ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη εγγράφων με : [σελ. 10] - αναλυτική περιγραφή της δράσης (υποχρεωτικά) - βιογραφικά βασικών συντελεστών (υποχρεωτικά) - αναλυτικότερο/ειδικότερο προϋπολογισμού (εφόσον υπάρχει) - υλικό που κρίνετε χρήσιμο για την αξιολόγηση του αιτήματός σας (εφόσον υπάρχει) 5. Υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 11]

2 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων Προϋπόθεση για να υποβάλετε αίτημα επιχορήγησης είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Οδηγίες για την εγγραφή στο Μητρώο υπάρχουν στο μενού «Ταυτότητα Φορέα». Προσοχή: Εάν δεν έχουν υποβληθεί στην Ταυτότητα Φορέα τα στοιχεία του τελευταίου οικονομικού έτους, ο φορέας δεν έχει πρόσβαση στην φόρμα του αιτήματος επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, μέσω της επιλογής «συνημμένα» του μενού «Ταυτότητα Φορέα», δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί το αρχείο των οικονομικών στοιχείων και μετά την εγγραφή στο Μητρώο. 2. Καταχώρηση προηγούμενων Δράσεων Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο Μητρώο, ο Φορέας έχει πρόσβαση στο μενού «Δράσεις Φορέα» και στο μενού «Αίτημα Επιχορήγησης». Στις «Δράσεις Φορέα» ο φορέας μπορεί να καταχωρήσει σημαντικές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Προσοχή: Σε περίπτωση που ο φορέας έχει επιχορηγηθεί στο παρελθόν από δημόσιο φορέα, πρέπει να καταχωρήσει τις τρεις πιο πρόσφατες δράσεις για τις οποίες έλαβε επιχορήγηση μέσα στην τελευταία δεκαετία. (Εάν μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει λάβει λιγότερες από τρεις επιχορηγήσεις, πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι δράσεις για τις οποίες επιχορηγήθηκε. Εάν έχει λάβει περισσότερες από τρεις, αρκεί η καταχώρηση των τριών πιο πρόσφατων). Μέχρι να γίνει αυτή η καταχώρηση, ο φορέας δεν έχει πρόσβαση στη φόρμα του αιτήματος επιχορήγησης. Οδηγίες για την καταχώρηση των δράσεων υπάρχουν στο μενού «Δράσεις Φορέα». 2

3 3. Καταχώρηση του αιτήματος επιχορήγησης Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία για τη Δράση που προγραμματίζετε (αυτά με * είναι υποχρεωτικά ) Ι. Γενικές πληροφορίες Τίτλος της Δράσης*: [Μέχρι 300 χαρακτήρες] Είδος της Δράσης*: Επιλέγετε από αναδυόμενη λίστα το είδος της Δράσης από τις ακόλουθες επιλογές: Παράσταση Συναυλία Έκθεση Συνέδριο Φεστιβάλ Άλλο. Εάν επιλέξετε «Άλλο» πρέπει να διευκρινίσετε το είδος της Δράσης στο πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη. Προσοχή: Εάν πρόκειται για συνέδριο, μόλις ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, πρέπει να αποστείλετε συμπληρωματικά στη Διεύθυνση Γραμμάτων: α) Δελτίο Συνεδρίου β) Αναλυτικό προϋπολογισμό γ) Προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασιών και εκδηλώσεων και δ)κατάλογο ομιλητών. Υπόδειγμα για τα (α) και (β) και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Αίτημα για: Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής μπορεί να υποβληθεί μέσω του drasis.culture.gr μόνο αίτημα για επιχορήγηση. Αιτούμενο ποσό: Γράφετε το ποσό της επιχορήγησης που ζητάτε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την πραγματοποίηση της Δράσης που προγραμματίζετε. Φορείς που συμμετέχουν στη Δράση: Αναφέρετε τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεστε για την πραγματοποίηση της Δράσης. Να διευκρινίσετε εάν η συνεργασία έχει οριστικοποιηθεί και ποιος θα είναι ο 3

4 ρόλος κάθε φορέα (συντονιστής, συνδιοργανωτής, εταίρος). Σε περίπτωση που συνεργάζεστε με άλλους φορείς ή/και με φορείς από το εξωτερικό, συμπληρώνετε το σχετικό τετραγωνίδιο. Να αναφέρετε επίσης εάν η Δράση σας έχει τεθεί υπό την αιγίδα κάποιου άλλου φορέα. [Μέχρι 1000 χαρακτήρες] Σύντομη περιγραφή της Δράσης: Δίνετε συνοπτική περιγραφή της Δράσης για την οποία ζητείται η επιχορήγηση. Να γίνει ειδική αναφορά στους τρόπους προβολής της Δράσης. [Μέχρι 1000 χαρακτήρες] Προσοχή: Αναλυτική περιγραφή της Δράσης καθώς και τα βιογραφικά των βασικών συντελεστών πρέπει να επισυναφθούν σε μορφή pdf μετά την προσωρινή αποθήκευση της φόρμας και πριν από την οριστική υποβολή της. Στόχος προσδοκώμενα αποτελέσματα: Προσδιορίζετε το στόχο που έχετε θέσει και τα αποτελέσματα που περιμένετε, ανάλογα με την ειδικότερη φύση της Δράσης και τα κριτήρια που θέτει ο ίδιος ο φορέας για την αξιολόγηση της επιτυχίας της. [Μέχρι 1000 χαρακτήρες] Χρόνος Διεξαγωγής*: Συμπληρώνετε την έναρξη και τη λήξη της Δράσης, σε μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ Τόπος Διεξαγωγής*: Επιλέγετε από αναδυόμενη λίστα με τις εξής επιλογές: Ελλάδα - εξωτερικό - περιοδεία στην Ελλάδα - περιοδεία στο εξωτερικό. Ανάλογα με την αρχική σας επιλογή, διευκρινίζετε στη συνέχεια τη χώρα και πόλη διεξαγωγής της Δράσης. 4

5 Χώρος Διεξαγωγής*: Γράφετε τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Δράση. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί, να γίνει σχετική μνεία. [Μέχρι 300 χαρακτήρες] Κοινό στο οποίο απευθύνεται η δράση Ηλικία*: Επιλέγετε από αναδυόμενη λίστα την αντιπροσωπευτικότερη ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεστε. Εάν η Δράση δεν έχει ιδιαίτερο ηλικιακό προσανατολισμό σε σχέση με το κοινό της, επιλέγετε «όλες τις ηλικίες». Προφίλ*: Αναφέρετε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται η Δράση που σχεδιάζετε. Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες*: Συμπληρώνετε το συνολικό αριθμό των καλλιτεχνών που θα απασχοληθούν στη Δράση. Συντελεστές παραγωγής*: Συμπληρώνετε το συνολικό αριθμό των λοιπών επαγγελματιών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Δράσης. Εθελοντές*: Συμπληρώνετε το συνολικό αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν εθελοντικά στη Δράση. II. Προϋπολογισμός της Δράσης Συμπληρώνετε τους δύο πίνακες με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα της Δράσης. Σε περίπτωση που υπάρχει και αναλυτικός, ειδικότερος προϋπολογισμός της Δράσης, μπορείτε να τον επισυνάψετε σε μορφή pdf, αφού αποθηκεύσετε προσωρινά τη φόρμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να συμπληρωθούν και οι γενικοί πίνακες που υπάρχουν στη φόρμα. 5

6 Στον πίνακα των εσόδων πρέπει να διευκρινιστεί ποια από αυτά είναι επιβεβαιωμένα κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος (λ.χ. έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση χορηγίας, έχουν προπωληθεί εισιτήρια ). Η πίνακες έχουν την ακόλουθη μορφή: 1. Έσοδα ΕΣΟΔΑ ποσά σε % επιβεβαιωμένα Έσοδα από τη δράση Χορηγοί Δημόσιοι Φορείς ΕΕ Ιδία Συμμετοχή Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ 2. Έξοδα ΕΞΟΔΑ ποσά σε Αμοιβές Χώρος Παραγωγή Έντυπο/Ηλεκτρονικό Υλικό Διαφήμιση Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ Στη συνέχεια μπορείτε να δώσετε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στους πίνακες. [Μέχρι 600 χαρακτήρες στο κάθε πεδίο]. Α. ΕΣΟΔΑ Έσοδα από τη Δράση: Π.χ. έσοδα από εισιτήρια (να αναφερθεί η τιμή του εισιτηρίου και ο προσδοκώμενος αριθμός θεατών), ενοικίαση χώρου σε τρίτους, πωλήσεις υλικού της Δράσης Χορηγίες ιδιωτών: Έσοδα από δωρεές και χορηγίες. Εάν έχει υπογραφεί σύμβαση «σύμβαση πολιτιστικής χορηγίας», δηλαδή χορηγίας που διέπεται από το Ν. 3525/2007, να σημειωθούν τα στοιχεία της πράξης χαρακτηρισμού χορηγίας ως πολιτιστικής. 6

7 Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς (εκτός του ΥΠΠΟΤ): Αναφέρετε τους δημόσιους φορείς που θα επιχορηγήσουν τη Δράση σας (συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΑΠ) και το ποσό που θα λάβετε από τον κάθε φορέα. Χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αναφέρετε το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση της Δράσης σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που η Δράση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Πολιτισμός της Ε.Ε., επιλέγετε το σχετικό τετραγωνίδιο. Ιδία συμμετοχή: Π.χ. έσοδα για τη Δράση από εισφορές των μελών. Λοιπά έσοδα: Έσοδα που δεν υπάγονται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Άλλες μορφές στήριξης της δράσης: Μορφές μη χρηματικής ενίσχυσης της δράσης, π.χ. εθελοντική εργασία, στήριξη σε είδος, δωρεάν παραχώρηση υποδομών, χορηγία επικοινωνίας. [Μέχρι 1000 χαρακτήρες] Β. ΕΞΟΔΑ Αμοιβές: Οι αμοιβές των συντελεστών της δράσης, π.χ. μισθοί καλλιτεχνών, πνευματικά δικαιώματα Χώρος: Ενοίκιο και λοιπά έξοδα του χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η δράση π.χ. ρεύμα, νερό, λοιπές υποδομές. Παραγωγή: Π.χ. έξοδα για σκηνικά, υλικά, ασφάλεια. 7

8 Έντυπο/ηλεκτρονικό υλικό: Έξοδα για την παραγωγή υλικού είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. έκδοση πρακτικών, οδηγού, προγράμματος Διαφήμιση: Έξοδα για την προβολή και διαφήμιση της Δράσης. Μπορείτε να διευκρινίσετε τους τρόπους με τους οποίους θα διαφημίσετε τη Δράση που σχεδιάζετε. Λοιπά: Έξοδα που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες: Αναφέρετε στοιχεία για τη Δράση που δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε κάποιο άλλο πεδίο της φόρμας. [Μέχρι 1000 χαρακτήρες] Έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση: Αναφέρετε ποια έγγραφα θα επισυνάψετε στην αίτησή σας. Επιλέγοντας <+> μπορείτε να προσθέσετε νέο πεδίο. Η επισύναψη γίνεται, αφού αποθηκεύσετε προσωρινά τη φόρμα, από το μενού «Συνημμένα» που βρίσκεται στο «Αίτημα Επιχορήγησης». Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν τα εξής αρχεία, σε μορφή pdf ή jpeg. - Αναλυτική περιγραφή της Δράσης - Βιογραφικά των βασικών συντελεστών της Δράσης (σε ένα αρχείο) Επίσης, μπορείτε να επισυνάψετε ειδικότερο προϋπολογισμό της Δράσης και ό,τι άλλο κρίνετε χρήσιμο για την αξιολόγηση της αίτησής σας. 8

9 ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα του αιτήματος επιχορήγησης, μπορείτε να την αποθηκεύσετε προσωρινά, επιλέγοντας «Προσωρινή αποθήκευση» ή να σβήσετε τα στοιχεία που δώσατε, επιλέγοντας «Καθαρισμός». Εάν επιλέξετε «Προσωρινή αποθήκευση», εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθότητά τους. Έχετε τις εξής δυνατότητες: «Επιβεβαίωση»: ολοκληρώνεται η καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα. Προσοχή: Δεν έχετε ολοκληρώσει την υποβολή του αιτήματος. Πρέπει στη συνέχεια να επισυνάψετε τα αρχεία που θέλετε και να υποβάλετε οριστικά το αίτημα επιχορήγησης (βλ παρακάτω Υποβολή αιτήματος) «Διόρθωση»: επιστρέφετε στη φόρμα καταχώρησης του αιτήματος χρηματοδότησης του φορέα και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές σε όλα τα πεδία που συμπληρώσατε προηγουμένως «Ακύρωση»: διαγράφονται όλα τα στοιχεία που δώσατε και επιστρέφεται στη φόρμα καταχώρησης 9

10 4. Επισύναψη εγγράφων Αφού καταχωρήσετε το αίτημα επιχορήγησης και πριν το υποβάλετε οριστικά πρέπει να επισυνάψετε τα έγγραφα που δηλώνετε στη φόρμα του αιτήματος. Αυτό γίνεται από το μενού «Συνημμένα» που βρίσκεται στο «Αίτημα επιχορήγησης». Επιλέγετε το αίτημα επιχορήγησης στο οποίο θέλετε να επισυναφθούν τα αρχεία, από αναδυόμενη λίστα. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι τίτλοι των εγγράφων που έχετε δηλώσει ότι θα επισυνάψετε. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Αναζήτηση» και επιλέγετε το αρχείο που αντιστοιχεί στον τίτλο που επιθυμείτε. Στο τέλος επιλέγετε «Επισύναψη». Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τον κατάλογο των εγγράφων προς επισύναψη πρέπει να διορθώσετε τη φόρμα του αιτήματος επιχορήγησης, μέσω του μενού «Προβολή/Αλλαγή» και στη συνέχεια να προβείτε στη νέα επισύναψη. Διευκρινίζεται ότι ο τίτλος του εγγράφου που δηλώνετε στον κατάλογο των συνημμένων δεν χρειάζεται να ταυτίζεται με το όνομα του αρχείου, απλώς περιγράφει το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα, το έγγραφο «1. βιογραφικά συντελεστών» μπορεί να αντιστοιχεί στο αρχείο cv.pdf. 10

11 5. Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση του αιτήματος επιχορήγησης φορέα έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τη φόρμα και να την τροποποιείτε επιλέγοντας «Προβολή/Αλλαγή», από στο μενού «Αίτημα επιχορήγησης». Έχετε τις εξής δυνατότητες: «Αλλαγές/Προσθήκες»: Έχετε πρόσβαση στη φόρμα καταχώρησης του αιτήματος επιχορήγησης και μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε όλα τα πεδία που έχετε συμπληρώσει. Επιλέγοντας «Ενημέρωση» γίνεται καταχώρηση των αλλαγών. Προσοχή: Όταν υποβληθεί οριστικά το αίτημα επιχορήγησης δεν είναι πλέον δυνατή καμία τροποποίησή του ούτε επιτρέπεται η επισύναψη άλλων αρχείων. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα προβολής του αιτήματος επιχορήγησης. «Διαγραφή»: Διαγράφεται το αίτημα επιχορήγησης «Υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης»: Ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ. Δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε ούτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει. Προσοχή: πριν υποβάλετε το αίτημα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν επισυναφθεί τα έγγραφα που δηλώσατε. 11

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ 1 1 Εισαγωγή Ένα σημαντικό τμήμα του web site του ΟΓΑ είναι αφιερωμένο στα ΚΕΠ και αποτελείται από ιστοσελίδες που έχουν υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014. Ver 09042014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014. Ver 09042014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 Ver 09042014 Αθήνα, 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 4 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2014... 6 2.1 Ενιαία Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα