Βιογραφικό σημείωμα του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΚΡΙΜΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σημείωμα του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΚΡΙΜΠΑ"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΚΡΙΜΠΑ Ι. Προσωπικά στοιχεία: Γεννήθηκα το 1974 στην Αθήνα, καταγόμενος από τα Επτάνησα (Κεφαλονιά) και από την Πελοπόννησο (Αρκαδία/Μεσσηνία). ΙΙ. πουδές, επιμόρφωση: Είμαι πτυχιούχος του Σμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MA) του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκελώνης (ειδίκευση: Terminología y necesidades profesionales [Ορολογία και επαγγελματικές ανάγκες]) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (LLD) του Σμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ειδίκευση: Μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις). Επίσης είμαι κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης του εμιναρίου «Ορολογία και Μετάφραση» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ) και οι εκδόσεις «Άσπρη Λέξη» (Ιανουάριος Ιούνιος 2009), και πιστοποιητικού παρακολούθησης του εμιναρίου SDL Trados Studio 2009 που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών «meta φραση» (Υεβρουάριος Μάρτιος 2011). ΙΙΙ. Γλωσσομάθεια: Ομιλώ, γράφω και διαβάζω διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες σε ποικίλα επίπεδα γλωσσομάθειας, μεταξύ των οποίων τις κλασικές και πρώιμες γλώσσες (αρχαία Ελληνική, Λατινική, Γοτθική, εκκλησιαστική λαβονική), καθώς και πολλές σύγχρονες γλώσσες, όπως την Αγγλική (ανώτατο δίπλωμα), τη Γερμανική (ανώτερο δίπλωμα), τη Γαλλική, την Ιταλική (ανώτερο δίπλωμα), την Ισπανική (ανώτατο δίπλωμα), την Πορτογαλική, την Καταλανική, την Ολλανδική, τη ουηδική,

2 τη Νορβηγική (ανώτατο δίπλωμα), τη Δανική, την Ισλανδική, τη Λεττονική, την Πολωνική, την Σσεχική, τη λοβακική, την Κροατική, τη λοβενική κ.ά. ΙV. Επαγγελματική σταδιοδρομία, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία: Τπηρετώ από το 2005 ως μέλος ΔΕΠ (μέχρι το 2010 στη βαθμίδα του Λέκτορα, από το 2010 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στη χολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών πουδών, Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Φωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορολογία και Μετάφραση». Διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο τα υποχρεωτικά μαθήματα «Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης» και «Θεωρία της ορολογίας», καθώς και τα υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα «Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές» και «Ορολογία της μετάφρασης». Κατά το διάστημα έχω διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο ίδιο Σμήμα, ενότητες μαθημάτων που εστιάζουν στις γλώσσες του ευρωπαϊκού παρευξείνιου χώρου (σλαβική γλωσσολογία, γλωσσική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες κ.ά.). Διατελώ υπεύθυνος του Μεταφραστικού Εργαστηρίου του προαναφερθέντος Σμήματος και υπεύθυνος (από κοινού με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δημάση) της κατεύθυνσης Ρουμανικής Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού του ιδίου Σμήματος. Πέραν της οργανικής μου θέσης, διδάσκω αμισθί στη Νομική χολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το μάθημα «Νομική ορολογία & μετάφραση» και στο Σμήμα λαβικών πουδών της Υιλοσοφικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τις περί μετάφρασης ενότητες των μαθημάτων «Μετάφραση και διερμηνεία: θεωρία και πράξη Ι» και «Μετάφραση και διερμηνεία: θεωρία και πράξη ΙΙ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Έχω πραγματοποιήσει διαλέξεις σχετικές με τη μετάφραση στη Ρουμανία, στο Πανεπιστήμιο Vest της Σιμισοάρας (Universitatea de Vest din Timişoara), το Νοέμβριο του 2006 (Faculatea de Drept και Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie) και το Μάιο του 2008 (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie) στο πλαίσιο των ανταλλαγών διδακτικού προσωπικού του προγράμματος ERASMUS, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην Σουρκία, στο Σεχνικό Πανεπιστήμιο Yιldιz (Yιldιz Teknik Üniversitesi), τον Απρίλιο του 2014 στο Σμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Department of Humanities and Social Sciences) της χολής Eğitim Fakültesi (χολή Εκπαίδευσης) ως προσκεκλημένος ομιλητής στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαλέξεων HSS Tuesday Talks (8 Απριλίου 2014).

3 Κατά το διάστημα διετέλεσα εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας (GeoLab), από το 2002 είμαι εξωτερικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, από το 2009 είμαι επιστημονικός σύμβουλος του ΔΟΑΣΑΠ, κατά το διάστημα διετέλεσα εξεταστής ξένων γλωσσών στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Εθνική χολή Δικαστών (ΕΔΙ), και τον Ιούνιο 2011 δίδαξα στη χολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης (Σμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών) της Αστυνομικής Ακαδημίας στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών Ακόμη, είμαι επιμελητής αντιτύπων (copy editor) στο επιστημονικό περιοδικό Regional Science Inquiry και βοηθός επιμελητής (assistant editor) στο επιστημονικό περιοδικό Civitas Gentium. Επιπλέον, έχω πολυετή πείρα ως δικηγόρος (ασκούμενος κατά το χρονικό διάστημα , μαχόμενος κατά το χρονικό διάστημα , σήμερα σε ολική αναστολή λόγω ασυμβίβαστου με θέση ειδικού συμβούλου) και ως μεταφραστής (ανεπίσημες μεταφράσεις κατά το χρονικό διάστημα , επίσημες μεταφράσεις κατά το χρονικό διάστημα βάσει του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954: «Κώδικας περί δικηγόρων», σήμερα άρθρου 36.2γ του ν. 4194/2013: «Νέος Δικηγορικός Κώδικας»]. V. Ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικές, επιστημονικές και πολιτιστικές εταιρείες, σωματεία και δίκτυα: Δικηγορικός ύλλογος Αθηνών (ΔΑ/DSA), Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ) (ιδρυτικό μέλος, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού υμβουλίου), Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ/PEM), Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ/ELETO) (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού υμβουλίου), Ελληνική ημειωτική Εταιρεία (ΕΕ/ESE), Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά (ΑΚΙΠ), European Association For Terminology (EAFT/AET), Réseau Panlatin de Terminologie (REALITER), Societas Linguistica Europaea (SLE), Eurolinguistic Association (ELA), Eurolinguistic Network Southeast (ENSE), International Legal Language Association (ILLA), Society for Germanic Linguistics (SGL) (υποστηρικτικό μέλος/sustaining member), Modern Language Association (MLA, μέχρι το 2013), Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación (AIPTI/IAPTI, μέχρι το 2013), Research Institute for European and American Studies (RIEAS, μέχρι το 2008).

4 VI. υμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις: 1) Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στην Ελλάδα και στις Παρευξείνιες χώρες. Διδασκαλία: προβλήματα και προοπτικές», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 1-3 Ιουνίου ) Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για την 10η επέτειο του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Υιλιππουπόλεως «Paisii Hilendarski» στο μόλιαν με τίτλο «Science, Education and Time as Our Concern», Πανεπιστήμιο Υιλιππουπόλεως «Paisii Hilendarski», μόλιαν, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου ) Ανακοίνωση στο 123ο Ετήσιο υνέδριο της Modern Language Association (MLA), στη θεματική ενότητα με τίτλο «Imposed borders in a Balkan landscape and its literary impact in Greece, Albania and America: Kadare s Chronicle in Stone, Gage s Eleni, and Chatzis, Little Town», ικάγο, Δεκεμβρίου ) Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές υνέδριο με τη θεματική «Pyccкий язык и кyльтypa в зepкaлe пepeвoдa», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ιθωνία, Μαΐου 2008 (μέλος Προεδρείου). 5) Ανακοίνωση στη 2η υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων με τη θεματική «H Μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο»), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου ) Ανακοίνωση στην 5η Επιστημονική Ημερίδα του Réseau Panlatin de Terminologie (REALITER) με τη θεματική «Terminologie et plurilinguisme dans l économie internationale», Università Cattolica del Sacro Cuore, Μιλάνο, 9 Ιουνίου ) Ανακοίνωση στο 7ο υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, Οκτωβρίου ) υμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Current Trends in Translation and Interpretation (= ύγχρονες τάσεις στη μετάφραση και τη διερμηνεία)» με ομιλητές τους Dr Juliane House, Dr Ian Mason και Dr Ełżbieta Tabakowska, η οποία διοργανώθηκε από το Hellenic American University, Αθήνα, 13 Υεβρουαρίου ) υμμετοχή, με γραπτή παρέμβαση, στο πλαίσιο της ομιλίας του Προέδρου Εφετών κ. Α. ταυράκη με θέμα «Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία», Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Αθήνα, 27 Μαΐου 2010.

5 10) Ανακοίνωση στο 2ο υνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΕΚΕΜΕΛ) για τη Λογοτεχνική Μετάφραση με τη θεματική «Ο μεταφραστής και οι άλλοι», Αθήνα, Μαρτίου ) Ανακοίνωση στην «3η υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2011 (μέλος Προεδρείου). 12) υμμετοχή, χωρίς ανακοίνωση, στο 8ο υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, Νοεμβρίου ) Ανακοίνωση στην «4η υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μαΐου ) Ανακοίνωση στην Ημερίδα της European Association for Terminology (EAFT/AET) με τη θεματική «National Languages and Terminology in Higher Education, Science & Technology», Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής, μέλος Προεδρείου). 15) Ανακοίνωση στο 9ο υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2013 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής, μέλος της επιστημονικής επιτροπής, μέλος Προεδρείου). 16) Ανακοίνωση στο «10ο Πανιόνιο υνέδριο», Ακαδημία Αθηνών/ Εταιρεία Κερκυραϊκών πουδών/ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-4 Μαΐου ) Ανακοίνωση στο «1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος», Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου VΙI. υγγραφικό έργο: α) Μονογραφίες: i) Δημοσιευμένες: 1) Κριμπάς, Π.Γ. (2005). υμβολή στη μεταφρασεολογία. Αθήνα: Γρηγόρης (ISBN: X) [94 σελίδες]. 2) Κριμπάς, Π.Γ. (2007). Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες. Αθήνα: Γρηγόρης (ISBN: ) [308 σελίδες].

6 3) Κριμπάς, Π.Γ. και Ι. Πογκόσοβα (2008). Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ». Αθήνα: Γρηγόρης (ISBN: ) [366 σελίδες]. 4) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). Η μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις: το παράδειγμα της ύμβασης του Schengen. Αθήνα: Aντ. N. άκκουλας (ISBN: ) [911 σελίδες] (διδακτορική διατριβή η οποία υποστηρίχθηκε το 2002 και εκδόθηκε το 2009). 5) Κ. Βαλεοντής και Π.Γ. Κριμπάς (2014) Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, (ISBN: ) [400 σελίδες]. β) Άρθρα: i) Δημοσιευμένα: 6) Krimpas, P.G. (2007). European Law and the New Legal Terminology in Bulgarian. το: Science, Education and Time As Our Concern, Part I: Language, Literature, Methods of Language and Literature Teaching. Smolyan: University of Plovdiv 'Paisii Hilendarski', [πρακτικά] (ISBN: ). 7) Krimpas, P.G. (2008). Translation, Language Learning and Geopolitics of Occidentalism in the Balkan Geopolitical System: the Case of the Hellenic Republic. Dictio 2 ( ), (ISBN: ). 8) Κριμπάς, Π.Γ. (2008). «Η μετάφραση του Ουλφίλα και η διαχρονική γεωπολιτική της σημασία για τον Ελληνισμό: καλύπτοντας ένα γεωπολιτικό κενό στο ευρωπαϊκό continuum». Γεωστρατηγική 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2008), ) Kpимпac, Π.Γ. (2008). «Причастия в русских юридических текстах и их перевод на греческий язык». το: Pyccкий язык и кyльтypa в зepкaлe пepeвoдa. Μocквa: MΓУ, [πρακτικά] (ISBN: ). 10) Kpимпac, Π.Γ. (2009). «Пpeпoдaвaниe pyccкoгo языкa лицaм, влaдeющим нeмeцким языкoм кaк poдным или инocтpaнным». το: Pyccкий язык и кyльтypa в Гpeции и cтpaнax Пpичepнoмopcкoгo бacceйнa. Μocквa: MΓУ, [πρακτικά] (ISBN: ).

7 11) Krimpas, P.G. και E. Ananiadis-Bassias (2009). «Traduction, plurilinguisme et harmonisation des marchés des capitaux en Europe : terminologie juridique de la législation Communautaire et pratiques traductionnelles». το: Terminologie et plurilinguisme dans l économie internationale. Milan : Università Cattolica, [ηλεκτρονικά πρακτικά]. 12) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). «Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα». το: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 7ου υνεδρίου. Αθήνα: TEE/EΛETO, [πρακτικά] (ISBN: ). 13) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). Translating The Elusive Quest : Just Another Elusive Quest? (Πρόλογος του Μεταφραστή). το: Y.H. Ferguson και R.W. Mansbach (2009[1988]) Η αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης (μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς), (ISBN: ). 14) Krimpas, P.G. (2010). Rendering Nationalistic Spirit in Translation: The Construction of Nationalism in Greek and Albanian Literature: Kadare, Gage, and Chatzis Syn-thèses 3 (2010), (ISBN: ). 15) Krimpas, P.G. (2010). Necesidades terminológicas en la traducción de textos jurídicos por abogados griegos conforme al artículo 53 del decreto legislativo 3026/1954. το: I.Z. Ακτσόγλου κ.ά. (επιμέλεια), Εύπλοια. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, (ISBN: ). 16) Κριμπάς, Π.Γ. (2011). «Η προσέγγιση του ζητήματος της ισοδυναμίας στον ελληνόφωνο χώρο: φάσεις και αντιφάσεις». το: Σ. Νενοπούλου και Ε. Λουπάκη (επιμέλεια), Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Θεσσαλονίκη: Publish City, (ISBN: ). 17) Krimpas, P.G. (2011). Glosario del Derecho de la Unión Europea. Barcelona: IULA/UPF (μεταπτυχιακή διατριβή εξειδίκευσης). 18) Κριμπάς, Π.Γ. (2012). «Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και μεταφραστές: η περίπτωση του LinkedIn». Civitas Gentium 2:1 (2012), ) Κριμπάς, Π.Γ. και Φ. Μάρκου (2012). «Κώστας Καρυωτάκης στη Βουλγαρική, Πέιο Γιάβοροφ στην Ελληνική: (συγ-)κριτική προσέγγιση δύο μεταφρασμένων ποιημάτων». Civitas Gentium 2:1 (2012),

8 20) Κριμπάς, Π.Γ. (2013). «Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού». το: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 9ου υνεδρίου. Αθήνα: EΛETO, [πρακτικά] (ISBN: ). 21) Krimpas, P.G. (2013). «La traduction de Wulfila et son importance géopolitique intemporelle pour l'hellénisme : couvrant un vide géopolitique dans le continuum européen», στο: M.D. Măgărin (επιμέλεια), Studia in honorem Professoris Jacques Bouchard 73, Braşov: Etnous, (ISBN: ). 21) Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής στα γλωσσικά επίπεδα της Αλβανικής: μια ανασκόπηση», στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, (ISBN: ). 22) Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Η συμβολή της Ελληνικής στην Ιταλική ως μακρόγλωσσα», στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, (ISBN: ). ii) Τπό δημοσίευση: 24) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα» (άρθρο υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο εντός του 2014). 25) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Όταν κρατεί ο λόγος: Πρόλογος του επιμελητή». (Πρόλογος του Επιμελητή). το: N. Ostler (2014[2006]). Λογοκρατορίες. Αθήνα: Polaris, 2014 (επί του πιεστηρίου) (μετάφραση: Ν. Κούτρας). 26) Κριμπάς, Π.Γ. και Μ. φακιανάκη (2015). «Ο βαθμός νομικής δεσμευτικότητας του μεταφράσματος ως παράγοντας διαμόρφωσης της πρόθεσης του νομικού μεταφραστή» (άρθρο υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο εντός του 2015). 27) Κριμπάς, Π.Γ. (2015). «Η Δυτική Νεοελληνική (ΔΝΕ) ως διακριτή γλωσσολογική και γεωπολιτισμική οντότητα: φωνητικές, λεξικές και μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ του επτανησιακού υποϊδιώματος και της ιταλιωτικής διαλέκτου της Νεοελληνικής» (άρθρο υπό δημοσίευση, εντός του 2014, στα πρακτικά του «10ου Πανιόνιου υνεδρίου», Κέρκυρα, 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2014).

9 28) Κριμπάς, Π.Γ. (2015). «Ο Έρασμος του Rotterdam και η σημασία του για τη μελέτη και τη μετάφραση των κλασικών γλωσσών». (Πρόλογος του Μεταφραστή). το: Έρασμος (2014[1511]). Μωρίας Εγκώμιον. (υπό έκδοση εντός του 2014) (μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς). γ) Εισαγωγές επιμελητή σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία: 29) Krimpas, P.G. (2013). «Note Éditoriale» Εισαγωγή του επιμελητή (στην γαλλική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 1:1 (Δεκέμβριος 2013) του επιστημονικού περιοδικού Géographies, Géopolitiques et Géostrategies Regionales (GGGR). 30) Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas (2012). Editorial. Εισαγωγή των επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 3:1 (Δεκέμβριος 2012) του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW). 31) Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas (2011). Editorial. Εισαγωγή των επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 2:1 (Δεκέμβριος 2011) του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW). 32) Kephaliakos, C., A. Buzelay και P.G. Krimpas (2010). Editorial. Εισαγωγή των επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 1:1 (Δεκέμβριος 2010) του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW). 33) Krimpas, P.G. (2010). Editorial. Εισαγωγή του επιμελητή (στην ισπανική γλώσσα), δημοσιευμένη στις σσ. 7-8 του τ. 1 (Δεκέμβριος 2010) του επιστημονικού περιοδικού Investigación en Ciencia Regional (R ICR). δ) Άρθρα σε περιοδικά τοπικής εμβέλειας: 34) Κριμπάς, Π.Γ. (1999). «Ελλάς-Έλληνες: η αρχική σημασία των ονομασιών». Έκφραση (τριμηνιαίο μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό) 29 (Οκτώβριος 1999), ) Κριμπάς, Π.Γ. (2000). «Έλληνες-Κέλτες: τα κοινά στοιχεία τους». Έκφραση (τριμηνιαίο μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό) 31 (Μάιος 2000),

10 ε) Άρθρα βιβλιοκριτικής: 36) Κριμπάς, Π.Γ. (2007). «Βιβλιοκριτική του έργου Ι.Θ. Μάζης (2008). Η Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Σουρκία. Αθήνα: Λιβάνης». Γεωστρατηγική 12 (επτέμβριος- Δεκέμβριος 2007), ς) Λήμματα σε λεξικά: 37) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Νομική γλώσσα». Λήμμα στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙ-Δημόσιο Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, (ISBN: ). 38) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Νομική ορολογία». Λήμμα στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙ- Δημόσιο Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, (ISBN: ). ζ) Ειδικά λεξικά: 39) Krimpas, P.G., Glosario del Derecho de la Unión Europea (επιτυχώς εξετασθείσα μεταπτυχιακή εργασία, υπό δημοσίευση εντός του 2014). η) υνεργασίες σε άρθρα άλλων συγγραφέων: 40) Fontova G., M. Lorente, P. Sánchez-Gijón και E. Solé (συντον.) (2013) «La terminologia a Europa, avui». Terminalia 8 (desembre 2013), (οι συνεργάτες αναφέρονται στη σελίδα 45). VΙII. Μεταφραστικό έργο: α) Βιβλία: i) Δημοσιευμένα: 1) Mansbach, R.W. και Y.H. Ferguson, ε αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης, 2009 (ISBN: ) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του έργου: R.W. Mansbach και Y.H. Ferguson (1988). The Elusive Quest. Theory and International Politics. Columbia: University of South Carolina Press. Σο μετάφρασμα

11 περιλαμβάνει πρόλογο του μεταφραστή 20 σελίδων υπό μορφή άρθρου με τίτλο Translating The Elusive Quest : Just Another Elusive Quest? ] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 300). 2) Μπουλγκάκοφ, Μ. «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ» (κεφ. 1-15). το: Π.Γ. Κριμπάς και Ι. Πογκόσοβα (2008). Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ». Αθήνα: Γρηγόρης, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το ρωσικό πρωτότυπο, των κεφαλαίων 1-15 του λογοτεχνικού έργου M.A. Бyлгaкoв «Жизнь гocпoдинa дe Moльepa». το: Белая гвардия [Романы]. Бaкy: Maapиф, 1988, (Γл. 1-15: )] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 70). ii) Τπό δημοσίευση: 3) Mansbach, R.W. και Y.H. Ferguson, Ο νέος χάρτης της παγκόσμιας πολιτικής και η εκδίκηση της ιστορίας (υπό έκδοση) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του έργου R.W. Mansbach και Y.H. Ferguson (2004). Remapping Global Politics. History s Revenge and Future Shock. Cambridge: Cambridge University Press, σειρά Cambridge Studies in International Relations αρ. 97] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 384). 4) Έρασμος, Μωρίας Εγκώμιον (υπό έκδοση) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το λατινικό πρωτότυπο, του έργου D. Erasmus (1511). Moriae encomium, sive Stultitiae laus. Parisii. Σο μετάφρασμα περιλαμβάνει πρόλογο του μεταφραστή 14 σελίδων υπό μορφή άρθρου με τίτλο «Ο Έρασμος του Rotterdam και η σημασία του για τη μελέτη και τη μετάφραση των κλασικών γλωσσών»). 5) Reischl, K. Σα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου στην πολιτική δίκη (υπό έκδοση) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το γερμανικό πρωτότυπο, του έργου K. Reischl (2002). Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Zivilprozeß. Tübingen: Mohr Siebeck, σειρά Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht αρ. 28] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 328). β) Άρθρα/Κεφάλαια βιβλίων: 6) Kuhn, T.S. «τοχασμοί επί των επικριτών μου». το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς,

12 από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου T.S. Kuhn (1970). Reflections on my Critics. το: I. Lakatos και A. Musgrave (επιμέλεια) Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science. London 1965, v. 4. Cambridge University Press: London, ]. 7) Vasquez, J.A. «Σο ρεαλιστικό παράδειγμα και τα εκφυλιστικά ερευνητικά προγράμματα σε αντιδιαστολή με τα προοδευτικά: μια αξιολόγηση της νεοπαραδοσιακής έρευνας βάσει της περί ισορροπίας προτάσεως του Waltz». το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου J.A. Vasquez (1997). The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz s Balancing Proposition. The American Political Science Review 91:4 (December 1997), ]. 8) Schweller, R.L. «Η προοδευτικότητα του νεοκλασικού ρεαλισμού». το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου R.L. Schweller (2003). The Progressiveness of Neoclassical Realism. το: C. Elman και M. Fendius Elman (επιμέλεια) Progress in International Relations Theory. Appraising the Field. Cambridge MA/London: MIT Press, ]. 9) Barkdull, J. «Waltz, Durkheim και Διεθνείς χέσεις: το Διεθνές ύστημα ως ασυνήθης μορφή». το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου J. Barkdull (1995). Waltz, Durkheim, and International Relations: The International System as an Abnormal Form. The American Political Science Review 89:3 (September 1995), ]. 10) Dressler, D. «Εξήγηση και επιστημονική πρόοδος». το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου D. Dressler (2003). Explanation and Scientific Progress. το: C. Elman και M. F. Elman (επιμέλεια) Progress in International Relations Theory. Appraising the Field, Cambridge MA/London: MIT Press, ].

13 ΙX. Έργο επιμέλειας σε μεταφρασμένα βιβλία, άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων και σε πρωτότυπα βιβλία: α) ε μεταφρασμένα βιβλία 1) D Anna S.E. Η χολή των Θεών. Αθήνα: Ελφίλ, 2006 (μετάφραση: Φ. ακελλαρίου) [μεταφραστική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς και Δ. Βεζάνης, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του έργου S.E. D Anna (2002). La Scuola degli Dei. Milano: Efdien Publishing] (μετάφρασμα: 440 σελίδες). 2) Pamfile, T. Γιορτές των Ρουμάνων (τόμος Α και τόμος Β ). Αθήνα: Μελπομένη Διώτη, 2011 (μετάφραση: Σσ.-Λ. N. ούτσιου) [μεταφραστική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς και Α.Η. Γώγου, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του έργου T. Pamfile (1914). Sărbătorile la români. Leipzig: Harrasowitz] (μετάφρασμα: τόμος Α 268 σελίδες και τόμος Β 414 σελίδες). 3) Ostler, N. Λογοκρατορίες. Αθήνα: Polaris, 2014 (επί του πιεστηρίου) (μετάφραση: Ν. Κούτρας) [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του έργου N. Ostler (2006). Empires of the Word. London, New York, Toronto and Sydney: Harper Perennial ] (μετάφρασμα: 765 σελίδες, σημερινή μορφοποίηση). β) ε μεταφρασμένα άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων 4) Lakatos, I. «Διαψευσιοκρατία και η Μεθοδολογία των Επιστημονικών Ερευνητικών Προγραμμάτων», μετάφραση: Μ. Γκαρτζώνη. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου I. Lakatos (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. το: I. Lakatos και A. Musgrave (επιμέλεια) Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science. London 1965, v. 4, Cambridge University Press: London, ]. 5) Waltz, K.N. «Αξιολογώντας τις Θεωρίες», μετάφραση: Μ. Γραικού. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, [μεταφραστική και ορολογική

14 επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου K.N. Waltz (1997). Evaluating Theories. The American Political Science Review 91:4 (December 1997), ]. 6) Haas, E.B. «Ισορροπία ισχύος: Αίτημα, Έννοια ή Προπαγάνδα;», μετάφραση: Μ. Γραικού. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: E.B. Haas The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda. World Politics 5:4 (July 1953), ]. 7) Kaplan, M.A. «Η Νέα Μεγάλη υζήτηση: Παραδοσιοκρατία εναντίον Επιστήμης στις Διεθνείς χέσεις», μετάφραση: Μ. Γραικού. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: M.A. Kaplan (1966). The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations. World Politics 19:1 (October 1966), 1-20]. 8) Elman, C. και M. Fendius Elman «Αξιολογώντας την πρόοδο στην Θεωρία Διεθνών χέσεων», μετάφραση: Ι. Κωτούλας. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: C. Elman και M. Fendius Elman (2003). Introduction: Appraising Progress in International Relations Theory. το: C. Elman και M. Fendius Elman (επιμέλεια) Progress in International Relations Theory. Appraising the Field. Cambridge MA/London: MIT Press, 7-10]. 9) Kaplan, M.A. «Οι Διεθνείς χέσεις είναι Επιστημονικός Κλάδος;», μετάφραση: Ι. ωτηρόπουλος. το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: M.A. Kaplan (1961). Is International Relations a Discipline? The Journal of Politics 23:3 (August 1961), ].

15 γ) ε πρωτότυπα βιβλία 10) Κατσίρας, Λ.Β. Ανήλικοι Παραβάτες, Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και της υμβουλευτικής Παρέμβασης. Αθήνα, 2008 [επιστημονική/γλωσσική επιμέλεια έκδοσης και πρόλογος του επιμελητή έκδοσης: Π.Γ. Κριμπάς]. Χ. Ομιλίες σε βιβλιοπαρουσιάσεις: α) έργων άλλων συγγραφέων 1) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Καναράκης (2006). Διαγλωσσικές επιδράσεις στην Αγγλική και η συμβολή της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «τοά του Βιβλίου», Αθήνα, 14 Ιουνίου Ομιλητές: α) Δρ Ν. Κοντοσόπουλος, φιλόλογος-διαλεκτολόγος, πρώην διευθυντής τού «Κέντρου υντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής νέας ελληνικής γλώσσης» τής Ακαδημίας Αθηνών, β) Α. ακελλαρίου, επίκουρος καθηγητής Λατινικής Υιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γ) Π.Γ. Κριμπάς, (τότε) λέκτορας στο Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Φωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και δ) ο συγγραφέας του βιβλίου. 2) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Παπαϊωάννου (2010). Πίσω απ' το τζάμι. Αθήνα: Θαλασσί». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στο αίθριο του παλιού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα, 29 Μαΐου Ομιλητές: α) Β. Κριμπάς, μουσικός παραγωγός-δημοσιογράφος, β) Π.Γ. Κριμπάς, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και γ) ο συγγραφέας του βιβλίου. 3) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του συλλογικού τόμου «Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «τοά του Βιβλίου», Αθήνα, 25 επτεμβρίου Ομιλητές: α) Φ. Φαραλαμπάκης, Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Π.Γ. Κριμπάς, Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γ) Δρ Ν. Κοντοσόπουλος, Υιλόλογος-Διαλεκτολόγος, πρώην Διευθυντής τού «Κέντρου υντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης» τής Ακαδημίας Αθηνών, δ) Βασιλική Καρδιόλακα, Γλωσσολόγος-Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας, και ε) ο επιμελητής του συλλογικού τόμου.

16 β) έργων δικών μου 4) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς (2007). Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες. Αθήνα: Γρηγόρης». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟ, Αθήνα, 18 επτεμβρίου Ομιλητές: α) Π. Παυλόπουλος, τότε Τπουργός Εξωτερικών, β) Ι.Θ. Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Σμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, γ) Ε. ελλά-μάζη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σμήμα Σουρκικών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών, και δ) ο συγγραφέας του βιβλίου. 5) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς (2012). ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus. Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Υαραί». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στο Polis Art Café, Αθήνα, 17 Απριλίου Ομιλητές: α) Βασίλης Φατζηιακώβου, εκδότης, β) Κώστας Μαρκάκης, εκδότης/συγγραφέας, γ) Παναγής Αντωνόπουλος, ποιητής, δ) Γιώργος Κώνστας, ηθοποιός/συγγραφέας, ε) ο συγγραφέας του βιβλίου. XI. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: Σον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την ποίηση, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Έχω συγγράψει δύο ποιητικές συλλογές που έχουν εκδοθεί σε ενιαίο βιβλίο: Κριμπάς, Π.Γ. (2012). ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus. Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Υαραί (ISBN: ) [80 σελίδες]. Παίζω πιάνο, keyboards, κλασική κιθάρα, ακουστική κιθάρα, γιουκαλίλι, ηλεκτρική κιθάρα, μαντολίνο. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχω συμμετάσχει σε διάφορα μουσικά σχήματα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία (ελληνική και ξένη rock, epic metal, ελληνικό και ιταλικό έντεχνο, ethnic, latin), ενώ έχω συνθέσει γύρω στα τριάντα (30) -ανέκδοτα μέχρι στιγμής- μουσικά έργα (τραγούδια και οργανικά).

Πίνακας Περιεχομένων. Περιεχόμενα 11 Πρόλογος 17

Πίνακας Περιεχομένων. Περιεχόμενα 11 Πρόλογος 17 Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα 11 Πρόλογος 17 Εισαγωγή στα Προλεγόμενα Ζητήματα συγγραφικών Προθέσεων, Ορολογίας, Μεθόδου και Στοχεύσεων 21 i) Περί προθέσεων, γενικώς 22 ii) Το ζήτημα της Ορολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά κατ επιλογήν

Υποχρεωτικά κατ επιλογήν ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ/ ΑΙΘΟΥΣΑ Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Μαυρίδου Βασιλική 19/6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (γραπτά) Ευαγγελία Θωμαδάκη 14/ (Αίθ. 1) Τουρκική Γλώσσα Ι (γραπτά) Μαυρίδου Βασιλική 19/6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (γραπτά) Ευαγγελία Θωμαδάκη 14/ (Αίθ. 1) Τουρκική Γλώσσα Ι (γραπτά) Μαυρίδου Βασιλική 19/6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τα μέλη της ΕΕΕΚ αποτελούν οι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τα μέλη της ΕΕΕΚ αποτελούν οι: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. (Φ.Ε.Κ. αριθ. Φύλλου 98/ΤΝΠΔΔ/7-5-2003) ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Γνωστικά Αντικείμενα: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Διασποράς, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών Καλλιέργεια ενσυνείδητης κριτικής σκέψης που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ονοματεπώνυμο: e-mail: Ειδικότητα: Δικηγόρος Δημοσιογράφος Μεταπτυχιακή ειδίκευση: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ virginia.balafouta@gmail.com, vbalafouta@turkmas.uoa.gr Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ του ΤΑΓΦ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ του ΤΑΓΦ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE AND

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117 Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ 213-0291616, 6942440449 : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο machairag@yahoo.gr Εκπαίδευση και κατάρτιση 2003-2007

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία Ηχομόνωση Ηχοπροστασία ΤΟΜΟΣ A Δημήτρης Σκαρλάτος Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 05.10.2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 2017 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση ιδρύθηκε το 2001 από επαγγελματίες μεταφραστές και καθηγητές του Βρετανικού Συμβουλίου με πείρα 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο με το γενικό βαθμό 20/20 από το 1 ο Λύκειο Λιβαδειάς

Απολυτήριο με το γενικό βαθμό 20/20 από το 1 ο Λύκειο Λιβαδειάς ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΤΖΕΜΟΣ, Δ.Ν. (Freiburg) LL.M. (Freiburg), Δικηγόρος Αθηνών, Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ΣΕΠ του ΕΑΠ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr), Διευθυντής Επιστημονικού Περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό και Μέθοδοι για Ακουστικό Σχεδιασμό

Λογισμικό και Μέθοδοι για Ακουστικό Σχεδιασμό Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με βαθμό: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (8) ΟΚΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης

Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης 1) Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας Οδυσσέας Ζώρας, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής, Διευθυντής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο + O C O O C O O C O O C O Ιωάννης Καπόλος Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου Γεώργιος Καραϊσκάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Τόμος Β Μόρια σε Κίνηση Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε 1 6. 0 1 - Π Ε 1 6. 0 2 - Π Ε 1 7. 1 3 - Π Ε 1 7. 1 4 - Τ Ε 1 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Τηλ. : 2310 99 1354 Fax: 2310 99 5168 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 995165 Fax: 2310 99 5165

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία [Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές] Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία Κλασικές σπουδές και Ενημέρωση Σχολές-Τμήματα - Σχολές-Τμήματα - Ινστιτούτα - Κέντρα ερευνητικά - Ομάδες διαλόγου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Aθήνα, 10/4/2017 Τηλέφωνο: 210-7277910 Αρ. Πρωτ. 364 Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Σανταμούρη Προς: Tα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 9-7-2014 Τηλ. : 2310 99 1354 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος 8 η ενότητα: Ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσιάσεων Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΤΥΧΙΟ Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα Κοινός κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΗΣ ΚΙΟΣΣΕ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΗΣ ΚΙΟΣΣΕ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΗΣ ΚΙΟΣΣΕ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Τον Ιούνιο του έτους 1975 αποφοίτησα από το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας και μετά από εισαγωγικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 9-7-2014 Τηλ. : 2310 99 1354 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα