ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Εργασία : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Έγγραφο Δήμου/Φορέα : Εργασία : Νέας Προποντίδας ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Κωδ. Προϋπ/σμού : Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας Δήμου Νέας Προποντίδας για το έτος Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα την εγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του επιβλέποντος καθώς και σύμφωνα με τους Νόμους και τις Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι συνολική δαπάνη ,40, η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις : του Π.Δ. 28/80 περί «εκτελέσεων έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.» του Ν. 2362/95 περί «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) περί «κύρωσης του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/ τεύχος Α ) περί «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» άρθρο 61 2

3 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ) περί «ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/» άρθρο 6 παράγραφος 14 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Ν. Προποντίδας και θα εκτελεσθεί με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας είναι ένας κατεξοχήν παραλιακός δήμος αλλά παρουσιάζει και έντονη τουριστική κίνηση όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Η παραλιακή ζώνη του δήμου μας αποτελεί από τους πιο δημοφιλής προορισμούς του Δήμου μας τόσο για τους Θεσσαλονικείς όσο και για αλλοδαπούς επισκέπτες. Επίσης, εξαιτίας της κοντινής απόστασης με το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος -Θεσσαλονίκη- αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν επιθυμητό μόνιμο τόπο κατοικίας. Οι ανάγκες λοιπόν αποκομιδής απορριμμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του πληθυσμού και λόγω της αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή. Θα πρέπει να σημειώσουμε την μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες, κατά έως επιπλέον κατοίκους, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Δήμου μας. Στην παραλιακή ζώνη του δήμου μας υπάρχουν περί τις αυθαίρετες κατοικίες. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται : α. καθημερινά για τον οικισμό Ν. Πλαγίων και πέριξ του οικισμού για πέντε μήνες. β. καθημερινά για την παραλία Ν. Πλαγίων και πέριξ αυτής για πέντε μήνες. Τα παραπάνω φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α Ν Α Λ Υ Σ Η Κ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν Α Π Ο Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Α Κ Η Σ Ζ Ω Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ Δ Η Μ Ο Υ Ν Ε Α Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ ΜΗΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ 306 Επομένως για τον υπολογισμό έχουμε: Διαδρομή 1 η : Αμαξοστάσιο οχημάτων Οικισμός Ν. Πλαγίων πέριξ του οικισμού τα αυθαίρετα Ν. Πλαγίων XYTA - Αμαξοστάσιο οχημάτων με εξωτερική χιλιομετρική διανυόμενη απόσταση περίπου 60,7 km. με μέγιστο αριθμό κάδων διαδρομής 75 τεμ των 1100 λίτρων και 120 τεμ. των 240 λίτρων. Ημερήσια συλλογή του 95 % του μέγιστου αριθμού κάδων ( ήτοι αριθμού 185 τεμ.). Μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κάδων, πενήντα μέτρα. Μέγιστη ταχύτητα απορριμματοφόρου κατά την συλλογή 8 km/hr, και κατά την διάνυση της εξωτερικής διαδρομής 50 km/hr. Χρόνος κύκλου συλλογής, αδειάσματος και επανατοποθέτησης κάδου 50 sec. Χρονική διάρκεια κίνησης του απορριμματοφόρου από κάδο σε κάδο, 12 sec. Συνολική εσωτερική διανυόμενη απόσταση,( 185 κάδοι* 50 μέτρα ανά κάδο = 9,3 km). Διάρκεια διάθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 0,2 hr. Συνολική διανυόμενη απόσταση 70 km. 3

4 Χρόνος συλλογής,μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων = 185*110sec/3600(sec/hr)+ 60,7 km/50(km/hr) + 0,2 hr =5,6 + 1,2 + 0,2 = 7 hr. Εκτίμηση συνολικού βάρους απορριμμάτων της διαδρομής: 539 Τn. Διαδρομή 2 η : Αμαξοστάσιο οχημάτων Παραλία Ν. Πλαγίων πέριξ του οικισμών τα αυθαίρετα Ν. Πλαγίων XYTA - Αμαξοστάσιο οχημάτων με εξωτερική χιλιομετρική διανυόμενη απόσταση περίπου 57 km. με μέγιστο αριθμό κάδων διαδρομής 67 τεμ των 1100 λίτρων και 45 τεμ. των 240 λίτρων. Ημερήσια συλλογή του 95 % του μέγιστου αριθμού κάδων ( ήτοι αριθμού 107 τεμ.). Μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κάδων, εκατόν ενενήντα τέσσερα μέτρα. Μέγιστη ταχύτητα απορριμματοφόρου κατά την συλλογή 20 km/hr, και κατά την διάνυση της εξωτερικής διαδρομής 50 km/hr. Χρόνος κύκλου συλλογής, αδειάσματος και επανατοποθέτησης κάδου 50 sec. Χρονική διάρκεια κίνησης του απορριμματοφόρου από κάδο σε κάδο, 36 sec. Συνολική εσωτερική διανυόμενη απόσταση, (112 κάδοι* 194 μέτρα ανά κάδο = 21,8 km). Διάρκεια διάθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 0,2 hr. Συνολική διανυόμενη απόσταση 78,5 km. Χρόνος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων = 112*184,91 sec/3600(sec/hr)+ 57km/50(km/hr) + 0,2 hr = 5,75 + 1,14 + 0,2 = 7,09 hr. Εκτίμηση συνολικού βάρους απορριμμάτων της διαδρομής: 387 Τn. Από την υπηρεσία της Δ/νσης καθαριότητας,ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας έχουν υπολογιστεί: Συνολικό κόστος καυσίμου: ευρώ Συνολικό κόστος μισθοδοσίας οδηγών: ευρώ Συνολικό κόστος μισθοδοσίας εργατών: ευρώ Συνολικό κόστος συντήρησης και ασφαλίστρων: ευρώ Συνολικό κόστος αποσβέσεων οχημάτων: ευρώ Απρόβλεπτες δαπάνες: ευρώ Για τον υπολογισμό του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ. Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Από την Δευτέρα μέχρι και τη Κυριακή στην Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας, θα πραγματοποιείται αποκομιδή με ένα (1) απορριμματοφόρο μεγάλου μεγέθους για την εκτέλεση των εργασιών. Επικουρικά θα χρησιμοποιείται (εφόσον είναι απαραίτητο) και ένα (1) μικρό απορριμματοφόρο για την ευελιξία σε σημεία όπου δε μπορεί να εξυπηρετήσει το μεγάλο απορριμματοφόρο. Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον ενός ή περισσοτέρων απορριμματοφόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει. Η διάρκεια θα είναι για πέντε μήνες Το ολικό κόστος οργάνωσης συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων υπολογίζεται στα ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και αντιστοιχεί σε 940 Τn απορριμμάτων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 1)Η συλλογή και η μεταφορά των απορριμμάτων να γίνεται καθημερινά και να ξεκινά στις 06:00 το πρωί. 2)να συμπληρώνει την καρτέλα του απορριμματοφόρου (Παράρτημα) για κάθε διαδρομή και να την προσκομίζει στο τέλος κάθε μήνα στην υπηρεσία, 3)να προσκομίζει στην υπηρεσία σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η εργασία,το ζυγολόγιο του βάρος των απορριμμάτων κατά την απόθεση το οποίο θα παραλαμβάνει από τον ΧΥΤΑ, 4

5 4)Να προσκομίσει στην υπηρεσία ΟΛΕΣ τις άδειες των απορριμματοφόρων τα οποία θα συμμετέχουν στην συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Η μη τήρηση των παραπάνω τεσσάρων (4) βασικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παραπέμπει στο άρθρο 18 της συγγραφής υποχρεώσεων. Ν. Μουδανιά Ο Συντάξας Στυλιανός Ραμανδάνης Πολιτικός Μηχανικός 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 Τον. 940,00 52, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 13 % 6.354,40 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ,40 Ν. Μουδανιά Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ν. Μουδανιά Ο Προϊστάμενος Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Στυλιανός Ραμανδάνης Πολιτικός Μηχανικός Αντώνης Σταματίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1ο Πρόκειται για την εργασία της συλλογής, μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (περιοχή Ανθεμούντα). Στην δαπάνη αποκομιδής περιλαμβάνεται κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας. Τιμή ανά Τον. Τιμή εφαρμογής ανά Τn: Πενήντα δύο ευρώ (52,00 ) Ν. Μουδανιά Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ν. Μουδανιά Ο Προϊστάμενος Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Στυλιανός Ραμανδάνης Πολιτικός Μηχανικός Αντώνης Σταματίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) είναι ο καθορισμός του αντικειμένου και των όρων για την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου. Όπου κατωτέρω αναφέρεται ο όρος «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» (Κ.Ε.) νοείται ο Δήμος Ν. Προποντίδας και με τον όρο «Α.Ε» νοείται ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών που θα αναδειχθεί από τον σχετικό διαγωνισμό. Όπου αναφέρεται «Σύμβαση» νοείται το συμφωνητικό και τα λοιπά συμβατικά τεύχη όπως αυτά προσδιορίζονται στο τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 2 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων για τις διαδρομές που αναφέρονται στη μελέτη για τη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας και για χρονικό ορίζοντα πέντε μηνών. Η αμοιβή για τις ανωτέρω εργασίες προεκτιμάται στο ποσό των ,40 ευρώ με το Φ.Π.Α 13%. ΑΡΘΡΟ 4 ο Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου Γενικά στο αντικείμενο του Α.Ε. περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα από τους οικισμούς, της ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, τις κατασκηνώσεις, τις βιοτεχνικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε όλη την διοικητική περιφέρεια της ΔΕ Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας. 8

9 ΑΡΘΡΟ 5 ο Εκτέλεση Σύμβασης Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου Από την ημέρα που ο ΑΕ λάβει την απόφαση με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 28/80, να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε ημερών ούτε περισσότερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης της ανωτέρω απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης καθορίζεται σε σχετική πρόσκληση που γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της υπογραφής της σύμβασης, να υποβάλλει στο Δήμο Ν. Προποντίδας το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Ο ΑΕ οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαθή και πλήρη συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Εργοδότη οι οποίες είναι αρμόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει. Ο Α.Ε. είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται, να βοηθά και να συμβουλεύει τις Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή μεταφορά τεχνογνωσίας. Κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις οδηγίες, απόψεις κ.λ.π. του Α.Ε. σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΑΕ όπως επίσης να ζητήσει από τον ΑΕ υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη. Ο Α.Ε. εξακολουθεί το έργο του και να συνεργάζεται ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων. Ο Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η Σύμβαση του με τον Εργοδότη. Ο Α.Ε. είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και μεταφέρει όλα τα απορρίμματα της κάθε διαδρομής, σύμφωνα με την μελέτη, αδειάζοντας πλήρως τους κάδους απορριμμάτων αλλά και οικιακά απορρίμματα που τυχόν βρίσκονται έξω από τους κάδους και στην πορεία της διαδρομής του όπως αναφέρει η μελέτη. Απαγορεύεται κάθε πρόσμιξη των οικιακών απορριμμάτων με μπάζα, ογκώδη, κτλ που αυξάνουν το βάρος και που δεν προβλέπεται να διατεθούν στον ΧΥΤΑ παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την επιβλέπουσα υπηρεσία. Απαγορεύεται η συλλογή απορριμμάτων από περιοχή εκτός της περιοχής της μελέτης παρά μόνο κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την υπηρεσία και κατόπιν άδειας από την τελευταία. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσπαθεί για την άρτια καθαριότητα της περιοχής ευθύνης του με συνέπεια και με συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία για από κοινού αντιμετώπιση εστιών ρύπανσης και προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος που είναι η διατήρηση της περιοχής της μελέτης καθαρή. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην επιβλέπουσα υπηρεσία κάθε κατάσταση και τάση σχετικά με την καθαριότητα. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης του ΑΕ απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 9

10 του που απορρέουν από τη Σύμβαση διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον ΑΕ και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Με την υπογραφή του Συμφωνητικού ο ΑΕ θα ορίσει τον Εκπρόσωπό του έναντι του Δήμου και έναν Αναπληρωτή αυτού ο οποίος θα πρέπει να ομιλεί και να γράφει απταίστως την Ελληνική Το διάστημα παροχής υπηρεσιών του Α.Ε. αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την έκδοση βεβαίωσης από τον Δήμο ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συμβατικές υποχρεώσεις του Α.Ε. Ο ΑΕ είναι υποχρεωμένος να γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων επί των οποίων ζητείται η άποψή του από την Υπηρεσία. Ο χρόνος γνωμοδότησης θα ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με την σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέματος. Για τις παρατάσεις των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών και την έγκρισή τους ο ΑΕ υποβάλλει έκθεση στην Υπηρεσία με τους λόγους για τους οποίους προτείνεται αυτή. Η Υπηρεσία γνωμοδοτεί και υποβάλλει την γνωμάτευσή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.. ΑΡΘΡΟ 6 ο Προσωπικό Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Άσχετα από την υποχρέωση του ανάδοχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Α.Ε. θα υποβάλλει στο Δήμο πίνακα στον οποίο θα συγκεκριμενοποιήσει ονομαστικά ανά δραστηριότητα, το προσωπικό. Ο Εργοδότης θα συμφωνήσει ή θα τροποποιήσει τον υπόψη πίνακα και ο ΑΕ υποχρεούται να εφαρμόσει τις υποδείξεις της αυξάνοντας, μειώνοντας ή τροποποιώντας το προτεινόμενο προσωπικό κατ αριθμό, κατηγορία, ειδικότητα κ.λ.π. Η ομάδα εργασίας που θα καταρτίσει ο ΑΕ θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε εργασίες οργάνωσης, συλλογής μεταφοράς αστικών απορριμμάτων και καθαριότητα πόλεων. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει, να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσής του. Η εγγύηση αυτή ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού, για το οποίο καταρτίζεται η σύμβαση και παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή χρεόγραφα που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με τιμή που προβλέπουν γι αυτό οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται στον εργοδότη Ο.Τ.Α., να έχει τα στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο της εργασίας, το ποσό και να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής, παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του, να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε μέρες από την σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είναι ξενόγλωσση τότε αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, και η οποία θα υπερισχύει του πρωτοτύπου. 10

11 ΑΡΘΡΟ 8 ο Δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης και λοιπών εξόδων της δημοπρασίας Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Χρόνος εγγύησης και εκτέλεσης των εργασιών Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται σε τρεις μήνες (3). Ο χρόνος αυτός μετριέται από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση ή βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να επιθεωρεί τακτικά τις εργασίες. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από την εκτέλεση των εργασιών, εκτελούνται με έγκριση του Δήμου και η δαπάνη τους αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένων εργασιών, γι αυτό ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης, για την πλήρη εκτέλεσή τους. Στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : α) Το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων για την εκτέλεση της εργασίας, μέχρι τον τόπο της απόθεσης τους. β) Η αντίστοιχη αμοιβή εκείνων που θα εργασθούν (οδηγοί, εργάτες), για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας. γ) Οι δαπάνες συντηρήσεων,ασφαλίστρων,αποσβέσεων των απορριμματοφόρων που θα χρησιμοποιηθούν. δ) Κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά που είναι απαραίτητη, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, που αφορά η σχετική τιμή του τιμολογίου. Ουδεμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, προς τις ποσότητες των ειδών, τις αποστάσεις μεταφοράς τους, τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των οχημάτων/μηχανημάτων, τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Ποιότητα μηχανημάτων, συσκευών, υλικών Τα μηχανήματα, οχήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες κατασκευάζονται, η δε ποιότητά τους υπόκειται στον έλεγχο της επίβλεψης. Όλα τα μηχανήματα οχήματα που θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Επιπρόσθετα τα απορριμματοφόρα θα φέρουν σύστημα κατακράτησης των στραγγισμάτων (επί ποινή αποκλεισμού). Η Διευθύνουσα υπηρεσία του Δήμου Ν. Προποντίδας μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους, αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Αν χρειασθεί έλεγχος ή δοκιμή μηχανήματος, συσκευής ή υλικού, για να κριθεί η καταλληλότητα του, θα στέλνεται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμής. 11

12 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για κάθε είδος εργασίας, θα είναι της καλύτερης στην αγορά ποιότητας. Ειδικότερα πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, τα δε χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε χρήση. Η προμήθεια υλικών αμφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος. Προκειμένου για υλικά που πρόκειται να παραδώσει ο κύριος των εργασιών στον ανάδοχο, εφόσον διατάσσεται ο τελευταίος από την επιβλέπουσα υπηρεσία να το χρησιμοποιήσει, τα υλικά αυτά πρέπει να είναι δόκιμα, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα χρησιμοποιήσει με επιμέλεια, να λογοδοτήσει γι αυτά και να επιστρέψει τα τυχόν υπόλοιπα. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος και για τυχόν μηχανήματα και εργαλεία που χορηγούνται από τον κύριο των εργασιών. Εάν τα υλικά, μηχανήματα κλπ που χορηγήθηκαν από τον κύριο των εργασιών παρουσιάζουν ελαττώματα, οφείλει ο ανάδοχος να ειδοποιήσει εγγράφως γι αυτά αμελλητί τον εργοδότη ευθυνόμενος διαφορετικά για τις επιζήμιες συνέπειες. Επίσης ευθύνεται για την καλή τους φύλαξη απ την στιγμή που θα του παραδοθούν και μέχρι να χρησιμοποιηθούν, έναντι φθοράς, διαρπαγής κλπ, βαρυνόμενος εξ ολοκλήρου με την σχετική ζημία και υποχρεούμενος για την άμεση αναπλήρωση αυτών. Ο κύριος των εργασιών είναι ελεύθερος κατά την κρίση του να παραδώσει τα υλικά που υποχρεούται να προσκομίσει σύμφωνα με την σύμβαση σε οποιονδήποτε χρόνο στον ανάδοχος, τα οποία υποχρεούται να παραλάβει αμέσως ο δεύτερος για φύλαξη, αρκεί να μην προκαλείται καθυστέρηση των εργασιών. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται σε ορισμένα σημεία (ντεπώ). Αυτά υπόκεινται σε κίνδυνο φθοράς λόγω κακοκαιρίας κλπ μεταφέρονται με δαπάνες του ανάδοχου και αποθηκεύονται με ευθύνη του μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Οι σχετικές δαπάνες μεταφοράς αυτών για αποθήκευση και μέχρι το σημείο χρήσεώς τους βαρύνουν τον ανάδοχο και ουδεμίας προσθέτου αμοιβής δικαιούται ο ανάδοχος. Εάν μετά την παρέλευση δεκαπενθήμερου από την σχετική έγγραφο πρόσκλήση βραδύνει ή αμελεί ο κύριος των εργασιών για την προσκόμιση των παραπάνω υλικών, διατάσσεται ο ανάδοχος από την επιβλέπουσα υπηρεσία να προμηθευτεί αυτά πληρωνόμενος απολογιστικά. Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αμοιβής για την φύλαξη των παραπάνω υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Πληρωμές του αναδόχου Οι πληρωμές του Α.Ε. θα γίνονται εφόσον : 1) Η συλλογή και η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά και ξεκινά στις 06:00 το πρωί. 2) Ο Α.Ε.θα συμπληρώνει την καρτέλα του απορριμματοφόρου (Παράρτημα) για κάθε διαδρομή και θα την προσκομίζει στο τέλος κάθε μήνα στην υπηρεσία, 3) Ο Α.Ε. θα προσκομίζει στην υπηρεσία σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η εργασία,το ζυγολόγιο του βάρος των απορριμμάτων κατά την απόθεση το οποίο θα παραλαμβάνει από τον ΧΥΤΑ. Χορήγηση προκαταβολής δεν επιτρέπεται. 12

13 ΑΡΘΡΟ 13 Ο Κρατήσεις κ.λ.π. Ο Α.Ε. βαρύνεται με κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, πλην φόρου εισοδήματος και τυχόν παρακρατήσεων έναντι του φόρου αυτού, που βαρύνουν έμμεσα το εργολαβικό συνάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι Οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, Οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, Οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους, κ.λ.π., Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης, ασφάλισης αυτοκινήτων, μηχανημάτων και οχημάτων, Οι φόροι, τέλη, δασμοί που ενδεχομένως ισχύουν, Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, Πρόστιμα Οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, Οι δαπάνη διοίκηση της εργολαβίας Οι δαπάνες αποζημιώσεων, ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά, κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Τήρηση αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, ασφάλιση προσωπικού, αυτοκινήτων, κ.λ.π. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των νόμων και των πάσης φύσεως αστυνομικών διατάξεων, υποχρεούται δε, να ανακοινώνει αμελλητί στο Δήμο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. που απευθύνονται σ αυτόν, ή που του κοινοποιούνται. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών, για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις σχετικές περί ΙΚΑ διατάξεις. Εάν το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο έργο, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται, να το ασφαλίζει κατά των ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες. 13

14 ΑΡΘΡΟ 15 Ο Εργασίες φορέων του Δημοσίου Τομέα Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του Δημοσίου Τομέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. Άρθρο 16 ο Ποινικές ρήτρες Αν ο ΑΕ καθυστερήσει με αποκλειστική υπαιτιότητά του στην παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας τότε για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίσης με 1.000,00 ευρώ της αποκομιδής ανά διαδρομή. Αν η καθυστέρηση υπερβεί τις δέκα ημέρες ο Εργοδότης μπορεί να λύσει σε βάρος του ΑΕ τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Εργοδότη η παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με το αντικείμενο της Σύμβασης υπηρεσιών του ΑΕ, αυτός είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αμειβόμενος με τις τιμές που αναφέρονται στα τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Εργοδότη η μείωση του χρόνου και των εργασιών της παροχής των υπηρεσιών ο ΑΕ είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την μείωση αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με το ήμισυ της Συμβατικής διάρκειας της Σύμβασης, χωρίς απαίτηση από μέρους του καταβολής αποζημίωσης. Για περαιτέρω μείωση ο ΑΕ δύναται να αποζημιωθεί με το 10 % του υπολειπόμενου ποσού του 50% του προϋπολογισμού προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 17 ο Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό,εγκαταστάσεις,άδειες κλπ). Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον ενός ή περισσοτέρων απορριμματοφόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας του Δήμου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη συμμόρφωση,ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές,Υγειονομικές και λοιπές Διατάξεις περί καθαριότητας και επεξεργασίας απορριμμάτων. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ΑΕ δεν δικαιούται να προβαίνει σε δημόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλες τις νόμιμες άδειες και να τις προσκομίσει στην υπηρεσία. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διατηρεί το δικαίωμα: α) επιβολής ποινικής ρήτρας,ίσης με 1.000,00 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης της αποκομιδής και ανά διαδρομή. β) σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός (5) εργάσιμων ημερών υποβάλλει τις απόψεις-αντιρρήσεις του, εγγράφως. Τον εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Τον εργολάβο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας. 14

15 ΑΡΘΡΟ 18 ο Λύση της σύμβασης Η μη τήρηση των συμβατικών όρων, καθιστούν τον Ανάδοχο έκπτωτο. Ο Εργοδότης δύναται να λύσει τη σύμβαση σε βάρος του ΑΕ με αιτιολογημένη απόφαση, οι δε εγγυητικές επιστολές εκπίπτουν υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αναστολής της παροχής υπηρεσιών ΑΕ για σπουδαίο λόγο, μη οφειλόμενο στον ΑΕ (συνολικά ή για μέρος του αντικειμένου υπηρεσιών), ο Εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον Α.Ε ένα μήνα προ της έναρξης της αναστολής. ΑΡΘΡΟ 19 Ο Διαφωνίες Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων με αφορά την παρούσα Σύμβαση και που θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, λύεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεως διαφωνιών). Οιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον Α.Ε να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του. Ν. Μουδανιά Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ν. Μουδανιά Ο Προϊστάμενος Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Στυλιανός Ραμανδάνης Πολιτικός Μηχανικός Αντώνης Σταματίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΜΗΝΑΣ ) Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Fax :. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Αριθμητικώς) (Ολογράφως) 1 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 940 ΤΟΝ. 52,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 Φ.Π.Α. 13% 6.354,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 Ν. Μουδανιά, Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 17

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα