παραμορφώσεις από την αριστερή παρειά και ρωγματώσεις προσωρινής υποστήριξης

10 Αστοχίες Δεξιού Κλάδου κατά μήκος προβληματικής περιοχής Αυξημένες παραμορφώσεις και ρωγματώσεις προσωρινής υποστήριξης κυρίως στο θόλο και στην αριστερή παρειά

11 Η Μελέτη Αποκατάστασης του προβληματικού τμήματος της σήραγγας περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Χωματουργικές εργασίες αποφόρτιση της ενεργής κατολίσθησης και επίχωση της μισγάγγειας Ενεματώσεις πλήρωση των κενών Διαμόρφωση επίπεδων, ασφαλών δαπέδων εργασίας με επιχώματα και τοίχους από συρματοκιβώτια Ενίσχυση της περιβάλλουσας των σηράγγων βραχόμαζας με τη μέθοδο του Jet grouting Κατασκευή Διατμητικών κλειδιών (Μπαρετών) Αποκατάσταση των βλαφθέντων τμημάτων της σήραγγας Η Μελέτη εκπονήθηκε από την Εταιρεία Geodata S.p.A.. ITALY

12 Χωματουργικές εργασίες αποφόρτιση της ενεργής κατολίσθησης και επίχωση της μισγάγγειας

13 Χωματουργικές εργασίες κατολίσθησης και εργασίες αποφόρτιση της ενεργής και επίχωση της μισγάγγεια Κατάστρωμα H = m Χωματουργικό Φυσικό Έδαφος ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 6% ΕΠΙΧΩΣΗ 2% 2% ±0.00 ±0.00 ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Σ2 ΔΙΑΤΟΜΗ m

14 Χωματουργικές εργασίες αποφόρτιση της ενεργής κατολίσθησης και επίχωση της μισγάγγειας

15 Ενεματώσεις Πλήρωσης των κενών

16 Ενεματώσεις Πλήρωσης των κενών Πλήρωση κενού κλείδας (μηνίσκου) με γαρμπιλόδεμα Τσιμεντέσεις πλήρωσης κενών πέριξ της διατομής με ένεμα

17 Πλήρωση κενού κλείδας (μηνίσκου) με γαρμπιλόδεμα

18 Διαμόρφωση επίπεδων, ασφαλών δαπέδων εργασίας με επιχώματα και τοίχους με συρματοκιβώτια

19 Διαμόρφωση επίπεδων, ασφαλών δαπέδων εργασίας με επιχώματα και τοίχους με συρματοκιβώτια

20 Διαμόρφωση επίπεδων, ασφαλών δαπέδων εργασίας με επιχώματα και τοίχους με συρματοκιβώτια

21 Ενίσχυση της περιβάλλουσας των σηράγγων βραχόμαζας με τη μέθοδο του Jet grouting

22 Δοκιμή βελτίωσης εδάφους με τη μέθοδο Jet Grouting Καταγραφή επιστρεφόμενων εισπιεζόμενου ενέματος Εφαρμογή Διπλού jet (2-Fluid) Αέρας - Ένεμμα Πίεση του ενέμματος μετρημένη στο γεωτρύπανο: 450bar Ένα ακροφύσιο, Διάμετρος:5mm, Ταχύτητα περιστροφής:10/15rpm, Διάρκεια βήματος: 7sec, Μήκος βήματος: 4cm

23 Κατά τη διάρκεια της διενέργειας δοκιμής Jet grouting

24 Αποτελέσματα δοκιμών βελτίωσης της περιβάλλουσας βραχόμαζας με τη μέθοδο του jet grouting Σε υγιή τμήματα βράχου Βελτίωση βραχώδους ψαμμιτικού υλικού με πλήρωση των ανοικτών διακλάσεων με ένεμα. Βελτίωση μικρών ασυνεχειών με ένεμα σε ιλυόλιθο

25 Αποτελέσματα δοκιμών βελτίωσης της περιβάλλουσας βραχόμαζας με τη μέθοδο του jet grouting Σε κερματισμένες Εδαφοποιημένες ζώνες Βελτίωση κερματισμένης ζώνης ψαμμίτη όπου το εδαφικό κλάσμα έχει ξεπλυθεί καιέχειαντικατασταθείαπό ένεμα Βελτίωση ιλυολιθικής εδαφοποιημένης ζώνης με ένεμα

26 Ενίσχυση της περιβάλλουσας των σηράγγων βραχόμαζας με τη μέθοδο του Jet grouting Κάναβος εφαρμογής 1,2x1,2m Σύνολο οπών ~ Συνολικός Χρόνος Κατασκευής 9 μήνες

27 Ενίσχυση της περιβάλλουσας των σηράγγων βραχόμαζας με τη μέθοδο του Jet grouting. Συνολικό μήκος κατασκευασμένου jet grouting ~ m

28 Εφαρμογή Μεθόδου Jet Grouting

29 Εφαρμογή μεθόδου Jet grouting

30 Εφαρμογή μεθόδου Jet grouting

31 Κατασκευή διατμητικών κλειδιών (Μπαρετών) Σύνολο 49 τεμάχια Συνολικός Χρόνος Κατασκευής 5 μήνες

32 Κατασκευή διατμητικών κλειδιών (Μπαρετών) Ορθογωνικά στοιχεία με διαστάσεις 1,0x6.8m, μήκη από 41 έως 45m και αξονική απόσταση μεταξύ τους 3,5m

33 Κατασκευή διατμητικών κλειδιών (Μπαρετών)

34 Κατασκευή διατμητικών κλειδιών (Μπαρετών)

35 Γεωτεχνική παρακολούθηση Στόχοι παρακολούθησης της κατολίσθησης

36 Καταγραφές Επιφανειακών Στόχων

37 Γεωτεχνικής παρακολούθηση Τοποθέτηση Κλισιόμετρων Πιεζόμετρων σε δύο διατομές

38 Καταγραφές Κλισιόμετρων Κλισιόμετρο ανάντι της μπαρέτας Κλισιόμετρο κατάντι της μπαρέτας

39 Τμηματική περαίωση μέρους των επιφανειακών μέτρων αντιστήριξης Έναρξη αποκατάστασης υπογείου προβληματικού τμήματος σήραγγας

40 Διατομή προσωρινής υποστήριξης - αποκατάστασης των βλαφθέντων τμημάτων της σήραγγας Αγκύρια O32mm, L=6.0m, σε κάνναβο 200x70 cm και ολοκλήρωση εγκατάστασης ινοπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος 45εκ ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, με περιεκτικότητα ινών: 40 kg/m3, (συμπεριλαμβανόμενης της προπαρασκευαστικής στρώσης) + 5cm εξομαλυντική στρώση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (χωρίς ίνες) 45cm steel fiber-reinforced shotcrete, with steel fiber content: 40 kg/m3, (including the initial layer) + 5cm regulating shotcrete layer (without fibers) PVC και γεωύφασμα PVC and geotextile membrane Χαλύβδινα πλαίσια HEB160, ανά 70εκ Steel ribs HEB160, spacing 70cm Τελική επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος (πάχος = 70cm) Final concrete lining (th=70cm) Προστασία του μετώπου με 32 αγκύρια fiberglass, L=12/6m Protection of the face with n. 32 fiberglass elements, L=12/6m 6 αποστραγγιστικές οπές Φ3'', με διάτρητο σωλήνα PVC Φ2'', μήκους L=4m, ανά βήμα προχώρησης No.6 drainage holes Φ3'', with perforated PVC pipe Φ2'', 4m long, per excavation step Γραμμή ελάχιστης εκσκαφής "Α" Line "Α" Rock-bolts O32mm, L=6.0m in 200x70 cm grid and completion of the steel reinforced shotcrete Α' ΦΑΣΗ (2+2) Αγκύρια O32mm, L=7.0m στήριξης πλαισίων (2+2) Rock-bolts O32mm, L=7.0m on steel ribs footings PHASE A ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1 DETAIL 1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2 DETAIL 2 1η ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 1st EXCAVATION LEVEL Προσωρινό ανάστροφο τόξο από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 30cm + 2 στρώσεις δομικό πλέγμα Τ188 Temporary invert 30cm reinforced shotcrete + 2 layers of welded mesh T188 Γεωτρήσεις προπορείας και αποστράγγισης, L=8m, αν απαιτούνται Probe hole and drainage, L=8m, if required Δοκός σύνδεσης ελεφαντοπόδαρου πλαισίων Elephant foot connection beam Μικροπάσσαλοι O114mm t=10mm, L=6.0m, ανά 1.4m Micropiles O114mm, t=10mm, L=6.0m, 1.4m spacing ΣΤΑΘΜΗ ΕΡΥΘΡΑΣ FINISHED ROAD LEVEL Προστασία του μετώπου με 30 αγκύρια fiberglass, L=12/6m Protection of the face with n. 30 fiberglass elements, L=12/6m Β' ΦΑΣΗ Χαλύβδινα πλαίσια HEB160, ανά 70εκ PHASE B Steel ribs HEB160, spacing 70cm Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Steel fiber reinforced shotcrete Γραμμή ελάχιστης εκσκαφής "Α" Line "Α" PVC και γεωύφασμα PVC and geotextile membrane ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ FINAL EXCAVATION LEVEL Βάση τελικής επένδυσης οπλισμένου σκυροδέματος και ανάστροφο τόξο (πάχος = 100cm) Concrete final reinforced lining base and invert (th=100cm)

41 Μηκοτομή προσωρινής υποστήριξης - αποκατάστασης των βλαφθέντων τμημάτων της σήραγγας Aποστραγγιστικές οπές Φ3'', L=4m Τελική επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος (πάχος = 70cm) Reinforced concrete final lining (th=70cm) PVC και γεωύφασμα PVC and geotextile membrane Γραμμή ελάχιστης εκσκαφής "Α" Line "Α" Iνοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Fiber-reinforced shotcrete Χαλύβδινα πλαίσια HEB160, ανά 70cm Steel ribs HEB160, spacing 70cm Drainage holes Φ3'', L=4m Αγκύρια O32mm, L=6.0m, σε κάνναβο 200x70cm και ολοκλήρωση εγκατάστασης ινοπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος Rock-bolts O32mm, L=6.0m in 200x70cm grid and completion of the fiber-reinforced shotcrete Κέλυφος υφιστάμενης προσωρινής υποστήριξης Existing primary support shell Γαρμπιλόδεμα / ένεμμα πλήρωσης μηνίσκου μεταξύ κλείδας και υλικών επίχωσης Void filling pea gravel grout / cement grout Α' ΦΑΣΗ PHASE A Κλίση 2:1 (ενδεικτικά) Ενίσχυση μετώπου με αγκύρια fiberglass, L=12/6m Reinforcement of the face by fiberglass elements, L=12/6m (2+2) Αγκύρια πλήρους πάκτωσης, L=7.0m (2+2) Rock-bolts fully bonded, L=7.0m Γεωτρήσεις προπορείας και αποστράγγισης, L=8m, αν απαιτούνται Probe hole and drainage, L=8m, if required ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ = 0.7m Προστασία του μετώπου με 10 cm ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα B' ΦΑΣΗ PHASE B Κλίση 2:1 (ενδεικτικά) Ενίσχυση μετώπου με αγκύρια fiberglass, L=12/6m Reinforcement of the face by fiberglass elements, L=12/6m Protection of the face by 10 cm fiber-reinforced shotcrete ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΣΗΣ FILL MATERIAL Tοποθέτηση ινοπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος Installation of steel fiber-reinforced shotcrete Γραμμή ελάχιστης εκσκαφής "Α" Line "Α" ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ = 1.4m Προστασία του μετώπου με 10 cm ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Protection of the face by 10 cm fiber-reinforced shotcrete Χαλύβδινα πλαίσια HEB160, ανά 70εκ Steel ribs HEB160, spacing 70cm Προσωρινό ανάστροφο τόξο από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 30cm + 2 στρώσεις δομικό πλέγμα Τ188 Temporary invert (30cm shotcrete + 2 layers of welded mesh T188) Κέλυφος υφιστάμενης προσωρινής υποστήριξης Existing primary support shell

42 Γεωτεχνική παρακολούθηση Υπογείου έργου Μηκυνσιόμετρα επιφανείας Ακίδες τοπογραφικής παρακολούθησης - Παραμορφωσίμετρα πλαισίων ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ - MS2 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Κλίμακα 1:100 MAIN SECTION - MS2 - PRIMARY SUPPORT - Scale 1:100 ΕΡΥΘΡΑ ΕΡΥΘΡΑ

43 Καταγραφές Μηκυνσιομέτρων Πέρασμα εκσκαφής Αφάσης

44 Καταγραφές Ακίδων σύγκλισης υπογείου Πέρασμα εκσκαφής Β φάσης

45 Καταγραφές παραμορφωσίμετρων πλαισίων υπογείου

46 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

47 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

48 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

49 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

50 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

51 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας Μέτωπα εκσκαφής

52 Εργασίες αποκατάστασης Α φάσης σήραγγας - Ξετρύπημα Η Α φάση και στους δύο κλάδους έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία

53 Εργασίες αποκατάστασης Β φάσης

54 Ολοκληρωμένη διατομή αποκατάστασης (Α και Β φάση) Η Β φάση ολοκληρώνεται εντός ολίγων ημερών

55 Διατομή τελικής επένδυσης Τμήματος αποκατάστασης των βλαφθέντων τμημάτων της σήραγγας Στη παρούσα φάση έχουν ξεκινήσει εργασίες ΤΕ 1+1O20/40 curr. 1O12/40/20 1O12/40/20 ΑΞΟΝΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ B25(C20/25) ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Α ΦΑΣΗΣ 1st EXCAVATION LEVEL ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ASPHALT LAYER OF ROAD PAVEMENT ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Α ΦΑΣΗΣ 1st EXCAVATION LEVEL 1O12/40/20 ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΟΔΟΥ Y FINISHED ROAD LEVEL ΕΡΥΘΡΑ X 4% max 5% ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΟΔΟΥ FINISHED ROAD LEVEL ΕΡΥΘΡΑ E3-E4 E3-E4 ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ROAD PAVEMENT BASE & SUB-BASE 4% ΚΑΠΑΚΙ ΑΓΩΓΟΥ DUCT CAP ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CABLE DUCT 1O12/40/20 ΡΕΙΘΡΟ ΣΧΙΣΜΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ REINFORCED CONCRETE GUTTER 1+1O20/40 curr. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400 ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ANV, ΤΥΛΙΓΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ CONCRETE PIPE Φ400 PERFORATED ANV, COVERED WITH GEOTEXTILE ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400 CONCRETE PIPE F400

56 Ακολουθεί το 2 ο μέρος της παρουσίασης από τον Περικλή Σιώζιο, Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξιάρχη του έργου εκ μέρους του Αναδόχου - Κατασκευαστή ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ ΑΙ Σοφιανός Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 1 ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα απαιτεί προηγουμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα.

λόφoυς και απoτελoύvται από αργίλoυς, ιλύες και άµµoυς σε εvαλλαγές µε λατυπoπαγή χαλαρά συγκoλληµέvα. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Οι γεωλoγικές και γεωτεχvικές συvθήκες κατά µήκoς της χάραξης τωv πρώτων 18 χιλιoµέτρωv του βασικού έργου τoυ Μετρό της Αθήvας είχαν διερευvηθεί σε βάθος και είχαν αvαλυθεί και αξιoλoγηθεί. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 bar ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 BAR ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα