ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 180 ώρες, 12 εβδομάδες Κόστος: 4800 ευρώ (3000 ευρώ/ σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών) Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί μόνο σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας (επίπεδο Προχωρημένοι ΙΙ). Για αναλυτικότερες πληροφορίες του προγράμματος Προχωρημένοι ΙΙ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή δείτε Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο προσφέρεται από το 1998, είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Ώρες προγράμματος αναλυτικά: ώρες μαθήματος με φιλόλογο ελληνικής ή / και καθηγητή της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή / -στριας ή έμπειρο μεταφραστή αυτής της γλώσσας ή / και ειδικό συνεργάτη του Κέντρου (Νομικό, Γλωσσολόγο, Οικονομολόγο, Ιστορικό, Κοινωνικό Ανθρωπολόγο ή Κοινωνιολόγο) - 60 ώρες παρακολούθησης ομιλιών στη βουλή, διαλέξεων, πανεπιστημιακών παραδόσεων, δημόσιων συζητήσεων, σεμιναρίων σε άλλους οργανισμούς. Δίδακτρα: Τα δίδακτρα για το τρίμηνο πρόγραμμα τελειοποίησης είναι 4800 ευρώ (3000 ευρώ ανά σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο, δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η ακύρωση συμμετοχής μετά την ημερομηνία αυτή σημαίνει παρακράτηση 300 ευρώ, τα οποία θα συμψηφιστούν σε επόμενο πρόγραμμα. Σημειώσεις: 1. Το μάθημα είναι ιδιαίτερο (ένας σπουδαστής) 2. Τα ειδικά σεμινάρια (Νομική Ορολογία, Ιστορία, Οικονομική Ορολογία, Γεωγραφία και Καθαρεύουσα) ή και μέρος του υπόλοιπου προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν και σπουδαστές οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή μόνο σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ανάλογη έκπτωση στα δίδακτρα. 3. Στην περίπτωση που υπάρξει ομάδα 5 (πέντε) σπουδαστών οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ΙΔΙΑ περίοδο ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Πρόγραμμα Τελειοποίησης, τότε τα δίδακτρα μειώνονται σε 3000 ευρώ/σπουδαστή. 4. Οι σπουδαστές αυτού του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν, αν θέλουν, και στις άλλες δραστηριότητες του Κέντρου (πολιτιστικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις,

2 μαθήματα παραδοσιακών χορών, εκδρομές κ.α.), εφόσον υπάρχουν και το πρόγραμμά τους το επιτρέπει. 5. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί κατά ένα μέρος και στο νησί της Λέσβου, σε συνεργασία με το καλοκαιρινό σχολείο ελληνικής γλώσσας Αιολίς, 6. Τα μαθήματα με τον καθηγητή /-τρια ή μεταφραστή /-στρια της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή δεν είναι μαθήματα τεχνικής της μετάφρασης ή διερμηνείας αλλά μόνο μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκειά τους γίνεται όμως και πρακτική στη διερμηνεία και μετάφραση, εφόσον οι σπουδαστές το επιθυμούν. 7. Η παρακολούθηση διαλέξεων σε άλλα ιδρύματα και οργανισμούς γίνεται με ευθύνη του σπουδαστή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που του δίνεται. Ορισμένες φορές οι μαθητές συνοδεύονται και από τον καθηγητή / την καθηγήτριά τους. 8. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (120 ώρες) 1. Μάθημα ελληνικής γλώσσας ( 80 ώρες ) Διδάσκονται το λεξιλόγιο και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό των παρακάτω θεματικών ενοτήτων: Πολιτικό σύστημα και πολιτικά κόμματα, Σύστημα Εκπαίδευσης, Περιβάλλον, Μέσα Ενημέρωσης, Εργασιακές σχέσεις, Σύστημα Υγείας και ασφάλισης, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Εκκλησία και Κράτος, Γλωσσικό Ζήτημα, Κοινωνικά προβλήματα, Γεωγραφία και Προϊόντα της Ελλάδας, Ο θεσμός της Οικογένειας και η Ισοτιμία των φύλων, Οικονομία, Γεωργία, Αλιεία, Ναυτιλία, Τρομοκρατία, Κυπριακό ζήτημα και η κυπριακή διάλεκτος, κ ά. Ομιλίες πολιτικών, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και κείμενα που έχουν να κάνουν με την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα θα εξετάζονται επίσης. Παρουσιάζονται διαφορετικές γλωσσικές μορφές και μελετώνται τύποι της Δημοτικής και της Καθαρεύουσας. Εντοπίζονται τα συνηθισμένα λάθη στη χρήση της γλώσσας (ορθογραφικά, γραμματικά, συντακτικά, εκφραστικά). Μορφολογικές δομές: ανώμαλα ουσιαστικά - επίθετα - ρήματα, σχηματισμός του θηλυκού των ονομάτων, ρήματα σύνθετα με προθέσεις, προστακτικές ως επιρρηματικές φράσεις, προθέματα, ανώμαλες και αρχαιόκλιτες μετοχές, χρήση των πτώσεων των ονομάτων, αρχαιόκλιτα ρήματα σε -ώμαι, -αμαι, -εμαι, επίθετα σε ην -ην -εν, -υς -εια -υ, κανόνες παραγωγής και σύνθεσης, συντομογραφίες και αρκτικόλεξα, η διάθεση του ρήματος, ομόηχα, παρώνυμα, αρχαίες λέξεις και φράσεις. Το διδακτικό υλικό αποτελείται από: δημόσιες ομιλίες και συνεντεύξεις πολιτικών και εμπειρογνωμόνων, άρθρα από τον Τύπο, αποσπάσματα από επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό (συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις

3 στη Βουλή κ.α.), ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ειδικά γλωσσάρια και λίστες λεξιλογίου. Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο. Ορισμένες ώρες, έως και 20 στο σύνολό τους, μπορούν να γίνουν από καθηγητή ή μεταφραστή της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Ειδικοί συνεργάτες (Νομικός, Γλωσσολόγος, Οικονομολόγος, Ιστορικός, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος ή Κοινωνιολόγος) διδάσκουν εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 2. Σεμινάριο Νομικής Ορολογίας (10 ώρες) Εξετάζονται οι εξής θεματικές περιοχές : Γενικές αρχές δικαίου - εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, η λειτουργία του ελληνικού δικαστικού συστήματος - είδη δικαστηρίων, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχές συνταγματικού δικαίου - η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, δίκαιο του περιβάλλοντος, δίκαιο του διαδικτύου, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κ. ά. Μελετώνται: δικόγραφα, εισηγήσεις σε νομικά συνέδρια, άρθρα σε νομικά περιοδικά, προεδρικά διατάγματα και νόμοι. Το διδακτικό εγχειρίδιο είναι φωτοτυπημένη έκδοση του ΚΕΠ. Το μάθημα γίνεται από ειδικευμένο νομικό επιστήμονα. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος. 3. Σεμινάριο Οικονομικής Ορολογίας (10 ώρες) Εξετάζονται : εισαγωγή στην Κεφαλαιαγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών), το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Μελετώνται : το νομοσχέδιο για την εισαγωγή ξένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, κείμενα για τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τις μορφές χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών. Το μάθημα γίνεται καθηγητή πολιτικής οικονομίας ή έμπειρο οικονομολόγο. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος. 4. Σεμινάριο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας (10 ώρες) Εξετάζονται : η ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι Βαλκανικοί πόλεμοι των αρχών του 20ου αιώνα, η γερμανική κατοχή κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Εμφύλιος Πόλεμος, το κυπριακό πρόβλημα, η μεταπολίτευση, η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

4 Μελετώνται : άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, κείμενα ιστορικών συνθηκών, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες), διδακτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο ειδικευμένο στην ελληνική ιστορία ή από Ιστορικό. 5. Σεμινάριο Καθαρεύουσας (10 ώρες) Εξετάζονται : ιστορία της καθαρεύουσας και του γλωσσικού ζητήματος, σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Μελετώνται : ομιλίες εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, άρθρα του Τύπου, νομικά κείμενα, επιστημονικά διοικητικά έγγραφα, κ. ά., σε γλώσσα καθαρεύουσα. Επίσης : λόγιες εκφράσεις, φράσεις από την Αγία Γραφή, μορφολογικές δομές απλής καθαρεύουσας. Το μάθημα γίνεται από γλωσσολόγο ή καθηγητή φιλόλογο. 6. Σεμινάριο Ανθρωπογεωγραφίας (10 ώρες) Εξετάζονται: Διοικητική διαίρεση, Πολιτισμικά στοιχεία και «εθνοτοπικότητες», Οικονομία και «εξειδικεύσεις» (π.χ. Σταφίδα, Τουρισμός, Υπηρεσίες), Πληθυσμοί (Γηγενείς, Πρόσφυγες, Μειονότητες, Μετανάστες), Χαμένοι τόποι («Καθ ημάς Ανατολή») Μελετώνται : άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, Αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αποσπάσματα από εκπομπές ραδιοφώνου/τηλεόρασης, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες) Το μάθημα γίνεται από Ιστορικό ή Κοινωνικό Επιστήμονα

5 THREE MONTHS PERFECTION PROGRAMME IN MODERN GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE 180 hours, 12 weeks Cost: 4800 euros (3000 euro per student for groups of 5 students) Only students of an advanced level of Greek (level: Advanced II) may attend this programme. For more information about the syllabus and the required knowledge of this level, please check with the secretariat or see student/scales-of-studies- The person responsible for this Programme, which is offered since 1998, is Ms. Ifigenia Georgiadou, director of the Hellenic Culture Centre Study Programme: hours of instruction by a Greek language philologist or / and a teacher of the student s mother tongue or by an experienced translator of this language or / and a guest speaker expert (Lawyer, Linguist, Economist, Historian, Social Anthropologist or Sociologist) - 60 hours of attending sessions in the Greek Parliament, lectures, university classes, public discussions, seminars in other organisations. Fees: The cost of the three months perfection programme is 4800 euros (3000 euro per student for groups of 5 students). The whole amount must be paid two months before the beginning of the programme. The cancellation fee is 300 euros, which will be deducted by the Centre and used as fees if the student participates in a next programme. Notes: 1. The course is held in private lessons. 2. Special seminars (Legal Terminology, History, Financial and Economic Terminology, Geography and Katharevousa) or any other part of the Programme can be also attended by students who have registered only for these seminars. In this case all participants are entitled to the congruent fees discount. 3. In case 5 students want to attend THE ENTIRE Three-Month Perfection Programme DURING THE SAME PERIOD, the fees are reduced to 3000 euro/ student. 4. Students of this programme may participate in other activities organized by the HCC (cultural presentations, interviews, traditional dance courses, excursions etc.), providing that such activities are organized during their course period. 5. This programme can partly take place on the island of Lesvos, in cooperation with the Greek language summer school Aeolis (www.aeolis.edu.gr).

6 6. The courses with the teacher or translator of the student s mother tongue are not translation or interpretation technique courses. They are only Greek language lessons. During the lesson, though, it is possible for the students to practice in translating or interpreting, if they wish so. 7. Attending lectures in other institutions and organization is upon the student s responsibility according to the provided programme. In some cases, students are accompanied by their teacher. 8. This programme is organized upon request during the whole year. Syllabus (120 hours) 1. Instruction of Greek language (80 hours) Vocabulary and related cultural material on the following topics: Political system and Political parties, Educational System, Environment, Media, Labour relations, Public health system and Insurance, Safety, hygiene and health at work, the Church and the State, the Language Issue, Social problems, Greek Geography and Products, the Institution of family, Gender equality, Economy, Agriculture, Fisheries, Shipping,Terrorism, Cypriot Question and Cypriot dialect etc. Political speeches, parliamentary debates and texts on contemporary Greek and international issues will also be examined. Different forms of language are presented either in Demotiki or in Katharevousa. We focus on frequently made mistakes (in spelling, grammar, syntax, expressions). Grammar focus: irregular nouns - adjectives - verbs, formation and accentuation of feminine nouns, verbs and their related prepositions, idioms with imperative, prefixes, irregular and ancient participles, use of noun cases, ancient verbs in -ώμαι, -αμαι, -εμαι, adjectives in -ην -ην -εν, -υς -εια -υ, rules on derivatives and compound nouns, abbreviations, verbal aspect, word with same or similar sound, ancient words and phrases used in modern Greek. The educational material is composed of: lectures and interviews of politicians and experts, articles from the Press, extracts from scientific magazines and special editions, documents, audiovisual material (interviews, documentaries, Parliament debates etc.), grammar and vocabulary exercises, special glossaries and vocabulary lists. The seminar is held by a philologist. Certain amount of hours, 20 in total, may be also held by a teacher or experienced translator of the students mother tongue, if the latter is common for all students of the group. Special experts (Lawyer, Linguist, Economist, Historian, Social Anthropologist or Sociologist) teach specialized thematic fields.

7 2. Legal Terminology Seminar (10 hours) The following topics are presented: general principles of law - introduction to civil law, Greek judicial system and types of courts, harmonization of Greek legislation in line with the E.U. Treaty, Constitutional law principles - the Greek government, Environmental Law, Internet Law, Personal Data Protection, Copyright Law, etc. The educational material is composed of: legal documents, law lectures, articles in law magazines, laws and decrees. The educational material is a photocopied edition of H.C.C. The seminar is held by a specialist lawyer. A language philologist participates in it. 3. Financial and economic terminology seminar (10 hours) The following topics are presented: introduction to the Capital Market (Stock Exchange of Athens), the greek bank system, the state of the Greek economy. The educational material is composed of: the law for introducing foreign businesses to the Stock Exchange, texts on shares, bonds, mutual capital, types of Stock Exchange and Banking transactions. The seminar is held by a teacher of economics or a specialist economist. A language philologist participates in it. 4. Contemporary Greek history seminar (10 hours) The following topics are presented: the establishment of the modern Greek State, the Balkan Wars in the early 20 th century, the German occupation during the Second World War, the Civil War, the Cypriot problem, the political transition, admission to the E.E.C., Greek - Turkish relations. The educational material is composed of: articles from the Press of the time or from the contemporary press, texts of the Treaties, lectures by well-known politicians, (written, recorded, video - recorded), material that is being used in state secondary schools. The seminar is held by a philologist specialized in Greek history or a Historian. 5. Seminar in Katharevousa (10 hours)

8 The following topics are presented: the history of Katharevousa, the history of the Language Issue, contemporary social issues. The educational material is composed of: speeches of church notables and of politicians, press articles, legal texts, scientific and administration texts, etc in Katharevousa. Also: expressions in literary Greek, phrases of the Holy Bible, structural figurations of simple Katharevousa. The seminar is held by a philologist or a linguistics expert. 6. Anthropo-geography seminar (10 hours) The following topics are presented: Administrative organization, local cultures and ethnicities, Economy and specializations (Raisin, tourism, services), Populations (indigenous, Refugees, Minorities, Immigrants, Memories and Lost Places («The Greek Orient») The educational material is composed of: articles from the Press of the time or from the contemporary press,, extracts from cinema, radio and television series lectures by wellknown politicians, (written, recorded, video - recorded) The seminar is offered by an Historian or Social Scientist.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της μετανάστευσης

Η πρόκληση της μετανάστευσης Η πρόκληση της μετανάστευσης To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT Το Μοναδικό και Διεθνώς Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Φορολογία στην Ελλάδα To επαγγελματικό δίπλωμα ADIT σχεδιάστηκε και

Διαβάστε περισσότερα

3rd project meeting. Murcia, 13-14.11.2008 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA

3rd project meeting. Murcia, 13-14.11.2008 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA 3rd project meeting Murcia, 13-14.11.2008 P1 BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION P4 UNIVERSITATEA ALEXANDER IOAN CUZA P5 UNIVERSITY OF MURCIA P6 HELLENIC COMMUNITY OF LATVIA Ieva Kostanda

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Τίτλος: Το πρόγραμμα «Diversonopoly»: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση Title: The

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα