ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, Κέρκυρα, Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2014 Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Το αριθμ /12284/ έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους ) την ανάγκη 3ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013). 4) Το ΔΥ 18/02/2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης περί τροποποίησης προϋπολογισμού του φορέα «δακοκτονία» Π.Ε. Κέρκυρας. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ Φορέας: ''ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ'' Μείωση του ΚΑΕ Τ 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ' με το ποσό των ,31 Αύξηση του ΚΑΕ ' Ανακ. Αποχωρητηρίου Κατασκευής υπόστεγου και βελτίωση αυλής 3 ου και 4 ου γυμνασίου' με το ποσό των ,31 ως προσδοκώμενο έσοδο από ΟΣΚ.

2 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ 'Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων' με το ποσό των ,90 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'' Αύξηση του ΚΑΕ Τ ' Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών ' με το ποσό των 6.500,00 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Προστ. Ελαιοπαραγωγής )'' Μείωση του ΚΑΕ ' Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες ' με το ποσό των ,75, σύμφωνα με τη με αριθμ. 2751/ (ΑΔΑ ΒΙΡ5Ν- 03Ψ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2014 Αύξηση του ΚΑΕ ' Έσοδα από ΚΑΠ για ανειλλημένες υποχρεώσεις δακοκτονίας παρελθόντος έτους ' με το ποσό των ,48 σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 2931/ απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Αύξηση του ΚΑΕ ' Έσοδα τόκων λογ/σμού ( δακοκτονία) ' με το ποσό των 194,75 Μείωση του ΚΑΕ Τ ' Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών ' με το ποσό των ,92 ΕΞΟΔΑ Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ 'Μεταφορά Μαθητών με το ποσό των ,69 Μείωση του ΚΑΕ 'Μεταφορά Μαθητών (παρελθόντων ετών) με το ποσό των ,69 Αύξηση του ΚΑΕ 'Φωτισμός και κίνηση (εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) με το ποσό των ,90 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'' Αύξηση του ΚΑΕ 'Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού με το ποσό των 5.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ ' Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργ. Εποχιακού προσωπικού με το ποσό των 1.500,00 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(Προστ. Ελαιοπαραγωγής )'' Αύξηση του ΚΑΕ ' Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ' ποσό των ,56 με το Μείωση του ΚΑΕ 'Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού με το ποσό των ,00 Μείωση εσόδων : ,54 Μείωση εξόδων : ,54

3 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Mε την προτεινόμενη 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες: Την μείωση των εσόδων από τους ΚΑΠ για το πρόγραμμα δακοκτονίας, ώστε να προσαρμοστούν στο ποσό των ,00, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 2751/ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμονται οι πιστώσεις στις Περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.. Την αυξομείωση των πιστώσεων στους ΚΑ Εξόδων του Ειδικού Φορέα του προϋπολογισμού που αφορά το πρόγραμμα της δακοκτονίας, ώστε να συνάδουν με τα διαμορφωμένα έσοδα. Μέρος των εξόδων καλύπτεται από Ταμειακό Υπόλοιπο το οποίο υφίσταται στο σχετικό λογαριασμό με το τέλος της χρήσεως οικον. έτους Την εγγραφή εσόδων και των ανάλογων πιστώσεων στα έξοδα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας ενός κτηνιάτρου που θα προσληφθεί για το πρόγραμμα εκρίζωσης μελιταίου πυρετού, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 4245/155693/ απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή εποχικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Εκρίζωσης Μελιταίου Πυρετού έτους 2013». Την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ Φορέας: 2073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αύξηση του ΚΑΕ Τ 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 7.500,00 Φορέας: 2292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έγγραφή ΚΑΕ 'Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας' με το ποσό των ,00 Φορέας: 2295 '' ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Μείωση του ΚΑΕ 'Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ Τ 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των ,26 ΕΞΟΔΑ Φορέας: 2073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έγγραφή ΚΑΕ 'Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό κα αντίστροφα μονίμου προσωπικού' με το ποσό των 5.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 'Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων' με το ποσό των 2.500,00 Φορέας: 2291 '' Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μείωση του ΚΑΕ 'Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπαραγωγής ήχο εικόνας και εξαρτημάτων' με το ποσό των 1.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 'Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000,00

4 Φορέας: 2292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αύξηση του ΚΑΕ 'Αμοιβές εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ 'εισφορές σε ασφαλιστικών οργανισμών εποχικού προσωπικού' με το ποσό των 9.000,00 Φορέας: 2295 '' ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Αύξηση του ΚΑΕ 'Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία' με το ποσό των 500,00 Μείωση του ΚΑΕ 'Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 500,00 Αύξηση του ΚΑΕ 'Μεταφορά' με το ποσό των 2.839,26 Μείωση του ΚΑΕ 'Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες' με το ποσό των ,00 Μείωση του ΚΑΕ 'προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού' με το ποσό των ,00 Μείωση εσόδων : 8.660,74 Μείωση εξόδων : 8.660,74 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Mε την προτεινόμενη 3 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται: η ανάγκη πρόβλεψης των εξόδων που προκύπτουν από δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου και η συμπλήρωση του πίνακα κωδικών αριθμών εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: Αύξηση του ΚΑΕ Τ Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 190,03. ΕΞΟΔΑ: Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου (παρελθόντων ετών) κατά 190,03. Στο Φορέα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των:

5 ΚΑΕ Τουριστική Προβολή κατά ,05 Μειώνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ «Τουριστική Προβολή», κατά ,05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του Προϋπολογισμού 0832 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1) Σύμφωνα με το υπ αρ. 901/ κατεπείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. επιχορηγείται η Π.Ε. Κεφαλληνίας & η Π.Ε. Ιθάκης με το ποσόν των ,00 με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών και την κάλυψη δαπανών αρωγής του πληθυσμού, εξαιτίας των καταστροφικών σεισμών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή. Ζητείται η έγκριση της κατανομής ως εξής : Έσοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες) : ,00 Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης) : ,00 2) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχης προγενέστερης απόφασης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014 της Π.Ι.Ν. : Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσου) : ,00 Σε Έξοδα

6 Φορέας και Κ.Α.Ε (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014) : ,00 3) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. Α (Τακτικό αποθεματικό) : ,00 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : 2.500,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας) : 1.400,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων) : 300,00 4) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, στο οποίο απεικονίζονται και οι κατανομές πιστώσεων από ταμειακά υπόλοιπα προς εξόφληση παρελθουσών υποχρεώσεων προς : α) Ι.Δ.Ο.Χ. γεωπόνο κτηνίατρο και β) εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολήθηκε στο πρόγραμμα Δακοκτονίας ) Αύξηση εσόδων : ,00 Αύξηση εξόδων : ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: ,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: ,13 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: ,75 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: ,88 ΕΞΟΔΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: ,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: ,13 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: ,75 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: ,88

7 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ''

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29531 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»

Ένταξη Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μονάδα Α : Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα