Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα από την απόκτηση εξειδίκευσης στην λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανογραφημένου λογιστηρίου και την αναλυτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων λογιστικών εργασιών που απαιτούνται κατά την διάρκεια όλου του οικονομικού έτους μέσα από αναλυτικά Πρακτικά παραδείγματα από το α έως το ω. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ (Κ.Φ.Α.Σ) Δομή, Ανάλυση και ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ. - Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού - Παθητικού Εσόδων και Εξόδων Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση εταιρειών (ΑΕ- ΕΠΕ) Βασικές λογιστικές αρχές Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών Διαδικασία εργασιών που ακολουθείται στα Λογιστήρια Ημερολόγια, Ισοζύγια, Αναλυτικά Καθολικά Λογαριασμών Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας - Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγηση Αναφορά στις σημαντικότερες Γνωματεύσεις Ε.ΣΥ.Λ & ΣΛΟΤ. Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις, Υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε) Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) Έννοια φορολογικού έτους Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα)- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής. Νέοι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων. Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κλπ. Παραδείγματα Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε.Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

2 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία & συντάξεις. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου πληρωμές. Λοπές διευκρινίσεις σύμφωνα με ΠΟΛ. 1120/ Προϋποθέσεις απαλλαγής των διανεμομένων κερδών (μερισμάτων) από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Διοικητικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής (Ν.4174/2013) Τόκοι Πρόστιμα Λοιπές κυρώσεις 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας με όλα τα " κρίσιμα" σημεία Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, ΙΚΑ Απογραφή της Εταιρείας Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα Εγγραφές σύστασης Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ - Αύξηση Κεφαλαίου, απογραφή στο ΙΚΑ, λοιπά ταμεία Φορολογικός Μηχανισμός(ΕΑΑΦΔΣΣ), Ταμειακή Μηχανή, έκδοση Ζ Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων - Συντελεστές απόσβεσης - όλες οι αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2014 Ομάδα 1 :Αγορά παγίου - Πώληση Καταστροφή - Αποσβέσεις, παραδείγματα Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα, εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO, LIFO, μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων Ομάδα 3 :Απαιτήσεις Διαθέσιμα Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ χωρών - Ενδοκοινοτικές - παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων - Κοστολόγηση Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων Ομάδα 4 :Kεφάλαιο - Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων 6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 6.2 Παροχές Τρίτων 6.3 Φόροι - Τέλη 6.4 Διάφορα Έξοδα 6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων 7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 7.1 Πωλήσεις Προϊόντων 7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού 7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών

3 7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων 7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών 7.6 Έσοδα Κεφαλαίων 7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων 7.8 Συμφωνίες λογαριασμών,σημαντικές επαληθεύσεις εκμηδένισης λαθών 7.9 Εσωτερικός Έλεγχος Εταιρειών, Βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου απαραίτητες σε κάθε επιχείρηση 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Έλεγχος Ισοζυγίου - Ανισοσκέλιστα παραστατικά - Συμφωνίες Λογαριασμών Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων Μηνιαίο κλείσιμο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Πολυεθνικών εταιρειών Μηνιαίες αναφορές (Reporting), Διοικητικά βιβλία/λογαριασμοί (Management books) Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο ΦΠΑ Γ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης, Μεθοδολογία έκδοσης περιοδικής ΦΠΑ Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας(VIES), ενδοκοινοτική απόκτηση - παροχή υπηρεσιών(πράξεις λήπτη ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Φάκελος τεκμηρίωσης Συναλλαγών 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή - Αγορές - Εισαγωγές - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού (Λ/σμοί 36 και 56 του ΕΓΛΣ) Δεδουλευμένα Έξοδα (accruals) - Πρακτικό παράδειγμα excel συμφωνίας τους με Γενική Λογιστική Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων - Τελών - Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08) Φ.Π.Α. Γ κατηγορίας βιβλίων (Περιοδικές - Εκτακτες Δηλώσεις) - PRORATA - INTRASTATδιακανονισμός παγίων Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμού Ε.Γ.Λ.Σ Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογ/σμός 80 έως 88),λογαριασμός 42 Εις Νέον Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε- Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ) - Αποτελέσματα χρήσης - Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές Υπόδειγμα σε excel Φορολογικό Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών ελεγκτών (Ν.2190) Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

4 7.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Συμβάσεις, Προσλήψεις Απολύσεις Κανονική άδεια Επιδόματα Ωράριο εργασίας Υπερεργασία Υπερωρίες, Ασθένεια - εγκυμοσύνη - ατύχημα Μερική απασχόληση - διαθεσιμότητα Ελαστικές μορφές εργασίας Μισθοδοσία προσωπικού 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOFTONE ERP SOFTONE ERP - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων, πιστωτών Άνοιγμα πελατών Άνοιγμα ειδών αποθήκης Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου Παραστατικά διακίνησης: τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά, ακυρωτικά κτλ. Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης, λιανική πώληση κτλ Κύκλωμα αξιόγραφων: επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ Απογραφή αποθήκης - πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα Ισοζύγιο - καρτέλες αποθήκης, πελατών - προμηθευτών Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΚΕΠΥΟ, ηλεκτρονική αποστολή του SOFTONE ERP - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων Δημιουργία πρότυπων άρθρων Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων Εργασίες τέλους χρήσεως - κλεισίματα και ισολογισμός Γέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης Οριστικοποίηση εγγραφών, ισοζύγια SOFTONE ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (βιβλία β' κατηγορίας) Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών εσόδων - εξόδων Δημιουργία εγγραφών εσόδων-εξόδων Βιβλίο εσόδων-εξόδων Εκτυπώσεις Δημιουργία πρότυπων εγγραφών

5 SOFTONE ERP - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Άνοιγμα εργαζομένου, ταμείων, ωραρίων. Διαδικασία πρόσληψής του, σχετικά έντυπα Αποχώρηση εργαζομένου από την εταιρία, διαδικαστικά, έντυπα, υποβολές Είδη μισθοδοσίας - τύποι αποδοχών, μερική και πλήρης απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές, ασθένεια, άδειες κτλ. Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και οριστικής φόρου μισθωτών υπηρεσιών ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η διάρκεια του προγράμματος είναι 90 ώρες διδασκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του, Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι ( πλησίον μετρό Αγ. Αντωνίου) ΠΑΡΟΧΕΣ Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στο πρόγραμμα Softone από το σπίτι, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, Πιστοποιητικό παρακολούθησης ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,45% Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,45% του ΛΑΕΚ

1 www.epsilontraining.gr

1 www.epsilontraining.gr 1 www.epsilontraining.gr Μακροχρόνιο Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Certificate in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Στέλεχος Μηχανογραφημένης Λογιστικής Στέλεχος Μηχανογραφημένης Εμπορικής Διαχείρισης Στέλεχος Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

Financial Accounting (FA) by distance learning

Financial Accounting (FA) by distance learning Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Financial Accounting (FA) by distance learning 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα