ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ"

Transcript

1

2

3 Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές γλωσσικών ικανοτήτων και εξετάσεων για τα επίπεδα Pre A1 και A2 για τη γερμανική γλώσσα Copyright 2011 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, Αθήνα

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Εισαγωγή 1. Γενικοί στόχοι των εξετάσεων PALSO γερμανικής γλώσσας 2. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 2.1 Ικανότητες των μαθητευόμενων 2.2 Γενικές ικανότητες 2.3 Επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες 2.4 Επικοινωνιακές Γλωσσικές Δραστηριότητες Παραγωγικές Δραστηριότητες (ομιλία γραφή) Προσληπτικές δραστηριότητες (ακρόαση, ανάγνωση) Δραστηριότητες Διάδρασης Γλωσσική Διαμεσολάβηση 2.5 Επίπεδα Γλωσσομάθειας 3. Οι Εξετάσεις PALSO για τη γερμανική γλώσσα 3.1 Δείγματα εξετάσεων και σχολιασμός για το επίπεδο Pre A1 3.2 Δείγματα εξετάσεων και σχολιασμός για το επίπεδο A2 3.3 Βαθμολόγηση Παραγωγής Γραπτού Λόγου

5 0. Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται η περιγραφή και η τυποποίηση των εξετάσεων PALSO για τη γερμανική γλώσσα. Το τεύχος αυτό απευθύνεται κυρίως στους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και στις καθηγήτριες και τους καθηγητές, που εργάζονται σε αυτά και προετοιμάζουν μαθήτριες και μαθητές ως υποψηφίους για τις εξετάσεις των γερμανικών στα επίπεδα Pre A1 και Α2. Αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο για το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη των θεμάτων των προαναφερθέντων οργάνων μέτρησης. Ταυτόχρονα είναι και ένας πρακτικός οδηγός με δείγματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις PALSO για τη γερμανική γλώσσα διεξάγονται επιτυχώς από το 1981 (βλ. Κοτζιά, 1995) και παρά τις επιμέρους αλλαγές, πάντα ανάλογες των επιστημονικών απαιτήσεων της εποχής, διατηρούν την τυποποίηση και την αξιοπιστία τους. Στο τεύχος αυτό υπάρχει η γενική περιγραφή των στόχων των εξετάσεων PALSO (Κεφ. 1), η παρουσίαση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (κεφ. 2), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οποίου διεξάγονται οι εξετάσεις, και η περιγραφή των Ικανοτήτων των υποψηφίων, των Γλωσσικών Δραστηριοτήτων και των Επιπέδων Γλωσσομάθειας (κεφ ), σύμφωνα με τα οποία κατασκευάζονται τα όργανα μέτρησης (τεστ). Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι ασκήσεις που συμπεριλαμβάνονται στα όργανα μέτρησης, παρουσιάζονται δείγματα και τέλος παρουσιάζονται το σύστημα αξιολόγησης και η κλίμακα βαθμολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου. Ελπίζω το παρόν τεύχος να συντελέσει τόσο στην καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων και στην καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων όσο και στην ευρύτερη διάδοση του μαθήματος και της εξέτασης PALSO της γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

6 1. Γενικοί στόχοι των εξετάσεων γερμανικής γλώσσας Σκοπός των προγραμμάτων και των εξετάσεων PALSO είναι η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ικανότητας επικοινωνίας στην ξένη και συγκεκριμένα στη γερμανική γλώσσα. Ειδικοί μαθησιακοί και εξεταστικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος όλων των γενικών και επιμέρους ικανοτήτων των υποψηφίων, όπως αυτές εμφανίζονται και πραγματώνονται μέσα από τις γλωσσικές Δραστηριότητες, δηλαδή την πρόσληψη και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με τη χρήση διαδραστικών ασκήσεων. 2. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η εκμάθηση και η χρήση ποικίλων γλωσσών στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική, γνωρίζουμε ότι πρέπει να διευρυνθούν τόσο η κατάσταση όσο και οι προοπτικές, που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών 1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, ήδη από τη δεκαετία του 70 και κυρίως με το πρόγραμμα 4 (1973), στο οποίο προτείνονται «έργα κλειδιά» (Galisson 1980 στην Τοκατλίδου 1986) και διάφορα «μοντέλα αναγνώρισης», εργαλεία δηλαδή, για την αναζήτηση και τη περιγραφή της ταυτότητας του μαθητή (Τοκατλίδου 1986). Είναι η εποχή της ανάπτυξης του επικοινωνιακού μοντέλου μαθήματος με κέντρο τον μαθητή 2. Στην πραγματικότητα, η βελτιωμένη και επεξεργασμένη έκδοση του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου γλωσσικής Αναφοράς: μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση» (1998) 3 παρουσιάζει απλώς τη νεότερη εκδοχή μιας διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε ήδη από το Η γερμανική έκδοση του 2001, που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας είναι η μετάφραση της αγγλικής και γαλλικής έκδοσης του Η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα 4 είναι τα κεντρικά θέματα αυτής της έκδοσης για τη μάθηση ξένων γλωσσών. 1 Στο παρόν τεύχος δεν θα αναφερθώ καθόλου στις ιστορικές συγκυρίες, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσικής Αναφοράς και κατ επέκταση ούτε και στη γλωσσική πολιτική στην Ευρώπη. 2 θα αναφέρεται στο εξής ως μαθητευόμενοι και θα αποφύγω στο παρόν τεύχος τη διαφοροποίηση μεταξύ χρηστών γλώσσας και μαθητευόμενων, τη διάκριση των μαθητευομένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά και τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού γένους. 3 θα αναφέρεται στο εξής ως ΚΕΠΑ. 4 Με τους όρους πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα αναφέρομαι στη γλωσσική ποικιλία, που ήταν και είναι δεδομένη στην Ευρώπη (βλ. πρότυπα Ελβετίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου και αργότερα πρότυπα λόγω μετανάστευσης).

7 Το ΚΕΠΑ προτείνει επίσης ένα διαφοροποιημένο σύστημα μίας κλίμακας έξι επιπέδων τόσο για την περιγραφή των επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων όσο και για τα επίπεδα της γλωσσικής ικανότητας 5. Πρόκειται για τα γνωστά πια έξι επίπεδα Α1- Γ2. Στο ΚΕΠΑ περιγράφονται ανά επίπεδο οι γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους μαθητευόμενους, ώστε να «πράξουν», να δράσουν γλωσσικά στο δημόσιο, τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό τομέα της ζωής τους. Η γλωσσική γνώση και η επικοινωνιακή ικανότητα δραστηριοποιούνται μέσω των επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων (βλ. και Βηδενμάιερ 2003, Βηδενμάιερ 2004), τις οποίες πραγματοποιούν οι μαθητευόμενοι. Έτσι οι μαθητευόμενοι δείχνουν ότι έχουν κατακτήσει (κάθε φορά σε ένα βαθμό ανά επίπεδο) ένα γλωσσικό σύστημα, αλλά και ότι εφαρμόζουν εξωγλωσσικά αυτό το γλωσσικό σύστημα για επικοινωνιακούς λόγους. Οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν δηλαδή έναν γλωσσικό τύπο (τις γλωσσολογικές τους ικανότητες) επιλεγμένο σωστά και ως προς το γλωσσολογικό σύστημα (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία, φωνολογία) και ως προς τη συγκεκριμένη κοινωνική περίπτωση (κοινωνικές σχέσεις, συμβάσεις ευγένειας), δηλαδή γνωρίζοντας τους κοινωνικούς θεσμούς (κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα) και τελικά επικοινωνούν, δρουν και διαδρούν με τη βοήθεια του γλωσσικού τύπου και του γλωσσικού συστήματος συμμετέχοντας σε κοινωνικές συνοχές (πραγματολογική ικανότητα). Η πραγματοποίηση επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει ότι οι μαθητευόμενοι έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων ( γλωσσική γνώση ) καθώς και τις απαραίτητες ικανότητες για να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση κατά τη γλωσσική επικοινωνία (επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα). Στο παρόν τεύχος θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κριτικά μόνον το μέρος αυτό του KΕΠA, το οποίο αφορά στις ικανότητες των χρηστών και μαθητευόμενων μίας γλώσσας. Πρόκειται για μία σειρά ικανοτήτων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια παλαιότερων εμπειριών των μαθητευόμενων κατά τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας ή και των μητρικών τους γλωσσών, αν πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κατακτήσει περισσότερες από μία γλώσσες ή και κατά τη χρήση άλλων γλωσσών, τις οποίες διδάχθηκαν. Οι ικανότητες αυτές τίθενται εκ νέου σε λειτουργία, ώστε να 5 Μεταφράζω από τα γερμανικά τον όρο Kompetenz, ο οποίος και αποτελεί λέξη- κλειδί. Στη συνέχεια θα διατηρήσω τον όρο ικανότητα και για την μετάφραση του όρου Fähigkeit.

8 πραγματοποιηθούν ασκήσεις και δραστηριότητες σε επικοινωνιακές καταστάσεις της νέας γλώσσας στόχου. Κατά τη διάρκεια βέβαια αυτής της εκ νέου λειτουργίας των ικανοτήτων και με τη συμμετοχή σε νέες επικοινωνιακές εμπειρίες, οι ικανότητες των μαθητευόμενων αναπτύσσονται περαιτέρω και εξελίσσονται εκ νέου. Αυτή η ανάπτυξη και εξέλιξη των ικανοτήτων των μαθητευόμενων αποτελεί τελικά και τον πρώτο γενικό στόχο του μαθήματος. 2.1 Ικανότητες των μαθητευόμενων Θα αποπειραθώ στα κεφάλαια που ακολουθούν μία παρουσίαση και ταυτόχρονη ανάλυση των ικανοτήτων των μαθητευόμενων, όπως αυτές προβλέπονται από το ΚΕΠΑ. Παρουσιάζω στη συνέχεια σχηματικά τις ικανότητες των μαθητευομένων σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (2001) και παραθέτω στους ελληνικούς ορισμούς τόσο την αντιστοιχία στα γερμανικά (βλ. και Grotjahn 2001) όσο και αυτήν στα γαλλικά, η οποία ήταν και η πρώτη απόδοση. Ικανότητες των μαθητευόμενων Α. Γενικές ικανότητες Γενική - θεωρητική γνώση (deklaratives Wissen/ savoir) γνώση του κόσμου (Weltwissen), κοινωνικοπολιτιστική γνώση, διαπολιτισμική συνείδηση Διαδικαστική γνώση (Fertigkeiten und prozedurales Wissen/ savoir-faire) πρακτικές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες γνώση του εαυτού (Persönlichkeitsbezogene Kompetenz/ savoir- être) ικανότητα μάθησης (Lernfähigkeit/ savoir- apprendre) γλωσσική και επικοινωνιακή συνείδηση, γενικές φωνητικές δεξιότητες, τεχνικές μάθησης Β. Επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες γλωσσολογικές ικανότητες

9 λεξιλογική ικανότητα, γραμματική ικανότητα, σημασιολογική ικανότητα, φωνολογική ικανότητα, ορθογραφική ικανότητα, ορθοεπής ικανότητα κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες γλωσσικός συμβολισμός κοινωνικών σχέσεων, τρόποι ευγένειας, γλωσσικές εκφράσεις (ιδιωματισμοί, ρητά, τσιτάτα και παροιμιώδεις εκφράσεις), λειτουργικές ποικιλίες (Register), γλωσσικές ποικιλίες (ανάλογα με το χρήστη) πραγματολογικές ικανότητες ικανότητα λόγου (Diskurskompetenz), λειτουργική ικανότητα (λόγου) Όπως είναι φανερό από τη σχηματική παρουσίαση, οι ικανότητες των μαθητευόμενων χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ικανοτήτων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις γενικές ικανότητες και η δεύτερη τις επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες. Αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες ικανοτήτων στη συνέχεια χωρίζονται και σε επιμέρους ικανότητες και είδη γνώσης, ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια το πλέγμα ικανοτήτων των μαθητευόμενων, το οποίο δραστηριοποιείται και είναι σημαντικό όχι απλώς να είναι σεβαστό, αλλά ακόμη, τόσο να ληφθεί υπόψη όσο και να γίνει προσπάθεια να δραστηριοποιηθεί κατά τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών (Curriculum), αναλυτικών προγραμμάτων (Syllabus), το σχεδιασμό και τη διαδικασία του μαθήματος, την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. 2.2 Γενικές ικανότητες Στις γενικές ικανότητες των μαθητευόμενων περιλαμβάνονται η γενική, θεωρητική γνώση του ατόμου, η διαδικαστική γνώση μαζί και με τις πρακτικές δεξιότητες, η γνώση του εαυτού και η ικανότητα μάθησης. Στη θεωρητική γνώση περιλαμβάνονται η γνώση του κόσμου, η κοινωνικοπολιτιστική γνώση και η διαπολιτισμική συνείδηση. Αναφερόμενοι στη γνώση του κόσμου εννοούμε τη γνώση, που αποκτούμε από τη διαπαιδαγώγησή μας, από καθημερινές γνώσεις από την εμπειρία μας στη ζωή, από την εκπαίδευση μας, αλλά και τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, από την πληροφόρηση, που έχουμε, καθώς και από τις ίδιες τις πηγές, που αντλούμε την πληροφορία. Εάν θελήσουμε να αναφερθούμε σε παραδείγματα,

10 θα μπορούσαμε εδώ να πούμε, πως το γεγονός ότι διακρίνουμε τους αριθμούς, οι οποίοι αφορούν ημερομηνίες από άλλους αριθμούς, εξαιτίας του τρόπου γραφής τους, αποτελεί μέρος της γνώσης του κόσμου (βλ. και Huneke/ Steinig 2000). Η διαδικαστική γνώση αφορά στη διεκπεραίωση αυτοματοποιημένων σχεδίων γλωσσικής και κοινωνικής δράσης και περιλαμβάνει πρακτικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Οι πρακτικές δεξιότητες αφορούν στην καθημερινή ρουτίνα (π.χ. το πώς και πότε κάνουμε ντους, το πώς και ποιες ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούμε), σε επαγγελματικά ζητήματα ή και σε ασχολίες κατά τον ελεύθερο χρόνο (αθλητισμός, τέχνες). Θεωρώντας ότι ξέρουμε τις πρακτικές δεξιότητες του δικού μας κόσμου και προτιθέμεθα να γνωρίσουμε αυτές του άλλου, συνδυαστικά αναπτύσσουμε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η γνώση του εαυτού είναι η αυτογνωσία ως προς τις ιδιότητες, τις κλίσεις, τις στάσεις, τις ιδιομορφίες, τις απόψεις, τις αξίες και η αναγνώριση των πολιτισμικών επιρροών στην προσωπικότητα ως αποτέλεσμα κοινωνικοποίησης. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να εξελιχθούν και να οδηγήσουν σε αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων ώστε να προάγουν τη διαπολιτισμική συνείδηση. Η ικανότητα μάθησης δηλώνει την προθυμία για ανακάλυψη και κατάκτηση της γνώσης του εαυτού και του άλλου. Συμπεριλαμβάνει τη γνώση και κατανόηση της οργάνωσης και των αρχών των γλωσσών, την ικανότητα να ξεχωρίζουμε, να παράγουμε, να αναγνωρίζουμε ήχους, φθόγγους και φωνήματα, την προθυμία για συμμετοχή στη ζωντανή επικοινωνία, την ικανότητα διεκδίκησης του λόγου, τη δεξιότητα χρήσης λεξικών, του διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Είναι σημαντική η κατάκτηση δεξιοτήτων και η ανάπτυξη στρατηγικών για την εξατομικευμένη μάθηση, τη δια βίου και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 2.3 Επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες Οι επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες πραγματώνονται μέσω επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων (γραπτά και προφορικά): πρόσληψη, παραγωγή, διάδραση, διαμεσολάβηση. Οι γλωσσικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εξάσκηση των επικοινωνιακών γλωσσικών ικανοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής: στον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματικό τομέα, στον τομέα της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, και με τον

11 επικοινωνιακό στόχο της επεξεργασίας ενός ή περισσότερων γραπτών ή προφορικών κειμένων. Οι επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες πραγματώνονται με τα εξής προτεινόμενα θέματα: οικογένεια, σχολείο, επάγγελμα, εργασία, κατοικία, πόλη, χωριό, περιβάλλον, φύση, ελεύθερος χρόνος, διακοπές, ταξίδια, καθημερινή ζωή, συναισθήματα. Οι επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες περιλαμβάνουν τους εξής τύπους ικανοτήτων: Γλωσσολογική ικανότητα (λεξιλογική, γραμματική, σημασιολογική, φωνολογική, ορθογραφική και ορθοεπής ικανότητα), κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα (κατανόηση και χρήση γλωσσικών συμβολισμών κοινωνικών σχέσεων, τρόπων ευγένειας, γλωσσικών εκφράσεων, γλωσσικών και λειτουργικών ποικιλιών), πραγματολογική ικανότητα (ικανότητα λόγου, λειτουργική ικανότητα). Γλωσσολογική ικανότητα Πρόκειται για την ικανότητα χρήσης τυπικών μέσων με τη βοήθεια των οποίων σχηματίζονται εκφράσεις με δομή και νόημα. Στη γλωσσολογική ικανότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους ικανότητες: Η λεξιλογική ικανότητα, η οποία είναι η ικανότητα χρήσης του λεξιλογίου μιας γλώσσας, το οποίο αποτελείται από λεξικά και γραμματικά στοιχεία. Λεξικά στοιχεία είναι προτασιακοί τύποι, ιδιωματισμοί, καθιερωμένες φράσεις και εκφράσεις, σταθεροί συνδυασμοί λέξεων και μεμονωμένες λέξεις. Γραμματικά στοιχεία είναι τα μέρη του λόγου (άρθρο, ρήμα, σύνδεσμος ). Η γραμματική ικανότητα, δηλαδή η ικανότητα να παράγει και να αναγνωρίζει κανείς εκφράσεις και προτάσεις σύμφωνα με τις γλωσσικές αρχές. Η γραμματική ικανότητα περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα μορφήματα, οι καταλήξεις και οι λέξεις, και κατηγορίες όπως η πτώση, το γένος, ο χρόνος, οι φωνές. Περιλαμβάνει ακόμη κλίσεις, καθώς και κλειστές (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα ) και ανοιχτές (άρθρα, ρήματα, σύνδεσμοι ) κατηγορίες λέξεων. Περιλαμβάνει τέλος δομές (φράσεις, προτάσεις ), διαδικασίες (ονοματοποίηση, μετασχηματισμούς ) και σχέσεις (σθένος, κυβέρνηση ).

12 Σημασιολογική ικανότητα ονομάζεται η ικανότητα τού να συνειδητοποιεί και να ελέγχει κανείς τη σημασία των λεξικών στοιχείων. Η λεξική σημασιολογία περιλαμβάνει τη σχέση των λέξεων σε ένα κείμενο (αναφορά, παρουσία γενικών και ειδικών όρων ) και τη σχέση των λέξεων μεταξύ τους (συνώνυμα, αντίθετα, αντιστοίχηση, ισοδυναμία ). Η φωνολογική ικανότητα είναι η ικανότητα να συνειδητοποιεί και να παράγει κανείς εκφράσεις σωστές σε σχέση με τα φωνήματα, τα αλλόφωνα, τα φωνητικά χαρακτηριστικά την προσωδία, το ρυθμό, τον τονισμό και την προφορά. Η ορθογραφική ικανότητα είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει, να χρησιμοποιεί και να παράγει κανείς σωστά τα σύμβολα, από τα οποία αποτελούνται τα γραπτά κείμενα (αλφαβητικά συστήματα, σωστός τρόπος γραφής λέξεων, σημεία στίξης ). Η ορθοεπής ικανότητα είναι η ικανότητα για την ορθή έκφραση και τη σωστή γλωσσική διατύπωση. Κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα Κοινωνιογλωσσολογική είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείται η γλώσσα ανάλογα με την κοινωνική περίσταση και τηρώντας τους κοινωνικούς θεσμούς του περιβάλλοντος, στο οποίο χρησιμοποιείται. Πρόκειται για την ικανότητα να αντιληφθούν, να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητευόμενοι τους γλωσσικούς συμβολισμούς των κοινωνικών σχέσεων, τις συμβάσεις ευγενείας, τις πολιτιστικές αναφορές, τις διάφορες λειτουργικές ποικιλίες και τη γλωσσική ποικιλία. Στην κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους ικανότητες: Ικανότητα κατανόησης και χρήσης γλωσσικών συμβολισμών κοινωνικών σχέσεων. Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να αναπτύξουν την ικανότητα να αποφεύγουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι διαπολιτισμικές παρανοήσεις, να μπορούν να λύσουν τέτοιες παρανοήσεις όταν δημιουργούνται από άλλους, να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν χαιρετισμούς, προσφωνήσεις κλπ ανάλογα με την κοινωνική περίσταση (βλ. και Batsalia 2003). Ικανότητα κατανόησης και χρήσης συμβάσεων ευγένειας Οι συμβάσεις ευγενείας μπορεί να είναι θετικές (μπορεί κανείς να δείξει ενδιαφέρον για ένα πρόσωπο, να μοιραστεί εμπειρίες και έννοιες, να προσφέρει δώρα ) και αρνητικές (να μπορεί κανείς να εκφράσει συγνώμη, παρατηρήσεις, παραινέσεις, ). Ικανότητα κατανόησης και χρήσης γλωσσικών εκφράσεων.

13 Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και να καταλάβει παροιμίες, ιδιωματισμούς, εκφράσεις, τσιτάτα, σλόγκαν, αφίσες κλπ. Ικανότητα κατανόησης και χρήσης λειτουργικών ποικιλιών. Ο όρος αναφέρεται στις συστηματικές διαφορές στην ποικιλία μιας γλώσσας και κλιμακώνεται εδώ ανάλογα με το βαθμό επισημότητας. (επίσημο, ημιεπίσημο, φιλικό, τυπικό τελετουργικό). Ικανότητα κατανόησης και χρήσης της γλωσσικής ποικιλίας (κοινωνική, τοπική, εθνική, κλπ) Στην κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα ανήκει και η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τη γλωσσική ποικιλία ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη, η τοπική ή η εθνική καταγωγή, το έθνος και το επάγγελμα. Τέτοιες διαφορές εντοπίζονται στο λεξικό (π.χ. ο χασάπης/ κρεοπώλης ονομάζεται Fleischer στη βόρεια Γερμανία, αλλά Metzger στην δυτική, κεντρική και νότια Γερμανία και στην Ελβετία), στη γραμματική ( κρυώνω μεταφράζεται ich habe kalt στην Ελβετία, αλλά mir ist kalt στην Γερμανία και Αυστρία), στη φωνολογία ( η πέτρα προφέρεται Stein στη βόρεια Γερμανία, αλλά Sch/tein στη νότιο), σε κοινωνικές καταστάσεις με επιρροή εξωγλωσσικών παραμέτρων και στη γλώσσα του σώματος (βλ. και Batsalia 2003, ΚΕΠΑ 2001). Πραγματολογική ικανότητα Πρόκειται για την ικανότητα των μαθητευομένων να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι γλωσσικές εκφράσεις οργανώνονται, δομούνται, πληρούν επικοινωνιακές λειτουργίες και καταμερίζονται σύμφωνα με διαδραστικά πρότυπα. Στην πραγματολογική ικανότητα περιλαμβάνεται η ικανότητα λόγου και η λειτουργική ικανότητα. Η ικανότητα λόγου αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητευόμενων να δημιουργήσουν ένα σύνολο προτάσεων με γλωσσική συνοχή ανάλογα με το θέμα, τη λογική σειρά, το στυλ, τους τύπους, κλπ. Η λειτουργική ικανότητα αναφέρεται στη χρήση προφορικού ή γραπτού κειμένου στην επικοινωνία με συγκεκριμένους λειτουργικούς σκοπούς (επιχειρηματολογία, διευκρίνηση, πειθώ, διαμαρτυρία, σχόλιο ).

14 Συμπερασματικά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι σαφές από το ΚΕΠΑ, πως οι μαθητευόμενοι ως μελλοντικοί χρήστες μιας ξένης γλώσσας πρέπει να κατακτήσουν τις κοινωνικές συμβάσεις που ισχύουν εκτός του θεσμικού πλαισίου του σχολείου -και μάλιστα σε ένα ξένο πολιτισμικό περιβάλλον- εξίσου νωρίς και εξίσου καλά όπως και τους γλωσσικούς τύπους και κανόνες. Το ΚΕΠΑ προάγει λοιπόν την επικοινωνία σε πρωταρχικό στόχο της διδασκαλίας και τους μαθητευόμενους σε υποκείμενα με κοινωνική δράση παρόμοια με αυτήν κατά τη γλωσσική κατάκτηση στη χώρα της γλώσσας- στόχου. 2.4 Επικοινωνιακές Γλωσσικές Δραστηριότητες Οι επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες πραγματοποιούνται και ελέγχονται μέσω επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων. Οι γλωσσικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εφαρμογή των επικοινωνιακών ικανοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής: στον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματικό τομέα, στον τομέα της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, και με επικοινωνιακό στόχο την πρόσληψη και παραγωγή ενός ή περισσότερων γραπτών ή προφορικών κειμένων, τη γλωσσική διαμεσολάβηση και τη διάδραση Παραγωγικές Δραστηριότητες (ομιλία γραφή) Στις παραγωγικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου (ομιλία) απαιτείται η παραγωγή προφορικού κειμένου, το οποίο θα έχει έναν ή περισσότερους αποδέκτες. Ως παράδειγμα τέτοιων γλωσσικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι είδη δραστηριοτήτων ομιλίας όπως τα παρακάτω: - ανακοινώσεις - ομιλίες - προσφωνήσεις - παρακλήσεις - παρουσιάσεις διαφόρων ειδών (προσώπων, προϊόντων, αντικειμένων, καταστάσεων) - ενημερώσεις, ανταποκρίσεις (επίκαιρων θεμάτων, ειδήσεων, αθλητικών νέων) 6 Όσον αφορά τη γλωσσική διαμεσολάβηση και τη διάδραση, θεωρούμε ότι πρόκειται για μικτές επικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο την πρόσληψη όσο και την παραγωγή και αφορούν τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Μ αυτήν την έννοια δεν αποτελούν κατά τη γνώμη μας ξεχωριστές δραστηριότητες και ο διαχωρισμός θα μπορούσε να γίνει μόνον ανάμεσα σε προφορικό και γραπτό λόγο και εκεί να περιλαμβάνονται η πρόσληψη, η παραγωγή και οι μικτές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά θα διατηρήσουμε στο παρόν άρθρο το διαχωρισμό των επικοινωνιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων, όπως αυτός προτείνεται από το ΚΕΠΑ.

15 Οι μορφές των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί ως παράδειγμα να είναι οι εξής: - ανάγνωση γραπτού κειμένου - ομιλία με τη βοήθεια σημειώσεων ή οπτικής υποστήριξης (διαφάνειες, διαγράμματα, πίνακες, εικόνες) - παιχνίδι ρόλου - αυθόρμητος λόγος - τραγούδι Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει: - προφορική παραγωγή γενικά - μονόλογος με συνοχή (περιγραφή εμπειριών) - μονόλογος με συνοχή (επιχειρηματολογία π. χ. σε μια συζήτηση) - ομιλία μπροστά σε κοινό Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία, φωνολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (γλωσσικοί συμβολισμοί κοινωνικών σχέσεων, συμβάσεις ευγενείας, πολιτιστικές αναφορές, διάλεκτοι και προφορές) - οι πραγματολογικές ικανότητες (λειτουργική ικανότητα) Στις παραγωγικές δραστηριότητες του γραπτού λόγου (γραφή) οι χρήστες της γλώσσας παράγουν ως συγγραφείς γραπτό κείμενο, το οποίο μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους αποδέκτες κατά περίπτωση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων γραπτού λόγου: - Συμπλήρωση επίσημων εντύπων (αιτήσεων, ερωτηματολογίων) - Άρθρα για εφημερίδες / περιοδικά, επιστολές - Αναφορές, ενημερώσεις - Σημειώματα / σημειώσεις για περαιτέρω χρήση - Δημιουργική γραφή - Προσωπικές, επαγγελματικές επιστολές Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - γραπτή παραγωγή γενικά - δημιουργική γραφή

16 - εκθέσεις, ανακοινώσεις, εξιστορήσεις Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (πολιτιστικές αναφορές, λειτουργικές ποικιλίες) - οι πραγματολογικές ικανότητες (λειτουργική ικανότητα) Προσληπτικές δραστηριότητες (ακρόαση, ανάγνωση) Στις ακουστικές προσληπτικές δραστηριότητες (ακρόαση) οι χρήστες της γλώσσας προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται ως ακροατές παραγωγικά κείμενα ενός ή περισσότερων ομιλητών. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι: - ανακοινώσεις και εκφωνήσεις σε δημόσιους χώρους (πληροφορίες, οδηγίες, προειδοποιήσεις ) (ακούω και καταλαβαίνω) - λόγος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηχητικές εγγραφές, κινηματογράφος) (ακούω, βλέπω και καταλαβαίνω) - λόγος στο θέατρο, σε συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, διαλέξεις, οργανωμένες συζητήσεις) (ακούω, βλέπω και καταλαβαίνω) - συνομιλίες (ακούω και καταλαβαίνω) Ο στόχος των δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλει ως εξής: - γενική κατανόηση (τι εννοείται συνολικά) - επιλεκτική κατανόηση (συγκρατούνται συγκεκριμένες πληροφορίες) - λεπτομερειακή κατανόηση - κατανόηση με σκοπό την καταγραφή συμπερασμάτων Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - ακουστική κατανόηση γενικά - κατανόηση συνομιλιών μεταξύ φυσικών ομιλητών - κατανόηση ως θεατής ή ακροατής στο κοινό - κατανόηση ανακοινώσεων και εκφωνήσεων σε δημόσιους χώρους - κατανόηση ραδιοφωνικών εκπομπών και ηχητικών εγγραφών Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, σημασιολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (γλωσσικοί συμβολισμοί κοινωνικών σχέσεων, πολιτιστικές αναφορές, διάλεκτοι και προφορές).

17 Στις οπτικές προσληπτικές δραστηριότητες (ανάγνωση) οι χρήστες της γλώσσας προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται ως αναγνώστες γραπτά κείμενα ενός ή πολλών συγγραφέων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι οι εξής: - ανάγνωση γενικού προσανατολισμού - ανάγνωση για συλλογή πληροφοριών (χρήση βοηθημάτων) - ανάγνωση οδηγιών Ο στόχος των δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλει ως εξής: - αναγνωστική κατανόηση γενικά - επιλεκτική κατανόηση - λεπτομερειακή κατανόηση - κατανόηση με σκοπό την καταγραφή συμπερασμάτων Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - αναγνωστική κατανόηση γενικά - ανάγνωση και κατανόηση αλληλογραφίας - ανάγνωση με συγκεκριμένο προσανατολισμό (επιλογή από ένα κείμενο στοιχείων όπως ονόματα, είδη, πληροφορίες για ένα αντικείμενο ή για ένα σκοπό) - κατανόηση γραπτών οδηγιών Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (πολιτιστικές αναφορές, λειτουργικές ποικιλίες) Στις προσληπτικές δραστηριότητες ανήκει και η οπτικοακουστική πρόσληψη, κατά την οποία οι χρήστες της γλώσσας λαμβάνουν ταυτόχρονα ακουστικά και οπτικά μηνύματα. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι: - παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας εγγραφής Video ή και μιας ταινίας με υπότιτλους ή χωρίς - χρήση των νέων τεχνολογιών (πολυμέσα, CD-ROM ) Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - κατανόηση της αλλαγής θεματολογίας - κατανόηση γενικού περιεχομένου - κατανόηση περιεχομένου ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα

18 - κατανόηση περιεχομένου ακόμη και όταν συμπεριλαμβάνονται διάλεκτοι, ιδιωματισμοί Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, σημασιολογία, φωνολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (γλωσσικοί συμβολισμοί κοινωνικών σχέσεων, συμβάσεις ευγενείας, πολιτιστικές αναφορές και επιμέρους ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά ομιλητών, διάλεκτοι και προφορές) Δραστηριότητες Διάδρασης Οι δραστηριότητες διάδρασης μπορούν να χωριστούν σε προφορικές και γραπτές δραστηριότητες διάδρασης. Στο πλαίσιο των προφορικών διαδραστικών δραστηριοτήτων οι χρήστες της γλώσσας χειρίζονται το λόγο με εναλλαγή ρόλου ως ομιλητές και ως ακροατές και σε συνομιλία με έναν ή περισσότερους ομιλητές, έτσι ώστε όλες οι πλευρές να συνεργάζονται και να παράγουν ομιλία. Τέτοιες δραστηριότητες προφορικού λόγου μπορεί να είναι: - ανεπίσημη συζήτηση - επίσημη συζήτηση - Debate - Συνέντευξη - Διαπραγμάτευση - Κοινός σχεδιασμός Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - προφορική διάδραση γενικά - κατανόηση φυσικού ομιλητή ως συνομιλητή - ανεπίσημη συζήτηση μεταξύ φίλων - ανταλλαγή πληροφοριών - συνεντεύξεις Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (όλες) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (όλες) - οι πραγματολογικές ικανότητες (όλες) Στις γραπτές δραστηριότητες διάδρασης ανήκουν οι παρακάτω:

19 - προώθηση, ανταλλαγή σημειώσεων, σημειωμάτων - αλληλογραφία με επιστολή, FAX, - online- και offline- συμμετοχή σε συνεδρίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η διαβάθμιση μπορεί να ποικίλει ως εξής: - γραπτή διάδραση γενικά - αλληλογραφία - σημειώσεις, σημειώματα, επίσημα έγγραφα Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (πολιτιστικές αναφορές, λειτουργικές ποικιλίες, γλωσσικές ποικιλίες) - οι πραγματολογικές ικανότητες (λειτουργική ικανότητα, ικανότητα πρακτικών προτύπων) Γλωσσική Διαμεσολάβηση Στις δραστηριότητες γλωσσικής διαμεσολάβησης οφείλουν οι χρήστες της γλώσσας να μεσολαβήσουν μεταξύ συνομιλητών, οι οποίοι επειδή είναι φυσικοί ομιλητές διαφορετικών γλωσσών δεν μπορούν να συνεννοηθούν απευθείας. Σ αυτές τις δραστηριότητες ανήκουν η διερμηνεία και η μετάφραση καθώς και η σύνοψη ή και η παράφραση κειμένων στην ίδια γλώσσα, όταν αυτή δεν είναι κατανοητή ως αυθεντικό κείμενο από κάποιον. Στις δραστηριότητες γλωσσικής διαμεσολάβησης ανήκουν η προφορική και η γραπτή διαμεσολάβηση όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Προφορική διαμεσολάβηση - ταυτόχρονη διερμηνεία - επακόλουθη διερμηνεία - ανεπίσημη διερμηνεία (για ξένους επισκέπτες στη χώρα υποδοχής, για φυσικούς ομιλητές στο εξωτερικό, σε κοινωνικές ή επαγγελματικές καταστάσεις) - επεξήγηση πινακίδων, καταλόγων κλπ Γραπτή διαμεσολάβηση - ακριβής μετάφραση (συμβολαίων, νομικών και επιστημονικών κειμένων) - λογοτεχνική μετάφραση

20 - σύνοψη αυθεντικών κειμένων - παραφράσεις Στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχονται με διαβάθμιση: - οι γλωσσολογικές ικανότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, σημασιολογία, φωνολογία στη διερμηνεία) - οι κοινωνιογλωσσολογικές ικανότητες (πολιτιστικές αναφορές, συμβάσεις ευγένειας, λειτουργικές ποικιλίες, διάλεκτοι και προφορές στη διερμηνεία) - οι πραγματολογικές ικανότητες (ικανότητα λόγου στην προφορική διαμεσολάβηση, λειτουργική ικανότητα, ικανότητα πρακτικών προτύπων). 2.5 Επίπεδα Γλωσσομάθειας Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες προτείνει, όπως προανέφερα, ένα διαφοροποιημένο σύστημα μίας κλίμακας έξι επιπέδων τόσο για την περιγραφή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όσο και για τα επίπεδα της γλωσσικής ικανότητας. Πρόκειται για τα γνωστά πια έξι επίπεδα Α1- Γ2. Στο ΚΕΠΑ περιγράφονται ανά επίπεδο οι γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους μαθητευόμενους, ώστε να «πράξουν», να δράσουν γλωσσικά στο δημόσιο, τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό τομέα της ζωής τους. Τα επίπεδα αυτά είναι τα παρακάτω: Α1- Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης Α2- Επίπεδο βασικής γνώσης Β1- Επίπεδο μέτριας γνώσης Β2- Επίπεδο καλής γνώσης Γ1- Επίπεδο πολύ καλής γνώσης Γ2- Επίπεδο άριστης γνώσης Στο παρόν τεύχος παραθέτω την περιγραφή μόνον για τα επίπεδα Α1 και Α2, τα οποία και μας αφορούν. Α1- Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.

21 Μπορεί να κατανοήσει συστάσεις, να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το που μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Α2- Επίπεδο βασικής γνώσης Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. 3. Οι Εξετάσεις PALSO για τη γερμανική γλώσσα Οι εξετάσεις PALSO για τη γερμανική γλώσσα διεξάγονται μία φορά το χρόνο, στο τέλος του σχολικού/ ακαδημαϊκού έτους και στα επίπεδα Pre A1, Α2 και Β1. Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι εξετάσεις των επιπέδων Pre A1 και Α Δείγματα εξετάσεων και σχολιασμός για το επίπεδο Pre A1 Η εξέταση επιπέδου Pre A1 στη γερμανική γλώσσα έχει ως στόχο να διαπιστώσει τις πρώτες στοιχειώδεις γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο και να δώσει το έναυσμα και τη διάθεση προς τους υποψήφιους για συνέχιση των σπουδών τους. Η εξέταση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας σύμφωνα με την επικοινωνιακή προσέγγιση περίπου 120 διδακτικών ωρών. Οι υποψήφιοι /ες πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν σφαιρικά τις πληροφορίες και τις περιγραφές ενός απλού κειμένου με τη βοήθεια και εικόνων που επεξηγούν ή διευκολύνουν την αναγνώριση του θέματος ή και επιμέρους πληροφοριών. Πρέπει ακόμη οι υποψήφιοι /ες να μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν απλούς διάλογους καθημερινής θεματολογίας που περιέχονται στα κείμενα. Οι υποψήφιοι /ες πρέπει να κατέχουν ένα βασικό λεξιλόγιο της παρακάτω θεματολογίας:

22 Χαιρετισμοί συστάσεις παρουσίαση του εαυτού τους Ενδιαφέροντα, χόμπι, προτιμήσεις Οικογένεια Σχολείο σχολικά είδη μαθήματα Ζώα Χρώματα Προσκλήσεις πάρτι γιορτές δώρα Φαγητά Ποτά Ντύσιμο Ταξίδια Μήνες μέρες ώρα Όσον αφορά τη γλωσσολογική ικανότητα, πρέπει οι υποψήφιοι /ες να γνωρίζουν τις παρακάτω δομές / κανόνες / τα μέρη του λόγου: Hauptsatz (Deklarativsatz, W-Frage, Ja/Nein-Frage, Imperativsatz) Nebensätze mit Modalverben, trennbaren Verben, Perfekt Artikel (unbestimmter, bestimmter Artikel (Nominativ Akkusativ), Nullartikel, Negationsartikel, Possessivartikel, Demonstrativartikel (der, die, das)) Substantiv (Genus, Plural, Deklination (Nominativ Akkusativ Dativ als feste Wendung) ) Adjektiv (prädikativ adverbial) Verb (Subsumptivergänzung, ohne Ergänzung, Akkusativergänzung, lokale Situativergänzung, Direktivergänzung als feste Wendung) (Präsens, Imperativ, Präteritum von Modal- und Hilfsverben, Perfekt) (Modalverben, trennbare Verben, Hilfsverben) Pronomen (Personalpronomen (Nominativ Akkusativ), Possessivpronomen, Demonstrativpronomen (der, die, das), Indefinitpronomen (viele, nichts, etwas), unpersönliches Pronomen (es), Interrogativpronomen (wer, was, wie viel) ) Konjunktion (dann, und dann, und, und auch, oder, aber) Präposition (für, mit, zum, nach/ in / aus + Stadt / Land, bei +Person / Firma, am + Datum, um / von bis / vor + Uhrzeit) Η εξέταση χωρίζεται σε επτά μέρη με σαράντα ασκήσεις (items). Οι ασκήσεις εντάσσονται στην παρακάτω τυπολογία:

23 Πρώτο μέρος, ασκήσεις 1-6. Αντιστοίχηση φράσης σε εικόνα. Η θεματολογία ποικίλει κάθε φορά, κινείται όμως πάντα στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε. Στην αρχή της άσκησης υπάρχει πάντα ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι υπάρχει μία επιπλέον εικόνα, έτσι ώστε αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας. Παράδειγμα: Was passt zusammen: Schulsachen! Finde für jede Lücke das passende Bild. Markiere bitte den entsprechenden Buchstaben (A - H) auf deinem Antwortbogen.Du verwendest nur sechs von den Buchstaben. Petra und Andreas bereiten ihre Schultaschen vor! Beispiel: Petra, vergiss dein Mäppchen nicht! Die richtige Antwort ist C. A B C D E F G H 1. Ja, danke! Ich nehme auch noch Kulis mit! 2. Gut! Dann brauchst du keinen Spitzer! 3. Doch! Ich will auch meine Bleistifte mitnehmen. 4. Die Hefte sind am wichtigsten. 5. Und die Schulbücher natürlich! 6. Ich brauche auch ein Lineal für Mathematik! A B C D E F G H

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Σουλτάνα Παπαδημητρίου Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ΑΜΘ, Βορείου Αιγαίου Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche kein

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Η διδακτική της ορολογίας Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Οόρος«ορολογία» Σύμφωνα με τον Schmidt η ορολογία αποτελεί το μέσο συνεννόησης

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Kultur, Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar

Griechisches Glossar Wortschatz Modul 1 (Lektion 1-4) Lektion 1: 6 Hallo! Γεια! grüßen Grüß dich! χαιρετώ, εδώ: Γεια σου! ich εγώ ich bin Ich bin Tina. εγώ είμαι heißen Ich heiße Tina. ονομάζομαι / λέγομαι / με λένε Wer? Wer

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+)

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) «Παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών» ανά δεξιότητα Ακολουθούν παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών ανά δεξιότητα. (Για την εκπόνηση των ολιγόλεπτων

Διαβάστε περισσότερα

Die A1-Box Lösungen. Kapitel 1. Seite 5 1 individuelle Lösung

Die A1-Box Lösungen. Kapitel 1. Seite 5 1 individuelle Lösung Die A1-Box Lösungen Kapitel 1 Seite 5 1 individuelle Lösung Seite 6 2 der Vorname, -n το (μικρό) όνομα der Mann, -er ο άντρας der Familienname, -n το επίθετο der Herr, -en ο κύριος die Adresse, -n, η διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust?

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust? Test zu Lektion 1 A Nme: Punkte: / 20 1 Such die Informtionen. Βρες τις πληροφορίες. Hllo, ich heiße Thoms und gehe in Klsse 6. Ich spiele gern Plysttion und suche einen Prtner. Wer ht Lust? 36 47 93 Nme:

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1

Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1 Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1 Πλάνο διδασκαλίας* * Το πλάνο που ακολουθεί αποτελεί µια δική µας πρόταση, ένα µοντέλο επάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός;

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός; Καλωσήρθατε! Τί ωραία που είστε εδώ! Είναι ευκολότερα να εγκατασταθείτε και να νιώσετε σαν το σπίτι σας όταν καταλαβαίνετε τη γλώσσα. Το Welcome Grooves σας βοηθά να µάθετε κάποιες αρχικές λέξεις, προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Με τον όρο Αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε τη συστηµατικά οργανωµένη διαδιδασία ελέγχου των γνώσεων που αποκτούν οι µαθητές στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 2 Συγγραφέας Δάφνη Βηδενμάιερ Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

LEKTION 6 KΤΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ. Προσωπική αντωνυμία. Kτητικό άρθρο

LEKTION 6 KΤΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ. Προσωπική αντωνυμία. Kτητικό άρθρο LEKTION 6 KΤΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Προσωπική αντωνυμία Kτητικό άρθρο ich mein (μου) du dein(σου) er sein(του) sie ihr(της) es sein(του) wir unser(μας) ihr euer(σας) sie ihr(τους ) Έχω κάτι ή κάποιον. Είναι «κτήμα»

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out Thema: Freizeit freetime Deutsch Englisch das Kino cinema der Fußball football das Theater theatre das Buch book der Fernseher television das Fahrrad bycicle der Computer computer die Kamera camera das

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Anweisungen für die Prüfer und Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Der Vokativ. Die Fälle

Der Vokativ. Die Fälle Die Fälle 1. Nominativ: Werfall 2. Genitiv: Wessen 3. Dativ: Wemfall nicht bei griechischen Subst. wird meist ersetzt durch σε + Akkusativ 4. Akkusativ: Wenfall 5. Vokativ: Anredefall nur im griechischen

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Das Perfekt Παρακείμενοσ

Das Perfekt Παρακείμενοσ Schwache Verben (ομαλά ριματα) Das Perfekt Παρακείμενοσ Einfache Verben (απλά ριματα) fragen arbeiten klettern ich habe gefragt habe gearbeitet bin geklettert du hast gefragt hast gearbeitet bist geklettert

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für Selbstlerner. orientiert sich an B1

Griechisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Griechisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ.

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. 1 LEKTION 1 8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. a) Der Arzt hat ja recht, aber ich kann ohne

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια!

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Vorwort Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Καλώς ήλθες στον κόσµο του Ανδρέα και της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων αυτού του βιβλίου, που είναι περίπου στη δική σου ηλικία και θα σου κρατήσουν συντροφιά µε

Διαβάστε περισσότερα

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή 5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή Προκειμένου να επιτελέσουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις στις οποίες συμμετέχουν, οι χρήστες και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα