Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα Μελέτης Χρήστος ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Έργων Υποδομής MSc Μαρία ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Νομικός Δήμητρα ΣΚΟΔΡΑ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός MSc Κοζάνη, Αύγουστος 2014

2 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή της ΔΕΥΑΒ Η Εταιρεία Προϊόντα και υπηρεσίες 2 2. Ανάλυση SWOT Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 5 3. Ανάλυση PEST Πολιτικό Περιβάλλον Οικονομικό Περιβάλλον Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον 5 4. Ανάλυση της Αγοράς Περιγραφή της αγοράς Αποτίμηση αγοράς Προσδοκώμενα έσοδα 9 5. Στρατηγική Στόχοι & Στρατηγική Ορόσημα & ενδιάμεσοι στόχοι Πηγές Εσόδων Τιμολογιακή Πολιτική Επικοινωνιακή Πολιτική Στελέχωση & Λειτουργικές Διαδικασίες Διοίκηση Προσωπικό Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικές Παραδοχές Αποτελέσματα Χρήσεως Οικονομικό Ισοζύγιο Ανάλυση Ευαισθησίας Διαθέσιμοι Πόροι Επενδυτικό Πλάνο Αιτιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου Στόχοι Αποτελέσματα Σχόλια Παρατηρήσεις 28 Παραρτήματα 29 Α. Τιμολόγιο Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 29 Β. Πωλήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης την περίοδο Γ. Έσοδα από Πωλήσεις 40 Γ.1 Έσοδα Πωλήσεων Ύδρευσης 40 Γ.2 Έσοδα Πωλήσεων Αποχέτευσης 41 1

3 Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο Περιγραφή της ΔΕΥΑΒ Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της Εταιρείας στη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων στον Δήμο Βοΐου και ότι δραστηριοποιείται σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, θέτει στρατηγικούς στόχους, που διασφαλίζουν μια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή πορεία. Η εμπειρία που απέκτησε η ΔΕΥΑΒ, από την δημιουργία της μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνέλεξε και επεξεργάζεται, αποτελούν την υποδομή, επί της οποίας δομήθηκε το νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα ( ), που αποτελεί την πυξίδα της πορείας της για τα επόμενα χρόνια. Η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος διασφαλίζει την βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας. 1.1 Η Εταιρεία Η ΔΕΥΑ Βοΐου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βοΐου και η θέσπιση Κανονισμών και η υιοθέτηση οργανωτικής δομής αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση δημιουργίας και οργάνωσης της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Μοναδικός μέτοχος και ιδιοκτήτης της ΔΕΥΑΒ είναι ο Δήμος Βοΐου, του οποίου είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, ιδρυθείσα σύμφωνα με τον ν. 1069/1980. Στο πλαίσιο οργάνωσης της εταιρείας εκπονήθηκαν και υιοθετήθηκαν (α) κανονισμός ύδρευσης, (β) κανονισμός αποχέτευσης, (γ) οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, (δ) κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, (ε) διαδικασία επιλογής Γενικού Διευθυντή, (στ) κανονισμός προμηθειών, (ζ) χάρτης υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές, (η) διαδικασίες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού, (θ) νέα τιμολογιακή πολιτική και (ι) ισοζύγιο πόσιμου νερού και ενέργειας. 1.2 Προϊόντα και υπηρεσίες Η ΔΕΥΑ Βοΐου παρέχει, αποκλειστικά, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Η εφαρμοζόμενη σήμερα τιμολογιακή πολιτική αντανακλά πλήρως τις διαφορετικές συνθήκες τιμολόγησης που επικρατούσαν στις δημοτικές ενότητες πριν την διοικητική ενοποίηση τους στον σημερινό Δήμο Βοΐου. Αποτέλεσμα της συνέχισης αυτών των διαφοροποιήσεων είναι πολύ μεγάλες ανισότητες στα τέλη που καταβάλουν οι δημότες, για τις ίδιες υπηρεσίες. Οι διαφοροποιήσεις στο τιμολόγιο αφορούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χρεώσεις (κόστος πόσιμου νερού, αποχέτευσης, πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, ελάχιστη κατανάλωση, κύκλος ετήσιων τιμολογήσεων). Σημαντικές διαφορές στην τιμολόγηση υφίστανται ακόμη και μεταξύ τοπικών ενοτήτων που ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται τιμολόγιο που κλιμακώνεται (αυξάνεται) με την κατανάλωση, αλλά δεν ισχύουν ενιαίες κλίμακες καταναλώσεων νερού. Ανάλογες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται 2

4 και στο ειδικό τιμολόγιο που παρέχεται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, νεφροπαθείς, ΑΜΕΑ κλπ). Για να είναι δυνατός ο ουσιαστικός σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικούεπενδυτικού πλάνου για την περίοδο απαιτείται η ανίχνευση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας καθώς και ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος της. Η ανάλυση SWOT καθώς η αντίστοιχη ανάλυση PEST ακολουθούν. 3

5 2. Ανάλυση SWOT Ακολούθως μελετώνται συνοπτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία της εταιρείας καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί ή και να προσαρμόσει. 2.1 Πλεονεκτήματα (Strengths) Η παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Βοΐου Σημαντική πελατειακή βάση (2013: πελάτες) Δικαίωμα επέκτασης σε όλες τις οικιστικά περιοχές του Δήμου Βοΐου Εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό από τις πηγές αλλά και πολύ καλής ποιότητας πόσιμο νερό από το φράγμα (και το ταχυδιυλιστήριο) του Πραμόριτσα 2.2 Αδυναμίες (Weaknesses) Μεγάλο ποσοστό υδρομέτρων (πελατών) μηδενικής κατανάλωσης Σημαντική έλλειψη έμπειρου & μόνιμου προσωπικού Πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης πολύ χαμηλής απόδοσης (~44%), με πολύ σημαντικές απώλειες πόσιμου νερού Πολύ περιορισμένο δίκτυο αποχέτευσης, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του Δήμου να στερούνται αποχέτευσης Σημαντική χωροταξική διαφοροποίηση της ζώνης ύδρευσης από την ζώνη αποχέτευσης (ζώνη αποχέτευσης σημαντικά μικρότερη από την ζώνη ύδρευσης) Απουσία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Υψηλό κόστος λειτουργίας εγκαταστάσεων (έλλειψη αυτοματισμών) Απουσία αξιόπιστης αποτύπωσης των δικτύων και εγκαταστάσεων Απουσία σύγχρονων αυτοματισμών και ενιαίου κέντρου ελέγχου δικτύων και εγκαταστάσεων (SCADA, control systems etc.) Απουσία υδραυλικού μοντέλου και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Σημαντική ενεργειακή κατανάλωση και αντίστοιχο κόστος Απουσία μελετών για την ωρίμανση έργων Έλλειψη εμπειρίας στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων Πτωχό πληροφοριακό σύστημα (δυσκολίες στην άντληση πληροφοριών και αδυναμία one-stop εξυπηρέτησης των πελατών) Έλλειψη τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής (λειτουργία εγκαταστάσεων) Απουσία ουσιαστικής έρευνας & ανάπτυξης τεχνογνωσίας Περιορισμένη ρευστότητα λόγω υστέρησης πληρωμών από πελάτες 2.3 Ευκαιρίες (Opportunities) Απελευθέρωση αγορών ύδρευσης αποχέτευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκπόνηση μελετών και την έκτελεση έργων από εθνικούς (Υπουργεία Υποδομών & Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλπ) και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής κλπ) 4

6 Η κατασκευή βασικών έργων υποδομής (πχ εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ) από πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ευνοϊκός αναπτυξιακός νόμος και δυνατότητες αξιοποίησης των ΣΔΙΤ Θέσπιση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στην λειτουργία των ΔΕΥΑ Ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων Απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών Απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, σε συνδυασμό με το υδροηλεκτρικό φράγμα του Πραμόριτσα που λειτουργεί από την ΔΥΠΡΑ Α.Ε. Κίνητρα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυνατότητες ανάπτυξης διεθνών στρατηγικών συνεργασιών 2.4 Απειλές (Threats) Πιθανή μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού Χρονική επιμήκυνση της οικονομικής κρίσης, με συνέπεια την περαιτέρω φτωχοποίηση του πληθυσμού Μείωση του πληθυσμού των Δήμου Βοΐου λόγω μετανάστευσης Λειψυδρία και κλιματική αλλαγή Υπέρμετρη αύξηση κόστους ενέργειας Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων και λυματολάσπης Περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς νερού και αποχέτευσης Υστέρηση στην χρηματοδότηση και την υλοποίηση ή μη υλοποίηση επενδύσεων από το Ελληνικό Δημόσιο 5

7 3. Ανάλυση PEST Για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης (υπό την έννοια των συστημάτων και των δομών που την περιβάλλουν) χρησιμοποιείται η ανάλυση PEST που συμβάλλει στην σφαιρικότερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το Μακροπεριβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η εταιρεία. 3.1 Πολιτικό Περιβάλλον Ήδη από το 2010 η Ελληνική οικονομία βιώνει περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης που έχει επηρεάσει όλες τις δραστηριότητες στην χώρα. Κυρίως, φαίνεται ότι η Ελληνική κοινωνία έχει την βούληση να υιοθετήσει ένα πλέγμα αλλαγών στην λειτουργία του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες, ιδιωτικές και δημόσιες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικού ελέγχου έχουν θεσπιστεί μια σειρά νόμων που αλλάζουν τόσο τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Δημοσίου όσο και τις εργασιακές σχέσεις. Το ενιαίο μισθολόγιο εκτιμάται ότι πρόκειται να επεκταθεί τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και την αυτοδιοίκηση. Ο ν. 4024/2011 έχει καταργήσει τα χρονοεπιδόματα και την μισθολογική εξέλιξη στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην όμως στις ΔΕΥΑ εξακολουθεί να ισχύει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που επιβαρύνει το κόστος εργασίας και λειτουργεί ανασταλτικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας. 3.2 Οικονομικό Περιβάλλον Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνηςκαι καλύπτει το πλέον ορεινό και οικονομικά περιορισμένο τμήμα του. Ο Δήμος Βοΐου εμφανίζει σημαντική οικονομική υστέρηση με περιορισμένη συμμετοχή στο ΑΕΠ της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Το ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά σημαντικό και το μέσο εισόδημα της περιοχής υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΑΥΒ. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού και του κάθετου άξονα (Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή) έβαλε τον Δήμο από την απομόνωση και έχει δημιουργήσει θετικές προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η γειτνίαση με τους δήμους όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ επηρεάζει πολύ περιορισμένα την απασχόληση και το εισόδημα στον Δήμο Βοΐου. 3.3 Κοινωνικό Περιβάλλον Οι κοινωνικές δομές στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Βοΐου εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα και δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα κοινωνικής αστάθειας. Η λειτουργία της οικογένειας παραμένει ισχυρή και συμβάλει στην άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία αποτελεί κύριο πρόβλημα αλλά η συνοχή του κοινωνικού ιστού δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Η παρουσία οικονομικών μεταναστών δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κοινωνίας. 3.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον Η εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει λύσεις σε σειρά προβλημάτων και προσφέρει εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή εξαιρετικής ποιότητας πόσιμου νερού και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 6

8 Η λειτουργία του φράγματος Πραμόριτσα που διαθέτει σύγχρονο ταχυδιυλιστήριο νερού αξιοποιεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την παραγωγή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Βοΐου. Η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις αστικές συγκεντρώσεις του Δήμου πρόκειται να παράσχει τα μέσα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών προσφέρει εξελιγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και επιτήρησης. Η εταιρεία εμφανίζει υστέρηση στην ενσωμάτωση των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και οφείλει να κερδίσει το χαμένο έδαφος. 7

9 4. Ανάλυση της Αγοράς 4.1 Περιγραφή της αγοράς Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για τον Δήμο Βοΐου ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού, Πίνακας 1. Σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή εμφανίζεται τις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% αντίστοιχα) ενώ η Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου, που είναι η μικρότερη πληθυσμιακά, συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα), Πίνακας 1. Τέλος, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία καταναλωτές ή ποσοστό 76,8% του συνόλου, είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα αποχέτευσης και αποτελούν τους παραλήπτες πελάτες υπηρεσιών αποχέτευσης. Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Δήμου Βοΐου για το έτος 2013 α/α Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Υδρόμετρα Ετήσια Κατανάλωση (Τιμολογηθείσα) (%) (%) κατ/υδρ m 3 (%) ΔΗΜΟΣ Βοΐου Δημοτική Ενότητα Άσκιου , ,25 1, ,56 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , ,53 1, ,63 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 654 3, ,28 0, ,14 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , ,52 2, ,19 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , ,41 1, ,48 Αποτέλεσμα της ανωτέρω πληθυσμιακής κατανομής αλλά και της κατανομής του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου είναι η σημαντική διακύμανση του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), ενώ ο μέσος όρος για τον Δήμο Βοΐου ανέρχεται στο 1,48 κάτοικοι / υδρόμετρο. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο βρέθηκε στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ενώ η υψηλότερη στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ο πληθυσμός απογραφής είναι μικρότερος από τον αριθμό των υδρομέτρων (κάτοικοι: 654, υδρόμετρα:664) και το 21,4% των καταναλωτών εμφάνισε το 2013 μηδενική κατανάλωση. Στις πέντε Δημοτικές Ενότητες η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο (καταναλωτή) κυμάνθηκε από ~66 m 3 μέχρι ~112 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 86 m 3 ανά υδρόμετρο. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο κυμάνθηκε από ~45 m 3 μέχρι ~74 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 58 m 3 ανά κάτοικο. Τέλος, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο εμφάνισε σημαντική διακύμανση από 124 l/κάτοικο (ΔΕ Σιάτιστας) μέχρι 201 l/κάτοικο (ΔΕ Άσκιου), ενώ για το σύνολο του Δήμου Βοΐου η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε στα ~160 l (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας). Οι παρατηρούμενες σημαντικές διακυμάνσεις στους δείκτες κατανάλωσης (μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και μέση 8

10 ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο) αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των Δημοτικών ενοτήτων αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις χρήσεις γης, τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις πολύ σημαντικές διαφορές στην εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (τιμολόγηση κατ αποκοπή, χωρίς καταμέτρηση της κατανάλωσης), αλλά και του αυξημένου αριθμού των καταναλωτών (υδρομέτρων) μηδενικής κατανάλωσης (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). 4.2 Αποτίμηση αγοράς Προσδοκώμενα έσοδα Στον Δήμο Βοΐου, για το 2013 η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού (τιμολογηθείσα) ανήλθε στο m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 67,2% ( m 3 ) προήλθε από το 92,5% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 13,6% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013 το 1,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 13,6% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στον Δήμο Βοΐου (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). Ο αριθμός των καταναλωτών που το 2013 εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σύνολο του Δήμου Βοΐου. Από το σύνολο των καταναλωτών οι (ποσοστό 25,1% του συνόλου) είχαν μηδενική κατανάλωση και οι καταναλωτές, (ποσοστό 10,8%), παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Το 92,5% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 228 καταναλωτές ή ποσοστό 1,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση, πάνω από 300 m 3 και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). Σύμφωνα με την διεθνή και ελληνική εμπειρία, η εφαρμογή κλιμακωτής τιμολόγησης (αύξηση τιμής ανάλογα με την κατανάλωση) οδηγεί σε περιορισμό της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), η έναρξη εφαρμογής της κλιμακωτής τιμολόγησης στα τέλη της δεκαετίας 90, είχε ως αποτέλεσμα την απότομη μείωση της οικιακής κατανάλωσης. Ενδεικτικά στην Θεσσαλονίκη το 2000 η μέση ετήσια κατανάλωση από τα 110 m 3 /καταναλωτή, έπεσε στα 102 m 3 /καταναλωτή το 2001, πρώτο έτος εφαρμογής του κλιμακωτού τιμολογίου. Την περίοδο η μέση ετήσια οικιακή κατανάλωση εμφάνισε ρυθμό μείωσης 1,8% κατ έτος [Πηγή: Γ. Σκόδρας, EYATH-Drawbacks and Perspectives, 2014]. Στην παρούσα μελέτη, στο Βασικό Σενάριο, θεωρήθηκε ότι την περίοδο η κατανάλωση θα μειώνεται κατά 1% ετησίως. Έσοδα Υπηρεσιών Ύδρευσης Περιοχή Δημοτική Ενότητα Άσκιου , , , , , ,07 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , , , , , ,45 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου , , , , , ,34 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , , , , , ,48 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , , , , , , , , , , , ,41 9

11 Έσοδα Υπηρεσιών Αποχέτευσης Περιοχή Δημοτική Ενότητα Άσκιου , , , , , ,19 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , , , , , ,02 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου , , , , , ,25 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , , , , , ,34 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , , , , , , , , , , , ,18 Στους ανωτέρω πίνακες παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα έσοδα από τις δύο βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες, την πώληση πόσιμου νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης. Πέραν των ανωτέρω, τα πάγια τέλη Ύδρευσης, Υδρομέτρου και Αποχέτευσης αποτέλουν πρόσθετες πηγές εσόδων για την ΔΕΥΑΒ, καλύπτοντας μέρος του μόνιμου κόστους (fixed cost) λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το Ειδικό Τέλος Έργων αποτελεί πηγή χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων υποδομής στην εταιρεία. Συγκεντρωτικά Έσοδα Κατηγορία Τέλος Ύδρευσης Τέλος Υδρομέτρου Πωλήσεις Νερού Ειδικό Τέλος Έργων (80%) Τέλος Αποχέτευσης Πωλήσεις Αποχέτευσης Σύνολο Εσόδων Τα προσδοκώμενα έσοδα την περίοδο παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, ανάλογα με την πηγή. 10

12 5. Στρατηγική 5.1 Στόχοι & Στρατηγική Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της Εταιρείας στη διαχείριση του νερού και υγρών αποβλήτων στον Δήμο Βοΐου και ότι δραστηριοποιείται σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, θέτει στρατηγικούς στόχους, που διασφαλίζουν μια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή πορεία. Οι στόχοι αυτοί για τα επόμενα χρόνια επικεντρώνονται στα εξής: Η ικανοποίηση των εντεινόμενων αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης και η προστασία του περιβάλλοντος στον Δήμο Βοΐου Η Εταιρία σκοπεύει να υιοθετήσει πρόγραμμα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της με γνώμονα την ορθολογική και ανταποδοτική κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής που εξυπηρετεί. Η υφιστάμενη διάταξη της οικιστικής δομής και η μεγάλη διασπορά σε οικισμούς, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της λειτουργικής διασύνδεσης των δικτύων και των βασικών υποδομών με τη χωροταξική κατανομή των ζωνών οικιστικής και παραγωγικής ανάπτυξης. Η αυξημένη επάρκεια σε πόσιμο νερό λόγω της αξιοποίησης των υδάτινων αποθεμάτων του Πραμόριτσα καθώς και η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, παρέχουν στην Εταιρία σημαντικό πλεονέκτημα ώστε να αντιμετωπίσει την ζήτηση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων υποδομής που ήδη κατασκευάζονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας, καθώς και η υλοποίηση έργων πύκνωσης, αντικατάστασης, επισκευής και συντήρησης του πλέγματος των αγωγών για την λειτουργία των οποίων υπεύθυνη είναι η ΔΕΥΑΒ, προβλέπεται να βελτιώσουν σημαντικά τη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών και αυξάνοντας τη χρήση των δικτύων. Στα σχέδια ανάπτυξης της Εταιρίας περιλαμβάνεται και η πρόθεση για σταδιακή επέκταση του δικτύου που διαχειρίζεται, ιδίως σε μη-αποχετευόμενα τμήματα του Δήμου. Στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης με τη πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα δίδεται προτεραιότητα σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή οικιστική συγκέντρωση και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ώστε η απαιτούμενη επένδυση να αιτιολογείται με βάση οικονομικά κριτήρια και να βελτιώνει την κερδοφορία της Εταιρίας. Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα κατάσταση, η ΔΕΥΑΒ προσανατολίζει τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια στην πραγματοποίηση επενδύσεων καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή τέτοιων που συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε όλες τις οικιστικές ζώνες και με γνώμονα την συμβολή της ΔΕΥΑΒ στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, η αναγκαία αναβάθμιση των δικτύων αποτελεί διαδικασία επέκτασης που υλοποιείται. Επίσης, εντός της περιοχής αρμοδιότητας, προχωρά η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις μη- 11

13 αποχετευόμενες περιοχές με στόχο τον περιορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 5.2 Ορόσημα & ενδιάμεσοι στόχοι Η υιοθέτηση νέας τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί το πρώτο και βασικό ορόσημο στην πορεία προς μια αποδοτική και ισόρροπη λειτουργία της ΔΕΥΑΒοΐου. Η προτεινόμενη νέα ενιαία τιμολογιακή πολιτική καλύπτει τις ανάγκες για: 1. Εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών 2. Ενιαία αντιμετώπιση των καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά (αστικές και αγροτικές περιοχές, επαγγελματίες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες κλπ) 3. Διαφάνεια στις χρεώσεις προς τους καταναλωτές 4. Ανάκτηση του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους 5. Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου νερού, μέσω της υιοθέτησης κλιμακωτού τιμολογίου (χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση) 6. Στήριξη των ορεινών και των μικρών οικισμών με την υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου 7. Στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων με την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως οι μειωμένες χρεώσεις (Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές) 8. Στήριξη των επαγγελματιών και των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 9. Στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με την παροχή νερού άρδευσης 10. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΒ και πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. Αντίστοιχα, ειδική πρόνοια με ευνοϊκότερη τιμολόγηση, λαμβάνεται τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Με στόχο την κάλυψη της γενικά ανοδικής τάσης του κόστους προτείνεται η αύξηση κατά 3% ετησίως των στοιχείων του τιμολογίου, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Βοΐου, την συνεχή βελτίωση των μακρο-οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών, διασφλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το συνολικό ετήσιο κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους καταναλωτές. 5.3 Πηγές Εσόδων (α) Πάγιο τέλος ύδρευσης Το πάγιο τέλος ύδρευσης θεσπίζεται ώστε να γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, από την λειτουργία των οποίων ωφελείται το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την κατανάλωση πόσιμου νερού. 12

14 (β) Πάγιο τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου: Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των υδρομέτρων εκτιμάται στην διεθνή και την ελληνική πρακτική σε πέντε ως οκτώ έτη. Κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής κάθε υδρομέτρου είναι αναγκαία τόσο ο έλεγχος όσο και η συντήρηση των υδρομέτρων. Μετά την παρέλευση της περιόδου ωφέλιμης ζωής, η ΔΕΥΑ Βοϊου οφείλει να αντικαθιστά τα υδρόμετρα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρρθμη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης και να είναι ακριβέστερη (και άρα δικαιότερη) η καταμέτρηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Για να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη αντικατάσταση του υδρομέτρου, χωρίς απότομη επιβάρυνση των καταναλωτών και σε εφαρμογή της αρχής ότι ο επωφελούμενος πληρώνει επιλέγεται η σταδιακή ανάκτηση του κόστους συντήρησης-ανάκτησης υδρομέτρου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η καθιέρωση του τέλους υδρομέτρου. (γ) Τιμολόγηση πόσιμου νερού: Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. (δ) Ειδικό τέλος έργων: Σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. α του ν.1069/1980 (πρόσθετο ειδικό τέλος έργων) είναι απαραίτητη η επιβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργων από την ΔΕΥΑ Βοΐου. Τα έσοδα από το πρόσθετο ειδικό τέλος (περ.α. του άρθρου 10) που επιβάλλεται υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α για τη μελέτη και κατασκευή των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και επί επέκτασης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, διατίθενται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση της ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων εκ δανείων συναφθέντων για την εκτέλεση έργων (παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980). Το ειδικό τέλος έργων προτείνεται να καθοριστεί σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος, δηλαδή επί της πραγματικής κατανάλωσης νερού (και όχι επί πλασματικής, οριζόμενης ως ελάχιστης / πάγιας κατανάλωσης νερού). (ε) Πάγιο τέλος αποχέτευσης: Το πάγιο τέλος αποχέτευσης θεσπίζεται ώστε να γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων αποχέτευσης, από την λειτουργία των οποίων ωφελείται το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την ατομική παραγωγή λυμάτων. Προϋπόθεση για την επιβολή του παγίου τέλους αποχέτευσης είναι η παροχή υπηρεσίων αποχέτευσης στον καταναλωτή. (στ) Τιμολόγηση αποχέτευσης: Η τιμολόγηση της αποχέτευσης συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση πόσιμου νερού και, καθώς δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση των λυμάτων ανά καταναλωτή, κατά πάγια πρακτική τιμολογείται ως ποσοστό της αξίας του καταναλωθέντος πόσιμου νερού. Με βάση τα δεδομένα της ΔΕΥΑ Βοΐου, το τέλος αποχέτευσης προτείνεται να είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού. (ζ) Τέλος λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων: Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων το κόστος λειτουργίας πρέπει να ανακτάται το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και να διασφαλίζεται η δυνατότητα επενδύσεων εκσυγχρονισμού και πιθανής επέκτασης τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν πραγματικά δεδομένα λειτουργίας κόστους. 13

15 (η) Άλλες πηγές εσόδων: Πέραν των ανωτέρω η ομάδα χρεώσεων Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα περιλαμβάνει εφάπαξ δαπάνες για την σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ή σποραδικές εργασίες ή έλεγχο του εξοπλισμού και αποτελούν άλλες πηγές εσόδων για την ΔΕΥΑΒ. Συγκεκριμένα: (α) τέλη συνδέσεων ύδρευσης, (β) τέλη συνδέσεων αποχέτευσης, (γ) τέλη χρήσεως αποφρακτικού μηχανήματος, (δ) τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης, (ε) εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης, (στ) εγγύηση χρήσης υδρομέτρου, και (ζ) έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου. Ορισμένα από αυτά (τέλη συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης) εφαρμόζονται σε κάποιες περιοχές του Δήμου Βοΐου. Η επέκταση εφαρμογής τους είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών, αλλά και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών. 5.4 Τιμολογιακή Πολιτική Ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης είναι περίπου κοινός για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα ίδια διαρθρωτικά προβλήματα. Ειδικότερα η τιμολόγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανάκτηση του οικονομικού και μόνο κόστους με το μοντέλο τιμολόγησης να περιλαμβάνει σταθερό κόστος, μεταβλητό κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος επενδύσεων και σε πολύ λίγες περιπτώσεις την ανάκτηση του κόστους ή εν μέρει του περιβαλλοντικού κόστους. Το σταθερό (πάγιο) κόστος αποτελεί κοινή πρακτική για τον υπολογισμό της τιμολόγησης και συναντάται στο σύνολο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιαπωνία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το ποσοστό του παγίου έναντι της συνολικής τιμής ποικίλει (από 9% ως και άνω του 40%) και κύριος στόχος της επιβολής του είναι να καλύπτει οριακά τις απαιτούμενες δαπάνες άντλησης και διάθεσης του νερού. Σταθερό (πάγιο) κόστος επιβάλλεται τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσοστού καλύπτεται από το μεταβλητό κόστος, αλλά και από το κόστος επένδυσης. Το μεταβλητό κόστος επιβάλλεται στην τιμολόγηση του νερού και ο συνήθης τρόπος υπολογισμού του αποτελεί η κατανάλωση νερού, συνυπολογίζοντας την αποχέτευση με έναν ποσοστιαίο συντελεστή επί του νερού ή με τιμολόγηση ανεξάρτητη της κατανάλωσης ύδατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμολόγηση της αποχέτευσης είναι μεγαλύτερη αυτής της ύδρευσης, λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Η προτεινόμενη νέα ενιαία τιμολογιακή πολιτική καλύπτει τις ανάγκες για: 1. Εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών 2. Ενιαία αντιμετώπιση των καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά (αστικές και αγροτικές περιοχές, επαγγελματίες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες κλπ) 3. Διαφάνεια στις χρεώσεις προς τους καταναλωτές 4. Ανάκτηση του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους 5. Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου νερού, μέσω της υιοθέτησης κλιμακωτού τιμολογίου (χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση) 6. Στήριξη των ορεινών και των μικρών οικισμών με την υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου 14

16 7. Στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων με την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως οι μειωμένες χρεώσεις (Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές) 8. Στήριξη των επαγγελματιών και των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 9. Στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με την παροχή νερού άρδευσης 10. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΒ και πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. Αντίστοιχα, ειδική πρόνοια με ευνοϊκότερη τιμολόγηση, λαμβάνεται τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου προτείνεται να απαρτίζεται από (α) το πάγιο τέλος ύδρευσης, με το οποίο γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, (β) το πάγιο τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου, (γ) το κόστος της κατανάλωσης πόσιμου νερού και (δ) το ειδικό τέλος έργων (παρ. α, άρθρο 10, ν. 1069/80). Η τιμολόγηση των υπηρεσιών αποχέτευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου προτείνεται να απαρτίζεται από (α) το πάγιο τέλος αποχέτευσης, με το οποίο γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων αποχέτευσης και (β) το κόστος της αποχέτευσης, ως ποσοστό της αξίας του καταναλωθέντος πόσιμου νερού. Η ομάδα Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα περιλαμβάνει εφάπαξ δαπάνες για την σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ή σποραδικές εργασίες ή έλεγχο του εξοπλισμού και συγκεκριμένα: (α) τέλη συνδέσεων ύδρευσης, (β) τέλη συνδέσεων αποχέτευσης, (γ) τέλη χρήσεως αποφρακτικού μηχανήματος, (δ) τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης, (ε) εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης, (στ) εγγύηση χρήσης υδρομέτρου, και (ζ) έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου. Με στόχο την κάλυψη της γενικά ανοδικής τάσης του κόστους προτείνεται η αύξηση κατά 3% ετησίως των στοιχείων του τιμολογίου, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Βοΐου, την συνεχή βελτίωση των μακρο-οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών, διασφλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το συνολικό ετήσιο κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους καταναλωτές. 5.5 Επικοινωνιακή Πολιτική Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχει καταρτίσει και εγκρίνει Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές με τον οποίο έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις τόσο για την συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και για την ανταπόκριση της εταιρείας προς τα πάσης φύσεως αιτήματα των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί και ειδικό έντυπο επικοινωνίας. 15

17 6. Στελέχωση & Λειτουργικές Διαδικασίες 6.1 Διοίκηση Όργανα διοίκησης της ΔΕΥΑΒ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτό Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Η ΔΕΥΑΒ εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και από τον Αντιπρόεδρο κατά την απουσία του Προέδρου ή όταν κωλύεται. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει και άλλο ή άλλα από τα μέλη του ως εκπροσώπους της ΔΕΥΑΒ, στις περιπτώσεις κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ είναι ενδεκαμελές (11) και τα μέλη του ορίζονται από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βοΐου. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, μαζί με τους αναπληρωτές τους, καθώς και τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ ορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βοίου, και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Τα μέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά, και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ, και δύναται με αποφάσεις του να εκχωρεί η να αφαιρεί αρμοδιότητες στα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής) και έχει πάντα την δυνατότητα να ελέγχει τις αποφάσεις τους. Συζητεί επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση της ΔΕΥΑ, την οικονομική της πορεία και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Αναλυτικά στοιχεία για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της διοίκησης της ΔΕΥΑΒ αναφέρονται (α) στο εταιρικό καταστατικό και (β) στον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. 6.2 Προσωπικό Κατηγορία Διευθυντής Κόστος ( /έτος) Σύνολο Μηχανικός Κόστος ( /έτος) Σύνολο Διοικητικοί Κόστος ( /έτος) Σύνολο Τεχνικοί Κόστος ( /έτος) Σύνολο Προσωπικό Δαπάνες

18 7. Οικονομικά Αποτελέσματα Τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη αντιμετώπιση τόσο των επενδυτικών σχεδίων όσο και των λειτουργικών αναγκών της ΔΕΥΑΒ. 7.1 Βασικές Παραδοχές Για την πρόβλεψη των εσόδων λαμβάνονται υπόψη: Έτος βάσης 2013 Η νέα τιμολογιακή πολιτική για την περίοδο Σταθερή μέση ετήσια μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού ανά καταναλωτή κατά 1% Διατήρηση του ποσοστού κάλυψης με αποχέτευση στα σημερινά επίπεδα (~77%) Διατήρηση του αριθμού πελατών ( καταναλωτές) και του ποσοστού των υδρομέτρων μηδενικής κατανάλωσης στα σημερινά επίπεδα (~25%) Για την εκτίμηση των δαπανών λειτουργίας λαμβάνονται υπόψη: Έτος βάσης 2013 Αύξηση των δαπανών προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα της παραγράφου 6.2 της παρούσας Αύξηση των δαπανών ενέργειας κατά 5% ετησίως ως το 2020, εκκινώντας από το έτος 2015 Προοδευτική αύξηση του ύψους των αποσβέσεων ως στοιχείου που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα και κατ επέκταση τις εκροές φόρων και μερισμάτων Γενική αύξηση 5% ετησίως σε όλες τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας Σταθερή απόδοση στην ΔΥΠΡΑ, για όλη την πενταετία , ποσού ως αντίτιμο για την προμήθεια m 3 πόσιμου νερού κατ έτος. 7.2 Αποτελέσματα Χρήσεως Οικονομικό Ισοζύγιο Εξέλιξη Εσόδων (Πωλήσεις Υπηρεσιών) Η εξέλιξη των εσόδων της ΔΕΥΑΒ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η συνολική αύξηση των εσόδων της εταιρείας την περίοδο εκτιμάται στο 15,6%, και προέρχεται από την μεταβολή του τιμολογίου των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δεν προβλέπεται μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών. ΕΣΟΔΑ Κατηγορία Τέλος Ύδρευσης Τέλος Υδρομέτρου Πωλήσεις Νερού Ειδικό Τέλος Έργων (80%) Τέλος Αποχέτευσης Πωλήσεις Αποχέτευσης Σύνολο Εσόδων

19 Η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από τις πωλήσεις υπηρεσιών αποχέτευσης και η μικρότερη από τις πωλήσεις νερού Εξέλιξη Εξόδων (Κόστος Παραγωγικής Διαδικασίας) ΕΞΟΔΑ Κατηγορία Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Συντήρηση δικτύου άρδευσης Συντήρηση-επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση-επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Συντήρηση-καθαρισμός δεξαμενών Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων ύδρευσης Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης Αγορές πάσης φύσεως υλικών Ηλεκτρική ενέργεια Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αγορά νερού Σύνολο Εξόδων Η εξέλιξη των εξόδων της ΔΕΥΑΒ παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, και εκτιμάται ότι πρόκειται να αυξηθούν κατά ~22% την περίοδο Βασικά στοιχεία κόστους είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος προσωπικού και το κόστος αγοράς του πόσιμου νερού Προσδοκόμενα Οικονομικά Αποτελέσματα ( ) Αποτελέσματα Έσοδα από Πωλήσεις Έξοδα Μικτά Έσοδα Τόκοι δανείων Αποσβέσεις Προβλέψεις Άλλες δαπάνες Κέρδη προ Φόρων Φόροι Κέρδη μετά Φόρων Τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΥΑΒ την περίοδο παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. Η εταιρεία εμφανίζει σταθερά αυξανόμενη 18

20 κερδοφορία σε όλη την περίοδο μελέτης. Έτσι, τα προ φόρων κέρδη που το 2015 εκτιμώνται σε ~1.188 χιλ., αναμένεται να ανέλθουν σε χιλ. το Η εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα, έξοδα, κέρδη προ φόρων, κέρδη μετά φόρων) παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 Εξέλιξη εσόδων εξόδων και κερδών προ και μετά φόρων της ΔΕΥΑ Βοΐου (περίοδος ) (Βασικό σενάριο: μείωση κατανάλωσης 1% ετησίως, απόδοση συστήματος 44%, μηδενική βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης) 7.3 Ανάλυση Ευαισθησίας (α) Κατανάλωση Πόσιμου Νερού Όπως είναι αναμενόμενο, η πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της κατανάλωσης πόσιμου νερού, που είναι το βασικό προϊόν της ΔΕΥΑ Βοΐου. Για τις ανάγκες αυτής της ανάλυσης, σε όλες τις περιπτώσεις η απόδοση του συστήματος θεωρείται σταθερή στα σημερινά επίπεδα (44%). Στα επόμενα εξετάζοναι τρία σενάρια εξέλιξης της κατανάλωσης πόσιμου νερού την περίοδο : (α) σταθερή κατανάλωση, (β) μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και (γ) αύξηση της κατανάλωσης κατά 2% ετησίως. (1) Βασικό Σενάριο: Σταθερή ετήσια μείωση κατά 1% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα μειώνεται κατά 1% ετησίως την περίοδο (2) Σενάριο 1: Σταθερή κατανάλωση πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού δεν θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα παραμείνει σταθερή στα σημερινά επίπεδα για όλη την περίοδο (3) Σενάριο 2: Σταθερή ετήσια μείωση κατά 5% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα μειώνεται κατά 5% ετησίως την περίοδο (4) Σενάριο 3: Σταθερή ετήσια αύξηση κατά 2% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού δεν θα 19

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα