Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη"

Transcript

1 Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα 8 Φυτοφάρμακα Πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους κανόνες»σελίδα 10 Αγρότες Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο των νεοεισερχομένων»σελίδα 12 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή»σελίδα 2 Εφαρµόζοντας στην Ελλάδα την υδροπονία και άλλες καινοτόµους µεθόδους καλλιέργειας

2 2 22 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Ενισχύσεις - καινοτοµίες ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Θερµοκήπια Αυξάνοντας εισόδηµα και αποδόσεις ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ Αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέ- µενης αξίας, µε τον πλέον αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα για όσους «επενδύσουν» στα θερµοκήπια - είτε επιλέξουν την παραδοσιακή οδό είτε πιο σύγχρονες τεχνικές, όπως η υδροπονία. Επίσης, αρκετά είναι τα προγράµµατα επιδοτήσεων που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, όµως αφορούν σε επενδύσεις υψηλού κόστους. Ωστόσο, η ανάγκη πολλών να ξέρουν τι βάζουν στο τραπέζι τους έχει συµβάλει στην ανάπτυξη µικρών θερµοκηπίων «οικογενειακού τύπου», προσιτού κόστους. Γενικότερα, τα θερµοκήπια πρέπει να κατασκευάζονται ανάλογα µε τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσουν και τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, σύµφωνα µε τους καθηγητές Κωνσταντίνο Κίττα και Νικόλαο Κατσούλα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών). Οπως υποστηρίζουν, «στη χώρα µας, λόγω των (τουλάχιστον ακόµα) διακριτών εποχών, τα θερµοκήπια απαιτούν θέρµανση, αερισµό και δροσισµό για παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες οι οποίες, αν υιοθετηθούν από τους καλλιεργητές, θα επιτρέψουν την παράταση της καλλιεργητικής περιόδου στη θερµή περίοδο του έτους, την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής, τη µείωση χρήσης χηµικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και, τέλος, την εξοικονόµηση ενέργειας». Οπως τονίζουν, βασική προϋπόθεση για να γίνει δυνατή και οικονοµικά βιώσιµη η ανάπτυξη των θερµοκηπίων είναι ο εκσυγχρονισµός τους µε την υιοθέτηση τεχνικών και τεχνολογιών προσαρ- µοσµένων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία των αγροτικών οικοσυστηµάτων. Συγκεκριµένα, αυτές θα πρέπει να στοχεύουν: Στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόµενων προϊόντων µε χρήση νέων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υποστρώµατα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών διαλυµάτων). Στη µείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόµηση ενέργειας, αξιοποίηση βιοµάζας και λοιπών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καλύτερη διαχείριση µικροκλίµατος). Στη µείωση των χηµικών εισροών (ολοκληρωµένη παραγωγή, δίχτυα εντοµοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης). Στην καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων (κλειστά υδροπονικά συστήµατα). Στην αναδιάρθρωση του φυτικού κεφαλαίου (δοκιµή νέων ποικιλιών). Στην ιχνηλασιµότητα, στην τυποποίηση και την πιστοποίηση των παραγοµένων προϊόντων. Τώρα, ακριβώς επειδή πρόκειται για µία επένδυση υψηλού κόστους, ο παραγωγός πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στις κινήσεις του. Με καλό σχεδιασµό και καθετοποίηση της παραγωγής µπορεί να εξασφαλίσει τη διάθεση των προϊόντων του σε ικανοποιητικές τιµές. Βασική προϋπόθεση για τις καλές συνθήκες διάθεσης είναι να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και άλλοι παραγωγοί. Επιπλέον, οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής του ή έστω να έχει καθοδήγηση από κάποιον ειδικό εµπιστοσύνης. Σκοπός είναι να αντιµετωπιστούν, αν όχι να αποφευχθούν, έγκαιρα αρρώστιες και άλλα προβλήµατα που θα έχουν καταστρεπτικές συνέπειες. Παράλληλα, έµφαση πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κτήµατος, όπου το έδαφος πρέπει να είναι γόνιµο και να στραγγίζει καλά. Υψηλή τεχνολογία για υψηλή παραγωγικότητα Ο εκσυγχρονισµός των θερµοκηπίων είναι βασικός όρος για την οικονοµική τους βιωσιµότητα αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής τους. Σύµφωνα µε τους καθηγητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Κίττα και Νικόλαο Κατσούλα, µια σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες µπορεί να εφαρµοστεί στα ελληνικά θερµοκήπια, επιτυγχάνοντας αύξηση της απόδοσής τους µε γνώµονα την αειφορία. Θέρµανση Στα θερµαινόµενα θερµοκήπια των µεσογειακών χωρών, η θέρµανση γίνεται συνήθως µε καυστήρες ορυκτών καυσίµων (πετρελαίου ή µαζούτ) και µε σύστηµα διανοµής µε επιδαπέδιους πλαστικούς σωλήνες, µέσα στους οποίους κυκλοφορεί νερό σε χαµηλή θερµοκρασία, ή/και µε αερόθερµα. Η χρησιµοποίηση εναλλακτικών καυσίµων (βιοµάζα) έχει αρχίσει να υιοθετείται τελευταία, µε προβλήµατα, όµως, στην εξασφάλιση της πρώτης ύλης και τη λειτουργία των καυστήρων. Τα τελευταία χρόνια ευρεία εφαρµογή στο χώρο των θερ- µοκηπίων βρήκε η χρήση της θερµοκουρτίνας, η οποία βελτιώνοντας την ενεργειακή συµπεριφορά του θερµοκηπίου οδηγεί σε µείωση του κόστους θέρµανσης και σε επιµήκυνση της καλλιεργητικής περιόδου. Ακόµα όµως και στα θερµοκήπια που χρησιµοποιούν συµβατικά καύσιµα υπάρχουν νέα συστήµατα και νέες τάσεις σχεδιασµού των συστηµάτων απόδοσης της θερµότητας στο χώρο τους, µε γνώµονα την αύξηση της απόδοσης και της εξοικονό- µησης ενέργειας. Η διαχείριση της θέρµανσης των περισσότερων θερµοκηπίων σήµερα γίνεται µέσω του προσδιορισµού δύο επιθυµητών θερµοκρασιών ρύθµισης του θερµοστάτη (ηµέρας και νύχτας), µε βάση κυρίως την εµπειρία του παραγωγού. Η διαχείριση της θέρµανσης µε προηγµένα σύστηµα ελέγχου του µικροκλίµατος, τα οποία λαµβάνουν υπόψη και την απόκριση της καλλιέργειας και τα οποία είναι σε θέση να τροποποιούν τις απαιτήσεις σε θέρµανση ανάλογα µε τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες, και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων θέρµανσης, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Ενισχύσεις - καινοτομίες 3 23 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Αγροτικός Τύπος Δυνατότητες επιδότησης Αναφορικά με τις επιλογές επιδότησης, αρχικά το πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» ενισχύει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για να πάρει, ωστόσο, ο υποψήφιος το «πράσινο φως» της ένταξης θα πρέπει να έχει εκμετάλλευση στο όνομά του. Σημειώνεται, δε, ότι δεν υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες, οπότε το ποσό που θα πάρει μπορεί να το αξιοποιήσει αναλόγως από τα «κενά» της εκμετάλλευσής του. Συνηθίζεται όσοι καταθέτουν επενδυτικό σχέδιο για τους «Νέους Αγρότες» να διεκδικούν επίσης χρηματοδότηση και από τα «Σχέδια Βελτίωσης». Ο «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως λέγεται διαφορετικά, είναι από τα προγράμματα που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία θερμοκηπίου, καλύπτοντας -μεταξύ άλλων- κτιριακές δαπάνες, αλλά και δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού. Μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να τρέξει σε επόμενο διάστημα, ενώ γίνεται λόγος για κάποιες τροποποιήσεις στη μορφή που είχε μέχρι σήμερα η δράση. Οπως μας εξηγεί ο κ. Σίμος Ποτουρίδης, από το γεωτεχνικό γραφείο «Αγροσύμβουλος», «μπορεί κάποιος, ως Νέος Αγρότης, να επωφεληθεί με επιπλέον πριμοδότηση έως 10% στην επιδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης και να προηγηθεί έναντι των λοιπόν υποψήφιων γεωργών στο πρόγραμμα». Επιπλέον, υπάρχει και η επιλογή του μέτρου 123Α, που απευθύνεται επίσης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε εκσυγχρονισμό. Συγκεκριμένα, εφόσον κάποιος διαθέτει θερμοκήπιο μπορεί να επιδοτηθεί για δραστηριότητες μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίου των προϊόντων που παράγει. Οσο για το Νέο Επενδυτικό Νόμο (αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μετά τον Ιούνιο), με τις αλλαγές που προωθήθηκαν ξεκαθαρίζει το θεσμικό τοπίο, που αφορά σε επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Μάλιστα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση ενισχύονται εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής. Σε γενικές γραμμές με τα τώρα στοιχεία, η επιδότηση για την πρωτογενή παραγωγή κυμαίνεται από 40% έως και 75%, ενώ το σχέδιο που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άνω των ευρώ. Πάντως, τα ακριβή ποσοστά και ποσά θα καθοριστούν εντός του Απριλίου. Στο μεταξύ, αλλάζουν, έπειτα από πολύ καιρό, και οι τεχνικές προδιαγραφές των θερμοκηπιακών κατασκευών (διαστάσεις, μορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισμός, προσανατολισμός, εγκατάσταση και θεμελίωση αυτών κ.ά.) για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών και άλλων γεωργικών ειδών. Τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργάζονται πάνω στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τον επόμενο μήνα. Οπως μας αναφέρει ανώτερο στέλεχος του ΥπΑΑΤ, η έκδοση των προδιαγραφών θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι. Με μια ματιά «Νέοι Αγρότες» 1 (μέτρο 112) Αφορά σε αγρότες ετών, εγγεγραμμένους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί το αργότερο 14 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η επιδότηση φθάνει έως ευρώ ανάλογα με την περιοχή και την παραγωγή, ενώ μπορεί να δοθεί προκαταβολή έως το 70%. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 18 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου. Πληροφοριές: και Μεταποίηση και Εμπορία 2 Γεωργικών Προϊόντων (μέτρο 123Α) Αφορά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, αλλά και σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, με έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Η επενδυτική πρόταση πρέπει να είναι άνω των ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από το 20% έως το 65% του κόστους. Το μέτρο είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων (μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού). Πληροφορίες: τηλέφωνο Σχέδια Βελτίωσης 3 (μέτρο 121) Αφορά σε επαγγελματίες αγρότες (παλαιούς και νέους) από 18 ως 60 ετών. Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα. Επενδυτικός Νόμος 4 Αφορά σε μεγάλες επενδύσεις, άνω των ευρώ, και από τη στιγμή που θα ανοίξει και πάλι για υποβολή αιτήσεων, όσοι ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση ακόμη και έως το 75% του κόστους (αναμένεται ο τελικός καθορισμός των ποσοστών). Ανάμεσα στις επενδύσεις που βρίσκουν στήριξη από τον Επενδυτικό είναι και υφιστάμενα θερμοκήπια. σε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και περαιτέρω μείωση του κόστους θέρμανσης. Αερισμός - δροσισμός Το σημαντικότερο πρόβλημα των θερμοκηπίων των μεσογειακών χωρών είναι ο έλεγχος των υπερθερμάνσεών τους κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες που συχνά συνδυάζονται με ανεπαρκή υγρασία. Ο συνδυασμός των κλιματικών αυτών συνθηκών δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς να διακόψουν την καλλιέργεια από τις πρώτες κιόλας θερμές ημέρες ή να τις συνεχίσουν κάτω από όχι ευνοϊκές συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Ο φυσικός αερισμός και η σκίαση είναι οι πλέον διαδεδομένοι τρόποι μείωσης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των θερμοκηπίων, η αποτελεσματικότητά τους, όμως, είναι περιορισμένη. Ο δυναμικός αερισμός, ο οποίος επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ανεμιστήρων, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερος του φυσικού, δεν μπορεί όμως να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σε επίπεδα χαμηλότερα της εξωτερικής. Για το λόγο αυτό ο αερισμός (είτε φυσικός είτε δυναμικός) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο σύστημα ψύξης, αν θέλουμε να καλλιεργούμε καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ενας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ψύξης είναι ο δροσισμός με εξάτμιση νερού. Αφύγρανση Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των θερμοκηπίων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι η μείωση των υψηλών επιπέδων υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών. Σήμερα, το πρόβλημα της υψηλής υγρασίας αντιμετωπίζεται με συνδυασμένη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και αερισμού, αφού άλλες τεχνικές, όπως οι αντλίες θερμότητας και η χρήση υγροσκοπικών υλικών, δεν διαδόθηκαν για οικονομικούς, κυρίως, λόγους. Παρόλο, όμως, που η τεχνική αυτή έχει υιοθετηθεί σχεδόν καθολικά στη θερμοκηπιακή πρακτική, εξακολουθεί να εφαρμόζεται τελείως εμπειρικά με αποτέλεσμα τη μειωμένη έως ανύπαρκτη αποτελεσματικότητα και τη σπατάλη ενέργειας. Η ορθολογική χρησιμοποίηση των συστημάτων θέρμανσης και αερισμού για αφύγρανση (μέσω εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης του κλίματος) και η χρησιμοποίηση καινοτόμων συστημάτων, τα οποία θα οδηγούν σε υγροποιήσεις των υδρατμών στην επιφάνειά τους, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική αφύγρανση των θερμοκηπίων, κάτι που θα επιτρέψει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών. Τα αντισταγονικά υλικά κάλυψης μπορούν επίσης με επιτυχία να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν επιτρέπουν στο νερό που συμπυκνώνεται στην επιφάνεια του υλικού κάλυψης, στην οροφή του θερμοκηπίου, να πέσει πάνω στην καλλιέργεια. γυριστε σελιδα

4 4 24 Αγροτικός Τύπος Ενισχύσεις - καινοτομίες Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Υδροπονία, η επόμενη μέρα στα θερμοκήπια Μια τεχνολογία αιχμής στο χώρο των θερμοκηπίων, η υδροπονία, πετυχαίνει την καλλιέργεια των φυτών με τις ρίζες τους να αναπτύσσονται είτε σε υδατικό διάλυμα ανόργανων θρεπτικών στοιχείων είτε σε στερεά, πορώδη υποστρώματα και άρδευση μόνο με θρεπτικό διάλυμα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της καλλιεργητικής τεχνικής είναι: η βελτιστοποίηση του ελέγχου των συνθηκών αναπτύξεως των φυτών, η μεγάλη αποδοτικότητα της χρήσεως του νερού, το καθαρό περιβάλλον εργασίας, οι αυξημένες αποδόσεις με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας, ο προγραμματισμός της παραγωγής, η πρωίμιση κ.λπ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Λαχανοκομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αναστάσιο Κώτσιρα, «η υδροπονία μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και σε υπαίθριες καλλιέργειες όταν οι κλιματικές συνθήκες επιτρέπουν την επιμήκυνση της καλλιεργητικής περιόδου. Το γεγονός αυτό την καθιστά ακόμη πιο ελκυστική, καθώς παρακάμπτεται το υψηλό κόστος της θερμοκηπιακής εγκαταστάσεως και παρέχεται η δυνατότητα αξιοσημείωτης αύξησης Η απάντηση των παραγωγών που εφαρμόζουν υδροπονικές μεθόδους, στο ερώτημα αν θα ξαναγύριζαν σε καλλιέργεια στο έδαφος, είναι στη συντριπτική πλειονότητα αρνητική των αποδόσεων». Στην Ελλάδα, πέρα από τις μεγάλες μονάδες που ήδη έχουν εγκατασταθεί, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και μικρότερες, από παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τοπικές αγορές. «Το κόστος της δημιουργίας τέτοιων μονάδων είναι ανεκτό. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη τάση σε παλιά θερμοκήπια να γίνεται αλλαγή του τρόπου καλλιέργειας από το έδαφος στην υδροπονία. Η απάντηση των παραγωγών που εφαρμόζουν υδροπονικές μεθόδους, στο ερώτημα αν θα ξαναγύριζαν σε καλλιέργεια στο έδαφος, είναι στη συντριπτική πλειονότητα αρνητική. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα την επιτυχία της υδροπονίας στην ελληνική πραγματικότητα», αναφέρει ο κ. Κώτσιρας. Παράλληλα, διαδίδεται η εφαρμογή των υδροπονικών μεθόδων καλλιέργειας οικογενειακής μορφής σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Πρόσφορο έδαφος υπάρχει ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, όπου αρκετοί ερασιτέχνες «υδροπόνοι» παράγουν σεβαστές ποσότητες ποιοτικών λαχανικών σε μέρη που με άλλους τρόπους δεν θα μπορούσαν να παραχθούν (ταράτσες, βεράντες κ.λπ.). Κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων Ανάλογα με το πού αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων. Οι πιο διαδεδομένες σε επιχειρηματικές εφαρμογές καλλιέργειας λαχανικών είναι: Καλλιέργεια σε στερεά υποστρώματα: 1 Χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως τα εγχώρια περλίτης και ελαφρόπετρα, αλλά και τα εισαγόμενα πετροβάμβακας, κοκκοτύρφη κ.λπ. Καλλιέργεια σε λεπτή στοιβάδα θρεπτικού διαλύματος (NFT): Σ αυτή την 2 περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη για στερεό υπόστρωμα, αφού οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε μια λεπτή μεμβράνη θρεπτικού διαλύματος που βρίσκεται σε συνεχόμενη ροή. Υψηλή τεχνολογία για υψηλή παραγωγικότητα...συνέχεια Ολοκληρωμένη διαχείριση Τα τελευταία χρόνια, η απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες, η παρατηρούμενη μείωση της αποτελεσματικότητας των χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ο αυξανόμενος προβληματισμός σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας. Ετσι άρχισε να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλών μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, όπως βιολογικών (π.χ. χρήση φυσικών εχθρών), καλλιεργητικών (π.χ. λίπανση, άρδευση, υγιεινή των φυτών, ανθεκτικές ποικιλίες), φυσικών, συνδυαζόμενων, αν είναι απαραίτητο, με χρήση ήπιων χημικών ουσιών. Από τις φυσικές μεθόδους, οι οποίες βρήκαν ευρεία εφαρμογή στο χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, είναι η χρήση των διχτυών εντομοστεγανότητας και η χρήση φωτοεκλεκτικών υλικών κάλυψης. Τα δίχτυα είναι συνήθως πλεκτά υλικά κάλυψης τα οποία τοποθετούνται στα ανοίγματα των θερμοκηπίων με σκοπό να παρεμποδίσουν την είσοδο των εντόμων και συγκαταλέγονται μεταξύ των φυσικών (ή μηχανικών) μεθόδων εντομοπροστασίας. Η τοποθέτηση των διχτυών στα ανοίγματα φυσικού αερισμού μειώνει την είσοδο των εντόμων στο εσωτερικό του θερμοκηπίου αλλά, παράλληλα, δρώντας και ως ένα πρόσθετο εμπόδιο στη ροή του αέρα στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, μειώνει σημαντικά τον αερισμό των θερμοκηπίων, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των ανοιγμάτων. Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πέρα από τις τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η χρήση της βιομάζας αλλά και οι αντλίες θερμότητας. Η βιομάζα έχει αναγνωρισθεί ως μια από τις πιο σημαντικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που απορρέουν τόσο από την παραγωγή αλλά και από την αξιοποίησή της για ενέργεια και άλλα προϊόντα. Ακόμη, η εκμετάλλευση της ενέργειας του υπεδάφους, είτε μέσω της χρήσης γεωθερμικού νερού είτε με τη χρήση αντλιών θερμότητας, αποτελεί σημαντική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας στο θερμοκήπιο, με τη δεύτερη περίπτωση να μην εφαρμόζεται ακόμη ευρέως στο θερμοκήπιο λόγω του υψηλού κόστους της πρώτης εγκατάστασης. Φυσικά και η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια από τις βασικές μεθόδους υψηλής τεχνολογίας με πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό και το περιβάλλλον. Η μέθοδος παρουσιάζεται αναλυτικά παραπάνω. συνεχεια στη σελιδα 6

5

6 6 26 Αγροτικός Τύπος Ενισχύσεις - καινοτομίες Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Αεροπονία: Η καλλιέργεια γίνεται με ψεκασμό του θρεπτικού διαλύματος στη ρίζα του 3 φυτού, η οποία βρίσκεται στον αέρα, σε ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο. Η ανάπτυξη των φυτών είναι ταχύτατη και η μέθοδος αυτή προσφέρεται για φυλλώδη λαχανικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Καλλιέργεια σε συστήματα βαθιάς επιπλεύσεως (DFT): Και σ αυτή την περίπτω- 4 ση δεν υπάρχει ανάγκη για στερεό υπόστρωμα, καθώς οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε ένα μεγάλο όγκο θρεπτικού διαλύματος. Πρόκειται για μέθοδο που προσφέρεται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας φυλλωδών λαχανικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αλλά και για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Τα καρποδοτικά λαχανικά πολλαπλών συγκομιδών (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι κ.λπ.) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των υδροπονικών καλλιεργειών και καλλιεργούνται κυρίως σε στερεά υποστρώματα και δευτερευόντως σε υδατοκαλλιέργειες ή σε παραλλαγές τους. Τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών αυτών είναι η μεγάλη καλλιεργητική περίοδος (4-12 μήνες), οι λίγες φυτεύσεις ανά έτος (1-3) και οι μικρές πυκνότητες φύτευσης (2-5 φυτά ανά τ.μ.). Τα λαχανικά στα οποία πραγματοποιείται μια συγκομιδή ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των φυλλωδών λαχανικών (μαρούλι, ρόκα, σπανάκι κ.ά.) και συγκομίζονται όταν αποκτήσουν το χαρακτηριστικό τους μέγεθος. Τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών αυτών είναι οι αρκετές φυτεύσεις ανά έτος (4-15), η μικρή καλλιεργητική περίοδος (4-12 εβδομάδες) και οι μεγάλες πυκνότητες φύτευσης (15-25 φυτά ανά τ.μ.). Μύθοι και αλήθειες Οι παρανοήσεις από τους επιφυλακτικούς απέναντι στην υδροπονία λειτουργούν ανασταλτικά για την εξάπλωσή της. Ο κ. Κώτσιρας βάζει τα πράγματα στη θέση τους απαντώντας σε αυτούς τους μύθους. Η υδροπονία δεν είναι πολύπλοκη: Η επιστημονική υποστήριξη και η εξέλιξη της υδροπονικής τεχνολογίας καθιστούν την εφαρμογή της πιο εύκολη ακόμη και για ερασιτεχνική χρήση. Τα υδροπονικά προϊόντα δεν είναι άνοστα: Τα φυτά που αναπτύσσονται υδροπονικά αξιοποιούν στο έπακρο το γενετικό τους δυναμικό. Μπορεί να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν ταχύτερα, να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά είναι ίδια ή και καλύτερα από τα συμβατικά, εφόσον τους παρέχονται όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Η γεύση των υδροπονικών προϊόντων δεν είναι τεχνητή: Σε αυτές τις καλλιέργειες, τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο νερό αρδεύσεως είναι ακριβώς τα ίδια που υπάρχουν και στο έδαφος. Συνεπώς, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, άρωμα κ.λπ.) θα είναι τα ίδια ή ακόμη καλύτερα στα υδροπονικά προϊόντα, λόγω των καλύτερων συνθηκών καλλιέργειας. Επιπλέον, λόγω της εντοπισμένης θρέψης των φυτών, δίνεται η ευχέρεια της παραγωγής προϊόντων χωρίς την παρουσία ανεπιθύμητων στοιχείων, όπως π.χ. τα βαρέα μέταλλα τα οποία πιθανόν να υπάρχουν στο έδαφος. Είναι κοντά η ένταξη των υδροπονικών προϊόντων στα βιολογικά: Από την επιστήμη της διατροφής των φυτών συνάγεται ότι η θρέψη τους απαιτεί την παρουσία ανόργανων θρεπτικών στοιχείων. Κατά μια άποψη, εάν τα θρεπτικά αυτά στοιχεία προστίθενται μέσω βιολογικών οργανικών ή ανόργανων σκευασμάτων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως, τότε τα σκευάσματα αυτά είναι βιολογικά. Συνεπώς, τα προϊόντα που παράγονται με τη χρήση αυτών των σκευασμάτων πιστοποιούνται ως προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, όταν παράλληλα δεν εφαρμόζονται χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί από διάφορες εταιρίες οργανικά σκευάσματα τα οποία βρίσκουν χρήση στις υδροπονικές καλλιέργειες. Επομένως, πιθανόν να είναι αρκετά κοντά και η ένταξη των υδροπονικών προϊόντων στα βιολογικά. Από την άλλη πλευρά, η υδροπονία έχει λανθασμένα και υπερβολικά χαρακτηριστεί θαυματουργή. Οταν δεν ακολουθείται η σωστή διαχείριση όλων των παραγόντων που επιδρούν στα φυτά, η υδροπονία δεν θα παράγει -κατά κανόνα- καλύτερα προϊόντα σε σχέση με ένα καλό έδαφος και τα υδροπονικά προϊόντα δεν θα είναι απαραίτητα πιο θρεπτικά ή πιο εύγευστα από αυτά του εδάφους κ.λπ. Μελέτη για 10 στρέμματα υδροπονικής τομάτας Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά το κόστος για την εγκατάσταση 10 στρεμμάτων υδροπονικής τομάτας, όπως επίσης και τα ετήσια έσοδα και έξοδα της εκμετάλλευσης, με βάση μελέτη της εταιρίας ΑΓΡΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Κτιριακά-εγκαταστάσεις κτιρίων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις Λοιπός εξοπλισμός Αϋλα ΣΥΝΟΛΟ Εξοικονομώντας νερό με νερό Τα λαχανικά θεωρούνται από τις πιο υδροβόρες καλλιέργειες, επιβαρύνοντας το περιβάλλον λόγω των αυξημένων εισροών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.λπ. Για παράδειγμα, στις καλλιέργειες στο έδαφος, τα φυτά αξιοποιούν περίπου το 10% του αρδευτικού νερού. Σε υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας το νερό που απαιτείται είναι περίπου 60 λίτρα ανά κιλό καρπών. Σε ανοικτό υδροπονικό σύστημα η ποσότητα του νερού μειώνεται στα 20 λίτρα. Σε κλειστό σύστημα μειώνεται ακόμη περισσότερο, στα 15 λίτρα. Σε καλλιέργειες μαρουλιού στο έδαφος, απαιτούνται περίπου λίτρα ανά φυτό. Σε κλειστό υδροπονικό σύστημα επιπλεύσεως απαιτούνται 8-10 λίτρα ανά φυτό (μετρήσεις στο ΤΕΙ Πελοποννήσου). Συνεπώς, η οικονομία σε νερό με την εφαρμογή της υδροπονίας είναι μεγάλη και οι συγκεκριμένες καλλιέργειες σε κλειστά συστήματα αποτελούν από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας συγκριτικά με αυτές της συμβατικής γεωργίας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Συνολική καλλιεργήσιμη έκταση σε στρέμματα 10,36 Φυτά ανά στρέμμα 2,3 Παραγωγικοί σταυροί ανά φυτό 11 Παραγωγή ανά σταυρό σε κιλά 0,96 Μέση τιμή σε ευρώ ανά κιλό 0,89 Φυτεύσεις ανά έτος 2 Ετήσια παραγωγή σε κιλά ανά στρέμμα Ετήσια παραγωγή σε κιλά ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Είδος Δαπάνης ΚΟΣΤΟΣ Καλλιεργητικές δαπάνες Ενεργειακές ανάγκες Μισθοδοσία Λοιπά έξοδα Συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ

7

8 28 8 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Καλλιέργειες ΤΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Στέβια στο χωράφι Επιλογή για τα πεδινά ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ H στέβια είναι ένα προϊόν που καθηµερινά κερδίζει -ως προς τη χρήση του- έδαφος και στην Ελλάδα, ως µια υγιεινή γλυκαντική ουσία. Ως καλλιέργεια όµως είναι στα πρώτα της βήµατα, αλλά για πολλούς µπορεί να αποτελέσει διέξοδο για πεδινές περιοχές, ειδικότερα εκείνες όπου πριν από µερικά χρόνια κυριαρχούσε ο καπνός. Επειδή λέγονται και γράφονται πολλά, αν και θεωρείται εύκολη καλλιέργεια, ο αγρότης που θέλει να ασχοληθεί θα πρέπει να εξετάσει όλα τα δεδοµένα που δεν έχουν να κάνουν τόσο µε την παραγωγή όσο µε την επεξεργασία και τη διάθεση. «Σίγουρες» πληροφορίες θα βρει στην Ενωση Αγροτικών Συλλόγων Αγρινίου, που είναι και ο πρώτος φορέας που έχει ασχοληθεί σοβαρά µε την καλλιέργεια και διεκδικεί να γίνει στην περιοχή του το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας στη χώρα µας. Ενας πρόσθετος λόγος για να προστρέξει κάποιος για πληροφορίες στην ΕΑΣ Αγρινίου είναι ότι ως Οργανισµός συµµετέχει και στην Ενωση Στεβιοπαραγωγών Ελλάδας, αλλά και στον ευρωπαϊκό φορέα Europa Stevia, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία για καλύτερο συντονισµό ώστε να προχωρήσει το θέµα της επεξεργασίας. Επίσης, στοιχεία για την προσαρµογή της στέβιας στα ελληνικά δεδοµένα υπάρχουν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το οποίο από το 2005 ασχολείται µε την πειραµατική καλλιέργεια και την έρευνα. Οσοι έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν µε την καλλιέργειά της θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από κάθε στρέµµα θα πρέπει να πάρουν 200 κιλά σε ξηρά φύλλα για να εξασφαλίσουν ένα καλό εισόδηµα. Ακόµη, όσοι έχουν την εµπειρία των καπνών γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι η παραγωγή, οι τιµές, η επεξεργασία και η απορρόφηση εξαρτώνται από µια σειρά παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το διεθνή ανταγωνισµό, χωρίς να αγνοούν και τις καιρικές συνθήκες. Η καλλιέργεια Η στέβια ευδοκιµεί σε υποτροπικά υγρά κλίµατα µε ύψος βροχής πάνω από χιλιοστά το χρόνο και σε καλά αποστραγγιζόµενα, αµµώδη ή αµµοαργιλώδη εδάφη. Καταλληλότερα έχουν χαρακτηριστεί τα εδάφη µε ελαφρώς όξινη αντίδραση, ενώ αν καλλιεργηθεί σε αλκαλικά (ph 8), η ανάπτυξη του φυτού θα είναι περιορισµένη και αργή. Εάν τα εδάφη είναι αλατούχα, καλό είναι να αποφεύγονται. Από τη µέχρι τώρα εµπειρία αποδεικνύεται ότι το φυτό αναπτύσσεται σε περιοχές µε µέγιστη θερµοκρασία 41 o C, σε κλίµατα εύκρατα έως τροπικά και δεν αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες. Για το λόγο αυτό, στη χώρα µας η σπορά θα πρέπει να γίνεται στην αρχή σε σπορεία νωρίς την άνοιξη και η µεταφύτευση αφού περάσει η εποχή των παγετών. Είναι φυτό που αγαπά το φως και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται σκιερές τοποθεσίες. Πολλαπλασιασµός-φύτευση Ο ιδανικός τρόπος πολλαπλασιασµού είναι µε τη χρήση µοσχευµάτων στελεχών ή φύλλων του φυτού, κάτι όµως που είναι κοστοβόρο. Γι αυτό και προτιµάται ο πολλαπλασιασµός να γίνεται µε σπόρο σε θερµοκήπιο µε πολύ καλό φωτισµό σε θερµοκρασία o C για την παραγωγή φυταρίων, σε µια περίοδο 8 µε 10 εβδοµάδων. Η µεταφύτευση γίνεται την άνοιξη ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Για παράδειγµα, στον Καναδά η µεταφύτευση γίνεται τον Μάιο, ενώ σε πιο θερ- µές χώρες, όπως η Ελλάδα, µπορεί να γίνει πιο νωρίς. Η σπορά γίνεται σε αποστάσεις 50 έως 70 εκατοστών µεταξύ των γραµµών µε συνολική πυκνότητα φυτείας έως φυτών ανά στρέµµα. Πριν από τη φύτευση είναι απαραίτητη η καλή προετοιµασία του εδάφους. Ξήρανση Η αποξήρανση των ξυλοποιηµένων µίσχων και των πράσινων φύλλων δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Γίνεται αµέσως µετά τη συγκοµιδή µε τη χρήση κλιβάνου ή και µε έκθεση στον ήλιο, µέθοδος η οποία εγγυάται καλύτερη ποιότητα. Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, για την ξήρανση απαιτούνται ώρες σε θερµοκρασία 40 C - 50 C.

9 9 37 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος Μετά το όργωµα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο φορές «φρεζάρισµα» ώστε η επιφάνεια του χωραφιού να γίνει λεία. Λίπανση Το φυτό έχει µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να παραµελείται. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της σύστασης του εδάφους και ανάλογα να υποστηρίζεται µε λιπάσµατα. Στη χώρα µας, όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι αποδίδει καλύτερα όταν γίνει ενσωµάτωση κοπριάς στο έδαφος πριν από τη µεταφύτευση και τη λίπανση, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Γενικά το άζωτο είναι το σηµαντικότερο θρεπτικό στοιχείο καθώς σχετίζεται µε την ανάπτυξη του φυλλώµατος. Αρδευση Σε χώρες όπου επικρατεί τροπικό κλίµα η στέβια δεν απαιτεί άρδευση. Οµως σε περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, που το ύψος βροχής δεν φτάνει τα 700 χιλιοστά ανά έτος, απαιτείται συχνή και επιφανειακή άρδευση, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις. Σε γενικές γραµµές, η άρδευση είναι απαραίτητη όταν οι άκρες των βλαστών αρχίσουν να γέρνουν. Ως καταλληλότερη µέθοδος θεωρείται η στάγδην. Ζιζανιοκτονία-ασθένειες Συνήθως η ζιζανιοκτονία γίνεται επαναλαµβανόµενα µε τη χρήση µηχανικών µέσων. Σε περίπτωση όµως που χρειαστεί και συµπληρωµατική καταπολέµηση, αυτή γίνεται µε βοτάνισµα ή ζιζανιοκτόνα. Η φυτοπροστασία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα αφού οι προσβολές από έντοµα είναι ελάχιστες, όχι όµως και για τα σκουλήκια. Προβλήµατα έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν οι µύκητες του γένους Septoria (Septoria steviae), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), καθώς και οι Το φυτό αναπτύσσεται σε περιοχές µε µέγιστη θερµοκρασία 41 o C, σε κλίµατα εύκρατα έως τροπικά και δεν αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες παγετοί και οι δυνατοί άνεµοι. Επίσης, είδη ζώων όπως τα κουνέλια και οι λαγοί έχει παρατηρηθεί ότι προξενούν ζηµιές, επειδή προτιµούν τα γλυκά φύλλα του φυτού. Συγκοµιδή Γίνεται και όταν τα φυτά έχουν φτάσει περίπου τα 60 εκατοστά, είτε ολόκληρου του φυτού είτε των φύλλων µόνο, πριν από την άνθιση, µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα. Η καλύτερη ποιότητα και ποσότητα στεβιοσίδης (της βασικής γλυκαντικής ουσίας) επιτυγχάνεται λίγο πριν από την άνθιση. Ερευνες έχουν δείξει ότι η απόδοση ανά στρέµ- µα µπορεί -σε ιδανικές συνθήκες- να φτάσει και τα 500 κιλά σε ξηρά φύλλα. Η ποσότητα όµως αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη αφού ιδανικές συνθήκες σπάνια επικρατούν. Ως όριο βιωσιµότητας της καλλιέργειας θεωρούνται τα 200 κιλά ξηρών φύλλων ανά στρέµµα, µε την τιµή τους να φτάνει έως τα 2,5 ευρώ το κιλό Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο ΣΤΗ ΧΩΡΑ µας η εγκατάσταση µιας φυτείας απαιτεί ένα υπολογίσιµο κόστος ανά στρέµµα, το οποίο τον πρώτο χρόνο µπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ. Για το λόγο αυτό ως όριο βιωσιµότητας θεωρούνται τα 200 κιλά ξηρών φύλλων, αφού η τιµή τους µπορεί να φτάσει έως τα 2,5 ευρώ το κιλό. Σήµερα, η κύρια χρήση της στέβιας είναι η εξαγωγή από τα φύλλα της, χλωρά ή ξηρά, των φυσικών γλυκαντικών ουσιών στεβιοσίδη, ρεµπαουδιοσίδη κ.ά. Η στεβιοσίδη και ρεµπαουδιοσίδη, µόνες τους ή µαζί, είναι λευκές, µικροκρυσταλλικές ουσίες, όπως και η κοινή ζάχαρη, αλλά µε µηδέν θερµίδες και φορές πιο γλυκιές. Οι γλυκαντικές αυτές ουσίες µπορούν να αντικαταστήσουν την κοινή ζάχαρη (ή τα συνθετικά γλυκαντικά) σε οποιαδήποτε χρήση της, έχοντας όµως πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Οι µεγαλύτεροι χρήστες της στέβιας είναι η βιοµηχανία τροφίµωνποτών-ζαχαροπλαστικής (όπου υποκαθιστά τη ζάχαρη και την πράσινη χρωστική), ενώ προτείνεται και στο χώρο της Υγείας (για τους διαβητικούς τύπου 2). Η χρήση της συνιστάται για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και της τερηδόνας, ενώ αναλύσεις έδειξαν ότι περιέχει πάνω από 100 οργανικές και ανόργανες ουσίες, τις οποίες χρησιµοποιεί ο ανθρώπινος οργανισµός. Σε παγκόσµιο επίπεδο αξιοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ως συµπλήρωµα διατροφής και συµπλήρωµα δίαιτας. Αν και είναι αυτοφυές της Λατινικής Αµερικής (όπου και καλλιεργείται), στην παραγωγή της κυριαρχούν πλέον οι ασιατικές χώρες. Η Κίνα αποτελεί το µεγαλύτερο καλλιεργητή στον κόσµο, ενώ η Ιαπωνία και η Κορέα διαθέτουν τη µεγαλύτερη αγορά εκχυλισµάτων στέβιας, όπου καλύπτει περί το 40-50% της αγοράς γλυκαντικών ουσιών. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ενέκριναν ορισµένα παρασκευάσµατα ως συστατικά σε φαγητά και ροφήµατα στις αγορές τους. Προς το παρόν, η στέβια δεν υπάγεται σε Κοινή Οργάνωση Αγοράς της Ε.Ε., ούτε προβλέπεται γι αυτήν συνδεδεµένη ενίσχυση από τα κονδύλια του Α Πυλώνα της κοινοτικής χρηµατοδότησης, ωστόσο εξετάζονται τρόποι για να ενταχθεί στη νέα προγραµµατική περίοδο Και στην Ελλάδα έχει αρχίσει να εµφανίζεται ποικιλία προϊόντων µε στέβια, όπως π.χ. αναψυκτικά.

10 38 10 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Καλλιέργειες Αυξημένη η διακίνησή τους σε βορεια ελλαδα και θεσσαλια Παράνομα φυτοφάρμακα; Ποινή η παρακράτηση επιδοτήσεων Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει για τη χώρα μας η διακίνηση απαγορευμένων, εδώ και δεκαετίες, φυτοφαρμάκων. Ηδη σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Βορείου Ελλάδος η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, καθώς σε αποθήκες αγροτών αλλά και «εμπόρων» έχουν εντοπιστεί επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών φυτοφάρμακα, τα οποία εισάγονται παράνομα από χώρες όπως τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Για όσους εντοπίζονται να τα χρησιμοποιούν, εκτός των άλλων, θα τους παρακρατείται το 20% των επιδοτήσεων. Η συνήθης πρακτική των ιδιωτών που εμπορεύονται παράνομα φυτοφάρμακα είναι η μεταφορά τους από τα σύνορα και η αποθήκευσή τους σε χώρους μέσα στα χωράφια ώστε να εντοπίζονται δύσκολα. Τα παράνομα φάρμακα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., φυλάσσονται σε αποθήκες στις γειτονικές χώρες και περνάνε στην Ελλάδα κυρίως με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το όφελος για τον παραγωγό μπορεί να ξεπεράσει και το 60%. Οι δράσεις του υπουργείου Ηδη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο απασχολεί το σύνολο των βαλκανικών χωρών. Προς το παρόν, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνταγή χρήσης των φυτοφαρμάκων και τη διαδικασία συνταγογράφησής τους. Στόχος της σχετικής απόφασης είναι: Η βελτίωση του τρόπου διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης μη εγκεκριμένων ή ληγμένων φαρμάκων. Η επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Η προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Τα παράνομα φάρμακα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., φυλάσσονται σε αποθήκες στις γειτονικές χώρες και περνάνε στην Ελλάδα κυρίως με ιδιωτικά αυτοκίνητα Τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι: Η δημιουργία μητρώου επιστημόνων-συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων. Ο καθορισμός των προδιαγραφών της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Οι ρυθμίσεις για έκδοση της συνταγής χρήσης. Οι τύποι της συνταγής χρήσης. Ελεγχος στις συνταγές Στην υπό διαβούλευση απόφαση προβλέπεται ότι στους παραγωγούς που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις θα τους παρακρατείται το 20% των κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αγρότες θα πρέπει να κρατάνε τις συνταγές για διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων. Επίσης, οι εκδότες των συνταγών θα πρέπει να παρέχουν την ελεύθερη πρόσβαση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι δίνουν συνταγές χωρίς να τηρούν τα νόμιμα θα τιμωρούνται με αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης. Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα, προωθείται και η δημιουργία ενός μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την αρμόδια Διεύθυνση θα γίνεται ανάρτηση στο Διαδίκτυο του μητρώου των επιστημόνων που μπορούν να γράψουν τις συνταγές, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε δεκαπέντε μέρες. Οι τύποι συνταγών είναι δύο: οι επίσημες, που αφορούν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και έχουν σχέση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και οι αναγνωρισμένες, που εκδίδονται από σύστημα ιδιωτικών φορέων. Οδηγίες ορθής χρήσης Προκειμένου να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος, ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε φάρμακο το οποίο χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση εντόμων, μυκήτων και ζιζανίων θα πρέπει να έχει εγκριθεί η χρήση του για αντιμετώπιση ασθενειών σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Για τη σωστή χρήση ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι: Η χρήση των φυτοφαρμάκων δεν είναι εμπειρική υπόθεση. Η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα χωρίς υπερβολική χρήση. Οφείλει να τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταγράφει τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποίησε, την καλλιέργεια, τις δόσεις, τις ασθένειες και το χρόνο επέμβασης. Πρέπει πριν από τη χρήση να εξετάζει την ετικέτα του φαρμάκου, η οποία θα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Σε αυτήν θα πρέπει να αναγράφονται: Το όνομα του προϊόντος και ο παρασκευαστής Οι εγκεκριμένες χρήσεις, για τις καλλιέργειες και για ποια έντομα, ασθένειες και για ποια ζιζάνια προορίζεται Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που είναι η δραστική ουσία, η µορφή του σκευάσµατος, η συνδυαστικότητα µε άλλα προϊόντα Η δοσολογία, οι τρόποι εφαρµογής, παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, αλλά και το χρονικό διάστηκα ασφαλείας μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκοµιδής Ακόμη τα ειδικά σύµβολα κινδύνου πρέπει να είναι εμφανή καθώς τα γεωργικά φάρµακα ταξινοµούνται σε κατηγορίες: Xi =ερεθιστικό, Τ= τοξικό και Τ+= πολύ τοξικό Τα µέσα ατοµικής προστασίας για την ασφαλή χρήση και τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός σε περίπτωση ατυχήματος. Οι οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και των ωφέλιμων εντόνων Οι οδηγίες για την ασφαλή φύλαξη, αλλά και τα μέτρα προστασίας κατά την παρασκευή του υγρού και την εφαρμογή. Τα μέτρα αυτοπροστασίας είναι σημαντικά και μετά την ολοκλήρωση του ψεκασμού, αφού απαιτείται πολλή προσοχή. Ομως, επιμέλεια χρειάζεται σε όλη τη διαδικασία -από την αποθήκευση και τη χρήση- ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά. Εννοείται ότι απαγορεύεται αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα, αλλά και ζώα.

11

12 40 12 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Κανονισμοί Πώς εγγράφεται κάποιος στο Μητρώο Αγροτών Νεοεισερχόμενοι αγρότες Υποχρεώσεις και δικαιολογητικά ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών γεωργών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθορίζει με εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Διαύγεια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου 4235/14. Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης, νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και την αλιεία μπορούν να χαρακτηριστούν οι επαγγελματίες αγρότες, χωρίς να ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για δύο συνεχή έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Αναλυτικά, για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει: Nα μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική 1 απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επομένως, να έχει διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση, αποδεικνύοντάς το με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ενδεικτικά δικαιολογητικά: Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ). Οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ). Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου. Κάρτα ανεργίας. Σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή αποδεικνύε- 2 ται, κατά περίπτωση, με τα παρακάτω ενδεικτικά δικαιολογητικά: Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας). Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος. Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 πρόσφατης ημερομηνίας. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και το ίδιο με το υποβληθέν στη ΔΟΥ, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη ΔΟΥ. Εναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών, TAXIS κ.λπ. Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ., που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους). Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες. Αντίγραφα Ελαιοκομικού, Αμπελουργικού Μητρώου κ.λπ. Ο αγρότης για να ενταχθεί στο Μητρώο πρέπει να αποδείξει ότι δεν ασκεί κάποια άλλη εξωαγροτική απασχόληση Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα, που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ., ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, προκειμένου για μονοετείς καλλιέργειες. Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου/μελισσοσμηνών από άλλον κτηνοτρόφο/μελισσοκόμο, θεωρημένο από δημόσια αρχή. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή κεφαλαίου/μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥπΑΑΤ (Μητρώο Αιγοπροβάτων, Βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, αποδείξεις αγοράς κ.ά.). Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, 3 στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι μηνών θα υποβάλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε. Τέλος, στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και για το χαρακτηρισμό δασεργατών χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ ως επαγγελματιών αγροτών.

13 Share

14 14 42 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Συνεταιρισμοί συνεργασια με πανεπιστημιο για ακομη πιο ποιοτικα προϊοντα Ο «Βοσκός» δείχνει το δρόμο Mία ομάδα νέων ανθρώπων στο Λιβάδι Ελασσόνας, κτηνοτρόφοι στο επάγγελμα, αποφάσισε το 2007 να συγκροτήσει κόντρα στο ρεύμα της εποχής ένα συνεταιρισμό για την παραγωγή και τη διάθεση τυροκομικών προϊόντων. Του έδωσαν το όνομα «Βοσκός», το οποίο καθιερώθηκε γρήγορα και πλέον αναγνωρίζεται εύκολα από μια περιοχή που έχει τη δική της παράδοση στο χώρο των γαλακτοκομικών. «Εμείς από την πρώτη στιγμή που ιδρύσαμε το συνεταιρισμό θέσαμε ως στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που πάνω από όλα θα σέβονται τον καταναλωτή. Ηδη η μέχρι τώρα προσπάθεια έχει αποδειχτεί επιτυχημένη και πλέον σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την παραγωγή ενός προϊόντος με ωμέγα 3 λιπαρά. Είμαστε σε συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το θέμα αυτό και σύντομα ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα», λέει ο νέος σε ηλικία πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ. Τάσος Αντωνίου, που, όταν ξεκίνησε το εγχείρημα, ήταν μόλις 25 χρόνων! Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πέντε κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, αλλά και ιδιωτικά τυροκομεία. Σήμερα ο «Βοσκός» επεξεργάζεται το γάλα που παράγουν τα μέλη του από το οποίο παρασκευάζει: βούτυρο, γιαούρτι, γραβιέρα, κασέρι, κατσικίσιο τυρί, κεφαλοτύρι, μυζήθρα, ξινοτύρι και βεβαίως φέτα (ΠΟΠ). Την ποιότητα της παραγωγής εγγυώνται τρεις βασικοί παράγοντες: Το χωριό Λιβάδι στον Ολυμπο με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής θέσης του και της γονιμότητας του εδάφους. Το χωριό, στα μ. υψόμετρο, φιλοξενεί γιδοπρόβατα. Η βλάχικη παράδοση που μπορεί αναδείξει το γάλα ως βάση για πολλά προϊόντα με «παλιές καλές και δοκιμασμένες συνταγές». Η συνεργασία με συγκεκριμένους γεωργούς για την παραγωγή ζωοτροφών, με αποτέλεσμα όλοι να γνωρίζουν τι τρώνε τα ζώα και να ελέγχουν έτσι όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τάσος Αντωνίου, πρόεδρος Συνεταιρισμού «Βοσκός» Αυτό όμως που κάνει τα προϊόντα ξεχωριστά είναι το μεράκι 14 νέων ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο για δεκάδες νέους σε όλη τη χώρα που θέλουν να συγκροτήσουν τη δική τους ομάδα: «Αυτού του τύπου οι ομάδες παραγωγών μπορούν να δώσουν πνοή σε πολλές περιοχές με την παραγωγή προϊόντων που συνδέονται με την παράδοση και την κουλτούρα κάθε τόπου», λέει ο κ. Αντωνίου. Ωστόσο, τίποτε δεν είναι απλό: «Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ολοι εκφράζονταν θετικά, αλλά είχαν και τις επιφυλάξεις τους. Σιγά σιγά όμως καταφέραμε να κερδίσουμε τους καταναλωτές δημιουργώντας εγκαταστάσεις τις οποίες χρηματοδοτήσαμε οι ίδιοι. Τώρα έχουμε ενταχθεί έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και τα προϊόντα μας». Τα προϊόντα «Βοσκός» σήμερα διακινούνται κυρίως στη Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα και διαρκώς γίνεται προσπάθεια για την επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές. Το δίκτυο πώλησης εκτός από την Ελασσόνα απλώνεται στο Λιτόχωρο, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Καλλιεργητική ατζέντα Η εποχή ευνοεί την προετοιμασία του εδάφους, αλλά και νέες φυτεύσεις λαχανικών, καθώς και την καταπολέμηση ασθενειών πολλών δέντρων. Συγκεκριμένα: τα μέσα Απριλίου. Οσο πρωιμότερη είναι η σπορά τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αποδόσεις, γι αυτό και επιλέγεται αυτή σε σχέση με την όψιμη. Οι καλλιεργητικές φροντίδες πριν από τη σπορά αποσκοπούν στην καταστροφή των ζιζανίων και την αφρατοποίηση του εδάφους. Καπνός Κατάλληλη στιγμή και για την προετοιμασία των καπνοσπορείων. Η μεγαλύτερη ποσότητα σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο οδηγεί σε μεγάλη πυκνότητα φυτών, δημιουργώντας και φτωχό ριζικό σύστημα, ενώ, αντίθετα, μικρότερη ποσότητα μπορεί να δώσει φυτά που χαρακτηρίζονται από πρώιμη άνθιση. Αμυγδαλιά Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς. Αυτή γίνεται με αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών και δένδρων που έχουν ξεραθεί. Επίσης, οι προσβολές από το μύκητα της πολυστίγμωσης είναι σοβαρές όταν η βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 ημέρες, οι δε μολύνσεις αρχίζουν με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με προληπτικούς ψεκασμούς με εγκεκριμένα σκευάσματα, από τα πρώτα φύλλα μέχρι το τέλος Μαΐου, οι δε ψεκασμοί επαναλαμβάνονται όταν επικρατεί βροχερός καιρός. Ακόμη, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μύκητας της φυτόφθορας ευνοείται από την ύπαρξη τραυμάτων στο σημείο εμβολιασμού ή στις ρίζες και μεταδίδεται από το έδαφος στο λαιμό των δένδρων. Η αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται με το ξελάκκωμα των δένδρων, το καθάρισμα των ζιζανίων γύρω από τον κορμό, την επάλειψη του κορμού με πυκνό βορδιγάλειο πολτό και τον ψεκασμό με κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα για τη φυτόφθορα. Πυρηνόκαρπα Η περίοδος ενδείκνυται για την αντικατάσταση παλιών δένδρων με τη φύτευση νέων δενδρυλλίων (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά). Σε περίπτωση πάντως που στους οπωρώνες εμφανιστεί η ασθένεια της άσπρης ψώρας (βαμβακίαση), προτείνεται ο ψεκασμός με ειδικό λάδι. Καλαμπόκι Τώρα είναι εποχή για την προετοιμασία του εδάφους για τη σπορά του καλαμποκιού, η οποία πραγματοποιείται από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και Πατάτα Στις νότιες περιοχές της χώρας φθάνει η εποχή για φύτευση. Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει κατεργασία του εδάφους με άροτρο-φρέζα για την καταστροφή των ζιζανίων και την ενσωμάτωση των ανόργανων λιπασμάτων. Ελιά Oι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να παίρνουν μέτρα για την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης, προς το τέλος του Μαρτίου, σε περιοχές που ευδοκιμεί το έντομο καλόκορις. Μηλιά Τα μηλοειδή απειλούνται αυτή την περίοδο από τον κόκκινο τετράνυχο, ο οποίος αντιμετωπίζεται με εφαρμογή εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου και συγκεκριμένα σε οπωρώνες που εντοπίζονται περισσότερα από χειμερινά αβγά ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Τα ακαρεοκτόνα αντιμετωπίζουν συγχρόνως τις διάφορες μορφές κοκκοειδών, αφίδων και διαχειμαζόντων εντόμων.

15 Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 Απλά και γρήγορα οι εξαγωγές για φέτα, λάδι, ακτινίδια Η ΦΕΤΑ, τα ακτινίδια το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και οι κοµπόστες ροδάκινου είναι τα προϊόντα για τα οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες εξαγωγής. Ηδη, για τα πρώτα δύο προϊόντα έχει δηµιουργηθεί σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών, ενώ για τα υπόλοιπα, µαζί µε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα, η ανά- λυση ολοκληρώνεται ως το τέλος του µήνα. Τις επισηµάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης σε ειδική εκδήλωση για τις εξαγωγές µε θέµα: «Οδικός χάρτης ιευκόλυνσης του Εξωτερικού Εµπορίου. Ενας χρόνος µετά. Παρόν και Μέλλον», που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του ιεθνούς Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων. Οπως είπε, αναβαθµίζονται τα συστήµατα ελέγχου στα τελωνεία για τα αγροτικά προϊόντα - µε κριτήριο το είδος του εµπορεύµατος και το προφίλ του εξαγωγέα, καταργώντας τα ενδιάµεσα στάδια γραφειοκρατίας. Νέες εντάξεις στη βιολογική γεωργία ΥΠΕΓΡΑΦΗ η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Πιερίας που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». Ανά τρίµηνο οι συγκεντρωτικές ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ η διευκρινιστική εγκύκλιος, τόσο για το περιθώριο ένταξης των αγροτών στο καθεστώς τήρησης εσόδων εξόδων όσο και για το αν θα υποβάλλονται ετησίως οι αντίστοιχες συγκεντρωτικές, ανακοινώθηκε πως µέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, από επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών - πελατών που αφορούν στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Αυτό προβλέπεται µε απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, µε την οποία διευκρινίζεται ότι για το 2014 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών - πελατών θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους ανά τρίµηνο. Από το 2015 και µετά, η υποβολή τους θα γίνεται ανά µήνα, όπως αρχικά προβλεπόταν να γίνει και από φέτος. Σύµφωνα µε την απόφαση, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του δεύτερου τριµήνου θα υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου, για το τρίτο τρίµηνο έως τις 31 Οκτωβρίου και για το τέταρτο τρίµηνο έως τις 2 Φεβρουαρίου Προσλήψεις ερευνητών ΕΚΑΤΟ ΝΕΟΙ επιστήµονες-ερευνητές και 300 µεταπτυχιακοί θα προσληφθούν σε διάφορους τοµείς της γεωργίας. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε στόχο την επιστηµονική στήριξη των ινστιτούτων της χώρας. Ο υποψήφιος για να καταλάβει τη θέση ερευνητή θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Ερχεται το ελληνικό σήµα στα προϊόντα ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία έχει µπει η διαδικασία επιλογής του σήµατος που στο εξής θα χαρακτηρίζει τα ελληνικά προϊόντα. Το σήµα αποφασίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηµατικότητας, µέρος της οποίας αποτελούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και µεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. Τα τρία επικρατέστερα σήµατα θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr), που θα διαρκέσει 15 ηµέρες. Οι προϋποθέσεις για την απονοµή του σήµατος ορίζονται ανά κλάδο προϊόντος και υπηρεσίας µε κανονισµούς απονοµής, τους οποίους συντάσσει η αρµόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονοµή του σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην ελληνική επικράτεια. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα πρέπει ποσοστό της µάζας των συστατικών τους ή της µάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, το απαιτού- µενο ποσοστό επί της µάζας του κάθε επιµέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονοµής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγµατοποιείται στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισµό απονοµής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ! Ανοιξε το σύστηµα υποβολής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ αιτήσεις είναι το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής του ΟΠΕ- ΚΕΠΕ για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2014, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού. Μάλιστα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσιεύει και έναν οδηγό µε τα βήµατα της online υποβολής της αίτησης. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισµός, το σύστηµα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκµετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί και οι παραγωγοί που ενεργοποίησαν επιτυχώς τους κωδικούς πρόσβασης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2014 µπορούν να υποβάλουν διαδικτυακώς την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιµη τόσο για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2013 ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής όσο και γι αυτούς που υποβάλλουν για πρώτη φορά. εν θα µπορούν να υποβάλουν διαδικτυακώς την αίτηση όσοι δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από µία περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική αίτηση) ή ζωικό κεφάλαιο. Leader Πηλίου µέχρι 28 Μαρτίου ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ τις 28 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων για το Leader Πηλίου. Το πρόγραµµα επιδοτεί -µεταξύ άλλων- την ίδρυση, την επέκταση, αλλά και τον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου, µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων, παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, βιοτεχνικών µονάδων κ.λπ. H υποβολή των προτάσεων γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου, στον Βόλο (διεύθυνση: Λαρίσης 191, Τ.Κ ) είτε ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράµµατος της ΟΤ ΕΑΑ Α.Ε.». Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα γραφεία της ΟΤ, αλλά και τηλεφωνικά, στο , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

16

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 105 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΡΟΜΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟ «Προάγγελος» για εισροή ξένων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ.

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΒΑΡΥΣ Ο... ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Θα επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων από το 2014 µε φόρους ύψους 4,15 δισ. > 6 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΟ «ΚΡΥΦΟ» www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 99 ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 101 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΚΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξαν τα δώρα. πριν από τις εκλογές. Κερδίστε 16/5/2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ. ΠΟΠ αυγοτάραχο από το Μεσολόγγι! σελ. 20

Άνοιξαν τα δώρα. πριν από τις εκλογές. Κερδίστε 16/5/2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ. ΠΟΠ αυγοτάραχο από το Μεσολόγγι! σελ. 20 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΜΚ Οι τράπεζες καθορίζουν τα βήµατά τους για να ανοίξουν οι κάνουλες της χρηµατοδότησης > 4 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ.

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 35 n ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 «Ριζώνουν» σε 35 χώρες Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. 8-9

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ευκαιρία. για τους συνεταιρισμούς. Κερδίστε 10/5/2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ. Μελισσοκομία: Τα μυστικά της επιτυχίας

Τελευταία ευκαιρία. για τους συνεταιρισμούς. Κερδίστε 10/5/2014 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ. Μελισσοκομία: Τα μυστικά της επιτυχίας ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α 10 ΙΣ. ΑΠΟ ΙΕΘΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανακεφαλαιοποιηµένες και µε ισχυρό χαρτοφυλάκιο µπαίνουν στο δρόµο της ανάπτυξης > 4 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

στις ελλείψεις τροφίμων

στις ελλείψεις τροφίμων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 38 n ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 «Μακάβρια» επένδυση Κρύβει παγίδες η φορολόγηση των αγροτών Σελ. 11 στις ελλείψεις τροφίμων Οι ειδικοί προεξοφλούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 382 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Μετά το Ολντ Τράφορντ Τώρα, Μπάρτσα - Μίλαν Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟ Χ.Α. Η αγορά πρέπει να πεισθεί ότι το νέο κυβερνητικό σχήµα µπορεί να λειτουργήσει > 12 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 100 ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑι ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΣΥMΨΗΦιΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΕΠιΔΟΤΗΣΕιΣ. σε κατασχέσεις

ΚΑι ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΣΥMΨΗΦιΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΕΠιΔΟΤΗΣΕιΣ. σε κατασχέσεις ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α n Το θέµα αναµένεται να τεθεί στο Eurogroup της 5ης Μαΐου n Ανοιχτό το σενάριο του «κουρέµατος» λέει ο επικεφαλής του οικονοµικού ινστιτούτου «Ifo» του Μονάχου

Διαβάστε περισσότερα

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη»

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 26 n ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» Στο... πόδι οι κτηνοτρόφοι, που απειλούν με κατάληψη και αυτοδιαχείριση!

Διαβάστε περισσότερα

με το φρέσκο γάλα Κερδίστε Παιχνίδια χωρίς τέλος 8/3/2014

με το φρέσκο γάλα Κερδίστε Παιχνίδια χωρίς τέλος 8/3/2014 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΑΓΚΕΣ 5,8 ΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι ενστάσεις της τρόικας «µπλοκάρουν» τη συνολική αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος > 4 www.xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

30 Τηλεσκοπικά. Κάρτα-ανάσα. για αγρότες. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 21/9/2013

30 Τηλεσκοπικά. Κάρτα-ανάσα. για αγρότες. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 21/9/2013 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 79 ΤΟ «ΚΡΥΦΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΗ ΕΝΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ Η «ΛΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ελαιόλαδο. στο Χρηματιστήριο! ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 3/5/2013. Ευρωχαστούκι στην ελληνική πτηνοτροφία

Το ελαιόλαδο. στο Χρηματιστήριο! ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 3/5/2013. Ευρωχαστούκι στην ελληνική πτηνοτροφία Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 Χορτοκοπτικά Βενζινοκίνητες αντλίες νερού Μ. Παρασκευή 3.5.2013 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 22 ΤΙΜΗ 2 Εβδομαδιαία οικονομική & αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

100Ψεκαστήρες. Εκρηκτικό κοκτέιλ. στην πασχαλινή αγορά ΚΕΡΔΙΣΤΕ. πλάτης16lt 13/4/2013

100Ψεκαστήρες. Εκρηκτικό κοκτέιλ. στην πασχαλινή αγορά ΚΕΡΔΙΣΤΕ. πλάτης16lt 13/4/2013 ΚΕΡΔΙΣΤΕ 100Ψεκαστήρες πλάτης16lt Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Σάββατο 13.4.2013 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 19 ΤΙΜΗ 2 Εβδομαδιαία οικονομική & αγροτική εφημερίδα www.paragogi.net

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο αλλαγών. και ισορροπιών

Σχέδιο αλλαγών. και ισορροπιών ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΑ ΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Icap: Υποχώρησαν κατά 6% οι πτωχεύσεις στην Ελλάδα το 2013 > 4 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ Ασάφεια χωρίς δημιουργικότητα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ Ασάφεια χωρίς δημιουργικότητα ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ένουν» µε υποθήκες όσους χρωστούν στα Ταµεία >11 Πώς θα βγούµε από το φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης; «Σκάνε» µικρά χαµόγελα για την παγκόσµια οικονοµία >3

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744. ιορθώνει το βαµβάκι

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744. ιορθώνει το βαµβάκι Μαζί το www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744 ΑΞΙΖΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΡΟ Ι; Η ώρα της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια Φορολογία Αγροτών Οδηγός

αgri Taxis λογιστικα βιβλια Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 2 λογιστικα βιβλια αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα