ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) ετών και ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης». Σας διαβιβάζουμε τo αριθμ. πρωτ. 32/ έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) σχετικά με την «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) ετών και τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Η παρούσα απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη. Βόλος 2011 ΕΓΓΠΘ Η Δ/ντρια ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου Της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης & Περιβάλλοντος Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση) με αριθμό 1/2011 Αριθμός Απόφασης: 3/2011 Περίληψη Έγκριση Διετούς προγράμματος δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη Σήμερα την 29 η Μαρτίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., έπειτα από την υπ. αριθμ. 29/ πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (7) επτά μελών βρέθηκαν:

3 Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΧΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Αναπληρωτής του κ. Μαντζόλια Εμμανουήλ) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. κ. Πανταζή Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ( 3 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Θέτω υπ όψιν του Δ.Σ. το διετές πρόγραμμα δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη Ο πρόεδρος επισήμανε ότι το πρόγραμμα εκπονήθηκε κατόπιν διαβούλευσης και ανάλυσης των δεδομένων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το Δήμο Βόλου. Εισηγούμαι όπως Εγκριθεί η υποβολή του διετούς προγράμματος δράσης προς έγκριση της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το αποτέλεσμα της γενομένης ψηφοφορίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υποβολή του διετούς προγράμματος δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη προς έγκριση της χρηματοδότησης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 3/2011 Ο Πρόεδρος Τα μέλη ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αλεξόπουλος Γ. Δημήτριος

4 Δήμος Βόλου Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σχέδιο δράσης

5 Εισαγωγή Παρότι όπως είναι γνωστό η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. θα συνενωθεί με άλλες κοινωφελείς επιχειρήσεις τόσο από το δήμο Βόλου όσο και από τους δήμους που έχουν ενσωματωθεί στο νέο Καλλικρατικό δήμο, οπότε και θα προκύψει μια νέα μεγάλη κοινωφελή επιχείρηση με νέο προϋπολογισμό και δράσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου για δύο λόγους. Πρώτον για να υπάρξει μια συνέχεια στη λειτουργία της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας κοινωφελούς της οποίας η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. θα αποτελεί μέρος. H διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Μάρτιο του Δεύτερον για να διευκολυνθεί το έργο του ορθού υπολογισμού του κόστους και γενικά των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τη συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α, με τις δομές της και δράσεις, στην νέα κοινωφελή επιχείρηση. Η χρηματοδότηση από το δήμο βόλου, όπως θα φανεί και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτει ένα μέρος του κόστους λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. που ανέρχεται στο 22%. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις προγραμμάτων σε ποσοστό 71% και έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ποσοστό 7%. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμούμε ότι η συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. στη νέα κοινωφελή επιχείρηση πέρα από τη γνώση και την εμπειρία που θα μεταφέρει θα συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα του νέου εγχειρήματος. Νομικό πλαίσιο Στην παράγραφο 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ, για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης στο οποίο θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από τυχόν τέλη της παρ. 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησης της. Το διετές σχέδιο δράσης υλοποιείται στη βάση σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στο Δήμο και την κοινωφελή επιχείρηση. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο Όπως προαναφέρθηκε η συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. στη νέα κοινωφελή επιχείρηση αποτελεί το στοιχείο εκείνο που καθορίζει το όλο σκεπτικό του Σχεδίου δράσης. Είναι ωστόσο σαφές ότι για να γίνει αυτή η διαδικασία ομαλά και με τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε επωφελούμενους είναι ανάγκη να υπάρχει να προϋπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος στη συνέχεια θα ενταχθεί στη συνολική στρατηγική της νέας κοινωφελούς. Σε κάθε περίπτωση το παρόν σχέδιο αφορά δράσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται έτσι ώστε ο δήμος μας να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα και κύρια την οικονομική κρίση που πλήττει σοβαρά μεγάλα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού. Από την άλλη μεριά είναι αναγκαίο οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της δημοτικής Αρχής να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και κυρίως στις οικονομικές της δυνατότητες. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της δημοτικής Αρχής, η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. και κατ επέκταση της νέας κοινωφελούς επιχείρησης, πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και

6 επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της νέας κοινωφελούς επιχείρησης τη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει: Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Να παρέχει υπηρεσίες γενικότερα στην κοινότητα, αναπτύσσοντας δράσεις πολυεπίπεδης παρέμβασης στον τομέα της πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας. Να αναπτύσσει σειρά από πιλοτικές δράσεις, οι οποίες είναι καινοτόμες, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο και να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες χρηματοδότησης από πηγές εκτός του δήμου Βόλου. Τα παραπάνω θα πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις παρακάτω αρχές: Εξατομίκευση της αντιμετώπισης του κάθε χρήστη:τα στελέχη των δομών υποστήριξης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε χρήστη ή επωφελούμενο των υπηρεσιών μας εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα. Συνέχεια στις σχέσεις: η επαφή των επωφελούμενων με τις δομές και υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α είναι συνεχής και διαχρονική και ολοκληρώνεται όταν υπάρξει πλήρη επίλυση του προβλήματος. Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με έμφαση στην ποιότητα. Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες και δομές υποστήριξης που διαθέτει η κοινωφελής επιχείρηση χωρίς αποκλεισμούς. Οικονομική βιωσιμότητα μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Έτσι με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι: Οι αρχές, η προσέγγιση, και η μεθοδολογία που ακολουθούν οι δομές και υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., και στη συνέχεια της νέας κοινωφελούς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να συμβάλλουν στην παροχή συγκεκριμένης και ουσιαστικής βοήθειας στους χρήστες που προσφεύγουν σε αυτές. Η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. ενταγμένη στο νέο διοικητικό σχήμα την επόμενη περίοδο καλείται να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ειδικότερων στόχων, που είναι: η πρόληψη και η αντιμετώπιση του κινδύνου αποκλεισμού όλων των κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων που πρόσκαιρα ή μόνιμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας αναπηρίας, έλλειψης απασχόλησης, χαμηλών εισοδημάτων ή άλλης διαφοροποίησης από το γενικό πληθυσμό. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Η κάλυψη νέων αναγκών Η υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών Η ανάπτυξη της συνεργασίας και η αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης με άλλους φορείς και δομές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή

7 Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο δράσης κατά πληθυσμιακή ομάδα και τομέα δράσης. Αναλυτική περιγραφή σχεδίου δράσης Α. Ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών ηλικιωμένων ατόμων Στον τομέα της μέριμνας ηλικιωμένων οι παρεμβάσεις της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για την περίοδο περιλαμβάνουν: δράσεις φροντίδας και βοήθειας δράσεις για την πρόληψη και τη συμβουλευτική υγείας δράσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου Στην πράξη το σύνολο των προγραμμάτων, όπως θα περιγραφούν παρακάτω, είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 71%. Ήδη στο νέο πλαίσιο του καθεστώτος χρηματοδότησης, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προς ηλικιωμένους, της οποίας η λογική έχει να κάνει με την ανάδειξη των υφιστάμενων Κοινωνικών Κέντρων σαν αποκεντρωμένες μονάδες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, μεγάλο μέρος των οποίων παρέχεται σε ηλικιωμένα άτομα, είτε στο ίδιο το Κοινωνικό Κέντρο, είτε στο σπίτι, εκεί που υπάρχει ανάγκη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον προσωπικό της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. 1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχει, βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και της μοναξιάς. Στο πρόγραμμα για την ερχόμενη περίοδο,, θα συμμετέχουν 50 άτομα από την δημοτική ενότητα Αρτέμιδας. Προτεραιότητα θα δοθεί, σύμφωνα με μοριοδότηση, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος, σε άτομα που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα έχοντας ως κύριο σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρείται μια λειτουργική διασύνδεση του προγράμματος με άλλες παράλληλες δράσεις της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., όπως είναι η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αλλά και υπηρεσιών που αφορούν τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού μέσα από μια ενιαία στρατηγική για την τρίτη ηλικία με επίκεντρο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και γενικά τον περιορισμό της μοναξιάς και αποξένωσης, αλλά και την πρόληψη και τη φροντίδα της ασθένειας από ομάδα στελεχών της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με εμπειρία και εκπαίδευση στο αντικείμενο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει προσπάθεια, ενιαίας αντιμετώπισης των αναγκών των ηλικιωμένων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών κέντρων που πλέον θα έχουν κομβικό ρόλο τόσο στο συντονισμό των δραστηριοτήτων όσο και στην ουσιαστική αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο συνοικίας. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Θα υλοποιηθεί καθ όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου.

8 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΔ/ΣΕ ΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟ Υ ΣΥΝΟΛ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΔΙΑΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΔΙΑΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛ Ο ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥΝΟΛ Ο Β. Υπηρεσίες και προγράμματα για νέους και παιδιά Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που εκτείνονται από τη φύλαξη παιδιών μέχρι τη δημιουργική απασχόληση και τη συμβουλευτική νέων και εφήβων όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

9 1. Συνέχιση λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Η παραπάνω δομή προτείνεται να περάσει στο πλαίσιο των συνενώσεων στον Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου, που έχει την εκπαιδευτική και επιστημονική εποπτεία μέχρι σήμερα. Ωστόσο για λόγους σαφήνειας παρουσιάζεται η λειτουργία και εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο κανονικά. Ο σταθμός έχει δυναμικότητα για 21 παιδιά. Η συγκεκριμένη δομή είναι εντεταγμένη στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ και είναι χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 48%. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ. Οργάνωση και διοίκηση της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.

10 Σήμερα η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. είναι μια από τις τρείς (3) επιχειρήσεις στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας τόσο από άποψη κύκλου εργασιών όσο και από την άποψη των τμημάτων και του προσωπικού που απασχολούνται σε αυτά. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. έχει έτσι σχεδιαστεί ώστε: να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνθετο και πολυδιάστατο έργο που επιτελεί να είναι σε θέση να διαβουλεύεται με τους υπευθύνους τμημάτων και τομέων και να έχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του οργανισμού να είναι δυνατός ο προγραμματισμός δράσης τόσο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. συνολικά όσο και των ξεχωριστών τμημάτων να σχεδιάζεται ένα ρεαλιστικό πλάνο ανάπτυξης και να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση αναγκαίων πόρων Όπως θα διαπιστωθεί από την οικονομική ανάλυση που ακολουθεί η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. βασίζει τη λειτουργία της σ ένα σημαντικό βαθμό σε πόρους προερχόμενους από επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Ο Δήμος Βόλου συμβάλλει στο κόστος λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για το διάστημα του εν λόγω σχεδίου δράσης για τα δύο (2) έτη με ένα ποσό της τάξης των ή 22%. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. έχει οργανωμένο λογιστήριο, που περιλαμβάνει ένα εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση των προγραμμάτων, την παρακολούθηση και εποπτεία των επιδοτούμενων προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και βέβαια σωστή οικονομική και λογιστική υποστήριξη κάθε έργου ξεχωριστά, ενώ η διοικητική υποστήριξη γίνεται από την υπάλληλο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού, το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς επίσης και τον αριθμό των χρηστών αυτών των υπηρεσιών. Αυτό καθίσταται δυνατό με την ανάπτυξη εποπτικών μηχανισμών, αξιολογήσεις, τελικές εκθέσεις, τη δικτύωση, κλπ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ - - ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισμός διετούς προγράμματος δράσης έσοδα-έξοδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΚΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Διάγραμμα εκροών-εισροών ταμειακών αναγκών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 η & 13 η

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 η & 14η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΜΑΡΤΙΟΣ 3 η & 15 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00

13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4η & 16 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΜΑΙΟΣ 5 η & 17 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΙΟΥΝΙΟΣ 6 η & 18 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 7 η & 19 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 8 η & 20 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9 η & 21 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10 η & 22 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11 η & 23 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12 η & 24 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16 ΔΙΑΦΟΡΑ 844,00 844,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Η πιστοποίηση της πορείας του διετούς προγράμματος δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανταποδοτικού προς το Δήμο χαρακτήρα υπό την στενή έννοια, αλλά η ανταποδοτικότητα ισχύει και αναφέρεται στην ωφέλεια των δημοτών. Πρόβλεψη της διαδικασίας και παρακολούθηση της σύμβασης Ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και των δράσεων του διετούς σχεδίου που αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου, εκπρόσωπο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με τους αναπληρωτές τους και τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος του λογιστηρίου του Δήμου και γραμματέας υπάλληλος του Δήμου Βόλου που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατά την παρ.6 του άρθρου της 43877/07 απόφασης της ΥΠΕΣΔΔΑ Ρήτρες Καθορίζεται ποινική ρήτρα σε βάρος του πρώτου συμβαλλομένου σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, 2% επί του οφειλόμενου ποσού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί μέρος των δράσεων του διετούς προγράμματος, η χρηματοδότηση μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος της δράσης που δεν εκτελέστηκε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα