Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα Μελέτης Χρήστος ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Έργων Υποδομής MSc Μαρία ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Νομικός Δήμητρα ΣΚΟΔΡΑ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός MSc Κοζάνη, Αύγουστος 2014

2 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή της ΔΕΥΑΒ Η Εταιρεία Προϊόντα και υπηρεσίες 2 2. Ανάλυση SWOT Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 5 3. Ανάλυση PEST Πολιτικό Περιβάλλον Οικονομικό Περιβάλλον Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον 5 4. Ανάλυση της Αγοράς Περιγραφή της αγοράς Αποτίμηση αγοράς Προσδοκώμενα έσοδα 9 5. Στρατηγική Στόχοι & Στρατηγική Ορόσημα & ενδιάμεσοι στόχοι Πηγές Εσόδων Τιμολογιακή Πολιτική Επικοινωνιακή Πολιτική Στελέχωση & Λειτουργικές Διαδικασίες Διοίκηση Προσωπικό Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικές Παραδοχές Αποτελέσματα Χρήσεως Οικονομικό Ισοζύγιο Ανάλυση Ευαισθησίας Διαθέσιμοι Πόροι Επενδυτικό Πλάνο Αιτιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου Στόχοι Αποτελέσματα Σχόλια Παρατηρήσεις 28 Παραρτήματα 29 Α. Τιμολόγιο Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 29 Β. Πωλήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης την περίοδο Γ. Έσοδα από Πωλήσεις 40 Γ.1 Έσοδα Πωλήσεων Ύδρευσης 40 Γ.2 Έσοδα Πωλήσεων Αποχέτευσης 41 1

3 Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο Περιγραφή της ΔΕΥΑΒ Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της Εταιρείας στη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων στον Δήμο Βοΐου και ότι δραστηριοποιείται σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, θέτει στρατηγικούς στόχους, που διασφαλίζουν μια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή πορεία. Η εμπειρία που απέκτησε η ΔΕΥΑΒ, από την δημιουργία της μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνέλεξε και επεξεργάζεται, αποτελούν την υποδομή, επί της οποίας δομήθηκε το νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα ( ), που αποτελεί την πυξίδα της πορείας της για τα επόμενα χρόνια. Η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος διασφαλίζει την βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας. 1.1 Η Εταιρεία Η ΔΕΥΑ Βοΐου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βοΐου και η θέσπιση Κανονισμών και η υιοθέτηση οργανωτικής δομής αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση δημιουργίας και οργάνωσης της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Μοναδικός μέτοχος και ιδιοκτήτης της ΔΕΥΑΒ είναι ο Δήμος Βοΐου, του οποίου είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, ιδρυθείσα σύμφωνα με τον ν. 1069/1980. Στο πλαίσιο οργάνωσης της εταιρείας εκπονήθηκαν και υιοθετήθηκαν (α) κανονισμός ύδρευσης, (β) κανονισμός αποχέτευσης, (γ) οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, (δ) κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, (ε) διαδικασία επιλογής Γενικού Διευθυντή, (στ) κανονισμός προμηθειών, (ζ) χάρτης υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές, (η) διαδικασίες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού, (θ) νέα τιμολογιακή πολιτική και (ι) ισοζύγιο πόσιμου νερού και ενέργειας. 1.2 Προϊόντα και υπηρεσίες Η ΔΕΥΑ Βοΐου παρέχει, αποκλειστικά, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Η εφαρμοζόμενη σήμερα τιμολογιακή πολιτική αντανακλά πλήρως τις διαφορετικές συνθήκες τιμολόγησης που επικρατούσαν στις δημοτικές ενότητες πριν την διοικητική ενοποίηση τους στον σημερινό Δήμο Βοΐου. Αποτέλεσμα της συνέχισης αυτών των διαφοροποιήσεων είναι πολύ μεγάλες ανισότητες στα τέλη που καταβάλουν οι δημότες, για τις ίδιες υπηρεσίες. Οι διαφοροποιήσεις στο τιμολόγιο αφορούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χρεώσεις (κόστος πόσιμου νερού, αποχέτευσης, πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, ελάχιστη κατανάλωση, κύκλος ετήσιων τιμολογήσεων). Σημαντικές διαφορές στην τιμολόγηση υφίστανται ακόμη και μεταξύ τοπικών ενοτήτων που ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται τιμολόγιο που κλιμακώνεται (αυξάνεται) με την κατανάλωση, αλλά δεν ισχύουν ενιαίες κλίμακες καταναλώσεων νερού. Ανάλογες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται 2

4 και στο ειδικό τιμολόγιο που παρέχεται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, νεφροπαθείς, ΑΜΕΑ κλπ). Για να είναι δυνατός ο ουσιαστικός σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικούεπενδυτικού πλάνου για την περίοδο απαιτείται η ανίχνευση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας καθώς και ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος της. Η ανάλυση SWOT καθώς η αντίστοιχη ανάλυση PEST ακολουθούν. 3

5 2. Ανάλυση SWOT Ακολούθως μελετώνται συνοπτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία της εταιρείας καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί ή και να προσαρμόσει. 2.1 Πλεονεκτήματα (Strengths) Η παροχή αποκλειστικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Βοΐου Σημαντική πελατειακή βάση (2013: πελάτες) Δικαίωμα επέκτασης σε όλες τις οικιστικά περιοχές του Δήμου Βοΐου Εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό από τις πηγές αλλά και πολύ καλής ποιότητας πόσιμο νερό από το φράγμα (και το ταχυδιυλιστήριο) του Πραμόριτσα 2.2 Αδυναμίες (Weaknesses) Μεγάλο ποσοστό υδρομέτρων (πελατών) μηδενικής κατανάλωσης Σημαντική έλλειψη έμπειρου & μόνιμου προσωπικού Πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης πολύ χαμηλής απόδοσης (~44%), με πολύ σημαντικές απώλειες πόσιμου νερού Πολύ περιορισμένο δίκτυο αποχέτευσης, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του Δήμου να στερούνται αποχέτευσης Σημαντική χωροταξική διαφοροποίηση της ζώνης ύδρευσης από την ζώνη αποχέτευσης (ζώνη αποχέτευσης σημαντικά μικρότερη από την ζώνη ύδρευσης) Απουσία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Υψηλό κόστος λειτουργίας εγκαταστάσεων (έλλειψη αυτοματισμών) Απουσία αξιόπιστης αποτύπωσης των δικτύων και εγκαταστάσεων Απουσία σύγχρονων αυτοματισμών και ενιαίου κέντρου ελέγχου δικτύων και εγκαταστάσεων (SCADA, control systems etc.) Απουσία υδραυλικού μοντέλου και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Σημαντική ενεργειακή κατανάλωση και αντίστοιχο κόστος Απουσία μελετών για την ωρίμανση έργων Έλλειψη εμπειρίας στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων Πτωχό πληροφοριακό σύστημα (δυσκολίες στην άντληση πληροφοριών και αδυναμία one-stop εξυπηρέτησης των πελατών) Έλλειψη τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής (λειτουργία εγκαταστάσεων) Απουσία ουσιαστικής έρευνας & ανάπτυξης τεχνογνωσίας Περιορισμένη ρευστότητα λόγω υστέρησης πληρωμών από πελάτες 2.3 Ευκαιρίες (Opportunities) Απελευθέρωση αγορών ύδρευσης αποχέτευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκπόνηση μελετών και την έκτελεση έργων από εθνικούς (Υπουργεία Υποδομών & Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλπ) και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής κλπ) 4

6 Η κατασκευή βασικών έργων υποδομής (πχ εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ) από πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ευνοϊκός αναπτυξιακός νόμος και δυνατότητες αξιοποίησης των ΣΔΙΤ Θέσπιση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στην λειτουργία των ΔΕΥΑ Ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων Απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών Απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, σε συνδυασμό με το υδροηλεκτρικό φράγμα του Πραμόριτσα που λειτουργεί από την ΔΥΠΡΑ Α.Ε. Κίνητρα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυνατότητες ανάπτυξης διεθνών στρατηγικών συνεργασιών 2.4 Απειλές (Threats) Πιθανή μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού Χρονική επιμήκυνση της οικονομικής κρίσης, με συνέπεια την περαιτέρω φτωχοποίηση του πληθυσμού Μείωση του πληθυσμού των Δήμου Βοΐου λόγω μετανάστευσης Λειψυδρία και κλιματική αλλαγή Υπέρμετρη αύξηση κόστους ενέργειας Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων και λυματολάσπης Περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς νερού και αποχέτευσης Υστέρηση στην χρηματοδότηση και την υλοποίηση ή μη υλοποίηση επενδύσεων από το Ελληνικό Δημόσιο 5

7 3. Ανάλυση PEST Για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης (υπό την έννοια των συστημάτων και των δομών που την περιβάλλουν) χρησιμοποιείται η ανάλυση PEST που συμβάλλει στην σφαιρικότερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το Μακροπεριβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η εταιρεία. 3.1 Πολιτικό Περιβάλλον Ήδη από το 2010 η Ελληνική οικονομία βιώνει περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης που έχει επηρεάσει όλες τις δραστηριότητες στην χώρα. Κυρίως, φαίνεται ότι η Ελληνική κοινωνία έχει την βούληση να υιοθετήσει ένα πλέγμα αλλαγών στην λειτουργία του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες, ιδιωτικές και δημόσιες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικού ελέγχου έχουν θεσπιστεί μια σειρά νόμων που αλλάζουν τόσο τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Δημοσίου όσο και τις εργασιακές σχέσεις. Το ενιαίο μισθολόγιο εκτιμάται ότι πρόκειται να επεκταθεί τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και την αυτοδιοίκηση. Ο ν. 4024/2011 έχει καταργήσει τα χρονοεπιδόματα και την μισθολογική εξέλιξη στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην όμως στις ΔΕΥΑ εξακολουθεί να ισχύει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που επιβαρύνει το κόστος εργασίας και λειτουργεί ανασταλτικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας. 3.2 Οικονομικό Περιβάλλον Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνηςκαι καλύπτει το πλέον ορεινό και οικονομικά περιορισμένο τμήμα του. Ο Δήμος Βοΐου εμφανίζει σημαντική οικονομική υστέρηση με περιορισμένη συμμετοχή στο ΑΕΠ της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Το ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά σημαντικό και το μέσο εισόδημα της περιοχής υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΑΥΒ. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού και του κάθετου άξονα (Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή) έβαλε τον Δήμο από την απομόνωση και έχει δημιουργήσει θετικές προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η γειτνίαση με τους δήμους όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ επηρεάζει πολύ περιορισμένα την απασχόληση και το εισόδημα στον Δήμο Βοΐου. 3.3 Κοινωνικό Περιβάλλον Οι κοινωνικές δομές στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Βοΐου εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα και δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα κοινωνικής αστάθειας. Η λειτουργία της οικογένειας παραμένει ισχυρή και συμβάλει στην άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία αποτελεί κύριο πρόβλημα αλλά η συνοχή του κοινωνικού ιστού δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Η παρουσία οικονομικών μεταναστών δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κοινωνίας. 3.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον Η εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει λύσεις σε σειρά προβλημάτων και προσφέρει εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή εξαιρετικής ποιότητας πόσιμου νερού και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 6

8 Η λειτουργία του φράγματος Πραμόριτσα που διαθέτει σύγχρονο ταχυδιυλιστήριο νερού αξιοποιεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την παραγωγή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Βοΐου. Η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις αστικές συγκεντρώσεις του Δήμου πρόκειται να παράσχει τα μέσα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών προσφέρει εξελιγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και επιτήρησης. Η εταιρεία εμφανίζει υστέρηση στην ενσωμάτωση των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και οφείλει να κερδίσει το χαμένο έδαφος. 7

9 4. Ανάλυση της Αγοράς 4.1 Περιγραφή της αγοράς Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για τον Δήμο Βοΐου ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού, Πίνακας 1. Σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή εμφανίζεται τις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% αντίστοιχα) ενώ η Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου, που είναι η μικρότερη πληθυσμιακά, συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα), Πίνακας 1. Τέλος, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία καταναλωτές ή ποσοστό 76,8% του συνόλου, είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα αποχέτευσης και αποτελούν τους παραλήπτες πελάτες υπηρεσιών αποχέτευσης. Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Δήμου Βοΐου για το έτος 2013 α/α Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Υδρόμετρα Ετήσια Κατανάλωση (Τιμολογηθείσα) (%) (%) κατ/υδρ m 3 (%) ΔΗΜΟΣ Βοΐου Δημοτική Ενότητα Άσκιου , ,25 1, ,56 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , ,53 1, ,63 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 654 3, ,28 0, ,14 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , ,52 2, ,19 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , ,41 1, ,48 Αποτέλεσμα της ανωτέρω πληθυσμιακής κατανομής αλλά και της κατανομής του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου είναι η σημαντική διακύμανση του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), ενώ ο μέσος όρος για τον Δήμο Βοΐου ανέρχεται στο 1,48 κάτοικοι / υδρόμετρο. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο βρέθηκε στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ενώ η υψηλότερη στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ο πληθυσμός απογραφής είναι μικρότερος από τον αριθμό των υδρομέτρων (κάτοικοι: 654, υδρόμετρα:664) και το 21,4% των καταναλωτών εμφάνισε το 2013 μηδενική κατανάλωση. Στις πέντε Δημοτικές Ενότητες η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο (καταναλωτή) κυμάνθηκε από ~66 m 3 μέχρι ~112 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 86 m 3 ανά υδρόμετρο. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο κυμάνθηκε από ~45 m 3 μέχρι ~74 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 58 m 3 ανά κάτοικο. Τέλος, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο εμφάνισε σημαντική διακύμανση από 124 l/κάτοικο (ΔΕ Σιάτιστας) μέχρι 201 l/κάτοικο (ΔΕ Άσκιου), ενώ για το σύνολο του Δήμου Βοΐου η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε στα ~160 l (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας). Οι παρατηρούμενες σημαντικές διακυμάνσεις στους δείκτες κατανάλωσης (μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και μέση 8

10 ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο) αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των Δημοτικών ενοτήτων αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις χρήσεις γης, τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις πολύ σημαντικές διαφορές στην εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (τιμολόγηση κατ αποκοπή, χωρίς καταμέτρηση της κατανάλωσης), αλλά και του αυξημένου αριθμού των καταναλωτών (υδρομέτρων) μηδενικής κατανάλωσης (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). 4.2 Αποτίμηση αγοράς Προσδοκώμενα έσοδα Στον Δήμο Βοΐου, για το 2013 η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού (τιμολογηθείσα) ανήλθε στο m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 67,2% ( m 3 ) προήλθε από το 92,5% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 13,6% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013 το 1,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 13,6% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στον Δήμο Βοΐου (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). Ο αριθμός των καταναλωτών που το 2013 εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σύνολο του Δήμου Βοΐου. Από το σύνολο των καταναλωτών οι (ποσοστό 25,1% του συνόλου) είχαν μηδενική κατανάλωση και οι καταναλωτές, (ποσοστό 10,8%), παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Το 92,5% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 228 καταναλωτές ή ποσοστό 1,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση, πάνω από 300 m 3 και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ (πρβλ. Παραδοτέο: Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας της ΔΕΥΑΒ). Σύμφωνα με την διεθνή και ελληνική εμπειρία, η εφαρμογή κλιμακωτής τιμολόγησης (αύξηση τιμής ανάλογα με την κατανάλωση) οδηγεί σε περιορισμό της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), η έναρξη εφαρμογής της κλιμακωτής τιμολόγησης στα τέλη της δεκαετίας 90, είχε ως αποτέλεσμα την απότομη μείωση της οικιακής κατανάλωσης. Ενδεικτικά στην Θεσσαλονίκη το 2000 η μέση ετήσια κατανάλωση από τα 110 m 3 /καταναλωτή, έπεσε στα 102 m 3 /καταναλωτή το 2001, πρώτο έτος εφαρμογής του κλιμακωτού τιμολογίου. Την περίοδο η μέση ετήσια οικιακή κατανάλωση εμφάνισε ρυθμό μείωσης 1,8% κατ έτος [Πηγή: Γ. Σκόδρας, EYATH-Drawbacks and Perspectives, 2014]. Στην παρούσα μελέτη, στο Βασικό Σενάριο, θεωρήθηκε ότι την περίοδο η κατανάλωση θα μειώνεται κατά 1% ετησίως. Έσοδα Υπηρεσιών Ύδρευσης Περιοχή Δημοτική Ενότητα Άσκιου , , , , , ,07 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , , , , , ,45 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου , , , , , ,34 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , , , , , ,48 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , , , , , , , , , , , ,41 9

11 Έσοδα Υπηρεσιών Αποχέτευσης Περιοχή Δημοτική Ενότητα Άσκιου , , , , , ,19 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , , , , , ,02 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου , , , , , ,25 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , , , , , ,34 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , , , , , , , , , , , ,18 Στους ανωτέρω πίνακες παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα έσοδα από τις δύο βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες, την πώληση πόσιμου νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης. Πέραν των ανωτέρω, τα πάγια τέλη Ύδρευσης, Υδρομέτρου και Αποχέτευσης αποτέλουν πρόσθετες πηγές εσόδων για την ΔΕΥΑΒ, καλύπτοντας μέρος του μόνιμου κόστους (fixed cost) λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το Ειδικό Τέλος Έργων αποτελεί πηγή χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων υποδομής στην εταιρεία. Συγκεντρωτικά Έσοδα Κατηγορία Τέλος Ύδρευσης Τέλος Υδρομέτρου Πωλήσεις Νερού Ειδικό Τέλος Έργων (80%) Τέλος Αποχέτευσης Πωλήσεις Αποχέτευσης Σύνολο Εσόδων Τα προσδοκώμενα έσοδα την περίοδο παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, ανάλογα με την πηγή. 10

12 5. Στρατηγική 5.1 Στόχοι & Στρατηγική Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της Εταιρείας στη διαχείριση του νερού και υγρών αποβλήτων στον Δήμο Βοΐου και ότι δραστηριοποιείται σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο κλάδο, θέτει στρατηγικούς στόχους, που διασφαλίζουν μια κερδοφόρα όσο και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο αναπτυξιακή πορεία. Οι στόχοι αυτοί για τα επόμενα χρόνια επικεντρώνονται στα εξής: Η ικανοποίηση των εντεινόμενων αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης και η προστασία του περιβάλλοντος στον Δήμο Βοΐου Η Εταιρία σκοπεύει να υιοθετήσει πρόγραμμα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της με γνώμονα την ορθολογική και ανταποδοτική κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής που εξυπηρετεί. Η υφιστάμενη διάταξη της οικιστικής δομής και η μεγάλη διασπορά σε οικισμούς, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της λειτουργικής διασύνδεσης των δικτύων και των βασικών υποδομών με τη χωροταξική κατανομή των ζωνών οικιστικής και παραγωγικής ανάπτυξης. Η αυξημένη επάρκεια σε πόσιμο νερό λόγω της αξιοποίησης των υδάτινων αποθεμάτων του Πραμόριτσα καθώς και η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, παρέχουν στην Εταιρία σημαντικό πλεονέκτημα ώστε να αντιμετωπίσει την ζήτηση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων υποδομής που ήδη κατασκευάζονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας, καθώς και η υλοποίηση έργων πύκνωσης, αντικατάστασης, επισκευής και συντήρησης του πλέγματος των αγωγών για την λειτουργία των οποίων υπεύθυνη είναι η ΔΕΥΑΒ, προβλέπεται να βελτιώσουν σημαντικά τη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών και αυξάνοντας τη χρήση των δικτύων. Στα σχέδια ανάπτυξης της Εταιρίας περιλαμβάνεται και η πρόθεση για σταδιακή επέκταση του δικτύου που διαχειρίζεται, ιδίως σε μη-αποχετευόμενα τμήματα του Δήμου. Στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης με τη πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα δίδεται προτεραιότητα σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή οικιστική συγκέντρωση και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ώστε η απαιτούμενη επένδυση να αιτιολογείται με βάση οικονομικά κριτήρια και να βελτιώνει την κερδοφορία της Εταιρίας. Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα κατάσταση, η ΔΕΥΑΒ προσανατολίζει τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια στην πραγματοποίηση επενδύσεων καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή τέτοιων που συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε όλες τις οικιστικές ζώνες και με γνώμονα την συμβολή της ΔΕΥΑΒ στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, η αναγκαία αναβάθμιση των δικτύων αποτελεί διαδικασία επέκτασης που υλοποιείται. Επίσης, εντός της περιοχής αρμοδιότητας, προχωρά η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις μη- 11

13 αποχετευόμενες περιοχές με στόχο τον περιορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 5.2 Ορόσημα & ενδιάμεσοι στόχοι Η υιοθέτηση νέας τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί το πρώτο και βασικό ορόσημο στην πορεία προς μια αποδοτική και ισόρροπη λειτουργία της ΔΕΥΑΒοΐου. Η προτεινόμενη νέα ενιαία τιμολογιακή πολιτική καλύπτει τις ανάγκες για: 1. Εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών 2. Ενιαία αντιμετώπιση των καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά (αστικές και αγροτικές περιοχές, επαγγελματίες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες κλπ) 3. Διαφάνεια στις χρεώσεις προς τους καταναλωτές 4. Ανάκτηση του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους 5. Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου νερού, μέσω της υιοθέτησης κλιμακωτού τιμολογίου (χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση) 6. Στήριξη των ορεινών και των μικρών οικισμών με την υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου 7. Στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων με την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως οι μειωμένες χρεώσεις (Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές) 8. Στήριξη των επαγγελματιών και των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 9. Στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με την παροχή νερού άρδευσης 10. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΒ και πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. Αντίστοιχα, ειδική πρόνοια με ευνοϊκότερη τιμολόγηση, λαμβάνεται τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Με στόχο την κάλυψη της γενικά ανοδικής τάσης του κόστους προτείνεται η αύξηση κατά 3% ετησίως των στοιχείων του τιμολογίου, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Βοΐου, την συνεχή βελτίωση των μακρο-οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών, διασφλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το συνολικό ετήσιο κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους καταναλωτές. 5.3 Πηγές Εσόδων (α) Πάγιο τέλος ύδρευσης Το πάγιο τέλος ύδρευσης θεσπίζεται ώστε να γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, από την λειτουργία των οποίων ωφελείται το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την κατανάλωση πόσιμου νερού. 12

14 (β) Πάγιο τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου: Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των υδρομέτρων εκτιμάται στην διεθνή και την ελληνική πρακτική σε πέντε ως οκτώ έτη. Κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής κάθε υδρομέτρου είναι αναγκαία τόσο ο έλεγχος όσο και η συντήρηση των υδρομέτρων. Μετά την παρέλευση της περιόδου ωφέλιμης ζωής, η ΔΕΥΑ Βοϊου οφείλει να αντικαθιστά τα υδρόμετρα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρρθμη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης και να είναι ακριβέστερη (και άρα δικαιότερη) η καταμέτρηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Για να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη αντικατάσταση του υδρομέτρου, χωρίς απότομη επιβάρυνση των καταναλωτών και σε εφαρμογή της αρχής ότι ο επωφελούμενος πληρώνει επιλέγεται η σταδιακή ανάκτηση του κόστους συντήρησης-ανάκτησης υδρομέτρου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η καθιέρωση του τέλους υδρομέτρου. (γ) Τιμολόγηση πόσιμου νερού: Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. (δ) Ειδικό τέλος έργων: Σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. α του ν.1069/1980 (πρόσθετο ειδικό τέλος έργων) είναι απαραίτητη η επιβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για την χρηματοδότηση της κατασκευής έργων από την ΔΕΥΑ Βοΐου. Τα έσοδα από το πρόσθετο ειδικό τέλος (περ.α. του άρθρου 10) που επιβάλλεται υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α για τη μελέτη και κατασκευή των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και επί επέκτασης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, διατίθενται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση της ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων εκ δανείων συναφθέντων για την εκτέλεση έργων (παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980). Το ειδικό τέλος έργων προτείνεται να καθοριστεί σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος, δηλαδή επί της πραγματικής κατανάλωσης νερού (και όχι επί πλασματικής, οριζόμενης ως ελάχιστης / πάγιας κατανάλωσης νερού). (ε) Πάγιο τέλος αποχέτευσης: Το πάγιο τέλος αποχέτευσης θεσπίζεται ώστε να γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων αποχέτευσης, από την λειτουργία των οποίων ωφελείται το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την ατομική παραγωγή λυμάτων. Προϋπόθεση για την επιβολή του παγίου τέλους αποχέτευσης είναι η παροχή υπηρεσίων αποχέτευσης στον καταναλωτή. (στ) Τιμολόγηση αποχέτευσης: Η τιμολόγηση της αποχέτευσης συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση πόσιμου νερού και, καθώς δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση των λυμάτων ανά καταναλωτή, κατά πάγια πρακτική τιμολογείται ως ποσοστό της αξίας του καταναλωθέντος πόσιμου νερού. Με βάση τα δεδομένα της ΔΕΥΑ Βοΐου, το τέλος αποχέτευσης προτείνεται να είναι ίσο με το 80% της αξίας του νερού. (ζ) Τέλος λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων: Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων το κόστος λειτουργίας πρέπει να ανακτάται το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και να διασφαλίζεται η δυνατότητα επενδύσεων εκσυγχρονισμού και πιθανής επέκτασης τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν πραγματικά δεδομένα λειτουργίας κόστους. 13

15 (η) Άλλες πηγές εσόδων: Πέραν των ανωτέρω η ομάδα χρεώσεων Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα περιλαμβάνει εφάπαξ δαπάνες για την σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ή σποραδικές εργασίες ή έλεγχο του εξοπλισμού και αποτελούν άλλες πηγές εσόδων για την ΔΕΥΑΒ. Συγκεκριμένα: (α) τέλη συνδέσεων ύδρευσης, (β) τέλη συνδέσεων αποχέτευσης, (γ) τέλη χρήσεως αποφρακτικού μηχανήματος, (δ) τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης, (ε) εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης, (στ) εγγύηση χρήσης υδρομέτρου, και (ζ) έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου. Ορισμένα από αυτά (τέλη συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης) εφαρμόζονται σε κάποιες περιοχές του Δήμου Βοΐου. Η επέκταση εφαρμογής τους είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών, αλλά και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών. 5.4 Τιμολογιακή Πολιτική Ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης είναι περίπου κοινός για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα ίδια διαρθρωτικά προβλήματα. Ειδικότερα η τιμολόγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανάκτηση του οικονομικού και μόνο κόστους με το μοντέλο τιμολόγησης να περιλαμβάνει σταθερό κόστος, μεταβλητό κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος επενδύσεων και σε πολύ λίγες περιπτώσεις την ανάκτηση του κόστους ή εν μέρει του περιβαλλοντικού κόστους. Το σταθερό (πάγιο) κόστος αποτελεί κοινή πρακτική για τον υπολογισμό της τιμολόγησης και συναντάται στο σύνολο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιαπωνία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το ποσοστό του παγίου έναντι της συνολικής τιμής ποικίλει (από 9% ως και άνω του 40%) και κύριος στόχος της επιβολής του είναι να καλύπτει οριακά τις απαιτούμενες δαπάνες άντλησης και διάθεσης του νερού. Σταθερό (πάγιο) κόστος επιβάλλεται τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσοστού καλύπτεται από το μεταβλητό κόστος, αλλά και από το κόστος επένδυσης. Το μεταβλητό κόστος επιβάλλεται στην τιμολόγηση του νερού και ο συνήθης τρόπος υπολογισμού του αποτελεί η κατανάλωση νερού, συνυπολογίζοντας την αποχέτευση με έναν ποσοστιαίο συντελεστή επί του νερού ή με τιμολόγηση ανεξάρτητη της κατανάλωσης ύδατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμολόγηση της αποχέτευσης είναι μεγαλύτερη αυτής της ύδρευσης, λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Η προτεινόμενη νέα ενιαία τιμολογιακή πολιτική καλύπτει τις ανάγκες για: 1. Εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών 2. Ενιαία αντιμετώπιση των καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά (αστικές και αγροτικές περιοχές, επαγγελματίες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες κλπ) 3. Διαφάνεια στις χρεώσεις προς τους καταναλωτές 4. Ανάκτηση του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους 5. Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου νερού, μέσω της υιοθέτησης κλιμακωτού τιμολογίου (χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση) 6. Στήριξη των ορεινών και των μικρών οικισμών με την υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου 14

16 7. Στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων με την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως οι μειωμένες χρεώσεις (Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές) 8. Στήριξη των επαγγελματιών και των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 9. Στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με την παροχή νερού άρδευσης 10. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΒ και πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης Λαμβάνοντας υπόψη την χωροταξική διασπορά των τοπικών δημοτικών ενοτήτων, την πληθυσμιακή κατανομή και τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής στις αστικές συγκεντρώσεις και στους οικισμούς, με σκοπό την στήριξη των τελευταίων. Αντίστοιχα, ειδική πρόνοια με ευνοϊκότερη τιμολόγηση, λαμβάνεται τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου προτείνεται να απαρτίζεται από (α) το πάγιο τέλος ύδρευσης, με το οποίο γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, (β) το πάγιο τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου, (γ) το κόστος της κατανάλωσης πόσιμου νερού και (δ) το ειδικό τέλος έργων (παρ. α, άρθρο 10, ν. 1069/80). Η τιμολόγηση των υπηρεσιών αποχέτευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου προτείνεται να απαρτίζεται από (α) το πάγιο τέλος αποχέτευσης, με το οποίο γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού κόστους (fixed cost) της λειτουργίας των συστημάτων αποχέτευσης και (β) το κόστος της αποχέτευσης, ως ποσοστό της αξίας του καταναλωθέντος πόσιμου νερού. Η ομάδα Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα περιλαμβάνει εφάπαξ δαπάνες για την σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ή σποραδικές εργασίες ή έλεγχο του εξοπλισμού και συγκεκριμένα: (α) τέλη συνδέσεων ύδρευσης, (β) τέλη συνδέσεων αποχέτευσης, (γ) τέλη χρήσεως αποφρακτικού μηχανήματος, (δ) τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης, (ε) εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης, (στ) εγγύηση χρήσης υδρομέτρου, και (ζ) έλεγχος λειτουργίας υδρομέτρου. Με στόχο την κάλυψη της γενικά ανοδικής τάσης του κόστους προτείνεται η αύξηση κατά 3% ετησίως των στοιχείων του τιμολογίου, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική διασφαλίζει την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Βοΐου, την συνεχή βελτίωση των μακρο-οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών, διασφλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το συνολικό ετήσιο κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους καταναλωτές. 5.5 Επικοινωνιακή Πολιτική Η ΔΕΥΑ Βοΐου έχει καταρτίσει και εγκρίνει Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές με τον οποίο έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις τόσο για την συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και για την ανταπόκριση της εταιρείας προς τα πάσης φύσεως αιτήματα των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί και ειδικό έντυπο επικοινωνίας. 15

17 6. Στελέχωση & Λειτουργικές Διαδικασίες 6.1 Διοίκηση Όργανα διοίκησης της ΔΕΥΑΒ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτό Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Η ΔΕΥΑΒ εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και από τον Αντιπρόεδρο κατά την απουσία του Προέδρου ή όταν κωλύεται. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει και άλλο ή άλλα από τα μέλη του ως εκπροσώπους της ΔΕΥΑΒ, στις περιπτώσεις κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ είναι ενδεκαμελές (11) και τα μέλη του ορίζονται από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βοΐου. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, μαζί με τους αναπληρωτές τους, καθώς και τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ ορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βοίου, και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Τα μέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά, και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ, και δύναται με αποφάσεις του να εκχωρεί η να αφαιρεί αρμοδιότητες στα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής) και έχει πάντα την δυνατότητα να ελέγχει τις αποφάσεις τους. Συζητεί επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση της ΔΕΥΑ, την οικονομική της πορεία και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Αναλυτικά στοιχεία για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της διοίκησης της ΔΕΥΑΒ αναφέρονται (α) στο εταιρικό καταστατικό και (β) στον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. 6.2 Προσωπικό Κατηγορία Διευθυντής Κόστος ( /έτος) Σύνολο Μηχανικός Κόστος ( /έτος) Σύνολο Διοικητικοί Κόστος ( /έτος) Σύνολο Τεχνικοί Κόστος ( /έτος) Σύνολο Προσωπικό Δαπάνες

18 7. Οικονομικά Αποτελέσματα Τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη αντιμετώπιση τόσο των επενδυτικών σχεδίων όσο και των λειτουργικών αναγκών της ΔΕΥΑΒ. 7.1 Βασικές Παραδοχές Για την πρόβλεψη των εσόδων λαμβάνονται υπόψη: Έτος βάσης 2013 Η νέα τιμολογιακή πολιτική για την περίοδο Σταθερή μέση ετήσια μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού ανά καταναλωτή κατά 1% Διατήρηση του ποσοστού κάλυψης με αποχέτευση στα σημερινά επίπεδα (~77%) Διατήρηση του αριθμού πελατών ( καταναλωτές) και του ποσοστού των υδρομέτρων μηδενικής κατανάλωσης στα σημερινά επίπεδα (~25%) Για την εκτίμηση των δαπανών λειτουργίας λαμβάνονται υπόψη: Έτος βάσης 2013 Αύξηση των δαπανών προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα της παραγράφου 6.2 της παρούσας Αύξηση των δαπανών ενέργειας κατά 5% ετησίως ως το 2020, εκκινώντας από το έτος 2015 Προοδευτική αύξηση του ύψους των αποσβέσεων ως στοιχείου που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα και κατ επέκταση τις εκροές φόρων και μερισμάτων Γενική αύξηση 5% ετησίως σε όλες τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας Σταθερή απόδοση στην ΔΥΠΡΑ, για όλη την πενταετία , ποσού ως αντίτιμο για την προμήθεια m 3 πόσιμου νερού κατ έτος. 7.2 Αποτελέσματα Χρήσεως Οικονομικό Ισοζύγιο Εξέλιξη Εσόδων (Πωλήσεις Υπηρεσιών) Η εξέλιξη των εσόδων της ΔΕΥΑΒ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η συνολική αύξηση των εσόδων της εταιρείας την περίοδο εκτιμάται στο 15,6%, και προέρχεται από την μεταβολή του τιμολογίου των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δεν προβλέπεται μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών. ΕΣΟΔΑ Κατηγορία Τέλος Ύδρευσης Τέλος Υδρομέτρου Πωλήσεις Νερού Ειδικό Τέλος Έργων (80%) Τέλος Αποχέτευσης Πωλήσεις Αποχέτευσης Σύνολο Εσόδων

19 Η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από τις πωλήσεις υπηρεσιών αποχέτευσης και η μικρότερη από τις πωλήσεις νερού Εξέλιξη Εξόδων (Κόστος Παραγωγικής Διαδικασίας) ΕΞΟΔΑ Κατηγορία Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Συντήρηση δικτύου άρδευσης Συντήρηση-επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Συντήρηση-επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Συντήρηση-καθαρισμός δεξαμενών Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων ύδρευσης Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης Αγορές πάσης φύσεως υλικών Ηλεκτρική ενέργεια Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αγορά νερού Σύνολο Εξόδων Η εξέλιξη των εξόδων της ΔΕΥΑΒ παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, και εκτιμάται ότι πρόκειται να αυξηθούν κατά ~22% την περίοδο Βασικά στοιχεία κόστους είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος προσωπικού και το κόστος αγοράς του πόσιμου νερού Προσδοκόμενα Οικονομικά Αποτελέσματα ( ) Αποτελέσματα Έσοδα από Πωλήσεις Έξοδα Μικτά Έσοδα Τόκοι δανείων Αποσβέσεις Προβλέψεις Άλλες δαπάνες Κέρδη προ Φόρων Φόροι Κέρδη μετά Φόρων Τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΥΑΒ την περίοδο παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. Η εταιρεία εμφανίζει σταθερά αυξανόμενη 18

20 κερδοφορία σε όλη την περίοδο μελέτης. Έτσι, τα προ φόρων κέρδη που το 2015 εκτιμώνται σε ~1.188 χιλ., αναμένεται να ανέλθουν σε χιλ. το Η εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα, έξοδα, κέρδη προ φόρων, κέρδη μετά φόρων) παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 Εξέλιξη εσόδων εξόδων και κερδών προ και μετά φόρων της ΔΕΥΑ Βοΐου (περίοδος ) (Βασικό σενάριο: μείωση κατανάλωσης 1% ετησίως, απόδοση συστήματος 44%, μηδενική βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης) 7.3 Ανάλυση Ευαισθησίας (α) Κατανάλωση Πόσιμου Νερού Όπως είναι αναμενόμενο, η πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της κατανάλωσης πόσιμου νερού, που είναι το βασικό προϊόν της ΔΕΥΑ Βοΐου. Για τις ανάγκες αυτής της ανάλυσης, σε όλες τις περιπτώσεις η απόδοση του συστήματος θεωρείται σταθερή στα σημερινά επίπεδα (44%). Στα επόμενα εξετάζοναι τρία σενάρια εξέλιξης της κατανάλωσης πόσιμου νερού την περίοδο : (α) σταθερή κατανάλωση, (β) μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και (γ) αύξηση της κατανάλωσης κατά 2% ετησίως. (1) Βασικό Σενάριο: Σταθερή ετήσια μείωση κατά 1% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα μειώνεται κατά 1% ετησίως την περίοδο (2) Σενάριο 1: Σταθερή κατανάλωση πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού δεν θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα παραμείνει σταθερή στα σημερινά επίπεδα για όλη την περίοδο (3) Σενάριο 2: Σταθερή ετήσια μείωση κατά 5% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού θα επηρεάσει την κατανάλωση που θα μειώνεται κατά 5% ετησίως την περίοδο (4) Σενάριο 3: Σταθερή ετήσια αύξηση κατά 2% της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Θεωρείται ότι η κλιμάκωση της τιμολόγησης του πόσιμου νερού δεν θα 19

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 459/2014 Περίληψη Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων Από την αρχή της λειτουργίας της, η επιχείρηση λογιστικά, παρουσίαζε «Ζημίες» μέχρι και το έτος 2010, δεδομένου ότι το Ειδικό Τέλος 80% (άρθρο 11,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας 1 Τρίτη, 21

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου

Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου Οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και πετρελαίου Athens Tax Forum 1 Απριλίου 217 Τον Ιανουάριο 217 (Οκτ 216 για το πετρέλαιο θέρμανσης) αυξήθηκαν οι συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 1 Περιεχόμενα 1. Όραμα 3 2. Σκοπός 4 3. Στρατηγική 5 4. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 6 5. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 19 6. Στρατηγική Ανάπτυξης 54 7. Απολογιστικός Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2008 31.12.2008) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Λ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα