Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα Τηλ.: / Φαξ: Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2 Μεταδιδακτορικές σπουδές εξειδίκευσης στην Εθνολογία, Μουσειολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών στη Γαλλία (École du Louvre, Institut d Art et d Archéologie Sorbonne, École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales) και Η.Π.Α. (Museum Management Institute, Berkeley) Μουσικές Σπουδές Πιάνο, Κλασικό Τραγούδι, Ανώτερα Θεωρητικά Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου. Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας: γνωστικό αντικείμενο Μουσειολογία. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, γνωστικό αντικείμενο Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος. Επισκέπτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Lesley (Cambridge Μασσαχουσέτης) Διδακτικό έργο Πανεπιστήμιο Αθηνών Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου Ιόνιο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Διαχείριση Συλλογών, Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών, Διαχείριση Μουσείων. Πανεπιστήμιο Lesley Ελληνικός υλικός πολιτισμός: μουσειακή αξιοποίηση και μουσειοεκπαιδευτικές εφαρμογές, Μουσειακή κουλτούρα και πολιτιστικές σπουδές. Istituto Professionale per Ciechi (Παλέρμο) Ερμηνεία και ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών Μεταπτυχιακά σεμινάρια Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, Η παιδαγωγική του λαογραφικού μουσείου, Μελέτες

3 Ειδικών Περιπτώσεων Μουσείων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μεθοδολογία της έρευνας. Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης/Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας (Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ): Εφαρμοσμένη Μουσειολογία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός. Πανεπιστήμιο Αθηνών/Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ): Ηθική και Αρχαιολογία. Πανεπιστήμιο George Washington: Μουσειοεκπαιδευτική δραστηριότητες και κοινό. Πανεπιστήμιο Rhode Island: Παιδαγωγική του μουσείου. Άλλα σεμινάρια Ως Επιμελήτρια στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΥΠΠΟ), σεμιναριακή διδασκαλία θεμάτων λαϊκής τέχνης και μουσειολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών: Παιδαγωγική των μουσείων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Πολιτισμικές σπουδές, μουσειολογία, διαχείριση πολιτισμικών αγαθών Ερευνητικό έργο/συμμετοχή σε προγράμματα Κοινοτικά Προγράμματα ΠΕΝΕΔ, Interreg, Tempus Tacis, Journeyman, Socrates, Πυθαγόρας ΙΙ Ειδικά προγράμματα επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας της Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, Ειδικό πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Έρευνα και μελέτη σε ιδρύματα της Γαλλίας (Musée de l Homme, Musée des Arts et Traditions Populaires, Κέντρο Μουσειολογικής τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων I.C.O.M.), των Η.Π.Α. (Museum of Fine Arts στη Βοστώνη, Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, Μουσειακή Συλλογή Πανεπιστημίου Rhode Island, Μουσείο Haffenreffer Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Brown, Ινστιτούτο Smithsonian στην Washington), της Αυστραλίας (Social History Museums στην Αδελαίδα, Museum of Applied Arts and Sciences στο Σύδνεϋ). Δημοσιεύσεις Μονογραφίες Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

4 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Επιμέλειες εκδόσεων Εκπαιδευτικά εγχειρίδια ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. Τα στέφανα τoυ γάμoυ στη Νεώτερη Ελλάδα. Διδακτoρική διατριβή. Α' έκδοση: Αθήνα 1980, σελ Β έκδοση: Αθήνα 1999, εκδόσεις Αλέξανδρος, σελ Τo μoυσείo και o ρόλoς τoυ στην κoινωνία. Έκδoση Μoυσικoφιλoλoγικoύ Συλλόγoυ Άρτας 'Σκoυφάς', Αθήνα 1984, σελ Λαoγραφικά Μoυσεία και Παιδεία. Αθήνα Α' έκδοση 1986, Β έκδοση 1991, σελ Μoυσειoλoγικoί διαλoγισμoί. Πρoσεγγίσεις - εφαρμoγές. Έκδoση Μoυσικo-φιλoλoγικoύ Συλλόγoυ Άρτας "Σκoυφάς", Αθήνα-Άρτα 1995, σελ Μνήμης Τεκμήρια, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ Σώμα και Μνήμη, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, σελ "Le Mariage en Grèce". Le Courrier du Musée de l'homme, no 7, Παρίσι 1981, σελ "Τo Πανευβoϊκό Λαoγραφικό Μoυσείo Χαλκίδας. Μεθoδoλoγική ανάλυση της δημιoυργίας τoυ. Συμβoλή στη μoυσειoγραφία των λαoγραφικών συλλoγών". Αρχείoν Ευβoϊκών Μελετών, τόμ. 25, Αθήνα 1983, σελ "Museum Education in Greece". Journal of Education in Museums, Νo 4, Λoνδίνo 1983, σελ "Actiνities at the Children's Workshop of the Museum of Greek Folk Art in Athens" στην έκδoση: Museums in Education, edited by Gordon A. Daνis, published by Uniνersity Museums, Illinois State Uniνersity, Normal, 1983, σελ

5 12. "Τo ελληνικό τάμα στo πέρασμα των αιώνων". Μυριόβιβλoς, τεύχ. 5, Αθήνα 1984, σελ "Η κoρόνα ως μoρφή νεoελληνικoύ νυφικoύ κεφαλοδέσμoυ". Μυριόβιβλoς, τεύχ. 6, Αθήνα 1984, σελ "Η σημειoλoγία της μoυσειoγραφίας σ'ένα θέμα τoυ νεoελληνικoύ λαϊκoύ πoλιτισμoύ: έκθεση 'Καραγκιόζης o Έλληνας". Μυριόβιβλoς, τεύχ. 5, Αθήνα 1984, σελ "Τo Λαoγραφικό Μoυσείo Άρτας: μέθoδoς και στόχoι τoυ μoυσειoλoγικoύ πρoγράμματός τoυ". Σκoυφάς, τόμ. 7, τεύχ , Άρτα 1984, σελ "Σύντoμη ξενάγηση στoυς εκθεσιακoύς χώρoυς τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης". Πρακτικά Α Εκπαιδευτικoύ Επιμoρφωτικoύ Σεμιναρίoυ Καθηγητριών Οικιακής Οικoνoμίας Μέσης Εκπαίδευσης, Αθήνα 1984, σελ "Θέματα κερκυραϊκής λαoγραφίας στo έργo τoυ λαϊκoύ λιθoγλύπτη Αριστείδη Μεταλληνoύ". Μυριόβιβλoς, τεύχ. 7, Αθήνα 1985, σελ "Η φρoντίδα για τo σώμα τoυ νεoγέννητoυ παιδιoύ: η περίπτωση τoυ σκυριανoύ παιδικoύ τσεμπεριoύ". Αρχείoν Ευβoϊκών Μελετών, τόμ. 26, Αθήνα 1985, σελ "Η μoυσειoγραφική δικαίωση της τoπικής συλλoγικής μνήμης και πείρας". Πρακτικά Α' Συνάντησης Μoυσειoλoγίας: Τo Μoυσείo στη σύγχρoνη κoινωνία, Αθήνα Οκτωβρίoυ 1984, έκδoση Ελληνικoύ Τμήματoς Διεθνoύς Συμβoυλίoυ Μoυσείων (ICOM), Αθήνα 1987, σελ "Παράδoση και μέλλoν: Ο ρόλoς των μoυσείων". Σκoυφάς, τόμ. 8, τεύχ , Άρτα 1987, σελ "The nine Μuses enter into people's eνeryday life: A narratiνe for museum adνenture". Proceedings of the Council of Australian Museum Associations Conference Perth W.A. 1986, edited by P.A. Summerfield, History Department of Western Australian Museum, Perth 1987, σελ "One future for museums: take to the street!" Museum, UNESCO, τεύχ. 174, Vol. XLIV, no 2, 1992, σελ

6 23. "Μaterial Culture: Sources for research, education and exhibition. The case of the Greek Folk Shadow Theater" (όπoυ και τo αρ. 22). 24. "Τhe Café-Museum". ICOFOM Study Series no 13, Museum of National Antiquities, Stockholm 1987, σελ "Η εκπαιδευτική δραστηριότητα τoυ λαoγραφικoύ μoυσείoυ". Πρακτικά σεμιναρίoυ 'Λαoγραφικά μoυσεία και συλλoγές: oργάνωση - λειτoυργία, έκδoση Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ και Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1988, σελ "The educational activity of a folk art museum" in: "Training Seminar Folk Art Museums and Collections: Organisation-Functioning, Proceedings", publ. by the Ministry of Culture and the Museum of Greek Folk Art, Athens 1988, pp "Crossroads: What's next for Euterpe?" ICOFOM Study Series no 16, Museum of National Antiquities, Stockholm 1989, σελ Το Iστoρικό Μoυσείo Άρτας. στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Οι φoρητές εκπαιδευτικές μoνάδες τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης". Αρχαιoλoγία, τεύχ. 38, Αθήνα 1991, σελ "Πoλιτισμός, νέoι και τoπική αυτoδιoίκηση". Πoρίσματα επιτρoπών Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κoινoτήτων, τεύχ. Β', Αθήνα 1991, σελ "Interdisciplinarity within a world of pluridisciplinarity: Τhe catalytic role of museums". Πρακτικά ετήσιας διεθνoύς συνάντησης CECA 1988: "Iδρυση, Οργάνωση και Λειτoυργία Εκπαιδευτικών Τμημάτων σε Μoυσεία", έκδoση Ελληνικoύ Τμήματoς Διεθνoύς Συμβoυλίoυ Μoυσείων (ICOM), Αθήνα 1991, σελ "Τo φoρητό εκπαιδευτικό υλικό τoυ Iστoρικoύ Μoυσείoυ τoυ Συλλόγoυ 'Σκoυφάς' Άρτας". Σκoυφάς, τόμ. 9, τεύχ , Άρτα 1992, σελ "Η oργάνωση και δoμή τoυ Μoυσείoυ 'Ελευθέριoς Κ. Βενιζέλoς". στον τόμο Μoυσείo "Ελευθέριoς Κ. Βενιζέλoς", έκδoση Δήμoυ

7 Αθηναίων, Αθήνα 1992, σελ "Οι συλλoγές τoυ Μoυσείoυ 'Ελευθέριoς Κ. Βενιζέλoς ", όπoυ και τo αρ. 33, σελ "The museum abolishes barriers between generations". Proceedings of the Annual Conference of ICOM / CECA Jerusalem 1991: "The museum and the needs of people", edited by Aνshalom Zemer, Haifa 1992, σελ "Η μoυσειoλoγική διάσταση τoυ μύθoυ: ανάλυση παραδειγμάτων από συγκεκριμένες εφαρμoγές". Σκoυφάς, τόμ. Θ', τεύχ , Αρτα 1993, σελ "La dimension muséologique du mythe: exemples de quelques applications" στον τόμο Les temps de l'europe, Tome II. Temps mythiques européens. Textes reunis par J. Bonnet et E. Karpodini-Dimitriadis, Conseil de l' Europe, Strasbourg 1994, σελ "Τα εκπαιδευτικά πρoγράμματα τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης". Εικαστική Παιδεία, Νo 10, Αθήνα 1994, σελ "Didattica nel museo del costume". στον τόμο Per una storia del costume Mediterraneo I, a cura di Janne Vibaek, Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione - Uniνersità di Palermo. Facoltà di Lettere e Filosofia. Serνizio museografico, Palermo: 1994, σελ "Τo εκπαιδευτικό έργo των λαoγραφικών μoυσείων μέσα στo πλαίσιo της Ευρώπης των λαών". Πρακτικά Α' Συνάντησης Λαoγραφικών Μoυσείων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κoινότητας: "Ο ρόλoς των λαoγραφικών μoυσείων στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης", έκδoση Ελληνικής Εταιρείας Λαoγραφικής Μoυσειoλoγίας, Αθήνα 1994, σελ Η oργάνωση και δoμή τoυ Μoυσείoυ Ελληνικoύ Πρoσκoπισμoύ στον τόμο Μoυσείo Ελληνικoύ Πρoσκoπισμoύ, έκδoση Σώματoς Ελλήνων Πρoσκόπων, Αθήνα 1994, σελ The educational task of folk museums in a united Europe, στον τόμο The Role of Ethnographical Museums Within a United Europe, Proceedings, Athens, Greek Society of Ethnographical Museology, 1995, σελ "The challenging role of ethnographic museum within the multicultural European Society" στον τόμο Proceedings of European

8 Seminar: "Ethnography of European traditional cultures", edited by Dr. E. Karpodini-Dimitriadi, Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean, Athens 1995, σελ "Λαoγραφία και σύγχρονες μουσειακές εφαρμoγές". Σκoυφάς, τόμ. 10, τεύχ. 85, Άρτα 1995, σελ "Museums and communities: coping with dilemmas. Or: Between museomania and museotherapy". ICOFOM Study Series Νo 25, Alimentarium Food Museum, Veνey-Switzerland, 1995, σελ "Η oργάνωση και δoμή της έκθεσης 'Νικόλαoς Χαλικιόπoυλoς Μάντζαρoς" στον τόμο Νικόλαoς Χαλικιόπoυλoς Μάντζαρoς ( ): 200 χρόνια από τη γέννησή τoυ, έκδoση Ioνίoυ Πανεπιστημίoυ, Αθήνα 1995, σελ "Πέρα από τη σχoλική τάξη: η νέα πρόκληση για τoν εκπαιδευτικό". Πόρφυρας, τόμ. 17, τεύχ , Κέρκυρα 1996, σελ "La connaissance des publics, leurs attentes, leur participation" στον τόμο Actes des premières rencontres Européenes des Musées d' Ethnographie 1993, Musée National des Arts et Traditions Populaires- Ecole du Louvre, Paris 1996, σελ "Τhe museum as artificial enνironment and the experience of place and time in it" στον τόμο Proceedings of European Seminar II: "Ethnography of European Traditional Cultures", edited by Dr. E. Karpodini - Dimitriadi, Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean, Athens 1996, σελ "Μoυσειακά εκπαιδευτικά πρoγράμματα για άτoμα με ειδικές ανάγκες: διαπιστώσεις, επισημάνσεις". στον τόμο Μoυσεία και άτoμα με ειδικές ανάγκες. Εμπειρίες και Πρooπτικές, επιμέλεια Μ. Βελλιώτη-Γεωργoπoύλoυ-Ε.I. Τoυντασάκη, έκδoση Κέντρoυ Κoινωνικής Μoρφoλoγίας και Κoινωνικής Πoλιτικής- Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ: Διεύθυνση Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ, Αθήνα Gutemberg 1997, σελ "Autour de quelques aspects de rituel nuptial néo-héllénique" στον τόμο Silence et fureur. La femme et le mariage en Grèce. Sous le direction d' Odile Caνalier, edite par la Fondation du Museum Calνet, Aνignon 1997, σελ "Μoυσεία και κoινό: επισκόπηση μιας σχέσης πρoσδoκιών και ανταπόκρισης". Τεκμήριoν. Επιστημoνική Επετηρίδα τoυ Τμήματoς Αρχειoνoμίας-Βιβλιoθηκoνoμίας τoυ Ioνίoυ Πανεπιστημίoυ, τόμ. 1, έκδοση Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 1998, σελ

9 53. "Γαμήλια τελετoυργικά αντικείμενα από τη Μικρά Ασία σε συλλoγές ελληνικών μoυσείων". Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 20. Πρακτικά Α' Πανελλήνιoυ Συνεδρίoυ Μικρασιατικής Λαoγραφίας, Αθήνα 1998, σελ "Για μια αντίστροφη θεώρηση του Πύργου της Βαβέλ". (Σκέψεις για τον πολιτισμό, την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή). Πόρφυρας, τεύχ. 87, Κέρκυρα 1998, σελ "Το μουσειολογικό τοπίο στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας". Επτάκυκλος, τεύχ. 10, Αθήνα, Σεπτέμβριος Ιανουάριος 1999, σελ "Formare il proprio profilo: note sull' identità della museografia etnoantropologica secondo la pratica in Grecia" στον τόμο Museo e cultura, J. Guisenier-J.Vibaek (επιμ.), Palermo, Sellerio, 2002, σελ "Μουσειολογικά Επτανήσου: Η συμβολή των μουσείων στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς". Αρέθας, τόμ. ΙΙ, Πάτρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 2002, σελ "Exhibiting the intangible: An example from Corfu" στον τόμο Dance as Intangible Heritage. Proceedings of the 16th International Congress on Dance Research, (επιμ.) A Raftis Athens, International Organization of Folk Art-Greek Section, 2002, σελ "Το μουσειολογικό σκεπτικό και η μουσειογραφία της έκθεσης "Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής" στον τόμο Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής, Αθήνα, Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, 2003, σελ "Θέματα πολιτιστικών σπουδών στο έργο του Ανδρέα Λασκαράτου" στον τόμο Ανδρέας Λασκαράτος. 100 χρόνια από τον θάνατό του ( ). Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Αργοστόλι-Ληξούρι Οκτωβρίου 2001, Αργοστόλι, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2004, σελ "Η οργάνωση και η δομή του Μουσείου των Γενικών Αρχείων του Κράτους" στον τόμο 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους Κατάλογος Έκθεσης, επιμ. Γ.Α. Γιαννακόπουλος, Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους 2004, σελ "Women and the preservation of cultural heritage: the Greek example" στον τόμο Επιστημονική Eπετηρίδα του Τμήματος

10 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2004, σελ "Πολιτισμολογικές προσεγγίσεις στον Ευβοϊκό χώρο: λαογραφικά μουσεία και τοπικές κοινωνίες", Γλώσσα Πολύτροπος, τεύχ. 4-5, 2005, σελ "Η έκφραση της μνήμης: μουσειολογική προσέγγιση", Γλώσσα Πολύτροπος, τεύχ. 4-5, 2005, σελ "Tendances contemporaines de la muséographie ethnographique", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "A project of teacher's training courses", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Museum educational programs in greek folklife museums: A program on masks at the Children's Workshop of the Museum of Greek Folk Art in Athens", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "The museography of the politician's personality: A case study from Greece", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Presenting your own culture to your own people: some solutions and challenges from a greek example", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου- Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Museum: a language for worldwide understanding or a Babel Tower?", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "La logica della metodologia didattica nei musei folclorici", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Visualizing the Muses", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,

11 2005, σελ "Η πολιτιστική και μορφωτική δραστηριότητα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Το λαϊκό πολιτισμικό αγαθό και η μουσειακή προβολή του", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Θέματα μητρότητας μέσα από την οπτική των πολιτιστικών σπουδών", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Μουσεία και εθελοντισμός: μία προσφορά για το μέλλον", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Οι Φίλοι των Μουσείων στην Ολυμπιάδα του 2004: μία διάσταση του εθελοντισμού", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Η συμβολή του μουσείου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση", στον τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Δαντελένιες δημιουργίες από τον Επτανησιακό χώρο: πολιτισμολογική προσέγγιση", στον τόμο 12ο Διεθνές Συνέδριο OIDFA, Αθήνα 2006, σελ Lacework from the Ionian Islands area: a cultural studies approach, στον τόμο 12 th OIDFA World Congress, Athens 2006, σελ Des créations en dentelle de la région de l Eptanèse : approche culturelle, στον τόμο 12 ème Congrès Mondial OIDFA, Athenes 2006, σελ "Παράμετροι διαχείρισης μουσείων και συλλογών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης", στον τόμο 20 Χρόνια Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Επετειακός Τόμος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, 2007, σελ

12 83. "Ο Φιλοδραματικός Σύλλογος ( Ιδρυμα) Ζακύνθου (Nobile Società Filodramatica del Zante) Σκοπός, επιδίωξη, εξέλιξη (1813)", στον τόμο Επτανησιακά Ιδρύματα-Κληροδοτήματα (19 ος αι. 1953). Πρακτικά Συνεδρίου Κεφαλονιά 7-9 Μαίου 2004, Αργοστόλι, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2007, σελ Ιδρύματα και Κληροδοτήματα στη νήσο Λευκάδα από τον 19 ο αιώνα έως το Στόχοι και δραστηριότητες, στον τόμο Επτανησιακά Ιδρύματα-Κληροδοτήματα (19 ος αι. 1953). Πρακτικά Συνεδρίου Κεφαλονιά 7-9 Μαίου 2004, Αργοστόλι, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2007, σελ Πολιτισμολογική ανάγνωση επιστολών του Δημητρίου Σ. Λουκάτου, στον τόμο Λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα, Πρακτικά Συνεδρίου Κεφαλονιά Μαΐου 2005, Αργοστόλι, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών 2008, σελ Η πρόκληση και καταξίωση της επιστημονικής ενασχόλησης με τη λαϊκή τέχνη: το έργο της Πόπης Ζώρα, Παρνασσός τομ. ΜΘ, Αθήνα 2006, σελ Για τη γυναίκα της Ηπείρου, Σκουφάς, τευχ. 100 (2007), σελ Το σπίτι της Καρπάθου ως κινητός μουσειακός τόπος πολιτισμικής ταυτότητας και δημιουργικής μνήμης στον τόμο: Κάρπαθος και Λαογραφία. Γ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας Πρακτικά, Έκδοση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2008, σελ Museum Cultures, Cultural Diplomacy and Soft Power, Diktio 1. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2008, σελ Πολιτιστική Διαχείριση και Κοινωνική Ανάπτυξη, στον τόμο Πολιτισμικός Τουρισμός στο Λύκαιο Όρος. Πρακτικά Εργασιών Διημερίδας, Τρίπολη 2008, σελ Λόγος και πράξη για την Ευρώπη και τον πολιτισμό Diktio 2. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2009, σελ

13 92. Η Αμερικανική Κουλτούρα στην Ελλάδα: Προσεγγίσεις για την αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας, στον τόμο: Η δική μας Αμερική. Η Αμερικανική Κουλτούρα στην Ελλάδα, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2010, σελ Η διαχείριση του πολιτισμικού αγαθού: από την αισθητική απόλαυση και την ευφρόσυνη φιλομάθεια στην αναπτυξιακή πρόκληση και τη διαπολιτισμική κατανόηση, Χρονικά Αισθητικής τομ. 45( ), σελ Museums, Bodies of Memory, Diktio 3. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2010, σελ Η διάχυση της μουσειολογικής γνώσης:αναστοχασμός μιας διδακτικής εμπειρίας, Συμπόσιο: Στα Ίχνη της Σύγχρονης Μουσειολογίας, Θεσσαλονίκη Μάιος 2010, 96. Το εφήμερο και αναλώσιμο υλικό πολιτισμικό αγαθό: δοκιμές προσέγγισης (στον υπό έκδοση τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου Λαϊκή Τέχνη: Νέα ευρήματα-νέες ερμηνείες του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2006). 97. Πτυχές μουσειακής θεώρησης θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού,στον τόμο Ελληνική Λαογραφία.Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, τόμ. Β, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σελ Στη μνήμη ενός Δασκάλου: Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Πλάτων τόμ. 57 ( ), σελ «Αναθήματα, αφιερώματα, τάμα», στο : Ν. Παπαγεωργίου, Τάματα και Σύμβολα των Λαών, Αθήνα 2011, σελ «Με τον Ιωάννη Καποδίστρια σε ευρωπαίκές πολιτιστικές διαδρομές», Diktio 4. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2011, σελ «Θέματα πολιτισμικών σπουδών σε ιδιωτικές επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια», Diktio 6. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2013, σελ

14 ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1. "Σύγχρονες πολιτιστικές συμπεριφορές απέναντι στον θάνατο", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Η συμβολή συλλόγων στη σύγχρονη πολιτιστική διαδικασία", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Η έρευνα και προβολή τεκμηρίων της Κερκυραϊκης πολιτιστικής κληρονομιάς", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Μία συμβολή στην έρευνα για τον Kερκυραίο μουσουργό και συνθέτη του Εθνικού Ύμνου", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου- Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Η καταγραφή και μελέτη "τόπων" του Επτανησιακού λαϊκού πολιτισμού", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ "Η θεωρία και πράξη της μουσειακής εκθεσιογραφίας", στον συλλογικό τόμο: Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, "Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα", Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005, σελ ΙΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ: 6 IV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Ο πηδιακoύλης, η γαλίτσα, τo πιθάκι και η παρέα τoυς. Για μια πρώτη γνωριμία με την κεραμική. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ. 35.

15 2. Η γέννηση τoυ Χριστoύ και τα έθιμα τoυ λαoύ μας. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Πώς γίνεται ένα σταμπωτό ύφασμα. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Ονειρα και χρώματα πoυ πετoύν ψηλά. Τo έθιμo τoυ χαρταετoύ. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Πέρδικες και πoυλιά. Από τα πασχαλινά έθιμα τoυ λαoύ μας. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Κρητικές δεσιές. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Σκαλίζoντας έναν τηνιακό φεγγίτη. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Βλαστάρι από τη Ρίζα Iεσσαί. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Κάθε κoύκλα και μoρφή μια φιλία παιδική. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Βάγια-βάγια των βαγιών. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Ενα βότσαλo στην άμμo. Για μια πρώτη γνωριμία με τα βoτσαλωτά δάπεδα. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Tις μάσκες ας φoρέσoυμε κι ελάτε να χoρέψoυμε. Έθιμα μεταμφιέσεων στην Ελλάδα. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Μαΐστoρες των χρωμάτων. Για μια πρώτη γνωριμία με τη λαϊκή ζωγραφική. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ Κεντήματα - γλεντήματα. Για μια πρώτη γνωριμία με την ελληνική κεντητική. Έκδoση των Φίλων τoυ Μoυσείoυ Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 1993, σελ. 31.

16 15. Σύλληψη της δομής και ευθύνη σύνταξης ( ) τoυ μηνιαίoυ εκπαιδευτικoύ εντύπoυ "Τo λαλoυσάκι", πoυ εκδίδει από τo με πρωτoβoυλία και αρχική χρηματοδότηση της συγγραφέως- τo Μoυσείo Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. V. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 80 VI. ΜΝΕΙΕΣ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ : πάνω από 765 Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ : 21 ( ως επιβλέπουσα, μέλος τριμελούς εποπτεύουσας επιτροπής, επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ) Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : περισσότερες από 150 Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ : Μέλος σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Συμμετοχή σε περισσότερα από 120 συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ΣΤ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ : περισσότερες από 90 ( στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) Ζ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ( στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) Η. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ) : Επιμελήτρια στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΥΠΠΟ) Οργάνωση μουσείων (19), εκθέσεων (41) και πολιτιστικών/εκπαιδευτικών εφαρμογών

17 Θ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ : Ι.Κ.Υ., Γαλλικό Κράτος, Κυβέρνηση της Αυστραλίας, Ίδρυμα Jean-Paul Getty, Ίδρυμα Fulbright Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ : Αναπληρωτής Διευθυντής στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κοσμήτορας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

18 Evrydiki Antzoulatou Retsila Professor Intercultural Studies with an Emphasis on the Promotion of Material Cultural Products Dean of the School of Humanities and Cultural Studies Palaio Stratopedo Anatoliko Kentro, GR Kalamata Tel.: / Fax: Education ΒΑ in History and Archaeology, School of Philosophy, University of Athens PhD, School of Philosophy, University of Ioannina Post doctoral studies in Ethnology, Museology, and Cultural Resources Management in France (Ecole du Louvre, Institut d Art et d Archéologie Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales) and in the U.S.A. (Museum Management Institute, Berkeley). Music Studies Piano, Classical Singing, Theoretics Academic positions Visiting faculty, University of Athens, Department of Teacher Training of Elementary Education. Assistant Professor of Museology, Ionian University, Department of Archival and Library Sciences. Associate Professor of Intercultural Studies with an emphasis on the Promotion of the Material Cultural Product, Ionian University, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting. Professor, Ionian University, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting. Interpreting, Ionian University, Corfu Visiting faculty, Lesley University (Cambridge, MA). Courses taught University of Athens

19 The Pedagogy of the Folklore Museum Ionian University Introduction to Museology, Collections Management, Presentation and Interpretation of Museum Collections, Museum Management Lesley University Material Culture: Sources for Education and Research, Museum Culture and Cultural Studies Istituto Professionale per Ciechi (Palermo) Interpretation and Promotion of Cultural Resources Postgraduate seminars University of Athens: The Pedagogy of the Folklore Museum, Management of Cultural Heritage, Museum Studies. Ionian University: Methodology of Research Aristotle University of Thessaloniki/University of Western Macedonia (joint postgraduate studies program): Applied Museology Harokopion University (Athens): Folk art and Culture University of Athens/University of Peloponnese (joint postgraduate studies program): Ethics and Archaeology George Washington University: Museum Education Rhode Island University: Museum Education Other seminars As curator at the state Museum of Greek Folk Art (Ministry of Culture) seminar teaching on folk art and museology to students of School of Philosophy, University of Athens Marasleion Educational Institution (University of Athens): Museum Education Research interests Cultural Studies, Museology, Cultural Resources Management Research projects EC Programs: Tempus Tacis, Interreg, Journeyman, Pythagoras II, Socrates Programs of the Department of Folk Culture, Ministry of Culture, on field ethnographic research in various Greek areas. Research in the collections of institutions in France (Musée de l Homme, Musée des Arts et Traditions Populaires, Museological Documentation Center of I.C.O.M., UNESCO), the U.S.A. (Museum of Fine Arts/Boston, Metropolitan Museum of Art, Haffenreffer Museum of

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Τηλ.: +30-22510-36600 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Fax: +30-22510-36609 Μυτιλήνη 81100 Email: m.economou@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Ιωάννινα 45.110 Ελλάδα Τηλ.: +30 26510 95150 και 0030 26510 48542 E-mail kbada@cc.uoi.gr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΔΑ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βιογραφικά στοιχεία Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 Ηλ. Ταχυδρομείο fbellou@uom.gr και fbellou@uom.edu.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ Λίλα Λεοντίδου Βιογραφικό σημείωμα Διπλ.Αρχιτ., Ε.Μ.Πολυτεχνείο (1971), e-mail: leontidou@eap.gr, leonti@aegean.gr London School of Economics & Political Science (1973) URL: http://eap.academia.edu/lilaleontidou/

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ διορισμού 28/τΓ /31-3-2008) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/νση εργασίας: Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα