Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη"

Transcript

1 Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα 8 Φυτοφάρμακα Πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους κανόνες»σελίδα 10 Αγρότες Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο των νεοεισερχομένων»σελίδα 12 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή»σελίδα 2 Εφαρµόζοντας στην Ελλάδα την υδροπονία και άλλες καινοτόµους µεθόδους καλλιέργειας

2 2 22 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Ενισχύσεις - καινοτοµίες ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Θερµοκήπια Αυξάνοντας εισόδηµα και αποδόσεις ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ Αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέ- µενης αξίας, µε τον πλέον αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα για όσους «επενδύσουν» στα θερµοκήπια - είτε επιλέξουν την παραδοσιακή οδό είτε πιο σύγχρονες τεχνικές, όπως η υδροπονία. Επίσης, αρκετά είναι τα προγράµµατα επιδοτήσεων που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, όµως αφορούν σε επενδύσεις υψηλού κόστους. Ωστόσο, η ανάγκη πολλών να ξέρουν τι βάζουν στο τραπέζι τους έχει συµβάλει στην ανάπτυξη µικρών θερµοκηπίων «οικογενειακού τύπου», προσιτού κόστους. Γενικότερα, τα θερµοκήπια πρέπει να κατασκευάζονται ανάλογα µε τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσουν και τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, σύµφωνα µε τους καθηγητές Κωνσταντίνο Κίττα και Νικόλαο Κατσούλα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών). Οπως υποστηρίζουν, «στη χώρα µας, λόγω των (τουλάχιστον ακόµα) διακριτών εποχών, τα θερµοκήπια απαιτούν θέρµανση, αερισµό και δροσισµό για παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες οι οποίες, αν υιοθετηθούν από τους καλλιεργητές, θα επιτρέψουν την παράταση της καλλιεργητικής περιόδου στη θερµή περίοδο του έτους, την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής, τη µείωση χρήσης χηµικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και, τέλος, την εξοικονόµηση ενέργειας». Οπως τονίζουν, βασική προϋπόθεση για να γίνει δυνατή και οικονοµικά βιώσιµη η ανάπτυξη των θερµοκηπίων είναι ο εκσυγχρονισµός τους µε την υιοθέτηση τεχνικών και τεχνολογιών προσαρ- µοσµένων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία των αγροτικών οικοσυστηµάτων. Συγκεκριµένα, αυτές θα πρέπει να στοχεύουν: Στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόµενων προϊόντων µε χρήση νέων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υποστρώµατα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών διαλυµάτων). Στη µείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόµηση ενέργειας, αξιοποίηση βιοµάζας και λοιπών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καλύτερη διαχείριση µικροκλίµατος). Στη µείωση των χηµικών εισροών (ολοκληρωµένη παραγωγή, δίχτυα εντοµοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης). Στην καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων (κλειστά υδροπονικά συστήµατα). Στην αναδιάρθρωση του φυτικού κεφαλαίου (δοκιµή νέων ποικιλιών). Στην ιχνηλασιµότητα, στην τυποποίηση και την πιστοποίηση των παραγοµένων προϊόντων. Τώρα, ακριβώς επειδή πρόκειται για µία επένδυση υψηλού κόστους, ο παραγωγός πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στις κινήσεις του. Με καλό σχεδιασµό και καθετοποίηση της παραγωγής µπορεί να εξασφαλίσει τη διάθεση των προϊόντων του σε ικανοποιητικές τιµές. Βασική προϋπόθεση για τις καλές συνθήκες διάθεσης είναι να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και άλλοι παραγωγοί. Επιπλέον, οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής του ή έστω να έχει καθοδήγηση από κάποιον ειδικό εµπιστοσύνης. Σκοπός είναι να αντιµετωπιστούν, αν όχι να αποφευχθούν, έγκαιρα αρρώστιες και άλλα προβλήµατα που θα έχουν καταστρεπτικές συνέπειες. Παράλληλα, έµφαση πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κτήµατος, όπου το έδαφος πρέπει να είναι γόνιµο και να στραγγίζει καλά. Υψηλή τεχνολογία για υψηλή παραγωγικότητα Ο εκσυγχρονισµός των θερµοκηπίων είναι βασικός όρος για την οικονοµική τους βιωσιµότητα αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής τους. Σύµφωνα µε τους καθηγητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Κίττα και Νικόλαο Κατσούλα, µια σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες µπορεί να εφαρµοστεί στα ελληνικά θερµοκήπια, επιτυγχάνοντας αύξηση της απόδοσής τους µε γνώµονα την αειφορία. Θέρµανση Στα θερµαινόµενα θερµοκήπια των µεσογειακών χωρών, η θέρµανση γίνεται συνήθως µε καυστήρες ορυκτών καυσίµων (πετρελαίου ή µαζούτ) και µε σύστηµα διανοµής µε επιδαπέδιους πλαστικούς σωλήνες, µέσα στους οποίους κυκλοφορεί νερό σε χαµηλή θερµοκρασία, ή/και µε αερόθερµα. Η χρησιµοποίηση εναλλακτικών καυσίµων (βιοµάζα) έχει αρχίσει να υιοθετείται τελευταία, µε προβλήµατα, όµως, στην εξασφάλιση της πρώτης ύλης και τη λειτουργία των καυστήρων. Τα τελευταία χρόνια ευρεία εφαρµογή στο χώρο των θερ- µοκηπίων βρήκε η χρήση της θερµοκουρτίνας, η οποία βελτιώνοντας την ενεργειακή συµπεριφορά του θερµοκηπίου οδηγεί σε µείωση του κόστους θέρµανσης και σε επιµήκυνση της καλλιεργητικής περιόδου. Ακόµα όµως και στα θερµοκήπια που χρησιµοποιούν συµβατικά καύσιµα υπάρχουν νέα συστήµατα και νέες τάσεις σχεδιασµού των συστηµάτων απόδοσης της θερµότητας στο χώρο τους, µε γνώµονα την αύξηση της απόδοσης και της εξοικονό- µησης ενέργειας. Η διαχείριση της θέρµανσης των περισσότερων θερµοκηπίων σήµερα γίνεται µέσω του προσδιορισµού δύο επιθυµητών θερµοκρασιών ρύθµισης του θερµοστάτη (ηµέρας και νύχτας), µε βάση κυρίως την εµπειρία του παραγωγού. Η διαχείριση της θέρµανσης µε προηγµένα σύστηµα ελέγχου του µικροκλίµατος, τα οποία λαµβάνουν υπόψη και την απόκριση της καλλιέργειας και τα οποία είναι σε θέση να τροποποιούν τις απαιτήσεις σε θέρµανση ανάλογα µε τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες, και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων θέρµανσης, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Ενισχύσεις - καινοτομίες 3 23 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Αγροτικός Τύπος Δυνατότητες επιδότησης Αναφορικά με τις επιλογές επιδότησης, αρχικά το πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» ενισχύει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για να πάρει, ωστόσο, ο υποψήφιος το «πράσινο φως» της ένταξης θα πρέπει να έχει εκμετάλλευση στο όνομά του. Σημειώνεται, δε, ότι δεν υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες, οπότε το ποσό που θα πάρει μπορεί να το αξιοποιήσει αναλόγως από τα «κενά» της εκμετάλλευσής του. Συνηθίζεται όσοι καταθέτουν επενδυτικό σχέδιο για τους «Νέους Αγρότες» να διεκδικούν επίσης χρηματοδότηση και από τα «Σχέδια Βελτίωσης». Ο «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως λέγεται διαφορετικά, είναι από τα προγράμματα που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία θερμοκηπίου, καλύπτοντας -μεταξύ άλλων- κτιριακές δαπάνες, αλλά και δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού. Μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να τρέξει σε επόμενο διάστημα, ενώ γίνεται λόγος για κάποιες τροποποιήσεις στη μορφή που είχε μέχρι σήμερα η δράση. Οπως μας εξηγεί ο κ. Σίμος Ποτουρίδης, από το γεωτεχνικό γραφείο «Αγροσύμβουλος», «μπορεί κάποιος, ως Νέος Αγρότης, να επωφεληθεί με επιπλέον πριμοδότηση έως 10% στην επιδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης και να προηγηθεί έναντι των λοιπόν υποψήφιων γεωργών στο πρόγραμμα». Επιπλέον, υπάρχει και η επιλογή του μέτρου 123Α, που απευθύνεται επίσης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε εκσυγχρονισμό. Συγκεκριμένα, εφόσον κάποιος διαθέτει θερμοκήπιο μπορεί να επιδοτηθεί για δραστηριότητες μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίου των προϊόντων που παράγει. Οσο για το Νέο Επενδυτικό Νόμο (αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μετά τον Ιούνιο), με τις αλλαγές που προωθήθηκαν ξεκαθαρίζει το θεσμικό τοπίο, που αφορά σε επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Μάλιστα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση ενισχύονται εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής. Σε γενικές γραμμές με τα τώρα στοιχεία, η επιδότηση για την πρωτογενή παραγωγή κυμαίνεται από 40% έως και 75%, ενώ το σχέδιο που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άνω των ευρώ. Πάντως, τα ακριβή ποσοστά και ποσά θα καθοριστούν εντός του Απριλίου. Στο μεταξύ, αλλάζουν, έπειτα από πολύ καιρό, και οι τεχνικές προδιαγραφές των θερμοκηπιακών κατασκευών (διαστάσεις, μορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισμός, προσανατολισμός, εγκατάσταση και θεμελίωση αυτών κ.ά.) για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών και άλλων γεωργικών ειδών. Τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργάζονται πάνω στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τον επόμενο μήνα. Οπως μας αναφέρει ανώτερο στέλεχος του ΥπΑΑΤ, η έκδοση των προδιαγραφών θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι. Με μια ματιά «Νέοι Αγρότες» 1 (μέτρο 112) Αφορά σε αγρότες ετών, εγγεγραμμένους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί το αργότερο 14 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η επιδότηση φθάνει έως ευρώ ανάλογα με την περιοχή και την παραγωγή, ενώ μπορεί να δοθεί προκαταβολή έως το 70%. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 18 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου. Πληροφοριές: και Μεταποίηση και Εμπορία 2 Γεωργικών Προϊόντων (μέτρο 123Α) Αφορά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, αλλά και σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, με έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Η επενδυτική πρόταση πρέπει να είναι άνω των ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από το 20% έως το 65% του κόστους. Το μέτρο είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων (μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού). Πληροφορίες: τηλέφωνο Σχέδια Βελτίωσης 3 (μέτρο 121) Αφορά σε επαγγελματίες αγρότες (παλαιούς και νέους) από 18 ως 60 ετών. Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα. Επενδυτικός Νόμος 4 Αφορά σε μεγάλες επενδύσεις, άνω των ευρώ, και από τη στιγμή που θα ανοίξει και πάλι για υποβολή αιτήσεων, όσοι ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση ακόμη και έως το 75% του κόστους (αναμένεται ο τελικός καθορισμός των ποσοστών). Ανάμεσα στις επενδύσεις που βρίσκουν στήριξη από τον Επενδυτικό είναι και υφιστάμενα θερμοκήπια. σε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και περαιτέρω μείωση του κόστους θέρμανσης. Αερισμός - δροσισμός Το σημαντικότερο πρόβλημα των θερμοκηπίων των μεσογειακών χωρών είναι ο έλεγχος των υπερθερμάνσεών τους κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες που συχνά συνδυάζονται με ανεπαρκή υγρασία. Ο συνδυασμός των κλιματικών αυτών συνθηκών δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς να διακόψουν την καλλιέργεια από τις πρώτες κιόλας θερμές ημέρες ή να τις συνεχίσουν κάτω από όχι ευνοϊκές συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Ο φυσικός αερισμός και η σκίαση είναι οι πλέον διαδεδομένοι τρόποι μείωσης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των θερμοκηπίων, η αποτελεσματικότητά τους, όμως, είναι περιορισμένη. Ο δυναμικός αερισμός, ο οποίος επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ανεμιστήρων, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερος του φυσικού, δεν μπορεί όμως να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σε επίπεδα χαμηλότερα της εξωτερικής. Για το λόγο αυτό ο αερισμός (είτε φυσικός είτε δυναμικός) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο σύστημα ψύξης, αν θέλουμε να καλλιεργούμε καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ενας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ψύξης είναι ο δροσισμός με εξάτμιση νερού. Αφύγρανση Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των θερμοκηπίων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι η μείωση των υψηλών επιπέδων υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών. Σήμερα, το πρόβλημα της υψηλής υγρασίας αντιμετωπίζεται με συνδυασμένη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και αερισμού, αφού άλλες τεχνικές, όπως οι αντλίες θερμότητας και η χρήση υγροσκοπικών υλικών, δεν διαδόθηκαν για οικονομικούς, κυρίως, λόγους. Παρόλο, όμως, που η τεχνική αυτή έχει υιοθετηθεί σχεδόν καθολικά στη θερμοκηπιακή πρακτική, εξακολουθεί να εφαρμόζεται τελείως εμπειρικά με αποτέλεσμα τη μειωμένη έως ανύπαρκτη αποτελεσματικότητα και τη σπατάλη ενέργειας. Η ορθολογική χρησιμοποίηση των συστημάτων θέρμανσης και αερισμού για αφύγρανση (μέσω εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης του κλίματος) και η χρησιμοποίηση καινοτόμων συστημάτων, τα οποία θα οδηγούν σε υγροποιήσεις των υδρατμών στην επιφάνειά τους, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική αφύγρανση των θερμοκηπίων, κάτι που θα επιτρέψει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών. Τα αντισταγονικά υλικά κάλυψης μπορούν επίσης με επιτυχία να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν επιτρέπουν στο νερό που συμπυκνώνεται στην επιφάνεια του υλικού κάλυψης, στην οροφή του θερμοκηπίου, να πέσει πάνω στην καλλιέργεια. γυριστε σελιδα

4 4 24 Αγροτικός Τύπος Ενισχύσεις - καινοτομίες Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Υδροπονία, η επόμενη μέρα στα θερμοκήπια Μια τεχνολογία αιχμής στο χώρο των θερμοκηπίων, η υδροπονία, πετυχαίνει την καλλιέργεια των φυτών με τις ρίζες τους να αναπτύσσονται είτε σε υδατικό διάλυμα ανόργανων θρεπτικών στοιχείων είτε σε στερεά, πορώδη υποστρώματα και άρδευση μόνο με θρεπτικό διάλυμα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της καλλιεργητικής τεχνικής είναι: η βελτιστοποίηση του ελέγχου των συνθηκών αναπτύξεως των φυτών, η μεγάλη αποδοτικότητα της χρήσεως του νερού, το καθαρό περιβάλλον εργασίας, οι αυξημένες αποδόσεις με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας, ο προγραμματισμός της παραγωγής, η πρωίμιση κ.λπ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Λαχανοκομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αναστάσιο Κώτσιρα, «η υδροπονία μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και σε υπαίθριες καλλιέργειες όταν οι κλιματικές συνθήκες επιτρέπουν την επιμήκυνση της καλλιεργητικής περιόδου. Το γεγονός αυτό την καθιστά ακόμη πιο ελκυστική, καθώς παρακάμπτεται το υψηλό κόστος της θερμοκηπιακής εγκαταστάσεως και παρέχεται η δυνατότητα αξιοσημείωτης αύξησης Η απάντηση των παραγωγών που εφαρμόζουν υδροπονικές μεθόδους, στο ερώτημα αν θα ξαναγύριζαν σε καλλιέργεια στο έδαφος, είναι στη συντριπτική πλειονότητα αρνητική των αποδόσεων». Στην Ελλάδα, πέρα από τις μεγάλες μονάδες που ήδη έχουν εγκατασταθεί, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και μικρότερες, από παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τοπικές αγορές. «Το κόστος της δημιουργίας τέτοιων μονάδων είναι ανεκτό. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη τάση σε παλιά θερμοκήπια να γίνεται αλλαγή του τρόπου καλλιέργειας από το έδαφος στην υδροπονία. Η απάντηση των παραγωγών που εφαρμόζουν υδροπονικές μεθόδους, στο ερώτημα αν θα ξαναγύριζαν σε καλλιέργεια στο έδαφος, είναι στη συντριπτική πλειονότητα αρνητική. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα την επιτυχία της υδροπονίας στην ελληνική πραγματικότητα», αναφέρει ο κ. Κώτσιρας. Παράλληλα, διαδίδεται η εφαρμογή των υδροπονικών μεθόδων καλλιέργειας οικογενειακής μορφής σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Πρόσφορο έδαφος υπάρχει ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, όπου αρκετοί ερασιτέχνες «υδροπόνοι» παράγουν σεβαστές ποσότητες ποιοτικών λαχανικών σε μέρη που με άλλους τρόπους δεν θα μπορούσαν να παραχθούν (ταράτσες, βεράντες κ.λπ.). Κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων Ανάλογα με το πού αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων. Οι πιο διαδεδομένες σε επιχειρηματικές εφαρμογές καλλιέργειας λαχανικών είναι: Καλλιέργεια σε στερεά υποστρώματα: 1 Χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως τα εγχώρια περλίτης και ελαφρόπετρα, αλλά και τα εισαγόμενα πετροβάμβακας, κοκκοτύρφη κ.λπ. Καλλιέργεια σε λεπτή στοιβάδα θρεπτικού διαλύματος (NFT): Σ αυτή την 2 περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη για στερεό υπόστρωμα, αφού οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε μια λεπτή μεμβράνη θρεπτικού διαλύματος που βρίσκεται σε συνεχόμενη ροή. Υψηλή τεχνολογία για υψηλή παραγωγικότητα...συνέχεια Ολοκληρωμένη διαχείριση Τα τελευταία χρόνια, η απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες, η παρατηρούμενη μείωση της αποτελεσματικότητας των χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και ο αυξανόμενος προβληματισμός σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας. Ετσι άρχισε να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλών μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, όπως βιολογικών (π.χ. χρήση φυσικών εχθρών), καλλιεργητικών (π.χ. λίπανση, άρδευση, υγιεινή των φυτών, ανθεκτικές ποικιλίες), φυσικών, συνδυαζόμενων, αν είναι απαραίτητο, με χρήση ήπιων χημικών ουσιών. Από τις φυσικές μεθόδους, οι οποίες βρήκαν ευρεία εφαρμογή στο χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, είναι η χρήση των διχτυών εντομοστεγανότητας και η χρήση φωτοεκλεκτικών υλικών κάλυψης. Τα δίχτυα είναι συνήθως πλεκτά υλικά κάλυψης τα οποία τοποθετούνται στα ανοίγματα των θερμοκηπίων με σκοπό να παρεμποδίσουν την είσοδο των εντόμων και συγκαταλέγονται μεταξύ των φυσικών (ή μηχανικών) μεθόδων εντομοπροστασίας. Η τοποθέτηση των διχτυών στα ανοίγματα φυσικού αερισμού μειώνει την είσοδο των εντόμων στο εσωτερικό του θερμοκηπίου αλλά, παράλληλα, δρώντας και ως ένα πρόσθετο εμπόδιο στη ροή του αέρα στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, μειώνει σημαντικά τον αερισμό των θερμοκηπίων, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των ανοιγμάτων. Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πέρα από τις τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η χρήση της βιομάζας αλλά και οι αντλίες θερμότητας. Η βιομάζα έχει αναγνωρισθεί ως μια από τις πιο σημαντικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που απορρέουν τόσο από την παραγωγή αλλά και από την αξιοποίησή της για ενέργεια και άλλα προϊόντα. Ακόμη, η εκμετάλλευση της ενέργειας του υπεδάφους, είτε μέσω της χρήσης γεωθερμικού νερού είτε με τη χρήση αντλιών θερμότητας, αποτελεί σημαντική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας στο θερμοκήπιο, με τη δεύτερη περίπτωση να μην εφαρμόζεται ακόμη ευρέως στο θερμοκήπιο λόγω του υψηλού κόστους της πρώτης εγκατάστασης. Φυσικά και η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια από τις βασικές μεθόδους υψηλής τεχνολογίας με πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό και το περιβάλλλον. Η μέθοδος παρουσιάζεται αναλυτικά παραπάνω. συνεχεια στη σελιδα 6

5

6 6 26 Αγροτικός Τύπος Ενισχύσεις - καινοτομίες Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Αεροπονία: Η καλλιέργεια γίνεται με ψεκασμό του θρεπτικού διαλύματος στη ρίζα του 3 φυτού, η οποία βρίσκεται στον αέρα, σε ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο. Η ανάπτυξη των φυτών είναι ταχύτατη και η μέθοδος αυτή προσφέρεται για φυλλώδη λαχανικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Καλλιέργεια σε συστήματα βαθιάς επιπλεύσεως (DFT): Και σ αυτή την περίπτω- 4 ση δεν υπάρχει ανάγκη για στερεό υπόστρωμα, καθώς οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε ένα μεγάλο όγκο θρεπτικού διαλύματος. Πρόκειται για μέθοδο που προσφέρεται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας φυλλωδών λαχανικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αλλά και για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Τα καρποδοτικά λαχανικά πολλαπλών συγκομιδών (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι κ.λπ.) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των υδροπονικών καλλιεργειών και καλλιεργούνται κυρίως σε στερεά υποστρώματα και δευτερευόντως σε υδατοκαλλιέργειες ή σε παραλλαγές τους. Τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών αυτών είναι η μεγάλη καλλιεργητική περίοδος (4-12 μήνες), οι λίγες φυτεύσεις ανά έτος (1-3) και οι μικρές πυκνότητες φύτευσης (2-5 φυτά ανά τ.μ.). Τα λαχανικά στα οποία πραγματοποιείται μια συγκομιδή ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των φυλλωδών λαχανικών (μαρούλι, ρόκα, σπανάκι κ.ά.) και συγκομίζονται όταν αποκτήσουν το χαρακτηριστικό τους μέγεθος. Τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών αυτών είναι οι αρκετές φυτεύσεις ανά έτος (4-15), η μικρή καλλιεργητική περίοδος (4-12 εβδομάδες) και οι μεγάλες πυκνότητες φύτευσης (15-25 φυτά ανά τ.μ.). Μύθοι και αλήθειες Οι παρανοήσεις από τους επιφυλακτικούς απέναντι στην υδροπονία λειτουργούν ανασταλτικά για την εξάπλωσή της. Ο κ. Κώτσιρας βάζει τα πράγματα στη θέση τους απαντώντας σε αυτούς τους μύθους. Η υδροπονία δεν είναι πολύπλοκη: Η επιστημονική υποστήριξη και η εξέλιξη της υδροπονικής τεχνολογίας καθιστούν την εφαρμογή της πιο εύκολη ακόμη και για ερασιτεχνική χρήση. Τα υδροπονικά προϊόντα δεν είναι άνοστα: Τα φυτά που αναπτύσσονται υδροπονικά αξιοποιούν στο έπακρο το γενετικό τους δυναμικό. Μπορεί να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν ταχύτερα, να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά είναι ίδια ή και καλύτερα από τα συμβατικά, εφόσον τους παρέχονται όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Η γεύση των υδροπονικών προϊόντων δεν είναι τεχνητή: Σε αυτές τις καλλιέργειες, τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο νερό αρδεύσεως είναι ακριβώς τα ίδια που υπάρχουν και στο έδαφος. Συνεπώς, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, άρωμα κ.λπ.) θα είναι τα ίδια ή ακόμη καλύτερα στα υδροπονικά προϊόντα, λόγω των καλύτερων συνθηκών καλλιέργειας. Επιπλέον, λόγω της εντοπισμένης θρέψης των φυτών, δίνεται η ευχέρεια της παραγωγής προϊόντων χωρίς την παρουσία ανεπιθύμητων στοιχείων, όπως π.χ. τα βαρέα μέταλλα τα οποία πιθανόν να υπάρχουν στο έδαφος. Είναι κοντά η ένταξη των υδροπονικών προϊόντων στα βιολογικά: Από την επιστήμη της διατροφής των φυτών συνάγεται ότι η θρέψη τους απαιτεί την παρουσία ανόργανων θρεπτικών στοιχείων. Κατά μια άποψη, εάν τα θρεπτικά αυτά στοιχεία προστίθενται μέσω βιολογικών οργανικών ή ανόργανων σκευασμάτων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως, τότε τα σκευάσματα αυτά είναι βιολογικά. Συνεπώς, τα προϊόντα που παράγονται με τη χρήση αυτών των σκευασμάτων πιστοποιούνται ως προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, όταν παράλληλα δεν εφαρμόζονται χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί από διάφορες εταιρίες οργανικά σκευάσματα τα οποία βρίσκουν χρήση στις υδροπονικές καλλιέργειες. Επομένως, πιθανόν να είναι αρκετά κοντά και η ένταξη των υδροπονικών προϊόντων στα βιολογικά. Από την άλλη πλευρά, η υδροπονία έχει λανθασμένα και υπερβολικά χαρακτηριστεί θαυματουργή. Οταν δεν ακολουθείται η σωστή διαχείριση όλων των παραγόντων που επιδρούν στα φυτά, η υδροπονία δεν θα παράγει -κατά κανόνα- καλύτερα προϊόντα σε σχέση με ένα καλό έδαφος και τα υδροπονικά προϊόντα δεν θα είναι απαραίτητα πιο θρεπτικά ή πιο εύγευστα από αυτά του εδάφους κ.λπ. Μελέτη για 10 στρέμματα υδροπονικής τομάτας Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά το κόστος για την εγκατάσταση 10 στρεμμάτων υδροπονικής τομάτας, όπως επίσης και τα ετήσια έσοδα και έξοδα της εκμετάλλευσης, με βάση μελέτη της εταιρίας ΑΓΡΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Κτιριακά-εγκαταστάσεις κτιρίων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις Λοιπός εξοπλισμός Αϋλα ΣΥΝΟΛΟ Εξοικονομώντας νερό με νερό Τα λαχανικά θεωρούνται από τις πιο υδροβόρες καλλιέργειες, επιβαρύνοντας το περιβάλλον λόγω των αυξημένων εισροών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.λπ. Για παράδειγμα, στις καλλιέργειες στο έδαφος, τα φυτά αξιοποιούν περίπου το 10% του αρδευτικού νερού. Σε υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας το νερό που απαιτείται είναι περίπου 60 λίτρα ανά κιλό καρπών. Σε ανοικτό υδροπονικό σύστημα η ποσότητα του νερού μειώνεται στα 20 λίτρα. Σε κλειστό σύστημα μειώνεται ακόμη περισσότερο, στα 15 λίτρα. Σε καλλιέργειες μαρουλιού στο έδαφος, απαιτούνται περίπου λίτρα ανά φυτό. Σε κλειστό υδροπονικό σύστημα επιπλεύσεως απαιτούνται 8-10 λίτρα ανά φυτό (μετρήσεις στο ΤΕΙ Πελοποννήσου). Συνεπώς, η οικονομία σε νερό με την εφαρμογή της υδροπονίας είναι μεγάλη και οι συγκεκριμένες καλλιέργειες σε κλειστά συστήματα αποτελούν από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας συγκριτικά με αυτές της συμβατικής γεωργίας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Συνολική καλλιεργήσιμη έκταση σε στρέμματα 10,36 Φυτά ανά στρέμμα 2,3 Παραγωγικοί σταυροί ανά φυτό 11 Παραγωγή ανά σταυρό σε κιλά 0,96 Μέση τιμή σε ευρώ ανά κιλό 0,89 Φυτεύσεις ανά έτος 2 Ετήσια παραγωγή σε κιλά ανά στρέμμα Ετήσια παραγωγή σε κιλά ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Είδος Δαπάνης ΚΟΣΤΟΣ Καλλιεργητικές δαπάνες Ενεργειακές ανάγκες Μισθοδοσία Λοιπά έξοδα Συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ

7

8 28 8 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Καλλιέργειες ΤΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Στέβια στο χωράφι Επιλογή για τα πεδινά ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ H στέβια είναι ένα προϊόν που καθηµερινά κερδίζει -ως προς τη χρήση του- έδαφος και στην Ελλάδα, ως µια υγιεινή γλυκαντική ουσία. Ως καλλιέργεια όµως είναι στα πρώτα της βήµατα, αλλά για πολλούς µπορεί να αποτελέσει διέξοδο για πεδινές περιοχές, ειδικότερα εκείνες όπου πριν από µερικά χρόνια κυριαρχούσε ο καπνός. Επειδή λέγονται και γράφονται πολλά, αν και θεωρείται εύκολη καλλιέργεια, ο αγρότης που θέλει να ασχοληθεί θα πρέπει να εξετάσει όλα τα δεδοµένα που δεν έχουν να κάνουν τόσο µε την παραγωγή όσο µε την επεξεργασία και τη διάθεση. «Σίγουρες» πληροφορίες θα βρει στην Ενωση Αγροτικών Συλλόγων Αγρινίου, που είναι και ο πρώτος φορέας που έχει ασχοληθεί σοβαρά µε την καλλιέργεια και διεκδικεί να γίνει στην περιοχή του το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας στη χώρα µας. Ενας πρόσθετος λόγος για να προστρέξει κάποιος για πληροφορίες στην ΕΑΣ Αγρινίου είναι ότι ως Οργανισµός συµµετέχει και στην Ενωση Στεβιοπαραγωγών Ελλάδας, αλλά και στον ευρωπαϊκό φορέα Europa Stevia, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία για καλύτερο συντονισµό ώστε να προχωρήσει το θέµα της επεξεργασίας. Επίσης, στοιχεία για την προσαρµογή της στέβιας στα ελληνικά δεδοµένα υπάρχουν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το οποίο από το 2005 ασχολείται µε την πειραµατική καλλιέργεια και την έρευνα. Οσοι έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν µε την καλλιέργειά της θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από κάθε στρέµµα θα πρέπει να πάρουν 200 κιλά σε ξηρά φύλλα για να εξασφαλίσουν ένα καλό εισόδηµα. Ακόµη, όσοι έχουν την εµπειρία των καπνών γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι η παραγωγή, οι τιµές, η επεξεργασία και η απορρόφηση εξαρτώνται από µια σειρά παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το διεθνή ανταγωνισµό, χωρίς να αγνοούν και τις καιρικές συνθήκες. Η καλλιέργεια Η στέβια ευδοκιµεί σε υποτροπικά υγρά κλίµατα µε ύψος βροχής πάνω από χιλιοστά το χρόνο και σε καλά αποστραγγιζόµενα, αµµώδη ή αµµοαργιλώδη εδάφη. Καταλληλότερα έχουν χαρακτηριστεί τα εδάφη µε ελαφρώς όξινη αντίδραση, ενώ αν καλλιεργηθεί σε αλκαλικά (ph 8), η ανάπτυξη του φυτού θα είναι περιορισµένη και αργή. Εάν τα εδάφη είναι αλατούχα, καλό είναι να αποφεύγονται. Από τη µέχρι τώρα εµπειρία αποδεικνύεται ότι το φυτό αναπτύσσεται σε περιοχές µε µέγιστη θερµοκρασία 41 o C, σε κλίµατα εύκρατα έως τροπικά και δεν αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες. Για το λόγο αυτό, στη χώρα µας η σπορά θα πρέπει να γίνεται στην αρχή σε σπορεία νωρίς την άνοιξη και η µεταφύτευση αφού περάσει η εποχή των παγετών. Είναι φυτό που αγαπά το φως και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται σκιερές τοποθεσίες. Πολλαπλασιασµός-φύτευση Ο ιδανικός τρόπος πολλαπλασιασµού είναι µε τη χρήση µοσχευµάτων στελεχών ή φύλλων του φυτού, κάτι όµως που είναι κοστοβόρο. Γι αυτό και προτιµάται ο πολλαπλασιασµός να γίνεται µε σπόρο σε θερµοκήπιο µε πολύ καλό φωτισµό σε θερµοκρασία o C για την παραγωγή φυταρίων, σε µια περίοδο 8 µε 10 εβδοµάδων. Η µεταφύτευση γίνεται την άνοιξη ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Για παράδειγµα, στον Καναδά η µεταφύτευση γίνεται τον Μάιο, ενώ σε πιο θερ- µές χώρες, όπως η Ελλάδα, µπορεί να γίνει πιο νωρίς. Η σπορά γίνεται σε αποστάσεις 50 έως 70 εκατοστών µεταξύ των γραµµών µε συνολική πυκνότητα φυτείας έως φυτών ανά στρέµµα. Πριν από τη φύτευση είναι απαραίτητη η καλή προετοιµασία του εδάφους. Ξήρανση Η αποξήρανση των ξυλοποιηµένων µίσχων και των πράσινων φύλλων δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Γίνεται αµέσως µετά τη συγκοµιδή µε τη χρήση κλιβάνου ή και µε έκθεση στον ήλιο, µέθοδος η οποία εγγυάται καλύτερη ποιότητα. Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, για την ξήρανση απαιτούνται ώρες σε θερµοκρασία 40 C - 50 C.

9 9 37 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος Μετά το όργωµα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο φορές «φρεζάρισµα» ώστε η επιφάνεια του χωραφιού να γίνει λεία. Λίπανση Το φυτό έχει µικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να παραµελείται. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της σύστασης του εδάφους και ανάλογα να υποστηρίζεται µε λιπάσµατα. Στη χώρα µας, όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι αποδίδει καλύτερα όταν γίνει ενσωµάτωση κοπριάς στο έδαφος πριν από τη µεταφύτευση και τη λίπανση, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Γενικά το άζωτο είναι το σηµαντικότερο θρεπτικό στοιχείο καθώς σχετίζεται µε την ανάπτυξη του φυλλώµατος. Αρδευση Σε χώρες όπου επικρατεί τροπικό κλίµα η στέβια δεν απαιτεί άρδευση. Οµως σε περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, που το ύψος βροχής δεν φτάνει τα 700 χιλιοστά ανά έτος, απαιτείται συχνή και επιφανειακή άρδευση, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις. Σε γενικές γραµµές, η άρδευση είναι απαραίτητη όταν οι άκρες των βλαστών αρχίσουν να γέρνουν. Ως καταλληλότερη µέθοδος θεωρείται η στάγδην. Ζιζανιοκτονία-ασθένειες Συνήθως η ζιζανιοκτονία γίνεται επαναλαµβανόµενα µε τη χρήση µηχανικών µέσων. Σε περίπτωση όµως που χρειαστεί και συµπληρωµατική καταπολέµηση, αυτή γίνεται µε βοτάνισµα ή ζιζανιοκτόνα. Η φυτοπροστασία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα αφού οι προσβολές από έντοµα είναι ελάχιστες, όχι όµως και για τα σκουλήκια. Προβλήµατα έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν οι µύκητες του γένους Septoria (Septoria steviae), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), καθώς και οι Το φυτό αναπτύσσεται σε περιοχές µε µέγιστη θερµοκρασία 41 o C, σε κλίµατα εύκρατα έως τροπικά και δεν αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες παγετοί και οι δυνατοί άνεµοι. Επίσης, είδη ζώων όπως τα κουνέλια και οι λαγοί έχει παρατηρηθεί ότι προξενούν ζηµιές, επειδή προτιµούν τα γλυκά φύλλα του φυτού. Συγκοµιδή Γίνεται και όταν τα φυτά έχουν φτάσει περίπου τα 60 εκατοστά, είτε ολόκληρου του φυτού είτε των φύλλων µόνο, πριν από την άνθιση, µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα. Η καλύτερη ποιότητα και ποσότητα στεβιοσίδης (της βασικής γλυκαντικής ουσίας) επιτυγχάνεται λίγο πριν από την άνθιση. Ερευνες έχουν δείξει ότι η απόδοση ανά στρέµ- µα µπορεί -σε ιδανικές συνθήκες- να φτάσει και τα 500 κιλά σε ξηρά φύλλα. Η ποσότητα όµως αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη αφού ιδανικές συνθήκες σπάνια επικρατούν. Ως όριο βιωσιµότητας της καλλιέργειας θεωρούνται τα 200 κιλά ξηρών φύλλων ανά στρέµµα, µε την τιµή τους να φτάνει έως τα 2,5 ευρώ το κιλό Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο ΣΤΗ ΧΩΡΑ µας η εγκατάσταση µιας φυτείας απαιτεί ένα υπολογίσιµο κόστος ανά στρέµµα, το οποίο τον πρώτο χρόνο µπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ. Για το λόγο αυτό ως όριο βιωσιµότητας θεωρούνται τα 200 κιλά ξηρών φύλλων, αφού η τιµή τους µπορεί να φτάσει έως τα 2,5 ευρώ το κιλό. Σήµερα, η κύρια χρήση της στέβιας είναι η εξαγωγή από τα φύλλα της, χλωρά ή ξηρά, των φυσικών γλυκαντικών ουσιών στεβιοσίδη, ρεµπαουδιοσίδη κ.ά. Η στεβιοσίδη και ρεµπαουδιοσίδη, µόνες τους ή µαζί, είναι λευκές, µικροκρυσταλλικές ουσίες, όπως και η κοινή ζάχαρη, αλλά µε µηδέν θερµίδες και φορές πιο γλυκιές. Οι γλυκαντικές αυτές ουσίες µπορούν να αντικαταστήσουν την κοινή ζάχαρη (ή τα συνθετικά γλυκαντικά) σε οποιαδήποτε χρήση της, έχοντας όµως πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Οι µεγαλύτεροι χρήστες της στέβιας είναι η βιοµηχανία τροφίµωνποτών-ζαχαροπλαστικής (όπου υποκαθιστά τη ζάχαρη και την πράσινη χρωστική), ενώ προτείνεται και στο χώρο της Υγείας (για τους διαβητικούς τύπου 2). Η χρήση της συνιστάται για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και της τερηδόνας, ενώ αναλύσεις έδειξαν ότι περιέχει πάνω από 100 οργανικές και ανόργανες ουσίες, τις οποίες χρησιµοποιεί ο ανθρώπινος οργανισµός. Σε παγκόσµιο επίπεδο αξιοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ως συµπλήρωµα διατροφής και συµπλήρωµα δίαιτας. Αν και είναι αυτοφυές της Λατινικής Αµερικής (όπου και καλλιεργείται), στην παραγωγή της κυριαρχούν πλέον οι ασιατικές χώρες. Η Κίνα αποτελεί το µεγαλύτερο καλλιεργητή στον κόσµο, ενώ η Ιαπωνία και η Κορέα διαθέτουν τη µεγαλύτερη αγορά εκχυλισµάτων στέβιας, όπου καλύπτει περί το 40-50% της αγοράς γλυκαντικών ουσιών. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ενέκριναν ορισµένα παρασκευάσµατα ως συστατικά σε φαγητά και ροφήµατα στις αγορές τους. Προς το παρόν, η στέβια δεν υπάγεται σε Κοινή Οργάνωση Αγοράς της Ε.Ε., ούτε προβλέπεται γι αυτήν συνδεδεµένη ενίσχυση από τα κονδύλια του Α Πυλώνα της κοινοτικής χρηµατοδότησης, ωστόσο εξετάζονται τρόποι για να ενταχθεί στη νέα προγραµµατική περίοδο Και στην Ελλάδα έχει αρχίσει να εµφανίζεται ποικιλία προϊόντων µε στέβια, όπως π.χ. αναψυκτικά.

10 38 10 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Καλλιέργειες Αυξημένη η διακίνησή τους σε βορεια ελλαδα και θεσσαλια Παράνομα φυτοφάρμακα; Ποινή η παρακράτηση επιδοτήσεων Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει για τη χώρα μας η διακίνηση απαγορευμένων, εδώ και δεκαετίες, φυτοφαρμάκων. Ηδη σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Βορείου Ελλάδος η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, καθώς σε αποθήκες αγροτών αλλά και «εμπόρων» έχουν εντοπιστεί επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών φυτοφάρμακα, τα οποία εισάγονται παράνομα από χώρες όπως τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Για όσους εντοπίζονται να τα χρησιμοποιούν, εκτός των άλλων, θα τους παρακρατείται το 20% των επιδοτήσεων. Η συνήθης πρακτική των ιδιωτών που εμπορεύονται παράνομα φυτοφάρμακα είναι η μεταφορά τους από τα σύνορα και η αποθήκευσή τους σε χώρους μέσα στα χωράφια ώστε να εντοπίζονται δύσκολα. Τα παράνομα φάρμακα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., φυλάσσονται σε αποθήκες στις γειτονικές χώρες και περνάνε στην Ελλάδα κυρίως με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το όφελος για τον παραγωγό μπορεί να ξεπεράσει και το 60%. Οι δράσεις του υπουργείου Ηδη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο απασχολεί το σύνολο των βαλκανικών χωρών. Προς το παρόν, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνταγή χρήσης των φυτοφαρμάκων και τη διαδικασία συνταγογράφησής τους. Στόχος της σχετικής απόφασης είναι: Η βελτίωση του τρόπου διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης μη εγκεκριμένων ή ληγμένων φαρμάκων. Η επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Η προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Τα παράνομα φάρμακα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., φυλάσσονται σε αποθήκες στις γειτονικές χώρες και περνάνε στην Ελλάδα κυρίως με ιδιωτικά αυτοκίνητα Τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι: Η δημιουργία μητρώου επιστημόνων-συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων. Ο καθορισμός των προδιαγραφών της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Οι ρυθμίσεις για έκδοση της συνταγής χρήσης. Οι τύποι της συνταγής χρήσης. Ελεγχος στις συνταγές Στην υπό διαβούλευση απόφαση προβλέπεται ότι στους παραγωγούς που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις θα τους παρακρατείται το 20% των κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αγρότες θα πρέπει να κρατάνε τις συνταγές για διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων. Επίσης, οι εκδότες των συνταγών θα πρέπει να παρέχουν την ελεύθερη πρόσβαση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι δίνουν συνταγές χωρίς να τηρούν τα νόμιμα θα τιμωρούνται με αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης. Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα, προωθείται και η δημιουργία ενός μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την αρμόδια Διεύθυνση θα γίνεται ανάρτηση στο Διαδίκτυο του μητρώου των επιστημόνων που μπορούν να γράψουν τις συνταγές, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε δεκαπέντε μέρες. Οι τύποι συνταγών είναι δύο: οι επίσημες, που αφορούν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και έχουν σχέση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και οι αναγνωρισμένες, που εκδίδονται από σύστημα ιδιωτικών φορέων. Οδηγίες ορθής χρήσης Προκειμένου να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος, ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε φάρμακο το οποίο χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση εντόμων, μυκήτων και ζιζανίων θα πρέπει να έχει εγκριθεί η χρήση του για αντιμετώπιση ασθενειών σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Για τη σωστή χρήση ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι: Η χρήση των φυτοφαρμάκων δεν είναι εμπειρική υπόθεση. Η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα χωρίς υπερβολική χρήση. Οφείλει να τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταγράφει τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποίησε, την καλλιέργεια, τις δόσεις, τις ασθένειες και το χρόνο επέμβασης. Πρέπει πριν από τη χρήση να εξετάζει την ετικέτα του φαρμάκου, η οποία θα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Σε αυτήν θα πρέπει να αναγράφονται: Το όνομα του προϊόντος και ο παρασκευαστής Οι εγκεκριμένες χρήσεις, για τις καλλιέργειες και για ποια έντομα, ασθένειες και για ποια ζιζάνια προορίζεται Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που είναι η δραστική ουσία, η µορφή του σκευάσµατος, η συνδυαστικότητα µε άλλα προϊόντα Η δοσολογία, οι τρόποι εφαρµογής, παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, αλλά και το χρονικό διάστηκα ασφαλείας μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκοµιδής Ακόμη τα ειδικά σύµβολα κινδύνου πρέπει να είναι εμφανή καθώς τα γεωργικά φάρµακα ταξινοµούνται σε κατηγορίες: Xi =ερεθιστικό, Τ= τοξικό και Τ+= πολύ τοξικό Τα µέσα ατοµικής προστασίας για την ασφαλή χρήση και τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός σε περίπτωση ατυχήματος. Οι οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και των ωφέλιμων εντόνων Οι οδηγίες για την ασφαλή φύλαξη, αλλά και τα μέτρα προστασίας κατά την παρασκευή του υγρού και την εφαρμογή. Τα μέτρα αυτοπροστασίας είναι σημαντικά και μετά την ολοκλήρωση του ψεκασμού, αφού απαιτείται πολλή προσοχή. Ομως, επιμέλεια χρειάζεται σε όλη τη διαδικασία -από την αποθήκευση και τη χρήση- ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά. Εννοείται ότι απαγορεύεται αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα, αλλά και ζώα.

11

12 40 12 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Κανονισμοί Πώς εγγράφεται κάποιος στο Μητρώο Αγροτών Νεοεισερχόμενοι αγρότες Υποχρεώσεις και δικαιολογητικά ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών γεωργών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθορίζει με εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Διαύγεια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου 4235/14. Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης, νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και την αλιεία μπορούν να χαρακτηριστούν οι επαγγελματίες αγρότες, χωρίς να ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για δύο συνεχή έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Αναλυτικά, για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει: Nα μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική 1 απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επομένως, να έχει διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση, αποδεικνύοντάς το με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ενδεικτικά δικαιολογητικά: Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ). Οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ). Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου. Κάρτα ανεργίας. Σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή αποδεικνύε- 2 ται, κατά περίπτωση, με τα παρακάτω ενδεικτικά δικαιολογητικά: Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας). Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος. Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 πρόσφατης ημερομηνίας. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και το ίδιο με το υποβληθέν στη ΔΟΥ, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη ΔΟΥ. Εναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών, TAXIS κ.λπ. Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ., που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους). Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες. Αντίγραφα Ελαιοκομικού, Αμπελουργικού Μητρώου κ.λπ. Ο αγρότης για να ενταχθεί στο Μητρώο πρέπει να αποδείξει ότι δεν ασκεί κάποια άλλη εξωαγροτική απασχόληση Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα, που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ., ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, προκειμένου για μονοετείς καλλιέργειες. Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου/μελισσοσμηνών από άλλον κτηνοτρόφο/μελισσοκόμο, θεωρημένο από δημόσια αρχή. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή κεφαλαίου/μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥπΑΑΤ (Μητρώο Αιγοπροβάτων, Βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, αποδείξεις αγοράς κ.ά.). Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, 3 στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι μηνών θα υποβάλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε. Τέλος, στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και για το χαρακτηρισμό δασεργατών χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ ως επαγγελματιών αγροτών.

13 Share

14 14 42 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Συνεταιρισμοί συνεργασια με πανεπιστημιο για ακομη πιο ποιοτικα προϊοντα Ο «Βοσκός» δείχνει το δρόμο Mία ομάδα νέων ανθρώπων στο Λιβάδι Ελασσόνας, κτηνοτρόφοι στο επάγγελμα, αποφάσισε το 2007 να συγκροτήσει κόντρα στο ρεύμα της εποχής ένα συνεταιρισμό για την παραγωγή και τη διάθεση τυροκομικών προϊόντων. Του έδωσαν το όνομα «Βοσκός», το οποίο καθιερώθηκε γρήγορα και πλέον αναγνωρίζεται εύκολα από μια περιοχή που έχει τη δική της παράδοση στο χώρο των γαλακτοκομικών. «Εμείς από την πρώτη στιγμή που ιδρύσαμε το συνεταιρισμό θέσαμε ως στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που πάνω από όλα θα σέβονται τον καταναλωτή. Ηδη η μέχρι τώρα προσπάθεια έχει αποδειχτεί επιτυχημένη και πλέον σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την παραγωγή ενός προϊόντος με ωμέγα 3 λιπαρά. Είμαστε σε συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το θέμα αυτό και σύντομα ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα», λέει ο νέος σε ηλικία πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ. Τάσος Αντωνίου, που, όταν ξεκίνησε το εγχείρημα, ήταν μόλις 25 χρόνων! Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πέντε κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, αλλά και ιδιωτικά τυροκομεία. Σήμερα ο «Βοσκός» επεξεργάζεται το γάλα που παράγουν τα μέλη του από το οποίο παρασκευάζει: βούτυρο, γιαούρτι, γραβιέρα, κασέρι, κατσικίσιο τυρί, κεφαλοτύρι, μυζήθρα, ξινοτύρι και βεβαίως φέτα (ΠΟΠ). Την ποιότητα της παραγωγής εγγυώνται τρεις βασικοί παράγοντες: Το χωριό Λιβάδι στον Ολυμπο με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής θέσης του και της γονιμότητας του εδάφους. Το χωριό, στα μ. υψόμετρο, φιλοξενεί γιδοπρόβατα. Η βλάχικη παράδοση που μπορεί αναδείξει το γάλα ως βάση για πολλά προϊόντα με «παλιές καλές και δοκιμασμένες συνταγές». Η συνεργασία με συγκεκριμένους γεωργούς για την παραγωγή ζωοτροφών, με αποτέλεσμα όλοι να γνωρίζουν τι τρώνε τα ζώα και να ελέγχουν έτσι όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τάσος Αντωνίου, πρόεδρος Συνεταιρισμού «Βοσκός» Αυτό όμως που κάνει τα προϊόντα ξεχωριστά είναι το μεράκι 14 νέων ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο για δεκάδες νέους σε όλη τη χώρα που θέλουν να συγκροτήσουν τη δική τους ομάδα: «Αυτού του τύπου οι ομάδες παραγωγών μπορούν να δώσουν πνοή σε πολλές περιοχές με την παραγωγή προϊόντων που συνδέονται με την παράδοση και την κουλτούρα κάθε τόπου», λέει ο κ. Αντωνίου. Ωστόσο, τίποτε δεν είναι απλό: «Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ολοι εκφράζονταν θετικά, αλλά είχαν και τις επιφυλάξεις τους. Σιγά σιγά όμως καταφέραμε να κερδίσουμε τους καταναλωτές δημιουργώντας εγκαταστάσεις τις οποίες χρηματοδοτήσαμε οι ίδιοι. Τώρα έχουμε ενταχθεί έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και τα προϊόντα μας». Τα προϊόντα «Βοσκός» σήμερα διακινούνται κυρίως στη Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα και διαρκώς γίνεται προσπάθεια για την επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές. Το δίκτυο πώλησης εκτός από την Ελασσόνα απλώνεται στο Λιτόχωρο, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Καλλιεργητική ατζέντα Η εποχή ευνοεί την προετοιμασία του εδάφους, αλλά και νέες φυτεύσεις λαχανικών, καθώς και την καταπολέμηση ασθενειών πολλών δέντρων. Συγκεκριμένα: τα μέσα Απριλίου. Οσο πρωιμότερη είναι η σπορά τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αποδόσεις, γι αυτό και επιλέγεται αυτή σε σχέση με την όψιμη. Οι καλλιεργητικές φροντίδες πριν από τη σπορά αποσκοπούν στην καταστροφή των ζιζανίων και την αφρατοποίηση του εδάφους. Καπνός Κατάλληλη στιγμή και για την προετοιμασία των καπνοσπορείων. Η μεγαλύτερη ποσότητα σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο οδηγεί σε μεγάλη πυκνότητα φυτών, δημιουργώντας και φτωχό ριζικό σύστημα, ενώ, αντίθετα, μικρότερη ποσότητα μπορεί να δώσει φυτά που χαρακτηρίζονται από πρώιμη άνθιση. Αμυγδαλιά Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς. Αυτή γίνεται με αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών και δένδρων που έχουν ξεραθεί. Επίσης, οι προσβολές από το μύκητα της πολυστίγμωσης είναι σοβαρές όταν η βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 ημέρες, οι δε μολύνσεις αρχίζουν με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με προληπτικούς ψεκασμούς με εγκεκριμένα σκευάσματα, από τα πρώτα φύλλα μέχρι το τέλος Μαΐου, οι δε ψεκασμοί επαναλαμβάνονται όταν επικρατεί βροχερός καιρός. Ακόμη, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μύκητας της φυτόφθορας ευνοείται από την ύπαρξη τραυμάτων στο σημείο εμβολιασμού ή στις ρίζες και μεταδίδεται από το έδαφος στο λαιμό των δένδρων. Η αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται με το ξελάκκωμα των δένδρων, το καθάρισμα των ζιζανίων γύρω από τον κορμό, την επάλειψη του κορμού με πυκνό βορδιγάλειο πολτό και τον ψεκασμό με κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα για τη φυτόφθορα. Πυρηνόκαρπα Η περίοδος ενδείκνυται για την αντικατάσταση παλιών δένδρων με τη φύτευση νέων δενδρυλλίων (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά). Σε περίπτωση πάντως που στους οπωρώνες εμφανιστεί η ασθένεια της άσπρης ψώρας (βαμβακίαση), προτείνεται ο ψεκασμός με ειδικό λάδι. Καλαμπόκι Τώρα είναι εποχή για την προετοιμασία του εδάφους για τη σπορά του καλαμποκιού, η οποία πραγματοποιείται από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και Πατάτα Στις νότιες περιοχές της χώρας φθάνει η εποχή για φύτευση. Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει κατεργασία του εδάφους με άροτρο-φρέζα για την καταστροφή των ζιζανίων και την ενσωμάτωση των ανόργανων λιπασμάτων. Ελιά Oι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να παίρνουν μέτρα για την καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης, προς το τέλος του Μαρτίου, σε περιοχές που ευδοκιμεί το έντομο καλόκορις. Μηλιά Τα μηλοειδή απειλούνται αυτή την περίοδο από τον κόκκινο τετράνυχο, ο οποίος αντιμετωπίζεται με εφαρμογή εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου και συγκεκριμένα σε οπωρώνες που εντοπίζονται περισσότερα από χειμερινά αβγά ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Τα ακαρεοκτόνα αντιμετωπίζουν συγχρόνως τις διάφορες μορφές κοκκοειδών, αφίδων και διαχειμαζόντων εντόμων.

15 Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 Απλά και γρήγορα οι εξαγωγές για φέτα, λάδι, ακτινίδια Η ΦΕΤΑ, τα ακτινίδια το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και οι κοµπόστες ροδάκινου είναι τα προϊόντα για τα οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες εξαγωγής. Ηδη, για τα πρώτα δύο προϊόντα έχει δηµιουργηθεί σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών, ενώ για τα υπόλοιπα, µαζί µε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα, η ανά- λυση ολοκληρώνεται ως το τέλος του µήνα. Τις επισηµάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης σε ειδική εκδήλωση για τις εξαγωγές µε θέµα: «Οδικός χάρτης ιευκόλυνσης του Εξωτερικού Εµπορίου. Ενας χρόνος µετά. Παρόν και Μέλλον», που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του ιεθνούς Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων. Οπως είπε, αναβαθµίζονται τα συστήµατα ελέγχου στα τελωνεία για τα αγροτικά προϊόντα - µε κριτήριο το είδος του εµπορεύµατος και το προφίλ του εξαγωγέα, καταργώντας τα ενδιάµεσα στάδια γραφειοκρατίας. Νέες εντάξεις στη βιολογική γεωργία ΥΠΕΓΡΑΦΗ η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Πιερίας που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». Ανά τρίµηνο οι συγκεντρωτικές ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ η διευκρινιστική εγκύκλιος, τόσο για το περιθώριο ένταξης των αγροτών στο καθεστώς τήρησης εσόδων εξόδων όσο και για το αν θα υποβάλλονται ετησίως οι αντίστοιχες συγκεντρωτικές, ανακοινώθηκε πως µέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, από επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών - πελατών που αφορούν στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Αυτό προβλέπεται µε απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, µε την οποία διευκρινίζεται ότι για το 2014 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προµηθευτών - πελατών θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους ανά τρίµηνο. Από το 2015 και µετά, η υποβολή τους θα γίνεται ανά µήνα, όπως αρχικά προβλεπόταν να γίνει και από φέτος. Σύµφωνα µε την απόφαση, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του δεύτερου τριµήνου θα υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου, για το τρίτο τρίµηνο έως τις 31 Οκτωβρίου και για το τέταρτο τρίµηνο έως τις 2 Φεβρουαρίου Προσλήψεις ερευνητών ΕΚΑΤΟ ΝΕΟΙ επιστήµονες-ερευνητές και 300 µεταπτυχιακοί θα προσληφθούν σε διάφορους τοµείς της γεωργίας. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε στόχο την επιστηµονική στήριξη των ινστιτούτων της χώρας. Ο υποψήφιος για να καταλάβει τη θέση ερευνητή θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Ερχεται το ελληνικό σήµα στα προϊόντα ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία έχει µπει η διαδικασία επιλογής του σήµατος που στο εξής θα χαρακτηρίζει τα ελληνικά προϊόντα. Το σήµα αποφασίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηµατικότητας, µέρος της οποίας αποτελούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και µεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. Τα τρία επικρατέστερα σήµατα θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr), που θα διαρκέσει 15 ηµέρες. Οι προϋποθέσεις για την απονοµή του σήµατος ορίζονται ανά κλάδο προϊόντος και υπηρεσίας µε κανονισµούς απονοµής, τους οποίους συντάσσει η αρµόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονοµή του σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην ελληνική επικράτεια. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα πρέπει ποσοστό της µάζας των συστατικών τους ή της µάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, το απαιτού- µενο ποσοστό επί της µάζας του κάθε επιµέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονοµής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγµατοποιείται στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισµό απονοµής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ! Ανοιξε το σύστηµα υποβολής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ αιτήσεις είναι το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής του ΟΠΕ- ΚΕΠΕ για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2014, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού. Μάλιστα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσιεύει και έναν οδηγό µε τα βήµατα της online υποβολής της αίτησης. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισµός, το σύστηµα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκµετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί και οι παραγωγοί που ενεργοποίησαν επιτυχώς τους κωδικούς πρόσβασης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2014 µπορούν να υποβάλουν διαδικτυακώς την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιµη τόσο για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2013 ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής όσο και γι αυτούς που υποβάλλουν για πρώτη φορά. εν θα µπορούν να υποβάλουν διαδικτυακώς την αίτηση όσοι δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από µία περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική αίτηση) ή ζωικό κεφάλαιο. Leader Πηλίου µέχρι 28 Μαρτίου ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ τις 28 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων για το Leader Πηλίου. Το πρόγραµµα επιδοτεί -µεταξύ άλλων- την ίδρυση, την επέκταση, αλλά και τον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου, µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων, παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, βιοτεχνικών µονάδων κ.λπ. H υποβολή των προτάσεων γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου, στον Βόλο (διεύθυνση: Λαρίσης 191, Τ.Κ ) είτε ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράµµατος της ΟΤ ΕΑΑ Α.Ε.». Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα γραφεία της ΟΤ, αλλά και τηλεφωνικά, στο , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

16

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΥΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΠΑΠ-ΥΜΚ) (Stevia rebaudiana Bertoni,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τρόφιµα ασφαλή, υψηλής ποιότητας και µε παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον Ποια είναι η απάντηση; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ «Προσαρμογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισμένη χρήση υδάτινων πόρων» 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τίτλος δράσης. Υπεύθυνος Γεωπόνος Δήμου Σταύρος Ψυχογυιός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τίτλος δράσης. Υπεύθυνος Γεωπόνος Δήμου Σταύρος Ψυχογυιός ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Τίτλος δράσης Θερμοκηπιακή καλλιέργεια μαρουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Γιάννης Κουρτίδης, Γεωπόνος Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας & Αειφορικής Ανάπτυξης http://gkbioculture.gr/ Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος, MSc Σύμβουλος Ποιότητας www.isolution.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό Προϊόν Καναδά Η δύναµη του Ιονισµένου Χαλκού Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Το προέρχεται από µια καινοτόµο και µοναδική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com.

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com. Η εταιρεία Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη Formula-patent Vitalia Mix Στην Vitalia, μία σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, είμαστε υπερήφανοι που παράγουμε γόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/5/2013 (Επιμέλεια: Ιωάννα Σαρίγκολη Ηλίας Ελευθεριάδης)

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΙΕΞΟ ΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 775 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES Χανιά 2014 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

Υ ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ Ανασκόπηση των συστημάτων Ιστορικά στοιχεία Εξέλιξη Συγκρίσεις συστημάτων: έδαφος-υδροπονία Προοπτικές εξαπλώσεως στην Ελλάδα Ανάπτυξη ριζών: Υδροπονική

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα