ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (VSEP) Ντόλια Αναστασία Επιβλέπων : κ. Αναστάσιος Ζουμπούλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2008

2 Πρόλογος Η παρακάτω εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής & Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την επίβλεψη την ανέλαβε ο Καθηγητής κ. Α. Ζουμπούλης, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαιτέρως, για την πλήρη καθοδήγησή του, με πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις που μου παρείχε, καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μ. Πεταλά για την πολύτιμη βοήθεια της που μου πρόσφερε σε θέματα και προτάσεις που αφορούσαν την επιτυχή ολοκλήρωση της πειραματικής εργασίας καθώς επίσης και τους Στ. Χατζηνικολάου και Τ. Φωτόπουλο για τη βοήθεια τους σε τεχνικά προβλήματα που συνάντησα κατά τη διάρκεια του πειραματικού μέρους. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους καθηγητές και το προσωπικό του εργαστηρίου, μεταπτυχιακούς φοιτητές, Β. Σαρασίδη, Σ. Χατζητάκη, Ι. Τσιλιγιώργης, Γ. Λίτας και διδάκτορες Π. Μουσσα, Ν. Τζούμπανο, Π. Ξυδά και Χρ. Νίτσο για την ηθική συμπαράσταση, τις εποικοδομητικές συζητήσεις και το εγκάρδιο περιβάλλον που δημιούργησαν σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας μου. 2

3 3

4 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, γίνονται εντατικές έρευνες σχετικά με τις διεργασίες μεμβρανών, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την κατεργασία νερού, όσο και για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Ο συνδυασμός μεταξύ τους ή με άλλες βιολογικές ή φυσικοχημικές μεθόδους επεξεργασίας, συνέβαλλαν στην περιορισμό των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν (μπλοκάρισμα μεμβράνης) και στην εφικτή και επιτυχή κατεργασία των αποβλήτων. Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η απόδοση ενός συστήματος δονούμενων μεμβρανών κατά την επεξεργασία συνθετικών αποβλήτων που προσομοίαζαν απόβλητα βυρσοδεψείου. Ωστόσο, μελετήθηκε και η επεξεργασία πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων. Αρχικά εξετάστηκε, η ικανότητα κατακράτησης των ρύπων (οργανικό φορτίο, άζωτο, θολερότητα κ.α) τόσο των συνθετικών όσο και των (πραγματικών) βυρσοδεψικών αποβλήτων. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η επίδραση του τύπου της μεμβράνης, της δόνησης, και της εφαρμοζόμενης πίεσης λειτουργίας. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα δονούμενων μεμβρανών είναι πολύ αποτελεσματικό για την επεξεργασία τόσο των συνθετικών όσο και των πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων, διότι πληρεί τα νομοθετικά όρια που έχουν θεσπιστεί για τη διάθεση τους σε υδάτινους αποδέκτες. Έγινε σύγκριση μεταξύ των μεθόδων διήθησης α) χωρις ανακυκλοφορία συμπυκνώματος στη τροφοδοσία (κατά μέτωπο) και β) με ανακυκλοφορία (διασταυρούμενη ροή), όπου βρέθηκε να υπερτερεί η διασταυρούμενη ροή διότι, συνδυάζει και την άριστη επεξεργασία του δείγματος αλλά και την ανακύκλωση του συμπυκνώματος. Κάθε δείγμα (αρχικό, επεξεργασμένο και συμπύκνωμα) εξετάστηκε σε 19 αναλύσεις που περιελάμβαναν τις εξής μέτρησεις: COD, TOC, TC, IC, ΒΟD 5 NH 4, NO 3, N total, UV 220,275,254, 420, ph, Αγωγιμότητα, Αλκαλικότητα, Τανννίνες, Θολότητα, Χρώμα και ιξώδες. Συγχρόνως, καταγραφόταν η διαφορά πίεσης, τα πλάτη δόνησης και η θερμοκρασία από κάθε δείγμα. (Όλες οι μετρήσεις των προαναφερθέντων παραμέτρων παρατίθενται στο παραρτημα, υπο μορφή πινάκων). Η επιλογή του τύπου της μεμβράνης ήταν καθοριστική για την ποιότητα και την πυκνότητα ροής (flux) της εκροής. Ο βαθμός ανάκτησης, το κλάσμα του όγκου του 4

5 διηθήματος προς τον όγκο της τροφοδοσίας ήταν υψηλός και έφτανε το 90%. Η διαπερατότητα τω μεμβρανών, εκτός από την διάμετρο των πόρων τους, βρέθηκε ότι επηρεάζεται επίσης από την εφαρμοζόμενη πίεση, το πλάτος δόνησης, αλλά και το χρόνο. Οι υψηλότερες τιμές της διαπερατότητας παρατηρήθηκαν κατά τη χρήση μεμβρανών μικροδιήθησης, ενώ οι χαμηλότερες κατά την αντίστροφη όσμωση. Η αύξηση της διαμεμβρανικής πίεσης επιδρούσε θετικά, διότι η επεξεργασία της τροφοδοσίας γινόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πλάτος δόνησης ήταν σημαντική παράμετρος και ενίσχυε τη διαπερατότητα και την ικανότητα κατακράτησης των ρύπων από τη μεμβράνη. Στη μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ, παρατηρήθηκε μείωση της ροής μέχρι το μηδέν, λόγω του μπλοκαρίσματος της μεμβράνης. Γι αυτό το λόγο προσδιορίστηκε ο μηχανισμός μπλοκαρίσματος και για τα συνθετικά αλλα και για τα πραγματικά απόβλητα βυρσοδεψείων. Μελετήθηκε, επίσης ο μέσος και ο μέγιστος ρυθμός διάτμησης σε συνάρτηση με το εφαρμοζόμενο πλάτος δόνησης και από μαθηματικές σχέσεις που ισχύουν για το δονούμενο σύστημα μεμβρανών, υπολογίστηκε η μεταξύ τους σχέση. Τέλος, υπολογίστηκε η σχέση της πυκνότητας ροής σε συνάρτηση με το μέσο ρυθμό διάτμησης (η οποία είναι και η πρώτη σχέση που προσδιορίζεται για απόβλητα βυρσοδεψείων, εφόσον από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν έχει οριστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία). Το τελευταίο αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο που παρουσιάζει η συγκεκριμένη εργασία. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 16 Α. Θεωρητικό Μέρος Α.1 Μεμβράνες Διεργασίες Μεμβρανών Εισαγωγή Μεμβράνες Κατηγορίες Μεμβρανών Πορώδης Μη πορώδης Ηλεκτρικά φορτισμένες συστοιχίες μεμβρανών Ανόργανες Κεραμικές και υγρές Οργανικές Υλικά Μεμβρανών Διατάξεις Μεμβρανών Περιστρεφόμενοι δίσκοι και κυλινδρικές διατάξεις Σύστημα Δονούμενων Μεμβρανών Γενική Περιγραφή του συστήματος Δονούμενων Μεμβρανών Αρχή Λειτουργίας των Δονούμενων Μεμβρανών Γενικά- Διεργασιών Διαχωρισμού Διεργασίες Μεμβρανών Πλεονεκτήματα Διεργασιών Μεμβρανών Κριτήρια κατάταξης των Διεργασιών με Μεμβράνες σε κατηγορίες Παράμετροι Λειτουργίας των Διεργασιών με Μεμβράνες 34 6

7 2.4 Διαχωρισμοί με Μεμβράνες Μικροδιήθηση Υπερδιήθηση Νανοδιήθηση Αντίστροφη Όσμωση Τύποι Διήθησης Μεταφοράς μάζας στις Διεργασίες με Μεμβράνες Μοριακή Διάχυση Μη Πορώδης Μεμβράνες Προσδιορισμός συντελεστού μεταφοράς μάζας Απόδοση Μεμβράνης Προβλήματα στη λειτουργία διεργασιών Μεμβρανών & τρόποι αντιμετώπισης τους 47 Α.2 Βυρσοδεψεία Ιστορικά στοιχεία για τα βυρσοδεψεία στην Ελλάδα Κατάταξη Βυρσοδεψείων σύμφωνα με τη Κοινοτική Οδηγία Διαδικασίες Παραγωγής Δέψης Δερμάτων Ειδικά Βυρσοδεψικά Μηχανήματα Υγρά Απόβλητα Βυρσοδεψείων Ρυπαντικά Φορτία και Ισοζύγια Μάζας Ποιοτικά χαρακτηριστικά συνολικών Αποβλήτων Στερεά Απόβλητα και Ιζήματα Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων Επεξεργασία βυρσοδεψικών αποβλήτων μέσα στο Βυρσοδεψείο Περιβαλλοντικά Προβλήματα 64 7

8 5.1 Κύριες Δράσεις πρόληψης της ρύπανσης Διαθέσιμες Υπάρχουσες Τεχνολογίες Σύνθεση των Βυρσοδεψικών Αποβλήτων Άζωτο Ταννίνες Υδρολυόμενες Ταννίνες Χρώμιο Το πρόβλημα του Χρωμίου Εναλλακτικές Τεχνικές Επεξεργασίας Βυρσοδεψικών Αποβλήτων Επεξεργασία αποβλήτων βυρσοδεψείων προς παραγωγή λιπασμάτων Αεριοποίηση και Ανάκτηση Ενέργειας από τα απόβλητα Δέψης των Δερμάτων Τεχνολογία PyroArc Επεξεργασία αποβλήτων βυρσοδεψείου με τη χρήση φυσικών ζεολίθων Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Εφαρμογές συστήματος δονούμενων μεμβρανών Επεξεργασία Αποβλητων Βυρσοδεψείων με μεμβράνες 80 Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας 83 Β. Πειραματικό Μέρος B. 1 Όργανα-Υλικά-Μέθοδοι 85 Β.2 Συστήματα Δονούμενων Μεμβρανών 91 8

9 2.1 Περιγραφή του συστήματος VSEP Διάταξη VSEP Παράμετροι λειτουργίας Απόδοση της λειτουργίας Περιγραφή της λειτουργίας της διάταξης των δονούμενων μεμβρανών Βήματα λειτουργίας 101 Γ.Αποτελέσματα & Συζήτηση 1.1 Συνοπτικά συμπεράσματα Γ1 μέρους Συνοπτικά συμπεράσματα Γ2 μέρους Συνοπτικά συμπεράσματα από τη χρήση μαθηματικών μοντέλων Αρχικά Χαρακτηριστικά Προσομοιωμένου Βυρσοδεψικού Αποβλήτου Αποτελέσματα Επεξεργασίας Προσομοιωμένου Βυρσοδεψικού Αποβλήτου Μικροδιήθηση Παροχές Διαπερατότητα Κατακράτηση Υπεριδήθηση Παροχές Διαπερατότητα - Κατακράτηση μεμβράνης Αντίστροφη Όσμωση Γενικά συμπεράσματα από τις τρεις διεργασίες (μικροδιήθηση, υπερδιήθηση και αντίστροφη όσμωση) Σύγκριση των μεθόδων της ανακυκλοφορίας (cross flow ), και μη, (dead end) του συμπυκνώματος στη τροφοδοσία 131 9

10 8. Εφαρμογή σε Πραγματικό Απόβλητο 132 Γ.2 Επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων Προσδιορισμός συντελεστού μεταφοράς μάζας Μπλοκάρισμα Μεμβράνης Προσδιορισμός μηχανισμού μπλοκαρίσματος της μεμβράνης 142 Δ.Συμπεράσματα & Μελλοντικές Προτάσεις 147 Ε. Βιβλιογραφία 154 ΣΤ. Αγγλικοί Όροι 161 Ζ. Παραρτήματα

11 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Συμβατικών Διάτάξεων με Περιστρεφόμενες. Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά της λειτουργίας των διεργασιών με χρήση μεμβρανών. Πίνακας 3. Κατανομή των βυρσοδεψικών μονάδων στην Ελλάδα. Πίνακας 4. Κατάταξη μονάδας με βάση οδηγία 96/61/ΕΚ. Πίνακας 5. Ειδικά Βυρσοδεψικά Μηχανήματα.(Βυρσοδεψεία και Περιβάλλον, 1991) Πίνακας 6. Ισοζύγιο μάζας τυπικού βυρσοδεψείου. Πίνακας 7. Τυπικές τιμές ρυπαντικού φορτίου ανά τόνο ακατέργαστης Α Ύλης Πίνακας 8. Αποτίμηση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Πίνακας 9. Βέλτιστες τεχνικές διαχείρησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά μεμβρανών Μικροδιήθησης. Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά μεμβρανών Υπερδιήθησης. Πίνακας 12. Χαρακτηριστικά μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Πίνακας 13. Αντιδραστήρια για την παρασκευή 1L συνθετικού Βυρσοδεψικού Αποβλήτου. (Panizza M. and Cerisola G., 2004) Πίνακας 14. Πληροφορίες μεθόδων με test-kit. Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά του συστήματος διήθησης VSEP. Πίνακας 16. Αρχικά Χαρακτηριστικά Τεχνητού Βυρσοδεψικού Αποβλήτου. Πίνακας 17. Μέσες τιμές συγκεντρώσεων σε mg L-1 των παραμέτρων ενός αποβλήτου από ένα συμβατικό Βυρσοδεψείο. Πίνακας 18.. Αρχικά Χαρακτηριστικά Πραγματικού Βυρσοδεψικού Αποβλήτου. Πίνακας 19. Τελικά Χαρακτηριστικά του Πραγματικού Αποβλήτου (μετά την επεξεργασία τους με δονούμενες μεμβράνες). Πίνακας 20.. Οι μέσοι και μέγιστοι ρυθμοί διάτμησης (στις αντίστοιχες συχνότητες και πλάτη δόνησης του συστήματος) που υπολογίστηκαν σύμφωνα με μαθηματικές σχέσεις. 11

12 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1. Διάταξη πλάκας πλαισίου. Σχήμα 2. Διάταξη σπειροειδούς μορφής. (www.membraneprocesses.com) Σχήμα 3. Διάταξη σωληνοεδούς μορφής. (www.membraneprocesses.com) Σχήμα 4. Διάταξη Κοίλων ινών. (www.membraneprocesses.com) Σχήμα 5. Λειτουργία των δονούμενων μεμβρανών έναντι των συμβατικών μεμβρανών. (www.vsep.com) Σχήμα 6. Όσμωση. Σχήμα 7. Αντίστροφη Όσμωση. Σχήμα 8. α) Κατά μέτωπο διήθηση (αριστερά Dead End), β) με διασταυρούμενη ροή (δεξιά -Cross Flow). Σχήμα 9. Διεργασίες επεξεργασίας Δερμάτων σε ένα συμβατικό Βυρσοδεψείο. Σχήμα 10. Διεργασία καθαρισμού υγρών αποβλήτων από εγκατάσταση εξόρυξης πετρελαίου. Σχήμα 11. Διάγραμμα ροής παραγωγής πόσιμου νερού. Σχήμα 12. Αρχή λειτουργίας του συστήματος VSEP. Σχήμα 13. Διάταξη διήθησης συστήματος V-SEP. Σχήμα 14. Σύστημα δόνησης. Σχήμα 15. Δοχείο πίεσης της μεμβράνης. Σχήμα 16. Κάτοψη του δοχείου πίεσης της διάταξης της μεμβράνης. Σχήμα 17. Διάγραμμα ροής διήθησης. Σχήμα 10. Τύποι Διήθησης: δεξιά κατά μέτωπο (dead end) και αριστερά εφαπτομενικά (cross flow). Σχήμα 19. Ποσοστά επί τοις εκατό απομάκρυνσης σε οργανικό φορτίο των μεμβρανών μικροδιήθησης, στα επιμέρους πλάτη δόνησης του συστήματος (0, 6.35, 12.7, 19.1, 25.4, mm)) Σχήμα 20. Ποσοστά επι τοις εκατό απομάκρυνση του ολικού αζώτου με μεμβράνη μικροδιήθησης 0.1 μm σε διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις (7 mg / L και 50 mg /L αντίστοιχα). Σχήμα 21. Επι τοις εκατό απομάκρυνση σε χρώμα, θολερότητα, και ταννίνες σε μεμβράνη μικροδιίηθησης 0.1 μm. Σχήμα 22. Ποσοστό επι τοις εκατό απομάκρυνση της απορρόφησης στα 220, 275 και 420 nm, σε μεμβράνη μικροδιήθησης 1.0 μm. 12

13 Σχήμα 23. Διάγραμμα απορροφήσεως στα 220, 275 και 420 nm σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης. Σχήμα 24. Ποσοστό παροχής στις μεμβράνες μικροδιήθησης 1.0, 0.45 και 0.1 μm Σχήμα 25. Διάγραμμα πυκνότητας ροής Σχήμα 26. Διάγραμμα διαπερατότητας (μπλε στήλες) και κατακράτησης (μοβ στήλες) στις μεμβράνες μικροδιήθησης. Σχήμα 27. Διάγραμμα διαπερατότητας (μπλε στηλες) και κατακράτησης (μοβ στήλες) σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης. Σχήμα 28. Διάγραμμα απομάκρυνσης αζώτου σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος σε όλες τις μεμβράνες υπερδιήθησης. Σχήμα 29. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου σε συνάρτηση με τα πλάτη δόνησης του συστήματος. Σχήμα 30. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διήθηματος σε συνάρτηση με τη διαφορά πίεσης, στις μεμβράνες υπερδιήθησης 200Κ, 100Κ, 30Κ και 10Κ. Σχήμα 31. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διήθηματος σε συνάρτηση με το χρόνο, στις μεμβράνες υπερδιήθησης 200Κ, 100Κ, 30Κ και 10Κ. Σχήμα 32. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης, σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. Σχήμα 33. Διάγραμμα διαφοράς ποσοστού παροχής σε σχέση με τον τύπο της μεμβράνης. Σχήμα 34. Διάγραμμα διαπερατότητας (μπλέ στήλες) και κατακράτησης (μοβ στήλες) σε συνάρτηση με τη διαφορά πίεσης σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. Σχήμα 35. Διάγραμμα διαπερατότητας (μπλε στήλες) και κατακράτησης (μοβ στήλες) των ρύπων σε συνάρτηση με τα πλάτη δόνησης του συστήματος σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. Σχήμα 36. Διάγραμμα διαπερατότητας (μπλε στήλες) και κατακράτησης (μοβ στήλες) των οργανικών ρύπων στις επιμέρους μεμβράνες υπερδιήθησης. Σχήμα 37. Διάγραμμα κατακράτησης ταννινών, θολότητας και χρώματος σε διαφορετικές μεμβράνες υπερδιήθησης. Σχήμα 38. Διάγραμμα κατακράτησης ταννινών, θολότητας και χρώματος σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ με διαφορετικά πλάτη δόνησης. Σχήμα 39. Διάγραμμα απορρόφησης στα μήκη κύματος 220 και 275 nm, σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ και σε όλα τα πλάτη δόνησης του συστήματος. Σχήμα 40. Διάγραμμα αγωγιμότητας σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. 13

14 Σχήμα 41. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου σε συνάρτηση με τον τύπο της μεμβράνης. Σχήμα 42. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος σε μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 99% και 96% αντίστοιχα. Σχήμα 43. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διηθήματος σε συνάρτηση με τη διαφορά πίεσης σε μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης. Σχήμα 44. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διηθήματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 99% και 96%. Σχήμα 45. Διάγραμμα απορρόφησης στα μήκη κύματος 220 nm και 275 nm σε σχέση με το πλάτος δόνησης του συστήματος. Σχήμα 46. Διάγραμμα αγωγιμότητας σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος. Σχήμα 47. Διάγραμμα κατακράτησης αιωρούμενων στερεών σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος. Σχήμα 48. Διάγραμμα ιξώδους (P) σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης (mm). Σχήμα 49. Ιξώδες επεξεργασμένου βυρσοδεψικού (τεχνητού) αποβλήτου σε συνάρτηση με τις μεμβράνες μικροδιήθησης, υπερδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης. Σχήμα 50. Διάγραμμα ποσοστού απομάκρυνσης οργανικού φορτίου (μοβ σημεία) χωρίς ανακυκλοφορία του συμπυκνώματος και (μπλε σημεία) με ανακυκλοφορία του συμπυκνώματος. Σχήμα 51. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου στο πραγματικό απόβλητο 1 με ανακυκλοφορία (μπλε σημεία) και χωρίς ανακυκλοφορία (μοβ σημεία). Σχήμα 52. Διάγραμμα απομάκρυνσης οργανικού φορτίου στο πραγματικό απόβλητο 2 με ανακυκλοφορία (μπλε σημεία) και χωρίς ανακυκλοφορία (μοβ σημεία). Σχήμα 53. Διάγραμμα του μέσου ρυθμού διάτμησης σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος Σχήμα 54. Διάγραμμα του μέγιστου ρυθμού διάτμησης σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος Σχήμα 55. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διηθήματος σε συνάρτηση με το πλάτος δόνησης του συστήματος σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ διαμεμβρανική πίεση 14 bar. Σχήμα 56. Διάγραμμα πυκνότητας ροής διήθηματος σε συνάρτηση με το μέσο ρυθμό διάτμησης σε μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ διαμεμβρανική πίεση 14 bar. Σχήμα 57. Διάγραμμα συντελεστού μεταφοράς μάζας σε συνάρτηση με το μέσο ρυθμό διάτμησης στο προσομοιωμένο βυρσοδεψικό απόβλητο, το οποίο επεξεργάστηκε με μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. 14

15 Σχήμα 58. Διάγραμμα συντελεστού μεταφοράς μάζας σε συνάρτηση με το μέσο ρυθμό διάτμησης στο πραγματικό βυρσοδεψικό απόβλητο, το οποίο επεξεργάστηκε με μεμβράνη υπερδιήθησης 10Κ. Σχήμα 59. Διάγραμμα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού μπλοκαρίσματος της μεμβράνης σε τεχνητό απόβλητο. Σχήμα 60. Διάγραμμα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού μπλοκαρίσματος της μεμβράνης σε πραγματικό βυρσοδεψικό απόβλητο. 15

16 1. Εισαγωγή Η έντονη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος που ξεκίνησε από τον περασμένο αιώνα και συνεχίζεται έως και σήμερα, έχει πολλούς κινδύνους για το βιώσιμο μέλλον του πλανήτη μας. Η ραγδαία βιομηχανοποίηση, επιβαρύνει καθημερινά το περιβάλλον με απόβλητα των οποίων οι επιδράσεις στο οικοσύστημα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την καθημερινή μας ζωή. Μια κατηγορία ιδιαίτερα επιβαρημένων αποβλήτων αποτελούν τα απόβλητα βυρσοδεψείων. Δεν είναι μόνο η υψηλή οργανική φόρτιση που περιέχουν αλλά και σε συνδυασμό με τη περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα (π.χ χρώμιο), είναι αυτά που οδηγούν στο χαρακτηρισμό τους ως τοξικά. Οι διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών που αφορούν τόσο το καθαρισμό του πόσιμου νερού όσο και την επεξεργασία βιομηχανικών και αστικών λυμάτων. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται ανάλογα με το μέγεθος των πόρων μιας μεμβράνης και τις αλληλεπιδράσεις της επιφάνειας της με το προς επεξεργασία διάλυμα. Η επιλογή και η χρήση της κατάλληλης μεμβράνης μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, στην πράξη συναντώνται αρκετά προβλήματα που αφορούν κυρίως το φράξιμο των πόρων της μεμβράνης και τη μείωση της απόδοσης της κατά την επεξεργασία διακινούμενων ποσοτήτων. Έτσι δεν επιταχύνεται σταθερή παραγωγή επεξεργασμένου διαλύματος, ενώ το κόστος λειτουργίας εγκατάστασης αυτών καθίσταται απαγορευτικό. Οι σχετικές έρευνες των τελευταίων τριών δεκαετιών, έχουν επικεντρωθεί στην κατασκευή καινοτόμων συστημάτων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προηγούμενα προβληματα. Το 1992 πρωτοπαρουσιάστηκε ένα σύστημα δονούμενων μεμβρανών. Η λειτουργία του στηρίζεται στην ανάπτυξη διατμητικών τάσεων στην επιφάνεια της μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη σταθερότερη λειτουργία της και τον περιορισμό ανεπιθυμητων λειτουργικών προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επεξεργασία βυρσοδεψικών αποβλήτων (συνθετικών και πραγματικών), με τη χρήση δονούμενων μεμβρανών. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις μεμβράνες και τις διεργασίες 16

17 αυτών, ενώ το δεύτερο μέρος παρέχει στοιχεία για το κλάδο της βυρσοδεψίας και τα απόβλητα της. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας και εν συνεχεία, το πειραματικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά η πειραματική διάταξη, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των πειραμάτων, καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης για τον προσδιορισμό των μετρούμενων παραμέτρων. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, Αποτελέσματα & συζήτηση παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των πειραμάτων με συνθετικό και πραγματικό βυρσοδεψικό απόβλητο, όπου σχολιάζονται εκτενώς, με βάση τη ξένη και ελληνική βιβλιογραφία. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια θεωρητική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέσα από μαθηματικές εξισώσεις και μοντέλα, με σκοπό τον προσδιορισμό παραμέτρων (π.χ συντελεστης μεταφοράς μάζας) που επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας παρατίθενται τα συνολικά συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς επίσης και μελλοντικές προτάσεις. Στο παραρτήμα Α περιέχονται οι πίνακες και τα σχήματα όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία. 17

18 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 18

19 Α.1 Μεμβράνες Διεργασίες Μεμβρανών 1. Εισαγωγή - Μεμβράνες Η μεμβράνη (από τη λατινική λέξη membrana= υμένας) είναι μια φυσικά ή τεχνητά κατασκευασμένη λεπτή επιφάνεια που χρησιμοποιούμενη ως διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο φάσεων ή δύο όγκων μιας φάσεως με διαφορετική σύσταση έχει την ικανότητα να επιτρέπει τη μεταφορά μάζας μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η μεμβράνη αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή φάση. (Μαρκόπουλος, 1997) Οι μεμβράνες παρασκευάζονται συνήθως σε πάχος 0.01 εως 0.2 μm και μπορεί να έχουν στην επιφάνεια τους, μακροπόρους, μεσοπόρους, μικροπόρους ή πόρους μεγέθους μοριακής τάξεως. Στη διεπιφάνεια μεμβράνης / ρευστού ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση ο νόμος του Henry, ή ο νόμος κατανομής του Nernst. Για τη μεταφορά μάζας μέσα από τη μεμβράνη ισχύουν αντίστοιχα οι γνωστοί νόμοι διαχύσεως του Fick. 1.2 Κατηγορίες Μεμβρανών Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των μεμβρανών ποικίλουν. Η χημική δομή, τα φυσικά χαρακτηριστικά και η γεωμετρία αυτών, κατατάσσουν τις μεμβράνες σε διάφορες κατηγορίες: α. Χημική Δομή Λαμβάνοντας υπόψη τη χημική δομή, οι μεμβράνες κατατάσσονται σε έξι κύριες κατηγορίες: 1) πορώδης, 2) μη πορώδης, 3) ηλεκτρικά φορτισμένες, 4) ανόργανες ή κεραμικές 5) υγρές και 6) οργανικές μεμβράνες. 1. Πορώδεις μεμβράνες Οι πορώδης μεμβράνες παρουσιάζουν στην επιφάνεια τους πόρους τους οποίους ανάλογα με την περίπτωση χαρακτηρίζονται ως μεσοπόρους ή μάκροπόρους. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του μεγέθους των πόρων όπως προσαρμόστηκε από την IUPAC (1985) δίνεται ότι: 19

20 Μικροπόροι (dp 2 nm) οι μεμβράνες χαρακτηρίζονται συνήθως και ως μη πορώδεις (επίσης για μέγεθος πόρων μοριακής τάξεως) Μεσοπόροι (2 nm < dp 2 nm ) Μακροπόροι dp >50 nm 1.α Μεμβράνες με μικροπόρους : Οι μεμβράνες αυτού του τύπου είναι απλές στη δομή, αποτελούνται από ένα στερεό υπόστρωμα στο οποίο περιέχονται πόροι διαμέτρου μm. Αρχή του διαχωρισμού: κοσκίνηση (τα σωματίδια που είναι μεγαλύτερα από τους πόρους αποβάλλονται, αναλογα με την κατανομή του μεγέθους των πόρων της μεμβράνης. Συνήθως απορρίπτονται αποτελεσματικά τα σωματίδια και τα μόρια που είναι σημαντικά μεγάλα. Κατασκευάζονται από : κεραμικά υλικά, γραφίτη, μεταλλα, οξείδια μετάλλων και πολυμερή και χρησιμοποιούνται στις διεργασίες μικροδιήθησης, υπερδιήθησης ή διαπίδυσης. 1.β Μεμβράνες με μεσοπόρους : επίσης, αυτού του τύπου οι μεμβράνες είναι απλές στη δομή. Ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη κατηγορία. Η μόνη διαφορά τους βρίσκεται στη διάμετρο των πόρων της μεμβράνης. 1.γ Μεμβράνες με μάκροπορους :Ομοίως όπως και στις δύο προηγούμενες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά είναι ίδια. Διαφέρουν μόνο στη διάμετρο των πόρων της μεμβράνης. Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω οι πορώδεις μεμβράνες παρουσιάζουν συγκεκριμένες (fixed) διαστάσεις πόρων. Κατά τη μικροδιήθηση MF, υπερδιήθηση UF, νανοδιήθηση NF & διάλυση DIA οι μεμβράνες είναι πορώδεις. Αν και οι ορισμοί που δόθηκαν παραπάνω σε σχέση με το μέγεθος των πόρων και την αντίστοιχη κατάταξη τους, οδηγούν σε μπέρδεμα μεταξύ της μικροδιήθησης και της υπερδιήθησης, γιατί οι μεμβράνες μικροδιήθησης περιέχουν μακροπόρους ενώ οι μεμβράνες νανοδιήθησης περιέχουν μικροπόρους, στην πραγματικότητα, οι μεμβράνες νανοδιήθησης κατηγοριοποιούνται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ πορώδων και μη πορώδων μεμβρανών. (Μαρκόπουλος, 1997) 20

21 2. Μη πορώδεις μεμβράνες Αν οι πόροι στην επιφάνεια της μεμβράνης έχουν διάμετρο d 2 nm, τότε η μεμβράνη συνήθως χαρακτηρίζεται ως μη πορώδης (παρουσιάζει μόνο μικροπόρους ή πόρους μοριακής τάξεως). Αυτές οι μεμβράνες θεωρούνται ως πυκνά μέσα. Διάχυση των ατόμων λαμβάνει χώρα σε ελεύθερο όγκο, που παρουσιάζεται μεταξύ των μακρομοριακών αλυσίδων του υλικού της μεμβράνης. Αυτού του τύπου μεμβράνες, χρησιμοποιούνται στη διεξάτμιση (PV) και στην αντίστροφη όσμωση (RO). Aν η μεμβράνη δεν είναι πορώδης, τότε υπάρχει μόνο μοριακή διάχυση του διαλυμένου στη μεμβράνη και μέσα από τη μεμβράνη μεταφερόμενου συστατικού. Στην περίπτωση αυτή μόνο οι άμορφες περιοχές της μεμβράνης (και όχι οι περιοχές με κρυσταλλική δομή) παρουσιάζουν διαπερατότητα και λαμβάνουν μέρος στη διεργασία της μεταφοράς μάζας. Αν υπάρχουν πόροι στην επιφάνεια της μεμβράνης τότε εκτός από τη μοριακή διάχυση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διάχυση στους πόρους (διάχυση Knudsen) αλλά ενδεχομένως και η ροή μέσα από αυτούς. 3. Ηλεκτρικά Φορτισμένες συστοιχίες μεμβρανών Είναι γνωστές και ως μεμβράνες ιοανταλλαγής. Απότελούνται από πήκτες που έχουν αποκλειστικά θετικά ή αρνητικά φορτία. Μεμβράνη με θετικά φορτία ονομάζεται η μεμβράνη ανιον-ανταλλαγής, διότι δημιουργεί δεσμούς με ανιόντα του υγρού στο οποίο είναι βυθισμένη. Ο διαχωρισμός επιτυχγάνεται με την αποβολή ιόντων του ίδιου φορτίου με αυτό της μεμβράνης. Το φορτίο και η συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυμα επηρεάζει σημαντικά τον αποτελεσματικό διαχωρισμό του μίγματος. Παρασκεύαζονται τόσο από άνοργανα όσο και από οργανικά υλικά. Οι κυριότερες εφαρμογές είναι : η ηλεκτροδιάλυση, η διεξάτμιση (δίοδος του υγρού προς την αέρια φάση), η ηλεκτρόλυση, οι μπαταρίες και τα κελιά καυσίμου. (Aptel and Buckley, 2001) 21

22 4. Ανόργανες μεμβράνες Τα ανόργανα υλικά γενικά παρουσιάζουν πολύ καλή χημική, μηχανική και θερμική σταθερότητα συσχετίζοντας τα με τα πολυμερή. Ωστόσο, αυτά τα υλικά παρουσιάζουν μειονεκτήματα συγκριτικά με τις οργανικές μεμβράνες α) στο θέμα του κόστους (είναι πολύ ακριβότερες) και β) στην ευαισθησία τους (είναι πολύ εύθραυστα σαν υλικά).αυτό εξηγείται και στο περιορισμένο εύρος στο πεδίο εφαρμογών τους, περιορίζοντας την εφαρμογή τους μόνο σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και γάλακτος όπου η θερμική αποστείρωση απαιτείται. (Μαρκόπουλος, 1997) 5. Κεραμικές μεταλλικές και υγρές μεμβράνες Οι κεραμικές μεμβράνες ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την κύρια τάξη των ανόργανων μεμβρανών, που περιγράφονται παραπάνω. Πρόκειται για εμπορικές μεμβράνες όπου παρασκευάζονται μόνο από ανόργανα υλικά και όχι πολυμέρη όπως η πλειοψηφία των μεμβρανών. Οι κεραμικές μεμβράνες χρησιμοποιούνται σε διαχωρισμούς υπερδιήθησης και μικροδιήθησης που απαιτείται θερμική σταθερότητα, όπως προαναφέρθηκε. Τα πιο συνήθη κεραμικά που χρησιμοποιούνται είναι τα οξείδια, τα νιτρίδια, ή τα καρβίδια μετάλλων όπως του αλουμινίου, του ζιρκονίου και του τιτανίου. Οι μεταλλικές μεμβράνες που είναι φτιαγμένες κυρίως από παλλάδιο χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό υδρογόνου από αέρια μίγματα. Στις υγρές μεμβράνες συστατικά γνωστά ως μεταφορείς (carriers) χρησιμοποιούνται ώστε να μεταφέρουν μέσω της ενδιάμεσης φάσης της μεμβράνης άλλα συστατικά όπως π.χ μέταλλα. Οι δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία τους είναι κυρίως στη συντήρηση κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Οι συνθετικές μεμβράνες κατασκευάζονται από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών υλικών: οργανικών (πολυμερή) ή ανόργανων (μέταλλα, κεραμικά, γυαλιά, κ.α). 22

23 6. Οργανικές μεμβράνες Βασικά, όλα τα πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά για λόγους πρακτικούς (χρόνος ζωής μεμβράνης) μόνο περιορισμένος αριθμός χρησιμοποιείται στην πράξη. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι η κυτταρίνη και τα παράγωγα της. Αυτά τα υδρόφιλα πολυμερή είναι χαμηλού κόστους, έχουν χαμηλές τάσεις για προσρόφηση και χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε διεργασίες μεμβράνων με ωθούσα δύναμη την πίεση αλλα και στη αιμοδιάλυση και στη διεξάτμιση. Στην επεξεργασία νερού, οι εστέρες της κυτταρίνης (δι- και τρι-οξικοί κυρίως), πλεονεκτούν στο ότι παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στο χλώριο, και παρά την ευαισθησία σε οξέα, βασική υδρόλυση, θερμοκρασία και βιολογική αποικοδόμηση, είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα στην αφαλάτωση, στην απολύμανση και στον καθαρισμό. Μια άλλη σημαντική τάξη υδροφιλικών μεμβρανών πολυμερών είναι τα πολυαμίδια. Αρωματικά πολυαμίδια ήταν το δεύτερο είδος πολυμερών, μετά την διοξική κυτταρίνη που χρησιμοποιήθηκε στην αφαλάτωση λόγω της εκλεκτικής της ιδιότητας και της καλύτερης θερμικής, χημικής και υδρολυτικής σταθερότητας,που παρουσίασαν από ότι οι εστέρες της κυτταρίνης. Η ομάδα όμως του αμιδίου (-CO-NH-) έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην οξειδωτική αποικοδόμηση και δεν μπορεί να αντέξει έκθεση ακόμη και σε ίχνη χλωρίου. Πολυακρυλονιτρίλιο (ΡΑΝ) είναι επίσης γνωστό χρησιμοποιούμενο για μεμβράνες υπερδιήθησης και αιμοδιάλυσης. Λιγότερο υδροφιλικό από τα δύο προηγούμενα πολυμερή, δεν παρουσιάζει εκλεκτική ιδιότητα και δεν χρησιμοποιείται στην αντίστροφη όσμωση. Μια ακόμη ευρέως χρησιμοποιούμενη τάξη πολυμερών είναι η πολυσουλφόνη (PSF) και πολυαιθεροσουλφόνη (PES). Αυτά τα πολυμερή δεν είναι υδροφιλικά και έχουν σχετικά υψηλή τάση προσρόφησης, αλλά έχουν πολύ καλή χημική, μηχανική και θερμική σταθερότητα. Είναι γνωστά χρησιμοποιούμενα στις μεμβράνες υπερδιήθησης και σαν βοηθητικό στις συνθετικές μεμβράνες. Οι περισσότερες από τις μεμβράνες PS και PSF τροποποιούνται αναμιγνύοντας με υδροφιλικά πολυμερή με σκοπό να παρέχουν μεμβράνες με (anti-fouling) αντι-μπλοκαρίσματος ιδιότητες. Λόγω της άριστης χημικής και θερμικής σταθερότητας, τα ακόλουθα υδρόφιλα πολυμερή συχνά χρησιμοποιούνται σε μεμβράνες με μακροπόρους: 23

24 πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), φθοριούχο πολυβινύλιο (PVDF), πολυαιθυλένιο (PE), πολυανθρακικό (PC), ισοτακτικό πολυπροπυλένιο (PP). Στην επεξεργασία ύδατος το πολυπροπυλένιο είναι γνωστό χρησιμοποιούμενο σε μεμβράνες μικροδιήθησης παρά την ευαισθησία του στο χλώριο. (Eykamp W. and Steen J., 1987) β. Γεωμετρία Μεμβρανών Οι μεμβράνες παρασκευάζονται σε δύο γεωμετρίες: επιπέδες και κυλινδρικές. Με βάση τη διαφορά στις διαστάσεις, οι ακόλουθοι τύποι κυλινδρικών διαστάσεων διαχωρίζονται ως εξής: α) σωληνοειδείς μεμβράνες (tubular membranes) με εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 3 mm και β) κοίλες ίνες (hollow fiber) μεμβράνες με διάμετρο μικρότερη από 3 mm. Οι κοίλες ίνες (hollow fiber) είναι γεωμετρικά οι μικρότερες σωληνοειδής μεμβράνες με εξωτερική διάμετρο εύρους μm. Χρησιμοποιούνται στην αντίστροφη όσμωση και διεξατμιση (RO & GP). Με μεγαλύτερη διάμετρο χρησιμοποιούνται στην υπερδιήθηση και μικροδιήθηση, στις οποίες ονομάζονται και ως τριχοειδείς μεμβράνες (capillary memmbranes). Από κατασκευαστική άποψη, οι επίπεδες μεμβράνες είναι βέβαια οι πιο απλές, συνήθως έχουν πάχος από 0.01 εως 0.02 mm (λεπτά φύλλα, φιλμ) θα πρέπει όμως πάντοτε οι μεμβράνες αυτές για ασφαλέστερη χρήση, να φέρουν ένα πορώδες υπόστρωμα και μια επιπλέον κατάλληλη υποστήριξη. Οι σωληνοειδής μεμβράνες έχουν συνήθως τυποποιήμενες διαμέτρους. Σε διεργασίες υπέρ- ή μικροδιήθησης χρησιμοποιούνται ευρύτατα σωληνοειδους μεμβράνες διαμέτρου 1 mm. Οι μεμβράνες που δεν φέρουν κάποιο υπόστρωμα ή γενικά καποια ενίσχυση χαρακτηρίζονται και ως τριχοειδείς μεμβράνες. Στην περίπτωση που έχουμε μικρότερη διάμετρο (εξωτερική διάμετρο περίπου 40 εως 250 μm) οι μεμβράνες χαρακτηρίζονται ειδικότερα και ως ινοειδείς μεμβράνες (μεμβράνες κοίλων ινών). Από κατασκευαστική και λειτουργική άποψη, οι μεμβράνες τόσο οι επίπεδες όσο και οι σωληνοειδείς ενσωματώνονται συνήθως σε κάποιο περίβλημα ή κέλυφος δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτό διάφορες διατάξεις μεμβρανών. 24

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση

Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ - Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση Γεωργία Παππά,

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ οργανικών, οργανομεταλλικών και ανόργανων ουσιών. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Καθηγ.. Α. Α Ι. Καράµπελας Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηµερίδα Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών Ποιότητα πόσιµου νερού στην Κεντρική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Αδαµαντία Ε. Παγανά,, Στυλιανή. Σκλαρή, Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης,, Βασίλειος Τ. Ζασπάλης Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγ. ΑναστάσιοςΙ. Ι. Καράµπελας Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Εθνικό Εθνικό Κέντρο Ερευναςκαι και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Βασίλη Ράπτη: ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των Φυσικών Διεργασιών Ιωάννινα 2009 ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Τα γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή λευκών οίνων, πρέπει απαραίτητα να διαυγάσουν πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν και διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Χημείας Υλικών Γεράσιμος Αρματάς ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX ΖΕΟΛΙΘΟΙ Οι ζεόλιθοι (από το ζέω και λίθος) είναι μικροπορώδη, κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με τον όρο χρωματογραφία εννοούμε ένα πλήθος τεχνικών διαχωρισμού που βασίζονται στη διαφορετική κατανομή των συστατικών ενός μίγματος μεταξύ μια κινητής και μιας στατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η όσµωση είναι µια φυσική διεργασία κατά την οποία αραιά διαλύµατα περνούν αβίαστα σε πιο πυκνά διαλύµατα διαµέσου ηµιπερατών µεµβρανών. Το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου

Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου Κατασκευή Προϊόντος και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεφαλή Προ-φίλτρο Καπάκι δαχτυλίδι κεφαλής Πλακέτα (ντους) Κάλυμμα κεφαλής Ενδιάμεσο δαχτυλίδι λαβή Κεραμικό Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Μελέτη της Τριβής Εργαστήριο Τριβολογίας Απρίλιος 2012 Αθανάσιος Μουρλάς ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τριβοσύστημα Το τριβοσύστημα αποτελείται από: Τα εν επαφή σώματα A και B, Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα