ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3"

Transcript

1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και «Ίδια Έσοδα». Εντούτοις για σκοπούς εσωτερικής παρακολούθησης και πληροφόρησης ο διαχωρισμός αυτός έχει διατηρηθεί και εμφανίζεται έντονα σκιαγραφημένος στο κείμενο που ακολουθεί.

2 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους και έξοδα ύψους εκ των οποίων, θα χρηματοδοτηθούν από κρατική χορηγία, από προπτυχιακά δίδακτρα, από έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων και από Διάφορες Εισπράξεις πέραν της κρατικής χορηγίας. Σημειώνεται ότι η κατάρτιση του Προϋπολογισμού έλαβε υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους, τις ειλημμένες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και τις προτεραιότητες του ιδιαίτερα όσον αφορά αναπτυξιακές του δραστηριότητες. Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013 προτίθεται μεταξύ άλλων να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του Προγράμματος Σπουδών για «Μεσανατολικές Σπουδές», την αναδόμηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε δύο Τμήματα: (α) στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και (β) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, του νέου Προγράμματος Δημοσιογραφίας το οποίο έχει αρχίσει να προσφέρεται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και των δύο νέων αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων: (α) στη Μηχανική Πετρελαίων και (β) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Το 2013 ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου (η οποία είχε αρχίσει να πραγματοποιείται σε προγενέστερα οικονομικά έτη) με τη σταδιακή εισδοχή 2000 επιπλέον φοιτητών, σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενίσχυση του αριθμού των θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για τις ανάγκες που απορρέουν από τη σχετική αύξηση. Η επιπρόσθετη αύξηση στους αριθμούς των νεοεισερχόμενων φοιτητών (κατά 100), όπως αυτή συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος , δε θα επιφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος στο κράτος για το Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναμένει πρόσθετους φοιτητές (από Μεταγραφές) κατά το ακαδημαϊκό έτος με στόχο την εξομάλυνση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες με φοιτητές στο εξωτερικό. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην Πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν κυρίως στην ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου». Οι δαπάνες για την ανέγερση του έργου από το έτος 2014 και μετέπειτα, αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Πρόσθετες δαπάνες στέγασης θα αφορούν στο έργο της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπληρωματικά και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης και στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. στατική και αντισεισμική αναβάθμιση κτηρίων, διαμόρφωση εργαστηριακών χώρων και εγκαταστάσεων, σύστημα ελέγχου πρόσβασης εισόδου και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, εγκατάσταση κλιματισμού, κ.ά.), άλλες εξωτερικές εργασίες (σήμανση Πανεπιστημιούπολης, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε κτήρια, σύνδεση με δημόσιο αποχετευτικό και αρδευτικό σύστημα κ.ά.), καθώς και βελτιωτικές εργασίες στο κτήριο όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στην Παλιά Λευκωσία (οδό Αξιοθέας). Αναμένεται επίσης ότι κατά το 2013 θα δύνανται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες δαπάνες στέγασης όπως π.χ. η επέκταση του Κτηρίου Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», μελέτες που αφορούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, εργασίες για εσωτερική διαμόρφωση χωρών και διαφοροποιήσεις σε υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και άλλες εξωτερικές εργασίες που σχετίζονται με το έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου του Πανεπιστημίου Κύπρου, τη σήμανση στην Πανεπιστημιούπολη και τη διαμόρφωση πεζοδρομίου πλησίον χώρων στάθμευσης, κ.ά.. 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Άρθρο 100 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεφάλαιο 1(01) Αποδοχές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού Άρθρο 101 Βασικοί Μισθοί Η πρόνοια αφορά στους βασικούς μισθούς 431 θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 2012 (ημερ. 10/02/2012) τετρακόσιες τριάντα μία (431) εγκεκριμένες θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού ήταν κατανεμημένες στις τέσσερις βαθμίδες ως πιο κάτω, ενώ κατά το 2012 εγκρίθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αρ. 1), Νόμο του 2012 [Ν(47(ΙΙ)/2012] άλλες τρεις (3) επιπρόσθετες θέσεις για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. 10/02/2012 [Ν(47(ΙΙ)/2012] Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Λέκτορες Με βάση τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001 (Ν. 44(Ι)/2001), άρθρο 21, εδάφιο (4) «Οι τέσσερις βαθμίδες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συνδυασμένες. Τα μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού εκλέγονται, αξιολογούνται και ανελίσσονται σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς. Η διάκριση σε μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις καταργείται». Οι ανελίξεις γίνονται σύμφωνα με τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Ανέλιξη και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2001 ΚΔΠ/45/2001 Μέρος ΙV - Αξιολόγηση, Ανέλιξη και Τερματισμός Απασχόλησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού. «Το ένα δέκατο του εκάστοτε αριθμού θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν προκηρύσσονται επειδή προορίζονται για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών». Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του ΠΚ για το 2013 (ημερ. 06/02/2013) τριακόσια εννέα (309) μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού πληρούν/αναμένεται να πληρούν θέση κατά το 2013 στις τέσσερις βαθμίδες ως ακολούθως: Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Λέκτορες Εκατόν είκοσι δύο (122) κενές θέσεις περιλήφθηκαν με μηδενική πρόνοια περιλαμβανομένου και των οκτώ (8) κενών θέσεων που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του Άρθρου 9 (Αναστολή Πλήρωσης Κενών Θέσεων) με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ημερ. 24/07/2012. Οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων αυτών θα συνεχιστούν (και εντός του 2013). Τυχόν διορισμός ατόμων θα ισχύει από το 2014, έτος κατά το οποίο ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου θα περιλάβει τις εν λόγω θέσεις με πρόνοια. Ο Προϋπολογισμός για το 2013 δε συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. Οποιεσδήποτε πιστώσεις για θέσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής θα περιληφθούν σε ξεχωριστή πρόταση έγκρισης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το Πρόνοια στο παρόν εδάφιο προορίζεται να καλύψει δαπάνες που διενεργούνται στα πλαίσια της ίδρυσης των Εδρών οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί και αφορούν: (i) Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική, (ii) Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, (iii) Στρατηγικής Διοίκησης της Columbia Shipmanagement, 2

4 (iv) Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ στην Ενάλια Αρχαιολογία. Μια (1) θέση η οποία εγκρίθηκε (Ν.24(ΙΙ)/2001) για την Έδρα της Τράπεζας Κύπρου και μία (1) θέση η οποία εγκρίθηκε (Ν.26(ΙΙ)/2006) για την Έδρα της Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, πληρώθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα επιδόματα καταβάλλονταν στους κατόχους των Εδρών της Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική, και της Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, μέχρι και την επιβεβαίωση των σχετικών συμφωνιών χρηματοδότησης των Εδρών, θα καταβάλλονται από άλλα έσοδα εκτός της κρατικής χορηγίας. Μια (1) θέση η οποία εγκρίθηκε με τον Περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009, Νόμο του 2009, (Ν.40(ΙΙ)/2009) για την Έδρα Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ στην Ενάλια Αρχαιολογία, πληρώθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Κλ. Α13 και Α14. Η εν λόγω Έδρα αναμένεται να χρηματοδοτείται για περίοδο οκτώ (8) ετών σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας με το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ (ημερ. 13/01/2009). Η πρόνοια αφορά επίσης εβδομήντα τέσσερις (74) εγκεκριμένες θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (στην Κλ. Α8, Α10, Α11 και στην Κλ. Α12), εκ των οποίων πέντε (5) κενές θέσεις περιλήφθηκαν με μηδενική πρόνοια. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 102 Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί και Άλλοι Ερευνητές Η πρόνοια αφορά στις αμοιβές Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Μεταδιδακτορικών και Άλλων Ερευνητών, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την έρευνα και σε μικρότερο βαθμό με τη διδασκαλία, επίβλεψη, οργάνωση κλπ. Η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και γενικά οι όροι απασχόλησης τους ρυθμίζονται με Κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο. Μέρος της πρόνοιας αυτής θα καλύψει τους μισθούς των Μεταπτυχιακών Συνεργατών (βασικούς μισθούς, αυξήσεις και τιμαριθμικά επιδόματα) και όλες τις συνεισφορές του Πανεπιστημίου Κύπρου στα διάφορα Ταμεία της κυβέρνησης. Η αποζημίωση Μεταπτυχιακών Συνεργατών που απασχολούνται σε εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα καλύπτονται από το συγκεκριμένο άρθρο. Σημειώνεται ότι: Οι θέσεις προκηρύσσονται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα με πρωτοβουλία του υπεύθυνου της συγκεκριμένης έρευνας κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Το ελάχιστο προσόν για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Συνεργατών είναι πανεπιστημιακός τίτλος από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας. Τα συγκεκριμένα προσόντα για κάθε θέση που προκηρύσσεται καθορίζονται στη σχετική ανακοίνωση. Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες που επιλέγονται για απασχόληση σε εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα τοποθετούνται στην 1 η βαθμίδα της Κλίμακας Α8 (75 η Συνεδρία Συμβουλίου). Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες μπορούν να προσληφθούν επίσης με οικονομική υποστήριξη από εξωτερική χορηγία (ερευνητικά προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ίδιοι όροι εργοδότησης, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Η ημερομηνία λήξης ενός προγράμματος που απασχολεί Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες δεν πρέπει να είναι πέραν των τριών χρόνων από την ημερομηνία του πρώτου διορισμού Μεταπτυχιακών Συνεργατών στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν υπήρξαν περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων δεν απασχολήθηκε Μεταπτυχιακός Συνεργάτης (41 η συνεδρία Συγκλήτου). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κλίμακα των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών είναι Α10-Α12. Η τριμελής Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής, να τοποθετήσει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές σε οποιοδήποτε σημείο της κλίμακας, αφού αιτιολογήσει την πρόταση της. Τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο της κλίμακας δικαιολογείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω υψηλών προσόντων πετυχημένης ερευνητικής δραστηριότητας και εκτεταμένης διδακτικής εμπειρίας του υποψήφιου (Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, 122 η Συνεδρία). 3

5 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές μπορούν να προσληφθούν, επίσης, με οικονομική υποστήριξη από εξωτερική χορηγία (Ερευνητικά Προγράμματα με Εξωτερική Χρηματοδότηση) ή με οικονομική υποστήριξη από Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου (Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, 122 η Συνεδρία). Σε περίπτωση που Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, διακόψει το συμβόλαιο του τότε η επιλογή για τη νέα πρόσληψη για αντικατάσταση του γίνεται με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων (Συνεδρία Συγκλήτου Αρ. 06/2010). Σημειώνεται επίσης ότι η Σύγκλητος με απόφαση της κατά τη Συνεδρία Αρ. 16/2010 ενέκρινε τη δημιουργία του θεσμού του Άμισθου Επισκέπτη Ερευνητή σε επίπεδο Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, για περίοδο δύο χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή των εξωτερικών αξιολογητών των αιτήσεων των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών καλύπτεται στο πλαίσιο του Άρθρου 348 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων /Συμβούλων, Μελέτες, Υπηρεσίες». Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου (206 η Συνεδρία, ημερ. 10/09/2012) για παραχώρηση ποσού για εργοδότηση μεταδιδακτορικών ερευνητών με σύμβαση με σκοπό την ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων ή την εργοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013 περιέλαβε: (α) πρόνοια ύψους στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου αφορά στην εργοδότηση μεταδιδακτορικών ερευνητών με σύμβαση με σκοπό την ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων ή την εργοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, και (β) Πρόνοια ύψους στο πλαίσιο του Άρθρου 351 «Παροχή Υποτροφιών» αφορά στην παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας, ενώ περιλήφθηκε ενδεικτική πρόνοια ύψους 10 από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 103 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί/ Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας Η πρόνοια του άρθρου μέχρι και το 2012 ήταν ενδεικτική ( 10), έτσι ώστε να ήταν δυνατή η διενέργεια μεταφοράς πιστώσεων από εξοικονομήσεις κενών οργανικών θέσεων για τη χρέωση των αποζημιώσεων των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών (κανονικής διάρκειας και σύντομης διάρκειας). Λόγω του ότι για το 2013 δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις από κενές θέσεις, η πρόνοια του παρόντος άρθρου καθορίζεται στο ποσό των (επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό είναι κατά 30% μειωμένο σε σχέση με το αρχικό προτεινόμενο ποσό ύψους ). Συγκεκριμένα το άρθρο δύναται να καλύψει δαπάνες που αφορούν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες επισκεπτών: Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί κανονικής διάρκειας (η παραμονή των οποίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διάρκειας οκτώ διδακτικών εβδομάδων με ανώτατο όριο το ένα έτος και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος το πολύ), και Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί Σύντομης Διάρκειας (η παραμονή των οποίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 1-4 εβδομάδες στο πλαίσιο συγκεκριμένου εξαμήνου). Η εργοδότηση του Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στη μεν πρώτη κατηγορία γίνεται για τη διδασκαλία μαθημάτων, η οποία συνεπάγεται την κατά μέσο όρο κάλυψη 6 έως 12 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, στη δε δεύτερη κατηγορία για τον εμπλουτισμό μεταπτυχιακών μαθημάτων με αριθμό σεμιναρίων από κορυφαίους επιστήμονες σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Διευκρινίζεται ότι: 1. οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών αφορούν κατ αποκοπή ποσά και τα οποία καθορίστηκαν ως ακολούθως (σύμφωνα με την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή που βρίσκεται σε ισχύ από 01/07/2011): 4

6 Μηνιαίες Ακαθάριστές Απολαβές Από 01/01/ /08/2013 Από 01/09/ /12/2013 Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής): 3.845, ,09 Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής): 3.456, ,57 Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής): 3.279, ,69 Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορα): 2.860, ,79 (οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές τροποποιούνται ανάλογα με την παραχώρηση οποιονδήποτε γενικών αυξήσεων που δυνατό να παραχωρήσει το Κράτος). Επίσης, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, κατά την 220 η Συνεδρία του (ημερ. 03/06/2013), ενέκρινε την (περαιτέρω) μείωση κατά 6% επί των ακαθάριστων απολαβών των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών. Η μείωση θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του στους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς δεν καταβάλλεται το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού. 3. Ήδη το Πανεπιστήμιο Κύπρου απασχολεί για το Εαρινό Εξάμηνο 2012/2013 πενήντα οκτώ (58) Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς. 4. στους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς Σύντομης Διάρκειας καταβάλλονται: ημερήσιες απολαβές ύψους 137 (για τα Σαββατοκύριακα που προηγούνται ή έπονται της εβδομάδας απασχόλησης δεν καταβάλλονται ημερήσιες απολαβές), κατ αποκοπή επίδομα (Honorarium) ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο, ανάλογα με την Ακαδημαϊκή τους βαθμίδα (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής 680, Επίκουρος Καθηγητής 510). Στα αντίστοιχα κατ αποκοπή επιδόματα (Honorarium) ενσωματώθηκε μείωση κατά 15% (Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, 230 η Συνεδρία). Για το 2013 αναστέλλεται η δυνατότητα κάλυψης δαπανών για προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών Σύντομης Διάρκειας. Η πρόνοια του άρθρου για το 2013 προορίζεται για τα ακόλουθα: (α) κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων του σε Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς για το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2012/2013 (ήδη το Πανεπιστήμιο Κύπρου απασχολεί για το Εαρινό Εξάμηνο 2012/2013 πενήντα οκτώ (58) επισκέπτες ακαδημαϊκούς), και (β) κάλυψη του κόστους απασχόλησης για περίπου δέκα (10) Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς για το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο 2013/2014. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 104 Ειδικοί Επιστήμονες Η πρόνοια αφορά στις αμοιβές Ειδικών Επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με έρευνα, διδασκαλία, επίβλεψη και οργάνωση υποδομής, ή άλλο έργο της ειδικότητας τους. Οι Ειδικοί Επιστήμονες διορίζονται βάσει Κανονισμών που εγκρίνει η Βουλή. Από το 2010 οι ωριαίες αποζημιώσεις των Ειδικών Επιστημόνων αναθεωρήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές αυξήσεις ως ακολούθως: 41/ ώρα για άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και διδακτορικούς τίτλους, 68/ ώρα για άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και διδακτορικούς τίτλους. Σημειώνεται ότι τυχόν ανάγκες για εργοδότηση ατόμων που κατέχουν τουλάχιστον τα προσόντα που αντιστοιχούν στη βαθμίδα Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή, και είναι ενεργά μέλη σε άλλα πανεπιστήμια ή Ομότιμοι Καθηγητές ή έχουν πρόσφατα αφυπηρετήσει, μπορούν να ικανοποιηθούν με διορισμό Ειδικών 5

7 Επισκεπτών Επιστημόνων οι οποίοι θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για διδασκαλία, με αντιμισθία 137/ώρα. Τα Τμήματα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να καταβάλλουν χαμηλότερη αντιμισθία. Σημειώνεται επίσης ότι η Σύγκλητος με απόφαση της κατά τη Συνεδρία Αρ. 16/2010 ενέκρινε τη δημιουργία του θεσμού του Άμισθου Επισκέπτη Ερευνητή σε επίπεδο Ειδικού Επιστήμονα, για περίοδο δύο χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης. Δαπάνες οργανωτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορούν στη μετάφραση εντύπων κλπ, δύναται να καλύπτονται από την πρόνοια του άρθρου, νοουμένου ότι η κάθε οργανωτική οντότητα έχει μεριμνήσει για την εξασφάλιση κονδυλίων που απαιτούνται για τις μεταφράσεις (Συνεδρία Συγκλήτου Αρ. 06/2012). Τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν έξοδα απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων ως επιλέξιμες δαπάνες από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους: 1. Για παροχή διδακτικού έργου με τις αντίστοιχες ωριαίες αποζημιώσεις. 2. Για παροχή ερευνητικού έργου: Μέχρι 25 ανά ώρα για άτομο με διδακτορικό τίτλο (Junior Researchers). Νοείται ότι η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον βασικό μηνιαίο μισθό των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Μέχρι 35 ανά ώρα για άτομο με ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα της θέσης Επίκουρου Καθηγητή και μέγιστη χρονική διάρκεια απασχόλησης ενός μηνός ανά ημερολογιακό έτος. Νοείται ότι η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον βασικό μηνιαίο μισθό της αρχικής Κλίμακας του Επίκουρου Καθηγητή. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να επανεξετάσει τις ωριαίες αποζημιώσεις των Εδικών επιστημόνων, με στόχο την εξοικονόμηση αντίστοιχων δαπανών. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 105 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Το ποσό αφορά στην απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι προσφέρουν βοηθητικό διδακτικό έργο σε Τμήματα ή άλλες οργανωτικές μονάδες του Πανεπιστημίου, δηλαδή διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κλπ. Η απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο με ανώτατο χρονικό διάστημα απασχόλησης δέκα μηνών ανά έτος. Η αποζημίωση της απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών για βοηθητικό έργο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδομαδιαίως: Για το προσφερόμενο έργο 12 ωρών την εβδομάδα οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται σε μηνιαίως. Οι ετήσιες απολαβές σε ( x 10 μήνες). Προτεραιότητα θα δίνεται στους διδακτορικούς φοιτητές. Για το προσφερόμενο έργο 8 ωρών την εβδομάδα οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται σε 683 μηνιαίως. Οι ετήσιες απολαβές σε ( 683 x 10 μήνες). Για το προσφερόμενο έργο 4 ωρών την εβδομάδα οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται σε 342 μηνιαίως. Οι ετήσιες απολαβές σε ( 342 x 10 μήνες). Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα είναι υπεύθυνο να αποφασίζει την επιλογή που θα υιοθετεί και πώς θα αξιοποιεί το κονδύλι του προϋπολογισμού που του κατανέμεται από τη Σύγκλητο. Τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν μεταπτυχιακούς φοιτητές ως επιλέξιμη δαπάνη από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους: για παροχή βοηθητικού διδακτικού έργου: 21,57/ ώρα, για παροχή βοηθητικού ερευνητικού έργου: μέχρι το αντίστοιχο ποσό της 1 ης βαθμίδας της Κλίμακας Α8 και τις 38 ώρες εβδομαδιαίως (όπως προνοεί και η σχετική εσωτερική Ε.Δ.ΥΠ. Αρ. 49/2009). 6

8 Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 106 Αύξηση Μισθών Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τις γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες υπολογίζονται επί των βασικών μισθών του Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού και αποτελούν μέρος των ακαθάριστων απολαβών του. Περιλαμβάνει δηλαδή πρόνοια για την καταβολή των γενικών αυξήσεων μισθών (όπως αυτές ισχύουν για τους κρατικούς υπαλλήλους) οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων συνολική σύνθετη αύξηση 6,656% με κατώτατο όριο αύξησης 880,69 ετησίως: (i) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ.50(Ι)/ 2006) 2% από 01/01/2006, (ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ.19(Ι)/2007) 1% από 01/01/2007, και (iii) του Περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ.49(Ι)/2008) 2% από 01/01/2008 και 1,5% από 01/01/2009, Οι γενικές αυξήσεις που παραχωρήθηκαν μέχρι τις και οι οποίες ανερχόταν σε 44,447% είναι ενσωματωμένες στους βασικούς μισθούς του προσωπικού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με τον Περί Αναδιάρθρωσης του Κρατικού Μισθολογίου Νόμο του 2005 (Ν50(Ι)/2005). Άρθρο 109 Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (από Ίδια Έσοδα) Η πρόνοια του άρθρου, περιλαμβανόταν μέχρι και το 2012 με ενδεικτική πρόνοια ύψους 10, για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσον αφορά στις αποζημιώσεις για την απασχόληση ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε προσωρινή βάση (π.χ. με σύμβαση) και των οποίων οι αποζημιώσεις προέρχονται από άλλα έσοδα και αποθεματικά εκτός κρατικής χορηγίας με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό». Άρθρο 122 Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού Το μέρος του κονδυλίου που αφορά στα Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού διαγράφεται. Νοείται ότι: το υπόλοιπο μέρος του κονδυλίου που αφορά στο ειδικό επίδομα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων διατίθεται μειωμένο κατά το ήμισυ, δηλαδή και 1.709, αντίστοιχα. Πρόνοια ύψους αφορά στην καταβολή επιδόματος έρευνας στον κάτοχο της Έδρας Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, το οποίο για το 2013 μειώθηκε κατά 15% σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εγκύκλιου-Επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 07/01/2013 και η οποία υιοθετήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών (229 η Συνεδρία ημερ. 16/01/2013). Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 131 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Η πρόνοια του άρθρου προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, (συμπεριλαμβανομένης και της συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βάσει του Κανονισμού ΚΔΠ 283/99 με ποσοστό εισφοράς εργοδότη 3%) για το ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό του (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Λέκτορες και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό). Τα τέλη για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καταβάλλονται για κάθε μέλος ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού όπως επίσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος του, καθορίζονται με σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και ανέρχονται στο ποσό των ανά άτομο, (σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Υγείας ημερ. 04/02/2013). 7

9 Για υπολογισμό της πρόνοιας του άρθρου λήφθηκε υπόψη η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις τρίτεκνες οικογένειες. Ενδέχεται τροποποίηση στο ύψος της σχετικής πρόνοιας σε περίπτωση που η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε τρίτεκνες ή/και πολύτεκνες οικογένειες δε θα παρέχεται δωρεάν από το Κράτος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει επίσης συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου μέσω ιδιωτικής εταιρείας η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα ή επιμερισμένο μεταξύ του Πανεπιστημίου και του προσωπικού του και το κόστος για το Πανεπιστήμιο δεν θα υπερβαίνει το 2% των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας: Νοείται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, αυτό θα γίνει με τη λήξη συμβατικών υποχρεώσεων, που πιθανόν να υφίστανται με Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 136 Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργοδότη Η πρόνοια αφορά στα ασφαλιστικά έξοδα για παροχή κάλυψης σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο (του 1989 και του 1997). Η πρόνοια έλαβε υπόψη ότι το ελάχιστο ποσό, για το οποίο υποχρεούται το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ασφαλίσει την ευθύνη του έναντι των εργοδοτουμένων του για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε σχέση με κάθε εργοδοτούμενο, αυξήθηκε από (που προνοείται στους κανονισμούς Περί Ασφάλισης Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 2011 (Ν.79(Ι)/2011), (ΚΠΔ 197/97) σε Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 137 Ταμείο Συντάξεων/ Φιλοδωρημάτων Η πρόνοια αφορά στην καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (μηνιαία σύνταξη και εφάπαξ ποσό φιλοδώρημα) για το Ακαδημαϊκό και Άλλο Προσωπικό (πχ. Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Λέκτορες και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό). Σημειώνεται ότι: Ο τρόπος υπολογισμού των σχετικών συντάξεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012, Ν.216(Ι)/2012, και Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς του 1991, η συνταξιοδότηση του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να γίνει αφού συμπληρώσει το 62 ο έτος της ηλικίας του. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού αφυπηρετούν υποχρεωτικά κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν το 67 ο έτος της ηλικίας τους. Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις ετήσιες συντάξεις των μελών του Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί καθώς και την ετήσια σύνταξη και εφάπαξ ποσό σε μέλη που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν. Δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για κάλυψη άλλων απρόβλεπτων συνταξιοδοτήσεων μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που ενδεχομένως να προκύψουν εντός του Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση του θέματος παροχής συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. 8

10 Άρθρο 139 Καταβολή Συνεισφορών προς Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 10 Σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο144/89, Άρθρο 32(1) (ιδ), το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση του θέματος παροχής συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους. Στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επισημαίνεται ετησίως ότι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να ιδρύσει Ταμείο Συντάξεων. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ίδρυση του σχετικού Ταμείου η ίδρυση του ακόμη εκκρεμεί λόγω της μη έγκρισης του από το κράτος. Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα του προσωπικού του Πανεπιστημίου καταβάλλονται μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άρθρου 137 «Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων». Η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε στο παρόν στάδιο ενδεικτικά σε 10 μέχρι να ληφθούν υποδείξεις για περαιτέρω χειρισμό του θέματος. Άρθρο Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού - 10 Περιλήφθηκε ενδεικτική πρόνοια ύψους 10, εν αναμονή της εφαρμογής του εν λόγω Ταμείου, όπως αυτό προβλέπεται από τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμούς που εγκρίθηκαν ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο και για τους οποίους εκκρεμεί η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται με τη ψήφιση των σχετικών Κανονισμών, να διενεργήσει δαπάνες έναντι του παρόντος άρθρου με τη μεταφορά πιστώσεων από τυχόν εξοικονομήσεις στο Κεφάλαιο 1 «Τρέχουσες Δαπάνες». Άρθρο Γονική Άδεια - 10 Προτείνεται η δημιουργία νέου άρθρου, έναντι κατάργησης του Άρθρου 510 «Δαπάνες από Έσοδα για Γονική Άδεια και Επέκταση Άδειας Μητρότητας» στο Κεφάλαιο 5, προς συμμόρφωση και των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται σε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 21/12/2010. Η παραχώρηση γονικής άδειας μετ απολαβών αναστάλθηκε προσωρινά για το 2013 (229 η Συνεδρία Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών). Η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε στο παρόν στάδιο ενδεικτικά σε 10. Κεφάλαιο 1 (02) Αποδοχές Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού Άρθρο 101 Βασικοί Μισθοί Η πρόνοια αφορά στους βασικούς μισθούς για 371 θέσεις διοικητικού προσωπικού εκ των οποίων μια (1) αφορά σε υπεράριθμη θέση Ανώτερου Τεχνικού (Κλ. Α9 (Ι) ). Αναμένεται ότι με την πλήρωση της θέσης «Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός (Κλ. Α10 (Ι) )» στο εδάφιο 17 (θέση προαγωγής), η υπεράριθμη θέση θα απαλειφθεί. Κατά το 2012 εγκρίθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αρ. 1), Νόμο του 2012 [Ν(47(ΙΙ)/2012] πρόνοια για μία (1) θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κλ. Α13 (ΙΙ) ), ή Ανώτερου Μηχανικού (Κλ. Α13 (ΙΙ) ), ή Ανώτερου Λογιστή (Κλ. Α13 (ΙΙ) ), και μια (1) θέση Γενικού Γραφέα (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ). Ο Προϋπολογισμός για το 2013 δε συμπεριλαμβάνει στο παρόν άρθρο οποιαδήποτε πρόνοια για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. Οποιεσδήποτε πιστώσεις για θέσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής θα περιληφθούν σε ξεχωριστή πρόταση έγκρισης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις περιλήφθηκαν με μηδενική πρόνοια λαμβάνοντας τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και του Ν.21.(Ι)/2013. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν: 9

11 5 Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Κλ. Α13 (ΙΙ) ), ή Ανώτερος Μηχανικός (Κλ. Α13 (ΙΙ) ), ή Ανώτερος Λογιστής (Κλ. Α13 (ΙΙ) ) 1 Λειτουργός Πανεπιστημίου A (Κλ. Α11 (ΙΙ) ) 13 Λειτουργός Πανεπιστημίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) 1 Βοηθός Βιβλιοθήκης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) 2 Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. A9, Α11 και Α12) 3 Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) 1 Λογιστής (Κλ. Α9, Α11 και Α12), Λογιστής 1 ης Τάξεως (Κλ. Α11 και Α12) και 2 ας Τάξεως (Κλ. Α9) 4 Γενικός Γραφέας (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) 14 Βοηθός Βιβλιοθήκης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) ή Βοηθός Μηχανογράφησης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) ή Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) ή Αποθηκάριος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) ή Γενικός Γραφέας (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) ή Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) 1 Οικονόμος (Κλ. Α5 και Α7) 45 Σύνολο Σημειώνεται ότι: Μια (1) θέση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (Κλ. Α15 και Α16) κενώνεται εντός του Δεν περιλήφθηκαν οποιεσδήποτε άλλες πιστώσεις για την περίοδο που η θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών θα είναι κενή εντός του 2013 λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και του Ν.21(Ι)/2013. Το Πανεπιστήμιο δε θα διεκδικήσει την πλήρωση θέσης πέραν από τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 106 Αύξηση Μισθών Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τις γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες υπολογίζονται επί των βασικών μισθών του Διοικητικού Προσωπικού και αποτελούν μέρος των ακαθάριστων απολαβών του. Περιλαμβάνει δηλαδή πρόνοια για την καταβολή των γενικών αυξήσεων μισθών (όπως αυτές ισχύουν για τους κρατικούς υπαλλήλους) οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων συνολική σύνθετη αύξηση 6,656% με κατώτατο όριο αύξησης 880,69 ετησίως: (i) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ.50(Ι)/ 2006) 2% από 01/01/2006, (ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ.19(Ι)/2007) 1% από 01/01/2007, και (iii) του Περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ.49(Ι)/2008) 2% από 01/01/2008 και 1,5% από 01/01/2009, Οι γενικές αυξήσεις που παραχωρήθηκαν μέχρι τις και οι οποίες ανερχόταν σε 44,447% είναι ενσωματωμένες στους βασικούς μισθούς του προσωπικού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με τον Περί Αναδιάρθρωσης του Κρατικού Μισθολογίου Νόμο του 2005 (Ν50(Ι)/2005). Άρθρο Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Η πρόνοια αφορά τους βασικούς μισθούς, τις αυξήσεις μισθών, τα τιμαριθμικά επιδόματα, τις συνεισφορές του Πανεπιστημίου Κύπρου στο αναλογικό σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο Ταμείο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και τα τέλη παροχής κρατικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για το μη μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό. Για υπολογισμό της πρόνοιας του άρθρου λήφθηκε υπόψη η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις τρίτεκνες οικογένειες. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος μέλους εργοδοτείται στο Δημόσιο Τομέα, η κάλυψη για Κρατική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη θα καλύπτεται από το/τη σύζυγο. 10

12 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ζητήσει με σχετικές επιστολές προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων (ημερ. 27/04/2009, 21/07/2009, 09/06/2009, 28/04/2010 και 22/09/2010) και έχει εξασφαλίσει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού (με επιστολή ημερ. 21/07/2009 και 01/12/2010), έγκριση για συνολικά 216 μη μόνιμες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού. Σημειώνεται ότι από τις διακόσιες δεκαέξι (216) εγκεκριμένες μη μόνιμες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη προβεί στην κατάργηση είκοσι τεσσάρων (26) θέσεων. Από τις υπόλοιπες εκατόν ενενήντα (190) θέσεις, εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεις χρηματοδοτούνται από κρατική χορηγία, είκοσι εννιά (29) θέσεις χρηματοδοτούνται από άλλες εισπράξεις πέραν της κρατικής χορηγίας, ενώ άλλες δεκατρείς (13) θέσεις συγχρηματοδοτούνται από κρατική χορηγία και από άλλες εισπράξεις. Διευκρινίζεται ότι ο Προϋπολογισμός του 2013 δεν περιλαμβάνει πρόνοια για κενές μη μόνιμες θέσεις προσωπικού. Ακολουθεί σχετική αναλυτική κατάσταση. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Πληρ. Κενές Πληρ. Κενές Πληρ. Κενές Αρχιτέκτονας Βοηθός Μηχανικός/ Αρχιτέκτονας Βοηθός Βιβλιοθήκης Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Βοηθός Πληροφορικής Βοηθός Μηχανογράφησης Γενικός Γραφέας Γυμναστής Δημοσιογράφος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Λειτουργός Πανεπιστημίου Λογιστικός Λειτουργός Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχανικός Μηχανολογίας Οικονόμος Τεχνικός Τηλεφωνήτρια Υπολογιστής Ποσοτήτων Νοσηλευτικός Λειτουργός Εκπαιδευτές Φοιτητικών Ομίλων Σύνολο Πληρ./ Κενών Θέσεων Σύνολο Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει την παραχώρηση μέχρι και τριών πρόσθετων προσαυξήσεων σε κατόχους θέσεων Γενικού Γραφέα (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) με σύμβαση, οι οποίοι κατέχουν τρία από τα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της μόνιμης θέσης Γενικού Γραφέα (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ). Κάτοχοι θέσεων Γενικού Γραφέα με σύμβαση που θα αποκτήσουν οποιαδήποτε από τα σχετικά προσόντα σε μεταγενέστερο στάδιο η/οι πρόσθετη/τες προσαύξηση/σεις θα παραχωρείται/ούνται κατά την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος/ντων. Επίσης η πρόνοια ενδέχεται να συγχρηματοδοτήσει δαπάνες που αφορούν στην απασχόληση μη μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού του Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δαπάνες που αφορούν σε αποζημιώσεις ατόμων που απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη για καταλογογράφηση και οι οποίες σε προηγούμενα έτη (2009 και προγενέστερα) χρεώνονταν στο Άρθρο 402 «Βιβλία, Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων», από το έτος 2010, χρεώνονται έναντι του Άρθρου 108 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες». Σχετική πρόνοια έχει μεταφερθεί από το Άρθρο 402 «Βιβλία, Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων» για το σκοπό αυτό, με τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος

13 Δαπάνες που αφορούν σε αποζημιώσεις ατόμων που απασχολούνται στις Τεχνικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη των κατασκευαστικών έργων και οι οποίες σε προηγούμενα έτη (2009 και προγενέστερα) χρεώνονταν στο Άρθρο 421 «Δικαιώματα Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες», από το έτος 2010, χρεώνονται έναντι του Άρθρου 108 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες». Σχετική πρόνοια είχε ήδη μεταφερθεί από το Άρθρο 421 «Δικαιώματα Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες» για το σκοπό αυτό, με τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος Ενόψει της κατάργησης του Άρθρου 109 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες (από Ίδια Έσοδα)» στο άρθρο έχουν περιληφθεί και οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους απασχόλησης των ατόμων που εργοδοτούνται έναντι θέσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από άλλες εισπράξεις του Πανεπιστημίου Κύπρου πέραν της κρατικής χορηγίας. Άρθρο Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά (από Ίδια Έσοδα) Κατάργηση του άρθρου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές δαπάνες εμφανίζονται στο Άρθρο 108 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες». Άρθρο 110 Ωρομίσθια - Απασχόληση Φοιτητών Η πρόνοια γίνεται για να καλύψει τα ωρομίσθια για απασχόληση φοιτητών σε διάφορες Υπηρεσίες, Τμήματα και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ωριαία αποζημίωση των φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των 5,50. Σημειώνεται ότι δαπάνες ύψους χρηματοδοτούνται από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους χρηματοδοτούνται από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας.. Άρθρο 111 Ωρομίσθια - Αχθοφόροι/Κλητήρες Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα ωρομίσθια για απασχόληση τριάντα τεσσάρων (34) υφιστάμενων θέσεων ωρομίσθιων αχθοφόρων/κλητήρων όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης (η οποία υπογράφηκε περί τα τέλη του 2011) που διέπει τη μισθοδοσία και τους όρους υπηρεσίας των ωρομίσθιων εργατών (Συντηρητών και Καθαριστριών) από 01/01/2011 μέχρι και 31/12/2012. Συγκεκριμένα η πρόνοια αυτή συμπεριλαμβάνει τους βασικούς μισθούς, τις αυξήσεις μισθών, τα τιμαριθμικά επιδόματα, τους 13 ους μισθούς, τις συνεισφορές του Πανεπιστημίου Κύπρου στο αναλογικό σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, στο Ταμείο Αδειών για τον πρώτο χρόνο απασχόλησης και στο Ταμείο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης καθώς και τα τέλη παροχής κρατικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ωρομίσθιων αχθοφόρων/ κλητήρων. Σε σχέση με τους υπολογισμούς της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν για το Ωρομίσθιο Προσωπικό, λήφθηκε υπόψη η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις τρίτεκνες οικογένειες. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος μέλους εργοδοτείται στο Δημόσιο Τομέα, η κάλυψη για Κρατική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη θα καλύπτεται από το/τη σύζυγο. Για το 2013, το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 122 Επιδόματα (π.χ. Βάρδιας, Επιφυλακής, Ευθύνης, Γεύματος, Τηλεφώνων, κ.ά.) Το πόσο προορίζεται να καλύψει την καταβολή επιδομάτων που παραχωρούνται σε μόνιμα και μη μόνιμα μέλη Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και αφορά στην καταβολή επιδόματος επιφυλακής, ασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης, μηχανικού επιφυλακής ηλεκτρονικών συστημάτων, επιδόματος τηλεφώνου για μέλη που χρησιμοποιούν το προσωπικό τους κινητό τηλέφωνο για υπηρεσιακή χρήση, επιδόματος βάρδιας σε άτομα που παρέχουν υπηρεσίες με το σύστημα βάρδιας, επιδόματος ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL) σε μέλη που παρέχουν εξ αποστάσεως υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα του Πανεπιστημίου, και άλλα, και στα οποία έχει συνυπολογιστεί μείωση 15% όπως αυτά ορίζονται στη σημείωση 19 του Πρώτου Πίνακα. 12

14 Σημειώνεται ότι τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης δαπανών παροχής σύνδεσης ADSL από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που έθεσε η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 123 Επιδόματα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (π.χ. Φιλοξενίας, Οδοιπορικών, Τηλεφώνων, κ.ά.) 848 Η πρόνοια που αφορά στην καταβολή των επιδομάτων Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου, στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου (αντίστοιχα των επιδομάτων που παραχωρούνται στους Διευθυντές Τμημάτων/ Υπηρεσιών της Δημοκρατίας με Κλίμακες Α15 και Α16) ύψους 2.100, 615 και 350, αντίστοιχα. Στα σχετικά ποσά έχει συνυπολογιστεί μείωση 50% σε σχέση με τα αντίστοιχα επιδόματα του Λόγω του ότι η μία (1) θέση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (Κλ. Α15 και Α16) κενώνεται εντός του 2013, η πρόνοια για την καταβολή των επιδομάτων εμφανίζεται μειωμένη στα 848 (πρόνοια μόνο για 3,33 μήνες). Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 124 Έξοδα Φιλοξενίας Έξοδα φιλοξενίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών καλύπτονται στο πλαίσιο του άρθρου αυτού ενώ έξοδα φιλοξενίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου, των Πρυτανικών Αρχών και των σχετικών τους Επιτροπών καλύπτονται από την πρόνοια του Άρθρου 305 «Έξοδα Φιλοξενίας». Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 131 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Η πρόνοια του άρθρου προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένης και της συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βάσει του Κανονισμού ΚΔΠ 283/99 με ποσοστό εισφοράς εργοδότη 3%), για το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του. Τα τέλη για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καταβάλλονται για κάθε μέλος διοικητικού και άλλου προσωπικού όπως επίσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος του, είναι σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και ανέρχονται στο ποσό των ανά άτομο σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Υγείας ημερ. 04/02/2013). Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος μέλους εργοδοτείται στο Δημόσιο Τομέα, η κάλυψη για Κρατική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη θα καλύπτεται από τον/την σύζυγο. Η πρόνοια μειώθηκε ανάλογα λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στις τρίτεκνες οικογένειες. Ενδέχεται τροποποίηση στο ύψος της σχετικής πρόνοιας σε περίπτωση που η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε τρίτεκνες ή/και πολύτεκνες οικογένειες δε θα παρέχεται δωρεάν από το Κράτος. Διευκρινίζεται ότι: (α) το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο μη μόνιμο διοικητικό και άλλο προσωπικό του (συμβασιούχο προσωπικό και ωρομίσθιους) για το οποίο η πρόνοια έχει περιληφθεί στα σχετικά άρθρα (Άρθρο 108 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» και Άρθρο 111 «Ωρομίσθιοι - Αχθοφόροι/Κλητήρες» αντίστοιχα), και (β) το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο Διοικητικό και Άλλο Προσωπικό του Πανεπιστημίου μέσω ιδιωτικής εταιρείας η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα ή επιμερισμένο μεταξύ του Πανεπιστημίου και του προσωπικού του και το κόστος για το Πανεπιστήμιο δεν θα υπερβαίνει το 2% των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας: 13

15 Νοείται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, αυτό θα γίνει με τη λήξη συμβατικών υποχρεώσεων, που πιθανόν να υφίστανται με Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 136 Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργοδότη Η πρόνοια αφορά στα ασφαλιστικά έξοδα για παροχή κάλυψης σύμφωνα με τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο (του 1989 και του 1997). Η πρόνοια έλαβε υπόψη το ελάχιστο ποσό, για το οποίο υποχρεούται το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ασφαλίσει την ευθύνη του έναντι των εργοδοτουμένων του για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε σχέση με κάθε εργοδοτούμενο το οποίο αυξήθηκε από (που προνοείται στους κανονισμούς Περί Ασφάλισης Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 2011 (Ν.79(Ι)/2011), (ΚΔΠ 197/97) σε Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 137 Ταμείο Συντάξεων/ Φιλοδωρημάτων Η πρόνοια αφορά στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα (μηνιαία σύνταξη και εφάπαξ ποσό) για το διοικητικό και άλλο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προορίζεται να καλύψει τις ετήσιες συντάξεις των μελών του Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για κάλυψη άλλων απρόβλεπτων συνταξιοδοτήσεων μελών Διοικητικού Προσωπικού που ενδεχομένως να προκύψουν εντός του Ο τρόπος υπολογισμού των σχετικών συντάξεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012, Ν.216(Ι)/2012, και των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 και 1992 (ΚΔΠ162/90 και ΚΔΠ256/92). Με βάση τους Κανονισμούς ΚΔΠ162/90 και ΚΔΠ256/92: τα μέλη διοικητικού προσωπικού αφυπηρετούν κατά τη συμπλήρωση του 63 ου έτους της ηλικίας τους, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει την αφυπηρέτηση μόνιμου συντάξιμου υπαλλήλου όπως και στις περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, το Συμβούλιο εξετάζει ευνοϊκά οποιεσδήποτε αιτήσεις του υποβάλλονται για πρόωρη αφυπηρέτηση, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Περί Συντάξεων Νόμου. η αφυπηρέτηση μόνιμων συντάξιμων υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή κάθε Νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση του θέματος παροχής συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία. Άρθρο 139 Καταβολή Συνεισφορών προς Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων - 10 Σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο144/89, Άρθρο 32(1) (ιδ), το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση του θέματος παροχής συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους. Στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επισημαίνεται ετησίως ότι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να ιδρύσει Ταμείο Συντάξεων. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ίδρυση του σχετικού Ταμείου η ίδρυση του ακόμη εκκρεμεί λόγω της μη έγκρισης του από το κράτος. Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα του προσωπικού του Πανεπιστημίου καταβάλλονται μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άρθρου 137 «Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων». 14

16 Η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε στο παρόν στάδιο ενδεικτικά σε 10 μέχρι να ληφθούν υποδείξεις για περαιτέρω χειρισμό του θέματος. Άρθρο Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού - 10 Η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε στο παρόν στάδιο ενδεικτικά σε 10, εν αναμονή της εφαρμογής του εν λόγω Ταμείου, όπως αυτό προβλέπεται από τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμούς (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) που εγκρίθηκαν ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο και για τους οποίους εκκρεμεί η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται με τη ψήφιση των σχετικών Κανονισμών, να διενεργήσει δαπάνες έναντι του παρόντος άρθρου με τη μεταφορά πιστώσεων από τυχόν εξοικονομήσεις στο Κεφάλαιο 1 «Τρέχουσες Δαπάνες». Άρθρο Γονική Άδεια - 10 Προτείνεται η δημιουργία νέου άρθρου, έναντι κατάργησης του Άρθρου 510 «Δαπάνες από Έσοδα για Γονική Άδεια και Επέκταση Άδειας Μητρότητας» στο Κεφάλαιο 5, προς συμμόρφωση και των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται σε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 21/12/2010. Η παραχώρηση γονικής άδειας μετ απολαβών αναστάλθηκε προσωρινά για το 2013 (229 η Συνεδρία Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών). Η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε στο παρόν στάδιο ενδεικτικά σε

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Άρθρο 200 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 201 Οδοιπορικά Άρθρο 202 Έξοδα Κινήσεως Η πρόνοια καλύπτει οδοιπορικά έξοδα του ακαδημαϊκού, διοικητικού και άλλου προσωπικού. Το ύψος των επιδομάτων οδοιπορικών παραχωρούνται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μέρος του ποσού προορίζεται για κάλυψη οδοιπορικών για επίβλεψη φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής μέσα στο πλαίσιο της σχολικής εμπειρίας, φοιτητών της κατεύθυνσης Βιοποικιλότητας και Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών που εκπονούν ερευνητικές εργασίες σε ερευνητικά πεδία, και για επισκέψεις φοιτητών σε εξωτερικούς χώρους για περιβαλλοντική και γεωγραφική διερεύνηση. Προορίζεται επίσης και για κάλυψη οδοιπορικών προσωπικού που ασχολείται με θέματα που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη και με εργασίες από και προς τα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο Μεταφορικά Η πρόνοια καλύπτει έξοδα για: Μεταφορά φοιτητών από και προς τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και για εκπαιδευτικές επισκέψεις εντός Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει μεταφορά φοιτητών από και προς τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω ιδιωτικής εταιρείας η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Μεγάλο μέρος της υπηρεσίας διακίνησης φοιτητών με δημόσια μέσα έχει αναλάβει ο ΟΣΕΛ. Αγορά υπηρεσιών για μεταφορές/μετακινήσεις υλικών και αγαθών από και προς τις διάφορες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 210 Έξοδα Λειτουργίας Άρθρο 211 Ταχυδρομικά Το ποσό προορίζεται να καλύψει τα ταχυδρομικά έξοδα των διαφόρων Σχολών, Τμημάτων, Υπηρεσιών, Ερευνητικών Μονάδων και άλλων οργανωτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυδρομικών εξόδων των διαφόρων συνεδρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Διευκρινίζεται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρησιμοποιεί πέραν από τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέλη του μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού και τις υπηρεσίες ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών για αποστολή ή/και παραλαβή εγγράφων και δεμάτων, η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 212 Γραφική Ύλη και Φωτοτυπικά Υλικά Το ποσό προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αγορά γραφικής ύλης, χαρτιού φωτοτυπίας, αναλωσίμων ειδών γραφείου, ειδών αλληλογραφίας, άδειων κασετών για μαγνητόφωνα/ κάμερες για σκοπούς διδασκαλίας, υπολογιστικών μηχανών, φωτοτυπικών και άλλων υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Οι αγορές αυτές 16

18 γίνονται κεντρικά από εταιρείες οι οποίες έχουν επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς ή/και απευθείας από τις διάφορες οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου και συμβάσεις δημοσίου μέσω Συμφωνιών Πλαισίου. Σημειώνεται ότι τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης δαπανών σε γραφική ύλη και φωτοτυπικά υλικά ως επιλέξιμη δαπάνη τόσο από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που έθεσε η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και από άλλους εισοδηματικούς λογαριασμούς, εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 213 Φωτισμός, Θέρμανση, Καύσιμα Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου σε φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα, για τη λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη, των κεντρικών χώρων του Πανεπιστημίου, των υπό ενοικίαση/ιδιόκτητων κτηρίων, καθώς και του Παραρτήματος στα Λατσιά. Η αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, καθορίζουν την πρόνοια για το έτος 2013 στο ποσό των Παρά τη μείωση στην τιμή κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κρίνεται φρόνιμο όπως η σχετική πρόνοια καθοριστεί στις λόγω της σημαντικής καθυστέρησης που έχει σημειωθεί στην εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κατά το 2012 (ύψους περίπου για τους τελευταίους 2-3 μήνες του 2012) και τη συμφωνία που έχει επέλθει για διευθέτηση τους εντός του Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας.. Ο Προϋπολογισμός για το 2013 δε συμπεριλαμβάνει στο παρόν άρθρο οποιαδήποτε πρόνοια για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. Οι σχετικές απαιτούμενες πιστώσεις θα υποβληθούν σε ξεχωριστή πρόταση έγκρισης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το Άρθρο 214 Τέλη Νερού, Αποχετευτικά κ.ά Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του Πανεπιστημίου που αφορούν στην παροχή νερού, τα αποχετευτικά τέλη κλπ, της Πανεπιστημιούπολης, τους κεντρικούς χώρους του Πανεπιστημίου, τα υπό ενοικίαση κτήρια καθώς και το Παράρτημα των Λατσιών. Η πρόνοια έλαβε υπόψη την αύξηση που σημειώνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Ο Προϋπολογισμός για το 2013 δε συμπεριλαμβάνει στο παρόν άρθρο οποιαδήποτε πρόνοια για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. Οι σχετικές απαιτούμενες πιστώσεις θα υποβληθούν σε ξεχωριστή πρόταση έγκρισης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το Άρθρο Καθαριότητα Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιών καθαριότητας από εταιρεία η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς, καθώς επίσης έξοδα υλικών καθαριότητας για όλα τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το Πανεπιστημίου Κύπρου, τέλη σκυβάλων κ.α.. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει και δαπάνες που σχετίζονται με την επίλυση του προβλήματος της αντιμετώπισης τρωκτικών, φιδιών και εντόμων στους χώρους του Πανεπιστημίου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. 17

19 Άρθρο Ενοίκια Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει την ενοικίαση κτηρίων ή άλλων χώρων για την προσωρινή στέγαση διαφόρων λειτουργιών του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων της στέγασης μελών ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, της φιλοξενίας φοιτητών και Επισκεπτών Καθηγητών, όπως επίσης και για άλλους λειτουργικούς σκοπούς που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια για μείωση ενοικίων επί των υφιστάμενων συμβάσεων κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ιδιοκτήτες. Κατά το 2012 έχει εγκριθεί με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αρ. 1), Νόμο του 2012 [Ν(47(ΙΙ)/2012] πρόνοια για επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους Ο Προϋπολογισμός για το 2013 δε συμπεριλαμβάνει στο παρόν άρθρο οποιαδήποτε πρόνοια για σκοπούς της Ιατρικής Σχολής. Οι σχετικές απαιτούμενες πιστώσεις θα υποβληθούν σε ξεχωριστή πρόταση έγκρισης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 217 Εκδόσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις H πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν τα πιο κάτω: Παραγωγή εκδόσεων όπως: οδηγοί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (ανάλογες εκδόσεις σπουδών για το Πανεπιστήμιο καθώς και επιμέρους οδηγοί για τις Σχολές/Τμήματα), εκδόσεις που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο, ημερολόγιο, Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου, επετηρίδα «Περγαμηνή», εκδόσεις και περγαμηνές για αναγορεύσεις σε επίτιμους διδάκτορες, περιοδικό «Ενδείκτης» και ενημερωτικό δελτίο «Κοινότητα», έκδοση «Απόφοιτος», πρακτικά συνεδρίων τα οποία οργανώνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο, εκδόσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων οργανωτικών μονάδων, έντυπα που αφορούν σε εκστρατείες διαφώτισης, κυρίως σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην προώθηση και την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας με εγχώριους οργανισμούς, άλλα ενημερωτικά έντυπα, προσκλήσεις, αφίσες, φυλλάδια, και άλλο υλικό για προβολή του Πανεπιστημίου. Παραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων (περιλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου) και οπτικοακουστικού υλικού για προβολή του Πανεπιστημίου. Παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης του κοινού, των φοιτητών, των υποψηφίων φοιτητών και των ακαδημαϊκών καθώς και της προβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο εξωτερικό και της προσέλκυσης φοιτητών από το διεθνή χώρο. Εκδόσεις πανεπιστημιακών βιβλίων, καθώς επίσης και εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών στα οποία αναλαμβάνουν ως επικεφαλής εκδότες μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Δημοσιεύσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις στον εγχώριο τύπο και τον τύπο του εξωτερικού, όπως και σε διεθνή έντυπα και ιστοσελίδες. Τέλη υποβολής επιστημονικών άρθρων για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. Έκδοση επαγγελματικών καρτών για μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. Συμπεριλαμβάνεται στις πιο πάνω δαπάνες πρόνοια για πιθανή υλοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για Προβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Διεθνή Χώρο. Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται ετησίως σε 140 αντίτυπα (10 για σκοπούς αρχείου και 130 για διανομή στα δημόσια σχολεία), ενώ ο οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται σε 10 αντίτυπα του για σκοπούς αρχείου της Υπηρεσίας. Τα υπόλοιπα θα εκδίδονται σε CDs. 18

20 Τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης δαπανών διαφώτισης και προβολής των προγραμμάτων τους ως επιλέξιμη δαπάνη από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 218 Ασφάλεια Το ποσό προορίζεται να καλύψει έξοδα για την αγορά υπηρεσιών/απασχόληση φυλάκων για τη φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, από εταιρεία η οποία έχει επιλεγεί μετά από διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης σχετικής προσφοράς. Προορίζεται να καλύψει επίσης έξοδα για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ασφαλείας, την αγορά υπηρεσιών για τη συντήρηση πυροσβεστικών μέσων, καθώς και την υπηρεσία παραλαβής και τελικής διάθεσης χημικών και κλινικών αποβλήτων που αφορούν δραστηριότητες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου. Επίσης, το ποσό προορίζεται να καλύψει έξοδα εξετάσεων και αναλύσεων νερού, μετρήσεων ποιότητας αέρα, αγοράς υπηρεσιών, εκτίμησης κινδύνου και άλλους απαραίτητους ελέγχους για διασφάλιση ενός υγιεινούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για το προσωπικό, τους φοιτητές και τους επισκέπτες. Η πρόνοια του σχετικού άρθρου δύναται να χρηματοδοτήσει δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης της πρακτικής άσκησης και των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Δαπάνες εκτίμησης κινδύνου για πενήντα (50) εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να καλυφθούν από την πρόνοια του παρόντος άρθρου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 219 Τηλεφωνία και Μισθωμένα Κυκλώματα Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για τηλεφωνικές κλήσεις, συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών, κλήσεις τηλεομοιότυπου, έξοδα διαδικτύου, καθώς και τις πάγιες χρεώσεις των τηλεφωνικών και μισθωμένων τηλεφωνικών γραμμών. Σημειώνεται ότι τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης δαπανών παροχής σύνδεσης ADSL από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που έθεσε η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας. Άρθρο 221 Αγορά Υπηρεσιών 10 Δαπάνες που αφορούν σε αποζημιώσεις αγοράς υπηρεσιών και εργασιών από τρίτους (π.χ. αγορά υπηρεσιών για τη φύλαξη και ψηφιοποίηση αρχείων, καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, ανάθεση υπηρεσιών για call centre, κ.ά.) δύναται να διενεργηθούν έναντι του παρόντος άρθρου. Για το 2013 η πρόνοια του άρθρου καθορίστηκε ενδεικτικά σε 10. Άρθρο 222 Διάφορα Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει διάφορες λειτουργικές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στα Άρθρα , συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών εξόδων για έκδοση επιταγών σε ξένο νόμισμα ή/και άλλων τραπεζικών εξόδων. Σημειώνεται ότι τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης διάφορων λειτουργικών δαπανών από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων τους σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που έθεσε η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το 2013 το παρόν άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για δαπάνες ύψους από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους από άλλες εισπράξεις εκτός της κρατικής χορηγίας.. 19

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 5 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 1 (01)/ 101 (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13) 1 (01)/

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(1) «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Η ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13)» 15.375.080 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 15.158.120 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύστερα από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4447, 20.6.2014 Ν. 73(Ι)/2014 73(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 4287, 12.6.2015. Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(I) του 2001 35(I) του 2012.

Αρ. 4287, 12.6.2015. Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(I) του 2001 35(I) του 2012. Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, 12.6.2015 765 Ν. 32(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ.Φακ.: 15.6.27/10 31 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προέδρους Σχολικών Εφορειών Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού

Διαβάστε περισσότερα

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Αριθμός 303 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 328 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Τα αιτήματα και η κοστολόγηση τους Μαθησιακοί Στόχοι Αιτήματα-Γενικά Τα χρηματικά αιτήματα Τα μη-χρηματικά αιτήματα Κοστολόγηση Διαδικασία κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ GLOBAL TIMESHEET»

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ GLOBAL TIMESHEET» ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ GLOBAL TIMESHEET» Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν υπόδειξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ τροποποιήθηκε το ατομικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 30 Νοεμβρίου 2012 Τα μέτρα του Μνημονίου που συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό Η Κυπριακή οικονομία προβλέπεται να παρουσιάσει παρατεταμένη ύφεση τα επόμενα 2 χρόνια (2013-14) και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 25(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου

Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου Ν. 87(l)/2011 Αριθμό 4283 Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 733 Ο περί Εκλογή Μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη Κυπριακή Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Ε.Ε.Παρ.ΠΙ(Ι) 843 Κ.Δ.Π. 112/98 Αρ. 3235,10.4.98 Αριθμός 112 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί αναφέρονται ως οι Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 379/14-9-2012 5.2.2 Επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής (Εισηγήτρια κ. Μ. Καστελλάκη) Η Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Φακ.: 15.6.27/4 Αρ.Τηλ.: 22800725 Αρ.Φαξ : 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 30 Μαΐου 2008 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προέδρους Σχολικών Εφορειών Θέµα: Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα