Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Kleanthes K. Grohmann KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Μαργαρώνη Aναστασία Nικολοπούλου Παύλος Παύλου Kleanthes K. Grohmann EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Εύη Βαρσαμοπούλου Αντώνης Μπαλασόπουλος Φοίβος Παναγιωτίδης Γιώργος Φλώρος ΛEKTOPΕΣ Στέλλα Αχιλλέως Φωτεινή Κουτσούγερα Ντίνα Τσαγγαρή

3 EIΣAΓΩΓH Το Tμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Μετά από το πρώτο έτος σπουδών, όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής φύσεως, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές β) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και γ) Μεταφραστικές Σπουδές. Το Tμήμα προσφέρει, επίσης, τέσσερα δευτερεύοντα προγράμματα: α) στην Αγγλική Λογοτεχνία, β) στην Αγγλική Γλωσσολογία, γ) στις Σπουδές Φύλου και δ) στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές Φιλοσοφία Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης της λογοτεχνικής παραγωγής των αγγλόφωνων χωρών, καθώς και των χωρών όπου, λόγω της αποικιοκρατίας, η Αγγλική παραμένει κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας. Επιπλέον, στοχεύει στην εμβάθυνση της μελέτης των σημαντικότερων λογοτεχνικών ειδών, περιόδων και κινημάτων. Δεδομένου ότι σημαντικότατο μέρος της αγγλόφωνης λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας αφορά ζυμώσεις στον αμερικανικό κοινωνικό χώρο, τα μαθήματα στην Αμερικανική Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό αποτελούν έναν από τους κεντρικούς άξονες αυτής της κατεύθυνσης. Ένας εξίσου κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι οι Πολιτισμικές Σπουδές, δηλαδή η κριτική και διεπιστημονική ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών σε συνάρτηση με τις ηγεμονικές δομές ενός περιβάλλοντος χώρου. Στόχοι Η κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα ακόλουθα: Yψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών, κορυφαίων συγγραφέων και σημαντικών λογοτεχνικών κινημάτων. Εξοικείωση με την ιστορία και τη θεωρία της λογοτεχνίας, καθώς και την ικανότητα κατανόησης της αλληλεξάρτησης μεταξύ της λογοτεχνίας και της κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας. Β) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Φιλοσοφία Tο πρόγραμμα εξαίρει την επιστημολογική σπουδαιότητα της γλωσσολογίας και προσφέρει τη δυνατότητα επιστημονικής μελέτης της, με βάση δύο άξονες: τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Ο άξονας της Θεωρητικής Γλωσσολογίας εστιάζεται στη διδασκαλία της δομής της Αγγλικής σε όλες τις εκφάνσεις της (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, παιδαγωγική γραμματική). Επιπλέον, μελετάται η σημασία και η ερμηνεία της γλώσσας εντός (σημασιολογία) και εκτός (πραγματολογία) της δομής της, η γλωσσική αλλαγή (διαχρονική γλωσσολογία), η γλώσσα στο εσωτερικό του ατόμου (κατάκτηση πρώτης γλώσσας, γλωσσικές διαταραχές) και, τέλος, η συγκριτική γλωσσολογία. Ο άξονας της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας μελετά παιδαγωγικές πτυχές της διδασκαλίας της γλώσσας, προσφέροντας άρτια κατάρτιση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Προσφέρονται επίσης, άλλοι κλάδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (π.χ. η κατάκτηση δεύτερης γλώσσας) και της κοινωνιογλωσσολογίας (π.χ. η γλώσσα στην κοινωνία, η Αγγλική στην Κύπρο κ.λπ.) προσφέρονται επίσης. Στόχοι Η κατεύθυνση Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στοχεύει στον εφοδιασμό των φοιτητών με τα ακόλουθα: Yψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας γενικά, και της Αγγλικής ειδικότερα. Την ικανότητα χρήσης των γλωσσικών και γλωσσολογικών γνώσεων για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας. Γ) Μεταφραστικές Σπουδές Φιλοσοφία Η κατεύθυνση εξειδίκευσης Μεταφραστικές Σπουδές επικεντρώνεται στη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης και, γενικότερα, στις διαπολιτισμικές σπουδές και τη διαπλοκή τους με τη μετάφραση. Η μεταφραστική δραστηριότητα δεν νοείται πλέον ως αμιγώς και αποκλειστικά διαγλωσσικό φαινόμενο αλλά ως διαπολιτισμική πρακτική, εφόσον απαραίτητες θεωρητικές προϋποθέσεις για τη μεταφραστική πράξη είναι η γενικότερη συγκριτική ικανότητα και η διαπολιτισμική οπτική. Το Tμήμα Aγγλικών Σπουδών προσφέρει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες των φοιτητών, ιδίως μετά την άνθηση του μεταφραστικού επαγγέλματος, που διαπιστώνεται μετά τη δεκαετία του 70 παγκοσμίως. 35

4 Ì Ì ÁÁÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ Στόχοι Η κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές στοχεύει στον εφοδιασμό των φοιτητών με τα ακόλουθα: Yψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Τις θεμελιώδεις κριτικές και πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για διάφορους τομείς της διαγλωσσικής μεταφοράς μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών. Το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο, ώστε να αναπτυχθεί η θεώρηση της μετάφρασης ως διαπολιτισμικού ενεργήματος που εκτείνεται πέρα από τα όρια της γλωσσικής διεργασίας. Πέραν των συγκεκριμένων στόχων της κάθε κατεύθυνσης, το πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία στοχεύει επιπλέον να βοηθήσει γενικότερα τους φοιτητές να αναπτύξουν τη στοχαστική εγρήγορση (χαρακτηριστική των ανθρωπιστικών επιστημών), σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα της γνώσης και της αλήθειας δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις κειμενικές και ιστορικές συνθήκες της ανάδυσής τους. Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών, το πρόγραμμα προσφέρει σειρά μαθημάτων στους τομείς της γλωσσικής κατάρτισης, της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της λογοτεχνικής θεωρίας, της μεθοδολογίας της έρευνας και της διδασκαλίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν: (α) να σταδιοδρομήσουν στους κλάδους της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μετάφρασης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας ή (β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: αγγλόφωνη και συγκριτική λογοτεχνία, λογοτεχνική θεωρία, πολιτισμικές σπουδές, θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, θεατρικές σπουδές, επικοινωνιακές σπουδές και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και, συνεπώς, απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης της για την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Όλα τα μαθήματα πιστώνονται με διδακτικές μονάδες (ECTS). ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α) Για την απόκτηση του Πτυχίου Αγγλικών Σπουδών, με εξειδίκευση στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και τις Πολιτισμικές Σπουδές οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα: Μαθήματα ECTS Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης 3 15 Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης Μαθήματα κορμού και επιλογές κατεύθυνσης (ελάχιστος αριθμός) Μαθήματα κορμού και επιλογές (άλλες κατευθύνσεις) (μέγιστος αριθμός) Ξένη γλώσσα εκτός της αγγλικής 3 15 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής εκτός προγράμματος 4 20 Β) Για την απόκτηση του Πτυχίου Αγγλικών Σπουδών, με εξειδίκευση στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα: Μαθήματα ECTS Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης 3 15 Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης Μαθήματα κορμού και επιλογές κατεύθυνσης (ελάχιστος αριθμός) Μαθήματα κορμού και επιλογές (άλλες κατευθύνσεις) (μέγιστος αριθμός) Ξένη γλώσσα εκτός της αγγλικής 3 15 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής εκτός προγράμματος 4 20 Γ) Για την απόκτηση του Πτυχίου Αγγλικών Σπουδών, με εξειδίκευση στις Μεταφραστικές Σπουδές οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα: Μαθήματα ECTS Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης 3 15 Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης Μαθήματα κορμού και επιλογές κατεύθυνσης (ελάχιστος αριθμός) Μαθήματα κορμού και επιλογές (άλλες κατευθύνσεις (μέγιστος αριθμός) Ξένη γλώσσα εκτός της αγγλικής 3 15 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής εκτός προγράμματος

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα μαθήματα του προτεινόμενου προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατανέμονται σε τέσσερα επίπεδα, με τους εξής κωδικούς: ΑΓΓ Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και εισαγωγικά μαθήματα ΑΓΓ 350 Υποχρεωτικό μάθημα επαγγελματικής κατάρτισης Παραδόσεις κατεύθυνσης α) Για την κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα από τις ακόλουθες ειδολογικές περιοχές: ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου Υποχρεούνται επίσης να παρακολουθήσουν το μάθημα: ΑΓΓ 310 Ιστορία της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής β) Για την κατεύθυνση Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα από τις ακόλουθες περιοχές: ΑΓΓ Θέματα στη Φωνητική και Φωνολογία της Αγγλικής ΑΓΓ Θέματα στη σημασιολογία και πραγματολογία ΑΓΓ Θέματα στη μορφολογία και σύνταξη Υποχρεούνται επίσης να παρακολουθήσουν τα εξής μαθήματα: ΑΓΓ 240 Παιδαγωγική γραμματική ΑΓΓ 241 Κοινωνιογλωσσολογία ΑΓΓ 340 Γλωσσική αλλαγή και ανάπτυξη ΑΓΓ 341 Ψυχογλωσσολογία γ) Για την κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα: ΑΓΓ 270 Μεθοδολογία της μετάφρασης ΑΓΓ 280 Θεωρία της μετάφρασης ΑΓΓ Θέματα στις μεταφραστικές σπουδές Σεμινάρια Κατεύθυνσης Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ελάχιστο αριθμό οκτώ μαθημάτων σε κάθε κατεύθυνση: ΑΓΓ Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμικές σπουδές ΑΓΓ Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία ΑΓΓ Μεταφραστικές σπουδές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ PΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το Τμήμα προσφέρει τέσσερα δευτερεύοντα προγράμματα: 1) Δευτερεύον πρόγραμμα στην αγγλική λογοτεχνία. 2) Δευτερεύον πρόγραμμα στην αγγλική γλωσσολογία. 3) Δευτερεύον διατμηματικό πρόγραμμα στις σπουδές φύλου. 4) Δευτερεύον πρόγραμμα στην αμερικανική λογοτεχνία και τον αμερικανικό πολιτισμό. Α) Αγγλική Λογοτεχνία Οι φοιτητές που παρακολουθούν το δευτερεύον πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καλύψει το μάθημα της ξένης γλώσσας (αγγλικά), καθώς επίσης και εννέα μαθήματα αγγλικής λογοτεχνίας. Τα ακόλουθα τρία εισαγωγικά μαθήματα είναι υποχρεωτικά: ΑΓΓ 110 Εισαγωγή στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ 120 Εισαγωγή στη μελέτη της ποίησης ΑΓΓ 130 Εισαγωγή στη μελέτη του θεάτρου Οι φοιτητές πρέπει επίσης να επιλέξουν έξι μαθήματα από το πρόγραμμα της Αγγλικής Λογοτεχνίας. Οι επιλογές θα γίνονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και την καθοδήγηση του τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα ή δύο μαθήματα στις Μεταφραστικές Σπουδές αντί για μαθήματα λογοτεχνίας. Β) Αγγλική Γλωσσολογία Οι φοιτητές που παρακολουθούν το δευτερεύον πρόγραμμα στην Αγγλική Γλωσσολογία πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καλύψει το μάθημα ξένης γλώσσας (αγγλικά), καθώς επίσης και δέκα μαθήματα που απαιτούνται για το δευτερεύον πρόγραμμα. Οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος προγράμματος στην Αγγλική Γλωσσολογία είναι οι ακόλουθες: 37

6 Ì Ì ÁÁÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ 38 (α) Έξι υποχρεωτικά μαθήματα: ΑΓΓ 160: Εισαγωγή στη γλωσσολογία ΑΓΓ 240: Παιδαγωγική γραμματική ΑΓΓ : Θέματα στη φωνητική και φωνολογία της αγγλικής ΑΓΓ : Θέματα στη μορφολογία και σύνταξης της αγγλικής ΑΓΓ : Θέματα στη σημασιολογία και πραγματολογία Ένα από τα ακόλουθα: ΑΓΓ 241: Κοινωνιογλωσσολογία, ΑΓΓ 350: Μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, ΑΓΓ 341: Ψυχογλωσσολογία (β) Τέσσερα επιπρόσθετα μαθήματα: Τέσσερα μαθήματα γλωσσολογίας και/ή πρακτικής κατάρτισης από το πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η επιλογή των μαθημάτων πρέπει να τύχει της έγκρισης του Τμήματος. Γ) Σπουδές Φύλου Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με τα τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και Ψυχολογίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΑΓΓ 546 Εισαγωγή στη φεμινιστική θεωρία και να επιλέξουν έναν ικανό αριθμό μαθημάτων από τα προσφερόμενα μαθήματα, έτσι ώστε να συμπληρώσουν 60 ECTS. Επειδή είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο διατμηματικός χαρακτήρας του προγράμματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα από τρία τουλάχιστον διαφορετικά τμήματα. Οι προσφερόμενες επιλογές θα διαφέρουν από έτος σε έτος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού και τις διδακτικές ανάγκες των τμημάτων. Τα προσφερόμενα μαθήματα θα ανακοινώνονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου. Μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα και με την έγκριση του ακαδημαϊκού τους συμβούλου, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο μεταπτυχιακά μαθήματα στις σπουδές φύλου. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να διεξαγάγουν ατομική έρευνα σε σχετικό αντικείμενο ή ερευνητική περιοχή υπό την εποπτεία ενός από τους συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς. Δ) Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός Εκτός από τα επτά υποχρεωτικά μαθήματα (ακολουθεί κατάλογος), οι φοιτητές πρέπει επίσης να επιλέξουν δύο τουλάχιστον μαθήματα στην περιοχή της αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού που προσφέρονται από τον τομέα αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μπορούν να συμπληρώσουν το δέκατο μάθημα που απαιτείται για το δευτερεύον πρόγραμμα με α) ένα τρίτο μάθημα επιλογής στην περιοχή της αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού από τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος, β) ατομική μελέτη σε θέμα που άπτεται της εν λόγω περιοχής και με αρμόδιο επιβλέποντα από το Τμήμα ή γ) με μάθημα άμεσης συνάφειας προς την εν λόγω περιοχή, το οποίο προσφέρεται από άλλο πρόγραμμα σπουδών. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, θα απαιτείται έγκριση από το Τμήμα αγγλικών σπουδών και τον αρμόδιο διδάσκοντα. Υποχρεωτικά Μαθήματα ΑΓΓ 110 Εισαγωγή στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ 130 Εισαγωγή στη μελέτη του θεάτρου ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ 317 Ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης ΑΓΓ 534 Σεμινάριο στις αμερικανικές σπουδές Α ΑΓΓ 535 Σεμινάριο στις αμερικανικές σπουδές Β ΣYNEPΓAΣIA ME ΞENA ΠANEΠIΣTHMIA Το τμήμα έχει δημιουργήσει δεσμούς με ξένα πανεπιστήμια και διεθνή ινστιτούτα, με σκοπό να προαγάγει την έρευνα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α. Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης ΑΓΓ 101 Επικοινωνία στα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές σε μια ποικιλία ακαδημαϊκών εργασιών όπως παραγωγή σημειώσεων διαλέξεων, μελέτη ακαδημαϊκών κειμένων, άρθρων από επιστημονικά περιοδικά καθώς και δοκιμίων. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές εξοικειώνονται σε διαφορετικά είδη γραφής. Περαιτέρω διδασκαλία προσφέρεται στην τελειοποίηση της γλωσσικής κατάρτισης των φοιτητών, με την καλλιέργεια όλων των εκφραστικών ικανοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε προχωρημένο ακαδημαϊκό επίπεδο. ΑΓΓ 102 Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Σπουδές Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές του τμήματος συστηματική καθοδήγηση στη συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό μάθημα και έχει ως στόχο του να ενισχύσει τις δυνατότητες των φοιτητών στο χώρο της έρευνας, και συγκεκριμένα σε εργασίες και παρουσιάσεις στη λογοτεχνία και γλωσσολογία. Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη και τους ηλεκτρονικούς καταλόγους της, χρήση του διαδικτύου στην έρευνα, εισαγωγή στο MS- Word and PowerPoint και βιβλιογραφικές παραπομπές. ΑΓΓ 103 Συγγραφή Aκαδημαϊκών Δοκιμίων Πρόκειται για μια θεωρητική και πρακτική εισαγωγή στις μεθόδους ακαδημαϊκής έρευνας, την οργάνωση και

7 διεκπεραίωσή της. Μερικές από τις περιοχές που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες: επιλογή θέματος, συλλογή, οργάνωση και επιβεβαίωση υλικού, μέθοδοι ανάλυσης και είδη παρουσίασης. Δυο βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η διδασκαλία της συγγραφής του λογοτεχνικού και γλωσσολογικού ερευνητικού δοκιμίου. Β. Μαθήματα λογοτεχνίας ΑΓΓ 110 Eισαγωγή στη Mελέτη της Πεζογραφίας Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις κριτικές προσεγγίσεις και τις βασικές αρχές της μελέτης της πεζογραφίας. Συζητούνται διάφορα πεζογραφικά είδη, καθώς και η ιστορία των αφηγηματικών ειδών. Οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν δύο μυθιστορήματα και ορισμένα διηγήματα και να συζητήσουν τα κύρια αφηγηματικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στα πλαίσια της θεωρίας του δομισμού. Οι φοιτητές καλούνται, επίσης, να μελετήσουν τη μετάλλαξη των αφηγηματικών στοιχείων σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και στα πλαίσια διαφορετικών λογοτεχνικών παραδόσεων. ΑΓΓ 120 Εισαγωγή στη Μελέτη της Ποίησης Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα ποιητικά είδη και στη συστηματική λογοτεχνική μελέτη των στοιχείων της ποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή, τον ποιητικό λόγο, τα μετρικά είδη, το ρυθμό και το λεξιλόγιο. ΑΓΓ 130 Εισαγωγή στη Μελέτη του Θεάτρου Το μάθημα φιλοδοξεί να αποτελέσει για τους φοιτητές μια πλούσια, ουσιώδη θεατρική εμπειρία, με την εξοικείωση των φοιτητών στη διττή υπόσταση του θεάτρου τόσο ως κειμένου όσο και ως ζωντανής παράστασης. Mέσω της έμφασης που δίνεται σε στοιχεία, όπως θεατρική δομή, χαρακτήρες, διάλογος και οπτική γωνία, οι φοιτητές γνωρίζουν διάφορα θεατρικά είδη και τεχνικές συστηματικής μελέτης θεατρικών κειμένων. ΑΓΓ 317 Ιστορία της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και να τους εξοικειώσει με τους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων. Θα μελετηθούν μερικοί από τους σημαντικότερους θεωρητικούς, από τον Αριστοτέλη ως τους Mεταδομιστές. Θα επιδιωχθεί, επίσης, η ανάλυση επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων υπό το πρίσμα της τάσης τους να επεμβαίνουν ενεργά στην παραγωγή θεωρητικών θέσεων, που διατυπώνονται γύρω από αυτά. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας: Μελέτες στο μυθιστόρημα του 18ου αιώνα Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν μείζονα μυθιστορήματα από τους πιο επιφανείς μυθιστοριογράφους του 18ου αιώνα, που συντέλεσαν στη διαμόρφωση του νέου είδους του αγγλικού μυθιστορήματος, όπως τους Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Jonathan Swift και Laurence Sterne. Οι ιστορικές συνθήκες του 18ου αιώνα στην Αγγλία, οι ειδικές περιστάσεις που σημάδεψαν τη ζωή του κάθε συγγραφέα, αλλά και οι γενικότερες κοινωνικές καταστάσεις και οικονομικές συνθήκες θα συζητηθούν, ώστε να υπάρξει μια πληρέστερη εκτίμηση της πολιτισμικής ιστορικής σημασίας αυτών των μυθιστορημάτων. Θέματα λογοτεχνικού είδους θα αποτελέσουν σημαντικό μέλημα για τη μελέτη των μυθιστορημάτων, όπως και η ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας: Μελέτες στη βικτωριανή πεζογραφία Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί σε ζητήματα λογοτεχνικής ιστορίας, αισθητικής και πολιτικής όσον αφορά στη μελέτη της βικτωριανής πεζογραφίας από τη δεκαετία του 1830 έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθεί μπορεί να περιλαμβάνουν τη μελέτη της αισθητικής του λογοτεχνικού ρεαλισμού και νατουραλισμού, τη μελέτη πεζογραφικών ειδών (γοτθικό μυθιστόρημα, βιομηχανικό ή κοινωνικό μυθιστόρημα, μυθιστόρημα της προσωπικής ή καλλιτεχνικής ωρίμασης, μυθιστόρημα της οικιακής ζωής, αστυνομικό μυθιστόρημα), όπως και υφολογικών στοιχείων (συναισθηματισμός, υφολογία της παρακμής) και, ακόμη, τη μελέτη των κοινωνικών-ιστορικών πλαισίων (βιομηχανική επανάσταση, ιμπεριαλισμός, διαχωρισμός κοινωνικών σφαιρών με βάση το φύλο, ταξική διαστρωμάτωση και σύγκρουση, έγκλημα, παραβατικότητα και αστυνόμευση, βικτωριανές και ύστερες βικτωριανές σεξουαλικότητες). ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας: Νεωτερική και μετα-νεωτερική πεζογραφία Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πιο αντιπροσωπευτικές μυθιστοριογραφικές πρακτικές, καθώς και με τον κριτικό, θεωρητικό λόγο που κυριαρχεί στον αγγλόφωνο χώρο από τις αρχές του 20ού αι. έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση / κριτική ενασχόληση με τη μυθιστοριογραφική παράδοση του ρεαλισμού, ενασχόληση που υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη τόσο της νεωτερικής όσο και της μετανεωτερικής αγγλόφωνης πεζογραφίας. Μέσω της μελέτης επιλεγμένων μυθιστορημάτων από τους σημαντικότερους πεζογράφους του 20ού και 21ου αι., οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του διαλόγου γύρω από ζητήματα τα οποία η νεωτερική και σύγχρονη γραμματολογία ανήγαγε σε θεμελιώδη, όπως ο ρόλος και η αξιοπιστία της αναπαραστασιμότητας, η αφηγηματική κατασκευή (αλλά και αποδόμηση) της ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας, η σχέση μυθοπλασίας και ιστοριογραφίας, τα πολιτικά και ιδεολογικά διακυβεύματα του αναστοχαστικού λόγου, και η σταδιακή εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ λαϊκών «εύπεπτων» αναγνωσμάτων και πρωτοποριακής μυθιστορηματικής γραφής. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας: Μελέτες στο διήγημα Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί στη μελέτη της βραχύτερης πεζογραφίας, εξετάζοντάς την από τη σκοπιά της λογοτεχνικής ιστορίας, της θεωρίας των λογοτεχνικών ειδών και της αισθητικής. Θα μελετηθεί η ειδολογική προϊστορία της βραχείας πεζογραφίας, οι βασικές της μορφές (διήγημα, νουβέλα), και η πρώιμη αισθητική κωδικοποίησή της στην περίοδο της Αμερικανικής Αναγέννησης (Poe, Hawthorne, Melville). Θα συζητηθούν, επίσης, οι ειδολογικές εκφάνσεις της διηγηματογραφίας (αστυνομικό διήγημα, διήγημα του φανταστικού, διήγημα μυστηρίου, αλληγορικός θρύλος, παραβολή, διήγημα επιστημονικής φαντασίας). Στους συγγραφείς που θα μελετηθούν περιλαμβάνονται εξέχοντες διηγηματογράφοι του αγγλόφωνου χώρου και πρωτεργάτες συγκεκριμένων ειδολογικών εκφάνσεων του διηγήματος. 39

8 Ì Ì ÁÁÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ 40 ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας: Μετα-αποικιοκρατική πεζογραφία Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, της αγγλόφωνης μετα-αποικιοκρατικής πεζογραφίας, την άνοδό της στο διεθνές λογοτεχνικό προσκήνιο, και τη σημασία της για την αποκέντρωση και παγκοσμιοποίηση των Αγγλικών Σπουδών. Οι περιοχές διδακτικής έμφασης μπορεί να περιλαμβάνουν ζητήματα που άπτονται της λογοτεχνικής ιστορίας (μαγικός ρεαλισμός, η σημασία της προφορικότητας και της προφορικής παράδοσης για τη μετα-αποικιοκρατική πεζογραφία, η επανοικειοποίηση του λογοτεχνικού κανόνα, η σχέση μετα-αποικιοκρατίας και μεταμοντερνισμού), καθώς και τη μελέτη του ρόλου συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών ή ζωνών στη διαμόρφωση των αισθητικών και πολιτικών διακυβευμάτων της μετα-αποικιοκρατικής πεζογραφίας. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης: Ποίηση της πρώιμης νεωτερικής περιόδου Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία και την ανάπτυξη της ποίησης κατά την Πρώιμη Νεωτερική Περίοδο στην Αγγλία. Καλύπτοντας μερικές από τις σημαντικότερες ποιητικές μορφές του 16ου και 17ου αιώνα στην Αγγλία, οι φοιτητές θα εξετάσουν την ανάπτυξη ποικίλων ποιητικών ειδών και λογοτεχνικών παραδόσεων (όπως η οικειοποίηση του Ιταλικού σονέτου από Άγγλους ποιητές, η παράδοση του αριστοκρατικού λυρικού ποιήματος, η Μεταφυσική ποίηση, η ανάπτυξη της επικής και βουκολικής ποίησης). Μέσω της εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης των επιλεγμένων κειμένων, οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να εξετάσουν ποικίλα στοιχεία, όπως η χρήση των κλασικών κειμένων και των κλασικών νύξεων, η πολιτική της κυκλοφορίας χειρογράφων και η σταδιακή μετεξέλιξη από ένα χειρόγραφο σε έναν έντυπο πολιτισμό, και η αριστοκρατική υιοθεσία της ποίησης. Οι φοιτητές αναμένεται περαιτέρω να εξετάσουν τα κείμενα μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρήχθησαν και να τα αναλύσουν υπό το φως (μεταξύ άλλων) της πολιτικής της Μεταρρύθμισης και του Αναγεννησιακού Ουμανισμού, της πολιτικής του φύλου, της αποικιοκρατίας και της επέκτασης της Αγγλίας στον Νέο Κόσμο, καθώς και του ιδεολογικού πλαισίου της Αγγλικής επανάστασης. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης: Ποίηση του ευρύτερου 18ου αιώνα Αυτό το μάθημα εστιάζεται στην αγγλική ποίηση του ευρύτερου 18ου αιώνα (δηλαδή της περιόδου μεταξύ της παλινόρθωσης της μοναρχίας, το 1660, και τα τέλη της δεκαετίας του 1780). Θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε την ποίηση πολλών από τους ήδη ανθολογημένους αλλά και τους λιγότερο γνωστούς ποιητές του ευρύτερου 18ου αιώνα και θα επικεντρωθούμε στα αισθητικά και κοινωνικά ζητήματα που χαρακτήρισαν τη γραφή και την έκδοση της ποίησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μεταξύ άλλων στοιχείων, θα εξετάσουμε την προσωδία και την ποιητική μορφή, το στοιχείο του νεοκλασικισμού, τη χρήση της σάτιρας, το φύλο και την κοινωνική τάξη, την ποίηση ως δύναμη για κοινωνική αλλαγή ή ως μορφή κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, τη λαϊκή εγγραμματοσύνη και την εξέλιξη του έντυπου πολιτισμού. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν πολύ καλή γνώση του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτιστικού, διανοητικού και ιδεολογικού πλαισίου, μέσα στο οποίο τα κείμενα παρήχθησαν, και να έχουν εξοικειωθεί με τις τρέχουσες ακαδημαϊκές συζητήσεις σχετικά με την ποίηση της περιόδου. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης: Μελέτες στη ρομαντική και βικτωριανή ποίηση Αυτό το μάθημα θα εστιαστεί στη κύρια σημασία της λυρικής ποίησης στη βρετανική ρομαντική και βικτωριανή ποίηση. Οι ποιητές, των οποίων έργα θα μελετηθούν, είναι (μεταξύ άλλων) οι εξής: William Blake, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, George Gordon Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, Elizabeth Barrett Browning, Robert Browning, Christina Rossetti, Alfred, Lord Tennyson and Thomas Hardy. Προσοχή θα δοθεί στα θέματα και αντικείμενα της ρομαντικής ποίησης και αισθητικής, όπως αντικατοπτρίζονται στα συγγράμματα σημαντικών εκπροσώπων του ρομαντισμού (Wordsworth, Coleridge, Shelley). Επίσης, θα ασχοληθούμε με τη σημασία του πολιτικού και σοφού λόγου, καθώς και με μετέπειτα εξελίξεις της νεωτερικής ποιητικής και της καινούργιας θεματικής ενασχόλησης των βικτωριανών ποιημάτων. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης: Ποίηση του 20ού αιώνα: μείζονα θέματα και φωνές Αυτό το μάθημα υιοθετεί μια κριτική και συγκριτική προοπτική για την προσέγγιση της σύγχρονης ποίησης του εικοστού αιώνα, που γράφτηκε στην αγγλική γλώσσα. Το επίκεντρο θα αποτελέσουν ποιήματα ποιητών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχουν τύχει σημαντικής καταξίωσης από τους κριτικούς και το ευρύτερο κοινό. Η επιλογή έχει ως στόχο να δώσει κάποια, επίσης, ιδέα της μετα-αποικιακής ποίησης και της μεγαλύτερης ποικιλομορφίας των φωνών (συγγραφέων στην Αγγλική). Το πρόγραμμα των διαλέξεων οργανώνεται με βάση τα κινήματα, τις περιόδους, τα θέματα αλλά και τις διαφορές φύλου και εθνότητας, όπου αυτά τα τελευταία δύο προβάλλονται σαν κύρια θέματα στη ποίηση. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου: Σπουδές στοv Shakespeare Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται σε επιλεγμένα έργα του Σαίξπηρ και εξετάζει πώς ήλθαν σε αλληλεπίδραση με το πλαίσιο της ελισαβετιανής και της ιακωβιανής Αγγλίας. Αναλύοντας μια επιλογή από δραματικά έργα και μη-δραματική ποίηση, οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να ερευνήσουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής του Σαίξπηρ. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις ρητορικές τεχνικές του Σαίξπηρ και τα σημαντικότερα λογοτεχνικά είδη και θέματα με τα οποία καταπιάνεται. Περαιτέρω, θα μπορούν να σχολιάσουν τη χρήση λογοτεχνικών πηγών στα έργα του Σαίξπηρ, να ερμηνεύσουν τα κείμενα υπό το φως του ευρύτερου πολιτιστικού και ιστορικού πλαισίου της περιόδου, και να επικεντρωθούν στην ανάλυση των δραματικών έργων του Σαίξπηρ ως υλικών τεχνουργημάτων. Τα κείμενα θα μελετηθούν από διάφορες θεωρητικές σκοπιές, βοηθώντας τους φοιτητές να εφαρμόσουν επιλεγμένες κριτικές θεωρίες στα συγκεκριμένα έργα. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου: Σπουδές στο πρώιμο νεωτερικό θέατρο Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται σε μερικούς από τους σημαντικότερους δραματουργούς της ελισαβετιανής και της ιακωβιανής περιόδου στην Αγγλία, με εξαίρεση τον Shakespeare (όπως, για παράδειγμα, τους: Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Middleton, Thomas Kyd και John Webster.) Τα μαθήματα βασίζονται στη μελέτη επιλεγμένων δραματικών κειμένων, ενώ οι

9 φοιτητές θα κληθούν να εξετάσουν το θέατρο της πρώιμης νεωτερικής περιόδου μέσα στο ευρύτερο ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο της παραγωγής του. Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί από τους φοιτητές να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα κείμενα ασχολούνται με μία σειρά σημαντικών αλλαγών, που διαμόρφωσαν τον αγγλικό πολιτισμό και την κοινωνία κατά το 16ο και 17ο αιώνα, όπως των αλλαγών που επήλθαν από (μεταξύ άλλων) την προτεσταντική μεταρρύθμιση, την εξέλιξη των αστικών κέντρων, την αυξανόμενη δύναμη των μεσαίων τάξεων, τις επεκτατικές/αποικιακές προσπάθειες της Αγγλίας και την ανάπτυξη μιας εθνικής ταυτότητας. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου: Θεματικές στο θέατρο του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα Το μάθημα θα εξετάσει έργα του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα στα πλαίσια της εμφάνισης της αστικής και προλεταριακής δημόσιας αρένας, όπως αυτή έχει αναλυθεί από τους κριτικούς Peter Szondi, Jürgen Habermas, Oscar Negt, Alexander Kluge, κ.ά. Οι φοιτητές θα εξετάσουν διάφορους ειδολογικούς μετασχηματισμούς του θεάτρου, όπως το συναισθηματικό αστικό θέατρο, το γοτθικό θέατρο, το ρομαντικό θέατρο, και το μελόδραμα. Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν κριτικές αναλύσεις έργων, θεατρικές αναπαραστάσεις, και μια τελική εργασία. ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου: Σύγχρονο θέατρο Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς από τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα μέχρι και σήμερα των οποίων οι θεωρίες και θεατρικά έργα έχουν καθορίσει την εξέλιξη του σύγχρονου θεάτρου, όπως ο Bertolt Brecht, ο Antonin Artaud, και ο Augusto Boal. Η εξέλιξη συγκεκριμένων θεατρικών ειδών όπως ο ρεαλισμός, το επικό θέατρο, και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις για το θέατρο θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης. Οι φοιτητές θα προετοιμάσουν κριτικές αναλύσεις έργων, θεατρικές αναπαραστάσεις, και μια τελική εργασία ΑΓΓ Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου: Αγγλόφωνο μεταπολεμικό θέατρο Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τον πολυδιάστατο χώρο του αγγλόφωνου μεταπολεμικού θεάτρου. Θα εξεταστούν πολλά από τα ποικίλα θεατρικά κινήματα, που αναπτύχθηκαν από το 1945 έως σήμερα, τις περισσότερες φορές σε αντίθεση προς και στο περιθώριο του λεγόμενου «εμπορικού» θεάτρου: δηλ. το θέατρο του παραλόγου, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός των «Οργισμένων Νέων», τα happenings και άλλες εκφάνσεις του θεάτρου της πρωτοπορίας, το ακτιβιστικό θέατρο, το σωματο-κεντρικό θέατρο (physical theatre, body-theatre), και μορφές της μεταμοντέρνας θεατρικής παραγωγής που στηρίζονται στη χρήση πολυμέσων, στην ανάμειξη διαφόρων θεατρικών, λογοτεχνικών και εικαστικών ειδών, στον αυτοσχεδιασμό και στη συλλογικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαπλοκή μεταξύ κειμένου και σκηνικής αναπαράστασης, καθώς και στην αλληλεπίδραση μεταξύ της αγγλόφωνης μεταπολεμικής δραματουργικής παραγωγής και του πολιτικού, κοινωνικού και φιλοσοφικού της περικειμένου. Γ. Μαθήματα γλωσσολογίας ΑΓΓ 160 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Το μάθημα αυτό στοχεύει να θέσει τις βάσεις για τη μελέτη των βασικών κλάδων της γλωσσολογίας δηλαδή της φωνολογίας (ήχοι και φωνολογικά συστήματα), μορφολογίας (δομή λέξεων), σύνταξης (δομή προτάσεων) και σημασιολογίας (σημασίες λέξεων). Δευτερευόντως, στοχεύει να εισαγάγει επιμέρους επιστημονικά πεδία της γλωσσολογίας, όπως τη γλώσσα στο εσωτερικό του ατόμου (μοναδικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας, κατάκτηση πρώτης γλώσσας, γλωσσικές διαταραχές), το ρόλο της γλώσσας στην οργάνωση μιας κοινωνίας καθώς και τη γλωσσική αλλαγή. ΑΓΓ 161 Γλώσσα και Νόηση Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία και στη βιολογική βάση της γλώσσας. Θέτει μερικά θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη γλώσσα, όπως: α) η νοητική αναπαράσταση της γλώσσας β) η κατάκτηση της γλώσσας από τα παιδιά γ) η επεξεργασία της γλώσσας από τους ενήλικες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το μάθημα εξερευνά τη σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης σε ένα βιογλωσσολογικό πλαίσιο, τόσο από τη φιλοσοφική και θεωρητική σκοπιά (ό,τι συχνά καλείται Φιλοσοφία της Γλώσσας) όσο και από την πειραματική και εφαρμοσμένη σκοπιά (την Ψυχογλωσσολογία εν γένει). ΑΓΓ 240 Παιδαγωγική Γραμματική Το μάθημα παρουσιάζει μια γενική εικόνα της γραμματικής της αγγλικής γλώσσας και δίνει έμφαση σε θέματα αγγλικής γραμματικής, που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Στοχεύει τόσο στη βελτίωση της χρήσης της Αγγλικής από τους ίδιους τους φοιτητές όσο και στην ανάλυση προβλημάτων στη χρήση της Αγγλικής από όσους μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. ΑΓΓ 241 Kοινωνιογλωσσολογία Το μάθημα παρουσιάζει τη γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον και, πιο συγκεκριμένα, τους τρόπους με τους οποίους κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες, όπως η κοινωνική θέση, το επάγγελμα, το επίπεδο μόρφωσης, η ηλικία και το φύλο, παρουσιάζονται να επηρεάζουν τη γλωσσική συμπεριφορά. ΑΓΓ 350 Mεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Το μάθημα προετοιμάζει μελλοντικούς καθηγητές αγγλικής γλώσσας για την εργασία μέσα στην τάξη. Παρουσιάζονται στους φοιτητές διάφορες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οργάνωση μαθήματος, τεχνικές διδασκαλίας, οργάνωσης και αξιολόγησης του διδακτικού υλικού. Επίσης, προσφέρεται καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης. ΑΓΓ 341 Ψυχογλωσσολογία Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με (α) τους παράγοντες που ευνοούν ή παρεμποδίζουν τη μάθηση, (β) τις κύριες θεωρίες εκμάθησης γλωσσών και τον τρόπο εφαρμογής τους, (γ) την κατάκτηση της πρώτης γλώσσας, (δ) την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, (ε) τη διγλωσσία, (στ) τη γνωστική εξέλιξη, (ζ) τις 41

10 Ì Ì ÁÁÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ 42 βιολογικές πλευρές του γλωσσικού φαινομένου και (η) τη ζωοσημειολογία. ΑΓΓ Θέματα στη Φωνητική και Φωνολογία Πρόκειται για ομάδα μαθημάτων, που εξετάζουν τους γλωσσικούς φθόγγους της ανθρώπινης γλώσσας από τη σκοπιά της αρθρωτικής και ακουστικής φωνητικής. Εξετάζει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω ήχοι μπορούν να οργανωθούν σε συστήματα στις διάφορες γλώσσες. Σε υπερτεμαχιακό επίπεδο, εξετάζει τα προσωδιακά συστήματα (συλλαβική δομή και τόνο) των διαφόρων γλωσσών. Μολονότι αρχίζει με τις θεμελιώδεις αρχές της φωνητικής και φωνολογίας, παράλληλα προσφέρει τις βάσεις για περαιτέρω και σε βάθος πραγμάτευση των παραπάνω θεμάτων μέσα από διαφορετικές θεωρίες της σύγχρονης φωνολογίας. ΑΓΓ Θέματα στη Σημασιολογία και Πραγματολογία Πρόκειται για μια ομάδα μαθημάτων, που εξετάζουν τη σημασία στη γλώσσα (Σημασιολογία) και πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας (Πραγματολογία). Παρέχονται στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και οι αναλυτικές μέθοδοι για τη διερεύνηση της γλωσσικής σημασίας, ενώ παράλληλα εξετάζονται αναλύσεις διαφόρων πλευρών της γλωσσικής σημασίας, όπως η αλήθεια, η καταδήλωση και η αναφορά, η κατηγόρηση και οι ποσοστωτές. Η ομάδα περιλαμβάνει, επίσης, μαθήματα, που εισάγουν τους φοιτητές στους τρόπους με τους οποίους μελετάται η χρήση της γλώσσας και στο πώς ο συλλογισμός και το περικείμενο μετατρέπουν τη γλώσσα σε πανίσχυρο επικοινωνιακό εργαλείο. ΑΓΓ Θέματα στη Μορφολογία και Σύνταξη Αυτή η ομάδα μαθημάτων προχωρεί πέρα από τις εισαγωγές στη δομή της λέξης (Μορφολογία) και της πρότασης. Δίνει έμφαση α) στην εξάσκηση ως προς την στην ανάλυση λέξεων και προτάσεων και β) σε στοιχεία σύγχρονων μορφολογικών και συντακτικών προσεγγίσεων. Μερικά μαθήματα αφορούν στη σύγχρονη μορφολογική και συντακτική θεωρία, στη μορφοσύνταξη και σε θέματα Μορφολογίας ή Σύνταξης. Ανάμεσα σε άλλα, στα μαθήματα Μορφολογίας θα εξεταστούν θέματα όπως οι μέθοδοι της μορφολογικής έρευνας, οι μηχανισμοί και οι κανόνες της Μορφολογίας, η σχέση Μορφολογίας-Φωνολογίας και Μορφολογίας-Σύνταξης, η έννοια της λέξης και του μορφήματος, του μορφολογικού κανόνα, και η θέση της Μορφολογίας στη θεωρία της γλώσσας. Στα μαθήματα Σύνταξης θα αναλύεται η γενετική-μετασχηματιστική προσέγγιση στη δομή της πρότασης, με έμφαση στην κατανόηση και των θεωρητικών εννοιών της και στην ερμηνευτική αξιοποίησή τους πάνω στα εμπειρικά δεδομένα. Επίσης, θα περιλαμβάνονται εισαγωγές σε άλλες συντακτικές θεωρίες (λ.χ. Categorial Grammar, Phrase-Structure Grammars, Optimality Theory). Δ: Μαθήματα μετάφρασης ΑΓΓ 170 Εισαγωγή στη Μεταφραστική Πράξη Το μάθημα αποσκοπεί στην προσφορά μιας γενικής εισαγωγής στη μεταφραστική πράξη. Ο βασικός στόχος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες στα στοιχειώδη ζητήματα που απασχολούν το φαινόμενο της γλωσσικής μεταφοράς, όπως, π.χ., η λεξιλογική και συντακτική αντιστοιχία, η αμφισημία, η σύμφραση, ο ιδιωματισμός ως φαινόμενο και η συγκριτική γλωσσική χρήση. Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με την πολυπλοκότητα της μεταφραστικής πράξης και θα εκπαιδευτούν στη συζήτηση των μεταφραστικών προβλημάτων και να διαπραγματεύονται πιθανές λύσεις βάσει μεταφραστικών ασκήσεων με αυθεντικά κείμενα διαφόρων ειδών. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η εξοικείωσή τους με την ανάγκη για εκτεταμένη έρευνα και με τις απεριόριστες δυνατότητες που τους παρέχουν όχι μόνο τα δίγλωσσα λεξικά, αλλά και άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες πηγές, όπως, π.χ., οι εγκυκλοπαίδειες, τα γλωσσάρια, το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Τελική επιδίωξη είναι να συνειδητοποιήσουν το βάθος της γλωσσικής μεταφοράς και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης μεταφραστικών προβλημάτων σε επίπεδο μικροδομής. ΑΓΓ 270 Μεθοδολογία της Μετάφρασης Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση της Μετάφρασης ως διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία που απαιτείται για την εξέταση των κειμένων τόσο σε επίπεδο μικροδομής όσο και μακροδομής. Το μάθημα εστιάζεται στη διάκριση μεταξύ μεταφραστικών στρατηγικών (π.χ. ξενοποίηση οικειοποίηση) και μεταφραστικών τεχνικών (μεθόδων), αλλά και στη θεωρητική και μεθοδολογική αλληλεξάρτηση κειμένου και πολιτισμικού υπόβαθρου. Ιδιαίτερης προσοχής θα τύχουν ζητήματα ορολογίας και μεταφραστικά προβλήματα, που προκύπτουν από κειμενικές ιδιαιτερότητες (κειμενικό είδος, λειτουργία, πολιτισμική ιδιαιτερότητα). Κάθε εβδομάδα θα εξετάζεται ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων εννοιών και προβλημάτων βάσει μεταφραστικών ασκήσεων. Τελική επιδίωξη είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/φοιτήτριες επίγνωση της μεταφραστικής διαδικασίας και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αντιμετώπιση μεταφραστικών προβλημάτων. ΑΓΓ 280 Θεωρία της Μετάφρασης Στόχος του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες στις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις εντός του πεδίου των Μεταφραστικών Σπουδών και να μελετηθεί η πρόσληψη του φαινόμενου της μετάφρασης από την κλασική αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Το μάθημα θα εξετάσει το ιστορικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο της μετάφρασης βάσει επιλεγμένων αναγνωσμάτων από την κλασική αρχαιότητα, το μεσαίωνα, την αναγέννηση, το 18ο και 19ο αιώνα, το μοντερνισμό, το μεταμοντερνισμό και τη μετα-αποικιακή εποχή. Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μιας ευρείας θεώρησης της μετάφρασης ως ενεργήματος που εκτείνεται πέρα από τα όρια της γλωσσικής διεργασίας και που τον 20ού αιώνα διαμόρφωσε τις Μεταφραστικές Σπουδές σε αυτόνομο διεπιστημονικό πεδίο γνώσης, το οποίο αντλεί τόσο από τη Φιλοσοφία και την Ανθρωπολογία όσο και από τη Γλωσσολογία και τη Λογοτεχνική Θεωρία. ΑΓΓ Θέματα στις Μεταφραστικές Σπουδές Στη βάση του θεωρητικού υπόβαθρου που αποκτήθηκε σε προηγούμενα μαθήματα, τα μαθήματα αυτά θα εστιασθούν στη μετάφραση ως διαπολιτισμική μεταφορά και διασημειωτική διεργασία, έτσι ώστε να τονιστεί η σύνδεση μεταξύ μετάφρασης και διαπολιτισμικών σπουδών. Η διαπολιτισμική θεωρία θα αποτελέσει αφετηρία στοχασμού γύρω από τη σύνδεση ή το κενό που πιθανόν παρατηρείται μεταξύ της δημιουργίας και της πρόσληψης μιας μετάφρασης. Θα εξεταστούν διάφορα

11 πολιτισμικά προϊόντα και περιβάλλοντα όπως, για παράδειγμα, της λογοτεχνίας, της ποίησης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και οι μεταμορφώσεις τους και τα συγκριτικά αισθητικά και ιδεολογικά συγκείμενα, στα οποία διακινούνται. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην επίδραση των διαφόρων μέσων πάνω στη διαπολιτισμική μεταφορά, αλλά και στα σημεία συσχετισμού ή διαφοροποίησης της μετάφρασης από άλλους τρόπους διαπολιτισμικής μεταφοράς, όπως η ταξιδιωτική λογοτεχνία και η εθνογραφία. Παράλληλα, θα ανιχνευθούν τα όρια και θα αναδειχθεί ο ρόλος της μετάφρασης στο πλαίσιο της πολιτισμικής ανταλλαγής. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΓ Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές Απεικονίσεις διαφορετικότητας στη λογοτεχνία της πρώιμης νεωτερικής περιόδου της Αγγλίας Λογοτεχνία της αγγλικής επανάστασης Θέατρο και πολιτισμικές σπουδές του 18ου και 19ου αιώνα Ο Ρομαντισμός και το μυθιστόρημα Μετα-αποικιακή λογοτεχνία Λογοτεχνία του φανταστικού Αγγλική λογοτεχνία και πολιτισμός στα τέλη του 19ου αιώνα Σεμινάριο στις αμερικανικές σπουδές Α' Σεμινάριο στις αμερικανικές σπουδές B' Σεμινάριο στις συγκριτικές σπουδές Α' Σεμινάριο στις συγκριτικές σπουδές Β' Φεμινιστική λογοτεχνική θεωρία Σεμινάριο στις σπουδές του μεταμοντερνισμού Ζητήματα στην ιστορία των λογοτεχνικών ειδών Μεταμορφώσεις: Θεωρίες και αφηγήσεις του γίγνεσθαι στο σύγχρονο φεμινισμό Μελέτες στο λογοτεχνικό δοκίμιο Μελέτες στην ποίηση και ποιητική Εαυτός, αλήθεια και γλώσσα στα σύγχρονα αυτοβιογραφικά κείμενα Μελόδραμα: Θέατρο, κινηματογράφος, κριτική Πειραματικό θέατρο Ατομική έρευνα στη λογοτεχνία Α' Ατομική έρευνα στη λογοτεχνία Β' ΑΓΓ Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας Β Ζητήματα βιογλωσσολογίας Παιδαγωγική φωνητική Γραμματικές κατηγορίες Τάσεις και θέματα στη γλωσσολογία Εφαρμοσμένη γλωσσολογία Ζητήματα αγγλικής φωνολογίας Ζητήματα αγγλικής σύνταξης Ζητήματα ψυχογλωσσολογίας και γλωσσικής εκμάθησης Συγκριτική σύνταξη Γλωσσική κατάκτηση και γλωσσικές διαταραχές Η ιστορία της αγγλικής γλώσσας Η διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά Ιστορική γλωσσολογία Κατάκτηση μητρικής γλώσσας Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας Γλωσσική τυπολογία Η χρήση της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικών υλικών Γλωσσική αξιολόγηση Αρχές και διδακτικές πρακτικές Ατομική έρευνα στη γλωσσολογία Α' Ατομική έρευνα στη γλωσσολογία Β' ΑΓΓ Μεταφραστικές Σπουδές Υφολογία Πολιτισμός και μετάφραση Ειδικές γλώσσες και αρχές ορολογίας Κειμενογλωσσολογία Πολιτισμός και ιδιοπολιτισμός στη μετάφραση της ποίησης Μεταφραστική τυπολογία και μεθοδολογία Μεταφραστικές τεχνικές και έρευνα Νέες τεχνολογίες και διαδίκτυο στη μετάφραση Λογοτεχνική μετάφραση και συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές Θεατρική μετάφραση και συγκριτικές θεατρικές σπουδές Σημειολογικά θέματα στη μετάφραση Συγκριτική-διαπολιτισμική σημειολογία Κείμενο και εικόνα στη διασημειωτική μετάφραση Κινηματογράφος και μετάφραση Ειδική μετάφραση τεχνικών/επιστημονικών κειμένων Ειδική μετάφραση νομικών/οικονομικών κειμένων Μετάφραση κειμένων ΕΕ Οπτικοακουστική μετάφραση Αρχές διερμηνείας Εισαγωγή στη διαπολιτισμική επικοινωνία Ατομική έρευνα στις μεταφραστικές σπουδές Α' Ατομική έρευνα στις μεταφραστικές σπουδές Β' Σημείωση: Η προσφορά των σεμιναρίων εξειδίκευσης που αναφέρονται πιο πάνω εξαρτάται από το υπάρχον ακαδημαϊκό προσωπικό και το γενικότερο ετήσιο σχεδιασμό του προπτυχιακού προγράμματος. 43

12 Ì Ì ÁÁÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ 44 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 1ου Έτους ΑΓΓ 101 Επικοινωνία στα αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΑΓΓ 141 Εισαγωγή στην κριτική σκέψη Εαρινό Εξάμηνο 1ου Έτους ΑΓΓ 103 Συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων Χειμερινό Εξάμηνο 2ου Έτους ΑΓΓ 239 Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία Εαρινό Εξάμηνο 2ου Έτους ΑΓΓ 249 Σύνορα της Ευρώπης /Σύνορα στην Ευρώπη Χειμερινό Εξάμηνο 3ου Έτους ΑΓΓ 401 Λόγος και κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας Εαρινό Εξάμηνο 3ου Έτους ΑΓΓ 402 Η Ευρώπη και η πρώην αποικίες της ΑΓΓ 403 Σεμινάρια στην αισθητική της δύσης Χειμερινό Εξάμηνο 4ου Έτους ΑΓΓ 280 Θεωρία της μετάφρασης ΑΓΓ 405 Το Φαντασιακό της Ευρώπης στην μυθιστοριογραφία και τον κινηματογράφο (20ος αιώνας). Εαρινό Εξάμηνο 4ου Έτους ΑΓΓ 406 Μετάφραση και διερμηνεία: Θεωρία και πράξη ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓ 141 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις αναλυτικές, κριτικές και αναστοχαστικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους σε διακριτικούς αναγνώστες και αποτελεσματικούς συγγραφείς. Μέσω της εστιασμένης μελέτης ενός ευρέος φάσματος κειμένων (δημοσιογραφικών, επιστημονικών, φιλοσοφικών, λογοτεχνικών) και εικαστικών έργων (π.χ. φωτογραφίας, βίντεο, φιλμ, εγκαταστάσεων), οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την επαγωγική και απαγωγική συλλογιστική και θα αναπτύξουν ικανότητες σχετικές με την επιλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, την ανάλυση κειμενικών ειδών, ύφους και επιτονισμού, την κριτική ανάγνωση, την ερμηνεία ιδεών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη χρήση πειστικών επιχειρημάτων. ΑΓΓ 239 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Θεωρία Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα μεθοδολογικά και θεωρητικά προβλήματα που ενέχει η συγκριτική μελέτη και ανάλυση πολιτισμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κυριότερες αντιπαραθέσεις γύρω από την έννοια του πολιτισμού και της ιστορικής εξέλιξής του, τη διάκριση μεταξύ «υψηλής κουλτούρας» και «λαϊκού πολιτισμού», τα ταξικά, φυλετικά και έμφυλα διακυβεύματα του Λογοτεχνικού Κανόνα (δηλαδή του συνόλου των βιβλίων που θεωρούνται και προσεγγίζονται ως αριστουργήματα), τις επιστημολογικές και ηθικές προεκτάσεις οποιασδήποτε προσπάθειας κατανόησης άλλων πολιτισμών και ανοίκειων ειδών πολιτισμικής παραγωγής. Θα αναλυθεί ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών πρακτικών και προϊόντων (από το χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής, της τηλεόρασης, της λογοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής μέχρι το χώρο της μόδας, των σπορ και των κάθε λογής - χειρουργικών ή μη - παρεμβάσεων, με στόχο τη μεταμόρφωση του ανθρώπινου σώματος) σε σχέση πάντα με τις ιστορικές και γεωγραφικές τους συντεταγμένες, τα πολιτικά και οικονομικά τους περικείμενα, τις επίσημες ή περιθωριακές ερμηνείες/κωδικοποιήσεις τους. ΑΓΓ 249 Σύνορα της Ευρώπης/Σύνορα στην Ευρώπη Η έννοια του συνόρου είναι κεφαλαιώδης, για να κατανοήσουμε την Ευρώπη. Από τη δημιουργία της, οι ιδέες τού τι είναι Ευρώπη και ευρωπαϊκό καθορίζονται με βάση τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά σύνορά της. Το μάθημα εξετάζει δύο θεματικές ενότητες: i) την επέκταση και τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ii) τα διάφορα κριτήρια (κλιματικά, ανθρωπολογικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, πολιτικά, γεωπολιτικά) βάσει των οποίων έχουν επανειλημμένα χαραχτεί τα σύνορα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, θα αποκαλύψει την ασάφεια και το διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα αυτών των συνόρων, επαναπροσδιορίζοντάς τα ως ζωνών μετάβασης παρά ως διαχωριστικών γραμμών. Με αυτόν το σκοπό, υιοθετείται μια πολυθεματική αντιμετώπιση, αντλώντας από τη γεωγραφία, την ιστορία, τις πολιτικές επιστήμες, την κοινωνιολογία, τη γλωσσολογία, τη διαλεκτολογία, την πολιτισμική θεωρία και την ιστορία των ιδεών. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις περιοχές όπου η Ευρώπη επεκτείνεται ή επεκτάθηκε στο παρελθόν: οι πολωνικές πεδιάδες και η Βαλτική, η Σκανδιναβία, η Ιβηρική, η Κύπρος, η Νότια Ιταλία, η Βόρεια Αφρική, τα Βαλκάνια και η Τουρκία. ΑΓΓ 401 Λόγος και Κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ταυρότητας Η ιδέα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας ή και ιδεώδους δεν είναι καινούργια. Ενδεχομένως προϋπάρχει των νεώτερων χρόνων και αναδύθηκε μέσα από το τραύμα που άφησε η Μεταρρύθμιση. Παράλληλα, η Ευρώπη, μια γεωγραφική περιοχή στην κλίμακα της Ινδίας και της Κίνας, παραμένει ένα πολυδιασπασμένο τοπίο πολιτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά. Το μάθημα εξετάζει τα βασικά κείμενα και τις θεμελιώδεις ιδέες από τα οποία αφορμώνται η κατασκευή μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και ο καθορισμός των τοπικών ταυτοτήτων, καθώς σχηματίζονται και τελικά ενσωματώνονται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αναπόφευκτα πολυθεματικό, το μάθημα χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία από τη φιλοσοφία, την ιστορία, την πολιτική επιστήμη και την ανάλυση διαλόγου. Επιπλέον, αναδεικνύει την πολλαπλότητα και το μη-μονοσήμαντο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων αλλά και της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ίδιου του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Εξετάζει, επίσης, τη δυναμική και τη συνεισφορά των μειονοτήτων και των άλλων της Ευρώπης στη διαλεκτική τής κατασκευής της Ευρώπης και των πολλών εκδοχών της. ΑΓΓ 402 Η Ευρώπη και οι Πρώην Αποικίες της Το μάθημα εξερευνά τις κειμενικές και πολιτισμικές πλευρές της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, της μετα-αποικιακής κατάστασης

13 και των συνεπειών τους στην κίνηση πληθυσμών, γλωσσών και πολιτισμών παγκοσμίως. Θα μελετηθεί πληθώρα κειμένων, από την πρώιμη μοντέρνα περίοδο μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ώστε να φανεί η ποικιλία των προοπτικών σχετικά με το πώς η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τον υπόλοιπο κόσμο και πώς γίνεται αντιληπτή από αυτόν. Το μάθημα θα περιλαμβάνει κριτική συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ευρώπης με την Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Επίσης, θα ασχοληθεί με το πώς αυτή η αλληλεπίδραση διαμόρφωσε, επαναπροσδιόρισε και μεταμόρφωσε τις έννοιες του ατόμου και του πολίτη, καθώς και αυτές της πνευματικότητας και της αισθητικής. Ανάμεσα στα θέματα που θα μελετηθούν περιλαμβάνονται: η πρώιμη ευρωπαϊκή ταξιδιωτική λογοτεχνία και εθνογραφία, η σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία της μετανάστευσης, η διαλογική διαμόρφωση του Οριενταλισμού, η σχέση νεωτερικότητας και αποικιοκρατίας, καθώς και του μεταμοντερνισμού και της μετα-αποικιακής κατάστασης, όπως και η διαδικασία του κρεολισμού στη γλώσσα και στην κουλτούρα. ΑΓΓ 403 Σεμινάριο στην Αισθητική της Δύσης Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν με μερικά από τα πιο καίρια ερωτήματα, που έχουν ιστορικά καθορίσει το χαρακτήρα της δυτικής αισθητικής. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση θα εστιαστεί σε κείμενα (από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη έως τους Καντ, Heidegger, Benjamin, Derrida και Lyotard), που πραγματεύονται θέματα όπως η αισθητική λειτουργία, τα διακυβεύματα και όρια της αναπαράστασης, η σχέση της τέχνης με την πραγματικότητα, την αλήθεια, την ηθική και την πολιτική. Το σεμινάριο θα πάρει τη μορφή διαλόγου/αντιπαράθεσης μεταξύ των «αρχαίων και των συγχρόνων», των συγχρόνων και των απογόνων τους, των φιλοσόφων (ως των κατεξοχήν υποκειμένων τού θεωρείν) και των δημιουργών. και περίσταση), την ορολογία και τα ειδικά κείμενα, το ρόλο του γλωσσικού διαμεσολαβητή (μεταφραστική ηθική, μεσολάβηση και επικοινωνιακή θεωρία), διαχείριση γνώσης και πηγών, κειμενογλωσσολογία. Το μάθημα μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει βασικές μεταφραστικές ασκήσεις γενικών κειμένων ή κειμένων της ΕΕ, και βασική πρακτική εισαγωγή στη διαδοχική διερμηνεία. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓ Ευρωπαϊκός οπτικός πολιτισμός ΑΓΓ Ευρωπαϊκά πρωτοποριακά κινήματα ΑΓΓ Ο μοντερνισμός στην Ευρώπη ΑΓΓ Ο ρομαντισμός και το μυθιστόρημα ΑΓΓ Ευρωπαϊκό σύγχρονο θέατρο ΑΓΓ Αφηγήσεις για την πατρίδα και την ξενιτιά στην Ευρώπη ΑΓΓ Η Λογοτεχνία του φανταστικού ΑΓΓ Γλωσσική επαφή στην Ευρώπη ΑΓΓ Γλωσσικές μειονότητες στην Ευρώπη. ΑΓΓ 405 Το Φαντασιακό της Ευρώπης στη Μυθιστοριογραφία και τον Κινηματογράφο (20ος Αιώνας) Το μάθημα αυτό θα εστιαστεί σε σύγχρονες μυθιστορηματικές και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις της Ευρώπης στις ποικίλες ιστορικές πραγματώσεις της και στις παρελθοντικές ή τρέχουσες εξιδανικεύσεις της. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα έργα τών (μεταξύ άλλων) Milan Kundera, Julia Kristeva, Ohran Pamuk, Wim Wenders, Lars Von Trier, Theo Angelopoulos, Emir Kusturica και Gianni Amelio. Τα έργα αυτά θα μελετηθούν υπό το πρίσμα των θεωρητικών παρεμβάσεων στοχαστών, όπως οι Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Slavoj Zizek, Jean Baudrillard, Edward Said και Etienne Balibar (μεταξύ άλλων), οι οποίοι έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατανόηση τόσο των προκλήσεων όσο και των αδιεξόδων της σύγχρονης Ευρώπης. ΑΓΓ 406 Μετάφραση και Διερμηνεία: Θεωρία και Πράξη Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές θεωρητικές πτυχές της μετάφρασης και της διερμηνείας και η διασαφήνιση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ αυτών των δύο πεδίων των Μεταφραστικών Σπουδών. Τα επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την τυπολογία ειδών μετάφρασης και διερμηνείας, τα πολιτισμικά στοιχεία στη μετάφραση/διερμηνεία (πολιτισμική ιδιαιτερότητα), τις μεταφραστικές στρατηγικές και τεχνικές (μεθοδολογία), το πρόβλημα της ισοδυναμίας έναντι της αντιστοιχίας (περικείμενο 45

14 ª π ƒ ø À ƒ ƒ ªª 1Ô 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕCTS ΑΓΓ 101 Επικοινωνία στα αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς 5 ΑΓΓ 110 Εισαγωγή στη μελέτη της πεζογραφίας 5 ΑΓΓ 120 Εισαγωγή στη μελέτη της ποίησης 5 ΑΓΓ 160 Εισαγωγή στη γλωσσολογία 5 ΑΓΓ 102 Έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές 5 ΞΓ 1 Ξένη γλώσσα 5 (30) 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓ 103 Συγγραφή ακαδημαϊκών δοκιμίων 5 ΑΓΓ 130 Εισαγωγή στη μελέτη του θεάτρου 5 ΑΓΓ 161 Γλώσσα και νόηση 5 ΑΓΓ 170 Εισαγωγή στη μεταφραστική πράξη 5 ΞΓ 2 Ξένη γλώσσα 5 ΕΠ 1 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 (30) ΣΥΝΟΛΟ: 60 2Ô 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης 5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας 5 ΞΓ 3 Ξένη γλώσσα 5 ΕΠ 2 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 και δύο από: ΑΓΓ 270 Μεθοδολογία της μετάφρασης ΑΓΓ 240 Παιδαγωγική γραμματική ΑΓΓ Θέματα στη φωνητική και φωνολογία της αγγλικής 2Χ5 (30) 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓ 240 Παιδαγωγική γραμματική 5 ΑΓΓ Θέματα στη φωνητική και φωνολογία της αγγλικής 5 ΞΓ 3 Ξένη γλώσσα 5 ΕΠ 2 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 και δύο από: ΑΓΓ 270 Μεθοδολογία της μετάφρασης ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης 2Χ5 (30) 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓ 270 Μεθοδολογία της μετάφρασης 5 ΞΓ 3 Ξένη γλώσσα 5 ΕΠ 2 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 και τρία από: ΑΓΓ 240 Παιδαγωγική γραμματική ΑΓΓ Θέματα στη φωνητική και φωνολογία της αγγλικής ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας 3Χ5 (30) 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας 5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης 5 ΕΠ 3 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 ΕΠ 4 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 ΕCTS και δύο από: ΑΓΓ 241 Κοινωνιογλωσσολογία ΑΓΓ Θέματα στη σημασιολογία και πραγματολογία ΑΓΓ Θέματα στη μορφολογία και σύνταξη της αγγλικής ΑΓΓ 280 Θεωρία μετάφρασης 2Χ5 (30) 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓ 241 Κοινωνιογλωσσολογία 5 ΑΓΓ Θέματα στη σημασιολογία και πραγματολογία 5 ΑΓΓ Θέματα στη μορφολογία και σύνταξη της αγγλικής 5 ΕΠ 3 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 ΕΠ 4 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης ΑΓΓ 280 Θεωρία μετάφρασης 1Χ5 (30) 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΓ 280 Θεωρία μετάφρασης 5 ΕΠ 3 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 ΕΠ 4 Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 5 και τρία από: ΑΓΓ 241 Κοινωνιογλωσσολογία ΑΓΓ Θέματα στη σημασιολογία και πραγματολογία ΑΓΓ Θέματα στη μορφολογία και σύνταξη της αγγλικής ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της πεζογραφίας ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη της ποίησης 3Χ5 (30) ΣΥΝΟΛΟ: 60 3Ô 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓ 350 Μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας 7,5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου 7,5 7,5 ΑΓΓ 340 Γλωσσική αλλαγή και ανάπτυξη ΑΓΓ Θέματα στις μεταφραστικές σπουδές 1Χ7,5 (30) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓ 350 Μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας 7,5 ΑΓΓ 340 Γλωσσική αλλαγή και ανάπτυξη 7,5 7,5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου ΑΓΓ Θέματα στις μεταφραστικές σπουδές 1Χ7,5 (30)

15 ª π ƒ ø À ƒ ƒ ªª 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕCTS ΑΓΓ 350 Μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας 7,5 ΑΓΓ Θέματα στις μεταφραστικές σπουδές 7,5 7,5 ΑΓΓ 340 Γλωσσική αλλαγή και ανάπτυξη ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου 1Χ7,5 (30) 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓ 310 Ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής 7,5 ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου 7,5 7,5 ΑΓΓ 341 Ψυχογλωσσολογία 2Χ7,5 (30) 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓ 341 Ψυχογλωσσολογία 7,5 7,5 και δύο από: ΑΓΓ 310 Ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου 7,5 2Χ7,5 (30) 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 7,5 και τρία από: ΑΓΓ 341 Ψυχογλωσσολογία ΑΓΓ 310 Ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής ΑΓΓ Θέματα στη μελέτη του θεάτρου 7,5 3Χ7,5 (30) ΣΥΝΟΛΟ: 60 4Ô 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 410 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) ΕCTS 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 440 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 470 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 420 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 450 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 7,5 7,5 7,5 ΑΓΓ 480 Διπλωματική 1Χ7,5 (30) ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 240

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Παύλος Παύλου KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.ucy.ac.cy/eng 39 ) ªÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎ appleô µ) ˆÚËÙÈÎ Î È Ê ÚÌÔÛÌ ÓË ÏˆÛÛÔÏÔÁ

www.ucy.ac.cy/eng 39 ) ªÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎ appleô µ) ˆÚËÙÈÎ Î È Ê ÚÌÔÛÌ ÓË ÏˆÛÛÔÏÔÁ ÁÁÏÈÎ appleô POE PO Kleanthes K. Grohmann KA H HT Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANA HPøTE KA H HTE Εύη Βαρσαμοπούλου Μαρία Μαργαρώνη Αντώνης Μπαλασόπουλος Aναστασία Nικολοπούλου Kleanthes K.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 72 ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 6 ECTS ΕΔΙΠ Κ. ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες ΠΜ (ή ΔΜ με το παλιό σύστημα)

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες ΠΜ (ή ΔΜ με το παλιό σύστημα) Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το 2011-12) που έχουν κατοχυρωμένες 30-89 ΠΜ (ή 15-44 ΔΜ με το παλιό σύστημα) Γε-201 - Γερμανική Γλώσσα 2 Γε-401 - Γερμανική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε Κ Π Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 2 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ... 15 Συνολικά αποτελέσματα του ακαδημαικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ έως και Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 100

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ έως και Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 100 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 011-01 έως και 013-014 011-01 και 01-013 ιδακτικές Μονάδες 100 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Αρ.Μητρ. /νση Τηλ. email 1ο-4ο εξάμηνο-grundstudium ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ ΜΑΘΗΜΑ Ι.ΜΟΝ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5. Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4-2 0 1 5 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP50 Ιστορία του

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Στόχοι του Τμήματος Η αποστολή του Τ.Μ.Σ., όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες 0-29 ΠΜ (ή 0-14 ΔΜ με το παλιό σύστημα)

Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες (με έτος εισαγωγής πριν από το ) που έχουν κατοχυρωμένες 0-29 ΠΜ (ή 0-14 ΔΜ με το παλιό σύστημα) 2011-12) που έχουν κατοχυρωμένες 0-29 ΠΜ (ή 0-14 ΔΜ με το παλιό σύστημα) Γλ2-321 Eισαγωγή στη Mορφολογία 2011-12) που έχουν κατοχυρωμένες 30-89 ΠΜ (ή 15-44 ΔΜ με το παλιό σύστημα) Γλ2-321 Eισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αγγλικής. Ακαδημαϊκό Έτος , Εξεταστική Σεπτεμβρίου. Τρίτη, 2/9/2014. Τετάρτη, 3/9/2014. Πέμπτη, 4/9/2014. Παρασκευή, 5/9/2014

Τμήμα Αγγλικής. Ακαδημαϊκό Έτος , Εξεταστική Σεπτεμβρίου. Τρίτη, 2/9/2014. Τετάρτη, 3/9/2014. Πέμπτη, 4/9/2014. Παρασκευή, 5/9/2014 Τμήμα Αγγλικής Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, Εξεταστική Σεπτεμβρίου Τρίτη, 2/9/2014 Λογ7-459E Αγγλόφωνο Θέατρο στον Κόσμο 8:00 10:30 14πκ Πατσαλίδης Σάββας Γλ3-380YE Απόκτηση και Διδασκαλία Λεξιλογίου 10:45

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP51 Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα