Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ Fax Αριθμ.πρωτ.: Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 Σε εφαρμογή της υπ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/ εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θεμά "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014" παρατείθονται τα στειχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2015 του Επιμελητηρίου Κυκλάδων KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα ,00 0,00 0, Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων , , , Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 3.000,00 0,00 0, Εσοδα από παράβολα ,00 0,00 0, Εσοδο από λοιπά τέλη και δικαιώματα ,00 50,00 50, Εσοδα από διαφημίσεις ,00 0,00 0, α1 Εσόδα από συμμετοχη σε εκθέσεις 5.000,00 0,00 0, α2 Έσοδα απο διαχείρηση "Κάρτας Μέλους" ,00 34,48 34, Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων ,00 0,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 8.000,00 785,22 785, Τόκοι από δάνεια 700,00 0,41 0, Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών ,00 0,00 0, Λοιπά Πρόστιμα & Χρηματικές Ποινές 2.000,00 0,00 0, Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,00 188,47 188, α Ειδική Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% ( αρ.38 του Ν.3986/2001) 1.700,00 87,08 87, Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , , Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 100,00 0,00 0, Εσοδα υπέρ Τ.Π.Π.Ε.Β.Ε.Β.Ε.Κ 5.900,00 374,20 374, α1 Από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φόρος) ,00 508,07 508, α2 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 4%) 2.000,00 0,00 0, α3 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 8%) 2.000,00 0,00 0, α4 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 20%) ,00 480,00 480, α5 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος Εργ/βων) 1.000,00 0,00 0, α6 Φόρος Υγρών Καυσίμων 1% 10,00 0,00 0, β3 Χαρτόσημο από είσπραξη εσόδων του Επιμελητηρίου ,00 732,32 732, β4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ,00 0,71 0, β5 Εσοδα από χαρτ/μο ενοικίων 520,00 0,00 0, β6 Έσοδα από χαρτόσημο (Μισθωτές Υπηρεσίες) 600,00 0,00 0, β7 Έσοδα από χαρτόσημο (Επιχειρηματική Δραστηριότητα) 1.000,00 0,00 0, δ1 Εισπράξεις για λογαριασμό δημοσίου (παρακράτηση π.χ.φορολ.ενημερότητας) ,00 0,00 0, ε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της Ανεργίας (άρθ.38 παρ.2 του Ν.3986/2011) 3.000,00 174,15 174, ε1 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του αρ.29 του Ν.3986/ ,00 35,63 35, α Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών ,00 745,00 745,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ β Τέλος υπερ Κ.Υ.Γ. για χορήγηση Αντιγράφων & Αποσπασμάτων ΓΕΜΗ 7.000,00 10,00 10, γ Τέλος υπέρ Κ.Υ.Γ. για χορήγηση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ ,00 0,00 0, δ Τέλος υπερ Κ.Υ.Γ. για παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΓΕΜΗ 5292η Τέλος δικαιώματος εγγραφής υπερ Επιμελητηρίου 1.000,00 0,00 0, κ Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ υπέρ ΚΕΕΕ , , , κ1 Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ υπέρ ΚΕΕΕ από Υ.Μ.Σ ,00 55,00 55, Εσοδα υπέρ Δημοσίου από Φ.Π.Α ,00 5,52 5, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 5.000,00 0,00 0, Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβληθήκανε χωρίς να οφείλονται (άρ 8.000,00 0,00 0, Εσοδα από συνδρομές μελών (τρέχουσας χρήσης) , , ,11

2 KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5687 'Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών κ.λ.π ,00 0,00 0, α Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας ,00 560,00 560, β Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ , , , γ Τέλος χορήγησης Πιστοποιητικών, Αντιγράφων & Αποσπασμάτων ΓΕΜΗ ,00 473,50 473, δ Τέλος Αρχικής Καταχώρησης (εγγραφής) ΓΕΜΗ 8.000,00 535,00 535, ε Τέλος Τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ (συνδρομή) , , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 8.000,00 0,00 0, Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης ,00 490,00 490, 'Εσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας Διάφορα Εσοδα ,00 357,64 357, Χρεωλύσια δανείων (προκαταβολών) που χορηγήθηκαν ,00 524,77 524, Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 7.000,00 0,00 0, Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λ.π.(π.χ.δικτυο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΜΕ, Η.Κ.Ε.κ.α.) 8669 Εσοδα από συνδρομές μελών (παρελθουσών χρήσεων) , , , α Έσοδα Έργου "Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές Ανάξειξης της Επιχειρηματικότητας στο Ν. Κυκλάδων" ,00 0,00 0, β Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματ/νες από το πρόγραμμα δημοσ.επενδύσεων (ΦΟΡΟΣ 8% ,00 0,00 0, γ Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματ/νες από πρόγραμμα δημόσ.επενδύσεω 9392δ Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδ/νες από το Π.Δ.Ε. (Φόρος 20%) 9452 Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία ,00 0,00 0, α Έσοδα Έργου "Δράσεων Υλοποίησης Τουριστικής Προβολής" α 'Εσοδα έργου "Δράσεις - Ενεργειών Προβολής και Προώθησης Προϊόντων της ΠΝΑ στο Εξωτερικό" ,00 0,00 0, α Έσοδα έργου "Προσαρμογή των Επιμελητηρίων στις ΥΜΣ για την σύσταση επιχ/σεων - Βελτίωση του ΠΥ ΥΜΣ" 9919στ Έσοδα Προγρ/τος "MED - Δράση FIREMED- Ενίσχυση ΜΜΕ στον τομέα της Ενέργειας" ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,21

3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία) , , , Βασικός Μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών 8.000,00 176,08 176, Οικογενειακή παροχή 4.150,00 260,00 260, Επίδομα θέσης άρθρ. 12 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1.4.86) 9.300,00 400,00 400, Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών 9.600,00 600,00 600, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.000,00 0,00 0, γ Αποζημίωση Μελών,Γραμματέα Εκλογικής Επιτροπής ,00 0,00 0, ε Αποζημίωση Λοιπών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας ,00 0,00 0, Έξοδα Παράστασης Προέδρου 7.100,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 0,00 0, Αμοιβές εκπαιδευτών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (εκπαιδευτές ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) , , , Αμοιβές Συγγραφέων και Συντακτών 2.000,00 0,00 0, Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου ,00 0,00 0, Αμοιβές Πραγματογνωμόνων ,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3.500,00 20,00 20, Αμοιβές Τραπεζών 500,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 382,80 382, Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 1.000,00 0,00 0, Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων ,00 0,00 0, Εισφορές στο ΙΚΑ , , , γ Εισφορές επί μισθών υπέρ Τ.Π.Π.Ε.Β.Ε.Β.Ε.Κ ,00 151,80 151, ημεδαπή υπαλλήλων 6.000,00 0,00 0, στην ημεδαπή υπαλλήλων 3.000,00 0,00 0, αλλοδαπή υπαλλήλων 3.000,00 0,00 0, υπ- αλλήλων στην αλλοδαπή 0771 ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλι , , , στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ ,00 292,00 292, ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση απ την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υ 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων, που δεν έχουν 2.500,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , Λοιπές μεταφορές 0831 Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Υδρευση & άρδευση 2.100,00 308,47 308, Φωτισμός και κίνηση , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , α Διαφημήσεις Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γενικώς (π.χ. Portal) 8.000,00 0,00 0, Εκθέσεις στην ημεδαπή 3.500,00 0,00 0, Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,00 282,56 282, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 3.500, , ,40

4 KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 436,23 436, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,00 0,00 0, Σύντηρηση & Επισκευή Τηλεπικοινωνιακών Μέσων 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχ 5.000,00 76,14 76, Δικαστικά έξοδα 1.000,00 0,00 0, Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες (Ολες οι δαπάνες του Κ.Α πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια τα προβλεπόμενα απ ,00 125,28 125, Φόροι 9.000,00 2,93 2, Τέλη Δημοτικά (Ανταποδοτικά τέλη και τέλος αποχέτευσης στο Δήμο Ερμούπολης) , , , α ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ (π.χ. Προσφυγές ΕΒΕΑ) 500,00 0,00 0, Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 3.510,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 3.500,00 424,91 424, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 500,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 600,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 202,26 202, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 700,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων. 600,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού ,00 618,17 618, Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (Ολες οι λοιπές προμήθειες του Κ.Α πραγματοπ 7.000,00 464,84 464, Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές ,00 0,00 0, α Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ημεδαπούς οργ/σμούς Ιδιωτ.Δικαίου ,00 0,00 0, β Οικονομική ενίσχυση ΓΣΕΒΕΕ-Οικονομική ενίσχυση ΕΣΕΕ 2529γ Οικονομ.ενίσχυση Συνδέσμων Βιομηχανιών- Οικονομ.ενίσχυση Συνδέσμων Εξαγωγέων 30,00 19,53 19, Λοιπές Χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας 2.000,00 200,00 200, α Επιστροφές χρημάτων επιχχορήγησης του 'Εργου "Επισκευή Κτιρίου Πρασσακάκη" ,55 0,00 0, Επιστροφές συνδρομών, τελών και δικαιωμάτων και λοιπών περιπτώσεων που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλον 9.000,00 258,80 258, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ ,00 281,58 281, α Απόδοση της Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1% (αρ. 38 του Ν.3986/2011) 1.700,00 118,22 118, Απόδοση στο Ι.Κ.Α , , , Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν 100,00 0,00 0, Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Π.Ε.Β.Ε.Β.Ε.Κ ,00 374,20 374, α1 Από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φόρος) , , , α2 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 4%) 2.000,00 0,00 0, α3 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 8%) 2.000,00 0,00 0, α4 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος 20%) ,00 50,00 50, α5 Από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Φόρος Εργ/βων) 1.000,00 0,00 0, α6 Απόδοση Φόρου Υγρών Καυσίμων 1% 10,00 0,00 0, β3 Απόδοση χαρτοσήμου (2,4%) ,00 0,00 0, β4 Απόδοση χαρτοσήμου από οικονομικές ενισχύσεις ,00 0,00 0, β5 Απόδοση εισπράξεων χαρτ/μου από ενοίκια 520,00 0,00 0, β6 Απόδοση εισπράξεων χαρτοσήμου (Μισθωτές Υπηρεσίες) 600,00 37,54 37, β7 3391δ1 Απόδοση εισπράξεων χαρτοσήμου (Επιχειρηματική Δραστηριότητα) Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου (παρακράτηση π.χ.φορολ.ενημερότητας) 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

5 KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 3391ε 3391ε1 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθ.38 παρ.2 α του Ν.3986 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του αρ.29 του Ν.3986/ ,00 236,40 236, ,00 35,55 35, β Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ταμείου Νομικών ,00 905,50 905, γ 3392δ 3392ε Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Κ.Υ.Γ. για χορήγηση Αντιγράφων & Αποσπασμάτων ΓΕΜΗ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Κ.Υ.Γ. για χορήγηση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Κ.Υ.Γ. για παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχ 7.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, η Απόδοση εισπράξων που έγιναν υπερ Επιμελητηρίου για εγγραφή σε αυτό 1.000,00 0,00 0, κ Απόδοση Τέλους Καταχώρησης ΓΕΜΗ υπέρ ΚΕΕΕ ,00 0,00 0, κ1 Απόδοση Τέλους Κταχώρησης ΓΕΜΗ υπέρ ΚΕΕΕ από Υ.Μ.Σ ,00 75,00 75, Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α ,00 0,00 0, Λοιπές Αποδόσεις 5.000,00 0,00 0, Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (Αφορά χορήγηση προκαταβολών σε υπαλλήλους του Επιμελητηρίου ,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων 2.500,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 1.800,00 0,00 0, Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανημάτων. 200,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών και προγραμμάτων Η/Υ ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. 900,00 0,00 0, α Έξοδα Έργου "Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές Ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας στο Ν.Κυκλάδων" ,00 0,00 0, β 9392γ 9392δ από χρηματ/σεις του προγρ/τος δημοσίων επενδ από χρηματ/σεις από προγράμματα Δημοσίων Επε από χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε. (Φόρος 20%) ,00 0,00 0, Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία ,00 0,00 0, α Έξοδα Έργου "Δράσεων Υλοποίησης Τουριστικής Προβολής" , , , α Έξοδα έργου "Δράσεις - Ενεργειών Προβολής και Προώθησης Προϊόντων της ΠΝΑ στο Εξωτερικό" ,00 0,00 0, Αγορά Οικοπέδων Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών 5.000,00 0,00 0, α 9919στ Έξοδα έργου "Προσαρμογή των Επιμελητηρίων στις ΥΜΣ για τη σύσταση επιχ/σεων - Βελτίωση του ΠΣ ΥΜΣ" Δαπάνες Προγρ/τος "MED - Δράση FIREMED - Ενίσχυση ΜΜΕ στον τομέα της Ενέργειας" , , ,42 ΣΥΝΟΛΑ , , ,23 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Μακρή Τηλέφωνα : 210 723 5857, 723 5937-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα